SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU... 3 1 URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I..."

Transkrypt

1 Spis Treści SPIS TREŚCI... 1 TABELA 1. ZESTAWIENIE LICZBOWE WYMAGANEGO SPRZĘTU URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP I URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA SIECI KOMPUTEROWYCH - TYP II PRZEŁĄCZNIKI SIECIOWE INFRASTRUKTURA SERWEROWA SERWERY TYP SERWERY TYP II SERWERY TYP III SERWERY TYP IV SZAFA SERWEROWA Z KVM -POJEMNOŚĆ 42U GŁ SZAFA SERWEROWA MAŁA - POJEMNOŚĆ 24U SYSTEM DO PODTRZYMANIA NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO UPS MACIERZ DYSKOWA URZĄDZENIE DO ARCHIWIZACJI STACJE ROBOCZE - STANOWISKO TYP I (DIGITALIZACJA ZASOBÓW) STACJE ROBOCZE - STANOWISKO TYP II (UŻYTKOWNIK STANDARDOWY) STACJE ROBOCZE - STANOWISKO TYP III (UŻYTKOWNIK WYKONUJĄCY ANALIZY GIS) STACJA ROBOCZA ADMINISTRATORA SYSTEMU MONITOR LCD MONITOR LCD KOLEKTOR DANYCH TYP I KOLEKTOR DANYCH TYP II KOLEKTOR DANYCH TYP III MOBILNA STACJA ROBOCZA URZĄDZENIA PRECYZYJNEGO GPS TYP I URZĄDZENIA PRECYZYJNEGO GPS TYP II KOLOROWA DRUKARKA SIECIOWA FORMATU A SKANER A4 DO DIGITALIZACJI SKANER A3 DO DIGITALIZACJI SKANER DO SKANOWANIA KSIĄŻEK DRUKARKA TYP I Strona 1 z 35 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2 31 DRUKARKA TYP II DRUKARKA TYP III KAMERA DO MONITORINGU Strona 2 z 35 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3 Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia wyspecyfikowanych w niniejszym rozdziale elementów infrastruktury. Liczbę poszczególnych elementów, które będą przedmiotem dostawy, określa poniższa tabela. Tabela 1. Zestawienie liczbowe wymaganego sprzętu. Lp. Nazwa urządzenia Liczba sztuk 1. Urządzenie bezpieczeństwa sieci komputerowych - typ I 1 2. Urządzenie bezpieczeństwa sieci komputerowych - typ II 1 3. Przełączniki sieciowe 2 4. Infrastruktura serwerowa 1 5. Strefa wewnętrzna - Serwer bazy danych typ I 2 6. Strefa wewnętrzna - Serwer bazy danych (hurtownia) typ I 2 7. Strefa wewnętrzna - Serwer aplikacji typ I 2 8. Strefa wewnętrzna - Serwer portal typ I 2 9. Strefa wewnętrzna - Serwer do GIS typ II Strefa wewnętrzna - Serwer dostępowy (kontrolera domeny) 1 Typ III 11. Strefa wewnętrzna - Serwer kopii zapasowych typ IV Strefa zewnętrzna - Serwer bazy danych typ II Strefa zewnętrzna - Serwer portalu Internet / serwer GIS typ II Szafa serwerowa z KVM -pojemność 42U gł Szafa serwerowa mała - pojemność 24U System do podtrzymania napięcia elektrycznego UPS Macierz dyskowa Urządzenie do archiwizacji Stacje Robocze - stanowisko typ I (digitalizacja zasobów) Stacje Robocze - stanowisko typ II (użytkownik standardowy) Stacje Robocze - stanowisko typ III (użytkownik wykonujący 10 analizy GIS) 22. Stacja robocza administratora systemu Monitor LCD Monitor LCD Kolektor danych typ I Kolektor danych typ II Kolektor danych typ III Mobilna stacja robocza Urządzenia precyzyjnego GPS typ I Urządzenia precyzyjnego GPS typ II Kolorowa drukarka sieciowa Formatu A Skaner A4 do digitalizacji Skaner A3 do digitalizacji Skaner do skanowania książek Drukarka typ I Drukarka typ II Drukarka typ III Kamera do monitoringu 2 Podane powyżej liczby sztuk są wartościami minimalnymi. Wykonawca ma za zadanie dopasowad infrastrukturę teleinformatyczną do potrzeb wdrażanego Systemu. Wymagane jest dostarczenie licencji dostępowych zgodnie z licencjonowaniem producenta systemu operacyjnego, zezwalających na pracę minimum 70 użytkowników. Strona 3 z 35

4 Wymagane jest, aby każde za przez Wykonawcę urządzenie było fabrycznie nowe i pochodziło z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek polski. W przypadku, gdy oferent uzna, iż liczba elementów wsparcia systemu jest niewystarczająca jej liczbę należy zwiększyd. Wymagane jest podanie nazwy modelu, oraz producenta dla każdego go elementu infrastruktury wymienionego w poniższych tabelach. 1 Urządzenie bezpieczeństwa sieci komputerowych - typ I Urządzenie bezpieczeostwa sieci komputerowych Parametr Wymagania minimalne Parametry Architektura systemu ochrony System operacyjny Ilość/rodzaj portów Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające Zasada działania (tryby) Polityka bezpieczeństwa (firewall) System ochrony powinien być zbudowany przy użyciu minimalnej liczby elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania, dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, a w zamian powinno używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. Nie mniej niż 6 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 2 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX oraz 1 port Ethernet 10/100 Base-TX dedykowany jako DMZ. Nie mniej niż 250 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q System ochrony powinien obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu - zaporę ogniową klasy Stateful Inspection ochronę przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM) poufność danych - IPSec VPN oraz SSL VPN ochronę przed atakami - Intrusion Prevention System [IPS/IDS] oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści Web Filter [WF] kontrolę zawartości poczty antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP) kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping] kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P) zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Prevention) Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/nat (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty umożliwia wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń powinna uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, Strona 4 z 35

5 Wykrywanie ataków Translacja adresów Wirtualizacja i routing dynamiczny Połączenia VPN Uwierzytelnianie użytkowników Wydajność Funkcjonalność zapewniająca niezawodność Konfiguracja i zarządzanie priorytety, oznaczenia DiffServ ). Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site Dostawca powinien udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: o firewall o antywirus o web filtering o antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN) Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth System zabezpieczeń powinien umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz edirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń i 500 nowych połączeń na sekundę Przepływność nie mniejsza niż 350Mbps dla ruchu nieszyfrowanego i 80Mbps dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 150 jednoczesnych tuneli VPN Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Powinna być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. 2 Urządzenie bezpieczeństwa sieci komputerowych - typ II Urządzenie bezpieczeostwa sieci komputerowych Strona 5 z 35

6 Parametr Wymagania minimalne Parametry Obudowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19". Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyższych przełączników o ile ich sumaryczna wysokość powyżej 1 U zostanie skompensowana zaoferowaniem innych urządzeń o parametrach niższych niż wymagane tak aby sumaryczna wysokość wszystkich oczekiwanych urządzeń oraz liczba i wielkość szaf serwerowych pozostała bez zmian. Zasilanie Maksymalna moc pobierana przez urządzenie nie może przekraczać 35W. Elementy mechaniczne Urządzenie nie może posiadać wbudowanego dysku/dysków twardych. Interfejsy Minimum 7 gigabitowych interfejsów, z których każdy można skonfigurować jako interfejs LAN, WAN, bądź interfejs należący do innej zdefiniowanej przez administratora strefy. Tryby pracy Urządzenie musi umożliwiać konfigurację trybu router, trybu bridge oraz hybrydowo (router i bridge jednocześnie). Obsługa łączy 3G Urządzenie musi posiadać co najmniej jeden port USB umożliwiający podłączenie adaptera 3G USB i realizację za pośrednictwem w/w adaptera/karty łącza zapasowego. Protokoły Routingu Urządzenie musi wspierać routing statyczny, protokoły RIPv1/v2 oraz OSPF VLAN 802.1q Urządzenie musi umożliwiać wykreowanie interfejsów VLAN 802.1q. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) IDS/IPS Urządzenie musi oferować funkcjonalność IDS/IDP licenacja na okres gwarancji systemu Anty Wirus Urządzenie musi oferować ochronę antywirusową okres gwarancji systemu Anty Spam Usługa Anty Spam musi być realizowana w oparciu o ogólnie dostępne listy zawierające dane o zweryfikowanych spamerach. Urządzenie musi obsłgiwać równocześnie co najmniej 5 takich list. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów). Filtr stron internetowych Urządzenie musi posiadać filtr stron internetowych, działający w oparciu o zewnętrzną, regularnie aktualizowaną bazę danych. Strony w w/w bazie danych powinny być skatalogowane w minimum 50 kategoriach. Dodatkowo na podstawie informacji z zewnętrznej bazy danych, urządzenie powinno wykrywać/blokować strony podejrzane o wyłudzanie informacji oraz takie, które zawierające złośliwe oprogramowanie. Filtr powinien być aktywny przez okres gwarancji systemu. VPN Obsługa co najmniej 200 równoczesnych połączeń IPSec VPN/L2TP over IPSec VPN oraz co najmniej 2 równoczesnych połączeń SSL VPN. Funkcjonalność ta musi być dostępna w standardzie (bez Wysoka dostępność konieczności zakupu dodatkowych licencji/modułów) Urządzenie musi wspierać tryb wysokiej dostępności. W przypadku awarii głównego urządzenia, odpowiednio skonfigurowane urządzenie zapasowe powinno przejąć obsługę sieci bez ingerencji administratora. Monitorowanie oraz raportowanie zdarzeń Zarządzanie Kształtowanie Pasma Autoryzacja W zestawie z każdym urządzeniem musi być dostarczone nieodpłatnie oprogramowanie pozwalające na zbieranie informacji o zdarzeniach zachodzących na tym urządzeniu oraz na generowanie różnego rodzaju raportów (np. najczęściej odwiedzane strony internetowe, rodzaj czy wielkość ruchu generowanego przez poszczególnych użytkowników) Musi istnieć oprogramowanie pozwalające na centralne zarządzanie infrastrukturą złożoną z wielu urządzeń tego typu. Urządzenie musi umożliwiać elastyczne zarządzanie przepustowością, bezpośrednio na interfejsach jak i pozwalać na zdefiniowanie odpowiedniego pasma dla konkretnych portów, protokołów sieciowych i aplikacji. Urządzenie powinno umożliwiać autoryzację użytkowników w oparciu Strona 6 z 35

7 użytkowników Wydajność Maksymalna liczba równoczesnych sesji o wewnętrzną bazę użytkowników oraz zewnętrzny serwer RADIUS, Microsoft AD, LDAP Urządzenie musi pozwalać na autoryzację użytkowników w oparciu o hasła jednorazowe wygenerowane za pośrednictwem dedykowanych tokenów. Przepustowość dla zapory ogniowej nie powinna być mniejsza niż 200Mb Przepustowość UTM (aktywowane moduły AV, IDP, Firewall) nie powinna być mniejsza niż 100Mb Maksymalna liczba równolegle obsługiwanych sesji nie może być mniejsza niż Przełączniki sieciowe Przełączniki sieciowe producent Ilość portów min. 44 portów 10/100/1000, + min.4 porty dual-personality 10/100/1000 Obudowa Pamięć Rozmiar tablicy adresów MAC Zarządzanie Prędkość magistrali Przepustowość Ilość obsługiwanych VLAN-ów Funkcje wysokiej dostępności Bezpieczeństwo lub mini-gbic 1U umożliwiająca instalację w szafie 19". Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyższych przełączników o ile ich sumaryczna wysokość powyżej 1 U zostanie skompensowana zaoferowaniem innych urządzeń o parametrach niższych niż wymagane tak, aby sumaryczna wysokość wszystkich oczekiwanych urządzeń oraz liczba i wielkość szaf serwerowych pozostała bez zmian. Min 64 MB SDRAM, FLASH 16MB min CLI, WWW, pozapasmowe (port konsoli RJ-45) min. 96 Gbps min.71,4 mpps min. 64 (802.1Q), GVRP Spanning Tree (802.1d), MSTP (802.1s) Radius, Multiple 802.1X, ochrona przed atakiem piggyback, SSHv2, SSL, SNMPv3, web based authentication, TACACS+, MAC authentication, BPDU protection, zgodna z 802.3ad Agregacja portów QoS/CoS priorytetyzacja zgodna z 802.1p Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events Oprogramowani Powinno posiadać możliwość rozszerzenia w przyszłości o funkcje e do zarządzania integracji z OV NNM Inne CDP, dual flash images, ingress/egress port monitoring, możliwość zarządzania grupa do 16 przełączników za pomocą jednego adresu IP, 802.1AB LLDP, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 33, IGMP v3 4 Infrastruktura serwerowa Infrastruktura serwerowa Strona 7 z 35

8 Typ infrastruktury Sposób wyprowadzeń sygnałów LAN Sposób wyprowadzeń sygnałów FC Dodatkowa funkcjonalnoś ć modułów LAN i SAN (nie dotyczy modułów FC 4Gb Pass- Thru) Inne standardy komunikacyjn e Chłodzenie Zasilanie Infrastruktura powinna być przystosowana do montażu w szafie typu rack 19 i umożliwiać obsadzenie minimum 16 serwerów minimum dwuprocesorowych typ 1, bez konieczności rozbudowy o kolejne elementy sprzętowe. Oferowana infrastruktura powinna zapewniać montaż wszystkich serwerów blade wyspecyfikowanych w SIWZ. W ramach infrastruktury, należy dostarczyć ilość obudów zapewniających powyższe możliwości rozbudowy, każda obudowa wchodząca w skład infrastruktury powinna posiadać identyczną konfigurację. Każda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury powinna posiadać minimum 2 moduły typu 10Gb Ethernet wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów sieciowych 10Gb na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń LAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów LAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł powinien posiadać minimum 8 portów 10Gb przygotowanych do obsadzenia wkładkami SFP+. Wraz z modułami należy dostarczyć minimum 8 wkładek SFP+ 10Gb (po 4 na moduł). Liczba modułów zainstalowanych w każdej zaj obudowie powinna zapewnić wyprowadzenie wszystkich portów sieciowych z serwerów (zintegrowanych z płytą główna pojedynczego serwera lub zamontowanych w gnieździe rozbudowy serwera) Każda obudowa zaoferowana w ramach infrastruktury powinna posiadać moduły typu 8Gb Fibre-Channel wyprowadzające sygnały z minimum 2 portów FC na serwerach. Urządzenia te muszą umożliwiać agregację połączeń SAN w infrastrukturze blade i muszą umożliwiać wyprowadzenie sygnałów SAN z infrastruktury z zachowaniem redundancji połączeń. Każdy moduł powinien posiadać minimum 8 zewnętrznych portów. Wszystkie porty muszą być aktywne, 8 portów obsadzonych wkładkami SFP+ 8Gb. Możliwość przydzielania adresów MAC i WWN predefiniowanych przez producenta rozwiązania blade dla poszczególnych wnęk na serwery w obudowie. Przydzielenie adresów powinno powodować zastąpienie fizycznych adresów kart Ethernet i Fibre-Channel na serwerze. Powinna istnieć także możliwość przenoszenia przydzielonych adresów pomiędzy wnękami w obudowie. Funkcjonalność ta może być realizowana zarówno poprzez moduły LAN i SAN w infrastrukturze jak i poprzez dodatkowe oprogramowanie producenta serwerów blade. Dodatkowo dla sieci LAN powinna istnieć możliwość stworzenia niezależnych połączeń VLAN tak aby między wydzielonymi sieciami nie było komunikacji. Wymagana jest możliwość boot owania systemów operacyjnych zainstalowanych na poszczególnych serwerach blade bezpośrednio z macierzy w środowisku SAN. Wymagane wszystkie niezbędne licencje na opisaną funkcjonalność dla całej infrastruktury blade. W przypadku sieci LAN, powinna istnieć możliwość określenia pasma przepustowości pojedynczego portu LAN na serwerze od 100Mb/s do 10Gb/s. Możliwość instalacji w infrastrukturze switchy w standardzie InfiniBand, a także switchy Ethernet 10Gb/s, które nie są przedmiotem tego zakupu. Pełny zestaw redundantnych wiatraków zapewniających chłodzenie dla serwerów i urządzeń I/O zainstalowanych w infrastrukturze blade. Wentylatory niezależne od zasilaczy tak, aby wymiana wentylatora nie oznaczała konieczności wyjęcia zasilacza, a tym samym obniżenia odporności na awarie podsystemu zasilającego W obrębie pojedynczej obudowy blade wymagany pełny zestaw redundantnych zasilaczy typu Hot plug podłączonych do dwóch niezależnych źródeł zasilania na obudowę; Zdolność do obsługi awarii połowy modułów zasilaczy lub awarii jednego źródła zasilania przy ciągłym dostarczeniu mocy niezbędnej do zasilenia obudowy w pełni obsadzonej serwerami. W każdym przypadku procesory serwerów winny pracować z nominalną, maksymalną częstotliwością. Możliwość wymiany zasilaczy bez potrzeby odłączania kabla doprowadzającego zasilanie do obudowy. Zasilacze wyjmowane od przodu obudowy. Zasilacze niezależne od wentylatorów tak, aby wymiana zasilacza nie oznaczała konieczności wyjęcia wentylatora, a tym samym obniżenia Strona 8 z 35

9 Sygnalizacja/M onitoring Montowane serwery odporności na awarie podsystemu chłodzącego Redundantne moduły zarządzania w każdej dostarczonej w ramach infrastruktury obudowy. Infrastruktura powinna umożliwiać montaż serwerów 4-procesorowych w technologii procesorów x86-x64. Oba typy serwerów muszą być w ofercie producenta serwerów. Serwery typu blade jak i obudowa certyfikowane przez jednego producenta. Za, w ramach infrastruktury, pojedyncze obudowy blade muszą umożliwić instalację wszystkich modeli serwerów blade danego producenta dostępnych w ofercie handlowej (sprzęt nieużywany, dostępny w dystrybucji i u partnerów handlowych danego producenta) Zarządzanie serwerami. Parametr Wymagania minimalne Parametry Podstawowe Zdalne włączanie/wyłączanie/restart niezależnie dla każdego serwera operacje Napędy FDD, Zdalne udostępnianie napędu CD-ROM, FDD na potrzeby każdego CD-ROM, USB serwera z możliwością bootowania z w/w napędów. Sposób Zdalny z poziomu przeglądarki internetowej, bez konieczności instalacji zarządzania specyficznych komponentów programowych producenta sprzętu Liczba W danym momencie powinien być niezależny, równoległy dostęp do jednoczesnych konsol tekstowych i graficznych wszystkich serwerów w ramach sesji infrastruktury zarządzania Zdalna Zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą identyfikacja sygnalizatora optycznego Konfiguracja Automatyzowana konfiguracja sprzętowa każdego serwera niezależnie sprzętowa oraz wielu serwerów równocześnie za pomocą skryptów serwera Dodatkowe zautomatyzowane instalacje systemu operacyjnego z wykorzystaniem cechy mechanizmu PXE (bootowanie z sieci) oprogramowa zautomatyzowane, personalizowane, zrównoleglone instalacje systemów nia do operacyjnych oraz aplikacji z wykorzystaniem tzw. plików odpowiedzi zarządzania dostarczanych przez producenta oprogramowania użytkowego zautomatyzowane, zrównoleglone kopiowanie środowisk, połączone z natychmiastową personalizacją systemu zdalna dystrybucja oprogramowania, automatyczne wykrywanie i identyfikacja urządzeń zainstalowanych w ramach infrastruktury (serwery, obudowy blade, karty zarządzające) i prezentacja infrastruktury w postaci graficznej monitorowanie utylizacji następujących podzespołów serwera: procesor, pamięć, dyski twarde, interfejsy sieciowe Licencje Licencje na powyższą funkcjonalność na wszystkie serwery blade. 5 Serwery TYP 1 Serwery TYP 1 Procesor Procesor sześciordzeniowy, zawierający kontroler pamięci i wykonujący operacje 64-bitowe AMD64 lub EM64T, typu Intel Xeon X5650 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający min. łączną wydajność dla 2 procesorów w serwerze: SPECint_rate_ 2006 >= 347. Zamawiający wymaga, by dla zago serwera opublikowane były na stronie wyniki testów wydajności potwierdzające spełnienie powyższego warunku dotyczącego wydajności. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oczekiwany, pod Strona 9 z 35

10 Ilość procesorów Pamięć RAM Sterownik dysków wewnętrznych warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów, co oczekiwany. Zainstalowane 2 procesory. 24 GB RAM z korekcją błędów ECC, możliwość instalacji w serwerze minimum 192GB przy zastosowaniu kości pamięci nie większych niż 16 GB. Minimum 12 gniazd na pamięć, rozłożonych symetrycznie na procesory Macierzowy, RAID 0 i 1, 256MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. Dyski twarde 2 dyski SAS 300GB 6G 10k rpm typu Hot-plug Interfejsy Min. 2 porty Ethernet 10 Gb sieciowe (LAN) Podzielone na min. 8 interfejsów, każdy z własnym adresem MAC i o przepustowości min. niż 1Gb. Podział na interfejsy niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego lub oprogramowania do wirtualizacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w min. 8 interfejsów Ethernet o pojedynczej przepustowości 1 Gb lub więcej (każdy z własnym adresem MAC), pod warunkiem, że będą spełnione wszystkie inne wymagania specyfikacji, a całkowita przepustowość wszystkich łączy będzie min. 16Gb Interfejsy FC 2 Interfejsy Fibre-channel 8Gbps do podłączenia zewnętrznych zasobów dyskowych Rozbudowa o Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart minimum 1 wolne gniazdo dodatkowe rozbudowy do instalacji dodatkowej karty FC lub karty z portami 10Gb karty I/O Ethernet Certyfikaty i poświadczenia Inne 1. Deklarację zgodności CE 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 3. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 4. Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 5. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta. 6. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. Do montażu w j infrastrukturze blade 6 Serwery TYP II Serwery TYP II Procesor Procesor sześciordzeniowy, zawierający kontroler pamięci i wykonujący operacje 64-bitowe AMD64 lub EM64T, typu Intel Xeon X5650 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający min. łączną wydajność dla 2 procesorów w serwerze: SPECint_rate_ 2006 >= 347. Zamawiający wymaga, by dla zago serwera opublikowane były na stronie wyniki testów wydajności potwierdzające spełnienie powyższego warunku dotyczącego wydajności. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oczekiwany, pod Strona 10 z 35

11 Ilość procesorów Pamięć RAM Sterownik dysków wewnętrznych Dyski twarde Interfejsy sieciowe (LAN) Interfejsy FC do podłączenia zewnętrznych zasobów dyskowych Rozbudowa o dodatkowe karty I/O Certyfikaty i poświadczenia Inne warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów, co oczekiwany Zainstalowany 1 procesor. 24 GB RAM z korekcją błędów ECC, możliwość instalacji w serwerze minimum 192GB przy zastosowaniu kości pamięci nie większych niż 16 GB. Minimum 12 gniazd na pamięć, rozłożonych symetrycznie na procesory Macierzowy, RAID 0 i 1, 256MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. 2 dyski SAS 300GB 6G 10k rpm typu Hot-plug Min. 2 porty Ethernet 10 Gb Podzielone na min. 8 interfejsów, każdy z własnym adresem MAC i o przepustowości min. niż 1Gb. Podział na interfejsy niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego lub oprogramowania do wirtualizacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w min. 8 interfejsów Ethernet o pojedynczej przepustowości 1 Gb lub więcej (każdy z własnym adresem MAC), pod warunkiem, że będą spełnione wszystkie inne wymagania specyfikacji, a całkowita przepustowość wszystkich łączy będzie min. 16Gb 2 Interfejsy Fibre-channel 8Gbps Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart minimum 1 wolne gniazdo rozbudowy do instalacji dodatkowej karty FC lub karty z portami 10Gb Ethernet 1. Deklarację zgodności CE 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 3. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 4. Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 5. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta.. 6. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. Do montażu w j infrastrukturze blade. 7 Serwery TYP III Serwery TYP III Procesor Procesor sześciordzeniowy, zawierający kontroler pamięci i wykonujący operacje 64-bitowe AMD64 lub EM64T, typu Intel Xeon X5650 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający min. łączną wydajność dla 2 procesorów w serwerze: SPECint_rate_ 2006 >= 347. Zamawiający wymaga, by dla zago serwera opublikowane były na stronie wyniki testów wydajności potwierdzające spełnienie powyższego warunku dotyczącego wydajności. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oczekiwany, pod warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów, co Strona 11 z 35

12 Ilość procesorów Pamięć RAM Sterownik dysków wewnętrznych Dyski twarde Interfejsy sieciowe (LAN) Interfejsy FC do podłączenia zewnętrznych zasobów dyskowych Rozbudowa o dodatkowe karty I/O Certyfikaty i poświadczenia Inne oczekiwany Zainstalowany 1 procesor. 12 GB RAM z korekcją błędów ECC, możliwość instalacji w serwerze minimum 192GB przy zastosowaniu kości pamięci nie większych niż 16 GB. Minimum 12 gniazd na pamięć, rozłożonych symetrycznie na procesory Macierzowy, RAID 0 i 1, 256MB cache, bateria podtrzymująca zawartość pamięci cache w razie awarii zasilania. 2 dyski SAS 300GB 6G 10k rpm typu Hot-plug Min. 2 porty Ethernet 10 Gb Podzielone na min. 8 interfejsów, każdy z własnym adresem MAC i o przepustowości min. niż 1Gb. Podział na interfejsy niezależny od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego lub oprogramowania do wirtualizacji. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie serwera wyposażonego w min. 8 interfejsów Ethernet o pojedynczej przepustowości 1 Gb lub więcej (każdy z własnym adresem MAC), pod warunkiem, że będą spełnione wszystkie inne wymagania specyfikacji, a całkowita przepustowość wszystkich łączy będzie min. 16Gb możliwość zainstalowania 2 Interfejsów Fibre-channel 8Gbps Po zainstalowaniu wszystkich wymaganych kart minimum 1 wolne gniazdo rozbudowy do instalacji dodatkowej karty FC lub karty z portami 10Gb Ethernet 1. Deklarację zgodności CE 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 3. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 4. Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 5. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta.. 6. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. Do montażu w j infrastrukturze blade 8 Serwery TYP IV Serwery TYP IV Obudowa Procesor Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera w j szafie) Procesor sześciordzeniowy, zawierający kontroler pamięci i wykonujący operacje 64-bitowe AMD64 lub EM64T, typu Intel Xeon X5650 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający min. łączną wydajność dla 2 procesorów w serwerze: SPECint_rate_ 2006 >= 338. Zamawiający wymaga, by dla zago serwera opublikowane były na stronie wyniki testów wydajności potwierdzające spełnienie powyższego warunku dotyczącego wydajności. Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły serwera innego producenta, serwera o innej konfiguracji lub innego modelu serwera niż oczekiwany, pod Strona 12 z 35

13 Płyta główna Liczba procesorów Pamięć operacyjna Sloty rozszerzeń Dysk twardy warunkiem jednak, że serwer ten posiada taki sam zestaw procesorów, co oczekiwany 2 procesorowa, serwerowa Minimum 1, możliwość rozbudowy do minimum 2 procesorów. 12 GB RAM z korekcją błędów ECC, możliwość instalacji w serwerze minimum 192GB przy zastosowaniu kości pamięci nie większych niż 16 GB. Minimum 18 gniazd na pamięć, rozłożonych symetrycznie na procesory Minimum 3 sloty PCI-Express Generacji 2, w tym jeden slot x8 (przepustowość slotu ), pozostałe sloty x8 (przepustowość slotu). Minimum 1 slot przystosowany do instalacji kart o pełnej długości i pełnej wysokości 2 x dysk 300GB typu Hot Swap, SAS, 6G, obr./min., możliwość rozbudowy do 16 dysków wewnątrz serwera, poprzez wymianę i/lub dodanie dodatkowych elementów sprzętowych. Kontroler Kontroler macierzowy SAS wyposażony w pamięć cache256mb z baterią podtrzymującą napięcie w razie braku zasilania. Kontroler zapewniający obsługę 8 napędów dyskowych SAS oraz obsługujący poziomy RAID 0/1/1+0/5 Kontroler SAS Kontroler SAS, zainstalowany w slocie PCI-Express, przeznaczony do podłączenia do biblioteki taśmowej Karty sieciowe Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcją Wake-On-LAN, RJ45 Karta Zintegrowana karta graficzna graficzna Porty 1 x szeregowy 5 x USB 2.0 (w tym jeden wewnętrzny). min. 1 gniazdo na karty SD ( gniazdo wewnętrzne) VGA Zasilacz Chłodzenie Napęd optyczny Certyfikaty i poświadczenia Zarządzanie i obsługa techniczna 2 szt., typ Hot-plug, redundantne, max 750W każdy. Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot plug DVD RW 1. Deklarację zgodności CE 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 3. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 4. Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 5. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta.. 6. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. Serwer powinien być wyposażony w kartę zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera i karty, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu (także podczas startu, restartu OS). Funkcjonalność przejęcia zdalnej konsoli graficznej i podłączania wirtualnych napędów DVD, ISO i FDD. Rozwiązanie sprzętowe, niezależne od systemów operacyjnych, zintegrowane z płytą główną lub jako karta zainstalowana w gnieździe PCI. 9 Szafa serwerowa z KVM -pojemność 42U gł Szafa serwerowa z KVM -pojemnośd 42U gł Strona 13 z 35

14 Szafa serwerowa Wyposażenie dodatkowe Przełącznik KVM (klawiatura, mysz, video) konsola TFT Szafa serwerowa 19, z miejscem na serwery 42U, wyposażona w drzwi przednie i tylnie. (drzwi tylnie dzielone dwustronne) oraz ściany boczne (ściany boczne dzielone na min. 3 części), elementy stabilizacyjne zapewniające bezpieczeństwo pracy, oraz elementy wypełniające puste miejsce w szafie ( zaślepki). Głębokość szafy min. 1000mm Serwery powinny posiadać certyfikat zgodności z oferowaną szafą serwerową wystawiony przez producenta szafy serwerowej. 2 moduły dystrybucji zasilania 32A, każdy zapewniający 28 gniazd podłączeniowych IEC 320 C-13 ( minimum 4 obwody), podłączenie do zasilania poprzez złącze IEC A. Min. 2 moduły dystrybucji zasilania 40A przeznaczone do podłączenia infrastruktury blade 16 portowy przełącznik KVM elektroniczny umożliwiający sterowanie 16 serwerami. Połączenie sygnałów klawiatury, myszy i monitora pomiędzy przełącznikiem KVM a serwerami ma się odbywać z wykorzystaniem kabli RJ45. Do montażu w szafie rack 19, TFT 17, zintegrowana z klawiaturą i touchpadem, całość po złożeniu nie może zajmować więcej miejsca w szafie niż 1U, kable do podłączenia do przełącznika KVM. Pełna współpraca z oczekiwanym przełącznikiem KVM 10 Szafa serwerowa mała - pojemność 24U Szafa serwerowa mała - pojemnośd 24U Wymagania Szafa serwerowa19, z miejscem na serwery 24U, wyposażona w drzwi przednie i tylnie oraz ściany boczne. Stopki do regulacji oraz elementy do uziemienia drzwi osłon i dachu. Głębokość szafy min. 1000mm, szerokość min. 800mm. 11 System do podtrzymania napięcia elektrycznego UPS System do podtrzymania napięcia elektrycznego UPS Wymiary System składający się z 2 niezależnych modułów UPS. Każdy z UPS do montażu w szafie 19 (pojedynczy UPS w raz z dodatkowymi bateriami nie może zajmować w szafie więcej niż 6U) Moc 6000VA/5400W Podtrzymanie Przy obciążeniu 100% przez min. 18 minut Gniazda min. 4 gniazda IEC-320-C19 i 4 gniazda IEC-320-C13. Komunikacja Każdy z UPS wyposażony w moduł zarządzający umożliwiający: dostęp przez sieć LAN (dostęp do systemu zarządzania z poziomu przeglądarki WWW, sesji Telnet), obsługę SNMP (wysyłanie SNMP trap), wysyłanie powiadomień ( ). 12 Macierz dyskowa Macierz dyskowa Interfejs zewnętrzny macierzy Wspieranie protokoły Cztery porty FC 8Gb, cztery porty iscsi aktywne jednocześnie. Dwa kontrolery dyskowe active-active. iscsi i FCP Strona 14 z 35

15 Dyski twarde Certyfikaty i poświadczenia Funkcjonalność Co najmniej 60 dysków twardych o parametrach: pojemność: co najmniej 450GB (sztuka) prędkość obrotowa: co najmniej rpm 1. Deklarację zgodności CE 2. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 3. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 4. Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 5. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta.. 6. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. Możliwość rozbudowy macierzy (bez utraty danych i konieczności ich odtwarzania z backupu) do co najmniej 96 dysków Wielkość pamięci CACHE jaką jest w stanie obsłużyć kontroler macierzy wynosi co najmniej 2 GB. Zawartość pamięci Cache powinna być podtrzymywana bateryjnie min. 96h lub z zastosowaniem technologii Flash przynajmniej 1 rok. Macierz powinna zapewnić dostęp do danych przy awarii co najmniej dwóch dysków twardych z jednych grupy raid Macierz powinna zapewnić możliwość dynamicznego zwiększania pojemności woluminów logicznych z poziomu kontrolera macierzowego bez przerywania dostępu do danych. Macierz powinna wspierać poziomy Raid 0, Raid 1, Raid 1+0, Raid 3, Raid 5, Raid 6 i Raid 5+0. Macierz powinna pozwalać skonfigurować minimum 512 LUN o rozmiarze LUN nie mniej niż 16TB z poziomu macierzy dyskowej. Macierz powinna umożliwić wykonywania szybkich kopi danych typu Snapshot i Clone dysków logicznych na poziomie kontrolerów macierzowych. Macierz powinna umożliwiać wykonanie min. 64 kopii snapshot. Macierz powinna być przystosowana do napraw w miejscu zainstalowania oraz wymiany elementów (kontrolery, zasilacze, wentylatory) bez konieczności jej wyłączania Macierz powinna umożliwiać upgrade u firmware u i oprogramowania kontrolerów macierzy bez przerywania pracy systemu z ciągłym dostępem do danych Macierz powinna umożliwiać zdalne zarządzanie macierzą oraz automatyczne informowanie centrum serwisowego o awarii. Macierz powinna być do montażu w szafie 19 Infrastruktura FC Przełącznik FC Min, 2 przełączniki FC, full fabric, do montażu w szafie, wysokość pojedynczego przełącznika 1U. Każdy z przełączników z min. 8 portowy (wszystkie porty aktywne), min. 6 portów obsadzonych wkładkami SFP+ 8Gb. Możliwość rozbudowy pojedynczego przełącznika o dodatkowe 16 portów. Wraz z przełącznikami dostarczyć należy min. 12 kabli FC LC-LC, każdy min. 3m 13 Urządzenie do archiwizacji Urządzenie do archiwizacji Parametr Wymagania minimalne Parametry Strona 15 z 35

16 Typ napędu: Liczba napędów: Pojemność Funkcjonalnoś ć LTO-4 SAS 1 szt. z możliwością zainstalowania drugiego napędu LTO-3 lub LTO-4 w obrębie podstawowej obudowy 2U. nie mniej niż 24 slotów z możliwością rozbudowy do 72 slotów Biblioteka taśmowa powinna posiadać możliwość zdalnego zarządzania za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Biblioteka taśmowa powinna być wyposażona w czytnik kodów kreskowych. Możliwość dołączenia w przyszłości klucza USB zawierającego klucze szyfrujące dla napędów taśmowych. Wraz z biblioteką należy dostarczyć 24 szt. taśm LTO4 RW z etykietami oraz 1 szt. taśmy czyszczącej 14 Stacje Robocze - stanowisko typ I (digitalizacja zasobów) Stacje Robocze - stanowisko typ I (digitalizacja zasobów) Procesor Chipset Pamięć Płyta główna Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Karta muzyczna Karta sieciowa Napęd fdd Napęd optyczny Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Procesor dwurdzeniowy klasy x86, typu Intel XEON W3505 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający wynik dla jednego procesora: SPECint_rate_ 2006 >=48. Zamawiający wymaga, by wyniki testów wydajności opublikowane były na stronie Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły komputera innego producenta, serwera (komputera) o innej konfiguracji lub innego modelu serwera (komputera) niż oczekiwany, pod warunkiem jednak, że serwer (komputer) ten posiada taki sam procesor, co oczekiwany. Rekomendowany przez producenta procesora 8GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do 24GB, dwa gniazda na pamięci wolne Producenta komputera, z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym 6-kanałowym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 Wyposażona w złącza: 2 x PCI-Express x 16 Gen 2, 2 x PCI-Express x8, 2 x PCI 2 x 500GB SATA II 7200rpm kompatybilne z technologią SMART IV i NCQ pracujące w mirrorze Obudowa typu Tower z opcją rackowania, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa powinna umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, a także posiadać czujnik otwarcia obudowy i zabezpieczenie w postaci zamka elektromagnetycznego. Obudowa wyposażona w chłodzenie wodne procesora 128bit z własną pamięcią 1GB GDDR3, wspierająca technologię CUDA, zgodna ze standardem OpenGL 4.0 oraz DIRECTX 11, posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z obsługą dwóch monitorów o rozdzielczościach do 2560x1600 pikseli Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. Czytnik kart pamięci 16w1 Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, SuperMulti 2 x PS/2, 12 x USB 2.0 (w tym 6 zewnętrznych), 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonowe Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB Przewodowa, laserowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do Strona 16 z 35

17 Zasilacz Certyfikaty i standardy Zarządzanie Bezpieczeństwo portu USB Zasilacz min.475w Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności 85% 1. Potwierdzenie producenta urządzenia o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation ) 2. Deklarację zgodności CE 3. Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows 7 (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu) 4. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 5. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 dla go modelu urządzenia 7. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 9. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta. 10. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. 11. Oświadczenie producenta sprzętu lub jego przedstawiciela w Polsce i raport badawczy wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, iż głośność komputera w j konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) nie przekracza 23dB. 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 1.BIOS powinien posiadać możliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer powinien posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 15 Stacje Robocze - stanowisko typ II (użytkownik standardowy) Stacje Robocze - stanowisko typ II (użytkownik standardowy) Strona 17 z 35

18 Procesor Chipset Pamięć Płyta główna Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Karta muzyczna Karta sieciowa Napęd fdd Napęd optyczny Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Zasilacz Certyfikaty i standardy Procesor czterordzeniowy klasy x86, typu Intel XEON W3550 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający wynik dla jednego procesora: SPECint_rate_ 2006 >=123. Zamawiający wymaga, by wyniki testów wydajności opublikowane były na stronie Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły komputera innego producenta, serwera (komputera) o innej konfiguracji lub innego modelu serwera (komputera) niż oczekiwany, pod warunkiem jednak, że serwer (komputer) ten posiada taki sam procesor, co oczekiwany. Rekomendowany przez producenta procesora 8GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do 24GB, dwa gniazda na pamięci wolne Producenta komputera, z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym 6- kanałowym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, 10 Wyposażona w złącza: 2 x PCI-Express x 16 Gen 2, 2 x PCI-Express x8, 2 x PCI 2 x 500GB SATA II 7200rpm kompatybilne z technologią SMART IV i NCQ pracujące w mirrorze Obudowa typu Tower z opcją rackowania, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa powinna umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, a także posiadać czujnik otwarcia obudowy i zabezpieczenie w postaci zamka elektromagnetycznego. Obudowa wyposażona w chłodzenie wodne procesora 128bit z własną pamięcią 1GB GDDR3, wspierająca technologię CUDA, zgodna ze standardem OpenGL 4.0 oraz DIRECTX 11, posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z obsługą dwóch monitorów o rozdzielczościach do 2560x1600 pikseli Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. Czytnik kart pamięci 16w1 Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, SuperMulti 2 x PS/2, 12 x USB 2.0 (w tym 6 zewnętrznych), 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonowe Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB Przewodowa, laserowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Zasilacz min.475w Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności 85% 1. Potwierdzenie producenta urządzenia o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation ) 2. Deklarację zgodności CE 3. Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows 7 (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu) 4. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 5. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 dla go modelu urządzenia 7. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży Strona 18 z 35

19 Zarządzanie Bezpieczeństwo producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 9. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta. 10. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. 11. Oświadczenie producenta sprzętu lub jego przedstawiciela w Polsce i raport badawczy wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, iż głośność komputera w j konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) nie przekracza 23dB. 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego pracy, zmianę ustawień BIOS u oraz na aktualizację sterowników oraz BIOS u 2. Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania, która niezależnie od obecności systemu operacyjnego, powinna umożliwiać: a) monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, pamięć, HDD, wersje BIOS płyty głównej; b) zdalną konfigurację BIOSu, zdalne uaktualnienie BIOSu; c) zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; 1.BIOS powinien posiadać możliwość - skonfigurowania hasła Power On, - ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora), - blokadę portów USB, COM i Centronics; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portów USB; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu szeregowego; - możliwość wyłączenia w BIOS-ie portu równoległego; - kontrola sekwencji boot-ącej; - start systemu z urządzenia USB 2. Komputer powinien posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 1.2); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington 16 Stacje Robocze - stanowisko typ III (użytkownik wykonujący analizy GIS) Stacje Robocze - stanowisko typ III (użytkownik wykonujący analizy GIS) Procesor Chipset Pamięć Płyta główna Procesor czterordzeniowy klasy x86, typu Intel XEON W3550 lub procesor o równoważnej wydajności w teście SPEC, osiągający wynik dla jednego procesora: SPECint_rate_ 2006 >=123. Zamawiający wymaga, by wyniki testów wydajności opublikowane były na stronie Zamawiający dopuszcza, by wyniki te dotyczyły komputera innego producenta, serwera (komputera) o innej konfiguracji lub innego modelu serwera (komputera) niż oczekiwany, pod warunkiem jednak, że serwer (komputer) ten posiada taki sam procesor, co oczekiwany. Rekomendowany przez producenta procesora 8GB (DDR3 SDRAM 1333MHz) z funkcją ECC - możliwość rozbudowy do 24GB, dwa gniazda na pamięci wolne Producenta komputera z niezamazywaną informacją w BIOS zawierającą nazwę oraz nr seryjny komputera, z wbudowanym 6- kanałowym kontrolerem dysków obsługującym konfiguracje RAID 0, 1, 5, Strona 19 z 35

20 Dysk twardy Obudowa Karta graficzna Karta muzyczna Karta sieciowa Napęd fdd Napęd optyczny Zintegrowane złącza wyprowadzone na zewnątrz obudowy Klawiatura Mysz Zasilacz Certyfikaty i standardy Zarządzanie 10 Wyposażona w złącza: 2 x PCI-Express x 16 Gen 2, 2 x PCI-Express x8, 2 x PCI 2 x 500GB SATA II 7200rpm kompatybilne z technologią SMART IV i NCQ pracujące w mirrorze Obudowa typu Tower z opcją rackowania, metalowa, umożliwiająca pracę w pionie jak i w poziomie oraz montaż napędów zewnętrznych 5.25 w orientacji pionowej i poziomej. Opcjonalny montaż dwóch dodatkowych dysków wewnętrznych. Obudowa powinna umożliwiać serwisowanie komputera bez użycia narzędzi, a także posiadać czujnik otwarcia obudowy i zabezpieczenie w postaci zamka elektromagnetycznego. Obudowa wyposażona w chłodzenie wodne procesora Karta 128bit z własną pamięcią 1GB GDDR5, wspierająca technologię CUDA, zgodna ze standardem OpenGL 4.0 oraz DIRECTX 11, posiadająca co najmniej dwa złącza cyfrowe z obsługą dwóch monitorów o rozdzielczościach do 2560x1600 pikseli Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (HD) Audio Zintegrowana 10/100/1000, WakeOnLan. Czytnik kart pamięci 16w1 Nagrywarka DVD+/-RW DualLayer, SuperMulti 2 x PS/2, 12 x USB 2.0 (w tym 6 zewnętrznych), 1 x RJ45, 1 x wejście audio 1 x wyjście audio, 1 x wejście mikrofonowe Klawiatura typu Windows pełnowymiarowa, układ typu QWERTY US, przewodowa podłączana przez port USB Przewodowa, laserowa dwu przyciskowa mysz z rolką podłączana do portu USB Zasilacz min.475w Active PFC umożliwiający bezproblemową pracę komputera przy pełnym wyposażeniu w dodatkowe urządzenia podpięte poprzez porty i sloty rozszerzeń, przy pełnym obciążeniu, o sprawności 85% 1. Potwierdzenie producenta urządzenia o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z WMI 1.5 (Windows Management Instrumentation ) 2. Deklarację zgodności CE 3. Certyfikacja dla 32 i 64 bitowej wersji systemu MS Windows 7 (certyfikacja dla 64 bit wymagana z uwagi na długi czas użytkowania produktu) 4. Certyfikaty jakości ISO 9001 i producenta urządzenia 5. Certyfikat ISO9001 dla serwisu producenta urządzenia 6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN /3 dla go modelu urządzenia 7. Certyfikacja Energy Star w wersji co najmniej Oświadczenie producenta urządzenia, że oferowany do przetargu sprzęt jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, oraz gwarantujące dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu urządzenia. 9. Oświadczenie producenta urządzenia, że elementy, z których zbudowane jest urządzenie są produktami producenta tego urządzenia lub są przez niego certyfikowane, oraz są objęte gwarancją producenta. 10. Oświadczenie dystrybutora lub producenta urządzenia, przedstawiciela producenta w Polsce informujące o możliwości przyjęcia uszkodzonego urządzenia objętego serwisem do naprawy u dystrybutora na terenie Polski. 11. Oświadczenie producenta sprzętu lub jego przedstawiciela w Polsce i raport badawczy wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę badawczą potwierdzający, iż głośność komputera w j konfiguracji mierzona zgodnie z normą ISO 7779 lub równoważną oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 lub równoważną w pozycji operatora w trybie jałowym (IDLE) nie przekracza 23dB. 1. Dołączone dedykowane oprogramowanie producenta komputera umożliwiające zdalną inwentaryzację sprzętu, monitorowanie stanu jego Strona 20 z 35

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU

Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego SPECYFIKACJA SPRZĘTU CZĘŚĆ I Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Ilość Wartość

Bardziej szczegółowo

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne.

Załącznik nr 3. /pieczęć oferenta/ Formularz cenowy. 1) Komputer: 78 sztuk. Wymagane minimalne parametry techniczne. /pieczęć oferenta/ Załącznik nr 3 Formularz cenowy 1) Komputer: 78 sztuk Nazwa komponentu Płyta główna Chipset Procesor Wymagane minimalne parametry techniczne Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Część 1. Przełączniki sieciowe. Przełącznik (typ 48 G10) 21 sztuk Zgodność/Model Wymagania podstawowe 1. Przełącznik posiadający min 48 portów 10/100/1000BASE-T PoE+ 2. Przełącznik

Bardziej szczegółowo

( WZÓR UMOWY) NIP., REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

( WZÓR UMOWY) NIP., REGON zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: UMOWA ( WZÓR UMOWY) zawarta w dniu 2012 r. w Krasnem pomiędzy: Gminą Krasne, 36-007 Krasne 121, NIP 517-00-42-253 REGON 690582111 zwanej w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Alfreda

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do specyfikacji

Załącznik nr 1 do specyfikacji Załącznik nr 1 do specyfikacji CZĘŚĆ A Urządzenie typu Network-attached storage o następujących parametrach minimalnych Dyski 4 dyski SATA 2 o pojemności 3TB - 7200 obr./min, wymieniane podczas pracy Możliwość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Projekt e-urząd w Gminie Bukowina Tatrzańska zakłada planowy rozwój systemów informatycznych Urzędu Gminy. W szczególności dostarczony sprzęt komputerowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ROZDZIAŁ III SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego. Dostawa i instalacja infrastruktury technicznej na potrzeby systemów IT Instytutu Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25

Centrum Informatyczne Edukacji, 00-918 Warszawa, Al. Szucha 25 Załącznik nr 4 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Oferowanego Sprzętu (STOS) Wymagania ogólne: 1. Zamawiający wymaga, aby dostarczone urządzenia były nowe/nieuŝywane w fabrycznie nowych, nieuszkodzonych opakowaniach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego

Załącznik Nr 17 do SIWZ. Sprzęt komputerowy. A. Serwery. Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego Załącznik Nr 17 do SIWZ Sprzęt komputerowy A. Serwery Wymagania ogólne wobec sprzętu komputerowego 1. Oferowane rozwiązanie sprzętowe musi zawierać elementy fabrycznie nowe, posiadać niezbędne certyfikaty

Bardziej szczegółowo

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu

II. budowa sieci logicznej światłowodowej wraz z remontem dedykowanej sieci elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu Załącznik nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na rozbudowę systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Piszu wraz z dostawą sprzętu komputerowego i biurowego. Zawartość: I. stworzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. Specyfikacja ilościowa Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Wyposażenie sieci informatycznej: 1.1. Przełączniki sieciowe szt. 2 1.1.1. Przełącznik sieciowy główny 1.1.2. Przełącznik sieciowy pomocniczy

Bardziej szczegółowo

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne

Oryginalny Windows 7 professional Obsługiwane systemy operacyjne Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja Techniczna Opis przedmiotu zamówienia Część nr 1 Uniwersytet Otwarty UW Drukarka sieciowa 1 szt. Parametry techniczne: Druk: Czerno-biały; Drukarka sieciowa z dupleksem;

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Ilość : Pozycja 1 Router sprzętowy/firewall 1 sztuka Minilmalna liczba interfejsów RJ-45 Ethernet 10/100/1000 8 sztuk, każdy z interfejsów musi mieć możliwość konfiguracji osobnej podsieci i strefy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo