Kosztorys ofertowy W-08/11/2007

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kosztorys ofertowy W-08/11/2007"

Transkrypt

1 Kosztorys ofertowy W-08/11/2007 Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Siedlisko, Nowa Wieś gm. Trzcianka Urząd Miejski Trzcianka ul. Sikorskiego 7, Trzcianka Koszalin Listopad 2007 r. "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.hoża 50

2 Przedmiar Strona 2/22 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 1 KNR /03 2 KNR /01 3 KNR /02 4 KNR /01 5 KNR /05 6 KNR /02 7 KNR /06 8 KNR /02 9 KNR /01 1. Sieć wodociągowa 1.1. Roboty ziemne i montażowe sieci Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m 10 Kalkulacja Pompowanie wody zestawem igłofiltrowym indywidualna 11 KNR /01 12 KNR 2-18w 0801/02 13 KNR 2-18w 0108/03 14 KNR 2-18w 0108/02 15 KNR 2-18w 0108/01 16 KNR 2-18w 0122/03 17 KNR 2-18W 0122/02 18 KNR 2-18w 0122/01 19 KNR 2-18W 0122/02 20 KNR 2-18w 0122/01 21 KNR 2-18w 0122/03 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100mm - trójnik PCV 100/100mm - włączenie do istniejącej sieci "W1" i "W2" Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 63mm Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - łuki na załamaniach trasy Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm - łuki na załamaniach trasy Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 63mm - łuki na załamaniach trasy Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm - zaślepka Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 63mm - zaślepka Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - trójniki 110/110mm km 4,712 m ,000 m ,000 m2 240,000 m2 240,000 m3 640,859 m ,733 m2 942,440 szt 235,610 godz 70,683 m ,760 kpl 1,000 m 3 118,700 m 1 499,200 m 94,300 szt 38,000 szt 24,000 szt 1,000 szt 3,000 szt 1,000 szt 2,000

3 Przedmiar Strona 3/22 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 22 KNR 2-18w 0122/03 23 KNR 2-18w 0122/03 24 KNR 2-18w 0122/03 25 KNR 2-18W 0122/02 26 KNR 2-18W 0123/03 27 KNR 2-18w 0219/03 28 KNR /01 29 KNR 2-19w 0306/08 30 KNR 2-18w 0309/01 31 KNR /02 32 KNR 2-18w 0530/01 33 KNR /01 34 KNR /01 35 KNR 2-18w 0704/01 36 KNR 2-18w 0707/01 37 KNR 2-18w 0708/01 38 KNR /02 39 KNR /01 40 KNR /01 41 KNR /03 42 KNR /01 43 KNR /01 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - trójniki redukcyjne 110/90mm Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - trójniki redukcyjne 110/63mm Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - redukcja 110/90mm Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm - trójniki 90/90mm Kształtki PCV ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - złącxzka kielichowa Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy 80mm Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 160mm Przeciąganie rurociągów przewodowych Zamknięcie końcówek rur ochronnych o średnicy nominalnej 150mm, rury przewodowe o średnicy nominalnej mm Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - obsypka rurociągu Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - nadsypka 10 cm ponad wierzch rury Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o średnicy nominalnej mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim Rozplantowanie spycharkami 1m3 ziemi kategorii I-IV wydobytej z wykopów liniowych leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu Naprawy ręczne dróg gruntowych gruntem rodzimym szt 4,000 szt 1,000 szt 2,000 szt 4,000 szt 1,000 kpl 9,000 m 4 712,200 m 28,000 m 28,000 kpl 4,000 m3 7,875 m ,760 m ,760 próba 23,561 odcinek 23,561 odcinek 23,561 m3 527,766 m ,898 m3 48,000 m3 432,000 m ,928

4 Przedmiar Strona 4/22 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 44 KNR /03 45 KNR /01 46 KNR /02 47 KNR /01 48 KNR /05 49 KNR /02 50 KNR /06 51 KNR /02 52 KNR /01 53 KNR /01 54 KNR /02 55 KNR /01 56 KNR /01 57 KNR 2-15w /03 58 KNR 2-15w /03 59 KNR 2-18w 0111/01 60 KNR /01 61 KNR /03 62 KNR /03 63 KNR / Roboty ziemne i montażowe przyłączy Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 110mm - komplet do nawiercania: opaska Dn110/25, kombinacyjna zasuwa do nawiercania, aparat do nawiercania, złączki +skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 90mm - komplet do nawiercania: opaska Dn90/25, kombinacyjna zasuwa do nawiercania, aparat do nawiercania, złączki +skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 63mm - komplet do nawiercania: opaska Dn63/25, kombinacyjna zasuwa do nawiercania, aparat do nawiercania, złączki +skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 32mm Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 32mm - kolana Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do zaworów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 32mm - złączki gwintowane PE/stal Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 32mm - analogia - zaślepka Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20mm Zawory przelotowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm Zawory przelotowe ze spustem sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych - montaż konsoli wodomierzowej m ,720 km 0,222 m2 177,760 m2 177,760 m2 177,760 m2 177,760 m3 128,876 m3 144,986 kpl 5,000 kpl 6,000 kpl 2,000 kpl 13,000 m2 133,320 m 222,200 szt 8,000 szt 12,000 szt 1,000 szt 12,000 szt 12,000 szt 12,000 kpl 12,000

5 Przedmiar Strona 5/22 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość 64 KNR /03 65 KNR 2-18w 0704/01 66 KNR 2-18w 0707/01 67 KNR 2-18w 0708/01 68 KNR /02 69 KNR /01 70 KNR /01 71 KNR /01 72 KNR /03 Zawory zwrotne antyskażeniowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o średnicy nominalnej mm (1 próba - 200m) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m Rozplantowanie spycharkami 1m3 ziemi kategorii I-IV wydobytej z wykopów liniowych leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim szt 12,000 próba 1,111 odcinek 1,111 odcinek 1,111 m3 128,876 m3 144,986 m3 53,328 m3 35,552 m3 35,552

6 Kosztorys Strona 6/22 1. Sieć wodociągowa 1.1. Roboty ziemne i montażowe sieci 1 KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 4,712 km Robotnicy gr.i r-g 111,74 Słupki drewniane d=70mm m3 0,104 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 2 KNR /01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 2 160,000 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0053 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0, KNR /02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) 2 160,000 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0018 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0, KNR /01 Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm 240,000 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /05 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości 240,000 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV 640,859 m3 Robotnicy gr.i r-g 2,674 7 KNR /06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III 5 767,733 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,1182 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0, KNR /02 Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m w gruncie kategorii III-IV 942,440 m2 Cieśle gr.ii r-g 0,373 Robotnicy gr.i r-g 0,2764 Pale szalunkowe stalowe t 0,00027 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 0,00105 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,0009 Klamry ciesielskie typ U kg 0,119 Gwoździe budowlane gołe kg 0,0096

7 Kosztorys Strona 7/22 9 KNR /01 Igłofiltry o średnicy do 50mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4m 235,610 szt Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 2,378 Robotnicy gr.i r-g 1,7763 Igłofiltry szt 0,1 Wąż gumowy d=50-80mm m 0,2 Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 0,05 Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 0,2 Śruby M16 z nakrętkami kg 0,4 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 0,2 Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 1 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,21 10 Kalkulacja indywidualna Pompowanie wody zestawem igłofiltrowym 70,683 godz Robotnicy r-g 0,25 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 1 11 KNR /01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm 3 769,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,2454 Pospółka m3 0,122 pomocnicze % 2,5 12 KNR 2-18w 0801/02 Trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o średnicy 100mm - trójnik PCV 100/100mm - włączenie do istniejącej sieci "W1" i "W2" 1,000 kpl Robotnicy r-g 3,14 Trójniki PVC fi 100/100 szt 1 Nasuwki PCV fi 110 szt 1 pomocnicze % 2,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,55 13 KNR 2-18w 0108/03 Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm 3 118,700 m Robotnicy r-g 0,355 Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=110mm m 1,02 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0108/02 Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm 1 499,200 m Robotnicy r-g 0,349

8 Kosztorys Strona 8/22 Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=90mm m 1,02 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0108/01 Rurociągi z rur ciśnieniowych PCW łączonych na wcisk, o średnicy zewnętrznej 63mm 94,300 m Robotnicy r-g 0,295 Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=63mm m 1,02 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/03 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - łuki na załamaniach trasy 38,000 szt Robotnicy r-g 2,61 Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 11st. szt (15) Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 22st. szt (5) Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 30st. szt (8) Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 45st. szt (1) Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 60st. szt (2) Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 90st. szt (7) pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18W 0122/02 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm - łuki na załamaniach trasy 24,000 szt Robotnicy r-g 0,252 Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 11st. szt (11) Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 22st. szt (5) Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 30st. szt (4) Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 45st. szt (1) Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 60st. szt (2) Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 90st. szt (1) pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/01 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 63mm - łuki na załamaniach trasy 1,000 szt Robotnicy r-g 2,35 Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d= 63mm- 90st. szt (1) pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18W 0122/02 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm - zaślepka 3,000 szt

9 Kosztorys Strona 9/22 Robotnicy r-g 0,252 Zaślepki do rur PCV d=90mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/01 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 63mm - zaślepka 1,000 szt Robotnicy r-g 2,35 Zaślepki do rur PCV d=63mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/03 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - trójniki 110/110mm 2,000 szt Robotnicy r-g 2,61 Trójniki PVC fi 100/100 szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/03 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - trójniki redukcyjne 110/90mm 4,000 szt Robotnicy r-g 2,61 Trójniki PVC kielichowo-kołnierzowe fi 110/90 szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/03 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - trójniki redukcyjne 110/63mm 1,000 szt Robotnicy r-g 2,61 Trójniki PVC kielichowo-kołnierzowe fi 110/90 szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0122/03 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - redukcja 110/90mm 2,000 szt Robotnicy r-g 2,61 Redukcja PVC 110/63 szt 1 pomocnicze % 1,5

10 Kosztorys Strona 10/22 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18W 0122/02 Kształtki PCV ciśnieniowe, jednokielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 90mm - trójniki 90/90mm 4,000 szt Robotnicy r-g 0,252 Trójniki PVC kielichowo-kołnierzowe fi 90/90 szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18W 0123/03 Kształtki PCV ciśnieniowe, dwukielichowe łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 110mm - złącxzka kielichowa 1,000 szt Robotnicy r-g 0,296 Nasuwki PCV fi 110 szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0, KNR 2-18w 0219/03 Hydranty pożarowe nadziemne, o średnicy 80mm 9,000 kpl Robotnicy r-g 4,68 Hydranty nadziemne żeliwne 80mm szt 1 Króćce dwukołnierzowe d=80 mm szt 1 Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe d=80mm szt 1 Obudowy do zasuw żeliwne fi 80 w obudowie teleskopowej szt 1 Skrzynki żeliwne do hydrantów szt 1 Skrzynki do zaworów szt 1 Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu fi 80 szt 1 Trójniki żeliwne kołnierzowe 100/80mm szt 1 Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych fi 100 szt 5 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 2,04 Żwir m3 0,38 pomocnicze % 1,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 1,05 28 KNR /01 Oznakowanie trasy rurociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi R=0, ,200 m Monterzy gr.ii r-g 0,0079 Taśma lokalizacyjna m2 0,3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0, KNR 2-19w 0306/08 Rury ochronne (osłonowe) z PE o średnicy nominalnej 160mm 28,000 m Robotnicy r-g 0,7 Rury osłonowe PE d=160mm m 1,02 pomocnicze % 1

11 Kosztorys Strona 11/22 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,03 Żuraw samochodowy 4t m-g 0,22 30 KNR 2-18w 0309/01 Przeciąganie rurociągów przewodowych 28,000 m Robotnicy r-g 1,18 Podpory ślizgowe wspornikowe szt 0,8 pomocnicze % 3,5 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 0,08 31 KNR /02 Zamknięcie końcówek rur ochronnych o średnicy nominalnej 150mm, rury przewodowe o średnicy nominalnej mm 4,000 kpl Robotnicy r-g 1,6 pomocnicze % 3 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,4 32 KNR 2-18w 0530/01 Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych o objętości do 1,5m3 - bloki oporowe 7,875 m3 Robotnicy r-g 7,78 Beton zwykły B-15 m3 1,05 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,009 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,095 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,0175 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,31 33 KNR /01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - obsypka rurociągu 3 769,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,2454 Pospółka m3 0,122 pomocnicze % 2,5 34 KNR /01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm - nadsypka 10 cm ponad wierzch rury 3 769,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,2454 Pospółka m3 0,122 pomocnicze % 2,5 35 KNR 2-18w 0704/01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o średnicy nominalnej mm (1 próba - 200m) 23,561 próba Robotnicy r-g 8,74 Krawędziaki iglaste nasycone kl.ii m3 0,03 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-60mm m3 0,02 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,02

12 Kosztorys Strona 12/22 Klamry ciesielskie kg 6,2 Woda m3 3,53 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Króćce żeliwne jednokołnierzowe szt 0,1 Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stal. szt 0,2 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 1 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 2,7 Kołnierze ślepe szt 0,2 Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,1 Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=50mm szt 0,05 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 3,16 36 KNR 2-18w 0707/01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 23,561 odcinek Robotnicy r-g 4,09 Podchloryn sodowy kg 0,5 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Woda m3 7,06 Zawory żeliwne ocynkowane d=50mm szt 0,1 Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=50mm szt 0,05 pomocnicze % 2,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,58 37 KNR 2-18w 0708/01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 23,561 odcinek Robotnicy r-g 0,49 Woda m3 1,72 pomocnicze % 2,5 38 KNR /02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 527,766 m3 Robotnicy gr.i r-g 1, KNR /01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 4 749,898 m3 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0, KNR /01 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 48,000 m3 Ogrodnicy gr.i r-g 1, KNR /03 Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim 432,000 m3 Ogrodnicy gr.i r-g 0,2426 Spycharka gąsienicowa 55KM m-g 0,04 42 KNR /01 Rozplantowanie spycharkami 1m3 ziemi kategorii I-IV wydobytej z wykopów liniowych leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu

13 Kosztorys Strona 13/ ,928 m3 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0, KNR /01 Naprawy ręczne dróg gruntowych gruntem rodzimym 1 053,720 m3 Robotnicy gr.ii r-g 1,43 Robotnicy gr.i r-g 0,61 Piasek m3 1,03 Woda m3 0,1 pomocnicze % 0, Roboty ziemne i montażowe przyłączy 44 KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,222 km Robotnicy gr.i r-g 111,74 Słupki drewniane d=70mm m3 0,104 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 7,5 45 KNR /01 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 177,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0053 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0, KNR /02 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) 177,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0,0018 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0, KNR /01 Ręczne usunięcie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej bez darni - grubość warstwy do 15cm 177,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /05 Ręczne usunięcie z przerzutem warstwy ziemi urodzajnej bez darni - dopłata za każde dalsze 5cm grubości 177,760 m2 Robotnicy gr.i r-g 0, KNR /02 Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV 128,876 m3 Robotnicy gr.i r-g 2, KNR /06 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III 144,986 m3 Robotnicy gr.i r-g 0,1182 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 0,0482

14 Kosztorys Strona 14/22 51 KNR /02 Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 110mm - komplet do nawiercania: opaska Dn110/25, kombinacyjna zasuwa do nawiercania, aparat do nawiercania, złączki +skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa 5,000 kpl Robotnicy r-g 2,9 Opaska do nawiercenia Dn 110/25mm kpl 1 Kombinacyjna zasuwa do nawiercania d=25mm szt 1 Obudowy do zasuw żeliwne w obudowie teleskopowej szt 1 Skrzynki żeliwne szt 1 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,15 52 KNR /01 Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 90mm - komplet do nawiercania: opaska Dn90/25, kombinacyjna zasuwa do nawiercania, aparat do nawiercania, złączki +skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa 6,000 kpl Robotnicy r-g 2,7 Opaska do nawiercenia Dn 90/25mm kpl 1 Kombinacyjna zasuwa do nawiercania d=25mm szt 1 Obudowy do zasuw żeliwne w obudowie teleskopowej szt 1 Skrzynki żeliwne szt 1 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,15 53 KNR /01 Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy zewnętrznej 63mm - komplet do nawiercania: opaska Dn63/25, kombinacyjna zasuwa do nawiercania, aparat do nawiercania, złączki +skrzynka uliczna + obudowa teleskopowa 2,000 kpl Robotnicy r-g 2,7 Opaska do nawiercenia Dn 63/25mm kpl 1 Kombinacyjna zasuwa do nawiercania d=25mm szt 1 Obudowy do zasuw żeliwne w obudowie teleskopowej szt 1 Skrzynki żeliwne szt 1 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,15 54 KNR /02 Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym 13,000 kpl R=0,955 Monterzy gr.ii r-g 1,05 Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm m 2,7 Tabliczki szt 1 Beton zwykły B-10 m3 0,06 Farba olejno-żywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0,04 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,04 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,22 55 KNR /01 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm 133,320 m2

15 Kosztorys Strona 15/22 Robotnicy gr.i r-g 0,2454 Pospółka m3 0,122 pomocnicze % 2,5 56 KNR /01 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 32mm 222,200 m Robotnicy r-g 0,3 Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=32mm m 1,07 Kształtki PE fi 32 szt 0,108 pomocnicze % 2 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 57 KNR 2-15w /03 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 32mm - kolana 8,000 szt Robotnicy r-g 0,455 Kształtki PE fi 32 szt 1 Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0, KNR 2-15w /03 Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z polietylenu do zaworów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 32mm - złączki gwintowane PE/stal 12,000 szt Robotnicy r-g 0,455 Kształtki z polietylenu gwintowane 32mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0, KNR 2-18w 0111/01 Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD, o średnicy zewnętrznej 32mm - analogia - zaślepka 1,000 szt Robotnicy r-g 0,48 Zaślepki do rur PE elektrooporowe d=32mm szt 1 pomocnicze % 1,5 Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0,24 60 KNR /01 Wodomierze skrzydełkowe o średnicy nominalnej 20mm 12,000 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 0,35 Robotnicy gr.i r-g 0,1 Wodomierze skrzydełkowe dn=20mm szt 1

16 Kosztorys Strona 16/22 Zawory przelotowe kulowe d=25mm szt 2 Łączniki żeliwne ocynkowane d=25mm szt 2,06 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 61 KNR /03 Zawory przelotowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm 12,000 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,14 Robotnicy gr.i r-g 0,14 Zawory przelotowe kulowe d=25mm szt 1 Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm szt 2,06 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 62 KNR /03 Zawory przelotowe ze spustem sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm 12,000 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,14 Robotnicy gr.i r-g 0,14 Zawory przelotowe kulowe d=25mm z kurkiem spustowym szt 1 Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm szt 2,06 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 63 KNR /02 Dodatki za wykonanie obustronnych podejść o średnicy 20mm do wodomierzy skrzydełkowych - montaż konsoli wodomierzowej 12,000 kpl Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 0,77 Robotnicy gr.i r-g 0,82 Konsola do montażu wodomierza d=3/4 cala szt 1 Łączniki żeliwne ocynkowane 20mm szt 4,12 pomocnicze % 1,4 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01 64 KNR /03 Zawory zwrotne antyskażeniowe sieci wodociągowych o średnicy nominalnej 25mm 12,000 szt Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 0,14 Robotnicy gr.i r-g 0,14 Zawory zwrotne antyskażeniowe d=25mm szt 1 Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm szt 2,06 pomocnicze % 0,9 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 0,01

17 Kosztorys Strona 17/22 65 KNR 2-18w 0704/01 Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD, o średnicy nominalnej mm (1 próba - 200m) 1,111 próba Robotnicy r-g 8,74 Krawędziaki iglaste nasycone kl.ii m3 0,03 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-60mm m3 0,02 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,02 Klamry ciesielskie kg 6,2 Woda m3 3,53 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Króćce żeliwne jednokołnierzowe szt 0,1 Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stal. szt 0,2 Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 1 Śruby średniodokładne M16 kpl kg 2,7 Kołnierze ślepe szt 0,2 Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 0,1 Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=50mm szt 0,05 pomocnicze % 2,5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 3,16 66 KNR 2-18w 0707/01 Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 1,111 odcinek Robotnicy r-g 4,09 Podchloryn sodowy kg 0,5 Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 1,5 Woda m3 7,06 Zawory żeliwne ocynkowane d=50mm szt 0,1 Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=50mm szt 0,05 pomocnicze % 2,5 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 1,58 67 KNR 2-18w 0708/01 Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) 1,111 odcinek Robotnicy r-g 0,49 Woda m3 1,72 pomocnicze % 2,5 68 KNR /02 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV 128,876 m3 Robotnicy gr.i r-g 1, KNR /01 Zasypanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m 144,986 m3 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0, KNR /01 Rozplantowanie spycharkami 1m3 ziemi kategorii I-IV wydobytej z wykopów liniowych leżącej wzdłuż krawędzi na długości 1m wykopu 53,328 m3 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 0,026

18 Kosztorys Strona 18/22 71 KNR /01 Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie płaskim 35,552 m3 Ogrodnicy gr.i r-g 1, KNR /03 Mechaniczne rozścielenie ziemi urodzajnej spycharką na terenie płaskim 35,552 m3 Ogrodnicy gr.i r-g 0,2426 Spycharka gąsienicowa 55KM m-g 0,04 Razem

19 Zestawienie robocizny Strona 19/22 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Cieśle gr.ii r-g 351,530 2 Monterzy gr.ii r-g 48,587 3 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.ii r-g 5,040 4 Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.iii r-g 13,440 5 Monterzy instalacji technolog. gr.ii r-g 560,281 6 Ogrodnicy gr.i r-g 198,008 7 Robotnicy gr.i r-g 8 390,096 8 Robotnicy gr.ii r-g 1 506,820 9 Robotnicy r-g 2 417,865 Razem ,667

20 Zestawienie materiałów Strona 20/22 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-60mm m3 0,493 2 Bale iglaste obrzynane nasycone kl.iii gr.50-63mm m3 0,990 3 Beton zwykły B-10 m3 0,780 4 Beton zwykły B-15 m3 8,269 5 Deski iglaste obrzynane kl.iii 19-25mm m3 0,748 6 Deski iglaste obrzynane kl.iii 28-45mm m3 0,138 7 Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 0,848 8 Drewno na stemple iglaste korowane (do 20cm) m3 0,564 9 Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0, Farba olejno-żywiczna przeciwrdzewna cynkowa 60% metaliczna dm3 0, Gwoździe budowlane gołe kg 9, Hydranty nadziemne żeliwne 80mm szt 9, Igłofiltry szt 23, Klamry ciesielskie typ U kg 112, Klamry ciesielskie kg 152, Kolana żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu fi 80 szt 9, Kolektor ssący z rur stalowych kołnierzowy d=200mm m 11, Kołnierze ślepe szt 4, Kombinacyjna zasuwa do nawiercania d=25mm szt 13, Konsola do montażu wodomierza d=3/4 cala szt 12, Krawędziaki iglaste nasycone kl.ii m3 0, Króćce dwukołnierzowe d=80 mm szt 9, Króćce żeliwne jednokołnierzowe szt 2, Kształtki PE fi 32 szt 31, Kształtki z polietylenu gwintowane 32mm szt 12, Łączniki żeliwne ocynkowane 20mm szt 49, Łączniki żeliwne ocynkowane 25mm szt 74, Łączniki żeliwne ocynkowane d=25mm szt 24, Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 11st. szt 11, Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 22st. szt 5, Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 30st. szt 4, Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 45st. szt 1, Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 60st. szt 2, Łuki 1-kielichowe z PCW d=90mm- 90st. szt 1, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d= 63mm- 90st. szt 1, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 11st. szt 15, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 22st. szt 5, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 30st. szt 8, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 45st. szt 1, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 60st. szt 2, Łuki ciśnieniowe 1-kielichowe z PCW d=110mm- 90st. szt 7, Nasuwki PCV fi 110 szt 2, Obudowy do zasuw żeliwne fi 80 w obudowie teleskopowej szt 9, Obudowy do zasuw żeliwne w obudowie teleskopowej szt 13, Opaska do nawiercenia Dn 110/25mm kpl 5, Opaska do nawiercenia Dn 63/25mm kpl 2, Opaska do nawiercenia Dn 90/25mm kpl 6, Pale szalunkowe stalowe t 0, Piasek m , Podchloryn sodowy kg 12, Podpory ślizgowe wspornikowe szt 22, Pospółka m , Redukcja PVC 110/63 szt 2, Rury osłonowe PE d=160mm m 28, Rury S zgrzewane elektrycznie 57/3,5mm m 35, Rury stalowe ocynkowane gwintowane d=50mm m 74, Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=63mm m 96, Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=90mm m 1 529, Rury z PCW kielichowe (K) 1MPa d=110mm m 3 181, Rury z polietylenu (PE) 1MPa d=32mm m 237, Skrzynki do zaworów szt 9,000

21 Zestawienie materiałów Strona 21/22 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 62 Skrzynki żeliwne do hydrantów szt 9, Skrzynki żeliwne szt 13, Słupki drewniane d=70mm m3 0, Śruby M16 z nakrętkami kg 94, Śruby średniodokładne M16 kpl kg 84, Tabliczki szt 13, Taśma lokalizacyjna m , Trójniki PVC fi 100/100 szt 3, Trójniki PVC kielichowo-kołnierzowe fi 110/90 szt 5, Trójniki PVC kielichowo-kołnierzowe fi 90/90 szt 4, Trójniki żeliwne kołnierzowe 100/80mm szt 9, Tuleje z PCW dla luźnych kołnierzy stal. szt 4, Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych szt 8, Uszczelki gumowe do rur d=200mm szt 47, Uszczelki gumowe płaskie do poł.kołnierzowych szt 24, Uszczelki gumowe płaskie do połączeń kołnierzowych fi 100 szt 45, Wąż gumowy d=50-80mm m 47, Woda m3 409, Wodomierze skrzydełkowe dn=20mm szt 12, Zasuwy klinowe owalne żeliwne kołnierzowe d=80mm szt 9, Zaślepki do rur PCV d=63mm szt 1, Zaślepki do rur PCV d=90mm szt 3, Zaślepki do rur PE elektrooporowe d=32mm szt 1, Zawory przelotowe kulowe d=25mm z kurkiem spustowym szt 12, Zawory przelotowe kulowe d=25mm szt 36, Zawory zwrotne antyskażeniowe d=25mm szt 12, Zawory zwrotne grzybkowe kołnierzowe dn=50mm szt 2, Zawory żeliwne ocynkowane d=50mm szt 2, Zawory żeliwne z zaworami spustowymi d=50mm szt 2, Żwir m3 3,420 Razem pomocnicze Razem

22 Zestawienie sprzętu Strona 22/22 Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość 1 Koparka gąsienicowa 0,40m3 m-g 284,993 2 Pompa przeponowa spalinowa do 35m3/h m-g 70,683 3 Pompa wirnikowa spalinowa 61-80m3/h m-g 47,122 4 Samochód dostawczy do 0,9t m-g 88,112 5 Samochód skrzyniowy 5t m-g 177,243 6 Samochód skrzyniowy 5-10t m-g 2,240 7 Spycharka gąsienicowa 55KM m-g 18,702 8 Spycharka gąsienicowa 75KM m-g 96,872 9 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 7, Wciągnik przejezdny 3,0t m-g 235, Zgrzewarka elektrooporowa do rur PE m-g 0, Żuraw samochodowy 4t m-g 6,160 Razem 1 035,691

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r.

Przedmiar robót. Obiekt Sieć wodociągowa Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo. listopad 2007 r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45131300-8 Budowa Tuchółka - Siciny Inwestor Gmina Kęsowo listopad 2007 r. Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów Tabela przedmiaru robót Strona

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Sieć wodociągowa wraz z przyłączami do granicy działek w miejscowości Żukowo obręb Lutom gm. Czersk (dz. nr geod. 251/3 LP,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót CON

Przedmiar robót CON Przedmiar robót CON 135-12-2013 Obiekt Kod CPV Lokalizacja Zamawiający Wykonawca Biuro kosztorysowe Kontener zaplecza sportowego dla Wiejskiego Klubu Sportowego Victoria Półwieś PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa Przedmiar robót Sieć wodociągowa Obiekt Sieć wodociągowa w drodze osiedlowej w Suwałkach na os. Zastawie dz. nr 31923/10, 35205/1 Kod CPV 45232150-8 - Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 71351914-3

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino

Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej na dz. nr 4/9, 4/12 przy ulicy Szczecińskiej w miejscowości Karlino Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1

Przedmiar robót. Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Przedmiar robót Przyłącze kanalizacji sanitarnej w kierunku posesji zlokalizowanych w Suwałkach przy ul. Krzywólka 22 na działce nr 20703/1 Obiekt Budowa Suwałki, ul. Krzywólka / nr dz. ewid. Obręb nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Projektowana sieć wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu Kopernika w Tucholi. ZADANIE I 45231300-8 - Roboty

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Przekładka sieci wodociągowej Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Przekładka sieci wodociągowej Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej Nr 1331R Ostrów Borek Wielki - Boreczek w miejscowości

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEBUDOWA HYDRANTÓW PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231100-6 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45231110-9

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 00025

Przedmiar robót 00025 Przedmiar robót 00025 Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45000000-7 - Roboty budowlane Kępka gm. Kępice Gmina kępice Sporządził Ryszard Lisiński - Biuro Obsługi Inwestora ABOL Bytów czerwiec 2009r. "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót

Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego. Przedmiar robót Za cznik nr 4 do zapytania ofertowego Przedmiar robót Projekt budowlany - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Drzewiecka gmina Lipce Reymontowskie oraz w miejscowości Płyćwia gmina

Bardziej szczegółowo

"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.

Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Ślepy 1 SZKÓŁKA LEŚNA - BIAŁOGÓRZYNO - PRZYŁĄCZA WOD.-KAN. Obiekt Budowa Inwestor Wykonawca BIAŁOGÓRZYNO GMINA BIAŁOGARD NADLEŚNICTWO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy.

Przedmiar robót. Przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. TTBS - sieci zewnętrzne: przyłącz wodociągowy i węzeł wodomierzowy. Przedmiar robót Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowymi garażami na terenie obejmującym dz. nr 10/104 obr. 274 przy ulicach Sportowej- Prusa Reja w Tarnowie etap II segment B. Przyłącz

Bardziej szczegółowo

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR :

Przedmiar SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Sławomir Partyka. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Brzeźno Wielkie INWESTOR : Gmina Wiejska Starogard Gdański ADRES INWESTORA : Starogard Gd., ul. Sikowrskiego 9 BRANŻA : Sanitarna Przedmiar SPORZĄDZIŁ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy aktualizacja

Kosztorys ofertowy aktualizacja Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy aktualizacja Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Gmina Świdwin miejscowość Rusinowo i Bełtno Gmina Świdwin Plac Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Słownie: Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych działki nr 48/13,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania:

Przedmiar robót. Data opracowania: Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne do budynków mieszkalnych wielorodzinnych TBS nr 1 i nr 2 wraz zodprowadzeniem wód opadowych z nawierzchni utwardzonych i powierzchni

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard, ul. Lutyków Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA

PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA PRZEDMIAR ROBÓT / TABELA OFERTOWA KOD CPV 45232150-8. ŚIEĆ WODOCIĄGOWA DO BUDYNKÓW SOCJALNO-TECHNICZNYCH I MIESZKALNYCH STOPNIA WODNEGO "ROGÓW", m. ODROWĄŻ, gm. GOGOLIN Kod pozycji Nr Specyfikacji Lp Opis

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa przy ul Kościuszki w Gorlicach Przedmiar robót Budowa: Obiekt lub rodzaj robót: Sieć wodociągowa Lokalizacja: Gorlice ul. na działkach nr 2442/6, 2442/5, 2437/17, 2437/16, 2438/5, 2436/3 Inwestor: MPGK Sp. z o.o. 38-320 Gorlice ul.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44

PRZEDMIAR ROBÓT. Geokart - International SP z o.o Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 Geokart - International SP z o.o. 35-113 Rzeszów, ul. Wita Stwosza 44 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Pruchnik gm. Pruchnik. Przyłącze wodociągowe ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Patora - Ciarka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jadwiga Patora - Ciarka DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017 r. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Budowa przyłaczy i instalacji sanitarnych: kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej. Kod CPV 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Chopina Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień 2015

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA :

PRZEDMIAR. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Małgorzata Puszkarek-Szopa SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Tomasz Mulawa DATA OPRACOWANIA : PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami ADRES INWESTYCJI : BANIE dz. 43 i 4 ul. Ogrodowa gm. Banie INWESTOR : Urząd Gminy Banie ADRES INWESTORA : ul. Skośna 6, 74-0 Banie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z miejscowości Ubiedrze do miejscowości Kępiste, gmina Bobolice. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa Obręb Ubiedrze, działki nr: 54/1, 286/2. Obręb Kłanino,

Bardziej szczegółowo

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar

1105MB sieci Zuzia (C) DataComp (lic. 2676) strona nr: 2. Przedmiar strona nr: 2 Przedmiar Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn. 1 PRZYŁĄCZE WODNE - CPV 452313008 1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH

Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Przedmiar robót PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA ULICY KORCZAKA ORAZ BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ Z ULICĄ 11- LISTOPADA W GORLICACH Budowa: Przebudowa sieci wodociagowej Obiekt: BUDOWA ŁĄCZNIKA ULICY BARDIOWSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie

Przedmiar. Przebudowa istniejącego wodociągu w ul. Nowodworskiej w Lubartowie Przedmiar Obiekt Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Budowa Inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 21-100 Lubartów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Osiedle PRZY LESIE Urząd Miejski w Słupsku Zakład Budownictwa Ogolnego mgr inŝ. Michał

Bardziej szczegółowo

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych

1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 1 BIURO PROJEKTOWO KONSULTACYJNE w zakresie instalacji sanitarnych 83-110 Tczew, ul. Obr. Westerplatte 24 tel. 58-777-57-12, tel/fax 58-532-21-65 e-mail: wodniki@wp.pl NIP 593-020-53-60 Konto: Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek

Przedmiar robót. Wykonawca: Inwestor: Urząd Gminy Osiek Inwestor: Urząd Gminy 87-340 Osiek Wykonawca: Przedmiar robót Nazwa budowy: Kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Adres budowy: Osiek, 87-340 Osiek Branża: sanitarna Podstawa opracowania:knnr, AW, KNNR,

Bardziej szczegółowo

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE

Rodos 6.0.18.5 [6059] - Rekomendacja SKB ROBOTY POMIAROWE ROBOTY ZIEMNE I PRZYGOTOWAWCZE RUROCIĄGI, SEPARATOR, STUDNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS Obiekt Inwestor SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PARKU MIEJSKIM W PILE URZĄD MIASTA PIŁY Poziom cen

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Pozycja KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym.

Przedmiar. Pozycja KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym. 1 Obiekt 1 Eleent robót 1.1 Sieć wodociągowa - roboty ziene Pozycja 1.1.1 KNR 0201-0120-03 Roboty poiarowe przy liniowych robotach zienych, trasa rowów elioracyjnych w terenie równinny. 1 Pozycja 1.1.2

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN

PRZEDMIAR ROBOT. Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 4-01, KNR 2-18, KNR 2-18W, KNNR 4, KNR 2-19W, KNR 2-28, KNR 2-19, KNNR 11, KNNR 1 Waluta: PLN Inwestor: Gmina Niwiska 36-147 Niwiska 430 PRZEDMIAR ROBOT Nazwa budowy: Wykonanie sieci wodociągowej dn 90 oraz kanalizacji sanitarnej dn 200 w miejscowości Niwiska Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz.

Przedmiar robót Sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowości Biesiekierz. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne Budowa obręb ewidencyjny Biesiekierz działki nr: 2/44, 2/56,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa

Przedmiar robót. Opis robót Kosztorys Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach. Nr Podstawa Przedmiar robót Przebudowa sieci gazowej sredniego ciśnienia w Tomicach - dla inwestycji pn. Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych, nr 1 i nr 2 - Tomice. Tomice nr dz. 584/6, 585/1, 585/2, 586/1,

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne 2 Roboty montażowe RAZEM netto VAT Razem brutto

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH. Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne 2 Roboty montażowe RAZEM netto VAT Razem brutto TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Roboty ziemne 2 Roboty montażowe RAZEM netto VAT Razem brutto PRZEDMIAR Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem Krówniki-Horby

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Budowa Białogard ul. Grunwaldzka Inwestor RWiK Spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 78-200 Białogard Koszalin grudzień

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Rodzaj robót Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przyłącza i zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i zewnętrzna instalacja kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a

PRZEDMIAR ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L. 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a strona:1 PRACOWNIA PROJEKTOWA M A X P O L 26-600 RADOM ul. Żeromskiego 51a PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys

PRZEDMIAR ROBÓT. Kosztorys PRZEDMIAR ROBÓT Kosztorys Data: 2013-08-23 Budowa: Sieć wodociągowa z przyłączami Obiekt/Rodzaj robót: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w rejonie ul. Głowackiego w Łańcucie. Zamawiający: Łańcucki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

PRZEDMIAR. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Obiekt Kod CPV 45231300-8 Budowa ul. Długa, ul. Kościelna w m. Łąg Gmina Czersk Inwestor Zaklad Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kilińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K

PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K PRZEDMIAR ROBÓT NR 262/2/S6-K na wykonanie : przekładki wodociągu oraz przyłącza w ramach realizacji inwestycji pt; Budowa budynku Szkoły Podstawowej z urządzeniami budowlanymi i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y

K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y Budowa : SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W UTRÓWCE Obiekt : Sieć wodociągowa z przyłączami w Utrówce Adres : m. Utrówka gm. Międzyrzec Podlaski Inwestor : Gmina Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE

Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE Przedmiar robót PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE Obiekt PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ DO KOMPLEKSU WODNO-REKREACYJNEGO W KOSZALINIE

Bardziej szczegółowo

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA

Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Kosztorys SIEĆ WODOCIĄGOWA Data: 2007-07-30 Obiekt: Dz nr1197/1, 1274 ul.wygoda, BOCHNIA Zamawiający: GMINA MIASTA BOCHNIA ul.kazimierza WIELKIEGO 2 32-700 BOCHNIA Jednostka opracowująca kosztorys: Zakład

Bardziej szczegółowo

44,5/1000 km 0,04 razem km 0,04 2 KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - powykonawcze

44,5/1000 km 0,04 razem km 0,04 2 KNR /03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - powykonawcze Przedmiar robót Przebudowa sieci wodociągowej za przyłaczami w ulicy Kilińskiego oraz przebudowa przyłącza wodociągowego z budową studzienki wodomierzowej i instalacji zewnętrznej dla budynku nr 15 przy

Bardziej szczegółowo

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%...

file:///c:/documents%20and%20settings/d%c4%85browska/moje%... 1 z 5 2010-06-14 08:59 PRZEDMIAR ROBÓT Obiekt Kod CPV 45231220-3 Inwestor Gmina Miasto Rzeszów, Miejski Zarząd Dróg i Zieleni Rzeszów ul. Targowa 1 Sporządził mgr inŝ. GraŜyna Dąbrowska Rzeszów 26 luty

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI Projektowanie i nadzory K.Kanoniczak 62-200 Gniezno; ul. Surowieckiego 42 KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI KALINA ADRES INWESTYCJI : KALINA dz. nr 94, 98, 91/6,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD

KOSZTORYS OFRTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA STD KOSZTORYS OFRTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Komplek boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Rytel-Zapędowo gm. Czersk odcinek

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki

Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Przedmiar robót 1256 Przebudowa sieci wodociągowej w ul.górnej w miejscowości Krynki Obiekt Budowa Inwestor miejscowość Krynki Urząd Gminy Brody ul.s.staszica 3 27-230 Brody Kraków 4 październik 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa

PRZEDMIAR ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa BKprojekt Beata Kalinowska ROBÓT SANITARNYCH - sieć wodociągowa NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy "Budowie ronda i chodnika w Olmontach wzdłuż ul. Jaworowej w drodze powiatowej nr 1493B"

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Słownie:

Przedmiar robót Słownie: Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłączami ADRES INWESTYCJI : wsie: Studzianek, Gołyń, Antoninów INWESTOR : Gmina i Miasto Biała Rawska ADRES INWESTORA : Biała Rawska DATA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe

Przedmiar robót. Przyłącze wodociągowe Przedmiar robót Data: 2011-03-19 Budowa: BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO FI 90 MM PE ZLOKALIZOWANEGO UL. ŚLĄSKA CHRZANÓW Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do

Bardziej szczegółowo

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Przyłacze wody

Nakłady. Budowa przedszkola pięcioodziałowego Gmina Lubanie dz nr 77/14 Przyłacze wody Kosztorys rozpatrywać wspólnie z projektem technicznym Nakłady Budowa: Budowa przedszkola pięcioodziałowego Obiekt lub rodzaj robót: Przyłącze wody Lokalizacja: Lubanie dz nr 77/14 Nazwa i kod CPV: 45231300-8

Bardziej szczegółowo

Rodos [7695] - Rekomendacja SKB

Rodos [7695] - Rekomendacja SKB Przedmiar robót PRZYŁACZA WODNO-KANALIZACYJNE Obiekt Budynek użyteczności publicznej - Świetlica w m. Pagórki - PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE Kod CPV 45111200-0, 45231300-8 Budowa m. Pagórki, 82-340 Tolkmicko,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków

Przedmiar. CPV Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków Przedmiar CPV - 45231300-8 Roboty w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzenia ścieków Budowa: PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Obiekt: BUDYNEK OŚRODKA EGZAMINOWANIA. KRAKÓW, UL. BALICKA, działka nr

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU

Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Przedmiar robót INSTALACJA GAZU Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa sali wiejskiej z zapleczem i garażem oraz altany rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu i towarzyszącą infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Przedmiar robót. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt "BUDOWA, REMONT I WYPOSAśENIE INFRASTRUKTURY WODNO-KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY WIEJSKIEJ KOŁCZYGŁOWY" Sieć Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót

Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Kosztorys ślepy / Przedmiar robót Sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć wodociągowa Obiekt Budowa REJON UL. WYZWOLENIA W ŻORACH, NR DZIAŁEK: 2031/114, 2089/115, 1640/176. Inwestor Przedsiębiorstwo Wodociągów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Branża sanitarna

Przedmiar robót. Branża sanitarna Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Branża sanitarna Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Biuro kosztorysowe Budowa drogi dojazdowej na tereny zielone od ulicy Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: zero i 00/100 zł. WYKONAŁ : inż. K.Arkuszewski SPRAWDZIŁ : Data opracowania : NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa w ulicy Rybnickiej /Huberta/ w Rybniku-Ochojcu. INWESTOR : Urząd Miasta Rybnik ADRES INWESTORA : 44-200 Rybnik ul. Chrobrego 2 BRANŻA : instalacyjna Ogółem wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR :

Przedmiar robót. Data opracowania : marzec 2010r. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: CPV INWESTOR : Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej z przyłaczami ADRES INWESTYCJI : w msc Białogórne w gm. Biała Rawska z włączeniem w msc Zimnice gm. Mszczonów INWESTOR : Gmina Miasto w Białej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach

KOSZTORYS OFERTOWY. Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach . KOSZTORYS OFERTOWY Budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrężnej w Ząbkach Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV 45232150-8 CPV-45233142-6 NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO

PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO PRZEDMIAR ROBÓT DO KOSZTORYSU OFERTOWEGO Budowa obiektu łączącego funkcje kulturalną i przedszkolną w Uszwi Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wielopolska - Boczna

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Wielopolska - Boczna Budowa: Roboty sanitarne Obiekt: Sieć wodociągowa Zamawiający: Wodociągi Dębickie Sp. z o.o. 39-200 Dębica ul. Kosynierów Racławickich 35 Jednostka opracowująca kosztorys: mgr inż. Arkadiusz Wilk Sprawdzający:...

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa.

Przedmiar robót. TECHNOLOGIA-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dobczyce, Kornatka i Brzezowa. Przedmiar robót Budowa: Kornatka, gm.dobczyce, woj. małopolskie. Obiekt lub rodzaj robót: ZLEWNIA KORNATKA ETAP III. Przyłącza niekwalifikowane kanalizacji sanitarnej niskociśnieniowej. Kanał sanitarny

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Budowa Administracyjnego Centrum Zarządzania Miasta - ETAP I, PODETAP A Obiekt : Instalacje sanitarne Adres : 58-540 Karpacz, ul.obrońców

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW

Przedmiar robót ROZBUDOWA ROZDZIELCZEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Przedmiar robót SIOŁKOWA, STARA WIEŚ - GMINA GRYBÓW Data: 2015-05-11 Budowa: WODOCIĄGOWEJ WE WSI Lokalizacja: Siołkowa nr 944, 1012, 1015, 1017, 1034/3, 1042, 1043, 1044, 1782, 1783, 1851, 1864, 1865,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa

PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Wartość kosztorysowa Słownie: PRZEDMIAR Remont przepustu dn800 Al Brzozowa Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej

Kosztorys ofertowy. Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Kosztorys ofertowy Remont sieci wodociągowej na terenie miejscowości: Przeciszów wzdłuż ul. Długiej Data: 2010-04-23 Obiekt: Przeciszów - ul. Długa Zamawiający: Gmina Przeciszów, ul. Podlesie 1, 32-600

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK

PRZEDMIAR ROBÓT. Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK. ul. Pogodna 27, OPATÓWEK Projektowanie w zakresie instalacji sanitarnych WOJCIECH PŁÓCIENNICZAK ul. Pogodna 27, 62-860 OPATÓWEK PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ.

PRZEDMIAR. Przyłącze co z rur preizolowanych 2x76,1/140 Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap. mgr inŝ. PRZEDMIAR Obiekt Budowa Przejście Graniczne - Budynek kontroli szczegółowej - Gołdap Sporządził mgr inŝ. Dorota Bazylewicz 04.2009r "Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0 przyznana

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Wodociąg rozdzielczy w miejscowości Wiśnicz Mały odcinek o długości 814 mb /pomiędzy węzłami A-B i B-C/

Przedmiar. Wodociąg rozdzielczy w miejscowości Wiśnicz Mały odcinek o długości 814 mb /pomiędzy węzłami A-B i B-C/ Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu Rynek 38 32-720 Nowy Wiśnicz Przedmiar Data: 2008-09-15 Budowa: Sieć wodociągowa rozdzielcza w miejscowości Wiśnicz Mały Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010

KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010 Inwestor:.. Poziomy cen: KOSZTORYS ŚLEPY 361-01-010 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień {CPV} CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10

PRZEDMIAR. Proenco Kielce, Warszawska 30/10 Proenco Kielce, Warszawska 30/10 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ

BUDOWA BUDYNKU GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA W BRZEZNEJ Przedmiar robót Nazwa kosztorysu: Nazwa obiektu lub robót: Przyłącze wodociagowe, instalacja kanalizacji deszczowej Lokalizacja: Brzezna dz.nr. 521/2, 521/40 Zamawiający: GMINA PODEGRODZIE 33-386 PODEGRODZIE

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna

Przedmiar. NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gmina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna Przediar NAZWA INWESTYCJI : Sieć wodociągowa ADRES INWESTYCJI : Jabłowo, ul. Krótka INWESTOR : Gina Starogard Gd. BRANŻA : Sanitarna SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : gr inż Sławoir Partyka Ogółe wartość kosztorysowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: WYKONAWCA : INWESTOR : Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, Siemiatycze

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ul. 11 Listopada 253, Siemiatycze Inwestycja: Wykonanie dokumentacji technicznych i projektów stałej organizacji ruchu do Projektu Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawiających bezpieczeństwo ruchu pieszego na terenie powiatu siemiatyckiego.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys 108/2015. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys 108/2015 Obiekt Budowa Sejny, dz. nr 3 Inwestor Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach, 16-500 Sejny ul. Edwarda

Bardziej szczegółowo

Kosztorys - Przedmiar robót

Kosztorys - Przedmiar robót Kosztorys - Przedmiar robót Sieci rozdzielcze grawitacyjne Obiekt Rozbudowa wodociągu - sieci rozdzielcze grawitacyjne - wodociąg zbiorowy ( bez przyłączy domowych ) Kod CPV 45232150-8 Budowa Krużlowa

Bardziej szczegółowo

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV

Nazwa działu Od Do Kod wg CPV Rozbudowa sieci rozdzielczej na terenie Gminy Łososina DZIAŁY Dolna KOSZTORYSU cz. 2.04. L p. Nazwa działu Od Do Kod wg CPV 1 Roboty ziemne 1 8 45231300-8 2 Roboty sieciowo-montażowe 9 60 45231300-8 3

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień KOSZTORYS ŚLEPY, Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Budowa hali sportowej - PRZYŁĄCZA ADRES INWESTYCJI : Imielin ul. Sapety INWESTOR : Urząd Miasta Imielin ul. Imielińska

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO

Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys. REMONT INSTALACJI C:O: w SP WYLATOWO Wartość kosztorysowa Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys Obiekt Budowa Inwestor WyLATOWO ZOSIP Kosztorys Strona 2/5 Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość Cena Wartość 1 KNR 2-20w 0502/03 Montaż rur preizolowanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień PRZEDMIARY ROBÓT + ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 45300-4543-8 4530000-3 45334-4 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : SIEĆ WODOCIĄGOWA ADRES INWESTYCJI : ŁASK ul. Swojska i Sandomierska

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Budowa : Kosztorysy Obiekt : Wrześna rejon ul. Kościuszki dz. 3782/2 Data

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku.

Przedmiar robót. Przebudowa ul. Zygmunta Augusta w Słupsku. Obiekt Rodzaj robót Branża Kod CPV Lokalizacja Inwestor Biuro kosztorysowe Przedmiar robót Kanalizacja deszczowa sanitarna 45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232460-4 - Roboty sanitarne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6

PRZEDMIAR ROBÓT. Zakład Usług Komunalnych Szczecin ul. Kaszubska 59/6 Zakład Usług Komunalnych 70-40 Szczecin ul. Kaszubska 59/6 PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej W9-W9.6 w ul. Szantowej w Świnoujściu ADRES INWESTYCJI : Świnoujście ul. Szantowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

PRZEDMIAR ROBÓT. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R, S Zysk [Z]... % R+Kp(R), S+Kp(S) VAT [V]... % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S)) Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "Melbud" s.c. 87-00 Toruń ul. Tramwajowa tel/ fax 56-6-6-5 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500-8 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa. mgr inż. Michał Pałaszewski. Koszalin styczeń 2014r.

Przedmiar robót. Budowa. mgr inż. Michał Pałaszewski. Koszalin styczeń 2014r. Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor Budowa ulicy Kruczkowskiego wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetleniem oraz przebudową sieci gazowej w Żukowie - branża 45233200-1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo

PRZEDMIAR ROBÓT. Sieć wodociągowa. Data opracowania: Nazwa zamówienia: Adres inwestycji: Perlejewo Data opracowania: 2011-01-11 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Sieć wodociągowa Adres inwestycji: Perlejewo Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Piotrowski DATA OPRACOWANIA : r.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Adam Piotrowski DATA OPRACOWANIA : r. PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Przęsocińskiej w Szczecinie ADRES INWESTYCJI : Szczecin ul. Przęsocińska, dz. rog. nr 86/2 obręb Szczecin 3017, km 1515-1655 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI

Przedmiar robót. Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Przedmiar robót Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami do działek w Białogardzie ul.m.curie-skłodowskiej Kategoria Obiektu XXVI Obiekt Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory Pro trial version Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn.

PDF created with pdffactory Pro trial version   Przedmiar. Szpital Rydygiera-zewn.inst. wodociągu II strefy ciśn. Przedmiar Data: 2007-11-07 Budowa: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.l.rydygiera Kraków oś. Złotej Jesieni 1 Obiekt: Zewnętrzna Instalacja wodociągu II strefy ciśnień Zamawiający: Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. Sprawdzający:

Przedmiar. Sprawdzający: Przedmiar Data: 2012-09-24 Budowa: Przyłącza kanalizacji opadowej budynku mieszkalnego Obiekt: Budynek mieszkalny przy ulicy Jagiellońskiej 107 w Krościenku nad Dunajcem Zamawiający: Pieniński Park Narodowy

Bardziej szczegółowo

Stawka roboczogodziny : Poziom cen :

Stawka roboczogodziny : Poziom cen : KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków NAZWA INWESTYCJI : Wodociąg na terenie

Bardziej szczegółowo