Ewolucja kinematografii w Polsce. Perspektywy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ewolucja kinematografii w Polsce. Perspektywy."

Transkrypt

1 Ewolucja kinematografii w Polsce. Perspektywy. Puste ulice wyludnionego miasta. Zima. W tle surowa fasada kina Moskwa. Tuż przed nimtransporter opancerzony SKOT.Stan wojenny.czas Apokalipsy. Ciężki czas dla polskiego kina lata później polski reżyser staje na czele Europejskiej Akademii Filmowej 2. Z początkiem 2014 roku Agnieszka Holland, bo o niej mowa, będzie musiała godzić obowiązki przewodniczącej zarządu EFA z zobowiązaniami wobec amerykańskiej sieci kablowej NBC, dla której zobowiązała się nakręcić serial pt. Dziecko Rosemary. W międzyczasie jej najnowsze dzieło W ciemności zostało nominowane do Oskara kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. W Montrealu Grand Prix 37. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego zdobywa film Chce się żyć wg. scenariusza Macieja Pieprzycy. Z początkiem roku w kinach pojawi się najnowsze dziecko WojciechaSmarzowskiegoPod mocnym Aniołem. Kolejne, po bardzo dobrze przyjętych przez polską publiczność Drogówce,Róży i Domie złym. Mekką polskiego kina staje się Gdynia ze swoimi Złotymi Lwami i Festiwalem Polskich Filmów Fabularnych.W 2010 roku nagrodę specjalną Jury otrzymuje w Wenecji Jerzy Skolimowski za film Essentialkilling wcześniej wyróżniony właśnie w Gdyni. W Berlinie srebrnego niedźwiedzia za Autora Widmo odbiera Roman Polański, którego polska koprodukcja Pianista przyniosła w 2002 roku3 Oskary, Złotą Palmę w Cannes, 7 Cezarów i dwie nagrody BAFTA. Po drodze zaś w 2004 roku nominację do najważniejszej amerykańskiej nagrody filmowej otrzymuje w kategorii krótki film animowany Katedra Tomasza Bagińskiego. Ostatecznie jednak Bagińskiemu nie udaje się dołączyć do mistrza Wajdy, który od roku 2000 dzierży tę statuetkę jako symbol ukoronowania całokształtu twórczości. Kryzys kinematografii w Polsce. Lata 70 XX wieku to początek kształtowania się opozycji także, a może zwłaszcza,wśród artystów, którzy z coraz większym niepokojem obserwują moralny upadek polskiego społecze ń- stwa. Wszechobecny nepotyzm, cynizm władz, a także korupcja na szczeblu lokalnym oraz początki upadku modelu wielopokoleniowej rodziny i instytucji małżeństwa, są impulsem do two- 1 Chodzi tutaj o słyną fotografię Chrisa Niedenthala, przyp. Autor. 2 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej, Agnieszka Holland została prezydentem Europejskiej Akademii Filmowej, z dnia 8 grudnia 2013, Berlin. 1

2 rzenia kina moralnego niepokoju. Przewodzą mu Andrzej Wajda i Krzysztof Zanussi, którzy w 1975 na Forum Filmowców w Gdańsku zarzucają decydentom komunistycznym ingerowanie i ograniczanie swobody w pracy artystów, a także uniemożliwianie podjęcia dyskusji w sprawach dotyczących aktualnych problemów społeczno- politycznych. Akcja filmów tego nurtu z reguły ma miejsce w małych społecznościach lokalnych, gdzie główny bohater, idealista, przedstawiciel inteligencji, styka się ze wszystkimi patologiami systemu i postanawia z nimi walczyć lub też w innym wariancie nad swoją moralność i sprzeciw przedkłada konformizm i posłuszeństwo władzy. Niezależnie od obranej drogi w obydwu przypadkach dochodzi do złamania bohatera i wykluczenia go z życia politycznego. Jako pierwsze dzieło wpisujące się w główną myśl nurtu jest Personel Kieślowskiego, jednak najważniejszym dziełem uznaje się Człowieka z MarmuruWajdy będącego pierwszym większym rozliczeniem z systemem komunistycznym w Polsce. Wiele obrazów członków nurtu nie udaje się pokazać widowni z powodu zakazu rozpowszechniania, który filmy te otrzymują. Taki los spotyka m. in. Przypadek Kieślowskiego i Kobietę Samotną Holland, zaś premierę Misia Barei przeciąga się. Rok 1981 wbrew klimatowi otaczającemu środowisko filmowe, przynosi Polsce pierwszą w historii Złota Palmę w Cannes za Człowieka z marmuru. Próżno szukać jednak pozytywnych skutków tego sukcesu. Po wprowadzeniu stanu wojennego i zaostrzeniu cenzury dochodzi do załamania się polskiej kinematografii. Większość obrazów, dotyczących aktualnej tematyki społeczno- politycznej otrzymuje status półkowników 3, a autorów zmusza się do pomijania wątków politycznych sugerując skupienie w ich twórczościna polskiej tradycji i obyczajowości. Część twórców m. in. Holland decyduje się na emigrację, reszta musi dostosować się do narzuconych warunków. W latach 80 szansą na przetrwanie okazuje się być kino popularne,którego najważniejszym przedstawicielem zostaje Juliusz Machulski ze swoimi komediami Vabank i Seksmisja. Filmy te epatujące nagością, seksualnością i coraz większą swobodą obyczajów paradoksalnie również wpisują się w kontekst dokonujących się w Polsce zmian. Rodzimą odpowiedzią na hollywoodzkie filmy akcji jest natomiast Wielki SzuChęcińskiego. Koniec lat 80 przebiega pod hasłem poprawy stanu polskiej kinematografii i faktycznie takim krokiem jest uchwalenie Ustawy o 3 Półkownik to zwyczajowa nazwa filmu, którego cenzura prewencyjna PRL nie dopuściła lub opóźniała premierę, ze względu na zawarte w takim obrazie treści. Nazwa ta pochodzi najprawdopodobniej od sposobu w takim magaz y- nowano taśmy filmowe- były one wkładane do metalowych futerałów, plombowane i przetrzymywane na półkach magazynów. 2

3 kinematografii w 1987 roku powołującej Komitet Kinematografii 4, którego przewodniczącym zostaje, cieszący się zaufaniem środowiska filmowego, Juliusz Burski. Ma on za zadanie przekształcić rynek filmowy w Polsce, z centralnego, odgórnie zarządzanego systemu, w model w większym stopniu oparty na gospodarce wolnorynkowej Ma to swoje odzwierciedlenie w sposobie finansowania kinematografii. Powstaje Fundusz Kinematografii, którego dochodami są środki przekazywane przez Ministerstwo Kultury, dotacje z budżetu państwa, odpisy z zysków jednostek organizacyjnych kinematografii, ale także wpływy z eksportu filmów sfinansowanych w całości przez Fundusz, a także darowizny i część środków wpływów ze sprzedaży filmów i usług świadczonych przez jednostki organizacyjne kinematografii. Komitet ma odpowiadać za podział środków z tego Funduszu, a także ustalać zasady produkcji,dystrybucji i rozpowszechniania filmów. Ma także za zadanie, we współpracy ze środowiskiem, dbać o rozwój szkolnictwa, w tym kształcenia kadr oraz nakreślania kierunku w którym ma rozwijana być kultura polska. System, w którym po raz pierwszy zostały rozdzielone funkcje producenta, dystrybutora i instytucji rozpowszechniania filmów powoduje utratę kontroli państwa nad produkcja i rozpowszechnianiem filmów, co owocujeczęściowym rozwiązaniem problemu z cenzurą i pozwala na stopniowe usamodzielnianie się polskiej kinematografii. Bolączką projektu było to, iż w dalszym stopniu większość producentów nadal znajdowała się w rękach państwa,jednakże problem ten rozwiązano implementując na rynek Polski wzorce zachodnie- zaprzestano dofinansowania samych producentów, ale wspierano konkretne projekty filmowe. Pozwoliło to na zrównanie w prawach, producentów państwowych i prywatnych. Inną natomiast kwestią pozostaje natomiast fakt, że w ówczesnych czasach jedyną niepaństwową instytucją posiadającą częściową działalność związaną z filmem była założona w 1984 roku przez Jana Wejcherta i Mariusza Waltera grupa ITI. Oprócz przedsiębiorstw państwowych nowym uczestnikiem rynku zostały także instytucje filmowe, powstające z inicjatywy Komitetu, a dokładnie Przewodniczącego Komitetu który zakładał je jako wspomniane jednostki organizacyjne kinematografii. Miały one możliwość współpracy i zrzeszania się jako spółki prawa handlowego i były one całkowicie samodzielne i niezależne od Komitetu pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, jednak warunkiem uzyskania osobowości prawnej była konieczność dokonania wpisu do rejestru instytucji filmowych. Instytucje filmowe miały możliwość powoływania zespołów filmowych działających jako swoich wewnętrznych jednostek organizacyjnych. W przyszłości to właśnie one miały prze- 4 Art. 5, ust. 1, Ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o kinematografii (Dz.U. z 1987 nr 22 poz. 127) 3

4 kształcić się w prywatne studia filmowe. Przykładem może być tutaj zespół filmowy Oko założony przez ministra kultury z dniem 1 stycznia 1984 roku, będący jednostką organizacyjna PRF Zespoły Filmowe, który 30 września 1989 roku przekształcił się w Studio Filmowe Oko. 5 Przemiany polityczno-gospodarcze dokonujące się na początku lat 90 XX. wieku w Polsce mające na celu przejście z modelu gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej, były kontynuowane i wdrążane także na rynku filmowym. Takim krokiem było m. in. zlikwidowanie w 1990 roku Centrali Rozpowszechniania Filmów. 6 Koniec cenzury przyniósł falę obrazów rozliczających upadły system, bądź też filmów poruszających tematy społeczne będące wcześniej uznane za zakazane. W trend te wpisywały się Pułkownik Kwiatkowski Kutza, Trzy Kolory Kieślowskiego, bądź też doceniony za granicą Dekalog tegoż samego reżysera. Niespodziewanie przed polską kinematografią pojawiło się nowe zadanie. Dotychczas głównym problemem kina, był brak możliwości swobodnego tworzenia, teraz gdy było to już możliwe równie trudną bitwą okazało się być walka o widza. Lata 90 to czas gospodarczych przemian, które niekorzystnie odbiły się na frekwencji kin, które w walce o widza, miast wspierać rodzimą produkcję, decydowały się na masowy import dzieł ze Stanów Zjednoczonych widząc w tym większą korzyść i szansę na przetrwanie. Tzw. kino ambitne bladło w obliczu blasku sukcesu jaki osiągało rodzime kino rozrywkowe. Polacy bardzo entuzjastycznie przyjęli koncepcję Polski targanej przestępczością i zżeranej przez korupcję, prawdopodobnie jako wiarygodne usprawiedliwienie trudności lub niemożności dostosowania się do nowych panujących reguł gospodarczych. Wizja potężnych grup przestępczych przedstawionych w Krollu i Psach W.Pasikowskiego kontrolujących każdą ważniejszą sferę życia, pozwalała na podtrzymanie utartego przez władzę komunistycznego kraju sposobu myślenia podzielonego na my i oni, gdzie oni byli grupą trzymającą władzę, która uniemożliwiała nam osiągnięcie sukcesu. Dług Krauzego oraz Sara Ślesickiego również wpisuje się w nurt tzw. kina bandyckiego który zawładnął wyobraźnią Polaków w latach 90. Mimo, że tą ślepą fascynację kinem akcji opartej na męskości Bogusława Lindy można odczytywać jako niezdolność Polaków do oswojenia się ze świadomością wolności, faktem jest, że sukces kasowy tego kina pozwolił polskiemu przemysłowi na zbudowanie kapitału, który dojrzeli także potencjalni inwestorzy w postaci np. banków. Przykładem może być tutaj zaangażowanie Kredyt Banku w produkcję Ogniem i Mieczem J. Hoffmana, które udzieliło reżyserowi 5 Historia Studia Filmowego OKO, Data pobrania Falkowska J., Haltof M., The New Polish Cinema,Flicks Books, Trowbridge 2003, str

5 kredytu w wysokości 12 mln na realizację dzieła, a także włączyło się aktywnie w akcję promocyjna. Ponieważ film obejrzało ok. 7 mln widzów zagwarantowało to nie tylko spłatę kredytu w wyznaczonym terminie, ale także zwiększyło rozpoznawalność banku. O wymiernych korzyściach takich działań może świadczyć dalsze zaangażowanie Kredyt Banku przy innych projektach takich jak Pan Tadeusz, W pustyni i w puszczy oraz Przedwiośniu którego sukces kasowy pozwolił bankowi partycypować w zyskach. 7 W 2001 roku Kredyt Bank SA został uhonorowany w przez Ministra Kultury tytułem Mecenasa Kultury Polskiej. Był to doskonały ruch ze strony ministerstwa, które pokazało tym samym, że państwo docenia zaangażowanie prywatnych inwestorów w rozwój rodzimej kinematografii, podnosząc tym samym takie działania z poziomu zwykłego marketingu i kampanii reklamowej, do rangi istotnego wkładu w dorobek polski, co nie tylko wpływało doskonale na wizerunek mecenasa, ale także sprawiało, że rosło zainteresowanie innych inwestorów skuszonych potencjalnymi zyskami. Inna natomiast kwestią pozostaje fakt, że produkcja Quo Vadis która pochłonęła ok. 80 mln zł, a pomimo fantastycznej frekwencji przyniosła zaledwie ok. 70 mln zł, miała swój dalszy ciąg jeszcze w 2008 roku, kiedy to Kredyt Bank zgłosił do sądu wniosek o upadłość producenta filmu, spółki Chronos Film. Producent winien był bankowi ponad 27 mln złotych pożyczki. Jak donosił tygodnik Newsweek, sąd wniosek odrzucił, ponieważ podobny wniosek złożył już wcześniej sam zainteresowany. Postępowanie upadłościowe nie doszło do skutku gdyż majątek firmy odpowiadającej za jedną z najdroższych polskich produkcji miał być zbyt mały, aby takie postępowanie przeprowadzić. Dość wspomnieć, że kapitał założycielski tego podmiotu wynosił zaledwie 4 tys. zł. 8 Nowy kierunek. Po roku 2000 rozgorzała dyskusja o konieczności uaktualnienia ustawy o kinematografii, która pomimo drobnych zmian wprowadzanych od roku 1987 w coraz mniejszym stopniu odpowiadała realiom polskiego rynku. Koncepcje te zostały skrystalizowane w postaci dwóch projektów które trafiły do Sejmu w 2001 roku. Tzw. projekt społeczny mający poparcie środowiska reprezentowany m. in. przez Kutza, Wajdę i Zanussiego proponował utworzenie Urzędu Kinematografii, centralnego urzędu podległego ministrowi kultury, którego organem byłaby Rada Kinematografii posiadająca w swym gronie przedstawicieli producentów, twórców, dystrybutorów i 7 Dryszel A., Bank w roli mecenasa, Przegląd 2002, nr 38. Wywiad z prezesem Zarządu Kredyt Banku SA, Stanisławem Pacutem. 8 Rabij M., Kręcimy!, Newsweek 2013, nr 37. 5

6 reprezentantów samych kin. Zadaniem rady byłoby kontrolowanie Funduszu Kinematografii, którego budżet zasilałyby nowe rozwiązania w zakresie pozyskiwania środków: dofinansowania z budżetu, ale także obowiązkowe potracenia z cen biletów, pewien procent wpływów stacji telewizyjnych, telewizji kablowych i platform cyfrowych, o także pewien procent środków uzyskanych z obrotu filmów wideo i DVD. Przeciwnikami tego rozwiązania byli kiniarze, dystr y- butorzy oraz przedstawiciele stacji komercyjnych, którzy w wyniku tak skonstruowanego, budżetu ponosiliby dodatkowe koszty. Alternatywny projekt zakładał utworzenie Fundacji Kinematografii Polskiej, będącą spółka Skarbu Państwa, której majątek zostałby utworzony poprzez przejęcie jednostek utworzonych na mocy dotychczasowej ustawy, a także dochody z działalności gospodarczej- fundacja przejęłaby bowiem prawa do filmów nakręconych przez dawne zespoły filmowe. Jej dochody stanowiłyby zyski z wykorzystywania, dzierżawy lub prywatyzowania dotychczasowego mienia, a także wsparcie płynące z budżetu państwa. Kluczowym jednak zdawało się być stworzenie systemu promującego prywatne inwestycje w polską kinematografię. Jednym z takich rozwiązań było m. in. korzystne ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw inwestujących w rodzimy film. Ostatecznie 30 czerwca 2005 roku Sejm RP przyjął nową ustawę o kinematografii, którą można oceniać jako pochodną projektu przedstawionego przez środowisko. Określa one nowe zasady wspierania twórczości filmowej oraz innych działań w obrębie kinematografii, ale także sposoby ochrony zasobów sztuki filmowej.przede wszystkim jednak, ustawa likwid ujekomitet Kinematografii, a w jego miejsce powołuje zupełnie nowa instytucję- Polski Instytut Sztuki Filmowej. 9 Jego nadrzędnym celem jest odbudowa rangi filmu polskiego na świecie, a także wdrążanieobowiązującego w Europie modelu wspierania kinematografii i dostosowania go do polskich realiów w zakresie developmentu, produkcji i promocji, dystrybucji oraz rozpowszechniania, a także upowszechniania kultury filmowej. Budżet instytutu opiera się na dofinansowaniach pochodzących z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dochodach uzyskiwanych z wykorzystania praw do filmów, którymi Instytut dysponuje, a także wpłaty od podmiotów prowadzących kino, prowadzących dystrybucję, nadawców programu telewizyjnego, operatorów platformy cyfrowej, operatorów telewizji kablowej w wysokości 1,5% dochodów,zaś w przypadku publicznego nadawcy telewizyjnego, nie mniej niż 1,5% rocznych przychodów z abona- 9 Art. 7, ust. 1, Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz ze zm.). 6

7 mentu. Tak uzyskane fundusze przeznaczane są przez PISF na produkcję filmową, upowszec h- nianie kultury, cyfryzację kin oraz promocję zagraniczną 10. Od 1 stycznia 2012 roku funkcjonuje w PISF nowy, ulepszony system dofinansowań zwany systemem eksperckim. Dzieli on środki Programu Operacyjnego PISF na pulę 85%, którą przyznać mogą liderzy komisji eksperckich oraz pozostałe 15% które rozdysponować może dyrektor Instytutu. Liderzy wybierani są na podstawie konsultacji środowiskowych i powoływani są na swoje stanowisko na okres 12 miesięcy przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przewodniczą oni 3 lub 5 osobowym komisjom eksperckim, których zadaniem jest ocena scenariusza i wydanie opinii, mówiącej czy dany projekt zasługuje na dofinansowanie. Obszary w których funkcjonują niezależne komisje to: produkcja- film fabularny, produkcja- film dokumentalny, produkcja- film animowany, stypendia i rozwój projektu-film fabularny, stypendia i rozwój projektu- film dokumentalny oraz stypendia i rozwój projektu-film animowany. Dofinansowanie filmu może stanowić maksymalnie połowę budżetu filmu, resztę natomiast musi zapewnić producent lub inni koproducenci. Dofinansowanie zostaje przyznane w formie promesy lub umowy o dotację, pożyczkę lub poręczenie. Po premierze filmu możliwe są natomiast dwie sytuacje: pierwsza, w której zyski nie pokrywają wydatków producenta, koproducenta i dystrybutora, a dofinansowanie z PISF uznaje się za dotację bezzwrotną, oraz druga gdzie w przypadku osiągnięcia zysków podmiot zobowiązany jest do zwroty dofinansowania do PISF w wysokości do 50% zysku producenta (w zależności od wysokości kwoty zainwestowanej przez PISF) jednak nie więcej niż wynosiła kwota pozyskana z Instytutu. W ten sposób Instytut odzyskuje swój kapitał, który może zostać wykorzystany w kolejnych programach operacyjnych. System ten wymusza na komisjach wypracowanie optymalnego kompromisu w doborze filmów, który zagwarantuje maksymalny zwrot z inwestycji, przy równoczesnym zagwarantowaniu wysokiej jakości artystycznej, jednakże jego budowa i jego wdrążenie wydawały się być decydujące w kwestii zabe z- pieczenia stabilnego finansowania polskiej kinematografii na najbliższe lata. Pokłosie zmian. Sposób funkcjonowania Instytutu,doskonale obrazuje przypadek wycofania dofinansowania filmu Pokłosie W. Pasikowskiego. Na wstępie warto zauważyć, że jest to dopiero drugi przypadek w historii placówki, kiedy to zdecydowano się na taki krok. W 2011 roku Instytut zawarł 10 Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz ze zm., art

8 umowę z producentem filmu Apple Film Production Sp. z.o.o. na kwotę 3,5 mln złotych dofina n- sowania, co stanowiło 61,24% całkowitego budżetu filmu określonego przez producenta na zł. 11 Instytut przekazywał tę kwotę producentowi w ratach, za wyjątkiem ostatniej, której warunkiem otrzymania było poprawne rozliczenie się z raty poprzedniej oraz ogółu wydatków. W między czasie bez zgody PISF-u i w sprzeczności z obowiązującą go umową, producent podjął decyzje o zwiększeniu budżetu do zł. Działanie takie nie tylko było sprzeczne z wcześniej zawarta umową, ale także narażało Instytut na stratę, poprzez zmniejszenie się wysokości kwoty środków, które miały zostać zwrócone. Samo powiększenie budżetu nie odnajdywało swojego uzasadnienia w faktach, nie zmieniła się ani obsada, ani znacząco nie zmienił się scenariusz. Dodatkowe wątpliwości budzić może natomiast fakt, że liczba faktycznych dni zdjęciowych uległa zmniejszeniu z 42 dni do zaledwie 28, co powinno implikować zmniejszenie kosztów. Uzasadnienia angażu dodatkowych koproducentów zagranicznych, nie dostarczyły także dokumenty, ani kontrole PISF-u. 12 W świetle zaistniałych faktów PISF, w trosce o fundusze publiczne oraz o nienarażanie kierownictwa, które ponosiłoby odpowiedzialność za brak prawidłowego rozliczenia dofinansowania, odstąpił od umowy. Wiązało się to nie tylko z brakiem prawa do otrzymania ostatniej raty, ale także zobowiązywało producenta do zwrotu całej dotychczas otrzymanej dotacji, ale także z zakazem ubiegania się o dofinansowanie z Instytutu przez spółkę przez najbliższe 3 lata w myśl ustawy o kinematografii 13.Producent nie zastosował się jednak do nowych realiów i zdecydował się nie zwracać dotacji, czym zmusił Instytut do wstąpienia na drogę sądową celem wyegzekwowania swoich praw. Pozew o zwrot dotacji trafił do sądu cywilnego. Producent mając świadomość braku podstaw do ubiegania się o odszkodowanie na drodze cywilnej, postanowił podważyć samą decyzję i postanowił zgłosić skargę dotyczącą postępowania administracyjnego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jednak przyznanie dotacji czy promesy odbywa się za pomocą zawarcia umowy cywilno-prawnej, co nie ma znamion decyzji administracyjnej. 18 października 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzucił tę, oraz 2 pozostałe skargi Apple Film Production Sp. z. o. o, jako uzasadnienie podając fakt, że PISF nie wydaje decyzji administracyjnych, więc procedura administracyjna nie ma tutaj zasto- 11 Oświadczenie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w sprawie odstąpienia od umowy z Apple Fil m Production Sp. z o.o. o dofinansowanie produkcji filmu Pokłosie, z dnia 22 sierpnia Wniosek wyciągnięty z zapisu wywiadu udzielonego przez prezes PISF Agnieszkę Odorowicz, Jackowi Żakowski e- mu na antenie TOK FM w audycji Poranek TOK FMw dniu 28 sierpnia Art. 22, ust. 2, pkt 3, lit. c., Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o kinematografii (Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz ze zm.). 8

9 sowania. Równocześnie, producent,za pośrednictwem mediów 14, atakowałpisf oraz jego organy kierownicze oskarżając go o działanie na szkodę filmu. Powodem miał być temat, który obraz podejmuje, bądź też, kierowanie się osobistymi pobudkami i animozjami pracowników. PISF jednak na każdym kroku podkreślał, że podstawą jego działań jest strona fiskalna projektu, przestrzeganie umowy oraz transparentność. Warto zauważyć, że Instytutowi nie wolnowypowiedzieć żadnemu projektowi umowy z przyczyn artystycznych. Należy również zauważyć, że dotychczasowa współpraca Instytutu i pana Dariusza Jabłońskiego prezesa Apple Film Production założonej w 1990 roku przebiegała bezproblemowo, więc o żadnych osobistych animozjach mowy raczej być nie może. 15 Inną praktyką, z którą musi zmierzyć się musi się Instytut to problem tzw. podwójnych budżetów. W teorii PISF finansuje ok. 40 do 50% kosztów filmu, resztę ma zapewnić współproducent. Po roku 2007 coraz trudniej jest filmowcom znaleźć kogoś, kto zechce sfinansować ich przedsięwzięcia. Biznes w perspektywie Euro 2012, siatkarskich Mistrzostw Świata 2014 dec y- dował raczej inwestować się w sferę okołosportową, telewizje państwowe i prywatne skłaniają się raczej ku produkcji seriali i programów rozrywkowych, które pozwalają im budować bazę widza, z której mogą korzystać przez długi okres czasu, a samorządy starają się powstrzymać rosnące zadłużenie. 16 Mówi się, że funkcjonują dwa budżety: oficjalny dla urzędu skarbowego oraz PISF-u, oraz prawdziwy, którego wielkość stanowi wysokość dotacji z Instytutu. Na porządku dziennym ma być zawyżanie faktur, zwlekanie z wypłatami dla podwykonawców, wp i- sywanie w projekcie większej niż zakładana ilość dni zdjęciowych, oszczędzanie na cateringu, bądź też wielokrotnemu wykorzystaniu tej samej scenografii. Placówka broni się przed takimi działaniami dokładnie analizując wszystkie dostępne dokumenty, badając opinię banków wspó ł- pracujących z występującym o dotacje. 17 Horyzonty. Polski Instytut Sztuki Filmowej można uznać obecnie za największy i najsilniejszy bodziec znajdujący się na rynku kinematograficznym w Polsce. Można mieć pewne obawy czy jego 14 Autor poleca lekturę artykułu Orzeł może,tygodnik Powszechny 2013, nr 37, traktujący o mechanizmie wykorzystania mediów w Polsce do realizacji swoich własnych, partykularnych interesów. 15 W kooperacji z Instytutem powstały m. in.: Wino truskawkowe, Gry Wojenne, Janosik. Prawdziwa Historia, Moja Australia, Konfident. 16 W Krakowie w 2013 roku zdecydowano się np. na emisjęobligacji o łącznej wartości 300 mln złotych. 9

10 monopolistyczna pozycja nie będzie w przyszłości zagrożeniem dla rynku. Chichotem losu okazałoby się, że walka rozpoczęta 30 lat temu chęcią usamodzielnienia się od władz komunistycznych, skutkowałaby uzależnieniem dzisiejszych twórców od państwowej instytucji decydującej o przydziale dotacji. Historia zatoczyłaby koło: od walki o wolność artystyczną, następnie przez walkę o fundusze, uzyskanie swobody twórczej i zabezpieczenia finansowego, stopniowe uzależnianie się od pomocy i dotacji kosztem autonomii w twórczości, aż po ponowną zależność od państwa. Na szczęście zbudowany system posiada pewne zabezpieczenia przez takim scenariuszem. Tak traktować należy konieczność znalezienia koproducenta i zaangażowanie finansowe PISF-u średnio w 50% kwoty całego projektu. Innym rozwiązaniem może być zakaz odmowy dotacji ze względów artystycznych. Warto podkreślić również działania placówki w odbudowanie dobrego imienia polskiego kina. Przy współpracy z Instytutem funkcjonuje obecnie kilka festiwali filmowych m.in. Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu. Uruchomiony został w 2011 roku program cyfryzacji kin, zaś od 2008 roku docenia się osoby lub instytucje zaangażowane w rozwój polskiej kinematografii Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wartym zauważenia jest również zaangażowanie w edukację i kształcenie np. poprzez uruchomienie dwuletniego kursu Akademii Polskiego Filmu, dotyczącego historii polskiego filmu fab u- larnego. A w filmie polskim, proszę pana, to jest tak: nuda... Nic się nie dzieje, proszę pana. Nic. Taka, proszę pana... Dialogi niedobre... Bardzo niedobre dialogi są. W ogóle brak akcji jest. Nic się nie dzieje. 18 Coś się chyba jednak dzieje. 18 Piwowski M. (reż.), Rejs, Zespół Filmowy Tor

11 11

Produkcja filmowa w Polsce aspekty prawno-gospodarcze

Produkcja filmowa w Polsce aspekty prawno-gospodarcze Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Szymon Paszko Nr albumu: 234554 Produkcja filmowa w Polsce aspekty prawno-gospodarcze Praca magisterska na kierunku prawo Praca wykonana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz

Media w Polsce. wolność i niezależność dziennikarzy. Łukasz Jachowicz Media w Polsce wolność i niezależność dziennikarzy Łukasz Jachowicz 31/08/2003 1 Wstęp Ustawa za łapówkę czyli przychodzi Rywin do Michnika 1 jeden z najgłośniejszych materiałów prasowych ostatnich lat,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności

SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI. z rocznego okresu działalności KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI SPRAWOZDANIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI z rocznego okresu działalności WARSZAWA, marzec 2001 r. SPIS TREŚCI I. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2001 r. Druk nr 610 PRZEWODNICZĄCY Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowujących zmiany, jakie dokonały się w sektorze kultury w Polsce w ciągu

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6

Spis treści 1. System bankowy... 2 2. Kształtowanie się nowego polskiego systemu bankowego... 6 Spis treści 1 1. System bankowy...2 1.1. Przedsiębiorstwa bankowo-handlowe...2 1.2. Banki w systemie bankowym...2 1.3. Rola nadzoru bankowego...2 1.4. Uwagi o historii polskich banków...3 1.5. System bankowy

Bardziej szczegółowo

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol

Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych. opr. Anna Sobol Społeczne aspekty działalności spółdzielni socjalnych opr. Anna Sobol Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych Krajowa Rada Spółdzielcza Warszawa 2009 1 Publikacja powstała w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010

Profesjonalnie działać, skutecznie zmieniać poradnik dla organizacji pozarządowych. Łódź 2010 2 Wydawca: Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Opracowanie: Zespół Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS Redakcja: Małgorzata Szewczyk Profesjonalnie działać, skutecznie

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 30 czerwca 2005 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1111. o kinematografii Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady wspierania

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów Celem raportu jest omówienie roli rynku kapitałowego w rozwoju polskich regionów oraz pokazanie, że jest jeszcze ogromna liczba przedsiębiorstw i samorządów, które mogą skorzystać z tej formy finansowania

Bardziej szczegółowo

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe:

Uwagi i Opinie. Uwagi szczegółowe: Uwagi i Opinie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT/Izba) do projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji z dnia 4 lutego 2015 r. Zdaniem PIIT, projektowana nowelizacja zmienia w sposób

Bardziej szczegółowo

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r.

przed nami kolejne wyzwania rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. rozwijamy się Nasza drużyna wydarzenia 100 lat Banku Spółdzielczego w Węgierskiej Górce mistrzostwo kraju, Puchar Polski i V miejsce w Europie Bps najlepszym i najbardziej dynamicznym Bankiem 2011 r. przed

Bardziej szczegółowo

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa:

PZU SA PZU SA. al. Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa. www.pzu.pl. Osoba kontaktowa: PZU SA al. Jana Pawła II 24 00133 Warszawa www.pzu.pl Osoba kontaktowa: Przemysław Kulik Biuro Marketingu Zespół Sponsoringu, Prewencji i CSR tel. (22) 582 31 37 faks (22) 582 23 40 email: prkulik@pzu.pl

Bardziej szczegółowo

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej

Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej ISSN 2082-7997 Trzeci sektor w Polsce - rola i zagrożenia płynące z wypełniania funkcji i zadań administracji publicznej Michał Grotkowski 2011 1 Istota trzeciego sektora Mianem trzeciego sektora określa

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011

Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2. nr 7-8 (88-89) 2011 Rynek pracy i polityka społeczna w świetle badań IPiSS Rozmowa z profesor dr hab. Bożenną Balcerzak-Paradowską s. 2 nr 7-8 (88-89) 2011 OD REDAKCJI Przygotowany przez Zespół Doradców Strategicznych Premiera

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE STOPKLATKA S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Data sporządzenia Memorandum Informacyjnego: 30 maja 2014 r. Wstęp MEMORANDUM INFORMACYJNE I. Dane Emitenta Firma: Stopklatka S.A. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność

zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność Warunki prowadzenia firm w Polsce 2014 zakładanie firmy / uzyskiwanie pozwoleń budowlanych zatrudnianie i zwalnianie pracowników / rejestrowanie tytułu własności / dostępność kredytu ochrona inwestycji

Bardziej szczegółowo

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58

4. Sytuacja w sektorze bankowym na koniec czerwca 2006 r. 58 Spis treści 1. Wstęp 3 2. Sytuacja w sektorze bankowym w latach 1989 1997 8 2.1. Zmiany w sektorze bankowym oraz funkcje nadzoru 8 2.1.1. Funkcja licencyjna 8 2.1.2. Funkcja regulacyjna 12 2.1.3. Funkcja

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II

Magazyn Grupy BPS. ludzie i pieniądze. po godzinach. nasza drużyna. Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II po godzinach Wspomnienia o Ojcu Świętym Janie Pawle II ludzie i pieniądze BPS 25 nowa marka bankowości internetowej Banku BPS nasza drużyna BPS Bank Muszynianka Fakro zdobyła Puchar Polski w siatkówce

Bardziej szczegółowo

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media

Ruch. Palikota. Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota. Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media 2012 Copyright 2012 partia polityczna Ruch Palikota Ruch Palikota Prace redakcyjne: INDYGO Zahir Media Wydawnictwo Indygo Zahir Media ul. Kamienna 105/9, 50-547 Wrocław tel./fax +48 71 796 41 59 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Efektywność, planowanie, rozwój

Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój Efektywność, planowanie, rozwój jednostki samorządu terytorialnego jednostki samorządu wobec kluczowych terytorialnego wyzwań strukturalnych wobec kluczowych wyzwań strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZADANE PRZEZ AKCJONARIUSZY ORAZ INWESTORÓW 2013 R. *) dane Pytających pozostają do wiadomości Spółki PYTANIE Dzień dobry, czy spółka będzie publikowała prognozy finansowe na rok 2014?

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE

RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE RAPORT WPŁYW INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU NA WZROST KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI ROK PO AKCESJI POLSKI DO UE Ministerstwo Gospodarki Departament Konkurencyjności Gospodarki Grudzień 2005 SPIS TREŚCI WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Programy Operacyjne PISF na rok 2015

Programy Operacyjne PISF na rok 2015 Programy Operacyjne PISF na rok 2015 SPIS TREŚCI Część i: programy operacyjne pisf na rok 2015 4 Wstęp 4 PO Produkcja filmowa 6 1. Uprawnieni do dofinansowania 7 2. Zasady przyjmowania wniosków do oceny

Bardziej szczegółowo