Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu"

Transkrypt

1 A1350 Strona1/18 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu

2 Strona2/18 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1350 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków dla funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego w przyszłości. W licznikach A1350 zostały zintegrowane zarówno podstawowe funkcje sterowania taryfami, komunikacji, jak równieŝ nowe rozwiązania antykradzieŝowe. Liczniki A1350 dostępne są w róŝnych wersjach dla pomiarów bezpośrednich i półpośrednich. W pełni spełniają wymagania norm IEC i DIN, a takŝe są zgodne z zalecanym standardem specyfikacji dla liczników elektronicznych VDEW 2.0. Cechami wyróŝniającymi liczniki A1350 są: Bardzo wysoka dokładność pomiaru MoŜliwość parametryzacji Zintegrowane moduły komunikacyjne Narzędzia anty-kradzieŝowe cyfrowy pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania przy wykorzystaniu procesora DSP, pozwala na bardzo precyzyjne i elastyczne pomiary we wszystkich czterech kwadrantach wykresu wektorowego pomiaru energii. Podczas dokonywania obliczeń mocy i energii brane są pod uwagę równieŝ wyŝsze harmoniczne prądu i napięcia łatwe w uŝyciu narzędzie AlphaSET3 umoŝliwia uŝytkownikowi zdefiniowanie części funkcji we własnym zakresie zintegrowanie zegara sterującego taryfami zmniejsza koszt produkcji i instalacji detekcja zdjęć pokrywy złącz i otwarcia obudowy, odczyt przy zaniku napięcia Zastosowanie Licznik A1350 jest bardzo prostym w obsłudze, wyposaŝony pomiary instrumentalne i narzędzia anty-kradzieŝowe stanowi bardo funkcjonalne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. W palecie dostępne są następujące funkcje: - pomiar bezpośredni - pomiar przekładnikowy - klasy dokładności 2, 1, pomiar dowolnie wybranych wielkości + P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - taryfy energii i mocy - profile obciąŝenia - komunikacja interfejsem elektrycznym - wejścia sterujące (synchronizacja) - wyjścia impulsowe Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich dostępnych funkcji znajduje się w Opisie oznaczeń liczników A1350 Konstrukcja liczników Wymiary zewnętrzne liczników A1350, jak równieŝ wymiary terminala złącz są zgodne ze standardem DIN Liczniki są odporne na udary wg zaleceń EN0115 i spełniają wymagania stopnia ochrony od IP51 do IP54. Terminal złącz jest dostępny w dwóch wersjach: - dla pomiarów bezpośrednich A1350-D, - dla pomiarów przekładnikowych A1350-W. Obudowę licznika zaprojektowano z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie uŝytkownika. Przeźroczysta, górna część wykonana została z stabilizowanego ultrafioletem, nierozpryskującego się poliwęglanu. Na obudowie umieszczone zostały wszystkie dostępne interfejsy do komunikacji z uŝytkownikiem. Po zdjęciu pokrywy uzyskujemy dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych licznika umieszczonych na płycie głównej. Dwa plombowane wkręty mocujące obudowę licznika ograniczają dostęp do płyty głównej licznika oraz blokady sprzętowej konfiguracji. Dwa plombowane wkręty mocujące pokrywę złącz licznika ograniczają dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych. Zasilanie podstawowe Licznik wyposaŝony jest w zasilacz transformatorowy (napięcie znamionowe: 3x220/380V-3x230/400V) umoŝliwiający pracę przy braku dwóch faz lub jednej fazy i przewodu neutralnego. Niewłaściwe połączenie przewodu fazowego i neutralnego licznik sygnalizowane jest ostrzeŝeniem na wyświetlaczu.

3 Zegar czasu rzeczywistego i zegar taryfowy Strona3/18 Licznik posiada wewnętrzny zegar wyznaczający datę (rok-miesiąc-dzień), czas (godzina-minuta-sekunda) oraz sterujący taryfami do 4 niezaleŝnych taryf dla energii i 2 dla mocy. UŜytkownik ma moŝliwość zdefiniowania do 4 typów dni i do 4 sezonów w roku. Licznik w taryfie B23 posiada listę świąt stałych i ruchomych na 15 lat. Synchronizacja Zegar wewnętrzny moŝna synchronizować wykorzystując: - wejście sterujące - modemy lub bramę sieciową Komunikacja Głównym portem licznika słuŝącym do komunikacji z komputerem PC jest złącze optyczne. Transmisja danych moŝe być równieŝ prowadzona przez jeden lub dwa (moduł rozszerzeń) interfejsy elektrycznych: - pętla prądowa 20mA opcja - RS232 opcja - RS485 opcja W obu przypadkach wykorzystywany jest protokół EN (IEC61107) Pomiary instrumentalne Licznik A1350 umoŝliwia pomiar oraz profilowanie następujących wielkości instrumentalnych: - napięcia i prądy fazowe - kąty napięć i prądów (ϕ, odniesione do napięcia fazy 1) - współczynniki mocy dla kaŝdej z faz (cosϕ) - moc czynną, bierną i pozorną dla kaŝdej z faz - całkowitą moc czynną, bierną i pozorną - częstotliwość - zawartość 3, 5 i 7 harmonicznej w prądzie i napięciu dla kaŝdej z faz - współczynnik THD w prądzie i napięciu Profile obciąŝenia i dziennik zdarzeń Dane profili obciąŝenia i dziennika zdarzeń zapamiętywane są w formacie zgodnym ze specyfikacją OBIS. Licznik posiada zmienną długość okresu uśredniania (od 1 min. do 60 min.) oraz moŝliwość rejestrowania profili mocy energii i stanów liczydeł. W dzienniku zdarzeń przechowywane są następujące znaczniki czasowe: - błędów krytycznych - niewłaściwej daty i czasu - zmian parametrów - zmian daty i czasu - zaników / powrotów napięć 1-fazowych i 3-fazowych - resetów mocy - zmian taryf energii Odczyt powyŝszych wielkości z licznika moŝe odbywać się jako całego bloku pomiarowego lub częściowo (za okres) Wyjścia impulsowe Licznik posiada wyjścia impulsowe, do których moŝna dowolnie przypisać: - impulsy proporcjonalne do wielkości mierzonej energii +P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - sygnał synchronizacji (dla innych liczników) - ostrzeŝenia sygnalizację zaniku jednej lub dwóch faz (funkcja kontroli ciągłości obwodów napięciowych) - sygnalizacja błędów krytycznych - sygnalizacja przekroczeń progów mocy

4 Strona4/18 OPIS OZNACZEŃ LICZNIKÓW A1350 A _ - _ - _ - _ Pomiar bezpośredni D Pomiar przekładnikowy W 3x220/380V F 3x230/400V 1 3x58/100V 3 3x63/110V 4 3x100V (ukł. Arona) 5 3x110V (ukł. Arona) 6 3x120/208V 9 3x127/220V B 3x120V (ukł. Arona) D 3x220V (ukł. Arona) E 5(80)A 1 5(6)A 2 1(2)A 3 1(6)A = 5//1A 4 5(60)A 5 5(100)A 6 10(60)A 7 10(80)A 8 10(100)A 9 5(15)A A 5(10)A B 1(15)A C Klasa 0.5S 5 Klasa 1 1 Klasa 2 2 Pomiar +P 1 Pomiar +P, -P 2 Pomiar +P, +Q 3 Pomiar +P, Q1, Q4 4 Pomiar +P, -P, +Q, -Q 5 Pomiar +P, -P, Q2, Q3 6 Pomiar +P, -P, Q1..Q4 7 Pomiar +P, Q1 8 Pomiar +P, +Q, -Q 9 Pomiar +P,-P,+Q,-Q,Q1,Q3 A Pomiar +P, +Q, Q4 F 1 taryfa energii 1 2 taryfy energii 2 3 taryfy energii 3 4 taryfy energii 4 1 taryfa mocy 1 2 taryfy mocy 2 3 taryfy mocy 3 4 taryfy mocy 4 Bez taryf mocy 0

5 Strona5/18 CIĄG DALSZY TABELI Z POPRZEDNIEJ STRONY A _ - _ - _ - _ Bez odbiornika SCA O Zegar RTC z kalendarzem E Zegar RTC z kalendarzem + zegar taryfowy S Bez zegara O Kondensatorowe podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 dni 8 Bateryjne podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 lat L Dodatkowy zasobnik baterii 10lat E Bez podtrzymania 0 1 zewnętrzne wejście sterujące 1 Bez zewnętrznych wejść sterujących 0 Bez wyjścia przekaźnikowego 0 1 elektroniczne wyjście przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 1 2 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 2 3 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 3 4 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) opcja 4 Bez wyjść elektronicznych 0 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW 4 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW 5 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW, +8 6 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW, +8 7 Bez pamięci profilu obciąŝenia 0 Interfejs komunikacyjny pętli prądowej CL0 +moduł rozszerzenia C Interfejs komunikacyjny RS232 (RxD, TxD, GND) R Interfejs komunikacyjny RS485 (RT+, RT-) S Bez interfejsu komunikacyjnego O LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 V Podświetlany LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 B Detekcja otwarcia pokrywy złącz i obudowy / magnesu Neodymowego D Bez wejść impulsowych 0 Pomiar standardowy P=P1+P2+P3 0 Pomiar wartości bezwzględnych P= P1 + P2 + P3 B Zarezerwowane dla dodatkowych funkcji 0 Częstotliwość sieci 50 Hz 0 Częstotliwość sieci 60 Hz 1

6 Strona6/18 TYPOWE KONFIGURACJE LICZNIKÓW A1350 Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sprzedaŝy liczników oraz uwagi naszych Klientów stworzyliśmy listę konfiguracji, na które jest największe zapotrzebowanie na Polskim rynku. KONFIGURACJE DLA ODBIORCÓW KOMERCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH: Liczniki bezpośrednie A1350 D OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 D OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki półpośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie do układu Arona A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. URZĄDZENIA DO TRANSMISJI DANYCH Z LICZNIKÓW ALPHA Modem DM100 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem pętli prądowej lub RS485, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM130 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM430 modem GSM, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Modem DM600 modem GSM/GPRS, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Brama sieciowa DM700 modem LAN/WAN, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z zasilaczem

7 Strona7/18 TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 zawiera następujące informacje o liczniku: - Numer serii - Nazwę producenta - Oznaczenie typu licznika - Rok produkcji - Numer zatwierdzenia typu - Napięcie znamionowe - Prąd znamionowy, maksymalny - Częstotliwość sieci - Klasę dokładności - Stałą impulsowania - Typ licznika - Oznaczenie typu - Symbol klasy bezpieczeństwa Przykładowa tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 Test funkcji głównych liczników Po poprawnym podłączeniu i zasileniu licznika, moŝna sprawdzić poprawność jego działania: Tryb przewijania Test wyświetlacza Komunikat błędu Szybkie przewijanie Zanik napięcia Kolejność wirowania faz Rozruch Brak obciąŝenia UWAGA! Niewłaściwe podłączenie przewodów fazowych i przewodu neutralnego Tak długo jak nie jest wciskany przycisk wyświetlacza, wykonywany jest tryb automatycznego przewijania wartości. W zaleŝności od wersji, moŝe być wyświetlana jedna wartość lub kilka wartości pokazywanych w trybie przewijania. Gdy przycisk wyświetlacza ALT [A] zostanie wciśnięty, zostanie wykonany test wyświetlacza. Muszą zaświecić się wszystkie segmenty wyświetlacza. Po ponownym wciśnięciu przycisku, licznik wyświetli następną wartość. Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat błędu, moŝe on zostać zinterpretowany wg opisu rozdziale 9 Jeśli przycisk przewijania jest wielokrotnie wciskany w czasie 2s < t <5s, moŝna ręcznie przewijać wskazanie wyświetlacza i odczytać wszystkie główne wartości. Wskaźniki L1, L2 i L3 wykorzystywane są do sygnalizacji obecności odpowiednich napięć fazowych powinny być aktywne. Jeśli fazy zostały błędnie podłączone, wskaźniki napięć fazowych na wyświetlaczu będą impulsować. Po rozpoczęciu pomiaru, dioda LED będzie migotać w sposób proporcjonalny do mierzonej energii. Dodatkowo, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone strzałki odpowiedniego kwadrantu obciąŝenia (P, Q). Gdy układ pomiarowy nie będzie obciąŝony, dioda LED będzie świecić w sposób ciągły. Dodatkowo na wyświetlaczu strzałki kwadrantów są wygaszone. Gdy przewody fazowe i przewód neutralny zostaną podłączone niewłaściwie, wyświetlacz licznika zareaguje w następujący sposób: Wskaźniki faz L1, L2, L3 będą impulsować Pojawi się ikona błędu Wyświetli się ERROR 01 W tej sytuacji naleŝy niezwłocznie wyłączyć licznik i sprawdzić ponownie poprawność podłączenia. W przeciwnym razie po min licznik zostanie uszkodzony.

8 Strona8/18 Widok licznika A1350: 1 Wyświetlacz LCD 2 Przycisk ALT [A] i RESET [R] z plombą monterską 3 Tabliczka znamionowa 4 Interfejs optyczny 5 Plomby legalizacyjne 6 Plomby monterskie 7 Dioda LED 8 Pokrywa obudowy 9 Pokrywa złącz LICZNIKI A1350 TYPOWA LISTA WYŚWIETLACZA (KONFIGUROWALNA) Prezentowana wielkość Tryb norm Tryb alt Sonda opto. CLO, RS232, RS485 numer seryjny ELSTER X X C.1.0 aktualny czas X X X X aktualna data X X X X A energia czynna pobrana X X X X 1.8.T*M +A energia czynna pobrana całkowita X X X X 1.8.0*M +P wartość mocy M1 X X X X 1.6.T*M +P Data wystąpienia max M1 X X X X +P Czas wystąpienia max M1 X X X X +P wartość skumulowana M1 X X X 1.2.1*M +Ri energia bierna - Q1 X X X X 5.8.T*M +Ri energia bierna całkowita - Q1 X X X X 5.8.0*M +Rc energia bierna całkowita - Q4 X X X 8.8.0*M -A energia czynna oddana X X X 2.8.T*M -A energia czynna oddana całkowita X X X X 2.8.0*M -P wartość mocy M1 X X X X 2.6.1*M -P Data wystąpienia max M1 X X X X -P Czas wystąpienia max M1 X X X X -P wartość skumulowana M1 X X X 2.2.1*M -Ri energia bierna - Q3 X X X 7.8.T*M -Ri energia bierna całkowita - Q3 X X X 7.8.0*M -Rc energia bierna całkowita - Q2 X X X X 6.8.0*M Błędy krytyczne X X X X F.F OstrzeŜenia X X X X F.F.2 Błędy niekrytyczne X X X X F.F.1 OBIS X wielkość jest wyświetlana w danym trybie T taryfa energii (1,2,3 i 0 suma) M1 - taryfa mocy (całodobowa)

9 Strona9/18 DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW A1350 Napięcie znamionowe Układ 4-przewodowy Układ 3-przewodowy 3x220/380V...3x230/400V 3x120/208V...3x127/220V 3x58/100V, 3x63/110V (- 20%.. 15%) 3x100V, 3x110V, 3x120V, 3x200V, 3x220V, 3x230V, (- 20%.. 15%) Częstotliwość znamionowa 50 / 60Hz, +/-5% Prąd bazowy Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd maksymalny Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd rozruchu Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd krótkotrwały Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd znamionowy / maksymalny Prąd ciągły Prąd krótkotrwały 5A / 1A, 5A, 60A, 80A, 100A / 2A, 6A, 15A <4mA / <1mA 7000A przez 2 okresy / 300A przez 0,5s Bezp.: 5(60)A, 5(80)A, 5(100)A Przekł.: 1(6), 5//1, 1(2)A, 5(6)A, 5(15)A Bezp.: 7000A przez 2 okresy Przekł.: 300A przez 0,5s Prąd rozruchu Bezp.: < 4mA Przekł.: < 1mA Dokładność Zgod. EN i EN Klasa 2, 1lub 0,5 Zasilanie Napięcie znamionowe 3x220/380V..3x230/400V (-20%..+15%) Pracuje przy zaniku jednej lub dwóch faz lub fazy i przewodu zerowego Max 1 wejście sterujące Napięcie sterujące Progi Max. 265V AC OFF przy <40V, ON przy >60V Do 3 wyjść elektronicznych Standard S0 Zgod. IEC Interfejsy Interfejs optyczny Interfejs elektryczny, CL0 Interfejs elektryczny, RS485 Interfejs elektryczny, RS232 Zgod (IEC 1107), max 9600 Baud / max Baud max Baud max Baud Wewnętrzny zegar taryfowy Podtrzymanie zegara RTC MoŜliwość odczytu danych po zaniku zasilania Warunki klimatyczne Kompatybilność elektromagnetyczna EMC Pobór mocy Zaciski Obudowa Masa 4 taryfy 4 sezony Bateria Dokładność Superkondensator Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność Współczynnik temperaturowy Wytrzymałość udarowa (1,2/50µs) Test izolacji Bezp.: Przekł.: Obwody napięciowe Obwody prądowe Licznik przekładnikowy Licznik bezpośredni Zaciski pomocnicze Wymiary Stopień ochrony Materiał Zgod. EN > 10 lat pracy ciągłej przy 25 o C czas Ŝycia bez obciąŝenia powyŝej 10lat < 5ppm, <0,5s/dzień > 2 dni -40 o o -40 o o 0 to 100%, bez skroplin 0,01% na o C (cosϕ=1), <0,04% (cosϕ=0,5) 6kV, R źródł = 2Ω 12kV, R źródł = 40Ω tylko pomiędzy zaciskami głównymi 4kV, 1min, 50Hz < 1,5W, <2VA na fazę < 1,5W, <2VA na fazę < 0,01W, <0,01VA na fazę Średnica zacisków: 6mm x 5mm Średnica zacisków: 10,3mm x 8,3mm Średnica zacisków: 2,5mm 2 DIN cz. 2, DIN Od IP51 do IP54 Poliwęglan, niepalny materiał syntetyczny, podlegający recyklingowi 1,3 kg

10 Wymiary licznika A1350 Strona10/18

11 Strona11/18 Nr Opis 1 Mostki napięciowe (do celów legalizacji) 2 Wejście sterujące 3 Wyjścia elektroniczne 4 Zaciski przewodu neutralnego 5 Zaciski napięciowe (do celów legalizacji) 6 Zaciski pomiarowe (główne) 7 Osłona złącz pomocniczych 8 Detektor pokrywy złącz

12 Zaciski licznika A1350 Strona12/18

13 PODŁĄCZENIE LICZNIKÓW PÓŁPOŚREDNICH Strona13/18 W przypadku liczników podłączonych w układach półpośrednich do niskiego napięcia, zaleca się stosowanie bezpieczników o obciąŝalności maks. 10A, włączonych w obwody faz napięciowych. Połączenie półpośrednie na poziomie niskiego napięcia, z przekładnikami prądowymi SCHEMATY PODŁĄCZEŃ LICZNIKÓW A1500 Połączenie bezpośrednie w układzie 4-przewodowym

14 Strona14/18 Połączenie półpośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi Połączenie pośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi

15 Strona15/18 Połączenie pośrednie 3-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego

16 Strona16/18 Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego Terminator 100 Ω - brązowy niebieski + Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1350, DC110, DC100, DM600/DM700

17 - - Strona17/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700 brązowy niebieski Terminator 100 Ω Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700

18 - Strona18/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM130/DM430 UWAGA Opis zawarty w niniejszej dokumentacji ma charakter informacyjny. Ze względu na stały rozwój produktów ELSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek: wyglądu urządzenia, danych technicznych i właściwości, bez wcześniejszego uprzedzenia. Prosimy o kontakt z ELSTER w celu potwierdzenia parametrów technicznych. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ul. Szczawińska 42c Zgierz tel.: fax: pl.elster.com

Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Nadzór merytoryczny: Rafał Świstak Wytyczne zatwierdził: Edward Lubelski Warszawa, Listopad

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34 361-38-32, 34 366-44-95 Fax: 34 324-13-50, 34 361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl www.pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii 100% electricity Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii CYFROWE MIERNIKI I ANALIZATORY SIECI z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD Seria znajduje zastosowanie w układach dystrybucji energii,

Bardziej szczegółowo

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount ELECTRONIC ENERGY METERS Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount Jednofazowe liczniki energii elektrycznej Prąd max Imax Pobór mocy (moc czynna) Szerokość w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i eksploatacji Licznika EA5gr

Instrukcja obsługi i eksploatacji Licznika EA5gr FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL S.A. Świdnica Instrukcja obsługi i eksploatacji Licznika EA5gr 821.142.000.010 WER.4 PRZEZNACZENIE Licznik przeznaczony jest do pomiaru energii elektrycznej czynnej w

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Karta katalogowa 90.2523 Strona 1/7 Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Dla temperatur od -30 do +80 o C (200 o C) Do uŝytku w HVAC Indeksy ochrony

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

SINEAX A 210/A 220 Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci

SINEAX A 210/A 220 Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Dane techniczne 63 wielkości pomiarowe 8 liczników energii 5 uśrednionych wartości mocy dla P, Q i S Zastosowanie: A210/A220 jest przeznaczony do pracy w szafach rozdzielczych i mierzy wszystkie istotne

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi

MIERNIK CĘGOWY AC AX-202. Instrukcja obsługi MIERNIK CĘGOWY AC AX-202 Instrukcja obsługi Bezpieczeństwo Międzynarodowe symbole bezpieczeństwa Ten symbol w odniesieniu do innego symbolu lub gniazda oznacza, że użytkownik musi odnieść się do instrukcji

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka 1 Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka, Janusz Janicki Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka Wszelkiego rodzaju mierniki są podstawowymi narzędziami pracy elektroników, konstruktorów, serwisantów,

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Miernik wilgotności temperatury i ciśnienia atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Analizator Hioki 3196

Analizator Hioki 3196 Analizator Hioki 3196 Przyrząd pomaga wykrywać, określać i rozwiązywać problemy wynikające ze złej jakości zasilania. Cęgowy, przenośny analizator 3196 jest niezbędny przy ilościowym określaniu zjawisk

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja

System automatyki domowej. Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja System automatyki domowej Karta wyjść OC- NXW303 Instrukcja Nexwell Engineering 12/2009 Copyright Nexwell Engineering Autor dołożył wszelkich starań aby informacje zawarte w dokumencie były aktualne i

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii

PQ-Box 100 Analizator Jakości Energii Dane techniczne Wydanie 07/2009 PQ-Bo 100 nalizator Jakości Energii dla sieci niskiego, średniego i wysokiego napięcia Wykrywanie zakłóceń Kontrola jakości napięcia zgodnie z PN-EN 50160, PN-EN 61000-2-2

Bardziej szczegółowo

E650 SERIA 3 (ZMD300, ZMD400, ZFD400) Firmware B32

E650 SERIA 3 (ZMD300, ZMD400, ZFD400) Firmware B32 Liczniki elektryczności zgodne z IEC/MID Segment przemysłowy i komercyjny E650 SERIA 3 (ZMD300, ZMD400, ZFD400) Firmware B32 Krótka Instrukcja Obsługi Data: 11.02.2013 Nazwa pliku: E650 B32 (ZxD) Seria

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu mediów MMC

Moduł monitoringu mediów MMC MMC Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoruje: Licznik energii elektrycznej Licznik wody zimnej Licznik ciepłej wody użytkowej Licznik gazu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe Cyfrowe urządzenia pomiarowe serii DMK: 96x48mm Wersja do montażu tablicowego Wersja modułowa Jednofazowe Jednofunkcyjne woltomierz amperomierz woltomierz

Bardziej szczegółowo

Wodomierz FLYPPER moŝna rozbudować o zewnętrzny moduł radiowy lub podłączyć do sieci M-Bus

Wodomierz FLYPPER moŝna rozbudować o zewnętrzny moduł radiowy lub podłączyć do sieci M-Bus FLYPPER Wodomierz wielostrumieniowy z licznikiem elektronicznym Systemy Wodomierz FLYPPER moŝna rozbudować o zewnętrzny moduł radiowy lub podłączyć do sieci M-Bus Odporny na magnes Zamiast sprzęgła magnetycznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250

INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 APAR - BIURO HANDLOWE 05-090 Raszyn, ul Gałczyńskiego 6 Tel. 22 853-48-56, 22 853-49-30, 22 101-27-31 E-mail: automatyka@apar.pl Internet: www.apar.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI AR250 wersja bez wyświetlacza wersja

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu 000125454

3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu 000125454 INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 fazowy obrotowy licznik prądu, cyfrowy VSM-102 Nr produktu 000125454 Strona 1 z 8 WSTĘP Szanowni klienci, Kupując produkt Voltcraft podjęliście Państwo bardzo dobrą decyzję, za którą

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Gdańsk, dn. 30 listopada 2012 r. DES-P.052.4.10.2011 EOD: 48695/11/2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Na podstawie Uchwały nr 161/291/10

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO Będzin Instrukcja obsługi Będzin, luty 2004 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane techniczne...2 1. 2. Obudowa i wygląd zewnętrzny...2 1. 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Odpowiedzi na pytania. Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo Znak sprawy: ZP.272.02.2012 Kościan, dnia 02.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Odpowiedzi na pytania Dot. Przetargu nieograniczonego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Darnowo

Bardziej szczegółowo

Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH WIELOTARYFOWYCH LICZNIKÓW KILOWATOGODZIN PRĄDU 3-FAZOWEGO TYPU EAP I FAP TK/3001/001/012

Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNYCH WIELOTARYFOWYCH LICZNIKÓW KILOWATOGODZIN PRĄDU 3-FAZOWEGO TYPU EAP I FAP TK/3001/001/012 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania.

PRZEZNACZENIE BUDOWA MT6050 1/6. Przycisk RESET. Diody statusowe Przełączniki konfiguracyjne. Gniazdo bezpiecznikowe. Złącze zasilania. PRZEZNCZENIE MT6050 jest panelem dotykowym swobodnie programowanym przeznaczonym do zabudowy tablicowej. Panel posiada dwa porty szeregowe typu COM (1 i 3) z zaimplementowaną obsługą protokołu MODUS RTU

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2

ABB i-bus KNX Uniwersalny interfejs, 12-kanałowy, UP US/U 12.2 Dane techniczne ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie jest wyposażone w dwanaście kanałów, które można oddzielnie parametryzować w ETS jako wejścia lub wyjścia. Przy użyciu przewodów przyłączeniowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz

DTR PICIO v1.0. 1. Przeznaczenie. 2. Gabaryty. 3. Układ złącz DTR PICIO v1.0 1. Przeznaczenie Moduł PICIO jest uniwersalnym modułem 8 wejść cyfrowych, 8 wyjść cyfrowych i 8 wejść analogowych. Głównym elementem modułu jest procesor PIC18F4680. Izolowane galwanicznie

Bardziej szczegółowo

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave

CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave CM-180-5 Konwerter SUCOM_A Master - ModBus RTU Slave AN-CM-180-5-1-v1_02 Data aktualizacji: 02/2013r. 02/2013 AN-CM-180-5-1-v1_02 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063

3GHz (opcja 6GHz) Cyfrowy Analizator Widma GA4063 Cyfrowy Analizator Widma GA4063 3GHz (opcja 6GHz) Wysoka kla sa pomiarowa Duże możliwości pomiarowo -funkcjonalne Wysoka s tabi lność Łatwy w użyc iu GUI Małe wymiary, lekki, przenośny Opis produktu GA4063

Bardziej szczegółowo

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave

CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave CM-180-1 Konwerter ModBus RTU slave ModBus RTU slave Spis treści: 1. Przeznaczenie modułu 3 2. Tryby pracy modułu 3 2.1. Tryb inicjalizacyjny 3 2.2. Tryb normalny 3 3. Podłączenie modułu 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Andover ContinuumTM Infinet II

Andover ContinuumTM Infinet II Andover ContinuumTM Infinet II Seria sterowników lokalnych i2600 została zaprojektowana do monitorowania małych lub średnich grup punktów analogowych, cyfrowych lub nadzorowanych. 02 Andover Continuum

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna

Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Sterownik PLC ELP10T32-VH Dokumentacja techniczna Spis treści 1. Informację ogólne...2 2. Podstawowe parametry...2 3. Wejścia / wyjścia...2 4. Schemat blokowy...5 5. Zegar czasu rzeczywistego...6 6. Łącza

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx

Spis treści. 1. Informacja o zgodności. 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx Spis treści 1. Informacja o zgodności...2 2. Zastosowanie kaset typu KSR-xx...2 3. Tryby pracy...3 3.1. Tryb standardowy...3 3.2. Tryb współpracy z koncentratorem...3 3.3. Tryb powielania sygnalizacji...3

Bardziej szczegółowo

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi

TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi TRB-0610 Konwerter USB RS 232/422/485 Instrukcja obsługi AN-TRB-0610-1-v_1 Data aktualizacji: 09/2009r. 09/2009 AN-TRB-0610-1-v_1 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO

WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO Mirosław KAŹMIERSKI Okręgowy Urząd Miar w Łodzi 90-132 Łódź, ul. Narutowicza 75 oum.lodz.w3@gum.gov.pl WZORCOWANIE URZĄDZEŃ DO SPRAWDZANIA LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRĄDU PRZEMIENNEGO 1. Wstęp Konieczność

Bardziej szczegółowo

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne.

Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury. Czujniki stacjonarne. Czujniki podczerwieni do bezkontaktowego pomiaru temperatury Niemiecka firma Micro-Epsilon, której WObit jest wyłącznym przedstawicielem w Polsce, uzupełniła swoją ofertę sensorów o czujniki podczerwieni

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44. Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków Zakład Automatyki Przemysłowej i UŜytkowej MODUS ul. Rączna 22 30-741 Kraków tel. 012 650 64 90 GSM +48 602 120 990 fax 012 650 64 91 INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA GSM-44 Kraków 2009 Szybki START Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego

Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego Stanowisko pomiarowe do badania stanów przejściowych silnika krokowego 1. Specyfikacja...3 1.1. Przeznaczenie stanowiska...3 1.2. Parametry stanowiska...3 2. Elementy składowe...4 3. Obsługa...6 3.1. Uruchomienie...6

Bardziej szczegółowo

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave

NEED MODBUS NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED-MODBUS NEED Master ModBus RTU Slave NEED MODBUSv1_02 1 Spis treści Ogólne zasady instalacji i bezpieczeństwa... 4 1. Przeznaczenie... 5 2. Parametry urządzenia... 6 2.1. Parametry techniczne... 6

Bardziej szczegółowo

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD

Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Uniwersalny lokalizator podziemnej infrastruktury, uszkodzeń powłoki kabli i rur oraz znaczników EMS i EMS-iD Lokalizator Dynatel 2573E-iD, Dynatel 2573E Opis techniczny Dynatel 2573E-iD zestaw oraz panel sterowania z trybem wizualizacji trasy kabla Odbiornik Częstotliwości pracy odbiornika od 50hZ do 133kHz Częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1)

Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Sterownik PLC ELP11R32-MOD Dokumentacja techniczna (ver. 1.1) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx

Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx Różnicowy przetwornik ciśnienia EL-PS-xxx 1. Dane techniczne Wymiary: 95 x 104 x 55mm Różnicowy pomiar ciśnienia w zakresie: EL-PS-2.5: -2.5 2.5 kpa EL-PS-7.5: -7.5 7.5 kpa EL-PS-35: -35 35 kpa EL-PS-100:

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Ex-mBEL_COM - koncentrator komunikacyjny Przeznaczenie Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1

ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3. WIN3 Ana WIN3 RS485. WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI. Wersja 1.1 ELEKTRONICZNY MODUŁ WAŻĄCY WIN3 WIN3 Ana WIN3 RS485 WIN3 Profibus INSTRUKCJA INSTALACJI Wersja 1.1 SPIS TREŚCI WŁAŚCIWOŚCI URZĄDZENIA DANE TECHNICZNE Str. 3 DANE TECHNICZNE (ciąg dalszy) Str. 4 SYMBOLE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP

WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów. W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA. seria MASTERYS MC oraz GP 1 SYSTEMY ZASILANIA REZERWOWEGO WYMAGANIA INSTALACYJNE DLA UPS-ów W ZAKRESIE MOCY OD 100 kva DO 120kVA seria MASTERYS MC oraz GP 2 Zawartość opracowania. 1. Ochrona przeciwprzepięciowa str. 3 2. Widok

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC

kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC . kyłatwy wybór kiedy potrzebujesz dokładnych wskazań IndiTop 8-30 VDC/AC Informacje ogólne Urządzenie wskazujące IndiTop z Alfa Laval jest prostym i łatwym w obsłudze elektrycznym urządzeniem zwrotnym

Bardziej szczegółowo

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl

Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35. www.evosystem.pl Evolution System Sp. Jawna Ul. Konotopska 4 05-830 Ożarów Mazowiecki tel. /fax (022) 722-20-35 www.evosystem.pl Evo-S ver BF jest zbudowany na bazie doświadczeń przeprowadzonych podczas instalacji zdalnej

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

Sterownik przekaźników S4P-01

Sterownik przekaźników S4P-01 EL-TEC Sp. z o.o. ul. Wierzbowa 46/48 93-133 Łódź tel: +48 42 663 89 05 fax: +48 42 663 89 04 e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Sterownik przekaźników Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON

Pomiar strat I 2 t oraz U 2 t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Pomiar strat I t oraz U t w licznikach produkcji ZEUP POZYTON Straty I t oraz U t rejestrowane są w następujących licznikach produkcji ZEUP POZYTON: a) EQABP (wersja standard), b) EQABP (wersja OBIS),

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH

0...+50 C, wilgotność maksymalnie 85%rH WRF04 CO2 / LK CO2 Zastosowanie: Czujnik przeznaczony jest do pomiaru stężenia dwutlenku węgla, temperatury oraz wilgotności ( opcje ) w miejscach przebywania ludzi. Do pomiaru CO2 używana jest metoda

Bardziej szczegółowo

Tyrystorowy przekaźnik mocy

Tyrystorowy przekaźnik mocy +44 1279 63 55 33 +44 1279 63 52 62 sales@jumo.co.uk www.jumo.co.uk Tyrystorowy przekaźnik mocy ze zintegrowanym radiatorem do montażu na szynie DIN lub powierzchniach płaskich Karta katalogowa 70.9020

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 8d-96 computer 8d-144 INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR CONVERT Sp. z o.o. REGULATOR MOCY BIERNEJ computer 8d Strona 1 1. COMPUTER 8d-96 & COMPUTER 8d-144

Bardziej szczegółowo

MultiCONT POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ WIELOKANAŁOWY KONTROLER PROCESU POZOSTAŁE PRODUKTY

MultiCONT POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ WIELOKANAŁOWY KONTROLER PROCESU POZOSTAŁE PRODUKTY MultiCONT WIELOKANAŁOWY KONTROLER PROCESU POZIOMY TO NASZA SPECJALNOŚĆ POZOSTAŁE PRODUKTY P O Z I O M Y T O N A S Z A CECHY PODSTAWOWE Uniwersalny kontroler procesu do elastycznych rozwiązań w systemach

Bardziej szczegółowo

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2

Terminali GPRS S6 Strona 1 z 11. Terminal GPRS. Albatross S6. Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 1 z 11 Terminal GPRS Albatross S6 Instrukcja montażu wersja 4.2 Strona 2 z 11 Spis treści: 1. Ogólne informacje... 3 2. Montaż Terminala GPRS w wersji S6.1 (pojazd bez instalacji CAN)... 5 3. Montaż

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

LicznikNET. Instrukcja obsługi. LicznikNET - Instrukcja obsługi wersja 1.0

LicznikNET. Instrukcja obsługi. LicznikNET - Instrukcja obsługi wersja 1.0 LicznikNET Instrukcja obsługi LicznikNET - Instrukcja obsługi wersja 1.0 Warszawa 2008 LicznikNET - Instrukcja obsługi - Wstęp Wstęp LicznikNET jest urządzeniem mikroprocesorowym, mającym realizować następujące

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo