1. G.2523 ALOKACJA ceny nabycia według MSSF 3 / Marzena Walkiewicz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. G.2523 ALOKACJA ceny nabycia według MSSF 3 / Marzena Walkiewicz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s"

Transkrypt

1 1. G.2523 ALOKACJA ceny nabycia według MSSF 3 / Marzena Walkiewicz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s ALOKACJA KAPITAŁU; CENY; 2. H.35 BIZNES jak małżeństwo / Wojciech Ostrowski // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s NEGOCJACJE HANDLOWE; SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE - PORADNIKI; 3. G.27 BLASKI i cienie sytuacji frankowiczów w świetle aktualnej linii orzeczniczej sądów powszechnych / Mariusz Kuśmierczyk // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s KREDYT WE FRANKACH SZWAJCARSKICH - PRAWO - POLSKA ; ORZECZNICTWO - POLSKA; 4. H.35 BOMBA danych / Marek Jaślan // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s SZTUCZNA INTELIGENCJA; SZTUCZNA INTELIGENCJA - PROGNOZY; SZTUCZNA INTELIGENCJA - ASPEKT EKONOMICZNY; SZTUCZNA INTELIGENCJA - STOSOWANIE - POLSKA; BANKI - POLSKA ; BANKI - POLSKA - 21 W.; 5. H.35 BUDŻET ma być dla ludzi / Janusz Szewczak // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s. 42. BUDŻET PAŃSTWA; BUDŻET PAŃSTWA - POLSKA ; 6. G.2523 BUDŻET rolowany w praktyce / Marta Mrozowska // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s BUDŻETOWANIE KAPITAŁOWE;

2 7. F.563 CHARAKTER prawny roszczeń pracodawcy związanych z zakazaną lub nieuczciwą konkurencją pracownika / Sabina Pochopień // Przegląd Sądowy 2019, vol. 28, nr 11-12, s KLAUZULA KONKURENCYJNA; NIEUCZCIWA KONKURENCJA - PRZECIWDZIAŁANIE - PRAWO - POLSKA; PRACA - PRAWO - POLSKA ; 8. H.35 CO przyniesie nowy plan? / Grażyna Ancyparowicz // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; PRACOWNICZE PROGRAMY EMERYTALNE - POLSKA; PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE; 9. H.35 CZY roboty zastąpią finansistów? : mówi Alojzy Z. Nowak / rozmawiała Grażyna Raszkowska // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s BANKI - POLSKA ; BANKI - KADRY; KADRY - POLSKA ; KADRY - KSZTAŁCENIE - POLSKA H.35 CZY warto będzie jeszcze "upadać" / Krzysztof Oppenheim // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA; UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - PRAWO - POLSKA ; 11. F.563 CZYNNOŚCI procesowe sądu cywilnego implikujące pozyskanie informacji o prowadzonym postępowaniu restrukturyzacyjnym / Daniel Jakimiec // Przegląd Sądowy 2019, vol. 28, nr 11-12, s RESTRUKTURYZACJA - PRAWO; KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA ; 12. G.2219 DEMOGRAFICZNE czynniki wzrostu produktu w wybranych krajach Europy środkowowschodniej / Monika Bolińska, Paweł Dykas, Mariusz Trojak // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s DEMOGRAFIA A WZROST GOSPODARCZY; EUROPA CENTRALNA I WSCHODNIA;

3 13. G.27 DŁUGI i ciężary spadkowe w podatku od spadków i darowizn : kwalifikacja podatkowa roszczeń o wypłatę zachowku / Joanna Kiszka // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN; SPADEK - PRAWO - POLSKA ; ZACHOWEK - POLSKA ; 14. H.35 DOKTOR Krach odwiedza Polskę / Arkady Saulski // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W.; BANKI - 21 W.; 15. G.2219 DYSFUNKCJE globalnego rynku finansowego i możliwości ich przezwyciężenia / Adam Peszko // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s RYNEK FINANSOWY; RYNEK FINANSOWY - ZAGADNIENIA; INFORMACJA; 16. G.610 E-SPRAWOZDAWCZOŚĆ i zamknięcie ksiąg : okiem praktyka / Andrzej Netter // Rachunkowość 2019, vol. 70, nr 12, s ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE; ELEKTRONICZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE - PORADNIKI; 17. G.2582 EKONOMICZNE i etyczne aspekty kształtowania strategii konkurencji w sektorze bankowym / Tomasz Przybyciński // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s KONKURENCYJNOŚĆ; BANKI - KONKURENCJA; BANKI - STRATEGIE; 18. G.2582 ESG Transparency on the Polish Capital Market / Robert Sroka // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 2, s GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (WARSZAWA); INWESTYCJE SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE; RYNEK KAPITAŁOWY - POLSKA ;

4 19. G.2582 ETHICAL standards in the process of counteracting financial abuse with regard to EU budget funds : the case of Poland / Alina Walenia // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 2, s UNIA EUROPEJSKA - BUDŻET; FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA; ETYKA - ZAGADNIENIA; 20. G.2582 ETYKA gospodarcza jako refleksja nad jakościowym potencjałem działalności ekonomicznej / Jakub Bożydar Wiśniewski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s EKONOMIA - 21 W.; ROZWÓJ GOSPODARCZY - 21 W.; ETYKA ; ETYKA SPOŁECZNA; 21. H.35 EURO w Polsce? : jeszcze nie teraz / Stanisław Koczot // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s POLSKA A EURO; 22. G.2219 EWOLUCJA prawnych instrumentów ochrony konsumentów na polskim rynku kredytów hipotecznych / Bogusław Półtorak // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s RYZYKO KREDYTOWE; KREDYT HIPOTECZNY - POLSKA ; KREDYT HIPOTECZNY - PRAWO - POLSKA ; KLIENCI BANKÓW - OCHRONA; 23. G.2219 FUNDACJE prywatne jako element liberalizacji polskich przepisów o spadkach: refleksje na gruncie stanu prawnego republiki Austrii i księstwa Liechtenstein / Artur Tim // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s SPADEK; SPADEK - PRAWO; SPADEK - PRAWO - POLSKA ; FUNDACJE - PRAWO; FUNDACJE - PRAWO - POLSKA; 24. G.2219 FUNKCJE rachunku kosztów w zamówieniach publicznych / Ewa Hellich // Studia Prawno- Ekonomiczne 2018, T. 108, s RACHUNEK KOSZTÓW; ZAMÓWIENIA PUBLICZNE;

5 25. G.2219 INNOWACJE społeczne : slogan polityczny czy koło zamachowe rozwoju Unii Europejskiej? / Kamil Kruszyński, Wielisława Warzywoda-Kruszyńska // Studia Prawno- Ekonomiczne 2018, T. 108, s INNOWACJE SPOŁECZNE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 26. G.2219 INTERPRETACJE podatkowe kosztów uzyskania przychodów : fiskalna puszka Pandory / Mariusz Sokołek // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s PRAWO - INTERPRETACJA; PODATEK - POLITYKA; KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU - PRAWO - POLSKA ; 27. G.2523 INWENTARYZACJA składników majątku jednostki i różnice inwentaryzacyjne / Joanna Gawrońska // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s INWENTARYZACJA; INWENTARYZACJA - PORADNIKI; 28. H.35 JAKA przyszłość dla gotówki / Barbara Jaroszek // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s PIENIĄDZ GOTÓWKOWY; PIENIĄDZ GOTÓWKOWY - POLSKA; 29. H.35 JAKIE kompetencje dla sądu rynku kapitałowego? / Andrzej Szumański // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s RYNEK KAPITAŁOWY - PRAWO - POLSKA ; 30. G.2219 KAPITAŁ społeczny studentów województwa świętokrzyskiego a wyzwania rynku pracy / Danuta Witczak-Roszkowska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s KAPITAŁ SPOŁECZNY - POLSKA ; STUDENCI - PRACA - POLSKA ; KARIERA; ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; );

6 31. G.2219 KONSEKWENCJE deregulacji usług finansowo-księgowych w Polsce w opinii przedstawicieli biur rachunkowych / Marlena Ciechan-Kujawa, Karolina Szczechowska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s BIURA RACHUNKOWE; RACHUNKOWOŚĆ - USŁUGI; FINANSE - USŁUGI; 32. G.2219 KOSZTY pracy i ich uwarunkowania w Polsce i Unii Europejskiej : perspektywa porównawcza / Wacław Jarmołowicz, Łukasz Ziębakowski // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s KOSZTY PRACY; ŚWIADCZENIA DODATKOWE; RYNEK PRACY - 21 W.; 33. H.35 KULOODPORNY PKB / Robert Bombała // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s INWESTYCJE - POLSKA ; PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - POLSKA; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA - 21 W.; POLSKA - GOSPODARKA ; 34. G.27 KWOTA wolna od podatku jako anachronizm polskiego systemu podatkowego / Maciej Flis // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA - POLSKA ; 35. G.2219 METODY unikania podwójnego opodatkowania w świetle wielostronnej konwencji implementującej środki traktatowego prawa podatkowego / Marcin Jamroży // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s PODWÓJNE OPODATKOWANIE; PODWÓJNE OPODATKOWANIE - TRAKTATY; PODATEK - PRAWO WSPÓLNOTOWE EUROPEJSKIE; KREDYT PODATKOWY; PODATEK - ULGI I ZWOLNIENIA; 36. G.2523 MIKROEKONOMICZNE determinanty struktury kapitału / Marek Barowicz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s PRZEDSIĘBIORSTWO - FINANSE - 21 W.; ANALIZA WSKAŹNIKOWA; DYWIDENDY; AKCJE - CENY;

7 37. G.2582 MISJE przedsiębiorstw : propozycja metody ich oceny / Agnieszka Tyburcy, Alicja Kobierecka // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE ; MISJA; PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY; 38. G.2219 MISSELLING usług finansowych w kontekście naruszenia dobrych obyczajów / Anna Dobaczewska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s MISSELLING; FINANSE - USŁUGI; 39. G.2219 MODERNIZACJA i otwieranie się na świat systemu bankowego Chin / Tomasz Bieliński, Eugeniusz Gostomski // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s BANKOWOŚĆ - CHINY; BANKI - CHINY; 40. H.35 NAFTOWY Czarnobyl / Marek Budzisz // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s PALIWA; ROSJA - GOSPODARKA ; ROSJA - GOSPODARKA - 21 W.; 41. G.610 NIERUCHOMOŚCI inwestycyjne : wyodrębnienie, ujęcie i prezentacja według ustawy o rachunkowości / Katarzyna Trzpioła // Rachunkowość 2019, vol. 70, nr 12, s INWESTYCJE - RACHUNKOWOŚĆ - POLSKA; NIERUCHOMOŚCI - INWESTOWANIE - RACHUNKOWOŚĆ; 42. G.2523 NIEZREALIZOWANE zyski kapitałowe / Marzena Walkiewicz // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s EXIT TAX; EXIT TAX - POLSKA; 43. H.35 NOWA zimna wojna? / Jerzy Bielewicz // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s

8 GOSPODARKA ŚWIATOWA - 21 W.; APPLE (KOMPUTERY); STANY ZJEDNOCZONE A CHINY; 44. G.2219 NOWY paradygmat ochrony konsumenta na rynku finansowym w świetle zmian regulacyjnych i instytucjonalnych po kryzysie finansowym / Beata Pachuca- Smulska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s KRYZYS GOSPODARCZY (2008); KONSUMENCI - OCHRONA; RYNEK FINANSOWY - OCHRONA KONSUMENTÓW; RYNEK KREDYTOWY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 45. G.2219 OBOWIĄZKI pracownika banku w zakresie ochrony danych osobowych a kodeksy dobrych praktyk / Kamila Naumowicz // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s KODEKS ETYKI; ZASADY DOBREJ PRAKTYKI BANKOWEJ; OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH; BANKOWCY; 46. G.2219 OCENA jakości życia w gminach regionu świętokrzyskiego / Dorota Miłek // Studia Prawno- Ekonomiczne 2018, T. 107, s JAKOŚĆ ŻYCIA - BADANIA - POLSKA ; GMINY - POLSKA ; ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); ŚWIĘTOKRZYSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ) - SYTUACJA SPOŁECZNA; 47. G.2219 OCENA spójności społeczno-gospodarczej polskich województw / Paulina Nowak // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s UNIA EUROPEJSKA - POLITYKA SPÓJNOŚCI - POLSKA; ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE; WOJEWÓDZTWA - POLSKA ; 48. H.35 OFE nie miały szans, ale reforma emerytalna się udała : mówi Paweł Wojciechowski / rozmawiał Marek Siudaj // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; EMERYTURY - REFORMA; EMERYTURY - REFORMA - POLSKA;

9 49. G.27 PARAGON z NIP nowym sposobem na walkę z tzw. pustymi fakturami / Paweł Karbow- nik // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s PODATEK - POLITYKA; PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA SKARBOWE - POLSKA ; 50. G.2219 PERSPEKTYWY rozwoju crowdfundingu jako innowacyjnej formy finansowania przedsiębiorczości / Małgorzata Jabłońska, Dorota Burzyńska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ; FINANSE ALTERNATYWNE; CROWDFUNDING; 51. G.2219 POLSKIE porozumienia w zakresie cen transakcyjnych w kontekście dyrektywy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania / Alicja Brodzka // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s INFORMACJA PODATKOWA; WYMIANA INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI; 52. H.35 POMAGAMY budować gospodarkę : mówi Beata Daszyńska-Muzyczka / rozmawiał Stanisław Koczot // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO; BANKI - POLSKA ; BANKI - POLSKA - 21 W.; 53. G.2582 POMIAR korupcji i jego ograniczenia / Anna Lewicka-Strzałecka // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s KORUPCJA; KORUPCJA - PRZECIWDZIAŁANIE; 54. G.2219 POSŁUŻENIE się danymi innego podmiotu w transakcjach handlowych a charakter odpowiedzialności podatkowej wystawcy pustej faktury / Adam Drozdek, Katarzyna Machalica-Drozdek // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s FINANSE - PRZESTĘPSTWA I NADUŻYCIA - POLSKA ; PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG; FAKTURY - PRAWO - POLSKA ;

10 55. G.2219 PREMIA na rynku kontraktów CDS a koniunktura na rynku akcji w Polsce w okresie / Ewa Feder-Sempach // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s CREDIT DEFAULT SWAPS; RYZYKO; GIEŁDA - INDEKSY; 56. G.2219 PREZENTACJA informacji o segmentach działalności w sprawozdaniach finansowych spółek giełdowych : zarys problemu / Joanna Dynowska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPÓŁKA PUBLICZNA - SPRAWOZDANIA FINANSOWE; SPÓŁKA PUBLICZNA - SPRAWOZDANIA FINANSOWE - POLSKA; 57. G.2219 PROBLEM autonomii profesjonalnej jako przedmiot analizy ekonomicznej / Krzysztof Szczygielski // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s PROFESJONALIZM; ASYMETRIA INFORMACJI; 58. G.2582 PROBLEM bezrobocia w nauce społecznej Kościoła i ekonomii / Eugeniusz Kwiatkowski // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s BEZROBOCIE - ASPEKT SPOŁECZNY; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - 20 W.; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - 19 W.; NAUKA SPOŁECZNA KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO - EUROPA ; 59. G.2219 PROBLEM nieetycznych zachowań na rynku niebankowych kredytów konsumenckich / Magdalena Paleczna // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s KONSUMENCI - OCHRONA - POLSKA ; KREDYT KONSUMPCYJNY - POLSKA ; ŚWIADOMOŚĆ FINANSOWA - BADANIA - POLSKA; MISSELLING; 60. G.27 PROCEDURA zawarcia umowy o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi / Krystian Lewecki // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s

11 PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE; PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE - PRAWO - POLSKA PORADNIKI; 61. G.2582 PROGRAMY naprawy Rzeczypospolitej w czasach saskich : aspekty etyczno-polityczne i społeczno-ekonomiczne / Zdzisław Szymański // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 2, s REFORMY GOSPODARCZE - POLSKA; POLSKA W.; 62. G.2219 PRZECIWDZIAŁANIE wykluczeniu z rynku usług bankowych na gruncie francuskich i polskich regulacji prawnych / Lesław Góral // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s BANKI - PRAWO - POLSKA ; BANKI - PRAWO - FRANCJA; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - POLSKA ; KONSUMENCI - OCHRONA - PRAWO - FRANCJA; WYKLUCZENIE FINANSOWE - POLSKA ; WYKLUCZENIE FINANSOWE - FRANCJA; WYKLUCZENIE FINANSOWE - PRZECIWDZIAŁANIE; BANKI - RACHUNEK; BANKI - USŁUGI - POLSKA ; OSOBY W WIEKU STARSZYM; 63. H.35 PRZEJĘCIA, połączenia i rebranding // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s BANKI - POLSKA ; BANKI - POLSKA - 21 W.; 64. G.27 PRZEPISY prawa w praktyce aparatu skarbowego. Cz.2 / Aleksander J. Twardowski // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s PODATEK - PRAWO - POLSKA ; DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - PRAWO - POLSKA ; 65. G.2219 PRZESTRZENNE różnicowanie rozwoju ekonomicznego powiatów w latach / Monika Bolińska, Paweł Dykas, Anna Kowalczyk // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s REGIONY - ROZWÓJ - POLSKA - 21 W.; ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA - 21 W.; POWIATY;

12 66. G.2219 PRZESTRZENNE zróżnicowanie łącznej produktywności czynników produkcji w grupach powiatów / Paweł Dykas, Tomasz Misiak // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY; PRODUKTYWNOŚĆ - BADANIA; POWIATY; 67. G.2219 RADY polityki fiskalnej jako narzędzie poprawy jakości polityki fiskalnej / Łukasz Janikowski // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s FINANSE PUBLICZNE; POLITYKA FISKALNA; DŁUGI PUBLICZNE; 68. G.2219 RAPORTOWANIE informacji niefinansowych w organizacjach pozarządowych w Polsce / Hanna Czaja-Cieszyńska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s EKONOMIA SPOŁECZNA; ORGANIZACJE POZARZĄDOWE; SPRAWOZDAWCZOŚĆ NIEFINANSOWA; 69. G.610 ROZLICZANIE VAT od transakcji wewnątrzwspólnotowych. Cz. II / Mateusz Kaczmarek // Rachunkowość 2019, vol. 70, nr 12, s PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 70. G.27 ROZSTRZYGANIE sporów i zawieranie porozumień cenowych / Jan Plewa // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s PODWÓJNE OPODATKOWANIE; CENY - PRAWO - POLSKA; 71. H.35 RYWALIZACJA na poziomie 5G / Maksymilian Wysocki // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE; PRZEDSIĘBIORSTWO - CHINY;

13 72. G.2582 SAMORZĄD zawodowy : sojusznik czy wróg społeczeństwa obywatelskiego? / Przemysław Rotengruber // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 2, s SAMORZĄD ZAWODOWY - POLSKA ; SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE - POLSKA - 21 W.; 73. G.2582 SPOŁECZNO-kulturowe aspekty zmian dzietności i ich konsekwencje dla rozwoju społeczno-gospodarczego / Michał A. Michalski, Jakub Isański // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s DEMOGRAFIA A ROZWÓJ GOSPODARCZY; DEMOGRAFIA A ROZWÓJ GOSPODARCZY - POLSKA; 74. G.2219 STABILNOŚĆ finansowa gmin na przykładzie gmin województwa warmińskomazurskiego / Anna Wichowska, Aleksandra Ostrowska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s STABILNOŚĆ FINANSOWA - POLSKA ; FINANSE LOKALNE - POLSKA ; WARMIŃSKO- MAZURSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; ); 75. G.2219 STOSUNKI przemysłowe w krajach Europy środkowo-wschodniej : perspektywa porównawcza / Katarzyna Skorupińska-Cieślak // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s EMPOWERMENT; KADRY - UDZIAŁ W ZARZĄDZANIU; 76. G.2219 THE strategies of net working capital management and their impact on the profitability of Polish it and electromechanical stock companies / Magdalena Lesiak, Artur Sajnóg // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s KAPITAŁ OBROTOWY; PŁYNNOŚĆ FINANSOWA; SPÓŁKA PUBLICZNA - POLSKA ; RENTOWNOŚĆ; 77. G.27 SUKCESJA przedsiębiorstwa w ujęciu podatkowym / Aleksandra Szczęsny // Doradztwo Podatkowe 2019, nr 11, s

14 PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE ; PRZEDSIĘBIORSTWO - OPŁATY I PODATKI; SPADEK - PRAWO; PODATEK DOCHODOWY; PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG; PODATEK AKCYZOWY; PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN - POLSKA; 78. H.35 SUPERSPECJALIŚCI za megapieniądze / Grażyna Raszkowska // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s BANKI - KADRY; BANKI - KADRY - ZARZĄDZANIE; START-UP (BIZNES); 79. H.35 SYSTEM stawiania polskiego sportu / Cezary Kowalski // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s GRUPA LOTOS; SPONSORING - STUDIA PRZYPADKÓW; SPORT - SPONSORING; 80. G.2582 TEORIE dóbr publicznych i zrównoważonego rozwoju w myśli filozoficznej Johna Locke'a / Anna Rutkowska // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 1, s LOCKE, JOHN ( ); DOBRA PUBLICZNE; DOBRA PUBLICZNE - ASPEKT SPOŁECZNY; 81. H.35 TERAZ Sejm i Senat / Jerzy Bielewicz // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s. 47. WYBORY - POLSKA ; PARLAMENTY - POLSKA ; 82. H.35 TO jeszcze nie bańka / Piotr Rosik // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s MIESZKANIA - RYNEK - POLSKA ; MIESZKANIA - CENY - POLSKA ; 83. H.35 TRUMP idzie po bandzie / Wojciech Osiński // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s GOSPODARKA - POLITYKA - 21 W.; WOJNA EKONOMICZNA; STANY ZJEDNOCZONE - GOSPODARKA

15 84. H.35 UMIEMY grać zespołowo : działamy i wygrywamy! : wyjaśnia Jarosław Wittstock / w rozmowie z Maciejem Wośko // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s GRUPA LOTOS; PRZEDSIĘBIORSTWO - ZARZĄDZANIE ; PRZEDSIĘBIORSTWO - OTOCZENIE - ZARZĄDZANIE; SPONSORING; SPONSORING - STUDIA PRZYPADKÓW; SPORT - SPONSORING; 85. G.2219 UNDEREMPLOYMENT : wyzwanie rynku pracy / Karolina Drela // Studia Prawno- Ekonomiczne 2018, T. 107, s RYNEK PRACY - 21 W.; RYNEK PRACY - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; BEZROBOCIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; ZATRUDNIENIE - KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ; 86. G.2219 UWAGI metodyczne do badań nad postawami mieszkaniowymi osób starszych : polski kontekst i zagraniczne aspiracje / Aleksandra Jadach-Sepioło // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s MIESZKANIA; OSOBY W WIEKU STARSZYM; 87. G.2219 UWARUNKOWANIA rozwoju chińskiego systemu nadzoru korporacyjnego / Stanisław Rudolf // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s NADZÓR KORPORACYJNY ; NADZÓR KORPORACYJNY - CHINY; 88. G.2582 WOLONTARIAT pracowniczy : istota, formy, przykłady / Aniela Dylus, Karolina Matyjaszczyk // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 2, s WOLONTARIAT PRACOWNICZY; WOLONTARIAT PRACOWNICZY - POLSKA ; WOLONTARIAT PRACOWNICZY - STUDIA PRZYPADKÓW; 89. G.2582 WOLONTARIAT pracowniczy : partycypacja w społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa czy nowa forma wyzysku? / Aniela Dylus // Annales, Etyka w Życiu Gospodarczym 2018, vol. 21, nr 2, s

16 SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU; WOLONTARIAT PRACOWNICZY; WOLONTARIAT PRACOWNICZY - STUDIA PRZYPADKÓW; 90. G.2498 WPIS informacji o ogłoszeniu upadłości do księgi wieczystej / Przemysław Wołowski // Rejent 2019, vol. 29, nr 11, s UPADŁOŚĆ; KSIĘGI WIECZYSTE - POLSKA ; 91. G.2219 WPŁYW korupcji na poziom wczesnej przedsiębiorczości / Anna Pluskota // Studia Prawno- Ekonomiczne 2018, T. 107, s KORUPCJA A GOSPODARKA; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ ; 92. G.2219 WPŁYW specjalnych stref ekonomicznych na poziom zatrudnienia w Polsce / Magdalena Wysocka // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE A RYNEK PRACY - POLSKA; PRACA - BADANIA - POLSKA; ZATRUDNIENIE - POLSKA ; 93. H.35 WSZYSTKIE skutki luzowania ilościowego / Piotr Rosik // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s QUANTITATIVE EASING; PIENIĄDZ - POLITYKA; 94. G.2219 WYBRANE problemy polskiego rynku zamówień publicznych z perspektywy wykonawców na przykładzie województwa opolskiego / Daniel Puciato, Weronika Puciato // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 109, s ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - POLSKA ; OPOLSKIE, WOJEWÓDZTWO (POLSKA ; );

17 95. G.2219 WYKORZYSTANIE domniemanej zgody w procesie podejmowania decyzji o oszczędzaniu na wypadek starości / Monika Lewandowicz-Machnikowska // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 108, s EMERYTURY - PLANOWANIE; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE; PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE; 96. G.2219 ZAKRES elastyczności stron stosunku pracy w kształtowaniu elementów treści umowy o pracę / Anna Piszczek // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s ZATRUDNIENIE; PRACODAWCA I PRACOWNIK (PRAWO); PRACA - UMOWY; 97. G.2219 ZAKRES i cel działania komisji nadzoru finansowego w wypełnianiu funkcji nadzoru korporacyjnego w otwartych funduszach emerytalnych / Adam Samborski // Studia Prawno- Ekonomiczne 2018, T. 108, s KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO (POLSKA); OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - POLSKA; OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - PRAWO - POLSKA; 98. G.2219 ZASADY postępowania podatkowego a gwarancje praw podatnika na przykładzie wybranych orzeczeń sądów administracyjnych / Łukasz Sygut // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s PODATEK - PRAWO - POLSKA ; PODATEK - ADMINISTRACJA I POSTĘPOWANIE - POLSKA; WYROKI - POLSKA ; WYROKI (POSTĘPOWANIE CYWILNE) - POLSKA; 99. G.2523 ZASADY rozliczania rozrachunków zagranicznych / Maria Chochorek // Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2019, nr 12, s HANDEL ZAGRANICZNY - ROZLICZENIA; 100. F.563 ZASTRZEŻENIE formy ad probationem między przedsiębiorcami (art w zw. z art. 76 zdanie 2 k.c.) / Maciej Giaro // Przegląd Sądowy 2019, vol. 28, nr 11-12, s

18 PRZEDSIĘBIORCY - PRAWO - POLSKA ; 101. H.35 ZŁOTE runo z Tymbarku / Małgorzata Dygas // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ - POLSKA ; PRZEDSIĘBIORSTWO - STUDIA PRZYPADKÓW; 102. G.2219 ZMIANY w spójności gospodarczej i społecznej niemieckich landów w latach / Sławomir Pastuszka // Studia Prawno-Ekonomiczne 2018, T. 107, s PRODUKT KRAJOWY BRUTTO - NIEMCY ; BEZROBOCIE - NIEMCY ; PŁACE - NIEMCY ; NIEMCY - GOSPODARKA - 21 W.; 103. G.610 ZMIANY w strukturach JPK_VAT i JPK_FA : jak wpłyną na organizację pracy działu księgowości i innych działów przedsiębiorstwa / Agnieszka Anna Baklarz // Rachunkowość 2019, vol. 70, nr 12, s JEDNOLITY PLIK KONTROLNY; JEDNOLITY PLIK KONTROLNY - PORADNIKI; 104. H.35 ZMIANY w wycenach aktywów / Michał Tomczyk // Gazeta Bankowa 2019, nr 7, s MIĘDZYNARODOWY STANDARD SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DLA MAŁYCH I ŚREDNICH JEDNOSTEK;

Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat

Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat Tematy prac dyplomowych, do realizacji w roku akademickim 2017/2018 na kierunku: Finanse i rachunkowość - studia stacjonarne I stopnia - licencjat Lp. Tytuł / stopień Nazwisko Imię promotora naukowy promotora

Bardziej szczegółowo

analiza sprawozdań finansowych (informacja ilościowojakościowa).

analiza sprawozdań finansowych (informacja ilościowojakościowa). WYBORY PROMOTORÓW 2016/2017 Kierunek Finanse i Rachunkowość Studia niestacjonarne 2 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach. Joanna Błach Mirosława Capiga Joanna Cichorska Bożena Ciupek

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Stefan Krajewski

prof. dr hab. Stefan Krajewski OBSZARY TEMATYCZNE SEMINARIUM LICENCJACKIEGO STUDIA STACJONARNE I STOPNIA prof. dr hab. Stefan Krajewski 1. Budżety samorządów terytorialnych (dochody, wydatki, struktura budżetu gminy lub powiatu) 2.

Bardziej szczegółowo

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE -Ekonomia - seminaria (uruchomienie seminarium nastąpi przy zapisaniu się minimum 8 osób)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE -Ekonomia - seminaria (uruchomienie seminarium nastąpi przy zapisaniu się minimum 8 osób) STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NIESTACJONARNE -Ekonomia - seminaria (uruchomienie seminarium nastąpi przy zapisaniu się minimum 8 osób) Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej zagadnieniami

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego

RYNEK FIN ANS OWY. instytucje strategie instrumenty. Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego RYNEK FIN ANS OWY instytucje strategie instrumenty Pod redakcją Piotra Karpusia i Jerzego Węcławskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Lublin 2003 Spis treści Wprowadzenie 9 CZĘŚĆ I FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Andrzej GRACZYK (min. 5 osób) Prof. dr hab. Jerzy

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse i Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

WYBORY PROMOTORÓW 2017/2018 Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia niestacjonarne 1 stopnia. Proponowana tematyka prac w następujących obszarach:

WYBORY PROMOTORÓW 2017/2018 Kierunek Finanse i Rachunkowość. Studia niestacjonarne 1 stopnia. Proponowana tematyka prac w następujących obszarach: WYBORY PROMOTORÓW 2017/2018 Kierunek Finanse i Studia niestacjonarne 1 stopnia Proponowana tematyka prac w następujących obszarach: Specjalność Promotor Tematyka prac Analityk Finansowy Analityk Finansowy

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI

DYLEMATY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie DYLEMATY I PERSPEKTYWY ROZWOJU FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI pod redakcją Piotra Szczypy Artura Zimnego Konin 2017 Tytuł Dylematy i perspektywy rozwoju finansów i

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH KIERUNKU ZARZĄDZANIE I STOPNIA STUDIA STACJONARNE Podstawy zarządzania Nauki o organizacji Mikroekonomia Finanse Prawo Matematyka Statystyka Zachowania organizacyjne Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania

LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania LISTA LAUREATÓW Nagroda IV stopnia zestaw do grillowania 1 Bronisław K. zweryfikowany 2 Marta B. w trakcie weryfikacji 3 Kazimierz S. zweryfikowany 4 Damian L. w trakcie weryfikacji 5 Marek Ś. w trakcie

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych

Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac dyplomowych prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K.

Laureaci z poszczególnych dni: Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N Michał K. Laureaci z poszczególnych dni: 16-02-2018 Stella Sz. Janina B. Ewa G. Przemysław S. Martyna K. Jarosław P. Rafał P. Renata N. 17-02-2018 Michał K. Elżbieta J. Grzegorz P. Agata Sz. Krzysztof K. Karina

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia I ROK

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia I ROK Uchwała nr /I/018 Rady Wydziału z dnia.01.018 r. EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM 1 Statystyczna analiza danych 30 16 E 5 30 0 16 6 5 INE Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Rynek komiksów jako przykład inwestycji alternatywnych w dobie kryzysu 11

Rynek komiksów jako przykład inwestycji alternatywnych w dobie kryzysu 11 Wprowadzenie 7 Krzysztof Borowski Rynek komiksów jako przykład inwestycji alternatywnych w dobie kryzysu 11 Marcin Czaplicki Rola banku centralnego w zapobieganiu boomom kredytowym 25 Anna Dobrzańska Wzmacnianie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 EKONOMIA - studia niestacjonarne II stopnia I ROK

Uchwała nr 2/I/2018 Rady Wydziału z dnia r. Obowiązuje od roku akademickiego 2018/19 EKONOMIA - studia niestacjonarne II stopnia I ROK EKONOMIA - studia niestacjonarne II stopnia I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Statystyczna analiza danych 0 E 5 0 0 3 5 INE Ekonomia Międzynarodowa 6 6 E 6 6 0 3 INE 3 Rynki Finansowe 6

Bardziej szczegółowo

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM. Punkty ECTS. W Ćw Lab E/Z

SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM. Punkty ECTS. W Ćw Lab E/Z EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia I ROK Uchwała nr /I/08 Rady Wydziału z dnia.0.08 r. Statystyczna analiza danych 30 6 E 5 30 0 6 46 5 INE Ekonomia Międzynarodowa 0 0 E 4 0 0 0 40 4 INE 3 Rynki

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2019/2020 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa

Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa Wprowadzenie 11 Część I Społeczna odpowiedzialność biznesu, nadzór korporacyjny i rewizja finansowa 1. Społeczna odpowiedzialność biznesu spółek Skarbu Państwa - Robert Majkut, Dariusz Wójcik 17 1.1. Geneza

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA O Grupa treści ogólnych E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 A Grupa treści podstawowych E/I/A1 Mikroekonomia E / 2 72 36

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11

Spis treści. Wstęp (S. Marciniak) 11 Makro- i mikroekonomia : podstawowe problemy współczesności / red. nauk. Stefan Marciniak ; zespół aut.: Lidia Białoń [et al.]. Wyd. 5 zm. Warszawa, 2013 Spis treści Wstęp (S. Marciniak) 11 Część I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTET SZCZECIŃ SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 METODOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA WARTOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA SZCZECIN 2012 SPIS TREŚCI I. METODOLOGICZNE ASPEKTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Dr inż. Agnieszka BECLA Dr Magdalena STAWICKA Dr Izabela ŚCIBIORSKA-KOWALCZYK

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów

2010 Prace licencjackie. 2011 Prace magisterskie. Złote Pióro PZF: Agnieszka Dąbrowska Szkoła Głowna Handlowa, Katedra finansów 2010 2011 Agnieszka Dąbrowska Joanna Haczek Paweł Sztelmach Agata Wasielewska Agnieszka Lewestam Uniwersytet Wrocławski, Wydział prawa, administracji i ekonomii Katarzyna Dzida Malwina Łączyńska Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2017/2018 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2017/2018 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2017/2018 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy FiR I stopień. Zagadnienia kierunkowe (związane z zakresem dyscypliny, do której jest przypisany kierunek):

Zagadnienia na egzamin dyplomowy FiR I stopień. Zagadnienia kierunkowe (związane z zakresem dyscypliny, do której jest przypisany kierunek): Zagadnienia na egzamin dyplomowy FiR I stopień Zagadnienia kierunkowe (związane z zakresem dyscypliny, do której jest przypisany kierunek): 1. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw 2. Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA O Grupa treści ogólnych E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 120 120 30 3 30 3 30 3 30 3 WF1 Wychowanie fizyczne ZAL 60 60 30 30 A Grupa treści podstawowych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 120 120 30 3 30 3 30 3 30 3 WF1 Wychowanie fizyczne ZAL 60 60 30 1 30 1 A. Grupa treści

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy.

Zyskaj więcej czasu na swój biznes. MSP Finance Outsourcing finansowy. Zyskaj więcej czasu na swój biznes MSP Finance Outsourcing finansowy. Rachunkowość zarządcza i budżetowanie projektów Projekt musi być zarządzany, aby mógł przynieść sukces. Najpopularniejszym narzędziem

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych

5.2. Podziałki klasyfikacyjne i źródła prawa klasyfikacji środków publicznych PRAWO FINANSOWE Autor: Elżbieta Chojna-Duch, Hanna Litwińczuk ROZDZIAŁ I. PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH Elżbieta Chojna-Duch 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System finansów publicznych

Bardziej szczegółowo

Forma zajęć. wykłady. Razem

Forma zajęć. wykłady. Razem Plan studiów STACJONARNYCH I stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2018 Rady Wydziału Ekonomii z dnia 17 maja 2018 1 2 E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 30 30 30 2 3 E/I/O.2 Język obcy ZAL 120 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH INSTRUMENTY I METODY RACJONALIZACJI FINANSÓW PUBLICZNYCH REDAKCJA NAUKOWA RENATA PRZYGODZKA Spis treści WSTĘP 7 ROZDZIAŁ 1. (BOGUSŁAW ADAM CHMIELAK) NIEEFEKTYWNOŚĆ PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia studia stacjonarne I stopnia. Kierunek Finanse i rachunkowość studia stacjonarne I stopnia

Kierunek Ekonomia studia stacjonarne I stopnia. Kierunek Finanse i rachunkowość studia stacjonarne I stopnia Lista przedmiotów obowiązkowych do realizacji studiów w uczelniach partnerskich dla studentek i studentów rozpoczynających kształcenie od roku akad. 2018/2019 1. Ekonometria (5 pkt. ECTS), 30/15, E 2.

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4. KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 16 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. Poz. 4 KOMUNIKAT Nr 169 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522

Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Nr rezerwacji Imię AUTOKAR NR 1 362 Monika 362 Jakub 362 Katarzyna 362 Krzysztof 363 Robert 363 Anna 363 Wojciech 363 Joanna 522 Andrzej 522 Agnieszka 924 Aleksandra 924 Anna 924 Alicja 924 Adam 924 Dorota

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 13

SPIS TREŚCI. Wstęp 13 SPIS TREŚCI Wstęp 13 Rozdział 1 Wybór formy prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej 15 (Henryk Nowicki) Wprowadzenie 15 1.1. Przedsiębiorca, czyli kto może prowadzić działalność gospodarczą?

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Hanna Klikocka

Prof. dr hab. Hanna Klikocka Dr hab. Armand Kasztelan Ekonomia i marketing, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Ekonomia menedżerska, Seminarium dyplomowe, Zrównoważony rozwój; Green Growth; Środowiskowa konkurencyjność regionów i państw;

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2016/2017 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość prof. zw. dr hab. inż. Dorota Korenik produkty i usługi finansowe (wykorzystanie,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich

WYDZIAŁ EKONOMICZNY. Przykładowe temat prac magisterskich WYDZIAŁ EKONOMICZNY Przykładowe tematy prac magisterskich KATEDRA EKONOMII, MATEMATYKI I INFORMATYKI ZAKŁAD EKONOMII, POLITYKI I ETYKI GOSPODARCZEJ prof. dr hab. Stanisław Zięba Temat seminarium: Polityka

Bardziej szczegółowo

Międzrnarodowe i polskie

Międzrnarodowe i polskie PRACA ZBIOROWA POD REDAKCJĄ NAUKOWĄ PROF. DR. HAB. MARIANA WALCZAKA Międzrnarodowe i polskie re~lac e rachun owości w praktyce Warszawa 2003 ldi"fin Spis treści Wprowadzenie................................................

Bardziej szczegółowo

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura

12.4.3. Studium przypadku Wnioski Pytania kontrolne Polecana literatura Wstęp 1. Cykle i wskaźniki koniunktury na świecie i w Polsce (Alfred Biec, Maria Drozdowicz-Bieć) 1.1. Cykliczność rozwoju gospodarczego - istota zjawiska 1.1.1. Przyczyny cyklicznego rozwoju gospodarek

Bardziej szczegółowo

Europejska Akademia Planowania Finansowego

Europejska Akademia Planowania Finansowego EFC European Financial Consultant (Doradca Finansowy) Planowanie finansowe 1.1. Makroekonomia 1.1.1.1. Poldstawy makro- i mikroekonomii: 1.1.1.3. Teorie wyboru konsumenta 1.1.2.1. Polityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI

KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY LICENCJACKI Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia realizowane według planu studiów nr I Zagadnienia kierunkowe 1. Proces komunikacji

Bardziej szczegółowo

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019

Plan studiów niestacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia Profil ogólnoakademicki realizacja od roku akademickiego 2018/2019 I ROK II ROK III ROK Lp Kod przedmiotu Przedmiot Forma zaliczenia Grupa treści ogólnych 1 E/I/O1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 2 E/I/O2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 3 przedmioty

Bardziej szczegółowo

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010.

Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Różne aspekty kredytowania w dobie kryzysu 04.03.2010. Data: 15-16 kwietnia 2010 Miejsce: Warszawa, Centrum Finansowe Puławska Najważniejsze zagadnienia konferencji: Perspektywy ożywienia akcji kredytowej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk

PRAWO FINANSOWE. Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk PRAWO FINANSOWE Red: Elżbieta Chojna-Duch i Hanny Litwińczuk Część I. Finanse publiczne. Prawo finansowe. Rozdział I PODSTAWY SYSTEMU FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. Pojęcie i zakres finansów publicznych 2. System

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II STOPNIA kierunek: EKONOMIA O Grupa treści ogólnych E/II/O1 Przedmiot ogólnouczelniany 18 18 18 2 E/II/O3 Język obcy 36 36 18 2 18 2 A Grupa treści podstawowych E/II/A1 Ekonomia menedżerska E / 1 24 12 12 12 12

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Studia stacjonarne Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne II stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Studia niestacjonarne Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Andrzej GRACZYK (min. 5

Bardziej szczegółowo

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI

KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI VIII KONGRES EKONOMISTÓW POLSKICH KONWERGENCJA GOSPODARCZA POLSKI redakcja naukowa Zofia Barbara Liberda Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa 2009 SPIS TREŚCI Od Wydawcy 5 Zofia Barbara Liberda Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl

dr Mariusz Kicia pok. 715 email: mariusz.kicia@umcs.lublin.pl Tematyka seminarium licencjackiego dla studentów kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne w roku ak. 2014/2015 Zapisy 21.02.2015 r. o godz. 8.00 dr hab. Teresa H. Bednarczyk prof. nadzw. pok.

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Finanse i Rachunkowość Promotorzy prac magisterskich prof. zw. dr hab. Ewa Bogacka-Kisiel systemy bankowe usługi i procedury

Bardziej szczegółowo

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M.

LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. LISTA LAUREATÓW Anna K. Marek K. Karolina K. Barbara K. Katarzyna K. Kamil K. Małgorzata J. Renata F. Andrzej C. Anna N. Anna M. Katarzyna M. Iwona Ł. Agnieszka T. Ilona K. Milena G. Zdzisław K. Sandra

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2017-2021) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH

Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Stanisław Owsiak, Finanse publiczne teoria i praktyka. Spis treści: Wstęp Część pierwsza. PODSTAWY TEORII FINANSÓW PUBLICZNYCH Rozdział 1. Przedmiot nauki o finansach publicznych Pojęcie nauki o finansach

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Propozycja obszarów tematycznych seminarium doktoranckiego na Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki (dla cyklu kształcenia 2018-2022) Opiekunowie

Bardziej szczegółowo