PBS. Wykład 2. do ochrony sieci. 1. Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PBS. Wykład 2. do ochrony sieci. 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 PBS Wykład 2 1. Wprowadzenie do ochrony sieci mgr inż. Roman Krzeszewski mgr inż. Artur Sierszeń mgr inż. Łukasz Sturgulewski Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 1

2 Zamknięte sieci Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 2

3 Współczesna sieć Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 3

4 Tendencje dotyczące bezpieczeństwa sieciowego Wzrost ilości ataków sieciowych Wzrost stopnia skomplikowania ataków Wzrost uzależnienia od sieci komputerowych Brak wykwalifikowanego personelu Brak świadomości użytkowników sieci Brak polityk bezpieczeństwa Bezprzewodowy dostęp Ustawodawstwo Spór prawny Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 4

5 Wpływ polityki rządowej i prawnej Organizacje zajmujące się narażonymi na ataki sieciami będą musiały sprostać coraz większej odpowiedzialności prawnej Federalne prawo US dotyczące bezpieczeństwa sieci zawiera się w : GLB financial services legislation Government Information Security Reform Act HIPAA CIPA Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 5

6 Cele ochrony sieciowej Dostępność Poufność Integralność Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 6

7 Kluczowe elementy ochrony sieci Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 7

8 Wrażliwość sieci na ataki Technologia Konfiguracja Polityka bezpieczeństwa Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 8

9 Możliwość zagrożeń bardziej niebezpieczny a łatwiejszy do użytkowania Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 9

10 Zagrożenia sieciowe Istnieją cztery główne kategorie zagrożeń sieciowych: Niestrukturalne - Unstructured threats Strukturalne - Structured threats Zewnętrzne - External threats Wewnętrzne - Internal threats External Internal exploitation Dial-in exploitation Internet exploitation Compromised host Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 10

11 Cztery klasy ataków sieciowych Ataki rozpoznawcze Ataki dostępowe Odmowa usługi Robaki, wirusy i konie trojańskie Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 11

12 Specyficzne rodzaje ataków Poniższe zagrożenia mogą dotyczyć twojego systemu: Packet sniffers IP weaknesses Password attacks DoS or DDoS Man-in-the-middle attacks Application layer attacks Trust exploitation Port redirection Virus Trojan horse Operator error Worms Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 12

13 Ataki rozpoznawcze Rozpoznanie sieci odnosi się do zjawiska zbierania informacji na temat docelowej sieci przy użyciu ogólno dostępnych informacji i aplikacji. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 13

14 Przykłady ataków rozpoznawczych Przykład zapytani a o adres IP Przykład zapytania o nazwę domeny Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 14

15 Zwalczanie ataków rozpoznawczych Nie można całkowicie zapobiec rozpoznaniu sieci. IDS w sieci i poziomy dostępu mogą z reguły powiadomić administratora kiedy przebiega atak rozpoznawczy (na przykład ping sweeps i skanowanie portów). Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 15

16 Snifing pakietów - Packet Sniffers Host A Router A Router B Host B Snifing pakietów to program, który wykorzystuje kartę sieciową w trybie nasłuchiwania aby przechwycić wszystkie pakiety sieciowe. Poniżej wypisano właściwości snifingu pakietów: Snifing pakietów wykorzystuje przekazywane czystym tekstem. Protokoły, które przekazują informację w ten sposób to: Telnet FTP SNMP POP Snifing pakietów mysi odbywać się w tej samej domenie kolizji. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 16

17 Zwalczanie snifingu pakietów Host A Router A Router B Host B Poniższe techniki i narzędzia mogą być wykorzystane do zwalczania snifingu pakietów: Uwierzytelnianie używanie silnego uwierzytelniania np. poprzez hasła jednorazowe jest pierwszą opcją obrony. Infrastruktura przyłączania zastosowanie odpowiedniej infrastruktury przyłączania przeciwdziała stosowaniu snifingu pakietów w twoim środowisku. Narzędzia antysnifingowe zastosowanie takich narzędzi umożliwia uaktywnienie programów i sprzętu zaprojektowanego do wykrywania snifingu w sieci. Szyfowanie najskuteczniejsza metoda przeciwdziałania snifingowi; nie zabezpiecza i nie wykrywa snifingu, ale sprawia, że staje się on nieistotny. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 17

18 IP Spoofing IP spoofing występuje, kiedy haker na zewnątrz lub wewnątrz sieci używa zaufanego adresu IP. Podczas IP spoofing wykorzystuje się dwie techniki: Haker używa adresu IP, który znajduje się pośród zaufanych adresów. Haker używa uwierzytelnionego zewnętrznego adresu IP, który jest zaufany. IP spoofing wykorzystywany jest do: IP spoofing jest z reguły ograniczony do wprowadzenia szkodliwych danych lub poleceń do istniejącego strumienia danych. Haker zmienia tabele routingu, aby wskazać adres IP, pod który się podszywa w celu otrzymywania wszystkich sieciowych pakietów, które wysyłane są na ten adres. Może wtedy odpowiadać na nie jako zaufany użytkownik. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 18

19 Zwalczanie IP Spoofing Zagrożenie IP spoofingiem może być zredukowane, ale nie wyeliminowane, przez zastosowanie następujących procedur: Kontrola dostępu (Access control) Najpopularniejsza metoda zapobiegania IP spoofingowi to odpowiednie skonfigurowanie kontroli dostępu. Filtrowanie zgodne z RFC 2827 Możesz zapobiegać IP spoofingowi innych sieci przez twoich użytkowników poprzez powstrzymanie ruchu na zewnątrz, który nie posiada adresu źródłowego należącego do zakresu twoich adresów IP. Dodatkowe uwierzytelnianie nie wykorzystujące uwierzytelniania opartego na IP Przykładem takiego uwierzytelniania może być: szyfrowanie (zalecane) silne, wieloskładnikowe, jednorazowe hasła Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 19

20 Ataki DoS Denial of Service Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 20

21 Przykład ataku DDoS Distributed DoS Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 21

22 Zwalczanie ataków Dos Zagrożenie atakami DoS może zostać zredukowane przez zastosowanie następujących trzech metod: Właściwości antyspoofingu Odpowiednia konfiguracja właściwości antyspoofingu na routerach i zaporach ogniowych Właściwości anty-dos Odpowiednia konfiguracja właściwości anty-dos na routerach i zaporach ogniowych Ograniczenie poziomu ruchu Zastosowanie ograniczenia poziomu ruchu do poziomu zgodnego z siecią ISP Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 22

23 Ataki na hasło Hakerzy mogą stosować ataki na hasło, używając kilku różnych metod: Ataki siłowe Ataki słownikowe Konie trojańskie IP spoofing Snifing pakietów Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 23

24 Przykład ataku na hasło L0phtCrack może pobrać zahaszowane znaki hasła i wygenerować z nich treść hasła. Hasła są łamane dwoma różnymi metodami: Ataki słownikowe Ataki siłowe Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 24

25 Zwalczanie ataków na hasło Istnieją następujące metody zwalczania: Nie pozwól użytkownikom używać takiego samego hasła na wielu systemach. Wyłączaj konto po przekroczeniu określonej liczby nieudanych prób zalogowania. Nie używaj haseł wyłącznie literowych. Zalecane są hasła szyfrowane lub OTP. Używaj silnych haseł. Silne hasło to takie, którego długość wynosi przynajmniej 8 znaków i zawiera małe i duże litery, cyfry i znaki alfanumeryczne. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 25

26 Ataki typu Man-in-the-Middle Host A Data in clear text Host B Router A Router B Ataki typu man-in-the-middle wymagają, aby haker posiadał dostęp do pakietów sieciowych, które przechodzą przez sieć. Implementacja ataku typu man-in-the-middle attack wymaga zastosowania: Snifingu pakietów Protokołów routingu i warstwy transportowej Możliwe zastosowania ataków typu man-in-the-middle: Kradzież informacji Przejęcie trwającej sesji Analiza ruchu DoS Uszkodzenie transmitowanych danych Wprowadzenie nowych informacji do sesji sieciowej Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 26

27 Zwalczanie ataków typu Man-in-the- Middle A man-in-the-middle attack can only see cipher text Host A IPSec tunnel Host B Router A ISP Router B Ataki typu Man-in-the-middle mogą być skutecznie zwalczane tylko przy wykorzystaniu szyfrowania. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 27

28 Ataki na warstwę aplikacji Ataki na warstwę aplikacji mają następujące właściwości: Wykorzystują dobrze znane słabości, np. protokoły, które są nieodłącznym elementem aplikacji lub systemu (na przykład sendmail, HTTP i FTP) Często korzystają z portów, które są przepuszczane przez zaporę ogniową (na przykład 80 port TCP używany do ataku na serwery WWW zza zapory ogniowej) Nigdy nie mogą być zupełnie wyeliminowane, ponieważ wciąż odkrywane są nowe słabe punkty Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 28

29 Zwalczanie ataków na warstwę aplikacji Niektóre działania, jakie możesz podjąć w celu zredukowania ryzyka, to: Przeczytaj logi systemu operacyjnego i sieci zanalizuj je za pomocą odpowiednich aplikacji. Zapisz się na listy mailingowe, na których publikowane są informacje o słabych punktach. Uaktualniaj swój system operacyjny i aplikacje najnowszymi patchami. IDS może skanować w poszukiwaniu znanych ataków, monitorować i tworzyć logi ataku oraz, w niektórych przypadkach, zapobiegać atakom. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 29

30 Wykorzystanie zaufania Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 30

31 Zwalczanie wykorzystania zaufania SystemA User = psmith; Pat Smith Hacker blocked Hacker User = psmith; Pat Smithson SystemB compromised by a hacker User = psmith; Pat Smith Systemy na zewnątrz zapory ogniowej nie powinny nigdy być absolutnie zaufane dla systemów wewnątrz zapory ogniowej. Takie zaufanie powinno być ograniczone do określonych protokołów i powinno być nadawane tylko nie tylko na podstawie adresu IP. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 31

32 Przekierowanie portów - Port Redirection Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 32

33 Nieautoryzowany dostęp Nieautoryzowany dostęp oznacza wszystkie nieautoryzowane próby dostępu do prywatnych danych źródłowych: Nie jest to określony typ ataku Odnosi się do większości ataków we współczesnych sieciach Może być zapoczątkowany zarówno z zewnątrz, jak i z wewnątrz sieci Poniższe techniki przeciwdziałają nieautoryzowanemu dostępowi: Wyeliminuj możliwość dostępu hakera do systemu Zapobiegaj prostemu nieautoryzowanemu dostępowi, co jest podstawową funkcją zapory ogniowej Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 33

34 Wirusy i konie trojańskie Wirusy odnoszą się do złośliwego oprogramowania, które jest dołączane do innego programu w celu wykonania szczególnej niechcianej funkcji na stacji roboczej. Końcowe stacje robocze są podstawowym celem wirusów. Koń trojański różni się jedynie tym, że cały program został napisany tak, aby wyglądał jak coś innego, podczas gdy jest on w rzeczywistości narzędziem ataku. Koń trojański jest zwalczany przez oprogramowanie antywirusowe na poziomie użytkownika i jeżeli jest to możliwe, na poziomie sieci. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 34

35 Słabe punkty istnieją na wszystkich warstwach modelu OSI Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 35

36 Co jest polityką bezpieczeństwa? A security policy is a formal statement of the rules by which people who are given access to an organization s technology and information assets must abide. Polityka bezpieczeństwa jest formalnym zbiorem zasad, którymi kierować się muszą ludzie, mający dostęp do technologii i zasobów informacyjnych organizacji. (RFC 2196, Site Security Handbook) Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 36

37 Po co tworzymy politykę bezpieczeństwa? Aby ustanowić podstawę dla ochrony Aby ustalić ramy implementacji zabezpieczeń Aby zdefiniować dozwolone i niedozwolone zachowania Aby pomóc określić niezbędne narzędzia i procedury Aby ustanowić consensus i zdefiniować role Aby ustalić, jak radzić sobie z przypadkami utraty bezpieczeństwa Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 37

38 Elementy polityki bezpieczeństwa Oszacowanie danych Adresacja hostów Zdefiniowanie aplikacji Wskazówki użycia Topologia / Model zaufana POLITYKA Słabe punkty Odmowa usług Nadużycia Rozpoznanie Na lewo znajdują się czynniki projektu sieci, na których oparta jest polityka bezpieczeństwa Na prawo znajdują się podstawowe kierunki zagrożeń internetowych, w celu zwalczania których projektuje się politykę bezpieczeństwa Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 38

39 Bezpieczeństwo sieciowe jako nieustający proces Bezpieczeństwo sieciowe jest nieustającym procesem utworzonym dookoła polityki bezpieczeństwa. Krok 1: Zabezpiecz Krok 2: Monitoruj Krok 3: Testuj Krok 4: Ulepszaj Ulepszaj Zabezpiecz Polityka bezpieczeń stwa Testuj Monitoruj Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 39

40 Ochrona sieci Wprowadź rozwiązania bezpieczeństwa, aby powstrzymać lub zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub nieautoryzowanym działaniom i aby zabezpieczyć informacje: Uwierzytelnianie Szyfrowanie Firewall Łatanie wrażliwych miejsc (patching) Ulepszaj Zabezpiecz Polityka bezpieczeń stwa Testuj Monitoruj Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 40

41 Monitorowanie bezpieczeństwa Wykrywa złamanie reguł polityki bezpieczeństwa Polega na przesłuchiwaniu systemu i detekcji włamań w czasie rzeczywistym Weryfikuje implementację zabezpieczeń z Kroku 1 Ulepszaj Zabezpiecz Polityka bezpieczeń stwa Testuj Monitoruj Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 41

42 Testowanie bezpieczeństwa Weryfikuje skuteczność polityki bezpieczeństwa przez przesłuchiwanie systemu i skanowanie słabości Ulepszaj Zabezpiecz Polityka bezpieczeń stwa Testuj Monitoruj Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 42

43 Ulepszanie bezpieczeństwa Używaj informacji uzyskanych przez monitorowanie i testowanie do wprowadzania ulepszeń do zaimplementowanyc h zabezpieczeń. Dostosuj politykę bezpieczeństwa w miarę identyfikacji słabości i zagrożeń. Ulepszaj Zabezpiecz Polityka bezpieczeń stwa Testuj Monitoruj Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 43

44 Modele bezpieczeństwa sieci Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 44

45 Produkty i rozwiązania zabezpieczające sieci

46 Produkty i rozwiązania zabezpieczające sieci Secure Connectivity Extended Perimeter Security Intrusion Protection Identity Services Security Management Appliances Appliances Appliances PIX Series VPN 3000 Security Cisco 4200 Series Cisco Access Device Appliance Concentrator/Client Control Server Managers PIX Firewall Software PIX Security PDM Appliance Host Based IDM/IEV Identity Based Integrated Integrated Integrated Network Firewall Switch VPN Module Switch Switch IDS Module Services Module CiscoWorks (FWSM) (IDSM) (IBNS) VPN/Securiy Cisco IOS Cisco IOS Cisco IOS 802.1X ext. Management Solution VPN Firewall IDS CiscoWorks Hosting SOHO 90, SOHO 830,1700, 90, 830,1700, 2600, 3600, 2600, 3700, 3600, 3700, series series Solution Engine Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 46

47 Tożsamość użytkownika Mechanizmy udowadniania, kim jesteś Stosuje się zarówno do uwierzytelniania ludzi, jak i urządzeń Trzy atrybuty uwierzytelniania: Coś, co wiesz Coś, co masz Coś, czym jesteś Najczęstsze podejścia do tożsamości: Hasła Tokeny PKI (certyfikaty cyfrowe) Podejście biometryczne Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 47

48 Cisco ACS 3.1 i jego zastosowanie Windows 2000 & NT RADIUS i TACACS+ Wysoka wydajność (powyżej 400 uwierzytelnień na sekundę) Poprawia bezpieczeństwa sieci bezprzewodowych Obsługuje każdy dostęp: bezprzewodowy, firewall, VPN, voice, zawartość lub przełączanie 802.1x zapewnia IBNS dla uwierzytelnianie portów, także bezprzewodowych Obsługuje usługi katalogowe i LDAP Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 48

49 Typy zapór ogniowych Bazujące na serwerach Microsoft ISA CheckPoint BorderManager Osobne urządzenie PIX Security Appliance Netscreen SonicWall Osobiste Norton McAfee ZoneAlarms Zintegrowane IOS Firewall Switch Firewall Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 49

50 Rozwiązania zapór ogniowych Solution Breadth PIX Appliance PIX 501 PIX 506E PIX 515E PIX 525 PIX 535 Switch Module Firewall Service Module (FWSM) IOS FW Router VPN Client xxx VPN Client Software Built in Personal FW 7xxx Mgmt Secure CLI Web UI Embedded Mgr Enterprise Mgmt VMS Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 50

51 PIX Security wykres urządzeń Połączenia Stateful Inspection Firewall Appliance is Hardened OS IPSec VPN Integrated Intrusion Detection Hot Standby, Stateful Failover Easy VPN Client/Server VoIP Support PIX 515E PIX 525 PIX 535 PIX 506E PIX 501 Gigabit Ethernet SOHO ROBO SMB Enterprise Service Provider Wydajność Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 51

52 IOS Firewall Network Integrated Solutions VPN Firewall Intrusion Protection V 3 PN Security Offerings IPsec ACL PKI AAA CBAC Stateful Inspection NAT MSCHAPv2 IDS L2TP/EAP SSH SSL 802.1X IP Services VoIP MPLS Multicast Application Aware QoS Netflow IP Comp Multiprotocol BGP EIGRP OSPF DHCP/DNS GRE Secure Operating System Foundation Device Access by Privilege Level urpf Authentication per user via AAA Activity Logging SNMPv3 Command Authorization via AAA HTTPS Secure ARP (Unicast Reverse Path Forward) Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 52

53 Catalyst Switch Integration Możliwe zastosowanie Infrastruktura Cisco Virtual Private Network Security Services Modules Firewall IDS VPN Firewall SSL NAM IDS 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 53

54 Bezpieczne połączenia Definiowanie peers Dwa urządzenia w sieci, które chcą się połączyć Tunelowanie powoduje iż peers wydają się być wirtualnie tuż obok siebie Złożoność sieci pomiędzy jest ignorowana Technologie Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP) IP Security (IPSec) Secure Shell (SSH) Secure Sockets Layer (SSL) Transport Layer Security (TLS) Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 54

55 Rozwiązania typu VPN Solution Breadth 3000 Concentrator Switch Module VPN Client VPN Service Module (VPNSM) VPN Client Software 3002 Router xxx 7xxx PIX PIX 501 PIX 506E PIX 515E PIX 525 PIX 535 Mgmt Secure Web UI Enterprise Mgmt Menu, CLI Embedded Mgr VMS Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 55

56 Wykres koncentratorów VPN serii 3000 Połączenia High Performance VPN Appliance Centralized Remote Access Control Scalable Platform Redundancy Advanced Client Feature support FIPS 140 Level 2 DES/3DES/AES NAT Transparency Cisco VPN 3030 Cisco VPN 3015 Cisco VPN 3080 Cisco VPN 3060 Cisco VPN 3005 Cisco VPN 3002 Hardware Client SOHO ROBO SMB Enterprise Service Provider Wydajność Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 56

57 Cisco VPN Software Client Obsługiwane systemy Windows 95, 98, NT, 2K ME XP Solaris, Linux Mac OS X Virtual Adapter (Win2K / XP) Graficzny interfejs Windows/Mac Alarmy (usuwane wraz z przyczyną) Personal Firewall Enhancements (zawiera AYT for Cisco Security Agent & Sygate) Współistnienie z Third-Party VPN Vendors Szyfrowanie przy użyciu DES, 3DES lub AES Zakończony na routerach Cisco IOS, PIX firewalls, VPN 3000 Scentralizowane zarządzanie konfiguracją i polityką bezpieczeństwa Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 57

58 Wykres routerów VPN Połączenia High Performance Integrated VPN Appliance Scalable Platform Redundancy Advanced Client Feature support DES/3DES/AES Cisco 3600-VPN Cisco 2600/2691-VPN Cisco 7x00-VPN Cisco 3700-VPN Cisco 1761-VPN Cisco 806 and 1721-VPN SOHO ROBO SMB Enterprise Service Provider Wydajność Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 58

59 Rozwiązania IDS Solution Breadth Network Sensor Switch Sensor IDSM XL Host Sensor Server Agent Desktop Agent Router Sensor xxx 7xxx Firewall Sensor PIX 501 PIX 506E PIX 515E PIX 525 PIX 535 Mgmt Secure Web UI Enterprise Mgmt Command Line Embedded Mgr VMS Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 59

60 Wykres rozwiązań dla zarządzania bezpieczeństwem i tożsamością Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 60

61 AVVID Architektura CISCO Supply Chain Customer Care E-Learning Internet Commerce Workforce Optimization Internet Business Integrators Internet Middleware Layer Messaging Contact Center Multimedia Voice Call Processing Collaboration Video on Demand Personal Productivity Policy Management Security Content Distribution SLA Management Address Management Intelligent Network Services QoS Security Intelligent Network Classification Multicast DNS Services Load Balancing Caching Real Time Services Management Accounting Network Platforms Clients Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 61

62 Modularny projekt SAFE Enterprise campus Enterprise edge Service Building provider edge Management Building distribution Edge distribution E-commerce ISP B Core Corporate Internet ISP A Server VPN and remote access PSTN WAN Frame or ATM Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 62

63 Informacje na temat bezpieczeństwa w Internecie Cisco Connection Online SecurityFocus.com SANS CERT CIAC CVE Computer Security Institute Center for Internet Security ttp://www.cisecurity.org Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 63

64 Informacje na temat bezpieczeństwa - Cisco Cisco Connection Online Cisco Product Specific Incident Response Team (PSIRT) Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 64

65 Podsumowanie

66 Podsumowanie Potrzeba bezpieczeństwa sieci wzrosła wraz ze wzrostem stopnia skomplikowania sieci i ilości połączeń. Istnieją cztery typy zagrożeń bezpieczeństwa: Ustrukturyzowane Nieustrukturyzowane Wewnętrzne Zewnętrzne Istnieje wiele powszechnych metod i technik ataku używanych przez hakerów Rozpoznanie Dostęp Odmowa usługi Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 66

67 Podsumowanie (cd.) Koło Bezpieczeństwa jest graficznym przedstawieniem bezpieczeństwa jako ciągłego procesu zbudowanego wokół polityki bezpieczeństwa, na którą składa się zabezpieczanie, monitorowanie, testowanie i ulepszanie zabezpieczeń sieci. Istnieje wiele komponentów kompletnej polityki bezpieczeństwa Powszechne protokoły zarządzające stanowią integralną część podtrzymywania infrastruktury bezpieczeństwa Pięć kluczowych obszarów ochrony sieci Granice bezpieczeństwa Ochrona połączeń Usługi tożsamości Detekcja intruzów Zarządzanie Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 67

68 Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego Wykład 2 KONIEC Procesy Bezpieczeństwa Sieciowego 68

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION

SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Zalecenia odnośnie budowy bezpiecznego styku z siecią zewnętrzną- na podstawie architektury Cisco Systems SAFE CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Cisco Systems has created the Cisco SMB

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych

Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych Bezpieczeństwo Systemów Sieciowych dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl BSS - v2013 1 Zestawienie producentów zapór

Bardziej szczegółowo

Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005

Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005 Ochrona i Monitorowanie Bezpieczeństwa Sieci (od zewnątrz) Michał Kraut Systems Engineer Maj 2005 1 Agenda Monitorowanie i ochrona bezpieczeństwa -CS-MARS -Cisco IPS -Cisco CSA Ochrona bezpieczeństwa na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security

Bezpieczny styk z Internetem, Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security , Cisco PIX 7.0, Cisco ASA, Cisco IPS 5.0, Cisco IOS Security Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security Appliance ASA 3. Cisco IPS 4200 4. Cisco IOS Security 2 Agenda 1. PIX 7.0 2. Cisco Adaptive Security

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems

Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems PROFESJONALNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA Skuteczne zapobieganie włamaniom Intrusion Prevention Systems WARSZTATY ZABEZPIECZEŃ Opracował: Mariusz Stawowski Check Point Certified Security Expert Plus NetScreen

Bardziej szczegółowo

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE

PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE PANSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KROŚNIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIRUNEK: SIECIOWE SYSTEMY INFOTMARYCZNE Imię i nazwisko autora : Maciej Michalski Nr albumu: 11753 Tytuł pracy : Implementacja Firewall

Bardziej szczegółowo

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA

Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Fundacja Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA Oferta szkoleń dofinansowanych z UE O Fundacji Kontakt Biuro e-mail: biuro@proidea.org.pl ul. Konarskiego 44 lok. 6 30-046 Kraków tel/fax. +48 12 617

Bardziej szczegółowo

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION

CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION DEDYKOWANA ŚCIANA OGNIOWA CISCO PIX 501 CISCO SMB CLASS SOLUTIONS SECURE NETWORK FOUNDATION Niezawodna, specjalizowane ściana ogniowa Cisco PIX 501 typu plug-and-play zapewnia małym biurom i telepracownikom

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych

Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Podstawowe zasady zabezpieczeń sieciowych Christopher Leidigh White Paper 101 Streszczenie Liczba przypadków naruszenia zabezpieczeń rośnie co roku w alarmującym tempie. Coraz bardziej złożone są nie tylko

Bardziej szczegółowo

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz

Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz Budowa wielozadaniowej sieci teleinformatycznej na terenie gminy Siewierz PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ AKTYWNA WĘZEŁ SZKIELETOWY I WĘZŁY DYSTRYBUCYJNE Branża: Inwestycja: Zamawiający: Wykonawca: Podwykonawca:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo

Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo Ściany ogniowe Wykrywanie intruzów Copyright : JaRo ŚCIANY OGNIOWE 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług

Praca dyplomowa inżynierska. Zapory sieciowe uwzględniające filtrowanie warstwy aplikacji i jakości usług Politechnika Warszawska Rok akademicki: 2003/2004 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Wieczorowe Studia Zawodowe - Informatyka Praca dyplomowa inżynierska Zapory sieciowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS

Ściany Ogniowe. Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS Ściany Ogniowe Autorzy: Mirosław Bartyna, Grzegorz Lisowski, Robert Bejster IVFDS 1 STRESZCZENIE Globalny Internet wywołał prawdziwą rewolucję w sposobach prowadzenia biznesu, dostępu do informacji itp.

Bardziej szczegółowo

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe

Ściany ogniowe - Sieci komputerowe Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Ściany ogniowe - Sieci komputerowe 1. Zagrożenia płynące z Internetu Bezpieczeństwo to zagadnienie istotne zarówno dla firm jak i dla indywidualnych użytkowników. Internet

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Politechnika Łódzka Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Katedra Informatyki Stosowanej PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Zdalny dostęp do zasobów sieci LA przedsiębiorstwa oraz metody

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Zabezpieczenia następnej generacji dla sieci firmowych W ciągu ostatnich paru lat, od momentu przedstawienia przez Gartnera koncepcji next-generation firewall, wielu dostawców z branży

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

Cisco TCC co w praktyce oznacza SDN?

Cisco TCC co w praktyce oznacza SDN? Cisco TCC co w praktyce oznacza SDN? Łukasz Bromirski lbromirski@cisco.com CONFidence, maj 2007 Kraków 2006 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Agenda (nie)bezpieczeństwo sieci (?) Cisco Self Defending

Bardziej szczegółowo

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi

PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205. Instrukcja obsługi PORTABLE WLAN SERVER ROUTER 3,5G PRO MT4205 Instrukcja obsługi Rozdział 1 Wstęp 1.1 Właściwości podstawowe MT4205 jest urządzeniem o niewielkich rozmiarach, ale posiadającym ogromne możliwości i wiele

Bardziej szczegółowo

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ CZĘŚĆ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń LAN/WAN na potrzeby przyłączenia LCPD (Lokalnego Centrum Przetwarzania Danych) do sieci korporacyjnej PSE S.A. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika

Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika Router Wireless 54Mbps ADSL Router Instrukcja użytkownika R46.1176.00 wer. 3 06/05 Instalacja... 3 Konfiguracja urządzenia Wireless 54Mbps ADSL Router... 7 Rozwiązywanie problemów... 69 Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M

Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Router bezprzewodowy TD-W8901G/TD-W8901GB ADSL2+ 54M Wer: 1.0.0 1910010317 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x

AdRem NetCrunch. Monitorowanie sieci przewodnik. Monitorowanie i zarządzanie sieciami. Wersja 6.x AdRem NetCrunch Wersja 6.x Monitorowanie sieci przewodnik Monitorowanie i zarządzanie sieciami 2010 AdRem Software, sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo