Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strona1/18 A1350. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu"

Transkrypt

1 A1350 Strona1/18 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu

2 Strona2/18 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1350 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków dla funkcjonowania i rozwoju sektora energetycznego w przyszłości. W licznikach A1350 zostały zintegrowane zarówno podstawowe funkcje sterowania taryfami, komunikacji, jak równieŝ nowe rozwiązania antykradzieŝowe. Liczniki A1350 dostępne są w róŝnych wersjach dla pomiarów bezpośrednich i półpośrednich. W pełni spełniają wymagania norm IEC i DIN, a takŝe są zgodne z zalecanym standardem specyfikacji dla liczników elektronicznych VDEW 2.0. Cechami wyróŝniającymi liczniki A1350 są: Bardzo wysoka dokładność pomiaru MoŜliwość parametryzacji Zintegrowane moduły komunikacyjne Narzędzia anty-kradzieŝowe cyfrowy pomiar z wysoką częstotliwością próbkowania przy wykorzystaniu procesora DSP, pozwala na bardzo precyzyjne i elastyczne pomiary we wszystkich czterech kwadrantach wykresu wektorowego pomiaru energii. Podczas dokonywania obliczeń mocy i energii brane są pod uwagę równieŝ wyŝsze harmoniczne prądu i napięcia łatwe w uŝyciu narzędzie AlphaSET3 umoŝliwia uŝytkownikowi zdefiniowanie części funkcji we własnym zakresie zintegrowanie zegara sterującego taryfami zmniejsza koszt produkcji i instalacji detekcja zdjęć pokrywy złącz i otwarcia obudowy, odczyt przy zaniku napięcia Zastosowanie Licznik A1350 jest bardzo prostym w obsłudze, wyposaŝony pomiary instrumentalne i narzędzia anty-kradzieŝowe stanowi bardo funkcjonalne rozwiązanie w atrakcyjnej cenie. W palecie dostępne są następujące funkcje: - pomiar bezpośredni - pomiar przekładnikowy - klasy dokładności 2, 1, pomiar dowolnie wybranych wielkości + P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - taryfy energii i mocy - profile obciąŝenia - komunikacja interfejsem elektrycznym - wejścia sterujące (synchronizacja) - wyjścia impulsowe Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich dostępnych funkcji znajduje się w Opisie oznaczeń liczników A1350 Konstrukcja liczników Wymiary zewnętrzne liczników A1350, jak równieŝ wymiary terminala złącz są zgodne ze standardem DIN Liczniki są odporne na udary wg zaleceń EN0115 i spełniają wymagania stopnia ochrony od IP51 do IP54. Terminal złącz jest dostępny w dwóch wersjach: - dla pomiarów bezpośrednich A1350-D, - dla pomiarów przekładnikowych A1350-W. Obudowę licznika zaprojektowano z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie uŝytkownika. Przeźroczysta, górna część wykonana została z stabilizowanego ultrafioletem, nierozpryskującego się poliwęglanu. Na obudowie umieszczone zostały wszystkie dostępne interfejsy do komunikacji z uŝytkownikiem. Po zdjęciu pokrywy uzyskujemy dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych licznika umieszczonych na płycie głównej. Dwa plombowane wkręty mocujące obudowę licznika ograniczają dostęp do płyty głównej licznika oraz blokady sprzętowej konfiguracji. Dwa plombowane wkręty mocujące pokrywę złącz licznika ograniczają dostęp do zacisków pomiarowych i pomocniczych. Zasilanie podstawowe Licznik wyposaŝony jest w zasilacz transformatorowy (napięcie znamionowe: 3x220/380V-3x230/400V) umoŝliwiający pracę przy braku dwóch faz lub jednej fazy i przewodu neutralnego. Niewłaściwe połączenie przewodu fazowego i neutralnego licznik sygnalizowane jest ostrzeŝeniem na wyświetlaczu.

3 Zegar czasu rzeczywistego i zegar taryfowy Strona3/18 Licznik posiada wewnętrzny zegar wyznaczający datę (rok-miesiąc-dzień), czas (godzina-minuta-sekunda) oraz sterujący taryfami do 4 niezaleŝnych taryf dla energii i 2 dla mocy. UŜytkownik ma moŝliwość zdefiniowania do 4 typów dni i do 4 sezonów w roku. Licznik w taryfie B23 posiada listę świąt stałych i ruchomych na 15 lat. Synchronizacja Zegar wewnętrzny moŝna synchronizować wykorzystując: - wejście sterujące - modemy lub bramę sieciową Komunikacja Głównym portem licznika słuŝącym do komunikacji z komputerem PC jest złącze optyczne. Transmisja danych moŝe być równieŝ prowadzona przez jeden lub dwa (moduł rozszerzeń) interfejsy elektrycznych: - pętla prądowa 20mA opcja - RS232 opcja - RS485 opcja W obu przypadkach wykorzystywany jest protokół EN (IEC61107) Pomiary instrumentalne Licznik A1350 umoŝliwia pomiar oraz profilowanie następujących wielkości instrumentalnych: - napięcia i prądy fazowe - kąty napięć i prądów (ϕ, odniesione do napięcia fazy 1) - współczynniki mocy dla kaŝdej z faz (cosϕ) - moc czynną, bierną i pozorną dla kaŝdej z faz - całkowitą moc czynną, bierną i pozorną - częstotliwość - zawartość 3, 5 i 7 harmonicznej w prądzie i napięciu dla kaŝdej z faz - współczynnik THD w prądzie i napięciu Profile obciąŝenia i dziennik zdarzeń Dane profili obciąŝenia i dziennika zdarzeń zapamiętywane są w formacie zgodnym ze specyfikacją OBIS. Licznik posiada zmienną długość okresu uśredniania (od 1 min. do 60 min.) oraz moŝliwość rejestrowania profili mocy energii i stanów liczydeł. W dzienniku zdarzeń przechowywane są następujące znaczniki czasowe: - błędów krytycznych - niewłaściwej daty i czasu - zmian parametrów - zmian daty i czasu - zaników / powrotów napięć 1-fazowych i 3-fazowych - resetów mocy - zmian taryf energii Odczyt powyŝszych wielkości z licznika moŝe odbywać się jako całego bloku pomiarowego lub częściowo (za okres) Wyjścia impulsowe Licznik posiada wyjścia impulsowe, do których moŝna dowolnie przypisać: - impulsy proporcjonalne do wielkości mierzonej energii +P, -P, +Q, -Q, Q1, Q2, Q3, Q4 - sygnał synchronizacji (dla innych liczników) - ostrzeŝenia sygnalizację zaniku jednej lub dwóch faz (funkcja kontroli ciągłości obwodów napięciowych) - sygnalizacja błędów krytycznych - sygnalizacja przekroczeń progów mocy

4 Strona4/18 OPIS OZNACZEŃ LICZNIKÓW A1350 A _ - _ - _ - _ Pomiar bezpośredni D Pomiar przekładnikowy W 3x220/380V F 3x230/400V 1 3x58/100V 3 3x63/110V 4 3x100V (ukł. Arona) 5 3x110V (ukł. Arona) 6 3x120/208V 9 3x127/220V B 3x120V (ukł. Arona) D 3x220V (ukł. Arona) E 5(80)A 1 5(6)A 2 1(2)A 3 1(6)A = 5//1A 4 5(60)A 5 5(100)A 6 10(60)A 7 10(80)A 8 10(100)A 9 5(15)A A 5(10)A B 1(15)A C Klasa 0.5S 5 Klasa 1 1 Klasa 2 2 Pomiar +P 1 Pomiar +P, -P 2 Pomiar +P, +Q 3 Pomiar +P, Q1, Q4 4 Pomiar +P, -P, +Q, -Q 5 Pomiar +P, -P, Q2, Q3 6 Pomiar +P, -P, Q1..Q4 7 Pomiar +P, Q1 8 Pomiar +P, +Q, -Q 9 Pomiar +P,-P,+Q,-Q,Q1,Q3 A Pomiar +P, +Q, Q4 F 1 taryfa energii 1 2 taryfy energii 2 3 taryfy energii 3 4 taryfy energii 4 1 taryfa mocy 1 2 taryfy mocy 2 3 taryfy mocy 3 4 taryfy mocy 4 Bez taryf mocy 0

5 Strona5/18 CIĄG DALSZY TABELI Z POPRZEDNIEJ STRONY A _ - _ - _ - _ Bez odbiornika SCA O Zegar RTC z kalendarzem E Zegar RTC z kalendarzem + zegar taryfowy S Bez zegara O Kondensatorowe podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 dni 8 Bateryjne podtrzymanie pracy zegara RTC do 10 lat L Dodatkowy zasobnik baterii 10lat E Bez podtrzymania 0 1 zewnętrzne wejście sterujące 1 Bez zewnętrznych wejść sterujących 0 Bez wyjścia przekaźnikowego 0 1 elektroniczne wyjście przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 1 2 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 2 3 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) 3 4 elektroniczne wyjścia przekaźnikowe (sterujące lub impulsowe) opcja 4 Bez wyjść elektronicznych 0 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW 4 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW 5 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości, 1 wielkość/15 min/100 dni, tryb VDEW, +8 6 Pamięć profilu obciąŝenia, wielkości,1 wielkość/15 min/420 dni, tryb VDEW, +8 7 Bez pamięci profilu obciąŝenia 0 Interfejs komunikacyjny pętli prądowej CL0 +moduł rozszerzenia C Interfejs komunikacyjny RS232 (RxD, TxD, GND) R Interfejs komunikacyjny RS485 (RT+, RT-) S Bez interfejsu komunikacyjnego O LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 V Podświetlany LCD, wyświetlanie zgodne z trybem VDEW 2.0 B Detekcja otwarcia pokrywy złącz i obudowy / magnesu Neodymowego D Bez wejść impulsowych 0 Pomiar standardowy P=P1+P2+P3 0 Pomiar wartości bezwzględnych P= P1 + P2 + P3 B Zarezerwowane dla dodatkowych funkcji 0 Częstotliwość sieci 50 Hz 0 Częstotliwość sieci 60 Hz 1

6 Strona6/18 TYPOWE KONFIGURACJE LICZNIKÓW A1350 Wykorzystując wieloletnie doświadczenie w sprzedaŝy liczników oraz uwagi naszych Klientów stworzyliśmy listę konfiguracji, na które jest największe zapotrzebowanie na Polskim rynku. KONFIGURACJE DLA ODBIORCÓW KOMERCYJNYCH I PRZEMYSŁOWYCH: Liczniki bezpośrednie A1350 D OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 D OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 5(100)A, kl. 1, liczniki bezpośrednie pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki półpośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x230/400V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035C-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x58/100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. Liczniki pośrednie do układu Arona A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 1, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej (+P) i biernej indukcyjnej oraz pojemnościowej (dwukwadrantowy Q1, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. A1350 W OSE-1035S-BD000 3x100V, 1(6)A, kl. 0.5, liczniki przekładnikowe pomiar energii czynnej pobranej i oddanej (+P, -P) oraz biernej indukcyjnej i pojemnościowej (czterokwadrantowy Q1, Q2, Q3, Q4), pomiar mocy maksymalnej, z zintegrowany zegarem i kalendarzem, wielotaryfowy. URZĄDZENIA DO TRANSMISJI DANYCH Z LICZNIKÓW ALPHA Modem DM100 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem pętli prądowej lub RS485, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM130 analogowy modem telefoniczny, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, wejściami impulsowymi, z zasilaczem Modem DM430 modem GSM, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Modem DM600 modem GSM/GPRS, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z anteną i zasilaczem Brama sieciowa DM700 modem LAN/WAN, plombowany, z interfejsem CL1, RS485, RS232, z zasilaczem

7 Strona7/18 TABLICZKA ZNAMIONOWA Tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 zawiera następujące informacje o liczniku: - Numer serii - Nazwę producenta - Oznaczenie typu licznika - Rok produkcji - Numer zatwierdzenia typu - Napięcie znamionowe - Prąd znamionowy, maksymalny - Częstotliwość sieci - Klasę dokładności - Stałą impulsowania - Typ licznika - Oznaczenie typu - Symbol klasy bezpieczeństwa Przykładowa tabliczka znamionowa licznika alpha A1350 Test funkcji głównych liczników Po poprawnym podłączeniu i zasileniu licznika, moŝna sprawdzić poprawność jego działania: Tryb przewijania Test wyświetlacza Komunikat błędu Szybkie przewijanie Zanik napięcia Kolejność wirowania faz Rozruch Brak obciąŝenia UWAGA! Niewłaściwe podłączenie przewodów fazowych i przewodu neutralnego Tak długo jak nie jest wciskany przycisk wyświetlacza, wykonywany jest tryb automatycznego przewijania wartości. W zaleŝności od wersji, moŝe być wyświetlana jedna wartość lub kilka wartości pokazywanych w trybie przewijania. Gdy przycisk wyświetlacza ALT [A] zostanie wciśnięty, zostanie wykonany test wyświetlacza. Muszą zaświecić się wszystkie segmenty wyświetlacza. Po ponownym wciśnięciu przycisku, licznik wyświetli następną wartość. Gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat błędu, moŝe on zostać zinterpretowany wg opisu rozdziale 9 Jeśli przycisk przewijania jest wielokrotnie wciskany w czasie 2s < t <5s, moŝna ręcznie przewijać wskazanie wyświetlacza i odczytać wszystkie główne wartości. Wskaźniki L1, L2 i L3 wykorzystywane są do sygnalizacji obecności odpowiednich napięć fazowych powinny być aktywne. Jeśli fazy zostały błędnie podłączone, wskaźniki napięć fazowych na wyświetlaczu będą impulsować. Po rozpoczęciu pomiaru, dioda LED będzie migotać w sposób proporcjonalny do mierzonej energii. Dodatkowo, na wyświetlaczu zostaną wyświetlone strzałki odpowiedniego kwadrantu obciąŝenia (P, Q). Gdy układ pomiarowy nie będzie obciąŝony, dioda LED będzie świecić w sposób ciągły. Dodatkowo na wyświetlaczu strzałki kwadrantów są wygaszone. Gdy przewody fazowe i przewód neutralny zostaną podłączone niewłaściwie, wyświetlacz licznika zareaguje w następujący sposób: Wskaźniki faz L1, L2, L3 będą impulsować Pojawi się ikona błędu Wyświetli się ERROR 01 W tej sytuacji naleŝy niezwłocznie wyłączyć licznik i sprawdzić ponownie poprawność podłączenia. W przeciwnym razie po min licznik zostanie uszkodzony.

8 Strona8/18 Widok licznika A1350: 1 Wyświetlacz LCD 2 Przycisk ALT [A] i RESET [R] z plombą monterską 3 Tabliczka znamionowa 4 Interfejs optyczny 5 Plomby legalizacyjne 6 Plomby monterskie 7 Dioda LED 8 Pokrywa obudowy 9 Pokrywa złącz LICZNIKI A1350 TYPOWA LISTA WYŚWIETLACZA (KONFIGUROWALNA) Prezentowana wielkość Tryb norm Tryb alt Sonda opto. CLO, RS232, RS485 numer seryjny ELSTER X X C.1.0 aktualny czas X X X X aktualna data X X X X A energia czynna pobrana X X X X 1.8.T*M +A energia czynna pobrana całkowita X X X X 1.8.0*M +P wartość mocy M1 X X X X 1.6.T*M +P Data wystąpienia max M1 X X X X +P Czas wystąpienia max M1 X X X X +P wartość skumulowana M1 X X X 1.2.1*M +Ri energia bierna - Q1 X X X X 5.8.T*M +Ri energia bierna całkowita - Q1 X X X X 5.8.0*M +Rc energia bierna całkowita - Q4 X X X 8.8.0*M -A energia czynna oddana X X X 2.8.T*M -A energia czynna oddana całkowita X X X X 2.8.0*M -P wartość mocy M1 X X X X 2.6.1*M -P Data wystąpienia max M1 X X X X -P Czas wystąpienia max M1 X X X X -P wartość skumulowana M1 X X X 2.2.1*M -Ri energia bierna - Q3 X X X 7.8.T*M -Ri energia bierna całkowita - Q3 X X X 7.8.0*M -Rc energia bierna całkowita - Q2 X X X X 6.8.0*M Błędy krytyczne X X X X F.F OstrzeŜenia X X X X F.F.2 Błędy niekrytyczne X X X X F.F.1 OBIS X wielkość jest wyświetlana w danym trybie T taryfa energii (1,2,3 i 0 suma) M1 - taryfa mocy (całodobowa)

9 Strona9/18 DANE TECHNICZNE LICZNIKÓW A1350 Napięcie znamionowe Układ 4-przewodowy Układ 3-przewodowy 3x220/380V...3x230/400V 3x120/208V...3x127/220V 3x58/100V, 3x63/110V (- 20%.. 15%) 3x100V, 3x110V, 3x120V, 3x200V, 3x220V, 3x230V, (- 20%.. 15%) Częstotliwość znamionowa 50 / 60Hz, +/-5% Prąd bazowy Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd maksymalny Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd rozruchu Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd krótkotrwały Bezpośrdenie / przekładnikowe Prąd znamionowy / maksymalny Prąd ciągły Prąd krótkotrwały 5A / 1A, 5A, 60A, 80A, 100A / 2A, 6A, 15A <4mA / <1mA 7000A przez 2 okresy / 300A przez 0,5s Bezp.: 5(60)A, 5(80)A, 5(100)A Przekł.: 1(6), 5//1, 1(2)A, 5(6)A, 5(15)A Bezp.: 7000A przez 2 okresy Przekł.: 300A przez 0,5s Prąd rozruchu Bezp.: < 4mA Przekł.: < 1mA Dokładność Zgod. EN i EN Klasa 2, 1lub 0,5 Zasilanie Napięcie znamionowe 3x220/380V..3x230/400V (-20%..+15%) Pracuje przy zaniku jednej lub dwóch faz lub fazy i przewodu zerowego Max 1 wejście sterujące Napięcie sterujące Progi Max. 265V AC OFF przy <40V, ON przy >60V Do 3 wyjść elektronicznych Standard S0 Zgod. IEC Interfejsy Interfejs optyczny Interfejs elektryczny, CL0 Interfejs elektryczny, RS485 Interfejs elektryczny, RS232 Zgod (IEC 1107), max 9600 Baud / max Baud max Baud max Baud Wewnętrzny zegar taryfowy Podtrzymanie zegara RTC MoŜliwość odczytu danych po zaniku zasilania Warunki klimatyczne Kompatybilność elektromagnetyczna EMC Pobór mocy Zaciski Obudowa Masa 4 taryfy 4 sezony Bateria Dokładność Superkondensator Temperatura pracy Temperatura składowania Wilgotność Współczynnik temperaturowy Wytrzymałość udarowa (1,2/50µs) Test izolacji Bezp.: Przekł.: Obwody napięciowe Obwody prądowe Licznik przekładnikowy Licznik bezpośredni Zaciski pomocnicze Wymiary Stopień ochrony Materiał Zgod. EN > 10 lat pracy ciągłej przy 25 o C czas Ŝycia bez obciąŝenia powyŝej 10lat < 5ppm, <0,5s/dzień > 2 dni -40 o o -40 o o 0 to 100%, bez skroplin 0,01% na o C (cosϕ=1), <0,04% (cosϕ=0,5) 6kV, R źródł = 2Ω 12kV, R źródł = 40Ω tylko pomiędzy zaciskami głównymi 4kV, 1min, 50Hz < 1,5W, <2VA na fazę < 1,5W, <2VA na fazę < 0,01W, <0,01VA na fazę Średnica zacisków: 6mm x 5mm Średnica zacisków: 10,3mm x 8,3mm Średnica zacisków: 2,5mm 2 DIN cz. 2, DIN Od IP51 do IP54 Poliwęglan, niepalny materiał syntetyczny, podlegający recyklingowi 1,3 kg

10 Wymiary licznika A1350 Strona10/18

11 Strona11/18 Nr Opis 1 Mostki napięciowe (do celów legalizacji) 2 Wejście sterujące 3 Wyjścia elektroniczne 4 Zaciski przewodu neutralnego 5 Zaciski napięciowe (do celów legalizacji) 6 Zaciski pomiarowe (główne) 7 Osłona złącz pomocniczych 8 Detektor pokrywy złącz

12 Zaciski licznika A1350 Strona12/18

13 PODŁĄCZENIE LICZNIKÓW PÓŁPOŚREDNICH Strona13/18 W przypadku liczników podłączonych w układach półpośrednich do niskiego napięcia, zaleca się stosowanie bezpieczników o obciąŝalności maks. 10A, włączonych w obwody faz napięciowych. Połączenie półpośrednie na poziomie niskiego napięcia, z przekładnikami prądowymi SCHEMATY PODŁĄCZEŃ LICZNIKÓW A1500 Połączenie bezpośrednie w układzie 4-przewodowym

14 Strona14/18 Połączenie półpośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi Połączenie pośrednie 4-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi

15 Strona15/18 Połączenie pośrednie 3-przewodowe z przekładnikami prądowymi i napięciowymi Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego

16 Strona16/18 Układ 4-przewodowy bez podłączenia przewodu neutralnego Terminator 100 Ω - brązowy niebieski + Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1350, DC110, DC100, DM600/DM700

17 - - Strona17/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700 brązowy niebieski Terminator 100 Ω Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem magistrala RS485, A1500, A1350, DC110, DM600/DM700

18 - Strona18/18 niebieski brązowy Połączenie urządzeń transmisyjnych i synchronizujących z licznikiem pętla prądowa CL, A1500, A1350, DC110, DM130/DM430 UWAGA Opis zawarty w niniejszej dokumentacji ma charakter informacyjny. Ze względu na stały rozwój produktów ELSTER zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub poprawek: wyglądu urządzenia, danych technicznych i właściwości, bez wcześniejszego uprzedzenia. Prosimy o kontakt z ELSTER w celu potwierdzenia parametrów technicznych. ELSTER Kent Metering Sp. z o.o. ul. Szczawińska 42c Zgierz tel.: fax: pl.elster.com

A1500. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu

A1500. Elektroniczny, trójfazowy licznik energii. Opis produktu A1500 Elektroniczny, trójfazowy licznik energii Opis produktu Strona 2/19 Poprzez stworzenie w pełni elektronicznych liczników A1500 z rodziny Alpha Meter, ELSTER uczestniczy w tworzeniu warunków dla funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o.

Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Standardy techniczne dla urządzeń do zdalnego odczytu na terenie sieci dystrybucyjnej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Nadzór merytoryczny: Rafał Świstak Wytyczne zatwierdził: Edward Lubelski Warszawa, Listopad

Bardziej szczegółowo

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji:

TK/3001/004/006. Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 1-FAZOWEGO TYPU LA4. Indeks dokumentacji: Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95 tel./fax: (034) 324-13-50, 361-38-35 e-mail :pozyton@pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka

StraŜnik mocy RT-MONIT. RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka StraŜnik mocy RT-MONIT RAFIKEL Technologie Rafał Maślanka Biały Kościół 39/9, 57-100 Strzelin tel. (+4871) 392 66 43 fax (+4871) 392 66 43 e-mail: rafikel@rafikel.pl http:\\www.rafikel.pl 1. WSTĘP. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej

Trójfazowy licznik energii elektrycznej Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem S-Bus, pomiar półpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem S-Bus umożliwiają odczyt wszystkich

Bardziej szczegółowo

Licznik energii elektrycznej E230

Licznik energii elektrycznej E230 Liczniki energii elektrycznej BS/IEC/MID Komunalne ZMR100AR/CR Licznik energii elektrycznej E230 Dane Techniczne Liczniki E230 służą do pomiaru energii czynnej i biernej przede wszystkim w sieciach trójfazowych

Bardziej szczegółowo

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82

Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 Licznik energii z certyfikatem MID 0046 82 A Dioda sygnalizacyjna pomiaru: 0,1 Wh = 1 impuls B Przyciski programowania i pomiaru Dane techniczne Urządzenie do montażu na szynie EN 60715 Klasa ochronności

Bardziej szczegółowo

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Jednofazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

ABB. Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN. Katalog. ODINsingle DELTAsingle ODIN DELTAplus. 2CMC480022C0002_B Wersja 03.

ABB. Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN. Katalog. ODINsingle DELTAsingle ODIN DELTAplus. 2CMC480022C0002_B Wersja 03. Katalog Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN ODINsingle DELTAsingle ODIN DELTAplus Wersja 03.2009 ABB 1 Liczniki energii elektrycznej do montaŝu na szynie DIN W ofercie ABB dostępne są

Bardziej szczegółowo

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne

Panelowe przyrządy cyfrowe. Ogólne cechy techniczne DHB Panelowe przyrządy cyfrowe Panelowe przyrządy cyfrowe, pokazujące na ekranie, w zależności od modelu, wartość mierzonej zmiennej elektrycznej lub wartość proporcjonalną sygnału procesowego. Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A

INSTRUKCJA OBSŁUGI LICZNIKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO POMIARÓW BEZPOŚREDNICH 230 V / 5(60) A Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 Tel.: 34 361-38-32, 34 366-44-95 Fax: 34 324-13-50, 34 361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl www.pozyton.com.pl

Bardziej szczegółowo

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE

www.revalco.pl MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI MODUŁOWE MIERNIKI ANALOGOWE ROZMIAR: 3 moduły DIN WYMIENIALNE SKALE 90 amperomierze elektromagnetyczne dla prądu AC amperomierze magnetoelektryczne dla prądu DC mierniki częstotliwości zerowoltomierze

Bardziej szczegółowo

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej

Przykład zastosowania. x12. Pomiar, wizualizacja i rejestracja ponad 300 parametrów 3-fazowej symetrycznej i niesymetrycznej sieci energetycznej Cechy użytkowe: THD IP65 RTC Ochrona hasłem Wejście: ND1 analizator jakości sieci energetycznej PKWiU 33.20.70-90.00 Pomiar i rejestracja ponad 300 parametrów jakości energii elektrycznej wg normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 PN-N-18001 ISO

ISO 9001 PN-N-18001 ISO Apator S.A., 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskigo 21/29 tel.: +48 56 61 91 244, fax: +48 56 61 91 295 www.apator.eu monitorus NEO 3 Instrukcja montażu licznika energii elektrycznej ISO 9001 PN-N-18001 ISO 14001

Bardziej szczegółowo

Interfejs analogowy LDN-...-AN

Interfejs analogowy LDN-...-AN Batorego 18 sem@sem.pl 22 825 88 52 02-591 Warszawa www.sem.pl 22 825 84 51 Interfejs analogowy do wyświetlaczy cyfrowych LDN-...-AN zakresy pomiarowe: 0-10V; 0-20mA (4-20mA) Załącznik do instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D

SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D SPECYFIKACJA PRZETWORNIK RÓŻNICY CIŚNIEŃ DPC250; DPC250-D; DPC4000; DPC4000-D 1. Wprowadzenie...3 1.1. Funkcje urządzenia...3 1.2. Charakterystyka urządzenia...3 1.3. Warto wiedzieć...3 2. Dane techniczne...4

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

REGULATOR MOCY BIERNEJ

REGULATOR MOCY BIERNEJ REGULATOR MOCY BIERNEJ Computer 6e INSTRUKCJA OBSŁUGI ( M 981 601 / 98C ) (c) CIRCUTOR SA CONVERT Sp. z o.o. 2 Strona 1.- COMPUTER 6e Regulator mocy biernej Computer-8d pozwala na automatyczne sterowanie

Bardziej szczegółowo

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii

100% electricity. Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii 100% electricity Cyfrowe mierniki i analizatory sieci serii CYFROWE MIERNIKI I ANALIZATORY SIECI z podświetlanym graficznym wyświetlaczem LCD Seria znajduje zastosowanie w układach dystrybucji energii,

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 PN-N-18001 ISO

ISO 9001 PN-N-18001 ISO Apator S.A., 87-100 Toruń, ul. Gdańska 4a lok. C4 tel.: +48 56 61 91 116, fax: +48 56 61 91 295 www.apator.com monitorus NEO3 Instrukcja montażu licznika energii elektrycznej ISO 9001 PN-N-18001 ISO 14001

Bardziej szczegółowo

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96

w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ANALIZATORA NA 96 w ZASTOSOWANIE Analizator parametrów sieci NA 96 powinien być instalowany przez wykwalifikowany personel. Przed montażem analizatora należy koniecznie sprawdzić

Bardziej szczegółowo

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN

Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount ELECTRONIC ENERGY METERS Liczniki energii elektrycznej do montażu na szynę DIN SchellCount Jednofazowe liczniki energii elektrycznej Prąd max Imax Pobór mocy (moc czynna) Szerokość w jednostce

Bardziej szczegółowo

Strona 22-8. Strony 22-14 do 22

Strona 22-8. Strony 22-14 do 22 Strona -8 LICZIKI EERGII Jednofazowe, trójfazowe z przewodem neutralnym, trójfazowe z przewodem neutralnym lub bez. Podłączenie bezpośrednie lub przez przekładniki prądowe. Wersje z certyfikatem MID. Rejestrator

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA BATERIA CB24V

CENTRALNA BATERIA CB24V CENTRALNA BATERIA CB24V SYSTEM ZASILANIA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO OPRAW LED 2012-10-04 0 ES- S Y S T E M Zasilacz 230VAC/24VDC LS1 LS2 LS3 LS4 CENTRALNA BATERIA CB24V ES-SYSTEM CENTRALNA BATERIA 24V System

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy

Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Kompaktowy ciepłomierz ultradźwiękowy Zatwierdzenie dla licznika z dynamiką 1:250 (qi:qp) w klasie 2 Zintegrowany moduł radiowy z protokołem Real Data lub Open Metering Standard Szeroki zakres temperatur

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i eksploatacji Licznika EA5gr

Instrukcja obsługi i eksploatacji Licznika EA5gr FABRYKA APARATURY POMIAROWEJ PAFAL S.A. Świdnica Instrukcja obsługi i eksploatacji Licznika EA5gr 821.142.000.010 WER.4 PRZEZNACZENIE Licznik przeznaczony jest do pomiaru energii elektrycznej czynnej w

Bardziej szczegółowo

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi

Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi Dystrybutor energii elektrycznej w systemie przedpłatowym z obsługą czterech gniazd sieciowych 230V~ AMPS RFID Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Przeznaczenie 2. Opis techniczny 2.1 Dane techniczne 2.2

Bardziej szczegółowo

Licznik poboru prądu cyfrowy Finder 7E.46.8.400.0032

Licznik poboru prądu cyfrowy Finder 7E.46.8.400.0032 INSTRUKCJA OBSŁUGI Licznik poboru prądu cyfrowy Finder 7E.46.8.400.0032 Nr produktu 125549 Strona 1 z 10 1. Opis Licznik poboru energii z interfejsem M-Bus umożliwia odczyt wszystkich istotnych danych

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez uŝytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011

ABB i-bus KNX Wejście anal., 4-krotne, MDRC AE/S 4.1.1.3, 2CDG110190R0011 Dane techniczne 2CDC504084D4001 ABB i-bus KNX Opis produktu Urządzenie służy do rejestracji sygnałów analogowych. Do urządzenia podłączyć można cztery dostępne na rynku czujniki. Połączenie z magistralą

Bardziej szczegółowo

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART

HART-COM - modem / przenośny komunikator HART CECHY Kalibracja przyrządów obiektowych wyposażonych w protokół HART Praca jako przenośny komunikator HART lub modem HART / USB Wbudowany zasilacz przetworników 2-przew. Wbudowana funkcja rezystora 250Ω

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12

NOWOŚĆ! ND30. PRzykłAD zastosowania. Ethernet www/ ftp. Ethernet TCP IP RS-485. www.lumel.com.pl 1 , U 2. , U 3 napięcia międzyfazowe: U 12 NOWOŚĆ! kat iii Bezpieczeństwo elektr yczne 1x 0/4...20 ma ND30 - MiERNik PARAMETRÓW SiECi Pomiar i rejestracja 54 wielkości energetycznych oraz harmonicznych prądu i napięcia (do 51-tej) w sieciach 1-fazowych,

Bardziej szczegółowo

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1

LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA UśYTKOWANIA wersja instrukcji 1.1 ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl LB-471P, panel ciśnieniomierza z pętlą prądową 4..20mA INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS SKRÓCONY. LICZNIKI KOMBI WYSOKIEJ PRECYZJI TYPU ZxQ. Qualigrid. Liczniki energii elektrycznej IEC Liczniki wysokiej precyzji

OPIS SKRÓCONY. LICZNIKI KOMBI WYSOKIEJ PRECYZJI TYPU ZxQ. Qualigrid. Liczniki energii elektrycznej IEC Liczniki wysokiej precyzji Liczniki energii elektrycznej IEC Liczniki wysokiej precyzji Qualigrid LICZNIKI KOMBI WYSOKIEJ PRECYZJI TYPU ZxQ OPIS SKRÓCONY Data: 13.07.2012 Nazwa pliku: E850 H03 (ZxQ)_Opis Skrocony_120713.Doc Landis+Gyr

Bardziej szczegółowo

Kontrola zużycia energii w każdym momencie

Kontrola zużycia energii w każdym momencie Kontrola zużycia energii w każdym momencie POMIARY I ICH WIZUALIZACJA ZA POMOCĄ E COMMUNICATION Kontrola. Wizualizacja. Analiza. Kontroluj zużycie energii gdziekolwiek jesteś Po co mierzyć energię? Pomiar

Bardziej szczegółowo

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle

RSD Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle Uniwersalny rejestrator danych pochodzących z portu szeregowego RS 232 Uniwersalny rejestrator danych Zaprojektowany do pracy w przemyśle - UNIWERSALNY REJESTRATOR DANYCH Max. 35 GB pamięci! to nowoczesne

Bardziej szczegółowo

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym

Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Karta katalogowa 90.2523 Strona 1/7 Termometr oporowy do zastosowań wewnątrz, na zewnętrz pomieszczeń i w wykonaniu kanałowym Dla temperatur od -30 do +80 o C (200 o C) Do uŝytku w HVAC Indeksy ochrony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna Sterownik modułowy Smart Grid Specyfikacja techniczna Wersja dokumentu: 01i00 Aktualizacja: 201-09-18 Bezpieczeństwo Obudowa urządzenia musi być prawidłowo uziemiona. Na złączach mogą pojawić się niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP

Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton. Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie konstrukcji liczników energii elektrycznej, stanowiących ofertę ZEUP Pozyton Liczniki typu EAP, FAP, EQABP, FQABP Dariusz Bolingier, Krzysztof Dobiech Zakład Elektronicznych

Bardziej szczegółowo

EDS460/490 EDS461/491

EDS460/490 EDS461/491 Wielokanałowy ewaluator systemu lokalizacji doziemień Ewaluatory EDS460-D i EDS460-L Ewaluatory EDS490-D i EDS490-L Podstawowe dane lokalizacja doziemień i pomiar prądów różnicowych, dla sieci izolowanych

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ZAKŁAD AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PC-100 INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PRZETWORNIK CIŚNIENIA PC-100 Zakład Automatyki Przemysłowej ELTA 84-230 Rumia ul. Ślusarska 41 tel./fax (58) 679-34-78 e-mail biuro@elta.com.pl

Bardziej szczegółowo

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla

CLA. Przetwornik temperatury z wyjściem 4 20mA. wyprodukowano dla Wersja 1.0 21.06.2012 wyprodukowano dla Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja ułatwi Państwu prawidłową obsługę i poprawną eksploatację opisywanego urządzenia. Informacje zawarte w

Bardziej szczegółowo

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE

ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE ELPOREX Sp. z o.o. ELECTREX - WŁOCHY ENERGIA W ZAKŁADZIE MONITORING-ZARZĄDZANIE-OSZCZEDZANIE MIERNIKI DO POMIARU, ANALIZY I ZARZĄDZANIA ENERGIĄ X3M 96 Duży, kontrastowy wyświetlacz LCD z podświetlaniem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus

INSTRUKCJA OBSŁUGI. KONWERTERA USB/RS232 - M-Bus Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria

J7KNA. Zgodność z normami. Specyfikacja. Miniaturowy stycznik silnikowy. Oznaczenia modelu: Stycznik główny. Akcesoria Miniaturowy stycznik silnikowy J7KNA ) Stycznik główny Sterowanie prądem zmiennym (AC) i stałym (DC) Zintegrowane styki pomocnicze Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe (szyna DIN 35 mm) Zakres od 4 do 5,5 kw

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de

Oprogramowanie HYDRO-SET jest używane do odczytu/parametryzacji i jest możliwe do pobrania na stronie www.hydrometer.de Instalacja i instrukcja użytkownika Ultradźwiękowy wodomierz HYDRUS Przewodnik instalacji Ten przewodnik instalacji jest przeznaczony dla przeszkolonego personelu i dlatego nie zawiera podstawowych czynności

Bardziej szczegółowo

SINEAX A 210/A 220 Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci

SINEAX A 210/A 220 Wielofunkcyjny miernik parametrów sieci Dane techniczne 63 wielkości pomiarowe 8 liczników energii 5 uśrednionych wartości mocy dla P, Q i S Zastosowanie: A210/A220 jest przeznaczony do pracy w szafach rozdzielczych i mierzy wszystkie istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK WILGOTNOŚCI (do drewna i materiałów budowlanych) EM 4807 OPIS OGÓLNY Ten przyrząd może być stosowany do pomiaru poziomu wilgotności piłowanego drewna, tarcicy, parkietu (także

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Liczniki energii 2010/S 94-142642

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Łódź: Liczniki energii 2010/S 94-142642 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:142642-2010:text:pl:html PL-Łódź: Liczniki energii 2010/S 94-142642 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Dostawy

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI

MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI DTR Załącznik nr 3 MAGISTRALA PROFIBUS W SIŁOWNIKU 2XI Wydanie 1.2 listopad 2012 r. 1 Załącznik nr 3 DTR 1. Własności interfejsu PROFIBUS DP Siłownik wyposażony w moduł Profibus DP można przyłączyć do

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego.

RSC-04 konwerter RS485 SEM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. RSC-04 konwerter RS485 SM 04.2006 Str. 1/7 RSC-04 INSTRUKCJA OBSŁUGI Stosowane oznaczenia: SYMBOL OPIS Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie porażenia elektrycznego. Ostrzeżenie o konieczności ścisłego stosowania

Bardziej szczegółowo

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI

POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI POMIARY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ Krzysztof Urbański Instytut Informatyki i Elektroniki, Uniwersytet Zielonogórski 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50 e-mail:

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe

Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe Cyfrowe urządzenia pomiarowe i przekładniki prądowe Cyfrowe urządzenia pomiarowe serii DMK: 96x48mm Wersja do montażu tablicowego Wersja modułowa Jednofazowe Jednofunkcyjne woltomierz amperomierz woltomierz

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW

SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW SPIS TREŚCI TESTERY AKUMULATORÓW Tester akumulatorów BBT 305 Tester akumulatorów BBT 605 Tester akumulatorów BT 301 Tester akumulatorów Milton Tester akumulatorów Milton Digital Tester akumulatorów 500A2

Bardziej szczegółowo

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka

Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka 1 Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka, Janusz Janicki Miernik cęgowy AX-3550. Teoria i praktyka Wszelkiego rodzaju mierniki są podstawowymi narzędziami pracy elektroników, konstruktorów, serwisantów,

Bardziej szczegółowo

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0)

Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Sterownik PLC ELP11R32-BASIC Dokumentacja techniczna (ver. 1.0) Spis treści 1.Informację ogólne...2 2.Podstawowe parametry...2 3.Wejścia / wyjścia...2 4.Schemat blokowy...5 5.Zegar czasu rzeczywistego...6

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury RT-01

Przetwornik temperatury RT-01 Przetwornik temperatury RT-01 Wydanie LS 13/01 Opis Głowicowy przetwornik temperatury programowalny za pomoca PC przetwarzający sygnał z czujnika Pt100 na skalowalny analogowy sygnał wyjściowy 4 20 ma.

Bardziej szczegółowo

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK.

Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. Moduł rozszerzeń ATTO dla systemu monitorującego SMOK. ATTO-UIO jest przeznaczony do systemów rozproszonych bazujących na magistrali RS485 obsługującej protokół MODBUS RTU. Sterownik może pracować jako

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie

CVM-MINI-BACnet-C2. Analizator parametrów energii elektrycznej. Informacje o produkcie Analizator parametrów energii elektrycznej Analizator parametrów energii elektrycznej CVM-MINI mierzy, oblicza oraz wyświetla podstawowe parametry w trójfazowych sieciach energetycznych (skompensowanych

Bardziej szczegółowo

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997

MR - elektronika. Instrukcja obsługi. Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa. MR-elektronika Warszawa 1997 MR - elektronika Instrukcja obsługi Mikroprocesorowy Panel Odczytowy OC-11 wersja podstawowa MR-elektronika Warszawa 1997 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax (0-22)

Bardziej szczegółowo

E650 SERIA 3 (ZMD300, ZMD400, ZFD400) Firmware B32

E650 SERIA 3 (ZMD300, ZMD400, ZFD400) Firmware B32 Liczniki elektryczności zgodne z IEC/MID Segment przemysłowy i komercyjny E650 SERIA 3 (ZMD300, ZMD400, ZFD400) Firmware B32 Krótka Instrukcja Obsługi Data: 11.02.2013 Nazwa pliku: E650 B32 (ZxD) Seria

Bardziej szczegółowo

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi

CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi CDIRO-360 Karta wejść binarnych i wyjść przekaźnikowych Instrukcja obsługi AN-CDIRO-360v1_2 Data aktualizacji: 03/2013r. 03/2013 AN-CDIRO-360v1_2 1 Spis treści Symbole i oznaczenia... 3 Ogólne zasady instalacji

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) Opublikowane na Sonel S.A. Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne PQM701 Indeks: WMPLPQM701 Analizator jakości zasilania Opis Analizator adresowany do osób kontrolujących jakość energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne analizatora CAT 4S

Dane techniczne analizatora CAT 4S Model CAT 4S jest typowym analizatorem CAT-4 z sondą o specjalnym wykonaniu, przystosowaną do pracy w bardzo trudnych warunkach. Dane techniczne analizatora CAT 4S Cyrkonowy Analizator Tlenu CAT 4S przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 3-FAZOWEGO TYPU sea

Tytuł: INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO WIELOTARYFOWEGO LICZNIKA KILOWATOGODZIN PRĄDU 3-FAZOWEGO TYPU sea Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl Tytuł:

Bardziej szczegółowo

Moduł konwertera RS-232/LON

Moduł konwertera RS-232/LON Kanał transmisji szeregowej RS-232/RS-485 z protokołem MODBUS, M-BUS lub innym, wybranym przez użytkownika Zegar czasu rzeczywistego i pamięć z podtrzymywaniem bateryjnym (opcja) Praca w sieci LonWorks

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE

PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE PRZEZNACZENIE, PODSTAWOWE FUNKCJE Elektroniczny programowany termostat SCD210E3/A przeznaczony jest do montażu na szynie DIN zajmuje szerokość 4 standardowych modułów. Termostat posiada jedno wyjście przekaźnikowe

Bardziej szczegółowo

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu

Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych złącz zewnętrznych - suplement do instrukcji obsługi i montażu Automatyka Przemysłowa Sterowniki Programowalne Lazurowa 6/55, 01-315 Warszawa tel.: (0 prefix 22) 666 22 66 fax: (0 prefix 22) 666 22 66 Podłączenia zasilania i sygnałów obiektowych z użyciem rozłącznych

Bardziej szczegółowo

Moduł monitoringu energii elektrycznej

Moduł monitoringu energii elektrycznej Cztery wejścia impulsowe współpracujące ze stykiem beznapięciowym lub licznikiem z wyjściem OC Monitoring czterech liczników energii elektrycznej Wbudowane funkcje liczników impulsów z nieulotną pamięcią

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16

SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 SYSTEM MONITOROWANIA GAZÓW MSMR-16 Schemat blokowy przykładowej konfiguracji systemu Widok i podstawowe wymiary centrali MSMR-16 22 Zaciski centrali MSMR-16 Nr zacisku Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Bardziej szczegółowo

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C

BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C Optyczne VIDEO przewodniki + RS485(RS232) + I/O BREAK-TDW-V4C i RDW-V4C BOX* BOX* Modulacja cyfrowa obsługa MM/SM TDW 4x RELAY OUT, video IN, 1x DI RDW 4x wejście cyfrowe, video OUT, 1x DO 1x port RS485

Bardziej szczegółowo

Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni

Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Dane techniczne www.sbc-support.com Trójfazowy licznik energii elektrycznej z interfejsem Modbus, pomiar bezpośredni Liczniki energii elektrycznej ze zintegrowanym interfejsem Modbus (port RS-485) umożliwiają

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI

WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI WYŚWIETLACZE, ALARMY, TIMERY, LICZNIKI 1. Mikroprocesorowe wyświetlacze / alarmy W pełni konfigurowalne Wejścia dla temperatury, ciśnienia, siły, prądu zmiennego, napięcia, częstotliwości W pełni konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r.

LUZS-12 LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA. Wrocław, kwiecień 1999 r. LISTWOWY UNIWERSALNY ZASILACZ SIECIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wrocław, kwiecień 1999 r. 50-305 WROCŁAW TEL./FAX (+71) 373-52-27 ul. S. Jaracza 57-57a TEL. 602-62-32-71 str.2 SPIS TREŚCI 1.OPIS

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych / Wersja 02 Tom 7 Układy pomiarowe energii elektrycznej SPIS TREŚCI. 2. Zakres opracowania...

Wytyczne do budowy systemów elektroenergetycznych / Wersja 02 Tom 7 Układy pomiarowe energii elektrycznej SPIS TREŚCI. 2. Zakres opracowania... SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 2. Zakres opracowania... 4 3. Normy i przepisy... 4 4. Wymagania ogólne dla układów pomiarowych energii elektrycznej... 5 4.1. Bezpieczeństwo i jakość pomiaru... 5 4.2. Budowa

Bardziej szczegółowo

TECH-AGRO B ę d z i n

TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO B ę d z i n TECH-AGRO Będzin Instrukcja obsługi Będzin, luty 2004 rok Spis treści: 1. Opis ogólny urządzenia...2 1. 1. Dane techniczne...2 1. 2. Obudowa i wygląd zewnętrzny...2 1. 3. Budowa

Bardziej szczegółowo

Konwerter DAN485-MDIP

Konwerter DAN485-MDIP Konwerter DAN485-MDIP KONWERTER DAN485-MDIP służy do zamiany standardu komunikacyjnego z RS232 na RS485 (lub RS422). Dzięki niemu możliwe jest transmitowanie danych na większe odległości (do 1200m) niż

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE

NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI CECHY FUNKCJONALNE NOWOŚĆ! NP40 - PRZENOŚNY ANALIZATOR PARAMETRÓW SIECI Analizator NP40 jest profesjonalnym przenośnym urządzeniem przeznaczonym do pomiaru, rejestracji i analizy parametrów sieci energetycznych. Analizator

Bardziej szczegółowo

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl

ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl ELEKTRONIKA LABORATORYJNA Sp.J. ul. Herbaciana 9, 05-816 Reguły tel. (22) 753 61 30 fax (22) 753 61 35 email: info@label.pl http://www.label.pl Miernik wilgotności temperatury i ciśnienia atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym

Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Akcesoria Wyświetlacz cyfrowy do montażu panelowego Model DI25, z wejściem wielofunkcyjnym Karta katalogowa WIKA AC 80.02 Zastosowanie Budowa instalacji Obrabiarki Technologia i przetwarzanie plastików

Bardziej szczegółowo

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM

Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Koncentrator komunikacyjny Ex-mBEL_COM Przeznaczenie Sterownik Ex-mBEL_COM jest koncentratorem dla urządzeń z rodziny Ex-mBEL lub innych urządzeń cyfrowych (zabezpieczeń,

Bardziej szczegółowo

KX-14. Dokumentacja uŝytkowa v.3.2

KX-14. Dokumentacja uŝytkowa v.3.2 Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A. ZARZĄD, BIURO HANDLOWE: 63-500 Ostrzeszów ul. Przemysłowa 7 tel. (062) 730-96-10, 730-96-11 fax 730-96-30 BIURA PROJEKT.-KONSTR.: 63-400

Bardziej szczegółowo

Wodomierz FLYPPER moŝna rozbudować o zewnętrzny moduł radiowy lub podłączyć do sieci M-Bus

Wodomierz FLYPPER moŝna rozbudować o zewnętrzny moduł radiowy lub podłączyć do sieci M-Bus FLYPPER Wodomierz wielostrumieniowy z licznikiem elektronicznym Systemy Wodomierz FLYPPER moŝna rozbudować o zewnętrzny moduł radiowy lub podłączyć do sieci M-Bus Odporny na magnes Zamiast sprzęgła magnetycznego

Bardziej szczegółowo

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S

AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S AP Automatyka: Sonda do pomiaru wilgotności i temperatury HygroClip2-S Do aplikacji związanych z kontrolą wilgotności względnej i temperatury powietrza, w których liczy się dokładność pomiarów, proponujemy

Bardziej szczegółowo

Nie trzeba rozumieć świata,

Nie trzeba rozumieć świata, Nie trzeba rozumieć świata, System automatyki Sterownik Foto: IINTERFOTO / München Wraz z cyfrowym systemem automatyki i sterownikiem DDC4200 z kolorowym ekranem dotykowym, sterowanie urządzeniami jest

Bardziej szczegółowo