Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu"

Transkrypt

1 A1350 Strona1/18 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu

2 Strona2/18 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1350 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków dla funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego w przyszłości. W licznikach A1350 zostały zintegrowane zarówno podstawowe funkcje sterowania taryfami, komunikacji, jak równieŝ nowe rozwiązania antykradzieŝowe. Liczniki A1350 dostępne są w róŝnych wersjach dla pomiarów bezpośrednich i półpośrednich. W pełni spełniają wymagania norm IEC i DIN, a takŝe są zgodne z zalecanym standardem specyfikacji dla liczników elektronicznych VDEW 2.0. Cechami wyróŝniającymi liczniki A1350 są: Bardzo wysoka dokładność pomiaru MoŜliwość parametryzacji Zintegrowane moduły komunikacyjne Narzędzia anty-kradzieŝowe cyfrowy pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania przy wykorzystaniu procesora DSP, pozwala na bardzo precyzyjne i elastyczne pomiary we wszystkich czterech kwadrantach wykresu wektorowego pomiaru energii. Podczas dokonywania obliczeń mocy i energii brane są pod uwagę równieŝ wyŝsze harmoniczne prądu i napięcia łatwe w uŝyciu narzędzie AlphaSET3 umoŝliwia uŝytkownikowi zdefiniowanie części funkcji we własnym zakresie zintegrowanie zegara sterującego taryfami zmniejsza koszt produkcji i instalacji detekcja zdjęć pokrywy złącz i otwarcia obudowy, odczyt przy zaniku napięcia Zastosowanie Licznik A1350 jest bardzo prostym w obsłudze, wyposaŝony pomiary instrumentalne i narzędzia anty-kradzieŝowe stanowi bardo funkcjonalne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. W palecie dostępne są następujące funkcje: - pomiar bezpośredni - pomiar przekładnikowy - klasy dokładności 2, 1, pomiar dowolnie wybranych wielkości + P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - taryfy energii i mocy - profile obciąŝenia - komunikacja interfejsem elektrycznym - wejścia sterujące (synchronizacja) - wyjścia impulsowe Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich dostępnych funkcji znajduje się w Opisie oznaczeń liczników A1350 Konstrukcja liczników Wymiary zewnętrzne liczników A1350, jak równieŝ wymiary terminala złącz są zgodne ze standardem DIN Liczniki są odporne na udary wg zaleceń EN0115 i spełniają wymagania stopnia ochrony od IP51 do IP54. Terminal złącz jest dostępny w dwóch wersjach: - dla pomiarów bezpośrednich A1350-D, - dla pomiarów przekładnikowych A1350-W. Obudowę licznika zaprojektowano z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie uŝytkownika. Przeźroczysta, górna część wykonana została z stabilizowanego ultrafioletem, nierozpryskującego się poliwęglanu. Na obudowie umieszczone zostały wszystkie dostępne interfejsy do komunikacji z uŝytkownikiem. Po zdjęciu pokrywy uzyskujemy dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych licznika umieszczonych na płycie głównej. Dwa plombowane wkręty mocujące obudowę licznika ograniczają dostęp do płyty głównej licznika oraz blokady sprzętowej konfiguracji. Dwa plombowane wkręty mocujące pokrywę złącz licznika ograniczają dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych. Zasilanie podstawowe Licznik wyposaŝony jest w zasilacz transformatorowy (napięcie znamionowe: 3x220/380V-3x230/400V) umoŝliwiający pracę przy braku dwóch faz lub jednej fazy i przewodu neutralnego. Niewłaściwe połączenie przewodu fazowego i neutralnego licznik sygnalizowane jest ostrzeŝeniem na wyświetlaczu.

3 Zegar czasu rzeczywistego i zegar taryfowy Strona3/18 Licznik posiada wewnętrzny zegar wyznaczający datę (rok-miesiąc-dzień), czas (godzina-minuta-sekunda) oraz sterujący taryfami do 4 niezaleŝnych taryf dla energii i 2 dla mocy. UŜytkownik ma moŝliwość zdefiniowania do 4 typów dni i do 4 sezonów w roku. Licznik w taryfie B23 posiada listę świąt stałych i ruchomych na 15 lat. Synchronizacja Zegar wewnętrzny moŝna synchronizować wykorzystując: - wejście sterujące - modemy lub bramę sieciową Komunikacja Głównym portem licznika słuŝącym do komunikacji z komputerem PC jest złącze optyczne. Transmisja danych moŝe być równieŝ prowadzona przez jeden lub dwa (moduł rozszerzeń) interfejsy elektrycznych: - pętla prądowa 20mA opcja - RS232 opcja - RS485 opcja W obu przypadkach wykorzystywany jest protokół EN (IEC61107) Pomiary instrumentalne Licznik A1350 umoŝliwia pomiar oraz profilowanie następujących wielkości instrumentalnych: - napięcia i prądy fazowe - kąty napięć i prądów (ϕ, odniesione do napięcia fazy 1) - współczynniki mocy dla kaŝdej z faz (cosϕ) - moc czynną, bierną i pozorną dla kaŝdej z faz - całkowitą moc czynną, bierną i pozorną - częstotliwość - zawartość 3, 5 i 7 harmonicznej w prądzie i napięciu dla kaŝdej z faz - współczynnik THD w prądzie i napięciu Profile obciąŝenia i dziennik zdarzeń Dane profili obciąŝenia i dziennika zdarzeń zapamiętywane są w formacie zgodnym ze specyfikacją OBIS. Licznik posiada zmienną długość okresu uśredniania (od 1 min. do 60 min.) oraz moŝliwość rejestrowania profili mocy energii i stanów liczydeł. W dzienniku zdarzeń przechowywane są następujące znaczniki czasowe: - błędów krytycznych - niewłaściwej daty i czasu - zmian parametrów - zmian daty i czasu - zaników / powrotów napięć 1-fazowych i 3-fazowych - resetów mocy - zmian taryf energii Odczyt powyŝszych wielkości z licznika moŝe odbywać się jako całego bloku pomiarowego lub częściowo (za okres) Wyjścia impulsowe Licznik posiada wyjścia impulsowe, do których moŝna dowolnie przypisać: - impulsy proporcjonalne do wielkości mierzonej energii +P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - sygnał synchronizacji (dla innych liczników) - ostrzeŝenia sygnalizację zaniku jednej lub dwóch faz (funkcja kontroli ciągłości obwodów napięciowych) - sygnalizacja błędów krytycznych - sygnalizacja przekroczeń progów mocy

4 Strona4/18 OPIS OZNACZEŃ LICZNIKÓW A1350 A _ - _ - _ - _ Pomiar bezpośredni D Pomiar przekładnikowy W 3x220/380V F 3x230/400V 1 3x58/100V 3 3x63/110V 4 3x100V (ukł. Arona) 5 3x110V (ukł. Arona) 6 3x120/208V 9 3x127/220V B 3x120V (ukł. Arona) D 3x220V (ukł. Arona) E 5(80)A 1 5(6)A 2 1(2)A 3 1(6)A = 5//1A 4 5(60)A 5 5(100)A 6 10(60)A 7 10(80)A 8 10(100)A 9 5(15)A A 5(10)A B 1(15)A C Klasa 0.5S 5 Klasa 1 1 Klasa 2 2 Pomiar +P 1 Pomiar +P, -P 2 Pomiar +P, +Q 3 Pomiar +P, Q1, Q4 4 Pomiar +P, -P, +Q, -Q 5 Pomiar +P, -P, Q2, Q3 6 Pomiar +P, -P, Q1..Q4 7 Pomiar +P, Q1 8 Pomiar +P, +Q, -Q 9 Pomiar +P,-P,+Q,-Q,Q1,Q3 A Pomiar +P, +Q, Q4 F 1 taryfa energii 1 2 taryfy energii 2 3 taryfy energii 3 4 taryfy energii 4 1 taryfa mocy 1 2 taryfy mocy 2 3 taryfy mocy 3 4 taryfy mocy 4 Bez taryf mocy 0

5 Strona5/18 CIĄG DALSZY TABELI Z POPRZEDNIEJ STRONY A _ - _ - _ - _ Bez odbiornika SCA O Zegar RTC z kalendarzem E Zegar RTC z kalendarzem + zegar taryfowy S Bez zegara O Kondensatorowe podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 dni 8 Bateryjne podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 lat L Dodatkowy zasobnik baterii 10lat E Bez podtrzymania 0 1 zewnętrzne wejście sterujące 1 Bez zewnętrznych wejść sterujących 0 Bez wyjścia przekaźnikowego 0 1 elektroniczne wyjście przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 1 2 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 2 3 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 3 4 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) opcja 4 Bez wyjść elektronicznych 0 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW 4 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW 5 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW, +8 6 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW, +8 7 Bez pamięci profilu obciąŝenia 0 Interfejs komunikacyjny pętli prądowej CL0 +moduł rozszerzenia C Interfejs komunikacyjny RS232 (RxD, TxD, GND) R Interfejs komunikacyjny RS485 (RT+, RT-) S Bez interfejsu komunikacyjnego O LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 V Podświetlany LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 B Detekcja otwarcia pokrywy złącz i obudowy / magnesu Neodymowego D Bez wejść impulsowych 0 Pomiar standardowy P=P1+P2+P3 0 Pomiar wartości bezwzględnych P= P1 + P2 + P3 B Zarezerwowane dla dodatkowych funkcji 0 Częstotliwość sieci 50 Hz 0 Częstotliwość sieci 60 Hz 1

6 Strona6/18 TYPOWE KONFIGURACJE LICZNIKÓW A1350 Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sprzedaŝy liczników oraz uwagi naszych Klientów stworzyliśmy listę konfiguracji, na które jest największe zapotrzebowanie na Polskim rynku. KONFIGURACJE DLA ODBIORCÓW KOMERCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH: Liczniki bezpośrednie A1350 D OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 D OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki półpośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie do układu Arona A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. URZĄDZENIA DO TRANSMISJI DANYCH Z LICZNIKÓW ALPHA Modem DM100 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem pętli prądowej lub RS485, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM130 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM430 modem GSM, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Modem DM600 modem GSM/GPRS, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Brama sieciowa DM700 modem LAN/WAN, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z zasilaczem

7 Strona7/18 TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 zawiera następujące informacje o liczniku: - Numer serii - Nazwę producenta - Oznaczenie typu licznika - Rok produkcji - Numer zatwierdzenia typu - Napięcie znamionowe - Prąd znamionowy, maksymalny - Częstotliwość sieci - Klasę dokładności - Stałą impulsowania - Typ licznika - Oznaczenie typu - Symbol klasy bezpieczeństwa Przykładowa tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 Test funkcji głównych liczników Po poprawnym podłączeniu i zasileniu licznika, moŝna sprawdzić poprawność jego działania: Tryb przewijania Test wyświetlacza Komunikat błędu Szybkie przewijanie Zanik napięcia Kolejność wirowania faz Rozruch Brak obciąŝenia UWAGA! Niewłaściwe podłączenie przewodów fazowych i przewodu neutralnego Tak długo jak nie jest wciskany przycisk wyświetlacza, wykonywany jest tryb automatycznego przewijania wartości. W zaleŝności od wersji, moŝe być wyświetlana jedna wartość lub kilka wartości pokazywanych w trybie przewijania. Gdy przycisk wyświetlacza ALT [A] zostanie wciśnięty, zostanie wykonany test wyświetlacza. Muszą zaświecić się wszystkie segmenty wyświetlacza. Po ponownym wciśnięciu przycisku, licznik wyświetli następną wartość. Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat błędu, moŝe on zostać zinterpretowany wg opisu rozdziale 9 Jeśli przycisk przewijania jest wielokrotnie wciskany w czasie 2s < t <5s, moŝna ręcznie przewijać wskazanie wyświetlacza i odczytać wszystkie główne wartości. Wskaźniki L1, L2 i L3 wykorzystywane są do sygnalizacji obecności odpowiednich napięć fazowych powinny być aktywne. Jeśli fazy zostały błędnie podłączone, wskaźniki napięć fazowych na wyświetlaczu będą impulsować. Po rozpoczęciu pomiaru, dioda LED będzie migotać w sposób proporcjonalny do mierzonej energii. Dodatkowo, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone strzałki odpowiedniego kwadrantu obciąŝenia (P, Q). Gdy układ pomiarowy nie będzie obciąŝony, dioda LED będzie świecić w sposób ciągły. Dodatkowo na wyświetlaczu strzałki kwadrantów są wygaszone. Gdy przewody fazowe i przewód neutralny zostaną podłączone niewłaściwie, wyświetlacz licznika zareaguje w następujący sposób: Wskaźniki faz L1, L2, L3 będą impulsować Pojawi się ikona błędu Wyświetli się ERROR 01 W tej sytuacji naleŝy niezwłocznie wyłączyć licznik i sprawdzić ponownie poprawność podłączenia. W przeciwnym razie po min licznik zostanie uszkodzony.

8 Strona8/18 Widok licznika A1350: 1 Wyświetlacz LCD 2 Przycisk ALT [A] i RESET [R] z plombą monterską 3 Tabliczka znamionowa 4 Interfejs optyczny 5 Plomby legalizacyjne 6 Plomby monterskie 7 Dioda LED 8 Pokrywa obudowy 9 Pokrywa złącz LICZNIKI A1350 TYPOWA LISTA WYŚWIETLACZA (KONFIGUROWALNA) Prezentowana wielkość Tryb norm Tryb alt Sonda opto. CLO, RS232, RS485 numer seryjny ELSTER X X C.1.0 aktualny czas X X X X aktualna data X X X X A energia czynna pobrana X X X X 1.8.T*M +A energia czynna pobrana całkowita X X X X 1.8.0*M +P wartość mocy M1 X X X X 1.6.T*M +P Data wystąpienia max M1 X X X X +P Czas wystąpienia max M1 X X X X +P wartość skumulowana M1 X X X 1.2.1*M +Ri energia bierna - Q1 X X X X 5.8.T*M +Ri energia bierna całkowita - Q1 X X X X 5.8.0*M +Rc energia bierna całkowita - Q4 X X X 8.8.0*M -A energia czynna oddana X X X 2.8.T*M -A energia czynna oddana całkowita X X X X 2.8.0*M -P wartość mocy M1 X X X X 2.6.1*M -P Data wystąpienia max M1 X X X X -P Czas wystąpienia max M1 X X X X -P wartość skumulowana M1 X X X 2.2.1*M -Ri energia bierna - Q3 X X X 7.8.T*M -Ri energia bierna całkowita - Q3 X X X 7.8.0*M -Rc energia bierna całkowita - Q2 X X X X 6.8.0*M Błędy krytyczne X X X X F.F OstrzeŜenia X X X X F.F.2 Błędy niekrytyczne X X X X F.F.1 OBIS X wielkość jest wyświetlana w danym trybie T taryfa energii (1,2,3 i 0 suma) M1 - taryfa mocy (całodobowa)

9 Strona9/18 DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW A1350 Napięcie znamionowe Układ 4-przewodowy Układ 3-przewodowy 3x220/380V...3x230/400V 3x120/208V...3x127/220V 3x58/100V, 3x63/110V (- 20%.. 15%) 3x100V, 3x110V, 3x120V, 3x200V, 3x220V, 3x230V, (- 20%.. 15%) Częstotliwość znamionowa 50 / 60Hz, +/-5% Prąd bazowy Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd maksymalny Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd rozruchu Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd krótkotrwały Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd znamionowy / maksymalny Prąd ciągły Prąd krótkotrwały 5A / 1A, 5A, 60A, 80A, 100A / 2A, 6A, 15A <4mA / <1mA 7000A przez 2 okresy / 300A przez 0,5s Bezp.: 5(60)A, 5(80)A, 5(100)A Przekł.: 1(6), 5//1, 1(2)A, 5(6)A, 5(15)A Bezp.: 7000A przez 2 okresy Przekł.: 300A przez 0,5s Prąd rozruchu Bezp.: < 4mA Przekł.: < 1mA Dokładność Zgod. EN i EN Klasa 2, 1lub 0,5 Zasilanie Napięcie znamionowe 3x220/380V..3x230/400V (-20%..+15%) Pracuje przy zaniku jednej lub dwóch faz lub fazy i przewodu zerowego Max 1 wejście sterujące Napięcie sterujące Progi Max. 265V AC OFF przy <40V, ON przy >60V Do 3 wyjść elektronicznych Standard S0 Zgod. IEC Interfejsy Interfejs optyczny Interfejs elektryczny, CL0 Interfejs elektryczny, RS485 Interfejs elektryczny, RS232 Zgod (IEC 1107), max 9600 Baud / max Baud max Baud max Baud Wewnętrzny zegar taryfowy Podtrzymanie zegara RTC MoŜliwość odczytu danych po zaniku zasilania Warunki klimatyczne Kompatybilność elektromagnetyczna EMC Pobór mocy Zaciski Obudowa Masa 4 taryfy 4 sezony Bateria Dokładność Superkondensator Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność Współczynnik temperaturowy Wytrzymałość udarowa (1,2/50µs) Test izolacji Bezp.: Przekł.: Obwody napięciowe Obwody prądowe Licznik przekładnikowy Licznik bezpośredni Zaciski pomocnicze Wymiary Stopień ochrony Materiał Zgod. EN > 10 lat pracy ciągłej przy 25 o C czas Ŝycia bez obciąŝenia powyŝej 10lat < 5ppm, <0,5s/dzień > 2 dni -40 o o -40 o o 0 to 100%, bez skroplin 0,01% na o C (cosϕ=1), <0,04% (cosϕ=0,5) 6kV, R źródł = 2Ω 12kV, R źródł = 40Ω tylko pomiędzy zaciskami głównymi 4kV, 1min, 50Hz < 1,5W, <2VA na fazę < 1,5W, <2VA na fazę < 0,01W, <0,01VA na fazę Średnica zacisków: 6mm x 5mm Średnica zacisków: 10,3mm x 8,3mm Średnica zacisków: 2,5mm 2 DIN cz. 2, DIN Od IP51 do IP54 Poliwęglan, niepalny materiał syntetyczny, podlegający recyklingowi 1,3 kg

10 Wymiary licznika A1350 Strona10/18

11 Strona11/18 Nr Opis 1 Mostki napięciowe (do celów legalizacji) 2 Wejście sterujące 3 Wyjścia elektroniczne 4 Zaciski przewodu neutralnego 5 Zaciski napięciowe (do celów legalizacji) 6 Zaciski pomiarowe (główne) 7 Osłona złącz pomocniczych 8 Detektor pokrywy złącz

12 Zaciski licznika A1350 Strona12/18

13 PODŁĄCZENIE LICZNIKÓW PÓŁPOŚREDNICH Strona13/18 W przypadku liczników podłączonych w układach półpośrednich do niskiego napięcia, zaleca się stosowanie bezpieczników o obciąŝalności maks. 10A, włączonych w obwody faz napięciowych. Połączenie półpośrednie na poziomie niskiego napięcia, z przekładnikami prądowymi SCHEMATY PODŁĄCZEŃ LICZNIKÓW A1500 Połączenie bezpośrednie w układzie 4-przewodowym

14 Strona14/18 Połączenie półpośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi Połączenie pośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi

15 Strona15/18 Połączenie pośrednie 3-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego

16 Strona16/18 Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego Terminator 100 Ω - brązowy niebieski + Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1350, DC110, DC100, DM600/DM700

17 - - Strona17/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700 brązowy niebieski Terminator 100 Ω Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700

18 - Strona18/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM130/DM430 UWAGA Opis zawarty w niniejszej dokumentacji ma charakter informacyjny. Ze względu na stały rozwój produktów ELSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek: wyglądu urządzenia, danych technicznych i właściwości, bez wcześniejszego uprzedzenia. Prosimy o kontakt z ELSTER w celu potwierdzenia parametrów technicznych. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ul. Szczawińska 42c Zgierz tel.: fax: pl.elster.com