CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH"

Transkrypt

1 Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw PENDIUM CSR-KOMPEDIUM CH LNISCH NIEMIECKIE POLSKIE

2 CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer

3 Impressum 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum der DeutschenWirtschaft e.v. Kompetenzzentrum Düsseldorfer Str Eschborn RKW-Nr.: Layout: RKW Druk: Schultheis Druckproduktion, Offenbach Strona 02

4 03 Strona

5 Dlaczego powstało to kompendium? Wraz z postępującą internacjonalizacją małe i średnie przedsiębiorstwa niemieckie angażują się coraz częściej za granicą. Wiele przedsiębiorstw już dawno odkryło, iż uwzględnianie wyłącznie aspektów czysto ekonomicznych nie wystarczy do osiągnięcia długotrwałego sukcesu. Z tego powodu firmy zajmują się w coraz większym stopniu różnymi formami społecznego i ekologicznego zaangażowania nie tylko w miejscu działania firmy matki, ale również ich firm córek w miejscu lokalizacji za granicą. Korzyści wynikające z zastosowania społecznej i ekologicznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw są jasne: polepszenie wizerunku firmy w opinii publicznej, pozyskanie i dbałość o klientów, a także lepsze szanse w zatrudnieniu wykwalifikowanych pracowników. Określenia społeczna odpowiedzialność biznesu, odpowiedzialne zarządzanie firmą czy też angielska nazwa Corporate Social Responsibility (CSR) nie są już wyłącznie luksusem przeznaczonym dla dużych firm, lecz stają się coraz częściej imperatywem również dla małych i średnich firm. Badania ankietowe, a także bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami zarówno ze strony RKW-Kompentenzzentrums, jak i UPJ-Bundesinitiative wykazały, iż małe i średnie przedsiębiorstwa czują się często niepewnie w dżungli CSR i potrzebują wsparcia przy podjęciu pierwszych kroków w dziedzinie wykorzystania społecznej odpowiedzialności biznesu. Wiele firm kieruje się przy podjęciu społecznej odpowiedzialności biznesu zasadami etycznymi i moralnymi, słuchając głównie głosu serca. Pomimo dobrej woli wielu przedsiębiorstwom brakuje często orientacji. Firmy nie wiedzą do kogo powinny się zwrócić o pomoc oraz z jakimi partnerami mogą współpracować. Brak orientacji jest jeszcze bardziej widoczny w sektorze MŚP, gdy dochodzi do podjęcia działalności za granicą. Brak czasu czy też środków finansowych związanych ze znalezieniem właściwych partnerów może często zniechęcić firmy do podjęcia działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Korzyści kompendium Za pomocą kompendium chcemy pomóc firmom przy wyborze potencjalnych partnerów czy też instytucji wspierających działania na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Poniższe przedstawienie organizacji zarówno z Polski, jak i z Niemiec ma za zadanie motywować sektor MŚP do współpracy z doświadczonymi aktorami na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu, a także umożliwić korzystanie z doświadczeń innych instytucji dla własnych działań. Do kogo skierowane jest to kompendium? Główną grupą docelową tego kompendium są w pierwszej kolejności niemieckie przedsiębiorstwa ze swoimi filiami w Polsce. to może okazać się również pomocne dla innych niemieckich czy też polskich firm angażujących się wyłącznie w miejscu inwestycji firmy macierzystej na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Drugą grupą docelową tego kompedium są wybrane grupy interesariuszy, takie jak np: organizacje pozarządowe, izby przemysłowo-handlowe, organizacje na rzecz ochrony środowiska, związki wspierające przedsiębiorczość firm, zainteresowane partnerstwem z przedsiębiorstwami i wsparciem ich działalności. Struktura kompendium dzieli się na dwie cześci. Pierwsza część obejmuje instytucje działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce. zawiera łącznie omówienie 12 organizacji z Polski, które w znaczny sposób przyczyniają się do rozwoju debaty na temat CSR. Krótki opis tych organizacji przedstawia ich działania, programy, projekty, w których mogą uczestniczyć inne organizacje i firmy. Strona 04

6 Druga część kompendium różni się znacznie od pierwszej. W przeciwieństwie do Polski początki rozwoju koncepcji CSR w Niemczech sięgają dłuższego horyzontu czasu, stąd też tematyka CSR jest w tym kraju na bardziej zaawansowanym poziomie. Z tego powodu był możliwy podział niemieckich instytucji na 4 obszary działań w zakresie CSR: Miejsce Pracy, Rynek, Społeczeństwo, Środowisko Naturalne. Do każdego obszaru działań zostali przyporządkowani odpowiedni aktorzy, działający na rzecz CSR oraz wybrane źródła informacji (linki internetowe, wskazówki dotyczące literatury), praktyczne narzędzia (poradniki, instrumenty zarządzania) oraz inne instrumenty wspierające CSR (inicjatywy, networking). W Polsce debata nad CSR zaczęła się niedawno; jej dynamiczny rozwój sięga ostatnich czterech lat. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej, systematycznie zwiekszający się napływ inwestycji zagranicznych oraz rozwój świadomości konsumentów przy zakupie produktów ekologicznych wywiera pewien nacisk na przedsiębiorstwa motywując je do zastosowania działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Pomimo wielu pozytywnych działań w ciągu ostatnich kilku lat problem CSR jest nadal tematem stosunkowo nowym i z pewnością minie jeszcze trochę czasu zanim osiągnie on poziom rozwoju zbliżony do innych zachodnioeuropejskich krajów Unii Europejskiej. Dziękujemy polskim organizacjom za ich aktywny udział w opracowaniu tego kompendium. Stefanie Bechert RKW Kompetenzzentrum, Peter Kromminga "Unternehmen: Partner der Jugend" (UPJ) e.v. Kim jesteśmy? RKW Kompetenzzentrum razem z UPJ-Bundesinitiative poszukiwało nowych rozwiązań, aby pomóc firmom w podjęciu działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. Obydwie instytucje zajmują się od dłuższego czasu tematyką obejmującą różne aspekty CSR. Projekt RKW Kompetenzzentrum realizowany od końca 2005 roku ma na celu rozwinięcie koncepcji CSR, która umożliwi małym i średnim przedsiębiorstwom niemieckim w filiach zagranicznych w Polsce, zdefiniować odpowiednie instrumenty strategii CSR, dopasować je do istniejących warunków na rynku lokalnym, a także zwiększyć ich zastosowanie w codziennej działalności gopodarczej. Szczególnym aspektem tego projektu jest zastosowanie instrumentów CSR w miejscu lokalizacji inwestycji za granicą, a także zmobilizowanie istniejącego już w tym miejscu potencjału społecznego. Dotychczas tematyka społecznej odpowiedzialności biznesu w konteście polsko-niemieckim była tematem niezbadanym. Dalsze informacje: UPJ-Bundesinitiative jest siecią kompetencyjną zrzeszającą ponad 60 firm, a także organizacje społeczne oraz osobowości z administracji i gospodarki, działające na rzecz wzmocnienia działań społecznej odpowiedzialności biznesu. UPJ wspiera przedsiębiorstwa w ich działaniach na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu za pomocą organizacji różnych kampanii, informacji, praktycznego wsparcia, konkretnych projektów oraz doradztwa w celu zwiększenia konkurencyjności firm. W ramach Kampanii Odpowiedzialne prowadzenie przedsiębiorstwa UPJ wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa za pomocą regionalnych konferencji, praktycznych przykładów oraz łatwych w zastosowaniu narzędzi, takich jak np. praktyczne rekomendacje. Celem tych działań jest zrozumienie koncepcji CSR jako działań przynoszących korzyści konkurencyjne oraz podjęcie konkretnych kroków w celu zastosowania działań CSR. Dalsze informacje: 05 Strona

7 Teil 1 Darstellung von 12 polnischen Organisationen und ihren Aktivitäten zur Förderung der gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen in Polen»01 Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 r. Grupa docelowa Działania Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców. Adresatami programów są także samorządy, media i opinia publiczna. Aktywności Działania obejmują przede wszystkim 6 obszarów programowych: rozwój społeczności lokalnych aktywność młodzieży aktywność osób starszych społeczne zaangażowanie biznesu przedsiębiorczość społeczna filantropia indywidualna Programy z zakresu CSR Dobroczyńca Roku W 2006 roku odbyła się X - jubileuszowa edycja Konkursu. Konkurs o tytuł "Dobroczyńca Roku" jest największym programem promującym dobroczynność i społeczne zaangażowanie firm w Polsce. Celem Konkursu jest nagradzanie dobroczynności przedsiębiorców, popularyzowanie skutecznych form współpracy organizacji społecznych z firmami, akcji i programów charytatywnych, wolontariatu, aktywności obywatelskiej społeczeństwa. Do Konkursu o tytuł "Dobroczyńca Roku" mogą być zgłaszane firmy państwowe i prywatne oraz fundacje utworzone przez firmy. Portal Portal wiedzy o społecznej odpowiedzialności i zaangażowaniu firm. W serwisie znajdują aktualności dotyczące CSR w Polsce i na świecie, opisane są przykłady firm odpowiedzialnych. Publikowane są tam teksty eksperckie i opracowania najnowszych badań oraz książki i raporty dotyczące CSR. Vademecum Dobroczyńcy Program realizowany do 2006 roku przez Fundację Bankową im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Programy realizowane przez Akademię we współpracy z biznesem Pracownia Umiejętności to partnerski program Akademii i Polskiej Telefonii Cyfrowej. Akademia e-seniora to partnerski program Akademii i UPC. Łączymy Pokolenia to program grantowy realizowany przez Akademię przy współpracy z PZU. Moje Stypendium to partnerski program Akademii, Fundacji Agory i Metro Group. Newsweek Odpowiedzialny Biznes to program, którego partnerem merytorycznym jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Strona 06

8 Inwestycje Społeczne Inwestycje Społeczne to firma założona przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w 2005 roku. Akademia od lat współpracuje z biznesem oraz wspiera i obserwuje doświadczenia współpracy biznesu z organizacjami społecznymi. Publikacje z zakresu CSR (wszystkie publikacje bezpłatne) Odpowiedzialny biznes perspektywa lokalna. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 2007 Społeczne zaangażowanie przedsiębiorstwa, corporate community involvement. Doświadczenia i opinie. Inwestycje Społeczne Sp.z o.o. i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007 Współpraca firm z organizacjami pozarządowymi - formy prawne. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, wydanie poprawione, 2006 Przedsiębiorca w krainie działań społecznych. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, wydanie drugie, 2005 Nowe przewagi konkurencyjne. Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku europejskim. Akademia Rozwoju Filantropii, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2005 Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa, 2004 Wolontariat w biznesie. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 2001 Filantropia - szlachetna pomoc czy złoty interes - jak przedsiębiorcy w Polsce wspierają działania społeczne. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, 1999 Seria raportów Dobroczyńca Roku Partnerzy (m. in.) Fundacje Charles Stewart Mott Foundation, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga przy Citi Handlowy Biznes Polska Telefonia Cyfrowa Sp.z o.o., METRO Group, PTK Centertel Sp. z o.o., UPC Inne instytucje Ambasada Stanów Zjednoczonych, PAUCI, Program "East-East", Program Phare "Inicjatywy Proeuropejskie", Unia Europejska, USAID Finansowanie Non-profit Organizacja Adres Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszalkowska 6/6, Warszawa Tel.: , Fax: Web: (strona dostępna w angielskiej wersji językowej) 07 Strona

9 »02 Centrum Etyki Biznesu CEBI stanowi ośrodek badań i studiów na rzecz rozwoju dyscypliny w Polsce oraz miejsce spotkania liderów biznesu i świata akademickiego, którym zależy na promowaniu etyki życia gospodarczego jako warunku uprawiania społecznie odpowiedzialnego biznesu. CEBI zostało utworzone przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN (Zespół Etyki Życia Gospodarczego) oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego (lidera wśród polskich szkół biznesu z uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora), jest otwarte na współpracę z innymi zainteresowanymi placówkami naukowymi i organizacjami gospodarczymi. Grupa docelowa Gospodarka, związki pracodawców, rząd, NGOs, organizacje międzynarodowe Aktywności Konferencje EABIS Colloquium Etyka biznesu w Marketingu/Finansach Initiatives and Strategies of Corporate Social responsibility in the Polish Economy: The European Integration Perspective Seminaria Etyka w Biznesie, Gospodarce i Zarządzaniu (EBIGOZA) Projekty Response studium podstaw teoretycznych i zastosowań koncepcji społecznej odpowiedzialności firmy Platforma CSR: zintegrowanie rozproszonych, europejskich badań nad społeczną odpowiedzialnością biznesu Szkolenia, studia podyplomowe, studia doktoranckie (Etyka biznesu i CSR w gospodarce, etyka i prawo, etyka i CSR w administracji, etyka i CSR w prawie) Studia dzienne: Europejskie standardy etyki społecznej odpowiedzialności biznesu Partnerzy The European Academy of Business in Society (EABIS) (Styczeń 2008) The European Business Ethics Network (EBEN) (Styczeń 2008) The International Society of Business, Economics, and Ethics (ISBEE) (Styczeń 2008) Network - Polish Chapter The European Business Ethics (EBEN - Poland) org.pl (Styczeń 2008) Responsible Business Forum (Styczeń 2008) The Prince of Wales International Business Leaders Forum (IBLF) (Styczeń 2008) Institute for Global Ethics, USA (Styczeń 2008) UN Global Compact Academic Network Strona 08

10 Publikacje Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Anna Lewicka- StrzałeckaWarszawa 2006, Wydawnictwo IFIS PAN Edukacja konsumencka. Cele, instrumenty, dobre praktyki. Anna Lewicka-Strzałecka (redakcja naukowa) Warszawa, ss.254 Wykłady z etyki biznesu. Nowa edycja. Anna Lewicka-Strzałecka (redakcja naukowa), Warszawa, ss.254 Uczciwość w świecie biznesu. Wojciech Gasparski (red.),warszawa 2004, ss.163 Creating Knowledge-based Economy infrastructure-organizations-individuals. Wojciech Gasparski, Jan Dąbrowski (red.), Warszawa 2004, ss. 279 Decyzja i etyka w lobbingu I biznesie. Wojciech Gasparski, Warszawa 2003, ss. 182 Europejskie Standardy etyki i społecznej odpowidzialności biznesu. Wojciech Gasparski (red.), przy współpracy Anny Lewickiej-Strzałeckiej, Bolesława Roka, Grzegorza Szulczewskiego, Warszawa 2003, ss. 304 Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych: inicjatywy, programy, kodeksy. Wojciech Gasparski, Anna Lewicka-Strzałecka, Bolesław Rok, Grzegorz Szulczewski (red.), UNDP Polska, Warszawa 2002, ss. 231 Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, Wojciech Gasparski, Anna Lewicka- Strzałecka (red.), Warszawa 2001, ss.270 Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy. Bolesław Rok (red.), Warszawa 2001, ss. 295 Adres Centrum Etyki Biznesu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego ul. Jagiellonska 59, Warszawa Tel.: Web: 09 Strona

11 »03 CentrumCSR.PL CentrumCSR.PL jest niezależną organizacją tworzoną przez osoby prywatne w celu stworzenia ośrodka popularyzacji i badań nad koncepcją społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility - CSR). Grupa docelowa przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego Cele prowadzenie działalności badawczej i edukacyjnej w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców propagowanie norm, standardów i rozwiązań instytucjonalnych mających na celu wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców inicjowanie i wspieranie działań mających na celu dialog pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi w obszarze społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców Aktywności przygotowywanie opracowań i analiz organizowanie i realizację szkoleń oraz programów edukacyjnych odczytów, seminariów, sympozjów, warsztatów z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców organizowanie i prowadzenie doradztwa w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorców opracowywanie oraz publikowanie materiałów edukacyjnych gromadzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych osobom zainteresowanym społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorców Online-Blog z aktualnymi CSR-Informacjami (http://www.blog.centrumcsr.pl/) Przykłady dotychczasowych konferencji, projektów Konferencja Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych doświadczenia zagraniczne i perspektywy w Polsce Seminarium: Metodologia ewaluacji partnerstw biznes organizacje społeczne Międzynarodowy Kongres Audytu, Kontroli Wewnętrznej i Antykorupcji Uczestnictwo w projekcie: "Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) na Podkarpaciu" Konferencja: "Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) a środowisko pracy" Uczestnictwo w projekcie: Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska" Konferencja Koncepcja CSR w Polsce stan obecny i perspektywy rozwoju Partnerzy Fundacja im. Friedricha Eberta (FES) Polen (Styczeń 2008) Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Styczeń 2008) Finansowanie Non-profit Organizacja Adres CentrumCSR.PL PO Box 321, Warsaw, Poland Tel.: , Web: Strona 010

12 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń.»04 Cele Wspieranie i pogłębianie przyjaznych stosunków polsko-niemieckich we współpracy z organizacjami i instytucjami mniejszości niemieckiej w Polsce, która jako naturalny pomost między narodami polskim i niemieckim wnosi cenny wkład do życia ich społeczeństw wspieranie mniejszości niemieckiej i jej dialogu z większością polską popularyzacja wiedzy i inicjowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie: nauki, kultury, historii, gospodarki, społeczeństwa i polityki obu krajów propagowanie, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, postaw wzajemnego zrozumienia i współpracy współpraca w zakresie budowania pluralistycznego społeczeństwa obywatelskiego współpraca w zakresie umacniania i rozwoju, samorządności i decentralizacji współpraca w zakresie transformacji systemu gospodarczego i społecznego (restrukturyzacja Górnego Śląska), rozwoju przedsiębiorczości, a także promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób w regionie działania w zakresie współpracy interregionalnej działania na rzecz integracji europejskiej Aktywności organizowanie publicznych imprez, wystaw, odczytów, spotkań z osobistościami życia kulturalnego, naukowego, politycznego i społecznego konferencje, sympozja, seminaria, szkolenia wyjazdy studialne przygotowywanie publikacji i wydawnictw współpracę z polskimi i niemieckimi organizacjami i instytucjami prowadzenie działalności gospodarczej, której dochód służy realizacji celów statutowych Centrum Europejskie Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej powstałe w 1999 roku realizuje programy informacyjne, szkoleniowe i doradcze, służące wspieraniu aktywnego udziału środowisk lokalnych i regionalnych w procesie pogłębiania integracji i w realizacji projektów europejskich oraz budowania poparcia dla postępującej integracji europejskiej wśród społeczeństwa polskiego. Centrum współpracuje przede wszystkim z władzami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, uczelnianymi i szkołami ponadpodstawowymi, instytucjami rozwoju lokalnego i regionalnego. Szczegółowe cele CE współpraca m.in. z samorządami wszystkich szczebli oraz z organizacjami pozarządowymi w zakresie aktywnego uczestnictwa w integracji i realizacji programów europejskich edukacja i doradztwo na rzecz pogłębiania integracji europejskiej organizacja konferencji, seminariów, debat na temat Unii Europejskiej dot. rozwoju regionalnego, polityki gospodarczej i finansowej, restrukturyzacji terenów poprzemysłowych, rozwoju obszarów wiejskich, polityki strukturalnej, problemów polityki społecznej, roli organizacji pozarządowych, równouprawnienia kobiet i mężczyzn, edukacji młodzieży, praw człowieka etc. 011 Strona

13 wspieranie współpracy regionów (Województwo Opolskie Nadrenia-Palatynat, Saksonia, Województwo Śląskie Północna Nadrenia-Westfalia), współpracy transgranicznej (Polska Republika Czeska) organizacja wyjazdów informacyjnych do instytucji Unii Europejskiej przygotowywanie i wydawanie broszur informacyjnych i publikacji na tematy europejskie udział w edukacji partnerów regionalnych i lokalnych do korzystania z funduszy strukturalnych doradztwo w zakresie możliwości korzystania ze wsparcia oferowanego przez programy UE. Wybrane projekty CE Corporate Social Responsibility dla Górnego Śląska Akademia Młodych Liderek i Liderów Polsko-Niemiecka Akademia Dziennikarska Lekcje genderowe Debaty oksfordzkie dla młodzieży Debaty Quo vadis, Europo? Europejskie Dni Tolerancji na Śląsku Dzień Europy Utworzenie sieci specjalistów ds. Unii Europejskiej Utworzenie sieci pełnomocniczek ds. równego statusu kobiet i mężczyzn w gminach i powiatach woj. śląskiego i opolskiego Doradztwo w zakresie umiędzynaradawiania przedsiębiorstw INCO Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sektora (IW EQUAL) Partnerzy CE Fundacja im. Friedricha Eberta Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej Fundacja Konrada Adenauera Konsulat Generalny RFN we Wrocławiu Samorząd Miasta Gliwice Wyższa Szkoła Nauk i Sztuk Stosowanych w Getyndze Śląska Strefa Gender Regionalne Centrum Biznesu i in. Finansowanie granty, dotacje, darowizny, działalność gospodarcza adres Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej ul. Rybnicka 27, Gliwice Tel.: , Fax: Web: Strona 012

14 Forum Odpowiedzialnego Biznesu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest pierwszą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób.»05 Forum jest stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego. Powstało w 2000 roku z inicjatywy środowisk gospodarczych, akademickich i pozarządowych. Misją Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu jako standardu obowiązującego w Polsce w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw, zadowolenia społecznego i poprawy stanu środowiska. Grupa docelowa Przedsiębiorstwa, nauka, NGOs Cele wspiera firmy w realizowaniu polityki społecznej odpowiedzialności buduje koalicje firm wokół rozwiązywania problemów społecznych tworzy przestrzeń do wymiany doświadczeń z zakresu odpowiedzialnego biznesu pomiędzy menedżerami, administracją państwową i organizacjami społecznymi aktywnie poszukuje rozwiązań z zakresu społecznej odpowiedzialności dla firm działających w Polsce, adekwatnych do ich potrzeb i możliwości współpracuje z organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną na rzecz budowania klimatu społecznego i politycznego, który sprzyja rozwojowi koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu Programy Program Partnerstwa Liga Odpowiedzailnego Biznesu Rozmowy o Odpowiedzialnym Biznesie Partnerzy Accenture, ABB w Polsce, British American Tobacco, Danone sp. z.o.o, Carrefour, Coca Cola Poland, Coca Cola HBC Polska, GlaxoSmithKline, Grupa Carrefour, Procter & Gamble, Johnson&Johnson Poland, Nestle Polska, Polkomtel S.A. operator sieci Plus GSM, PKN Orlen, PricewaterhouseCoopers Polska, Provident Polska, PTK Centertel Sp. z o.o., Shell Polska, Telekomunikacja Polska S.A., Grupa Żywiec Finansowanie partnerzy FOB darowizny, dotacje krajowe i zagraniczne, w tym przychody z 1% podatku, wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia, finansowanie ze źródeł publicznych granty, składki członkowskie adres Forum Odpowiedzialnego Biznesu ul. Szpitalna 5/5, Warszawa Tel.: , Fax: Web: lub 013 Strona

15 »06 Fundacja Partnerstwo dla Środowiska Fundacja Partnerstwo dla Środowiska (FPŚ) jest niezależną i samorządną polską Fundacją z siedzibą w Krakowie. Jest kontynuatorką programu wspierania organizacji ekologicznych pod nazwą Environmental Partnership for Central Europe (EPCE) z siedzibą we Wrocławiu. W latach programem EPCE kierowała amerykańska fundacja The German Marshall Fund of the United States. Obecnie Fundacja działa w ramach Stowarzyszenia Environmental Partnership for Sustainable Development realizującego programy ekologiczne w Europie. Cele propagowanie i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska tworzenie układów partnerskich na rzecz rozwoju lokalnego wspieranie inicjatyw ekologicznych propagowanie zrównoważonego rozwoju dla poprawy jakości życia w wymiarze społecznym i gospodarczym wspieranie społeczności lokalnej jako wspólnoty ludzi o podobnych celach włączenie do współpracy biznesu, który wywiera znaczny wpływ na skuteczność ochrony środowiska i jakość życia lokalnego Aktywności udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej i organizacyjnej podmiotom i jednostkom prowadzenie szkoleń a także organizowanie i wspieranie finansowe staży w kraju i za granicą realizowanie i stymulowanie tworzenia układów partnerskich pomiędzy różnymi sektorami działalność na rzecz rozwoju edukacji i wspierania inicjatyw edukacyjnych, turystyki, rolnictwa ekologicznego, rozwoju obszarów wiejskich, poszanowania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Aktualne programy Greenways wspiera rozwój turystyki przyjaznej dla środowiska Granty wspiera działania na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez udzielanie im pomocy finansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej Grupy Partnerskie wspieranie lokalnych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju Czysty Biznes pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom rozwijać się dzięki działaniom na rzecz ochrony środowiska Szkoły dla Ekorozwoju wspieranie proekologicznych aktywności w szkołach Strona 014

16 Partnerzy Partnerzy krajowi Ministerstwo Srodowiska (Styczeń 2008), Polska Organizacja Turystyczna (Styczeń 2008) Partnerzy zagraniczni: European greenways association (Styczeń 2008) Groundwork (Styczeń 2008) United Nations Development Programme (Styczeń 2008) Finansowanie subwencje osób prawnych, darowizny, spadki, zapisy, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku Fundacji, dochody z posiadanych udziałów w spółkach prawa handlowego, dochody z odsetek od środków posiadanych na rachunkach bankowych i inwestycyjnych, dochody z inwestycji w papiery wartościowe Adres Fundacja Partnerstwo dla Środowiska ul. Św. Krzyża 5/6, Kraków Tel.: , , Fax: ; Secretariat: ext Web: 015 Strona

17 »07 Fundacja Komunikacji Społecznej Fundacja Komunikacji Społecznej to organizacja pozarządowa (non profit organization), której misją jest wprowadzanie dobrej i odpowiedzialnej komunikacji jako podstawowego warunku zgody, współpracy i zrozumienia niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Cele Fundacji to podnoszenie jakości komunikacji społecznej w Polsce poprzez profesjonalizację marketingu społecznego i tworzenie warunków współpracy organizacji pozarządowych, mediów i biznesu. Grupa docelowa Organizacje pozarządowe i biznes Programy Komunikacja Przeciw Korupcji Być Rodzicem Forum Komunikacji Społecznej Program Zaplanuj swoją przyszłość Program Schizofrenia Otwórzcie Drzwi Wszystkie programy Fundacji są prowadzone z inicjatywy Fundacji lub w partnerstwie z innymi organizacjami. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Cele działalność reklamowa wydawanie książek, broszur, folderów działalność oświatowa i edukacyjna w tym prowadzenie konferencji, seminariów, kursów i wykładów działalność badawczo rozwojowa oraz wykorzystanie narzędzi marketingu prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie psychologii, socjologii i pedagogiki, prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk humanisty cznych i społecznych oraz badanie rynku i opinii publicznej z zakresu komunikacji społecznej, marketingu społecznego oraz innych działań Kampanie/Programy Komunikacja Przeciw Korupcji Fundacja Komunikacji Społecznej jest członkiem Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (AKOP) działającej przy Fundacji im. Stefana Batorego. Fundacja inicjuje i realizuje kampanie, których celem jest zmniejszenie przyzwolenie wobec działań korupcyjnych oraz związanych z promocją przejrzystości instytucji publicznych. Być Rodzicem Program "Być rodzicem" wspiera komunikację pomiędzy rodzicanmi a dziećmi. W ramach Programu tworzony jest ranking firm przyjaznych rodzinie. Strona 016

18 Forum Komunikacji Społecznej Celem Programu jest podnoszenie jakości marketingu społecznego w Polsce oraz profesjonalizacja kampanii społecznych. cele realizowane są poprzez prowadzenie portalu o kampaniach społecznych organizację szkoleń, wydawanie publikacji oraz prowadzenie projektów edukacyjnych podnoszących umiejętności i wiedzę z zakresu komunikacji społecznej i realizacji kampanii społecznych. Portal jest płaszczyzną współpracy organizacji pozarządowych agencji reklamowych i PR oraz biznesu. Zaplanuj swoją przyszłość Celem programu jest edukacja grup najuboższych oraz narażonych na wykluczenie społeczne w zakresie zarządzania własnymi wydatkami. W ramach tego programu również realizowane są działania, których celem jest edukacja społeczeństwa w kwestii odpowiedzialnych wyborów konsumenckich. Program Schizofrenia-Otwórzcie Drzwi W Polsce, program "Schizofrenia - Otwórzmy Drzwi" to z jednej strony - organizacja i pomoc w działaniach lokalnych, które rozwiązują konkretne problemy chorujących, z drugiej kampania społeczna, której elementem kluczowym jest Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię - "Schizofrenia-Otwórzmy Drzwi". Finansowanie darowizy, spadki, zapisy, subwencje osób prawnych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku nieruchomego i ruchomego Partnerzy Media, Biznes, Organizacje pozarządowe, Agencje reklamowe i PR adres Fundacja Komunikacji Społecznej ul. Raszyńska 12 m., Warszawa Tel.: , , Fax: Web: 017 Strona

19 »08 Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" będąc zapleczem intelektualnym swojego fundatora - Krajowej Izby Gospodarczej, jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Instytut prowadzi badania w zakresie budowy demokracji, rozwoju prywatnej przedsiębiorczości, rozwoju technologii, deregulacji gospodarki oraz etyki biznesu. Obok działalności naukowo-badawczej Instytut realizuje dwa ogólnopolskie programy związane z promocją etyki oraz angażuje się w działalność antykorupcyjną. Grupa docelowa organizacje przedsiębiorców, przedsiębiorcy, samorządy Tematy Budowa demokracji Kształtowanie polityki gospodarczej Badania dotyczące demokracji Szkolenia dotyczące rozwoju demokracji w Polsce Szkolenia dotyczące rozwoju demokracji zagranicą Zwalczanie korupcji Rozwój przedsiębiorczości prywatnej Badania nad sektorem prywatnym Rozwój MSP Rozwój lokalny i regionalny Rozwój nowoczesnych technologii Rozwój organizacji przedsiębiorców Kształtowanie polityki gospodarczej MŚP i integracja z UE Deregulacja gospodarki Inwestycje zagraniczne w Polsce Kobiety w biznesie Programy (coroczne) Przedsiębiorstwo Fair Play, Program promocji kultury przedsiębiorczości ( Business Fair Play ) Gmina Fair Play, Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji ( Community Fair Play ) Zatrudnienie Fair Play, Program promocji kultury przedsiębiorczości i etyki rynku pracy ( Employment Fair Play ) Partnerzy Zagraniczni Center for International Private Enterprise (USA) The German Marshall Fund of the United States, Freedom House (USA) Center for Enterprise Development (USA) Fundacja im. F. Naumanna (Niemcy) Strona 018

20 The Westminster Foundation for Democracy (Wielka Brytania) Danish Social Science Foundation (Dania) SOCO - Institute for Human Sciences (Austria) The Windsor Group (Austria) Open Society Institute - Local Government and Public Service Reform Initiative (Węgry) Krajowi Ministerstwo Gospodarki Komitet Badań Naukowych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych Ambasada Brytyjska w Warszawie Ambasada USA w Warszawie Fundacja Fundusz Współpracy PKO Bank Polskie SA Krajowa Izba Gospodarcza Uniwersytety Finanzierung Non-profit Orgasaniation adres Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym ul. Trebacka 4, pokój 319, Warszawa Tel.: ; , Fax: Web: 019 Strona

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli

Jak uczyć. o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju. Przewodnik dla nauczycieli Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju Przewodnik dla nauczycieli ZESPÓŁ DO SPRAW SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Jak uczyć o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie różnorodnością w Polsce

Zarządzanie różnorodnością w Polsce RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Autorka: Magdalena Gryszko Komentarz: dr Ewa Lisowska RAPORT Zarządzanie różnorodnością w Polsce FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki

Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Tomasz Gasiński (Det Norske Veritas) Grzegorz Piskalski (CentrumCSR.PL) na zlecenie Ministerstwa Gospodarki rafał baniak wiceminister gospodarki Szanowni Państwo, Z dużą przyjemnością oddajemy Państwu

Bardziej szczegółowo

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu

2009-2011. Raport społecznej odpowiedzialności biznesu 2009-2011 Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Kredyt Banku Spis treści 2 Społecznie odpowiedzialni najlepsze praktyki Nasz BANK Etyczny i bezpieczny 5 7 9 14 17 Etyczny i bezpieczny O raportowaniu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Budowanie konsorcjów edukacyjno-badawczych oraz współpracy pomiędzy ośrodkami akademickimi Anna Marszałek 10 Rola uczelni w kształceniu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania

Warto mieć standardy. czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Warto mieć standardy czyli Kodeks odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania Spis Treści 005 Wprowadzenie do Kodeksu

Bardziej szczegółowo

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak

polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak 15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu Iwona Kuraszko Szymon Augustyniak Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność organizacji

Społeczna odpowiedzialność organizacji Społeczna odpowiedzialność organizacji od odpowiedzialności do elastycznych form pracy Pod redakcją Ryszarda Walkowiaka Krzysztofa Krukowskiego Olsztyn, 2009 Recenzenci: Małgorzata Juchniewicz, prof UWM

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności

CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności Stowarzyszenie Kreatywni dla Szczecina CSR w dydaktyce, czyli jak uczyć studentów społecznej odpowiedzialności dr Ewa Mazur-Wierzbicka Szczecin, listopad 2012 1 Autor: dr Ewa Mazur-Wierzbicka, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 4 Darczyńca o Konkursie... 6 Informacja o Konkursie... 7 Jak dokonano wyboru laureatów... 8 Statystyki... 8 Audytor o Konkursie... 9 Członkowie Kapituły Konkursu... 10 Przyjęcie u

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ

Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ Wzornictwo przemysłowe to dziedzina stosunkowo młoda, ściśle związana

Bardziej szczegółowo

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas

Celem konkursów jest zachęcenie uczniów do utrwalenia wiadomości nabytych podczas Lp. Odbiorcy Nazwa programu Opis programu Adres internetowykoordynator/inicjator Ogólnopolskie programy edukacyjne i konkursy dla uczniów szkół podstawowych 1 uczniowie klas II i III szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo