McAfee Desktop Firewall

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "McAfee Desktop Firewall"

Transkrypt

1 McAfee Desktop Firewall Podrêcznik instalacji Revision 1.0 wersja 8.0

2 COPYRIGHT 2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana w systemie wyszukiwawczym ani tłumaczona na jakikolwiek język w jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy Networks Associates Technology, Inc. lub jej dostawców bądź firm stowarzyszonych. Aby uzyskać taką zgodę, należy zwrócić się pisemnie do działu prawnego firmy Network Associates pod adresem: 5000 Headquarters Drive, Plano, Texas 75024, USA lub skontaktować się telefonicznie pod numerem ZNAKI TOWAROWE Active Firewall, Active Security, Active Security (w Katakana), ActiveHelp, ActiveShield, AntiVirus Anyware wraz ze wzornictwem, AVERT, Bomb Shelter, Certified Network Expert, Clean-Up, CleanUp Wizard, CNX, CNX Certification Certified Network Expert wraz ze wzornictwem, Covert, Design (stylizowane N), Disk Minder, Distributed Sniffer System, Distributed Sniffer System (w Katakana), Dr Solomon s, etykieta Dr Solomon s, Enterprise SecureCast, Enterprise SecureCast (w Katakana), epolicy Orchestrator, Event Orchestrator (w Katakana), EZ SetUp, First Aid, ForceField, GMT, GroupShield, GroupShield (w Katakana), Guard Dog, HelpDesk, HomeGuard, Hunter, LANGuru, LANGuru (w Katakana), M wraz ze wzornictwem, Magic Solutions, Magic Solutions (w Katakana), Magic University, MagicSpy, MagicTree, McAfee, McAfee (w Katakana), McAfee wraz ze wzornictwem, McAfee.com, MultiMedia Cloaking, Net Tools, Net Tools (w Katakana), NetCrypto, NetOctopus, NetScan, NetShield, NetStalker, Network Associates, Network Policy Orchestrator, NetXray, NotesGuard, npo, Nuts & Bolts, Oil Change, PC Medic, PCNotary, PortalShield, Powered by SpamAssassin, PrimeSupport, Recoverkey, Recoverkey International, Registry Wizard, Remote Desktop, ReportMagic, RingFence, Router PM, Safe & Sound, SalesMagic, SecureCast, Service Level Manager, ServiceMagic, SmartDesk, Sniffer, Sniffer (w Hangul), SpamKiller, SpamAssassin, Stalker, SupportMagic, ThreatScan, TIS, TMEG, Total Network Security, Total Network Visibility, Total Network Visibility (w Katakana), Total Service Desk, Total Virus Defense, Trusted Mail, UnInstaller, Virex, Virus Forum, ViruScan, VirusScan, WebScan, WebShield, WebShield (w Katakana), WebSniffer, WebStalker, WebWall, Who s Watching Your Network, WinGauge, Your E-Business Defender, ZAC 2000, Zip Manager są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy Network Associates, Inc. i/lub jej firm zależnych w USA i/lub w innych krajach. Produkty marki Sniffer są wytwarzane tylko przez firmę Network Associates, Inc. Wszystkie inne zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe używane w niniejszym podręczniku są wyłączną własnością ich właścicieli. Ten produkt zawiera lub może zawierać oprogramowanie opracowane w ramach projektu OpenSSL Project lub na potrzeby pakietu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/). Ten produkt zawiera lub może zawierać oprogramowanie kryptograficzne autorstwa Erica Younga Ten produkt zawiera lub może zawierać oprogramowanie licencjonowane (lub wtórnie licencjonowane) na rzecz użytkownika w ramach licencji publicznej GNU General Public License (GPL) lub innych podobnych bezpłatnych licencji na oprogramowanie, które między innymi zezwalają na kopiowanie, modyfikowanie i wtórną dystrybucję niektórych programów lub ich części, a ponadto zapewniają dostęp do kodu źródłowego. W przypadku oprogramowania podlegającego licencji GPL wraz z plikami wykonywalnymi w formacie binarnym dla użytkowników musi być dostępny również kod źródłowy. Na niniejszym dysku CD udostępniony jest kod źródłowy wszystkich zawartych na nim programów podlegających licencji GPL. Jeśli którakolwiek z bezpłatnych licencji na oprogramowanie nakłada na firmę Network Associates obowiązek udzielenia praw do użytkowania, kopiowania lub modyfikowania oprogramowania w zakresie szerszym niż określony w tej umowie, to prawa takie będą miały pierwszeństwo przed prawami i ograniczeniami określonymi w tej umowie. UMOWA LICENCYJNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z ODPOWIEDNIĄ UMOWĄ PRAWNĄ WŁAŚCIWĄ DLA ZAKUPIONEJ LICENCJI, KTÓRA OKREŚLA OGÓLNE ZASADY UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE WIE, JAKIEGO TYPU LICENCJĘ UZYSKAŁ, POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z DOKUMENTAMI SPRZEDAŻY LUB INNYMI POKREWNYMI DOKUMENTAMI UDZIELENIA LICENCJI BĄD ZAMÓWIENIAMI ZAKUPU DOŁĄCZONYMI DO OPAKOWANIA OPROGRAMOWANIA ALBO OTRZYMANYMI ODDZIELNIE W RAMACH ZAKUPU (W FORMIE KSIĄŻECZKI, PLIKU NA DYSKU CD Z PRODUKTEM ALBO PLIKU DOSTĘPNEGO NA WITRYNIE INTERNETOWEJ, Z KTÓREJ ZOSTAŁ POBRANY PAKIET OPROGRAMOWANIA). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ NA WSZYSTKIE WARUNKI OKREŚLONE W UMOWIE, NIE POWINIEN INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. W OKREŚLONYCH PRZYPADKACH MOŻLIWE JEST ZWRÓCENIE PRODUKTU DO FIRMY NETWORK ASSOCIATES LUB MIEJSCA ZAKUPU W CELU UZYSKANIA ZWROTU PEŁNEJ ZAPŁACONEJ KWOTY. Wydanie z kwietnia 2003 r.0!ndbgff!eftlupq!gjsfxbmm UN!xfstkb!9/1 EPDVNFOU!CVJME!$!ECO!112.QM

3 Spis treści ęp 5 Wstęp Krąg odbiorców Konwencje Uzyskiwanie informacji Kontakt z firmami McAfee Security i Network Associates Prezentacja programu Desktop Firewall Zadania realizowane przez program Desktop Firewall Składniki oprogramowania Desktop Firewall Wersja autonomiczna Wersja epolicy Orchestrator Instalacja oprogramowania (wersja autonomiczna) Ogólne omówienie instalacji Przed przystąpieniem do instalacji Niezgodne oprogramowanie Wymagania systemowe Instalacja oprogramowania Usuwanie oprogramowania Instalacja oprogramowania przy użyciu programu epo Ogólne omówienie instalacji Zalecenia dotyczące wdrażania Wymagania systemowe Wymagania konsoli i serwera Wymagania klientów Minimalne wymagania systemowe Niezgodne oprogramowanie Instalacja oprogramowania Uruchamianie programu McAfee Desktop Firewall epo Update Dodawanie oprogramowania klienckiego Desktop Firewall do programu epolicy Orchestrator Podręcznik instalacji iii

4 Spis treści Dodawanie pliku.nap do programu epolicy Orchestrator Dodawanie pliku pakietu do programu epolicy Orchestrator Wdrażanie oprogramowania Desktop Firewall na pozostałych komputerach Konfigurowanie zadania Deployment dla programu Desktop Firewall Tworzenie harmonogramu wdrażania dla zadania Deployment Usuwanie programu Desktop Firewall Usuwanie oprogramowania Desktop Firewall z komputerów klienckich Usuwanie pliku.nap programu Desktop Firewall z Repozytorium Usuwanie pliku pakietu programu Desktop Firewall z Repozytorium Usuwanie programu McAfee Desktop Firewall epo Update iv McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

5 Wstęp Niniejszy podręcznik przedstawia program McAfee McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0 i zawiera następujące informacje: informacje ogólne o produkcie, szczegółowe instrukcje instalacji oprogramowania. Krąg odbiorców Informacje zamieszczone w niniejszym podręczniku są przeznaczone przede wszystkim dla dwóch grup odbiorców: administratorów sieci odpowiedzialnych za firmowe oprogramowanie antywirusowe i zabezpieczające, użytkowników odpowiedzialnych za konfigurowanie i użytkowanie oprogramowania na swoich stacjach roboczych. Podręcznik instalacji 5

6 Wstęp Konwencje W niniejszym podręczniku obowiązują następujące konwencje: Pogrubienie Wszystkie słowa pochodzące z interfejsu użytkownika, w tym opcje, nazwy menu, przycisków i okien dialogowych. Przykład W polach User Name (Nazwa użytkownika) i Password (Hasło) wpisz wartości odpowiednie dla danego konta. Courier Tekst wpisywany bez zmian przez użytkownika, na przykład polecenie po zgłoszeniu systemu. Przykład Aby włączyć agenta, uruchom następujące polecenie na komputerze klienta: FRMINST.EXE /INSTALL=AGENT /SITEINFO=C:\TEMP\SITELIST.XML Kursywa Tytuły podręczników produktów i tematy (nagłówki) w podręcznikach; uwypuklenie; wprowadzenie nowego terminu. Przykład Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po produkcie Desktop Firewall. <TERMIN> Terminy ogólne ujmowane są w nawiasy kątowe. Przykład W drzewie konsoli, w węźle epolicy Orchestrator, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany <SERWER>. UWAGA OSTRZEŻENIE Informacje dodatkowe, na przykład alternatywna metoda wykonania tego samego polecenia. Rada istotna ze względu na bezpieczeństwo użytkownika, systemu komputerowego, firmy, instalacji oprogramowania lub danych. 6 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

7 Uzyskiwanie informacji Uzyskiwanie informacji Podręcznik instalacji * Przewodnik po produkcie * Pomoc Uwagi do wydania Kontakty (niniejszy podręcznik) Wymagania systemowe i instrukcje instalowania oraz uruchamiania oprogramowania. Desktop Firewall 8.0 Podręcznik instalacji Wprowadzanie do produktu i jego funkcji, szczegółowe informacje na temat konfiguracji oprogramowania, informacje na temat wdrożenia, zadań powtarzalnych oraz procedur obsługi. Desktop Firewall 8.0 Przewodnik po produkcie Informacje ogólne i szczegółowe na temat konfiguracji i korzystania z oprogramowania. Co to jest? pomoc do poszczególnych pól. ReadMe. Informacje o produkcie, rozwiązanych problemach, znanych problemach oraz najnowszych dodatkach lub zmianach w produkcie i jego dokumentacji. Informacje o możliwościach kontaktu w sprawie usług i zasobów firm McAfee Security i Network Associates. Dotyczy pomocy technicznej, obsługi klienta, zespołu AVERT (Anti-Virus Emergency Response Team), programu testowania wersji beta i szkoleń. Plik ten zawiera także numery telefonów, adresy pocztowe, adresy internetowe i numery faksów biur firmy Network Associates w Stanach Zjednoczonych i innych rejonach świata. * Plik w formacie Adobe Acrobat.PDF na dysku CD z produktem lub dostępny do pobrania z witryny sieci Web firmy McAfee Security. Drukowany podręcznik dołączony do dysku CD z produktem. Pliki tekstowe dołączone do aplikacji i zamieszczone na dysku CD z produktem. Pomoc dostępna z aplikacji. Menu Pomoc i/lub przycisk Pomoc zapewnia dostęp do pomocy na poziomie strony; przycisk Co to jest? zapewnia dostęp do pomocy na poziomie pól. Podręcznik instalacji 7

8 Wstęp Kontakt z firmami McAfee Security i Network Associates Pomoc techniczna Strona główna Wyszukiwanie w bazie wiedzy Portal usługowy PrimeSupport * Program testowania wersji Beta firmy McAfee https://knowledgemap.nai.com/phpclient/homepage.aspx Zespół szybkiego reagowania AVERT (Anti-Virus Emergency Response Team) Strona główna Biblioteka informacji o wirusach Przesyłanie próbek Witryna pobierania Strona główna Aktualizacje pliku DAT i mechanizmu Aktualizacje produktu * Szkolenia Szkolenia u użytkownika McAfee Security University uniwersytet bezpieczeństwa Obsługa klienta firmy Network Associates Internet https://www.webimmune.net/default.asp ftp://ftp.nai.com/pub/antivirus/datfiles/4.x USA, Kanada i Ameryka Łacińska, numer bezpłatny: Telefon VIRUS NO lub poniedziałek piątek, (czasu środkowoeuropejskiego) Dodatkowe informacje na temat kontaktu z firmami Network Associates i McAfee Security a w szczególności bezpłatne numery telefonów w innych regionach geograficznych można znaleźć w pliku Contact dołączonym do tej wersji produktu. * Wymagane są dane uwierzytelniające logowania. 8 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

9 Prezentacja programu Desktop Firewall 1 W niniejszym rozdziale przedstawiono program Desktop Firewall, w tym: Opisano zadania realizowane przez program Desktop Firewall. Przedstawiono składniki programu Desktop Firewall. Zadania realizowane przez program Desktop Firewall Program Desktop Firewall zapewnia bezpieczeństwo pojedynczym komputerom. Chroni on komputery przed zagrożeniami zewnętrznymi (np. atakami hakerów) i wewnętrznymi (np. niektórymi wirusami). Komputery są zabezpieczane przy wykorzystaniu szeregu mechanizmów, takich jak: Zapora firewall, która analizuje przychodzący i wychodzący ruch sieciowy i blokuje go lub przepuszcza, w zależności od reguł zdefiniowanych przez użytkownika. System monitorowania aplikacji, który monitoruje aplikacje używane przez użytkownika i uniemożliwia uruchomienie wyznaczonych aplikacji tak samodzielnie, jak i przy okazji uruchamiania innych programów. System wykrywania włamań (IDS), który skanuje ruch przeznaczony dla komputera użytkownika i identyfikuje potencjalne ataki skierowane przeciwko systemowi. Dziennik operacji, który rejestruje informacje o działaniach programu Desktop Firewall. Dziennik ułatwia rozwiązywanie problemów i umożliwia przeglądanie wcześniejszych działań. Można używać wszystkich funkcji łącznie lub tylko wybranych. Składniki oprogramowania Desktop Firewall Wersja autonomiczna Program Desktop Firewall jest dostępny w dwóch wersjach w wersji autonomicznej i w wersji epolicy Orchestrator (epo). Wersja autonomiczna programu Desktop Firewall działa na jednym komputerze. Istnieje możliwość bezpośredniego konfigurowania programu. Ta wersja jest doskonałym rozwiązaniem dla użytkowników indywidualnych i małych sieci firmowych. Więcej informacji na temat autonomicznej wersji programu Desktop Firewall oraz jego cech można znaleźć w Przewodniku po produkcie Desktop Firewall. Podręcznik instalacji 9

10 Prezentacja programu Desktop Firewall Wersja epolicy Orchestrator Wersja epolicy Orchestrator (epo) programu Desktop Firewall jest przeznaczona dla użytkowników korporacyjnych. McAfee epolicy Orchestrator to dostępny osobno produkt do zarządzania oprogramowaniem. Korzystając z programu epolicy Orchestrator można przechowywać oprogramowanie Desktop Firewall w centralnym Repozytorium. Oprogramowanie znajdujące się w Repozytorium można w dowolnej chwili instalować na dowolnej liczbie komputerów zarządzanych przez program epo. Program epolicy Orchestrator umożliwia konfigurowanie, dystrybuowanie i zarządzanie oprogramowaniem Desktop Firewall u wszystkich użytkowników sieci z jednego centralnego punktu konsoli epo. Zapewnia także dostęp do dodatkowych funkcji. Wersja epolicy Orchestrator programu Desktop Firewall oferuje wszystkie funkcje wersji autonomicznej, a ponadto funkcje dodatkowe, takie jak możliwość: poddawania kwarantannie systemów bez aktualnych zasad epo, tworzenia raportów, zdalnego monitorowania reguł aplikacji i zapory firewall. Więcej informacji na temat wersji epolicy Orchestrator programu Desktop Firewall oraz jego cech można znaleźć w Przewodniku po produkcie Desktop Firewall. 10 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

11 Instalacja oprogramowania (wersja autonomiczna) 2 W niniejszym rozdziale zamieszczono: ogólne omówienie procesu instalacji i wdrażania autonomicznej wersji programu Desktop Firewall, listę wymagań systemowych, instrukcję instalacji oprogramowania, instrukcje usuwania oprogramowania. Ogólne omówienie instalacji Aby zainstalować program Desktop Firewall: 1 Sprawdź, czy na komputerze jest używane oprogramowanie PGP, a w szczególności składniki PGPadmin lub PGPvpn. Patrz Niezgodne oprogramowanie na str Sprawdź, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe programu Desktop Firewall. Patrz Wymagania systemowe na str Pobierz pliki programu Desktop Firewall z witryny sieci Web firmy McAfee Security lub włóż dysk CD produktu do stacji CD-ROM komputera. 4 Zapoznaj się z plikiem Readme programu Desktop Firewall, aby uzyskać dodatkowe informacje. 5 Uruchom program instalacyjny programu Desktop Firewall. Patrz Instalacja oprogramowania na str Uruchom ponownie komputer. Jeśli zajdzie potrzeba usunięcia oprogramowania Desktop Firewall z komputera, należy wykonać instrukcje opisane w punkcie Usuwanie oprogramowania na str. 14. Podręcznik instalacji 11

12 Instalacja oprogramowania (wersja autonomiczna) Przed przystąpieniem do instalacji Przed przystąpieniem do instalacji programu Desktop Firewall upewnij się, że: na komputerze nie są używane produkty niezgodne z oprogramowaniem Desktop Firewall (patrz Niezgodne oprogramowanie); komputer spełnia minimalne wymagania systemowe programu Desktop Firewall (patrz Wymagania systemowe). Niezgodne oprogramowanie Program Desktop Firewall nie jest zgodny ze składnikami PGPadmin i PGPvpn następujących pakietów oprogramowania: PGP Desktop Security, wersja 7.0 lub nowsza; PGP Corporate Desktop, wersja 7.1 lub nowsza; PGPfire Personal Firewall/IDS, wersja 7.1 lub nowsza. Jeśli planowane są instalacja i użytkowanie programu Desktop Firewall, należy usunąć składniki PGPadmin i PGPvpn. Wymagania systemowe Przed przystąpieniem do instalacji programu Desktop Firewall należy sprawdzić, czy komputer spełnia minimalne wymagania systemowe tego programu: procesor Intel Pentium 166 MHz lub szybszy; monitor o rozdzielczości co najmniej 800 x 600 (zalecane 1024 x 768); pamięć RAM o następującej wielkości (w zależności od systemu operacyjnego): co najmniej 32 MB RAM dla systemu Windows 98 SE lub Windows Me, co najmniej 64 MB RAM dla systemu Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP; co najmniej 32 MB miejsca na dysku twardym. 12 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

13 Instalacja oprogramowania jeden z następujących systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows 98 SE (Second Edition), Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym, Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym, Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 2, Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 2, Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem Service Pack 2, Windows ME (Millennium Edition), Windows XP Home, Windows XP Professional. Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym. UWAGA Są to minimalne wymagania systemowe. Firma McAfee Security zaleca używanie najnowszych dodatków typu Servica Pack i zainstalowanie wszystkich dostępnych poprawek zabezpieczeń typu HotFix przed instalacją oprogramowania Desktop Firewall. Instalacja oprogramowania Przed przystąpieniem do instalacji programu Desktop Firewall należy zapoznać się z informacjami na temat zgodności oprogramowania podanych w punkcie Przed przystąpieniem do instalacji na str Wykonaj jedną z następujących czynności: Jeśli program będzie instalowany z dysku CD, włóż dysk do napędu CD-ROM w komputerze. Jeśli używany będzie plik pobrany z Internetu firmy McAfee Security, wykonaj od razu Krok 2. 2 W systemie Windows kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Uruchom. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Uruchamianie. 3 Przejdź do lokalizacji pliku SETUP.EXE oprogramowania Desktop Firewall, a następnie kliknij przycisk OK. Domyślna lokalizacja tego pliku to \PRODUCTS\DESKTOP FIREWALL\SETUP.EXE na instalacyjnym dysku CD lub w folderze, w którym zapisano pobrane pliki. Rozpocznie się instalacja programu Desktop Firewall. Podręcznik instalacji 13

14 Instalacja oprogramowania (wersja autonomiczna) 4 Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji, aby kontynuować instalację produktu. 5 Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer i uruchomić program Desktop Firewall. UWAGA Jeśli zaznaczenie pola wyboru Tak, chcę teraz ponownie uruchomić komputer zostanie anulowane, oprogramowanie Desktop Firewall będzie chroniło komunikację dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. Usuwanie oprogramowania 1 W systemie Windows kliknij przycisk Start, a następnie wybierz polecenie Ustawienia. 2 Wybierz pozycję Panel sterowania, a następnie ikonę Dodaj/Usuń programy. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj/Usuń programy. 3 Wybierz z listy program McAfee Desktop Firewall 8.0, a następnie kliknij przycisk Zmień/Usuń. Zostanie wyświetlone powitalne okno dialogowe. 4 Wybierz opcję Usuń, aby odinstalować program Desktop Firewall, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5 Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić zamiar usunięcia aplikacji. 6 Kliknij przycisk Zakończ, aby uruchomić ponownie komputer i zakończyć usuwanie programu Desktop Firewall. UWAGA W wypadku zaznaczenia pola wyboru Nie, uruchomię ponownie komputer później, program Desktop Firewall zostanie całkowicie usunięty dopiero po ponownym uruchomieniu komputera. 14 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

15 Instalacja oprogramowania przy użyciu programu epo 3 W niniejszym rozdziale zamieszczono: ogólne omówienie procesu instalacji i wdrażania oprogramowania Desktop Firewall przy użyciu programu epolicy Orchestrator (epo) wersja 3.0, proponowany scenariusz wdrażania, listę wymagań systemowych, instrukcję instalacji oprogramowania, instrukcję usuwania oprogramowania. Ogólne omówienie instalacji Aby wdrożyć oprogramowanie Desktop Firewall i zarządzać nim przy użyciu programu epolicy Orchestrator, wykonaj następujące kroki (każdy z nich stanowi procedurę opisaną w jednym z punktów niniejszego rozdziału bądź w dokumentacji programu epolicy Orchestrator). 1 Zainstaluj program epolicy Orchestrator i bazę danych. Sprawdź, czy serwer epolicy Orchestrator spełnia minimalne wymagania systemowe programu Desktop Firewall. Patrz Wymagania konsoli i serwera na str. 17. Instrukcje instalacji można znaleźć w dokumentacji programu epolicy Orchestrator. 2 Zaloguj się do programu epolicy Orchestrator i skonfiguruj jego Repozytorium. Konieczne jest dodanie lokalizacji, grup lub indywidualnych komputerów, na których ma zostać wdrożone oprogramowanie Desktop Firewall. 3 Zainstaluj agentów programu epolicy Orchestrator na tych komputerach. Można pominąć tę procedurę, jeśli na odpowiednich komputerach są już zainstalowani agenci programu epolicy Orchestrator. Instrukcje instalacji agentów można znaleźć w dokumentacji programu epolicy Orchestrator. 4 Na serwerze epolicy Orchestrator uruchom program McAfee Desktop Firewall epo Update. Patrz Uruchamianie programu McAfee Desktop Firewall epo Update na str. 19. Podręcznik instalacji 15

16 Instalacja oprogramowania przy użyciu programu epo 5 Dodaj oprogramowanie klienckie Desktop Firewall (pliki.nap i.pkg) do Repozytorium programu epolicy Orchestrator. Patrz Dodawanie oprogramowania klienckiego Desktop Firewall do programu epolicy Orchestrator na str Sprawdź, czy komputery, na których ma być zainstalowany program Desktop Firewall, spełniają minimalne wymagania systemowe tego programu. Patrz Wymagania klientów na str Skonfiguruj reguły i inne ustawienia programu Desktop Firewall, które mają być wdrożone. Odpowiednie informacje można znaleźć w Przewodniku po produkcie Desktop Firewall. 8 Zainstaluj oprogramowanie klienckie Desktop Firewall na każdym z komputerów docelowych. Patrz Wdrażanie oprogramowania Desktop Firewall na pozostałych komputerach na str. 21. Zalecenia dotyczące wdrażania Przed każdym większym wdrożeniem produktu należy opracować podstawowy zbiór reguł programu Desktop Firewall. Korzystając z opisanej niżej metody, można utworzyć wspólny zbiór reguł, co wymagać będzie pracy z małą grupą testową przed wdrożeniem oprogramowania Desktop Firewall w pozostałej części sieci. 1 Za pomocą programu epolicy Orchestrator zainstaluj oprogramowanie Desktop Firewall na komputerze administratora. 2 Przełącz zainstalowany produkt w Tryb uczenia (zarówno dla zapory firewall, jak i monitorowania aplikacji). Użyj opcji Tryb uczenia audytu, aby nie odpowiadać na typowe alarmy Trybu uczenia. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku po produkcie Desktop Firewall. 3 Używaj tego komputera w zwykły sposób co najmniej przez tydzień. Tryb uczenia powoduje ciągłe dodawanie reguł odpowiednich dla danej sieci. 4 Po tygodniu dokonaj przeglądu nowych reguł firewall, reguł monitorowania aplikacji i zablokowanych hostów w programie Desktop Firewall. W razie potrzeby: Usuń reguły nieodpowiednie dla typowych użytkowników. Dodaj ewentualne inne potrzebne reguły. 5 Za pomocą programu epolicy Orchestrator zdefiniuj tę konfigurację jako wspólną dla wszystkich przyszłych instalacji oprogramowania Desktop Firewall. 16 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

17 Wymagania systemowe 6 Zainstaluj oprogramowanie Desktop Firewall w większej grupie testowej (najlepiej obejmującej od dziesięciu do dwudziestu użytkowników) i przełącz produkty w Tryb uczenia lub Tryb uczenia audytu. Ta grupa użytkowników przetestuje nową konfigurację oprogramowania Desktop Firewall. Regularnie sprawdzaj ich listy reguł, dodając w razie potrzeby wszelkie nowe wyuczone reguły do wspólnej konfiguracji. Jeśli w ciągu tygodnia działania testowej grupy oprogramowania nie zostaną wyuczone żadne nowe i istotne reguły, konfiguracja wspólna jest gotowa do ogólnego użytku. 7 Wyłącz Tryb uczenia na wszystkich komputerach testowych i we wspólnej konfiguracji programu Desktop Firewall. 8 Zainstaluj oprogramowanie Desktop Firewall na pozostałych komputerach sieciowych. 9 Za pomocą programu epolicy Orchestrator wygeneruj raporty potwierdzające prawidłowość wdrożenia oprogramowania Desktop Firewall na wszystkich komputerach. Wymagania systemowe Przed zainstalowaniem oprogramowania Desktop Firewall należy upewnić się, że komputery spełniają minimalne wymagania tego oprogramowania. Oprogramowanie Desktop Firewall składa się z dwóch elementów, z których każdy ma inne wymagania systemowe: konsoli bazującej na programie epo oraz serwera, wdrożonych klientów. Z reguły konsolę i serwer instaluje się na jednym serwerze epolicy Orchestrator. Serwer epolicy Orchestrator musi spełniać minimalne wymagania określone w punkcie Wymagania konsoli i serwera na str. 17. Po zakończeniu integrowania serwera i konsoli z programem epolicy Orchestrator oprogramowanie może służyć do wdrażania klientów programu Desktop Firewall na komputerach zarządzanych przez program epo. Każdy z tych komputerów docelowych musi spełniać minimalne wymagania systemowe określone w punkcie Wymagania klientów na str. 18. Wymagania konsoli i serwera Oba składniki, konsolę i serwer instaluje się na serwerze programu epolicy Orchestrator spełniającym następujące warunki: jest na nim uruchomiony program epolicy Orchestrator wersja 3.0; spełnia on minimalne wymagania systemowe określone dla tej wersji. Podręcznik instalacji 17

18 Instalacja oprogramowania przy użyciu programu epo Wymagania klientów Przed użyciem programu epolicy Orchestrator do wdrażania klientów programu Desktop Firewall: Upewnij się, że każdy z komputerów docelowych spełnia minimalne wymagania systemowe. Odinstaluj wszelkie niezgodne oprogramowanie z każdego z komputerów docelowych. Minimalne wymagania systemowe procesor Intel Pentium 166 MHz lub szybszy; monitor o rozdzielczości co najmniej 800 x 600 (zalecane 1024 x 768); co najmniej 64 MB pamięci RAM; co najmniej 32 MB miejsca na dysku twardym; jeden z następujących systemów operacyjnych firmy Microsoft: Windows 98 SE (Second Edition), Windows NT Workstation 4.0 z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym, Windows NT Server 4.0 z dodatkiem Service Pack 6 lub nowszym, Windows 2000 Professional z dodatkiem Service Pack 2, Windows 2000 Server z dodatkiem Service Pack 2, Windows 2000 Advanced Server z dodatkiem Service Pack 2, Windows Me (Millennium Edition), Windows XP Home Edition, Windows XP Professional; Microsoft Internet Explorer wersja 5.5 z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym. UWAGA Są to minimalne wymagania systemowe. Firma McAfee Security zaleca używanie najnowszych dodatków typu Servica Pack i zainstalowanie wszystkich dostępnych poprawek zabezpieczeń typu HotFix przed instalacją oprogramowania Desktop Firewall. 18 McAfee Desktop Firewall TM wersja 8.0

19 Instalacja oprogramowania Niezgodne oprogramowanie Program Desktop Firewall nie jest zgodny ze składnikami PGPadmin i PGPvpn następujących pakietów oprogramowania: PGP Desktop Security, wersja 7.0 lub nowsza; PGP Corporate Desktop, wersja 7.1 lub nowsza; PGPfire Personal Firewall/IDS, wersja 7.1 lub nowsza. Jeśli planowane są instalacja i użytkowanie programu Desktop Firewall, należy usunąć składniki PGPadmin i PGPvpn. Instalacja oprogramowania Po sprawdzeniu, że komputery spełniają wymagania systemowe programów Desktop Firewall i epolicy Orchestrator można zainstalować oprogramowanie. W tym celu: 1 Uruchom aplikację McAfee Desktop Firewall epo Update. 2 Dodaj plik.nap programu Desktop Firewall oraz plik pakietu do programu epolicy Orchestrator. 3 Zainstaluj oprogramowanie klienckie Desktop Firewall na wybranych komputerach zarządzanych przez program epo. Uruchamianie programu McAfee Desktop Firewall epo Update 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: Włóż dysk CD programu Desktop Firewall do napędu CD-ROM. Pobierz program Desktop Firewall z witryny internetowej firmy McAfee Security zgodnie z podanymi tam instrukcjami, a następnie rozpakuj pliki do folderu na dysku twardym. 2 Przejdź do pliku programu McAfee Desktop Firewall epo Update (MCAFEEFIREEPOUPDATE80.EXE) i kliknij go dwukrotnie, aby uruchomić program. Plik ten znajduje się w folderze \PRODUCTS\EPO UPDATE FOR FIREWALL\. 3 Po uruchomieniu kreatora aktualizacji (Update wizard) zaakceptuj umowę licencyjną i kontynuuj. 4 Postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami, aby zainstalować program Update. Kreator zażąda ponownego uruchomienia komputera po zakończeniu instalacji. Podręcznik instalacji 19

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim

Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez wcześniejszej zapowiedzi zmian w tym dokumencie oraz w opisanych w nim TM TREND MICRO OfficeScan Client/Server Edition 8 dla korporacji i średnich firm TM Podręcznik instalacji i wdrożenia Podręcznik instalacji i wdrożenia www.trendmicro-europe.com Kod produktu: OSPM83306/70727

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I : 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4, C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Kaspersky Anti-Virus 6.0 for Windows Workstations MP4 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA W E R S J A A P L I K A C J I 6. 0 M A I N T E N A N C E P A C K 4 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybór naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate Edition 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2013 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 10.0

Kaspersky Security Center 10.0 Kaspersky Security Center 10.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA W E R S J A A P L I K A C J I : 1 0. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo