Ewolucja kinematografii w Polsce. Perspektywy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja kinematografii w Polsce. Perspektywy."

Transkrypt

1 Ewolucja kinematografii w Polsce. Perspektywy. Puste ulice wyludnionego miasta. Zima. W tle surowa fasada kina Moskwa. Tuż przed nimtransporter opancerzony SKOT.Stan wojenny.czas Apokalipsy. Ciężki czas dla polskiego kina lata później polski reżyser staje na czele Europejskiej Akademii Filmowej 2. Z początkiem 2014 roku Agnieszka Holland, bo o niej mowa, będzie musiała godzić obowiązki przewodniczącej zarządu EFA z zobowiązaniami wobec amerykańskiej sieci kablowej NBC, dla której zobowiązała się nakręcić serial pt. Dziecko Rosemary. W międzyczasie jej najnowsze dzieło W ciemności zostało nominowane do Oskara kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W Montrealu Grand Prix 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego zdobywa film Chce się żyć wg. scenariusza Macieja Pieprzycy. Z początkiem roku w kinach pojawi się najnowsze dziecko WojciechaSmarzowskiegoPod mocnym Aniołem. Kolejne, po bardzo dobrze przyjętych przez polską publiczność Drogówce,Róży i Domie złym. Mekką polskiego kina staje się Gdynia ze swoimi Złotymi Lwami i Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych.W 2010 roku nagrodę specjalną Jury otrzymuje w Wenecji Jerzy Skolimowski za film Essentialkilling wcześniej wyróżniony właśnie w Gdyni. W Berlinie srebrnego niedźwiedzia za Autora Widmo odbiera Roman Polański, którego polska koprodukcja Pianista przyniosła w 2002 roku3 Oskary, Złotą Palmę w Cannes, 7 Cezarów i dwie nagrody BAFTA. Po drodze zaś w 2004 roku nominację do najważniejszej amerykańskiej nagrody filmowej otrzymuje w kategorii krótki film animowany Katedra Tomasza Bagińskiego. Ostatecznie jednak Bagińskiemu nie udaje się dołączyć do mistrza Wajdy, który od roku 2000 dzierży tę statuetkę jako symbol ukoronowania całokształtu twórczości. Kryzys kinematografii w Polsce. Lata 70 XX wieku to początek kształtowania się opozycji także, a może zwłaszcza,wśród artystów, którzy z coraz większym niepokojem obserwują moralny upadek polskiego społecze ń- stwa. Wszechobecny nepotyzm, cynizm władz, a także korupcja na szczeblu lokalnym oraz początki upadku modelu wielopokoleniowej rodziny i instytucji małżeństwa, są impulsem do two- 1 Chodzi tutaj o słyną fotografię Chrisa Niedenthala, przyp. Autor. 2 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej, Agnieszka Holland została prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej, z dnia 8 grudnia 2013, Berlin. 1

2 rzenia kina moralnego niepokoju. Przewodzą mu Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi, którzy w 1975 na Forum Filmowców w Gdańsku zarzucają decydentom komunistycznym ingerowanie i ograniczanie swobody w pracy artystów, a także uniemożliwianie podjęcia dyskusji w sprawach dotyczących aktualnych problemów społeczno- politycznych. Akcja filmów tego nurtu z reguły ma miejsce w małych społecznościach lokalnych, gdzie główny bohater, idealista, przedstawiciel inteligencji, styka się ze wszystkimi patologiami systemu i postanawia z nimi walczyć lub też w innym wariancie nad swoją moralność i sprzeciw przedkłada konformizm i posłuszeństwo władzy. Niezależnie od obranej drogi w obydwu przypadkach dochodzi do złamania bohatera i wykluczenia go z życia politycznego. Jako pierwsze dzieło wpisujące się w główną myśl nurtu jest Personel Kieślowskiego, jednak najważniejszym dziełem uznaje się Człowieka z MarmuruWajdy będącego pierwszym większym rozliczeniem z systemem komunistycznym w Polsce. Wiele obrazów członków nurtu nie udaje się pokazać widowni z powodu zakazu rozpowszechniania, który filmy te otrzymują. Taki los spotyka m. in. Przypadek Kieślowskiego i Kobietę Samotną Holland, zaś premierę Misia Barei przeciąga się. Rok 1981 wbrew klimatowi otaczającemu środowisko filmowe, przynosi Polsce pierwszą w historii Złota Palmę w Cannes za Człowieka z marmuru. Próżno szukać jednak pozytywnych skutków tego sukcesu. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zaostrzeniu cenzury dochodzi do załamania się polskiej kinematografii. Większość obrazów, dotyczących aktualnej tematyki społeczno- politycznej otrzymuje status półkowników 3, a autorów zmusza się do pomijania wątków politycznych sugerując skupienie w ich twórczościna polskiej tradycji i obyczajowości. Część twórców m. in. Holland decyduje się na emigrację, reszta musi dostosować się do narzuconych warunków. W latach 80 szansą na przetrwanie okazuje się być kino popularne,którego najważniejszym przedstawicielem zostaje Juliusz Machulski ze swoimi komediami Vabank i Seksmisja. Filmy te epatujące nagością, seksualnością i coraz większą swobodą obyczajów paradoksalnie również wpisują się w kontekst dokonujących się w Polsce zmian. Rodzimą odpowiedzią na hollywoodzkie filmy akcji jest natomiast Wielki SzuChęcińskiego. Koniec lat 80 przebiega pod hasłem poprawy stanu polskiej kinematografii i faktycznie takim krokiem jest uchwalenie Ustawy o 3 Półkownik to zwyczajowa nazwa filmu, którego cenzura prewencyjna PRL nie dopuściła lub opóźniała premierę, ze względu na zawarte w takim obrazie treści. Nazwa ta pochodzi najprawdopodobniej od sposobu w takim magaz y- nowano taśmy filmowe- były one wkładane do metalowych futerałów, plombowane i przetrzymywane na półkach magazynów. 2

3 kinematografii w 1987 roku powołującej Komitet Kinematografii 4, którego przewodniczącym zostaje, cieszący się zaufaniem środowiska filmowego, Juliusz Burski. Ma on za zadanie przekształcić rynek filmowy w Polsce, z centralnego, odgórnie zarządzanego systemu, w model w większym stopniu oparty na gospodarce wolnorynkowej Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie finansowania kinematografii. Powstaje Fundusz Kinematografii, którego dochodami są środki przekazywane przez Ministerstwo Kultury, dotacje z budżetu państwa, odpisy z zysków jednostek organizacyjnych kinematografii, ale także wpływy z eksportu filmów sfinansowanych w całości przez Fundusz, a także darowizny i część środków wpływów ze sprzedaży filmów i usług świadczonych przez jednostki organizacyjne kinematografii. Komitet ma odpowiadać za podział środków z tego Funduszu, a także ustalać zasady produkcji,dystrybucji i rozpowszechniania filmów. Ma także za zadanie, we współpracy ze środowiskiem, dbać o rozwój szkolnictwa, w tym kształcenia kadr oraz nakreślania kierunku w którym ma rozwijana być kultura polska. System, w którym po raz pierwszy zostały rozdzielone funkcje producenta, dystrybutora i instytucji rozpowszechniania filmów powoduje utratę kontroli państwa nad produkcja i rozpowszechnianiem filmów, co owocujeczęściowym rozwiązaniem problemu z cenzurą i pozwala na stopniowe usamodzielnianie się polskiej kinematografii. Bolączką projektu było to, iż w dalszym stopniu większość producentów nadal znajdowała się w rękach państwa,jednakże problem ten rozwiązano implementując na rynek Polski wzorce zachodnie- zaprzestano dofinansowania samych producentów, ale wspierano konkretne projekty filmowe. Pozwoliło to na zrównanie w prawach, producentów państwowych i prywatnych. Inną natomiast kwestią pozostaje natomiast fakt, że w ówczesnych czasach jedyną niepaństwową instytucją posiadającą częściową działalność związaną z filmem była założona w 1984 roku przez Jana Wejcherta i Mariusza Waltera grupa ITI. Oprócz przedsiębiorstw państwowych nowym uczestnikiem rynku zostały także instytucje filmowe, powstające z inicjatywy Komitetu, a dokładnie Przewodniczącego Komitetu który zakładał je jako wspomniane jednostki organizacyjne kinematografii. Miały one możliwość współpracy i zrzeszania się jako spółki prawa handlowego i były one całkowicie samodzielne i niezależne od Komitetu pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, jednak warunkiem uzyskania osobowości prawnej była konieczność dokonania wpisu do rejestru instytucji filmowych. Instytucje filmowe miały możliwość powoływania zespołów filmowych działających jako swoich wewnętrznych jednostek organizacyjnych. W przyszłości to właśnie one miały prze- 4 Art. 5, ust. 1, Ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U. z 1987 nr 22 poz. 127) 3

4 kształcić się w prywatne studia filmowe. Przykładem może być tutaj zespół filmowy Oko założony przez ministra kultury z dniem 1 stycznia 1984 roku, będący jednostką organizacyjna PRF Zespoły Filmowe, który 30 września 1989 roku przekształcił się w Studio Filmowe Oko. 5 Przemiany polityczno-gospodarcze dokonujące się na początku lat 90 XX. wieku w Polsce mające na celu przejście z modelu gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej, były kontynuowane i wdrążane także na rynku filmowym. Takim krokiem było m. in. zlikwidowanie w 1990 roku Centrali Rozpowszechniania Filmów. 6 Koniec cenzury przyniósł falę obrazów rozliczających upadły system, bądź też filmów poruszających tematy społeczne będące wcześniej uznane za zakazane. W trend te wpisywały się Pułkownik Kwiatkowski Kutza, Trzy Kolory Kieślowskiego, bądź też doceniony za granicą Dekalog tegoż samego reżysera. Niespodziewanie przed polską kinematografią pojawiło się nowe zadanie. Dotychczas głównym problemem kina, był brak możliwości swobodnego tworzenia, teraz gdy było to już możliwe równie trudną bitwą okazało się być walka o widza. Lata 90 to czas gospodarczych przemian, które niekorzystnie odbiły się na frekwencji kin, które w walce o widza, miast wspierać rodzimą produkcję, decydowały się na masowy import dzieł ze Stanów Zjednoczonych widząc w tym większą korzyść i szansę na przetrwanie. Tzw. kino ambitne bladło w obliczu blasku sukcesu jaki osiągało rodzime kino rozrywkowe. Polacy bardzo entuzjastycznie przyjęli koncepcję Polski targanej przestępczością i zżeranej przez korupcję, prawdopodobnie jako wiarygodne usprawiedliwienie trudności lub niemożności dostosowania się do nowych panujących reguł gospodarczych. Wizja potężnych grup przestępczych przedstawionych w Krollu i Psach W.Pasikowskiego kontrolujących każdą ważniejszą sferę życia, pozwalała na podtrzymanie utartego przez władzę komunistycznego kraju sposobu myślenia podzielonego na my i oni, gdzie oni byli grupą trzymającą władzę, która uniemożliwiała nam osiągnięcie sukcesu. Dług Krauzego oraz Sara Ślesickiego również wpisuje się w nurt tzw. kina bandyckiego który zawładnął wyobraźnią Polaków w latach 90. Mimo, że tą ślepą fascynację kinem akcji opartej na męskości Bogusława Lindy można odczytywać jako niezdolność Polaków do oswojenia się ze świadomością wolności, faktem jest, że sukces kasowy tego kina pozwolił polskiemu przemysłowi na zbudowanie kapitału, który dojrzeli także potencjalni inwestorzy w postaci np. banków. Przykładem może być tutaj zaangażowanie Kredyt Banku w produkcję Ogniem i Mieczem J. Hoffmana, które udzieliło reżyserowi 5 Historia Studia Filmowego OKO, Data pobrania Falkowska J., Haltof M., The New Polish Cinema,Flicks Books, Trowbridge 2003, str

5 kredytu w wysokości 12 mln na realizację dzieła, a także włączyło się aktywnie w akcję promocyjna. Ponieważ film obejrzało ok. 7 mln widzów zagwarantowało to nie tylko spłatę kredytu w wyznaczonym terminie, ale także zwiększyło rozpoznawalność banku. O wymiernych korzyściach takich działań może świadczyć dalsze zaangażowanie Kredyt Banku przy innych projektach takich jak Pan Tadeusz, W pustyni i w puszczy oraz Przedwiośniu którego sukces kasowy pozwolił bankowi partycypować w zyskach. 7 W 2001 roku Kredyt Bank SA został uhonorowany w przez Ministra Kultury tytułem Mecenasa Kultury Polskiej. Był to doskonały ruch ze strony ministerstwa, które pokazało tym samym, że państwo docenia zaangażowanie prywatnych inwestorów w rozwój rodzimej kinematografii, podnosząc tym samym takie działania z poziomu zwykłego marketingu i kampanii reklamowej, do rangi istotnego wkładu w dorobek polski, co nie tylko wpływało doskonale na wizerunek mecenasa, ale także sprawiało, że rosło zainteresowanie innych inwestorów skuszonych potencjalnymi zyskami. Inna natomiast kwestią pozostaje fakt, że produkcja Quo Vadis która pochłonęła ok. 80 mln zł, a pomimo fantastycznej frekwencji przyniosła zaledwie ok. 70 mln zł, miała swój dalszy ciąg jeszcze w 2008 roku, kiedy to Kredyt Bank zgłosił do sądu wniosek o upadłość producenta filmu, spółki Chronos Film. Producent winien był bankowi ponad 27 mln złotych pożyczki. Jak donosił tygodnik Newsweek, sąd wniosek odrzucił, ponieważ podobny wniosek złożył już wcześniej sam zainteresowany. Postępowanie upadłościowe nie doszło do skutku gdyż majątek firmy odpowiadającej za jedną z najdroższych polskich produkcji miał być zbyt mały, aby takie postępowanie przeprowadzić. Dość wspomnieć, że kapitał założycielski tego podmiotu wynosił zaledwie 4 tys. zł. 8 Nowy kierunek. Po roku 2000 rozgorzała dyskusja o konieczności uaktualnienia ustawy o kinematografii, która pomimo drobnych zmian wprowadzanych od roku 1987 w coraz mniejszym stopniu odpowiadała realiom polskiego rynku. Koncepcje te zostały skrystalizowane w postaci dwóch projektów które trafiły do Sejmu w 2001 roku. Tzw. projekt społeczny mający poparcie środowiska reprezentowany m. in. przez Kutza, Wajdę i Zanussiego proponował utworzenie Urzędu Kinematografii, centralnego urzędu podległego ministrowi kultury, którego organem byłaby Rada Kinematografii posiadająca w swym gronie przedstawicieli producentów, twórców, dystrybutorów i 7 Dryszel A., Bank w roli mecenasa, Przegląd 2002, nr 38. Wywiad z prezesem Zarządu Kredyt Banku SA, Stanisławem Pacutem. 8 Rabij M., Kręcimy!, Newsweek 2013, nr 37. 5

6 reprezentantów samych kin. Zadaniem rady byłoby kontrolowanie Funduszu Kinematografii, którego budżet zasilałyby nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania środków: dofinansowania z budżetu, ale także obowiązkowe potracenia z cen biletów, pewien procent wpływów stacji telewizyjnych, telewizji kablowych i platform cyfrowych, o także pewien procent środków uzyskanych z obrotu filmów wideo i DVD. Przeciwnikami tego rozwiązania byli kiniarze, dystr y- butorzy oraz przedstawiciele stacji komercyjnych, którzy w wyniku tak skonstruowanego, budżetu ponosiliby dodatkowe koszty. Alternatywny projekt zakładał utworzenie Fundacji Kinematografii Polskiej, będącą spółka Skarbu Państwa, której majątek zostałby utworzony poprzez przejęcie jednostek utworzonych na mocy dotychczasowej ustawy, a także dochody z działalności gospodarczej- fundacja przejęłaby bowiem prawa do filmów nakręconych przez dawne zespoły filmowe. Jej dochody stanowiłyby zyski z wykorzystywania, dzierżawy lub prywatyzowania dotychczasowego mienia, a także wsparcie płynące z budżetu państwa. Kluczowym jednak zdawało się być stworzenie systemu promującego prywatne inwestycje w polską kinematografię. Jednym z takich rozwiązań było m. in. korzystne ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w rodzimy film. Ostatecznie 30 czerwca 2005 roku Sejm RP przyjął nową ustawę o kinematografii, którą można oceniać jako pochodną projektu przedstawionego przez środowisko. Określa one nowe zasady wspierania twórczości filmowej oraz innych działań w obrębie kinematografii, ale także sposoby ochrony zasobów sztuki filmowej.przede wszystkim jednak, ustawa likwid ujekomitet Kinematografii, a w jego miejsce powołuje zupełnie nowa instytucję- Polski Instytut Sztuki Filmowej. 9 Jego nadrzędnym celem jest odbudowa rangi filmu polskiego na świecie, a także wdrążanieobowiązującego w Europie modelu wspierania kinematografii i dostosowania go do polskich realiów w zakresie developmentu, produkcji i promocji, dystrybucji oraz rozpowszechniania, a także upowszechniania kultury filmowej. Budżet instytutu opiera się na dofinansowaniach pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dochodach uzyskiwanych z wykorzystania praw do filmów, którymi Instytut dysponuje, a także wpłaty od podmiotów prowadzących kino, prowadzących dystrybucję, nadawców programu telewizyjnego, operatorów platformy cyfrowej, operatorów telewizji kablowej w wysokości 1,5% dochodów,zaś w przypadku publicznego nadawcy telewizyjnego, nie mniej niż 1,5% rocznych przychodów z abona- 9 Art. 7, ust. 1, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz ze zm.). 6

7 mentu. Tak uzyskane fundusze przeznaczane są przez PISF na produkcję filmową, upowszec h- nianie kultury, cyfryzację kin oraz promocję zagraniczną 10. Od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje w PISF nowy, ulepszony system dofinansowań zwany systemem eksperckim. Dzieli on środki Programu Operacyjnego PISF na pulę 85%, którą przyznać mogą liderzy komisji eksperckich oraz pozostałe 15% które rozdysponować może dyrektor Instytutu. Liderzy wybierani są na podstawie konsultacji środowiskowych i powoływani są na swoje stanowisko na okres 12 miesięcy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczą oni 3 lub 5 osobowym komisjom eksperckim, których zadaniem jest ocena scenariusza i wydanie opinii, mówiącej czy dany projekt zasługuje na dofinansowanie. Obszary w których funkcjonują niezależne komisje to: produkcja- film fabularny, produkcja- film dokumentalny, produkcja- film animowany, stypendia i rozwój projektu-film fabularny, stypendia i rozwój projektu- film dokumentalny oraz stypendia i rozwój projektu-film animowany. Dofinansowanie filmu może stanowić maksymalnie połowę budżetu filmu, resztę natomiast musi zapewnić producent lub inni koproducenci. Dofinansowanie zostaje przyznane w formie promesy lub umowy o dotację, pożyczkę lub poręczenie. Po premierze filmu możliwe są natomiast dwie sytuacje: pierwsza, w której zyski nie pokrywają wydatków producenta, koproducenta i dystrybutora, a dofinansowanie z PISF uznaje się za dotację bezzwrotną, oraz druga gdzie w przypadku osiągnięcia zysków podmiot zobowiązany jest do zwroty dofinansowania do PISF w wysokości do 50% zysku producenta (w zależności od wysokości kwoty zainwestowanej przez PISF) jednak nie więcej niż wynosiła kwota pozyskana z Instytutu. W ten sposób Instytut odzyskuje swój kapitał, który może zostać wykorzystany w kolejnych programach operacyjnych. System ten wymusza na komisjach wypracowanie optymalnego kompromisu w doborze filmów, który zagwarantuje maksymalny zwrot z inwestycji, przy równoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości artystycznej, jednakże jego budowa i jego wdrążenie wydawały się być decydujące w kwestii zabe z- pieczenia stabilnego finansowania polskiej kinematografii na najbliższe lata. Pokłosie zmian. Sposób funkcjonowania Instytutu,doskonale obrazuje przypadek wycofania dofinansowania filmu Pokłosie W. Pasikowskiego. Na wstępie warto zauważyć, że jest to dopiero drugi przypadek w historii placówki, kiedy to zdecydowano się na taki krok. W 2011 roku Instytut zawarł 10 Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz ze zm., art

8 umowę z producentem filmu Apple Film Production Sp. z.o.o. na kwotę 3,5 mln złotych dofina n- sowania, co stanowiło 61,24% całkowitego budżetu filmu określonego przez producenta na zł. 11 Instytut przekazywał tę kwotę producentowi w ratach, za wyjątkiem ostatniej, której warunkiem otrzymania było poprawne rozliczenie się z raty poprzedniej oraz ogółu wydatków. W między czasie bez zgody PISF-u i w sprzeczności z obowiązującą go umową, producent podjął decyzje o zwiększeniu budżetu do zł. Działanie takie nie tylko było sprzeczne z wcześniej zawarta umową, ale także narażało Instytut na stratę, poprzez zmniejszenie się wysokości kwoty środków, które miały zostać zwrócone. Samo powiększenie budżetu nie odnajdywało swojego uzasadnienia w faktach, nie zmieniła się ani obsada, ani znacząco nie zmienił się scenariusz. Dodatkowe wątpliwości budzić może natomiast fakt, że liczba faktycznych dni zdjęciowych uległa zmniejszeniu z 42 dni do zaledwie 28, co powinno implikować zmniejszenie kosztów. Uzasadnienia angażu dodatkowych koproducentów zagranicznych, nie dostarczyły także dokumenty, ani kontrole PISF-u. 12 W świetle zaistniałych faktów PISF, w trosce o fundusze publiczne oraz o nienarażanie kierownictwa, które ponosiłoby odpowiedzialność za brak prawidłowego rozliczenia dofinansowania, odstąpił od umowy. Wiązało się to nie tylko z brakiem prawa do otrzymania ostatniej raty, ale także zobowiązywało producenta do zwrotu całej dotychczas otrzymanej dotacji, ale także z zakazem ubiegania się o dofinansowanie z Instytutu przez spółkę przez najbliższe 3 lata w myśl ustawy o kinematografii 13.Producent nie zastosował się jednak do nowych realiów i zdecydował się nie zwracać dotacji, czym zmusił Instytut do wstąpienia na drogę sądową celem wyegzekwowania swoich praw. Pozew o zwrot dotacji trafił do sądu cywilnego. Producent mając świadomość braku podstaw do ubiegania się o odszkodowanie na drodze cywilnej, postanowił podważyć samą decyzję i postanowił zgłosić skargę dotyczącą postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak przyznanie dotacji czy promesy odbywa się za pomocą zawarcia umowy cywilno-prawnej, co nie ma znamion decyzji administracyjnej. 18 października 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił tę, oraz 2 pozostałe skargi Apple Film Production Sp. z. o. o, jako uzasadnienie podając fakt, że PISF nie wydaje decyzji administracyjnych, więc procedura administracyjna nie ma tutaj zasto- 11 Oświadczenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie odstąpienia od umowy z Apple Fil m Production Sp. z o.o. o dofinansowanie produkcji filmu Pokłosie, z dnia 22 sierpnia Wniosek wyciągnięty z zapisu wywiadu udzielonego przez prezes PISF Agnieszkę Odorowicz, Jackowi Żakowski e- mu na antenie TOK FM w audycji Poranek TOK FMw dniu 28 sierpnia Art. 22, ust. 2, pkt 3, lit. c., Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz ze zm.). 8

9 sowania. Równocześnie, producent,za pośrednictwem mediów 14, atakowałpisf oraz jego organy kierownicze oskarżając go o działanie na szkodę filmu. Powodem miał być temat, który obraz podejmuje, bądź też, kierowanie się osobistymi pobudkami i animozjami pracowników. PISF jednak na każdym kroku podkreślał, że podstawą jego działań jest strona fiskalna projektu, przestrzeganie umowy oraz transparentność. Warto zauważyć, że Instytutowi nie wolnowypowiedzieć żadnemu projektowi umowy z przyczyn artystycznych. Należy również zauważyć, że dotychczasowa współpraca Instytutu i pana Dariusza Jabłońskiego prezesa Apple Film Production założonej w 1990 roku przebiegała bezproblemowo, więc o żadnych osobistych animozjach mowy raczej być nie może. 15 Inną praktyką, z którą musi zmierzyć się musi się Instytut to problem tzw. podwójnych budżetów. W teorii PISF finansuje ok. 40 do 50% kosztów filmu, resztę ma zapewnić współproducent. Po roku 2007 coraz trudniej jest filmowcom znaleźć kogoś, kto zechce sfinansować ich przedsięwzięcia. Biznes w perspektywie Euro 2012, siatkarskich Mistrzostw Świata 2014 dec y- dował raczej inwestować się w sferę okołosportową, telewizje państwowe i prywatne skłaniają się raczej ku produkcji seriali i programów rozrywkowych, które pozwalają im budować bazę widza, z której mogą korzystać przez długi okres czasu, a samorządy starają się powstrzymać rosnące zadłużenie. 16 Mówi się, że funkcjonują dwa budżety: oficjalny dla urzędu skarbowego oraz PISF-u, oraz prawdziwy, którego wielkość stanowi wysokość dotacji z Instytutu. Na porządku dziennym ma być zawyżanie faktur, zwlekanie z wypłatami dla podwykonawców, wp i- sywanie w projekcie większej niż zakładana ilość dni zdjęciowych, oszczędzanie na cateringu, bądź też wielokrotnemu wykorzystaniu tej samej scenografii. Placówka broni się przed takimi działaniami dokładnie analizując wszystkie dostępne dokumenty, badając opinię banków wspó ł- pracujących z występującym o dotacje. 17 Horyzonty. Polski Instytut Sztuki Filmowej można uznać obecnie za największy i najsilniejszy bodziec znajdujący się na rynku kinematograficznym w Polsce. Można mieć pewne obawy czy jego 14 Autor poleca lekturę artykułu Orzeł może,tygodnik Powszechny 2013, nr 37, traktujący o mechanizmie wykorzystania mediów w Polsce do realizacji swoich własnych, partykularnych interesów. 15 W kooperacji z Instytutem powstały m. in.: Wino truskawkowe, Gry Wojenne, Janosik. Prawdziwa Historia, Moja Australia, Konfident. 16 W Krakowie w 2013 roku zdecydowano się np. na emisjęobligacji o łącznej wartości 300 mln złotych. 9

10 monopolistyczna pozycja nie będzie w przyszłości zagrożeniem dla rynku. Chichotem losu okazałoby się, że walka rozpoczęta 30 lat temu chęcią usamodzielnienia się od władz komunistycznych, skutkowałaby uzależnieniem dzisiejszych twórców od państwowej instytucji decydującej o przydziale dotacji. Historia zatoczyłaby koło: od walki o wolność artystyczną, następnie przez walkę o fundusze, uzyskanie swobody twórczej i zabezpieczenia finansowego, stopniowe uzależnianie się od pomocy i dotacji kosztem autonomii w twórczości, aż po ponowną zależność od państwa. Na szczęście zbudowany system posiada pewne zabezpieczenia przez takim scenariuszem. Tak traktować należy konieczność znalezienia koproducenta i zaangażowanie finansowe PISF-u średnio w 50% kwoty całego projektu. Innym rozwiązaniem może być zakaz odmowy dotacji ze względów artystycznych. Warto podkreślić również działania placówki w odbudowanie dobrego imienia polskiego kina. Przy współpracy z Instytutem funkcjonuje obecnie kilka festiwali filmowych m.in. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Uruchomiony został w 2011 roku program cyfryzacji kin, zaś od 2008 roku docenia się osoby lub instytucje zaangażowane w rozwój polskiej kinematografii Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wartym zauważenia jest również zaangażowanie w edukację i kształcenie np. poprzez uruchomienie dwuletniego kursu Akademii Polskiego Filmu, dotyczącego historii polskiego filmu fab u- larnego. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak: nuda... Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka, proszę pana... Dialogi niedobre... Bardzo niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. 18 Coś się chyba jednak dzieje. 18 Piwowski M. (reż.), Rejs, Zespół Filmowy Tor

11 11

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich

Polskie kino w opinii Internautów. wyniki badań bezpośrednich Polskie kino w opinii Internautów wyniki badań bezpośrednich Zakres i częstotliwość oglądania polskich filmów Badani są bardzo aktywnymi uczestnikami życia kulturalnego. Niemal 60% badanych było w ciągu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006

Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry. 19 października 2006 Finansowanie instytucji kultury - muzea i teatry 19 października 2006 Finansowanie, a ekonomia Dobro publiczne, a dobro prywatne: dotacja produkcji versus dotacja konsumpcji /bilet do kina? do teatru?

Bardziej szczegółowo

wyniki oglądalności 0,37 0,38 +3,5% Dane: NAM, za okres styczeń-sierpień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49

wyniki oglądalności 0,37 0,38 +3,5% Dane: NAM, za okres styczeń-sierpień dla wszystkich prezentowanych lat, grupa A16-49 jesień 2016 Kino Polska Telewizja Kino Polska to jedyna stacja poświęcona promocji polskiego kina, a jednocześnie jeden z najbardziej popularnych kanałów filmowych w Polsce. Kultowe filmy i seriale, a

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PROJEKTU (poniższe dane wypełnia Ekspert)

KRYTERIA OCENY PROJEKTU (poniższe dane wypełnia Ekspert) Załącznik nr Do Regulaminu Regionalnego Funduszu Filmowego Poznań Tytuł filmu Reżyser. Autor scenariusza. Producent (wnioskodawca). KARTA OCENY PROJEKTU Regionalny Fundusz Filmowy Poznań Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski

Aeroskop. Festiwal Filmów w Gdyni. Antoś po raz pierwszy w Warszawie. Kazimierz Junosza-Stępowski F1 F2 Aeroskop Pierwsza na świecie ręczna kamera filmowa skonstruowana w przez Kazimierza Prószyoskiego. Wynalazca ten zbudował też pierwsze urządzenie do nagrywania i wyświetlania filmów. Następna karta

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. 2. Studio jest instytucją samodzielną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym.

S T A T U T. 2. Studio jest instytucją samodzielną pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym. Załącznik do zarządzenia nr 30 Ministra Kultury z dnia 29 września 2003 r. (Dz. Urz. Nr 7, poz. 45) S T A T U T Studia Filmowego WIR 1 1. Studio Filmowe WIR, zwane dalej Studiem, jest instytucją filmową

Bardziej szczegółowo

1.5. Ilość bezpłatnych wejściówek na salę projekcji jest ograniczona.

1.5. Ilość bezpłatnych wejściówek na salę projekcji jest ograniczona. 1. INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN FESTIWALU 1.1. Festiwal Filmów Dokumentalnych KINO Z DUSZĄ jest organizowany przez Fundację Areopag XXI. Współorganizatorem jest Narodowe Centrum Kultury, natomiast partnerem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

Przychody i rozchody budżetu państwa

Przychody i rozchody budżetu państwa BSiE 37 Monika Korolewska Informacja nr 1162 (IP-108G) Przychody i rozchody budżetu państwa Przepisy ustawy o finansach publicznych obok dochodów i wydatków oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Prawny wymiar produkcji filmowej

Prawny wymiar produkcji filmowej Prawny wymiar produkcji filmowej Nasz Zespół Prawa Własności Intelektualnej, dzięki wiedzy i doświadczeniu wyniesionemu ze współpracy ze środowiskiem filmowym i medialnym, oferuje profesjonalne wsparcie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Poczta Polska jest państwowym przedsiębiorstwem użyteczności publicznej powołanym na mocy ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej Poczta

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Panie Ministrze!

Szanowny Panie Ministrze! KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 23.10.2009 r. K(2009)8356 Dotyczy: Pomocy Państwa N292/2009 - Polska modyfikacji w polskim programie dofinansowania przedsięwzięć z zakresu kinematografii przez Polski

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ IPPP1-443-278/07-2/JF INTERPRETACJA W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD TOWARÓW I USŁUG DOTACJI Z POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Młoda Animacja. 1.Organizatorzy

Regulamin programu Młoda Animacja. 1.Organizatorzy Regulamin programu Młoda Animacja 1.Organizatorzy 1. Organizatorem i koordynatorem Młodej Animacji jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

48 Hour Film Project 2013

48 Hour Film Project 2013 48 Hour Film Project 2013 Propozycja sponsoringu Kiedy na zrobienie filmu masz 48 godzin, liczy się każda minuta. Film czym jest 48HFP? http://www.youtube.com/watch?v=idgn51kf9ve&feature=youtu.be 48HFP

Bardziej szczegółowo

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe

Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe Scenariusz lekcji bibliotecznej pt. Film to życie, z którego wymazano plamy nudy (A. Hitchcock) rodzaje i gatunki filmowe CEL GŁÓWNY: kształcenie umiejętności patrzenia na film i dyskutowania o nim CELE

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie merytoryczne za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 ROCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Proponowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej alokacja 1 mln na stypendia scenariuszowe.

Proponowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej alokacja 1 mln na stypendia scenariuszowe. 1 Warszawa, 07.10.2013 UWAGI N.T. PROJEKTU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH PISF 2014 STRONA 1 PROJEKTU Proponowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej alokacja 1 mln na stypendia scenariuszowe. Postulujemy zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości.

Objaśnienia przyjętych wartości. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13/2010 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 29 grudnia 2010 Objaśnienia przyjętych wartości. Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 48 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne PISF na rok 2015

Programy Operacyjne PISF na rok 2015 Programy Operacyjne PISF na rok 2015 SPIS TREŚCI Część i: programy operacyjne pisf na rok 2015 4 Wstęp 4 PO Produkcja filmowa 6 1. Uprawnieni do dofinansowania 7 2. Zasady przyjmowania wniosków do oceny

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Film Spring Open w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres od 31.08.2012 do 31.12.2012.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Film Spring Open w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres od 31.08.2012 do 31.12.2012. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Film Spring Open w roku 2012 Sprawozdanie obejmuje okres od 31.08.2012 do 31.12.2012. Nazwa: Fundacja Film Spring Open 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin 34. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" Koszalin 22-27 czerwca 2015 r.

Regulamin 34. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych Młodzi i Film Koszalin 22-27 czerwca 2015 r. Regulamin 34. Koszalińskiego Festiwalu Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" Koszalin 22-27 czerwca 2015 r. 1 1. 34. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych "Młodzi i Film" jest konkursowym przeglądem polskich

Bardziej szczegółowo

- o kinematografii (druk nr 2598).

- o kinematografii (druk nr 2598). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. IV kadencja Prezes Rady Ministrów SSP - 140-35(2)/04 Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przedkładam stanowisko Rządu

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce

ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Podstawy prawne funkcjonowania środków masowego przekazu w Polsce Art. 54.1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. 2. Cenzura prewencyjna

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne PISF na rok 2014

Programy Operacyjne PISF na rok 2014 Programy Operacyjne PISF na rok 2014 SPIS TREŚCI Część i: programy operacyjne pisf na rok 2014 4 Wstęp 4 PO Produkcja filmowa 6 1. Uprawnieni do dofinansowania 7 2. Zasady przyjmowania wniosków do oceny

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012. film dokumentalny,16'

Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012. film dokumentalny,16' Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012 film dokumentalny,16' Gwizdek film Grzegorza Zaricznego PRESSBOOK POLSKA 2012 film dokumentalny,16' SYNOPSIS Opowieść o młodym chłopaku, który postanawia

Bardziej szczegółowo

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r.

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. UWAGI OGÓLNE Niniejsze opracowanie zawiera informacje o dochodach, wydatkach i wynikach budżetów jednostek samorządu terytorialnego w województwie lubuskim w 2011 r. przygotowane na podstawie sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

Wniosek. tytuł filmu: reżyser:.

Wniosek. tytuł filmu: reżyser:. Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru projektów na przygotowanie materiału programowego przeznaczonego do emisji w kinach i w telewizji, polegającego na produkcji filmów - pełnometrażowych fabularnych (tzn.

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r.

Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Zasady działania Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych w Polsce zainaugurowanego 3 lipca 2013 r. Wstęp Szerokie Porozumienie na rzecz Umiejętności Cyfrowych jest nieformalnym, dobrowolnym

Bardziej szczegółowo

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010

Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Debiut na NewConnect 12 lipca 2010 Portal Filmowy STOPKLATKA marketing@stopklatka.pl 2010 1 Stopklatka.pl - wiodący portal filmowy najdłużej istniejący polski portal filmowy od sierpnia 1996 roku wysoka

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu 30 Minut. 1.Organizatorzy

Regulamin programu 30 Minut. 1.Organizatorzy Regulamin programu 30 Minut 1.Organizatorzy 1. Organizatorem i koordynatorem programu 30 Minut jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7, wpisanym

Bardziej szczegółowo

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1)

MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 23 października 2015 r. Poz. 52 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

W a r s z a w a, 2 8 w r z e ś n i a 2 0 1 1 r.

W a r s z a w a, 2 8 w r z e ś n i a 2 0 1 1 r. W a r s z a w a, 2 8 w r z e ś n i a 2 0 1 1 r. SPIS TRESĆI SPIS TREŚCI 2 PREAMBUŁA 3 PROGRAM OPERACYJNY PRODUKCJA FILMOWA 4 Dopuszczalna ilość wniosków w sesji 5 Wnioski z decyzją negatywną 5 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Pozycja 4 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie nadania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2015 r. w sprawie nadania statutu Centrum Kultury w Gdyni Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa,?) października 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michałak

Warszawa,?) października 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michałak Warszawa,?) października 2013 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Dziecka Marek Michałak ZSS/500/12-2/201 3/JZ Pan Bogdan Zdrojewski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przykrością fakt, że

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Film współczesny. 03.45/s,1,V. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. kulturoznawstwo. studia pierwszego stopnia

OPIS PRZEDMIOTU. Film współczesny. 03.45/s,1,V. Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. kulturoznawstwo. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa Kod Film współczesny 03.45/s,1,V Wydział Wydział Humanistyczny Instytut/Katedra Instytut Filologii Polskiej Kierunek kulturoznawstwo Specjalizacja/specjalność filmoznawczo-teatrologiczna

Bardziej szczegółowo

Inny świat nagrodzony ORŁEM 2014

Inny świat nagrodzony ORŁEM 2014 11 marca 2014r. Inny świat nagrodzony ORŁEM 2014 Koprodukowany przez Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA) film Inny świat w reżyserii Doroty Kędzierzawskiej nagrodzony został Polską Nagrodą Filmową Orłem

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu Pierwszy Dokument. 1.Organizatorzy

Regulamin programu Pierwszy Dokument. 1.Organizatorzy Regulamin programu Pierwszy Dokument 1.Organizatorzy 1. Organizatorem i koordynatorem Pierwszego Dokumentu jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście

Bardziej szczegółowo

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego.

Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ Katedra Ekonomii Koło Naukowe Cash Flow Obligacje gminne szansą na przetrwanie kryzysu przez jednostki samorządu terytorialnego. mgr Monika Mordzak Dr. Rafał Wójcikowski

Bardziej szczegółowo

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona"

Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu Zaginiona Ikona Beata Hyży - Czołpińska: scenariusz filmu "Zaginiona Ikona" Otrzymała półroczne stypendium Marszałka Województwa Podlaskiego na rok 2010 w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2016* I. Stypendia scenariuszowe 1,00. Rozwój projektu w tym: Film dokumentalny

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2016* I. Stypendia scenariuszowe 1,00. Rozwój projektu w tym: Film dokumentalny Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2016* PROGRAM PRIORYTET Alokacja (mln zł) Razem alokacja 2016 (mln zł) I. Stypendia scenariuszowe 1,00 II. Rozwój projektu w tym: 7,00 Film

Bardziej szczegółowo

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze.

2. Zdefiniuj pojęcie mitu. Na wybranych przykładach omów jego znaczenie i funkcjonowanie w kulturze. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI 1. Dawne i współczesne wzorce rodziny. Omawiając zagadnienie, zinterpretuj sposoby przedstawienia tego tematu w dziełach literackich różnych epok oraz w wybranych

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

1 9. Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2012 zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 23 24 listopada 2012 roku w Gliwicach.

1 9. Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2012 zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 23 24 listopada 2012 roku w Gliwicach. I. Termin i miejsce: 1 9. Gliwicki Offowy Festiwal Filmowy GOFFR 2012 zwany dalej Festiwalem odbędzie się w dniach 23 24 listopada 2012 roku w Gliwicach. II. Misja Festiwalu: 2 Celem Festiwalu jest: -

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r

Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r Uchwała nr 10/2010 Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych z dnia 16 czerwca 2010 r w sprawie wystąpienia do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP o wystąpienie z projektem

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2014 * Stypendia scenariuszowe 1,00. Rozwój projektu w tym: 5,50.

Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2014 * Stypendia scenariuszowe 1,00. Rozwój projektu w tym: 5,50. Programy Operacyjne Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na rok 2014 * PROGRAM PRIORYTET Alokacja (mln zł) Razem alokacja 2014 (mln zł) Stypendia scenariuszowe 1,00 Rozwój projektu w tym: 5,50 Produkcja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

USTAWA. z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie LexPolonica nr 27335. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2010.234.1536 (U) Działalność pożytku publicznego i wolontariat zmiany: 2011-07-01 Dz.U.2011.112.654 art. 166 2011-10-30 Dz.U.2011.205.1211 art. 2 2011-11-03

Bardziej szczegółowo

jedynie od działania sił rynkowych, lecz powinna być przedmiotem aktywnej polityki państwa, ukierunkowanej na realizację ww. celów.

jedynie od działania sił rynkowych, lecz powinna być przedmiotem aktywnej polityki państwa, ukierunkowanej na realizację ww. celów. Stanowisko Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w związku z konsultacjami Komisji Europejskiej w sprawie zmiany zasad oceny pomocy państwa na wsparcie filmów i innych utworów audiowizualnych z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/12/052 KGP-4101-02-03/2012 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r. Pan Maciej Komosa Prezes Zarządu Unimor Radiocom Sp. z o.o. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5

Narodowy Bank Polski. Wykład nr 5 Narodowy Bank Polski Wykład nr 5 NBP podstawy prawne NBP reguluje ustawa z dn.29.08.1997 roku o Narodowym Banku Polskim (Dz.U nr 140 z późn.zm). Cel działalności NBP Podstawowym celem działalności NBP

Bardziej szczegółowo

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok

Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii. Katowice, sierpień 2006 rok Fundusz Kredytu Technologicznego jako źródło finansowania nowych technologii Katowice, sierpień 2006 rok 1 Podstawa prawna funkcjonowania Funduszu Kredytu Technologicznego Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE POMORSKIEJ FUNDACJI FILMOWEJ W GDYNI ZA 2008 ROK 1. Dane rejestracyjne: Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni Adres: ulica Armii Krajowej 24, 81-372 Gdynia Fundacja została wpisana

Bardziej szczegółowo

Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej Nr ewid. 135/2015/P/14/026/KNO Finansowanie kinematografii przez Polski Instytut Sztuki Filmowej DEPARTAMENT NAUKI, OŚWIATY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Informacja o wynikach kontroli Finansowanie kinematografii

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała RN nr 230/09 z dnia 21.12.2009 r. Uchwała RN nr 184/10 z dnia 30.11.2010 r. Uchwała RN nr 38/11 z dnia 12.04.2011 r. Uchwała RN nr 218/12 z dnia 18.12.2012 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwały z dnia 19 grudnia 2014 roku Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego w Katowicach na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu Dolnośląskiego Konkursu Filmowego prowadzonego przez Odrę- Film we Wrocławiu

Załącznik nr 1 do Regulaminu Dolnośląskiego Konkursu Filmowego prowadzonego przez Odrę- Film we Wrocławiu Załącznik nr 1 do Regulaminu Dolnośląskiego Konkursu Filmowego prowadzonego przez Odrę- Film we Wrocławiu pieczęć wnioskodawcy Dane podstawowe wniosku wniosek dotyczy produkcji filmu: fabularnego / dokumentalnego

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata

Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata Objaśnienia przyjętych wartości - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rypin na lata 2016 2019 1. Założenia makroekonomiczne i finansowe Wieloletnia Prognoza Finansowa na rok 2016 i lata następne została

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne

Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne Podstawowe informacje dotyczące poddziałania 3.2.2 POIR Kredyt na innowacje technologiczne (DAWNY KREDYT TECHNOLOGICZNY) ORGANIZOWANEGO PRZEZ BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Niedorzeczna likwidacja

Niedorzeczna likwidacja Zgodnie z ekspertyzą Związku Banków Polskich, likwidacja Funduszu Poręczeń Unijnych i Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych przyniosłaby negatywne skutki przede wszystkim dla jednostek samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski

RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski I. Wskaźniki RAPORT Stan finansów (budżetu) miasta Janów Lubelski 05-06-2012 A. Dochody gminy ogółem na mieszkańca (PLN/mieszk) - wsk.sas 1.2 Wskaźnik pokazuje ogólny poziom łącznych dochodów miasta, przypadający

Bardziej szczegółowo

Kameralne Lato w Radomiu

Kameralne Lato w Radomiu Kameralne Lato w Radomiu Specjalną nagrodę otrzymał insp. Marek Świszcz Uroczystą galą finałową zakończyła się siódma edycja ogólnopolskich spotkań filmowych Kameralne Lato Radom 2014", które kolejny raz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Pompka w Warszawie

STATUT FUNDACJI Fundacja Pompka w Warszawie STATUT FUNDACJI Fundacja Pompka w Warszawie TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Pompka" ustanowiona przez: Anitę Zdrojewską, z siedzibą w Warszawie przy ul. Polnej 40/27,

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM

LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM V Ds. 17/12 11.01.13 LENOVO AKT OSKARŻENIA PRZECIWKO 3 BELGOM Prokuratura Okręgowa w Legnicy skierowała akt oskarżenia w sprawie oszustwa na szkodę 16 firm pracujących przy budowie fabryki komputerów Lenovo

Bardziej szczegółowo

"To nazwisko zna dzisiaj cała kulturalna Europa (...). Jego filmy nagradzane są na największych festiwalach - od Cannes po Wenecję, Berlin, Chicago

To nazwisko zna dzisiaj cała kulturalna Europa (...). Jego filmy nagradzane są na największych festiwalach - od Cannes po Wenecję, Berlin, Chicago Marcin Kruk kl IIIe "To nazwisko zna dzisiaj cała kulturalna Europa (...). Jego filmy nagradzane są na największych festiwalach - od Cannes po Wenecję, Berlin, Chicago (...) od Strassbourga po Nowy Jork,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO (KRAJOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu /WZÓR/ Oś Priorytetowa: 3. Kapitał dla innowacji Działanie:

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Regulamin. V edycji. Konkursu Młodzi dla Historii. Gdyńskie Centrum Filmowe, 25 26 września 2015 roku.

Regulamin. V edycji. Konkursu Młodzi dla Historii. Gdyńskie Centrum Filmowe, 25 26 września 2015 roku. Regulamin V edycji Konkursu Młodzi dla Historii Gdyńskie Centrum Filmowe, 25 26 września 2015 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia. 2. Miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW 5. SE-MA-FOR FILM FESTIVAL

REGULAMIN KONKURSÓW 5. SE-MA-FOR FILM FESTIVAL REGULAMIN KONKURSÓW 5. SE-MA-FOR FILM FESTIVAL Se-ma-for Film Festival (międzynarodowy festiwal animowanych filmów lalkowych technik przestrzennych) jest drugim na świecie i pierwszym w Europie festiwalem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SZTUKA DLA LUDZI. Tekst jednolity

STATUT FUNDACJI SZTUKA DLA LUDZI. Tekst jednolity STATUT FUNDACJI SZTUKA DLA LUDZI Tekst jednolity Rozdział I [Postanowienia Ogólne] 1 Dagmara Angier-Sroka i Bartłomiej Sroka, zwani z osobna w dalszej części Fundatorem, niniejszym aktem nadali Statut

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 ) z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Studia Filmowego KRONIKA

ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 ) z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Studia Filmowego KRONIKA ZARZĄDZENIE NR 4 MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1 ) z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Studia Filmowego KRONIKA Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987r.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny III kwartał 2011 roku

Raport kwartalny III kwartał 2011 roku Raport kwartalny III kwartał 2011 roku Warszawa, 14 listopada 2011 r. EAST PICTURES S.A. Adres: ul. Żurawia 22, lok. 613, 00-515 Warszawa Nr KRS: 0000338720 Tel./fax: +48 22 5023299 www.eastpictures.pl

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA. Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 28 maja 2012 r. Druk nr 131 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Filmowej Wonderwoods. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Filmowej Wonderwoods. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Filmowej Wonderwoods Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Filmowa Wonderwoods zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Piotra Jagodzińskiego ur. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA

Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Statut Fundacji FORUM ARTIS IM. MARKA TRACZA Tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte Uchwałą nr 3 Rady Fundacji z dnia 14 maja 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja FORUM

Bardziej szczegółowo

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy

Formularz Klienta proces oceny wniosku tryb standardowy Formularz proces oceny wniosku tryb standardowy Nazwa * Gmina Kargowa Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany: a) terminów i kwot spłat (nie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY "POLSKIE OJCZYZNY 2015

X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY POLSKIE OJCZYZNY 2015 REGULAMIN X POLONIJNY FESTIWAL MULTIMEDIALNY "POLSKIE OJCZYZNY 2015 I. Termin festiwalu X Polonijny Festiwal Multimedialny Polskie Ojczyzny 2015 odbędzie się w Częstochowie. Pokazy konkursowe prac odbędą

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA FILM

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy POMERANIA FILM Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu na wsparcie finansowe produkcji filmowej w Zachodniopomorskim Funduszu Filmowym POMERANIA FILM (pieczęć wnioskodawcy) Dane podstawowe wniosku: data wpływu wniosku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia...2012 r.

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z dnia...2012 r. ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z dnia...2012 r. PROJEKT z dnia 28 września 2012 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim

Bardziej szczegółowo

TU JEST KINO! promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim

TU JEST KINO! promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim TU JEST KINO! promocja sektora audiowizualnego i kultury filmowej w województwie łódzkim Projekt dofinansowany w ramach Działania III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Osi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 2010 Kraków, dnia 31.3.211 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI SZTUK WIZUALNYCH za rok 21 1. Dane Fundacji. Fundacja Sztuk Wizualnych, z siedzibą w Krakowie przy ul. Piekarskiej 11/12, 31-67

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo