TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH"

Transkrypt

1 MAŁGORZATA CZULAK DAWID KURCZYK Katedra Inżynierii Produkcji Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej TECHNIKI TWORZENIA ORAZ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA SPACERÓW WIRTUALNYCH Streszczenie: W artykule omówiono dwa rodzaje wirtualnego spaceru, tj. spacer od punktu do punktu oraz wirtualny spacer swobodny wraz z technikami wykorzystywanymi do ich tworzenia. Przedstawiono również obszary, w których są one najczęściej wykorzystywane, zarówno w życiu codziennym jak i w dziedzinie inżynierii produkcji. Podano obszerne informacje dotyczące tendencji rozwojowych w tym obszarze oraz możliwych dróg wykorzystania najnowszych osiągnięć z zakresu sprzętu i oprogramowania wspierającego techniki Virtual Reality. Słowa kluczowe: wirtualny spacer, wirtualna wycieczka, panoramy, skanowanie laserowe 1. Wprowadzenie Od drugiej połowy ubiegłego stulecia aż do chwili obecnej obserwuje się szybki rozwój technologii informacyjnych. Wiele aspektów życia przeniosło się do świata wirtualnego nie trzeba już wychodzić z domu by zrobić zakupy, opłacić rachunki, studiować czy zobaczyć się ze znajomymi. Czasami mogło by się wydawać, że limit korzyści płynących z tego obszaru został już wyczerpany, jednak okazuje się, że nowych pomysłów jest sporo, a stare są ciągle udoskonalane i coraz szerzej wykorzystywane. Na przestrzeni ostatniego stulecia czas podróży uległ radykalnemu skróceniu, dzięki czemu w ciągu 24 godzin możemy znaleźć się w dowolnym zakątku świata. Mimo tak wielkiego postępu skracanie czasu przemieszczania się ma

2 44 Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk swoje nieprzekraczalne granice. Uwzględniając chęć minimalizacji kosztów i skrócenie czasu dotarcia do celu, w niektórych przypadkach nie wysyła się petenta na "miejsce" do petenta za sprawą wirtualnej rzeczywistości, a dokładnie za sprawą wirtualnego spaceru. Sytuacje, w których jest to możliwe przedstawiono w dalszej części artykułu. 2. Rodzaje i techniki tworzenia wirtualnego spaceru Wirtualna wycieczka lub też wirtualny spacer stanowi odwzorowanie w wirtualnej rzeczywistości określonej lokalizacji. Uzyskany stopień realizmu, jak również sposób jego prezentacji zależy od tego w jakim celu odwzorowanie zostało stworzone, a przede wszystkim od techniki, przy pomocy której zostało opracowane. W ramach artykułu zostały omówione dwa rodzaje wirtualnych spacerów, różniących się stopniem swobody poruszania się w przestrzeni: spacer połączonych serii panoram (od punktu do punktu) oraz spacer swobodny Spacer od punktu do punktu Zdjęcia VR (z ang. VR protography, virtual reality photography) tj. przechwycenie sceny w postaci jednego obrazu - stanowią zdjęcia panoramiczne (najczęściej sferyczne), czyli obrazy obejmujące zazwyczaj zakres pola widzenia pełnej sfery [1], umożliwiające dodatkowo interaktywne rozglądanie się w dowolnym kierunku ukazanego obszaru, a także przybliżanie i oddalanie widoku. Tworzenie panoram sferycznych polega na łączeniu ze sobą wielu zdjęć wykonywanych w serii. Ich liczba zależy od ogniskowej obiektywu im jest ona niższa tym mniej zdjęć jest wymaganych. Najlepsze efekty można osiągnąć przy wykorzystaniu obiektywu typu "rybie oko". Aby jednak z różnych obrazów powstał jeden z niewidocznymi granicami pomiędzy składowymi obrazu należy je wykonać zachowując pewne określone reguły. Pojedyncze zdjęcie VR ukazuje przestrzeń z jednego punktu reprezentującego położenie widza, dlatego też poszczególne kadry powinny być tworzone z jednego określonego punktu, leżącego na osi obrotu aparatu fotograficznego. By mieć pewność, że wszystkie składowe będą mogły się poprawnie połączyć w jedną całość zachowując płynne przejście pomiędzy poszczególnymi fotografiami, oś obrotu kamery umieszcza się w miejscu, gdzie przechodzi ona przez tzw. punkt nodalny. Punkt ten stanowi optyczny środek obiektywu, a więc jest to miejsce, w którym krzyżują się promienie świetlne wpadające przez przednią soczewkę [2].

3 Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych 45 Podczas robienia zdjęć panoramicznych można posłużyć się zwykłym statywem, jednak ważne jest, aby był on stabilny. Istnieją również specjalistyczne statywy umożliwiające obrót o równy skok aparatu względem punktu nodalnego z głowicą panoramiczną wyposażoną w poziomicę, gdyż sekwencja obrazów musi wykonana w jedne płaszczyźnie, równoległej do podłoża. Ponadto każde kolejne zdjęcie (w poziomie) powinno pokrywać się z poprzednim w co najmniej 30%.[3] Równie istotnym warunkiem dobrego zdjęcia panoramicznego jest uzyskanie spójnej kolorystyki oraz prawidłowej głębi ostrości, dlatego ważne jest, aby wszystkie fotografie były wykonane z zachowaniem takich samych ustawień aparatu fotograficznego. Jednak w przypadku fotografowania obszaru o nierównomiernym doświetleniu można wykorzystać technikę HDR (ang. High Dynamic Range). Polega ona na wykonaniu kilku zdjęć różniących się tylko wartością ekspozycji, osiągając tym sposobem odtworzenie najciemniejszych oraz najjaśniejszych obszarów na różnych fotografiach. Następnie za pomocą jednego z programów do grafiki rastrowej, np. Adobe Photoshop komponuje się taką serię w jeden obraz o specyficznej, szerokiej gamie kolorów. Rys. 1. Punkt nodalny [3] Otrzymane w ten sposób dane są wykorzystywane do stworzenia zdjęcia panoramicznego w przeznaczonym do tego celu programie, np. PT Gui lub Panorama Perfect Lite. Dysponując szeregiem gotowych panoram sferycznych, można stworzyć pomiędzy nimi powiązania i w ten sposób stworzyć wirtualną wycieczkę. Panoramy są ze sobą połączone przy pomocy sieci zależności. Sieć taką tworzy się poprzez dodanie do zdjęć panoramicznych aktywnych linków, których kliknięcie przenosi użytkownika w określony obszar. W ten sposób powstają rozległe mapy z punktami, w obrębie których można się przenosić. Główną zaletą tej metody jest fakt, iż nie wymaga ona wysokich nakładów finansowych, proces tworzenia jest stosunkowo krótki i mało skomplikowany, a wykonać taką wycieczkę może każdy, kto posiada aparat cyfrowy i potrafi stworzyć powiązania pomiędzy zdjęciami VR w jednym

4 46 Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk z wielu dostępnych programów na rynku, np. Tourweaver, Hugin, Pano2VR, Autopano Tour, czy wspomniany już wcześniej PTGui. Wirtualne spacery wykonywane są najczęściej z wykorzystaniem technologii Flash, dlatego też może być on odtworzony w każdej przeglądarce, co stanowi duży atut w przypadku chęci dotarcia do jak najszerszego grona osób [4]. W zależności od potrzeb, wirtualny spacer można wzbogacić o dodatkową funkcjonalnością dodając mapę ułatwiającą nawigację podczas spaceru, dźwięki tła czy hot-spoty dostarczające dodatkowych informacji o odwiedzanym punkcie Spacer swobodny Idea wirtualnego spaceru swobodnego jest taka sama jak w przypadku spaceru od punktu do punktu, jednak sposób prezentacji, jak również tworzenia tego rodzaju wycieczek różni się diametralnie. Technika ta jest rodzajem wizualizacji 3D, gdzie odbiorca sam decyduje po jakiej ścieżce będzie się poruszał, kiedy się zatrzyma i czemu będzie się przyglądał. Obraz podobnie jak w spacerze od punktu do punktu ukazany jest z perspektywy pierwszej lub trzeciej osoby poruszającej się w obrębie sceny i w przeciwieństwie do spaceru od punktu do punktu obiekty przesuwają się na bieżąco względem postaci tak jak w przypadku gier komputerowych [5]. Stworzenie sceny, po której będzie poruszał się uczestnik wirtualnego spaceru odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania typu CAD. Wybór oprogramowania i techniki tworzenia sceny jest zdeterminowany przez takie czynniki jak: cel przedsięwzięcia, stopień realizmu lub dostępne środki finansowe. Wystarczającym, a do tego stosunkowo prostym i szybkim sposobem może okazać się stworzenie modelu bazującego na fotografiach lub mapach [6]. Topografię terenów można odtworzyć wraz z przybliżonym ukształtowaniem powierzchni poprzez możliwość zaimportowania map lub zdjęć lotniczych od Bing Maps, OpenStreetMap lub popularnych Google Earth / Maps bezpośrednio do programu CAD. Niestety ani fotografie ani mapy nie są w stanie oddać w pełni szczegółowej formy obszaru i w efekcie mogą pojawić się niezgodności projektu z przestrzenią rzeczywistą, za duże uproszczenia, przekłamania etc. Rozwiązaniem tego problemu okazuje się być skaning laserowy (z ang. TLS Terrestrial Laser Scanning) umożliwiający bardzo dokładny, szybki i bezdotykowy pomiar przestrzeni. Skanery laserowe stanowią nowe podejście do zbierania informacji pomiarowych. Są zdolne do rejestracji kilkuset tysięcy danych na sekundę, a dane uzyskane w ten sposób noszą miano chmury punktów (z ang. point cloud) [7]. Chmura punktów jest zbiorem milionów punktów zorientowanych w przestrzeni trójwymiarowej, która wiernie odwzorowuje skanowane otoczenie.

5 Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych 47 Wiele popularnych programów CAD, takich jak AutoCAD, Maya, 3DSMax, czy Microstation, umożliwia importowanie chmur punktów, dzięki czemu możliwe jest bardzo dokładne odwzorowanie w postaci modelu bryłowego obszaru zarejestrowanego skanerem 3D. Bazowanie jedynie na chmurze punktów wyświetlanej w programie może być czasami utrudnione (np. przez zaszumienia lub zbyt niską gęstość danych). Wsparcie wizualne może tu udzielić przeglądarka chmur punktów, np. Leica TruView działająca na identycznej zasadzie jak wirtualne spacery od punktu do punktu, z tą różnicą, że obrazy generowane są na podstawie chmury punktów. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by do tego celu stworzyć przeglądarkę zdjęć panoramicznych. Rys. 2. Efekt mappingu [8] W kontekście spaceru wirtualnego 3D należy dążyć do jak najprostszych form geometrycznych modelu, tj. możliwie największego ograniczenia liczby wierzchołków i poligonów bryły, gdyż im jest ich więcej, tym potrzebna jest większa moc obliczeniowa. Z tego względu istotny element projektu stanowią tekstury i materiały mogące zwiększyć kilkukrotnie stopień odwzorowania. Właściwie przygotowana tekstura poprzez nadane jej odpowiedniej własności mapowania (np. bump mapping, displacement mapping etc.) potrafi sprawić wrażenie dużej szczegółowości płaskiej powierzchni, oszczędzając czas oraz przede wszystkim zmniejszyć stopień skomplikowania stanowiący kluczową wartość i tym samym skraca czas wczytywania się pliku, co jest bardzo istotne przy wyświetlaniu go w przeglądarce internetowej. To, jak scena będzie prezentowała się w wirtualnej przestrzeni zależy od renderingu, czyli tworzenia dwuwymiarowej reprezentacji modelu 3D na ekranie komputera. Jego finalny efekt, oprócz unikalnych ustawień, związany jest bezpośrednio z ustawieniem kamer, świateł oraz właściwościami materiałów. Zadaniem renderingu jest jak najwierniejsze oddanie rzeczywistych warunków wizualnych i mimo, że obecnie możliwe jest stworzenie fotorealistycznej ani-

6 48 Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk macji, wymaga to przetworzenia dużej ilości danych, co może uniemożliwić umieszczenie wirtualnego spaceru na stronie internetowej, lub znacznie wydłużyć czas jego wczytywania. Dlatego, by skrócić czas renderingu i zmniejszyć wymagania sprzętowe wirtualnego spaceru, często stosuje się light mapping, którego działanie można opisać jako jednorazowe nałożenie na teksturę efektu padania świateł i cieni, dzięki czemu nie trzeba stale wyliczać oświetlenia dla nieruchomych obiektów [9]. Poza plikiem 3D stanowiącym wirtualną przestrzeń, kluczową kwestią jest dobór silnika graficznego integrującego elementy wirtualnego spaceru. Najpopularniejszymi przykładami mogą być: Unreal Engine, Frostbite, id Tech, CryEngine, Gamebryo, RAGE, Unity czy ShiVa. Składają się one z modułów odpowiedzialnych za m.in fizykę - a więc symulowanie zachowania obiektów, animację, interpreter [10]. Proces tworzenia interaktywnego spaceru wymaga znajomości języka programowania obsługiwanego przez dany silnik, w którym pisane będą skrypty odpowiedzialne za interakcję użytkownika z otoczeniem po którym spaceruje. Takie przedsięwzięcie wymaga dużych nakładów finansowych, związanych z niezbędnym sprzętem oprogramowaniem i zatrudnieniem grafików oraz programistów. Czas trwania realizacji spaceru może być różny w zależności od złożoności zlecenia, jednak duża czasochłonność jest rekompensowana przez swobodę ruchu i realizm odwzorowania rzeczywistości w wirtualnym spacerze. 3. Zastosowania wirtualnego spaceru Wirtualne spacery znajdują głównie zastosowanie do celów rozrywkowych i informacyjnych o czym świadczy duża popularność wirtualnych wycieczek po miastach i muzeach. Oprócz tego coraz częściej można natrafić na zastosowanie bardziej przemysłowe Zastosowania rozrywkowo informacyjne Wirtualne spacery kojarzone są najczęściej z zastosowaniami rozrywkowo promocyjnymi i tak jest w istocie, gdyż większość firm oferujących takie usługi stawia na oferty umożliwiające promowanie różnych miejsc w sposób niekonwencjonalny. Z takich usług informatycznych w Polsce korzystają najchętniej duże miasta do wypromowania się w gronie potencjalnych turystów z zagranicy. Przykladem jest Bielsko-Biała, która na stronie oferuje możliwość zwiedzenia najciekawszych miejsc na swym terenie całego miasta za

7 Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych 49 pomocą wirtualnego spaceru opartego na panoramach. Panoramy są ze sobą powiązane w sposób umożliwiający zobaczenie wszystkich przenosząc się kolejno z jednej na drugą. Do wirtualnego spaceru dołączona jest mapa na której zaznaczono punkty widokowe z myślą o osobach, które chcą obejrzeć tylko wybrane punkty bez konieczności przechodzenia całej ścieżki spaceru. Aby jeszcze bardziej uatrakcyjnić spacer dodano wirtualnego przewodnika, który opowiada o danym miejscu i jego historii. Dodatkowym atutem jest możliwość obejrzenia wybranych budynków w postaci modelów 3D. W ten sposób można zobaczyć całe centrum Bielska-Białej oraz odwiedzić najbardziej charakterystyczne miejsca takie jak zabytkowe kościoły, Teatr Polski, Zamek Sułkowskich oraz Akademię Techniczno-Humanistyczną. Muzea często są celem podróży stanowiąc główną atrakcję turystyczną. Jednak oczekiwania turystów zmieniają się tak jak zmienia się tryb życia, dlatego obecnie koncepcja zobaczenia w muzeum zbioru eksponatów, wystawy, czy kolekcji w celu biernego ich oglądania oraz wysłuchania mowy na temat osiągnięć sztuki lub nauki przestaje się sprawdzać. Obecnie widz poza biernym udziałem lubi być także uczestnikiem historii poruszanej przy okazji oglądania lub korzystania z ekspozycji [14]. Stąd też tworzą się nowe trendy w muzealnictwie, a jednym z nich są spacery wirtualne po wirtualnych muzeach obecnie jest to już bardzo popularny sposób przybliżający zagadnienia kultury i historii współczesnemu człowiekowi. Podczas zwiedzania przez Internet, odwiedzający może odbyć całą wycieczkę, lub tylko wybrane miejsca w towarzystwie przewodnika, obejrzeć eksponaty z dodatkowymi informacjami na ich temat. Takie propagowanie kultury nie tylko przyciąga nowych zwiedzających, lecz jest czasem jedyną możliwością odwiedzenia ciekawego miejsca przez osoby niepełnosprawne, lub z innych przyczyn nie mogących tego zrobić w rzeczywistości. Wirtualne wycieczki po muzeach i miastach nie są oczywiście jedynym kierunkiem pozwalającym w nowoczesny sposób przybliżania wiadomości historycznych. Również w Kościele Mariackim w Krakowie został wykonany wirtualny spacer. Stworzono go za pomocą techniki gigapikselowej, pozwalającej uzyskać wysoką jakość zdjęć oraz bardzo duże powiększenia, co stanowi dużą zaletę przy obiektach o tak dużej liczbie szczegółów. Wiele elementów wystroju takich jak ambony czy ołtarze posiadają dodatkowe opisy, z których niejednokrotnie można się dowiedzieć więcej niż podczas fizycznego zwiedzania [15]. Rzadziej stosowany, ale bardziej wygodny sposób wirtualnej swobodnej wycieczki w wizualizacji 3D został wykorzystany przy okazji sporządzania dokumentacji kartograficznej wyrobisk kopalni soli w Wieliczce. W projekcie tym, dostępnym dla wszystkich na stronie wykonawcy, można przemieszczać

8 50 Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk się w wykreowanej przestrzeni fragmentu kopalni, przeglądać dodatkowe treści (np. opisy, filmy), a także podejmować interakcję z elementami zamieszczonymi w modelu [16]. Stworzony na najszerszą skalę i doskonale znany wirtualny spacer stworzyło Google. Pierwsze zdjęcia powstały w 2007 roku w USA, a obecnie za pomocą StreetView można odwiedzić miejsca na wszystkich kontynentach. Dziś dzięki StreetView można oglądać cały kraj, z wyłączeniem dróg lokalnych. Standardowo do fotografowania ulic służy samochód z zamontowanym na dachu systemem kamer, GPS i laserem w celu późniejszego dopasowywania widoku do map i rzeczywistych odległości.[18] Zasięg StreetView stale się powiększa, a że nie do wszystkich miejsc jest się w stanie dotrzeć samochodem, Google dysponuje możliwością pobierania danych ze skutera śnieżnego, roweru trójkołowego, specjalnych wózków czy Trekkera czyli systemu fotograficznego, który operator niesie na plecach do miejsc, w które można dojść tylko pieszo, np. na szlaki górskie [18]. W efekcie każdy korzystający z internetowej mapy Google może zobaczyć ogromną ilość miejsc dostępnych w bazie, a na podstawie całego systemu np. wyszukiwać lokalne firmy czy restauracje, uzyskać szczegółowe informacje jak dojechać lub po prostu obejrzeć okolicę, która go interesuje. Mapy te mogą być przez każdego ubogacane w dodatkowe zdjęcia obiektów i informacje o nich, co może być świetnym sposobem na promocję dla inwestorów i zaznaczenie obecności własnego biznesu, w momencie gdy potencjalny klient korzysta z Google Maps przeglądając miejsca w które chciałby się udać Zastosowanie w inżynierii produkcji Podczas projektowania lub reorganizacji prac na hali przemysłowej należy zadbać o prawidłową dyslokację stanowisk pracy, która zagwarantuje bezpieczne wykonywanie pracy. Plan rozmieszczenia stanowisk musi uwzględniać zachowanie właściwej szerokości przejść pomiędzy maszynami, odpowiednią szerokość dróg transportowych oraz minimalną odległość stanowisk od ścian. To tylko wybrane przykłady istotnych odległości, które trzeba zachować podczas rozlokowywania stanowisk. Osoba odpowiedzialna za przygotowanie planu hali posiada wiedzę lub korzysta z pomocy inspektora BHP w trakcie organizacji hali przemysłowej w celu zapewnienia zgodności projektu z obowiązującymi normami bezpieczeństwa i przyjętymi standardami. Gdy projekt hali albo prace reorganizacyjne zostaną zrealizowane to inspektor BHP udaje się na miejsce w celu dokonania pomiarów na podstawie, których będzie można poświadczyć zgodność rzeczywistych warunków z założonymi planami. Pomiary te są zwykle dokonywane przy pomocy tradycyjnego metra albo dalmierza laserowego. Stosowana praktyka jest czasochłonna (szczególnie

9 Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych 51 w przypadku dużych hal) i niekiedy dezorganizuje inne prace wykonywane w miejscu pomiarów. W związku z tym, wartym rozważenia wydaje się być zastosowanie wirtualnej inspekcji. Aby taka inspekcja była możliwa trzeba przenieść rzeczywistą halę produkcyjną do wirtualnego środowiska. W tym celu stosuję się technikę laserowego skanowania 3D, która pozawala na odwzorowanie otaczającej przestrzeni w postaci chmury punktów. Kiedy hala produkcyjna zostaje zwizualizowana w postać chmury punktów, trafia do inspektora BHP. Dzięki temu inspektor BHP ma możliwość sprawdzenia czy odległości istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy zostały zachowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów i dobrych praktyk bez konieczności opuszczania swojego biura. Dla celów inspekcyjnych dobrym pomysłem wydaje się być zastosowanie oprogramowania Autodesk Navis Works. Program jest narzędziem pozwalającym na wizualizację hal przemysłowych. W ramach oprogramowania pojawia się możliwość łączenia danych pochodzących z różnych źródeł takich jak pliki konstrukcyjne CAD zarówno 2D jak i 3D, informacje zapisane w arkuszach kalkulacyjnych oraz chmury punktów pozyskane w wyniku skanowania 3D. Przed rozpoczęciem inspekcji otwiera się w oprogramowaniu układ przestrzenny hali przemysłowej zapisany w postaci pliku CAD oraz dołącza do niego chmurę punktów odwzorowującą wygląd rzeczywistej hali w postaci chmury punktów. Dodatkowo można dołączyć gotowe modele 3D stanowisk pracy oraz maszyn jeśli przedsiębiorstwo takimi dysponuje. Od tej chwili osoba przeprowadzająca inspekcję może odbyć wirtualny spacer po hali przyglądając się dowolnym miejscom. Jako, że zostały nałożone na siebie plan hali oraz chmura punktów w pierwszej kolejności można sprawdzić czy wszystkie zaplanowane zmiany zostały prawidłowo wprowadzone. Następnie można dokonać pomiarów dowolnych powierzchni bez konieczności fizycznej obecności na hali przemysłowej. Jeżeli pomiary wykażą nieprawidłowość w stosunku do postawionych wymagań to problematyczne miejsce można oznaczyć i dołączyć do niego stosowną adnotację. Po zakończeniu wirtualnej inspekcji bardzo szybko można wyświetlić listę oznaczonych miejsc i na jej podstawie wygenerować raport zawierający fotografię miejsca w którym stwierdzono niezgodność wraz z jej opisem i zaleceniami. 4. Kierunki rozwoju Rosnące wymagania społeczeństwa, wszechobecna informatyzacja oraz ciągłe próby uczynienia życia prostszym i przyjemniejszym wytyczają nowe nurty za-

10 52 Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk stosowania technologii, w tym również spacerów wirtualnych. Jeszcze do niedawna ludziom ciężko sobie było wyobrazić przeniesienie się w inne miejsce nie ruszając się z domu. Obecnie poziom rozwoju technologicznego jest na tyle wysoki, że istnieją już metody pozwalające w mniejszym lub większym stopniu poruszać się w wirtualnej rzeczywistości niczym w fizycznym otoczeniu. Szukając sposobów na urozmaicenie ćwiczeń na siłowni lub w domowym zaciszu powstała koncepcja projektu Bit Gym zapewniająca namiastkę podróżowania po różnych drogach i szlakach. Jego założeniem jest dostępność bez konieczności zakupu drogiego sprzętu, dlatego wirtualna wycieczka może być wyświetlana na dowolnym komputerze lub tablecie. Dzięki temu, ćwicząc na rowerku stacjonarnym czy biegając na bieżni, będzie można podziwiać tereny w wysokiej jakości obrazu z poszerzającej się stale bazy danych. Ponadto, nowy rodzaj oprogramowania posiłkujący się widokiem z przedniej kamery dostosowuje prędkość biegu lub jazdy do wyświetlanego obrazu. Twórcy zadbali również o to, żeby w drodze nie było nudno. Projekt umożliwia udział w zabawie innych osób, a także dostarcza opcję rywalizowania z nimi [19]. Rys.3. Gracz korzystający z okularów 3D [21] Jeszcze szersze możliwości stwarzają produkty firmy Oculus VR. Ich flagowym produktem są okulary Oculus Rift. Mają one za zadanie przenieść gracza do cyfrowej rzeczywistości gier tak jakby znajdował się tam na prawdę. Dzięki okularom wyposażonym w wyświetlacz OLED dostosowujących wyświetlany obraz według ruchu oka, pole widzenia zmienia się w czasie rzeczywistym. Poza tym wszystkie ruchy i pozycje gracza są uwzględniane na obrazie, co stwarza naturalne odczucia przebywania w wyświetlanej przestrzeni u osoby, która je nosi, a tym samym stawiają rozrywkę na zupełnie nowym poziomie [20]. Potencjał Oculusa dostrzegł Mark Zuckerberg i w marcu 2014 roku firma ta została przejęta przez Facebooka, gdyż jak sam twierdzi technologie te mogą zmienić sposób, w jaki pracujemy, bawimy się i komunikujemy. Istnieją więc plany rozwijania możliwości stosowania okularów 3D do innego wymiaru ko-

11 Techniki tworzenia oraz możliwości zastosowania spacerów wirtualnych 53 munikowania się, edukacji, telewizji etc [22]. Zmieni się więc sposób odbioru bodźców w dowolnej chwili, każdy kto będzie w posiadaniu takich okularów będzie mógł się dowolnie przenosić w wybrane środowiska, a tym samym stać się świadkiem wydarzeń, które dotychczas mógł tylko obserwować na ekranie. 5. Podsumowanie Różne sfery życia różnie się rozwijają, jednak wszystkie czy to z własnej woli, czy z konieczności bycia o krok przed konkurencją idą w mniejszym lub większym stopniu z duchem czasu. Nowoczesne rozwiązania z entuzjazmem przyjmowane są w branży rozrywkowej oraz IT, i to głównie z nimi są utożsamiane, jednak nie bez powodu, gdyż dzisiaj właściwie każdy nowatorski pomysł potrzebuje wsparcia z dziedziny informatyki. Ludzie szybko przyzwyczaili się do tego, że wszystkie informacje, których szukają mogą znaleźć w Internecie, dlatego tak istotne jest dbanie - zwłaszcza przez przedsiębiorców i osoby prawne - o to, by umieszczać na stornach zawsze aktualne informacje i co więcej, robić to w taki sposób by jak najdłużej zatrzymać w tym miejscu internautę. Jednym z przełomowych rozwiązań okazały się być obecnie stosowane na szeroką skalę wirtualne spacery, które pozwalają stworzyć namiastkę odległego miejsca bez ruszania się z domu. Szybko znaleziono dla nich szereg rozwiązań znajdujących się poza mocno kojarzoną z nimi turystyką. Okazało się, że wirtualne spacery mogą mieć wysoką wartość edukacyjną i poznawczą, o czym świadczy szeroki zakres stosowania ich w muzeach, zabytkach i innych obiektach związanych z kulturą czy historią, a także w zdawało by się zupełnie odrębnej dziedzinie inżynierii produkcji. Potrzeby ludzi, które się zmieniają i technologie, które równocześnie ewoluują i znajdują coraz to nowsze zastosowania sprawiły, że jako jedne z wielu wirtualne spacery znajdują użytek w codziennych rozrywkach, które w swojej standardowej postaci każdy zna. W ten sposób na domowy sport lub też gry komputerowe/video zaczyna się patrzyć z innej perspektywy. Nowe rozwiązania pragną wciągnąć człowieka w rozrywkę symulującą rzeczywiste środowisko i tym sposobem - ćwicząc w domu lub na siłowni - będzie można podziwiać odległe zakątki świata, a grając w gry - przenieść się w wyimaginowany świat. Nowe zastosowania mają służyć dobrze człowiekowi i urozmaicać jego życie. Obserwacja procesu tworzenia cyfrowych światów może jednak rodzić przypuszczenia, że w przyszłości wirtualne środowisko zdominuje dotychczasowy tryb życia, o ile nie zastąpi go całkiem.

12 54 Literatura Małgorzata Czulak, Dawid Kurczyk 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ) 4. ( ) 5. Clark A. Cory, W. Scott Meador, William A. Ross: 3D Computer Animated Walkthroughs for Architecture, Engineering, and Construction Applications 6. T. Koda, S. Nakazawa, T. Ishida: Talking Digital Cities: Connecting Heterogeneous Digital Cities Via the Universal Mobile Interface 7. S. Delčev, J. Gučević, V. Ogrizović: A-priori Accuracy Estimation of Terrestrial Laser Scanners Calibration 8. ( ) 9. ( ) 10. S. I. Gąsiorowski: Silnik graficzny 3D 11. ( ) 12. ( ) 13. B. Gontar, J. Papińska Kacperek: E-Turystyka Jako Element Koncepcji Budowania Inteligentnego Miasta 14. M. Stefanik, M. Kamel: Muzea i wystawy interaktywne w Polsce współczesna atrakcja turystyczna 15. B. Gontar: Cyfrowa rewolucja w muzeach 16. Bentley Geomagazyn nr 2/2013, M.Baścik: Wycieczki w chmurach punktów 17. ( ) 18. ( ) 19. https://www.kickstarter.com/projects/acgourley/bitgym ( ) 20. ( ) 21. ( ) 22. ( )

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej

Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej OPRACOWANIE ZAŁOŻEŃ WYKONANIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ Muzeum X Pawilonu Rzeczywistość rozszerzona w praktyce muzealnej Opracowanie przedstawia zastosowanie rzeczywistości rozszerzonej (ang. Augmented

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.

Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii

Bardziej szczegółowo

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI.

WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. WYOBRAŹ SOBIE, ŻE MÓGŁBYŚ WIZUALIZOWAĆ DANE W NIECAŁĄ SEKUNDĘ Z KAŻDEGO MIEJSCA NA ZIEMI. PRECYZYJNA WIZUALIZACJA 3D W CZASIE RZECZYWISTYM. Geoverse MDM to błyskawiczny, interaktywny dostęp do chmury punktów

Bardziej szczegółowo

Techniki animacji komputerowej

Techniki animacji komputerowej Techniki animacji komputerowej 1 Animacja filmowa Pojęcie animacji pochodzi od ożywiania i ruchu. Animować oznacza dawać czemuś życie. Słowem animacja określa się czasami film animowany jako taki. Animacja

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI

NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI NOWOCZESNE NARZĘDZIA DLA TURYSTY W JEDNEJ KIESZENI Agenda prezentacji 1. Wstęp Potrzeby i podstawowe narzędzia współczesnego turysty 2. Zakupy przez Internet 3. Media społecznościowe i ich rola we współczesnej

Bardziej szczegółowo

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu,

uczyć się bez zagłębiania się w formalnym otoczeniu, CZĘŚĆ 3 - INTERNET 3.1 WSTĘP Internet jest globalnym zbiorem połączonych ze sobą komputerów, które przesyłają informacje między sobą za pośrednictwem szybkich połączeń sieciowych oraz linii telefonicznych.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odróżnieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne

Bardziej szczegółowo

WIRTUALNE WIZUALIZACJE. Poznaj nowy wymiar wizualizacji dzięki wirtualnej rzeczywistości.

WIRTUALNE WIZUALIZACJE. Poznaj nowy wymiar wizualizacji dzięki wirtualnej rzeczywistości. WIRTUALNE WIZUALIZACJE Poznaj nowy wymiar wizualizacji dzięki wirtualnej rzeczywistości. Potencjał wirtualnej rzeczywistości jest ogromy. Załóż gogle i nie ruszając Załóż gogle i przenieś nigdzie nie się

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE GOOGLEMAPS W TELEFONIE JAKO MOBILNEJ MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ

ZASTOSOWANIE GOOGLEMAPS W TELEFONIE JAKO MOBILNEJ MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ ZASTOSOWANIE GOOGLEMAPS W TELEFONIE JAKO MOBILNEJ MAPY PRZEGLĄDOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ Autor: Nowakowski Krzysztof, student Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Opiekun naukowy: mgr inż. Krzysztof Bielecki

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej

Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej XV LO Dygasińskiego 15, Kraków Praktyczne zastosowanie grafiki komputerowej Klasa II-III LO Marek Brzeski 2014-2015 Cele kształcenia poznanie programów i technik pozwalających na tworzenie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016]

VectraPortal. VectraPortal. wersja Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu. [czerwiec 2016] VectraPortal wersja 1.6.9 Instrukcja użytkownika Podstawowa funkcjonalność serwisu [czerwiec 2016] Spis treści 1 Wymagania systemowe... 3 2 Podstawowa funkcjonalność serwisu... 3 2.1 Mapa... 3 2.2 Pasek

Bardziej szczegółowo

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy

System Wymiany Informacji. Instrukcja obsługi mapy Instrukcja obsługi mapy 1.1 Mapy umożliwia wizualizację systemu gazociągów przesyłowych (SGP) za pomocą interaktywnych map. Poniżej znajduje się opis narzędzi umożliwiających sprawne poruszanie się po

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Brightview. Wirtualnych Wycieczek Panoram 360.

Brightview. Wirtualnych Wycieczek Panoram 360. 2 Oferta firmy Witam serdecznie, Nazywam się Krzysztof Pawleta i jestem właścicielem firmy Brightview. Chciałbym Paostwu przedstawid ofertę mojej firmy, która specjalizuje się w szeroko pojętej fotografii,

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Sklepie Windows Phone

Przewodnik po Sklepie Windows Phone Przewodnik po Sklepie Windows Phone Wzbogać swój telefon o aplikacje i gry ze Sklepu Windows Phone. Aplikacje i gry możesz kupować w dwóch dogodnych miejscach: W telefonie (na ekranie startowym naciśnij

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie.

Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Koszty dodatkowe w projekcie, administracja i rozliczanie. Prowadzenie dużych projektów produkcyjno-montażowych w firmie nie zawsze związane jest tylko z kosztami realizacji produkcji tj. kosztami materiałów,

Bardziej szczegółowo

Zastosowania Robotów Mobilnych

Zastosowania Robotów Mobilnych Zastosowania Robotów Mobilnych Temat: Zapoznanie ze środowiskiem Microsoft Robotics Developer Studio na przykładzie prostych problemów nawigacji. 1) Wstęp: Microsoft Robotics Developer Studio jest popularnym

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP

Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej LZWP Jacek Lebiedź Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Czym jest LZWP? Laboratorium LZWP jest unikatowym rozwiązaniem technologicznym pozwalającym

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i wstęp do druku 3D Wykład 1. Robert Banasiak

Modelowanie i wstęp do druku 3D Wykład 1. Robert Banasiak Modelowanie i wstęp do druku 3D Wykład 1 Robert Banasiak Od modelu 3D do wydruku 3D Typowa droga...czasem wyboista... Pomysł!! Modeler 3D Przygotowanie modelu do druku Konfiguracja Programu do drukowania

Bardziej szczegółowo

Inspiracje dla branży. Moda

Inspiracje dla branży. Moda Inspiracje dla branży Moda BodenUSA.com hm.com Przymierzalnia wirtualna Pozwól klientowi wykreować własne zestawienie na modelce... Funkcja przymierzalni - klient ma możliwość stworzenia własnej kompozycji

Bardziej szczegółowo

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności

Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 1.30 1.71 Projekt rozwojowy nr O R00 0008 11 finansowany przez NCBiR pt.: Mobilny system dowodzenia, obserwacji, rozpoznania i łączności 23.11.2012, Gdańsk Informacje podstawowe XI konkurs na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Propozycja struktury treśći i nawigacji dla strony

Propozycja struktury treśći i nawigacji dla strony Propozycja struktury treśći i nawigacji dla strony www.jankarski.org Przyjęta struktura działów 1) Postać karskiego a) Historia o Karskim b) Karski o sobie c) Inni o Karskim d) Echa Karskiego 2) Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zdjęcia firmowe WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM FOTOGRAFEM LOKALNYM. Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View. Page 1. Page 12.

Zdjęcia firmowe WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM FOTOGRAFEM LOKALNYM. Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View. Page 1. Page 12. Page Page WITAM! JESTEM REKOMENDOWANYM FOTOGRAFEM LOKALNYM Zdjęcia firmowe Wirtualna wycieczka po Twojej firmie w Street View Imię i nazwisko E-mail Telefon ZDJĘCIA FIRMOWE REKOMENDOWANY FOTOGRAF Mój certyfikat

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze przyszłości

Dziennikarze przyszłości Dziennikarze przyszłości Autor: Katarzyna Krywult, Joanna Płatkowska Lekcja 6: Podkast, który widać - czyli o łączeniu u ze zdjęciami i animacją Zajęcia, na których uczniowie zapoznają się z modelem łączenia

Bardziej szczegółowo

Mobilna Baza Odczytowa

Mobilna Baza Odczytowa Mobilna Baza Odczytowa Bardzo krótka charakterystyka Warszawa, Maj 2016 1 Wstęp Mobilna Baza Odczytowa (MBO) to produkt firmy Piątka Sp. J. będący mobilną wersją Centralnej Bazy Odczytowej czyli aplikacji

Bardziej szczegółowo

http://drawski.e-mapa.net/ Wykonała: Paulina Walenciej

http://drawski.e-mapa.net/ Wykonała: Paulina Walenciej http://drawski.e-mapa.net/ Wykonała: Paulina Walenciej Strona internetowa - http://drawski.e-mapa.net/ serwisu mapowego nie posiada głównej strony, od razu włącza się strona z mapą. Nie powinno się mieć

Bardziej szczegółowo

Simp-Q. Porady i wskazówki

Simp-Q. Porady i wskazówki Simp-Q Porady i wskazówki ROZWÓJ ZESTAWÓW BEZCIENIOWYCH Pierwsza generacja Najnowsza generacja Profesjonalne studio idealne dla zawodowych fotografów. Zestawy bezcieniowe Simp-Q to rewolucyjne i kompletne

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba

Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba 1 Spis treści Informatyka dla szkoły podstawowej Klasy IV-VI Grażyna Koba I. Komputery i programy Temat 1. Zastosowania komputerów 1. Bez komputera coraz trudniej 2. Komputer pomaga w pracy i nauce 3.

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska

GSMONLINE.PL. Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? Akcja. partnerska GSMONLINE.PL Wybierasz zwykłe zdjęcia, czy w stylu Leica? 2017-05-07 Akcja partnerska Aparat fotograficzny w smartfonie jest obecnie czymś znacznie więcej niż jednym z podzespołów elektronicznych telefonu.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Im Stanisława Staszica w Krakowie. Karolina Banyś

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Im Stanisława Staszica w Krakowie. Karolina Banyś AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Im Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Gr. I Kier. IŚ Rok: III Przedmiot: Systemy informacji przestrzennej Karolina Banyś Projekt

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Infrastruktura drogowa Zarządzanie majątkiem drogowym Strona 1 ERGO umożliwia zarządzanie majątkiem drogowym, którego ewidencjonowanie odbywa się zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Huawei P9 - jak kręcić nim świetne materiały wideo

GSMONLINE.PL. Huawei P9 - jak kręcić nim świetne materiały wideo GSMONLINE.PL Huawei P9 - jak kręcić nim świetne materiały wideo 2017-01-31 Huawei P9 stał się symbolem mobilnej fotografii. Podwójny aparat wprowadzony w tym modelu wyznaczył trend kopiowany przez innych

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

WIZUALNA REWOLUCJA W EKSPOZYCJI PRODUKTU NA SKALĘ ŚWIATOWĄ!

WIZUALNA REWOLUCJA W EKSPOZYCJI PRODUKTU NA SKALĘ ŚWIATOWĄ! WIZUALNA REWOLUCJA W EKSPOZYCJI PRODUKTU NA SKALĘ ŚWIATOWĄ! VIDEO MAPPING VIDEO MAPPING to nowoczesna technika tworzenia wizualizacji na budynkach i scenografiach/przedmiotach w taki sposób, aby ożyły

Bardziej szczegółowo

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie

Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie Lokalna Platforma GIS w Gminie Nowe Miasto Lubawskie 1 Spis treści 1. Interfejs użytkownika podstawowe funkcje i narzędzia mapy... 3 1.1. Drukowanie... 4 1.2. Zapisz do pdf... 5 1.3. Przesuwanie... 5 1.4.

Bardziej szczegółowo

ŁÓDŹ. http://www.mapa.lodz.pl/

ŁÓDŹ. http://www.mapa.lodz.pl/ ŁÓDŹ http://www.mapa.lodz.pl/ Przygotował: Marcin Perkowski, nr indeksu: 13829 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku Rok akademicki: 2010/2011 POŁOŻENIE WOJEWÓDZTWO POWIATY Łódzki Internetowy

Bardziej szczegółowo

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie...

Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, obok której nie przejdziesz obojętnie... Oferta, którą prezentujemy na tej stronie obejmuję budowę stron internetowych w oparciu o proste, czytelne, wysokiej jakości gotowe autorskie szablony(

Bardziej szczegółowo

Internetowy przewodnik po kompleksie "Riese" z wykorzystaniem technologii WebGL.

Internetowy przewodnik po kompleksie Riese z wykorzystaniem technologii WebGL. Przedmiot: Zastosowanie informatyki w gospodarce Prowadzący: dr inż. Tomasz Walkowiak Projekt: Internetowy przewodnik po kompleksie "Riese" z wykorzystaniem technologii WebGL. Dokumentacja projektowa Grupa:

Bardziej szczegółowo

PORTAL LOKALNY. Częstochowa- miejski system informacji turystycznej. Przygotowała: Monika Szymczyk

PORTAL LOKALNY. Częstochowa- miejski system informacji turystycznej. Przygotowała: Monika Szymczyk PORTAL LOKALNY Częstochowa- miejski system informacji turystycznej Przygotowała: Monika Szymczyk Strona tytułowa portalu wygląda przystępnie i czytelnie. Czas otwierania strony to około 3 s. Elementy na

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Nowoczesna edukacja Małgorzata Dębowska Miasto Bełchatów 26 maja 2010 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL Dorośli uczący się od dzieci i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu PowRek

Instrukcja obsługi programu PowRek Instrukcja obsługi programu PowRek środa, 21 grudnia 2011 Spis treści Przeznaczenie programu... 4 Prezentacja programu... 5 Okno główne programu... 5 Opis poszczególnych elementów ekranu... 5 Nowy projekt...

Bardziej szczegółowo

SigmaTUBE moduł do cięcia rur i kształtowników część 1

SigmaTUBE moduł do cięcia rur i kształtowników część 1 SigmaTUBE moduł do cięcia rur i kształtowników część 1 Wstęp SigmaTUBE to nowy produkt do cięcia rur i kształtowników, zaprojektowany z myślą o klientach dysponujących maszynami 4-o i 5- cio osiowymi do

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja produkcji

Rejestracja produkcji Rejestracja produkcji Na polskim rynku rosnącym zainteresowaniem cieszą się Systemy Realizacji Produkcji (MES). Ich głównym zadaniem jest efektywne zbieranie informacji o realizacji produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA II DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZĘŚĆ I WORM Worm jest obiektem-przestrzenią, który powstał w ramach pierwszej edycji Międzynarodowego Festiwalu Patchlab w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie w dniach 8 10.10.2012

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Platforma Systemowa Wonderware cz. 2 przemysłowa baza danych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5

Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 ODGiK Warszawa Instrukcja obsługi programu ODGiK-NET 1.5 Instrukcja przeznaczona do rozpowszechniania tylko przez ODGiK w Warszawie (c) Jacek Derwisz 2002 INFORMACJA Zwracamy uwagę na dokładne wypełnienie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa

SCENARIUSZ LEKCJI. Streszczenie. Czas realizacji. Podstawa programowa SCENARIUSZ LEKCJI OPRACOWANY W RAMACH PROJEKTU: INFORMATYKA MÓJ SPOSÓB NA POZNANIE I OPISANIE ŚWIATA. PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI Z ELEMENTAMI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH Autorzy scenariusza:

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa i wizualizacja

Grafika komputerowa i wizualizacja Grafika komputerowa i wizualizacja Radosław Mantiuk ( rmantiuk@wi.zut.edu.pl, p. 315 WI2) http://rmantiuk.zut.edu.pl Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Informatyki, Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO POSŁUGIWANIA SIĘ KOMPUTEREM I OPROGRAMOWANIEM UCZEŃ: przestrzega podstawowych zasad bezpiecznej i higienicznej

Bardziej szczegółowo

Polecenia wsadowe. Automatyzacja procesów przemysłowych jest głównym celem rozwoju oprogramowania

Polecenia wsadowe. Automatyzacja procesów przemysłowych jest głównym celem rozwoju oprogramowania Polecenia wsadowe Wstęp Automatyzacja procesów przemysłowych jest głównym celem rozwoju oprogramowania dedykowanego maszynom CNC. SigmaNEST wychodzi naprzeciw użytkownikom programu, dlatego dla dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Ziemia Międzyrzecka. Portal Społecznościowy. info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz

Ziemia Międzyrzecka. Portal Społecznościowy. info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz Ziemia Międzyrzecka Portal Społecznościowy OFERTA info@miedzyrzecz.biz reklama@miedzyrzecz.biz Pragniemy Państwu przedstawić wstępną ofertę i możliwości zamieszczania materiałów reklamowych na stronach

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej

Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Badanie ankietowe dotyczące funkcjonalności aplikacji geoportalowej Daniel Starczewski Centrum UNEP/GRID-Warszawa 1. Cel ankiety 2. Grupa ankietowanych - charakterystyka 3. Zakres opracowania ankiety 4.

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Chocofur szkolenie średniozaawansowane

Chocofur szkolenie średniozaawansowane Chocofur szkolenie średniozaawansowane Lech Sokołowski CHOCOFUR.COM Poniższe opracowanie stanowi esencję wiedzy przekazywanej na szkoleniu. Jest to zbiór notatek zawierający najważniejsze punkty omawianych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu

Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym. Śledzenie projektu Zarządzanie przedsięwzięciem informatycznym Śledzenie projektu Plan bazowy Plan bazowy jest zapisanym planem oryginalnym projektu, jest trwałym zapisem harmonogramu i kosztów. Plan bazowy zawiera główny

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Odmiany aparatów cyfrowych

Odmiany aparatów cyfrowych Plan wykładu 1. Aparat cyfrowy 2. Odmiany aparatów cyfrowych 3. Kamera cyfrowa 4. Elementy kamery cyfrowej 5. Kryteria wyboru aparatu i kamery cyfrowej Aparat cyfrowy Aparat cyfrowy (ang. Digital camera)

Bardziej szczegółowo

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008

Internauci a kultura obrazków. Warszawa, 24. lipca 2008 Internauci a kultura obrazków Warszawa, 24. lipca 2008 źródło: http://en.wikipedia.org/wiki/the_medium_is_the_message Nie możemy rozpatrywać komunikacji w oderwaniu od medium, które ją przekazuje. Medium

Bardziej szczegółowo

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16

TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24. Oferta na LCD. Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 TRAVEL OFFICE MANAGEMENT SP. Z O.O. System TOM 24 Oferta na LCD Opis modułu Oferty na LCD w nowej wersji systemu TOM 24 Data aktualizacji 2015-02-16 I. Spis treści 1) Opis funkcjonalności... 3 2) Techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji aplikacji CAD Share-it

Opis funkcji aplikacji CAD Share-it Opis funkcji aplikacji CAD Share-it www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia O APLIKACJI... 3 1. Zastosowanie... 3 2. Pobieranie, instalacja, uruchamianie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica

Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica Instrukcja korzystania z Interaktywnej Mapy Miasta i Gminy Pilica Portal znajduje się pod adresem www.pilicaturystyczna.sipgminy.pl. Po wpisaniu go w przeglądarce internetowej zostaniemy skierowani do

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu?

Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Jak przygotować pliki gotowe do publikacji w sieci za pomocą DigitLabu? Po zainstalowaniu DigitLabu na komputerze otrzymujemy pakiet programów niezbędnych do przygotowania cyfrowych wersji obiektów tekstowych.

Bardziej szczegółowo

Samouczek do korzystania z dokumentów Google

Samouczek do korzystania z dokumentów Google Samouczek do korzystania z dokumentów Google dr Paweł Cieśla dr Małgorzata Nodzyńska Uniwersytet Pedagogiczny, im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków1 Samouczek do korzystania z dokumentów Google: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach.

Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Czym jest system InteractivOS? Jest to program stworzony z myślą o nauczycielach, wykładowcach, trenerach i prezenterach. Aplikacja ta pozwala na szybkie zebranie opinii uczestników lekcji, wykładu prezentacji

Bardziej szczegółowo

Dwie wersje. Opis techniki wykonania. Panorama długiego, wąskiego pokoju. Jacek Kwaśniewski. wersja wersja 2006.

Dwie wersje. Opis techniki wykonania. Panorama długiego, wąskiego pokoju. Jacek Kwaśniewski. wersja wersja 2006. Jacek Kwaśniewski Panorama długiego, wąskiego pokoju Dwie wersje wersja 2008 Opis techniki wykonania wersja 2006 Styczeń 2008 1 Wersja 2006 aparat: kompakt Sony P200 ilość zdjęć cząstkowych: 120 ogniskowa:

Bardziej szczegółowo

Mapa dla Jednostki Administracyjnej

Mapa dla Jednostki Administracyjnej Mapa dla Jednostki Administracyjnej Spis treści: 1. Opis produktu... 3 2. Funkcje... 4 2.1 Wyświetlanie i przesuwanie mapy... 4 2.2 Wyliczanie odległości... 4 2.3 POI... 4 2.4 Inne funkcje i moŝliwości...

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Wyszukiwanie informacji w Internecie Wyszukiwanie informacji w Internecie informacje praktyczne dla każdego Cz. 5. Darmowe MMS-y przez Internet MMS to multimedialny SMS, czyli wiadomość multimedialna zawierająca grafikę, animację, wideoklip

Bardziej szczegółowo

E-geoportal Podręcznik użytkownika.

E-geoportal Podręcznik użytkownika. PROCAD SA E-geoportal Podręcznik użytkownika. gis@procad.pl 2 Spis treści 1. Wstęp.... 3 2. Ikony narzędziowe.... 4 2.1. Ikony narzędziowe przesuwanie obszaru mapy.... 5 2.2. Ikony narzędziowe informacja

Bardziej szczegółowo

Grafika komputerowa. Obraz w informatyce

Grafika komputerowa. Obraz w informatyce Grafika komputerowa Obraz w informatyce Grafika komputerowa dziedzina informatyki (dyscyplina?)zajmująca się wykorzystaniem technik komputerowych do wizualizacji realnych lub wyimaginowanych procesów.

Bardziej szczegółowo

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.

Technologie cyfrowe. Artur Kalinowski. Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu. Technologie cyfrowe Artur Kalinowski Zakład Cząstek i Oddziaływań Fundamentalnych Pasteura 5, pokój 4.15 Artur.Kalinowski@fuw.edu.pl Semestr letni 2014/2015 Usługi internetowe usługa internetowa (ang.

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji modułu Konwerter 3D

Opis funkcji modułu Konwerter 3D Opis funkcji modułu Konwerter 3D www.cadprojekt.com.pl Kliknij na tytuł rozdziału, aby przejść do wybranego zagadnienia MODUŁ KONWERTER 3D...3 Wygląd i funkcje okna modułu Konwerter 3D...3 Konwertowanie

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny aparat -

APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny aparat - APARATY CYFROWE APARAT FOTOGRAFICZNY Aparat fotograficzny, potocznie aparat - urządzenie służące do wykonywania zdjęć fotograficznych. Pierwowzorem aparatu fotograficznego było urządzenie nazywane camera

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web

CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web CMS, CRM, sklepy internetowe, aplikacje Web Aplikacje PHP, open source, dodatki Add-ins, templatki, moduły na zamówienie Aplikacje mobilne jquery Mobile + PhoneGap Kilka platform w cenie jednego kodu JavaScript!

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Najem-Wynajem.pl

Przewodnik po Najem-Wynajem.pl Przewodnik po Najem-Wynajem.pl Witamy na Najem-Wynajem.pl! Dziękujemy za okazane nam zaufanie i cieszymy się z nawiązanej współpracy. Rozpoczęcie współpracy z Najem Wynajem to szansa zaistnienia w największym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu NOWE TECHNOLOGIE NA USŁUGACH EDUKACJI Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody projektu PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W DOBRZENIU WIELKIM NAUCZYCIEL PROWADZĄCY ZAJĘCIA Elżbieta Rychlik

Bardziej szczegółowo

MAKROFOTOGRAFIA Skala odwzorowania najważniejsze pojęcie makrofotografii

MAKROFOTOGRAFIA Skala odwzorowania najważniejsze pojęcie makrofotografii MAKROFOTOGRAFIA Skala odwzorowania najważniejsze pojęcie makrofotografii W fotografii można wyróżnić kilka ważnych terminów m.in. ekspozycja, kompozycja oraz nieco bardziej techniczne pojęcia, takie jak

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny przewodnik po Słowińskim Parku Narodowym

Elektroniczny przewodnik po Słowińskim Parku Narodowym Elektroniczny przewodnik po Słowińskim Parku Narodowym 7-8.10.2015 Maciej Radzikowski SPN Elektroniczny przewodnik po Słowińskim Parku Narodowym powstał w ramach umowy dotacji Nr 239/2014/Wn-50/OP-IN/D

Bardziej szczegółowo

Wirtualna wizyta w klasie

Wirtualna wizyta w klasie Wirtualna wizyta w klasie Ironią jest, że istotą istnienia szkół jest nauczanie i uczenie się, a jednak szkoły wciąż nie potrafią uczyć się jedne od drugich. Jeżeli kiedykolwiek odkryją jak to robić, będą

Bardziej szczegółowo

--------------------------------- Zacznij Zarabiać

--------------------------------- Zacznij Zarabiać NetWork Dostarcza GoDealla.pl GoDealla NetWork --------------------------------- Zacznij Zarabiać na zakupach grupowych Czym jest GoDealla Network? GoDealla.pl to największy polski agregator zakupów grupowych.

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie za pomocą soczewki

Obrazowanie za pomocą soczewki Marcin Bieda Obrazowanie za pomocą soczewki (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE WIDEO A

TWORZENIE WIDEO  A TWORZENIE WIDEO EMAILA JEST SZYBKIE, PROSTE I PRZYJEMNE 1. Zaloguj się do swojego Centrum wideokomunikacyjnego. Następie najedź kursorem na zakładkę Wideo emaile i kliknij na link Standardowe wideo emaile

Bardziej szczegółowo