CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH"

Transkrypt

1 Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw PENDIUM CSR-KOMPEDIUM CH LNISCH NIEMIECKIE POLSKIE

2 CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer

3 Impressum 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der DeutschenWirtschaft e.v. Kompetenzzentrum Düsseldorfer Str Eschborn RKW-Nr.: Layout: RKW Druk: Schultheis Druckproduktion, Offenbach Strona 02

4 03 Strona

5 Dlaczego powstało to kompendium? Wraz z postępującą internacjonalizacją małe i średnie przedsiębiorstwa niemieckie angażują się coraz częściej za granicą. Wiele przedsiębiorstw już dawno odkryło, iż uwzględnianie wyłącznie aspektów czysto ekonomicznych nie wystarczy do osiągnięcia długotrwałego sukcesu. Z tego powodu firmy zajmują się w coraz większym stopniu różnymi formami społecznego i ekologicznego zaangażowania nie tylko w miejscu działania firmy matki, ale również ich firm córek w miejscu lokalizacji za granicą. Korzyści wynikające z zastosowania społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw są jasne: polepszenie wizerunku firmy w opinii publicznej, pozyskanie i dbałość o klientów, a także lepsze szanse w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników. Określenia społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialne zarządzanie firmą czy też angielska nazwa Corporate Social Responsibility (CSR) nie są już wyłącznie luksusem przeznaczonym dla dużych firm, lecz stają się coraz częściej imperatywem również dla małych i średnich firm. Badania ankietowe, a także bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami zarówno ze strony RKW-Kompentenzzentrums, jak i UPJ-Bundesinitiative wykazały, iż małe i średnie przedsiębiorstwa czują się często niepewnie w dżungli CSR i potrzebują wsparcia przy podjęciu pierwszych kroków w dziedzinie wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele firm kieruje się przy podjęciu społecznej odpowiedzialności biznesu zasadami etycznymi i moralnymi, słuchając głównie głosu serca. Pomimo dobrej woli wielu przedsiębiorstwom brakuje często orientacji. Firmy nie wiedzą do kogo powinny się zwrócić o pomoc oraz z jakimi partnerami mogą współpracować. Brak orientacji jest jeszcze bardziej widoczny w sektorze MŚP, gdy dochodzi do podjęcia działalności za granicą. Brak czasu czy też środków finansowych związanych ze znalezieniem właściwych partnerów może często zniechęcić firmy do podjęcia działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Korzyści kompendium Za pomocą kompendium chcemy pomóc firmom przy wyborze potencjalnych partnerów czy też instytucji wspierających działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Poniższe przedstawienie organizacji zarówno z Polski, jak i z Niemiec ma za zadanie motywować sektor MŚP do współpracy z doświadczonymi aktorami na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także umożliwić korzystanie z doświadczeń innych instytucji dla własnych działań. Do kogo skierowane jest to kompendium? Główną grupą docelową tego kompendium są w pierwszej kolejności niemieckie przedsiębiorstwa ze swoimi filiami w Polsce. to może okazać się również pomocne dla innych niemieckich czy też polskich firm angażujących się wyłącznie w miejscu inwestycji firmy macierzystej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Drugą grupą docelową tego kompedium są wybrane grupy interesariuszy, takie jak np: organizacje pozarządowe, izby przemysłowo-handlowe, organizacje na rzecz ochrony środowiska, związki wspierające przedsiębiorczość firm, zainteresowane partnerstwem z przedsiębiorstwami i wsparciem ich działalności. Struktura kompendium dzieli się na dwie cześci. Pierwsza część obejmuje instytucje działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. zawiera łącznie omówienie 12 organizacji z Polski, które w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju debaty na temat CSR. Krótki opis tych organizacji przedstawia ich działania, programy, projekty, w których mogą uczestniczyć inne organizacje i firmy. Strona 04

6 Druga część kompendium różni się znacznie od pierwszej. W przeciwieństwie do Polski początki rozwoju koncepcji CSR w Niemczech sięgają dłuższego horyzontu czasu, stąd też tematyka CSR jest w tym kraju na bardziej zaawansowanym poziomie. Z tego powodu był możliwy podział niemieckich instytucji na 4 obszary działań w zakresie CSR: Miejsce Pracy, Rynek, Społeczeństwo, Środowisko Naturalne. Do każdego obszaru działań zostali przyporządkowani odpowiedni aktorzy, działający na rzecz CSR oraz wybrane źródła informacji (linki internetowe, wskazówki dotyczące literatury), praktyczne narzędzia (poradniki, instrumenty zarządzania) oraz inne instrumenty wspierające CSR (inicjatywy, networking). W Polsce debata nad CSR zaczęła się niedawno; jej dynamiczny rozwój sięga ostatnich czterech lat. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, systematycznie zwiekszający się napływ inwestycji zagranicznych oraz rozwój świadomości konsumentów przy zakupie produktów ekologicznych wywiera pewien nacisk na przedsiębiorstwa motywując je do zastosowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomimo wielu pozytywnych działań w ciągu ostatnich kilku lat problem CSR jest nadal tematem stosunkowo nowym i z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim osiągnie on poziom rozwoju zbliżony do innych zachodnioeuropejskich krajów Unii Europejskiej. Dziękujemy polskim organizacjom za ich aktywny udział w opracowaniu tego kompendium. Stefanie Bechert RKW Kompetenzzentrum, Peter Kromminga "Unternehmen: Partner der Jugend" (UPJ) e.v. Kim jesteśmy? RKW Kompetenzzentrum razem z UPJ-Bundesinitiative poszukiwało nowych rozwiązań, aby pomóc firmom w podjęciu działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Obydwie instytucje zajmują się od dłuższego czasu tematyką obejmującą różne aspekty CSR. Projekt RKW Kompetenzzentrum realizowany od końca 2005 roku ma na celu rozwinięcie koncepcji CSR, która umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom niemieckim w filiach zagranicznych w Polsce, zdefiniować odpowiednie instrumenty strategii CSR, dopasować je do istniejących warunków na rynku lokalnym, a także zwiększyć ich zastosowanie w codziennej działalności gopodarczej. Szczególnym aspektem tego projektu jest zastosowanie instrumentów CSR w miejscu lokalizacji inwestycji za granicą, a także zmobilizowanie istniejącego już w tym miejscu potencjału społecznego. Dotychczas tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w konteście polsko-niemieckim była tematem niezbadanym. Dalsze informacje: UPJ-Bundesinitiative jest siecią kompetencyjną zrzeszającą ponad 60 firm, a także organizacje społeczne oraz osobowości z administracji i gospodarki, działające na rzecz wzmocnienia działań społecznej odpowiedzialności biznesu. UPJ wspiera przedsiębiorstwa w ich działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu za pomocą organizacji różnych kampanii, informacji, praktycznego wsparcia, konkretnych projektów oraz doradztwa w celu zwiększenia konkurencyjności firm. W ramach Kampanii Odpowiedzialne prowadzenie przedsiębiorstwa UPJ wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa za pomocą regionalnych konferencji, praktycznych przykładów oraz łatwych w zastosowaniu narzędzi, takich jak np. praktyczne rekomendacje. Celem tych działań jest zrozumienie koncepcji CSR jako działań przynoszących korzyści konkurencyjne oraz podjęcie konkretnych kroków w celu zastosowania działań CSR. Dalsze informacje: 05 Strona

7 Teil 1 Darstellung von 12 polnischen Organisationen und ihren Aktivitäten zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen in Polen»01 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r. Grupa docelowa Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna. Aktywności Działania obejmują przede wszystkim 6 obszarów programowych: rozwój społeczności lokalnych aktywność młodzieży aktywność osób starszych społeczne zaangażowanie biznesu przedsiębiorczość społeczna filantropia indywidualna Programy z zakresu CSR Dobroczyńca Roku W 2006 roku odbyła się X - jubileuszowa edycja Konkursu. Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" jest największym programem promującym dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. Celem Konkursu jest nagradzanie dobroczynności przedsiębiorców, popularyzowanie skutecznych form współpracy organizacji społecznych z firmami, akcji i programów charytatywnych, wolontariatu, aktywności obywatelskiej społeczeństwa. Do Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" mogą być zgłaszane firmy państwowe i prywatne oraz fundacje utworzone przez firmy. Portal Portal wiedzy o społecznej odpowiedzialności i zaangażowaniu firm. W serwisie znajdują aktualności dotyczące CSR w Polsce i na świecie, opisane są przykłady firm odpowiedzialnych. Publikowane są tam teksty eksperckie i opracowania najnowszych badań oraz książki i raporty dotyczące CSR. Vademecum Dobroczyńcy Program realizowany do 2006 roku przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Programy realizowane przez Akademię we współpracy z biznesem Pracownia Umiejętności to partnerski program Akademii i Polskiej Telefonii Cyfrowej. Akademia e-seniora to partnerski program Akademii i UPC. Łączymy Pokolenia to program grantowy realizowany przez Akademię przy współpracy z PZU. Moje Stypendium to partnerski program Akademii, Fundacji Agory i Metro Group. Newsweek Odpowiedzialny Biznes to program, którego partnerem merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Strona 06

8 Inwestycje Społeczne Inwestycje Społeczne to firma założona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w 2005 roku. Akademia od lat współpracuje z biznesem oraz wspiera i obserwuje doświadczenia współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Publikacje z zakresu CSR (wszystkie publikacje bezpłatne) Odpowiedzialny biznes perspektywa lokalna. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 2007 Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa, corporate community involvement. Doświadczenia i opinie. Inwestycje Społeczne Sp.z o.o. i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007 Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi - formy prawne. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, wydanie poprawione, 2006 Przedsiębiorca w krainie działań społecznych. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, wydanie drugie, 2005 Nowe przewagi konkurencyjne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim. Akademia Rozwoju Filantropii, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2005 Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004 Wolontariat w biznesie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 2001 Filantropia - szlachetna pomoc czy złoty interes - jak przedsiębiorcy w Polsce wspierają działania społeczne. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 1999 Seria raportów Dobroczyńca Roku Partnerzy (m. in.) Fundacje Charles Stewart Mott Foundation, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy Biznes Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o., METRO Group, PTK Centertel Sp. z o.o., UPC Inne instytucje Ambasada Stanów Zjednoczonych, PAUCI, Program "East-East", Program Phare "Inicjatywy Proeuropejskie", Unia Europejska, USAID Finansowanie Non-profit Organizacja Adres Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6, Warszawa Tel.: , Fax: Web: (strona dostępna w angielskiej wersji językowej) 07 Strona

9 »02 Centrum Etyki Biznesu CEBI stanowi ośrodek badań i studiów na rzecz rozwoju dyscypliny w Polsce oraz miejsce spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania społecznie odpowiedzialnego biznesu. CEBI zostało utworzone przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Zespół Etyki Życia Gospodarczego) oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (lidera wśród polskich szkół biznesu z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora), jest otwarte na współpracę z innymi zainteresowanymi placówkami naukowymi i organizacjami gospodarczymi. Grupa docelowa Gospodarka, związki pracodawców, rząd, NGOs, organizacje międzynarodowe Aktywności Konferencje EABIS Colloquium Etyka biznesu w Marketingu/Finansach Initiatives and Strategies of Corporate Social responsibility in the Polish Economy: The European Integration Perspective Seminaria Etyka w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA) Projekty Response studium podstaw teoretycznych i zastosowań koncepcji społecznej odpowiedzialności firmy Platforma CSR: zintegrowanie rozproszonych, europejskich badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu Szkolenia, studia podyplomowe, studia doktoranckie (Etyka biznesu i CSR w gospodarce, etyka i prawo, etyka i CSR w administracji, etyka i CSR w prawie) Studia dzienne: Europejskie standardy etyki społecznej odpowiedzialności biznesu Partnerzy The European Academy of Business in Society (EABIS) (Styczeń 2008) The European Business Ethics Network (EBEN) (Styczeń 2008) The International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) (Styczeń 2008) Network - Polish Chapter The European Business Ethics (EBEN - Poland) org.pl (Styczeń 2008) Responsible Business Forum (Styczeń 2008) The Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF) (Styczeń 2008) Institute for Global Ethics, USA (Styczeń 2008) UN Global Compact Academic Network Strona 08

10 Publikacje Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Anna Lewicka- StrzałeckaWarszawa 2006, Wydawnictwo IFIS PAN Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki. Anna Lewicka-Strzałecka (redakcja naukowa) Warszawa, ss.254 Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja. Anna Lewicka-Strzałecka (redakcja naukowa), Warszawa, ss.254 Uczciwość w świecie biznesu. Wojciech Gasparski (red.),warszawa 2004, ss.163 Creating Knowledge-based Economy infrastructure-organizations-individuals. Wojciech Gasparski, Jan Dąbrowski (red.), Warszawa 2004, ss. 279 Decyzja i etyka w lobbingu I biznesie. Wojciech Gasparski, Warszawa 2003, ss. 182 Europejskie Standardy etyki i społecznej odpowidzialności biznesu. Wojciech Gasparski (red.), przy współpracy Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego, Warszawa 2003, ss. 304 Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Bolesław Rok, Grzegorz Szulczewski (red.), UNDP Polska, Warszawa 2002, ss. 231 Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wojciech Gasparski, Anna Lewicka- Strzałecka (red.), Warszawa 2001, ss.270 Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy. Bolesław Rok (red.), Warszawa 2001, ss. 295 Adres Centrum Etyki Biznesu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ul. Jagiellonska 59, Warszawa Tel.: Web: 09 Strona

11 »03 CentrumCSR.PL CentrumCSR.PL jest niezależną organizacją tworzoną przez osoby prywatne w celu stworzenia ośrodka popularyzacji i badań nad koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility - CSR). Grupa docelowa przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Cele prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców Aktywności przygotowywanie opracowań i analiz organizowanie i realizację szkoleń oraz programów edukacyjnych odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych osobom zainteresowanym społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorców Online-Blog z aktualnymi CSR-Informacjami (http://www.blog.centrumcsr.pl/) Przykłady dotychczasowych konferencji, projektów Konferencja Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych doświadczenia zagraniczne i perspektywy w Polsce Seminarium: Metodologia ewaluacji partnerstw biznes organizacje społeczne Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji Uczestnictwo w projekcie: "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na Podkarpaciu" Konferencja: "Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) a środowisko pracy" Uczestnictwo w projekcie: Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska" Konferencja Koncepcja CSR w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Partnerzy Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) Polen (Styczeń 2008) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Styczeń 2008) Finansowanie Non-profit Organizacja Adres CentrumCSR.PL PO Box 321, Warsaw, Poland Tel.: , Web: Strona 010

12 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń.»04 Cele Wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy z organizacjami i instytucjami mniejszości niemieckiej w Polsce, która jako naturalny pomost między narodami polskim i niemieckim wnosi cenny wkład do życia ich społeczeństw wspieranie mniejszości niemieckiej i jej dialogu z większością polską popularyzacja wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: nauki, kultury, historii, gospodarki, społeczeństwa i polityki obu krajów propagowanie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, postaw wzajemnego zrozumienia i współpracy współpraca w zakresie budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego współpraca w zakresie umacniania i rozwoju, samorządności i decentralizacji współpraca w zakresie transformacji systemu gospodarczego i społecznego (restrukturyzacja Górnego Śląska), rozwoju przedsiębiorczości, a także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w regionie działania w zakresie współpracy interregionalnej działania na rzecz integracji europejskiej Aktywności organizowanie publicznych imprez, wystaw, odczytów, spotkań z osobistościami życia kulturalnego, naukowego, politycznego i społecznego konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia wyjazdy studialne przygotowywanie publikacji i wydawnictw współpracę z polskimi i niemieckimi organizacjami i instytucjami prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód służy realizacji celów statutowych Centrum Europejskie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej powstałe w 1999 roku realizuje programy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, służące wspieraniu aktywnego udziału środowisk lokalnych i regionalnych w procesie pogłębiania integracji i w realizacji projektów europejskich oraz budowania poparcia dla postępującej integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego. Centrum współpracuje przede wszystkim z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, uczelnianymi i szkołami ponadpodstawowymi, instytucjami rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczegółowe cele CE współpraca m.in. z samorządami wszystkich szczebli oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywnego uczestnictwa w integracji i realizacji programów europejskich edukacja i doradztwo na rzecz pogłębiania integracji europejskiej organizacja konferencji, seminariów, debat na temat Unii Europejskiej dot. rozwoju regionalnego, polityki gospodarczej i finansowej, restrukturyzacji terenów poprzemysłowych, rozwoju obszarów wiejskich, polityki strukturalnej, problemów polityki społecznej, roli organizacji pozarządowych, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, edukacji młodzieży, praw człowieka etc. 011 Strona

13 wspieranie współpracy regionów (Województwo Opolskie Nadrenia-Palatynat, Saksonia, Województwo Śląskie Północna Nadrenia-Westfalia), współpracy transgranicznej (Polska Republika Czeska) organizacja wyjazdów informacyjnych do instytucji Unii Europejskiej przygotowywanie i wydawanie broszur informacyjnych i publikacji na tematy europejskie udział w edukacji partnerów regionalnych i lokalnych do korzystania z funduszy strukturalnych doradztwo w zakresie możliwości korzystania ze wsparcia oferowanego przez programy UE. Wybrane projekty CE Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska Akademia Młodych Liderek i Liderów Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska Lekcje genderowe Debaty oksfordzkie dla młodzieży Debaty Quo vadis, Europo? Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku Dzień Europy Utworzenie sieci specjalistów ds. Unii Europejskiej Utworzenie sieci pełnomocniczek ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w gminach i powiatach woj. śląskiego i opolskiego Doradztwo w zakresie umiędzynaradawiania przedsiębiorstw INCO Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora (IW EQUAL) Partnerzy CE Fundacja im. Friedricha Eberta Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacja Konrada Adenauera Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu Samorząd Miasta Gliwice Wyższa Szkoła Nauk i Sztuk Stosowanych w Getyndze Śląska Strefa Gender Regionalne Centrum Biznesu i in. Finansowanie granty, dotacje, darowizny, działalność gospodarcza adres Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. Rybnicka 27, Gliwice Tel.: , Fax: Web: Strona 012

14 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.»05 Forum jest stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego. Powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Grupa docelowa Przedsiębiorstwa, nauka, NGOs Cele wspiera firmy w realizowaniu polityki społecznej odpowiedzialności buduje koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń z zakresu odpowiedzialnego biznesu pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości współpracuje z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz budowania klimatu społecznego i politycznego, który sprzyja rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Programy Program Partnerstwa Liga Odpowiedzailnego Biznesu Rozmowy o Odpowiedzialnym Biznesie Partnerzy Accenture, ABB w Polsce, British American Tobacco, Danone sp. z.o.o, Carrefour, Coca Cola Poland, Coca Cola HBC Polska, GlaxoSmithKline, Grupa Carrefour, Procter & Gamble, Johnson&Johnson Poland, Nestle Polska, Polkomtel S.A. operator sieci Plus GSM, PKN Orlen, PricewaterhouseCoopers Polska, Provident Polska, PTK Centertel Sp. z o.o., Shell Polska, Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Żywiec Finansowanie partnerzy FOB darowizny, dotacje krajowe i zagraniczne, w tym przychody z 1% podatku, wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, finansowanie ze źródeł publicznych granty, składki członkowskie adres Forum Odpowiedzialnego Biznesu ul. Szpitalna 5/5, Warszawa Tel.: , Fax: Web: lub 013 Strona

15 »06 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) jest niezależną i samorządną polską Fundacją z siedzibą w Krakowie. Jest kontynuatorką programu wspierania organizacji ekologicznych pod nazwą Environmental Partnership for Central Europe (EPCE) z siedzibą we Wrocławiu. W latach programem EPCE kierowała amerykańska fundacja The German Marshall Fund of the United States. Obecnie Fundacja działa w ramach Stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development realizującego programy ekologiczne w Europie. Cele propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska tworzenie układów partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego wspieranie inicjatyw ekologicznych propagowanie zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia w wymiarze społecznym i gospodarczym wspieranie społeczności lokalnej jako wspólnoty ludzi o podobnych celach włączenie do współpracy biznesu, który wywiera znaczny wpływ na skuteczność ochrony środowiska i jakość życia lokalnego Aktywności udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom prowadzenie szkoleń a także organizowanie i wspieranie finansowe staży w kraju i za granicą realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki, rolnictwa ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Aktualne programy Greenways wspiera rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska Granty wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez udzielanie im pomocy finansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej Grupy Partnerskie wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska Szkoły dla Ekorozwoju wspieranie proekologicznych aktywności w szkołach Strona 014

16 Partnerzy Partnerzy krajowi Ministerstwo Srodowiska (Styczeń 2008), Polska Organizacja Turystyczna (Styczeń 2008) Partnerzy zagraniczni: European greenways association (Styczeń 2008) Groundwork (Styczeń 2008) United Nations Development Programme (Styczeń 2008) Finansowanie subwencje osób prawnych, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku Fundacji, dochody z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego, dochody z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych, dochody z inwestycji w papiery wartościowe Adres Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, Kraków Tel.: , , Fax: ; Secretariat: ext Web: 015 Strona

17 »07 Fundacja Komunikacji Społecznej Fundacja Komunikacji Społecznej to organizacja pozarządowa (non profit organization), której misją jest wprowadzanie dobrej i odpowiedzialnej komunikacji jako podstawowego warunku zgody, współpracy i zrozumienia niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cele Fundacji to podnoszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce poprzez profesjonalizację marketingu społecznego i tworzenie warunków współpracy organizacji pozarządowych, mediów i biznesu. Grupa docelowa Organizacje pozarządowe i biznes Programy Komunikacja Przeciw Korupcji Być Rodzicem Forum Komunikacji Społecznej Program Zaplanuj swoją przyszłość Program Schizofrenia Otwórzcie Drzwi Wszystkie programy Fundacji są prowadzone z inicjatywy Fundacji lub w partnerstwie z innymi organizacjami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele działalność reklamowa wydawanie książek, broszur, folderów działalność oświatowa i edukacyjna w tym prowadzenie konferencji, seminariów, kursów i wykładów działalność badawczo rozwojowa oraz wykorzystanie narzędzi marketingu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanisty cznych i społecznych oraz badanie rynku i opinii publicznej z zakresu komunikacji społecznej, marketingu społecznego oraz innych działań Kampanie/Programy Komunikacja Przeciw Korupcji Fundacja Komunikacji Społecznej jest członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (AKOP) działającej przy Fundacji im. Stefana Batorego. Fundacja inicjuje i realizuje kampanie, których celem jest zmniejszenie przyzwolenie wobec działań korupcyjnych oraz związanych z promocją przejrzystości instytucji publicznych. Być Rodzicem Program "Być rodzicem" wspiera komunikację pomiędzy rodzicanmi a dziećmi. W ramach Programu tworzony jest ranking firm przyjaznych rodzinie. Strona 016

18 Forum Komunikacji Społecznej Celem Programu jest podnoszenie jakości marketingu społecznego w Polsce oraz profesjonalizacja kampanii społecznych. cele realizowane są poprzez prowadzenie portalu o kampaniach społecznych organizację szkoleń, wydawanie publikacji oraz prowadzenie projektów edukacyjnych podnoszących umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i realizacji kampanii społecznych. Portal jest płaszczyzną współpracy organizacji pozarządowych agencji reklamowych i PR oraz biznesu. Zaplanuj swoją przyszłość Celem programu jest edukacja grup najuboższych oraz narażonych na wykluczenie społeczne w zakresie zarządzania własnymi wydatkami. W ramach tego programu również realizowane są działania, których celem jest edukacja społeczeństwa w kwestii odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Program Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi W Polsce, program "Schizofrenia - Otwórzmy Drzwi" to z jednej strony - organizacja i pomoc w działaniach lokalnych, które rozwiązują konkretne problemy chorujących, z drugiej kampania społeczna, której elementem kluczowym jest Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię - "Schizofrenia-Otwórzmy Drzwi". Finansowanie darowizy, spadki, zapisy, subwencje osób prawnych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Partnerzy Media, Biznes, Organizacje pozarządowe, Agencje reklamowe i PR adres Fundacja Komunikacji Społecznej ul. Raszyńska 12 m., Warszawa Tel.: , , Fax: Web: 017 Strona

19 »08 Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Instytut prowadzi badania w zakresie budowy demokracji, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, rozwoju technologii, deregulacji gospodarki oraz etyki biznesu. Obok działalności naukowo-badawczej Instytut realizuje dwa ogólnopolskie programy związane z promocją etyki oraz angażuje się w działalność antykorupcyjną. Grupa docelowa organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, samorządy Tematy Budowa demokracji Kształtowanie polityki gospodarczej Badania dotyczące demokracji Szkolenia dotyczące rozwoju demokracji w Polsce Szkolenia dotyczące rozwoju demokracji zagranicą Zwalczanie korupcji Rozwój przedsiębiorczości prywatnej Badania nad sektorem prywatnym Rozwój MSP Rozwój lokalny i regionalny Rozwój nowoczesnych technologii Rozwój organizacji przedsiębiorców Kształtowanie polityki gospodarczej MŚP i integracja z UE Deregulacja gospodarki Inwestycje zagraniczne w Polsce Kobiety w biznesie Programy (coroczne) Przedsiębiorstwo Fair Play, Program promocji kultury przedsiębiorczości ( Business Fair Play ) Gmina Fair Play, Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji ( Community Fair Play ) Zatrudnienie Fair Play, Program promocji kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy ( Employment Fair Play ) Partnerzy Zagraniczni Center for International Private Enterprise (USA) The German Marshall Fund of the United States, Freedom House (USA) Center for Enterprise Development (USA) Fundacja im. F. Naumanna (Niemcy) Strona 018

20 The Westminster Foundation for Democracy (Wielka Brytania) Danish Social Science Foundation (Dania) SOCO - Institute for Human Sciences (Austria) The Windsor Group (Austria) Open Society Institute - Local Government and Public Service Reform Initiative (Węgry) Krajowi Ministerstwo Gospodarki Komitet Badań Naukowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Ambasada Brytyjska w Warszawie Ambasada USA w Warszawie Fundacja Fundusz Współpracy PKO Bank Polskie SA Krajowa Izba Gospodarcza Uniwersytety Finanzierung Non-profit Orgasaniation adres Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym ul. Trebacka 4, pokój 319, Warszawa Tel.: ; , Fax: Web: 019 Strona

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami

Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Michał Kuszyk Wiceprezes Związku Pracodawców Polska Miedź Związek Pracodawców Polska Miedź integracja firm, wsparcie otoczenia, współpraca z samorządami Czym jest Związek Pracodawców? Samorządną ORGANIZACJĄ

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009

Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej. Sochaczew, 23 września 2009 Organizacje pozarządowe i biznes - korzyści współpracy międzysektorowej Sochaczew, 23 września 2009 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą i jedyną organizacją w Polsce,

Bardziej szczegółowo

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów

Spełnione Data wpisu do KRS: 23.10.2003 r. Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów 16 lipca 2007 r. zgłoszenia poprawne pod względem formalnym, tj. spełniające łącznie 3 kryteria podane w ogłoszeniu o naborze, zostały przekazane Radzie Działalności PoŜytku Publicznego, celem uzyskania

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego

CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego 2011 Małgorzata Jelińska CSR a konkurencyjność polskich przedsiębiorstw Działania PARP w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego Szczecin, 23.11.2011 r. Definicja CSR zgodnie z ISO 26000 Społeczna

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego

Izba Gospodarcza Regionu Płockiego Izba Gospodarcza Regionu Płockiego perspektywa Biznesu KRZYSZTOF IZMAJŁOWICZ P R E Z E S I Z B Y G O S P O D A R C Z E J R E G I O N U P Ł O C K I E G O Kim jesteśmy Izba Gospodarcza Regionu Płockiego,

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY PROPRACOWNICZE

INICJATYWY PROPRACOWNICZE INICJATYWY PROPRACOWNICZE Wolontariat pracowniczy jako narzędzie budowania wartości firmy Mirella Panek-Owsiańska Prezes, Dyrektorka Generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu Krzysztof Kaczmar Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej

Czysta Turystyka. - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej - nowe wyzwania i możliwości dla branży hotelarskiej Aleksandra Pacułt Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Seminarium Eko-Hotel Gdańsk, 17.06.10 1. Fundacja Partnerstwo dla Środowiska. 2. Certyfikat Czysta

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw

KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa od 8 lipca br., w ramach złożonego w 2004 r. Wniosku do Krajowej Izby Gospodarczej, uczestniczy w profesjonalnym projekcie pt: KIGNET izbowy system wsparcia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007

Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 Sprawozdanie z działalności Fundacji Partners Polska w roku 2007 marzec 2008 Fundacja Partners Polska a) ul. Górnickiego 3 lok.10a, 02-063 Warszawa b) Nr w KRS 0000221845 c) REGON: 012703063 d) członkowie

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r.

STATUT. STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. STATUT STRZELECKIEGO CENTRUM OBSŁUGI BIZNESU W STRZELCACH OPOLSKICH, zwanym również dalej jako Centrum lub SCOB, z dnia 31.11.2014r. Tekst jednolity podjęty przez właściciela firmy Marcin Rękawek, będącej

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej FRDL powstała w 1989 roku największa w Polsce organizacja pozarządowa wspomagająca samorządy terytorialne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego laureat Nagrody Głównej

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2003r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR

British American Tobacco Polska. Biznes, Nauka i CSR British American Tobacco Polska Biznes, Nauka i CSR Akademia Augustowska British American Tobacco Polska Firma obecna w Polsce od 1991 roku a od 1997 pod nazwą British American Tobacco Polska W 2008 roku

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu

Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu Fundacja Rektorów Polskich w swym I Dziesięcioleciu Prof. Jerzy Woźnicki Jubileuszowe Zgromadzenie Fundatorów, Warszawa, dnia 19 września 2012 r. 1 Fundacja Rektorów Polskich oraz Instytut Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

Założenia programu Eko - Polska

Założenia programu Eko - Polska Założenia programu Eko - Polska dr Jarosław Klimczak Warszawa 17 Kwiecień 2013r. Cele programu Promocja Polski jako kraju który wykorzystał szanse pakietu klimatycznego Pokazanie Polski jako lidera w ekologii

Bardziej szczegółowo

Global Compact i Akademia Program: PRME

Global Compact i Akademia Program: PRME Global Compact i Akademia Program: PRME Kamil Wyszkowski Dyrektor Biura Projektowego UNDP w Polsce Krajowy Koordynator Inicjatywy Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact Global Compact Największa na

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna

Projekt. Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie. Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Projekt Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym Priorytet I: Zatrudnienie i integracja społeczna Działanie 1.1: Wsparcie systemowe instytucji

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr.. Rady Gminy Wińsko z dnia.. PROJEKT Program współpracy Gminy Wińsko z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie z działalności fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH w roku 2010 1) Nazwa fundacji: siedziba: adres: Instytut Inicjatyw Pozarządowych Warszawa ul. Przybyszewskiego 32/34, 01-824 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r.

Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Stworzenie Biura Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Społecznych - wdrażanie idei partycypacji społecznej. styczeń 2011 r. Geneza powstania biura Trudności związane z koordynowaniem działań w zakresie partycypacji

Bardziej szczegółowo

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET. KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Wspieranie innowacji w Sieci KIGNET w ramach projektu KIGNET Innowacje izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw Warszawa, 21 czerwca 2012 r. Sieć KIGNET Sieć współpracy, którą tworzą izby

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok

Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE. Warszawa, 7 września 2006 rok Współpraca BRE Banku z Instytutem Naukowym CASE Warszawa, 7 września 2006 rok Agenda Historia współpracy Przesłanki współpracy Cele współpracy Formy współpracy Wysokość wsparcia finansowego Współpraca

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński

Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Przewodnik po społecznej odpowiedzialności ISO 26 000 Aneta Zaród Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński Konferencja Zachodniopomorski Biznes Społecznie Odpowiedzialny dofinansowana

Bardziej szczegółowo

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO

Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka - unikalny przykład współpracy samorządu z biznesem na rzecz NGO Iwona Tandecka, Fundacja Fundusz Grantowy dla Płocka Płock, 27.02.2013 r. trochę historii 14 października

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009

Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych. Warszawa, 12 Maja 2009 Zamierzenia UKE w ramach Międzyresortowego Zespołu Polska Cyfrowa w zakresie rozwoju dostępu do usług szerokopasmowych Warszawa, 12 Maja 2009 Główny cel Prezesa UKE na lata 2008 2010 Wzrost dostępności

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI METROPOLIA DZIECI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Metropolia Dzieci, zwana dalej: Fundacją, ustanowiona przez: Agnieszkę Błażewicz i Ewelinę Ewertowską, zwane dalej: Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO EDU

STATUT FUNDACJI PRO EDU STATUT FUNDACJI PRO EDU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Pro Edu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym sporządzonym przed Notariuszem Tomaszem Poredą w dniu 08.11.2010r (Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Europejskie sektorowe rady umiejętności" w ramach Programu na rzecz innowacji i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020 3 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków

Zakres merytoryczny konkursu składania wniosków Program Priorytet/ Działanie/ Poddziałanie Zakres merytoryczny konkursu Termin składania wniosków Więcej informacji Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Edukacji dla Demokracji Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU KOALICJA NA RZECZ ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU O PROJEKCIE 1. Projekt Koalicja na rzecz odpowiedzialnego biznesu realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Poddziałanie 2.1.2 Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji EURO-FORUM

STATUT. Fundacji EURO-FORUM STATUT Fundacji EURO-FORUM Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja EURO-FORUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza mgr Berenikę Gabryś w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Fundacja Antiqua, zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 przed notariuszem

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME. 25 czerwca 2015 r. Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 oraz wsparcie dla Turystyki z programu COSME 25 czerwca 2015 r. Wsparcie pozafinansowe i instrumenty finansowe 2014-2020 1. Poziom krajowy: programy

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Współpraca Ministerstwa Spraw Zagranicznych z organizacjami pozarządowymi i samorządami przy realizacji wybranych zadań z zakresu współpracy międzynarodowej Anna Tuz Zastępca Dyrektora Departamentu Informacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie

Kierunek: Zarządzanie. Specjalność: Biznes odpowiedzialny społecznie Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zakres przedmiotowy Menedżer CSR Strategia CSR (Corporate Social Responsibility) Planowanie Organizowanie Wdrażanie Pomiar efektów Identyfikacja oczekiwań społecznych

Bardziej szczegółowo

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl

Przyszłość tworzymy dzisiaj! www.akademiaefc.pl Przyszłość tworzymy dzisiaj! 2016 www.akademiaefc.pl Akademia EFC Inicjatywa Europejskiego Kongresu Finansowego skierowana do studentów i młodych absolwentów. Motywuje i inspiruje do podejmowania wyzwań

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY SIERPIEŃ WRZESIEŃ 2014 SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I

Bardziej szczegółowo

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy

Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy Ekonomia społeczna płaszczyzną współpracy XII Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych Konferencja Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych Instytucje wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. Wspólne Działanie

Gospodarka. Wspólne Działanie Gospodarka Wspólne Działanie 1991 Gdański Związek Pracodawców 30 członków 2010 zmiana nazwy na Pracodawcy Pomorza / 450 członków 2014 ponad 700 członków Budujemy doświadczenie od roku 17 oddziałów terenowych

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011-1/8 - Sprawozdanie merytoryczne za rok 2011 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej

1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa: - Fundacja Edukacji Europejskiej Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2004r (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r Dz.U. nr 50 poz. 529) 1. Podstawowe dane fundacji: 1.1. Nazwa:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1

Rozdział I Cele współpracy w ramach programu 1 Załącznik do uchwały Nr XXXVII/ 258 /2010 Rady Gminy Popielów z dnia 28 stycznia 2010r. Program współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych

Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Fundacje korporacyjne i ich fundatorzy IV. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce z cyklu Standardy działania fundacji korporacyjnych Bogdan Benczak, Prezes Zarządu Fundacji PZU Izabela Rakuć-Kochaniak,

Bardziej szczegółowo

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki

Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. Raport Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki Warszawa, 22 listopada 2013 Czym jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu Organizacja typu thinkand-do-tank,

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki

Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Działania Ministra Sportu iturystyki w obszarze turystyki Podsumowanie 2015 r. Plany na 2016 r. Warszawa, 14 grudnia 2015 r. OCENA STANU GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ NA ŚWIECIE I W EUROPIE Od kilku lat światowy

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com

Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS. www.taxand.com Aktualności CSR YOUR GLOBAL NETWORK OF LEADING TAX ADVISORS www.taxand.com 1 1 1. Raportowanie CSR w Hiszpanii 2. ISO 26000 dotyczące odpowiedzialności społecznej 3. Trendy CSR 4. Kontakt 1 Raportowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r

Sprawozdanie z działalności Fundacji Edukacji Europejskiej w 2006r Fundacja Edukacji Europejskiej, ul. 1 Maja 112, 58-305 Wałbrzych, Poland KRS 0000117278, REGON 891423578, NIP 886-26-65-090 tel./ fax +48 74 849 21 33, www.fee.hm.pl, e-mail: office@fee.hm.pl Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP

Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Obszar tematyczny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy: Rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP Całkowita alokacja: do 10 milionów franków szwajcarskich W danym obszarze ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline

Realizacja misji firmy poprzez działania CSR. Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline Realizacja misji firmy poprzez działania CSR Justyna Czarnoba Menedżer Komunikacji Korporacyjnej GlaxoSmithKline O GlaxoSmithKline Jedna z wiodących firm farmaceutycznych na świecie - ponad 100 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę

Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Fraunhofer Partner dla nauki i biznesu w rozwoju potencjału B+R i jego komercjalizacji przez Niemcy/Europę Wojciech Rośkiewicz Fraunhofer Leipzig & University of Leipzig Prof. UE Dr. Karol Kozak Fraunhofer

Bardziej szczegółowo