WavSTAT4 Optyczny System Biopsyjny. Międzynarodowa instrukcja użytkowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WavSTAT4 Optyczny System Biopsyjny. Międzynarodowa instrukcja użytkowania"

Transkrypt

1 WavSTAT4 Optyczny System Biopsyjny Międzynarodowa instrukcja użytkowania 1

2 OSTRZEŻENIE: SPRZEDAŻ NINIEJSZEGO URZĄDZENIA OGRANICZONA JEST PRZEZ PRAWO LOKALNE DO SPRZEDAŻY PRZEZ LUB NA ZLECENIE LEKARZA LUB UPRAWNIONEGO PRACOWNIKA OCHRONY ZDROWIA, KTÓRY UKOŃCZYŁ ODPOWIEDNIE SZKOLENIE W ZAKRESIE UŻYTKOWANIA NINIEJSZEGO URZĄDZENIA OSTRZEŻENIE: UŻYTKOWNIK POWINIEN PRZECZYTAĆ I ZROZUMIEĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI, W TYM WSKAZANIA, OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZED WYKONANIEM JAKIEGOKOLWIEK BADANIA. NIEPRZESTRZEGANIE POWYŻSZEGO WYMAGANIA MOŻE PROWADZIĆ DO OBRAŻENIA PACJENTA LUB OPERATORA LUB USZKODZENIA SYSTEMU SpectraScience, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez uprzedniej pisemnej zgody są zabronione, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w ramach prawa autorskiego. Wydrukowano w Stanach Zjednoczonych Ameryki w celu eksportu. Numer części Wer A SpectraScience, Inc Sorrento Valley Road San Diego, CA USA Tel.: Faks: EMERGO EUROPE Molenstraat BH, Haga Holandia Tel.: Faks:

3 Spis treści 1.0 Opis urządzenia Wskazania do stosowania Przeciwwskazania Ostrzeżenia i środki ostrożności Kliniczne Techniczne Działania niepożądane Elementy systemu Zachowanie skuteczności urządzenia (patrz punkt 8) Elementy systemu zalecane w celu prawidłowej pracy Optyczne kleszczyki biopsyjne Metoda działania Urządzenie Ekran dotykowy Instrukcja użytkowania Konserwacja systemu Czynności konserwacyjne do wykonania przez producenta lub dystrybutora Czynności konserwacyjne do wykonania przez personel szpitala Podsumowanie poleceń Komunikaty błędów i rozwiązania Definicje błędów podczas włączenia zasilania Definicje błędów rozruchu Definicje błędów tła Dodatkowe komunikaty błędów Pomoc techniczna Informacje o systemie Wymagania techniczne systemu Przewidywana trwałość systemu Zwroty Słownik symboli systemu Tabela z symbolami systemu Słownik definicji / skrótów Definicja ikon systemowych

4 15.0 Instrukcja dla pacjenta Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji Znaki towarowe Zgodność z normami Rysunki Rys. 1. Widok urządzenia z przodu... 9 Rys. 2. Widok jednostki z tyłu Rys. 3. i 3a. Przykład wyglądu ekranu dotykowego

5 OSTRZEŻENIE: Sprzedaż niniejszego urządzenia ograniczona jest przez prawo lokalne do sprzedaży przez lub na zlecenie lekarza, który jest wyszkolony w zakresie użytkowania urządzenia w endoskopii przewodu pokarmowego. 1.0 Opis urządzenia Optyczny system biopsyjny WavSTAT4 (WavSTAT4 OBS, system WavSTAT4 ) składa się ze źródła wiązki laserowej, optycznych kleszczyków biopsyjnych (światłowodu z kleszczykami), spektrometru, oprogramowania analitycznego i urządzenia z interfejsem użytkownika. System jest stosowany ze standardowym sprzętem do endoskopii przewodu pokarmowego. Źródłem wiązki laserowej jest impulsowy laser azotowy o długości fali 337 nanometrów. Dostarcza on energię świetlną wykorzystywaną w systemie. Energia świetlna jest przesyłana przez światłowód i jest wchłaniana przez tkankę docelową. Następnie światło powraca do spektrometru przez ten sam światłowód i jest interpretowane przez oprogramowanie analityczne, obejmujące algorytm klasyfikujący tkankę docelową jako "suspect" (podejrzaną) lub "not suspect" (niepodejrzaną). Następnie urządzenie z interfejsem użytkownika wyświetla taką klasyfikację użytkownikowi. Urządzenie, które pracuje zasilane standardowo VAC / 50/60 Hz, zawiera podsystem spektroskopii, składający się z lasera, układu optycznego i systemu do detekcji fotonów, czytnika RFID, który identyfikuje optyczne kleszczyki biopsyjne, oraz ekranu dotykowego. Ekran o wysokiej rozdzielczości wyświetla wyniki analizy tkanek, instrukcje krok po kroku, podsumowanie badania i status systemu. Dane systemu WavSTAT4 są przechowywane na wewnętrznym nośniku danych i można je ściągnąć na pamięć przenośną USB. 2.0 Wskazania do stosowania System SpectraScience WavSTAT4 jest przeznaczony do stosowania jako uzupełnienie endoskopii przewodu pokarmowego. Patrz konkretne instrukcje dotyczące zastosowania. 3.0 Przeciwwskazania Stosowanie niniejszego urządzenia jest przeciwwskazane u pacjentów, u których występują: uprzednio istniejące nieprawidłowości układu krzepnięcia, które stanowią przeciwwskazanie dla biopsji endoskopowej. inne choroby uniemożliwiające wykonanie biopsji endoskopowej. 5

6 4.0 Ostrzeżenia i środki ostrożności 4.1 Kliniczne Informacje kliniczne, patrz instrukcje dotyczące zastosowania. 4.2 Techniczne Nie stosować sprzętu w obecności łatwopalnej mieszaniny znieczulającej, zawierającej powietrze, tlen lub tlenek azotu Nie celować końcówką optycznych kleszczyków biopsyjnych w kierunku oka Nie podejmować próby dostania się lub naprawiania części wewnętrznych. Kontakt z elementami wewnętrznymi może prowadzić do porażenia elektrycznego i emisji lasera klasy 3B. W sprawie naprawy skontaktować się z firmą SpectraScience lub lokalnym dystrybutorem Dostępny port USB jest przeznaczony do stosowania z pamięcią przenośną. Nie instalować żadnych innych sprzętów w czasie, gdy urządzenie jest używane Nie przechylać ani nie popychać urządzenia z boku z obciążeniem 58 N. Spowoduje to przewrócenie się urządzenia i może stanowić zagrożenie dla operatora lub osób postronnych System jest produktem laserowym klasy 1 i spełnia odpowiednie wymagania normy 21 CFR część 1040 i normy EN , drugie wydanie, Patrzenie na wyjście wiązki laserowej pewnymi instrumentami optycznymi (przykład: lupy, szkła powiększające, mikroskopy) w odległości 100 mm może stanowić zagrożenie dla oka. PROMIENIOWANIE LASEROWE NIE PATRZEĆ BEZPOŚREDNIO INSTRUMENTAMI OPTYCZNYMI PRODUKT LASEROWY KLASY 1M System zawiera impulsowy laser azotowy klasy 3B emitujący energię świetlną o długości fali 337,1 nm. Dostęp do impulsowego lasera azotowego klasy 3B można uzyskać tylko po usunięciu pokrywy osłaniającej system. Wewnątrz systemu WavSTAT4 brak jest ustawień regulowanych przez użytkownika. Tylko przeszkolony personel serwisowy może otwierać osłonę systemu, co umożliwia dostęp do energii o poziomie większym niż klasy I. Ostrzeżenie Wykorzystanie elementów regulacyjnych, dokonywanie regulacji lub czynności nastawiania w sposób inny niż opisany w niniejszej instrukcji grozi narażeniem na niebezpieczne promieniowanie System WavSTAT4 jest urządzeniem klasy I, typu BF, IPXO do ciągłej pracy i nie do AP/APG. (Słownik skrótów, patrz punkt 13.2) Niniejsze urządzenie było poddane testom i uznane za zgodne z ograniczeniami wyrobów medycznych zgodnie z normą IEC :2004/11/01 wyd.: 2.1. Testy te wykazują, że urządzenie zapewnia odpowiednią ochronę przeciw szkodliwym zakłóceniom w typowej instalacji medycznej. Jednak nie ma gwarancji, że w danej instalacji nie pojawią się zakłócenia. Jeśli niniejsze urządzenie będzie powodować szkodliwe zakłócenia z innymi urządzeniami lub mają na niego negatywny wpływ inne urządzenia, użytkownik powinien spróbować skorygować zakłócenia poprzez podjęcia jednego lub kilku z poniższych działań: 6

7 5.0 Działania niepożądane 1. Zmienić kierunek ułożenia lub przenieść urządzenie. 2. Zwiększyć odległość między urządzeniami. 3. Podłączyć urządzenie do wtyczki sieciowej w innym obwodzie elektrycznym. 4. Skontaktować się z wytwórcą lub technikiem serwisu w celu uzyskania pomocy. Podczas testów klinicznych urządzenia nie zaobserwowano działań niepożądanych. 6.0 Elementy systemu 6.1 Zachowanie skuteczności urządzenia (patrz punkt 8) 6.2 Elementy systemu zalecane w celu prawidłowej pracy WavSTAT4 OBS Model 4 Urządzenie jest dostarczane w stanie całkowicie zmontowanym jako jedna (1) jednostka. Urządzenie należy stosować wyłącznie z akcesoriami SpectraScience. Zaliczane są tu dostarczony przycisk nożny do aktywacji, przewód zasilający i optyczne kleszczyki biopsyjne Optyczne kleszczyki biopsyjne Optyczne kleszczyki biopsyjne są dostarczane do jednorazowego użycia 5 w jałowym opakowaniu. Optyczne kleszczyki biopsyjne są dostępne w długości 230cm do użycia z endoskopami o pełnej długości. 6.3 Optyczne kleszczyki biopsyjne Aktualne modele optycznych kleszczyków biopsyjnych (zintegrowany światłowód). Rodzaje Jednorazowe, jałowe Sugerowana długość robocza endoskopu Długość robocza optycznych kleszczyków biopsyjnych Długość całkowita światłowodu Optyczne kleszczyki biopsyjne Nr kat. Pełna długość 230 cm 5,0 m Optyczne kleszczyki biopsyjne zawierają światłowód. Optyczne kleszczyki biopsyjne ze zintegrowanym światłowodem są stosowane do uzyskiwania danych spektralnych i można je również wykorzystywać do uzyskiwania biopsji fizycznej. Uwaga: Więcej informacji o optycznych kleszczykach biopsyjnych można znaleźć w instrukcji użycia optycznych kleszczyków biopsyjnych ( ), dostarczonej z

8 6.4 Metoda działania System WavSTAT4 wykorzystuje technikę indukowanej laserem autofluorescencji w celu uzyskania informacji spektralnych. System przesyła energię monochromatycznego światła laserowego niskiego poziomu przez optyczne kleszczyki biopsyjne. Tkanki będące w kontakcie ze światłowodem pochłaniają światło i emitują charakterystyczne widmo. Powstająca autofluorescencja tkanek jest przesyłana przez ten sam światłowód do detektora w urządzeniu. Uzyskane informacje spektralne są analizowane przez komputer. Na ekranie dotykowym pojawia się ikona z wynikami analizy suspect (podejrzane) (kolor CZERWONY) lub not suspect (niepodejrzane) (kolor ZIELONY) lub inconclusive (nierozstrzygające) (kolor BURSZTYNOWY). Źródłem wzbudzenia w systemie WavSTAT4 jest impulsowy laser azotowy. Laser emituje energię światła o długości fali 337 nanometrów. Energia impulsu lasera wprowadzana do optycznych kleszczyków biopsyjnych jest ustawiana przez firmę SpectraScience, Inc. i nie może być regulowana przez użytkownika. Oprogramowanie systemu jest skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwiać jednoczesne wzbudzanie tkanek, gromadzenie danych i analizę w czasie poniżej 2 sekund, za każdym razem po naciśnięciu przycisku nożnego. 6.5 Urządzenie W celu zlokalizowania przedstawionych na liście elementów, patrz rys Przyłącze optyczne Przyłącze optyczne z przodu urządzenia jest miejscem podłączenia optycznych kleszczyków biopsyjnych do urządzenia Wyłącznik zasilania Wyłącznik zasilania steruje zasilaniem systemu Sygnał akustyczny (nieprzedstawiony na rys.) Sygnał akustyczny alarmuje użytkownika dźwiękowo o uzyskaniu zweryfikowanej sekwencji Ekran dotykowy Ekran dotykowy wyświetla status systemu, etapy badania, wyniki analizy tkanek i funkcje, które mogą być wybierane przez użytkownika. W celu zlokalizowania przedstawionych na liście elementów, patrz rys Porty komunikacyjne W obszarze tym znajdują się porty do podłączania USB, RJ45, PS2 i VGA Etykiety systemu Na etykietach systemu znajduje się numer części systemu, numer seryjny, nazwę producenta i informacje dotyczące bezpieczeństwa Przyłącze przewodu zasilającego Przyłącze przewodu zasilającego jest indeksowane, tak że przewód zasilający podłączany jest tylko w jedną stronę Wentylatory Wentylatory zapewniają chłodzenie urządzenia podczas pracy Przycisk nożny 8

9 Przycisk nożny, podłączony z tyłu urządzenia za pomocą 4-stykowego przyłącza, aktywuje podsystem spektroskopii w celu uzyskania zweryfikowanej sekwencji. Rys. 1. Widok urządzenia z przodu Ekran dotykowy Wyłącznik zasilania Przyłącze optyczne 9

10 Rys. 2. Widok jednostki z tyłu Port USB Porty komunikacyjne (użycie, patrz instrukcja serwisowa) Etykiety systemu Przyłącze przewodu zasilającego Przyłącze przycisku nożnego Wentylator 6.6 Ekran dotykowy W celu zlokalizowania przedstawionych na liście elementów, patrz rys. 3 i 3a Funkcje do wyboru przez użytkownika Przyciski na górze ekranu dotykowego służą do identyfikacji funkcji. 10

11 Przycisk jest "aktywny", gdy nazwa funkcji jest napisana czarnymi literami. Po naciśnięciu aktywnego przycisku aktywowana jest przypisana funkcja Przycisk jest "nieaktywny", gdy nazwa funkcji jest napisana szarymi literami. Użytkownik może wybierać następujące funkcje systemu: Begin Procedure (Początek badania)- rozpoczyna badanie dla każdego pacjenta Export to USB (Eksport do USB)- umożliwia użytkownikowi wyeksportowanie informacji o ostatnim badaniu do pamięci przenośnej USB Archive (Archiwizacja) - umożliwia użytkownikowi archiwizację danych spektralnych na pamięci przenośnej USB New Specimen (Nowa próbka) - przygotowuje system na następną próbkę tkankową New Forceps (Nowe kleszczyki) - instruuje użytkownika o konieczności wymiany optycznych kleszczyków biopsyjnych, jeśli są uszkodzone lub kalibracja jest nieudana End Procedure (Koniec badania) umożliwia użytkownikowi zakończenie aktualnego badania. 11

12 Rys. 3. i 3a. Przykład wyglądu ekranu dotykowego Funkcje do wyboru przez użytkownika Regulacja głośności Obszar statusu Obszar aplikacji Funkcje do wyboru przez użytkownika Obszar statusu Obszar wyników analizy Numer próbki Numer próbki jest wyświetlany po lewej stronie ekranu Przed pobraniem próbek pobierana jest próbka tła. Podczas trwania tego procesu wyświetlany jest napis "Background" (Tło) zamiast numeru próbki. 12

13 6.6.3 Obszar wyników analizy Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest ikona wyniku analizy. Wynik analizy Kolor ikony / kształt Komunikat Nie-nowotworowa lub hiperplastyczna Zielony / koło Nowotworowa lub rakowa Czerwony / ośmiokąt Nierozstrzygająca Bursztynowy / trójkąt Obszar statusu Na dole ekranu wyświetlany jest status systemu/badania w czasie rzeczywistym. Przeprowadza on użytkownika do następnego kroku w badaniu. W przypadku wystąpienia problemu w obszarze tym wyświetlone jest możliwe rozwiązanie Okno wprowadzania informacji o pacjencie (nieprzedstawione na rys.) Po naciśnięciu END PROCEDURE (KONIEC BADANIA) pojawia się okno komunikatu z żądaniem wprowadzenia informacji o pacjencie przez użytkownika. Można wybrać klawiaturę alfabetyczną lub numeryczną do wprowadzenia właściwych danych o pacjencie. 13

14 7.0 Instrukcja użytkowania Uwaga: Więcej informacji o użytkowaniu WavSTAT4 można znaleźć w Skróconej instrukcji obsługi ( ). 8.0 Konserwacja systemu 8.1 Czynności konserwacyjne do wykonania przez producenta lub dystrybutora Kontrola oraz wszelkie konieczne zapobiegawcze czynności konserwacyjne będą wykonywane co sześć (6) miesięcy przez przeszkolonego technika serwisu SpectraScience. W celu uzyskania wsparcia technicznego należy skontaktować się z firmą SpectraScience, Inc. lub lokalnym dystrybutorem. Uwaga: W urządzeniu WavSTAT4 nie znajdują się żadne części wymagające serwisu przez użytkownika. 8.2 Czynności konserwacyjne do wykonania przez personel szpitala Urządzenie W razie potrzeby ostrożnie wycierać górę i boki urządzenia przy użyciu ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używać roztworów czyszczących Ekran dotykowy - Przy użyciu ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem mydła ostrożnie wycierać ekran dotykowy z lekkim naciskiem. Nigdy nie używać roztworów czyszczących. 14

15 9.0 Podsumowanie poleceń W poniższej tabeli przedstawione są funkcje możliwe do wyboru przez użytkownika, wyświetlane na ekranie dotykowym, oraz ich użycie. Polecenie Zastosowanie BEGIN PROCEDURE (POCZĄTEK BADANIA) NEW SPECIMEN (NOWA PRÓBKA) NEW FORCEPS (NOWE KLESZCZYKI) END PROCEDURE (KONIEC BADANIA) EXPORT TO USB (EKSPORT DO USB) ARCHIVE (ARCHIWIZACJA) Rozpoczyna start badania, w tym konfigurację optycznych kleszczyków biopsyjnych Wskazuje, że pobrana będzie nowa próbka. Rozpoczyna wymianę na nowe kleszczyki. Kończy procedurę zbierania danych dla danego pacjenta. Umożliwia użytkownikowi wyeksportowania informacji do pamięci przenośnej USB. Rozpoczyna archiwizację danych spektralnych na pamięci przenośnej USB. 15

16 10.0 Komunikaty błędów i rozwiązania System zawiadamia użytkownika o występujących problemach. Komunikaty błędów są wyświetlane w "Obszarze statusu" na ekranie dotykowym (rys 3, punkt 6.6) lub pojawia się okno z komunikatem pośrodku ekranu dotykowego Definicje błędów podczas włączenia zasilania Nr błędu Opis Rozwiązanie 001 Błąd detektora 002 Błąd cyfrowego I/O 003 Błąd wolnego miejsca na dysku 004 Błąd pliku INI 005 Błąd konfiguracji INI 006 Błąd zakresu INI Należy skontaktować się z 007 Błąd pliku kalibracyjnego pomocą techniczną 008 Błąd konfiguracji kalibracji Należy podać numer komunikatu 009 Błąd pliku binarnego błędu lub tekst komunikatu błędu 010 Błąd DLL języka 011 Błąd czytnika kodu etykiety RFID 012 Błąd nazwy placówki 013 Błąd pliku wygładzonego 014 Błąd zakresu rozruchowego 015 Błąd zakresu długości fal 10.2 Definicje błędów rozruchu Błędy takie należy rozwiązywać najpierw poprzez następujące działanie: Pozostaw nasadkę ochronną na kleszczykach. Jeśli nie rozwiąże to problemu i/lub pojawi się komunikat MSG_CONTACT_TECH, należy skontaktować się z pomocą techniczną. Nr błędu Opis Rozwiązanie 100 Błąd liczby ramki 110 Błąd orientacji ramki 130 Błąd minimalnego natężenia próbki 140 Błąd zmienności natężenia próbki Należy skontaktować się z 150 Sygnał lasera poza zakresem natężenia pomocą techniczną Należy podać numer komunikatu 160 Błąd aberracyjny diody błędu lub tekst komunikatu błędu 170 Błąd nasycenia detektora 180 Błąd pliku tła 190 Błąd chłodzenia detektora 16

17 10.3 Definicje błędów tła Błędy takie należy rozwiązywać najpierw poprzez następujące działanie: Pozostaw nasadkę ochronną na optycznych kleszczykach biopsyjnych i naciśnij przycisk nożny. Jeśli nie rozwiąże to problemu i/lub pojawi się komunikat MSG_CONTACT_TECH, należy skontaktować się z pomocą techniczną. Nr błędu Opis Rozwiązanie 200 Błąd liczby ramki Należy skontaktować się z 210 Błąd orientacji ramki pomocą techniczną 220 Błąd minimalnego natężenia próbki Należy podać numer komunikatu 230 Błąd zmienności natężenia próbki błędu lub tekst komunikatu błędu 10.4 Dodatkowe komunikaty błędów Błędy takie można rozwiązywać poprzez wykonanie następujących zalecanych działań przedstawionych w tabeli poniżej. Komunikat Rozwiązanie Footswitch not connected (Przycisk nożny niepodłączony) Signal Error, Reposition Optical Biopsy Forceps (Błąd sygnału, zmień położenie optycznych kleszczyków biopsyjnych) Replace Optical Biopsy Forceps (Wymień optyczne kleszczyki biopsyjne) No media in drive (Brak nośnika w napędzie) Podłączyć przycisk nożny z tyłu urządzenia Światłowód nie ma styczności z próbką lub ruch podczas pobierania. Zmienić położenie optycznych kleszczyków biopsyjnych. Nacisnąć przycisk nożny. Odłączyć optyczne kleszczyki biopsyjne. Wymienić na nowe optyczne kleszczyki biopsyjne. Włożyć pamięć przenośną USB. 17

18 11.0 Pomoc techniczna Na wszystkie pytania / uwagi / wątpliwości odpowie przeszkolony personel: SpectraScience, Inc Sorrento Valley Rd, Suite 11 San Diego, CA Telefon: Faks: lub - należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem Informacje o systemie 12.1 Wymagania techniczne systemu Parametr Klasyfikacja CPU Typ ochrony przed porażeniem elektrycznym Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym Stopień ochrony przed wniknięciem wody Specyfikacja Klasa I Część użytkowa typu BF System: IPX0 Przycisk nożny: IP68 Pentium M, jedna płyta System operacyjny Windows Embedded Standard 2009 Elektryka Napięcie VAC / 50/60Hz Prąd 0,7A Laser Częstotliwość powtarzania 337,1 nm impulsowy azotowy 8 Hz Warunki przechowywania i transportu Zakres temperatur -20ºC do +50ºC (-4ºF do 122ºF) Zakres wilgotności względnej 20% do 80% Zakres ciśnienia atmosferycznego 70,0 kpa do 106,0 kpa 18

19 Warunki robocze Zakres temperatur 10ºC do +40ºC (50ºF do 104ºF) Zakres wilgotności względnej 20% do 80% Masa Wymiary zewnętrzne Biokompatybilność Czyszczenie 102,5 lb. (46,5 kg.) w przybliżeniu Wysokość: 43,75 (111,1 cm) w przybliżeniu Szerokość: 24,5 (62,2 cm) w przybliżeniu Głębokość: 24,5 (62,2 cm) w przybliżeniu Biokompatybilność nie dotyczy systemu. Urządzenie W razie potrzeby ostrożnie wycierać górę i boki urządzenia przy użyciu ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem mydła. Nigdy nie używać roztworów czyszczących. Ekran dotykowy - Przy użyciu ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem mydła ostrożnie wycierać ekran dotykowy z lekkim naciskiem. Nigdy nie używać roztworów czyszczących. UWAGA: Niniejsze urządzenie nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnej mieszaniny znieczulającej, zawierającej powietrze lub tlen lub tlenek azotu Przewidywana trwałość systemu System WavSTAT4 posiadana przewidywaną trwałość wynoszącą siedem lat od daty produkcji. Ta przewidywana trwałość jest zależna od powiadomień o końcu okresu pracy (EOL) otrzymywanych od naszych dostawców. Podejmujemy wszelkie próby w celu znalezienia alternatywnych źródeł dostaw w takim czasie, ale nie możemy zagwarantować, że możliwe jest znalezienie alternatywnego dostawcy. Pod koniec okresu pracy system należy zwrócić do SpectraScience, Inc. lub lokalnego dystrybutora w celu utylizacji lub utylizować przez własną placówkę. Ryzyko dla użytkownika utylizującego system jest nieznaczne, jeśli przestrzegane są przepisy lokalne/stanowe/federalne dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych. Optyczne kleszczyki biopsyjne należy utylizować standardowymi metodami określonymi przez placówkę, w której są używane. Ryzyko dla użytkownika utylizującego kleszczyki jest nieznaczne, jeśli przestrzegane są standardy dotyczące zagrożenia biologicznego. 19

20 12.3 Zwroty W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących zasad firmy SpectraScience, Inc. dotyczących zwrotów materiałów należy skontaktować się z działem obsługi klienta lub lokalnym dystrybutorem. SpectraScience, Inc. Customer Service Department (Dział obsługi klienta): Telefon: lub faks: lub 20

21 13.0 Słownik symboli systemu 13.1 Tabela z symbolami systemu Symbol Znaczenie Prąd przemienny Wył. (odłączone od sieci)/ Wł. (podłączenie do sieci) Sprzęt typu "BF" Uwaga, zapoznać się z dołączoną dokumentacją Uziemienie ochronne Zapoznać się z instrukcją użycia 13.2 Słownik definicji / skrótów Klasa I: Sprzęt, w którym ochrona przed porażeniem elektrycznym nie polega tylko na podstawowej izolacji, ale obejmuje dodatkowe środki zabezpieczające, które są zapewnione dla podłączenia sprzętu do uziemionego przewodu instalacji elektrycznej w taki sposób, że dostępne części metalowe nie mogą być pod napięciem w przypadku awarii izolacji podstawowej Typ BF (sprzet typu B z częścią użytkową typu F) Sprzęt zapewniający określony stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym, zwłaszcza odnośnie dopuszczalnego prądu upływowego i niezawodności ochrony uziemienia Część użytkowa typu F: Część, która jest izolowana od wszystkich innych części sprzętu w takim stopniu, że nie jest przekroczony prąd upływowy pacjenta dopuszczalny w przypadku pojedynczego uszkodzenia, gdy napięcie równe 1,1-krotności najwyższego znamionowego napięcia sieci 21

22 jest zastosowany między częścią użytkową a ziemią (część użytkowa to część sprzętu, która ma bezpośrednią styczność z pacjentem) IPXO (stopień ochrony przed penetracją): Brak ochrony przed wilgocią AP/APG: AP: Sprzęt spełniający określone wymagania odnośnie budowy, oznakowania i dokumentacji w celu uniknięcia źródeł zapłonu w łatwopalnej mieszaninie znieczulającej z powietrzem. APG: Sprzęt spełniający określone wymagania odnośnie budowy, oznakowania i dokumentacji w celu uniknięcia źródeł zapłonu w łatwopalnej mieszaninie znieczulającej z tlenem i tlenkiem azotu Praca ciągła: Praca systemu WavSTAT4 pod normalnym obciążeniem przez nieograniczony okres, bez określonych ograniczeń odnośnie przekroczonej temperatury. 22

23 14.0 Definicja ikon systemowych Następujące ikony pojawiają się podczas pracy systemu, gdy od użytkownika wymagana jest decyzja w celu kontynuacji. Ikona Yes (Tak) No (Nie) OK Cancel (Anuluj) Znaczenie Użytkownik potwierdza w celu kontynuacji z wyświetlonym wyborem. Użytkownik potwierdza niekontynuowanie z wyświetlonym wyborem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zrozumiał komunikat i wybiera kontynuację. Użytkownik wybiera przerwanie wyświetlonego wyboru Instrukcja dla pacjenta NIE DOTYCZY 16.0 Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji SpectraScience, Inc. nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, z mocy prawa lub w inny sposób, wykraczających poza gwarancję, że dołożono należytej staranności podczas wytwarzania produktów i że materiał i praca włożona w wytworzenie będzie wolna od wad przez okres roku od daty pierwszej wysyłki. Niniejsza gwarancja jest pełna i zastępuje wszystkie inne gwarancje, pisemne, ustne, wyrażone lub domniemane (w tym między innymi jakiekolwiek gwarancje przydatności handlowej do określonego celu). Firma SpectraScience, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe lub następcze straty, uszkodzenia lub wydatki, wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z tych produktów, w inny sposób niż wymiana lub zwrot ceny zakupu. Firma SpectraScience nie przyjmuje ani nie upoważnia żadnej innej osoby do przyjmowania w jej imieniu jakiejkolwiek innej dodatkowej odpowiedzialności lub zobowiązania w powiązaniu z niniejszym urządzeniem. Żaden przedstawiciel firmy nie może zmieniać żadnego z powyższych postanowień, a kupujący akceptuje niniejszym produkty na warunkach tu opisanych. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji wynika z wielu elementów, które są poza kontrolą firmy SpectraScience, Inc., takich jak diagnoza pacjenta, warunki, w których system jest użytkowany, metody zarządzania lub postępowania z systemem po zakończeniu posiadania przez firmę SpectraScience, Inc., procedury sterylizacyjne, wykonywanie zalecanych procedur i inne. 23

24 17.0 Znaki towarowe SpectraScience WavSTAT4, optyczny system biopsyjny WavSTAT4 Optical Biopsy System, optyczne kleszczyki biopsyjne WavSTAT4 Optical Biopsy Forceps i optyczny światłowód biopsyjny WavSTAT4 Optical Biopsy Fiber są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SpectraScience, Inc Zgodność z normami Optyczny system biopsyjny WavSTAT4 i optyczne kleszczyki biopsyjne są zgodne ze wszystkimi mającymi zastosowanie normami FDA i Unii Europejskiej. W celu uzyskania kompletnego wykazu norm należy skontaktować się z firmą SpectraScience, Inc. Koniec dokumentu 24

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach,

Dell Latitude 2120. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera. OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, Dell Latitude 2120 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEZENIE: Napis OSTRZEZENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A

Instrukcja. Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Instrukcja PL Transformator izolacyjny 2000W 115/230V 18/ 9A 3600W 115/230V 32/16A 3600W Auto 115/230V 32/16A Copyrights 2008 Victron Energy B.V. Wszystkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja nie może

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW CRYSTAL 1200 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. Łomżyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64 78, email:

Bardziej szczegółowo

Informacja o ostrzeżeniach

Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 460 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ]

Laser elektroniczny 5-promieniowy [ BAP_1075209.doc ] Laser elektroniczny 5-promieniowy [ ] Prezentacja Laser elektroniczny 5-promieniowy jest urządzeniem wyposażonym w 5 całkowicie niezależnych diod, z których każda emituje falę o długości 635 nm. Diody

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 IU.01.04.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 4.1. Instalacja w systemie

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu

Sage Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu Sage Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2015 Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI

PCUSBVGA2 SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI SKRÓCONA INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejsza skrócona instrukcja zawiera najważniejsze informacje z pełnej instrukcji obsługi. Pełna wersja znajduje się na załączonej płycie CD- ROM. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013

Symfonia Faktura. Instalacja programu. Wersja 2013 Symfonia Faktura Instalacja programu Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji knfbreader Mobile kreader Mobile Instrukcja instalacji Copyright 2009 knfbreading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwy innych firm i produktów są znakami towarowymi lub

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace

Sage Symfonia Kadry i Płace Sage Symfonia Kadry i Płace Instalacja programu Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS

EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS EM4590R1 Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS 2 POLSKI EM4590R1 - Uniwersalny repeater Wi-Fi z funkcją WPS Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Gdzie można umieścić repeater

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie

Odstraszacz szkodników Plus. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Wersja 06/08. Przeznaczenie Odstraszacz szkodników Plus Instrukcja obsługi Nr produktu: 620376 Wersja 06/08 Przeznaczenie Odstraszacz szkodników jest skuteczny na myszach, szczurach i innych szkodnikach, działa na częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U

Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Miniaturowy rejestrator (Data logger) temperatury i wilgotności względnej (RH) TM-305U Instrukcja obsługi CECHY oraz SPECYFIKACJA Cechy: Pomiar temperatury I wilgotności względnej(rh) Pamięć 50000 rekordów

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach

Dell Vostro 270. Konfiguracja i funkcje komputera. Widok od przodu i tyłu. Informacja o ostrzeżeniach Dell Vostro 270 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

LAMPA POLIMERYZACYJNA

LAMPA POLIMERYZACYJNA LAMPA POLIMERYZACYJNA DB-686 Latte i Mocha INSTRUKCJA UśYTKOWANIA Wyłączny Dystrybutor: TPH Pol-Intech Sp. z o.o. 93-176 Łódź, ul. ŁomŜyńska 3 tel./fax. +48 42 682 78 75, +48 42 682 16 83 +48 42 684 64

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C.

LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. LOKALIZATOR PRZENOŚNY KDZ-3C. System kontroli doziemienia KDZ-3 1. Wstęp Wczesne wykrycie zakłóceń w pracy lub awarii w obiektach elektro-energetycznych pozwala uniknąć poważnych strat finansowych lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych

Instrukcja obsługi. Warunki eksploatacji. Zebra PDP 3M Wirtualne przejście dla pieszych Instrukcja obsługi Warunki eksploatacji Wirtualne przejście dla pieszych Ogólne warunki eksploatacji Symulatora 1. Przed rozpoczęciem eksploatacji symulatora prosimy o dokładne zapoznanie się z Instrukcją

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch

Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch Instrukcja Obsługi Monitora Dotykowego Multi- touch SPIS TREŚCI Przed uruchomieniem... 4 Bezpieczeństwo.... 5 Instalacja sterownika... 7 Podłączenie nakładki dotykowej...12 Kalibracja nakładki dotykowej...13

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo

PowerBox Mobilna ładowarka Colorovo Mobilna ładowarka Colorovo PowerBox 6800 34 Instrukcja obsługi urządzenia PowerBox 6800 Dziękujemy za zakup mobilnej ładowarki Colorovo PowerBox 6800. Jesteśmy przekonani, że spełni ona Państwa oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014

Symfonia e-dokumenty. Instalacja programu. Wersja 2014 Symfonia e-dokumenty Instalacja programu Wersja 2014 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 IU.02.01.SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 IU.03.01.SY5

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 IU.03.01.SY5 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 5v2 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw...2 4. Instalacja oprogramowania...3 5. Opis diod sygnalizacyjnych...5

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

UNIFON podręcznik użytkownika

UNIFON podręcznik użytkownika UNIFON podręcznik użytkownika Spis treści: Instrukcja obsługi programu Unifon...2 Instalacja aplikacji Unifon...3 Korzystanie z aplikacji Unifon...6 Test zakończony sukcesem...9 Test zakończony niepowodzeniem...14

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa

INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa INSTRUKCJA OBSŁUGI COOLER PAD Podkładka chłodząca pod laptopa Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia. Nr partii: 201606 Dziękujemy za wybranie urządzenia marki HYKKER. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco

3. Sieć PLAN. 3.1 Adresowanie płyt głównych regulatora pco 3. Sieć PLAN Wszystkie urządzenia podłączone do sieci plan są identyfikowane za pomocą swoich adresów. Ponieważ terminale użytkownika i płyty główne pco wykorzystują ten sam rodzaj adresów, nie mogą posiadać

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 230. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera

Dell Vostro 230. Informacja o ostrzeżeniach. Konfiguracja i funkcje komputera Dell Vostro 230 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach OSTRZEŻENIE: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL19 ŁADOWARKA SŁONECZNA INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D latarka dioda LED wejście/wyjście Przycisk wł./wył. statusu 5V (ON/OFF) INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Informacje ogólne Proszę zapoznać się z informacjami w

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji

Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 WNA1000M Podręcznik instalacji Bezprzewodowa karta sieciowa Micro USB N150 Płyta CD z zasobami (Resource CD) Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

Przenośny skaner dokumentów 4w1

Przenośny skaner dokumentów 4w1 Przenośny skaner dokumentów 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup przenośnego skanera dokumentów. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA

INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA INSTRUKCJA INSTALACJI URZĄDZENIA Dla urządzeń o numerach seryjnych serii A01000 i E01000 1. Wymagania FiloVox działa na komputerach z systemem operacyjnym Windows 2000, XP lub Windows 2003. Dodatkowo komputer

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i. Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.81 for Nokia 6310i Copyright 2001 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu

Dell Vostro 330. Konfiguracja i funkcje komputera. Informacja o ostrzeżeniach. Widok z przodu i z tyłu Dell Vostro 330 Konfiguracja i funkcje komputera Informacja o ostrzeżeniach PRZESTROGA: Napis OSTRZEŻENIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, obrażeń ciała lub śmierci.

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Instalacja programu Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r.

Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 MBps BR 6428nS Instrukcja szybkiej instalacji Wersja 1.0/październik 2010 r. 1 PRAWA AUTORSKIE Copyright Edimax Technology Co., Ltd. wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012

Interfejs USB-RS485 KOD: INTUR. v.1.0. Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Interfejs USB-RS485 v.1.0 KOD: PL Wydanie: 3 z dnia 05.12.2013 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny.... 3 2. Instalacja interfejsu w systemie operacyjnym.... 4 3. Przyłączenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Mała Księgowość

Symfonia Start Mała Księgowość Symfonia Start Mała Księgowość Rejestracja i aktywacja Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101

Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 Podręcznik instalacji Powerline Nano500 Set XAVB5101 2012 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przesyłana, poddawana transkrypcji, przechowywana

Bardziej szczegółowo

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczna lampka LED. INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03

2013 myphone. All rights reserved. Elastyczna lampka LED. INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELASTYCZNA LAMPKA LED (10 diod) LD03 Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myphone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia. Bez uprzedniej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU. NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510. Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PROGRAMU NOKIA PC SUITE 4.51a for Nokia 6510 Copyright 2002 Nokia Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści 1. WSTĘP...1 2. WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 3. INSTALOWANIE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Instalacja programu Wersja 2014 Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage.

Bardziej szczegółowo

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu

Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Wejście 3,5 dla USB2.0+ Firewire400 + esata Nr produktu 911706 Strona 1 z 5 WEJŚCIE FRONTOWE 3.5 wersja 02/09 Dla USB2.0 + Firewire 400 + esata Numer produktu 97 17 06 Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX

STX. Advanced Audio Technology. Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX EQ-215 STX EQ-231 STX STX STX Advanced Audio Technology Instrukcja obsługi: Korektora Graficznego: STX STX EQ-215 STX STX EQ-231 Dziękujemy za zakup produktów naszej firmy. Informacja zawarte w poniższej instrukcji obsługi mogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Klawiatura bezprzewodowa z myszką

Klawiatura bezprzewodowa z myszką Klawiatura bezprzewodowa z myszką Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup klawiatury bezprzewodowej z myszką. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Monitor LCD z funkcją zarządzania kolorami Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200

Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Skrócona instrukcja obsługi Czytnik kodów XL6200 Edata Polska Sp. z o.o. ul. Puławska 314 02-819 Warszawa Tel 22 545-32-40 Fax 22 678-60-29 biuro@edatapolska.pl Ver 1.06 Spis treści: I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie

Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Mini skaner dokumentów 3w1 w długopisie Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup skanera w długopisie. Za pomocą jednego przycisku skaner czyta wizytówki i inne dokumenty. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI

52 59 775 INSTRUKCJA OBSŁUGI 12348884 Korzystanie zgodne z przeznaczeniem Poziomica jest przeznaczona do wyświetlania linii laserowych podczas wykonywania prac rzemieślniczych. Zasady bezpieczeństwa Ostrzeżenie! Aby zminimalizować

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo

Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo Easi-View Udostępniaj rezultaty swojej pracy całej grupie, przeglądaj obiekty trójwymiarowe, fotografuj i nagrywaj wideo INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA www.tts-shopping.com Ważna informacja n Instrukcję tę należy

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE!

WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! Pl_Omicron Addendum.fm Page 68 Wednesday, September 17, 2003 12:23 PM WAŻNE! PRZECZYTAJ KONIECZNIE! W przypadku każdego urządzenia magazynującego, które wykorzystuje nośniki cyfrowe, należy regularnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji Podręcznik instalacji Color Management LCD Monitor Ważne Aby korzystać z urządzenia w sposób bezpieczny i wydajny, należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi w PRECAUTIONS (ŚRODKI OSTROŻNOŚCI),

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

testo 460 Instrukcja obsługi

testo 460 Instrukcja obsługi testo 460 Instrukcja obsługi pl 2 Krótka instrukcja obsługi Krótka instrukcja obsługi testo 460 1 Nakładka ochronna: Pozycja wyjściowa 2 Fototranzystor 3 Wyświetlacz 4 Przyciski sterujące 5 Przedział na

Bardziej szczegółowo

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a

S e r i a 4 0 0 ( R 4 2 x, N 4 2 x ) Wskaźnik Cyfrowy I n s t r u k c j a o p e r a t o r a Seria 400 (R42x, N42x) Wskaźnik Cyfrowy Instrukcja operatora do użycia z wersjami oprogramowania 1.0 i wyżej 1. WSTĘP... 4 WŁAŚCIWOŚCI... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 OPTYMALNE ŚRODOWISKO POPRAWNEGO DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja

Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja Instalacja oprogramowania ESI 20 2.0 oraz konfiguracja modułu KTS AA/DGP-ASA1-Wö 06/2012 Robert Bosch GmbH 2012. All rights reserved, also regarding any disposal, exploitation, reproduction, editing, Instalacja

Bardziej szczegółowo

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią

TTS Jesteśmy dumni z bycia częścią Gwarancja i wsparcie Niniejszy produkt jest dostarczany wraz z roczną gwarancją obejmującą usterki wykryte podczas normalnego użytkowania. Gwarancja traci ważność w przypadku korzystania z aparatu Easi-View

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB

EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB EM4586 Dwuzakresowy adapter bezprzewodowy USB 2 POLSKI Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja i podłączenie EM4586

Bardziej szczegółowo