Braille Sense U2 QWERTY. Instrukcja użytkownika 8.0. HIMS International

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Braille Sense U2 QWERTY. Instrukcja użytkownika 8.0. HIMS International"

Transkrypt

1 Braille Sense U2 QWERTY Instrukcja użytkownika 8.0 HIMS International 139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea Phone: Fax: Website: Dystrybutor w Polsce: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D Grodzisk Mazowiedzki. tel. (22) lub (22) Strona internetowa:

2 E.C.E. 2

3 Ważne ze względu bezpieczeństwa: Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense U2 QWERTY, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia Wejściowe napięcie zasilacza wynosi 100V-240V, a wyjściowe DC 5 V/2A. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Braille Sense U2 QWERTY użytkownikowi bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Braille Sense U2 QWERTY należy ją naładować. Gdy Braille Sense U2 QWERTY będzie używany po raz pierwszy może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej w znajdującym się z tyłu po prawej stronie urządzenia, miejscu przeznaczonym dla baterii. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili państwo Braille Sense U2 QWERTY już wykonał powyższe czynności. Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć Braille Sense U2 QWERTY do zasilacza na około 6 godzin. Jeżeli chcemy używać Braille Sense U2 QWERTY zaraz po wyjęciu z opakowania należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż sześć godzin. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba, że zamierzamy używać Braille Sense U2 QWERTY bez przerwy. Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterie z urządzenia w czasie, gdy nie jest ono podłączone do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie a następnie wyciągnąć baterie. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. Jednakże, jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania. Jeśli Braille Sense U2 QWERTY działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii (bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza), powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15% proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 5%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, Braille Sense U2 QWERTY wyłączy się automatycznie jedną minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu. Braille Sense U2 QWERTY jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. Braille Sense U2 QWERTY jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni. Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw, lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo Braille Sense U2 QWERTY. E.C.E. 3

4 W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach proszę zarejestrować swoje urządzenie. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D Grodzisk Maz. Proszę nie rozkładać Braille Sense U2 QWERTY samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczona z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych nawet, jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji. Jeśli pozostawimy Braille Sensa na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca może to spowodować uszkodzenie baterii. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Pozostawienie baterii nie naładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek skargi lub sugestie, proszę kierować swoje komentarze na naszą stronę internetową. Będziemy ulepszać nasz produkt na podstawie państwa komentarzy. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B, w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC (Federalnej Komisji Komunikacji). Normy te zostały zaprojektowanetak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Działanie podleganastępującym dwu ograniczeniom. 1) Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz 2) niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłuceń, w tym takich, które mogą wywołać nieporządane działanie (urządzenia). Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją, może ono być źródłem zakłuceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłucenia nie będą mieć miejsca. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłucenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem korzystając z następujących sposobów postępowania: Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten,do którego podłączono odbiornik. E.C.E. 4

5 Proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych/telewizyjnych i poprosić go o pomoc. Ważna uwaga: Oświadczenie FCC o ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych: Niniejsze urzązenie Jest zgodne z normami FCC dla ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowychustalonymi dla środowiska niepodlegającego kontroli. Urządzenie niniejsze winno być zainstalowane i używane z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. To źródło promieniowania nie powinno znajdować się razem ani działać jednocześnie z jakąkolwiek inną anteną lub źródłem sygnału radiowego. Gratulacje z powodu zakupu Braille Sense U2 QWERTY B32! Braille Sense U2 QWERTY potrafi wykonać te same zadania, co zwyczajny PDA, a nawet więcej a to wszystko bez potrzeby użycia ekranu! Po otwarciu pudełka znajdziemy w nim następujące przedmioty: 1. Braille Sense U2 QWERTY 2. Baterię 3. Futerał 4. Zasilacz 5. Kabel USB 6. Słuchawki, 7. Instrukcje użytkownika (CD) 8. Instrukcję użytkownika (Skróty Klawiszowe) Jak korzystać z niniejszej instrukcji Przed użyciem Braille Sense U należy przeczytać całą instrukcję w celu dokładnego zapoznania się z funkcjami Braille Sense U2 QWERTY. Przeczytanie całej instrukcji pozwoli na wykorzystanie w pełni bogactwa funkcji Braille Sense U2 QWERTY. Wiele funkcji urządzenia działa w podobny sposób, dlatego jest wysoce wskazane, aby w pełni zapoznać się z nimi wszystkimi. W dalszej części instrukcji pojawią się odniesienia do tak zwanych gorących klawiszy lub skrótów klawiszowych. Nazwy te odnoszą się do sposobów szybkiego dostępu do menu oraz funkcji za pomocą odpowiedniej kombinacji wciskanych klawiszy. Należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie skróty klawiszowe będą działać, gdy znajdują się państwo w dowolnym miejscu Braille Sense U2 QWERTY. Niektóre skróty klawiszowe do prawidłowego działania wymagają tego, aby znajdować się we właściwym dla nich programie. W instrukcji tej użyta jest specyficzna metoda notowania sposobu, w jaki należy przyciskać klawisze. Np.: "FN-b" oznacza, że należy wcisnąć klawisz FN i literę b jednocześnie. Aby możliwe było pełne wykorzystywanie funkcji Braille Sense U2 QWERTY należy zrozumieć, czym jest i jak działa menu oraz czym jest pole tekstowe i jak wpisać dane do pola E.C.E. 5

6 tekstowego. W tym celu proszę przeczytać rozdział 2.2. Dla pełnego wykorzystywania niezwykłego potencjału Braille Sense U2 QWERTY zrozumienie powyższych funkcji jest bardzo ważne. Jeśli napotkają państwo problemy ze znalezieniem rozwiązania jakiegoś problemu lub zaistnieje potrzeba kontaktu z asystentem to prosimy o przesłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres lub kontakt telefoniczny pod numer: E.C.E. 6

7 Spis treści 1 Wprowadzenie Czym jest "Braille Sense U2 QWERTY"? Sprzęt Panel górny Prawy boczny panel Lewy boczny panel Panel tylny Panel przedni Specyfikacja sprzętowa Braille Sense U2 QWERTY Pamięć w Braille Sense U2 QWERTY Funkcje podstawowe Jak używać poleceń? Komunikaty Koncepcja menu Znaki kontrolne w Braille Sense U2 QWERTY Klawisz funkcyjny FN Zasilacz i baterie w Braille Sense U2 QWERTY Podstawowe wyjaśnienie pojęć dysk, folder, plik Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej Jak pisać znaki Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych Wielozadaniowość Przełączanie trybów Audio Przełącznik blokowania klawiatury Kolejka drukowania Tryb jednoręczny Korzystanie z Trybu Pisania Najczęściej używane kombinacje klawiszowe Komendy szybkiego uruchomienia Personalizacja Braille Sense U2 QWERTY Ustaw datę i czas Ustawienia połączenia sieciowego Ustawienia sieci lokalnej (LAN) Ustawienia sieci bezprzewodowej E.C.E. 7

8 3.2.3 Ustawienia Bluetooth DUN Menedżer Bluetooth Lista urządzeń Bluetooth Lista serwisów Bluetooth Zestawienie komend menedżera Bluetooth Słownik wymowy Menedżer menu Utwórz/przywróć z kopii zapasowej Zmień nazwę Urządzenia Opcje globalne Ogólnie o opcjach globalnych Szczegóły ustawień globalnych Menedżer plików Wprowadzenie Poruszanie się po liście plików Klawisze wybierania pliku lub folderu Klawisz anuluj/escape Użycie funkcji menedżera plików w polu listy plików Wybieranie dysków Wchodzenie i wychodzenie z wybranego folderu (otwieranie/zamykanie) Otwieranie pliku Wyślij do Kopiuj/przenieś Kasowanie plików lub folderów Zmiana nazwy Nowy dokument Nowy folder Konwersja Pliku Zaznacz wszystko Poszukiwanie pliku Sortowanie plików według Ustawienie informacji o pliku Pokaż tylko pliki typu Pakowanie (Zip) Rozpakowywanie (unzip) Informacje Udostępnianie folderu w sieci E.C.E. 8

9 Ustawianie zabezpieczeń lokalnych Przeglądarka EML Używanie okna adresowego Edycja Wpisywanie ścieżki/nazwy pliku Otwieranie listy historii Funkcja udostępniania w sieci Poszukiwanie udostępnionych komputerów Usunięcie zarejestrowanego zdalnego folderu Klawisze skrótów w Menedżerze plików Edytor tekstu Menu Plik Nowy Otwórz Zapisz Zapisz jako Zapisywanie plików zabezpieczonych hasłem Zamknij bieżący dokument Drukuj Ustawienia Wyjście Edycja Rozpocznij zaznaczanie Kopiuj Wytnij Wklej Usuń Usuń puste linie Dodaj do schowka Wyczyść schowek Zaznacz wszystko Wstaw z pliku Wstaw datę Wstaw czas Zmień tryb wstaw/zastąp Sprawdź pisownię Ustawienia czcionek E.C.E. 9

10 5.3 Idź do Znajdź Znajdź ponownie Zamień Idź do miejsca Idź do poprzedniej strony Idź do następnej strony Wstaw zakładkę Idź do zakładki Idź do poprzedniego dokumentu Idź do następnego dokumentu Przeczytaj Przeczytaj zaznaczony tekst Przeczytaj początek zaznaczonego tekstu Czytaj od początku do kursora Czytaj od kursora do końca Automatycznie przewijaj Przeczytaj bieżące zdanie Przeczytaj bieżącą linię Przeczytaj bieżące słowo Przeczytaj bieżący znak Odczytaj status Układ Układ dokumentu brajlowskiego Układ dokumentu drukowanego Układ akapitu brajlowskiego Układ akapitu drukowanego Klawisze przewijania oraz usuwania tekstu Położenie kursora Gorące klawisze w edytorze tekstu Poczta elektroniczna Uruchamianie poczty elektronicznej i rejestracja konta pocztowego Zakładanie konta Zarządzanie informacjami o koncie Wysyłanie i odbieranie wiadomości Odbieranie wiadomości Przechodzenie do konta lub skrzynki pocztowej E.C.E. 10

11 6.2.3 Czytanie odebranych wiadomości Pisanie wiadomości Funkcje dodatkowe Usuwanie listów ze skrzynki odbiorczej Odpowiedz autorowi i odpowiedz wszystkim Prześlij dalej Zapisywanie odebranej wiadomości Wysyłanie wiadomości zapisanych w folderze przechowywania Drukowanie wiadomości Menu edycja Zaznacz wszystko Rozpocznij Zaznaczanie Kopiuj Wklej Wytnij Usuń Idź do nieprzeczytanej wiadomości Kopiuj do folderu Przejdź do folderu Sprawdź pisownię Ustawienia w menu narzędzia Menedżer kont Foldery przechowywania Ustawienia opcji Ustaw jako spam Gorące klawisze w Gorące klawisze używane w skrzynce odbiorczej Gorące klawisze wysyłania listów oraz odpowiadania, przesyłania dalej i zapisywania w folderze przechowywania wiadomości Gorące klawisze służące do czytania listów lub pisania wiadomości Media Media Player Używanie przycisków audio Klawiatura i klawisze dodatkowe Jak korzystać z menu programu Media Player Funkcje dodatkowe Gorące klawisze w programie Media Player E.C.E. 11

12 7.2 Radio Słuchanie radia za pomocą wbudowanych głośników Kontrola częstotliwości Zapisywanie stacji Nagrywanie z radia Funkcje dodatkowe Gorące klawisze radia Odtwarzacz Daisy Komponenty odtwarzacza Daisy Menu Plik Dokument Zakładka Nagłówek Gorące klawisze w Odtwarzaczu Daisy YouTube Menu Główne Okno Wyszukiwania Okno Dialogowe Wyników Wyszukiwania Okno dialogowe Odtwarzania Menu Plik Menu "Odtwarzanie" Menu Ulubione Ustawienia Gorące klawisze w YouTube Organizer Książka adresowa Co to jest książka adresowa? Uruchamianie książki adresowej Używanie funkcji "dodaj adres" Wyszukiwanie adresów Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie listy adresowej Import oraz Eksport CSV Polecenia w oknie wyszukiwania rekordów Synchronizacja z Microsoft Outlook Gorące klawisze używane w książce adresowej Notes Menedżer stron notesu E.C.E. 12

13 8.2.2 Dodaj wpis Szukaj wpisów Lista znalezionych wpisów Ustawianie opcji kopii zapasowej Kopia zapasowa notesu Odzyskiwanie kopii notesu Gorące klawisze notesu Terminarz Wprowadzenie Uruchamianie terminarza Ustawianie daty i czasu Dodaj plan Znajdź plan Modyfikuj plan Skasuj plan Drukuj plan Zapisywanie zadań do pliku Używanie funkcji Kopii zapasowej planów Ustawianie opcji alarmu Synchronizacja z Microsoft Outlook Gorące klawisze dla terminarza Narzędzia internetowe Przeglądarka stron internetowych Plik Czytaj Edycja Idź do Ulubione Opcje Czytanie strony Gorące klawisze w przeglądarce Czego Przeglądarka internetowa nie obsługuje Szybka przeglądarka internetowa Menu plik Menu Przeczytaj Edycja Idź do E.C.E. 13

14 9.2.5 Ulubione Nawigacja po stronie Gorące klawisze w "Szybkiej przeglądarce" Czego nie obsługuje "Szybka przeglądarka" Wyszukiwarka Google Okno dialogowe wyszukiwania Okno dialogowe "Wyniki Wyszukiwania" Czytnik RSS Główne okno Czytnika Menu Plik Menu Kategoria Menu Źródło Opcje Gorące klawisze w czytniku RSS Portale społecznościowe Elementy składowe portali Społecznościowych Twitter Główne elementy Uruchomienie Twitter" Okno Twitter Oś czasu Tweeter Lista obserwowanych Dostęp do otrzymanych wiadomości prywatnych Ustawianie preferencji Zarządzanie listami Gorące klawisze programu Twitter Google talk Uruchomienie Google Talk Zarządzanie kontaktami Uruchomienie Chat Uruchom Chat głosowy Wysyłanie i odbieranie plików Inne funkcje Gorące klawisze Google Talk Sense Chat Łączenie notatników E.C.E. 14

15 Korzystanie z okna chatu Menu "Plik" w programie Sense Chat Opcje programu Sense Chat Gorące klawisze w aplikacjach społecznościowych Twitter Google talk Sense Chat Dodatki Mapy Google Co to są "Mapy Google"? Parowanie odbiornika GPS Uruchomienie Mapy Google Przeglądarka plików Excela Lista komend nawigacyjnych Menu Plik Menu Idź do Menu Czytaj Menu widok Menu Edycja Gorące klawisze w Przeglądarce plików Excela Dropbox Menu plik Menu edycja Opcje Lista gorących klawiszy dla Dropboxa Gry Gra w kości Uruchomienie Jak to działa? Zmiana liczby kości Wyjście Gry pamięciowe Uruchomienie Menu gry pamięciowe Jak się w to gra? Gra Memory Gra Rewerse E.C.E. 15

16 Złap bandytę Tabliczka mnożenia Przegląd wyników Narzędzia Kalkulator Funkcje podstawowe Wyrażenia zmienne Funkcje sinus Funkcje cosinus Funkcje tangens Funkcje logarytmiczne Kopiuj do schowka Konwerter jednostek Wróć do wzoru Ustawienia opcji Wyjście Przykłady obliczeń matematycznych Sprawdź datę i czas Kompas Opcje żyrokompasu Budzik Ustaw czas alarmu Dźwięk alarmu Powtórzenia Czas trwania alarmu Interwał dzwonienia Liczba powtórzeń alarmu Potwierdź/Anuluj Kalendarz Używanie kalendarza Stoper i minutnik Terminal dla czytników ekranu Schowek terminala Sprawdź status sieci Sprawdź stan baterii Formatowanie Formatowanie dysku E.C.E. 16

17 13.11 Czas do automatycznego wyłączenia Uaktualnianie oprogramowania Uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense U2 QWERTY za pośrednictwem połączenia internetowego Uaktualnianie Systemu operacyjnego Braille Sense U2 QWERTY z nośnika Gorące klawisze w menu narzędzia" Używanie menu pomocy Używanie ActiveSync Czym jest Active Sync? Podłączanie Braille Sense U2 QWERTY do komputera Konfiguracja Braille Sense U2 QWERTY w programie ActiveSync Przenoszenie plików do notatnika za pomocą ActiveSync Podsumowanie komend Kombinacje klawiszowe wspólne dla wszystkich programów Komendy szybkiego uruchomienia Menedżer plików Klawisze nawigacyjne listy plików i listy menu Klawisze nawigacyjne listy plików Klawisze zaznaczania elementów (plików lub folderów) Gorące klawisze dla komend Gorące klawisze dla sieci i udostępniania Przeglądarka Edytor tekstu Gorące klawisze dla komend Różne gorące klawisze Gorące klawisze używane w skrzynce odbiorczej Gorące klawisze wysyłania wiadomości, przesyłanie dalej, odpowiadanie i zapisywanie w folderze przechowywania poczty Gorące klawisze do czytania i pisania wiadomości Media Mediaplayer Radio Odtwarzacz Daisy Przeglądarka Youtube Organizer Książka Adresowa E.C.E. 17

18 Notes Terminarz Narzędzia internetowe Przeglądarka internetowa Szybka przeglądarka internetowa Wyszukiwarka Google Czytnik RSS Portale społecznościowe Twitter Google talk Sense Chat Dodatki Mapy Google Przeglądarka plików Excela Dropbox Gry Gra w kości Gry pamięciowe Narzędzia Kalkulator Kompas Sprawdzanie daty i czasu Kalendarz Stoper i minutnik Sprawdź status sieci Sprawdź stan baterii Formatowanie Ustaw czas do automatycznego wyłączenia Uaktualnij system operacyjny Braille Sense U2 QWERTY Ustawienia Ustawianie daty i czasu Menedżer Bluetooth Słownik wymowy Utwórz/przywróć z kopii zapasowej Spis komend dla zewnętrznej klawiatury USB Gorące klawisze dla wszystkich programów Komendy szybkiego uruchomienia E.C.E. 18

19 17.3 Menedżer plików Klawisze nawigacji po liście plików oraz menu Klawisze nawigacji po liście plików Klawisze zaznaczania elementów (plików lub folderów) Gorące klawisze dla komend Przeglądanie wiadomości Edytor tekstu Gorące klawisze dla komend Różne gorące klawisze Gorące klawisze do czytania poczty Gorące klawisze wysyłania listów, wraz z przesyłaniem dalej, odpowiadaniem i zapisywaniem w folderze przechowywania Gorące klawisze przydatne przy pisaniu i czytaniu wiadomości Media player Gorące klawisze dla komend Gorące klawisze w karcie informacji o odtwarzaniu Gorące klawisze w karcie listy odtwarzania Radio Przeglądarka internetowa Gorące klawisze dla komend Gorące klawisze wykorzystywane podczas odtwarzania plików audio w przeglądarce internetowej Gorące klawisze do czytania stron Odtwarzacz Daisy Menedżer Bluetooth Notes Dodatki Mapy Google Gry Portale społecznościowe Twitter Google talk Narzędzia Kalkulator Kompas Ustawianie daty i czasu E.C.E. 19

20 Sprawdzanie daty i czasu Kalendarz Słownik wymowy Stoper i minutnik Sprawdź status sieci Sprawdź stan baterii Aktualizacja systemu operacyjnego Braille Sense U2 QWERTY Rozwiązywanie problemów Braille Sense U2 QWERTY nie chce się włączyć Nie słychać głosu Głos jest zbyt szybki, aby można było go zrozumieć Ton głosu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, aby można było go zrozumieć Co robić, gdy się zgubiłeś Brak połączenia z Internetem Gdy linijka brajlowska nie pokazuje brajla Braille Sense U2 QWERTY nie odpowiada Akcesoria Pomoc techniczna E.C.E. 20

21 1 Wprowadzenie 1.1 Czym jest "Braille Sense U2 QWERTY"? Braille Sense U2 QWERTY jest brajlowskim notatnikiem opracowanym i wyprodukowanym przez HIMS dla niewidomych i niedowidzących. Przy pomocy Braille Sense U2 QWERTY można wykonać następujące zadania: Tworzenie dokumentów brajlowskich za pomocą klawiatury QWERTY; Drukowanie dokumentów tekstowych za pomocą drukarki atramentowej. Drukowanie dokumentów brajlowskich po podłączeniu drukarki brajlowskiej; Otwarcie dowolnego dokumentu tekstowego zapisanego w formacie MS Word dokument i przeczytanie go w brajlu; Wysyłanie poczty elektronicznej do osoby widzącej i odczytywanie odebranej poczty w brajlu; Zapisywanie informacji o zaplanowanych spotkaniach (Braille Sense U2 QWERTY przypomni o nich w wyznaczonym czasie); Zapisywanie informacji o swoich kontaktach (Braille Sense U2 QWERTY zachowa wprowadzone informacje); Wykorzystywanie przeglądarki internetowej (Zawartość stron sieci web będzie wyświetlana na linijce brajlowskiej); Słuchanie muzyki albo dowolnego innego dźwięku zapisanego w formacie mp3, wma, wave i innych; Korzystając z wbudowanej funkcji radia można słuchać programów radiowych. Obliczanie równań matematycznych z wykorzystaniem naukowego kalkulatora; Kopiowanie dowolnej informacji z komputera klasy PC do pamięci urządzenia i w drugą stronę; Braille Sense U2 QWERTY umożliwia także odczytywanie na linijce brajlowskiej informacji wyświetlanych na ekranie komputera, ale do realizacji tego zadania konieczne jest zainstalowanie na komputerze odpowiedniego oprogramowania czytającego takiego jak Window-Eyes, Jaws lub VoiceOver. Możliwe jest kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików znajdujących się w pamięci Braille Sense U2 QWERTY; Regulowanie poziomu głośności, szybkości i tonu dźwięku. Tworzenie własnego notesu dzięki wbudowanemu menedżerowi baz danych. Komunikowanie się z innymi za pomocą komunikatorów Google Talk oraz Twitter. Wbudowany ekran LCD może służyć w celach edukacyjnych. Nieznająca brajla osoba widząca może przy jego pomocy w łatwy sposób uczyć alfabetu brajlowskiego osoby niewidome. E.C.E. 21

22 Unikalnym zastosowaniem jest wykorzystanie BrailleSensa do komunikacji z osobami głuchoniewidomymi.```````` Wbudowany odbiornik GPS oraz cyfrowy kompas pozwala na niezależną orientację w terenie. Aplikacja Dropbox pozwala na łatwą aktualizację plików na różnych urządzeniach. Czytnik wiadomości RSS umożliwia śledzenie na bieżąco wybranych dziedzin (polityki, sportu czy kultury). Przeglądarka plików.xls umożliwia odczytywanie i łatwą nawigację po takich dokumentach. Przeglądarka Youtube umożliwia wygodne przeglądanie i słuchanie zasobów tego serwisu. 1.2 Sprzęt W celu pełnego i komfortowego wykorzystywania Braille Sense U2 QWERTY należy zapoznać się z rozmieszczeniem poszczególnych przycisków oraz portów na urządzeniu oraz z funkcjami, jakie przyciski i porty te spełniają. Ta część instrukcji ma na celu omówienie konfiguracji sprzętowej Braille Sense U2 QWERTY. Na spodniej części urządzenia znajdują się gumowe nóżki, które mają na celu zapobiegać ześlizgiwaniu się urządzenia z powierzchni, na której jest umieszczony. Główną część górnej części stanowi klawiatura QWERTY. Poza nią znajdują się tam 32 komórki tworzące wyświetlacz brajlowski. Najpierw, w celu zapoznania się z Braille Sense U2 QWERTY, należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, np. takiej jak stół. Gdy Braille Sense U2 QWERTY leży płasko, kształtem przypomina małe prostokątne pudełko. Należy wyczuć, z której strony urządzenia znajduje się ekran oraz klawiatura QWERTY i zawsze umieszczać Braille Sense U2 QWERTY zwrócone tą stroną ku górze. W dalszej części instrukcji ta strona urządzenia będzie nazywana stroną górną. Strona znajdująca się po lewej będzie nazywana lewym panelem i analogicznie strona znajdująca się po prawej będzie nazywana prawym panelem. Strona znajdująca się dalej od użytkownika będzie nazywana tylnym panelem a strona znajdująca się bliżej użytkownika będzie nazywana przednim panelem. Część urządzenia, na której ono spoczywa będzie określana jako panel spodni. Teraz opisane zostaną poszczególne strony urządzenia, podstawowe funkcje każdego klawisza oraz portu. Panele będą omawiane w następującym porządku: górny panel, prawy panel, lewy panel, tylny panel i przedni panel Panel górny Zaczynając od przodu urządzenia na górnym panelu znajduje się linijka brajlowska ponad nią umieszczone są 32 przyciski, które odpowiadają 32 komórkom brajlowskim. Przyciski te są wykorzystywane w czasie edycji dokumentów jako "Przyciski Pozycji Kursora" dla odpowiadających im 32 komórkom brajlowskim. W pewnych sytuacjach będą one także wykorzystywane jako klawisze skrótu. Po obu stronach (lewej i prawej) "Przycisków Pozycji Kursora" znajdują się po dwa trójkątne klawisze. Nazywane są one "przyciskami przewijania". "Przyciski przewijania" mogą służyć do poruszania się po menu lub przewijania informacji wyświetlanych na linijce brajlowskiej. Jeśli wyświetlany jest tekst, który ma więcej niż 32 komórki "przyciski przewijania" posłużą do E.C.E. 22

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 7.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Informacje o technologii zarządzania prawami cyfrowymi (DRM) 7 Znajdowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚCI Rejestracja produktu 2 Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 4 Bezpieczeństwo i wygoda... 4 Środki ostrożności... 4 Zalecenia zdrowotne...

Bardziej szczegółowo

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika

ZTE Kis Pro. Podręcznik użytkownika ZTE Kis Pro Podręcznik użytkownika 1 Informacje o podręczniku Dziękujemy za wybór telefonu ZTE. W celu utrzymania urządzenia w najlepszej kondycji, prosimy przeczytać instrukcję i zachować ją na przyszłość.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i

Instrukcja obsługi. Xperia P LT22i Instrukcja obsługi Xperia P LT22i Spis treści Xperia P Instrukcja obsługi...6 Czynności przygotowawcze...7 Android co i dlaczego?...7 Przegląd...7 Przygotowanie telefonu do pracy...8 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika

Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Focus 14 Blue Monitor brajlowski Podręcznik użytkownika Freedom Scientific Inc. Opublikowany przez: Freedom Scientific Inc 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 337161805 USA http://www.freedomscientific.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia E52

Instrukcja obsługi Nokia E52 Instrukcja obsługi Nokia E52 Wydanie 6.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 6 Usługi sieciowe 7 Znajdowanie pomocy 8 Pomoc techniczna 8 Aktualizowanie oprogramowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE

2015 myphone. All rights reserved. myphone INFINITY LTE PL. INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE INSTRUKCJA OBSŁUGI myphone INFINITY LTE Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej

Bardziej szczegółowo

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika

Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Joybook Lite Seria U102 Podręcznik użytkownika Informacje o prawach autorskich i znakach handlowych Copyright 2009 by BenQ Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie jakiejkolwiek części niniejszej

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

2014 myphone. All rights reserved. myphone LUNA PL INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy myphone

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów

SPIS TREŚ CI. www.packardbell.com. Szybki start i rozwiązywanie problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 2 Informacje podstawowe 3 Bezpieczeństwo i wygoda... 3 Środki ostrożności... 3 Zalecenia zdrowotne... 3 Poznawanie komputera... 4 Klawiatura i mysz... 4 Napędy komputera...

Bardziej szczegółowo

Wersja: Znaki towarowe Uwaga

Wersja: Znaki towarowe Uwaga Instrukcji obsługi Wersja: R01 Znaki towarowe Logo Microsoft, Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync ActiveSync są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi korporacji Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8-00

Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Instrukcja obsługi Nokia N8-00 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi

Telefon HTC Desire. Instrukcja obsługi Telefon HTC Desire Instrukcja obsługi Przeczytaj przed wykonaniem wszelkich czynności Naładuj akumulator Akumulator umieszczony w telefonie nie został naładowany. Podczas ładowania nie wolno wyjmować akumulatora.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia N8 00

Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Instrukcja obsługi Nokia N8 00 Wydanie 2.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0

SM-G530FZ. Instrukcja obsługi. www.samsung.pl www.samsung.com. Polish. 01/2015. Rev.1.0 SM-G530FZ Instrukcja obsługi Polish. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.pl www.samsung.com Spis treści Przeczytaj najpierw Wprowadzenie 6 Zawartość opakowania 7 Wygląd urządzenia 9 Korzystanie z karty SIM lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i

Instrukcja obsługi i Instrukcja obsługi i Wersja: R01 (6/2007) Znaki towarowe Microsoft, Windows, logo Windows, Windows Media, Outlook oraz ActiveSync są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi Korporacji

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 2410. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 2410 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 2410 Wydanie oryginalne: Lipiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi

Komputer TravelMate Serii 4010. Instrukcja Obsługi Komputer TravelMate Serii 4010 Instrukcja Obsługi Copyright 2005. Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcja obsługi komputera serii TravelMate 4010 Wydanie oryginalne: Czerwiec 2005 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices. ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook.

Instrukcja Obsługi. GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices. ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook. Instrukcja Obsługi GENERALNY DYSTRYBUTOR New Portable Devices ul. Rzeszowska 66b 39-200 Dębica 508 235 505 grymut@interia.pl www.flybook.pl UWAGA Aby zredukować ryzyko spalenia laptopa, należy używać do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C6 01

Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Instrukcja obsługi Nokia C6 01 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 6 Pierwsze kroki 8 Klawisze i części 8 Regulacja głośności połączenia telefonicznego, utworu lub wideo 10 Blokowanie

Bardziej szczegółowo

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS

PL6792. Podręcznik użytkownika komputera ASUS PL6792 Podręcznik użytkownika komputera ASUS Wrzesień 2011 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie do komputera O podręczniku użytkownika... 6 Uwagi dotyczące tego podręcznika... 6 Zasady bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia 500

Instrukcja obsługi Nokia 500 Instrukcja obsługi Nokia 500 Wydanie 2.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Pierwsze kroki 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 9 Wkładanie karty pamięci 10 Ładowanie 12 Włączanie i wyłączanie

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia

Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia Na dysku startowym znajdziesz próbną (testową) wersję programu Microsoft Office Outlook 2007, którą możesz zainstalować w swoim komputerze i używać

Bardziej szczegółowo