PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA"

Transkrypt

1 p Generalny Wykonawca dokumentacji technicznej Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM AUTOMATYKA Adres obiektu: Nowe powiat kutnowski, woj. Lódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice Krośniewice ul. Poznańska 5 Użytkownik: Stadium: Branża: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego 3 projekt budowlany wykonawczy instalacje elektryczne automatyka rozdzielnia RS Projektował : mgr inż. Marian MIERZWA Zatwierdził: mgr inż. Jacek GRZECH Izabelin, styczeń 2009 r. 1 1

2 JEDNOSTKA PROJEKTOWA GP Automation mgr inż. Grzegorz Wroński Radom, ul. Szczawińskiego 8/3 tel Nazwa opracowania : Adres obiektu: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ W NOWEM Nowe powiat kutnowski, woj. łódzkie Inwestor: Gmina Krośniewice Krożniewice ul. Poznańska 5 Użytkownik : Stadium: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Projekt budowlany wykonawczy. Branża: Projektował: Sprawdził : Zatwierdził : Instalacje elektryczne automatyka rozdzielnia RS inż. Marian Mierzwa Uprawnienia budowlane do projektowania nr ewidencyjny: RA/65/81 mgr inż. Zbigniew Kara Uprawnienia budowlane do projektowania nr ewidencyjny : RA/66/85 mgr inż. Jacek Grzech Radom, styczeń 2009 r. 2

3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA...2 GP AUTOMATION...2 MGR INŻ. GRZEGORZ WROŃSKI CZĘŚĆ OGÓLNA PODSTAWA OPRACOWANIA I WYKORZYSTANE MATERIAŁY ZAKRES OPRACOWANIA OPIS SYSTEMU STEROWANIA PROCESEM UZDATNIANIA WODY POMPOWNIA I STOPNIA FILTRY POŚPIESZNE ZBIORNIKI RETENCYJNE POMPY SIECIOWE POMPOWNIA PŁUCZĄCA DMUCHAWA WĘZEŁ SPRĘŻONEGO POWIETRZA ODSTOJNIK POPŁUCZYN WĘZEŁ IMPEGNACJI ANTYBAKTERYJNEJ POMIESZCZENIA BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO MONITORING I WIZUALIZACJA SYSTEM SCADA LISTA SYGNAŁÓW WIZUALIZACJI SUW NOWE LISTA SYGNAŁÓW BINARNYCH LISTA SYGNAŁÓW ANALOGOWYCH WYTYCZNE ROZRUCHU SYSTEMU STEROWANIA PODSTAWOWE ZASADY BHP

4 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 1.1 Podstawa opracowania i wykorzystane materiały. Podstawą do opracowania projektu budowlanego dla budowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowe są: 1. Projekt budowlany instalacje sanitarne i technologia. 2. Projekt budowlany instalacje elektryczne. 3. Projekt budowlany architektura; konstrukcja. 4. Uzgodnienia z Inwestorem, literaturą fachową oraz obowiązujące normy i przepisy. 1.2 Zakres opracowania. Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt budowlany systemu sterowania instalacją uzdatniania wody podziemnej w stacji wodociągowej w Nowem oraz - dobór urządzeń niezbędnych do sterowania procesem technologicznym,, - zestawienie materiałów i urządzeń, - wytyczne rozruchu. 2. OPIS SYSTEMU STEROWANIA PROCESEM UZDATNIANIA WODY. Zasilanie elektryczne projektowanych urządzeń technologicznych systemu uzdatniania wody odbywa się z rozdzielni głównej RG zaprojektowanej w odrębnym opracowaniu. Sterowanie poszczególnymi urządzeniami projektuje się z rozdzielni technologicznej RS. Algorytm pracy stacji uzdatniania wody realizuje sterownik swobodnie programowalny S7-200 Siemens. Nastawy parametrów oraz odczyt informacji obiektowych odbywa się za pośrednictwem panelu dotykowego MT6070T. Dane z obiektu będą przesyłane do systemu monitoringu SCADA za pośrednictwem technologii GPRS. Stację uzdatniania wody zaprojektowano jako układ pompowania dwustopniowego z dwustopniowym procesem filtracji wody. Woda surowa z dwóch studni głębinowych podawana jest na areator, gdzie podlega procesowi napowietrzenia. Następnie przepływa przez dwa równolegle połączone zespoły dwóch filtrów. W każdym ciągu woda wpływa na filtr odżelaziający, następnie na odmanganiający po czym wpływa do dwóch zbiorników 4

5 retencyjnych. Ze zbiorników retencyjnych uzdatniona woda pompowana jest przez pompownię II stopnia do sieci wodociągowej Pompownia I stopnia. System sterowania pompownią I stopnia, składającą się z dwóch istniejących pomp głębinowych pracujących naprzemiennie. Załączanie i wyłączanie pomp głębinowych odbywa się w funkcji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. Układ sterowania w chwili załączenia pompy głębinowej załącza elektrozawory napowietrzania filtrów. Podczas pracy pompy głębinowej woda surowa napowietrzana jest wstępnie również w areatorze. Poziom poduszki powietrznej w areatorze utrzymywany jest poprzez układ pomiarowy będący na wyposażeniu areatora. Ten układ sterowania zasilany jest z rozdzielni technologicznej RS. Zabezpieczenie pomp głębinowych przed pracą na sucho stanowią elektroniczne urządzenia zabezpieczające silniki elektryczne typu PF46 FANOX. Układ sterowania pomp głębinowych posiada następujące tryby pracy: tryb automatyczny, odstawienie oraz tryb pracy ręcznej traktowany jako rezerwowy stosowany doraźnie w przypadku awarii w układzie sterowania. Na kolektorze tłocznym pomp głębinowych zamontowany jest przepływomierz przy pomocy którego sterownik PLC mierzy i rejestruje przepływ. Na kolektorze zasilającym ztację zamontowany jest równierz przetwornik ciśnienia oraz pomiar temperatury wody Filtry pośpieszne. Woda z pomp głębinowych podawana jest na dwa mieszacze wodno-powietrzny a po napowietrzeniu i odgazowaniu podawana jest na filtry pośpieszne. W momencie pracy pomp głębinowych załączany jest elektrozawór doprowadzający powietrzae do mieszaczy. Do filtracji wody surowej zastosowano cztery zbiorniki filtracyjne pogrupowane w dwóch równolegle połączonych ciągów dwustopniowej filtracji. W każdym ciągu pracują szeregowo połączone dwa filtry: odżelaziacz i odmanganiacz. Każdy filtr uzbrojony jest w komplet czterech przepustnic sterowanych dwoma siłownikiem pneumatycznymi. Siłowniki sterowane są elektrozaworami otwieranymi i zamykanymi w odpowiedniej sekwencji w automatycznej pracy i płukaniu filtrów. Oprócz tego filtr odżelaziający posiada elektrozawór dekompresji, a filtr odmanganiający 5

6 elektrozawór dekompresji i elektrozawór napowietrzania. Siłownik filtra w trybie filtracji pozostaje niewysterowany, woda może przepływać przez filtr nawet w przypadku wystąpienia awarii braku płukania. Do płukania stosuje się wodę uzdatnioną ze zbiornika wyrównawczego oraz powietrze. Przyjęto następujący sposób płukania filtrów: płukanie powietrzem przez 6 minut, płukanie wodą przez 8 minut, (czasy te można korygować za pomocą panela na rozdzielni RS). Dla ewentualnego zmniejszenia zużycia wody do płukania, w zależności od obserwacji przebiegu procesu, możliwe będzie zmienianie czasu trwania poszczególnych faz płukania, poprzez zmianę nastaw wprowadzonych do układu sterowania. Za każdym ciągiem filtrów zamontowany jest przepływomierz. Sygnał z przepływomierza przesyłany jest do sterownika w rozdzielni RS. Na panelu pokazany jest przepływ chwilowy i licznik objętości. Płukanie filtrów będzie prowadzone pojedynczo, w ustalonym cyklu czasowym. Układ sterowania umożliwia zróżnicowanie nastaw procesu płukania dla filtrów odżelaziających i odmanganiających. PROGRAM PŁUKANIA FILTRA tabela 2.2 ETAP Czas [s] 1. Start 0 2. Przerwa Otwarcie elektrozaworu dekompresji filtra Zamknięcie zaworu dekompresji filtra Pauza 6.Przesunięcie siłownika płukanego filtra Przerwa Załączeniedmuchawy-płukanie powietrzem Wyłączenie dmuchawy Otwarcie przepustnicy na rurociągu pompowni płucznej Przerwa Załączenie pompy płuczącej płukanie wsteczne wodą Wyłączenie pompy płuczącej Zamknięcie przepustnicy na rurociągu pompowni płucznej

7 15. Przerwa Przesunięcie siłownika Przerwa Stop 0 Stan pracy normalnej filtra to otwarta przepustnica napływu wody surowej i przepustnica wypływu wody uzdatnionej, zamknięta przepustnica płukania powietrzem i wodą oraz zamknięta przepustnica rurociągu ścieków. Płukania kolejnych filtrów odbywają się w analogiczny sposób. Częstotliwość płukania filtrów regulowana jest w zakresie od 1 godziny do 7 dni, czas między płukaniami poszczególnych filtrów regulowany jest w zakresie od 2 do 72 godzin. Ustalenie dokładnych parametrów czasowych dotyczących płukania filtrów oraz ostateczne ustawienie intensywności płukania nastąpi podczas rozruchu technologicznego stacji Zbiorniki retencyjne Woda uzdatniona magazynowana jest w dwóch zbiornikach retencyjnych. Pomiar poziomu wody odbywa się za pomocą sond ultradźwiękowych zamontowanych po jednej w każdym zbiorniku. Wybór, z którego zbiornika odbywa się pomiar poziomu analizowany przez układ sterowania odbywa się z poziomu panela operatorskiego. W zależności od zmierzonego poziomu załączane i wyłączane pompy głębinowe oraz określany jest poziomu suchobiegu dla pompowni II stopnia i pompy płucznej. Wystąpienie poziomu suchobiegu w trakcie płukania filtra generuje awarię płukania na panelu rozdzielni RS. Dodatkowo w każdym zbiorniku zamontowane są po dwa czujniki pływakowe typu MAC-3 przekazujące do układu sterowania wystąpienie poziomu minimalnego i poziomu maksymalnego wody Pompy sieciowe. Pompownia II stopnia typu MPC-E 5CRE20-5 o mocy 27,5 kw posiada własną automatykę. Zasilanie elektryczne pompowni odbywa się z rozdzielni głównej. Z rozdzielni technologicznej RS podawany będzie sygnał suchobiegu w zbiornikach retencyjnych blokujący pompownię. 7

8 Za pompami, na kolektorze tłocznym na sieć wodociągową, zainstalowany będzie przepływomierz podłączony do sterownika PLC w rozdzielni RS. Na kolektorze tłocznym zamontowany będzie również analogowy czujnik ciśnienia wody oraz czujnik temperatury wody. Wartość ciśnienia i temperatury wody na kolektorze tłocznym pokazana będzie na panelu operatorskim Pompownia płucząca. Pompownia płucząca składa się pompy typu TPD80-250/4 i automatycznej przepustnicy odcinającej. Pompa sterowana jest programem płukania przedstawionym w tabeli 2.2. Zabezpieczenie przed suchobiegiem odbywa się z układu sterowania napełniania zbiornika retencyjnego. Na drzwiach rozdzielni RS zainstalowany jest przełącznik trybu pracy pompy 0/PRACA oraz lampki sygnalizujące pracę i awarię. Przepustnica odcinająca w stanie niewysterowanym jest zamknięta. Otwiera się na czas pracy pompy Dmuchawa. Dmuchawa GM4S/80 sterowana jest programem płukania opisanym w tabeli 2.2. Na drzwiach rozdzielni RS zainstalowany jest przełącznik trybu pracy dmuchawy 0/PRACA oraz lampki sygnalizujące pracę i awarię Węzeł sprężonego powietrza. Węzeł sprężonego powietrza składa się agregatu sprężarkowego BSOL480/350D sterowanego własnym autonomicznym układem sterowania. Na instalacji sprężonego powietrza zainstalowany jest analogowy czujnik ciśnienia. W przypadku spadku ciśnienia do poziomu zaprogramowanego w panelu operatorskim, generowany jest alarm. Nie przewiduje się zatrzymywania stacji w przypadku braku ciśnienia sprężonego powietrza Odstojnik popłuczyn. 8

9 Do odprowadzania wody z odstojnika popłuczyn służy pompa ścieków typu FZA sterowana zintegrowanym czujnikiem pływakowym. Zasilanie pompy odstojnika odbywa się z rozdzielni RS. W momencie pojawienia się określonego ramieniem pływaka poziomu ścieków, następuje załączenie pompy i wypompowanie ścieku do poziomu minimum Węzeł impegnacji antybakteryjnej. Do dozowania NaOH przewiduje się dwie pompy dozujące typu DMS4-7A. W trybie pracy AUTOMATYCZNEJ pompa dozująca pracuje jednocześnie z pompą głębinową. Na drzwiach rozdzielni RS zainstalowany jest przełącznik trybu pracy pompki PRACA RĘCZNA PRACA AUTOMATYCZNA. W trybie pracy ręcznej obsługa stacji decyduje o załączeni pompki dozującej. Do rozdzielni RS przekazywany jest sygnał o awarii pompy dozującej Pomieszczenia budynku technologicznego W budynku zainstalowane będą czujniki temperatury i zalania wodą. Pomiar i rejestracja tych parametrów odbywa się w sterowniku PLC. W hali pomp pomiar zalania wodą i temperatury. W hali filtrów pomiar zalania wodą i temperatury. W hali filtrów II kondygnacja pomiar zalania wodą i temperatury Monitoring i wizualizacja. Wizualizację i monitoring systemu wodno-kanalizacyjnych w Gminie Nowe planuje się wykonać w oparciu o komputer PC współpracujący z układem sterowania technologii uzdatniania wody w SUW Nowe (szafa sterownicza RS) z możliwością włączenia do systemu istniejących i nowo budowanych obiektów. Zainstalowany na komputerze pakiet oprogramowania SCADA (ang. Supervisory, Control And Data Acquisition) umożliwi kontrolę oraz sterowanie procesami technologicznymi dowolnych instalacji, takich jak ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, przepompownie ścieków itp. System SCADA będzie nadzorował pracę stacji uzdatniania wody Nowem. Jednostka centralna (komputer PC) zainstalowana będzie w budynku Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. System wizualizacji umożliwi określenie stanu pracy stacji z uwzględnieniem informacji: o stanie pracy poszczególnych urządzeń praca/postój/awaria, 9

10 natężeniach przepływu wody, poziomach wody, ciśnienia wody, ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza, sytuacjach alarmowych. Z poziomu komputera PC nie będzie możliwości zdalnego sterowania urządzeniami SUW System SCADA. Do wizualizacji i monitoringu proponuje się oprogramowanie TelWin z licencją bez ograniczeń liczby punktów systemowych. Dopuszcza się zastosowanie oprogramowania równorzędnego pod względem możliwości. System TelWin jest nowoczesnym pakietem oprogramowania z grupy SCADA. Umożliwia kontrolę oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. Obecna wersja systemu przeznaczona jest do pracy w środowisku 32-bitowym tj. Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP. Pozwala na pełne wykorzystanie nowoczesnych procesorów oraz całych systemów komputerowych. Dzięki wykorzystaniu środowiska Windows jest łatwy w obsłudze. System nie ogranicza w żaden sposób (w pełnej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów. System ma charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje systemu są realizowane przez pracujące równolegle moduły. Moduły te mogą być zainstalowane na różnych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. Dzięki wbudowaniu narzędzi do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem, istnieje możliwość samodzielnej rozbudowy aplikacji systemu TelWin przez użytkownika końcowego. System TelWin został zaprojektowany zgodnie z modelem klient-serwer. Każdy z modułów systemu TelWin może pełnić jedną lub dwie podstawowe funkcje: - serwera danych, - użytkownika danych - klienta. Zadaniem modułu realizującego funkcje serwera jest udostępnianie danych uzyskanych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych lub odpowiednio przetworzonych, innym modułom pełniącym funkcje klienta. Przykładem modułu realizującego funkcje serwera jest program obsługujący komunikację z urządzeniem pomiarowym (np. sterownikiem PLC). Przykładem modułu realizującego funkcje klienta jest program odpowiedzialny za prezentacje danych bezpośrednio operatorowi. Dopuszczalne jest również łączenie obydwu podstawowych funkcji (serwera i klienta) w jednym module. Przykładem może być serwer systemu TelWin. W stosunku do modułów komunikacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za łączność z urządzeniami obiektowymi pełni funkcje klienta (pobiera dane), natomiast w 10

11 stosunku do modułów prezentujących dane pełni funkcje serwera danych (udostępnia dane). Wizualizacja zostanie przygotowana w taki sposób aby na obrazach synoptycznych sugestywnie został odwzorowany proces uzdatniania wody. Na obrazach synoptycznych umieszczone zostaną kontrolki stanu pracy poszczególnych napędów oraz wartości pomiarowe związane z procesem uzdatniania wody. Baza systemu TelWin zostanie tak skonfigurowana aby zapewnić archiwizację kluczowych parametrów z punktu widzenia procesu technologicznego. Odczyt wartości archiwalnych zrealizowany będzie w postaci przebiegów czasowych. Wszystkie nieprawidłowość w działa urządzeń technologicznych stacji uzdatniania wody, sygnalizowane będą na stacji operatorskiej poprzez zmianę barwy danego urządzenia lub sposobu wyświetlania na obrazie synoptycznym. Jak również poprzez wyświetlenie okienka alarmowego ze stosownym komunikatem mówiącym o danym problemie. Wszystkie alarmy będą archiwizowane; data i czas wystąpienia alarmu oraz potwierdzenia alarmu przez obsługę instalacji. Kontrola procesu produkcji wody realizowana będzie poprzez raporty. Raporty zostaną przygotowane i podzielone na grupy w zależność od ich przeznaczenie oraz okres raportowania. Rapoty dobowe - Woda podawana na SUW w rozbiciu godzinowym zapisana jest ilość wody podawanej na stację. - Woda podawana do sieci wodociągowej w rozbiciu godzinowym zapisana jest ilość wody podawanej do sieci wodociągowej. Raporty miesięczne - Woda podawana na SUW w rozbiciu dobowym zapisana jest ilość wody podawanej na stację. - Woda podawana do sieci wodociągowej w rozbiciu dobowym zapisana jest ilość wody podawanej do sieci wodociągowej. - Raporty płukania filtrów - w rozbiciu dobowym zapisana jest informacja o stanie pracy każdego z filtrów. Raport bilansowy - Produkcja wody w rozbiciu dobowy zapisana jest informacja o ilość wody podanej na SUW. Wody oddanej do sieci oraz różnica pomiędzy tymi wartościami. 11

12 Przykładowy widok ekranu w systemie wizualizacji procesu technologicznego: Transmisja danych GPRS. System bezprzewodowj transmisji danych może być oparty o transmisję w standardzie GPRS. Do komputera PC podłączony jest modem CellBOX-T2. Jest to modem GSM/GPRS bazujący na module OEM Enfora Enabler II G, umożliwia szybki dwukierunkowy transfer danych wykorzystując sieć GSM. Dzięki swym możliwościom można go zastosować w aplikacjach wymagających do swej pracy, bezprzewodowej transmisji (SMS, CSD, GPRS). Użytkownicy modemu mogą szybko korzystać z wybranych aplikacji przez wiele godzin, płacąc tylko za przesłane dane. Szybkość transmisji danych nie wpływa na ponoszone koszty. Modem może współpracować z komputerem PC, przy wykorzystaniu interfejsu RS-232. Moduł GSM: - Tri-band 900, 1800, 1900 MHz firmy ENFORA; - Zgodny z GSM phase 2/2+; - Moc wyjściowa: Class 4 (2W) at EGSM900; Class 1 (1W) at GSM1800; 12

13 - SMS:Point-to-point MO and MT; SMS cell broadcast; Text and PDU mode; - DATA: CSD do 14.4 kbps; GPRS: Class 10, Downlink do 38.7 kbps, Uplink do 26.8 kbps; Zasilanie: - Napięcie zasilania: 9-16 VDC; - Pobór mocy (średni / w impulsie): 2 W / 10 W; - Pobór prądu: - Praca GSM (napięcie zasilania 12VDC; I rednie/i impuls) < 100 ma/500 ma; - Praca GPRS (napięcie zasilania 12VDC; I rednie/i impuls) < 160 ma/800 ma; Interfejsy sprzętowe: - Zasilanie - Gniazdo Micro Fit 4pin; - Interfejs RS232 - DB9 Female (opcja); - Gniazdo karty SIM (3V); - Gniazdo antenowe FME - antena zewn. 50 ohm dla pasma 900/1800 MHz; Warunki pracy: - Temperatura pracy oC; - Temperatura przechowywania oC; - Wilgotność 5-95%; Rodzaj wykonania: Obudowa aluminiowa; Podstacje pracujące w GPRS, w tym PLC układu sterowania RS, wyposażone są w modem CellBOX-U z portem RS232. Sterownik CellBOX-U - autonomiczny kontroler dedykowany do aplikacji komunikacyjnych w technologii GSM. Samodzielnie nawiązuje i podtrzymuje sesję komunikacyjną GPRS - monitoruje dostępność kanału transmisji niezależnie od operatora. 13

14 Zastosowanie CellBOX-U pozwala między innymi na integrację starszych systemów pomiarowych z najnowszą technologią zbierania danych - łączy urządzenia wysyłające dane pomiarowe poprzez RS232 z serwerami aplikacji internetowych, bez zmian konstrukcyjnych i programowych tych urządzeń (np. emulacja modemu analogowego). Sterowniki CellBOX-U są stosowane w sieciach pomiarowych stacji wodociągowych, odczytu liczników energii elektrycznej, systemach zarządzania flotami samochodów, sieciach obsługujących karty płatnicze i bankomaty. Obydwa modemy, na stacji operatorskiej oraz sterownika PLC układu sterowania RS, pracują w trybie transmisji danych, są transparentne dla protokołu mod-bus. Transmisja danych odbywa się w wewnątrz wydzierżawionego APN. Każdy z modemu zostanie wyposażony w kartę SIM z uruchomioną usługą GPRS i stałym adresem IP. Kartę SIM zapewnia użytkownik stacji uzdatniania wody. 3.Lista sygnałów wizualizacji SUW Nowe. W tabeli poniżej podano listę sygnałów wyświetlanych na ekranach synoptycznych systemu monitoringu SUW Nowe Lista sygnałów binarnych Lp. FUNKCJA OPIS 1. Praca Stop pompy głębinowej 1 0-stop, 1-praca 2. Praca Stop pompy głębinowej 2 0-stop, 1-praca 3. Awaria pompy głębinowej 1 1-awaria aktywna 4. Awaria pompy głębinowej 2 1-awaria aktywna 5. Suchobieg pompy głębinowej 1 1-suchobieg aktywny 6. Suchobieg pompy głębinowej 2 1-suchobieg aktywny 7. Elektrozawór napowietrzania mieszacza 0-zamknięty, 1-otwarty 8. Elektrozawór dekompresji filtra 1 0-zamknięty, 1-otwarty 9. Elektrozawór dekompresji filtra 2 0-zamknięty, 1-otwarty 10. Elektrozawór dekompresji filtra 3 0-zamknięty, 1-otwarty 11. Elektrozawór dekompresji filtra 4 0-zamknięty, 1-otwarty 12. Elektrozawór napowietrzania filtra 2 0-zamknięty, 1-otwarty 13. Elektrozawór napowietrzania filtra 4 0-zamknięty, 1-otwarty 14. Siłowniki przepustnic filtra 1 0-praca, 1-płukanie 15. Siłowniki przepustnic filtra 2 0-praca, 1-płukanie 16. Siłowniki przepustnic filtra 3 0-praca, 1-płukanie 17. Siłowniki przepustnic filtra 4 0-praca, 1-płukanie 18. Poziom alarmowy MAX w zbiorniku 1 1-aktywny poziom MAX 19. Poziom alarmowy MAX w zbiorniku 2 1-aktywny poziom MAX 14

15 20. Poziom alarmowy MIN w zbiorniku 1 1-aktywny poziom MIN 21. Poziom alarmowy MIN w zbiorniku 2 1-aktywny poziom MIN 22. Poziom załączenia pompy głębinowej 1 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 23. Poziom załączenia pompy głębinowej 2 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 24. Poziom załączenia pompy głębinowej 3 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 25. Poziom załączenia pompy głębinowej 4 1-aktywny poziom pracy pompy głębinowej 26. Poziom suchobiegu w zbiorniku 1-aktywny poziom suchobiegu 27. Praca Stop dmuchawy 0-stop, 1-praca 28. Awaria dmuchawy 1-awaria aktywna 29. Zezwolenie załączenia dmuchawy 1-aktywne zezwolenie załączenia 30. Praca Stop pompy płuczącej 0-stop, 1-praca 31. Awaria pompy płuczącej 1-awaria aktywna 32. Zezwolenie załączenia pompy płuczącej 1-aktywne zezwolenie załączenia 33. Przepustnica odcinająca pompę płuczącą 0-zamknięta, 1-otwarta 34. Praca Stop pompy w odstojniku 0-stop, 1-praca 35. Awaria pompy w odstojniku 1-awaria aktywna 36. Zezwolenie załączenia pompy w odstojniku 1-aktywne zezwolenie załączenia 37. Alarm wysokie ciśnienie wejściowe 1-alarm aktywny 38. Alarm braku płukania filtra 1 1-alarm aktywny 39. Alarm braku płukania filtra 2 1-alarm aktywny 40. Alarm braku płukania filtra 3 1-alarm aktywny 41. Awaria dozowania NaOCl 1-alarm aktywny 42. Alarm niskie ciśnienie sprężonego powietrza 1-alarm aktywny 43. Alarm wyciek wody na hali filtrów 1-alarm aktywny 44. Alarm wyciek wody na hali pomp 1-alarm aktywny 3.2. Lista sygnałów analogowych 1. Czas pracy pompy głębinowej 1 WORD 2. Czas pracy pompy głębinowej 2 WORD 3. Liczba rozruchów pompy głębinowej 1 WORD 4. Liczba rozruchów pompy głębinowej 2 WORD 5. Ciśnienie wody za pompami głębinowymi WORD 6. Prędkość przepływu za pompami głębinowymi WORD 7. Przepływ za pompami głębinowymi WORD 8. Stan filtra 1 WORD 9. Stan filtra 2 WORD 10. Stan filtra 3 WORD 11. Stan filtra 4 WORD 12. Ilość płukań filtra 1 WORD 13. Ilość płukań filtra 2 WORD 14. Ilość płukań filtra 3 WORD 15. Ilość płukań filtra 4 WORD 16. Prędkość przepływu za filtrem 2 WORD 17. Prędkość przepływu za filtrem 4 WORD 18. Przepływ za filtrem 2 DWORD 19. Przepływ za filtrem 2 DWORD 20. Czas pracy dmuchawy WORD 21. Liczba rozruchów dmuchawy WORD 22. Czas pracy pompy płuczącej WORD 23. Liczba rozruchów pompy płuczącej WORD 24. Ciśnienie wyjściowe stacji (za ZH) WORD 15

16 25. Prędkość przepływu wyjściowego stacji DWORD 26. Czas pracy pompy w odstojniku WORD 27. Temperatura hala filtrów WORD 28. Temperatura hala pomp WORD 29. Temperatura hala filtrów II WORD 30. Ciśnienie sprężonego powietrza WORD 4. Wytyczne rozruchu systemu sterowania. Do uruchomienia mechanicznego można przystąpić po zakończeniu robót montażowych urządzeń technologicznych, i rozruchu mechanicznym oraz wykonaniu pomiarów skuteczności p.porażeniowej instalacji elektrycznych. W ramach rozruchu należy wykonać następujące prace: - sprawdzenie poprawności wyświetlania na panelu sterowania działania urządzeń technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej, - sprawdzić poprawność działania urządzeń załączanych z poziomu rozdzielni RS, - sprawdzenie poprawności generowania alarmów przez układ sterowania, - sprawdzenie poprawności przesyłanych danych do systemu wizualizacji. Uruchomienie systemu sterowania można zakończyć po stwierdzeniu prawidłowej pracy urządzeń. Uruchomienie układu sterowania i wszystkie prace z tym związane będą przeprowadzone przez wykonawcę Podstawowe zasady BHP. W zakresie prowadzenia bezpiecznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych obowiązują przepisy ustalone rozporządzeniem ministra gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (dz.u.z 1999r. nr80, poz.912). Do podstawowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami i instalacjami elektroenergetycznymi zaliczają się: znajomość dokumentacji poszczególnych urządzeń, utrzymanie urządzeń w dobrym stanie technicznym, właściwa obsługa zainstalowanych urządzeń. Czynności eksploatacyjne i konserwacyjne zainstalowanych urządzeń w zależności od zastosowanych metod i środków zapewniających bezpieczeństwo pracy mogą być przeprowadzane: 16

17 tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez serwis producenta, posiadający aktualne uprawnienia, wiedzę na temat zasady pracy urządzeń oraz znający niniejszą instrukcję obsługi stacji stacji, przy całkowitym wyłączeniu napięcia zasilania, w pobliżu napięcia (prace należy wykonywać przy użyciu odpowiednich do występujących warunków środków ochrony), pod napięciem (prace należy wykonywać w oparciu o właściwą technologię pracy przy zastosowaniu wymaganych narzędzi i środków ochrony). Wyłączenia układu dokonujemy za pomocą wyłącznika głównego (koloru żółtoczerwonego) umieszczonego na drzwiach szafy sterującej. Ochronę podstawową od porażeń prądem elektrycznym stanowi izolacja. Wszystkie urządzenia zabudowane w szafie sterującej muszą posiadać stopień ochrony uniemożliwiający dotyk do części znajdujących się pod napięciem. Jako ochronę dodatkową zastosowane zostaną wyłączniki różnicowo-prądowe. Wszystkie czujniki i elementy sterowane zasilane są napięciem bezpiecznym 24Vdc. 17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody

Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody Załącznik nr 4 do SIWZ Opis systemu monitoringu i sterowania Stacji Uzdatniania Wody 1. Technologia komunikacji i sterowania - system oparty powinien być na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sieć

Bardziej szczegółowo

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r.

PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI. maj 2012 r. PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW WOŁOMIN STADIUM: WYTYCZNE - STEROWANIA, SYGNALIZACJI I KOMUNIKACJI maj 2012 r. - 2 - SPIS TREŚCI 1.OPIS INSTALACJI 1.1 Instalacje siły, sterowania i oświetlenia przepompowni 3 1.2

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA

SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW. MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA SUW PIOTROWICE MAŁE gm. NAŁĘCZÓW MODERNIZACJA BRANŻY AKPiA Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji układów zasilającosterowniczych branży AKPiA modernizowanej stacji uzdatniania

Bardziej szczegółowo

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY

B U D O W L A N Y WYKONAWCZY PROJEKT B U D O W L A N Y WYKONAWCZY MODERNIZACJI STACJI UZDATNIA NIA WODY W MIEJSCOWOŚCI SZCZYTNO, GMINA KAMPINOS CZĘŚĆ DRUGA AUTOMATYKA (AKPiA) Lokalizacja: Inwestor: GRUNTY WSI SZCZYTNO GMINA KAMPINOS

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

DLA BIELSKA PODLASKIEGO

DLA BIELSKA PODLASKIEGO 26-600 Radom, ul. Chorzowska 3 tel./fax: (0 48) 36-459-43 www.elma.pl tel./fax: (0 48) 36-508-62 elma@elma.pl Nazwa opracowania: BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ DLA BIELSKA PODLASKIEGO Rozdzielnice sterujące

Bardziej szczegółowo

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem?

Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? Czy wdrożenie systemu monitoringu jest uzasadnioną inwestycją czy też kosztem? System ciągłego monitoringu oraz sterowania zbudowany dla Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu został

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY

PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY P.P.W. BIOPROJEKT Ul. Fabryczna 26, 97-300 Moszczenica PRZEDMIAR I KOSZTORYS NAKŁADCZY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów.

WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. WYTYCZNE DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: Branża: Obiekt: Modernizacja instalacji elektrycznej, oraz systemu automatyki, sterowania i pomiarów. Elektryczna i AKPiA Stacja Uzdatniania

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA STERUJĄCA PRACĄ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ

AUTOMATYKA STERUJĄCA PRACĄ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ AUTOMATYKA STERUJĄCA PRACĄ OCZYSZCZALNI BIOLOGICZNEJ Załącznik do dokumentacji technicznej na budowę Biologicznej oczyszczalni ścieków z napowietrzaniem i tunelami filtracyjnymi zgodna z normą PN-EN 12566-3+A2:2013

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin

PROJEKT BUDOWLANY. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o. o. Al. J. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin ul. Tamka 16, 00-349 Warszawa Telefon: 0-22 / 825-09-73 Fax: 0-22 / 825-18-04 www.ctbk.pl ctbk@ctbk.pl TYTUŁ PROJEKTU: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LUBLINIE.

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych

System monitoringu i sterowania pomp obiegowych System monitoringu i sterowania pomp obiegowych Komputerowe systemy wizualizacji i telemetrii oparte na pakiecie FactorySuite firmy Wonderware są istotnymi elementami modernizacji ciepłowni i systemów

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y PROJEKTOWANIE: NADZORY: - wodociągi - autorskie - kanalizacja - inwestorskie - ogrzewanie - gaz KONSULTACJE - wentylacja - uzdatnianie wody Siedziba firmy: 02-784 Warszawa, ul. J. Cybisa 6/46, tel. kom.

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka.

Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. Uwagi i zalecenia do realizacji projektu dla SP Czechówka. 1. W miejsce nieaktualnych narzędzi konfiguracyjnych z pozycji specyfikacji nr 42. 6ES7810-5CC10 i 43. 6AV6612-0AA01 należy wyspecyfikować aktualnie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie. Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS Nr sprawy 8/2012 Słotwina, dnia 11-07-2012r Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie Dostawa i montaż monitoringu i wizualizacji GPRS 1. Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Słotwinie

Bardziej szczegółowo

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS

OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS MIKOM s.c. Grzegorz Idzikowski, Jacek Moczulewski ul. Tyrmanda 40/12 54-608 Wrocław tel: 501291951 mikom@pnet.pl OSTER 2 Sterownik programowalny z wbudowanym modemem GPRS Urządzenie OSTER jest połączeniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne.

ZAŁĄCZNIK NR 4 do opracowania Aquanet SA pt.: Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przyłączy. Wymagania ogólne. Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni tłoczni branŝa elektryczna, automatyki i pomiarów (AKP) oraz przekazu do lokalnego Komputerowego Systemu Nadzoru. ZAŁĄCZNIK

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS w Gminie Łukta 1. Informacje podstawowe o funkcjonującym systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

Biomonitoring system kontroli jakości wody

Biomonitoring system kontroli jakości wody FIRMA INNOWACYJNO -WDROŻENIOWA ul. Źródlana 8, Koszyce Małe 33-111 Koszyce Wielkie tel.: 0146210029, 0146360117, 608465631 faks: 0146210029, 0146360117 mail: biuro@elbit.edu.pl www.elbit.edu.pl Biomonitoring

Bardziej szczegółowo

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu.

System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. System zasilania w wodę Carlsberg oddział w Sierpcu. browaru Zadaniem nowego układu zasilania kaskadami pomp jest zapewnienie stałego ciśnienia wody w instalacji dla Browaru Carlsberg w Sierpcu. Układ

Bardziej szczegółowo

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12

Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 Opis systemu SAURON działającego w KHW SA KWK Staszic RNT sp. z o.o. 1/12 WSTĘP Celem niniejszego dokumentu jest opis systemu SAURON. System SAURON jest dyspozytorskim systemem wizualizacji powstałym w

Bardziej szczegółowo

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM

MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM MODUŁ STEROWANIA ZAWOREM Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM Moduł sterowania zaworem stanowi niezbędny element pomiędzy organem wykonawczym jakim jest zawór ze swoim napędem, a komputerowym systemem zdalnego sterowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92

PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZASILANIA ZALICZNIKOWEGO PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW P1 dz.167/12 i P1/1 dz.186/92 INWESTOR URZĄD GMINY JONKOWO UL. KLONOWA 2 11-042 JONKOWO NAZWA I ADRES OBIEKTU SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ OSIEDLE LEŚNE GUTKOWO GMINA JONKOWO RODZAJ OPRACOWANIA PROJEKT BUDOWLANY-WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GPRS 1. Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System składa się z dwóch podstawowych elementów: a) obiekt zdalny przepompownia

Bardziej szczegółowo

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa

AIRBOX komora mieszania. Dokumentacja techniczno ruchowa AIRBOX komora mieszania Dokumentacja techniczno ruchowa SPIS TREŚCI 1. Zastosowanie 2. Tabela parametrów 3. Rysunek złożeniowy 4. Instrukcja montażu 5. Charakterystyka techniczna sterownika STANDARD AIR

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE

SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE SYSTEM BEZPRZEWODOWEJ KOMUNIKACJI GPRS ZASTOSOWANY W MPWiK S.A. W KRAKOWIE Piotr Małka, Marek Frączek Miejskie Przedsiębiorstwo Wodne i Kanalizacyjne S.A. w Krakowie 1. Opis układu z zastosowanym rozwiązaniem

Bardziej szczegółowo

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych

Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Strona 1/12 Załącznik nr 5 Plan sytuacyjny terenu działki Mapa pamięci Schematy technologiczne komory zasuw dla przepompowni kanalizacyjnych Warszawa 2015 Strona 2/12 Rysunek 1 Przykładowy plan sytuacyjny

Bardziej szczegółowo

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA.

ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA. ENEL-AUTOMATYKA Spółka z o. o. PROJEKT NR EA/007/0211 44-101 Gliwice ul. Gen. J. Sowińskiego 3 tel. (32) 237-61-80 fax. (32) 237-62-69 CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA Temat: Modernizacja ujęcia wody Część elektryczna

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW. str. 1 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE 2 1.1 INWESTOR, INWESTYCJA 2 1.2 PODSTAWA i AUTOR OPRACOWANIA, 2 1.3 ZAKRES PROJEKTU 2 1.4 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 2 2 PARAMETRY TECHNICZNE 3 2.1 UKŁAD OPRACOWANIA 3 2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis

PowerCommand. iwatch 100. Zdalny monitoring sieciowy. Właściwości. Opis PowerCommand TM iwatch 100 Zdalny monitoring sieciowy Opis System PowerCommand iwatch TM 100 jest wygodnym w użyciu narzędziem do zdalnego monitorowania pracy zestawu prądotwórczego i SZR, połączonym z

Bardziej szczegółowo

[GMINA LUBACZÓW] Specyfikacja systemu. Wizualizacja i zdalne zarządzanie obiektami sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Lubaczów

[GMINA LUBACZÓW] Specyfikacja systemu. Wizualizacja i zdalne zarządzanie obiektami sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Lubaczów Specyfikacja systemu Integracja Systemów Automatyki Przemysłowej Wizualizacja i zdalne zarządzanie obiektami sieci wodociągowej i sanitarnej na terenie Gminy Lubaczów [GMINA LUBACZÓW] Opracowanie: Mirosław

Bardziej szczegółowo

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. PL 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15 NIP: 712-015-02-95, Regon: 430981982, kapitał zakładowy: 279 634 200,00 PLN SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.

Woda. MacR6. Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym. PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum. MacR6 Rejestrator przepływu z wbudowanym modułem telemetrycznym PLUM Sp. z o.o. Ignatki 27a, 16-001 Kleosin plum@plum.pl www.plum.pl OPTICAL - INTERFACE Nie zawiera ołowiu IP 68 Odczyt poprzez sieć GPRS

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10

DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 DOKUMENTACJA SZAFY STEROWNICZEJ DLA PRZEPOMPOWNI (98465267) 2 POMPY SD 6-10 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. OPIS SZAFY STEROWNICZEJ... 2 1.1 Obudowa... 2 1.2 Drzwi wewnętrzne szafy... 2 1.3 Układ ogrzewania

Bardziej szczegółowo

- Funkcja - Główne okno synoptyczne powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np:

- Funkcja - Główne okno synoptyczne powinna umożliwiać podgląd graficzny wszystkich monitorowanych obiektów pod względem np: Parametry funkcjonalno - użytkowe funkcjonującego systemu monitoringu w technologii GSM/GPRS/EDGE ze stałą adresacją IP obiektów chronionych systemem APN Informacje podstawowe o systemie monitoringu. System

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31

Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 - Sętal, nr geodezyjny działki 189/1, 189/31 EGZEMPLARZ NR 2 KONCEPCJA ROZWIIĄZAŃ TECHNOLOGIICZNYCH ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 7 stron OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody we wsi Sętal, Gmina Dywity ADRES: Gmina Dywity, Obręb nr17 -

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej

7. Zawór trójdrogowy do nagrzewnicy wodnej o charakterystyce stałoprocentowej FUNKCJE AUTOMATYKI CENTRALI NAWIEWNO-WYWIEWNEJ GOLEM-D-1S-2X Z WYSOKOSPRAWNYM WYMIENNIKIEM KRZYŻOWYM RECYRKULACJĄ I NAGRZEWNICĄ WODNĄ PODŁĄCZONA DO WYMIENNIKA GRUNTOWEGO. Centrala będzie pracować wg zegara

Bardziej szczegółowo

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS

Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS Opis systemu sterowania i monitoringu pracy pompowni ścieków za pomocą dwukierunkowej transmisji danych GPRS Informacje podstawowe o systemie monitoringu : System składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp)

System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp) System monitoringu i wizualizacji przepompowni ścieków w technologii GSM/GPRS (wersja dla 2 pomp) 1. System monitoringu ma spełniać poniższe wymagania: - System zdarzeniowo-czasowy każda zmiana stanu na

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. ZAŁĄCZNIK NR 1 do odpowiedzi na pytania z dnia 24012014 Wymagania dla systemu sterowania i wizualizacji tłoczni. I. Sprzętowe. 1. Rozdzielnica sterująca. - Wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław kwiecień 2007

Wrocław kwiecień 2007 ul. Ciepła 9/11 lok. 6L, 50-524 Wrocław tel./fax 071/336-08-60, e-mail: biuro@ as-tech-pl.com Temat opracowania : Szafa zasilająco-sterująca studni 13z Lokalizacja : Szczepanów działka nr.962/7 gm. Środa

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI

AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI AUTOMATYKA UJĘĆ GŁĘBINOWYCH SZKÓŁKA LEŚNA NADLEŚNICTWA SUWAŁKI OPIS W gospodarstwie szkółkarskim Nadleśnictwa Suwałki obecnie eksploatowana jest jedna studnia głębinowa zapewniająca wodę na cele podlewania

Bardziej szczegółowo

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA

6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6. STACJE I ARMATURA AUTOMATYCZNA 6.1. ZAWORY SZTANGOWE 6.2. ZAWORY Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 6.3. ZAWORY Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM 6.4. ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE 6.5. AUTOMATYCZNE STACJE UZDATNIANIA STRONA

Bardziej szczegółowo

NASI PARTNERZY. Control System

NASI PARTNERZY. Control System Control System Wykorzystanie zaawansowanej funkcjonalności modułów telemetrycznych firmy INVENTIA w aplikacjach opracowanych przez firmę Control System dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych mgr

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice

Spis treści. MWM Sp. z o.o. Gliwice Spis treści MWM Sp. z o.o. Gliwice 1 Część ogólna...2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3 Zakres opracowania...2 2. Opis systemu AKPiA i BMS...3 2.1 Budowa systemu AKPiA i BMS...3

Bardziej szczegółowo

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2 Interfejs systemu zarządzania wodą AQUA 3000 open do komunikacji mobilnej i komunikacji z automatyką budynkową BMS UPGRADE AQUA 3000 OPEN ZE STEROWNIKIEM ECC2

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO Kościan, dnia 31.03.2016 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, znak sprawy: 5/ZP/2016 pn. Wykonanie i montaż zestawu hydroforowego

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 KRYRY UL.ŁOSKUTOWA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 6 3. ZDALNY MONITORING STR. 7 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 127711-2012; data zamieszczenia: 11.06.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 114819-2012 z dnia 2012-05-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wiązownica 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości

Bardziej szczegółowo

1. Zbiornik mleka. woda. mleko

1. Zbiornik mleka. woda. mleko Założenia ogólne 1. Każdy projekt realizuje zespół złożóny z max. 2 osób. 2. Projekt składa się z 3 części: - aplikacji SCADA PRO-2000; - programu sterującego - realizującego obsługę urządzeń w sterowniku;

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o.

Modernizacja systemu sterowania i wizualizacji węzłów cieplnych obsługiwanych przez Geotermię Pyrzyce Sp. z o.o. GEOTERMIA PYRZYCE Sp. z o.o. ul. Ciepłownicza 27 74-200 Pyrzyce Tel. 91 5702796 fax 91 5702797 e-mail: geotermia@inet.pl Wytyczne dla przetargu ograniczonego organizowanego przez Geotermię Pyrzyce Sp.

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II

System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II System automatyki i sterowania układem turbina - generator na rurociągu tranzytowym wody pitnej Raba II Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK Kraków) od kilku lat realizuje

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0

INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 INSTRUKCJA OBSŁUGI microplc STEROWNIK INKUBATORA ver: F1.0 Opis ogólny: Sterownik inkubatora został zaprojektowany, tak aby spełnić potrzeby najbardziej wymagających procesów inkubacji. Urządzenie zostało

Bardziej szczegółowo

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR

Automatyka SZR. Korzyści dla klienta: [ Zabezpieczenia ] Seria Sepam. Sepam B83 ZASTOSOWANIE UKŁADY PRACY SZR 1 Automatyka SZR Sepam B83 ZASTOSOWANIE Sepam B83 standard / UMI Konieczność zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej do odbiorców wymusza na jej dostawcy stosowania specjalizowanych automatów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010

Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Instrukcja MM-717 Tarnów 2010 Przeznaczenie modułu komunikacyjnego MM-717. Moduł komunikacyjny MM-717 służy do realizacji transmisji z wykorzystaniem GPRS pomiędzy systemami nadrzędnymi (systemami SCADA)

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16

Tory silnoprądowe L1G / 2.0 L2G / 2.0 L3G / 2.0 NG / 2.0. PF PF-431 Przełącznik faz F8 CLS6-C2/3. U1 7.1 Bezpiecznik zaniku faz X16 LG /.0 LG /.0 LG /.0 NG /.0 PF PF- Przełącznik faz 0 F8 CLS-C/ nadprądowy bezpiecznika zaniku faz WB bezpieczeństwa X bezpieczeństwa U 7. Bezpiecznik zaniku faz PUN-C 7 9 PUN-C WG. główny 0 - sieć WG.0

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych

URZĄDZENIA NAŚCIENNE. Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych URZĄDZENIA NAŚCIENNE Mierniki Regulatory Liczniki Wyświetlacze danych Urządzenia naścienne MIERNIKI REGULATORY LICZNIKI WYŚWIETLACZE DANYCH Cyfrowe mierniki przemysłowe oraz liczniki stanowią najszerszą

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Węzeł LON

Uniwersalny Węzeł LON Uniwersalny Węzeł LON GPN3120 GPN3150 Charakterystyka Moduł ibase-gpn jest uniwersalnym sterownikiem, przeznaczonym do wykorzystania w rozproszonych systemach sterowania zrealizowanych w oparciu o sieć

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu.

System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków. Rysunek 1. Mapa - główny ekran programu. System monitoringu i sterowania oczyszczalni ścieków System monitoringu i sterowania w Rucianem-Nidzie pozwala na całkowitą kontrolę pracy oczyszczalni, szybsze wykrywanie awarii i reagowanie na ich wystąpienie,

Bardziej szczegółowo

Montaż wymiana liczników wodomierzowych z możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z częściową wymianą studni

Montaż wymiana liczników wodomierzowych z możliwością zdalnego sterowania na studniach i ujęciach z częściową wymianą studni 2 Część I. Zawartość Opracowania Strona tytułowa 1 Oświadczenie projektanta 2 Część I. Zawartość opracowania 3 Część II. Wykaz rysunków i schematów 5 Część III. Opis Techniczny 6 1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy regulator AMK

Mikroprocesorowy regulator AMK Dokumentacja techniczno-rozruchowa dla układu automatyki sterującej centralami wentylacyjnymi ikroprocesorowy regulator AK Automatyka central wentylacyjnych. SPIS TREŚCI. WŁAŚCIWOŚCI UKŁADU.... 3 2. STEROWNIK

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml900-8p (wersja 1.02)

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml900-8p (wersja 1.02) Instrukcja montażu lokalizatora GPS typ: ml900-8p (wersja 1.02) PetSoft Krzysztof Petruczynik 80-119 Gdaosk Ul. Księdza Robaka 41 www.monitoring-gps.net www.monitoring-gps.net Strona 1 Spis treści 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą.

Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą. Kostrzyn nad Odrą, 02.12.2015r. Dotyczy: dostawa i uruchomienie urządzeń (przepływomierzy) do systemu monitoringu pracy sieci wodociągowej w Kostrzynie nad Odrą. W związku z otrzymanymi pytaniami niniejszym

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL B1. Fig 1 C02F 1/74. (57) 1. Układ zestawu hydroforowego uzdatniającego

(13) B1 PL B1. Fig 1 C02F 1/74. (57) 1. Układ zestawu hydroforowego uzdatniającego RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167812 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 8 9 7 1 7 (22) Data zgłoszenia:. 03.04.1991 (51) IntCl6: C 0 2 F 1

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROPROCESOROWY REGULATOR POZIOMU MRP5 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKROMAD ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ mgr inż. Mariusz Dulewicz ul. Królowej Jadwigi 9 B/5 76-150 DARŁOWO tel / fax ( 0 94 ) 314 67 15 www.mikromad.com

Bardziej szczegółowo

Rejestratory Sił, Naprężeń.

Rejestratory Sił, Naprężeń. JAS Projektowanie Systemów Komputerowych Rejestratory Sił, Naprężeń. 2012-01-04 2 Zawartość Typy rejestratorów.... 4 Tryby pracy.... 4 Obsługa programu.... 5 Menu główne programu.... 7 Pliki.... 7 Typ

Bardziej szczegółowo

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko,

Gmina Besko ul. Podkarpacka Besko Znak:SR Besko, Gmina Besko ul. Podkarpacka 5 38-524 Besko Znak:SR.271.11-2.2011 Besko, 2011-07-07 Odpowiedzi na pytania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Besko 1. Pytanie: Czy oferta

Bardziej szczegółowo

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU.

1. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zestawienie połączenia pomiędzy dwoma sterownikami PLC za pomocą protokołu Modbus RTU. 2. Porty szeregowe w sterowniku VersaMax Micro Obydwa porty szeregowe sterownika

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM

Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Dokumentacja układu automatyki SZR PA1001-KM Żary 07.2009 Wprowadzenie Zadaniem automatyki Samoczynnego Załączenia Rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego na rezerwowe w przypadku zaniku

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy

Instrukcja obsługi SPEED CONTROL. Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy SPEED CONTROL Electro-pneumatic Speed control system Elektropneumatyczny Regulator Wydajności Pompy Informacje ogólne Sterownik Warren Rupp SPEED CONTROL może być stosowany do sterowania wydajnością pomp

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas)

Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) Jeżeli czegoś nie można zmierzyć, to nie można tego ulepszyć... Lord Kelvin (Wiliam Thomas) M-300 APLIKACJE MIERNIK PROGRAMOWALNY Z ELEKTRONICZNĄ REJESTRACJĄ WYNIKÓW www.metronic.pl 2 Przykładowe aplikacje

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Zamawiający: Adres: Miejski Zarząd Nieruchomości, Dział Eksploatacyjno-Techniczny Jastrzębie-Zdrój ul. Dworcowa 17E SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3

Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 1 Trzypompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKM35/3-8/3 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKM35/3-8/3... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie S A M O D Z I E L N Y P U B L I C Z N Y Z A K Ł A D O P I E K I Z D R O W O T N E J Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Szczecinie ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin, sekretariat: (0-91) 43-29-500, fax

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Na terenie ZPW MIEDWIE pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone tworząc wzajemnie spójny proces produkcji, filtracji, uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU

Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU Sterowanie procesem NIVISION SYSTEM WIZUALIZACJI PROCESU P O Z I O M Y T O N A S Z A S P E C J A L N O Ś Ć S O F T W A R E P O Z I O M Y T O N A S Z A INFORMACJE OGÓLNE NIVISION jest oprogramowaniem do

Bardziej szczegółowo

A P L I K A C Y J N A

A P L I K A C Y J N A N O T A A P L I K A C Y J N A P R Z E M Y S Ł S P O Ż Y W C Z Y Kraft Foods Polska Olza w Cieszynie System nadzoru linii produkcji wafli System sterowania myciem linii NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI

Bardziej szczegółowo

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu

Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne. Inwestor: Gmina Krasne. System monitoringu Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Krasne Inwestor: Gmina Krasne System monitoringu System monitoringu i wizualizacji obiektów gospodarki wodno - ściekowej w technologii GSM/GPRS 1.

Bardziej szczegółowo

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl

20140428-1610. Oferta Firmy 2014. www.apautomatyka.pl 20140428-1610 Oferta Firmy 2014 www.apautomatyka.pl Oferta firmy AP Automatyka urządzenia do pomiaru wilgotności i temperatury Rotronic urządzenia do pomiaru stężenia CO2 Rotronic urządzenia do kontroli

Bardziej szczegółowo

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN.

Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015. Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMATIX DHN. Rynek Ciepła Systemowego Puławy 10-12.02.2015 Sterowanie i monitoring węzłów cieplnych w oparciu o sterownik CLIMAIX DHN Strona 1 Andrzej Romanowski, Siemens Sp. z o.o. Urządzenia regulacyjne węzłów cieplnych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW IP.271.1.2013 Lubsko, dnia 9 maja 2013 roku ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na KONTRAKT 4 - MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W LUBSKU dla Projektu

Bardziej szczegółowo

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica.

System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. System monitoringu i sterowania obiektów kanalizacyjnych w Gminie Moszczenica. Zadaniem Wykonawcy jest dostawa i uruchomienie systemu do zdalnego monitoringu i sterowania urządzeniami w obiektach typu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja techniczna [ pl ]

Instrukcja techniczna [ pl ] Panel zdalnego sterowania Instrukcja techniczna [ pl ] Ragainės g. 100, LT-78109 Šiauliai, Lithuania Tel. (+370 1) 5015 Fax. (+370 1) 5017 office@salda.lt www.salda.lt Nr części: PRGPU081 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo