Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV"

Transkrypt

1 Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6

2 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie ciepłej wody Instrukcja obsługi i instalacji W niniejszej dokumentacji opisano sposób zastosowania ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV. Wydawca Zastrzeżenie prawne Prawa autorskie Znaki towarowe AEI Power GmbH Uracher Straße 91 D Metzingen Telefon: Wszystkie dane w niniejszej dokumentacji zostały opracowane i sprawdzone z największą starannością. Mimo to nie można całkowicie wykluczyć błędów i niezgodności wynikających z postępu technicznego. Kompletność nie jest zagwarantowana. Aktualna wersja zawsze znajduje się na stronie Informacje zawarte w niniejszej dokumentacji są własnością firmy AEI Power GmbH. Wykorzystywanie oraz publikowanie tej dokumentacji, również we fragmentach, wymaga pisemnej zgody firmy AEI Power GmbH. REFUsol jest marką zarejestrowaną. Oznaczenie wersji wydania Wersja wydania BA_PV_Heater_V02.6_PL 06/2015 2

3 Spis treści 1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Symbole i wyróżnienia tekstu Informacje ostrzegawcze Struktura informacji ostrzegawczej Klasy informacji ostrzegawczych Wskazówki Wskazówki bezpieczeństwa Wstęp Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Specyfikacja techniczna modułu fotowoltaicznego Grupa docelowa Wykluczenie odpowiedzialności Wskazówki ostrzegawcze w urządzeniu lub na nim Zakres dostawy Zawartość opakowania Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy Budowa i funkcja Bezpieczeństwo urządzenia i ochrona osób Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Wskazówki instalowania całej instalacji Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej Opis urządzenia i działania Gniazda wewnętrzne Instalacja Wymagane narzędzia Montaż ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV na zasobniku ciepłej wody Opcjonalne włączenie do sieci Sterowanie opcjonalne przez wejście ENABLE (X3) Położenie na płytce Właściwości Eksploatacja Konfiguracja z narzędziem Advanced Energy Connection Tool Warunki Automatyczne wyszukiwanie urządzenia Konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego z DCHP Ręczne konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego Bezpośrednie połączenie ogrzewacz fotowoltaiczny - komputer z systemem Windows 27 3

4 6.6 Ustawianie maksymalnej temperatury wody Funkcje przekaźnika Przełącznik aktywacji Usuń stały błąd Ustawienie czasu Aktualizacja Przepływ Portal monitorowania AE SiteLink (REFUlog) Informacje ogólne Włączanie ogrzewacza fotowoltaicznego w AE SiteLink (REFUlog) Konserwacja i utrzymanie stanu technicznego Wymiana akumulatora Błąd Stwierdzenie kodu błędu OSTRZEŻENIE Stwierdzenie kodu błędu BŁĄD Akcesoria Demontaż i odesłanie Utylizacja Dane techniczne Kontakt Certyfikaty Gwarancja Uwagi

5 1 Informacje o niniejszej instrukcji obsługi Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu Instrukcję obsługi należy przeczytać przed zainstalowaniem urządzenia. Instrukcja obsługi musi być dostępna przy urządzeniu przez cały okres użytkowania produktu. Instrukcję obsługi należy udostępniać wszystkim kolejnym użytkownikom urządzenia. 1.1 Symbole i wyróżnienia tekstu Warunek Wezwanie do działania jednokrokowe 1. Wezwanie do działania wielokrokowe Wyliczenie Wyróżnienie Wyróżnienie w tekście Wynik 1.2 Informacje ostrzegawcze Struktura informacji ostrzegawczej Tutaj opisany jest rodzaj i źródło zagrożenia. SŁOWO OSTRZEGAWCZE Tutaj podane są sposoby uniknięcia zagrożenia. Przykład Śmierć lub poważne obrażenia ciała spowodowane dużym prądem upływowym podczas otwierania urządzenia. NIEBEZPIECZEŃSTWO Przed podłączeniem do obwodu zasilania należy koniecznie wykonać połączenie uziemiające Klasy informacji ostrzegawczych Są trzy klasy informacji ostrzegawczych. NIEBEZPIECZE ŃSTWO NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, gdzie nieprzestrzeganie powoduje bezpośrednio śmierć lub poważne obrażenia ciała! OSTRZEŻENIE oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, gdzie nieprzestrzeganie może spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała! OSTRZEŻENIE 5

6 OSTROŻNIE OSTROŻNIE oznacza wskazówkę bezpieczeństwa, gdzie nieprzestrzeganie może spowodować straty materialne lub lekkie obrażenia ciała! 1.3 Wskazówki Wskazówka: Wskazówka opisuje informacje ważne dla optymalnej i ekonomicznej eksploatacji instalacji. 6

7 2 Wskazówki bezpieczeństwa 2.1 Wstęp Przed zainstalowaniem i uruchomieniem tego urządzenia należy dokładnie przeczytać wszystkie dostarczone dokumenty. Przed zainstalowaniem urządzenia należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby uniknąć obrażeń ciała u osób i/lub szkód materialnych. Zawsze należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa. W przypadku sprzedaży, wynajęcia lub przekazania urządzenia należy dołączyć również dokumentację produktu. Przed zainstalowaniem i uruchomieniem należy upewnić się, że istniejąca instalacja fotowoltaiczna i grzewcza oraz zasobnik ciepłej wody odpowiadają przepisom i stanowi techniki. W razie wątpliwości przed zainstalowaniem instalację fotowoltaiczną i grzewczą oraz zasobnik ciepłej wody musi sprawdzić certyfikowany specjalista. 2.2 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Ogrzewacz fotowoltaiczny AE można używać tylko z dostarczonym fotowoltaicznym elementem grzewczym AE. Niebezpieczeństwo zakażenia spowodowane źle zdezynfekowaną wodą. Dezynfekcję termiczną musi zapewniać istniejąca instalacja grzewcza. OSTRZEŻENIE Istniejąca instalacja grzewcza musi być zawsze uruchomiona. Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV służy do wytwarzania ciepłej wody w instalacjach domowych. Urządzenie można domontować do oddzielnej instalacji fotowoltaicznej oraz istniejącej instalacji ogrzewania. Ogrzewacz fotowoltaiczny AE DCLV można stosować tylko w połączeniu z dostarczonym grzejnikiem wkręcanym AE. Każde inne zastosowanie jest traktowane jako niezgodne z przeznaczeniem. W szczególności nie zezwala się na podłączanie dodatkowych elektrycznych środków roboczych. 2.3 Specyfikacja techniczna modułu fotowoltaicznego Trzeba stosować wyłącznie moduły fotowoltaiczne klasy A wg IEC Grupa docelowa Urządzenie mogą stosować tylko osoby, które posiadają minimalną wymaganą wiedzę techniczną oraz umiejętności montażowe. Wykluczone są osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub psychicznymi lub niewystarczającą wiedzą. W takim przypadku wymagana jest pomoc właściwego personelu fachowego. 2.5 Wykluczenie odpowiedzialności Obowiązują ogólne warunki dostawy i usług firmy AEI Power GmbH. W przypadku szkód wynikających z nieprzestrzegania informacji ostrzegawczych w niniejszej instrukcji instalacji lub stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, firma AEI Power GmbH nie ponosi odpowiedzialności. 7

8 Ogrzewacze fotowoltaiczne posiadają styk wody oraz prądu elektrycznego. Wszystkie zmiany z wyjątkiem dozwolonej wymiany grzałki na oryginalną grzałkę zamienną AE (zwane dalej: zmianami) wykonywane na ogrzewaczach fotowoltaicznych zagrażają ich bezpiecznemu funkcjonowaniu oraz mogą spowodować znaczne szkody. Wykonywanie zmian na ogrzewaczach fotowoltaicznych stanowi przede wszystkim zagrożenie życia. Dlatego na ogrzewaczach fotowoltaicznych nie można wykonywać żadnych zmian ani prób naprawy. AE nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zmianą lub próbą naprawy ogrzewacza fotowoltaicznego. Zmiany ogrzewacza fotowoltaicznego powodują wygaśnięcie roszczeń gwarancyjnych, jeśli są one przedmiotem gwarancji. Przed uruchomieniem należy przeczytać zasady eksploatacji, konserwacji i bezpieczeństwa. Warunkiem bezbłędnej i bezpiecznej eksploatacji tego urządzenia jest prawidłowy i specjalistyczny transport, magazynowanie, montaż i instalacja, a także staranna obsługa i utrzymanie. Dozwolone są tylko części akcesoriów i zamienne dozwolone przez producenta. Należy przestrzegać przepisów i regulacji bezpieczeństwa w kraju, w którym instalacja jest stosowana. Należy przestrzegać warunków otoczenia podanych w dokumentacji produktu. Dane techniczne, warunki pomiarów, podłączania i instalacji podane są w dokumentacji produktu i należy ich przestrzegać. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane siłą wyższą i katastrofami. 8

9 2.6 Wskazówki ostrzegawcze w urządzeniu lub na nim Naklejka znajduje się we wnętrzu urządzenia z prawej strony obok wejść modułu fotowoltaicznego. Poniżej przedstawiono znaczenie poszczególnych symboli i tekstów od góry do dołu: Moduły fotowoltaiczne należy zawsze podłączać równolegle. Modułów fotowoltaicznych nigdy nie wolno podłączać szeregowo. Przed zainstalowaniem przeczytać instrukcję obsługi. Napięcie na każdym wejściu fotowoltaicznym nie może przekraczać 50 V. Po zainstalowaniu i przed uruchomieniem należy sprawdzić poziom wody w kotle grzewczym. Ilustracja 1: Naklejka w urządzeniu Wskazówka, że przed zainstalowaniem należy przeczytać dokumentację produktu. Ilustracja 2: Naklejka 9

10 3 Zakres dostawy 3.1 Zawartość opakowania Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV składa się z następujących elementów: Szt. Nazwa Nr art. 1 Ogrzewacz fotowoltaiczny 401R1K5 1 Zestaw dodatków zawiera następujące elementy: biegunowa część wtyczki biegunowa część wtyczki biegunowa część wtyczki Śruby wielofunkcyjne M4x Zapinka kablowa Instrukcja obsługi i instalacji Dodatkowo wymagany fotowoltaiczny element grzewczy AE (grzejnik wkręcany, nr art ) jest dostarczany w oddzielnym opakowaniu. 3.2 Rozpakowanie i kontrola zakresu dostawy Sprawdzić kompletność zawartości opakowania według 3.1. Jeśli zakres dostawy nie jest kompletny lub występują uszkodzenia, nie zezwala się na instalowanie i uruchomienie. W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem AE. 10

11 4 Budowa i funkcja 4.1 Bezpieczeństwo urządzenia i ochrona osób Ogrzewacz fotowoltaiczny AE posiada następujące funkcje bezpieczeństwa: Rozpoznawanie zwarcia i błędów izolacji w modułach fotowoltaicznych i grzejniku wkręcanym. Rozpoznawanie i podłączenie ochronne w przypadku nieprawidłowej biegunowości DC. Rozpoznawanie i regulacja w kierunku zmniejszenia w przypadku prądu nadmiarowego na grzejniku wkręcanym. Redundantna kontrola temperatury i odłączenie w sytuacji niebezpiecznej. Rozpoznawanie błędów i usterek w modułach oraz grzejniku wkręcanym. Ochrona osób zapewniona dzięki niskiemu napięciu ochronnemu według PELV. Wewnętrzna kontrola temperatury i odłączenie. Szkody rzeczowe spowodowane możliwym w przypadku usterki wysokim prądem zwrotnym, jeśli moduły są połączone równolegle. OSTROŻNIE Sprawdzenie możliwego prądu zwrotnego należy zlecić specjaliście. 4.2 Ochrona przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi Fotowoltaiczne wejścia zasilające ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV są chronione przed przepięciami do wewnątrz i na zewnątrz przez zastosowanie ochronników przepięciowych. Urządzenia elektroniczne i połączenia komunikacyjne spełniają wymagania ochrony przed przepięciami zewnętrznymi. Jeśli istnieje ochrona odgromowa, specjalista od ochrony odgromowej musi ocenić, w jakim zakresie cała instalacja z ogrzewaczem fotowoltaicznym DCLV musi być włączona w ochronę odgromową. 4.3 Wskazówki instalowania całej instalacji Podczas planowania, instalowania oraz późniejszego pierwszego uruchomienia całej instalacji fotowoltaicznej należy uwzględnić: Lokalne przepisy uziemienia, tworzenia i podłączania oraz przepisy prawa Wskazówki instalacji producentów modułów fotowoltaicznych Poszczególne normy lokalne, w szczególności: o o o o IEC (wykonywanie instalacji niskonapięciowych) IEC (urządzenia ochrony przed przepięciami do instalacji niskonapięciowych) IEC / EN (wymagania minimalne dla systemów fotowoltaicznych) EN (kompatybilność elektromagnetyczna) 11

12 4.4 Konfiguracja instalacji fotowoltaicznej OSTRZEŻENIE Zniszczenie urządzenia i niebezpieczeństwo obrażeń ciała spowodowane zbyt wysokimi napięciami. Nigdy nie podłączać modułów fotowoltaicznych szeregowo. Koniecznie przestrzegać napięcia maksymalnego 50 V i natężenia maksymalnego 30 A na MPPT. Upewnić się, że wtyczki instalacji fotowoltaicznej są swobodnie dostępne, aby instalację zawsze można było szybko odłączyć od napięcia. Ilustracja 3: Schemat całej instalacji Podłączenie równoległe, 1-3 moduły na MPPT, przestrzegać możliwości powstawania prądu zwrotnego MPPT V Maks. 50 V Maks. 20 A Zakres nadmiaru do 30 A 12

13 4.5 Opis urządzenia i działania Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wykorzystuje prąd wytworzony ze wszystkich ogniw słonecznych do wytwarzania ciepłej wody za pomocą grzejnika wkręcanego wbudowanego w zasobnik ciepłej wody. Możliwe jest podłączenie maksymalnie 9 modułów na poziomie niskiego napięcia. Ponieważ nie może przy tym zostać przekroczone napięcie 50 V DC, ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV może być instalowany również przez osoby, które nie posiadają specjalistycznej wiedzy elektrotechnicznej. Strona przednia 1: Przyłącza 3 stringów fotowoltaicznych 2: Wskaźnik 3: Włącznik/wyłącznik na spodzie urządzenia Ilustracja 4 Strona tylna 1: Przyłącze Ethernet 2: Grzejnik wkręcany 3: Otwory wylotowe powietrza 4: Otwory wlotowe powietrza Spód / włącznik/wyłącznik Ilustracja 5 Ilustracja 6 13

14 Wskaźnik ON (zielony, miga): Urządzenie jest aktywne WARN (żółty): Ostrzeżenie. Diody LED 1-3 wskazują kod błędu. ERROR (czerwony): Diody LED 1-3 wskazują kod błędu. 1. Ustalić kod błędu (patrz rozdz. 9, s. 33) 2. Powiadomić serwis AE. 1-3 (żółty): W trybie zwykłym wskazanie pobranej mocy dla stringów od 1 do 3. W okresie 2-sekundowym aktualnie pobrana moc wynika z proporcji wartości LED wł. i LED wył.. Przykłady: Dioda LED 1 świeci ciągle: Przez string 1 pobierana jest pełna moc. Dioda LED 1 jest włączona i wyłączona przez jedną sekundę: Przez string 1 pobierana jest połowa możliwej mocy. Dioda LED 1 świeci przez 0,5 sekundy i jest zgaszona przez 1,5 sekundy: Przez string 1 pobierane jest 25% możliwej mocy. Ilustracja Gniazda wewnętrzne Opis gniazd wewnętrznych Gniazdo Funkcja X2 X3 Styk bezpotencjałowy maks. 24V/3A DC lub AC Włącz wejście Przyporządkowanie gniazd (numeracja od góry do dołu) 1-2: Styk rozwierny 2-3: Styk zwierny X4 Bez funkcji Nie wolno stosować! X14 Temperatura wody Czujnik temperatury EHK X15 Zewnętrzne czujniki temperatury 1 i 2 1-2: Czujnik zewnętrzny 1 (PT1000) 3-4: Czujnik zewnętrzny 2 (PT1000) 14

15 5 Instalacja Zagrożenie życia spowodowane możliwymi wyładowaniami atmosferycznymi. OSTRZEŻENIE Nie instalować podczas burzy. Szkody rzeczowe spowodowane nieprawidłową instalacją. Grzejnik wkręcany musi być wcześniej zamontowany przez specjalistę od ogrzewania w zasobniku ciepłej wody. Szczegóły podane są w instrukcji obsługi grzejnika wkręcanego. Zasobnik ciepłej wody należy prawidłowo napełnić wodą. Do podłączenia do modułów słonecznych należy stosować przewody fotowoltaiczne o przekroju 4 mm 2 lub 6 mm 2. Stosowanie tulejek końcowych żył nie jest dozwolone. Dozwolony jest tylko montaż pionowy (patrz krok 19). Przełącznik musi być zawsze na dole. OSTROŻNIE Nigdy nie wolno zasłaniać otworów powietrza wlotowego i wylotowego, aby nie dopuścić do przegrania i uszkodzenia. Miejsce montażu powinno być zawsze dostępne do wykonania prac konserwacyjnych i serwisowych. Aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacyjne urządzenia, diody LED muszą być zawsze widoczne, a przełącznik włączenia zasilania na spodzie urządzenia musi być zawsze dostępny. Chronić urządzenie przed przedostaniem się wody. 5.1 Wymagane narzędzia Potrzebny jest śrubokręt krzyżakowy, kombinerki i obcinaczki boczne. 15

16 5.2 Montaż ogrzewacza fotowoltaicznego DCLV na zasobniku ciepłej wody Zasobnik ciepłej wody musi być prawidłowo napełniony wodą. Włącznik/wyłącznik musi być ustawiony w pozycji WYŁ (0). 1. Odkręcić śrubę M5 na górnej części urządzenia śrubokrętem krzyżakowym. 2. Odchylić pokrywę obudowy do przodu i zdjąć. Ilustracja 8 3. Ustalić położenie otworów gwintowanych na grzejniku wkręcanym. Ilustracja 9 16

17 4. Pierścień (wewnętrzna część obudowy) obrócić tak, aby otwory na śrubę pokrywały się z otworami gwintowanymi grzejnika wkręcanego. Wycięcie (strzałka) musi znajdować się w środku między dwoma otworami gwintowanymi. Ilustracja Założyć obudowę i w miarę możliwości wyrównać za pomocą poziomicy. Ilustracja 11 17

18 6. Włożyć cztery dołączone śruby M4 x 16 i dokręcić na krzyż. Ilustracja Sześć wtyczek kabli grzejnika wkręcanego włożyć parami w gniazda X5, X7 i X9. Ilustracja 13 18

19 8. Wtyczkę kabla czujnika prowadzącego z grzejnika wkręcanego (typ PT1000) włożyć w gniazdo X14 w prawym górnym rogu obudowy. Do gniazda X15 poniżej można opcjonalnie podłączyć drugi (styk 1+2) i trzeci (styk 3+4) czujnik zewnętrzny. Styk 1 na znajdującej się obok ilustracji to najwyższy styk w gnieździe. Ilustracja Zamocować kabel czujnika za pomocą dołączonych zapinek kablowych na obudowie. 10. Odciąć długie końce zapinek kablowych. Ilustracja 15 19

20 11. Zaizolować kabel stringu fotowoltaicznego 11 mm. 12. Sprawdzić biegun plus i minus kabla stringu za pomocą wbudowanego kontrolera biegunów na płytce. Zielona dioda LED (strzałka) świeci: Przyporządkowanie plus i minus jest zgodne. Czerwona dioda LED świeci: Zamienić biegun plus i minus. Ilustracja Wsunąć kabel stringu zgodnie z biegunowością (czerwony = plus, niebieski = minus) w lejek wprowadzający zacisków płytki obwodów drukowanych. W miarę możliwości unikać dotykania odsłoniętych końców kabli. Ilustracja Docisnąć dźwignię do oporu, aby pewnie podłączyć przewód. Dźwignia musi być całkowicie wciśnięta (B). Jeśli dźwignia nie będzie zamknięta, nie można wykonać pewnego podłączenia przewodu. Ilustracja 18 20

21 15. Zamocować kabel stringu za pomocą zapinek kablowych na obudowie. Odciąć długie końce zapinek kablowych. 16. Sprawdzić bezpieczne zamocowanie kabli stringu! Ilustracja Jeśli wykonywane będzie podłączenie do sieci własnej, połączenie należy wykonać przez kabel sieciowy. Ilustracja 20 21

22 18. Zawiesić pokrywę obudowy na sworzniu ramy urządzenia i podnieść. Ilustracja Zamocować pokrywę obudowy u góry za pomocą dołączonej śruby. Ilustracja 22 22

23 20. Włączyć urządzenie lewym dolnym przełącznikiem. Pod warunkiem, że występuje prąd słoneczny, dochodzi do następujących sytuacji: (1) Obydwie diody LED w lewym górnym rogu świecą przez 5 sekund. (2) Wszystkie 6 diod LED miga z coraz mniejszą częstotliwością obracając się w kierunku ruchu wskazówek zegara (światło ruchome), a po 5 sekundach diody te świecą. (3) Następnie zapala się dioda LED ON oraz diody LED 1-3, kiedy odpowiednie moduły słoneczne wytwarzają prąd. Jeśli nie ma wystarczającej mocy, proces powtarza się (1) i (2). Ilustracja Opcjonalne włączenie do sieci Istnieje możliwość podłączenia ogrzewacza fotowoltaicznego przez gniazdo Ethernet do sieci lokalnej. Możliwe jest również połączenie za pomocą przejściówki WLAN (np. Netgear WNCE2001) przez lokalną sieć WLAN. Ogrzewacz fotowoltaiczny można wtedy znaleźć w sieci lokalnej według jego nazwy. Po właściwym adresem IP można załączyć wbudowaną przeglądarkę internetową ogrzewacza fotowoltaicznego. Zielona i żółta dioda LED na gnieździe Ethernet wskazują prawidłowe działanie interfejsu. Ze względu na własne zasilanie elektryczne z generatora słonecznego tylko w ciągu dnia można spodziewać się funkcjonującego połączenia. 23

24 5.4 Sterowanie opcjonalne przez wejście ENABLE (X3) Położenie na płytce Ilustracja Właściwości Wymagane napięcie V Zapotrzebowanie na prąd maks. 20 ma Biegunowość dowolna Eksploatacja Aktywować stosowanie wejścia ENABLE przez narzędzie Connection Tool (patrz rozdz. 6.8, s. 28). Urządzenie uruchamia się po doprowadzeniu odpowiedniego napięcia. Jeśli napięcie spadnie, podany zostanie komunikat 222 (patrz rozdz. 9, s. 33). 24

25 6 Konfiguracja z narzędziem Advanced Energy Connection Tool Możliwe uszkodzenia spowodowane nieprawidłowymi ustawieniami OSTROŻNIE Wartości standardowe może zmieniać tylko specjalista od ogrzewania. Należy przy tym uwzględnić dopasowanie do istniejącej instalacji grzewczej. Wskazówka: W przypadku ustawionych wysokich temperatur należy uwzględnić krótszą żywotność grzejnika wkręcanego. Należy zwrócić uwagę na obniżenie temperatury wrzenia w przypadku stosowania urządzenia w regionach górskich. Konfiguracja odbywa się za pomocą narzędzia Advanced Energy Connection Tool. Można je pobrać ze strony internetowej AE. Za pomocą tego narzędzia można konfigurować temperaturę włączenia i wyłączenia oraz inne funkcje pomocnicze. Sterowanie odbywa się za pomocą przekaźnika mocy w ogrzewaczu fotowoltaicznym. 6.1 Warunki Ogrzewacz fotowoltaiczny musi być podłączony do sieci. 6.2 Automatyczne wyszukiwanie urządzenia Po uruchomieniu pliku ConnectionTool.exe pojawi się poniższe okienko. Program wyszuka następnie samodzielnie urządzenia znajdujące się w sieci. W polu w prawym górnym roku wyświetlone zostaną znalezione urządzenia. Tutaj należy zaznaczyć urządzenie, które będzie konfigurowane. Odpowiednie dane sieciowe wyświetlają się w opcji Configurations Network. 25

26 Ilustracja Konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego z DCHP Ta metoda powinna być preferowana. Przy DHCP zaznaczony jest znacznik. Statyczne IP, maska podsieci i bramka zostaną ustawione automatycznie, jeśli jeszcze nie zostały ustawione. 1. Wpisać żądane wartości. 2. Naciśnięciem przycisku Wyślij konfigurację potwierdza się wartości (zawsze przekazywane są wszystkie wartości maski). 6.4 Ręczne konfigurowanie połączenia sieciowego ogrzewacza fotowoltaicznego Ręczne połączenie sieciowe użytkownik może wykonywać tylko wtedy, kiedy posiada odpowiednią wiedzę o urządzeniu i strukturze sieci. 1. Usunąć znacznik przy DHCP. 2. Wypełnić pola wprowadzania statycznego IP (np ), maski podsieci i bramki. 3. Wpisać żądane wartości. 4. Nacisnąć przycisk Wyślij konfigurację (zawsze przekazywane są wszystkie wartości maski). Ogrzewacz fotowoltaiczny zostanie odpowiednio skonfigurowany. 26

27 6.5 Bezpośrednie połączenie ogrzewacz fotowoltaiczny - komputer z systemem Windows Wskazówka: Bezpośrednie połączenie nie działa z systemem Windows XP lub wcześniejszymi wersjami! Bezpośrednie połączenie umożliwia konfigurację z innym komputerem (nie działa z systemem Windows XP) bez podłączania do sieci. 1. Wyłączyć ogrzewacz fotowoltaiczny. 2. Wyciągnąć kabel sieciowy (jeśli jest) z gniazda Ethernet przy ogrzewaczu fotowoltaicznym. 3. Włączyć ogrzewacz fotowoltaiczny. Po 30 sekundach ustawi się adres IP i podsieć Połączyć ogrzewacz fotowoltaiczny i komputer z systemem Windows kablem sieciowym. 5. Na karcie sieciowej komputera z systemem Windows ustawić stały adres IP, np oraz taką samą podsieć jak na ogrzewaczu fotowoltaicznym. Konfigurację na komputerze z systemem Windows można wykonać za pomocą narzędzia Advanced Energy Connection Tool. Wskazówka: Aby nie pogarszać wydajności komputera z systemem Windows, stałe ustawienia na karcie sieciowej należy zresetować po wykonaniu konfiguracji ogrzewacza fotowoltaicznego. 6.6 Ustawianie maksymalnej temperatury wody 1. Podać żądaną temperaturę wyłączenia w polu Wyłącz temperaturę wody (wartość maksymalna 80 C). 2. Przesłać nową wartość do ogrzewacza fotowoltaicznego naciskając przycisk Wyślij konfigurację. 6.7 Funkcje przekaźnika Przekaźnik można wykorzystywać do sterowania ogrzewania pierwotnego lub innych urządzeń. W zależności od zaznaczonego przycisku jest inna reakcja sterownika. Wskazówka: Nowe wartości aktywują się po potwierdzeniu Wyślij konfigurację. Temperatura jest zgłaszana przez zewnętrzny czujnik temperatury 1 (obydwa górne styki X15). Oznaczenie Wyłączony Zawsze włączony Opis działania Przekaźnik jest cały czas wyłączony. Jest to stan dostawy. Przekaźnik jest cały czas włączony, kiedy przełącznik zasilania jest włączony. Jeśli ogrzewacz fotowoltaiczny zostanie wyłączony 27

28 przełącznikiem zasilania, odłączy się również przekaźnik. Działanie Główny ogrzewacz Promieniowanie słoneczne Temperatura Jeśli ogrzewacz fotowoltaiczny działa, przekaźnik jest włączony. Tę funkcję można np. wykorzystywać do wyłączania ogrzewania pierwotnego podczas pracy ogrzewacza fotowoltaicznego. Jeśli w opcji Limit temperatury temperatura dolna spadnie poniżej podanego poziomu, przekaźnik wyłączy się. Funkcję tę można wykorzystywać do włączania lampki sygnalizacyjnej, która sygnalizuje, że ogrzewacz fotowoltaiczny nie udostępnia odpowiedniej ilości ciepłej wody. Przekaźnik włącza się, kiedy podana w opcji Limit zasilania wartość górna zostanie przekroczona. Przekaźnik wyłącza się, kiedy poziom podany w opcji Limit zasilania spadnie poniżej wartości dolnej. Przekaźnik włącza się, kiedy podana w opcji Limit temperatury wartość górna zostanie przekroczona. Przekaźnik wyłącza się, kiedy poziom podany w opcji Limit temperatury spadnie poniżej wartości dolnej. Tę funkcję można wykorzystywać, aby włączać odbiornik, np. pralkę, która potrzebuje ciepłą wodę, wtedy, kiedy dostępna jest wystarczająca ilość ciepłej wody. 6.8 Przełącznik aktywacji Standardowo opcja Użyj przełącznika aktywacji nie jest ustawiona. Oznacza to, że ogrzewacz fotowoltaiczny uruchamia się od razu, kiedy będzie dostępna wystarczająca ilość energii słonecznej. Jeśli ogrzewacz fotowoltaiczny będzie sterowany zdalnie, należy zasterować odpowiedni sygnał przez wejście X3 (patrz rozdz. 5.4, s. 24) i ustawić znacznik Użyj przełącznika aktywacji. 6.9 Usuń stały błąd Błąd 888 wskazuje na problemy związane z bezpieczeństwem. OSTROŻNIE Przycisk ten należy naciskać tylko po usunięciu przyczyny problemu. Przycisk służy do resetowania błędu Ustawienie czasu Po naciśnięciu tego przycisku wewnętrzny zegar ogrzewacza fotowoltaicznego pobiera aktualną godzinę z sieci. 28

29 6.11 Aktualizacja Po naciśnięciu tego przycisku narzędzie Advanced Energy Connection Tool zostaje zaktualizowane do najnowszej wersji Przepływ Znacznik w tym obszarze należy ustawić, jeśli urządzenie jest stosowane w ogrzewaczu ciągłym. Temperatura wyjściowa oznacza, do jakiej temperatury ogrzewacz fotowoltaiczny AE pozostaje włączony. 29

30 7 Portal monitorowania AE SiteLink (REFUlog) 7.1 Informacje ogólne AE SiteLink to internetowy portal monitorowania. Za pomocą swoich danych logowania można monitorować ogrzewacz fotowoltaiczny z każdego miejsca dostępu do Internetu na całym świecie. Za pomocą obydwu zewnętrznych czujników temperatury 1 i 2 można np. szczegółowo przedstawiać przebieg załadunku zasobnika. Ilustracja 26 Schemat graficzny AE SiteLink (REFUlog) 7.2 Włączanie ogrzewacza fotowoltaicznego w AE SiteLink (REFUlog) Aby monitorować ogrzewacz fotowoltaiczny w AE SiteLink (REFUlog), należy postępować jak przedstawiono poniżej: Upewnić się, że ogrzewacz fotowoltaiczny jest podłączony do sieci. 1. Zapisać kod aktywacji ogrzewacza fotowoltaicznego. Znajduje się on na tabliczce znamionowej ogrzewacza fotowoltaicznego z prawej strony urządzenia. 30

31 Ewentualnie można również zeskanować za pomocą smartfona kod kreskowy i odczytać kod aktywacji z wyświetlacza smartfona. 2. Na stronie można się logować i ewentualnie ponownie rejestrować. Szczegółowy opis AE SiteLink (REFUlog) znajduje się w obszarze pobierania advancedenergy. 3. Kliknij Dodaj instalację. Pojawi się okienku z danymi instalacji, jakie należy podać. 4. Najpierw należy wybrać typ instalacji Fotowoltaiczna instalacja termiczna (strzałka). 5. Wpisać pozostałe wymagane dane. 6. Następnie podać zapisany wyżej kod aktywacji we właściwym formacie. 7. Kliknięcie przycisku Dodaj kończy proces. 8. Otworzyć narzędzie AE PV Heater Connection Tool (od wersji 1.02) i podłączyć ogrzewacz fotowoltaiczny do konfiguracji. Szczegóły podane są w rozdz. 6, s Kliknąć raz przycisk Ustaw czas. 10. Wyłączyć ogrzewacz fotowoltaiczny i ponownie włączyć oraz poczekać, aż się uruchomi. Ogrzewacz fotowoltaiczny jest zarejestrowany na portalu AE SiteLink (REFUlog). 31

32 8 Konserwacja i utrzymanie stanu technicznego Diody LED kontroli działania: Patrz rozdz.5.2 punkt 20, s.23. Co roku sprawdzać szczelność otworu gwintowanego grzałki. W przypadku nieszczelności skontaktować się ze specjalistą od ogrzewania! W razie potrzeby usunąć pył z otworów powietrza. Powierzchnię obudowy czyścić w razie potrzeby delikatnym środkiem czyszczącym i miękką ściereczką. Zalecamy wymianę wewnętrznego akumulatora typu CR2032 co 10 lat. Niezbędna jest regularna kontrola instalacji fotowoltaicznej i grzewczej przez specjalistyczny zakład. 8.1 Wymiana akumulatora Ilustracja 27: Położenie akumulatora (strzałka) 1. Wycisnąć akumulator za pomocą ostrego, nieprzewodzącego elektrycznie przedmiotu, np. zapałki. 2. Włożyć nowy akumulator typu CR2032. Ilustracja 28: Wyjmowanie akumulatora 32

33 9 Błąd 9.1 Stwierdzenie kodu błędu OSTRZEŻENIE Dioda LED OSTRZEŻENIE świeci przez 10 sekund i gaśnie na 20 sekund. 1. Kiedy dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, policzyć, jak często miga dioda LED1 i zapisać (wartości setne). 2. Kiedy dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, policzyć, jak często miga dioda LED2 i zapisać (wartości dziesiętne). 3. Kiedy dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, policzyć, jak często miga dioda LED3 i zapisać (wartości całkowite). 4. Numer konserwacji składa się z 3 cyfr. Szczegóły podane są w poniższej tabeli. Przykład: W ciągu 10 sekund dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, dioda LED1 miga jeden raz, dioda LED2 miga jeden raz i dioda LED3 miga trzy razy. Powoduje to numer błędu 113. Nr Nazwa Opis Co robić Ostrzeżenie izolacji obwód 1 Ostrzeżenie izolacji obwód 2 Ostrzeżenie izolacji obwód Enable wył. Jeden z trzech generatorów / obwodów grzałki ma wartość izolacji niższą niż 20 kω. Na wyjściu Enable (X3) nie ma napięcia. Odłączyć taki obwód generatora i zmierzyć odpowiednim miernikiem obydwa bieguny do PE. Usunąć błąd izolacji. Wskazówka: Błędy izolacji mogą często występować również w przypadku wilgotnych warunków atmosferycznych spowodowanych niewłaściwym uszczelnieniem przewodów doprowadzających lub modułów Informacja Wskazówka: Jeśli dioda LED OSTRZEŻENIE świeci, ogrzewacz fotowoltaiczny ponownie pracuje normalnie. Wyjątkiem jest numer błędu Stwierdzenie kodu błędu BŁĄD Dioda LED BŁĄD świeci przez 10 sekund i gaśnie na 2 sekundy. 1. Kiedy dioda LED BŁĄD świeci, policzyć, jak często miga dioda LED1 i zapisać (wartości setne). 2. Kiedy dioda LED BŁĄD świeci, policzyć, jak często miga dioda LED2 i zapisać (wartości dziesiętne). 3. Kiedy dioda LED BŁĄD świeci, policzyć, jak często miga dioda LED3 i zapisać (wartości całkowite). 4. Kod błędu składa się z 3 cyfr. Szczegóły podane są w poniższej tabeli. Nr Nazwa Opis Możliwe działania 211 Zasilanie pomocnicze 1 Zasilanie pomocnicze 1 poza limitem Wyłączyć urządzenie. Skontaktować się z serwisem. 33

Fotowoltaiczny element grzewczy AE

Fotowoltaiczny element grzewczy AE Fotowoltaiczny element grzewczy AE grzejnik wkręcany Instrukcja instalacji Wersja 01.7 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Fotowoltaiczny element grzewczy AE Wytwarzanie ciepłej wody Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD

REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD REGULOWANE ZASILACZE DC SERIA DPD 3 WYJŚCIOWY KLASA LABORATORYJNA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Informacje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3. Ogólne wskazówki 4. Specyfikacje 5. Regulatory

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli

Instrukcja obsługi kalibratora napięcia i prądu pętli Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego i uziemionej masy napięcia

Bardziej szczegółowo

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść

BMD4032 cyfrowy moduł wejść/wyjść cyfrowy moduł wejść/wyjść W systemie automatyki DDC4000 zadaniem modułów wejść/wyjść z 32 cyfrowymi wejściami lub wyjściami jest odbieranie binarnych sygnałów i aktywowanie binarnych funkcji sterujących.

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Intenso Powerbank 2600

Intenso Powerbank 2600 Intenso Powerbank 2600 Version 1.1 Instrukcja obsługi Strona 1-7 Instrukcja obsługi POWERBANK 2600 Strona 1 z 7 Zawartość zestawu Intenso Powerbank 2600 Micro USB kabel do ładowania Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 900 Moduł łączności PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10

Bardziej szczegółowo

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB

NIBE Uplink. Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB NIBE Uplink Instrukcja dla instalatora NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny dla NIBE F1345 IHB 1233-1 231221 1 IHB - NIBE Uplink - Zestaw modernizacyjny Informacje ogólne Niniejsza instrukcja serwisowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS

Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Instrukcja instalacji i obsługi Reflektor solarny-led SOL 80 PLUS Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z produktem. W tym celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5

INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 INSTRUKCJA PANEL STERUJĄCY MT-5 Panel sterujący MT-5 miernik cyfrowy z wyświetlaczem LCD. Wskazuje informacje systemu, oznaczenia wykrytych błędów i aktualne parametry pracy. Duże i czytelne symbole i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Regulacja R11/RT Regulacja R11-SB/RT ComfortLine FunctionLine Spis treści Spis treści...strona Normy/przepisy...3 Montaż...4 Połaczenie elektr./regulator temp. kotła...5 Widok

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji

Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną. Instrukcja obsługi i instalacji Licznik energii typu KIZ z zatwierdzeniem typu MID i legalizacją pierwotną Instrukcja obsługi i instalacji 1 Spis treści: 1. Ważne wskazówki. 2 1.1. Wskazówki bezpieczeństwa....2 1.2. Wskazówki dot. utrzymania

Bardziej szczegółowo

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718

Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 INSTRUKCJA OBSŁUGI Amperomierz EPM Nr produktu 000128718 Strona 1 z 14 Amperomierz EPM04A/EPM-4C/EPM-4D/EPM-4P EPM-4D (amperomierz z zapotrzebowaniem) : EPM-4D służy do pomiarów wartości RMS prądu AC płynącego

Bardziej szczegółowo

System zdalnego sterowania

System zdalnego sterowania System zdalnego sterowania Instrukcja obsługi Nr produktu: 225067 Wersja: 02/03 System zdalnego sterowania Pro 40, 60, 90 System wtykowy JR Produkt nr 22 50 62, 22 50 67, 22 50 71 System wtykowy Futaba

Bardziej szczegółowo

7 747 006 080 05/2006 PL

7 747 006 080 05/2006 PL 7 747 006 080 05/2006 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Moduł funkcyjny SM10 Moduł solarny do EMS Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści 1 Bezpieczeństwo użytkownika.......................

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR

MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY POMPY W UKŁADZIE C.O. MR P.P.H.U. Diko-Tech 42-202 Częstochowa, ul. Banachiewicza 11 tel. 034 3226196, kom. 600 016 557 NIP 577-104-68-24 www.diko-tech.pl diko-tech@diko-tech.pl Instrukcja obsługi MIKROPROCESOROWY REGULATOR PRACY

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych

EV6 223. Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Termostat cyfrowy do urządzeń chłodniczych Włączanie / wyłączanie Aby uruchomić urządzenie należy podłączyć zasilanie. (wyłączenie poprzez odpięcie zasilania) Wyświetlacz Po włączeniu i podczas normalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp

Instrukcja Obsługi. Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562. Wstęp Instrukcja Obsługi Precyzyjny miliomomierz stołowy Modele 380560 oraz 380562 Wstęp Gratulujemy zakupu precyzyjnego miliomomierza Extech 380560 (117V) lub 380562 (220V). Urządzenie to posiada siedem zakresów

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Zasilaczy serii MDR. Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 Instrukcja obsługi MDR Strona 1/6 MPL Power Elektro sp. z o.o. 44-119 Gliwice, ul. Wschodnia 40 tel +48 32/ 440-03-02...05 ; fax +48 32/ 440-03-00...01 ; email: power@mplpower.pl, http://www.mplpower.pl

Bardziej szczegółowo

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set

FRITZ!Powerline 540E WLAN Set Serwis Serwis pl.avm.de/serwis Instrukcja obsługi pl.avm.de/serwis/podreczniki/fritzpowerline Pomoc techniczna pl.avm.de/serwis/support-request-poland/ wybor-produktu Materiały do pobrania pl.avm.de/serwis/strefa-pobierania

Bardziej szczegółowo

Niania elektroniczna Motorola Babyphone

Niania elektroniczna Motorola Babyphone INSTRUKCJA OBSŁUGI Niania elektroniczna Motorola Babyphone Nr produktu 260051 Strona 1 z 8 1. Zakres dostawy: 1 x Jednostka rodzica 1 x Jednostka dziecka 2 x akumulator AAA dla jednostki rodzica 1 x zasilacz

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Bufor danych DL 111K Nr produktu

Bufor danych DL 111K Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Bufor danych DL 111K Nr produktu 000100034 Strona 1 z 7 Elementy sterowania 1 Wtyczka USB 4 Zielona dioda (REC) 2 Przycisk bufora danych Data 5 Pokrywa zasobnika baterii 3 Czerwona dioda

Bardziej szczegółowo

AX-850 Instrukcja obsługi

AX-850 Instrukcja obsługi AX-850 Instrukcja obsługi Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń: Nigdy nie podłączaj do dwóch gniazd wejściowych lub do dowolnego gniazda wejściowego

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr

Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr INSTRUKCJA OBSŁUGI Rejestrator danych pomiarowych Voltcraft DL-151AN, anemometr Numer produktu: 105035 Strona 1 z 7 Zastosowanie Zasilany bateriami rejestrator danych pomiarowych DL-151AN dokonuje pomiarów

Bardziej szczegółowo

FRITZ!DECT 200. pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy info@avm.de. Konfiguracja i obsługa

FRITZ!DECT 200. pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy info@avm.de. Konfiguracja i obsługa FRITZ!DECT 200 pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy info@avm.de 512015002 Konfiguracja i obsługa Zawartość opakowania Oto FRITZ!DECT 200 FRITZ!DECT 200 to inteligentne gniazdo do wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi

Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Seria cyfrowych rejestratorów wizyjnych (DVR) Smart 1U Krótka instrukcja obsługi Wersja 2.0.2 Witamy Dziękujemy za zakupienie cyfrowego rejestratora wizyjnego! Niniejszy podręcznik szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5

www.conrad.pl Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Tester kabli Voltcraft CT-5, RJ-45, BNC, RJ-11, IEE 1394, USB Nr produktu: 121925 Wersja: 19/08 Strona 1 z 5 Opis produktu Tester kabli CT- 5 został stworzony do testów sieci i przewodów pomiarowych w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP

Instrukcja obsługi. Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Model-Nr. AT PAP 76 307 Model-Nr. AT596 Akumulatorowy odmrażacz do szyb PLUS 12 V Instrukcja obsługi Hergestellt für: INTER-UNION Technohandel GmbH Klaus-von-Klitzing-Str. 2 76829 Landau Germany www.inter-union.de Stand

Bardziej szczegółowo

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728

Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001170728 Regulator wilgotności powietrza Renkforce 1170728 Strona 1 z 7 Przeznaczenie produktu Regulacja wilgotności powietrza, pomiar wilgotności za pomocą zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia

STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia STEROWNIK ELEKTRYCZNYCH NAGRZEWNIC POWIETRZA EHC 1 Instrukcja montażu i podłączenia OPIS: EHC 1 jest mikroprocesorowym sterownikiem nagrzewnic elektrycznych z funkcją regulacji PID. Sterownik umożliwia

Bardziej szczegółowo

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI

strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1 MULTIMETR CYFROWY M840D INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. WPROWADZENIE. Prezentowany multimetr cyfrowy jest zasilany bateryjnie. Wynik pomiaru wyświetlany jest w postaci 3 1 / 2 cyfry. Miernik może być stosowany

Bardziej szczegółowo

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi

SSP-7080. Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu. Instrukcja obsługi SSP-7080 Zasilacz o stałej mocy 80W z śledzeniem napięcia na obciążeniu Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Ostrzeżenia, uwagi i warunki pracy 2. Wstęp 3. Regulatory i wskaźniki zasilacza 4. Praca w trybie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie

Spis treści. Opis urządzenia. Pierwsze użycie Spis treści Opis urządzenia... 1 Pierwsze użycie... 1 Podstawowa obsługa urządzenia... 2 Opis diod LED... 2 Przygotowania do odczytu danych z urządzenia... 2 Proces instalacji... 3 Zmiana domyślnego sterownika

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI

6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI 6M 500V 6M 1000V MEGAOMOMIERZ INSTRUKCJA OBSŁUGI WSTĘP Miernik ten jest łatwym w użyciu, przenośnym 3 ½ cyfrowym megaomomierzem zaprojektowanym do łatwego pomiaru rezystancji izolacji przy użyciu tylko

Bardziej szczegółowo

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863

Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 Kontroler LED RGB IR 12V 6A + pilot 44 przyciskowy kod produktu: T863 INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup kontrolera T863. Przed instalacją należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, aby zapewnić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI II.SZB2v1.01 ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1. Strona: Stron: 1 6 INSTRUKCJA INSTALACJI ZASILACZ BUFOROWY SZB2v1 13,8V 2,2A V1.0 Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

Akumulator mobilny mah

Akumulator mobilny mah Akumulator mobilny 10000 mah Instrukcja obsługi 31888 I. Wprowadzenie Ten produkt to lekki, wydajny, stylowy i ekologiczny akumulator mobilny do większości urządzeń przenośnych, który można stosować zawsze

Bardziej szczegółowo

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003

EC Vent. Instrukcja montażu. Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 P L Dokument przetłumaczony z języka angielskiego -PL 2013-06-25 A003 Spis treści 1 Deklaracja zgodności... 1 2 Ostrzeżenia... 2 3 Prezentacja produktu... 3 3.1 Informacje ogólne... 3 3.1.1 Opis sterownika

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji

SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji SP-1101W/SP-2101W Instrukcja Szybkiej Instalacji 05-2014 / v1.0 1 I. Informacje o produkcie I-1. Zawartość opakowania Przełącznik Smart Plug Instrukcja Szybkiej Instalacji CD z szybkiej instalacji I-2.

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych

Ładowanie akumulatorów kwasowo- ołowiowych Prostownik Voltcraft VCW 12000 Instrukcja obsługi Nr produktu: 855980 Opis urządzenia 1 Uchwyt do przenoszenia urządzenia 2 Komora na kable (z tyłu prostownika) 3 Wyświetlacz 4 Gniazdko 12 V (z tyłu prostownika)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227

INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY. Wersja 9227 INSTRUKCJA OBSŁUGI UMS-1 UNIWERSALNY MODUŁ STERUJĄCY Wersja 9227 Spis treści. Wstęp... 3 Obsługa... 3 Ustawianie parametrów... 4 Tabela 1. Zakres regulacji parametrów modułu UMS-1... 4 Temperatura wody

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Zasilacze z serii MDR Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Sygnalizacja optyczna stanu pracy... 4 2.3 Połączenia zdalnej

Bardziej szczegółowo

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306

SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 SZLABAN AUTOMATYCZNY HATO-3306 Instrukcja montażu i obsługi Szlaban automatyczny nie jest przeznaczony do obsługi ruchu pieszych. Szlaban automatyczny jest przeznaczony do obsługi ruchu pojazdów. UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART

Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART IP2030-PL/QS, wersja AA Jednostka sterująca Mobrey serii MCU900 4 20 ma + HART Skrócona instrukcja instalacji OSTRZEŻENIE Nieprzestrzeganie poniższych wskazówek instalacyjnych może spowodować śmierć lub

Bardziej szczegółowo

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS)

ORVALDI ATS. Automatic Transfer Switch (ATS) ORVALDI ATS Automatic Transfer Switch (ATS) 1. Wprowadzenie ORVALDI ATS pozwala na zasilanie krytycznych odbiorów z dwóch niezależnych źródeł. W przypadku zaniku zasilania lub wystąpienia zakłóceń podstawowego

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi

Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030. Instrukcja obsługi Miernik Analogowo - Cyfrowy AX-7030 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje dotyczące bezpieczeństwa... 4 1.1. Wstęp... 5 1.2. Podczas wykonywania pomiarów... 5 1.3. Po zakończeniu pomiarów... 5 2.

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi

URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250. Instrukcja obsługi URZĄDZENIE ROZRUCHOWE BAT 250 Instrukcja obsługi Spis treści 1. Wskazówki dla użytkownika...3 1.1 Informacje podstawowe...3 1.2 Wskazówki dotyczące BHP...3 2. Zakres wyposażenia fabrycznego i pierwsze

Bardziej szczegółowo

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42

Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 Moduł Komunikacyjny MCU42 do systemu AFS42 IOT - Instrukcja Obsługi - Informacja Techniczna Aktualizacja 2015-05-05 13:04 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Wspólna 9, tel/fax (32) 754 54 54, 754

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa pl.avm.de AVM GmbH Alt-Moabit 95 10559 Berlin Niemcy Telefon +49 30 39976-0 info@avm.de 411328005 Zawartość opakowania Oto FRITZ! Repeater 310 Bezpieczeństwo Power WPS FRITZ! Repeater

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja i obsługa Konfiguracja i obsługa www.avm.de/en AVM GmbH - Alt-Moabit 95 D-10559, Germany 411328002 Zawartość opakowania Power WPS Oto FRITZ! Repeater 310 Niniejszy opis jest pomocny przy pierwszej konfiguracji urządzenia

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS

Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS Instrukcja obsługi zasilaczy awaryjnych serii AT-UPS 1. Uwagi o bezpieczeństwie 2. Zasady pracy: 1. Normalny tryb pracy 2. Awaryjny tryb pracy 3. Akumulator i ładowanie 3. Główne cechy: 1. Bezobsługowa

Bardziej szczegółowo

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air

LABCONTROL EASYLAB. The art of handling air 5.3/4/PL/1 LABCONTROL EASYLAB Moduły rozbudowy elektronicznego sterownika EASYLAB Moduł zasilania / moduł zasilania z UPS Typ Typ -USV The art of handling air TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi

Era Internet Stacjonarny Modem ADSL Webr@cer 821. Instrukcja obsługi Era Internet Stacjonarny Modem A Webr@cer 821 Instrukcja obsługi 1. Modem bezprzewodowy A 1.1. Panel przedni Etykieta Działanie Wył. Opis Urządzenie nie jest zasilanie Wł. Urządzenie podłączone do zasilania

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44

Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Przygotowanie do konfiguracji parametrów sterownika GSM-44 Działanie sterownika GSM-44 zależy od konfiguracji. 1. Kartę SIM należy aktywować w telefonie komórkowym. Należy ustawić załączanie (logowanie)

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego

Instrukcja montażu. Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego 6303 0180 03/003 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły funkcyjne xm10 do do naściennych i stojących kotłów grzewczych i do montażu naściennego Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający

Instrukcja obsługi. Aktor przełączający Instrukcja obsługi Aktor przełączający 1289 00 Spis treści 2 Opis urządzenia... 3 Elementy obsługi i wskazania... 4 Zaciski przyłączeniowe... 7 Montaż... 8 Ustawianie trybu pracy... 9 Przełączanie trybu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 IU SY3 INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CZYTNIKA KART PROCESOROWYCH SYGNET 3v1 Spis treści: 1. Wymagania systemowe...2 2. Parametry techniczne...2 3. Zestaw montażowy...2 4. Montaż czytnika...2 5. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne...

1. Przeznaczenie urządzenia... 2 2. Umiejscowienie... 2 3. Rozpoczęcie użytkowania... 2. 4. Konserwacja... 7 5. Dane techniczne... Naświetlarka UV Podręcznik użytkownika Wszelkie kopiowanie, odtwarzanie i rozpowszechnianie niniejszej instrukcji wymaga pisemnej zgody firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Przeznaczenie urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE

Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE Instrukcja użytkowania oprogramowania SZOB LITE wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania... 3 2. Podłączenie licznika do komputera lub sieci... 3 3. Uruchomienie oprogramowania... 3 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D

Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Instrukcja obsługi Zasilaczy LUTSOL KPS305D Dziękujemy Państwu za zakup zasilacza LUTSOL Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi przed użyciem urządzenia. Prosimy o zachowanie instrukcji do ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska

Kamera. Kamera sieciowa Cube. Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Kamera Kamera sieciowa Cube Skrócona instrukcja obsługi wersja polska Niniejsza skrócona instrukcja obsługi dotyczy modeli: DS-2CD2412F-I (W), DS-2CD2432F-I (W) UD.6L0201B1273A01EU 1 Kamera sieciowa Cube

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n

Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Instrukcja wgrywania aktualizacji oprogramowania dla routera Edimax LT-6408n Uwaga! Nowa wersja oprogramowania oznaczona numerem 1.03v jest przeznaczona tylko dla routerów mających współpracować z modemem

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY

Bardziej szczegółowo

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR

Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Kinkiet solarny LED ze stali nierdzewnej z czujnikiem PIR Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kinkietu solarnego LED z czujnikiem PIR. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej

Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Obowiązuje od 1 stycznia 2010 roku www.emyto.sk 1. Zawartość opakowania nleitung zur edienung des Fahrzeuggeräts OU/ Instrukcja obsługi jednostki pokładowej Proszę

Bardziej szczegółowo

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi

Moduł przekaźnika czasowego FRM01. Instrukcja obsługi Moduł przekaźnika czasowego FRM01 Instrukcja obsługi Przekaźnik wielofunkcyjny FRM01, przeznaczone dla różnych potrzeb użytkowników, przy projektowaniu mikrokontroler, z zaprogramowanymi 18 funkcjami,

Bardziej szczegółowo

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Instrukcja montażu Strona 2 Ultraheat elektryczne ogrzewanie dodatkowe Spis treści Stosowane symbole... 2 Instrukcja montażu Przeznaczenie... 3 Deklaracja

Bardziej szczegółowo