Zastosowanie urządzeń HDSL do łączenia sieci LAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie urządzeń HDSL do łączenia sieci LAN"

Transkrypt

1 Zbigniew Siwek, Grzegorz Budzyń, Robert Karczewski, Piotr Tadrzak Instytut Telekomunikacji i Akustyki Politechniki Wrocławskiej Zastosowanie urządzeń HDSL do łączenia sieci LAN STRESZCZENIE W artykule przedstawiono różnorodne możliwości wykorzystania urządzeń HDSL do poszerzenia możliwości współpracy pomiędzy odległymi geograficznie sieciami LAN. Zwrócono uwagę na możliwości konfiguracyjne urządzeń HDSL, a także funkcje umożliwiające połączenie sieci LAN na różnych poziomach modelu OSI. Omówiono połączenia bezpośrednie w oparciu wyłącznie o urządzenia HDSL, a także połączenia z wykorzystaniem łączy innych operatorów. Prezentację tych rozwiązań oparto o urządzenia ALCATELA serii LineRunner WSTĘP Dynamiczny rozwój techniki komputerowej, a wraz z nim rozwój wszelkiego typu narzędzi ułatwiających nie tylko rozwiązywanie zawiłych i skomplikowanych zagadnień naukowych, ale także wspomagających codzienną pracę spowodował, iż trudno dziś sobie wyobrazić instytucję, czy większe przedsiębiorstwo funkcjonujące bez wsparcia ze strony szeroko rozumianej teleinformatyki. Co więcej, w dobie jak to się dziś określa globalnej konkurencji wykorzystanie tych narzędzi staje się jednym z podstawowych elementów przewagi nad innymi podmiotami na rynku. Podczas gdy jeszcze kilkanaście lat temu wyposażone w kilkanaście pojedynczych stanowisk firmy uchodziły za silnie skomputeryzowane, dziś na takie miano zasługują jedynie ci, którzy posiadają korporacyjny intranet w oparciu o który funkcjonują rozwiązania klasy MRP (Manufacturing Resource Planning) czy ERP (Enterprice Resource Planning), często wspomagane przez dodatkowe moduły, np. CRM (Customer Relationship Management). Realizacja tych wszystkich rozwiązań możliwa jest jednak jedynie przy zapewnieniu odpowiedniej bazy sprzętowej, na której te rozwiązania mogłyby być posadowione. Wymaga zatem odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Większość funkcjonujących dziś firm posiada w swoich siedzibach sieci lokalne, jednak dla sprawnego obiegu informacji konieczne jest połączenie poszczególnych sieci funkcjonujących dotąd jako autonomiczne jednostki, w jedną wspólną sieć intranetową. W zależności od fizycznej odległości poszczególnych LANów, oraz wymaganych przepustowości pomiędzy nimi możliwe jest wykorzystanie różnorodnych technik i urządzeń służących do ich łączenia. Począwszy od zwykłego połączenia telefonicznego, poprzez ISDN, techniki xdslowe, aż na szerokopasmowych łączach LMDS czy ATM kończąc. Większość istniejących obecnie sieci LAN działa w oparciu o technologię Ethernet, która umożliwia przesyłanie danych z prędkością 10 lub 100Mb/s. Sieci 100Mbit owe są przy tym często realizowane z pewną rezerwą, gdyż przeciętne zapotrzebowanie wykorzystywanych obecnie aplikacji (z wyłączeniem szczególnych rozwiązań) zamyka się dla większości sieci LAN poniżej wartości 10Mb/s. Z kolei połączenia realizowane za pośrednictwem telefonicznych

2 łączy modemowych, lub łączy ISND typu BRA, oferują zbyt wąskie pasmo. Aspekt ten sprowadza się do konkluzji, iż rozwiązania oparte o łącza HDSL i SDSL są i zapewne jeszcze długo będą, najbardziej odpowiednimi technikami do łączenia sieci LAN dla większości obecnie funkcjonujących ich realizacji. ŁĄCZE HDSL Łącza HDSL realizowane są z wykorzystaniem modemów przeznaczonych do pracy na liniach typowo telefonicznych (skrętka miedziana). Współcześnie produkowane modemy wymagają zależnie od przepustowości jaką mają zapewnić jednej lub dwóm parom przewodów. W początkowej fazie rozwoju techniki HDSL stosowano jeszcze rozwiązania trzyparowe, dziś praktycznie nie spotykane. Zarówno zasięg jak i maksymalna możliwa do osiągnięcia w danych warunkach przepustowość, są silnie zależne od parametrów transmisyjnych toru. Zasięg takiego łącza można dodatkowo zwiększyć stosując po drodze regeneratory sygnału. Należy jednak zaznaczyć, iż ilość możliwych do zastosowania regeneratorów w pojedynczym łączu jest ograniczona. Przykładową realizację takiego łącza przedstawia rys.1. Modem Lacze HDSL Regenerator Lacze HDSL Rys. 1. Przykładowe łącze HDSL Modem W typowych warunkach zasięg takiego łącza zależny jest od prędkości transmisji oraz przede wszystkim od tłumienia wnoszonego przez tor, które z kolei determinowane jest głównie przez przekrój przewodów w użytej skrętce. Istotnym parametrem są też szeroko rozumiane zakłócenia. Przykładowe zasięgi (dla odcinka bez regeneratora) na podstawie danych badanych urządzeń przedstawia tabela 1. Tabela 1. Zasięgi modemów 1512 PLR [4] ETSI-kabel 0,4 mm (zasięg w km) 0,6 mm (zasięg w km) 0,8 mm (zasięg w km) Przepływność na linii HDSL [kbit/s] 0 db -15 db Bez szumów 0 db -15 db Bez szumów 0 db -15 db Bez szumów ,95 2,4 2,6 3,05 3,8 4,2 3,8 4,7 5, ,05 2,5 2,7 3,2 3,95 4,3 4,0 4,9 5, ,6 3,5 3,8 4,05 5,5 6,0 6,6 8,9 9, ,0 3,7 4,0 4,7 5,85 6,4 7,6 9,4 10, ,3 4,0 4,4 5,15 6,3 6,9 8,3 10,1 11, ,55 4,0 4,4 5,55 6,3 6,9 8,95 10,1 11,1 Do kodowania sygnałów cyfrowych w łączu transmisyjnym modemy HDSL wykorzystują dwa typy kodowania: CAP i 2B1Q. Kodowanie typu CAP (Carrierless Amplitude and Phase) zakłada podział pasma łącza transmisyjnego na dwie części z których każda jest wykorzystywana do transmisji sygnału w przeciwnym kierunku. Kodowanie typu 2B1Q polega na przypisywaniu każdej parze symboli binarnych pojedynczego symbolu ternarnego. Pozwala to na zmniejszenie częstotliwości przesyłu symboli w łączu, a tym samym zmniejsza szerokość niezbędnego pasma. Łącza HDSL umożliwiają przesyłanie danych z prędkością maksymalną ok. 2Mb/s (o ile nie została ona ograniczona programowo,

3 co jest możliwe w przypadku niektórych typów urządzeń). Większość urządzeń ponadto adaptacyjnie przystosowuje się do parametrów linii umożliwiając transmisję z maksymalną prędkością, jaką tylko na danej linii można osiągnąć. Niektóre urządzenia umożliwiają też pracę w trybie protekcji, tj. dane transmitowane są po obu parach, ale w danej chwili wykorzystywana jest tylko jedna, druga zaś pracuje jako łącze zapasowe. W przypadku przerwania pary aktywnej, rezerwowa może przejąć na siebie zadania transmisyjne. To rozwiązanie ma sens jedynie wtedy, gdy pary łączące modemy można poprowadzić różnymi drogami, gdyż jednoczesne zerwanie dwóch par prowadzonych z dala od siebie jest mało prawdopodobne. MOŻLIWOŚCI MODEMÓW HDSL Jednym z ciekawszych rozwiązań modemów HDSL dostępnych na rynku jest system firmy ALCATEL znany pod nazwą A1512 wraz z jego odmianami (RUP2LAN, Do zastosowań w segmencie małych firm jest przeznaczona wersja LineRunner Cechą charakterystyczną urządzeń tej serii jest umieszczenie, w niewielkich rozmiarów obudowie z tworzywa (rysunek 2), karty liniowej modemu HDSL oraz karty bridga/rutera. Rys.2. Wygląd urządzenia LineRunner [2]. Zastosowana karta modemowa umożliwia transmisję po jednej lub dwóch parach z prędkością do 2320 kbit/s. Wykorzystanie dwóch par umożliwia zwiększenie zasięgu urządzeń. Kolejną interesującą cechą prezentowanego urządzenia jest jego zdolność adaptacji prędkości do poziomu zakłóceń w łączu. Adaptacja prędkości jest wykonywana całkowicie automatycznie, aczkolwiek podczas procesu ustalania parametrów transmisji, przesył danych zostaje zatrzymany. Na rysunku 3 przedstawiony został schemat wyprowadzeń urządzenia. Należy zwrócić uwagę, iż złącze opisane S 0 nie jest w obecnie dostępnej wersji systemu wykorzystane. Dostępne złącze standardu RS232 umożliwia całkowitą kontrolę zarówno części liniowej jak i ruterowej urządzenia. W celu nadzoru i konfiguracji producent wyposażył przedstawiane urządzenia w system nadzoru ASMOS (ang. Advanced Small Management Operation System). Umożliwia on całkowitą kontrolę z terminala nad kartą liniową urządzenia. Za jego pomocą może kontrolować parametry transmisji: ilość wykorzystanych linii, tryb pracy linii (z protekcją 1+1 lub bez), prędkość na styku liniowym oraz sposób zasilania modemów (lokalny lub zdalny), jak również uzyskać wszelkiego rodzaju informacje, na przykład o zaistniałych błędach.

4 MONITOR LINK DATA LAN S0 LINE L1 L2 LT LINE NT POWER + - RS232 - konfiguracja Diody sygnalizacyj Tryb pracy HDSL LT/NT Interfejs LAN Złącze liniowe HDSL Rys. 3. Schemat tylnej płyty urządzenia [2] TOPOLOGIA POŁĄCZEŃ SIECI LAN PRZEZ HDSL Konfiguracja możliwych połączeń sieci LAN za pośrednictwem urządzeń HDSL jest zdeterminowana przede wszystkim odległością pomiędzy tymi sieciami, możliwościami realizacji łącza przewodowego (poprowadzenia skrętki), a także w przypadku współpracy z innymi systemami transmisyjnymi koniecznością zapewnienia odpowiednich styków dla tych urządzeń. Ponadto od strony samych sieci LAN konieczne jest również dostosowanie interfejsu modemowego do styku z siecią LAN. Najprostszym przypadkiem połączenia sieci lokalnych LAN znajdujących się w niewielkiej odległości od siebie (ale na tyle dużej że bezpośrednie ich połączenie ze sobą nie jest możliwe) jest wykorzystanie do tego celu pojedynczego łącza HDSL. Schemat takiego połączenia przedstawia rys.2. LAN 1 LAN 2 Rys.4. Połączenie sieci LAN z wykorzystaniem pojedynczego łącza Połączenia tego typu mogą znaleźć zastosowanie na terenie dużych i bardzo dużych przedsiębiorstw, gdzie poprowadzenie toru przewodowego nie nastręcza większych trudności, zwłaszcza administracyjnych. Rozwiązanie to ma również często uzasadnienie ekonomiczne, kiedy niezbędne do połączenia modemów pary nożna wydzierżawić od operatora telekomunikacyjnego. Zapewnienie poprawnej pracy takiego łącza wymaga również odpowiedniego styku po stronie sieci LAN. Obecnie na rynku spotyka się urządzenia ze stykami G.703, G.704, X.21, V.35 czy 10Base-T. Tylko styk 10Base-T zapewnia bezpośrednie połączenie do sieci LAN (pod warunkiem że jest ona zrealizowana w technologii Ethernet). Pozostałe wymagają urządzeń pośrednich, którymi z reguły są rutery

5 wyposażone w odpowiednie interfejsy. Częstokroć funkcje właściwe dla ruterów są konieczne w miejscu takiego styku (zależy to od funkcji jaką pełni łącze, a ściślej od tego na której warstwie ono pracuje, co zostanie omówione dalej), dlatego też urządzenia z interfejsem 10Base-T mają zaimplementowane pewne właściwe ruterom elementy. Najczęściej jednak łączone sieci LAN leżą na tyle daleko od siebie iż budowa bezpośredniego łącza przewodowego jest nieopłacalna lub wręcz ze względu na maksymalne zasięgi modemów HDSL (także z wykorzystaniem regeneratorów) niemożliwa. Dzieje się tak np. w przypadku konieczności połączenia dwóch oddziałów firmy znajdujących się w różnych miastach wojewódzkich. Wtedy konieczne jest wykorzystanie do transmisji zewnętrznego systemu teletransmisyjnego. Modemy HDSL wykorzystuje się wówczas do doprowadzenia sygnałów do systemu teletransmisyjnego operatora sieci. Schemat takiego połączenia sieci LAN przedstawia rys.3. LAN 1 V.35 10Base-T X.21 HDSL V.35/G.703 LAN 2 V.35 10Base-T X.21 HDSL V.35/G.703 Rys.5. Połączenie sieci LAN z wykorzystaniem systemu teletransmisyjnego Jak nadmieniono wcześniej, w tym przypadku konieczne jest zastosowanie modemów pracujących po stronie systemu operatora wyposażonych w odpowiednie styki, najczęściej v.35 lub G.703. W przypadku korzystania z systemu transmisyjnego operatora telekomunikacyjnego, z reguły to on dostarcza (dzierżawi) modemy i zapewnia ich prawidłową konfigurację. Modemy wykorzystywane po stronie systemu teletransmisyjnego mają często postać kart modemowych umieszczanych w przystosowanych do tego celu półkach o standaryzowanych rozmiarach. W każdym z omawianych wyżej przypadków dla zwiększenia zasięgu łączy HDSL można zastosować regeneratory. POŁĄCZENIA SIECI LAN NA PŁĄSZCZYŹNIE LOGICZNEJ O logicznej realizacji połączeń pomiędzy sieciami LAN decyduje element znajdujący się pomiędzy wyjściem interfejsu modemowego i siecią LAN. W przypadku zewnętrznych ruterów będzie więc ona zależała od ich konfiguracji. W przypadku omawianych modemów wyposażonych bezpośrednio w port 10Base-T, zaimplementowane w nich funkcje umożliwiają przede wszystkim pracę tych urządzeń w dwóch trybach: bridga lub rutera. W przypadku, gdy urządzenia pracują jako bridge, łączą one ze sobą sieci lokalne tak, iż logicznie stanowią one jedną spójną sieć. Jedyną różnicą będzie maksymalna prędkość z jaką terminale dołączone do dwóch połączonych łączem HDSL fragmentów sieci nie będą mogły wymieniać informacji z pełną prędkością możliwą w sieci Ethernet, a jedynie możliwą do

6 przesłania w łączu HDSL. Połączenie takie odpowiada połączeniu na poziomie drugiej warstwy modelu odniesienia OSI, bowiem pozwala na ukrycie przed elementami warstw wyższych architekturę transmisyjną, nie naruszając przy tym integralności danych w warstwie sieciowej. Wyjątkiem są tutaj funkcje zdalnego dostępu identyfikujące urządzenie po jego adresie IP. Rozwiązanie to najczęściej stosuje się przy łączeniu dwóch sieci z wykorzystaniem pojedynczego łącza HDSL. W takim przypadku konfiguracja podstawowa urządzenia sprowadza się w zasadzie do ustawienia trybu pracy urządzenia jako bridge i ew. przypisaniu adresu dla zdalnego dostępu. Znacznie ciekawszym a jednocześnie znacznie bardziej skomplikowanym ale i dającym większe możliwości trybem pracy jest praca w trybie rutera. Urządzenie umożliwia wówczas np. dołączenie za jego pośrednictwem do sieci Internet czy sieci korporacyjnej, niewielkiej sieci oddziałowej bez ponoszenia nakładów na sprzęt aktywny, z wyjątkiem odpowiedniej ilości hub ów lub switch y. Konfiguracja takiego urządzenia wymaga dodatkowo przypisania mu odpowiednich adresów, skonfigurowania protokołów i tablicy rutingu oraz ew. tablicy NAT jeżeli urządzenie jest w taką wyposażone. INTERFEJS SIECIOWY URZĄDZENIA Interfejs sieciowy urządzenia LineRunner umożliwia pracę w warstwie drugiej lub trzeciej modelu OSI. Obecność karty bridga/rutera w urządzeniu umożliwia łatwe połączenie sieci LAN bez konieczności zastosowania dodatkowych urządzeń. Konfiguracja karty sieciowej może być wykonana na kilka sposobów: - za pomocą bezpośredniego połączenia szeregowego, - lokalnie przy pomocy aplikacji Telnet, - zdalnie (WAN) przy pomocy aplikacji Telnet, - zdalnie przez SNMP, - zdalnie przy pomocy przeglądarki WWW obsługującej język JAVA. Konfiguracja urządzenia jako bridg a nie nastręcza żadnych trudności. Pracując jako bridge transmituje przeźroczyście wszystkie dostępne protokoły Ethernetu, np. TCP/IP, IPX, Apple Talk itp. W tym trybie urządzenie oferuje algorytm oplatającego drzewa (ang. spanning tree algorithm), optymalizujący połączenia i chroniący przed powstawaniem pętli. Wadami wykorzystania bridg a w łączeniu sieci są ograniczenia na ilość urządzeń oraz niemożność łączenia sieci o różnych adresach. Wad tych pozbawiona jest konfiguracja z użyciem ruterów. Okupione jest to jednak dużo większymi problemami konfiguracyjnymi. Konfiguracja karty tak, by urządzenie pracowało jako ruter wymaga sporej znajomości problematyki sieci TCP/IP (urządzenie pracując jako ruter wykorzystuje ten protokół). W urządzeniu wykorzystywana jest metoda rutingu statycznego. Można określić do 64 ruterów wraz ze stowarzyszonymi z nimi sieciami. Zaletą tablicy rutingu jest to, iż pakiety trafiają do miejsca przeznaczenia bezpośrednio, nie doznając w sieci dodatkowego, niepotrzebnego opóźnienia. Możliwości funkcjonalne prezentowanego urządzenia poszerza możliwość uruchomienia rutera NAT (ang. Network Address Translation [5]), co pozwala na efektywniejsze korzystanie z adresów IP. Działając w tej konfiguracji analizuje wszystkie pakiety otrzymywane z sieci lokalnej, zmieniając oryginalne adresy pakietów na dostępny adres publiczny wraz z odpowiednim numerem portu. Pakiety otrzymywane z sieci WAN są analizowane pod kątem istniejących połączeń (wyróżnikiem jest numer portu w pakiecie przychodzącym), a następnie są przeadresowywane i przekierowywane do sieci lokalnej (rys. 6). Oprogramowanie karty sieciowej urządzenia umożliwia monitorowanie zarówno strony LAN, np. błedy, kolizja, połączenia, jak i strony WAN (tj. strony do które przypięty jest moduł HDSL), np. interfejs G.703, błędy. W urządzeniu zawarto również wiele programów służących do diagnostyki sieci, np. ping. Można je wywoływać w z poziomu terminala.

7 Rys. 6. Przykład konfiguracji połączenia NAT [1]. Na rysunku 7 przedstawiona została przykładowa konfiguracja w jakiej mogą pracować prezentowane urządzenia. Celem zastosowań modemów HDSL jest w tym przypadku połączenie rozproszonych sieci danej firmy oraz zapewnienie zdalnego połączenia do Internetu. W zależności od skonfigurowania części głównej sieci (tzn. mającej wyjście do Internetu), urządzenia można skonfigurować jako bridge lub jako rutery. W sytuacji przedstawionej na rysunku, ze względu na różne zakresy adresowe łączonych podsieci, urządzenia A, B, C i D muszą być skonfigurowane jako rutery. Rys. 7. Przykładowa konfiguracja pracy urządzeń [1]. PODSUMOWANIE Wymagania użytkowników końcowych w stosunku do jakości dostępu do Internetu stale rosną. Z jednej strony, duża konkurencja wśród operatorów wymusza (w stosunku do Polski należałoby raczej napisać powinna wymuszać) coraz lepszą jakość usług za coraz mniejszą cenę. Z drugiej strony operatorzy, by zarabiać, muszą obniżać koszty. Z tego powodu wiele świetnych technologii nie ma większych szans na zaistnienie na rynku (np. ATM). W tej swoistej walce o przetrwanie wygrają te, które zaoferują najkorzystniejszy

8 stosunek jakości do ceny. Obecnie liderami w tej dziedzinie są technologie xdsl a w szczególności jego dwie odmiany: niesymetryczny ADSL oraz symetryczny HDSL. O ile pierwsza z odmian jest interesująca dla indywidualnego użytkownika lub firm z segmentu SOHO tj. dla użytkowników korzystających z łącza wysoce niesymetrycznego, o tyle HDSL nadaje się już dla większych firm pragnących, np. połączyć w sieć swoje, rozrzucone geograficznie, oddziały. Zaprezentowane urządzenie firmy ALCATEL pokazuje, jak łatwe i tanie może obecnie być tworzenie skomplikowanej sieci o dość sporej przepływności. BIBLIOGRAFIA [1] NetGate Technical Description V. 1.40, Alcatel 2001 [2] Loges 2M RUP2LAN instrukcja obsługi, Teletra Komtrans Poznań 2001 [3] Opis systemu nadzoru ASMOS, Teletra Komtrans Poznań 2001 [4] Alcatel 1512 PL, Technical Description D 97, Alcatel 1998 [5] IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations, RFC2663, August 1999

Systemy i Sieci Radiowe

Systemy i Sieci Radiowe Systemy i Sieci Radiowe Wykład 3 Media transmisyjne część 1 Program wykładu transmisja światłowodowa transmisja za pomocą kabli telekomunikacyjnych (DSL) transmisja przez sieć energetyczną transmisja radiowa

Bardziej szczegółowo

DSL (od ang. Digital Subscriber Line)

DSL (od ang. Digital Subscriber Line) MODEMY xdsl DSL (od ang. Digital Subscriber Line) cyfrowa linia abonencka, popularna technologia szerokopasmowego dostępu do internetu. Często określa się ją jako xdsl. Wynalazcą modemów DSL był Joseph

Bardziej szczegółowo

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład II. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład II 1 Tematyka wykładu: Media transmisyjne Jak zbudować siec Ethernet Urządzenia aktywne i pasywne w

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS

TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS TECHNOLOGIA HDSL AUTOR: DARIUSZ MŁYNARSKI IVFDS 2 SPIS TREŚCI 1. Ogólne informacje o technologii HDSL....3 2. Idea stosowania technologii HDSL.....3 3. Zasada działania łącza HDSL....4 4. Kody liniowe.....5

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-02

Konwerter Transmisji KT-02 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-02 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis działania...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

1 2004 BRINET Sp. z o. o.

1 2004 BRINET Sp. z o. o. W niektórych routerach Vigor (np. serie 2900/2900V) interfejs WAN występuje w postaci portu Ethernet ze standardowym gniazdem RJ-45. Router 2900 potrafi obsługiwać ruch o natężeniu kilkudziesięciu Mbit/s,

Bardziej szczegółowo

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie:

Ethernet. Ethernet odnosi się nie do jednej, lecz do wielu technologii sieci lokalnych LAN, z których wyróżnić należy cztery podstawowe kategorie: Wykład 5 Ethernet IEEE 802.3 Ethernet Ethernet Wprowadzony na rynek pod koniec lat 70-tych Dzięki swojej prostocie i wydajności dominuje obecnie w sieciach lokalnych LAN Coraz silniejszy udział w sieciach

Bardziej szczegółowo

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika

microplc Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika Sposoby monitoringu instalacji technologicznych przy pomocy sterownika microplc 1 1.WSTĘP 3 2.Łączność za pośrednictwem internetu 4 3.Łączność za pośrednictwem bezprzewodowej sieci WI-FI 5 4.Łączność za

Bardziej szczegółowo

Multiplekser Gigabit TDM MICROSENS Wprowadzenie Gigabit TDM firmy MICROSENS jest optycznym multiplekserem z podziałem czasowym umożliwiającym jednoczesną transmisję głosu i danych. Transmisja może odbywać

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji E.16. Montaż i

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi)

Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 1 Z jakich protokołów korzysta usługa WWW? (Wybierz prawidłowe odpowiedzi) Pytanie 2 a) HTTPs, b) HTTP, c) POP3, d) SMTP. Co oznacza skrót WWW? a) Wielka Wyszukiwarka Wiadomości, b) WAN Word Works,

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi 10/100 Mbps PCI Fast Ethernet Adapter Spis treści 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA...3 2 WŁASNOŚCI URZĄDZENIA...3 2.1 Właściwości sprzętowe...3 2.2 Port RJ-45...3 2.3 Diody LED...3 2.4 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach

Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach Sieci komputerowe - Urządzenia w sieciach mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty

Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Księgarnia PWN: Mark McGregor Akademia sieci cisco. Semestr szósty Wprowadzenie 13 Rozdział 1. Zdalny dostęp 17 Wprowadzenie 17 Typy połączeń WAN 19 Transmisja asynchroniczna kontra transmisja synchroniczna

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe

Mosty przełączniki. zasady pracy pętle mostowe STP. Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe Mosty przełączniki zasady pracy pętle mostowe STP Domeny kolizyjne, a rozgłoszeniowe 1 Uczenie się mostu most uczy się na podstawie adresu SRC gdzie są stacje buduje na tej podstawie tablicę adresów MAC

Bardziej szczegółowo

Konwerter Transmisji KT-01

Konwerter Transmisji KT-01 EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Konwerter Transmisji KT-01 Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis Treści 1. Opis działania... 3 1.1. Podstawowe cechy:... 3 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10.

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP. Client SGM5E VoIP TRX S.C. 10.10. Client SGM5E VoIP Interfejs użytkownika do zdalnego sterowania radiotelefonem Motorola SGM-5E VoIP INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 10.10.2013 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. (0-prefix-85) 662

Bardziej szczegółowo

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez:

W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: Zadanie 61 W standardzie zarządzania energią ACPI, dopływ energii do poszczególnych urządzeń jest kontrolowany przez: A. chipset. B. BIOS. C. kontroler dysków. D. system operacyjny. Zadanie 62 Przesyłanie

Bardziej szczegółowo

Adresy w sieciach komputerowych

Adresy w sieciach komputerowych Adresy w sieciach komputerowych 1. Siedmio warstwowy model ISO-OSI (ang. Open System Interconnection Reference Model) 7. Warstwa aplikacji 6. Warstwa prezentacji 5. Warstwa sesji 4. Warstwa transportowa

Bardziej szczegółowo

MASKI SIECIOWE W IPv4

MASKI SIECIOWE W IPv4 MASKI SIECIOWE W IPv4 Maska podsieci wykorzystuje ten sam format i sposób reprezentacji jak adresy IP. Różnica polega na tym, że maska podsieci posiada bity ustawione na 1 dla części określającej adres

Bardziej szczegółowo

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych Korzyści wynikające z pracy w sieci. Role komputerów w sieci. Typy

Bardziej szczegółowo

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia

Wykład Nr 4. 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci komputerowe Wykład Nr 4 1. Sieci bezprzewodowe 2. Monitorowanie sieci - polecenia Sieci bezprzewodowe Sieci z bezprzewodowymi punktami dostępu bazują na falach radiowych. Punkt dostępu musi mieć

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH

PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH PODSTAWOWE PODZIAŁY SIECI KOMPUTEROWYCH Pojęcie sieci komputerowych Sieć komputerowa jest to zbiór niezależnych komputerów połączonych ze sobą. Mówimy, że dwa komputery są ze sobą połączone, jeśli mogą

Bardziej szczegółowo

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne

Łącza WAN. Piotr Steć. 28 listopada 2002 roku. P.Stec@issi.uz.zgora.pl. Rodzaje Łącz Linie Telefoniczne DSL Modemy kablowe Łącza Satelitarne Łącza WAN Piotr Steć P.Stec@issi.uz.zgora.pl 28 listopada 2002 roku Strona 1 z 18 1. Nośniki transmisyjne pozwalające łączyć sieci lokalne na większe odległości: Linie telefoniczne Sieci światłowodowe

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sieci VLAN

Konfigurowanie sieci VLAN Konfigurowanie sieci VLAN 1 Wprowadzenie Sieć VLAN (ang. Virtual LAN) to wydzielona logicznie sieć urządzeń w ramach innej, większej sieci fizycznej. Urządzenia tworzące sieć VLAN, niezależnie od swojej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Poniższa instrukcja opisuje sposób konfiguracji poszczególnych funkcji Domowej Bramki Internetowej (ASMAX BR-8xx). Domowa Bramka Internetowa pozwala twojej sieci na połączenie poprzez dowolne

Bardziej szczegółowo

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych.

Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. SYSTEMY SZEROKOPASMOWE 1 Obecna definicja sieci szerokopasmowych dotyczy transmisji cyfrowej o szybkości powyżej 2,048 Mb/s (E1) stosowanej w sieciach rozległych. ATM Frame Relay Fast 10 Gigabit X.25 FDDI

Bardziej szczegółowo

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym).

Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Sieci komputerowe Dwa lub więcej komputerów połączonych ze sobą z określonymi zasadami komunikacji (protokołem komunikacyjnym). Zadania sieci - wspólne korzystanie z plików i programów - współdzielenie

Bardziej szczegółowo

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach.

Terminal TR01. Terminal jest przeznaczony do montażu naściennego w czystych i suchych pomieszczeniach. Terminal TR01 Terminal jest m, umożliwiającym odczyt i zmianę nastaw parametrów, stanów wejść i wyjść współpracujących z nim urządzeń automatycznej regulacji wyposażonych w port komunikacyjny lub i obsługujących

Bardziej szczegółowo

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak

Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access. dr inż. Stanisław Wszelak Szerokopasmowy dostęp do Internetu Broadband Internet Access dr inż. Stanisław Wszelak Rodzaje dostępu szerokopasmowego Technologia xdsl Technologie łączami kablowymi Kablówka Technologia poprzez siec

Bardziej szczegółowo

Urządzenia fizyczne sieci. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej

Urządzenia fizyczne sieci. M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej Urządzenia fizyczne sieci M@rek Pudełko Urządzenia Techniki Komputerowej 1 Aktywne urządzenia sieciowe Elementy sieci dzielimy na pasywne aktywne. Pasywne to inaczej elementy bierne: Przewody (światłowód,

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet

Sieci komputerowe. Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Sieci komputerowe Zajęcia 2 Warstwa łącza, sprzęt i topologie sieci Ethernet Zadania warstwy łącza danych Organizacja bitów danych w tzw. ramki Adresacja fizyczna urządzeń Wykrywanie błędów Multipleksacja

Bardziej szczegółowo

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1

ZiMSK. VLAN, trunk, intervlan-routing 1 ZiMSK dr inż. Łukasz Sturgulewski, luk@kis.p.lodz.pl, http://luk.kis.p.lodz.pl/ dr inż. Artur Sierszeń, asiersz@kis.p.lodz.pl dr inż. Andrzej Frączyk, a.fraczyk@kis.p.lodz.pl VLAN, trunk, intervlan-routing

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c

Rok szkolny 2014/15 Sylwester Gieszczyk. Wymagania edukacyjne w technikum. SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wymagania edukacyjne w technikum SIECI KOMPUTEROWE kl. 2c Wiadomości Umiejętności Lp. Temat konieczne podstawowe rozszerzające dopełniające Zapamiętanie Rozumienie W sytuacjach typowych W sytuacjach problemowych

Bardziej szczegółowo

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny

Systemy GEPON oraz EoC. Jerzy Szczęsny Systemy GEPON oraz EoC Jerzy Szczęsny AGENDA Sieci Pasywne Omówienie technologii Rynek Urządzeń GEPON Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci EoC Omówienie technologii Rodzaje Urządzeń Przykładowe Sieci Omówienie

Bardziej szczegółowo

Zadania z sieci Rozwiązanie

Zadania z sieci Rozwiązanie Zadania z sieci Rozwiązanie Zadanie 1. Komputery połączone są w sieci, z wykorzystaniem routera zgodnie ze schematem przedstawionym poniżej a) Jak się nazywa ten typ połączenia komputerów? (topologia sieciowa)

Bardziej szczegółowo

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet

Sieci Komputerowe. Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet Sieci Komputerowe Wykład 1: TCP/IP i adresowanie w sieci Internet prof. nzw dr hab. inż. Adam Kisiel kisiel@if.pw.edu.pl Pokój 114 lub 117d 1 Kilka ważnych dat 1966: Projekt ARPANET finansowany przez DOD

Bardziej szczegółowo

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko

Urządzenia sieciowe. Część 1: Repeater, Hub, Switch. mgr inż. Krzysztof Szałajko Urządzenia sieciowe Część 1: Repeater, Hub, Switch mgr inż. Krzysztof Szałajko Repeater Regenerator, wzmacniak, wtórnik Definicja Repeater jest to urządzenie sieciowe regenerujące sygnał do jego pierwotnej

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK

SIECI KOMPUTEROWE. Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK MODUŁ: SIECI KOMPUTEROWE Dariusz CHAŁADYNIAK Józef WACNIK NIE ARACHNOFOBII!!! Sieci i komputerowe są wszędzie WSZECHNICA PORANNA Wykład 1. Podstawy budowy i działania sieci komputerowych WYKŁAD: Role

Bardziej szczegółowo

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point

Internet. dodatkowy switch. Koncentrator WLAN, czyli wbudowany Access Point Routery Vigor oznaczone symbolem G (np. 2900Gi), dysponują trwale zintegrowanym koncentratorem radiowym, pracującym zgodnie ze standardem IEEE 802.11g i b. Jest to zbiór protokołów, definiujących pracę

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami WAN

Zarządzanie sieciami WAN Zarządzanie sieciami WAN Dariusz CHAŁADYNIAK 1 Plan prezentacji Technologie w sieciach rozległych Technologia PSTN Technologia ISDN Technologia xdsl Technologia ATM Technologia Frame Relay Wybrane usługi

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN

STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN STRUKTURA OGÓLNA SIECI LAN Topologia sieci LAN odnosi się do sposobu organizacji koncentratorów i okablowania. Topologiami podstawowymi sieci są: topologia magistrali topologia gwiazdy topologia pierścienia

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway.

Black Box. Gateway. Bridge. Wireless ISP. Tryb Gateway. Black Box BlackBox to urządzenie oparte na popularnym układzie Realteka RTL8186. Dzięki wielu zaawansowanym opcjom konfiguracyjnym, przeznaczony jest on głównie dla dostawców internetu bezprzewodowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych

Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych. A. Kisiel, Budowanie sieci lokalnych Wykład 2: Budowanie sieci lokalnych 1 Budowanie sieci lokalnych Technologie istotne z punktu widzenia konfiguracji i testowania poprawnego działania sieci lokalnej: Protokół ICMP i narzędzia go wykorzystujące

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T

TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A. ul. Ceramiczna 8 20-150 Lublin tel. (081) 444 10 11 tel/fax. (081) 740 35 70 TM-47.1 PROGRAM KONFIGURACYJNY DLA MULTIPLEKSERA 8XRS232 / ETHERNET 10BASE-T LANEX S.A., ul.ceramiczna 8, 20-150

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK

Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Uniwersalny modem radiowy UMR433-S2/UK Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług

PORADNIKI. ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług PORADNIKI ISDN: Sieć Cyfrowa z Integracją Usług Omówienie ISDN Zwykle użytkownik jest połączony z siecią przez linie analogowe.sygnały są potem digitalizowane a wewnątrz sieci cała komunikacja jest cyfrowa,

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS kademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne Transmisja w protokole IP Krzysztof ogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1.

Bardziej szczegółowo

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP

SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP SERIA IC Kontrolery dostępu TCP/IP Instrukcja obsługi Copyright Domster T. Szydłowski . Funkcje Nazwa funkcji Opis Zarządzanie wejściem/wyjściem Możliwość sprawdzenia czasu wejścia/wyjścia każdego użytkownika;

Bardziej szczegółowo

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP

Przesyłania danych przez protokół TCP/IP Przesyłania danych przez protokół TCP/IP PAKIETY Protokół TCP/IP transmituje dane przez sieć, dzieląc je na mniejsze porcje, zwane pakietami. Pakiety są często określane różnymi terminami, w zależności

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT

INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT INSTRUKCJA OBSŁUGI SUPLEMENT PROGRAM SONEL ANALIZA 2 Dotyczy analizatorów jakości zasilania PQM-710 i PQM-711 i instrukcji obsługi programu w wersji 1.1 SONEL SA ul. Wokulskiego 11 58-100 Świdnica, Poland

Bardziej szczegółowo

Dodatek C RAS-790. Dostep do Internetu wspóldzielony dostep do Internetu dla max 253 uzytkowników

Dodatek C RAS-790. Dostep do Internetu wspóldzielony dostep do Internetu dla max 253 uzytkowników RAS-790 Wlasciwosci : Zdalny dostep poprzez porty asynchroniczne, twoi zdalni klienci beda miec dostep do twojej sieci i korzystac z jej wszystkich zasobów z dowolnego innego miejsca Polaczenie LAN-LAN

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 3 Konfiguracja sieci bezprzewodowej DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO

Bardziej szczegółowo

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1

Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka. Spis treści. Dzień 1 I Wprowadzenie (wersja 1307) Kurs Ethernet przemysłowy konfiguracja i diagnostyka Spis treści Dzień 1 I-3 Dlaczego Ethernet w systemach sterowania? I-4 Wymagania I-5 Standardy komunikacyjne I-6 Nowe zadania

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI

Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Warstwy i funkcje modelu ISO/OSI Organizacja ISO opracowała Model Referencyjny Połączonych Systemów Otwartych (model OSI RM - Open System Interconection Reference Model) w celu ułatwienia realizacji otwartych

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer

RUTERY. Dr inŝ. Małgorzata Langer RUTERY Dr inŝ. Małgorzata Langer Co to jest ruter (router)? Urządzenie, które jest węzłem komunikacyjnym Pracuje w trzeciej warstwie OSI Obsługuje wymianę pakietów pomiędzy róŝnymi (o róŝnych maskach)

Bardziej szczegółowo

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel.

- system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. - system budowy sieci opracowany przez firmę Xerox, podniesiony do poziomu standardu w wyniku współpracy firm: Xerox, DEC i Intel. Standard IEEE 802.3 określa podobny typ sieci, ale różniący się formatem

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole.

Ireneusz Gąsiewski. Zastosowanie Access Pointa w szkole. Ireneusz Gąsiewski Zastosowanie Access Pointa w szkole. Spis treści: 1. Wstęp;...str.3 2. Sieć internetowa; str.3 3. Access Point;..str.4 4. Budowa szkolnej sieci;.. str.6 5. Zakończenie;.str.9 6. Bibliografia;..str.10

Bardziej szczegółowo

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych...

Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... Koncepcja budowy sieci teletransmisyjnych Ethernet w podstacjach energetycznych... W dobie innowacyjnych technologii i nieustannie rosnącego zapotrzebowania na szybką, niezawodną transmisję danych nowoczesne

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ETHERNETOWY DS202

MODUŁ ETHERNETOWY DS202 Zakład Elektroniki i Automatyki FRISKO s.c. 54-530 Wrocław, ul. Jarnołtowska 15 tel. 071 3492568, 071 7224051, fax. 071 7224053 e-mail: frisko@frisko.pl www.frisko.pl MODUŁ ETHERNETOWY DS202 PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE PRZYKŁADOWE PYTANIA NA PRÓBNY EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik informatyk symbol cyfrowy: 312[01] opracował: mgr inż. Paweł Lalicki 1. Jaką kartę przedstawia poniższy rysunek?

Bardziej szczegółowo

Firewall bez adresu IP

Firewall bez adresu IP Firewall bez adresu IP Jak to zrobić Janusz Janiszewski Janusz.Janiszewski@nask.pl Agenda Wstęp Jak to działa? FreeBSD Kiedy stosować? Wady i zalety Inne rozwiązania Pytania? Typy firewalli Filtry pakietów

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Barlinku - Technik informatyk Topologie sieci Topologie sieci lokalnych mogą być opisane zarówno na płaszczyźnie fizycznej, jak i logicznej. Topologia fizyczna określa organizację okablowania strukturalnego, topologia logiczna opisuje

Bardziej szczegółowo

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl

Wykład I. Administrowanie szkolną siecią komputerową. dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Administrowanie szkolną siecią komputerową dr Artur Bartoszewski www.bartoszewski.pr.radom.pl Wykład I 1 Tematyka wykładu: Co to jest sieć komputerowa? Usługi w sieciach komputerowych Zasięg sieci Topologie

Bardziej szczegółowo

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232

KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 KONWERTER ETHERNET-RS485/RS232 MK01 PRZEZNCZENIE Konwerter Ethernet-RS485/RS232 typu MK01 umożliwia podłączenie sterowników obsługujących MODUS RTU, w tym sterowników FRISKO, do sieci LN i ich zdalną obsługę

Bardziej szczegółowo

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5

SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 SIECI KOMPUTEROWE wykład dla kierunku informatyka semestr 4 i 5 dr inż. Michał Sajkowski Instytut Informatyki PP pok. 227G PON PAN, Wieniawskiego 17/19 Michal.Sajkowski@cs.put.poznan.pl tel. +48 (61) 8

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA

Instrukcja instalacji usługi internetowej INEA Spis Treści 1. Czynności wstępne.............................. 2 2. Opis modemu Cisco EPC3928........................ 2 2.1. Charakterystyka modemu Cisco EPC3928................. 2 2.2. Panel czołowy.................................

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe

Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe Sieci komputerowe - pojęcia podstawowe mgr inż. Rafał Watza Katedra Telekomunikacji AGH Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, Polska tel. +48 12 6174034, fax +48 12 6342372 e-mail: watza@kt.agh.edu.pl Plan

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1.

Tytuł: Instrukcja obsługi Modułu Komunikacji internetowej MKi-sm TK / 3001 / 016 / 002. Wersja wykonania : wersja oprogramowania v.1. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza

witoldgrzelczak@mailplus.pl 3. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych Wiedza 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie sieciowe - 1 Kod kursu ID3103/IZ4103 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 30 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 1.10.2012 r. (TEM) Telekomunikacja mobilna 1. Pasmo zajmowane przez transmisję cyfrową, a szybkość transmisji i przepustowość łącza radiowego. 2. Kodowanie informacji transmitowanej w cyfrowych systemach wizyjnych.

Bardziej szczegółowo

Modem G.shdsl 4.6 Mbps z interfejsem 10baseT typu Bridge.

Modem G.shdsl 4.6 Mbps z interfejsem 10baseT typu Bridge. Modem G.shdsl 4.6 Mbps z interfejsem 10baseT typu Bridge. Panel przedni Diody sygnalizujące transmisję danych Diody sygnalizujące prawidłową pracę łącz WAN i LAN Przełączniki do ustawiania parametrów pracy

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Packet Tracer UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO Wydział Matematyki Fizyki i Techniki Zakład Teleinformatyki 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji

Bardziej szczegółowo

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony

CIOR 6/117/09. Właściwość Parametry wymagane Model, typ oraz parametry sprzętu oferowanego przez Wykonawcę 1 2 3 Nazwa producenta, model wyceniony Wymagania techniczne - Część 3 AP - Access Point Standard 802.11b/g/n Częstotliwość 2,4-2,483 GHz ilość portów LAN 10/100 4 Ilość anten 3 Konfiguracja przez WWW tak Obsługa VPN tak Szyfrowanie WEP, WPA,

Bardziej szczegółowo

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37

Referencyjny model OSI. 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI 3 listopada 2014 Mirosław Juszczak 37 Referencyjny model OSI Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna ISO (International Organization for Standarization) opracowała model referencyjny

Bardziej szczegółowo

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran

Sieci WAN. Mgr Joanna Baran Sieci WAN Mgr Joanna Baran Technologie komunikacji w sieciach Analogowa Cyfrowa Komutacji pakietów Połączenia analogowe Wykorzystanie analogowych linii telefonicznych do łączenia komputerów w sieci. Wady

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych

Architektura Systemów Komputerowych. Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych Architektura Systemów Komputerowych Transmisja szeregowa danych Standardy magistral szeregowych 1 Transmisja szeregowa Idea transmisji szeregowej synchronicznej DOUT Rejestr przesuwny DIN CLK DIN Rejestr

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5E VoIP TRX S.C. 15.04.2014

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zdalne sterowanie radiotelefonów. SGM-5E VoIP TRX S.C. 15.04.2014 SGM-5E VoIP Zdalne sterowanie radiotelefonów INSTRUKCJA OBSŁUGI TRX S.C. 15.04.2014 TRX S.C. 15-743 Białystok, ul. Wierzbowa 8 tel. 85 662 88 11 fax. 85 662 88 10 email: trx@trx.pl www.trx.pl Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Cisco EPC3208 Instrukcja obsługi modemu

Cisco EPC3208 Instrukcja obsługi modemu Urządzenie WiFi samo w sobie nie ogranicza prędkości usługi internetowej. Korzystając jednak z urządzenia (komputera stacjonarnego, laptopa itp.) podłączonego do Internetu poprzez WiFi, na osiąganą prędkość

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy : Sieci VLAN. Autor: Andrzej Piwowar IVFDS

Tytuł pracy : Sieci VLAN. Autor: Andrzej Piwowar IVFDS Tytuł pracy : Sieci VLAN Autor: Andrzej Piwowar IVFDS 1 STRESZCZENIE Opracowanie składa się z dwóch rozdziałów. Pierwszy z nich opisuje teoretycznie wirtualne sieci LAN, trzy poziomy definiowania sieci

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort:

Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Konfiguracja trybu pracy Real COM dla serwerów NPort: Poniższa instrukcja dotyczy następujących modeli z rodziny serwerów portów szeregowych: -NPort DE-211 -NPort DE-311 - NPort DE-311M - NPort 5100 cała

Bardziej szczegółowo

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer

Wirtualne laboratorium - Cisco Packet Tracer 1. Cel ćwiczenia Zasadniczym celem ćwiczenia jest zapoznanie z możliwościami i słabościami środowiska symulacji sieci złożonej z produktów firmy Cisco - Packet Tracer. 2. Podstawy teoretyczne Cisco Packet

Bardziej szczegółowo

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G

Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Tryby pracy Access Pointa na przykładzie urządzenia TP-Link TL- WA500G Access Point jest urządzeniem, które łączy sieć bezprzewodową z siecią przewodową. Z tego powodu wyposażony jest w minimum dwa interfejsy:

Bardziej szczegółowo

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3

1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 Spis treści 1 Moduł Inteligentnego Głośnika 3 1.1 Konfigurowanie Modułu Inteligentnego Głośnika........... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu Inteligentnego Głośnika....... 3 1.1.2 Konfigurowanie elementu

Bardziej szczegółowo

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej

Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej Projektowanie sieci firmowej od A do Z 01 Sieć LAN to dziś nieodzowny element infrastruktury informatycznej w każdej firmie, a coraz częściej także w domu. Jeśli zależy Ci, aby sieć w Twojej firmie funkcjonowała

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl)

LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Wydział Elektroniki i Telekomunikacji POLITECHNIKA POZNAŃSKA fax: (+48 61) 665 25 72 ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań tel: (+48 61) 665 22 93 LABORATORIUM SIECI KOMPUTEROWYCH (compnet.et.put.poznan.pl) Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści

E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, Spis treści E.13.1 Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej / Piotr Malak, Michał Szymczak. Warszawa, 2014 Spis treści Przewodnik po podręczniku 7 Wstęp 10 1. Rodzaje sieci oraz ich topologie 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?

Zadanie 6. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach? Zadanie 1. Na rysunku przedstawiono sieć o topologii A. siatki. B. drzewa. C. gwiazdy. D. magistrali. Zadanie 2. Jaką przepływność definiuje standard sieci Ethernet IEEE 802.3z? A. 1 Gb B. 10 Mb C. 100

Bardziej szczegółowo

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu

- na terenach pozbawionych technicznych możliwości tradycyjnego dostępu do Internetu Transmisja danych z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych zdobywa coraz większą popularność. Mobilny Internet to dostęp do sieci oferowany przez operatorów komórkowych na terenie Polski. Plus, Era

Bardziej szczegółowo

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422

Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO V4.06 Światłowodowy multiplekser styków RS-232, RS-485, RS-422 RSMUX2-FO Dostępne cztery interfejsy RS-232/422/485 lub dwa w wersji ze złączem śrubowym z wykorzystaniem łączy światłowodowych

Bardziej szczegółowo