Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A."

Transkrypt

1 Informacja o projekcie inwestycyjnym SMS Kredyt Holding S.A.

2 PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Charakter projektu: Podmiot: Rola PROFESCAPITAL: Emisja obligacji SMS Kredyt Holding Sprzedaż rocznych obligacji o wartości 2 mln PLN, oprocentowanie stałe wynoszące 15%. SMS Kredyt Holding S.A. Doradca Transakcyjny PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI Emitent Działalnośd Emitenta ma charakter spółki holdingowej. Emitent jest właścicielem 100% udziałów w spółce SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz prowadzi na jej rzecz działalnośd nadzorczą i doradczą, a także odpowiedzialny jest za działania mające na celu pozyskiwanie finansowania dla rozwoju Grupy Emitenta. SMS Kredyt Sp. z o.o. Działalnośd operacyjna Spółki SMS Kredyt Sp. z o.o. polega na udzielaniu osobom fizycznym pożyczek w kwocie do PLN na okres do roku czasu. Podstawowymi produktami Spółki są pożyczki udzielane w kwocie do 800 PLN o okresie spłaty 30 dni. Produkty dystrybuowane są w oparciu o wymianę komunikatów SMS, stronę internetową telefon oraz współpracę z biurami kredytowymi z całej Polski (ponad agentów). W wyniku zawarcia umów z Kredytum S.A., Money House S.A. oraz Fines Sp. z o.o., Spółka w ciągu kilku miesięcy zwiększyła liczbę agentów mogących sprzedawad jej produkty z 300 do ponad SMS Kredyt Sp. z o.o. obsługuje klientów z całego kraju. Proces udzielenia pierwszej pożyczki trwa zazwyczaj do 30 minut, a kolejnej zazwyczaj do 5 minut od pierwszego kontaktu z Klientem do wypłaty środków. Wypłata pożyczek odbywa się poprzez przelewy na konta bankowe klientów. Klienci nie posiadający rachunków bankowych mogą odbierad gotówkę w placówkach Banku Pekao, Poczty Polskiej, Banku BPH oraz innych instytucji współpracujących ze Spółką na terenie całego kraju. Spłaty pożyczek odbywają się w formie bezgotówkowej na specjalne rachunki bankowe, dostosowane do przyjmowania płatności masowych. Każdy Klient ma przypisany swój unikalny numer rachunku, na który dokonuje spłaty, po czym środki trafiają na rachunek zbiorczy spółki. Informacje o spłatach są importowane do systemu informatycznego, co zapewnia możliwośd szybkiego raportowania. Po zaksięgowaniu wpłaty system automatycznie wysyła do klienta komunikat SMS z informacją o wpłacie na poczet pożyczki. Katalog produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową jest prosty i obejmuje pożyczki gotówkowe w kwotach 200, , 500, 600, 700 oraz 800 złotych udzielanych na okres 15 lub 30 dni. Od lipca 2010 r. wprowadzono również do sprzedaży pożyczkę w kwocie PLN udzielaną na 3 miesięczne raty, a w maju 2011 r. pożyczkę na kwotę do PLN udzielaną na okres od 2 do 12 miesięcy i spłacaną w ratach. Produkty są oferowane poprzez elektroniczne kanały dystrybucji, jak również współpracę agencyjną z pośrednikami finansowymi. Grupa Kapitałowa zamierza zwiększad liczbę współpracujących z nią pośredników finansowych. W tabeli poniżej zaprezentowano zestawienie podstawowych produktów oferowanych przez Grupę Kapitałową. Tabela: Podstawowe produkty oferowane przez Grupę Kapitałową Kwota wypłacona (PLN) Od 200 do 2000 Okres pożyczki (dni) Kwota do spłaty (PLN) Do 12 miesięcy dla pożyczki zł na 12 rat 2386 zł Spółka wprowadziła również w trzecim kwartale 2011 roku do sprzedaży produkty o wyższej marży. Produkty są oferowane wyłącznie w sprzedaży poprzez pośredników finansowych. Charakterystyka produktów znajduje się w poniższej tabeli. 2

3 Na wykresie poniżej przedstawiono poziom kwartalnej sprzedaży pożyczek. Wykres: Kwartalna sprzedaż pożyczek w latach 2007-III kw (dane w tys. PLN). KLUCZOWE ATUTY Trwale rosnące wyniki finansowe Działalnośd na rosnącym rynku Konsekwentnie rozwijana sied sprzedaży Doświadczona kadra zarządzająca Wsparcie strategiczne GCDF Ogólnopolska sied dystrybucji Wyspecjalizowany system zarządzania ryzykiem (spłacalnośd pożyczek na poziomie ponad 90% - I-III kw r.) dla wszystkich produktów wg stanu na koniec X Wysoka lojalnośd klientów (ponad 90%) 3

4 AKCJONARIAT Tabela: Akcjonariat Spółki Podmiot Liczba akcji Seria % kapitału Liczba Głosów % głosów Janusz Tchórzewski poprzez BJT S.à r.l. Agata Uchmanowicz poprzez AGU S.à r.l A B A B 57,47% ,47% 22,53% ,53% Pozostali 20,00% ,00% C akcjonariusze Razem ,0% ,0% ZARZĄD W skład Zarządu Spółki wchodzi: Marcin Tokarek Prezes Zarządu Michał Stanioch Członek Zarządu Marcin Tokarek Prezes Zarządu oraz dyrektor ds. ryzyka w SMS Kredyt Sp. z o.o. oraz dyrektor w GCDF (specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem). W latach wiceprezes Ultimo (odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem, rozwój produktów, analizy i wyceny portfeli). Współtwórca systemów do zarządzania kredytami dla Lukas Banku i Big Bank Gdaoski. Przez ponad dwa lata szef zespołu analiz statystycznych i kontroli ryzyka w Cetelem Polska. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Michał Stanioch Członek Zarządu oraz dyrektor wykonawczy w SMS Kredyt Sp. z o. o. W latach analityk i kierownik projektu w GCDF odpowiedzialny m.in. za projekt uruchomienia i rozwoju SMS Kredyt. Wcześniej od 2005 roku w Ultimo jako asystent ds. projektów. Absolwent Politechniki Wrocławskiej. CEL STRATEGICZNY Celem strategicznym Spółki jest osiągnięcie do 2013 roku sprzedaży pożyczek na poziomie pożyczek miesięcznie i osiągnięcie zysku netto w wysokości ponad PLN miesięcznie. OBLIGACJE I CEL OFERTY Pozyskane w ramach emisji obligacji środki w wysokości PLN zostaną przeznaczone na udzielenie nowych pożyczek, a tym samym na wzrost sprzedaży. Ponieważ Grupa Emitenta udziela pożyczek gotówkowych z własnych środków, więc każde zwiększenie akcji pożyczkowej wiąże się ze znacznym wypływem kapitału. Spółka dotychczas korzystała z kapitałów własnych oraz kredytu bankowego zabezpieczonego lokatą (środki na lokatę pochodziły z emisji akcji). WYBRANE DANE FINANSOWE Prezentowana prognoza wyników jest prognozą spółki SMS Kredyt Holding S.A. Jest to prognoza wyniku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding S.A., która uwzględnia wyniki spółki dystrybuującej mikropożyczki (SMS Kredyt Sp. z o.o.), wyniki Zamkniętego Funduszu (Funduszu) oraz Spółki holdingowej (SMS Kredyt Holding S.A., Emitent). W latach jedynym funkcjonującym podmiotem był SMS Kredyt Sp. z o.o., którego zadaniem było dystrybuowanie mikro pożyczek oraz ich bieżąca obsługa. 4

5 Tabela: Prognozy finansowe Grupy SMS Kredyt (dane w tys. PLN). Wyszczególnienie 2010* prognoza prognoza prognoza Kwota wypłacanych pożyczek Przychody Koszty (2 037) (3 467) (9 726) (12 606) EBIT Przychody i koszty finansowe (85) (131) (1 013) (641) Podatek dochodowy (206) (435) (2 011) (4 224) Zysk netto *) Prezentowane dane finansowe za lata 2010 dotyczą SMS Kredyt Sp. z o.o., a od 2011 roku dotyczą prognoz finansowych dla całej Grupy SMS Kredyt. KONTAKT Jeśli są Paostwo zainteresowani udziałem w dalszym rozwoju Spółki i otrzymaniem Memorandum Informacyjnego, prosimy o kontakt: Wojciech Kaliciak Kierownik Projektów Z uwagi na prywatny charakter oferty, Memorandum będzie numerowane i kierowane do nie więcej niż 99 osób. ZASTRZEŻENIA PRAWNE Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są poufne. Zakazane jest powielanie, rozpowszechnianie w całości lub części informacji do osób nieupoważnionych pisemnie przez PROFESCAPITAL Sp. z o.o. (dalej:,,profescapital ). Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienia podstawowych informacji na temat SMS Kredyt Holding S.A. Opracowanie może zawierad stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnid się od faktycznych rezultatów. W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które PROFESCAPITAL uznaje za wiarygodne. PROFESCAPITAL nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie niniejszego dokumentu. PROFESCAPITAL Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich Wrocław Tel: Fax:

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ALUMETAL S.A. ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Kęty, 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje o Emitencie 3 2. Struktura Grupy Kapitałowej ALUMETAL S.A

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej. Casus Finanse S.A. w 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Casus Finanse S.A. w 2014 roku Wrocław, 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Informacje o jednostce dominującej... 4 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014

Konferencja WallStreet. Karpacz, 6 czerwca 2014 Konferencja WallStreet Karpacz, 6 czerwca 2014 Agenda Grupa Magellan Wyniki finansowe Perspektywy rozwoju 3 Grupa Magellan Magellan lider rynku usług finansowania sektora ochrony zdrowia Magellan innowacyjny

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna

PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY PRAGMA INKASO Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie 920 000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007

GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 GRUPA KAPITAŁOWA ARTERIA S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZA ROK 2007 1 Działając na podstawie 91 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33

Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 Internet Media Services SA ul. Puławska 465, 02-844 Warszawa tel.+4822 870 67 76 fax+4822 870 67 33 biuro@imspolska.com www.imspolska.com SPIS TREŚCI: 1. DANE ORGANIZACYJNE 2 1.1. Jednostka dominująca

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Sprawozdanie Zarządu z działalności FAMUR SA za rok 2011 Katowice, 2012-03-12 SPIS TREŚCI 1. Podstawowe informacje 3 1.1. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. 3 1.2. Informacje o Famur

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2011 roku

Warszawa, marzec 2011 roku Oferta obligacji RobygS.A. Warszawa, marzec 2011 roku 1 Agenda 1. Parametry emisji 2. Profil Emitenta 3. Zrealizowane oraz bieżące projekty 4. Podstawowe dane finansowe 5. Metodologia analizy 6. Cel emisji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R.

ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, STOCKINFO S.A. GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ, GOSPODARCZEJ I PERSPEKTYW DALSZEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ SPÓŁKĘ STOCKINFO S.A. TORUŃ, DNIA 31 GRUDNIA 2012 R. Opracowanie: Capital Kopernik S.A. ul. Matejki 42/2,

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

POŻYCZKI UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I P O Z N A Ń S K I E J Nr 59 Organizacja i Zarządzanie 2013 Magdalena OLECHNOWICZ * POŻYCZKI UDZIELANE ZA POMOCĄ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Celem

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl

Prospekt Emisyjny. www.idmsa.pl Prospekt Emisyjny 2008 www.idmsa.pl Prospekt emisyjny sporządzony w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii I oraz ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU Warszawa, 28 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A.

W DRODZE NA GIEŁDĘ IDEA BANK S.A. 26 MARCA 2015 NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZ- POŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNO- CZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII Opis działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r.

Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. Kraków, 9 marca 2015 r. SUMMA LINGUAE S.A. Raport roczny za 2014 r. NINIEJSZY RAPORT ZAWIERA I. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 II. WPROWADZENIE... 4 III. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 5 IV. WYBRANE DANE

Bardziej szczegółowo

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R.

DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. Wrocław, 14 listopada 2013 roku DORADCY24 S.A. RAPORT KWARTALNY ZA III KWARTAŁ 2013 R. ZA OKRES LIPIEC WRZESIEŃ 2013 R. : Raport sporządzony został przez spółkę Doradcy24 S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH

INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH INWESTYCJA O SILNYCH FUNDAMENTACH ATAL Towers, Wrocław Oaza Wilanów, Warszawa Masarska 8 Apartamenty, Kraków Stara Odra Residence, Wrocław Prezentacja dla mediów Warszawa, 22 maja 2015 r. Zastrzeżenie

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B1 i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo