Braille Sense U2 QWERTY. Instrukcja użytkownika 8.0. HIMS International

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Braille Sense U2 QWERTY. Instrukcja użytkownika 8.0. HIMS International"

Transkrypt

1 Braille Sense U2 QWERTY Instrukcja użytkownika 8.0 HIMS International 139-9, Gajung-dong, Yuseong-gu, Daejeon, Korea Phone: Fax: Website: Dystrybutor w Polsce: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D Grodzisk Mazowiedzki. tel. (22) lub (22) Strona internetowa:

2 E.C.E. 2

3 Ważne ze względu bezpieczeństwa: Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense U2 QWERTY, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia Wejściowe napięcie zasilacza wynosi 100V-240V, a wyjściowe DC 5 V/2A. W związku z niebezpieczeństwem powstania uszkodzeń podczas dostarczania Braille Sense U2 QWERTY użytkownikowi bateria może być przechowywana oddzielnie. Bateria zaraz po dostarczeniu może nie być w pełni naładowana, dlatego przed użyciem Braille Sense U2 QWERTY należy ją naładować. Gdy Braille Sense U2 QWERTY będzie używany po raz pierwszy może zaistnieć potrzeba otwarcia opakowania, wyciągnięcia baterii i umieszczenia jej w znajdującym się z tyłu po prawej stronie urządzenia, miejscu przeznaczonym dla baterii. Może się okazać, że dystrybutor, od którego zakupili państwo Braille Sense U2 QWERTY już wykonał powyższe czynności. Podczas pierwszego użycia urządzenia stan naładowania baterii może nie być pokazywany w prawidłowy sposób. W celu uniknięcia tego problemu proszę włączyć urządzenie, upewnić się, że opcja oszczędzania energii jest wyłączona, a następnie podłączyć Braille Sense U2 QWERTY do zasilacza na około 6 godzin. Jeżeli chcemy używać Braille Sense U2 QWERTY zaraz po wyjęciu z opakowania należy celem pełnego naładowania baterii podłączyć go do zasilacza na czas dłuższy niż sześć godzin. W takim wypadku należy się także upewnić, że tryb oszczędzania mocy jest wyłączony, chyba, że zamierzamy używać Braille Sense U2 QWERTY bez przerwy. Jeżeli chcemy lub musimy wyciągnąć baterie z urządzenia w czasie, gdy nie jest ono podłączone do zasilacza, należy wyłączyć urządzenie a następnie wyciągnąć baterie. Jeśli przed wyciągnięciem baterii urządzenie nie zostanie wyłączone, może to spowodować utratę zapisanych w nim danych. Jednakże, jeśli zasilacz jest podłączony do urządzenia można bezpiecznie wyciągnąć z niego baterię bez konieczności wyłączania. Jeśli Braille Sense U2 QWERTY działa zasilany tylko z wewnętrznej baterii (bez podłączonego zewnętrznego zasilania z zasilacza), powiadomi on użytkownika o poziomie naładowania baterii, gdy poziom ten będzie niski. Gdy stan naładowania baterii spadnie poniżej 15% proszę podłączyć zasilacz w celu doładowania. Jeśli poziom naładowania baterii spadnie do 5%, a urządzenie nie jest podłączone do zasilacza, Braille Sense U2 QWERTY wyłączy się automatycznie jedną minutę po ogłoszeniu stanu naładowania baterii. Długość działania baterii po każdym ładowaniu zależeć będzie od tego, jakie opcje ustawiono w urządzeniu. Braille Sense U2 QWERTY jest niezwykle delikatnym urządzeniem, dlatego należy obchodzić się z nim z dużą dozą delikatności. Braille Sense U2 QWERTY jest także bardzo wrażliwy na kurz, dlatego proszę się upewnić, że jednostka jest przetrzymywana z dala od zakurzonych powierzchni. Moduły brajlowskie są bardzo wrażliwą częścią urządzenia. Jeśli którykolwiek z modułów nie działa w prawidłowy sposób z powodu zakurzenia lub jakiejkolwiek innej usterki, proszę się skontaktować z naszym centrum napraw, lub zgłosić się do sprzedawcy, od którego nabyli Państwo Braille Sense U2 QWERTY. E.C.E. 3

4 W celu zapewnienia serwisu oraz informacji o nowych uaktualnieniach proszę zarejestrować swoje urządzenie. Wysyłając kartę rejestracyjną na adres dystrybutora polskiego: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D Grodzisk Maz. Proszę nie rozkładać Braille Sense U2 QWERTY samodzielnie lub zlecać tego komukolwiek, kto nie został autoryzowany przez producenta, czyli HIMS. Jeśli niewykwalifikowana osoba rozmontuje jednostkę może narazić ją na poważne uszkodzenia. Jeśli nieautoryzowana osoba rozmontuje urządzenie, zostanie ono tym samym wykluczona z jakichkolwiek darmowych napraw wynikających z gwarancji i gwarancja zostanie unieważniona. Jeżeli jakikolwiek płyn lub zewnętrzna siła uszkodzi urządzenie może to być także powodem wykluczenia z darmowych usług serwisowych nawet, jeśli zdarzy się to w okresie trwania gwarancji. Jeśli pozostawimy Braille Sensa na dłuższy czas w pobliżu gorącego miejsca może to spowodować uszkodzenie baterii. Dlatego też prosimy nie pozostawiać urządzenia na słońcu lub w gorących miejscach. Baterie powinny być co jakiś czas ładowane nawet jeśli urządzenie nie jest używane. Pozostawienie baterii nie naładowanych przez okres kilku miesięcy może również spowodować ich uszkodzenie. Jeżeli mają państwo jakiekolwiek skargi lub sugestie, proszę kierować swoje komentarze na naszą stronę internetową. Będziemy ulepszać nasz produkt na podstawie państwa komentarzy. Aby zapobiegać uszkodzeniom słuchu proszę nie słuchać plików audio z użyciem wysokich poziomów głośności. Niniejsze urządzenie zostało przetestowane i stwierdzono, że jest ono zgodne z normami urządzeń cyfrowych klasy B, w odniesieniu do artykułu 15 regulacji FCC (Federalnej Komisji Komunikacji). Normy te zostały zaprojektowanetak, aby zapewnić stosowną ochronę przed szkodliwymi interferencjami w obrębie instalacji w budynkach mieszkalnych. Działanie podleganastępującym dwu ograniczeniom. 1) Niniejsze urządzenie nie powinno powodować szkodliwych interferencji oraz 2) niniejsze urządzenie powinno działać pomimo jakichkolwiek odebranych zakłuceń, w tym takich, które mogą wywołać nieporządane działanie (urządzenia). Niniejsze urządzenie może generować, wykorzystywać i wypromieniowywać energię o częstotliwościach radiowych, o ile nie zostało zainstalowane i nie jest używane zgodnie z instrukcją, może ono być źródłem zakłuceń szkodliwych dla radiokomunikacji. Jednakże nie ma gwarancji, że w przypadku konkretnej instalacji zakłucenia nie będą mieć miejsca. Jeżeli niniejsze urządzenie powoduje zakłucenia odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić włączając i wyłączając urządzenie, to zachęca się użytkownika, aby próbował usunąć problem korzystając z następujących sposobów postępowania: Zmiana orientacji lub lokalizacji anteny odbiorczej. Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem. Podłączenie urządzenia do gniazdka należącego do obwodu innego niż ten,do którego podłączono odbiornik. E.C.E. 4

5 Proszę wezwać doświadczonego specjalistę od urządzeń radiowych/telewizyjnych i poprosić go o pomoc. Ważna uwaga: Oświadczenie FCC o ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych: Niniejsze urzązenie Jest zgodne z normami FCC dla ekspozycji na promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowychustalonymi dla środowiska niepodlegającego kontroli. Urządzenie niniejsze winno być zainstalowane i używane z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 20 cm pomiędzy radiatorem i ciałem użytkownika. To źródło promieniowania nie powinno znajdować się razem ani działać jednocześnie z jakąkolwiek inną anteną lub źródłem sygnału radiowego. Gratulacje z powodu zakupu Braille Sense U2 QWERTY B32! Braille Sense U2 QWERTY potrafi wykonać te same zadania, co zwyczajny PDA, a nawet więcej a to wszystko bez potrzeby użycia ekranu! Po otwarciu pudełka znajdziemy w nim następujące przedmioty: 1. Braille Sense U2 QWERTY 2. Baterię 3. Futerał 4. Zasilacz 5. Kabel USB 6. Słuchawki, 7. Instrukcje użytkownika (CD) 8. Instrukcję użytkownika (Skróty Klawiszowe) Jak korzystać z niniejszej instrukcji Przed użyciem Braille Sense U należy przeczytać całą instrukcję w celu dokładnego zapoznania się z funkcjami Braille Sense U2 QWERTY. Przeczytanie całej instrukcji pozwoli na wykorzystanie w pełni bogactwa funkcji Braille Sense U2 QWERTY. Wiele funkcji urządzenia działa w podobny sposób, dlatego jest wysoce wskazane, aby w pełni zapoznać się z nimi wszystkimi. W dalszej części instrukcji pojawią się odniesienia do tak zwanych gorących klawiszy lub skrótów klawiszowych. Nazwy te odnoszą się do sposobów szybkiego dostępu do menu oraz funkcji za pomocą odpowiedniej kombinacji wciskanych klawiszy. Należy zwrócić uwagę na to, że nie wszystkie skróty klawiszowe będą działać, gdy znajdują się państwo w dowolnym miejscu Braille Sense U2 QWERTY. Niektóre skróty klawiszowe do prawidłowego działania wymagają tego, aby znajdować się we właściwym dla nich programie. W instrukcji tej użyta jest specyficzna metoda notowania sposobu, w jaki należy przyciskać klawisze. Np.: "FN-b" oznacza, że należy wcisnąć klawisz FN i literę b jednocześnie. Aby możliwe było pełne wykorzystywanie funkcji Braille Sense U2 QWERTY należy zrozumieć, czym jest i jak działa menu oraz czym jest pole tekstowe i jak wpisać dane do pola E.C.E. 5

6 tekstowego. W tym celu proszę przeczytać rozdział 2.2. Dla pełnego wykorzystywania niezwykłego potencjału Braille Sense U2 QWERTY zrozumienie powyższych funkcji jest bardzo ważne. Jeśli napotkają państwo problemy ze znalezieniem rozwiązania jakiegoś problemu lub zaistnieje potrzeba kontaktu z asystentem to prosimy o przesłanie zapytania pocztą elektroniczną na adres lub kontakt telefoniczny pod numer: E.C.E. 6

7 Spis treści 1 Wprowadzenie Czym jest "Braille Sense U2 QWERTY"? Sprzęt Panel górny Prawy boczny panel Lewy boczny panel Panel tylny Panel przedni Specyfikacja sprzętowa Braille Sense U2 QWERTY Pamięć w Braille Sense U2 QWERTY Funkcje podstawowe Jak używać poleceń? Komunikaty Koncepcja menu Znaki kontrolne w Braille Sense U2 QWERTY Klawisz funkcyjny FN Zasilacz i baterie w Braille Sense U2 QWERTY Podstawowe wyjaśnienie pojęć dysk, folder, plik Dostosowywanie głośności, szybkości i tonu mowy Jak używać głosu oraz linijki brajlowskiej Jak pisać znaki Wprowadzanie/Szukanie znaków kontrolnych Wielozadaniowość Przełączanie trybów Audio Przełącznik blokowania klawiatury Kolejka drukowania Tryb jednoręczny Korzystanie z Trybu Pisania Najczęściej używane kombinacje klawiszowe Komendy szybkiego uruchomienia Personalizacja Braille Sense U2 QWERTY Ustaw datę i czas Ustawienia połączenia sieciowego Ustawienia sieci lokalnej (LAN) Ustawienia sieci bezprzewodowej E.C.E. 7

8 3.2.3 Ustawienia Bluetooth DUN Menedżer Bluetooth Lista urządzeń Bluetooth Lista serwisów Bluetooth Zestawienie komend menedżera Bluetooth Słownik wymowy Menedżer menu Utwórz/przywróć z kopii zapasowej Zmień nazwę Urządzenia Opcje globalne Ogólnie o opcjach globalnych Szczegóły ustawień globalnych Menedżer plików Wprowadzenie Poruszanie się po liście plików Klawisze wybierania pliku lub folderu Klawisz anuluj/escape Użycie funkcji menedżera plików w polu listy plików Wybieranie dysków Wchodzenie i wychodzenie z wybranego folderu (otwieranie/zamykanie) Otwieranie pliku Wyślij do Kopiuj/przenieś Kasowanie plików lub folderów Zmiana nazwy Nowy dokument Nowy folder Konwersja Pliku Zaznacz wszystko Poszukiwanie pliku Sortowanie plików według Ustawienie informacji o pliku Pokaż tylko pliki typu Pakowanie (Zip) Rozpakowywanie (unzip) Informacje Udostępnianie folderu w sieci E.C.E. 8

9 Ustawianie zabezpieczeń lokalnych Przeglądarka EML Używanie okna adresowego Edycja Wpisywanie ścieżki/nazwy pliku Otwieranie listy historii Funkcja udostępniania w sieci Poszukiwanie udostępnionych komputerów Usunięcie zarejestrowanego zdalnego folderu Klawisze skrótów w Menedżerze plików Edytor tekstu Menu Plik Nowy Otwórz Zapisz Zapisz jako Zapisywanie plików zabezpieczonych hasłem Zamknij bieżący dokument Drukuj Ustawienia Wyjście Edycja Rozpocznij zaznaczanie Kopiuj Wytnij Wklej Usuń Usuń puste linie Dodaj do schowka Wyczyść schowek Zaznacz wszystko Wstaw z pliku Wstaw datę Wstaw czas Zmień tryb wstaw/zastąp Sprawdź pisownię Ustawienia czcionek E.C.E. 9

10 5.3 Idź do Znajdź Znajdź ponownie Zamień Idź do miejsca Idź do poprzedniej strony Idź do następnej strony Wstaw zakładkę Idź do zakładki Idź do poprzedniego dokumentu Idź do następnego dokumentu Przeczytaj Przeczytaj zaznaczony tekst Przeczytaj początek zaznaczonego tekstu Czytaj od początku do kursora Czytaj od kursora do końca Automatycznie przewijaj Przeczytaj bieżące zdanie Przeczytaj bieżącą linię Przeczytaj bieżące słowo Przeczytaj bieżący znak Odczytaj status Układ Układ dokumentu brajlowskiego Układ dokumentu drukowanego Układ akapitu brajlowskiego Układ akapitu drukowanego Klawisze przewijania oraz usuwania tekstu Położenie kursora Gorące klawisze w edytorze tekstu Poczta elektroniczna Uruchamianie poczty elektronicznej i rejestracja konta pocztowego Zakładanie konta Zarządzanie informacjami o koncie Wysyłanie i odbieranie wiadomości Odbieranie wiadomości Przechodzenie do konta lub skrzynki pocztowej E.C.E. 10

11 6.2.3 Czytanie odebranych wiadomości Pisanie wiadomości Funkcje dodatkowe Usuwanie listów ze skrzynki odbiorczej Odpowiedz autorowi i odpowiedz wszystkim Prześlij dalej Zapisywanie odebranej wiadomości Wysyłanie wiadomości zapisanych w folderze przechowywania Drukowanie wiadomości Menu edycja Zaznacz wszystko Rozpocznij Zaznaczanie Kopiuj Wklej Wytnij Usuń Idź do nieprzeczytanej wiadomości Kopiuj do folderu Przejdź do folderu Sprawdź pisownię Ustawienia w menu narzędzia Menedżer kont Foldery przechowywania Ustawienia opcji Ustaw jako spam Gorące klawisze w Gorące klawisze używane w skrzynce odbiorczej Gorące klawisze wysyłania listów oraz odpowiadania, przesyłania dalej i zapisywania w folderze przechowywania wiadomości Gorące klawisze służące do czytania listów lub pisania wiadomości Media Media Player Używanie przycisków audio Klawiatura i klawisze dodatkowe Jak korzystać z menu programu Media Player Funkcje dodatkowe Gorące klawisze w programie Media Player E.C.E. 11

12 7.2 Radio Słuchanie radia za pomocą wbudowanych głośników Kontrola częstotliwości Zapisywanie stacji Nagrywanie z radia Funkcje dodatkowe Gorące klawisze radia Odtwarzacz Daisy Komponenty odtwarzacza Daisy Menu Plik Dokument Zakładka Nagłówek Gorące klawisze w Odtwarzaczu Daisy YouTube Menu Główne Okno Wyszukiwania Okno Dialogowe Wyników Wyszukiwania Okno dialogowe Odtwarzania Menu Plik Menu "Odtwarzanie" Menu Ulubione Ustawienia Gorące klawisze w YouTube Organizer Książka adresowa Co to jest książka adresowa? Uruchamianie książki adresowej Używanie funkcji "dodaj adres" Wyszukiwanie adresów Tworzenie kopii bezpieczeństwa i przywracanie listy adresowej Import oraz Eksport CSV Polecenia w oknie wyszukiwania rekordów Synchronizacja z Microsoft Outlook Gorące klawisze używane w książce adresowej Notes Menedżer stron notesu E.C.E. 12

13 8.2.2 Dodaj wpis Szukaj wpisów Lista znalezionych wpisów Ustawianie opcji kopii zapasowej Kopia zapasowa notesu Odzyskiwanie kopii notesu Gorące klawisze notesu Terminarz Wprowadzenie Uruchamianie terminarza Ustawianie daty i czasu Dodaj plan Znajdź plan Modyfikuj plan Skasuj plan Drukuj plan Zapisywanie zadań do pliku Używanie funkcji Kopii zapasowej planów Ustawianie opcji alarmu Synchronizacja z Microsoft Outlook Gorące klawisze dla terminarza Narzędzia internetowe Przeglądarka stron internetowych Plik Czytaj Edycja Idź do Ulubione Opcje Czytanie strony Gorące klawisze w przeglądarce Czego Przeglądarka internetowa nie obsługuje Szybka przeglądarka internetowa Menu plik Menu Przeczytaj Edycja Idź do E.C.E. 13

14 9.2.5 Ulubione Nawigacja po stronie Gorące klawisze w "Szybkiej przeglądarce" Czego nie obsługuje "Szybka przeglądarka" Wyszukiwarka Google Okno dialogowe wyszukiwania Okno dialogowe "Wyniki Wyszukiwania" Czytnik RSS Główne okno Czytnika Menu Plik Menu Kategoria Menu Źródło Opcje Gorące klawisze w czytniku RSS Portale społecznościowe Elementy składowe portali Społecznościowych Twitter Główne elementy Uruchomienie Twitter" Okno Twitter Oś czasu Tweeter Lista obserwowanych Dostęp do otrzymanych wiadomości prywatnych Ustawianie preferencji Zarządzanie listami Gorące klawisze programu Twitter Google talk Uruchomienie Google Talk Zarządzanie kontaktami Uruchomienie Chat Uruchom Chat głosowy Wysyłanie i odbieranie plików Inne funkcje Gorące klawisze Google Talk Sense Chat Łączenie notatników E.C.E. 14

15 Korzystanie z okna chatu Menu "Plik" w programie Sense Chat Opcje programu Sense Chat Gorące klawisze w aplikacjach społecznościowych Twitter Google talk Sense Chat Dodatki Mapy Google Co to są "Mapy Google"? Parowanie odbiornika GPS Uruchomienie Mapy Google Przeglądarka plików Excela Lista komend nawigacyjnych Menu Plik Menu Idź do Menu Czytaj Menu widok Menu Edycja Gorące klawisze w Przeglądarce plików Excela Dropbox Menu plik Menu edycja Opcje Lista gorących klawiszy dla Dropboxa Gry Gra w kości Uruchomienie Jak to działa? Zmiana liczby kości Wyjście Gry pamięciowe Uruchomienie Menu gry pamięciowe Jak się w to gra? Gra Memory Gra Rewerse E.C.E. 15

16 Złap bandytę Tabliczka mnożenia Przegląd wyników Narzędzia Kalkulator Funkcje podstawowe Wyrażenia zmienne Funkcje sinus Funkcje cosinus Funkcje tangens Funkcje logarytmiczne Kopiuj do schowka Konwerter jednostek Wróć do wzoru Ustawienia opcji Wyjście Przykłady obliczeń matematycznych Sprawdź datę i czas Kompas Opcje żyrokompasu Budzik Ustaw czas alarmu Dźwięk alarmu Powtórzenia Czas trwania alarmu Interwał dzwonienia Liczba powtórzeń alarmu Potwierdź/Anuluj Kalendarz Używanie kalendarza Stoper i minutnik Terminal dla czytników ekranu Schowek terminala Sprawdź status sieci Sprawdź stan baterii Formatowanie Formatowanie dysku E.C.E. 16

17 13.11 Czas do automatycznego wyłączenia Uaktualnianie oprogramowania Uaktualnianie systemu operacyjnego Braille Sense U2 QWERTY za pośrednictwem połączenia internetowego Uaktualnianie Systemu operacyjnego Braille Sense U2 QWERTY z nośnika Gorące klawisze w menu narzędzia" Używanie menu pomocy Używanie ActiveSync Czym jest Active Sync? Podłączanie Braille Sense U2 QWERTY do komputera Konfiguracja Braille Sense U2 QWERTY w programie ActiveSync Przenoszenie plików do notatnika za pomocą ActiveSync Podsumowanie komend Kombinacje klawiszowe wspólne dla wszystkich programów Komendy szybkiego uruchomienia Menedżer plików Klawisze nawigacyjne listy plików i listy menu Klawisze nawigacyjne listy plików Klawisze zaznaczania elementów (plików lub folderów) Gorące klawisze dla komend Gorące klawisze dla sieci i udostępniania Przeglądarka Edytor tekstu Gorące klawisze dla komend Różne gorące klawisze Gorące klawisze używane w skrzynce odbiorczej Gorące klawisze wysyłania wiadomości, przesyłanie dalej, odpowiadanie i zapisywanie w folderze przechowywania poczty Gorące klawisze do czytania i pisania wiadomości Media Mediaplayer Radio Odtwarzacz Daisy Przeglądarka Youtube Organizer Książka Adresowa E.C.E. 17

18 Notes Terminarz Narzędzia internetowe Przeglądarka internetowa Szybka przeglądarka internetowa Wyszukiwarka Google Czytnik RSS Portale społecznościowe Twitter Google talk Sense Chat Dodatki Mapy Google Przeglądarka plików Excela Dropbox Gry Gra w kości Gry pamięciowe Narzędzia Kalkulator Kompas Sprawdzanie daty i czasu Kalendarz Stoper i minutnik Sprawdź status sieci Sprawdź stan baterii Formatowanie Ustaw czas do automatycznego wyłączenia Uaktualnij system operacyjny Braille Sense U2 QWERTY Ustawienia Ustawianie daty i czasu Menedżer Bluetooth Słownik wymowy Utwórz/przywróć z kopii zapasowej Spis komend dla zewnętrznej klawiatury USB Gorące klawisze dla wszystkich programów Komendy szybkiego uruchomienia E.C.E. 18

19 17.3 Menedżer plików Klawisze nawigacji po liście plików oraz menu Klawisze nawigacji po liście plików Klawisze zaznaczania elementów (plików lub folderów) Gorące klawisze dla komend Przeglądanie wiadomości Edytor tekstu Gorące klawisze dla komend Różne gorące klawisze Gorące klawisze do czytania poczty Gorące klawisze wysyłania listów, wraz z przesyłaniem dalej, odpowiadaniem i zapisywaniem w folderze przechowywania Gorące klawisze przydatne przy pisaniu i czytaniu wiadomości Media player Gorące klawisze dla komend Gorące klawisze w karcie informacji o odtwarzaniu Gorące klawisze w karcie listy odtwarzania Radio Przeglądarka internetowa Gorące klawisze dla komend Gorące klawisze wykorzystywane podczas odtwarzania plików audio w przeglądarce internetowej Gorące klawisze do czytania stron Odtwarzacz Daisy Menedżer Bluetooth Notes Dodatki Mapy Google Gry Portale społecznościowe Twitter Google talk Narzędzia Kalkulator Kompas Ustawianie daty i czasu E.C.E. 19

20 Sprawdzanie daty i czasu Kalendarz Słownik wymowy Stoper i minutnik Sprawdź status sieci Sprawdź stan baterii Aktualizacja systemu operacyjnego Braille Sense U2 QWERTY Rozwiązywanie problemów Braille Sense U2 QWERTY nie chce się włączyć Nie słychać głosu Głos jest zbyt szybki, aby można było go zrozumieć Ton głosu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, aby można było go zrozumieć Co robić, gdy się zgubiłeś Brak połączenia z Internetem Gdy linijka brajlowska nie pokazuje brajla Braille Sense U2 QWERTY nie odpowiada Akcesoria Pomoc techniczna E.C.E. 20

21 1 Wprowadzenie 1.1 Czym jest "Braille Sense U2 QWERTY"? Braille Sense U2 QWERTY jest brajlowskim notatnikiem opracowanym i wyprodukowanym przez HIMS dla niewidomych i niedowidzących. Przy pomocy Braille Sense U2 QWERTY można wykonać następujące zadania: Tworzenie dokumentów brajlowskich za pomocą klawiatury QWERTY; Drukowanie dokumentów tekstowych za pomocą drukarki atramentowej. Drukowanie dokumentów brajlowskich po podłączeniu drukarki brajlowskiej; Otwarcie dowolnego dokumentu tekstowego zapisanego w formacie MS Word dokument i przeczytanie go w brajlu; Wysyłanie poczty elektronicznej do osoby widzącej i odczytywanie odebranej poczty w brajlu; Zapisywanie informacji o zaplanowanych spotkaniach (Braille Sense U2 QWERTY przypomni o nich w wyznaczonym czasie); Zapisywanie informacji o swoich kontaktach (Braille Sense U2 QWERTY zachowa wprowadzone informacje); Wykorzystywanie przeglądarki internetowej (Zawartość stron sieci web będzie wyświetlana na linijce brajlowskiej); Słuchanie muzyki albo dowolnego innego dźwięku zapisanego w formacie mp3, wma, wave i innych; Korzystając z wbudowanej funkcji radia można słuchać programów radiowych. Obliczanie równań matematycznych z wykorzystaniem naukowego kalkulatora; Kopiowanie dowolnej informacji z komputera klasy PC do pamięci urządzenia i w drugą stronę; Braille Sense U2 QWERTY umożliwia także odczytywanie na linijce brajlowskiej informacji wyświetlanych na ekranie komputera, ale do realizacji tego zadania konieczne jest zainstalowanie na komputerze odpowiedniego oprogramowania czytającego takiego jak Window-Eyes, Jaws lub VoiceOver. Możliwe jest kopiowanie, przenoszenie i usuwanie plików znajdujących się w pamięci Braille Sense U2 QWERTY; Regulowanie poziomu głośności, szybkości i tonu dźwięku. Tworzenie własnego notesu dzięki wbudowanemu menedżerowi baz danych. Komunikowanie się z innymi za pomocą komunikatorów Google Talk oraz Twitter. Wbudowany ekran LCD może służyć w celach edukacyjnych. Nieznająca brajla osoba widząca może przy jego pomocy w łatwy sposób uczyć alfabetu brajlowskiego osoby niewidome. E.C.E. 21

22 Unikalnym zastosowaniem jest wykorzystanie BrailleSensa do komunikacji z osobami głuchoniewidomymi.```````` Wbudowany odbiornik GPS oraz cyfrowy kompas pozwala na niezależną orientację w terenie. Aplikacja Dropbox pozwala na łatwą aktualizację plików na różnych urządzeniach. Czytnik wiadomości RSS umożliwia śledzenie na bieżąco wybranych dziedzin (polityki, sportu czy kultury). Przeglądarka plików.xls umożliwia odczytywanie i łatwą nawigację po takich dokumentach. Przeglądarka Youtube umożliwia wygodne przeglądanie i słuchanie zasobów tego serwisu. 1.2 Sprzęt W celu pełnego i komfortowego wykorzystywania Braille Sense U2 QWERTY należy zapoznać się z rozmieszczeniem poszczególnych przycisków oraz portów na urządzeniu oraz z funkcjami, jakie przyciski i porty te spełniają. Ta część instrukcji ma na celu omówienie konfiguracji sprzętowej Braille Sense U2 QWERTY. Na spodniej części urządzenia znajdują się gumowe nóżki, które mają na celu zapobiegać ześlizgiwaniu się urządzenia z powierzchni, na której jest umieszczony. Główną część górnej części stanowi klawiatura QWERTY. Poza nią znajdują się tam 32 komórki tworzące wyświetlacz brajlowski. Najpierw, w celu zapoznania się z Braille Sense U2 QWERTY, należy umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni, np. takiej jak stół. Gdy Braille Sense U2 QWERTY leży płasko, kształtem przypomina małe prostokątne pudełko. Należy wyczuć, z której strony urządzenia znajduje się ekran oraz klawiatura QWERTY i zawsze umieszczać Braille Sense U2 QWERTY zwrócone tą stroną ku górze. W dalszej części instrukcji ta strona urządzenia będzie nazywana stroną górną. Strona znajdująca się po lewej będzie nazywana lewym panelem i analogicznie strona znajdująca się po prawej będzie nazywana prawym panelem. Strona znajdująca się dalej od użytkownika będzie nazywana tylnym panelem a strona znajdująca się bliżej użytkownika będzie nazywana przednim panelem. Część urządzenia, na której ono spoczywa będzie określana jako panel spodni. Teraz opisane zostaną poszczególne strony urządzenia, podstawowe funkcje każdego klawisza oraz portu. Panele będą omawiane w następującym porządku: górny panel, prawy panel, lewy panel, tylny panel i przedni panel Panel górny Zaczynając od przodu urządzenia na górnym panelu znajduje się linijka brajlowska ponad nią umieszczone są 32 przyciski, które odpowiadają 32 komórkom brajlowskim. Przyciski te są wykorzystywane w czasie edycji dokumentów jako "Przyciski Pozycji Kursora" dla odpowiadających im 32 komórkom brajlowskim. W pewnych sytuacjach będą one także wykorzystywane jako klawisze skrótu. Po obu stronach (lewej i prawej) "Przycisków Pozycji Kursora" znajdują się po dwa trójkątne klawisze. Nazywane są one "przyciskami przewijania". "Przyciski przewijania" mogą służyć do poruszania się po menu lub przewijania informacji wyświetlanych na linijce brajlowskiej. Jeśli wyświetlany jest tekst, który ma więcej niż 32 komórki "przyciski przewijania" posłużą do E.C.E. 22

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM

CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM CZĘŚĆ A PIERWSZE KROKI Z KOMPUTEREM 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE PC to skrót od nazwy Komputer Osobisty (z ang. personal computer). Elementy komputera można podzielić na dwie ogólne kategorie: sprzęt - fizyczne

Bardziej szczegółowo

Dlaczego stosujemy edytory tekstu?

Dlaczego stosujemy edytory tekstu? Edytor tekstu Edytor tekstu program komputerowy służący do tworzenia, edycji i formatowania dokumentów tekstowych za pomocą komputera. Dlaczego stosujemy edytory tekstu? możemy poprawiać tekst możemy uzupełniać

Bardziej szczegółowo

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej.

Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej. Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przykładowe zagadnienia na sprawdzian z wiedzy ogólnej Linux to nazwa: A. Programu biurowego. B. Systemu operacyjnego. C. Przeglądarki internetowej. Przycisk RESET znajdujący się na obudowie komputera,

Bardziej szczegółowo

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847

DOUBLEPHONE. Instrukcja obsługi. Dwie komórki w jednej MT847 DOUBLEPHONE Dwie komórki w jednej MT847 Instrukcja obsługi Widok ogólny Widok z dołu Mikrofon Głośnik słuchawki Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Menu/lewy przycisk funkcyjny Przyciski nawigacyjne:

Bardziej szczegółowo

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi

TWIN PHONE MT843. Instrukcja obsługi TWIN PHONE MT843 Instrukcja obsługi PL Widok ogólny Przycisk OK. Latarka wł/wył (3 sek.) Głośnik słuchawki Przyciski nawigacyjne: lewo/prawo/ góra/dół Głośnik zewnętrzny Obiektyw aparatu cyfrowego Dioda

Bardziej szczegółowo

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS...

SMS-8010. SMS telefon. Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... SMS-8010 SMS telefon Umożliwia łatwe i szybkie wysyłanie wiadomości SMS... Spis treści: 1. Główne funkcje telefonu SMS-8010?... 3 2. Instalacja... 4 3. Ustawianie daty i czasu... 4 4. Rozmowy telefoniczne...

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi 1. Przyciski i funkcje 1. Przedni aparat 2. Przycisk zwiększania głośności (+) 3. Przycisk zmniejszania głośności ( ) 4. Tylny aparat 5. Gniazdo słuchawek 6. Gniazdo karty SIM

Bardziej szczegółowo

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy

Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy Program GroupWise WebAccess interfejs podstawowy 21 listopada 2011 Novell Skrócona instrukcja obsługi Po zainstalowaniu przez administratora systemu oprogramowania GroupWise 2012 WebAccess można korzystać

Bardziej szczegółowo

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD

Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Długopis z ukrytą kamerą cyfrową HD Instrukcja obsługi Nr produktu: 956256 Strona 1 z 5 1. Szczegóły produktu Nr Nazwa Opis 1 Przycisk obsługi Jest to wielofunkcyjny przycisk, którego funkcje zależą od

Bardziej szczegółowo

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA

Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA INSTRUKCJA OBSŁUGI Transmiter FM DNT MusicFly Select, czytnik SD, MP3, WMA Nr produktu 372223 Strona 1 z 13 OPIS URZĄDZENIA Funkcje Wykorzystanie wszystkich pasm kanałów (87.6 ~ 107.9 MHz) 6 kanałów skonfigurowanych

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania!

Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4. Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! Instrukcja obsługi odtwarzacza mp3 RX4 Gratulujemy wyboru odtwarzacza MP3 nowej generacji i życzymy satysfakcji z jego użytkowania! 1/5 1. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA : 1. Chroń odtwarzacz przed

Bardziej szczegółowo

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu.

Kopiowanie przy użyciu szyby skanera. 1 Umieść oryginalny dokument na szybie skanera stroną zadrukowaną skierowaną w dół, w lewym, górnym rogu. Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 3 Naciśnij przycisk na panelu operacyjnym 4 Po umieszczeniu dokumentu na szybie skanera dotknij opcji Zakończ zadanie, aby powrócić do ekranu głównego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja QuickStart

Instrukcja QuickStart Instrukcja QuickStart Przyciski i łączność 1. Włącznik urządzenia: Przytrzymaj przycisk, aby włączyć urządzenie. Krótkie naciśnięcie włącza urządzenie, gdy znajduje się trybie gotowości. 2. Przyciski głośności:

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne

Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne INSTRUKCJA OBSŁUGI Okulary sportowe z wbudowaną kamerą HD, Hyundai X4s Sunnyboy, 1280 x 720 px, czarne Nr produktu 956428 Strona 1 z 5 1. Przegląd 1: Kamera 2: Przycisk operacyjny ON/OFF 3: Przycisk trybu

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Power Notification Przycisk Launch (Uruchom) Przycisk Notes (Notatki) (nagrywanie głosu) Przycisk Contacts

Bardziej szczegółowo

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi

HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi HD CVI DVR Serii 1U Skrócona instrukcja obsługi Strona 1 z 5 Witamy Dziękujemy za zakup rejestratora firmy HD-SIGHT. Skrócona instrukcja obsługi pomoże Państwu poznać zakupiony produkt. Przed instalacją,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZEŃ ANDROID BOX MINIX 1 Spis treści Spis treści...2 1. Zawartość opakowania...3 2. Opis urządzenia...3 3. Funkcje...4 4. Oprogramowanie i konta...5 5. Pierwsze uruchomienie...5

Bardziej szczegółowo

01. Użytkowanie odtwarzacza

01. Użytkowanie odtwarzacza SZYBKI START 1 01. Użytkowanie odtwarzacza Nie używaj odtwarzacza w miejscach gorących, zimnych, zawilgoconych bądź z dużą ilością kurzu. Sprawność akumulatora zależy od warunków użytkowania, daty produkcji

Bardziej szczegółowo

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0

www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 www.m2t.com.pl M3 ORANGE+ Instrukcja szybkiego uruchamiania Ver.1.0 WYPOSAŻENIE Sprawdź czy masz wszystkie elementy w kartonie < M3 ORANGE+ > < Akumulator > < Zasilacz > < Przewód USB > < Piórko > lub

Bardziej szczegółowo

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM

1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM Autor: Firma: 1. ROZPOCZYNANIE PRACY Z KOMPUTEREM 1.1. WPROWADZENIE 1.1.1. KOMPUTER I JEGO ZASTOSOWANIE 1.1.2. WNĘTRZE KOMPUTERA 1.1.3. SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE 1.1.4. RODZAJE KOMPUTERÓW 1.1.5. SYSTEM WINDOWS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com GOCLEVER TAB A73 INSTRUKCJA OBSŁUGI www.goclever.com Spis treści 1. Ekran główny... 3 1.1 Uruchomienie... 3 1.2 Okno główne... 3 1.3 Przedstawienie podstawowych przycisków oraz ikon... 3 1.4 Powiadomienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa

Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Instrukcja obsługi SmartWatch S28 Informacja bezpieczeństwa Przed użyciem, proszę dokładnie przeczytać instrukcję. Zegarek pracuje tylko z dedykowanym akumulatorem, ładowarką i akcesoriami, producent/sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści

Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej. Spis treści Uzupełnienie AvMap Geosat 5 BLU / Geosat 5 GT Przenośne urządzenie do nawigacji satelitarnej Spis treści I. Uzupełnienie danych technicznych Geosat 5 BLU I.I Dane techniczne I.II Zawartość opakowania I.III

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja:

Instrukcja obsługi. Rozdział I. Wprowadzenie. 1.1 Wstęp. Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB. 1.2 Specyfikacja: Instrukcja obsługi Techtop USB-P1 Telefon VoIP na USB 1.1 Wstęp Rozdział I Wprowadzenie Słuchawka telefoniczna na USB. Efektywne rozwiązanie dedykowane dla użytkowników komunikatora Skype. 1.2 Specyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za wybranie C-Pen. C-Pen umożliwia skanowanie tekstu i cyfr do dowolnego edytora tekstu, programu pocztowego, oprogramowania biznesowego i przeglądarek internetowych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika

NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika NR370 Simplo Przewodnik Użytkownika Informacje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA! Zapoznaj się z poniższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich. Nieprzestrzeganie poniższych zasad, zwiększa ryzyko

Bardziej szczegółowo

MAGICTAB Instrukcja użytkownika

MAGICTAB Instrukcja użytkownika MAGICTAB Instrukcja użytkownika 1 Wstęp Dziękujemy za zakup naszego produktu, jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.proszę przeczytać i zachować wszystkie

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6

Instrukcja obsługi programu. BlazeVideo HDTV Player v6 Instrukcja obsługi programu BlazeVideo HDTV Player v6 Spis treści 1. Opis programu...3 1.1 Wprowadzenie...3 1.2 Funkcje programu...3 1.3 Wymagania sprzętowe...4 2. Wygląd interfejsu...4 3. Obsługa programu...6

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI

ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI Language Teacher, Słownik, Rozmówki audio oraz Przewodnik ZWIĘZŁY OPIS PODSTAWOWYCH FUNKCJI itravl, Language Teacher, jetbook, Audio PhraseBook, MorphoFinder, ihelp, itranslate, LingvoCompass oraz Vector

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH

ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH ODBIORNIK/NADAJNIK AUDIO BLUETOOTH Przewodnik szybkiej instalacji DA-30501 Spis treści Przed użyciem... 2 1. O DA-30501... 2 2. Wymagania systemowe... 2 3. Przegląd... 2 Pierwsze kroki... 3 1. Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics

Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Instrukcja obsługi www.facebook.com/denverelectronics Wygląd i opis funkcji 1. 6. 11. 16. Klawisz menu Wyjściowe złącze sygnału TV Soczewki Głośnik 2. 7. 12. 17. Klawisz w górę. 3 Klawisz w dół 4. Klawisz

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense ONHAND, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia

Dla zachowania Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony Braille Sense ONHAND, należy przeczytać i stosować poniższe zalecenia Braille Sense ONHAND Instrukcja użytkownika V 8.0 HIMS Co., Ltd. Dystrybutor w Polsce: E.C.E. Konrad Łukaszewicz ul. Sienkiewicza 51D 05 825 Grodzisk Mazowiedzki. tel. (22) 755 57 57 lub (22) 622 40 63

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi

CTKOFFROAD. Instrukcja obsługi CTKOFFROAD Instrukcja obsługi 1 Informacje ogólne 1.1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu telefonu komórkowego CTKOFFROAD. Dla zapewnienia bezpieczeostwa oraz komfortu użytkowania zaleca się przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5"

Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5 Brelok do kluczy Deluxe Cyfrowa ramka na zdjęcia Brelok do kluczy DeLuxe, 1,5" Instrukcja obsługi Drodzy klienci! Cyfrowa ramka 1,5 umożliwia Państwu oglądanie i zapisywanie zdjęć w formacie JPG lub BMP.

Bardziej szczegółowo

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start

ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start ZyXEL AG-225H Bezprzewodowa karta sieciowa USB i wykrywacz sieci 802.11a/b/g Szybki start 10/2005 Wersja 2.1 1. Tryb wykrywania sieci Wi-Fi (interfejs użytkownika) 1 1.1 Opis LCM Tryb wykrywania Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

CTKMINI. Instrukcja obsługi

CTKMINI. Instrukcja obsługi CTKMINI Instrukcja obsługi 1 Ogólne informacje 1.1 Wprowadzenie Dziękujemy za zakup telefonu CTKMINI. Dla Paostwa bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu, zaleca się przeczytad poniższą instrukcje

Bardziej szczegółowo

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i

Polski. Podręcznik Użytkownika BT-03i Podręcznik Użytkownika BT-03i 1 Omówienie Indeks Poznawanie funkcji słuchawek Odpowiadanie na telefon Dane techniczne 2 1. Omówienie A B E D F 1-1 Funkcje przycisków C A B C D E F Miejsce na zawieszenie

Bardziej szczegółowo

Klawiatura MAGic. z dużym nadrukiem. Szybki start Przewodnik. Dystrybutor: Altix Sp. z o.o. ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa Polska http://www.altix.

Klawiatura MAGic. z dużym nadrukiem. Szybki start Przewodnik. Dystrybutor: Altix Sp. z o.o. ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa Polska http://www.altix. Klawiatura MAGic z dużym nadrukiem Szybki start Przewodnik Dystrybutor: Altix Sp. z o.o. ul. Chlubna 88 03-051 Warszawa Polska http://www.altix.pl Freedom Scientific, Inc. 440601-001 Rev. A Klawiatura

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi

Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Czytnik kart SIM instrukcja obsługi Spis treści I. Zawartość opakowania II. III. IV. Wymagania sprzętowe Instalacja Funkcje V. Podstawy VI. VII. VIII. IX. X. Języki XI. Edycja Książki Adresowej Edycja

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

"SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM

SOUNDBAR BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM "SOUNDBAR" BLUETOOTH Z GŁOŚNIKIEM BASOWYM Przewodnik szybkiej instalacji DA-10294 Dziękujemy za zakup DA-10294 DIGITUS. System ten, specjalnie zaprojektowany do odtwarzania muzyki poprzez Bluetooth z telefonu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Szybki start

Przewodnik Szybki start Używanie usługi Office 365 na telefonie z systemem Android Przewodnik Szybki start Sprawdzanie poczty e-mail Skonfiguruj telefon z systemem Android w celu wysyłania i odbierania poczty za pomocą konta

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS

PROBLEMY TECHNICZNE. Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS PROBLEMY TECHNICZNE Co zrobić, gdy natrafię na problemy związane z użytkowaniem programu DYSONANS Jeżeli stwierdziłeś występowanie błędów lub problemów podczas pracy z programem DYSONANS możesz skorzystać

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12

SystimPlus. Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 SystimPlus Dokumentacja (FAQ) dla wersji: v1.14.05.12 Spis treści 1.Co to jest SystimPlus?... 1 2.Instalacja i wymagania... 1 3.Jakie drukarki fiskalne obsługuje SystimPlus?... 3 4.Jak połączyć się z drukarką

Bardziej szczegółowo

FAQ dla Transformer TF201

FAQ dla Transformer TF201 FAQ dla Transformer TF201 Zarządzanie plikami... 2 Jak uzyskać dostęp do danych zapisanych na karcie pamięci microsd, SD i w urządzeniu USB?... 2 Jak przenieść wybrany plik do innego foldera?... 2 Jak

Bardziej szczegółowo

NEO X5 Nr produktu 394380

NEO X5 Nr produktu 394380 INSTRUKCJA OBSŁUGI NEO X5 Nr produktu 394380 Strona 1 z 7 Zawartość opakowania - MINIX NEO X5 x 1 - Pilot MINIX x 1 - Przejściówka zasilania 5V x 1 - Kabel mikro USB OTG x 1 - Kabel HDMI x 1 - Przewodnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Skróty klawiaturowe w PowerPoint

Skróty klawiaturowe w PowerPoint Pomoc online: W oknie Pomoc: Skróty klawiaturowe w PowerPoint F1 Otwieranie okna Pomoc. ALT+F4 Zamknięcie okna Pomoc. ALT+TAB Przełączenie między oknem Pomoc i aktywnym programem. ALT+HOME Powrót do strony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA WL-8313 / WL-8314 WL-8313-8314 10.2005 >>>Dane techniczne. Produkt Bezprzewodowa karta sieciowa PCI 54 Mbps. Model WL-8313 / WL-8314 Interfejs zgodny z PCI 2.2 Tryby pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS)

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELA DOTYKOWEGO EDX-S84 (SIEMENS) SPIS TREŚCI 1. BUDOWA PANELA DOTYKOWEGO... 3 2. WŁĄCZANIE/WYŁĄCZANIE... 4 3. BATERIA - ŁADOWANIE... 4 4. OBSŁUGA SALI... 5 4.1 WYBÓR SYGNAŁU... 5

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynnos ci w programie Word

Podstawowe czynnos ci w programie Word Podstawowe czynnos ci w programie Word Program Word to zaawansowana aplikacja umożliwiająca edytowanie tekstu i stosowanie różnych układów, jednak aby w pełni wykorzystać jej możliwości, należy najpierw

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie

Rozdział 1: Wprowadzenie. Rozdział 2: Uruchamianie Rozdział 1: Wprowadzenie Media Player 100 jest cyfrowym odtwarzaczem multimedialnym ze złączem do przyłączania urządzeń pamięci USB i czytnikiem kart. Media Player 100 stanowi domowe centrum rozrywki,

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze)

Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8.5 i nowsze) Skrócona instrukcja obsługi Skrócona instrukcja obsługi programu Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Program Cisco ViewMail for Microsoft Outlook (wersja 8. i nowsze) Informacje o

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta

Platforma szkoleniowa krok po kroku. Poradnik Kursanta - 1 - Platforma szkoleniowa krok po kroku Poradnik Kursanta PORA - 2 - Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: - 3 - SPRZĘT Procesor

Bardziej szczegółowo

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL

Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Lekcja 1. Strona 1 z 13 Struktura dokumentu w arkuszu kalkulacyjnym MS EXCEL Zeszyt Nowy plik programu Excel nazywany zeszytem lub skoroszytem składa się na ogół z trzech arkuszy. Przykładowe okno z otwartym

Bardziej szczegółowo

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika

Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika Program APEK Użytkownik Instrukcja użytkownika http://www.apek.pl e-mail. Biuro@apek.pl tel. 022 6447970 Systemy monitorowania programem APEK Użytkownik. 1.1 Wiadomości wstępne: Podgląd danych i ustawianie.

Bardziej szczegółowo

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer

Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer Klawisze funkcyjne w OpenOffice.org Writer F2 Ctrl + F2 F3 Ctrl + F3 F4 Shift + F4 F5 Ctrl + Shift + F5 F7 Ctrl + F7 F8 Ctrl + F8 Shift + F8 Ctrl+Shift+F8 F9 Ctrl + F9 Shift + F9 Ctrl + Shift + F9 Ctrl

Bardziej szczegółowo

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1

Informatyka Arkusz kalkulacyjny Excel 2010 dla WINDOWS cz. 1 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Arkusz kalkulacyjny 2010 dla WINDOWS cz. 1 Slajd 1 Slajd 2 Ogólne informacje Arkusz kalkulacyjny podstawowe narzędzie pracy menadżera Arkusz kalkulacyjny

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator

Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC. MultiCon Emulator Wspomagamy procesy automatyzacji od 1986 r. Skrócony przewodnik OPROGRAMOWANIE PC MultiCon Emulator Wersja: od v.1.0.0 Do współpracy z rejestratorami serii MultiCon Przed rozpoczęciem użytkowania oprogramowania

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji

CN-GP50N. Instrukcja Obsługi. Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski. Przenośny System Nawigacji Przenośny System Nawigacji CN-GP50N Instrukcja Obsługi Przeglądarka obrazów Telefon (Zestaw Głośnomówiący) Polski Przed eksploatacją niniejszego produktu proszę przeczytać Informacje o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian

Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian Instrukcja konfigurowania sieci WiFi w Akademii Leona Koźmińskiego dla telefonów komórkowych z systemem Symbian (wersja dla telefonów bez ekranu dotykowego) Niniejsza instrukcja została przygotowana na

Bardziej szczegółowo

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins

Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins Vasco Dictionary Słownik elektroniczny Collins INSTRUKCJA OBSŁUGI POLSKI Copyright Vasco Electronics LLC www.vasco-electronics.com SPIS TREŚCI 1. Urządzenie 4 2. Ładowanie baterii 5 3. Karta pamięci 5

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe

Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio przenośne Sangean PR-D5, FM, AM, RDS, białe Nr produktu 343515 Strona 1 z 6 Elementy sterowania 1. Przycisk zasilania 2. Sygnał AUX-in 3. Wybór pasma i strojenie 4. Alarm 5. Wyświetlacz

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1

Podręcznik użytkownika programu. Ceremonia 3.1 Podręcznik użytkownika programu Ceremonia 3.1 1 Spis treści O programie...3 Główne okno programu...4 Edytor pieśni...7 Okno ustawień programu...8 Edycja kategorii pieśni...9 Edytor schematów slajdów...10

Bardziej szczegółowo

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika

dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 Edytor Bazy Zmiennych Podręcznik użytkownika asix 4 dokumentacja Edytor Bazy Zmiennych ASKOM i asix to zastrzeżone znaki firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID

WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID WIDEOREJESTRATOR LX-400G Z SYSTEMEM ANDROID INSTRUKCJAOBSŁUGI Strona 1 1.Opis techniczny urządzenia 1.1 Mikrofon 2.1 Przycisk wyciszenia dźwięku 3.1 Przycisk GPS 4.1 Przycisk zasilania 5.1 Przycisk kamery

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Wprowadzenie

Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 1: Wprowadzenie 1.1 Zawartość opakowania Odbierając urządzenie TVGo A03, proszę się upewnić, że następujące pozycje znajdują się w opakowaniu USB TV Super Mini. TVGo A03 Płyta CD ze sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera.

Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. P O L S K I SZYBKI START Gratulujemy nabycia nowego notebooka! Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej instrukcji przed pierwszym uruchomieniem komputera. Komputer przybywa do Państwa zabezpieczony wytrzymałym

Bardziej szczegółowo

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm)

Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5 (8,89cm) Obudowa zewnętrznego dysku twardego USB 2.0 3.5" (8,89cm) Podręcznik użytkownika DA-71051 Przedmowa Gratulujemy zakupu naszego produktu! Przedstawimy nową koncepcję zapisu łączącą bezpieczeństwo z wygodą.

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485

1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO 2. WIDOK PANELA TYLNEGO (RJESTRATOR 8 KANAŁAOWY) 1 Wyjście video VGA 5 Gniazdo RS- 485 SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH 1. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR- 1082D/M, AHDR-1162D/M) 1 Odbiornik IR 2 Dioda sygnalizująca podłączone zasilanie

Bardziej szczegółowo