PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA"

Transkrypt

1 p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice Krośniewice ul. Poznańska 5 Użytkownik: Stadium: Branża: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego 3 projekt budowlany wykonawczy instalacje elektryczne automatyka rozdzielnia RS Projektował : mgr inż. Marian MIERZWA Zatwierdził: mgr inż. Jacek GRZECH Izabelin, styczeń 2009 r. 1 1

2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA GP Automation mgr inż. Grzegorz Wroński Radom, ul. Szczawińskiego 8/3 tel Nazwa opracowania : Adres obiektu: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM Nowe powiat kutnowski, woj. łódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice Krożniewice ul. Poznańska 5 Użytkownik : Stadium: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Projekt budowlany wykonawczy. Branża: Projektował: Sprawdził : Zatwierdził : Instalacje elektryczne automatyka rozdzielnia RS inż. Marian Mierzwa Uprawnienia budowlane do projektowania nr ewidencyjny: RA/65/81 mgr inż. Zbigniew Kara Uprawnienia budowlane do projektowania nr ewidencyjny : RA/66/85 mgr inż. Jacek Grzech Radom, styczeń 2009 r. 2

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA...2 GP AUTOMATION...2 MGR INŻ. GRZEGORZ WROŃSKI CZĘŚĆ OGÓLNA PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY ZAKRES OPRACOWANIA OPIS SYSTEMU STEROWANIA PROCESEM UZDATNIANIA WODY POMPOWNIA I STOPNIA FILTRY POŚPIESZNE ZBIORNIKI RETENCYJNE POMPY SIECIOWE POMPOWNIA PŁUCZĄCA DMUCHAWA WĘZEŁ SPRĘŻONEGO POWIETRZA ODSTOJNIK POPŁUCZYN WĘZEŁ IMPEGNACJI ANTYBAKTERYJNEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO MONITORING I WIZUALIZACJA SYSTEM SCADA LISTA SYGNAŁÓW WIZUALIZACJI SUW NOWE LISTA SYGNAŁÓW BINARNYCH LISTA SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH WYTYCZNE ROZRUCHU SYSTEMU STEROWANIA PODSTAWOWE ZASADY BHP

4 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1 Podstawa opracowania i wykorzystane materiały. Podstawą do opracowania projektu budowlanego dla budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe są: 1. Projekt budowlany instalacje sanitarne i technologia. 2. Projekt budowlany instalacje elektryczne. 3. Projekt budowlany architektura; konstrukcja. 4. Uzgodnienia z Inwestorem, literaturą fachową oraz obowiązujące normy i przepisy. 1.2 Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany systemu sterowania instalacją uzdatniania wody podziemnej w stacji wodociągowej w Nowem oraz - dobór urządzeń niezbędnych do sterowania procesem technologicznym,, - zestawienie materiałów i urządzeń, - wytyczne rozruchu. 2. OPIS SYSTEMU STEROWANIA PROCESEM UZDATNIANIA WODY. Zasilanie elektryczne projektowanych urządzeń technologicznych systemu uzdatniania wody odbywa się z rozdzielni głównej RG zaprojektowanej w odrębnym opracowaniu. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami projektuje się z rozdzielni technologicznej RS. Algorytm pracy stacji uzdatniania wody realizuje sterownik swobodnie programowalny S7-200 Siemens. Nastawy parametrów oraz odczyt informacji obiektowych odbywa się za pośrednictwem panelu dotykowego MT6070T. Dane z obiektu będą przesyłane do systemu monitoringu SCADA za pośrednictwem technologii GPRS. Stację uzdatniania wody zaprojektowano jako układ pompowania dwustopniowego z dwustopniowym procesem filtracji wody. Woda surowa z dwóch studni głębinowych podawana jest na areator, gdzie podlega procesowi napowietrzenia. Następnie przepływa przez dwa równolegle połączone zespoły dwóch filtrów. W każdym ciągu woda wpływa na filtr odżelaziający, następnie na odmanganiający po czym wpływa do dwóch zbiorników 4

5 retencyjnych. Ze zbiorników retencyjnych uzdatniona woda pompowana jest przez pompownię II stopnia do sieci wodociągowej Pompownia I stopnia. System sterowania pompownią I stopnia, składającą się z dwóch istniejących pomp głębinowych pracujących naprzemiennie. Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych odbywa się w funkcji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. Układ sterowania w chwili załączenia pompy głębinowej załącza elektrozawory napowietrzania filtrów. Podczas pracy pompy głębinowej woda surowa napowietrzana jest wstępnie również w areatorze. Poziom poduszki powietrznej w areatorze utrzymywany jest poprzez układ pomiarowy będący na wyposażeniu areatora. Ten układ sterowania zasilany jest z rozdzielni technologicznej RS. Zabezpieczenie pomp głębinowych przed pracą na sucho stanowią elektroniczne urządzenia zabezpieczające silniki elektryczne typu PF46 FANOX. Układ sterowania pomp głębinowych posiada następujące tryby pracy: tryb automatyczny, odstawienie oraz tryb pracy ręcznej traktowany jako rezerwowy stosowany doraźnie w przypadku awarii w układzie sterowania. Na kolektorze tłocznym pomp głębinowych zamontowany jest przepływomierz przy pomocy którego sterownik PLC mierzy i rejestruje przepływ. Na kolektorze zasilającym ztację zamontowany jest równierz przetwornik ciśnienia oraz pomiar temperatury wody Filtry pośpieszne. Woda z pomp głębinowych podawana jest na dwa mieszacze wodno-powietrzny a po napowietrzeniu i odgazowaniu podawana jest na filtry pośpieszne. W momencie pracy pomp głębinowych załączany jest elektrozawór doprowadzający powietrzae do mieszaczy. Do filtracji wody surowej zastosowano cztery zbiorniki filtracyjne pogrupowane w dwóch równolegle połączonych ciągów dwustopniowej filtracji. W każdym ciągu pracują szeregowo połączone dwa filtry: odżelaziacz i odmanganiacz. Każdy filtr uzbrojony jest w komplet czterech przepustnic sterowanych dwoma siłownikiem pneumatycznymi. Siłowniki sterowane są elektrozaworami otwieranymi i zamykanymi w odpowiedniej sekwencji w automatycznej pracy i płukaniu filtrów. Oprócz tego filtr odżelaziający posiada elektrozawór dekompresji, a filtr odmanganiający 5

6 elektrozawór dekompresji i elektrozawór napowietrzania. Siłownik filtra w trybie filtracji pozostaje niewysterowany, woda może przepływać przez filtr nawet w przypadku wystąpienia awarii braku płukania. Do płukania stosuje się wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego oraz powietrze. Przyjęto następujący sposób płukania filtrów: płukanie powietrzem przez 6 minut, płukanie wodą przez 8 minut, (czasy te można korygować za pomocą panela na rozdzielni RS). Dla ewentualnego zmniejszenia zużycia wody do płukania, w zależności od obserwacji przebiegu procesu, możliwe będzie zmienianie czasu trwania poszczególnych faz płukania, poprzez zmianę nastaw wprowadzonych do układu sterowania. Za każdym ciągiem filtrów zamontowany jest przepływomierz. Sygnał z przepływomierza przesyłany jest do sterownika w rozdzielni RS. Na panelu pokazany jest przepływ chwilowy i licznik objętości. Płukanie filtrów będzie prowadzone pojedynczo, w ustalonym cyklu czasowym. Układ sterowania umożliwia zróżnicowanie nastaw procesu płukania dla filtrów odżelaziających i odmanganiających. PROGRAM PŁUKANIA FILTRA tabela 2.2 ETAP Czas [s] 1. Start 0 2. Przerwa Otwarcie elektrozaworu dekompresji filtra Zamknięcie zaworu dekompresji filtra Pauza 6.Przesunięcie siłownika płukanego filtra Przerwa Załączeniedmuchawy-płukanie powietrzem Wyłączenie dmuchawy Otwarcie przepustnicy na rurociągu pompowni płucznej Przerwa Załączenie pompy płuczącej płukanie wsteczne wodą Wyłączenie pompy płuczącej Zamknięcie przepustnicy na rurociągu pompowni płucznej

7 15. Przerwa Przesunięcie siłownika Przerwa Stop 0 Stan pracy normalnej filtra to otwarta przepustnica napływu wody surowej i przepustnica wypływu wody uzdatnionej, zamknięta przepustnica płukania powietrzem i wodą oraz zamknięta przepustnica rurociągu ścieków. Płukania kolejnych filtrów odbywają się w analogiczny sposób. Częstotliwość płukania filtrów regulowana jest w zakresie od 1 godziny do 7 dni, czas między płukaniami poszczególnych filtrów regulowany jest w zakresie od 2 do 72 godzin. Ustalenie dokładnych parametrów czasowych dotyczących płukania filtrów oraz ostateczne ustawienie intensywności płukania nastąpi podczas rozruchu technologicznego stacji Zbiorniki retencyjne Woda uzdatniona magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych. Pomiar poziomu wody odbywa się za pomocą sond ultradźwiękowych zamontowanych po jednej w każdym zbiorniku. Wybór, z którego zbiornika odbywa się pomiar poziomu analizowany przez układ sterowania odbywa się z poziomu panela operatorskiego. W zależności od zmierzonego poziomu załączane i wyłączane pompy głębinowe oraz określany jest poziomu suchobiegu dla pompowni II stopnia i pompy płucznej. Wystąpienie poziomu suchobiegu w trakcie płukania filtra generuje awarię płukania na panelu rozdzielni RS. Dodatkowo w każdym zbiorniku zamontowane są po dwa czujniki pływakowe typu MAC-3 przekazujące do układu sterowania wystąpienie poziomu minimalnego i poziomu maksymalnego wody Pompy sieciowe. Pompownia II stopnia typu MPC-E 5CRE20-5 o mocy 27,5 kw posiada własną automatykę. Zasilanie elektryczne pompowni odbywa się z rozdzielni głównej. Z rozdzielni technologicznej RS podawany będzie sygnał suchobiegu w zbiornikach retencyjnych blokujący pompownię. 7

8 Za pompami, na kolektorze tłocznym na sieć wodociągową, zainstalowany będzie przepływomierz podłączony do sterownika PLC w rozdzielni RS. Na kolektorze tłocznym zamontowany będzie również analogowy czujnik ciśnienia wody oraz czujnik temperatury wody. Wartość ciśnienia i temperatury wody na kolektorze tłocznym pokazana będzie na panelu operatorskim Pompownia płucząca. Pompownia płucząca składa się pompy typu TPD80-250/4 i automatycznej przepustnicy odcinającej. Pompa sterowana jest programem płukania przedstawionym w tabeli 2.2. Zabezpieczenie przed suchobiegiem odbywa się z układu sterowania napełniania zbiornika retencyjnego. Na drzwiach rozdzielni RS zainstalowany jest przełącznik trybu pracy pompy 0/PRACA oraz lampki sygnalizujące pracę i awarię. Przepustnica odcinająca w stanie niewysterowanym jest zamknięta. Otwiera się na czas pracy pompy Dmuchawa. Dmuchawa GM4S/80 sterowana jest programem płukania opisanym w tabeli 2.2. Na drzwiach rozdzielni RS zainstalowany jest przełącznik trybu pracy dmuchawy 0/PRACA oraz lampki sygnalizujące pracę i awarię Węzeł sprężonego powietrza. Węzeł sprężonego powietrza składa się agregatu sprężarkowego BSOL480/350D sterowanego własnym autonomicznym układem sterowania. Na instalacji sprężonego powietrza zainstalowany jest analogowy czujnik ciśnienia. W przypadku spadku ciśnienia do poziomu zaprogramowanego w panelu operatorskim, generowany jest alarm. Nie przewiduje się zatrzymywania stacji w przypadku braku ciśnienia sprężonego powietrza Odstojnik popłuczyn. 8

9 Do odprowadzania wody z odstojnika popłuczyn służy pompa ścieków typu FZA sterowana zintegrowanym czujnikiem pływakowym. Zasilanie pompy odstojnika odbywa się z rozdzielni RS. W momencie pojawienia się określonego ramieniem pływaka poziomu ścieków, następuje załączenie pompy i wypompowanie ścieku do poziomu minimum Węzeł impegnacji antybakteryjnej. Do dozowania NaOH przewiduje się dwie pompy dozujące typu DMS4-7A. W trybie pracy AUTOMATYCZNEJ pompa dozująca pracuje jednocześnie z pompą głębinową. Na drzwiach rozdzielni RS zainstalowany jest przełącznik trybu pracy pompki PRACA RĘCZNA PRACA AUTOMATYCZNA. W trybie pracy ręcznej obsługa stacji decyduje o załączeni pompki dozującej. Do rozdzielni RS przekazywany jest sygnał o awarii pompy dozującej Pomieszczenia budynku technologicznego W budynku zainstalowane będą czujniki temperatury i zalania wodą. Pomiar i rejestracja tych parametrów odbywa się w sterowniku PLC. W hali pomp pomiar zalania wodą i temperatury. W hali filtrów pomiar zalania wodą i temperatury. W hali filtrów II kondygnacja pomiar zalania wodą i temperatury Monitoring i wizualizacja. Wizualizację i monitoring systemu wodno-kanalizacyjnych w Gminie Nowe planuje się wykonać w oparciu o komputer PC współpracujący z układem sterowania technologii uzdatniania wody w SUW Nowe (szafa sterownicza RS) z możliwością włączenia do systemu istniejących i nowo budowanych obiektów. Zainstalowany na komputerze pakiet oprogramowania SCADA (ang. Supervisory, Control And Data Acquisition) umożliwi kontrolę oraz sterowanie procesami technologicznymi dowolnych instalacji, takich jak ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków itp. System SCADA będzie nadzorował pracę stacji uzdatniania wody Nowem. Jednostka centralna (komputer PC) zainstalowana będzie w budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. System wizualizacji umożliwi określenie stanu pracy stacji z uwzględnieniem informacji: o stanie pracy poszczególnych urządzeń praca/postój/awaria, 9

10 natężeniach przepływu wody, poziomach wody, ciśnienia wody, ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, sytuacjach alarmowych. Z poziomu komputera PC nie będzie możliwości zdalnego sterowania urządzeniami SUW System SCADA. Do wizualizacji i monitoringu proponuje się oprogramowanie TelWin z licencją bez ograniczeń liczby punktów systemowych. Dopuszcza się zastosowanie oprogramowania równorzędnego pod względem możliwości. System TelWin jest nowoczesnym pakietem oprogramowania z grupy SCADA. Umożliwia kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. Obecna wersja systemu przeznaczona jest do pracy w środowisku 32-bitowym tj. Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP. Pozwala na pełne wykorzystanie nowoczesnych procesorów oraz całych systemów komputerowych. Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest łatwy w obsłudze. System nie ogranicza w żaden sposób (w pełnej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów. System ma charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu są realizowane przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mogą być zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. Dzięki wbudowaniu narzędzi do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem, istnieje możliwość samodzielnej rozbudowy aplikacji systemu TelWin przez użytkownika końcowego. System TelWin został zaprojektowany zgodnie z modelem klient-serwer. Każdy z modułów systemu TelWin może pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje: - serwera danych, - użytkownika danych - klienta. Zadaniem modułu realizującego funkcje serwera jest udostępnianie danych uzyskanych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych lub odpowiednio przetworzonych, innym modułom pełniącym funkcje klienta. Przykładem modułu realizującego funkcje serwera jest program obsługujący komunikację z urządzeniem pomiarowym (np. sterownikiem PLC). Przykładem modułu realizującego funkcje klienta jest program odpowiedzialny za prezentacje danych bezpośrednio operatorowi. Dopuszczalne jest również łączenie obydwu podstawowych funkcji (serwera i klienta) w jednym module. Przykładem może być serwer systemu TelWin. W stosunku do modułów komunikacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za łączność z urządzeniami obiektowymi pełni funkcje klienta (pobiera dane), natomiast w 10

11 stosunku do modułów prezentujących dane pełni funkcje serwera danych (udostępnia dane). Wizualizacja zostanie przygotowana w taki sposób aby na obrazach synoptycznych sugestywnie został odwzorowany proces uzdatniania wody. Na obrazach synoptycznych umieszczone zostaną kontrolki stanu pracy poszczególnych napędów oraz wartości pomiarowe związane z procesem uzdatniania wody. Baza systemu TelWin zostanie tak skonfigurowana aby zapewnić archiwizację kluczowych parametrów z punktu widzenia procesu technologicznego. Odczyt wartości archiwalnych zrealizowany będzie w postaci przebiegów czasowych. Wszystkie nieprawidłowość w działa urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, sygnalizowane będą na stacji operatorskiej poprzez zmianę barwy danego urządzenia lub sposobu wyświetlania na obrazie synoptycznym. Jak również poprzez wyświetlenie okienka alarmowego ze stosownym komunikatem mówiącym o danym problemie. Wszystkie alarmy będą archiwizowane; data i czas wystąpienia alarmu oraz potwierdzenia alarmu przez obsługę instalacji. Kontrola procesu produkcji wody realizowana będzie poprzez raporty. Raporty zostaną przygotowane i podzielone na grupy w zależność od ich przeznaczenie oraz okres raportowania. Rapoty dobowe - Woda podawana na SUW w rozbiciu godzinowym zapisana jest ilość wody podawanej na stację. - Woda podawana do sieci wodociągowej w rozbiciu godzinowym zapisana jest ilość wody podawanej do sieci wodociągowej. Raporty miesięczne - Woda podawana na SUW w rozbiciu dobowym zapisana jest ilość wody podawanej na stację. - Woda podawana do sieci wodociągowej w rozbiciu dobowym zapisana jest ilość wody podawanej do sieci wodociągowej. - Raporty płukania filtrów - w rozbiciu dobowym zapisana jest informacja o stanie pracy każdego z filtrów. Raport bilansowy - Produkcja wody w rozbiciu dobowy zapisana jest informacja o ilość wody podanej na SUW. Wody oddanej do sieci oraz różnica pomiędzy tymi wartościami. 11

12 Przykładowy widok ekranu w systemie wizualizacji procesu technologicznego: Transmisja danych GPRS. System bezprzewodowj transmisji danych może być oparty o transmisję w standardzie GPRS. Do komputera PC podłączony jest modem CellBOX-T2. Jest to modem GSM/GPRS bazujący na module OEM Enfora Enabler II G, umożliwia szybki dwukierunkowy transfer danych wykorzystując sieć GSM. Dzięki swym możliwościom można go zastosować w aplikacjach wymagających do swej pracy, bezprzewodowej transmisji (SMS, CSD, GPRS). Użytkownicy modemu mogą szybko korzystać z wybranych aplikacji przez wiele godzin, płacąc tylko za przesłane dane. Szybkość transmisji danych nie wpływa na ponoszone koszty. Modem może współpracować z komputerem PC, przy wykorzystaniu interfejsu RS-232. Moduł GSM: - Tri-band 900, 1800, 1900 MHz firmy ENFORA; - Zgodny z GSM phase 2/2+; - Moc wyjściowa: Class 4 (2W) at EGSM900; Class 1 (1W) at GSM1800; 12

13 - SMS:Point-to-point MO and MT; SMS cell broadcast; Text and PDU mode; - DATA: CSD do 14.4 kbps; GPRS: Class 10, Downlink do 38.7 kbps, Uplink do 26.8 kbps; Zasilanie: - Napięcie zasilania: 9-16 VDC; - Pobór mocy (średni / w impulsie): 2 W / 10 W; - Pobór prądu: - Praca GSM (napięcie zasilania 12VDC; I rednie/i impuls) < 100 ma/500 ma; - Praca GPRS (napięcie zasilania 12VDC; I rednie/i impuls) < 160 ma/800 ma; Interfejsy sprzętowe: - Zasilanie - Gniazdo Micro Fit 4pin; - Interfejs RS232 - DB9 Female (opcja); - Gniazdo karty SIM (3V); - Gniazdo antenowe FME - antena zewn. 50 ohm dla pasma 900/1800 MHz; Warunki pracy: - Temperatura pracy oC; - Temperatura przechowywania oC; - Wilgotność 5-95%; Rodzaj wykonania: Obudowa aluminiowa; Podstacje pracujące w GPRS, w tym PLC układu sterowania RS, wyposażone są w modem CellBOX-U z portem RS232. Sterownik CellBOX-U - autonomiczny kontroler dedykowany do aplikacji komunikacyjnych w technologii GSM. Samodzielnie nawiązuje i podtrzymuje sesję komunikacyjną GPRS - monitoruje dostępność kanału transmisji niezależnie od operatora. 13

14 Zastosowanie CellBOX-U pozwala między innymi na integrację starszych systemów pomiarowych z najnowszą technologią zbierania danych - łączy urządzenia wysyłające dane pomiarowe poprzez RS232 z serwerami aplikacji internetowych, bez zmian konstrukcyjnych i programowych tych urządzeń (np. emulacja modemu analogowego). Sterowniki CellBOX-U są stosowane w sieciach pomiarowych stacji wodociągowych, odczytu liczników energii elektrycznej, systemach zarządzania flotami samochodów, sieciach obsługujących karty płatnicze i bankomaty. Obydwa modemy, na stacji operatorskiej oraz sterownika PLC układu sterowania RS, pracują w trybie transmisji danych, są transparentne dla protokołu mod-bus. Transmisja danych odbywa się w wewnątrz wydzierżawionego APN. Każdy z modemu zostanie wyposażony w kartę SIM z uruchomioną usługą GPRS i stałym adresem IP. Kartę SIM zapewnia użytkownik stacji uzdatniania wody. 3.Lista sygnałów wizualizacji SUW Nowe. W tabeli poniżej podano listę sygnałów wyświetlanych na ekranach synoptycznych systemu monitoringu SUW Nowe Lista sygnałów binarnych Lp. FUNKCJA OPIS 1. Praca Stop pompy głębinowej 1 0-stop, 1-praca 2. Praca Stop pompy głębinowej 2 0-stop, 1-praca 3. Awaria pompy głębinowej 1 1-awaria aktywna 4. Awaria pompy głębinowej 2 1-awaria aktywna 5. Suchobieg pompy głębinowej 1 1-suchobieg aktywny 6. Suchobieg pompy głębinowej 2 1-suchobieg aktywny 7. Elektrozawór napowietrzania mieszacza 0-zamknięty, 1-otwarty 8. Elektrozawór dekompresji filtra 1 0-zamknięty, 1-otwarty 9. Elektrozawór dekompresji filtra 2 0-zamknięty, 1-otwarty 10. Elektrozawór dekompresji filtra 3 0-zamknięty, 1-otwarty 11. Elektrozawór dekompresji filtra 4 0-zamknięty, 1-otwarty 12. Elektrozawór napowietrzania filtra 2 0-zamknięty, 1-otwarty 13. Elektrozawór napowietrzania filtra 4 0-zamknięty, 1-otwarty 14. Siłowniki przepustnic filtra 1 0-praca, 1-płukanie 15. Siłowniki przepustnic filtra 2 0-praca, 1-płukanie 16. Siłowniki przepustnic filtra 3 0-praca, 1-płukanie 17. Siłowniki przepustnic filtra 4 0-praca, 1-płukanie 18. Poziom alarmowy MAX w zbiorniku 1 1-aktywny poziom MAX 19. Poziom alarmowy MAX w zbiorniku 2 1-aktywny poziom MAX 14

15 20. Poziom alarmowy MIN w zbiorniku 1 1-aktywny poziom MIN 21. Poziom alarmowy MIN w zbiorniku 2 1-aktywny poziom MIN 22. Poziom załączenia pompy głębinowej 1 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 23. Poziom załączenia pompy głębinowej 2 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 24. Poziom załączenia pompy głębinowej 3 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 25. Poziom załączenia pompy głębinowej 4 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 26. Poziom suchobiegu w zbiorniku 1-aktywny poziom suchobiegu 27. Praca Stop dmuchawy 0-stop, 1-praca 28. Awaria dmuchawy 1-awaria aktywna 29. Zezwolenie załączenia dmuchawy 1-aktywne zezwolenie załączenia 30. Praca Stop pompy płuczącej 0-stop, 1-praca 31. Awaria pompy płuczącej 1-awaria aktywna 32. Zezwolenie załączenia pompy płuczącej 1-aktywne zezwolenie załączenia 33. Przepustnica odcinająca pompę płuczącą 0-zamknięta, 1-otwarta 34. Praca Stop pompy w odstojniku 0-stop, 1-praca 35. Awaria pompy w odstojniku 1-awaria aktywna 36. Zezwolenie załączenia pompy w odstojniku 1-aktywne zezwolenie załączenia 37. Alarm wysokie ciśnienie wejściowe 1-alarm aktywny 38. Alarm braku płukania filtra 1 1-alarm aktywny 39. Alarm braku płukania filtra 2 1-alarm aktywny 40. Alarm braku płukania filtra 3 1-alarm aktywny 41. Awaria dozowania NaOCl 1-alarm aktywny 42. Alarm niskie ciśnienie sprężonego powietrza 1-alarm aktywny 43. Alarm wyciek wody na hali filtrów 1-alarm aktywny 44. Alarm wyciek wody na hali pomp 1-alarm aktywny 3.2. Lista sygnałów analogowych 1. Czas pracy pompy głębinowej 1 WORD 2. Czas pracy pompy głębinowej 2 WORD 3. Liczba rozruchów pompy głębinowej 1 WORD 4. Liczba rozruchów pompy głębinowej 2 WORD 5. Ciśnienie wody za pompami głębinowymi WORD 6. Prędkość przepływu za pompami głębinowymi WORD 7. Przepływ za pompami głębinowymi WORD 8. Stan filtra 1 WORD 9. Stan filtra 2 WORD 10. Stan filtra 3 WORD 11. Stan filtra 4 WORD 12. Ilość płukań filtra 1 WORD 13. Ilość płukań filtra 2 WORD 14. Ilość płukań filtra 3 WORD 15. Ilość płukań filtra 4 WORD 16. Prędkość przepływu za filtrem 2 WORD 17. Prędkość przepływu za filtrem 4 WORD 18. Przepływ za filtrem 2 DWORD 19. Przepływ za filtrem 2 DWORD 20. Czas pracy dmuchawy WORD 21. Liczba rozruchów dmuchawy WORD 22. Czas pracy pompy płuczącej WORD 23. Liczba rozruchów pompy płuczącej WORD 24. Ciśnienie wyjściowe stacji (za ZH) WORD 15

16 25. Prędkość przepływu wyjściowego stacji DWORD 26. Czas pracy pompy w odstojniku WORD 27. Temperatura hala filtrów WORD 28. Temperatura hala pomp WORD 29. Temperatura hala filtrów II WORD 30. Ciśnienie sprężonego powietrza WORD 4. Wytyczne rozruchu systemu sterowania. Do uruchomienia mechanicznego można przystąpić po zakończeniu robót montażowych urządzeń technologicznych, i rozruchu mechanicznym oraz wykonaniu pomiarów skuteczności p.porażeniowej instalacji elektrycznych. W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace: - sprawdzenie poprawności wyświetlania na panelu sterowania działania urządzeń technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, - sprawdzić poprawność działania urządzeń załączanych z poziomu rozdzielni RS, - sprawdzenie poprawności generowania alarmów przez układ sterowania, - sprawdzenie poprawności przesyłanych danych do systemu wizualizacji. Uruchomienie systemu sterowania można zakończyć po stwierdzeniu prawidłowej pracy urządzeń. Uruchomienie układu sterowania i wszystkie prace z tym związane będą przeprowadzone przez wykonawcę Podstawowe zasady BHP. W zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych obowiązują przepisy ustalone rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (dz.u.z 1999r. nr80, poz.912). Do podstawowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi zaliczają się: znajomość dokumentacji poszczególnych urządzeń, utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, właściwa obsługa zainstalowanych urządzeń. Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zainstalowanych urządzeń w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy mogą być przeprowadzane: 16

17 tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez serwis producenta, posiadający aktualne uprawnienia, wiedzę na temat zasady pracy urządzeń oraz znający niniejszą instrukcję obsługi stacji stacji, przy całkowitym wyłączeniu napięcia zasilania, w pobliżu napięcia (prace należy wykonywać przy użyciu odpowiednich do występujących warunków środków ochrony), pod napięciem (prace należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochrony). Wyłączenia układu dokonujemy za pomocą wyłącznika głównego (koloru żółtoczerwonego) umieszczonego na drzwiach szafy sterującej. Ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym stanowi izolacja. Wszystkie urządzenia zabudowane w szafie sterującej muszą posiadać stopień ochrony uniemożliwiający dotyk do części znajdujących się pod napięciem. Jako ochronę dodatkową zastosowane zostaną wyłączniki różnicowo-prądowe. Wszystkie czujniki i elementy sterowane zasilane są napięciem bezpiecznym 24Vdc. 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 6039630 ; 6039632 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia część III Opis przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TT.15.1-50/2011 dla postępowania,

Bardziej szczegółowo

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24

4.3.2.1 obiekt REAKTORY SBR1, SBR2, SBR3.str. 24 Katowice, 2011r. Dokumentacja projektowa sterownikowej części AKPiA oczyszczalni ścieków w Nowym Targu, w zakresie zamiany sterowników TCS na sterowniki SAIA BURGESS oraz realizacji systemu wizualizacji

Bardziej szczegółowo

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o.

W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Bolesławcu Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZGODNA Z REGULAMINEM Z DNIA 09.06.2010 r. W sprawie udzielania zamówień sektorowych na usługi, dostawy i roboty budowlane w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

MWM Sp. z o.o. Gliwice

MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 3. Budowa systemu AKPiA i BMS...4

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA...

1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE... 2 1.1 Przedmiot opracowania... 2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania... 2 2 OPIS ROZWIĄZANIA... 3 3 SYSTEM SSP... 6 3.1 Charakterystyka budynku... 6 3.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Załącznik nr 8 do SIWZ Nr sprawy: 1/PN/PZP/POIiŚ/ZAD8/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM TELEMECHANIKI I TELEMETRII SIECI CIEPŁOWNICZEJ zadanie 8 Oznaczenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH

SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH 629.4;681.518.5 Arkadiusz ADOLPH Arkadiusz KOMKOWSKI Andrzej MŁYŃSKI Piotr ZAPRAWA SYSTEM ZDALNEJ DIAGNOSTYKI POJAZDÓW TRAKCYJNYCH STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano budowę i działanie systemu zdalnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 10/4-POP-4/05/2011 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Strona 1/3 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu, dostawie, montaŝu, uruchomieniu, optymalizacji, wykonaniu pomiarów gwarancyjnych

Bardziej szczegółowo

I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2

I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2 I OPIS TECHNICZNY TECHNOLOGII BASENÓW DLA OBIEKTU KORTOWO...2 1.Wstęp...2 1.1 Podstawa opracowania...2 2.Założenia i dane wyjściowe...2 3.Schemat technologiczny...3 4.Technologia uzdatniania wody...3 4.1.Usuwanie

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo Oznaczenie sprawy: AW.271.4.10.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1. Program Funkcjonalno-Użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY W zakresie zadania inwestycyjnego pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50

Spis rysunków... 6 Podstawa projektowania... 7 System Sygnalizacji Pożaru... 11 Sterowanie oddymianiem... 50 Spis rysunków...6 Podstawa projektowania...7 System Sygnalizacji Pożaru...11 Zakres opracowania...12 Opis systemu...12 Centrala sygnalizacji pożarowej...12 Wyniesione panele wskazań i obsługi...13 Integracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ą PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY MODERNIZACJA ZAKŁADU PRODUKCJI WODY W TYM: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Modernizacja Zakładu Produkcji Wody w tym: - Zmiana napowietrzania (aeratory)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA

PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA PROJEKT WYKONAWCZY TELETECHNIKA INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW KRZYKI

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2

Spis treści PROJEKT WYKONAWCZY MAŁA MODERNIZACJA STADIONU GÓRNIKA ZABRZE ZABRZE, 2010. Strona 1 SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 1 I WSTĘP... 2 1 NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO... 2 2 PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3 KARTA UZGODNIEŃ BRANŻOWYCH... 2 II CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie Adres obiektu budowlanego: 27-415 Kunów ul. Łąkowa 5 Nazwy i kody robót

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń

Oprogramowanie przemysłowe. Architektura ArchestrA. Tajemnica skutecznych wdrożeń Oprogramowanie przemysłowe Architektura ArchestrA Tajemnica skutecznych wdrożeń 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel. (012) 428 63 00 fax (012) 428 63 09 e-mail: info1@astor.com.pl http://www.astor.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA

PROJEKT BUDOWLANY NIP 879-156-29-21 PROJEKTANT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEJ STACJI WODOCIĄGOWEJ GRĄŻAWY TECHNOLOGICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ BIOBOX Wiesław Mikołajczuk ul. Polna 101 87-100 Toruń tel./fax. (56) 659-70-03, tel. (56) 664-37-17, e-mail: biobox@wp.pl PROJEKTUJEMY MODERNIZUJEMY PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wymagań przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ nr MZK/D/01/2013 Dotyczy postępowania MZK/D/2/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaprojektowanie, dostawę, instalację oraz konfigurację kompleksowego systemu

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY. Seria MOBICON Produktem Roku 2012! poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/13 (6), marzec 2013 Seria MOBICON Produktem Roku 2012! NOWOŚCI 2013 MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS Copyright 2013 Inventia Sp.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw

Win S-Ben. zintegrowany system zarządzania stacją paliw Win S-Ben zintegrowany system zarządzania stacją paliw Informacje ogólne System zarządzania stacją paliw Win S-Ben obejmuje swoją funkcjonalnością wszystkie możliwe sposoby dystrybucji paliw. W prezentowanej

Bardziej szczegółowo

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN

ASTOR 1507-3890 44 (2/2005) ISSN Biuletyn automatyki 44 (2/2005) wydawca ASTOR Sp. z o.o. ISSN 1507-3890 Protokół EGD Rozmowa z Markiem T. Hoske Temat numeru: łączność bezprzewodowa 3 ASTOR Sp. z o.o. ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków tel.

Bardziej szczegółowo