Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu"

Transkrypt

1 A1350 Strona1/18 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu

2 Strona2/18 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1350 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków dla funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego w przyszłości. W licznikach A1350 zostały zintegrowane zarówno podstawowe funkcje sterowania taryfami, komunikacji, jak równieŝ nowe rozwiązania antykradzieŝowe. Liczniki A1350 dostępne są w róŝnych wersjach dla pomiarów bezpośrednich i półpośrednich. W pełni spełniają wymagania norm IEC i DIN, a takŝe są zgodne z zalecanym standardem specyfikacji dla liczników elektronicznych VDEW 2.0. Cechami wyróŝniającymi liczniki A1350 są: Bardzo wysoka dokładność pomiaru MoŜliwość parametryzacji Zintegrowane moduły komunikacyjne Narzędzia anty-kradzieŝowe cyfrowy pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania przy wykorzystaniu procesora DSP, pozwala na bardzo precyzyjne i elastyczne pomiary we wszystkich czterech kwadrantach wykresu wektorowego pomiaru energii. Podczas dokonywania obliczeń mocy i energii brane są pod uwagę równieŝ wyŝsze harmoniczne prądu i napięcia łatwe w uŝyciu narzędzie AlphaSET3 umoŝliwia uŝytkownikowi zdefiniowanie części funkcji we własnym zakresie zintegrowanie zegara sterującego taryfami zmniejsza koszt produkcji i instalacji detekcja zdjęć pokrywy złącz i otwarcia obudowy, odczyt przy zaniku napięcia Zastosowanie Licznik A1350 jest bardzo prostym w obsłudze, wyposaŝony pomiary instrumentalne i narzędzia anty-kradzieŝowe stanowi bardo funkcjonalne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. W palecie dostępne są następujące funkcje: - pomiar bezpośredni - pomiar przekładnikowy - klasy dokładności 2, 1, pomiar dowolnie wybranych wielkości + P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - taryfy energii i mocy - profile obciąŝenia - komunikacja interfejsem elektrycznym - wejścia sterujące (synchronizacja) - wyjścia impulsowe Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich dostępnych funkcji znajduje się w Opisie oznaczeń liczników A1350 Konstrukcja liczników Wymiary zewnętrzne liczników A1350, jak równieŝ wymiary terminala złącz są zgodne ze standardem DIN Liczniki są odporne na udary wg zaleceń EN0115 i spełniają wymagania stopnia ochrony od IP51 do IP54. Terminal złącz jest dostępny w dwóch wersjach: - dla pomiarów bezpośrednich A1350-D, - dla pomiarów przekładnikowych A1350-W. Obudowę licznika zaprojektowano z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie uŝytkownika. Przeźroczysta, górna część wykonana została z stabilizowanego ultrafioletem, nierozpryskującego się poliwęglanu. Na obudowie umieszczone zostały wszystkie dostępne interfejsy do komunikacji z uŝytkownikiem. Po zdjęciu pokrywy uzyskujemy dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych licznika umieszczonych na płycie głównej. Dwa plombowane wkręty mocujące obudowę licznika ograniczają dostęp do płyty głównej licznika oraz blokady sprzętowej konfiguracji. Dwa plombowane wkręty mocujące pokrywę złącz licznika ograniczają dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych. Zasilanie podstawowe Licznik wyposaŝony jest w zasilacz transformatorowy (napięcie znamionowe: 3x220/380V-3x230/400V) umoŝliwiający pracę przy braku dwóch faz lub jednej fazy i przewodu neutralnego. Niewłaściwe połączenie przewodu fazowego i neutralnego licznik sygnalizowane jest ostrzeŝeniem na wyświetlaczu.

3 Zegar czasu rzeczywistego i zegar taryfowy Strona3/18 Licznik posiada wewnętrzny zegar wyznaczający datę (rok-miesiąc-dzień), czas (godzina-minuta-sekunda) oraz sterujący taryfami do 4 niezaleŝnych taryf dla energii i 2 dla mocy. UŜytkownik ma moŝliwość zdefiniowania do 4 typów dni i do 4 sezonów w roku. Licznik w taryfie B23 posiada listę świąt stałych i ruchomych na 15 lat. Synchronizacja Zegar wewnętrzny moŝna synchronizować wykorzystując: - wejście sterujące - modemy lub bramę sieciową Komunikacja Głównym portem licznika słuŝącym do komunikacji z komputerem PC jest złącze optyczne. Transmisja danych moŝe być równieŝ prowadzona przez jeden lub dwa (moduł rozszerzeń) interfejsy elektrycznych: - pętla prądowa 20mA opcja - RS232 opcja - RS485 opcja W obu przypadkach wykorzystywany jest protokół EN (IEC61107) Pomiary instrumentalne Licznik A1350 umoŝliwia pomiar oraz profilowanie następujących wielkości instrumentalnych: - napięcia i prądy fazowe - kąty napięć i prądów (ϕ, odniesione do napięcia fazy 1) - współczynniki mocy dla kaŝdej z faz (cosϕ) - moc czynną, bierną i pozorną dla kaŝdej z faz - całkowitą moc czynną, bierną i pozorną - częstotliwość - zawartość 3, 5 i 7 harmonicznej w prądzie i napięciu dla kaŝdej z faz - współczynnik THD w prądzie i napięciu Profile obciąŝenia i dziennik zdarzeń Dane profili obciąŝenia i dziennika zdarzeń zapamiętywane są w formacie zgodnym ze specyfikacją OBIS. Licznik posiada zmienną długość okresu uśredniania (od 1 min. do 60 min.) oraz moŝliwość rejestrowania profili mocy energii i stanów liczydeł. W dzienniku zdarzeń przechowywane są następujące znaczniki czasowe: - błędów krytycznych - niewłaściwej daty i czasu - zmian parametrów - zmian daty i czasu - zaników / powrotów napięć 1-fazowych i 3-fazowych - resetów mocy - zmian taryf energii Odczyt powyŝszych wielkości z licznika moŝe odbywać się jako całego bloku pomiarowego lub częściowo (za okres) Wyjścia impulsowe Licznik posiada wyjścia impulsowe, do których moŝna dowolnie przypisać: - impulsy proporcjonalne do wielkości mierzonej energii +P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - sygnał synchronizacji (dla innych liczników) - ostrzeŝenia sygnalizację zaniku jednej lub dwóch faz (funkcja kontroli ciągłości obwodów napięciowych) - sygnalizacja błędów krytycznych - sygnalizacja przekroczeń progów mocy

4 Strona4/18 OPIS OZNACZEŃ LICZNIKÓW A1350 A _ - _ - _ - _ Pomiar bezpośredni D Pomiar przekładnikowy W 3x220/380V F 3x230/400V 1 3x58/100V 3 3x63/110V 4 3x100V (ukł. Arona) 5 3x110V (ukł. Arona) 6 3x120/208V 9 3x127/220V B 3x120V (ukł. Arona) D 3x220V (ukł. Arona) E 5(80)A 1 5(6)A 2 1(2)A 3 1(6)A = 5//1A 4 5(60)A 5 5(100)A 6 10(60)A 7 10(80)A 8 10(100)A 9 5(15)A A 5(10)A B 1(15)A C Klasa 0.5S 5 Klasa 1 1 Klasa 2 2 Pomiar +P 1 Pomiar +P, -P 2 Pomiar +P, +Q 3 Pomiar +P, Q1, Q4 4 Pomiar +P, -P, +Q, -Q 5 Pomiar +P, -P, Q2, Q3 6 Pomiar +P, -P, Q1..Q4 7 Pomiar +P, Q1 8 Pomiar +P, +Q, -Q 9 Pomiar +P,-P,+Q,-Q,Q1,Q3 A Pomiar +P, +Q, Q4 F 1 taryfa energii 1 2 taryfy energii 2 3 taryfy energii 3 4 taryfy energii 4 1 taryfa mocy 1 2 taryfy mocy 2 3 taryfy mocy 3 4 taryfy mocy 4 Bez taryf mocy 0

5 Strona5/18 CIĄG DALSZY TABELI Z POPRZEDNIEJ STRONY A _ - _ - _ - _ Bez odbiornika SCA O Zegar RTC z kalendarzem E Zegar RTC z kalendarzem + zegar taryfowy S Bez zegara O Kondensatorowe podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 dni 8 Bateryjne podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 lat L Dodatkowy zasobnik baterii 10lat E Bez podtrzymania 0 1 zewnętrzne wejście sterujące 1 Bez zewnętrznych wejść sterujących 0 Bez wyjścia przekaźnikowego 0 1 elektroniczne wyjście przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 1 2 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 2 3 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 3 4 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) opcja 4 Bez wyjść elektronicznych 0 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW 4 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW 5 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW, +8 6 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW, +8 7 Bez pamięci profilu obciąŝenia 0 Interfejs komunikacyjny pętli prądowej CL0 +moduł rozszerzenia C Interfejs komunikacyjny RS232 (RxD, TxD, GND) R Interfejs komunikacyjny RS485 (RT+, RT-) S Bez interfejsu komunikacyjnego O LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 V Podświetlany LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 B Detekcja otwarcia pokrywy złącz i obudowy / magnesu Neodymowego D Bez wejść impulsowych 0 Pomiar standardowy P=P1+P2+P3 0 Pomiar wartości bezwzględnych P= P1 + P2 + P3 B Zarezerwowane dla dodatkowych funkcji 0 Częstotliwość sieci 50 Hz 0 Częstotliwość sieci 60 Hz 1

6 Strona6/18 TYPOWE KONFIGURACJE LICZNIKÓW A1350 Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sprzedaŝy liczników oraz uwagi naszych Klientów stworzyliśmy listę konfiguracji, na które jest największe zapotrzebowanie na Polskim rynku. KONFIGURACJE DLA ODBIORCÓW KOMERCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH: Liczniki bezpośrednie A1350 D OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 D OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki półpośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie do układu Arona A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. URZĄDZENIA DO TRANSMISJI DANYCH Z LICZNIKÓW ALPHA Modem DM100 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem pętli prądowej lub RS485, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM130 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM430 modem GSM, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Modem DM600 modem GSM/GPRS, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Brama sieciowa DM700 modem LAN/WAN, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z zasilaczem

7 Strona7/18 TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 zawiera następujące informacje o liczniku: - Numer serii - Nazwę producenta - Oznaczenie typu licznika - Rok produkcji - Numer zatwierdzenia typu - Napięcie znamionowe - Prąd znamionowy, maksymalny - Częstotliwość sieci - Klasę dokładności - Stałą impulsowania - Typ licznika - Oznaczenie typu - Symbol klasy bezpieczeństwa Przykładowa tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 Test funkcji głównych liczników Po poprawnym podłączeniu i zasileniu licznika, moŝna sprawdzić poprawność jego działania: Tryb przewijania Test wyświetlacza Komunikat błędu Szybkie przewijanie Zanik napięcia Kolejność wirowania faz Rozruch Brak obciąŝenia UWAGA! Niewłaściwe podłączenie przewodów fazowych i przewodu neutralnego Tak długo jak nie jest wciskany przycisk wyświetlacza, wykonywany jest tryb automatycznego przewijania wartości. W zaleŝności od wersji, moŝe być wyświetlana jedna wartość lub kilka wartości pokazywanych w trybie przewijania. Gdy przycisk wyświetlacza ALT [A] zostanie wciśnięty, zostanie wykonany test wyświetlacza. Muszą zaświecić się wszystkie segmenty wyświetlacza. Po ponownym wciśnięciu przycisku, licznik wyświetli następną wartość. Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat błędu, moŝe on zostać zinterpretowany wg opisu rozdziale 9 Jeśli przycisk przewijania jest wielokrotnie wciskany w czasie 2s < t <5s, moŝna ręcznie przewijać wskazanie wyświetlacza i odczytać wszystkie główne wartości. Wskaźniki L1, L2 i L3 wykorzystywane są do sygnalizacji obecności odpowiednich napięć fazowych powinny być aktywne. Jeśli fazy zostały błędnie podłączone, wskaźniki napięć fazowych na wyświetlaczu będą impulsować. Po rozpoczęciu pomiaru, dioda LED będzie migotać w sposób proporcjonalny do mierzonej energii. Dodatkowo, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone strzałki odpowiedniego kwadrantu obciąŝenia (P, Q). Gdy układ pomiarowy nie będzie obciąŝony, dioda LED będzie świecić w sposób ciągły. Dodatkowo na wyświetlaczu strzałki kwadrantów są wygaszone. Gdy przewody fazowe i przewód neutralny zostaną podłączone niewłaściwie, wyświetlacz licznika zareaguje w następujący sposób: Wskaźniki faz L1, L2, L3 będą impulsować Pojawi się ikona błędu Wyświetli się ERROR 01 W tej sytuacji naleŝy niezwłocznie wyłączyć licznik i sprawdzić ponownie poprawność podłączenia. W przeciwnym razie po min licznik zostanie uszkodzony.

8 Strona8/18 Widok licznika A1350: 1 Wyświetlacz LCD 2 Przycisk ALT [A] i RESET [R] z plombą monterską 3 Tabliczka znamionowa 4 Interfejs optyczny 5 Plomby legalizacyjne 6 Plomby monterskie 7 Dioda LED 8 Pokrywa obudowy 9 Pokrywa złącz LICZNIKI A1350 TYPOWA LISTA WYŚWIETLACZA (KONFIGUROWALNA) Prezentowana wielkość Tryb norm Tryb alt Sonda opto. CLO, RS232, RS485 numer seryjny ELSTER X X C.1.0 aktualny czas X X X X aktualna data X X X X A energia czynna pobrana X X X X 1.8.T*M +A energia czynna pobrana całkowita X X X X 1.8.0*M +P wartość mocy M1 X X X X 1.6.T*M +P Data wystąpienia max M1 X X X X +P Czas wystąpienia max M1 X X X X +P wartość skumulowana M1 X X X 1.2.1*M +Ri energia bierna - Q1 X X X X 5.8.T*M +Ri energia bierna całkowita - Q1 X X X X 5.8.0*M +Rc energia bierna całkowita - Q4 X X X 8.8.0*M -A energia czynna oddana X X X 2.8.T*M -A energia czynna oddana całkowita X X X X 2.8.0*M -P wartość mocy M1 X X X X 2.6.1*M -P Data wystąpienia max M1 X X X X -P Czas wystąpienia max M1 X X X X -P wartość skumulowana M1 X X X 2.2.1*M -Ri energia bierna - Q3 X X X 7.8.T*M -Ri energia bierna całkowita - Q3 X X X 7.8.0*M -Rc energia bierna całkowita - Q2 X X X X 6.8.0*M Błędy krytyczne X X X X F.F OstrzeŜenia X X X X F.F.2 Błędy niekrytyczne X X X X F.F.1 OBIS X wielkość jest wyświetlana w danym trybie T taryfa energii (1,2,3 i 0 suma) M1 - taryfa mocy (całodobowa)

9 Strona9/18 DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW A1350 Napięcie znamionowe Układ 4-przewodowy Układ 3-przewodowy 3x220/380V...3x230/400V 3x120/208V...3x127/220V 3x58/100V, 3x63/110V (- 20%.. 15%) 3x100V, 3x110V, 3x120V, 3x200V, 3x220V, 3x230V, (- 20%.. 15%) Częstotliwość znamionowa 50 / 60Hz, +/-5% Prąd bazowy Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd maksymalny Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd rozruchu Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd krótkotrwały Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd znamionowy / maksymalny Prąd ciągły Prąd krótkotrwały 5A / 1A, 5A, 60A, 80A, 100A / 2A, 6A, 15A <4mA / <1mA 7000A przez 2 okresy / 300A przez 0,5s Bezp.: 5(60)A, 5(80)A, 5(100)A Przekł.: 1(6), 5//1, 1(2)A, 5(6)A, 5(15)A Bezp.: 7000A przez 2 okresy Przekł.: 300A przez 0,5s Prąd rozruchu Bezp.: < 4mA Przekł.: < 1mA Dokładność Zgod. EN i EN Klasa 2, 1lub 0,5 Zasilanie Napięcie znamionowe 3x220/380V..3x230/400V (-20%..+15%) Pracuje przy zaniku jednej lub dwóch faz lub fazy i przewodu zerowego Max 1 wejście sterujące Napięcie sterujące Progi Max. 265V AC OFF przy <40V, ON przy >60V Do 3 wyjść elektronicznych Standard S0 Zgod. IEC Interfejsy Interfejs optyczny Interfejs elektryczny, CL0 Interfejs elektryczny, RS485 Interfejs elektryczny, RS232 Zgod (IEC 1107), max 9600 Baud / max Baud max Baud max Baud Wewnętrzny zegar taryfowy Podtrzymanie zegara RTC MoŜliwość odczytu danych po zaniku zasilania Warunki klimatyczne Kompatybilność elektromagnetyczna EMC Pobór mocy Zaciski Obudowa Masa 4 taryfy 4 sezony Bateria Dokładność Superkondensator Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność Współczynnik temperaturowy Wytrzymałość udarowa (1,2/50µs) Test izolacji Bezp.: Przekł.: Obwody napięciowe Obwody prądowe Licznik przekładnikowy Licznik bezpośredni Zaciski pomocnicze Wymiary Stopień ochrony Materiał Zgod. EN > 10 lat pracy ciągłej przy 25 o C czas Ŝycia bez obciąŝenia powyŝej 10lat < 5ppm, <0,5s/dzień > 2 dni -40 o o -40 o o 0 to 100%, bez skroplin 0,01% na o C (cosϕ=1), <0,04% (cosϕ=0,5) 6kV, R źródł = 2Ω 12kV, R źródł = 40Ω tylko pomiędzy zaciskami głównymi 4kV, 1min, 50Hz < 1,5W, <2VA na fazę < 1,5W, <2VA na fazę < 0,01W, <0,01VA na fazę Średnica zacisków: 6mm x 5mm Średnica zacisków: 10,3mm x 8,3mm Średnica zacisków: 2,5mm 2 DIN cz. 2, DIN Od IP51 do IP54 Poliwęglan, niepalny materiał syntetyczny, podlegający recyklingowi 1,3 kg

10 Wymiary licznika A1350 Strona10/18

11 Strona11/18 Nr Opis 1 Mostki napięciowe (do celów legalizacji) 2 Wejście sterujące 3 Wyjścia elektroniczne 4 Zaciski przewodu neutralnego 5 Zaciski napięciowe (do celów legalizacji) 6 Zaciski pomiarowe (główne) 7 Osłona złącz pomocniczych 8 Detektor pokrywy złącz

12 Zaciski licznika A1350 Strona12/18

13 PODŁĄCZENIE LICZNIKÓW PÓŁPOŚREDNICH Strona13/18 W przypadku liczników podłączonych w układach półpośrednich do niskiego napięcia, zaleca się stosowanie bezpieczników o obciąŝalności maks. 10A, włączonych w obwody faz napięciowych. Połączenie półpośrednie na poziomie niskiego napięcia, z przekładnikami prądowymi SCHEMATY PODŁĄCZEŃ LICZNIKÓW A1500 Połączenie bezpośrednie w układzie 4-przewodowym

14 Strona14/18 Połączenie półpośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi Połączenie pośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi

15 Strona15/18 Połączenie pośrednie 3-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego

16 Strona16/18 Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego Terminator 100 Ω - brązowy niebieski + Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1350, DC110, DC100, DM600/DM700

17 - - Strona17/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700 brązowy niebieski Terminator 100 Ω Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700

18 - Strona18/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM130/DM430 UWAGA Opis zawarty w niniejszej dokumentacji ma charakter informacyjny. Ze względu na stały rozwój produktów ELSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek: wyglądu urządzenia, danych technicznych i właściwości, bez wcześniejszego uprzedzenia. Prosimy o kontakt z ELSTER w celu potwierdzenia parametrów technicznych. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ul. Szczawińska 42c Zgierz tel.: fax: pl.elster.com

Katalog produktów.

Katalog produktów. Katalog produktów www.elmess.pl O firmie W produkcji i dostawie liczników jesteśmy w ścisłej czołówce. Elmess Metering jest w Polsce wyłącznym przedstawicielem Grupy ELSTER GmbH, jednego z największych

Bardziej szczegółowo

A1500. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

A1500. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu A1500 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu Strona 2/19 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1500 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków dla funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

EMDX 3 system nadzoru

EMDX 3 system nadzoru EMDX 3 liczniki poboru energii na wspornik TH 35 EMDX 3 system nadzoru serwery sieciowe, oprogramowanie, konwerter 0046 83 4120 65 0261 78 0046 89 Dane techniczne str. 205 Pomiar zużycia energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Nadzór merytoryczny: Rafał Świstak Wytyczne zatwierdził: Edward Lubelski Warszawa, Listopad

Bardziej szczegółowo

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n

DZT WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n DZT 6129 Licznik energii elektrycznej do sieci trójfazowej 4-przewodowej. Połączenie przez przekładnik prądowy.../5a Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435 Dane techniczne Licznik energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem komunikacyjnym Saia S-Bus Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Serial S-Net (Saia S-Bus) umożliwiają za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA / INSTRUCTION MANUAL Multimetr cyfrowy Wysoka dokładność pomiarów w wartościach skutecznych (TRMS) Szeroka gama mierzonych wartości, włączając THD dla prądów i napięć Szeroki zakres

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus.

DZT Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. DZT 6037 Licznik energii elektrycznej Sieć trójfazowa 4-przewodowa Połączenie bezpośrednie 100A Wyjście impulsowe oraz RS485/Modbus. WEJŚCIE Napięcie znamionowe: (U n ) 3x230/400V AC Napięciowy zakres

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435

Montaż. Montaż Połączenia obwodu pierwotnego. Połączenia obwodu kontrolowanego. Charakterystyka izolacji 4 kv/50 Hz próba zgodnie z VDE 0435 Dane techniczne Licznik energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem komunikacyjnym Saia S-Bus Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Serial S-Net (Saia S-Bus) umożliwiają za pomocą

Bardziej szczegółowo

Licznik energii elektrycznej E230

Licznik energii elektrycznej E230 Liczniki energii elektrycznej BS/IEC/MID Komunalne ZMR100AR/CR Licznik energii elektrycznej E230 Dane Techniczne Liczniki E230 służą do pomiaru energii czynnej i biernej przede wszystkim w sieciach trójfazowych

Bardziej szczegółowo

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2

X-Meter. EnergyTeam PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER. 1 punkt pomiarowy. System nr 1. 2 punkty pomiarowe. System nr 2 PRZYKŁADOWE SCHEMATY SYSTEMU X-METER System nr 1 1 punkt pomiarowy Schemat przedstawia najprostszy / najmniejszy z możliwych systemów z wykorzystaniem urządzenia X-Meter. W tym przypadku system monitoruje

Bardziej szczegółowo

X-METER. Kontrola i monitoring energii. OPIS POŁĄCZEŃ ETHERNET Rs485 Wyjścia cyfrowe Ethernet M6 M5 M4 POŁĄCZENIA WEJŚĆ / WYJŚĆ SZEREGOWYCH

X-METER. Kontrola i monitoring energii. OPIS POŁĄCZEŃ ETHERNET Rs485 Wyjścia cyfrowe Ethernet M6 M5 M4 POŁĄCZENIA WEJŚĆ / WYJŚĆ SZEREGOWYCH X-Meter 96 - Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe Opcje: X M1 Moduł rozszerzenia pamięci I komunikacji X M2 Moduł adaptera RS232/RS485 lub USB/RS485 X M3 Moduł 4 wejść cyfrowych Dwukierunowy analizator

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID

Licznik energii z certyfikatem MID Licznik energii z certyfikatem MID 0046 83 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

COMBI419 Rel /05/12

COMBI419 Rel /05/12 Wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych Strona /5. Główne funkcje mierników serii 400 Ekrany pomocy (dostępne dla każdej funkcji) ułatwiają podłączenie przyrządu do badanej instalacji Każdy model

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej

Jednofazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-us, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-us umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar połpośredni

Trójfazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar połpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar połpośredni Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna. 1. kat iii. Ethernet.

KS5 KS5. PRzyKłAD zastosowania KS5. linia energetyczna. generator. turbina wiatrowa. turbina wodna.  1. kat iii. Ethernet. c kat iii piec ze eńs ieczeń Bezpieczeństwo elektr yczne Ḵ - MIERNIK SyNCHRONIzACJI Przejrzysta wizualizacja parametrów (różnica częstotliwości, napięć i przesunięcia fazowego) na kolorowym wyświetlaczu

Bardziej szczegółowo

Nowe Titre de la présentation. Pomiar, analiza i jakość energii elektrycznej

Nowe Titre de la présentation. Pomiar, analiza i jakość energii elektrycznej Nowe Titre de la présentation Analizatory en Arial, 45 sieci EMDX 3 Pomiar, analiza i jakość energii elektrycznej Analizatory na TH 35 4120 51 Analizator TH 35 dla nn 4120 51 wyjście impulsowe i wyjście

Bardziej szczegółowo

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531.

Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. INSTRUKCJA OBSŁUGI CIEPŁOMIERZA SUPERCAL 531 1. Wstęp Niniejsza Instrukcja służy do zapoznania odbiorców z warunkami prawidłowej eksploatacji ciepłomierzy z przelicznikiem wskazującym SUPERCAL 531. Przelicznik

Bardziej szczegółowo

ABB. Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN. Katalog. ODINsingle DELTAsingle ODIN DELTAplus. 2CMC480022C0002_B Wersja 03.

ABB. Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN. Katalog. ODINsingle DELTAsingle ODIN DELTAplus. 2CMC480022C0002_B Wersja 03. Katalog Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN ODINsingle DELTAsingle ODIN DELTAplus Wersja 03.2009 ABB 1 Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN W ofercie ABB dostępne są

Bardziej szczegółowo

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI

MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI MIERNIK PARAMETRÓW SIECI NA SZYNÊ TYPU N27D INSTRUKCJA OBS UGI 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE i budowa miernika... 5 2. ZESTAW MIERNIKA... 6 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA... 6 4.

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe

Przekaźniki kontrolno-pomiarowe 8 Kontakt 7 1 Przegląd produktów Indeks 6 Liczniki 5 Liczniki energii elektrycznej Prezentacja firmy Strona Typy i funkcje 30 Uwagi wstępne 31 Seria KFE 3 Seria KFT 36 3 Przekaźniki czasowe www.saia-cc.com

Bardziej szczegółowo

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID

Licznik energii zgodny z dyrektywą MID Licznik energii zgodny z dyrektywą MID 0046 85 A Sygnalizacja świetlna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na wsporniku montażowym zgodnym

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym

SPECYFIKACJA HTC-K-VR. Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym V i progiem przekaźnikowym SPECYFIKACJA HTC-K-VR Kanałowy przetwornik CO2 z wyjściem analogowym 0...10 V i progiem przekaźnikowym 2016-02-22 HOTCOLD s.c. 05-120 Legionowo, Reymonta 12/26 tel./fax 22 784 11 47 1. Wprowadzenie...3

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

AMk (kod ) AM k -ITF (kod ) AM2 k -ITF (kod ) ARM k -ITF (kod )

AMk (kod ) AM k -ITF (kod ) AM2 k -ITF (kod ) ARM k -ITF (kod ) TRÓJFAZOWY LICZNIK ENERGII ELEKTRYCZNEJ AMk (kod 7 71 041) AM k -ITF (kod 7 71 042) AM2 k -ITF (kod 7 71 044) ARM k -ITF (kod 7 71 045) INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 199 / 99 A ) (c) CIRCUTOR S.A. AM k -

Bardziej szczegółowo

SERIA 7E Licznik energii

SERIA 7E Licznik energii SRIA 7 SRIA 7 kwh jednofazowy z wielofunkcyjnym 7.23.8.230.0001 7.23.8.230.00x0 Typ 7.23 5(32)A - szerokość 1 modułu Zgodność z N 62053-21 i N 50470 Wyświetlacz wskazuje całkowite zużycie energii, częściowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34 361-38-32, 34 366-44-95 Fax: 34 324-13-50, 34 361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl www.pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności

mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności mgr inż. Wojciech Wójcicki Lumel-Śląsk Sp. z o.o. Analizatory parametrów sieci 3-fazowej Inwestycja dla oszczędności ANALIZATORY PARAMETRÓW SIECI 3-FAZOWEJ - INWESTYCJA DLA OSZCZĘDNOŚCI mgr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

E650 Seria 3 (ZMD310AT/CT)

E650 Seria 3 (ZMD310AT/CT) Liczniki energii elektrycznej w standardzie IEC/MID Sektor przemysłowy i komercyjny (I&C) ZMD310AT/CT E650 Seria 3 (ZMD310AT/CT) Dane Techniczne Bazując na wieloletniej tradycji w produkcji liczników energii

Bardziej szczegółowo

Wersja wykonania : BEZPOŚREDNI 3x230/400V 10(60)A PÓŁPOŚREDNI 3x230/400V 5A POŚREDNI 3x58/100V 5A

Wersja wykonania : BEZPOŚREDNI 3x230/400V 10(60)A PÓŁPOŚREDNI 3x230/400V 5A POŚREDNI 3x58/100V 5A Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550

Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Cyfrowy miernik cęgowy AX-3550 Instrukcja obsługi 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń ciała, a także uniknąć uszkodzenia miernika lub testowanego

Bardziej szczegółowo

Kontrola i monitoring energii. Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe

Kontrola i monitoring energii. Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe Opcje: X M1 Moduł rozszerzenia pamięci I komunikacji X M2 Moduł adaptera RS232/RS485 lub USB/RS485 X M3 Moduł 8 wejść cyfrowych Dwukierunowy analizator (moc pobrana

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1. APATOR SA,

Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1. APATOR SA, Opis techniczny koncentratora wejść impulsowych KWI-1 APATOR SA, www.apator.eu 1 SPIS TREŚCI STRONA 1. Funkcja KWI-1...3 2. Opis KWI-1...3 2.1. Wejścia impulsowe...3 2.2. Praca sieciowa M Bus...3 3. Stałe

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 PN-N-18001 ISO

ISO 9001 PN-N-18001 ISO Apator S.A., 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskigo 21/29 tel.: +48 56 61 91 244, fax: +48 56 61 91 295 www.apator.eu monitorus NEO 3 Instrukcja montażu licznika energii elektrycznej ISO 9001 PN-N-18001 ISO 14001

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Złącze trójfazowe TPP. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Złącze trójfazowe TPP Instrukcja montażu 6720844977 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik i

Bardziej szczegółowo

Regulator napięcia transformatora

Regulator napięcia transformatora Regulator napięcia transformatora Zastosowanie Regulator RNTr-1 Wykorzystywany jest do stabilizacji napięcia na stacjach elektroenergetycznych lub końcach energetycznych linii przesyłowych. Przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N

Dokumentacja Techniczna. Konwerter USB/RS-232 na RS-285/422 COTER-24I COTER-24N Dokumentacja Techniczna Konwerter USB/RS-232 na RS-28/422 -U4N -U4I -24N -24I Wersja dokumentu: -man-pl-v7 Data modyfikacji: 2008-12-0 http://www.netronix.pl Spis treści 1. Specyfikacja...3 2. WyposaŜenie...4

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar bezpośredni Datasheet www.sbc-support.com Jednofazowy 2-kierunkowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-us, pomiar bezpośredni Dwukierunkowe liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-us

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy regulator temperatury

Cyfrowy regulator temperatury Cyfrowy regulator temperatury Atrakcyjna cena Łatwa obsługa Szybkie próbkowanie Precyzyjna regulacja temperatury Bardzo dokładna regulacja temperatury Wysoka dokładność wyświetlania wartości temperatury

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA MIERNIKA Nemo 96HD

INSTRUKCJA MONTAŻU I PROGRAMOWANIA MIERNIKA Nemo 96HD ISTRUKCJ MOTŻU I PROGRMOWI MIERIK emo 96HD 92 92 Urządzenie może być montowane jedynie przez wykwalifikowany personel. Przed zamontowaniem miernika należy upewnić się, czy parametry sieci (napięcia mierzone,

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

DELTAsingle INSTRUKCJA INSTALACJI SET

DELTAsingle INSTRUKCJA INSTALACJI SET 4,0 DELTAsingle INSTRUKCJA INSTALACJI PL SET FBB11205-107 220V 50/60Hz 10(80) A CI. 1 100 imp/kwh 2004-10 123456 Spis treści Wstęp... 82 Instalacja... 82 Funkcje... 85 Programowanie... 87 Wyjście impulsowe...

Bardziej szczegółowo

Technologicznie zaawansowane

Technologicznie zaawansowane Technologicznie zaawansowane Z możliwością zintegrowania z systemami zdalnego sterowania (XML, WEB, SNMP) Pokazuje parametry w sposób spersonalizowany, zgodnie ze współczynnikami, które można konfigurować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4

Instrukcja uruchomieniowa. Analizator parametrów sieci serii MPR-4 Instrukcja uruchomieniowa Analizator parametrów sieci serii MPR-4 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Należy przestrzegać następujących ogólnych środków ostrożności podczas wszystkich faz instalacji i eksploatacji tego

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P

SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P SPECYFIKACJA HTC-VR, HTC-VVR-RH, HTC-VVR-T, HTC-VVVR, HTC-VR-P, HTC-VVR-RH-P Naścienny przetwornik CO2 z ustawianym progiem przekaźnikowym oraz pomiarem temperatury i wilgotności powietrza 2016-02-22 HOTCOLD

Bardziej szczegółowo

ND30. - MiERNik PARAMETRÓW SiECi. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485

ND30. - MiERNik PARAMETRÓW SiECi. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485 ND30 pi Pomiar 54 wielkości energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) w sieciach 1-fazowych, 2-przewodowych oraz 3-fazazowych, 3- lub 4-przewodowych układach symetrycznych lub niesymetrycznych.

Bardziej szczegółowo

ND30PNET. - MIERNIk PARAMETRÓW SIECI z ProfiNETEM. PRzykłAd zastosowania. POMIAR I WIzUALIzACjA PARAMETRÓW ENERgETyCzNyCh.

ND30PNET. - MIERNIk PARAMETRÓW SIECI z ProfiNETEM. PRzykłAd zastosowania. POMIAR I WIzUALIzACjA PARAMETRÓW ENERgETyCzNyCh. ND30PNET pi Pomiar 54 wielkości energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) w sieciach 1-fazowych, 2-przewodowych oraz 3-fazazowych, 3- lub 4-przewodowych układach symetrycznych lub

Bardziej szczegółowo

Nemo D4-L Retrofit. Zestaw Retrofit do pomiarów w istniejących instalacjach

Nemo D4-L Retrofit. Zestaw Retrofit do pomiarów w istniejących instalacjach emo D4-L Retrofit Zestaw Retrofit do pomiarów w istniejących instalacjach Miernik parametrów sieci + 3 przekładniki prądowe z otwieranym rdzeniem Sieć 3-fazowa 80...480V Połączenie z dedykowanym przekładnikiem

Bardziej szczegółowo

Licznik energii czynnej MIZ z wyświetlaczem LCD Instalacja I Opis urządzenia I Działanie

Licznik energii czynnej MIZ z wyświetlaczem LCD Instalacja I Opis urządzenia I Działanie 11.02.2011 Licznik energii czynnej MIZ z wyświetlaczem LCD Instalacja I Opis urządzenia I Działanie Instrukcja dla MGMIZ132 i MGMIZ632 Schrack Technik Polska Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5; 03-310 Warszawa

Bardziej szczegółowo

MDM 3100 tablicowy miernik mocy i energii

MDM 3100 tablicowy miernik mocy i energii I Charakterystyka ogólna MDM 3100 Spełniane normy - IEC60688, IEC61557-12, IEC6100-4-30 - Standardy CE: LVD (EN61010), EMC (EN62052-11, EN62053-21 - Wymogi innych standardów (w tym EMC): IEC61326-1, IEC6100-4-2,

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

ACE 6000 Czterokwadrantowy licznik energii do zastosowań w przemyśle i handlu

ACE 6000 Czterokwadrantowy licznik energii do zastosowań w przemyśle i handlu ACE 6000 Czterokwadrantowy licznik energii do zastosowań w przemyśle i handlu ZASTOSOWANIE Licznik ACE 6000 należy do nowej generacji wielofazowych, w pełni programowalnych liczników statycznych. Może

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL

CLIMATE 5000 VRF. Cyfrowy licznik energii DPA-3. Instrukcja montażu (2015/07) PL CLIMATE 5000 VRF Cyfrowy licznik energii DPA-3 Instrukcja montażu 6720844961 (2015/07) PL Dziękujemy za zakup naszego klimatyzatora. Przed użyciem klimatyzatora należy uważnie przeczytać niniejszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH

MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH ELPOREX Sp. z o.o. MIERNIKI PARAMETRÓW SIECI ELEKTRYCZNYCH PM Progress PM Advanced PM Progress PM-Progress wielofunkcyjny miernik parametrów sieci elektrycznych Obudowa DIN 96 Prosty montaż i obsługa Ekran

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth

ZG47. Wielofunkcyjny miernik instalacji z analizatorem jakości energii oraz połączeniem Bluetooth Strona 1/6 1. Specyfikacja elektryczna Testy weryfikacyjne Dokładność jest wskazywana jako ± (% odczytu + liczba cyfr) przy 23 C ± 5 C, względna wilgotność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi licznika EC3 z odmianami g r n /1

Instrukcja obsługi licznika EC3 z odmianami g r n /1 FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL S.A. Świdnica Instrukcja obsługi licznika EC3 z odmianami g r n /1 821.143.000.010 Wersja 7 ZASTOSOWANIE Liczniki elektroniczne EC3 służą do pomiarów bezpośrednich energii

Bardziej szczegółowo

Bramy segmentowe bez sprężyn

Bramy segmentowe bez sprężyn Informacje Bramy 9 10 1 3 8 4 5 7 7 6 6 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd Sterowanie 3 Przewody 4 Wtyczka CEE lub Schuko 5 Przewód spiralny z puszką 6 Fotoczujniki, np. typ M 7 Fotokomórka, np.

Bardziej szczegółowo

Przepisy i normy związane:

Przepisy i normy związane: Przepisy i normy związane: 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Woltomierze cyfrowe Serii EVM / EVM-R

Woltomierze cyfrowe Serii EVM / EVM-R Amperomierze cyfrowe Serii EPM / EPMR Amperomierze cyfrowe serii EPM/EPMR do pomiaru prądu AC. Posiada pamięć wartości chwilowej i średniej. Wartości nastaw i ostatnich pomiarów są zachowane w pamięci

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZETWORNIK TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZETWORNIK programowalny napiêcia i pr du przemiennego oraz czêstotliwoœci TYPU P21Z INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE...5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA...5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA...6 4.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28

Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 1. Schemat blokowy rejestratora ZRZ-28 Rys. 2. Widok wyświetlacza LCD zgłoszenie alarmu. 1. pole daty Mm-Dz, gdzie Mm-miesiąc, Dz-dzień 2. pole godziny GG:MM:SS, gdzie GG-godziny, MM-minuty, SS-sekundy

Bardziej szczegółowo

Napęd ze sterowaniem zewnętrznym Napęd ze sterowaniem zintegrowanym (na ilustracji: obsługa Totmann)

Napęd ze sterowaniem zewnętrznym Napęd ze sterowaniem zintegrowanym (na ilustracji: obsługa Totmann) Informacje Bramy Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 8 2 7 5 7 4 6 6 Napęd ze sterowaniem zintegrowanym (na ilustracji: obsługa Totmann) 1 2 4 Napęd ze sterowaniem zewnętrznym 1 Napęd 2 Sterowanie Przewody

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 PN-N-18001 ISO

ISO 9001 PN-N-18001 ISO Apator S.A., 87-100 Toruń, ul. Gdańska 4a lok. C4 tel.: +48 56 61 91 116, fax: +48 56 61 91 295 www.apator.com monitorus NEO3 Instrukcja montażu licznika energii elektrycznej ISO 9001 PN-N-18001 ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount ELECTRONIC ENERGY METERS Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount Jednofazowe liczniki energii elektrycznej Prąd max Imax Pobór mocy (moc czynna) Szerokość w jednostce

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A.

Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Załącznik nr 1 do Standardu technicznego nr 3/DMN/2014 dla układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej w TAURON Dystrybucja S.A. Przepisy i normy związane Obowiązuje od 15 lipca 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Termometr LB-471T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

Termometr LB-471T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. () 75 61 0 fax () 75 61 5 email: info@label.pl http://www.label.pl Termometr LB-71T INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 Nieustanny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216

INSTRUKCJA OBSŁUGI DT-3216 INSTRUKCJA OBSŁUGI DŁugopisowy wskaźnik napięcia DT-3216 Wydanie LS 13/01 OPIS DT-3216 to długopisowy wskaźnik napięcia z wyświetlaczem. Wskazuje napięcie AC/DC, rezystancję oraz wykonuje pomiary testu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA W-25 Walizka serwisowa Wymuszalnik prądowo-napięciowy W-25 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących

Bardziej szczegółowo

E550 Seria 2 (ZxG310AR/CR)

E550 Seria 2 (ZxG310AR/CR) Liczniki energii elektrycznej w standardzie IEC/MID Sektor przemysłowy i komercyjny (I&C) ZMG310AR/CR Seria 2 Firmware P07 E550 Seria 2 (ZxG310AR/CR) Dane Techniczne Bazując na wieloletniej tradycji w

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1)

SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) 20170513-1300 SiMod-X-(A1) Przetwornik parametrów powietrza z interfejsem RS485 (MODBUS RTU) oraz wyjściem analogowym (dotyczy wersji -A1) Skrócona instrukcja obsługi Od wersji oprogramowania 0.56 www.apautomatyka.pl

Bardziej szczegółowo

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika

MATRIX. Jednokanałowy Zasilacz DC. Podręcznik użytkownika MATRIX Jednokanałowy Zasilacz DC Podręcznik użytkownika Spis treści Rozdział Strona 1. WSTĘP 2 2. MODELE 3 3 SPECYFIKACJE 4 4 REGULATORY I WSKAŹNIKI.... 6 a) Płyta czołowa MPS-3003/3005/6003..... 6 b)

Bardziej szczegółowo

POMIARY PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH

POMIARY PARAMETRÓW SIECI ENERGETYCZNYCH OMIARY ARAMTRÓW SICI NRGTYCZNYCH omiary energii elektrycznej oraz parametrów jedno- i trójfazowych sieci energetycznych należą do głównego obszaru kompetencji Lumelu. Oferujemy w tym zakresie szereg urządzeń:

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA

POWERLINE RT 1000, 2000, 3000 VA 000, 000, 000 VA Karta produktu Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej konwersji zapewnia doskonałą ochronę podłączonym odbiornikom na przykład systemom

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii 100% electricity Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii CYFROWE MIERNIKI I ANALIZATORY SIECI z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD Seria znajduje zastosowanie w układach dystrybucji energii,

Bardziej szczegółowo

CVM-A1500. Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania. Jakość pod każdym względem. Pomiar i kontrola

CVM-A1500. Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania. Jakość pod każdym względem. Pomiar i kontrola Pomiar i kontrola CVM-A1500 Analizator sieci z pomiarem jakości zasilania Jakość pod każdym względem Technologia zapewniająca wydajność energetyczną Jakość Twojej sieci - jednym rzutem oka CVM-A1500 rejestruje

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo