Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego"

Transkrypt

1 Analiza społeczno gospodarcza powiatu świdnickiego

2 Spis treści 1. Charakterystyka obszaru Położenie Powierzchnia Sfera ekonomiczna Analiza sytuacji w trzech sektorach gospodarki rolniczym, przemysłowym i usługowym w powiecie świdnickim Podmioty gospodarcze w powiecie świdnickim i w powiatach porównawczych Analiza rynku pracy w powiecie świdnickim Stopa i struktura bezrobocia Analiza dochodów i wydatków budżetowych powiatu świdnickiego Zasoby mieszkaniowe Strefa społeczna Aktualna sytuacja demograficzna z wyróżnieniem grup mających szczególne znaczenie dla rynku pracy Stan i struktura ludności Procesy i prognozy demograficzne Infrastruktura społeczna Ochrona zdrowia NZOZ Mikulicz Edukacja Kultura Infrastruktura turystyczna Sport Pomoc społeczna Spis tabel Spis wykresów Spis rysunków

3 1. Charakterystyka obszaru 1.1. Położenie Powiat świdnicki znajduje się w południowo zachodniej części Polski, w południowej części województwa dolnośląskiego. Z punktu widzenia geograficznego położony jest w południowej części Niziny Śląskiej, u podnóża Gór Sowich i Wałbrzyskich. Położenie geograficzne środka Powiatu (miasto Jaworzyna Śląska) wyznacza 16 stopni 26 min długości geograficznej wschodniej i 50 stopni 57 min szerokości geograficznej północnej Rysunek 1 Położenie powiatu świdnickiego w województwie dolnośląskim Źródło danych: strategia rozwoju województwa dolnośląskiego. 3

4 Powiat świdnicki graniczy z pięcioma powiatami województwa dolnośląskiego: dzierżoniowskim, wrocławskim, średzkim, złotoryjskim i wałbrzyskim. W skład powiatu świdnickiego wchodzi 8 gmin: miasto Świdnica stolica powiatu, gmina miejska Świebodzice, trzy gminy miejsko-wiejskie: Jaworzyna Śląska, Strzegom i Żarów oraz trzy gminy wiejskie: Dobromierz, Marcinowice i Świdnica. Rysunek 2 Powiat świdnicki Źródło danych : Starostwo Powiatowe w Świdnicy. Powiat oddalony jest administracyjne o 30 kilometrów od Wrocławia i znajduję się prawie 7 kilometrów na południowy zachód od autostrady A4. Powiat przecina także droga krajowa nr 5 (Świecie Bydgoszcz Poznań Wrocław Kostomłoty Przejście Graniczne w Lubawce) oraz droga krajowa nr 35 (Przejście Graniczne w Golińsku Mieroszów Wałbrzych Świebodzice Świdnica - Wrocław). Dużym atutem powiatu jest położenie w niewielkiej odległości od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK (ok. 10 km), a także usytuowanie na terenie Powiatu Świdnickiego (Gmina Żarów, Świdnica, Strzegom) podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 4

5 Centrum administracyjnym i gospodarczym powiatu jest Swidnica. Miasto pełni funkcje związane z realizacją wielu potrzeb społeczności lokalnej m.in. w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego, sądownictwa, ochrony zdrowia, zaopatrzenia, obsługi finansowej i kultury. Pełnieniu tych funkcji przez Świdnicę pomaga centralne położenie miasta w powiecie oraz rozwinięte powiązania komunikacyjne z gminami oraz umieszczenie terenów podstrefy WSSE na terenie trzech dużych miast powiatu. Na terenie miasta znajdują się urzędy powiatowe i gminne a także Sąd Okręgowy i Rejonowy oraz Prokuratura Okręgowa i Rejonowa. Ponadto funkcjonuje wiele instytucji regionalnych: Polsko Czeska Izba Przemysłowo-Handlowa, Centrum Wspierania, Biznesu, Izba Rzemieślnicza. W 2004 roku z części Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Legnickiej utworzono nową Diecezję Świdnicką z siedzibą biskupią i katedrą w Świdnicy. Położenie powiatu na pograniczu kilku krajów powodowało stosunkowo częste zmiany przynależności państwowej obszaru powiatu. Tereny obecnego powiatu świdnickiego były integralną częścią polskiej monarchii piastowskiej od końca X w. Następnie teren powiatu należał do niezależnego księstwa świdnicko jaworskiego ze stolicą w Świdnicy, rządzonego przez piastowskich książąt. W przeciągu kolejnych wieków obszar ten podlegał oprócz państwowości polskiej także czasowej zwierzchności państwowej Czech, Austrii, Prus i Niemiec. Po drugiej wojnie światowej w wyniku konferencji poczdamskiej ponownie znalazł się w granicach Polski. Ziemia świdnicka ma długą i bardzo interesującą historię, kształtowaną wpływami kultur: polskiej, czeskiej, niemieckiej, morawskiej, śląskiej czy żydowskiej. Można znaleźć i odkryć tu niepowtarzalne zabytki obrazujące wielowiekową i wielobarwną historię regionu, kształtowaną przez przedstawicieli rożnych narodów Powierzchnia Powiat świdnicki jest średniej wielkości powiatem łączna powierzchnia powiatu wynosi 741km², co stanowi 3,7 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Największymi gminami powiatu są gmina wiejska Świdnica (208 km²) oraz gmina Strzegom (145 km²) Tabela 1 Powierzchnia powiatu świdnickiego i gmin powiatu świdnickiego Jednostki Powierzchnia w km² Powiat świdnicki 741 Gmina miejska Świdnica 22 Gmina Świebodzice 30 Gmina Jaworzyna Śląska w tym miasto 67 5 Gmina Strzegom w tym miasto Gmina Żarów w tym miasto 88 6 Gmina wiejska Świdnica 86 Gmina Dobromierz 95 Gmina Marcinowice 238 Źródło danych : Bank Danych Regionalnych, Główny Urząd Statystyczny 5

6 2. Sfera ekonomiczna 2.1. Analiza sytuacji w trzech sektorach gospodarki rolniczym, przemysłowym i usługowym w powiecie świdnickim Analiza struktury zatrudnienia w powiecie świdnickim wskazuje na przewagę sektorów usługowego oraz przemysłowego nad rolniczym, w liczbie osób pracujących. W sektorze przemysłowym zatrudnionych jest 47,4% pracujących, natomiast w sektorze usługowym pracuje 42%. W sektorze rolniczym pracuje mniejsza część populacji 10,5%, co wpisuje się w trend zmniejszania się liczby gospodarstw rolnych. Porównanie z danymi dotyczącymi województwa dolnośląskiego, wskazuje na większy udział mieszkańców województwa zatrudnionych w sektorze usługowym 55,3% i mniejszy odsetek pracujących w województwie w przemyśle 35,1%. Rolnictwo, pod względem zatrudnienia, stanowi w województwie dolnośląskim mniejszy sektor zatrudnienia od powiatu świdnickiego, skupiający 9,4% pracujących. Analiza struktury zatrudnienia wśród gmin należących do powiatu świdnickiego wskazuje na podobny trend przewagi sektorów przemysłowego i usługowego nad sektorem rolniczym. W sektorze usługowym najwięcej osób zatrudnionych jest w gminie wiejskiej Marcinowice (56,6%), gminie miejskiej Świdnica (54,4%) oraz gminie wiejskiej Świdnica (44,4%). Przewagę zatrudnionych w sektorze przemysłowym zauważa się zwłaszcza w miejsko-wiejskich gminach Żarów (75,5%) oraz Strzegom, gdzie w tej branży odsetek wynosi aż 63%. Duża liczba zatrudnionych w przemyśle może wynikać z faktu, iż gmina Strzegom jest jednym z największych centrów przemysłu kamieniarskiego regionu, skupiającym wiele zakładów przemysłowych. Większość pracującą w przemyśle zauważa się także w gminie wiejskiej Dobromierz (57,7%) oraz gminie miejskiej Świebodzice (55,9%) a także gminie miejsko-wiejskiej Jaworzyna Śląska (55,8%). Najmniej osób pracuje w sektorze rolniczym, jednak średnia dla powiatu jest nieco wyższa niż w przypadku województwa. Najmniej pracujących w rolnictwie jest w gminach miejskich Świdnica (0,6%) i Świebodzice (0,59%), ze względu na miejski charakter tych jednostek terytorialnych. Największy procent zatrudnionych w sektorze rolniczym występuje w gminach wiejskich Świdnica (18,1%) oraz Marcinowice (10,3%). 6

7 Tabela 2 Zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki w powiecie świdnickim, koniec 2008 r. WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE w tym POWIAT ŚWIDNICKI Sektor rolniczy procent dane liczbowe Sektor przemysłowy dane procent liczbowe Sektor usługowy procent dane liczbowe 9,4% ,1% ,3% ,5% ,4% % Gminy miejskie Świdnica* 0,6% ,9% ,4% Świebodzice* 0,59% 24 55,9% ,4% Gminy miejsko-wiejskie Jaworzyna Śląska* 3,9% 73 55,8% ,1% 736 Strzegom* 2,1% % ,7% Żarów* 0,84% 25 75,5% ,6% 697 Gminy wiejskie Dobromierz* 6% 37 57,7% ,2% 222 Marcinowice* 10,3% 43 33% ,6% 235 Świdnica* 18,1% ,3% ,4% 659 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) oraz (*) Województwo Dolnośląskie, Podregiony, Powiaty, Gminy, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, 2009 r. Wykres 1 Zatrudnieni w sektorze rolniczym w powiecie świdnickim w podziale na gminy, koniec 2008 r. Gmina wiejska Świdnica Gmina wiejska Marcinowice Gmina wiejska Dobromierz Gmina miejsko - wiejska Jaworzyna Śląska Gmina miejsko-wiejska Strzegom Gmina miejsko-wiejska Żarów Gmina miejska Świdnica Gmina miejska Świebodzice 6% 3,90% 2,10% 0,84% 0,60% 0,59% 10,30% 18,10% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 7

8 Wykres 2 Zatrudnieni w sektorze przemysłowym w powiecie świdnickim w podziale na gminy, koniec 2008 r. Gmina miejsko-wiejska Żarów 75,50% Gmina miejsko-wiejska Strzegom Gmina wiejska Dobromierz Gmina miejska Świebodzice Gmina miejsko-wiejska Jaworzyna Śląska Gmina miejska Świdnica Gmina wiejska Świdnica Gmina wiejska Marcinowice 63% 57,70% 55,90% 55,80% 44,90% 37,30% 33% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wykres 3 Zatrudnieni w sektorze usługowym w powiecie świdnickim w podziale na gminy, koniec 2008 r. Gmina wiejska Marcinowice Gmina miejska Świdnica 56,60% 54,40% Gmina wiejska Świdnica Gmina miejska Świebodzice Gmina miejsko-wiejska Jaworzyna Śląska Gmina wiejska Dobromierz Gmina miejsko-wiejska Strzegom 44,40% 43,40% 40,10% 36,20% 34,70% Gmina miejsko-wiejska Żarów 23,60% 0,00% 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 8

9 Powiat świdnicki charakteryzuje się przewagą ludzi pracujących w sektorze przemysłowym nad sektorem usługowym. Wyniki dla pozostałych powiatów będących przedmiotem porównania wskazuję przeważnie na odwrotne proporcje, tj. większy odsetek zatrudnionych w usługach, choć w przypadku powiatów dzierżoniowskiego i ostrowskiego przewaga jest minimalna. Powiat świdnicki charakteryzuje się największym odsetkiem osób zatrudnionych w sektorze przemysłowym (47,4%), na tle powiatów wybranych do analizy porównawczej. Jest to wynik znacznie wyższy niż średnia dla województwa, wynosząca 35,1% i dla kraju (29,6%). Porównanie sektora usługowego wskazuje na mniejszy niż w przypadku województwa dolnośląskiego i Polski odsetek ludzi pracujących w tym sektorze, w powiecie świdnickim. W powiecie jest to 42% pracujących, w województwie 55,3% natomiast w Polsce 50,5%. Tabela 3 Zatrudnienie w poszczególnych sektorach gospodarki na tle porównawczym, koniec 2008 r. Sektor rolniczy Sektor przemysłowy Sektor usługowy Ogółem (%) dane dane dane dane liczbo (%) (%) (%) liczbowe liczbowe liczbowe we Świdnicki 10,5% ,4% % % Dzierżoniows ki 11,2% ,2% ,4% % Ostrowski 24,37% ,26% ,35% % Wałbrzyski 3,3% ,5% ,1% % Zgierski 19,9% ,2% ,8% % Dolnośląskie 9,4% ,1% ,3% % POLSKA 19,8% 29,6% ,5% 193 Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) % Wykres 4 Zatrudnieni w sektorze rolniczym porównanie powiatów, stan na koniec 2008 roku Ostrowski Zgierski POLSKA Świdnicki Dolnośląskie Dzierżoniowski Wałbrzyski 3,30% 10,50% 9,40% 11,20% 19,90% 19,80% 24,37% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 9

10 Wykres 5 Zatrudnieni w sektorze przemysłowym porównanie powiatów, stan na koniec 2008 r. Świdnicki Dzierżoniowski Wałbrzyski 44,20% 43,50% 47,40% Ostrowski Zgierski Dolnośląskie 37,20% 35,10% 38,26% Polska 29,60% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Wykres 6 Zatrudnieni w sektorze usługowym porównanie powiatów, stan na koniec 2008 r. Dolnośląskie Wałbrzyski Polska Dzierżoniowski Zgierski Świdnicki Ostrowski 55,30% 53,10% 50,50% 44,40% 42,80% 42% 37,35% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 2.2. Podmioty gospodarcze w powiecie świdnickim i w powiatach porównawczych Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON na koniec 2009 roku wynosiła , z czego stanowiły przedsiębiorstwa zarejestrowane w sektorze prywatnym, natomiast w publicznym. W latach zauważalny był wzrost liczby firm w powiecie świdnickim o 5,54%, z do W roku 2009 nastąpił spadek liczby firm 10

11 do wartości bliskiej 2006 roku przedsiębiorstw. Przyczyną tego może być kryzys gospodarczy, z końca 2008 roku. Spadek ilości przedsiębiorstw w roku 2009 zauważalny jest we wszystkich gminach powiatu świdnickiego, oprócz gminy wiejskiej Świdnica, gdzie zanotowano niewielki wzrost, o 4 firmy. Wśród gmin wchodzących w skład powiatu, najwięcej firm jest zarejestrowanych w Świdnicy, największym mieście powiatu, będącym siedzibą władz powiatowych. Należy jednak zaznaczyć, że liczba przedsiębiorstw datowana na koniec 2009 roku jest najniższa w analizowanym okresie lat W roku 2009 przedsiębiorstw w Świdnicy było o 126 (1,56%) mniej niż w roku W mieście Świebodzice ilość firm w 2009 roku również zmniejszyła się do poziomu niższego niż w 2005 roku, o 32 (1,28%). Największą dynamiką wzrostu przedsiębiorstw w latach , mimo spadku ich ilości w ostatnim analizowanym roku, zauważono w gminie miejsko-wiejskiej Jaworzyna Śląska (wzrost o 24,9%) oraz gminach wiejskich Dobromierz (wzrost o 18,3%) i Marcinowice (wzrost o 14,3%). Poniższa tabela przedstawia liczbę podmiotów gospodarczych w powiecie świdnickim zarejestrowanych w REGON, zieloną czcionką oznaczono dane w latach, gdy liczba podmiotów wzrosła, czcionką czerwoną dane w latach, w których liczba ta zmalała. Tabela 4 Liczba podmiotów gospodarczych w powiecie świdnickim zarejestrowanych w REGON WYSZCZEGÓLNIENIE WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE sektor prywatny sektor publiczny POWIAT ŚWIDNICKI sektor prywatny sektor publiczny

12 WYSZCZEGÓLNIENIE Gminy miejskie Świdnica sektor prywatny sektor publiczny Świebodzice sektor prywatny sektor publiczny Gminy miejsko-wiejskie Jaworzyna Śląska sektor prywatny sektor publiczny Strzegom sektor prywatny sektor publiczny Żarów sektor prywatny sektor publiczny Gminy wiejskie Dobromierz sektor prywatny sektor publiczny Marcinowice sektor prywatny sektor publiczny Świdnica sektor prywatny sektor publiczny Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) 12

13 Wykres 7 Liczba podmiotów gospodarczych w gminach powiatu świdnickiego, koniec 2009 r. Wykres 8 Rozwój firm w powiecie świdnickim w ujęciu dynamicznym w latach We wszystkich powiatach porównawczych w roku 2009 odnotowano spadek liczby przedsiębiorstw gospodarczych w stosunku do roku 2008, największy w powiecie zgierskim (16%) oraz dzierżoniowskim (12%). Zmniejszenie liczby firm w powiecie świdnickim o 3,45% w stosunku do roku poprzedniego nie jest więc w porównaniu do analizowanych powiatów znaczące. W powiecie 13

14 wałbrzyskim nastąpił spadek ilości funkcjonujących podmiotów gospodarczych o 4,74% natomiast w powiecie ostrowskim raptem o 0,21%. W latach liczba przedsiębiorstw w badanych powiatach nieustannie rosła, z wyjątkiem powiatu ostrowskiego, w którym w roku 2007 zarejestrowano spadek tychże. Największa dynamika wzrostu liczby firm w latach wystąpiła w powiecie dzierżoniowskim (6%) oraz świdnickim (5,88%). Można przypuszczać, że w miarę wychodzenia światowej gospodarki z okresu kryzysu w latach następnych, liczba przedsiębiorstw gospodarczych będzie się zwiększać. Liczbę podmiotów gospodarczych w powiecie świdnickim w porównaniu z danymi powiatów porównywanych przedstawia Tabela 5, zieloną czcionką oznaczono dane w latach, gdy liczba podmiotów wzrosła, czcionką czerwoną dane w latach, w których liczba ta zmalała. Tabela 5 Liczba podmiotów gospodarczych wg. REGON na tle innych powiatów Powiat Świdnicki Dzierżoniowski Ostrowski Wałbrzyski Zgierski Dolnośląskie POLSKA Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) Wykres 9 Liczba podmiotów gospodarczych wg. REGON na tle innych powiatów, koniec 2009 r. 14

15 W powiecie świdnickim najwięcej podmiotów gospodarczych zarejestrowanych jest w Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów oraz artykułów użytku domowego i osobistego 4437 firm, co stanowi 26% wszystkich zarejestrowanych na obszarze powiatu. W innych powiatach Sekcja G jest również najliczniej reprezentowaną wśród zestawień PKD, przy czym najbardziej w powiecie ostrowskim (31%), powiecie zgierskim (29,83%) oraz dzierżoniowskim (28%). W powiecie wałbrzyskim odsetek firm należących do Sekcji G jest mniejszy i stanowi 25,83%. Wyróżnia się również duża ilość podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Sekcji L, związaną z obsługa rynku nieruchomości. W powiecie świdnickim stanowią one 15,6% wszystkich firm, co jest wskaźnikiem mniejszym od wyniku dla powiatu wałbrzyskiego (21,8%), gdzie działalności związanych z tą sekcją jest najwięcej, co wiąże się prawdopodobnie z wielkością miasta Wałbrzych i tym samym dużym zapotrzebowaniem na tego typu usługi. Pozostałe powiaty poddane analizie wykazują się znacznie mniejszą ilością podmiotów zarejestrowanych w sekcji L. W dziale przetwórstwa przemysłowego (Sekcja C) w powiecie świdnickim działa 11,5% wszystkich przedsiębiorców z terenu powiatu świdnickiego. Jest to wynik zbliżony do powiatu dzierżoniowskiego (11,7%) i wyraźnie mniejszy od powiatu zgierskiego (17%), wyższy jednak niż zauważony w powiecie ostrowskim (10,5%) oraz wałbrzyskim, gdzie wynosi 5,3%. W budownictwie (Sekcja F) działa 11,4% firm powiatu świdnickiego, co jest wynikiem porównywalnym z powiatem zgierskim (11,3%). Wyższym wynikiem charakteryzuje się powiat ostrowski (12,8%) oraz dzierżoniowski (11,8%). Znaczącą przewagę nad analizowanymi powiatami posiada powiat świdnicki w liczbie przedsiębiorstw działających w sekcji B górnictwo, które nie stanowią dużego udziału w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych i wynikają ze specyfiki gminy Strzegom, w której dzięki zasobom naturalnym rozwija się przemysł wydobywczy. Tabela 6 Liczba podmiotów gospodarczych według sekcji PKD 2007 na tle innych powiatów, koniec 2009 r. Podmioty gospodarcze wg sekcji Powiat Dzierżo niowski Powiat Ostrow ski Powiat Świdnic ki Powiat Wałbrzy ski Powiat Zgierski Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo Sekcja B Górnictwo Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe Sekcja D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Sekcja E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Sekcja F Budownictwo

16 Podmioty gospodarcze wg sekcji Sekcja G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego Sekcja H Transport, gospodarka magazynowa i łączność Sekcja I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Powiat Dzierżo niowski Powiat Ostrow ski Powiat Świdnic ki Powiat Wałbrzy ski Powiat Zgierski Sekcja J Informacja i komunikacja Sekcja K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Sekcja L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Sekcja M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Sekcja N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Sekcja O Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Sekcja P Edukacja Sekcja Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Sekcja R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Sekcja S Pozostała działalność usługowa Sekcja T Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeb Sekcja U Organizacje i zespoły eksterytorialne Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) Analiza liczby podmiotów gospodarczych przypadających na 10 tysięcy ludności pozwala na dokładniejsze porównania potencjału i rozwoju gospodarczego powiatu świdnickiego do analizowanych jednostek samorządu terytorialnego. Analiza tego współczynnika lokuje powiat świdnicki w czołówce badanych powiatów, z wynikiem przedsiębiorstw na 10 tys. ludności na koniec 2009 roku. Wyższy wynik ma tylko powiat wałbrzyski (1 097), przy czym pamiętać należy, że główny ośrodek miejski powiatu wałbrzyskiego miasto Wałbrzych, ma niemal dwukrotnie większą liczbę mieszkańców niż Świdnica. W roku 2009 zanotowano spadek liczby firm na 10 tys. mieszkańców, w przypadku powiatu świdnickiego spadek ten wyniósł 3,4%, natomiast w powiecie wałbrzyskim 4%, do poziomu niemal 16

17 identycznego z zanotowanym w roku Największy spadek liczby firm na 10 tys. ludności uwidocznił się w powiecie zgierskim, o 176 firm (16,9%). Analizowane dane przedstawia Tabela 7, zieloną czcionką oznaczono dane w latach, gdy wskaźnik wzrósł w stosunku do roku poprzedniego, czcionką czerwoną dane w latach, w których wskaźnik zmalał. Tabela 7 Liczba podmiotów gospodarczych wg. REGON na 10 tys. ludności na tle innych powiatów Powiat Świdnicki Dzierżoniowski Ostrowski Wałbrzyski Zgierski Dolnośląskie POLSKA Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) Wykres 10 Liczba podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności na tle innych powiatów, koniec 2009 r. Poniższa Tabela 8 zawiera zestawienie liczby nowo powstałych podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w REGON na 10 tysięcy ludności. Największą wartością wskaźnika nowo utworzonych firm notuje się w powiecie wałbrzyskim (90) oraz zgierskim (100). W powiecie świdnickim w roku 2009 powstały 93 nowe firmy na 10 tys. mieszkańców, jest to wynik porównywalny z powiatem ostrowskim (92). We wszystkich analizowanych powiatach zauważyć 17

18 można trend wzrostu ilości nowo zarejestrowanych firm na 10 tysięcy mieszkańców, co w zestawieniu z analizowanymi wcześniej danymi wskazującymi na spadek liczby przedsiębiorstw we wszystkich analizowanych powiatach, pozwala stwierdzić, że wpływ na zmniejszenie się liczby przedsiębiorstw ma upadanie i wyrejestrowywanie istniejących już firm w analizowanych powiatach, a nie zmniejszenie dynamiki powstawania nowych podmiotów gospodarczych. W poniższej tabeli zieloną czcionką oznaczono dane w latach, gdy liczba nowych podmiotów wzrosła, czcionką czerwoną dane w latach, w których liczba ta zmalała w stosunku do roku poprzedniego. Tabela 8 Liczba podmiotów gospodarczych nowo zarejestrowanych w REGON na 10 tys. ludności na tle innych powiatów Powiat Dzierżoniowski Ostrowski Świdnicki Wałbrzyski Zgierski Województwo Dolnośląskie POLSKA Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) Wykres 11 Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 10 tys. ludności na tle innych powiatów, koniec 2009 r. 18

19 Wykres 12 Rozwój nowo zarejestrowanych podmiotów w powiecie świdnickim na 10 tys. ludności w ujęciu dynamicznym na lata W powiecie świdnickim pod względem struktury wielkości podmiotów gospodarczych dominują mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Na koniec 2008 roku 1 było ich Liczba mikroprzedsięborstw w analizowanym okresie zwiększyła się o 6%. Małych przedsiębiorstw, w których zatrudnionych jest do 49 pracowników, w 2008 roku było 701 i w badanym okresie nastąpił ich wzrost o 3,3%. Przedsiębiorstw o średniej wielkości, będących miejscem pracy o maksymalnie 249 pracownikach jest w powiecie świdnickim 128 i ich liczba w badanym okresie zmniejszyła się o 3 podmioty. Przedsiębiorstw zatrudniających do 999 pracowników jest 14, o dwa więcej niż w latach Przedsiębiorstw bardzo dużych, zatrudniających powyżej 1000 osób w analizowanym powiecie nie ma. Rozkład liczby podmiotów gospodarczych ze względu na ich wielkość przedstawia Tabela 9. Zielona czcionka oznacza przyrost liczby podmiotów w stosunku do roku ubiegłego, czerwona czcionka zmniejszenie liczby podmiotów. 1 W źródłach Głównego Urzędu Statystycznego brak jest na dzień sporządzania niniejszej analizy danych aktualnych dla roku

20 Tabela 9 Podmioty gospodarcze wg. struktury wielkości w powiecie świdnickim (brak danych dla 2009 r.) Podmioty gospodarcze Mikroprzedsiębiorstwa (0-9 pracowników) Małe przedsiębiorstwa (10-49 pracowników) Średnie przedsiębiorstwa ( pracowników) Duże przedsiębiorstwa ( pracowników) Bardzo duże przedsiębiorstwa (1000 i więcej pracowników) Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) Wykres 13 Podmioty gospodarcze wg. struktury wielkości w powiecie świdnickim, koniec 2008 r. 20

21 2.3. Analiza rynku pracy w powiecie świdnickim Stopa i struktura bezrobocia Powiat świdnicki charakteryzuje się dość wysoką stopą bezrobocia, wyższą zarówno od średniej krajowej, jak i średniej wojewódzkiej. Należy jednak zauważyć znaczny spadek bezrobocia, z poziomu 23,9% w roku 2005 do 11,9 % w 2008, czyli o 12 punktów procentowych. Trend ten także zgodny jest z trendem utrzymującym się w całym województwie dolnośląskim. Na tle analizowanych powiatów województwa dolnośląskiego powiat świdnicki charakteryzuje się najniższą stopą bezrobocia wynoszącą 14,1% w 2009 roku. Stopa bezrobocia w powiecie wałbrzyskim wyniosła tymczasem ponad 18%, w powiecie dzierżoniowskim ponad 23%. Bardzo podobnie wygląda sytuacja w powiecie zgierskim (spadek bezrobocia z 25,3% w 2005 do 14,3 w 2009). Najmniejszym bezrobociem charakteryzuje się spośród analizowanych powiatów powiat ostrowski, stopa bezrobocia wynosiła tu w 2009 roku 12,9% i wartością zbliżona była do średniej krajowej. W 2009 roku we wszystkich analizowanych powiatach nastąpił wzrost bezrobocia, co jest trendem zauważalnym również w skali całego kraju, związanym z recesją spowodowaną kryzysem gospodarczym. Powiat ostrowski, mimo najniższego bezrobocia w 2009 roku, odnotowuje jednak największy wśród analizowanych powiatów wzrost wskaźnika, o 4,6punktów procentowych. Wyraźny spadek wskaźnika bezrobocia w latach widoczny zarówno w powiecie świdnickim, jak i w powiatach sąsiednich (o około 10%) związany jest z pewnością z dynamicznym rozwojem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (WSSE) oraz wysokim stopniem zagospodarowania obszarów objętych strefą (włączając pełne wykorzystanie dostępnych terenów w podstrefach świdnickiej i dzierżoniowskiej). Od roku 2004 roku weszły w życie przepisy umożliwiające ustanowienie podstrefy WSSE na nowym obszarze, do tej pory nie objętym specjalną strefą ekonomiczną. Warunkiem ustanowienia nowej podstrefy była realizacja nowej inwestycji o wartości co najmniej 40 mln Euro lub tworzącej co najmniej 500 nowych miejsc pracy. Z nowych uregulowań skorzystały takie firmy, jak: Electrolux, Whirlpool, Wabco, Colgate czy Cadbury. Kolejnym przełomowym rokiem w historii funkcjonowania WSSE "INVEST-PARK" był rok 2006, w którym tereny strefy zostały zagospodarowane w ponad 85%. Podjęte działania zaowocowały zwiększeniem obszaru strefy o prawie 500 ha na początku 2007 roku 2. Spadek wskaźnika bezrobocia w miastach byłego województwa wałbrzyskiego jest wyższy zarówno od średniej krajowej, jak i wojewódzkiej. Podobną dynamiką można zaobserwować w powiecie zgierskim, dużo mniejszą w powiecie ostrowskim, spowodowaną niższą wartością wskaźnika bezrobocia w roku Na podstawie 21

22 Stopę bezrobocia rejestrowanego w powiecie świdnickim w latach przedstawia poniższy wykres. Stopę bezrobocia w powiecie świdnickim przedstawia Tabela 10. Czcionka zielona oznacza spadek stopy bezrobocia w stosunku do poprzedniego roku, czcionka czerwona wzrost stopy bezrobocia w stosunku do roku ubiegłego. Wykres 14 Stopa bezrobocia rejestrowanego w powiecie świdnickim w ujęciu dynamicznym w latach Tabela 10 Stopa bezrobocia rejestrowanego na tle innych powiatów Powiaty Dzierżoniowski 33,1% 29,5% 23,7% 21,1% 23,1% Ostrowski 19,1% 14,7% 10,1% 8,3% 12,9% Świdnicki 23,9% 20% 12,1% 11,9% 14,1% Wałbrzyski 27,1% 23,8% 16,2% 15,1% 18,2% Zgierski 25,3% 20,5% 15,3% 13,1% 14,3% Dolnośląskie 20,6% 16,6% 11,4% 10,0% 12,5% POLSKA 17,6% 14,8% 11,2% 9,5% 11,9% Źródło danych: opracowanie własne na podstawie danych GUS (www.stat.gov.pl) 22

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Projekt badawczy Pracodawca Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki UNIA EUROPEJSKA Działanie 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie ZPORR Pracodawca - Pracownik, inwestycja w kapitał ludzki

Bardziej szczegółowo

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim

Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim AT GROUP S.A. Analiza Podmioty gospodarcze w Powiecie Tarnogórskim Analiza dla Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej Krupski Młyn, 7 stycznia 2011 roku 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI...2 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Stan na koniec 2013 r. Kontakt: tel. 71 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/wroc INFORMACJA SYGNALNA nr 1/2014 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/13 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji "Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011-2014" za 2012

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2013-2014 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za I półrocze 2013 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, sierpień 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata

Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata Główne tendencje bezrobocia obserwowane w powiatach objętych działaniem Filii WUP w Bielsku-Białej. Lata 2012-2013 Wyszczególnienie Wskaźnik stopy bezrobocia w poszczególnych powiatach subregionu południowego

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT FUNDUSZY WYDZIAŁ FUNDUSZU PRACY Podejmowanie przez bezrobotnych działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy w podziale na rodzaje

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLI/234/14 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2013 rok

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2014 Łódź Kwiecień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Ruch naturalny Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza.

Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Sytuacja na śląskim rynku pracy. Analiza dotychczasowych tendencji oraz prognoza. Materiały konferencyjne Katowice 2010 Wydawca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR IX/51/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Powiatowego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na lata 2011 2014 za 2014 rok

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH

EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. EFEKTYWNOŚĆ DOTACJI NA ROZPOCZĘCIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZYZNANYCH W LATACH 2008 2010 Przygotował: Marek Kapiczak Strzelce Kraj., kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI

CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE POLSKI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Informacja sygnalna Warszawa Rzeszów, 30 marca 2012 r. CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW PRZYGRANICZNYCH PRZY ZEWNĘTRZNEJ GRANICY UNII EUROPEJSKIEJ NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki

RapoRt o stanie miasta 2010. Suwałki RapoRt o stanie miasta 2010 Suwałki Sierpień 2011 RAPORT O STANIE MIASTA 2 3 SUWAŁKI 2010 RAPORT O STANIE MIASTA 4 SUWAŁKI 2010 Szanowni Państwo, Mam przyjemność przekazać Państwu drugi Raport o stanie

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN 213 PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU POZNAŃ 213 OPRACOWANIE: WIELKOPOLSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH DZIAŁ ANALIZ Magdalena Bryza, Wanda Nowara,

Bardziej szczegółowo

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim. Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Zachodniopomorskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne Analizy i informacje Osoby powyżej 50 roku życia na rynku pracy Sytuacja w województwie zachodniopomorskim Biuro Programowania Rozwoju Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2015 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2015 rok LUTY, 2016 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP 3 II. LUDNOŚĆ.. 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE. 10 IV.

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - I półrocze 2011 r. - Lublin, wrzesień 2011 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2016 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2016 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego

Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Obserwator rynku pracy regionu wałbrzyskiego Pierwszy raport cząstkowy Autorzy: Joanna Krupowicz, Dorota Kwiatkowska-Ciotucha,

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Struktura demograficzna powiatu

Struktura demograficzna powiatu Struktura demograficzna powiatu Gminą o największej ilości mieszkańców w Powiecie Lubelskim są Niemce posiadająca według stanu na dzień 31.12.29 r. ponad 17 tysięcy mieszkańców, co stanowi 12% populacji

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: http://wroclaw.stat.gov.pl/ Wrocław, sierpień 2015 r. WARUNKI PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Szeroko rozumiane pojęcie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY za 2012 rok z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, marzec 2013 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2000

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM

RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM RYNEK PRACY/ADAPTACYJNOŚĆ ZASOBÓW PRACY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM Urząd Statystyczny we Wrocławiu 50-950 Wrocław, ul. Oławska 31, tel. 71 371 63 00, fax 71 371 63 60 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Województwo

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R.

SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W 2005 R. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy e-mail: SekretariatUSBDG@stat.gov.pl http://www.stat.gov.pl/urzedy/bydgosz tel. 0 52 366 93 90; fax 052 366 93 56 Bydgoszcz, 31 maja 2006 r. SYTUACJA DEMOGRAFICZNA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO

ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO ROMAN FEDAK Urząd Statystyczny w Zielonej Górze STATYSTYCZNY OBRAZ REGIONU I POGRANICZA POLSKO - NIEMIECKIEGO KONFERENCJA: Lubuskie Forum Gospodarcze Łagów 24-25 września 2010 r. Opracowanie: Lubuski Ośrodek

Bardziej szczegółowo