Oprogramowanie VirusScan Enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oprogramowanie VirusScan Enterprise"

Transkrypt

1 Oprogramowanie VirusScan Enterprise do użytku z oprogramowaniem epolicy Orchestrator 2.5.x Podręcznik konfiguracji Wydanie 1.0 wersja 7.1.0

2 PRAWA AUTORSKIE 2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie udostępniania danych ani tłumaczona na żaden język w jakiejkolwiek formie ani przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody firmy Networks Associates Technology, Inc., jej dostawców albo firm stowarzyszonych. Aby uzyskać taką zgodę, należy wysłać odpowiednie pismo do działu prawnego firmy Network Associates na następujący adres: 5000 Headquarters Drive, Plano, Texas USA lub zadzwonić pod numer ZNAKI TOWAROWE Active Firewall, Active Security, Active Security (w katakanie), ActiveHelp, ActiveShield, AntiVirus Anyware (łącznie z projektem), Appera, AVERT, Bomb Shelter, Certified Network Expert, Clean-Up, CleanUp Wizard, ClickNet, CNX, CNX Certification Certified Network Expert (łącznie z projektem), Covert, Design (stylizowane N), Disk Minder, Distributed Sniffer System, Distributed Sniffer System (w katakanie), Dr Solomon s, etykieta Dr Solomon s, E (łącznie z projektem), Entercept, Enterprise SecureCast, Enterprise SecureCast (w katakanie), epolicy Orchestrator, Event Orchestrator (w katakanie), EZ SetUp, First Aid, ForceField, GMT, GroupShield, GroupShield (w katakanie), Guard Dog, HelpDesk, HelpDesk IQ, HomeGuard, Hunter, Impermia, InfiniStream, Intrusion Prevention Through Innovation, IntruShield, IntruVert Networks, LANGuru, LANGuru (w katakanie), M (łącznie z projektem), Magic Solutions, Magic Solutions (w katakanie), Magic University, MagicSpy, MagicTree, McAfee, McAfee (w katakanie), McAfee (łącznie z projektem), McAfee.com, MultiMedia Cloaking, NA Network Associates, Net Tools, Net Tools (w katakanie), NetAsyst, NetCrypto, NetOctopus, NetScan, NetShield, NetStalker, Network Associates, Network Performance Orchestrator, Network Policy Orchestrator, NetXray, NotesGuard, npo, Nuts & Bolts, Oil Change, PC Medic, PCNotary, PortalShield, Powered by SpamAssassin, PrimeSupport, Recoverkey, Recoverkey International, Registry Wizard, Remote Desktop, ReportMagic, RingFence, Router PM, Safe & Sound, SalesMagic, SecureCast, SecureSelect, Service Level Manager, ServiceMagic, SmartDesk, Sniffer, Sniffer (w hangul), SpamKiller, SpamAssassin, Stalker, SupportMagic, ThreatScan, TIS, TMEG, Total Network Security, Total Network Visibility, Total Network Visibility (w katakanie), Total Service Desk, Total Virus Defense, Trusted Mail, UnInstaller, VIDS, Virex, Virus Forum, ViruScan, VirusScan, WebScan, WebShield, WebShield (w katakanie), WebSniffer, WebStalker, WebWall, What's The State Of Your IDS?, Who s Watching Your Network, WinGauge, Your E-Business Defender, ZAC 2000 i Zip Manager to zastrzeżone znaki towarowe firmy Network Associates, Inc. i/lub firm z nią stowarzyszonych zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Produkty ze znakiem firmowym Sniffer są wyłącznie produktami firmy Network Associates, Inc. Wszystkie pozostałe zastrzeżone i niezastrzeżone znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie są wyłączną własnością ich posiadaczy. INFORMACJE O LICENCJI Umowa licencyjna INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW: NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ ODPOWIEDNIĄ UMOWĘ PRAWNĄ (ZWIĄZANĄ Z NABYTĄ LICENCJĄ), W KTÓREJ OPISANE SĄ OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZNA TYPU ZAKUPIONEJ LICENCJI, NALEŻY PRZEJRZEĆ DOKUMENTY DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY ALBO INNE DOKUMENTY DOTYCZĄCE UDZIELENIA LICENCJI LUB ZAMÓWIENIA ZAKUPU, KTÓRE ZOSTAŁY DOSTARCZONE W OPAKOWANIU Z OPROGRAMOWANIEM LUB ODDZIELNIE JAKO CZĘŚĆ TEGO ZAKUPU (W FORMIE BROSZURY, PLIKU NA DYSKU CD-ROM Z PRODUKTEM LUB PLIKU DOSTĘPNEGO W WITRYNIE SIECI WEB, Z KTÓREJ ZOSTAŁ POBRANY PAKIET OPROGRAMOWANIA). JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE WSZYSTKICH WARUNKÓW ZAWARTYCH W UMOWIE, NIE NALEŻY INSTALOWAĆ OPROGRAMOWANIA. JEŚLI JEST TO ZGODNE Z WARUNKAMI SPRZEDAŻY, W WYPADKU NIEZAAKCEPTOWANIA UMOWY, MOŻNA ZWRÓCIĆ PRODUKT DO FIRMY NETWORK ASSOCIATES LUB W MIEJSCU ZAKUPU I OTRZYMAĆ ZWROT KOSZTÓW. Prawa autorskie dotyczące składników produktu Niniejszy produkt zawiera lub może zawierać następujące składniki:! Oprogramowanie opracowane przez grupę OpenSSL Project, przeznaczone do użytku w ramach zestawu narzędzi OpenSSL Toolkit (http:// Oprogramowanie kryptograficzne, którego autorem jest Eric Young i oprogramowanie, którego autorem jest Tim J. Hudson Elementy oprogramowania dystrybuowane w oparciu o licencję GNU General Public License (GPL) lub podobne licencje typu Free Software, które zezwalają użytkownikowi między innymi na kopiowanie, modyfikowanie i redystrybucję określonych programów lub ich fragmentów oraz umożliwiają dostęp do kodu źródłowego. Zgodnie z wymogami licencji GPL, w przypadku oprogramowania dystrybuowanego do użytkowników w postaci wykonywalnego kodu binarnego użytkownikom tym musi również być udostępniony kod źródłowy. W przypadku oprogramowania udostępnianego w oparciu o licencje GPL kod źródłowy jest dostępny na dysku CD tego produktu. Jeśli jakakolwiek z licencji typu Free Software wymaga udostępnienia przez firmę Network Associates praw do używania, kopiowania lub modyfikowania oprogramowania w szerszym zakresie niż prawa przyznane w niniejszej umowie, wówczas prawa takie mają pierwszeństwo przed prawami i ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie.! Oprogramowanie, którego pierwotnym autorem był Henry Spencer, Copyright 1992, 1993, 1994, 1997 Henry Spencer.! Oprogramowanie, którego pierwotnym autorem był Robert Nordier, Copyright Robert Nordier. Wszelkie prawa zastrzeżone.! Oprogramowanie, którego autorem jest Douglas W. Sauder.! Oprogramowanie opracowane przez fundację Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).! Biblioteka International Components for Unicode (ICU) (Copyright International Business Machines Corporation i inne firmy). Wszelkie prawa zastrzeżone.! Oprogramowanie opracowane przez firmę CrystalClear Software, Inc. (Copyright 2000 CrystalClear Software, Inc.).! Technologia FEAD Optimizer (Copyright Netopsystems AG, Berlin, Germany). Wydano: WRZESIEŃ 2003/ VirusScan Enterprise wersja WERSJA DOKUMENTU: 003-PL

3 Spis treści Przedmowa Odbiorcy Konwencje Uzyskiwanie informacji Kontakt z firmą McAfee Security i Network Associates Konfiguracja funkcji AutoUpdate Dodawanie pliku.nap funkcji AutoUpdate Tworzenie i planowanie zadań aktualizacji Tworzenie nowego zadania aktualizacji Planowanie zadania aktualizacji Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań dublowania Tworzenie nowego zadania dublowania Konfigurowanie opcji dotyczących zadania dublowania Planowanie zadania dublowania Konfigurowanie zasad dla funkcji AutoUpdate Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise Dodawanie pliku NAP programu VirusScan Enterprise Wdrażanie produktu Dodawanie plików instalacyjnych produktu Wdrażanie VirusScan Enterprise Konfigurowanie zasad dla produktu Otwieranie stron zasad dla oprogramowania VirusScan Enterprise Ustawienia zasad serwera i stacji roboczej Konfigurowanie zasad ogólnych Karta General (Ogólne) Karta Messages (Komunikaty) Karta Reports (Raporty) Podręcznik konfiguracji iii

4 Spis treści Konfigurowanie zasad dotyczących procesów domyślnych Karta Processes (Procesy) Karta Detection (Wykrywanie) Karta Advanced (Zaawansowane) Karta Actions (Akcje) Określanie zasad dla procesów niskiego ryzyka Karta Processes (Procesy) Karta Detection (Wykrywanie) Karta Advanced (Zaawansowane) Karta Actions (Akcje) Określanie zasad dla procesów wysokiego ryzyka Karta Processes (Procesy) Karta Detection (Wykrywanie) Karta Advanced (Zaawansowane) Karta Actions (Akcje) Określanie zasad dla operacji skanowania podczas dostarczania Karta Detection (Wykrywanie) Karta Advanced (Zaawansowane) Karta Actions (Akcje) Karta Alerts (Alerty) Karta Reports (Raporty) Konfigurowanie zasad dotyczących interfejsu użytkownika Karta Display Options (Opcje wyświetlania) Karta Password Options (Opcje hasła) Konfigurowanie zasad dotyczących wysyłania alertów przez Menedżera alertów Karta Alert Manager Alerts (Alerty Menedżera alertów) Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań na żądanie Tworzenie nowego zadania skanowania na żądanie Konfigurowanie ustawień zadań skanowania na żądanie Karta Where (Gdzie) Karta Detection (Wykrywanie) Karta Advanced (Zaawansowane) Karta Actions (Akcje) Karta Reports (Raporty) Karta Task (Zadanie) Planowanie zadań skanowania na żądanie Karta Task (Zadanie) Karta Schedule (Harmonogram) iv VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

5 Przedmowa W tym podręczniku przedstawiono informacje niezbędne do konfiguracji programu McAfee VirusScan Enterprise wersja przy użyciu narzędzia epolicy Orchestrator w wersji 2.5.x. Obejmują one następujące zagadnienia: " Instalowanie plików.nap (Network Associates Package) modułu AutoUpdate. " Instalowanie plików.nap programu VirusScan Enterprise " Konfigurowanie zasad programu VirusScan Enterprise. " Wdrażanie oprogramowania VirusScan Enterprise " Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań przy użyciu konsoli narzędzia epolicy Orchestrator. Odbiorcy Niniejsze informacje są przeznaczone dla administratorów systemów i sieci odpowiedzialnych za ochronę antywirusową i bezpieczeństwo w firmie. Podręcznik konfiguracji 5

6 Przedmowa Konwencje W niniejszym podręczniku zastosowano następujące konwencje: Czcionka pogrubiona Wszystkie elementy interfejsu użytkownika, w tym nazwy opcji, menu, przycisków i okien dialogowych. Przykład Wypełnij pola Nazwa użytkownika i Hasło dla żądanego konta. Czcionka Courier Dokładny tekst wprowadzany przez użytkownika, na przykład polecenie w wierszu poleceń systemu. Przykład Aby włączyć oprogramowanie agenta, wykonaj na komputerze-kliencie następujące polecenie: FRMINST.EXE /INSTALL=AGENT /SITEINFO=C:\TEMP\SITELIST.XML Kursywa Wyróżnienia, wprowadzenie nowego pojęcia, tytuły podręczników użytkowania produktów oraz tematy (tytuły) wpodręcznikach. Przykład Więcej informacji można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan Enterprise. <NAZWA> W nawiasach okrągłych umieszczane są nazwy ogólne. Przykład W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator kliknij prawym przyciskiem myszy element <SERWER>. OSTRZEŻENIE Dodatkowe informacje, na przykład o innych metodach wykonania tego samego polecenia. Ważna porada udzielona w celu zapewnienia ochrony użytkownika, systemu komputerowego, przedsiębiorstwa, instalacji oprogramowania lub danych. 6 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

7 Uzyskiwanie informacji Uzyskiwanie informacji Podręcznik instalacji * Podręcznik użytkowania produktu * Pomoc Podręcznik konfiguracji * Podręcznik implementacji * Informacje o wersji Plik Contacts (Kontakty) Wymagania systemowe i instrukcje dotyczące instalowania i uruchamiania oprogramowania. VirusScan Enterprise Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji programu epolicy Orchestrator wersja 2.5.x. Podstawowe informacje o produkcie i jego funkcjach, szczegółowe instrukcje dotyczące konfigurowania oprogramowania, informacje o wdrażaniu, zadaniach cyklicznych i procedurach operacyjnych. cpodręcznik użytkowania produktu VirusScan Enterprise Podręcznik użytkowania produktu epolicy Orchestrator wersja 2.5.x. Podręcznik użytkowania produktu McAfee Installation Designer Ogólne i szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania i używania programu. Pomoc Co to jest? dla pól. Informacje na temat korzystania z oprogramowania przy użyciu programu epolicy Orchestrator. Procedury konfigurowania i wdrażania produktu firmy McAfee Security oraz zarządzania nim przy użyciu oprogramowania epolicy Orchestrator. Dodatkowe informacje dotyczące funkcji, narzędzi i składników produktu. Plik ReadMe. Informacje o produkcie, rozwiązanych problemach, znanych problemach, a także dodatkach i zmianach produktu lub dokumentacji dokonanych w ostatniej chwili. Informacje kontaktowe umożliwiające korzystanie z usług i zasobów firmy McAfee Security i Network Associates, takich jak: pomoc techniczna, obsługa klienta, antywirusowy zespół szybkiego reagowania AVERT (Anti-Virus Emergency Response Team), wersja Beta oprogramowania i szkolenia. Plik ten zawiera także listę numerów telefonów, adresów, adresów sieci Web i numerów faksów biur firmy Network Associates w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. * Plik w formacie Adobe Acrobat.PDF, znajdujący się na dysku CD z produktem lub w witrynie firmy McAfee Security przeznaczonej do pobierania plików. Drukowany podręcznik dołączany do dysku CD z produktem. Uwaga: W przypadku niektórych języków podręczniki mogą być dostępne tylko w formie plików PDF. Pliki tekstowe dołączone do oprogramowania i znajdujące się na dysku CD z produktem. Pomoc dostępna z poziomu aplikacji: Menu Pomoc i/lub przycisk Pomoc dla pomocy na poziomie stron; pomoc Co to jest? dostępna po kliknięciu opcji prawym przyciskiem myszy. Podręcznik konfiguracji 7

8 Przedmowa Kontakt z firmą McAfee Security i Network Associates Pomoc techniczna Strona główna Przeszukiwanie bazy wiedzy KnowledgeBase Portal PrimeSupport Service* Program Beta firmy McAfee Security https://knowledgemap.nai.com/phpclient/homepage.aspx Centrala bezpieczeństwa antywirusowy zespół szybkiego reagowania AVERT (Anti-Virus Emergency Response Team) Strona główna Biblioteka informacji o wirusach Przesyłanie próbki wirusa usługa WebImmune laboratorium AVERT Antywirusowy zespół szybkiego reagowania AVERT usługa powiadamiania o aktualizacjach plików DAT https://www.webimmune.net/default.asp Witryna pobierania Strona główna Aktualizacje plików DAT i aparatu ftp://ftp.nai.com/pub/antivirus/datfiles/4.x Uaktualnienia produktów* https://secure.nai.com/us/forms/downloads/upgrades/login.asp Szkolenia Ośrodek McAfee Security University rsity.htm * Wymagane poświadczenia logowania. 8 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

9 Kontakt z firmą McAfee Security i Network Associates Biuro obsługi klienta firmy Network Associates Adres Sieć Web Bezpłatny numer telefoniczny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej: Telefon VIRUS NO albo od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 20:00 czasu środkowego (Ameryka Północna) Dodatkowe informacje na temat kontaktu z firmą Network Associates i McAfee Security (łącznie z bezpłatnymi numerami telefonów dla pozostałych obszarów geograficznych) można znaleźć w pliku Contacts (Kontakty) dostarczonym razem z tą wersją produktu. Podręcznik konfiguracji 9

10 Przedmowa 10 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

11 Konfiguracja funkcji AutoUpdate 1 Plik.NAP funkcji AutoUpdate umożliwia tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań aktualizacji i dublowania dla programu VirusScan Enterprise przy użyciu konsoli narzędzia epolicy Orchestrator. W bieżącej sekcji omówione są następujące tematy: " Dodawanie pliku.nap funkcji AutoUpdate na stronie 12. " Tworzenie i planowanie zadań aktualizacji na stronie 14. " Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań dublowania na stronie 17. " Konfigurowanie zasad dla funkcji AutoUpdate na stronie 21. Podręcznik konfiguracji 11

12 Konfiguracja funkcji AutoUpdate Dodawanie pliku.nap funkcji AutoUpdate Przed utworzeniem, skonfigurowaniem bądź zaplanowaniem zadań aktualizacji lub dublowania dla programu VirusScan Enterprise przy użyciu konsoli narzędzia epolicy Orchestrator należy dodać do repozytorium odpowiedni plik.nap funkcji AutoUpdate. 1 Zaloguj się na serwerze narzędzia epolicy Orchestrator. 2 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator kliknij prawym przyciskiem myszy element Repository (Repozytorium), a następnie wybierz polecenie Configure Repository (Konfiguruj repozytorium). Ilustracja 1-1. Opcja Configure Repository (Konfiguruj repozytorium) Zostanie wyświetlone okno dialogowe Configure Software Repository (Konfigurowanie repozytorium oprogramowania). 12 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

13 Dodawanie pliku.nap funkcji AutoUpdate Ilustracja 1-2. Okno dialogowe Configure Software Repository (Konfigurowanie repozytorium oprogramowania) 3 Zaznacz pole wyboru Add new software to be managed (Dodaj nowe oprogramowanie, które ma być zarządzane). 4 Kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby otworzyć okno dialogowe Select a Software Package (Wybieranie pakietu oprogramowania). 5 Wyszukaj i zaznacz plik CMU301.NAP, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz), aby dodać plik do repozytorium. 6 Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Yes (Tak), aby włączyć obsługę wdrażania oprogramowania. Kliknięcie przycisku Yes (Tak) spowoduje dodanie do repozytorium nowych plików instalacyjnych. Jeśli zostanie kliknięty przycisk No (Nie), konieczne będzie ręczne dodanie plików instalacyjnych. 7 Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Podręcznik konfiguracji 13

14 Konfiguracja funkcji AutoUpdate Tworzenie i planowanie zadań aktualizacji Utwórz zadanie aktualizacji, aby wykonać natychmiastową lub zaplanowaną aktualizację plików definicji wirusów (DAT), aparatu skanowania lub pliku EXTRA.DAT. Szczegółowe informacje dotyczące zadań aktualizacji można znaleźć w Podręczniku użytkowaniu produktu VirusScan Enterprise W bieżącej sekcji omówione są następujące tematy: " Tworzenie nowego zadania aktualizacji na stronie 14. " Planowanie zadania aktualizacji na stronie 15. Tworzenie nowego zadania aktualizacji 1 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator kliknij prawym przyciskiem myszy element Directory (Katalog) lub odpowiednią lokalizację, grupę lub komputer, a następnie zaznacz element Schedule Task (Zaplanuj zadanie). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Schedule New Task (Zaplanuj nowe zadanie). 2 W polu New Task Name (Nazwa nowego zadania) wprowadź odpowiednią nazwę. Może to być dowolna nazwa lub opis zadania. Wpisana wartość będzie wyświetlana na karcie Tasks (Zadania). 3 Na liście Software/Task Type (Oprogramowanie/Typ zadania) zaznacz pozycję McAfee AutoUpdate Update (Aktualizacja). 4 Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowe zadanie. 14 VirusScan Enterprise wersja Ilustracja 1-3. Nowe zadanie aktualizacji Konfiguracja nie jest wymagana.

15 Tworzenie i planowanie zadań aktualizacji Planowanie zadania aktualizacji Zaplanuj istniejące zadanie aktualizacji. Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Planowanie zadań skanowania na żądanie na stronie W górnym okienku szczegółów na karcie Tasks (Zadania) kliknij prawym przyciskiem myszy utworzone zadanie, a następnie wybierz polecenie Edit Task (Edytuj zadanie). Zostanie wyświetlone okno dialogowe epolicy Orchestrator Scheduler (Harmonogram narzędzia epolicy Orchestrator). Ilustracja 1-4. Karta Task (Zadanie) 2 Na karcie Task (Zadanie) usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 3 Zaznacz opcję Enable (Włącz), aby umożliwić planowanie tego zadania. Jeśli opcja Enable (Włącz) nie zostanie zaznaczona, zadanie nie zostanie wykonane bez względu na inne opcje określone w tym oknie dialogowym. 4 Aby określić limit czasu realizacji zadania (w godzinach i minutach) przed jego automatycznym anulowaniem, zaznacz pole wyboru Stop the task if it runs for (Zatrzymaj zadanie, jeśli jest wykonywane dłużej niż). Podręcznik konfiguracji 15

16 Konfiguracja funkcji AutoUpdate 5 Kliknij kartę Schedule (Harmonogram). Ilustracja 1-5. Karta Schedule (Harmonogram) 6 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 7 W obszarze Schedule Task (Zaplanuj zadanie) określ częstotliwość wykonywania zadania, a następnie określ odpowiednie opcje dotyczące planowania zadania.! Jeśli częstotliwość zostanie określona jako Daily (Codziennie), w obszarze Schedule Task Daily (Zaplanuj zadanie do wykonania codziennie) należy podać określony w dniach odstęp czasu.! Jeśli częstotliwość zostanie określona jako Weekly (Co tydzień), należy podać określony w tygodniach odstęp czasu i wyznaczyć dni tygodnia, w których to zadanie ma być wykonywane. 8 Określ odpowiednią wartość w polu Start Time (Godzina rozpoczęcia) i wskaż, czy ma być używana opcja Czas GMT (znany także jako Czas UTC), czy Local Time (Czas lokalny). UTC (skoordynowany czas uniwersalny) to nowy skrót, który we wszystkich językach docelowo ma zastąpić angielskie określenie GMT (średni czas Greenwich). 9 Aby określone zadanie było uruchamiane na wszystkich wybranych komputerach klienckich w sposób losowy, zaznacz pole wyboru Enable randomization (Włącz działanie losowe), a następnie wprowadź przedział czasu, w jakim zadanie ma zostać uruchomione na tych komputerach. 16 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

17 Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań dublowania 10 Aby określone zadanie zostało wykonane na wszystkich komputerach klienckich, które nie są dostępne w zaplanowanym czasie, na karcie Schedule (Harmonogram) zaznacz pole wyboru Run missed task (Wykonaj pominięte zadanie). Jeśli na komputerze po ponownym uruchomieniu jest inicjowany skrypt logowania, określ odpowiednią liczbę minut w polu Delay missed task by (Opóźnij pominięte zadanie o), tak aby zadanie było uruchamiane dopiero po wykonaniu skryptu logowania. 11 Kliknij przycisk OK. Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań dublowania Utwórz zadanie dublowania w celu dokonania replikacji pierwszej włączonej witryny na liście repozytoriów. Zdublowaną witrynę można wykorzystać do przeprowadzania aktualizacji plików DAT, aparatu skanowania lub pliku EXTRA.DAT. Szczegółowe informacje na temat opcji dublowania można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan Enterprise. W bieżącej sekcji omówione są następujące tematy: " Tworzenie nowego zadania dublowania na stronie 17. " Konfigurowanie opcji dotyczących zadania dublowania na stronie 18. " Planowanie zadania dublowania na stronie 18. Tworzenie nowego zadania dublowania 1 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator kliknij prawym przyciskiem myszy element Directory (Katalog) lub odpowiednią lokalizację, grupę lub komputer, a następnie zaznacz element Schedule Task (Zaplanuj zadanie). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Schedule New Task (Zaplanuj nowe zadanie). 2 W polu New Task Name (Nazwa nowego zadania) wprowadź odpowiednią nazwę. Może to być dowolna nazwa lub opis zadania. Wpisana wartość będzie wyświetlana na karcie Tasks (Zadania). 3 Na liście Software/Task Type (Oprogramowanie/Typ zadania) zaznacz pozycję McAfee AutoUpdate Mirror (Dublowanie). 4 Kliknij przycisk OK, aby utworzyć nowe zadanie. Podręcznik konfiguracji 17

18 Konfiguracja funkcji AutoUpdate Konfigurowanie opcji dotyczących zadania dublowania 1 W górnym okienku szczegółów na karcie Tasks (Zadania) kliknij prawym przyciskiem myszy utworzone zadanie, a następnie wybierz polecenie Edit Task (Edytuj zadanie). Zostanie wyświetlone okno dialogowe epolicy Orchestrator Scheduler (Harmonogram narzędzia epolicy Orchestrator). 2 Kliknij przycisk Settings (Ustawienia). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Task Settings (Ustawienia zadania). Ilustracja 1-6. Ustawienia zadania karta Mirror (Dublowanie) 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 4 Określ wartości w obszarze Destination options (Opcje miejsca docelowego), wprowadzając ścieżkę do folderu, w którym ma być przechowywana zdublowana kopia. Ścieżka musi prowadzić do lokalnego folderu z uprawnieniami do odczytu i zapisu. 5 Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna dialogowego epolicy Orchestrator Scheduler (Harmonogram narzędzia epolicy Orchestrator). Planowanie zadania dublowania Aby zaplanować istniejące zadanie dublowania: Dodatkowe szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji Planowanie zadań skanowania na żądanie na stronie W górnym okienku szczegółów na karcie Tasks (Zadania) kliknij prawym przyciskiem myszy utworzone zadanie, a następnie wybierz polecenie Edit Task (Edytuj zadanie). Zostanie wyświetlone okno dialogowe epolicy Orchestrator Scheduler (Harmonogram narzędzia epolicy Orchestrator). 2 Na karcie Task (Zadanie) usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 3 Zaznacz opcję Enable (Włącz), aby umożliwić planowanie tego zadania. 18 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

19 Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań dublowania Jeśli opcja Enable (Włącz) nie zostanie zaznaczona, zadanie nie zostanie wykonane bez względu na inne opcje określone w tym oknie dialogowym. 4 Aby określić limit czasu realizacji zadania (w godzinach i minutach) przed jego automatycznym anulowaniem, zaznacz pole wyboru Stop the task if it runs for (Zatrzymaj zadanie, jeśli jest wykonywane dłużej niż). 5 Kliknij kartę Schedule (Harmonogram). Ilustracja 1-7. Karta Schedule (Harmonogram) 6 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 7 W obszarze Schedule Task (Zaplanuj zadanie) określ częstotliwość wykonywania zadania, a następnie określ odpowiednie opcje dotyczące planowania zadania.! Jeśli częstotliwość zostanie określona jako Daily (Codziennie), w obszarze Schedule Task Daily (Zaplanuj zadanie do wykonania codziennie) należy podać określony w dniach odstęp czasu.! Jeśli częstotliwość zostanie określona jako Weekly (Co tydzień), należy podać określony w tygodniach odstęp czasu i wyznaczyć dni tygodnia, w których to zadanie ma być wykonywane. 8 Określ odpowiednią wartość w polu Start Time (Godzina rozpoczęcia) i wskaż, czy ma być używana opcja Czas GMT (znany także jako Czas UTC), czy Local Time (Czas lokalny). Podręcznik konfiguracji 19

20 Konfiguracja funkcji AutoUpdate UTC (skoordynowany czas uniwersalny) to nowy skrót, który we wszystkich językach docelowo ma zastąpić angielskie określenie GMT (średni czas Greenwich). 9 Aby określone zadanie było uruchamiane na wszystkich wybranych komputerach klienckich w sposób losowy, zaznacz pole wyboru Enable randomization (Włącz działanie losowe), a następnie wprowadź przedział czasu, w jakim zadanie ma zostać uruchomione na tych komputerach. 10 Aby określone zadanie zostało wykonane na wszystkich komputerach klienckich, które nie są dostępne w zaplanowanym czasie, na karcie Schedule (Harmonogram) zaznacz pole wyboru Run missed task (Wykonaj pominięte zadanie). Jeśli na komputerze po ponownym uruchomieniu jest inicjowany skrypt logowania, określ odpowiednią liczbę minut w polu Delay missed task by (Opóźnij pominięte zadanie o), tak aby zadanie było uruchamiane dopiero po wykonaniu skryptu logowania. 11 Kliknij przycisk OK. 20 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

21 Konfigurowanie zasad dla funkcji AutoUpdate Konfigurowanie zasad dla funkcji AutoUpdate Korzystając z modułu AutoUpdate, zdefiniuj repozytoria, z których mają być pobierane najnowsze aktualizacje produktów antywirusowych firmy McAfee. 1 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator zaznacz element Directory (Katalog). 2 W górnym okienku szczegółów rozwiń węzeł McAfee AutoUpdate i zaznacz pozycję Configuration (Konfiguracja). Zostanie wyświetlone okno dialogowe McAfee AutoUpdate General Policies (McAfee AutoUpdate Zasady ogólne). Ilustracja 1-8. General Policies (Zasady ogólne) Karta Repozytoria 1 Kliknij kartę Repositories (Repozytoria). 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). Wstępnie skonfigurowane są dwie witryny: witryna FTP oraz HTTP firmy Network Associates. Witryna FTP jest pierwsza na liście i tym samym jest witryną domyślną. Podręcznik konfiguracji 21

22 Konfiguracja funkcji AutoUpdate 3 Aby dodać nową witrynę do listy repozytoriów, kliknij przycisk Add (Dodaj). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Site options (Opcje witryn). Ilustracja 1-9. Site Options (Opcje witryn) 4 W polu Repository (Repozytorium) wpisz nazwę repozytorium, która zostanie dodana do listy repozytoriów. 5 Wybierz typ witryny:! HTTP Repository (Repozytorium HTTP) Strona sieci Web.! FTP Repository (Repozytorium FTP) Witryna usługi FTP.! UNC Path (Ścieżka UNC) Wspólny katalog UNC (na przykład \\ścieżka\do\katalogu).! Local Path (Ścieżka lokalna) Witryna na komputerze znajdująca się na dysku lokalnym lub mapowanym. 6 W polu URL lub Path (Ścieżka) (w zależności od wybranego typu witryny) wpisz ścieżkę do pliku. W polu Port określ odpowiedni port. Jeśli jest wymagane uwierzytelnianie, określ poświadczenia logowania z uprawnieniami odczytu. Standardowy port HTTP to 80. Standardowy numer portu FTP to VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

23 Konfigurowanie zasad dla funkcji AutoUpdate 7 Kliknij przycisk OK, aby wrócić do okna dialogowego McAfee AutoUpdate General Policies (McAfee AutoUpdate Zasady ogólne). Karta Proxy Settings (Ustawienia proxy) 1 Kliknij kartę Proxy Settings (Ustawienia proxy). Ilustracja Zasady ogólne karta Proxy Settings (Ustawienia proxy) 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 3 Wybierz typ ustawień serwera proxy:! Don t use a proxy (Nie używaj serwera proxy) Połączenie będzie nawiązywane bezpośrednio, bez korzystania z serwera proxy (jest to ustawienie domyślne).! Use Internet Explorer Proxy Settings (Użyj ustawień proxy programu Internet Explorer) Stosowane będą ustawienia serwera proxy zdefiniowane w opcjach przeglądarki Internet Explorer zainstalowanej na komputerze.! Manually configure the proxy settings (Ręcznie skonfiguruj ustawienia proxy) Będą używane ustawienia serwera proxy określone przez użytkownika. Podręcznik konfiguracji 23

24 Konfiguracja funkcji AutoUpdate 4 W przypadku zaznaczenia opcji Manually configure the proxy settings (Ręcznie skonfiguruj ustawienia proxy) ustawienia te należy określić w wyświetlanym obszarze. Wpisz odpowiednie wartości w polach Address (Adres) i Port dla serwera proxy HTTP lub FTP, jak również podaj parametry uwierzytelniania, jeśli są potrzebne. 5 Jeśli istnieją jakiekolwiek wyjątki, zaznacz pole wyboru Specify exceptions (Określ wyjątki) i w widocznym polu wpisz repozytoria, z którymi połączenia mają być nawiązywane bezpośrednio (bez korzystania z serwera proxy). Zaznaczenie opcji Manually configure the proxy settings (Ręcznie skonfiguruj ustawienia proxy) powoduje automatyczne obejście adresu serwera lokalnego. Karta Advanced (Zaawansowane) 1 Kliknij kartę Advanced (Zaawansowane). Ilustracja Strona General Policies (Zasady ogólne) karta Advanced (Zaawansowane) 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 3 W obszarze Repository selection options (Opcje wyboru repozytorium) wybierz odpowiednią opcję:! Use epo configured repositories (Użyj repozytoriów skonfigurowanych za pomocą programu epo). Będzie używana lista witryn skonfigurowanych z poziomu programu epolicy Orchestrator dla modułu AutoUpdate w sposób opisany w tej sekcji.! Use client configured repositories (Użyj repozytoriów skonfigurowanych na kliencie). Będzie używana lista repozytoriów skonfigurowana za pośrednictwem lokalnej kopii programu VirusScan Enterprise działającej na tej stacji roboczej. Zasady można dostosowywać na dowolnym poziomie katalogów. Na przykład niektóre witryny można skonfigurować na poziomie katalogu głównego, a inne na poziomie podkatalogów. 24 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

25 Konfigurowanie zasad dla funkcji AutoUpdate Karta Updates (Aktualizacje) 1 Wybierz kartę Updates (Aktualizacje). Ilustracja Strona General Policies (Zasady ogólne) karta Updates (Aktualizacje) 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 3 W polu Log file (Plik dziennika) wpisz nazwę i położenie pliku dziennika. 4 W obszarze Run options (Opcje uruchamiania) wskaż plik wykonywalny, który ma zostać uruchomiony po zakończeniu wykonywania zadania. Tej opcji można użyć na przykład do uruchomienia sieciowego programu narzędziowego służącego do powiadamiania administratora o zakończeniu operacji aktualizacji.! Enter the executable to be run after update is completed (Podaj plik wykonywalny, który ma zostać uruchomiony po zakończeniu operacji aktualizacji). Wybierając tę opcję, należy wpisać nazwę i położenie pliku wykonywalnego, który ma zostać uruchomiony.! Only run after Successful Update (Wykonaj tylko po pomyślnej aktualizacji). Zaznacz tę opcję, aby uruchomić plik wykonywalny tylko wtedy, gdy zadanie aktualizacji zostanie wykonane pomyślnie. Jeżeli aktualizacja nie zakończy się powodzeniem, określony program nie zostanie uruchomiony. 5 W obszarze DAT downgrade (Przywracanie wcześniejszych wersji plików DAT) określ, czy zezwolić na przywracanie wcześniejszych wersji lokalnych plików DAT. Możliwość przywrócenia wcześniejszej wersji plików DAT istnieje na przykład wówczas, gdy pliki DAT w repozytorium są starsze, niż pliki na kliencie. Jeśli opcja ta nie zostanie zaznaczona, funkcja AutoUpdate będzie zastępować lokalne pliki DAT jedynie nowszymi wersjami. 6 Kliknij przycisk Apply (Zastosuj). Podręcznik konfiguracji 25

26 Konfiguracja funkcji AutoUpdate 26 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

27 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan 2 Enterprise Oprogramowanie VirusScan Enterprise zastępuje produkty VirusScan 4.5.1, NetShield 4.5 i VirusScan Enterprise Program VirusScan Enterprise można zainstalować zarówno na komputerach osobistych, jak i na serwerach. W bieżącej sekcji omówione są następujące tematy: " Dodawanie pliku NAP programu VirusScan Enterprise na stronie 28. " Wdrażanie produktu na stronie 30. " Konfigurowanie zasad dla produktu na stronie 33. " Tworzenie, konfigurowanie i planowanie zadań na żądanie na stronie 67. " Planowanie zadań skanowania na żądanie na stronie 77. Podręcznik konfiguracji 27

28 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise Dodawanie pliku NAP programu VirusScan Enterprise Przed skonfigurowaniem lub wdrożeniem produktu VirusScan Enterprise przy użyciu konsoli narzędzia epolicy Orchestrator należy dodać do repozytorium odpowiedni plik.nap programu VirusScan Enterprise. 1 Zaloguj się na serwerze narzędzia epolicy Orchestrator przy użyciu uprawnień administratora. 2 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator kliknij prawym przyciskiem myszy element Repository (Repozytorium), a następnie wybierz polecenie Configure Repository (Konfiguruj repozytorium). Ilustracja 2-1. Opcja Configure Repository Konfiguruj repozytorium) Zostanie wyświetlone okno dialogowe Configure Software Repository (Konfigurowanie repozytorium oprogramowania). 28 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

29 Dodawanie pliku NAP programu VirusScan Enterprise Ilustracja 2-2. Okno dialogowe Konfigurowanie repozytorium oprogramowania 3 Zaznacz opcję Add new software to be managed (Dodaj nowe oprogramowanie, które ma być zarządzane), a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby otworzyć okno dialogowe Select a Software Package (Wybieranie pakietu oprogramowania). 4 Odszukaj i zaznacz plik VSE710.NAP. 5 Kliknij przycisk Open (Otwórz), aby dodać plik do repozytorium. 6 Gdy zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Yes (Tak), aby włączyć obsługę wdrażania oprogramowania. Kliknięcie przycisku Yes (Tak) spowoduje dodanie do repozytorium nowych plików instalacyjnych. Jeśli zostanie kliknięty przycisk No (Nie), konieczne będzie ręczne dodanie plików instalacyjnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Dodawanie plików instalacyjnych produktu na stronie Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Podręcznik konfiguracji 29

30 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise Wdrażanie produktu Produkt VirusScan Enterprise może zostać wdrożony ze zmodyfikowanymi zasadami lub bez nich w całej lokalizacji, w grupie, na pojedynczym komputerze lub w katalogu. W bieżącej sekcji omówione są następujące tematy: " Dodawanie plików instalacyjnych produktu na stronie 30. " Wdrażanie VirusScan Enterprise na stronie 31. Dodawanie plików instalacyjnych produktu Aby zainstalować oprogramowanie VirusScan Enterprise przy użyciu konsoli narzędzia epolicy Orchestrator, należy dodać do repozytorium plik pakietu instalacyjnego produktu VirusScan Enterprise (INSTALL.PKG) oraz pliki instalacyjne (binarne). Pliki te znajdują się na dysku CD-ROM produktu lub w lokalizacji, w której zostały zapisane. Jeśli dokonano modyfikacji programu VirusScan Enterprise i został utworzony niestandardowy plik.pkg zawierający program McAfee Installation Designer, który ma zostać wdrożony, w czasie wykonywania tego procesu będzie można wyszukać lokalizację tego pliku. Jeśli w etapie Krok 6 na stronie 29 został kliknięty przycisk Yes (Tak), wykonywanie tej procedury nie jest konieczne. 1 Zaloguj się na serwerze narzędzia epolicy Orchestrator. 2 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator kliknij prawym przyciskiem myszy element Repository (Repozytorium), a następnie wybierz polecenie Configure Repository (Konfiguruj repozytorium). Zostanie wyświetlone okno dialogowe Configure Software Repository (Konfigurowanie repozytorium oprogramowania). 3 Zaznacz pole wyboru Enable software deployment (Włącz obsługę wdrażania oprogramowania), a następnie kliknij przycisk Continue (Kontynuuj), aby otworzyć okno dialogowe Select a Software Package (Wybieranie pakietu oprogramowania). 4 Odszukaj i zaznacz plik INSTALL.PKG, a następnie kliknij przycisk Open (Otwórz). Jeśli w folderze, w którym znajduje się plik INSTALL.PKG, znajdują się także pliki instalacyjne (binarne), zostaną one automatycznie zainstalowane. Jeśli pliki instalacyjne znajdują się w innym folderze, do jego wskazania należy użyć okna dialogowego Browse (Przeglądanie). 5 Po pomyślnym zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK. 30 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

31 Wdrażanie produktu Wdrażanie VirusScan Enterprise Po dodaniu do repozytorium wszystkich potrzebnych plików oprogramowania VirusScan Enterprise możliwe będzie wdrożenie tego oprogramowania w określonej witrynie, grupie, na pojedynczym komputerze lub w całym katalogu. Produkt ten może zostać wdrożony przed lub po określeniu pozostałych zasad. 1 W drzewie konsoli w obszarze Directory (Katalog) zaznacz odpowiednią lokalizację, grupę, pojedynczy komputer lub cały katalog, w którym ma zostać wdrożone oprogramowanie VirusScan Enterprise. 2 W górnym okienku szczegółów na karcie Policies (Zasady) zaznacz element VirusScan Enterprise 7.1. Ilustracja 2-3. Wybór katalogów i zasad Podręcznik konfiguracji 31

32 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise W dolnym okienku szczegółów zostanie wyświetlona strona instalacyjna. Ilustracja 2-4. Strona instalacyjna oprogramowania VirusScan Enterprise 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 4 W obszarze Install options (Opcje instalacji) zaznacz opcję Force Install VirusScan Enterprise (Wymuszaj instalację oprogramowania VirusScan Enterprise). 5 Kliknij przycisk Select (Wybierz), aby otworzyć okno dialogowe Select a Software Package (Wybieranie pakietu oprogramowania). 6 Odszukaj i zaznacz pakiet oprogramowania VirusScan Enterprise 7.1.0, a następnie kliknij przycisk OK. 7 Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać te ustawienia. 8 Gdy ta zasada instalacji jest gotowa do udostępnienia agentowi epolicy Orchestrator, zaznacz pole wyboru Enforce Policies for VirusScan Enterprise (Wymuszaj zasady dla programu VirusScan Enterprise). OSTRZEŻENIE Kliknięcie przycisku Apply (Zastosuj) nie spowoduje zainstalowania oprogramowania w określonych lokalizacjach docelowych. Zaznaczenie pola wyboru Enforce Policies for VirusScan Enterprise (Wymuszaj zasady dla programu VirusScan Enterprise) spowoduje, że produkt zostanie zainstalowany podczas kolejnej sesji łączności między agentem a serwerem. Spowoduje to także zainstalowanie niestandardowych zasad, o ile zasady zostały zmodyfikowane i zastosowane. Dodatkowe informacje o komunikacji między agentem i serwerem można znaleźć w dokumentacji produktu epolicy Orchestrator wersja 2.x. 32 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

33 Konfigurowanie zasad dla produktu Konfigurowanie zasad dla produktu Konfigurując zasady programu VirusScan Enterprise za pomocą konsoli programu epolicy Orchestrator, można wymusić stosowanie względem grup komputerów opcji, które definiują konfigurację wszystkich zadań i uprawnień. Zasady te zastępują ustawienia konfiguracyjne zdefiniowane na poszczególnych stacjach roboczych. Informacje dotyczące zasad i metod wymuszania ich stosowania można znaleźć w dokumentacji produktu epolicy Orchestrator wersja 2.x. Przed dokonaniem konfiguracji jakichkolwiek zasad należy zaznaczyć w drzewie konsoli grupę komputerów, dla których mają zostać zdefiniowane zasady. Karty zasad odnoszące się do programu VirusScan Enterprise (za pomocą których można zdefiniować zasady programu VirusScan Enterprise) są niemal identyczne z kartami znajdującymi się w oknach dialogowych dostępnych w Konsoli programu VirusScan Console. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące opcji, które można ustawiać dla programu VirusScan Enterprise, zobacz Podręcznik użytkowania produktu VirusScan Enterprise Gdy zostaną ustawione i zapisane wymagane opcje zasad dla komputera docelowego lub grupy komputerów docelowych i gdy nowe zasady będą gotowe do wdrożenia przez agenta narzędzia epolicy Orchestrator, w górnym okienku szczegółów na karcie Policies (Zasady) należy zaznaczyć element VirusScan Enterprise i w dolnym okienku szczegółów zaznaczyć pole wyboru Enforce Policies for VirusScan Enterprise (Wymuszaj zasady dla programu VirusScan Enterprise). Zaznaczenie tej opcji pozwoli na wdrażanie zasad podczas następnej sesji komunikacji agenta z serwerem. W bieżącej sekcji omówione są następujące tematy: " Otwieranie stron zasad dla oprogramowania VirusScan Enterprise na stronie 34. " Ustawienia zasad serwera i stacji roboczej na stronie 35. " Konfigurowanie zasad ogólnych na stronie 35. " Konfigurowanie zasad dotyczących procesów domyślnych na stronie 40. " Określanie zasad dla procesów niskiego ryzyka na stronie 46. " Określanie zasad dla procesów wysokiego ryzyka na stronie 50. " Określanie zasad dla operacji skanowania podczas dostarczania na stronie 54. " Konfigurowanie zasad dotyczących interfejsu użytkownika na stronie 61. " Konfigurowanie zasad dotyczących wysyłania alertów przez Menedżera alertów na stronie 66. Podręcznik konfiguracji 33

34 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise Otwieranie stron zasad dla oprogramowania VirusScan Enterprise Aby przy użyciu konsoli narzędzia epolicy Orchestrator skonfigurować zasady dla programu VirusScan Enterprise: 1 Zaloguj się na serwerze narzędzia epolicy Orchestrator. 2 W drzewie konsoli w obszarze epolicy Orchestrator Directory (Katalog) zaznacz lokalizację, grupę, pojedynczy komputer lub cały katalog. Ilustracja 2-5. Zasady dla programu VirusScan Enterprise W górnym okienku szczegółów są wyświetlane karty Policies (Zasady), Properties (Właściwości) i Tasks (Zadania). 3 W górnym okienku szczegółów kliknij kartę Policies (Zasady), a następnie rozwiń element VirusScan Enterprise 7.1. W drzewie zostaną wyświetlone następujące strony dotyczące zasad:! Zasady ogólne! Zasady dla procesów domyślnych! Zasady dla procesów niskiego ryzyka! Zasady dla procesów wysokiego ryzyka! Zasady skanowania poczty podczas dostarczania! Zasady interfejsu użytkownika! Zasady wysyłania alertów przez Menedżera alertów 4 Zaznacz pozycję VirusScan Enterprise 7.1, aby wyświetlić jej strony zasad. 34 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

35 Konfigurowanie zasad dla produktu Ustawienia zasad serwera i stacji roboczej Zasady dla serwerów i stacji roboczych należy konfigurować oddzielnie. Przyciski Server (Serwer) i Workstation (Stacja robocza) u góry każdej strony zasad pozwalają na określenie, czy konfigurowane zasady dotyczą serwerów czy stacji roboczych w określonej grupie komputerów docelowych. Dzięki temu dla komputerów należących do jednej grupy można wdrożyć jednocześnie dwie różne konfiguracje. Zaznaczenie i weryfikacja tej opcji jest bardzo ważnym etapem konfigurowania ustawień. Konfigurowanie zasad ogólnych Opcje na kartach General Policies (Zasady ogólne) dotyczą domyślnych procesów skanowania przy uzyskiwaniu dostępu oraz procesów niskiego i wysokiego ryzyka. Informacje na temat procesów niskiego oraz wysokiego ryzyka można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan Enterprise Karty te służą do konfigurowania zasad: " Karta General (Ogólne) na stronie 36. " Karta Messages (Komunikaty) na stronie 37. " Karta Reports (Raporty) na stronie 39. Podręcznik konfiguracji 35

36 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise Karta General (Ogólne) Określ zasady ogólne. Należy pamiętać, aby określić zasady zarówno dla serwera, jak i stacji roboczej. 1 W górnym okienku szczegółów, w obszarze VirusScan Enterprise 7.1 kliknij element General Policies (Zasady ogólne). 2 W dolnym okienku szczegółów kliknij kartę General (Ogólne). Ilustracja 2-6. General Policies (Zasady ogólne) karta General (Ogólne) 3 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 4 Skonfiguruj następujące opcje dotyczące zasad: Scan (Skanuj) Wybierz, czy podczas zamykania systemu mają być skanowane sektory rozruchowe i/lub dyskietki. 36 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

37 Konfigurowanie zasad dla produktu General (Ogólne) Określ, czy w trakcie uruchamiania systemu opcja skanowania podczas uzyskiwania dostępu ma być wyłączona czy włączona, oraz określ lokalizację i nazwę folderu kwarantanny dla operacji skanowania podczas uzyskiwania dostępu. Scan time (Czas skanowania) Określ w sekundach maksymalny czas skanowania plików archiwalnych i maksymalny czas skanowania wszystkich plików. Istnieje także możliwość określenia, czy ma być wymuszany limit czasu skanowania wszystkich plików. 5 Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać te ustawienia. Ta karta jest identyczna z kartą General (Ogólne), która jest wyświetlana w oknie dialogowym VirusScan On-Access Scan Properties (Właściwości skanowania podczas uzyskiwania dostępu w programie VirusScan) po kliknięciu elementu General Settings (Ustawienia ogólne). Szczegółowe informacje na temat tych opcji można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan Enterprise Karta Messages (Komunikaty) Określ zasady wyświetlania komunikatów użytkownika. Należy pamiętać, aby określić zasady zarówno dla serwera, jak i stacji roboczej. Podręcznik konfiguracji 37

38 Konfigurowanie oprogramowania VirusScan Enterprise 1 W dolnym okienku szczegółów kliknij kartę Messages (Komunikaty). 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). Ilustracja 2-7. Strona General Policies (Zasady ogólne) karta Messages (Komunikaty) 3 Skonfiguruj, jakie komunikaty mają być wysyłane do użytkowników lokalnych i sieciowych: Messages for local users (Komunikaty dla użytkowników lokalnych) Określ, czy dla użytkowników lokalnych ma być wyświetlane okno dialogowe On-Access Scan Messages (Komunikaty skanowania podczas uzyskiwania dostępu), a także akcje, które mogą zostać wykonane na zainfekowanych plikach przez użytkowników lokalnych niedysponujących uprawnieniami administratora. Response to network users (Odpowiedź do użytkowników sieciowych) Określ, czy w wypadku masowej infekcji ma być wysyłany odpowiedni komunikat do użytkowników sieciowych i czy ma następować rozłączenie użytkowników zdalnych oraz zablokowanie dostępu do udziału sieciowego. 4 Kliknij przycisk Apply (Zastosuj), aby zapisać te ustawienia. 38 VirusScan Enterprise wersja 7.1.0

39 Konfigurowanie zasad dla produktu Ta karta jest identyczna z kartą Komunikaty, która jest wyświetlana w oknie dialogowym Właściwości skanowania podczas uzyskiwania dostępu w programie VirusScan po kliknięciu elementu Ustawienia ogólne. Szczegółowe informacje na temat tych opcji można znaleźć w Podręczniku użytkowania produktu VirusScan Enterprise Karta Reports (Raporty) Skonfiguruj rejestrowanie operacji w dzienniku oraz określ, które informacje mają być rejestrowane. Należy pamiętać, aby określić zasady zarówno dla serwera, jak i stacji roboczej. 1 W dolnym okienku szczegółów kliknij kartę Reports (Raporty). Ilustracja 2-8. Strona General Policies (Zasady ogólne) karta Reports (Raporty) 2 Usuń zaznaczenie pola wyboru Inherit (Dziedzicz). 3 Skonfiguruj zasady rejestrowania: Log file (Plik dziennika) Zdecyduj, czy dane operacji związanych z aktywnością wirusów mają być rejestrowane w pliku dziennika. Możesz również określić, czy wielkość pliku dziennika ma być ograniczana oraz podać jego lokalizację. Podręcznik konfiguracji 39

VirusScan Enterprise aktualizacja

VirusScan Enterprise aktualizacja VirusScan Enterprise aktualizacja Podręcznik implementacji Wydanie 1.0 wersja 7.1.0 PRAWA AUTORSKIE 2003 Network Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

VirusScan Enterprise. Podręcznik instalacji Wydanie 1.0. wersja 7.1.0

VirusScan Enterprise. Podręcznik instalacji Wydanie 1.0. wersja 7.1.0 VirusScan Enterprise Podręcznik instalacji Wydanie 1.0 wersja 7.1.0 PRAWA AUTORSKIE 2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie VirusScan Enterprise

Oprogramowanie VirusScan Enterprise Oprogramowanie VirusScan Enterprise Podręcznik użytkowania produktu Revision 1.0 version 7.1.0 PRAWA AUTORSKIE 2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej

Bardziej szczegółowo

McAfee Desktop Firewall

McAfee Desktop Firewall McAfee Desktop Firewall Podrêcznik instalacji Revision 1.0 wersja 8.0 COPYRIGHT 2003 Networks Associates Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika PRAWA AUTORSKIE Copyright 2005 McAfee, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przesyłana, przepisywana, przechowywana w systemie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail

Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5. z technologią Brightmail Podręcznik wprowadzający urządzenia Symantec Messaging Gateway 10.5 z technologią Brightmail Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA

DOKUMENTACJA DODATKOWA Kaspersky Administration Kit 8.0 DOKUMENTACJA DODATKOWA W E R S J A P R O G R A M U : 8. 0 C R I T I C A L F I X 1 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania

Podręcznik instalacji oraz uaktualniania For Enterprise and Medium Business Podręcznik instalacji oraz uaktualniania Bezpieczeństwo punktu końcowego Chmura chroniona Bezpieczeństwo Web Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control Wersja 12.1, Release Update 1 MP1 Symantec Endpoint Protection,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI

PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI Kaspersky Administration Kit 8.0 PODRĘCZNIK ZDALNEJ INSTALACJI W E R S J A A P L I K A C J I : 8. 0 Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za wybór naszego produktu. Mamy nadzieję, że ta dokumentacja będzie pomocna

Bardziej szczegółowo

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik

Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Wstępna konfiguracja sterownika HP Przewodnik Przewodnik po programie Wstępna konfiguracja sterownika HP Prawa autorskie i licencje 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i korzystaniem z oprogramowania należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012

Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012. SolidWorks Enterprise PDM 2012 Podręcznik Instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2012 SolidWorks Enterprise PDM 2012 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...9 2 Instalacja - Informacje ogólne...10

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.4 programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora

Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora Kaspersky Endpoint Security 8 for Windows Podręcznik administratora WERSJA APLIKACJI: 8.0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu! Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Security Center 9.0

Kaspersky Security Center 9.0 Kaspersky Security Center 9.0 PODRĘCZNIK ADMINISTRATORA WERSJA APLIKACJI: 9. 0 Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILE SECURITY. dla systemu Microsoft Windows Server. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILE SECURITY dla systemu Microsoft Windows Server Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Przewodnik po instalacj i i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 5 Copyright 2014 ESET, spol. s r.o. Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu

ABBYY FineReader 12 Corporate Podręcznik administratora systemu ABBYY FineReader 12 Corporate 2013 ABBYY. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i nie stanowią żadnego zobowiązania

Bardziej szczegółowo