5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5119 POLSKI. Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX"

Transkrypt

1 5119 POLSKI Cyfrowy Odbiornik Kablowy INSTRUKCJA OBSŁUGI OPTICUM 7000CCX OPTICUM 7100CCX

2 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA OCHRONA ŚRODOWISKA INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH DOTYCZĄCYCH UTYLIZACJI - USUNIĘCIA ODPADÓW DEKLARACJA ZGODNOŚCI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA OPIS PANELA PRZEDNIEGO PANEL TYLNI PODŁĄCZENIE TUNERA KABLOWEGO PODSTAWOWE FUNKCJE WŁĄCZENIE ODBIORNIKA TRYB CZUWANIA STANDBY NASTĘPNY / POPRZEDNI KANAŁ REGULACJA GŁOŚNOŚCI KLAWIATURA NUMERYCZNA WYCISZENIE ZATRZYMANIE OBRAZU POPRZEDNIO ODTWARZANY KANAŁ LISTY KANAŁÓW ULUBIONYCH ZOOM USTAWIENIA DŹWIĘKU INFORMACJE EPG - ELEKTRONICZNY PRZEWODNIK PO KANAŁACH TRYB TV / RADIO LISTA KANAŁÓW TELETEKST PODGLĄD WIELU OBRAZÓW USTAWIENIA POCZĄTKOWE ŁATWA INSTALACJA Język Ustawienia czasu Blokada Rodzicielska MENU GŁÓWNE OGÓLNE ZASADY OBSŁUGI MENU KANAŁ ORGANIZACJA KANAŁÓW ORGANIZACJA ULUBIONYCH INSTALACJA KANAŁY KABLOWE Instalacja ręczna Instalacja Automatyczna Blind Scan USTAWIENIA CA USTAWIENIA DOMYŚLNE Ustawienia Fabryczne Reset Fabryczny

3 Ustaw dane jako ustawienia fabryczne Usuń wszystkie kanały USTAWIENIA BLOKADA RODZICIELSKA USTAWIENIA CZASU USTAWIENIA OBRAZU INNE USTAWIENIA SYSTEM INFORMACJE O SYSTEMIE AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA GRY PROBLEMY TECHNICZNE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA UWAGA: Symbol błyskawicy w trójkącie równobocznym oznacza ostrzeżenie dla użytkownika przed niebezpiecznym napięciem by zapobiec ryzyku porażenia prądem Ostrzeżenie: By zredukować ryzyko porażenia prądem, nie należy otwierać obudowy. Zwróć się z tym do wykwalifikowanego personelu serwisu.. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym oznacza ostrzeżenie dla użytkownika by zwrócić szczególną uwagę na właściwą obsługę i utrzymanie urządzenia UWAGA: Trzymać urządzenie z daleka od wody. Nie używać w pobliżu napełnionych wazonów, umywalek, zlewów, wanien, basenów, etc. UWAGA: Nie kłaść świeczek lub lamp na obudowie, istnieje ryzyko powstania pożaru UWAGA: Odbiornik powinien być podłączony do takiego typu zasilania, jak to jest napisane w instrukcji obsługi lub opisane na odbiorniku. Jeśli nie masz pewności jaki typ zasilania znajduje się w twojej sieci, skonsultuj się z dealerem lokalnym lub dostawcą energii elektrycznej UWAGA: Nie otwierać obudowy i nie dotykać żadnych części wewnątrz odbiornika. Skonsultuj się z dealerem lokalnym po pomoc techniczną w wypadku problemów. Czyszczenie odbiornika: Po wyłączeniu urządzenia z zasilania, można wyczyścić obudowę, panel oraz pilota zdalnego sterowania, za pomocą miękkiej szmatki, lekko zwilżonej wodą z dodatkiem łagodnego detergentu. Dodatkowe urządzenia: Nie należy używać żadnych przystawek i/lub innego typu urządzeń pomocniczych, nie zaaprobowanych przez producenta. Nieodpowiednie dodatkowe urządzenia mogą spowodować powstanie ryzyka pożaru, porażenia prądem lub inne uszkodzenia. Położenie: Otwory i wycięcia w obudowie służą do chłodzenia urządzenie i zapobiegania jego przegrzaniu. Nie należy zakrywać tych otworów lub blokować ich kładąc urządzenie na miękkim podłożu, np. łóżku, dywanie, itp., jak również nie należy kłaść urządzenia w pobliżu kaloryferów i innych źródeł ciepła. Ochrona przewodu zasilającego: Należy zabezpieczyć przewód zasilający przed nadepnięciem. Proszę również zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie przed uszkodzeniem wtyczek oraz gniazdek. Ochrona przed działaniem płynów i ciał stałych: Nigdy nie wkładać żadnych przedmiotów do środka odbiornika przez otwory wentylacyjne, może to doprowadzić do uszkodzenie odbiornika, pożaru lub porażenia prądem. Nie wylewać żadnych płynów na odbiornik. 3

5 Wskazówka: W pewnych warunkach na odbiorniku może się osadzać wilgoć: Kiedy odbiornik jest nagle przeniesiony z zimnego środowiska do ciepłego miejsca Zaraz po włączeniu ogrzewania w pobliżu odbiornika W wilgotnym i zaparowanym pomieszczeniu. Jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza, odbiornik może nie działać prawidłowo. By rozwiązać ten problem, odłącz odbiornik z zasilania i pozostaw go na około dwie godziny by pozwolić na odparowanie. Wymiana części: W wypadku uszkodzenia i konieczności naprawy należy urządzenie przekazać do autoryzowanego serwisu. Nieautoryzowana naprawa może spowodować ryzyko pożaru, porażenia prądem lub powstanie innych zagrożeń Sprawdzenie bezpieczeństwa: Po dokonywaniu przeglądów technicznych lub napraw użytkownik jest proszony o wymaganie od serwisu naprawiającego dokonania całościowego sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia, by zapewnić, że urządzenie jest w dobrym stanie technicznym. Wskazówka: By prawidłowo korzystać z odbiornika, proszę przeczytać niniejszą instrukcję obsługi dokładnie i zachować ją na przyszłość. 2. OCHRONA ŚRODOWISKA Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania z innymi odpadami. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny podlega odrębnemu systemowi zbiórki odpadów. 2.1 Informacje dla użytkowników sprzętu elektronicznego w gospodarstwach domowych dotyczących utylizacji - usunięcia odpadów. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny nie należy usuwać do pojemników przeznaczonych na odpady, lecz zgodnie z ustawą o odpadach przeznaczony jest on do ponownego przetworzenia recyklingu. Po wprowadzeniu przepisów unijnych dotyczących gospodarki odpadami gospodarstw domowe mogą bezpłatnie zwracać zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów, lub w przypadku zakupu tego samego rodzaju sprzętu do punktów sprzedaży detalicznej. W celu otrzymania dokładnych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami. W przypadku wyposażenia sprzętu w baterie, należy w myśl przepisów baterie usunąć oddzielnie zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Właściwe usuniecie odpadów elektrycznych i elektronicznych zapewnia ich prawidłowy odzysk, przetworzenie i poddanie recyklingowi. W ten sposób pomogą Państwo zapobiec negatywnemu wpływowi substancji niebezpiecznych na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie. Niewłaściwe przetworzenie odpadów elektronicznych i elektrycznych ma szkodliwy wpływ na środowisko naturalne. Informacje dla firm biznesowych. - kraje Unii Europejskiej W przypadku konieczności usunięcia produktu przeznaczonego do celów handlowych, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy GLOBO POLSKA w celu uzyskania informacji o sposobie, ewentualnych kosztach zwrotu i recyklingu produktów. W razie konieczności zwrotu produktu niewielkich rozmiarów i ilości można udać się do lokalnych punktów zbiórki odpadów. 4

6 Kraje z poza Unii Europejskiej W przypadku konieczności usunięcia produktu należy skontaktować się z władzami lokalnymi w celu zasięgnięcia informacji na temat sposobu prawidłowego recyklingu. 2.2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI Producent deklaruje zgodność niniejszego produktu z następującymi dyrektywami i standardami: Dyrektywa niskonapięciowa 73/23/EWG EN 60065:2002 Dyrektywa EMC 89/336/EWG EN 55013:2001+A1:2003 EN 55020:2002 EN :2000 EN : A1:2001 Model: Cyfrowy odbiornik kablowy DVB-C 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Pilotem zdalnego sterowania można włączyć odbiornik, sterować jego funkcjami lub zmieniać ustawienia w menu ekranowym. POWER Włączanie tunera lub przełączanie go w stan czuwania. UHF Jeżeli Państwa telewizor jest podłączony do tunera kablowego kablem antenowym przez modulator UHF możecie wybrać tym klawiszem kanał UHF (od CH21 do CH69) TYLKO DLA WERSJI Z MODULATOREM. MUTE Włączanie lub wyłączanie dźwięku. KLAWISZE NUMERYCZNE (0-9) Wybór kanału lub wprowadzanie parametrów liczbowych w Menu odbiornika. 0 / (Zoom) Po wciśnięciu innego klawisza numerycznego (1-9) działa jako wybranie numeru 0. W innym wypadku powoduje powiększenie fragmentu obrazu XXX x1, x4, x9, x16 (Pauza) Zatrzymanie obrazu Przełączenie na poprzednio wyświetlany kanał MENU wyświetlanie Menu na ekranie lub powrót do poprzedniego ekranu menu lub funkcji menu. 5

7 INFO Pierwsze wciśnięcie powoduje wyświetlenie bieżącej informacji EPG, ponowne wciśnięcie spowoduje wyświetlenie informacji o ustawieniach tunera i parametrów danego programu. EPG Uruchamia Elektroniczny Przewodnik po kanałach. EXIT Anulowanie wyboru w Menu lub całkowite wyjście z Menu., Zmiana kanałów radiowych lub telewizyjnych lub w Menu ekranowym przesuwanie kursora w górę i dół., Zwiększanie lub zmniejszanie siły głosu lub w Menu zmiana położenia kursora w lewo lub w prawo. OK. Zatwierdzanie zmian Menu lub wyświetlenie listy kanałów. Przełączenie pomiędzy listą programów telewizyjnych lub radiowych. Wyszukiwanie kanałów według nazwy. Przesunięcie kursora do poprzedniej lub następnej strony menu ekranowym lub listy ulubionych kanałów. FAV Zmiana list ulubionych kanałów. SAT Nie używany. P/N Przełączanie między trybem PAL, NTSC i AUTO TV/SAT Przełączenie pomiędzy trybem pracy tunera i telewizora. Ponowne wciśnięcie powoduje powrót do pracy tunera. W trybie pełnoekranowym, w przypadku gdy kanał transmituje napisy, funkcja ta powoduje włączenie wyświetlania napisów. ( czerwony przycisk) W trybie pełnoekranowym, funkcja umożliwia zmianę ustawień dźwiękowych między trybami Stereo/Mono/ Lewy kanał/prawy kanał oraz na zmianę języka audio, jeśli w transmitowanym kanale będzie dostępna więcej niż jedna ścieżka audio. ( zielony przycisk) W trybie pełnoekranowym, Powoduje wyświetlenie kilku okien programów. Aktywny w danej chwili może być tylko jeden program. ( żółty przycisk) W trybie pełnoekranowym, pozwala na szybkie wyłączenie odbiornika do trybu Standby. ( niebieski przycisk) Pokazuje informację Teletext dostępną przez bieżący kanał. 6

8 4. OPIS PANELA PRZEDNIEGO POWER: By włączyć odbiornik lub przejść w stan czuwania., : Zmiana kanału lub przesuwanie kursora menu ekranowego w dół lub w górę. Dioda czerwona: Świeci się w trybie czuwania, gdy odbiornik kablowy włączony jest do prądu. Dioda zielona: Dioda świeci się, gdy sygnał odbierany jest z gniazda kablowego w stopniu dobrym. Wyświetlacz: 4-cyfrowy, 7-segmentowy pokazuje bieżący kanał lub czas. VOL, : (Opcja) Aby zwiększyć albo zmniejszyć siłę głosu lub przesunąć kursor lewo lub prawo w Menu. MENU: (Opcja) Aby wejść w tryb Menu ekranowego wciśnij ten klawisz. OK: (Opcja) Aby zatwierdzić opcję Menu ekranowego lub wyświetlić listę kanałów telewizyjnych/radiowych. Czytnik kart Smart Card CONAX: opcja tylko dla odbiorników z czytnikiem kart 5. PANEL TYLNI Proszę o zapoznanie się dokładnie z poniższymi rysunkami, przedstawiają one wszystkie możliwe wyjścia odbiornika i sprawdzenie własnej konfiguracji. Przed dokonywaniem podłączeń należy wyłączyć odbiornik z zasilania. RF IN: wejście kabla koncentrycznego z gniazda telewizji kablowej RF OUT: wyjście przelotki sygnału kablowego do innego odbiornik. ANT IN: (opcja tylko dla tunerów z modulatorem RF) wejście anteny telewizji naziemnej TV OUT: (opcja tylko dla tunerów z modulatorem RF) wyjście do telewizora z modulatora RF VCR: wyjście / wejście SCART do podłączenia magnetowidu, DVD lub innych urządzeń TV: wyjście SCART do telewizora RS 232: port RS232 do komunikacji z komputerem PC (zmiana oprogramowania i listy kanałów) VIDEO: wyjście video RCA 0V/12V: wyjście napięcia 12 V dla przełączników zewnętrznych AUDIO R/L: wyjście sygnału stereo dla odbiorników zewnętrznych (zestaw HI-FI) S/PDIF: optyczne wyjście audio POWER: włącznik sieciowy. Wygląd tunera kablowego oraz jego wyposażenie a także menu ekranowe może się zmienić w zależności od modelu tunera oraz wersji jego oprogramowania i nie ma wpływu na jego funkcjonalność i parametry techniczne. 7

9 6. PODŁĄCZENIE TUNERA KABLOWEGO Proponujemy Państwu (w zależności od wersji tunera i jego wyposażenia) trzy sposoby na podłączenie tunera, telewizora i sprzętu HI-FI: 1. Podłącz jeden koniec kabla SCART we wtyczce SCART w telewizorze a drugi koniec w złączu tunera kablowego. 2. Podłącz jeden koniec kabla RCA we wtykach RCA w telewizorze lub zestawie HI-FI a drugi koniec w złączu VIDEO i AUDIO tunera kablowego. 3. Jeśli nie posiadacie Państwo więcej dostępnych wejść SCART lub RCA w telewizorze podłączcie go do telewizora kablem antenowym przez złącze modulatora RF i wejścia antenowego telewizora (opcja tylko w przypadku tunera wyposażonego w modulator RF) Na koniec kablem koncentrycznym łączycie Państwo tuner kablowy w złączu RF IN oraz gniazdo telewizji kablowej. Wszystkie możliwe sytuacje przedstawione są na rysunku poniżej. Żeby podłączyć zewnętrzny system audio HI-FI należy podłączyć za pomocą kabla Chinch wyjścia audio L i R lub podłączyć cyfrowe optyczne wyjście audio S/PDIF. 8

10 7. PODSTAWOWE FUNKCJE 7.1 Włączenie odbiornika Po pierwsze należy sprawdzić prawidłowość podłączenia kabla zasilającego do sieci oraz główny przycisk zasilający z tyłu odbiornika i przycisk na panelu przednim. Często zadawane pytania Pytanie: Zasilanie zostało podłączone do odbiornika i nie jest on w trybie czuwania (Standby), ale nic nie widać na ekranie telewizora. Odpowiedź: Upewnij się czy zestaw jest podłączony do prawidłowego wejścia wideo, Na przykład, jeśli podłączyłeś odbiornik do wejścia video1 w telewizorze, telewizor musi być przełączony na video1. Pytanie: Zasilanie zostało podłączone do odbiornika i nie jest on w trybie czuwania (Standby), ale na ekranie jest tylko okno z opisem Brak lub słaby sygnał. Odpowiedź: Oznacza to że na tym kanale nie ma sygnału. Odpowiedź: Sygnał oglądanego kanału jest za słaby. Spróbuj przełączyć na inny kanał. W razie konieczności sprawdź kabel połączeniowy z gniazdem telewizji kablowej lub skonsultuj się z Dealerem lokalnym lub obsługą techniczną. 7.2 Tryb czuwania Standby 1. Wciśnięcie przycisku na panelu przednim spowoduje wejście odbiornika w tryb czuwania. 2. W trybie czuwania wciśnięcie przycisku spowoduje włączenie odbiornika na ostatnio wyświetlony kanał. 7.3 Następny / Poprzedni kanał W trybie pełnoekranowym zmiany kanałów dokonuje się za pomocą klawiszy, na pilocie lub panelu przednim. 7.4 Regulacja głośności W trybie pełnoekranowym regulacji głośności dokonuje się za pomocą klawiszy, na pilocie lub panelu przednim. 7.5 Klawiatura numeryczna W trybie pełnoekranowym zmiany kanałów można dokonać za pomocą klawiatury numerycznej, wprowadzając numer żądanego kanału. Wciśnięcie klawisza OK po wprowadzeniu żądanego numeru kanału spowoduje natychmiastowe przełączenie na wybrany kanał. 7.6 Wyciszenie 1. Wciśnij klawisz na pilocie zdalnego sterowania by wyłączyć dźwięk. Na ekranie pojawi się znak. 2. Wciśnij klawisz ponownie by przywrócić dźwięk. 7.7 Zatrzymanie obrazu 1. Podczas oglądania kanału wciśnij przycisk (Pauza) na pilocie by zatrzymać obraz. W tym czasie dźwięk będzie odtwarzany normalnie. 2. Wciśnij przycisk ponownie by przywrócić normalne odtwarzanie obrazu. 7.8 Poprzednio odtwarzany kanał Wciśnij przycisk na pilocie by przełączyć na poprzednio oglądany kanał. 7.9 Listy kanałów ulubionych 1. Lista kanałów ulubionych to grupy kanałów wybrane w menu Organizacja Ulubionych. Proszę zobaczyć opis menu Organizacja Ulubionych w celu dokładniejszego poznania tej funkcji. 2. Podczas oglądania kanału wciśnij przycisk FAV, zostanie wyświetlone na ekranie okno z kanałami ulubionymi. 3. W oknie Ulubione można przesunąć podświetlenie na dowolny kanał za pomocą klawiszy, następnie by wyświetlić wybrany kanał należy wcisnąć OK. 4. By wyjść z menu ulubione, wciśnij EXIT 9

11 Często zadawane pytania Pytanie: Dlaczego na ekranie wyświetla się napis Brak ulubionych kanałów, po wciśnięciu przycisku FAV? Odpowiedź: Ponieważ nie ma ustawionych żadnych kanałów ulubionych Zoom 1. Przycisk zoom pozwala na powiększenie pewnego obszaru bieżąco wyświetlanego obrazu Informacje W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie okna informacyjnego. To okno powoduje wyświetlenie parametrów bieżącego kanału EPG - Elektroniczny Przewodnik po kanałach 2. Wciśnij klawisz kilkukrotnie, obraz będzie odpowiednio powiększany x1, x4, x9, x Przy powiększeniu od x4 do x16, za pomocą klawiszy, /, można zmieniać wyświetlany obszar powiększenia, przesuwając ramkę w górę/ w dół/ wprawo/ w lewo. 4. By wyjść z menu zoom, wciśnij EXIT Ustawienia dźwięku 1. W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie z prawej strony ekranu okna Ustawienia Dźwięku dla danego kanału. 2. W trybie pełnoekranowym, funkcja umożliwia zmianę ustawień dźwiękowych między trybami Stereo/Mono/ Lewy kanał/prawy kanał oraz na zmianę języka audio, jeśli w transmitowanym kanale będzie dostępna więcej niż jedna ścieżka audio. 3. Za pomocą klawiszy, można przesuwać podświetlenie a za pomocą, dokonać zmiany. 1. Odbiornik posiada funkcję Elektroniczny Przewodnik po kanałach ( ang. Electronic Program Guide EPG) Odbiornik posiada funkcję EPG pozwalającą na dostęp do przewodnika po programach telewizyjnych (lub radiowych jeśli odbiornik znajduje się w trybie Radio). Funkcja ta pozwala na pokazanie tytułów I innych informacji bieżących jak I następnych programów. Informacja są dostępne tylko w kanałach transmitujących EPG. Wciśnij klawisz EPG by wyświetlić okno EPG. 2. Wciskając klawisz OK można uzyskać szczegółowe informacje o informacje programie emitowanym w tej chwili przez kanał. By wyjść należy nacisnąć OK lub MENU 3. Wciskając klawisz i następnie OK można uzyskać szczegółowe informacje o programie następnym emitowanym programie przez kanał. By wyjść należy nacisnąć OK, lub MENU 4. EPG posiada również inne, zaawansowane, sposoby wyświetlania, dostępne pod przyciskiem Opcje. 10

12 5. By wyjść z EPG należy wcisnąć przycisk EXIT. UWAGA: Jeśli aktualny czas lub data są niewłaściwe, przejdź do menu Ustawienia Czasu i ustaw właściwy czas Tryb TV / RADIO W trybie telewizji wciśnięcie przycisku przełącza w tryb radio. W trybie radio wciśnięcie przycisku przełącza w tryb telewizji Lista kanałów 1. W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza OK spowoduje wyświetlenie okna z Listą kanałów. Więcej informacji znajduję się w opisie do Listy Kanałów TV. 2. W menu Lista Kanałów TV, naciśnięcie klawisza OK spowoduje przełączenie powrotem do trybu pełnoekranowego TV Teletekst W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza (niebieski) spowoduje wyświetlenie okna z dostępnymi wersjami językowymi teletekstu. Jeżeli dany kanał nie posiada dostępnego teletekstu, zostanie wyświetlona informacja Brak informacji Teletekst. Obsługa teletekstu odbywa się za pomocą klawiszy numerycznych lub za pomocą klawiszy, /, kanał. Kanał poprzednio wyświetlany normalnie zatrzyma się na ostatnio wyświetlanej klatce obrazu. Tylko jeden kanał może być wyświetlany normalnie. 3. Przełączenie na wyświetlanie kolejnych/poprzednich kanałów w tym samym trybie odbywa się za pomocą klawiszy 4. Kiedy podświetlenie okna wskazuje program który chcemy oglądać w trybie pełnoekranowym, należy wcisnąć klawisz OK, spowoduje to wyjście z menu i wyświetlenie wybranego kanału na całym ekranie. 8.USTAWIENIA POCZĄTKOWE 8.1 Łatwa instalacja Po włączeniu odbiornika, jeżeli wcześniej nie była przeprowadzona, zostanie wyświetlone menu Łatwa Instalacja. Zawiera ona kilka okien które pozwolą na przygotowanie odbiornika do pracy zgodnie z Państwa wymaganiami Język Wybierz język w którym chcesz oglądać menu i wciśnij OK 7.17 Podgląd wielu obrazów W trybie pełnoekranowym, naciśnięcie klawisza spowoduje wyświetlenie menu z możliwością wyboru liczby kanałów. Możliwe jest wyświetlenie 4, 9, 13, 16 kanałów w jednym oknie. 1. W trybie podglądu wielu okien, na ekranie wyświetlanych jest 4, 9, 13 lub 16 kanałów, jeden podświetlony kanał jest odtwarzany normalnie natomiast pozostałe kanały są wyświetlane statycznie 2. za pomocą klawiszy, /, można przesuwać podświetlenie i w ten sposób zmieniać aktualnie wyświetlany Ustawienia czasu. Ustaw czas ręcznie, lub ustaw strefę GMT i wciśnij OK. 11

13 9.1 Ogólne zasady obsługi Menu Blokada Rodzicielska Jeśli chcesz, ustaw hasło, blokadę odbiornika i wciśnij OK. 9 MENU GŁÓWNE Wciśnięcie klawisza MENU na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyświetlenie menu jak poniżej: Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje w celu zapoznania się z zasadami poruszania się po Menu. 1. Wciśnij klawisz, by przełączać między podmenu Kanał, Instalacja, Ustawienia, System, Gry. 2. Wciśnij klawisz, by wchodzić i wychodzić z poszczególnego podmenu. 3. Wciśnij klawisz OK by wybrać poszczególną funkcję w podmenu. 4. By opuścić całkowicie menu można w każdej chwili wcisnąć klawisz EXIT 5. By cofnąć się o jeden poziom w menu należy wcisnąć klawisz MENU 6. Po wejściu w ustawienia dowolnej funkcji dalsza obsługa odbywa się za pomocą klawiszy numerycznych 0~9,,, lub klawiszy 7. Wciśnięcie OK. powoduje wybranie podświetlonej funkcji lub rozwinięcie dodatkowego okna, jeśli takie jest dostępne. 8. U dołu ekranu znajdują się dodatkowe funkcje dostępne za pomocą klawiszy kolorowych czerwony, zielony, żółty, niebieski, które mają różne zastosowanie, oraz podstawowe informacje o nawigacji w menu. 9. Po dokonaniu zmian w ustawieniach, przed wyjściem wyświetlane są komunikaty z zapytaniem czy na pewno zapisać zmiany. Wciśnij TAK by zapisać zmiany lub wciśnij NIE by anulować. 12

14 10. KANAŁ Menu kanał zawiera opcje Organizacja Kanałów oraz Organizacja ulubionych. wszystkich kanałów należących do danego transpondera). 7. Przesuń Organizacja kanałów Wejście w ustawienia Listy kanałów TV spowoduje wyświetlenie ekranu jak poniżej:. 1. Zmiany podświetlonego kanału można dokonać poprzez wciskanie, 2. Wciśnięcie klawiszy spowoduje wyświetlenie poprzedniej/następnej strony z listy 3. Wciśnięcie klawiszy, spowoduje przełączenie aktywnej ramki z listy kanałów na opcje edycji. Dostępne są funkcje: Przesuń, Zablokuj, Usuń, Zmień nazwę, Pomiń. 4. Wciśnij klawisz OK. by zaznaczyć kanał. Wciśnij ponownie OK na zaznaczonym kanale, a zostanie on odznaczony. Można zaznaczyć jednocześnie dowolną ilość kanałów. 5. Grupuj. Pozwala na wybranie określonej grupy z całej listy kanałów. Dostępne opcje grupowania: wg. Ulubionych (jeżeli zostały wcześniej ustawione), Dostawcy (operatora), oraz systemu kodowania. 6. Opcje. Pozwala na szybsze zaznaczenie grupy kanałów. Dostępne są opcje: Zaznacz wszystkie, Odznacz wszystkie, Wybierz inne (niż zaznaczone), oraz Wybierz Transponder, (co pozwala na jednoczesne zaznaczenie Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Przesuń. Następnie wciśnij OK. W tym momencie za pomocą klawiszy,,,0~9 możesz przesunąć zaznaczony kanał (kanały) na nową pozycję. 8. Zablokuj. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Zablokuj. Następnie wciśnij OK. Obok nazw kanałów pojawi się symbol kłódki oznaczający zablokowanie kanałów. Po ustawieniu hasła, w menu Blokada Rodzicielska, przed wyświetleniem zablokowanych kanałów pojawi się komunikat z zapytaniem o Hasło. Proszę zobaczyć rozdział Blokada rodzicielska. 13

15 9. Usuń. 11. Pomiń. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Usuń. Następnie wciśnij OK. i potwierdź usunięcie. 10. Zmień nazwę. Wybierz jeden lub więcej kanałów z listy kanałów z lewej strony, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Pomiń. Następnie wciśnij OK. Obok nazw kanałów pojawi się symbol oznaczający pominięcie kanałów. Po przejściu w tryb pełnoekranowy, przy przełączaniu kanałów, kanały oznaczone jako pominięte nie będą wyświetlane. 12. Inne dostępne przyciski w oknie Organizacja Ulubionych to: (Info), (Znajdź), (Przełączanie między TV/Radio) 13. Wciśnięcie klawisza MENU lub EXIT na pilocie zdalnego sterowania spowoduje wyjście z edycji kanałów. Wybierz jeden kanał, za pomocą klawisza przejdź do prawego okna, w którym ustaw podświetlenie na pozycji Usuń. Następnie wciśnij OK. Zostanie wyświetlona klawiatura umożliwiająca wpisanie nowej nazwy. Po wpisaniu nowej nazwy wciśnij czerwony przycisk na pilocie Potwierdź Organizacja Ulubionych Istnieje 8 grup kanałów ulubionych oznaczonych jako FAV1 do FAV8. Zmiana Grupy kanałów ulubionych odbywa się za pomocą klawisza FAV na pilocie zdalnego sterowania. Okno Organizacji ulubionych składa się z 3 części: Listy kanałów po lewej stronie, Ikon do zarządzania ulubionymi po środku ekranu ( Dodaj, Usuń, Przesuń, Zmień nazwę), Listy kanałów ulubionych po prawej stronie. 14

16 7. Zmiana nazwy ulubionych. Przenieś aktywne pole na pozycję zmiana nazwy i wciśnij OK. zostanie wyświetlona klawiatura umożliwiająca wpisanie nowej nazwy ulubionych. Po wpisaniu nazwy wciśnij czerwony klawisz na pilocie by zapisać. 11. INSTALACJA Po wejściu do menu Instalacja, zostanie wyświetlone okno jak poniżej: 1. Zmiany podświetlonego kanału można dokonać poprzez wciskanie klawisz,. Wciśnij OK. by zaznaczyć kanał. Wciśnij ponownie OK na zaznaczonym kanale, a zostanie on odznaczony. Można zaznaczyć jednocześnie dowolną ilość kanałów. 2. Wciśnięcie klawiszy spowoduje wyświetlenie poprzedniej/następnej strony z listy 3. Wciśnięcie klawiszy, spowoduje przełączenie aktywnej ramki z ogólnej listy kanałów na ikony zarządzania oraz listę ulubionych. Dostępne są funkcje zarządzania: Dodaj, Usuń, Przesuń, Zmień nazwę. 4. By dodać do listy ulubionych, zaznacz jeden lub kilka kanałów z listy ogólnej z lewej strony, wciśnij klawisz, wybierz Dodaj i potwierdź wciskając OK. 5. By usunąć z listy ulubionych, zaznacz jeden lub kilka kanałów z listy ulubionych z prawej strony, wciśnij klawisz, wybierz Usuń i potwierdź wciskając OK. Kanał zostanie usunięty z listy ulubionych natomiast pozostanie na liście głównej 6. By zmienić kolejność na liście kanałów ulubionych, za pomocą klawisza ustaw prawe okno, okno ulubionych jako aktywne i zaznacz kanał lub kilka kanałów. Następnie wciśnij i wybierz ikonę Przesuń. Automatycznie zostanie aktywowane prawe okno, gdzie za pomocą klawiszy, można dokonać wyboru nowej pozycji, po przesunięciu na nową pozycję wciśnij OK Kanały Kablowe 15

17 Instalacja ręczna aby rozpocząć wyszukiwanie kanałów. Automatycznie wyszukiwane są sygnały podłączone do odbiornika z najbardziej popularnych, zdefiniowanych parametrów, na podstawie bazy informacji o transponderach zawartej w odbiorniku. W przypadku gdy nie mogą Państwo wyszukać wszystkich kanałów używając standardowych ustawień, należy skorzystać z funkcji Blind Scan w celu szczegółowego wyszukiwania. Okno główne W tym menu można ręcznie ustawić parametry sieci kablowej, jeśli znają Państwo częstotliwość, Symbol Rate oraz QAM. TP Znajdź właściwego transponder za pomocą,. Jeżeli na liście nie ma poszukiwanej częstotliwości transpondera, należy wcisnąć ZIELONY przycisk. SYM. Należy wpisać wartość Symbol Rate używając klawiatury numerycznej (0 0) lub,. QAM Wybrać jedną z dostępnych wartości QAM używając, Blind Scan. UWAGA: Każda sieć kablowa posiada inne parametry. Należy skontaktować sie z lokalnym dostawcą aby uzyskać poprawne parametry sieci Instalacja Automatyczna. Jeżeli nie posiadają Państwo wszystkich informacji o sieci kablowej, to można użyć tej funkcji w celu pełnego wyszukiwania. Blid Scan polega na bardziej szczegółowym wyszukiwaniu kanałów. Nie trzeba w tym przypadku ustawiać żadnych parametrów. Instalacja Automatyczna to komfortowa i bardzo użyteczna funkcja. Nie mając parametrów wejściowych sieci wystarczy wcisnąć OK 16

18 11.2 Ustawienia CA 11.3 Ustawienia Fabryczne Ustawienia Fabryczne Funkcja pozwala na przywrócenie ustawień odbiornika do ustawień początkowych, jakie miał w momencie zakupu. Wciśnij OK. by załadować ustawienia fabryczne. Operacja ta spowoduje utratę wszystkich danych i ustawień wprowadzonych przez użytkownika Reset Fabryczny. Operacja ta spowoduje utratę wszystkich danych i ustawień wprowadzonych przez użytkownika. Odbiornik posiada wbudowany moduł dostępu warunkowego z systemem Conax. Używając kart w tym systemie dostarczonych przez operatorów, można oglądać wiele kanałów kodowanych w tym systemie. Menu to pokazuje szczegółowe informacje o kartach włożonych do czytnika modułu. Umożliwia ono sprawdzenie wszelkich dostępnych informacji o włożonej karcie, zgodnie z informacjami pomocy widocznymi u dołu ekranu. UWAGA: Wszystkie informacje pokazane w tym menu są zapisane na karcie. W wypadku problemów z wyświetlaniem informacji, może to być problem karty. Po włożeniu karty do odbiornika po chwili na ekranie odbiornika pojawi się informacja o wykryciu karty a w menu Ustawienia CA" zostaną wyświetlone dostępne informacje Ustaw dane jako ustawienia fabryczne. Pozwala na zapisanie bieżących danych użytkownika jako ustawień fabrycznych. Po wykonaniu dokonaniu zapisu jako ustawienia fabryczne a następnie modyfikacji w ustawieniach odbiornika i w liście kanałów, za pomocą funkcji Ustawienia Domyślne (patrz pis w poprzednim podpunkcie) można odzyskać zapisane ustawienia odbiornika. 17

19 Usuń wszystkie kanały Pozwala na usunięcie wszystkich kanałów z listy użytkownika. 12. USTAWIENIA Pozwala na dokonanie ustawień Języka, Blokady rodzicielskiej, ustawień czasu, Ustawień Audio/Video, Ustawień UHF, i innych. Język EPG. Pozwala na ustawienie języka Elektronicznego przewodnika po kanałach. Jeśli będzie dostępnych kilka języków EPG, priorytet będzie miał ustawiony w tej opcji język. Język Teletext. Jeśli będzie dostępnych kilka wersji językowych Teletext, priorytet będzie miał ustawiony w tej opcji język. Język napisów. Jeśli będzie dostępnych kilka wersji językowych Teletext, priorytet będzie miał ustawiony w tej opcji język. Wyświetlanie napisów. W przypadku gdy kanał transmituje napisy, włączenie trybu AUTO, spowoduje zawsze ich pokazywanie, jeśli będą dostępne Blokada Rodzicielska 12.1 Język Funkcja pozwala ustawić dowolny dostępny język menu oraz domyślny język Audio, Teletekstu, EPG, napisów. Dostępne ustawienia: Język zmiana domyślnego języka menu Język Audio zmiana domyślnego języka audio, jeżeli dostępnych jest kilka ścieżek audio, wybrany język audio jest odtwarzany jako pierwszy Priorytet Audio - niektóre kanały posiadają dźwięk audio 5.1. Jeśli opcja zostanie ustawiona na Dolby, w pierwszej kolejności zostanie odtwarzany dźwięk w systemie Dolby. przy wybraniu opcji Język - w pierwszej kolejności zostanie odtwarzany dźwięk w języku ustawionym jako język audio. Ustaw blokadę rodzicielską w celu ochrony dzieci przed oglądaniem treści niedozwolonych. Blokada. Ustaw w pozycji włączone, aby uruchomić blokadę. Domyślne hasło to Klasyfikacja cenzorska. Niektóre programy zawierają w sobie informacje o wieku od jakiego program jest dozwolony. Uwaga! Działanie tej usługi jest w pełni uzależnione od oglądanego kanału i jeśli dany kanał nie zawiera informacji o wieku, pomimo ustawienia blokady będzie on wyświetlany. Pozwól na kontrolę czasu. Funkcja pozwala na ustawienie czasu dozwolonego. Jeżeli czas będzie poza tym okresem, odbiornik przy każdej zmianie kanałów będzie żądał podania hasła. Podaj czas w którym oglądanie będzie dozwolone. Nowe hasło. Opcja pozwala na zmianę hasła domyślnego. Domyślne hasło to Wpisz swoje nowe hasło i zweryfikuj je, wpisując ponownie. 18

20 12.3 Ustawienia czasu AUTO, PAL, NTSC, or SECAM. W trybie AUTO odbiornik sam przełączy się w odpowiedni tryb. Jasność. Pozwala na ustawienie jasności obrazu. Dostępnych jest 8 poziomów jasności. Kontrast. Pozwala na ustawienie kontrastu obrazu. Dostępnych jest 8 poziomów kontrastu. Nasycenie. Pozwala na ustawienie nasycenia obrazu. Dostępnych jest 8 poziomów nasycenia. Ustawienia UHF. (Opcja dla odbiorników z modulatorem UHF) Aktualizacja Automatyczna. Włącz tą funkcję aby pobierać czas i datę z sygnału kablowego. W przypadku wyłączenia funkcji istnieje możliwość ustawienia czasu i daty ręcznie. Strefa GMT. Opcja dostępna gdy włączona jest Aktualizacja Automatyczna. Pozwala na ustawienie strefy GMT. Za pomocą klawiszy, można dokonać zmiany. Automatyczne wyłączenie. Pozwala na wyłączenie odbiornika o określonej porze. Czas wyłączenia. Ustaw czas dla automatycznego wyłączenia Ustawienia Obrazu Kanał UHF. Pozwala na zmianę kanału UHF. Dostępne są kanały od 21 do 69 Format PAL. Pozwala na ustawienie systemu PAL. Dostępne są opcje: B/G, I, M, D/K. Offset UHF. Pozwala na dostrojenie kanału UHF Inne ustawienia. Wyjście TV-SCART. Opcja pozwala na ustawienie rodzaju sygnału na wyjściu SCART. Dostępne opcje to CVBS i RGB. Wyjście VCR-SCART. Na wyjściu VCR-SCART dostępny jest sygnał CVBS. Rodzaj obrazu. Pozwala na ustawienie formatu obrazu. Dostępne opcje to: Auto, 16:9 Full, 4:3 Full, 16:9 Letter Box or 4:3 Letter Box. Funkcja działa w zależności od możliwych formatów obrazu podłączonego telewizora. Standard TV. Pozwala na ustawienie standardu odbioru TV. Dostępne tryby to: Czas wyświetlania informacji. Pozwala na regulowanie czasu wyświetlania paska informacyjnego, widocznego podczas zmiany kanałów. Przeźroczystość menu. Umożliwia wybranie jednego z kilku poziomów przeźroczystości. Sposób zmiany kanałów. Pozwala na ustawienie sposobu przejścia z jednego kanału 19

21 na inny przy przełączaniu kanałów. Dostępne opcje to Przejście płynne z jednego obrazu w drugi oraz Pauza krótkie zatrzymanie obrazu przed przełączeniem. Pokazuj na wyświetlaczu. Opcja pozwala na zmianę ustawień wyświetlacza. Możliwe jest wyświetlanie numeru kanału lub bieżącego czasu. 13. SYSTEM Wybierz jeden z trybów zmiany oprogramowania. Dostępne tryby to: Aktualizacja Oprogramowania, Aktualizacja Listy Użytkownika, Aktualizacja Listy Domyślnej, Aktualizacja Listy Domyślnej i Użytkownika (Aktualizuj Obie Listy), Aktualizuj Wszystko Informacje o Systemie 14. GRY. Dostępna jest jedna gra Sokoban Aktualizacja oprogramowania. 20

22 15. PROBLEMY TECHNICZNE I SPOSOBY ICH ROZWIĄZANIA Jeśli mają Państwo problem z odbiornikiem prosimy o przeczytanie poniższych informacji i sprawdzenie zaproponowanych wskazówek pomocy zanim skontaktują się państwo z autoryzowanym serwisem lub pomocą techniczną. UWAGA! W żadnym wypadku nie należy dokonywać napraw odbiornika samodzielnie, gdyż może to grozić porażeniem prądem elektrycznym, uszkodzeniem odbiornika i utratą gwarancji. Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie Brak zasilania Wyświetlacz nic nie pokazuje, odbiornik nie reaguje na pilota Odbiornik w stanie czuwania(standby) Źle podłączony odbiornik z telewizorem Połączenie z telewizorem przez kabel SCART, ale telewizor nie jest w trybie AV. Sprawdź wszystkie podłączenia zwłaszcza kabel zasilający odbiornik oraz przycisk z tyłu obudowy Wciśnij przycisk Power na pilocie bądź odbiorniku. Sprawdź czy prawidłowo połączyłeś odbiornik TV z tunerem oraz kabel połączeniowy Sprawdź czy prawidłowo podłączyłeś telewizor Brak dźwięku Złe podłączenie kabli audio Sprawdź poprawność podłączenia kabli audio Odbiornik TV lub tuner wyciszony lub wciśnięty przycisk MUTE przycisk MUTE Odbiornik maksymalnie wyciszony za pomocą klawisza Sprawdź poziom głośności w TV i odbiorniku kablowym oraz Zwiększ siłę głosu za pomocą klawisza Brak dźwięku i obrazu Źle podłączony sygnał kablowy Sprawdź podłączenie tunera z gniazdem telewizji kablowej Kanał niedostępny lub zakodowany Skontaktuj się z operatorem w celu wykupienia subskrypcji na ten kanał Zły obraz, błędy w obrazie Sygnał jest zbyt słaby Skontaktuj się z operatorem w Zakłócenia obrazu podczas oglądania programów z anteny naziemnej poprzez modulator RF(Tylko dla odbiorników z modulatorem RF) Sygnał jest za silny Telewizor podłączony jest przez modulator UHF i kanały telewizji analogowej nadawane są na tym samym kanale, na którym ustawiony jest modulator odbiornika celu poprawienia jakości sygnału Zastosuj tłumik sygnału na kablu, lub skontaktuj się z operatorem telewizji kablowej Zmień kanał UHF modulatora w menu odbiornika Nie działa pilot Wyczerpane baterie Wymień baterie Pilot źle skierowany lub zasłonięty czujnik pilota w odbiorniku Zawsze kieruj pilota zdalnego sterowania bezpośrednio na odbiornik UWAGA! Szanowni Państwo, jeżeli porady zamieszczone powyżej nie dały efektu w rozwiązywaniu problemów z funkcjonowaniem tunera, prosimy o kontakt telefoniczny z firmą, która montowała Państwu zestaw lub z dystrybutorem. Pomoże to zdiagnozować usterkę i być może ją wyeliminuje. Krokiem ostatecznym jest odnoszenie tunera do reklamacji, ponieważ większość problemów z funkcjonowaniem sprzętu kablowego, są to sprawy związane z ustawieniem sygnału kablowego, ustawieniem tunera lub jego oprogramowania. 21

23 16. SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część Kablowa (RF) Pasmo wejściowe RF Dynamiczne Pasmo Wejściowe Szerokość kanału RF IN RF OUT Standard Systemu Modulacja Symbol Rate 49.5MHz~862MHz -20 dbmv~ +20 dbmv 8MHz 75Ω Niezbalansowany (IEC żeński) 75Ω Niezbalansowany (IEC męski) DVB-C (QAM) Compliant 16 QAM, 32 QAM, 64 QAM, 128 QAM and 256 QAM 1.9~6.9MS/S Audio/Video Format Video MPEG-II Main profile/main level Format Audio MPEG-II layer I&II Aspect Ratio 16:9, 4:3 Częstotliwość próbkowania Audio 32,44.1, 48kHz Typ Dźwięku Mono, Dual Mono, Stereo, Joint stereo Format obrazu 720x576(PAL), 720x480(NTSC) Mikroprocesor i Pamięć Procesor SDRAM FLASH 200 MHZ Enhanced 32bit VL-RISC CPU 64Mbits 16Mbits Zasilanie i Warunki pracy Napięcie zasilające 100~250V AC, 50/60Hz Moc pobierana Max.20W Temperatura pracy 5 ~45 Specyfikacja fizyczna Wyświetlacz LED Waga Wymiary 4 Cyfrowy, 7-segmentowy 2.0Kg 260(W) x 185(D) x 57(H)mm Złącza Wejście Sygnału Kablowego IEC żeńska Wyjście Loop Sygnału Kablowego IEC męska RS pin typu D Rs232 DCE serial port Scart TV/VCR Video Composite Video I/O, RGB, CVBS Audio RCA Audio kanał lewy, RCA Audio kanał prawy Wyjście Napięcia 0/12V Modulator UHF kanały (opcja) Wyjście optyczne Audio S/PDIF Mając na względzie nieustanne podnoszenie funkcjonalności i jakości producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez powiadomienia. 22

Uwaga! Ochrona środowiska

Uwaga! Ochrona środowiska DVB-T/T2 Ochrona środowiska Uwaga! Państwa produkt oznaczony jest tym symbolem. Informuje on o zakazie umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami domowymi. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Bardziej szczegółowo

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA TUNER DVB-T PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA Tuner DVB-T umożliwia odbiór cyfrowej telewizji naziemnej w standardach MPEG2- i MPEG-4. Możliwość odbioru zależna jest od warunków odległości od nadajnika, jego mocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny DVB-S OPTIBOX W celu prawidłowego korzystania z odbiornika, należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i zachować ją na przyszłość. 1 SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY

SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SAGEM ISD 3275/4275 CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 SPIS TREŚCI 1 OPIS OGÓLNY...4 1.1 PRZEDNI PANEL...4 1.2 TYLNY PANEL... 5 1..3 KARTA... 6 2 PODŁĄCZENIE DEKODERA...7 2.1 POŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1013 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1013 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1013 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com

Instrukcja obsługi SSD-549 FTA / CX / CX RF. www.amikostb.com Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny Pl SSD-540 FTA / 550 CX / 560 CX RF SSD-549 FTA / CX / CX RF www.amikostb.com 2 SSD-540/SSD-549/SSD-550/SSD-560 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2.

Bardziej szczegółowo

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu.

W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. W przypadku pojawienia się pytań, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu. Biuro Obsługi Klienta w Knurowie ul. Szpitalna 8, pok. 101 44190 Knurów tel.: 32 302 06 06 Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania.

Instrukcja obsługi. TerraBox T2. Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Manual_Layout 1 2015-10-20 15:24 Strona 1 Instrukcja obsługi TerraBox T2 Cyfrowy dekoder HD telewizji naziemnej DVB-T/DVB-T2 z funkcją nagrywania. Urządzenie posiada znak CE i spełnia wymagane przez UE

Bardziej szczegółowo

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika

Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Fuugo dla OSX Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Instalacja Fuugo... 3 Wstępne ustawienia... 4 Wyszukiwanie kanałów... 4 Przełączanie kanałów... 5 Funkcje specjalne programu... 6 Przewodnik po programach...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi CX. mod. Polish 1/2010 jp

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi CX. mod. Polish 1/2010 jp Cyfrowy odbiornik satelitarny Model ID: ALi CX mod. Polish 1/2010 jp SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA... 5 4. OPIS PANELA PRZEDNIEGO...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP

INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW. SELTEKA CCX 10x IP INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERÓW SELTEKA CCX 10x IP Spis treści 1.OPIS SPRZĘTU... 3 1.1 PORTY WEJŚCIA/WYJŚCIA... 3 1.2 SCHEMAT PODŁĄCZENIA DEKODERA... 4 1.3 PILOT... 5 2. AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA DEKODERA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI ODBIORNIKA NAZIEMNEJ TELEWIZJI CYFROWEJ Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika. 1 SPIS TREŚCI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WPROWADZENIE Panel

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T INSTRUKCJA OBSŁUGI Samochodowy tuner telewizji DVB-T CAR4/DVB-T 1 Spis treści 1. Funkcje urządzenia...4 2. Uruchomienie urządzenia...5 2.1 Podłączenie urządzenia...5 2.2 Pilot zdalnego sterowania...6 2.3

Bardziej szczegółowo

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS.

Echolite DSB 791. Instrukcja obsługi tunera. Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS. Instrukcja obsługi tunera Echolite DSB 791 Instrukcje wykonał oficjalny dystrybutor na polskę firma: TV SAT SATFANS www.satfans.com.pl Spis treści 1. Parametry techniczne 1.1 Panel przedni 1.2 Panel tylni

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) Platforma Cyfrowa Espol HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ZYXEL STB-1001H (wersja 1.0.3) 1. Wstęp Zyxel STB-1001H jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY

MODULATOR MT41 WIDOK ZEWNĘTRZNY MODULATOR MT41 OPIS PRODUKTU Modulator MT41 przeznaczony jest do formowania kanałów w paśmie UHF, w standardach G/K/I/L/H/M/N/Australia. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji dwuwstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie programów

Wyszukiwanie programów Wyszukiwanie programów A następnie ikonę wyszukiwanie programów Wybierz SZYBKIE WYSZUKIWANIE PROGRAMÓW Sprawdź poziom i jakość sygnału. Jeśli wskaźniki mają kolor zielony, rozpocznij aktualizację listy

Bardziej szczegółowo

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY.

ARRIS VIP 1113 01.2015. Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. ARRIS VIP 1113 01.2015 Copyright 2015 Grupa MULTIPLAY. Podłączenie dekodera ARRIS VIP 1113 Nie należy przykrywać urządzenia żadnymi innymi elementami. Zalecane jest, aby odległość między urządzeniem a

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L.

MODULATOR MT-32. Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. MODULATOR MT-32 OPIS PRODUKTU Modulator MT-32 przeznaczony jest do formowania kanałów 1-69/S1-S38, w standardach B/G/D/K/Au/I/L. Transmitowany sygnał poddawany jest modulacji jednowstęgowej. Modulator

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Tuner TV DVB-T USB CTVDIGUSB2, CTVDIGDUAL Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor: Impakt Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ. język angielski 2. CECHY DANE TECHNICZNE GUIDE ,2 OGÓLNA... 2 OPIS 1,3 PRODUKT I RYSUNEK... 3

ZAWARTOŚĆ. język angielski 2. CECHY DANE TECHNICZNE GUIDE ,2 OGÓLNA... 2 OPIS 1,3 PRODUKT I RYSUNEK... 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI język angielski ZAWARTOŚĆ 1. GUIDE......... 2 1,1 WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA...... 2 1,2 OGÓLNA......... 2 OPIS 1,3 PRODUKT I RYSUNEK...... 3 2. CECHY......... 4 3. Dyspozycja MENU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M

INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M INSTRUKCJA OBSŁUGI TUNERA DVB-T DTR5104M Importer: PHU GOTEL Andrzej Gołaszewski, Kolonia Porosły 53, 16-070 Choroszcz, POLAND 1 Środki ostrożności: UWAGA: Symbol błyskawicy oznacza wysokie napięcie i

Bardziej szczegółowo

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony

Ustawienia ogólne. Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Ustawienia ogólne Ustawienia okólne są dostępne w panelu głównym programu System Sensor, po kliknięciu ikony Panel główny programu System Sensor (tylko dla wersja V2, V3, V4) Panel główny programu System

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego Wrocław Tel Fax INSTRUKCJA OBSŁUGI Satlan Sp. z o.o. Ul. Ostrowskiego 30 53 238 Wrocław Tel. +48 71 79 00 653 Fax. +48 71 78 32 935 Instrukcja obsługi VIP1910/VIP1920 Załączone elementy W pudełku powinny znajdować się

Bardziej szczegółowo

Uwaga 4. Informacje o licencjach 5. Informacje o bezpieczeństwie Przed rozpoczęciem użytkowania 8

Uwaga 4. Informacje o licencjach 5. Informacje o bezpieczeństwie Przed rozpoczęciem użytkowania 8 SPIS TREŚCI Uwaga 4 Informacje o licencjach 5 Informacje o bezpieczeństwie 6 1. Przed rozpoczęciem użytkowania 8 1.1 Cechy urządzenia... 8 1.2 Zawartość zestawu... 9 2. Obsługa oraz funkcjonalności 9 2.1

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi Grand Video Console 1.1 WSTĘP Przedstawiamy konwerter obrazu wysokiej rozdzielczości z sygnału Video na sygnał VGA (monitor CRT/LCD). Urządzenie pozwala wykorzystać monitor

Bardziej szczegółowo

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu

Przenośny odtwarzacz DVD. 1. Widok z przodu Przenośny odtwarzacz DVD 1. Widok z przodu 1. Wyświetlacz LCD 2. Przycisk LCD 3. Przycisk SETUP 4. Przycisk MODE 5. Przycisk MENU 6. Przycisk PAUSE/UP 7. Przycisk F.FWD/RIGHT 8. Przycisk PLAY/SEL. 9. Przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi 3329E. mod. Polish 3/2009 jp

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: ALi 3329E. mod. Polish 3/2009 jp Cyfrowy odbiornik satelitarny Model ID: ALi 3329E mod. Polish 3/2009 jp SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 4 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA... 5 4. PANEL PRZEDNI... 8 5. PANEL

Bardziej szczegółowo

TUNER TELEWIZJI NAZIEMNEJ HD HD DVB-T2 INSTRUKCJA OBSŁUGI

TUNER TELEWIZJI NAZIEMNEJ HD HD DVB-T2 INSTRUKCJA OBSŁUGI STB-2580 TUNER TELEWIZJI NAZIEMNEJ HD HD DVB-T2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ostrzeżenia, przestrogi i uwagi Uwagi bezpieczeństwa Czytając niniejszą instrukcję, proszę zwrócić szczególną uwagę na poniższe symbole,

Bardziej szczegółowo

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika

Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika Orange tv z dekoderem SHD 85 Przewodnik użytkownika 1 14.2 menu główne Menu główne dekodera możesz wywołać z każdego miejsca, naciskając przycisk na pilocie. W menu dostępne są następujące opcje: Orange

Bardziej szczegółowo

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD

Model: TV 715 USB. Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Model: TV 715 USB Zagłówkowy monitor samochodowy TFT-LCD Kolor 7' LSCD Dane techniczne: Wideo Audio wideo D / A Converter Określenie poziomu Częstotliwość Dynamiczny SNR Specyfikacja Tryby Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 1. Przyciski i wskaźniki... 2 2. Jak dokonywać pomiarów?... 3 3. Pomiar kanałów... 3 4. Menu Główna... 4 5. Autoscan... 4 6. Analizator Widma... 5 7. Zakres... 5 8. Lista

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2)

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) PLATFORMA CYFROWA ESPOL HDTV SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKODERA MAG 200 (MAXI i MINI) (wersja 1.2) WSTĘP MAG 200 jest multimedialnym dekoderem, który po podłączeniu do telewizora oraz sieci telekomunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY. www.amikostb.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY. www.amikostb.com pl INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY ODBIORNIK SATELITARNY SSD570 CX PVR SSD580 CXE PVR www.amikostb.com 2 SSD-570/SSD-580 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA 4 2. OCHRONA ŚRODOWISKA 5 3. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: 5119 Multiroom. Polish 3/2009 jp

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Model ID: 5119 Multiroom. Polish 3/2009 jp Cyfrowy odbiornik satelitarny Model ID: 5119 Multiroom Polish 3/2009 jp Spis treści 1. Środki bezpieczeństwa... 3 2. Ochrona środowiska... 5 3. Pilot zdalnego sterowania... 6 4. Akcesoria... 8 5. Panel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P

Instrukcja obsługi. Monitor serwisowy MS-35P Instrukcja obsługi Monitor serwisowy MS-35P Przed uruchomieniem urządzenia przeczytaj uważnie poniższą instrukcję. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik

Bardziej szczegółowo

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne

Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio kuchenne Soundmaster DAB 2035, FM, RDS, srebrne Nr produktu 352353 Strona 1 z 13 Radio kuchenne DAB2035 PLL 1. Ogólny opis - Pasmo DAB + / FM - Zapewniona nazwa stacji radiowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika POL_111292 Podręcznik użytkownika Odbiornik cyfrowej telewizji kablowej HD Przeczytaj dokładnie cały podręcznik i zachowaj go na przyszłość. STB_LICA_STREAM_Cab_111292_KCF-S270HDCO_Pol.indd 1 2009-12-22

Bardziej szczegółowo

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi

Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi Komplet do nadawania i odbioru obrazu video drogą radiową. Instrukcja obsługi. 35 03 13 Przed podłączeniem urządzenia zapoznaj się z instrukcją obsługi. Nadajnik Odbiornik I. Zastosowanie. Zestaw do bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika

T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika T201W/T201WA Szerokoekranowy monitor LCD 20 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła zasilania...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy Odbiornik Satelitarny INSTRUKCJA OBSŁUGI

Cyfrowy Odbiornik Satelitarny INSTRUKCJA OBSŁUGI Model ID: CT216S POLSKI Cyfrowy Odbiornik Satelitarny INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. OCHRONA ŚRODOWISKA... 5 3. GŁÓWNE CECHY ODBIORNIKA... 6 4. PILOT ZDALNEGO STEROWANIA...

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA TM-600 Przyciski i wskaźniki... 2 Pomiar kanałów... 3 Jak dokonywać pomiarów?... 4 Menu Główne... 5 Zakres... 5 Widmo... 6 Nachylenie... 7 Ustawienia... 8 Specyfikacja techniczna:...

Bardziej szczegółowo

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

1722/85 I 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO. Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Panel MIKRA i monitory głośnomówiące CXMODO Dla domu jednorodzinnego Dla domu dwurodzinnego Nr ref. 1722/85 Nr ref. 1722/86 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA MIWI URMET Sp. z o. o. ul. Pojezierska 90A 91-341 Łódź

Bardziej szczegółowo

Koniecznie przeczytaj. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. 1. Przed pierwszym użyciem. 1.1 Opis urządzenia Wyposażenie...

Koniecznie przeczytaj. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. 1. Przed pierwszym użyciem. 1.1 Opis urządzenia Wyposażenie... SPIS TREŚCI Koniecznie przeczytaj 5 Informacje dotyczące bezpieczeństwa 7 Przed pierwszym użyciem 10 1 Opis urządzenia... 10 2 Wyposażenie... 12 2. Obsługa urządzenia i funkcje 13 2.1 Panel przedni...

Bardziej szczegółowo

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER

TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER TRUST WIRELESS VIDEO & DVD VIEWER Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 1 1. Zawartość opakowania Proszę sprawdzić zawartość opakowania. Powinny znajdować się w nim następujące elementy: 1. Nadajnik (transmitter)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GLOBO 7010CR OPTICUM 7000CR OPTICUM 7100CR OPTICUM 4000TS OPTICUM 4100TS OPTICUM 4000TSCR OPTICUM 4100TSCR

INSTRUKCJA OBSŁUGI GLOBO 7010CR OPTICUM 7000CR OPTICUM 7100CR OPTICUM 4000TS OPTICUM 4100TS OPTICUM 4000TSCR OPTICUM 4100TSCR Cyfrowy Odbiornik Satelitarny INSTRUKCJA OBSŁUGI GLOBO 7010CR OPTICUM 7000CR OPTICUM 7100CR OPTICUM 4000TS OPTICUM 4100TS OPTICUM 4000TSCR OPTICUM 4100TSCR SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...3 2. OCHRONA

Bardziej szczegółowo

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie)

USER INSTRUCTION MANUAL ACR RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) ACR-3280 RADIOBUDZIK INSTRUKCJA OBSŁUGI (Przeczytaj zanim rozpoczniesz użytkowanie) 1 OPIS DZIAŁANIA 1. ON/OFF: włączenie/wyłączenie lub zmiana trybu FM/AM 2. SET: ustawienie zegara M+: programowanie stacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU. Wersja 1.1 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA POZIOMU SYGNAŁU Wersja 1.1 WAŻNA UWAGA Jeśli miernik zamarzł lub w wyniku wadliwej pracy wyświetla pomiary nieprawidłowo, należy go ponownie uruchomić, postępując następująco:

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

DVD9325 Nr produktu

DVD9325 Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI DVD9325 Nr produktu 000374233 Strona 1 z 11 Funkcje przycisków Urządzenie główne 1. Slot karty 2. POWER ON/OFF 3. Wejście słuchawek 4. Wejście koncentryczne 5. AV-OUT 6. Wejście USB

Bardziej szczegółowo

WAŻNE Projektor GP70

WAŻNE Projektor GP70 WAŻNE Projektor GP70 Nie otwieraj Nie umieszczać w pobliżu wody Czyść miękką suchą szmatką Nie czyścić chemikaliami Niniejsza instrukcja zawiera wszystkie operacje związane z funkcjami oraz rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami

Przełącznik KVM USB. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami. Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Przełącznik KVM USB Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 2 portami Przełącznik KVM USB z obsługą sygnału audio i 4 portami Instrukcja obsługi DS-11403 (2 porty) DS-12402 (4 porty) 1 UWAGA Urządzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000

SPIS TREŚCI 2 CHD-3000 PL 2 CHD-3000 SPIS TREŚCI 1. Środki bezpieczeństwa 3 2. Ochrona środowiska 4 3. Uwagi eksploatacyjne 5 3.1. Automatyczne wyłączenie zasilania 5 3.2. Współpraca z zewnętrznym napędem USB (dotyczy odbiorników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ZALANIE / ZAMOCZENIE URZĄDZENIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO ZWARCIA I PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM. UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować obudowy urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Polish 1/2010 jp

Instrukcja obsługi. Cyfrowy odbiornik satelitarny. Polish 1/2010 jp Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik satelitarny 1000 Polish 1/2010 jp Spis treści Środki bezpieczeństwa... 3 Ochrona środowiska... 5 Informacje ogólne... 6 Rozpakowywanie... 6 Panel przedni... 7 Pilot...

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 510. Spis treści JMC-0 Model: JMC-0_V2.2_RNS10 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI RNS 10 Spis treści 1. WSTĘP... 2. URUCHOMIENIE.... OBSŁUGA TV... Wybór i przełączanie stacji TV... Właczanie informacji o programach [EPG]...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2210HD/T2210HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Regulowanie ustawień monitora...

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA...

2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA... Strona 1 Strona 2 SPIS TREŚCI 1 - DANE TECHNICZNE... 3 2 - ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 4 3 - WYPOSAŻENIE I OPIS ODBIORNIKA... 5 3.1 Wyposażenie standardowe... 5 3.2 Opis odbiornika... 6 3.3 Opis pilota D-1008...

Bardziej szczegółowo

Stacja czołowa COMPACT - panel OH 79 / OH 79D

Stacja czołowa COMPACT - panel OH 79 / OH 79D Tv Instrukcja Obsługi Stacja czołowa COMPACT - panel OH 79 / OH 79D Zdobywca Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich - odbiór sygnału DVB-T/C i przetwarzanie na telewizyjny kanał analogowy -

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI

DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Odbiornik cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T HD DBH-555 INSTRUKCJA OBSŁUGI Podstawowe zasady bezpieczeństwa 1) Przeczytaj uważnie tą instrukcję. 2) Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i postępować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Thomson DSI 50 PO Rev. 1.3 SPIS TREŚCI OPIS... 9 OBSŁUGA DEKODERA DSI 50 PO... 15 MENU GŁÓWNE... 15 1. INSTALACJA... 15 2. ORGANIZACJA KANAŁÓW... 22 3. BLOKADA RODZICIELSKA... 23 4.

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60

Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Wskazówki użytkowania Głośnik Bluetooth INSTRUKCJA OBSŁUGI BTL-60 Po włączeniu głośnika, rozpocznie się standardowe uruchomienie trybu Bluetooth. Można wówczas łatwo sparować posiadany smartfon lub PC

Bardziej szczegółowo

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika

idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika idtv (DVB-T) Podręcznik użytkownika Poznań 2012 Wprowadzenie... 3 Wymagania... 3 Ograniczenia... 3 Oprogramowanie... 3 Funkcje... 4 Oglądanie telewizji... 4 Automatyczne skanowanie... 4 Lokalizacja i lista

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy przedłużacz toru A/V 2,4 GHz. tc eq PTA. Instrukcja obsługi

Bezprzewodowy przedłużacz toru A/V 2,4 GHz. tc eq PTA. Instrukcja obsługi Bezprzewodowy przedłużacz toru A/V 2,4 GHz tc eq PTA Instrukcja obsługi Instrukcja użytkowania bezprzewodowego przedłużacza toru AV 1. W stęp... 2 1.1. Zalety... 2 2. Zawartość opakowania... 2 2.1. Nadajnik...

Bardziej szczegółowo

Projektor DLP Coolux X6

Projektor DLP Coolux X6 Projektor DLP Instalacja Obsługa Użytkowanie Wprowadzenie Spis treści 1 Informacje i ostrzeżenia Dziękujemy za zakup projektora! Po przeczytaniu poniższej treści będziesz wiedział jak prawidłowo użytkować

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5

Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 Instrukcja Obsługi HyperMedia Center Spis Treści V1.5 WPROWADZENIE...1 PASEK KONTROLNY ODTWARZACZA...1 PASEK NAWIGACYJNY...2 TV...3 ŹRÓDŁO WEJŚCIOWE...3 LISTA KANAŁÓW...3 PROGRAMOWANIE...3 USTAWIENIA...5

Bardziej szczegółowo

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171

DVB-T STICK LT. Instrukcja obsługi. Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 DVB-T STICK LT Tuner USB do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T MT4171 Instrukcja obsługi PL Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 2 Zawartość opakowania 2 Wymagania systemowe 2 Instalacja urządzenia

Bardziej szczegółowo

Stacja czołowa COMPACT - panel OH 76

Stacja czołowa COMPACT - panel OH 76 v Instrukcja Obsługi Stacja czołowa COMPACT - panel OH 76 - odbiór sygnału DVB-S i przetwarzanie na telewizyjny kanał analogowy - demultiplekser i dekoder sygnału MPEG-2 - modulator z przytłumioną wstęgą

Bardziej szczegółowo

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika

T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika T2200HD/T2200HDA Szerokoekranowy monitor LCD 21,5 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania... 3 Instalowanie... 4 Przyłączanie monitora do komputera PC... 4 Przyłączanie monitora do źródła

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD

Instrukcja obsługi. Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD Instrukcja obsługi Rejestrator cyfrowy SMART-0442WD SMART-0882WD SMART-1643WD UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Instrukcje strojenia odbiorników cyfrowych:

Instrukcje strojenia odbiorników cyfrowych: Instrukcje strojenia odbiorników cyfrowych: Ferguson AC-8000HD Homecast HC 5101 Kaon KCF-S660HD Technisat Digit HD4 CX Technisat Digit MF4K Szanowni Państwo W nocy z 29 na 30 sierpnia br. zostaną zmienione

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB

Obsługa kart pamięci i przenośnych dysków USB Instrukcja I. Panel kontrolny 1. Pauza / Ręczne wyszukiwanie kanałów 2. Włącznik / Tryb / Siła głosu 3. Wyświetlacz LCD 4. Wyszukiwanie w dół / Przewijanie do tyłu 5. Następny kanał 6. Wyszukiwanie do

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD INSTRUKCJA OBSŁUGI MTW-756 TWIN NB PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD www.facebook.com/denverelectronics Przed podłączeniem, obsługą lub regulacją niniejszego urządzenia prosimy o uważne zapoznanie się z całością

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi

AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi AHD DVR Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją, prosimy o

Bardziej szczegółowo

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm

Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterownik czasowy Müller 23321;10 A, Program tygodniowy, IP20, (SxWxG) 84 x 84 x 40 mm Nr produktu: 1227013 Strona 1 z 7 Schemat połączenia: 7. Zasady dotyczące bezpieczeństwa Instalacja

Bardziej szczegółowo

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SP9100 INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Sposób podłączenia 3 2. Rozmieszczenie głośników 4 3. Instalacja 5 4. Instrukcja obsługi 6 4.1. Panel przedni i pilot 6 4.2. Odtwarzacz DVD 8 4.3. Odtwarzacz CD,

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Denver DAB-33,

Radio przenośne Denver DAB-33, INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001379815 Radio przenośne Denver DAB-33, 12216410 Strona 1 z 7 DENVER DAB-33 Instrukcje bezpieczeństwa Aby osiągnąć największa przyjemność i wydajność oraz w celu zapoznania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD. Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI AUDIOMEDIA DT40HD Samochodowy tuner do odbioru cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T MPEG-4/MPEG-2 1 Spis treści Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Główne funkcje... 3 Przedni i tylny

Bardziej szczegółowo

AVIOS instrukcja obsługi

AVIOS instrukcja obsługi AVIOS instrukcja obsługi dla STB: MAG 200 wersja 1.1 Spis treści: 1. 2. 3. 4. Wstęp...2 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa...2 Zestaw instalacyjny...2 Dekoder STB MAG200...3 4.1. Panel przedni...3

Bardziej szczegółowo

MULTILINK LT. Instrukcja obsługi

MULTILINK LT. Instrukcja obsługi MULTILINK LT Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi MULTILINK LT Rozdział 1. Instalacja. 1.1. Zasady bezpieczeństwa Przed rozpoczęciem korzystania z urzadzenia należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz.

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie robocze, które wynosi 90~250 V AC 50/60 Hz. Spis treści Środki bezpieczeństwa 1. Prezentacja. 1. Akcesoria 2. Opis produktu 2.1. Panel przedni. 2.2. Panel tylni 2.3. Pilot 3. Instalacja 3.1. Ustawienia anteny 3.2. Ustawienia fabryczne 4. Edycja

Bardziej szczegółowo

Wyłącznik czasowy GAO EMT757

Wyłącznik czasowy GAO EMT757 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyłącznik czasowy GAO EMT757 Produkt nr 552451 Instrukcja obsługi Strona 1 z 10 Cyfrowy programator czasowy Artykuł nr: EMT757 A. Funkcje 1. Cyfrowy programator czasowy (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 WERSJA POLSKA PRESTIGIO GEOVISION 150/450 INSTRUKCJA OBSŁUGI Prestigio GeoVision 150 Umiejscowienie klawiszy sterujących 1. Przycisk Zasilania 2. Gniazdo Kart SD 3. Panel Dotykowy 4. Przycisk Menu 5. Dioda

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone.

INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone. INSTRUKCJA OBSŁUGI MOTOROLA VIP 1003 09.2014 Copyright 2014 Grupa MULTIPLAY. Wszystkie prawa zastrzeżone. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Dekoder Motorola VIP 1003 Pilot Kabel Ethernet (do podłączenia dekodera do

Bardziej szczegółowo

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści

Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G. Spis treści JMC-03 Model: JMC-03_V2.2_RNS510 TV DVB-T for CAR INSTRUKCJA OBSŁUGI MMI 2G Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. WSTĘP... URUCHOMIENIE... OBSŁUGA TV... OBSŁUGA ODTWARZACZA AUDIO/VIDEO... USTAWIENIA PARAMETRÓW...

Bardziej szczegółowo

...więcej niż telewizja. instrukcja obsługi

...więcej niż telewizja. instrukcja obsługi WWW.TMONT.PL ...więcej niż telewizja instrukcja obsługi odbiornika kablowej telewizji cyfrowej toya HD-C HD C10CX PIERWSZE URUCHOMIENIE Podczas pierwszego uruchomienia oraz przy każdej kolejnej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu

INSTRUKCJA OBSŁUGI USB2.0 TV Tuner. 1. Opis produktu Dziękujemy za kupno produktu, proszę przeczytać poniższą instrukcję. 1. Opis produktu Odbiornik USB DM172T umożliwia odbieranie cyfrowego sygnału telewizji naziemnej DVB-T i nagrywanie w czasie rzeczywistym

Bardziej szczegółowo