Automaty do zadań specjalnych. Olga Maciaszek-Sharma, Artur Kotow Wersja 1,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Automaty do zadań specjalnych. Olga Maciaszek-Sharma, Artur Kotow Wersja 1, 13.05.2014"

Transkrypt

1 Automaty do zadań specjalnych Olga Maciaszek-Sharma, Artur Kotow Wersja 1,

2 Agenda Kilka pytań do publiczności Po co się męczyć? Studium przypadku Olympus Wprowadzenie Opis rozwiązania Wnioski Studium przypadku Inmarsat Wprowadzenie Opis rozwiązania Wnioski Podsumowanie Outbox Commercial in Confidence 04 October 2014

3 Kilka pytań do publiczności Kto z Was zajmuje się automatyzacją? Kto z Was nagrywa scenariusz przy użyciu REC w swoim narzędziu? Kto z Was samodzielnie pisze kod w używanym narzędziu? Kto z Was tworzy własne narzędzia? Ręka do góry

4 Po co się męczyć? Wyważanie otwartych drzwi? Bariery wejścia Wyzwania Technologiczne Wyzwania biznesowe, czyli trzeba przekonać klienta Rezultaty biznesowe Rozwój kompetencji

5 Studium przypadku Olympus Branża medyczna Wysokie wymagania jakościowe Integracja z urządzeniami medycznymi Aplikacja napisana w Javie, wykorzystująca GWT i Springa Ponad 200 procesów Ponad 1000 scenariuszy testowych Ciągła regresja Projekt w metodyce WAGILE Ewolucja automatyzacji

6 Dlaczego nie Selenium IDE?

7 Nasze rozwiązanie - pakiety Podział klas na pakiety: data, pages, tests Dane Obiekty stron Skrypty testowe

8 Nasze rozwiązanie - klasy danych Klasy pozwalająca tworzyć obiekty zawierające dane wykorzystywane do pracy z formularzami

9 Nasze rozwiązanie klasa SeleniumBrowser Opakowuje WebDriver Oddzielne metody na często wykonywane operacje: Wyszukiwanie elementów Wybieranie elementów na listach Wpisywanie tekstu Obsługa alertów Oczekiwanie na załadowanie się danego elementu Obsługa alertów Obsługa debugid

10 Nasze rozwiązanie klasa SeleniumBrowser public void writetextbygwtid(string fieldid, String value) { WebElement webelement = bygwtid(fieldid); if (!webelement.gettagname().equalsignorecase("input") &&!webelement.gettagname().equalsignorecase("textarea")) { webelement = webelement.findelement(by.cssselector("input,textarea")); writetext(webelement, value); Wprowadzanie tekstu public boolean acceptalertifpresent() { try { driver.switchto().alert().accept(); return true; catch (NoAlertPresentException Ex) { return false; Akceptowanie alertów

11 Nasze rozwiązanie klasa TableHelper Tabele identyfikowane za pomocą debugid Metody zwracające zawartość komórek Metody zwracające wiersze tabeli ze zdefiniowaną zawartością Metody zliczające rekordy Obsługa sortowania i stronicowania

12 Nasze rozwiązanie klasa TableHelper Zwracanie zawartości komórki public String getcelldata(webelement row, int columnindex) { List<WebElement> divs = rowcelldivs(row); WebElement cell = divs.get(columnindex); return cell.gettext(); Zwracanie zawartości wiersza public String[] columncellcontents(integer columnindex) { List<WebElement> rows = allrows(); System.out.println("Got all rows"); String[] result = new String[rows.size()]; for (int i = 0; i < rows.size(); i++) { WebElement rowelement = rows.get(i); result[i] = rowcellcontents(rowelement)[columnindex]; System.out.println("Found cells: " + result.length); return result;

13 Nasze rozwiązanie klasa TableHelper Wyszukiwanie wierszy na podstawie zawartości konkretnej kolumny List<WebElement> findrowswithmatchingcell(cellmatcher cellmatcher, Integer columnindex) { List<WebElement> result = Lists.newArrayList(); for (WebElement row : allrows()) { List<WebElement> divs = rowcelldivs(row); if (cellmatcher.matches(divs.get(columnindex))) { result.add(row); return result;

14 Nasze rozwiązanie klasy stron Wykorzystanie modelu Page Objects Klasy reprezentują widoki aplikacji i pozwalają na wykonywanie operacji dostępnych na danym widoku, np. wypełnienie formularza, pobranie wartości danego pola, etc. Wszystkie strony dziedziczą z AbstractPage Obiekt SeleniumBrowser przekazywany jako argument Metody kończące się zmianą widoku zwracają obiekt nowoutworzonej strony

15 Nasze rozwiązanie klasy stron W każdej klasie strony metody pozwalające na realizację odpowiednich akcji z danego widoku public EditOrderPage openeditorderpageviaorderdetails() { viewfirstorderdetailsviaactions(); browser.find(by.linktext("edytuj")).click(); browser.waitfortext("edycja zamówienia"); return new EditOrderPage(browser);

16 Nasze rozwiązanie klasy testów Klasy testów zgrupowane w pakiety odpowiadające obszarom aplikacji Wszystkie testy dziedziczą z klasy AbstractGuiTest Operacje logowania i wylogowania użytkowników Pobranie danych z pliku properties Ustawienie domyślnych wartości WebDriver a Testy obszarów dziedziczą dodatkowo z klas abstrakcyjnych dla danego obszaru Generowanie danych

17 Nasze rozwiązanie klasy public void shoulddisplaycomponentdata() { // Given login(labuser, labpassword); final FoldersForDiagnosisPage foldersfordiagnosispage = menuhelper.gotofoldersfordiagnosispage(); if(foldersfordiagnosispage.getfirstfoldercode()!= null){ final EditDiagnosisPage editdiagnosispage = foldersfordiagnosispage.opendiagnosisforfirstfolder(); Czytelne nazwy obiektów stron i metod // When editdiagnosispage.scanfirstcomponent(); // Then asserttrue(browser.textispresent("opis makroskopowy")); asserttrue(browser.textispresent(diagnosisreferraldata.getmacroscopedescription())); else { getfolderpackagefordoctor(); shoulddisplaycomponentdata(); Asercje

18 Nasze rozwiązanie klasy public void shouldstopgrossingreferral() throws InterruptedException { // Given login(labuser, labpassword); ReferralsForGrossingPage referralsforgrossingpage = menuhelper.gotogrossingandchoosepartner(); final String referralcode = referralsforgrossingpage.getfirstelementtogross(); if (referralcode!= null) { final ReferralGrossingPage referralgrossingpage = referralsforgrossingpage.startgrossing(referralcode); referralgrossingpage.createstoragebinifnotexists(); //When referralsforgrossingpage = referralgrossingpage.stopgrossing(); //Then String status = referralsforgrossingpage.getelementstatusbycode(referralcode); assertequals(in_grossing, status); else { logout(); generatereferraltogross(); shouldstopgrossingreferral(); Jeżeli brakuje danych, generujemy je metodą z klasy abstrakcyjnej i ponownie uruchamiamy test

19 Nasze rozwiązanie klasy testów public abstract class AbstractLaboratoryTest extends AbstractGuiTest { String generatereferraltogross() throws InterruptedException { login(officeuser, officepassword); ClientTasks clienttasks = new ClientTasks(menuHelper, generator); String referralcode = clienttasks.createreferralwithtissuecontainer(); dispatchandcollectreferral(clienttasks, referralcode); logout(); return referralcode; Jeżeli brakuje danych, generujemy je metodą z klasy abstrakcyjnej i ponownie uruchamiamy test

20 Dlaczego nie Selenium IDE? Nieczytelne testy-tasiemce wbrew wszystkim dobrym praktykom programistycznym Używanie zmiennych oznaczeń do identyfikacji elementów na stronach brak odporności na zmiany Brak waitów przy odtwarzaniu testy notorycznie się wywalają Konieczność dodatkowej obsługi zmiennych wartości Konieczność dodatkowej obsługi asercji

21 Wnioski Jakie zalety i wady tego podejścia zauważacie? - Lepsza jakość kodu - Większa kontrola - Łatwość utrzymania - Łatwiejsza identyfikacja błędów - Tworzenie frameworku testowego i skryptów bardziej czasochłonne - Wymaga większych kompetencji

22 Studium przypadku Inmarsat Branża telko Częste wydania Internet satelitarny Aplikacja oparta na PeopleSoft CRM 120 komunikatów do regresji Wysokie wymagania jakościowe Ciągła regresja Projekt w metodyce Waterfall Różne cele automatyzacji

23 Dlaczego nie testy po GUI? Dostępne środowiska testowe o słabej wydajności Specyfika klienta przeważające wykorzystanie (ok. 80%) plików XML do wprowadzania zmian w bazie systemu PeopleSoft, a tylko ok. 20% operacji wykonywanych z poziomu GUI

24 Nasze rozwiązanie klasy wzorców Wykorzystanie SimpleFramework XML Klasy tworzące szkielety poszczególnych powtarzalnych elementów wykorzystywanych w XML ach Określenie struktury elementów XML i poprzez wykorzystanie adnotacji i odpowiednie zdefiniowanie konstruktorów

25 Nasze rozwiązanie klasy = "Package") public class Package = "Parameter", inline = true) protected final List<Parameter> packageparameters; Elementy modułu Package z adnotacjami Element i = "PackageAttributes", required = false) protected PackageAttributes = true) protected final List<Service> services; Konstruktor public Package(PackageAttributes attributes, PackageParameters packageparameters, List<Service> services) { this.attributes = attributes; this.packageparameters = packageparameters.packageparameters; this.services = services;

26 Nasze rozwiązanie klasy = "PackageAttributes") public class PackageAttributes { Klasa reprezentująca moduł PackageAttributes zawarty w Package z poprzedniego = true, required = false) protected final ArrayList<Parameter> parameters; public PackageAttributes(ArrayList<Parameter> parameters) { this.parameters = parameters;

27 Nasze rozwiązanie klasy generatorów Pozwalają tworzyć gotowe XMLe na podstawie klas szkieletów Każdy generator dziedziczy z klasy AbstractBusinessRequestBuilder W konstruktorze przekazywany jest obiekt klasy BusinessRequestData zawierający dane biznesowe Każdy generator tworzy konkretny typ XMLa złożony z klocków zdefiniowanych w klasach - wzorcach

28 Nasze rozwiązanie klasy generatorów public class ActivatePackageBusinessRequestBuilder extends AbstractBusinessRequestBuilder { public ActivatePackageBusinessRequestBuilder(BusinessRequestData businessrequestdata) { super(businessrequestdata); Obiekt zawierający dane Implementacja metody abstrakcyjnej z protected BusinessData createbusinessdata() { Parameter parameter = new Parameter("CustomerId", businessrequestdata.getcustomerid()); return new BusinessData(parameter, createpackage()); protected Package createpackage() { PackageData packagedata = businessrequestdata.getpackagedata(); Parameter imsi = new Parameter("IMSI", packagedata.getimsi()); Parameter iccid = new Parameter("ICC-ID", packagedata.geticcid()); return new Package(createPackageAttributes(packageData), createpackageparameters(packagedata.getpackageid(), packagedata.getproductid()), createbulkservice(imsi, iccid), createservicepackages(packagedata.getproductid()));

29 Nasze rozwiązanie zasilanie XMLi danymi Dane do testów pobierane z baz PeopleSoft a działających na środowiskach testowych Rezultaty testów i kluczowe dane zapisywane w specjalnie utworzonej bazie testowej Odpowiednie klasy DataAccessObject i DataTransferObject

30 Nasze rozwiązanie zastosowania i statystyki Skrypty testowe do Regresji z wykorzystaniem frameworku JUnit generowanie XMLi, przepuszczanie przez system i analiza odpowiedzi 120 przypadków testowych Uruchamiane co tydzień Zrealizowana regresja 4 release ów Generowanie danych do testów wydajnościowych Generowanie jednorazowo po 1000 plików XML plików XML wygenerowane w trakcie 4 release ów Wygenerowanie paczki 1000 XML i z pobraniem danych z bazy PS i zapisem do bazy testowej -> ok. 25min Outbox Commercial in Confidence 04 October 2014

31 Wnioski Jakie zalety i wady tego podejścia zauważacie? - Dostosowanie testów do specyfiki wykorzystania systemu przez klienta - Prosta i szybka generacja danych testowych - Stworzenie rozwiązania znacznie mniej czasochłonne niż przygotowanie dobrych skryptów do testów po GUI - Zespół rozwijający i utrzymujący narzędzie musi mieć odpowiednie kompetencje programistyczne

32 Podsumowanie Rozwiązania dostosowane do specyfiki danego projektu Rozwiązania łatwe w utrzymaniu Wyższy próg wejścia Nie zawsze warto stosować... warto rozważyć

33

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych

Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Przemysław Walerianczyk Nr albumu 7143 Różne podejścia do projektowania aplikacji internetowych Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Symulator gry na giełdzie "Stock Shark"

Symulator gry na giełdzie Stock Shark Marcin Fijałkowski, 163894 Wrocław, 22.05.2012 Piotr Kłys, 171168 Mateusz Krawczyk, 171031 grupa WT/13 Symulator gry na giełdzie "Stock Shark" Dokumentacja do projektu z Zastosowania Informatyki w Gospodarce

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

MDGL - Deklaratywny język do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika

MDGL - Deklaratywny język do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marek Drob 4061 MDGL - Deklaratywny język do tworzenia graficznych interfejsów użytkownika Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov

NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM. 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov NHibernate - badanie możliwości i opracowanie przykładów wykorzystania technologii ORM 2010-02-15 Pollitechnika Koszalinska Wlodzimierz Khadzhynov 1. Wstęp...2 2. Tworzenie podstawowej struktury...3 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD

PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE Z TTD Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Andrzej, Wiktor Nowak Nr albumu s10018 PROGRAMOWANIE ZORIENTOWANE BEHAWIORALNIE, JAKO RECEPTA NA PROBLEMY ZWIĄZANE

Bardziej szczegółowo

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial

Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I ELEKTRONIKI KIERUNEK INFORMATYKA Sync Framework na Windows Phone 7.5 tutorial Autorzy PIOTR BOBER TOMASZ CUDEK Przedmiot BAZY

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w Visual Basic.Net

Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wykłady z informa t yki Janusz Górczyński Podstawy programowania w Visual Basic.Net Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu Sochaczew 20012 Zeszyt ten jest ósmą pozycją w serii materiałów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Podstawy otwartych języków programowania Język Java

Podstawy otwartych języków programowania Język Java Podstawy otwartych języków programowania Język Java Wiktor Wandachowicz Platforma Java Stworzona przez Sun Microsystems, Inc. J2SE Java 2 Standard Edition (platforma ogólnego przeznaczenia/desktop) J2EE

Bardziej szczegółowo

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie

Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie A Język C# A.1. Aplikacje konsolowe w języku C# A.1.1. Wprowadzenie Język C# (wymawiamy: C sharp ) jest językiem przeznaczonym do tworzenia aplikacji, które działają w środowisku.net Framework. Jest to

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI

Framework do deklaratywnego tworzenia GUI 1 Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Piotr Nitecki Nr albumu 7502 Framework do deklaratywnego tworzenia GUI Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN. (1.1 RC2 build 03.01.2005) e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl J2EE Project PRZEMYSŁAW SOŁTAN e-mail: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl (1.1 RC2 build 03.01.2005) Dokumentacja Proces tworzenia niniejszego dokumentu zrealizowano przy użyciu darmowego oprogramowania OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC

Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC Rozdział 24. Księga gości w MVC. Porównanie ASP.NET Web Forms i ASP.NET MVC Jacek Matulewski Materiały udostępnione studentom uczestnikom kursu.net na WFAiIS UMK w roku 2013/2014 Rozdział z książki ASP.NET

Bardziej szczegółowo

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta

Microsoft Visual Studio 2010. Księga eksperta Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski

Podstawy programowania w języku Java. mgr inż. Piotr Kowalski Podstawy programowania w języku Java mgr inż. Piotr Kowalski 18 stycznia 2013 Spis treści 1 Podstawy architektury komputera 5 1.1 Części składowe komputera..................... 5 1.1.1 Rzecz o rejestrach......................

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu

Platforma.NET Wykład 12 Model widok i kontroler Model View Controller. Spis treści. Plan wykładu spotkania tydzień po tygodniu Model widok i kontroler Model widok i kontroler Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 29 listopada 2011 V1.1 1/ 40 Model widok i kontroler Spis treści

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Uniwersytet Łódzki Wydział Matematyki i Informatyki Michał Bieńkowski Numer albumu 289475 Wysokopoziomowy silnik gier dla urządzeń mobilnych z systemem Android Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie

REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

ibatis jest propozycją fundacji Apache na

ibatis jest propozycją fundacji Apache na Biblioteka miesiąca David de Rosier ibatis bazodanowy robotnik ibatis jest propozycją fundacji Apache na współpracę aplikacji Java,.Net i Ruby z bazami danych. Podstawową ideą przy tworzeniu biblioteki

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework)

Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Pierwsze kroki z Zend Framework (tytuł oryginału: Getting Started With Zend Framework) Autor: Rob Allen, www.akrabat.com Tłumaczenie: Radosław Benkel, @singlespl Wersja dokumentu 1.7.5 Copyright 2006,

Bardziej szczegółowo