Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV"

Transkrypt

1 Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6

2 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie ciepłej wody Instrukcja obsługi i instalacji W niniejszej dokumentacji opisano sposób zastosowania ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV. Wydawca Zastrzeżenie prawne Prawa autorskie Znaki towarowe AEI Power GmbH Uracher Straße 91 D Metzingen Telefon: Wszystkie dane w niniejszej dokumentacji zostały opracowane i sprawdzone z największą starannością. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów i niezgodności wynikających z postępu technicznego. Kompletność nie jest zagwarantowana. Aktualna wersja zawsze znajduje się na stronie Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji są własnością firmy AEI Power GmbH. Wykorzystywanie oraz publikowanie tej dokumentacji, również we fragmentach, wymaga pisemnej zgody firmy AEI Power GmbH. REFUsol jest marką zarejestrowaną. Oznaczenie wersji wydania Wersja wydania BA_PV_Heater_V02.6_PL 06/2015 2

3 Spis treści 1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Symbole i wyróżnienia tekstu Informacje ostrzegawcze Struktura informacji ostrzegawczej Klasy informacji ostrzegawczych Wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Specyfikacja techniczna modułu fotowoltaicznego Grupa docelowa Wykluczenie odpowiedzialności Wskazówki ostrzegawcze w urządzeniu lub na nim Zakres dostawy Zawartość opakowania Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy Budowa i funkcja Bezpieczeństwo urządzenia i ochrona osób Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Wskazówki instalowania całej instalacji Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej Opis urządzenia i działania Gniazda wewnętrzne Instalacja Wymagane narzędzia Montaż ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV na zasobniku ciepłej wody Opcjonalne włączenie do sieci Sterowanie opcjonalne przez wejście ENABLE (X3) Położenie na płytce Właściwości Eksploatacja Konfiguracja z narzędziem Advanced Energy Connection Tool Warunki Automatyczne wyszukiwanie urządzenia Konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego z DCHP Ręczne konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego Bezpośrednie połączenie ogrzewacz fotowoltaiczny - komputer z systemem Windows 27 3

4 6.6 Ustawianie maksymalnej temperatury wody Funkcje przekaźnika Przełącznik aktywacji Usuń stały błąd Ustawienie czasu Aktualizacja Przepływ Portal monitorowania AE SiteLink (REFUlog) Informacje ogólne Włączanie ogrzewacza fotowoltaicznego w AE SiteLink (REFUlog) Konserwacja i utrzymanie stanu technicznego Wymiana akumulatora Błąd Stwierdzenie kodu błędu OSTRZEŻENIE Stwierdzenie kodu błędu BŁĄD Akcesoria Demontaż i odesłanie Utylizacja Dane techniczne Kontakt Certyfikaty Gwarancja Uwagi

5 1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu Instrukcję obsługi należy przeczytać przed zainstalowaniem urządzenia. Instrukcja obsługi musi być dostępna przy urządzeniu przez cały okres użytkowania produktu. Instrukcję obsługi należy udostępniać wszystkim kolejnym użytkownikom urządzenia. 1.1 Symbole i wyróżnienia tekstu Warunek Wezwanie do działania jednokrokowe 1. Wezwanie do działania wielokrokowe Wyliczenie Wyróżnienie Wyróżnienie w tekście Wynik 1.2 Informacje ostrzegawcze Struktura informacji ostrzegawczej Tutaj opisany jest rodzaj i źródło zagrożenia. SŁOWO OSTRZEGAWCZE Tutaj podane są sposoby uniknięcia zagrożenia. Przykład Śmierć lub poważne obrażenia ciała spowodowane dużym prądem upływowym podczas otwierania urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Przed podłączeniem do obwodu zasilania należy koniecznie wykonać połączenie uziemiające Klasy informacji ostrzegawczych Są trzy klasy informacji ostrzegawczych. NIEBEZPIECZE ŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, gdzie nieprzestrzeganie powoduje bezpośrednio śmierć lub poważne obrażenia ciała! OSTRZEŻENIE oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, gdzie nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała! OSTRZEŻENIE 5

6 OSTROŻNIE OSTROŻNIE oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, gdzie nieprzestrzeganie może spowodować straty materialne lub lekkie obrażenia ciała! 1.3 Wskazówki Wskazówka: Wskazówka opisuje informacje ważne dla optymalnej i ekonomicznej eksploatacji instalacji. 6

7 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Wstęp Przed zainstalowaniem i uruchomieniem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie dostarczone dokumenty. Przed zainstalowaniem urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć obrażeń ciała u osób i/lub szkód materialnych. Zawsze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku sprzedaży, wynajęcia lub przekazania urządzenia należy dołączyć również dokumentację produktu. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem należy upewnić się, że istniejąca instalacja fotowoltaiczna i grzewcza oraz zasobnik ciepłej wody odpowiadają przepisom i stanowi techniki. W razie wątpliwości przed zainstalowaniem instalację fotowoltaiczną i grzewczą oraz zasobnik ciepłej wody musi sprawdzić certyfikowany specjalista. 2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Ogrzewacz fotowoltaiczny AE można używać tylko z dostarczonym fotowoltaicznym elementem grzewczym AE. Niebezpieczeństwo zakażenia spowodowane źle zdezynfekowaną wodą. Dezynfekcję termiczną musi zapewniać istniejąca instalacja grzewcza. OSTRZEŻENIE Istniejąca instalacja grzewcza musi być zawsze uruchomiona. Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV służy do wytwarzania ciepłej wody w instalacjach domowych. Urządzenie można domontować do oddzielnej instalacji fotowoltaicznej oraz istniejącej instalacji ogrzewania. Ogrzewacz fotowoltaiczny AE DCLV można stosować tylko w połączeniu z dostarczonym grzejnikiem wkręcanym AE. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. W szczególności nie zezwala się na podłączanie dodatkowych elektrycznych środków roboczych. 2.3 Specyfikacja techniczna modułu fotowoltaicznego Trzeba stosować wyłącznie moduły fotowoltaiczne klasy A wg IEC Grupa docelowa Urządzenie mogą stosować tylko osoby, które posiadają minimalną wymaganą wiedzę techniczną oraz umiejętności montażowe. Wykluczone są osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub niewystarczającą wiedzą. W takim przypadku wymagana jest pomoc właściwego personelu fachowego. 2.5 Wykluczenie odpowiedzialności Obowiązują ogólne warunki dostawy i usług firmy AEI Power GmbH. W przypadku szkód wynikających z nieprzestrzegania informacji ostrzegawczych w niniejszej instrukcji instalacji lub stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, firma AEI Power GmbH nie ponosi odpowiedzialności. 7

8 Ogrzewacze fotowoltaiczne posiadają styk wody oraz prądu elektrycznego. Wszystkie zmiany z wyjątkiem dozwolonej wymiany grzałki na oryginalną grzałkę zamienną AE (zwane dalej: zmianami) wykonywane na ogrzewaczach fotowoltaicznych zagrażają ich bezpiecznemu funkcjonowaniu oraz mogą spowodować znaczne szkody. Wykonywanie zmian na ogrzewaczach fotowoltaicznych stanowi przede wszystkim zagrożenie życia. Dlatego na ogrzewaczach fotowoltaicznych nie można wykonywać żadnych zmian ani prób naprawy. AE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zmianą lub próbą naprawy ogrzewacza fotowoltaicznego. Zmiany ogrzewacza fotowoltaicznego powodują wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych, jeśli są one przedmiotem gwarancji. Przed uruchomieniem należy przeczytać zasady eksploatacji, konserwacji i bezpieczeństwa. Warunkiem bezbłędnej i bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia jest prawidłowy i specjalistyczny transport, magazynowanie, montaż i instalacja, a także staranna obsługa i utrzymanie. Dozwolone są tylko części akcesoriów i zamienne dozwolone przez producenta. Należy przestrzegać przepisów i regulacji bezpieczeństwa w kraju, w którym instalacja jest stosowana. Należy przestrzegać warunków otoczenia podanych w dokumentacji produktu. Dane techniczne, warunki pomiarów, podłączania i instalacji podane są w dokumentacji produktu i należy ich przestrzegać. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą i katastrofami. 8

9 2.6 Wskazówki ostrzegawcze w urządzeniu lub na nim Naklejka znajduje się we wnętrzu urządzenia z prawej strony obok wejść modułu fotowoltaicznego. Poniżej przedstawiono znaczenie poszczególnych symboli i tekstów od góry do dołu: Moduły fotowoltaiczne należy zawsze podłączać równolegle. Modułów fotowoltaicznych nigdy nie wolno podłączać szeregowo. Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję obsługi. Napięcie na każdym wejściu fotowoltaicznym nie może przekraczać 50 V. Po zainstalowaniu i przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom wody w kotle grzewczym. Ilustracja 1: Naklejka w urządzeniu Wskazówka, że przed zainstalowaniem należy przeczytać dokumentację produktu. Ilustracja 2: Naklejka 9

10 3 Zakres dostawy 3.1 Zawartość opakowania Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV składa się z następujących elementów: Szt. Nazwa Nr art. 1 Ogrzewacz fotowoltaiczny 401R1K5 1 Zestaw dodatków zawiera następujące elementy: biegunowa część wtyczki biegunowa część wtyczki biegunowa część wtyczki Śruby wielofunkcyjne M4x Zapinka kablowa Instrukcja obsługi i instalacji Dodatkowo wymagany fotowoltaiczny element grzewczy AE (grzejnik wkręcany, nr art ) jest dostarczany w oddzielnym opakowaniu. 3.2 Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy Sprawdzić kompletność zawartości opakowania według 3.1. Jeśli zakres dostawy nie jest kompletny lub występują uszkodzenia, nie zezwala się na instalowanie i uruchomienie. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem AE. 10

11 4 Budowa i funkcja 4.1 Bezpieczeństwo urządzenia i ochrona osób Ogrzewacz fotowoltaiczny AE posiada następujące funkcje bezpieczeństwa: Rozpoznawanie zwarcia i błędów izolacji w modułach fotowoltaicznych i grzejniku wkręcanym. Rozpoznawanie i podłączenie ochronne w przypadku nieprawidłowej biegunowości DC. Rozpoznawanie i regulacja w kierunku zmniejszenia w przypadku prądu nadmiarowego na grzejniku wkręcanym. Redundantna kontrola temperatury i odłączenie w sytuacji niebezpiecznej. Rozpoznawanie błędów i usterek w modułach oraz grzejniku wkręcanym. Ochrona osób zapewniona dzięki niskiemu napięciu ochronnemu według PELV. Wewnętrzna kontrola temperatury i odłączenie. Szkody rzeczowe spowodowane możliwym w przypadku usterki wysokim prądem zwrotnym, jeśli moduły są połączone równolegle. OSTROŻNIE Sprawdzenie możliwego prądu zwrotnego należy zlecić specjaliście. 4.2 Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Fotowoltaiczne wejścia zasilające ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV są chronione przed przepięciami do wewnątrz i na zewnątrz przez zastosowanie ochronników przepięciowych. Urządzenia elektroniczne i połączenia komunikacyjne spełniają wymagania ochrony przed przepięciami zewnętrznymi. Jeśli istnieje ochrona odgromowa, specjalista od ochrony odgromowej musi ocenić, w jakim zakresie cała instalacja z ogrzewaczem fotowoltaicznym DCLV musi być włączona w ochronę odgromową. 4.3 Wskazówki instalowania całej instalacji Podczas planowania, instalowania oraz późniejszego pierwszego uruchomienia całej instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić: Lokalne przepisy uziemienia, tworzenia i podłączania oraz przepisy prawa Wskazówki instalacji producentów modułów fotowoltaicznych Poszczególne normy lokalne, w szczególności: o o o o IEC (wykonywanie instalacji niskonapięciowych) IEC (urządzenia ochrony przed przepięciami do instalacji niskonapięciowych) IEC / EN (wymagania minimalne dla systemów fotowoltaicznych) EN (kompatybilność elektromagnetyczna) 11

12 4.4 Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej OSTRZEŻENIE Zniszczenie urządzenia i niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane zbyt wysokimi napięciami. Nigdy nie podłączać modułów fotowoltaicznych szeregowo. Koniecznie przestrzegać napięcia maksymalnego 50 V i natężenia maksymalnego 30 A na MPPT. Upewnić się, że wtyczki instalacji fotowoltaicznej są swobodnie dostępne, aby instalację zawsze można było szybko odłączyć od napięcia. Ilustracja 3: Schemat całej instalacji Podłączenie równoległe, 1-3 moduły na MPPT, przestrzegać możliwości powstawania prądu zwrotnego MPPT V Maks. 50 V Maks. 20 A Zakres nadmiaru do 30 A 12

13 4.5 Opis urządzenia i działania Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wykorzystuje prąd wytworzony ze wszystkich ogniw słonecznych do wytwarzania ciepłej wody za pomocą grzejnika wkręcanego wbudowanego w zasobnik ciepłej wody. Możliwe jest podłączenie maksymalnie 9 modułów na poziomie niskiego napięcia. Ponieważ nie może przy tym zostać przekroczone napięcie 50 V DC, ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV może być instalowany również przez osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy elektrotechnicznej. Strona przednia 1: Przyłącza 3 stringów fotowoltaicznych 2: Wskaźnik 3: Włącznik/wyłącznik na spodzie urządzenia Ilustracja 4 Strona tylna 1: Przyłącze Ethernet 2: Grzejnik wkręcany 3: Otwory wylotowe powietrza 4: Otwory wlotowe powietrza Spód / włącznik/wyłącznik Ilustracja 5 Ilustracja 6 13

14 Wskaźnik ON (zielony, miga): Urządzenie jest aktywne WARN (żółty): Ostrzeżenie. Diody LED 1-3 wskazują kod błędu. ERROR (czerwony): Diody LED 1-3 wskazują kod błędu. 1. Ustalić kod błędu (patrz rozdz. 9, s. 33) 2. Powiadomić serwis AE. 1-3 (żółty): W trybie zwykłym wskazanie pobranej mocy dla stringów od 1 do 3. W okresie 2-sekundowym aktualnie pobrana moc wynika z proporcji wartości LED wł. i LED wył.. Przykłady: Dioda LED 1 świeci ciągle: Przez string 1 pobierana jest pełna moc. Dioda LED 1 jest włączona i wyłączona przez jedną sekundę: Przez string 1 pobierana jest połowa możliwej mocy. Dioda LED 1 świeci przez 0,5 sekundy i jest zgaszona przez 1,5 sekundy: Przez string 1 pobierane jest 25% możliwej mocy. Ilustracja Gniazda wewnętrzne Opis gniazd wewnętrznych Gniazdo Funkcja X2 X3 Styk bezpotencjałowy maks. 24V/3A DC lub AC Włącz wejście Przyporządkowanie gniazd (numeracja od góry do dołu) 1-2: Styk rozwierny 2-3: Styk zwierny X4 Bez funkcji Nie wolno stosować! X14 Temperatura wody Czujnik temperatury EHK X15 Zewnętrzne czujniki temperatury 1 i 2 1-2: Czujnik zewnętrzny 1 (PT1000) 3-4: Czujnik zewnętrzny 2 (PT1000) 14

15 5 Instalacja Zagrożenie życia spowodowane możliwymi wyładowaniami atmosferycznymi. OSTRZEŻENIE Nie instalować podczas burzy. Szkody rzeczowe spowodowane nieprawidłową instalacją. Grzejnik wkręcany musi być wcześniej zamontowany przez specjalistę od ogrzewania w zasobniku ciepłej wody. Szczegóły podane są w instrukcji obsługi grzejnika wkręcanego. Zasobnik ciepłej wody należy prawidłowo napełnić wodą. Do podłączenia do modułów słonecznych należy stosować przewody fotowoltaiczne o przekroju 4 mm 2 lub 6 mm 2. Stosowanie tulejek końcowych żył nie jest dozwolone. Dozwolony jest tylko montaż pionowy (patrz krok 19). Przełącznik musi być zawsze na dole. OSTROŻNIE Nigdy nie wolno zasłaniać otworów powietrza wlotowego i wylotowego, aby nie dopuścić do przegrania i uszkodzenia. Miejsce montażu powinno być zawsze dostępne do wykonania prac konserwacyjnych i serwisowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzenia, diody LED muszą być zawsze widoczne, a przełącznik włączenia zasilania na spodzie urządzenia musi być zawsze dostępny. Chronić urządzenie przed przedostaniem się wody. 5.1 Wymagane narzędzia Potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy, kombinerki i obcinaczki boczne. 15

16 5.2 Montaż ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV na zasobniku ciepłej wody Zasobnik ciepłej wody musi być prawidłowo napełniony wodą. Włącznik/wyłącznik musi być ustawiony w pozycji WYŁ (0). 1. Odkręcić śrubę M5 na górnej części urządzenia śrubokrętem krzyżakowym. 2. Odchylić pokrywę obudowy do przodu i zdjąć. Ilustracja 8 3. Ustalić położenie otworów gwintowanych na grzejniku wkręcanym. Ilustracja 9 16

17 4. Pierścień (wewnętrzna część obudowy) obrócić tak, aby otwory na śrubę pokrywały się z otworami gwintowanymi grzejnika wkręcanego. Wycięcie (strzałka) musi znajdować się w środku między dwoma otworami gwintowanymi. Ilustracja Założyć obudowę i w miarę możliwości wyrównać za pomocą poziomicy. Ilustracja 11 17

18 6. Włożyć cztery dołączone śruby M4 x 16 i dokręcić na krzyż. Ilustracja Sześć wtyczek kabli grzejnika wkręcanego włożyć parami w gniazda X5, X7 i X9. Ilustracja 13 18

19 8. Wtyczkę kabla czujnika prowadzącego z grzejnika wkręcanego (typ PT1000) włożyć w gniazdo X14 w prawym górnym rogu obudowy. Do gniazda X15 poniżej można opcjonalnie podłączyć drugi (styk 1+2) i trzeci (styk 3+4) czujnik zewnętrzny. Styk 1 na znajdującej się obok ilustracji to najwyższy styk w gnieździe. Ilustracja Zamocować kabel czujnika za pomocą dołączonych zapinek kablowych na obudowie. 10. Odciąć długie końce zapinek kablowych. Ilustracja 15 19

20 11. Zaizolować kabel stringu fotowoltaicznego 11 mm. 12. Sprawdzić biegun plus i minus kabla stringu za pomocą wbudowanego kontrolera biegunów na płytce. Zielona dioda LED (strzałka) świeci: Przyporządkowanie plus i minus jest zgodne. Czerwona dioda LED świeci: Zamienić biegun plus i minus. Ilustracja Wsunąć kabel stringu zgodnie z biegunowością (czerwony = plus, niebieski = minus) w lejek wprowadzający zacisków płytki obwodów drukowanych. W miarę możliwości unikać dotykania odsłoniętych końców kabli. Ilustracja Docisnąć dźwignię do oporu, aby pewnie podłączyć przewód. Dźwignia musi być całkowicie wciśnięta (B). Jeśli dźwignia nie będzie zamknięta, nie można wykonać pewnego podłączenia przewodu. Ilustracja 18 20

21 15. Zamocować kabel stringu za pomocą zapinek kablowych na obudowie. Odciąć długie końce zapinek kablowych. 16. Sprawdzić bezpieczne zamocowanie kabli stringu! Ilustracja Jeśli wykonywane będzie podłączenie do sieci własnej, połączenie należy wykonać przez kabel sieciowy. Ilustracja 20 21

22 18. Zawiesić pokrywę obudowy na sworzniu ramy urządzenia i podnieść. Ilustracja Zamocować pokrywę obudowy u góry za pomocą dołączonej śruby. Ilustracja 22 22

23 20. Włączyć urządzenie lewym dolnym przełącznikiem. Pod warunkiem, że występuje prąd słoneczny, dochodzi do następujących sytuacji: (1) Obydwie diody LED w lewym górnym rogu świecą przez 5 sekund. (2) Wszystkie 6 diod LED miga z coraz mniejszą częstotliwością obracając się w kierunku ruchu wskazówek zegara (światło ruchome), a po 5 sekundach diody te świecą. (3) Następnie zapala się dioda LED ON oraz diody LED 1-3, kiedy odpowiednie moduły słoneczne wytwarzają prąd. Jeśli nie ma wystarczającej mocy, proces powtarza się (1) i (2). Ilustracja Opcjonalne włączenie do sieci Istnieje możliwość podłączenia ogrzewacza fotowoltaicznego przez gniazdo Ethernet do sieci lokalnej. Możliwe jest również połączenie za pomocą przejściówki WLAN (np. Netgear WNCE2001) przez lokalną sieć WLAN. Ogrzewacz fotowoltaiczny można wtedy znaleźć w sieci lokalnej według jego nazwy. Po właściwym adresem IP można załączyć wbudowaną przeglądarkę internetową ogrzewacza fotowoltaicznego. Zielona i żółta dioda LED na gnieździe Ethernet wskazują prawidłowe działanie interfejsu. Ze względu na własne zasilanie elektryczne z generatora słonecznego tylko w ciągu dnia można spodziewać się funkcjonującego połączenia. 23

24 5.4 Sterowanie opcjonalne przez wejście ENABLE (X3) Położenie na płytce Ilustracja Właściwości Wymagane napięcie V Zapotrzebowanie na prąd maks. 20 ma Biegunowość dowolna Eksploatacja Aktywować stosowanie wejścia ENABLE przez narzędzie Connection Tool (patrz rozdz. 6.8, s. 28). Urządzenie uruchamia się po doprowadzeniu odpowiedniego napięcia. Jeśli napięcie spadnie, podany zostanie komunikat 222 (patrz rozdz. 9, s. 33). 24

25 6 Konfiguracja z narzędziem Advanced Energy Connection Tool Możliwe uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami OSTROŻNIE Wartości standardowe może zmieniać tylko specjalista od ogrzewania. Należy przy tym uwzględnić dopasowanie do istniejącej instalacji grzewczej. Wskazówka: W przypadku ustawionych wysokich temperatur należy uwzględnić krótszą żywotność grzejnika wkręcanego. Należy zwrócić uwagę na obniżenie temperatury wrzenia w przypadku stosowania urządzenia w regionach górskich. Konfiguracja odbywa się za pomocą narzędzia Advanced Energy Connection Tool. Można je pobrać ze strony internetowej AE. Za pomocą tego narzędzia można konfigurować temperaturę włączenia i wyłączenia oraz inne funkcje pomocnicze. Sterowanie odbywa się za pomocą przekaźnika mocy w ogrzewaczu fotowoltaicznym. 6.1 Warunki Ogrzewacz fotowoltaiczny musi być podłączony do sieci. 6.2 Automatyczne wyszukiwanie urządzenia Po uruchomieniu pliku ConnectionTool.exe pojawi się poniższe okienko. Program wyszuka następnie samodzielnie urządzenia znajdujące się w sieci. W polu w prawym górnym roku wyświetlone zostaną znalezione urządzenia. Tutaj należy zaznaczyć urządzenie, które będzie konfigurowane. Odpowiednie dane sieciowe wyświetlają się w opcji Configurations Network. 25

26 Ilustracja Konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego z DCHP Ta metoda powinna być preferowana. Przy DHCP zaznaczony jest znacznik. Statyczne IP, maska podsieci i bramka zostaną ustawione automatycznie, jeśli jeszcze nie zostały ustawione. 1. Wpisać żądane wartości. 2. Naciśnięciem przycisku Wyślij konfigurację potwierdza się wartości (zawsze przekazywane są wszystkie wartości maski). 6.4 Ręczne konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego Ręczne połączenie sieciowe użytkownik może wykonywać tylko wtedy, kiedy posiada odpowiednią wiedzę o urządzeniu i strukturze sieci. 1. Usunąć znacznik przy DHCP. 2. Wypełnić pola wprowadzania statycznego IP (np ), maski podsieci i bramki. 3. Wpisać żądane wartości. 4. Nacisnąć przycisk Wyślij konfigurację (zawsze przekazywane są wszystkie wartości maski). Ogrzewacz fotowoltaiczny zostanie odpowiednio skonfigurowany. 26

27 6.5 Bezpośrednie połączenie ogrzewacz fotowoltaiczny - komputer z systemem Windows Wskazówka: Bezpośrednie połączenie nie działa z systemem Windows XP lub wcześniejszymi wersjami! Bezpośrednie połączenie umożliwia konfigurację z innym komputerem (nie działa z systemem Windows XP) bez podłączania do sieci. 1. Wyłączyć ogrzewacz fotowoltaiczny. 2. Wyciągnąć kabel sieciowy (jeśli jest) z gniazda Ethernet przy ogrzewaczu fotowoltaicznym. 3. Włączyć ogrzewacz fotowoltaiczny. Po 30 sekundach ustawi się adres IP i podsieć Połączyć ogrzewacz fotowoltaiczny i komputer z systemem Windows kablem sieciowym. 5. Na karcie sieciowej komputera z systemem Windows ustawić stały adres IP, np oraz taką samą podsieć jak na ogrzewaczu fotowoltaicznym. Konfigurację na komputerze z systemem Windows można wykonać za pomocą narzędzia Advanced Energy Connection Tool. Wskazówka: Aby nie pogarszać wydajności komputera z systemem Windows, stałe ustawienia na karcie sieciowej należy zresetować po wykonaniu konfiguracji ogrzewacza fotowoltaicznego. 6.6 Ustawianie maksymalnej temperatury wody 1. Podać żądaną temperaturę wyłączenia w polu Wyłącz temperaturę wody (wartość maksymalna 80 C). 2. Przesłać nową wartość do ogrzewacza fotowoltaicznego naciskając przycisk Wyślij konfigurację. 6.7 Funkcje przekaźnika Przekaźnik można wykorzystywać do sterowania ogrzewania pierwotnego lub innych urządzeń. W zależności od zaznaczonego przycisku jest inna reakcja sterownika. Wskazówka: Nowe wartości aktywują się po potwierdzeniu Wyślij konfigurację. Temperatura jest zgłaszana przez zewnętrzny czujnik temperatury 1 (obydwa górne styki X15). Oznaczenie Wyłączony Zawsze włączony Opis działania Przekaźnik jest cały czas wyłączony. Jest to stan dostawy. Przekaźnik jest cały czas włączony, kiedy przełącznik zasilania jest włączony. Jeśli ogrzewacz fotowoltaiczny zostanie wyłączony 27

28 przełącznikiem zasilania, odłączy się również przekaźnik. Działanie Główny ogrzewacz Promieniowanie słoneczne Temperatura Jeśli ogrzewacz fotowoltaiczny działa, przekaźnik jest włączony. Tę funkcję można np. wykorzystywać do wyłączania ogrzewania pierwotnego podczas pracy ogrzewacza fotowoltaicznego. Jeśli w opcji Limit temperatury temperatura dolna spadnie poniżej podanego poziomu, przekaźnik wyłączy się. Funkcję tę można wykorzystywać do włączania lampki sygnalizacyjnej, która sygnalizuje, że ogrzewacz fotowoltaiczny nie udostępnia odpowiedniej ilości ciepłej wody. Przekaźnik włącza się, kiedy podana w opcji Limit zasilania wartość górna zostanie przekroczona. Przekaźnik wyłącza się, kiedy poziom podany w opcji Limit zasilania spadnie poniżej wartości dolnej. Przekaźnik włącza się, kiedy podana w opcji Limit temperatury wartość górna zostanie przekroczona. Przekaźnik wyłącza się, kiedy poziom podany w opcji Limit temperatury spadnie poniżej wartości dolnej. Tę funkcję można wykorzystywać, aby włączać odbiornik, np. pralkę, która potrzebuje ciepłą wodę, wtedy, kiedy dostępna jest wystarczająca ilość ciepłej wody. 6.8 Przełącznik aktywacji Standardowo opcja Użyj przełącznika aktywacji nie jest ustawiona. Oznacza to, że ogrzewacz fotowoltaiczny uruchamia się od razu, kiedy będzie dostępna wystarczająca ilość energii słonecznej. Jeśli ogrzewacz fotowoltaiczny będzie sterowany zdalnie, należy zasterować odpowiedni sygnał przez wejście X3 (patrz rozdz. 5.4, s. 24) i ustawić znacznik Użyj przełącznika aktywacji. 6.9 Usuń stały błąd Błąd 888 wskazuje na problemy związane z bezpieczeństwem. OSTROŻNIE Przycisk ten należy naciskać tylko po usunięciu przyczyny problemu. Przycisk służy do resetowania błędu Ustawienie czasu Po naciśnięciu tego przycisku wewnętrzny zegar ogrzewacza fotowoltaicznego pobiera aktualną godzinę z sieci. 28

29 6.11 Aktualizacja Po naciśnięciu tego przycisku narzędzie Advanced Energy Connection Tool zostaje zaktualizowane do najnowszej wersji Przepływ Znacznik w tym obszarze należy ustawić, jeśli urządzenie jest stosowane w ogrzewaczu ciągłym. Temperatura wyjściowa oznacza, do jakiej temperatury ogrzewacz fotowoltaiczny AE pozostaje włączony. 29

30 7 Portal monitorowania AE SiteLink (REFUlog) 7.1 Informacje ogólne AE SiteLink to internetowy portal monitorowania. Za pomocą swoich danych logowania można monitorować ogrzewacz fotowoltaiczny z każdego miejsca dostępu do Internetu na całym świecie. Za pomocą obydwu zewnętrznych czujników temperatury 1 i 2 można np. szczegółowo przedstawiać przebieg załadunku zasobnika. Ilustracja 26 Schemat graficzny AE SiteLink (REFUlog) 7.2 Włączanie ogrzewacza fotowoltaicznego w AE SiteLink (REFUlog) Aby monitorować ogrzewacz fotowoltaiczny w AE SiteLink (REFUlog), należy postępować jak przedstawiono poniżej: Upewnić się, że ogrzewacz fotowoltaiczny jest podłączony do sieci. 1. Zapisać kod aktywacji ogrzewacza fotowoltaicznego. Znajduje się on na tabliczce znamionowej ogrzewacza fotowoltaicznego z prawej strony urządzenia. 30

31 Ewentualnie można również zeskanować za pomocą smartfona kod kreskowy i odczytać kod aktywacji z wyświetlacza smartfona. 2. Na stronie można się logować i ewentualnie ponownie rejestrować. Szczegółowy opis AE SiteLink (REFUlog) znajduje się w obszarze pobierania advancedenergy. 3. Kliknij Dodaj instalację. Pojawi się okienku z danymi instalacji, jakie należy podać. 4. Najpierw należy wybrać typ instalacji Fotowoltaiczna instalacja termiczna (strzałka). 5. Wpisać pozostałe wymagane dane. 6. Następnie podać zapisany wyżej kod aktywacji we właściwym formacie. 7. Kliknięcie przycisku Dodaj kończy proces. 8. Otworzyć narzędzie AE PV Heater Connection Tool (od wersji 1.02) i podłączyć ogrzewacz fotowoltaiczny do konfiguracji. Szczegóły podane są w rozdz. 6, s Kliknąć raz przycisk Ustaw czas. 10. Wyłączyć ogrzewacz fotowoltaiczny i ponownie włączyć oraz poczekać, aż się uruchomi. Ogrzewacz fotowoltaiczny jest zarejestrowany na portalu AE SiteLink (REFUlog). 31

32 8 Konserwacja i utrzymanie stanu technicznego Diody LED kontroli działania: Patrz rozdz.5.2 punkt 20, s.23. Co roku sprawdzać szczelność otworu gwintowanego grzałki. W przypadku nieszczelności skontaktować się ze specjalistą od ogrzewania! W razie potrzeby usunąć pył z otworów powietrza. Powierzchnię obudowy czyścić w razie potrzeby delikatnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką. Zalecamy wymianę wewnętrznego akumulatora typu CR2032 co 10 lat. Niezbędna jest regularna kontrola instalacji fotowoltaicznej i grzewczej przez specjalistyczny zakład. 8.1 Wymiana akumulatora Ilustracja 27: Położenie akumulatora (strzałka) 1. Wycisnąć akumulator za pomocą ostrego, nieprzewodzącego elektrycznie przedmiotu, np. zapałki. 2. Włożyć nowy akumulator typu CR2032. Ilustracja 28: Wyjmowanie akumulatora 32

33 9 Błąd 9.1 Stwierdzenie kodu błędu OSTRZEŻENIE Dioda LED OSTRZEŻENIE świeci przez 10 sekund i gaśnie na 20 sekund. 1. Kiedy dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, policzyć, jak często miga dioda LED1 i zapisać (wartości setne). 2. Kiedy dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, policzyć, jak często miga dioda LED2 i zapisać (wartości dziesiętne). 3. Kiedy dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, policzyć, jak często miga dioda LED3 i zapisać (wartości całkowite). 4. Numer konserwacji składa się z 3 cyfr. Szczegóły podane są w poniższej tabeli. Przykład: W ciągu 10 sekund dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, dioda LED1 miga jeden raz, dioda LED2 miga jeden raz i dioda LED3 miga trzy razy. Powoduje to numer błędu 113. Nr Nazwa Opis Co robić Ostrzeżenie izolacji obwód 1 Ostrzeżenie izolacji obwód 2 Ostrzeżenie izolacji obwód Enable wył. Jeden z trzech generatorów / obwodów grzałki ma wartość izolacji niższą niż 20 kω. Na wyjściu Enable (X3) nie ma napięcia. Odłączyć taki obwód generatora i zmierzyć odpowiednim miernikiem obydwa bieguny do PE. Usunąć błąd izolacji. Wskazówka: Błędy izolacji mogą często występować również w przypadku wilgotnych warunków atmosferycznych spowodowanych niewłaściwym uszczelnieniem przewodów doprowadzających lub modułów Informacja Wskazówka: Jeśli dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, ogrzewacz fotowoltaiczny ponownie pracuje normalnie. Wyjątkiem jest numer błędu Stwierdzenie kodu błędu BŁĄD Dioda LED BŁĄD świeci przez 10 sekund i gaśnie na 2 sekundy. 1. Kiedy dioda LED BŁĄD świeci, policzyć, jak często miga dioda LED1 i zapisać (wartości setne). 2. Kiedy dioda LED BŁĄD świeci, policzyć, jak często miga dioda LED2 i zapisać (wartości dziesiętne). 3. Kiedy dioda LED BŁĄD świeci, policzyć, jak często miga dioda LED3 i zapisać (wartości całkowite). 4. Kod błędu składa się z 3 cyfr. Szczegóły podane są w poniższej tabeli. Nr Nazwa Opis Możliwe działania 211 Zasilanie pomocnicze 1 Zasilanie pomocnicze 1 poza limitem Wyłączyć urządzenie. Skontaktować się z serwisem. 33

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 5000TL / 6000TL / 7000TL / 8000TL / 9000TL / 10000TL / 12000TL STP5-10TL-20-BE-pl-13 Wersja 1.3 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje

Bardziej szczegółowo

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią.

NIEBEZPIECZEŃSTWO Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować śmiercią. SMA Solar Technology AG Solar Inverters FLX Series Instrukcja instalacji www.sma.de Bezpieczeństwo i zgodność Bezpieczeństwo i zgodność Rodzaje komunikatów dotyczących bezpieczeństwa W niniejszym dokumencie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. >>> Spis treści

Spis treści. >>> Spis treści >>> Spis treści Spis treści Spis treści 2 Gwarancja 24-miesięczna 6 Gwarancja 6 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 7 Urządzenie nawigacyjne 9 Zawartość instrukcji obsługi 9 Użytkowanie 9 Nawigacja 9 Obrazy*

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi

VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E. Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF VIP-X1XF VIP-X1XF-E pl Instrukcja instalacji i obsługi VIP X1 XF Spis treści pl 3 Spis treści 1 Przedmowa 6 1.1 Informacje dotyczące niniejszej instrukcji 6 1.2 Konwencje przyjęte w instrukcji

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4

Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1 Spis treści 1 Informacje o tym podręczniku 4 1,1 Ważne 4 1,2 Grupa docelowa 4 1,3 Informacje dodatkowe 4 1,4 Nomenklatura 4 2 Bezpieczeństwo 2,1 Sposób użytkowania 5 2.1.1 Obsługiwane praodukty 6 2.2

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2

Roteo 20HV/25H/35/35G User Manual. Version 1.2 Roteo 20V/25/35/35G User Manual Version 1.2 A B C D E F 1 4 2 3 6 5 11 10 7 8 9 2 4 6 5 3 7 8 9 1 8 7 6 2 3 9 1 4 5 1 6 3 4 5 2 RRC350 RRC350 1 2 3 4 5 6 7 12 11 5 7 9 3 1 10 4 6 8 13 2 Roteo 35/35G: 12

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Podręcznik techniczny Wejście binarne

Podręcznik techniczny Wejście binarne 2CDC 550 002 D4001 06.2014 Podręcznik techniczny Wejście binarne Wejście binarne BI-F-2.0.1 (6241/2.0U) BI-F-4.0.1 (6241/4.0U) BI-M-4.0.1 (6241/4.0) Spis treści 1 Wskazówki dotyczące instrukcji 3 2 Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40

EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 EHS IN-EU_IM_05131A-01_PL.indd 2 2015-02-04 오후 2:19:40 AE090JNYDEH AE090JNYDGH AE160JNYDEH AE160JNYDGH Pompa ciepła powietrze-woda rozdzielona jednostka Hydro Instrukcja montażu Niniejsza instrukcja została

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02

Instrukcja obsługi. Polski. APC Smart-UPS. 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Instrukcja obsługi Polski APC Smart-UPS 750 VA/1000 VA/1500 VA 100/120/230 V 2U Awaryjny zasilacz bezprzerwowy do montażu w stojaku 990-1194, 5/02 Wstęp Ten awaryjny zasilacz bezprzerwowy (UPS) firmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

Montaż i obsługa serwisowa

Montaż i obsługa serwisowa P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego 208115-PL 14-02-2013 A002 Firma Systemair nie ponosi odpowiedzialności ani nie ciążą na niej zobowiązania z tytułu gwarancji, w razie nieprzestrzegania

Bardziej szczegółowo

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy. Panele operatorskie DOP11B. Podręcznik systemowy. Wydanie 11/2008 16666941 PL Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemu \ Serwisy Panele operatorskie DOP11B Wydanie 11/28 Podręcznik systemowy 16666941 PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi

IvoBase Injector. Instrukcja obsługi IvoBase Injector Instrukcja obsługi Spis treści Budowa urządzenia, spis elementów 3 1. Wprowadzenie / Znaki i Symbole 6 1.1 Słowo wstępne 1.2 Wprowadzenie 1.3 Objaśnienia do instrukcji obsługi 1.4 Uwagi

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych

Coronis Fusion. Instrukcja dla poczatkujacych Coronis Fusion Instrukcja dla poczatkujacych 2 (Tę stronę celowo pozostawiono puste.) Prawa autorskie Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD)

19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) 19-calowy Kolorowy monitor Ciekłokrystaliczny (LCD) Instrukcja obsługi Copyright 2005, Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejszy podręcznik chroniony jest prawem autorskim. Znaki towarowe: MS-DOS i Windows

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo