"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul."

Transkrypt

1 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ślepy 1 SZKÓŁKA LEŚNA - BIAŁOGÓRZYNO - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BIAŁOGÓRZYNO GMINA BIAŁOGARD NADLEŚNICTWO BIAŁOGARD, UL.KOSZALIŃSKA BIAŁOGARD Koszty zakupu Sporządził ZYGMUNT KOZŁOWSKI BIAŁOGARD SIERPIEŃ 2011 R. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Przedmiar Strona 2/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość 1 Przyłącze wodociągowe CPV , KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym km 0, KNNR /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV, pojemność łyżki 0,25-0,60m3 155,0*0,9*1,65 m3 230,175 razem m3 230, KNNR /02 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii III-IV 15,0*0,9*1,65 m3 22,275 razem m3 22, KNR /02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.iii-iv m3 22, KNR /11 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych - dopłata za każdy 1m (ponad 1m) szerokości wykopu o gł. do 3m w gruncie kat.iii-iv 170,0*1,65*2 m2 561,000 razem m2 561, KNR /02 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, gr.kat.iii-iv m2 561, KNNR /02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, warstwa zagęszczana w stanie luźnym gr.30cm kategorii III-IV 155,0*0,9*1,65 m3 230,175 razem m3 230, KNR /02 Zasypywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.iii-iv m3 22, KNR /02 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociągach o średnicy 100mm szt 1, KNR /01 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE d=32mm łączonych metodą zgrzewania m 10, KNR /01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne d=40mm z obudową i skrzynką uliczną szt 1, KNR /01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy do 100mm próba 2, KNR /01 Dezynfekcja rurociagów sieci wodociągowych o średnicy do 150mm próba 1, KNR /01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych d=15mm kpl 1, KNR /03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=25mm szt 3, KNR /03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=25mm/antyskażeniowy/ szt 1, KNR /01 Wodomierze skrzydełkowe dn=15-20mm szt 1, KNR /02 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm 170,0*0,9 m2 153,000 razem m2 153, KNR /01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania d=32mm m 160, KSNR /01 Studnie wodomierzowe z PCV d=1000mm i głębokości 1,6m studnia 1,000 2 Przyłącze kanalizacyjne CPV , KNR /02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV 5,0*0,9*1,2 m3 5,400 razem m3 5, KNR /02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.iii-iv m3 5, KNR /02 Zasypywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.iii-iv m3 5, KNR /06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, poj. łyżki 0,40m3, grunt kat.iii 3,0*3,0*3,5 m3 31,500 razem m3 31,500

3 Przedmiar Strona 3/15 Nr Nr ST Podstawa, opis robót Jm Ilość KNR /06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km, grunt kat.iii 31,5-3,14*1,5*1,5*0,25*3,5 m3 25,318 razem m3 25, KNR /08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km 25,318*2 m3 50,636 razem m3 50, KNR /01 Zasypanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu kat.i-iii na odległość do 10m 31,5-25,318 m3 6,182 razem m3 6, KNR /02 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm 7,0*0,9 m2 6,300 razem m2 6, KNR /04 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe d=160mm m 7, KNR /03 Zbiornik na ścieki z kręgów betonowych d=1200mm o głębokości 3m szt 1, KNR /04 Rurociągi z PCW,na ścianach łączone metodą wciskową d=110mm m 6, KNR /05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową d=110mm podejście 1, KNR /03 Rury wywiewne żeliwne d=100m szt 1, KNR /02 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową dz=110mm szt 1,000

4 Kosztorys Strona 4/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 1 Przyłącze wodociągowe CPV , KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym 0,155 km Robotnicy gr.i r-g 75,06 11,634 Słupki drewniane d=70mm m3 0,16 0,025 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 4,5 0,698 2 KNNR /03 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi na głębokość do 3m w gruncie kategorii III-IV, pojemność łyżki 0,25-0,60m3 230,175 m3 R=1,2 Robotnicy r-g 0,287 79,272 Koparka 0,25m3 (p) m-g 0, ,578 3 KNNR /02 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych, głębokość wykopu 1,5m, grunt kategorii III-IV 22,275 m3 Robotnicy r-g 2,15 47,891 4 KNR /02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.iii-iv 22,275 m3 Robotnicy gr.i r-g 0, ,913 5 KNR /11 Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych - dopłata za każdy 1m (ponad 1m) szerokości wykopu o gł. do 3m w gruncie kat.iii-iv 561 m2 Cieśle gr.ii r-g 0, ,426 Robotnicy gr.i r-g 0, ,827 Pale szalunkowe stalowe t 0, ,028 Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0006 0,337 Klamry ciesielskie kg 0,006 3,366 Gwoździe budowlane kg 0,0005 0,281 6 KNR /02 Pełne umocnienie (wraz z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3m, gr.kat.iii-iv 561 m2 Cieśle gr.ii r-g 0, ,522 Robotnicy gr.i r-g 0,101 56,661 Pale szalunkowe stalowe t 0, ,017 Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0, ,079

5 Kosztorys Strona 5/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 7 KNNR /02 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami, warstwa zagęszczana w stanie luźnym gr.30cm kategorii III-IV 230,175 m3 Robotnicy r-g 0,085 19,565 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0341 7,849 8 KNR /02 Zasypywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.iii-iv 22,275 m3 Robotnicy gr.i r-g 1, ,229 9 KNR /02 Nasady rurowe (opaski) na istniejacych rurociągach o średnicy 100mm 1 szt R=1,13 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 5,87 6,633 Nasada rurowa żeliwna z siodełkiem i opaską d=40-50mm szt 1 1,000 Kurki do nawiercania rur żeliwnych szt 1 1,000 Uszczelki gumowe szt 2 2,000 Śruby średniodokładne M14 kpl kg 1,52 1,520 pomocnicze % 2,5 S=1,13 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,55 1, KNR /01 Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE d=32mm łączonych metodą zgrzewania 10 m R=1,13 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,31 3,503 Robotnicy gr.i r-g 0,02 0,226 Rury z polietylenu (PE) na ciśn.do 1MPa d=32mm m 1,07 10,700 Tuleje kołnierzowe z "PE" szt 0,1 1,000 Kołnierze dociskowe "w-x" szt 0,1 1,000 Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PE szt 0,1 1,000 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,01 0,100 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 0,06 0,600 pomocnicze % 2,5 S=1,13 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,12 1, KNR /01 Zasuwy żeliwne kołnierzowe klinowe owalne d=40mm z obudową i skrzynką uliczną 1 szt R=1,13 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 2,16 2,441 Zasuwy klinowe owalne kołnierzowe żeliwne ze skrzynką i obudową kpl 1 1,000 pomocnicze % 2,5 S=1,13 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,15 0,170

6 Kosztorys Strona 6/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 12 KNR /01 Próba szczelności sieci wodociągowych z rur PE o średnicy do 100mm Nr ST: próba Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 2,91 5,820 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 5,83 11,660 Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.iii m3 0,246 0,492 Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,149 0,298 Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0,128 0,256 Klamry ciesielskie 10x250mm kg 31 62,000 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 3,000 Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PE szt 0,2 0,400 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 2 4,000 Korki żeliwne szt 0,2 0,400 Zawory żeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2 0,400 Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. szt 0,2 0,400 śrub pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 3,16 6, KNR /01 Dezynfekcja rurociagów sieci wodociągowych o średnicy do 150mm 1 próba Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 1,22 1,220 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 2,45 2,450 Podchloryn sodowy kg 0,5 0,500 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 1,500 Zawory żeliwne z zaworami spustowymi szt 0,2 0,200 Zawory spustowe grzybkowe żeliwne kołnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0,1 0,100 pomocnicze % 2,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,58 1, KNR /01 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych d=15mm 1 kpl Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 0,68 0,680 Robotnicy gr.i r-g 0,71 0,710 Wsporniki stalowe szt 2 2,000 Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 0,42 0,420 Łączniki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 4,12 4,120 pomocnicze % 1,4 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0, KNR /03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=25mm 3 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,14 0,420 Robotnicy gr.i r-g 0,14 0,420 Zawory żeliwne ocynkowane d=25mm szt 1 3,000 Łączniki żeliwne czarne d=25mm szt 2,06 6,180 pomocnicze % 0,9

7 Kosztorys Strona 7/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0, KNR /03 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych dn=25mm/antyskażeniowy/ 1 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,14 0,140 Robotnicy gr.i r-g 0,14 0,140 Zawory żeliwne ocynkowane d=25mm antyskażeniowe szt 1 1,000 Łączniki żeliwne czarne d=25mm szt 2,06 2,060 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0, KNR /01 Wodomierze skrzydełkowe dn=15-20mm 1 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 0,35 0,350 Robotnicy gr.i r-g 0,1 0,100 Zawory zaporowe śrubunkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi szt 2 2,000 dn=15mm Wodomierz skrzydełkowy d=15mm szt 1 1,000 Łączniki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 2,06 2,060 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0, KNR /02 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm 153 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, ,045 Pospółka m3 0,183 27,999 pomocnicze % 2,5 19 KNR /01 Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania d=32mm 160 m R=1,13 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0, ,988 Robotnicy gr.i r-g 0,0019 0,344 Rury z polietylenu (PE) na ciśn.do 1MPa d=32mm m 1,07 171,200 Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe przejściowe kg 0,1 16,000 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 0,0011 0,176 pomocnicze % 1,5 S=1,13 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,005 0, KSNR /01 Studnie wodomierzowe z PCV d=1000mm i głębokości 1,6m 1 studnia R=1,13 Robotnicy r-g 27,2 30,736

8 Kosztorys Strona 8/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Studnia wodomierzowa PCV d=1000mm kpl 1 1,000 pomocnicze % 23 S=1,13 Środek transportowy m-g 0,75 0,848 RAZEM: Przyłącze wodociągowe CPV , Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element 2 Przyłącze kanalizacyjne CPV , KNR /02 Wykopy liniowe o szer.0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kat. III-IV 5,4 m3 Robotnicy gr.i r-g 2,674 14, KNR /02 Wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych kat.iii-iv 5,4 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,5348 2, KNR /02 Zasypywanie wykopów liniowych (o ścianach pionowych) szer.0,8-1,5m i głęb. do 1,5m w gruncie kat.iii-iv 5,4 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,2224 6, KNR /06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, poj. łyżki 0,40m3, grunt kat.iii 31,5 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,1182 3,723 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482 1, KNR /06 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odl. do 1km, grunt kat.iii 25,318 m3 Robotnicy gr.i r-g 1,02 25,824 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,63 15, KNR /08 Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km 50,636 m3 Samochód samowyładowczy 5t m-g 0,03 1,519

9 Kosztorys Strona 9/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena 27 KNR /01 Zasypanie wykopów spycharkami, przemieszczenie gruntu kat.i-iii na odległość do 10m 6,182 m3 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 0,0135 0, KNR /02 Podłoża z materiałów sypkich o grubości 15cm 6,3 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,3467 2,184 Pospółka m3 0,183 1,153 pomocnicze % 2,5 29 KNR /04 Rurociągi z polichlorku winylu (PCW) ciśnieniowe d=160mm 7 m Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,3304 2,313 Robotnicy gr.i r-g 0,0067 0,047 Rury z PCW kielichowe (K) ciśn.do 1MPa d=160mm m 1,08 7,560 Łuki jednokielichowe z PCW na ciśnienie robocze do 1MPa szt 0,013 0,091 Króćce przejściowe bose ZPZ kg 0,12 0,840 Króćce przejściowe z kielichami ZKZ kg 0,207 1,449 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCV szt 0,18 1,260 Sznur konopny surowy kg 0,0038 0,027 Sznur konopny smołowany kg 0,0052 0,036 Folia alumininiowa zwykła, szczeliwo gr.0,01-0,02mm kg 0,0098 0,069 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,009 0, KNR /03 Zbiornik na ścieki z kręgów betonowych d=1200mm o głębokości 3m 1 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 8,6 8,600 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 25,82 25,820 Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5,25 5,250 Cegła budowlana pełna kl.150 szt ,000 Beton zwykły B-7,5 m3 0,301 0,301 Beton zwykły B-10 m3 0,644 0,644 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,41 0,410 Abizol R kg 9,82 9,820 Abizol P kg 22,21 22,210 Stopnie żeliwne szt 8 8,000 Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1 1,000 Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1 1,000 Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1 1,000 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 3,16 3, KNR /04 Rurociągi z PCW,na ścianach łączone metodą wciskową d=110mm 6 m

10 Kosztorys Strona 10/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,1713 1,028 Robotnicy gr.i r-g 0,1142 0,685 Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 0,806 4,836 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 0,7 4,200 Rury z PCW przepustowe d=110mm m 0,153 0,918 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 6,000 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCV szt 1,25 7,500 pomocnicze % 0,2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,006 0, KNR /05 Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW, łączone metodą wciskową d=110mm 1 podejście Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,83 0,830 Robotnicy gr.i r-g 0,54 0,540 Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 3 3,000 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 1,000 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCV szt 4 4,000 pomocnicze % 0,2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0, KNR /03 Rury wywiewne żeliwne d=100m 1 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,18 0,180 Robotnicy gr.i r-g 0,43 0,430 Rury wywiewne żeliwne d=100mm m 1 1,000 Sznur konopny smołowany kg 0,06 0,060 Sznur konopny surowy kg 0,03 0,030 Cement murarski 15 kg 0,13 0,130 pomocnicze % 0,2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,07 0, KNR /02 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW, łączone metodą wciskową dz=110mm 1 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,27 0,270 Robotnicy gr.i r-g 0,12 0,120 Czyszczaki z PCW dz=110mm szt 1 1,000 Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCV szt 2 2,000 pomocnicze % 0,2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 0,010 RAZEM: Przyłącze kanalizacyjne CPV , Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Razem Razem element

11 Kosztorys Strona 11/15 Nr Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Ilość Cena OGÓŁEM Razem k.b. Koszty zakupu Koszty pośrednie Zysk Łącznie Podatek VAT Ogółem kosztorys

12 Tabela elementów Strona 12/15 Nr Opis robót Kz Kp Zysk Ogółem 1 Przyłącze wodociągowe CPV , Przyłącze kanalizacyjne CPV , Razem Podatek VAT Ogółem kosztorys

13 Zestawienie robocizny Strona 13/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Cieśle gr.ii r-g 154,948 2 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 114,676 3 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 16,670 4 Robotnicy gr.i r-g 270,731 5 Robotnicy r-g 177,464 Razem 734,489

14 Zestawienie materiałów Strona 14/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Abizol P kg 22,210 2 Abizol R kg 9,820 3 Bale iglaste obrzynane nasycone m3 0,298 4 Beton zwykły B-7,5 m3 0,301 5 Beton zwykły B-10 m3 0,644 6 Cegła budowlana pełna kl.150 szt 287,000 7 Cement murarski 15 kg 0,130 8 Czyszczaki z PCW dz=110mm szt 1,000 9 Drewno na stemple iglaste nasycone d=6-20cm, dł.8,9m m3 0, Drewno na stemple iglaste nasycone m3 0, Folia alumininiowa zwykła, szczeliwo gr.0,01-0,02mm kg 0, Gwoździe budowlane kg 0, Klamry ciesielskie 10x250mm kg 62, Klamry ciesielskie kg 3, Kołnierze dociskowe "w-x" szt 1, Korki żeliwne szt 0, Krawędziaki iglaste obrzynane nasycone kl.iii m3 0, Kręgi betonowe d=1,2m h=0,5m szt 5, Króćce przejściowe bose ZPZ kg 0, Króćce przejściowe z kielichami ZKZ kg 1, Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe do rur PE szt 1, Króćce żeliwne ciśn. kołnierzowe przejściowe kg 16, Kształtki z PCW kanalizacyjne d=110mm szt 7, Kurki do nawiercania rur żeliwnych szt 1, Łączniki żeliwne czarne d=25mm szt 8, Łączniki żeliwne ocynkowane d=15mm szt 6, Łuki jednokielichowe z PCW na ciśnienie robocze do 1MPa szt 0, Nasada rurowa żeliwna z siodełkiem i opaską d=40-50mm szt 1, Pale szalunkowe stalowe t 0, Pierścienie odciążające żelbetowe szt 1, Podchloryn sodowy kg 0, Pokrywa nadstudzienna żelbetowa szt 1, Pospółka m3 29, Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 4, Rury stalowe S gwintowane ocynkowane d=15mm m 0, Rury wywiewne żeliwne d=100mm m 1, Rury z PCW kanalizacyjne d=110mm m 4, Rury z PCW kielichowe (K) ciśn.do 1MPa d=160mm m 7, Rury z PCW przepustowe d=110mm m 0, Rury z polietylenu (PE) na ciśn.do 1MPa d=32mm m 181, Słupki drewniane d=70mm m3 0, Stopnie żeliwne szt 8, Studnia wodomierzowa PCV d=1000mm kpl 1, Sznur konopny smołowany kg 0, Sznur konopny surowy kg 0, Śruby średniodokładne M14 kpl kg 1, Śruby średniodokładne M16 kpl kg 0, Tuleje kołnierzowe z "PE" szt 1, Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 7, Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 4, Uszczelki gumowe szt 2, Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCV szt 14, Właz kanałowy żeliwny ciężki szt 1, Wodomierz skrzydełkowy d=15mm szt 1, Wsporniki stalowe szt 2, Zaprawa cementowa m. 80 m3 0, Zasuwy klinowe owalne kołnierzowe żeliwne ze skrzynką i obudową kpl 1, Zawory spustowe grzybkowe żeliwne kołnierzowe Pn=1,6MPa kpl szt 0, Zawory zaporowe śrubunkowe żeliwne z kielichami gwintowanymi dn=15mm szt 2, Zawory zwrotne grzybkowe żeliwne kołnierzowe Pn 1,6MPa z kpl. śrub szt 0, Zawory żeliwne ocynkowane d=25mm antyskażeniowe szt 1, Zawory żeliwne ocynkowane d=25mm szt 3, Zawory żeliwne z zaworami spustowymi szt 0,600 Razem pomocnicze Razem

15 Zestawienie sprzętu Strona 15/15 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Koparka 0,25m3 (p) m-g 11,578 2 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 1,518 3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 4,386 4 Samochód samowyładowczy 5t m-g 17,469 5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 3,160 6 Samochód skrzyniowy 5t m-g 8,643 7 Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM) m-g 7,932 8 Środek transportowy m-g 0,848 Razem 55,534

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej oraz odwodnienia Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar Obiekt Budowa Kołobrzeg ul. Tarnowskiego - dz. nr 10/30 i nr 10/50 obręb 14 Inwestor Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 1 i nr 2 wraz zodprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy W-08/11/2007

Kosztorys ofertowy W-08/11/2007 Kosztorys ofertowy W-08/11/2007 Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Siedlisko,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o.

MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. MI MIASTOPROJEKT CZĘSTOCHOWA Spółka z o.o. 42 201 CZĘSTOCHOWA, UL. SZYMANOWSKIEGO 15 tel./fax. (034) 324 57 58, e-mail: miastoprojekt@apl.pl Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu: CZĘSTOCHOWA,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej

PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Przyłącze kanalizacji sanitarnej Obiekt Kod CPV 45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Przyłacze wody

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Przyłacze wody Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Przyłącze wody Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie

PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Zewnętrzna instalacja kan. deszczowej i odwodnienie Obiekt Kod CPV 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45232452-5 - Roboty odwadniające

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej

Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Przedmiar robót Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej Obiekt ROZBUDOWA PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W BOROWYM MŁYNIE DZ NR 52 BOROWY MŁYN gm. LIPNICA Kod

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1

KOSZTORYS ŚLEPY. Zakład Usługowy Jarosław Polakowski Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 Zakład Usługowy Jarosław Polakowski 82-300 Elbląg, ul. Suwalska 21 m 1 KOSZTORYS ŚLEPY NAZWA INWESTYCJI : Remont istniejącej kanalizacji deszczowej przy Szkole Podstawowej w Pilonie ADRES INWESTYCJI :

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Przedmiar. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków Przedmiar CPV - 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków Budowa: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Obiekt: BUDYNEK OŚRODKA EGZAMINOWANIA. KRAKÓW, UL. BALICKA, działka nr

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r

PRZEDMIAR. Instalacja wod-kan Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. Dorota Bazylewicz r PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009 r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Rodos [7695] - Rekomendacja SKB

Rodos [7695] - Rekomendacja SKB Przedmiar robót PRZYŁACZA WODNO-KANALIZACYJNE Obiekt Budynek użyteczności publicznej - Świetlica w m. Pagórki - PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE Kod CPV 45111200-0, 45231300-8 Budowa m. Pagórki, 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Maciej Grzegolec SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Michał Janus DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2015r. WYKONAWCA : INWESTOR : PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Pawilon mieszkalny na terenie DPS w Zgórsku gm. Sitkówka Nowiny ADRES INWESTYCJI : Zgórsko, ul. Szewska 28, dz. nr 199/K obręb Zagrody INWESTOR : Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010

Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kosztorys ofertowy INW/03/01/2010 Kanalizacja deszczowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej Darłowo, Starówka Miasto Darłowo

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c.

Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne Melbud s.c. Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-100 Toruń ul. Tramwajowa 12 tel/ fax 56-62-36-235 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111000-8 Roboty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt "BUDOWA, REMONT I WYPOSAśENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Sieć Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy aktualizacja

Kosztorys ofertowy aktualizacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy aktualizacja Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Świdwin miejscowość Rusinowo i Bełtno Gmina Świdwin Plac Konstytucji

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS LEPY - OFERTOWY NARZUTY Słownie: zero i 00/100 zł - - KOSZTORYS ŚLEPY - OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa kanalizacji w ul. Stawowej i Krotoszyńskiej w m. Koźmin Wlkp. PRZYKANALIKI DO WPUSTÓW ULICZNYCH ADRES INWESTYCJI : ul. Stawowa - ul. Krotoszyńska

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Przyjęto rurociąg PCV 315 mm

Kosztorys nakładczy. Przyjęto rurociąg PCV 315 mm Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Obiekt Kod CPV: Budowa Inwestor Sieć kanalizacji deszczowej 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociąów i rurociąów do

Bardziej szczegółowo

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja

Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym. Kosztorys nakładczy. Ratownictwo medyczne. Kanalizacja Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Kosztorys nakładczy Data: 2010-02-23 Budowa: Ratownictwo medyczne. Kody CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Obiekt:

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie:

Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT 23,00% Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523), Różanej i Wiosny Ludów w Dobrzycy. ETAP I budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Remont sanitariatów dla osób niepełnosprawnych na pododdziale urologii w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie ul. Rycerska

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wielopolska - Boczna

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wielopolska - Boczna Budowa: Roboty sanitarne Obiekt: Sieć wodociągowa Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Arkadiusz Wilk Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS ŚLEPY, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej - PRZYŁĄCZA ADRES INWESTYCJI : Imielin ul. Sapety INWESTOR : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant

Przedmiar robót 21. Kosztorys spotrządzono r. Ryszard Lisiński - projektant Przedmiar robót 21 Obiekt Kod CPV 45262220-9 - Wiercenie studni wodnych Budowa Piastoszyn dz nr 112/6 obręb Piastoszyn Inwestor Gmina Kęsowo 89-506 Kęsowo ul. Główna 11 Biuro kosztorysowe Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew

PRZEDMIAR ROBÓT. nr ew PRZEDMIAR ROBÓT nr ew. 2014-06-122 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa ulicy Źródlanej w Czerwonaku na odcinku od przedłużenia ul. Zdroje do ul. Leśnej - KANALIZACJA DESZCZOWA 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r.

Przedmiar robót. Czchów 4 kwiecień 2012 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Budowa Jurków dz. nr. 352, 353/6, 353/13, 353/14 Inwestor Gmina Czchów, 32-860 Czchów, ul. Rynek 12 Sporządził

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa studni rewizyjno-czyszczakowych na rurociagu tłocznym ul. Krzywólka i Reymonta w Suwałkach

Przedmiar robót. Budowa studni rewizyjno-czyszczakowych na rurociagu tłocznym ul. Krzywólka i Reymonta w Suwałkach Przedmiar robót Obiekt Budowa studni rewizyjno-czyszczakowych na rurociagu tłocznym ul. Krzywólka i Reymonta w Suwałkach Kod CPV 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28

PRZEDMIAR. Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 Biuro Projektowe Stasiewicz Jelenia Góra, ul. Strzelecka 28 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Fontanna ADRES INWESTYCJI : INWESTOR : Gmina Miejska Świeradów-Zdrój ADRES INWESTORA : 59-850 Świeradów- Zdrój ul.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Data

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Inwestor : Gmina Piaski ul. 6-go Stycznia 1, 63-820 Piaski Wykonawca :... Adres :... Wartość kosztorysowa robót :... zł Podatek VAT... % :... zł Wartość robót ogółem :...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS NAKŁADCZY SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DATA OPRACOWANIA : 04.2014. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : PRZEŁĄCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ DO ISTNIEJĄCEGO RUROCIĄGU TŁOCZNEGO ADRES INWESTYCJI : PĘKANINO DZ. 74/1 GM. BIAŁOGARD INWESTOR : PKP ENERGETYKA S.A. UL. HOŻA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna Przediar NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż Sławoir Partyka Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International SP z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. Pruchnik. Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Kosztorys BUDOWA ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Data: 2008-06-07 Budowa: BOCHNIA ul.krzęczków dz.nr 7310,7301,7300,7299,7298 Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO Janusz Żabiełowicz 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 2a PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa ulicy Warcisława w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudową ulicy Bocianiej od

Bardziej szczegółowo

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Data: 2007-07-30 Obiekt: Dz nr1197/1, 1274 ul.wygoda, BOCHNIA Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 0420

Przedmiar robót 0420 Przedmiar robót 0420 Obiekt Budowa Inwestor ul. Anny Morkowicz-Olczakowj Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. Sporządził inż. Krzysztof Syrek Kraków 20 czerwiec 2015 r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY

KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY KOSZTORYS NAKŁADCZY - OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a

PRZEDMIAR. Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej. 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a Projektowanie i Nadzór w Budownictwie Andrzej Bartczak 71-220 Bezrzecze, ul.nowowiejska 61a NAZWA INWESTYCJI : Zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej ADRES INWESTYCJI : Budynek mieszkalny, Szczecin,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan

PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan BUDMAR S.C. 64-00 LESZNO, ul. Śniadeckich A PRZEDMIAR ROBÓT - przyłącza wod-kan NAZWA INWESTYCJI : Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w ramach programu "Moje boisko - Orlik 0" ADRES INWESTYCJI : 64-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r.

PRZEDMIAR ROBÓT. ul. kolejowa 1 78-123 Dygowo. mgr inż. Andrzej Wencel. Kołobrzeg 31 maj 2010 r. PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Działki nr 4/41, 4/42, 9/25, 9/28, 9/29,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem

Kosztorys Budowa ulicy Flisackiej wraz z odwodnieniem Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca Biuro kosztorysowe Darłowo, ul. Flisacka Gmina Miasto Darłowo Kosztorys Inwestorski Powiernictwo Inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja nawadniająca

1. Instalacja nawadniająca PRZEDMIAR ROBÓT - System nawadniania trawników, krzewów i drzew na terenie placu Wolności wokół Ratusza w ramach projektu Rewitalizacja Centrum Miasta Zduńska Wola 1. Instalacja nawadniająca 1. KNR 2-01

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006

KOSZTORYS INWESTORSKI 223-00-006 Inwestor:.. Poziomy cen: poziom...... cen.... robocizny.............................. stawka...... robocizny......... kalkulacyjnej......................... poziom...... cen.... materiałów..............................

Bardziej szczegółowo

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01

Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym. 9,60*(0,51+0,51+0,6*0,56*2)*0,5*0,41 m3 3,33 razem m3 3,33 38 KNR /01 Tabela elementów Strona 6/6 Nr Nr ST Kod CPV Opis robót 1. ST-01 45231300-8 Pompownia sieciowa 1.1. ST-01 45231300-8 Roboty ziemne 1.2. ST-01 45231300-8 Roboty montażowe 2. ST-02 Wodociąg 2.1. ST-02 45231300-8

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania zespołu garaży na archiwum zakładowe UMiG Szamotuły wraz z infrastrukturą towarzyszącą Obiekt

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

skala 1: 100 500 proj.komora przewiertowa Rzedne terenu projektowanego Spadek 1,84 292,98 294,68 294,68 0,3% 1,83 292,91 294,60 294,60 PE/PE75x4,5 292,82 294,50 294,50 1,82 PE/PE75x4,5 292,91 294,60 294,60

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Andrzej Kłodawski DATA OPRACOWANIA : listopad Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa stołówki szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w OŜarowie Mazowieckim - instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo