Krasne, dnia Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krasne, dnia 02.07.2012 Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE. Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są"

Transkrypt

1 URZĄD GMINY KRASNE Załącznik nr 2 do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro Krasne, dnia Jednostka prowadząca sprawę OGŁOSZENIE Gmina Krasne - Urząd Gminy w Krasnem/jednostka organizacyjna/* informuje, że są przyjmowane oferty na wykonanie zamówienia: Modernizacja oraz rekonfiguracja infrastruktury sprzętowej Kod CPV (urządzenia sieciowe) Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oraz rekonfiguracja infrastruktury sprzętowej w celu zapewnienia zgodności funkcjonującej u Zamawiającego, infrastruktury z wymaganiami następujących przepisów prawa: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem nowelizacji do ustawy z dnia 7 marca 2011; Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536). Zakres szczegółowy W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą wszystkie dostawy fabrycznie nowych urządzeń i prace niezbędne do oddania do eksploatacji przedmiotu zamówienia, według poniższej specyfikacji. Zakres prac obejmuje również montaż urządzeń, konfigurację zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami, szkolenia oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.

2 1. Dostawa, instalacja oraz konfiguracja systemu zabezpieczeń: Lp. Parametr Opis 1. Liczba sztuk 1 (jeden) 2. Architektura systemu ochrony System ochrony musi być zbudowany przy użyciu minimalnej ilości elementów ruchomych, krytycznych dla jego działania. Dlatego, główne urządzenie ochronne [gateway] nie może posiadać twardego dysku, w zamian używać pamięci FLASH. Podstawowe funkcje systemu muszą być realizowane (akcelerowane) sprzętowo przy użyciu specjalizowanego układu ASIC. Jednocześnie, dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się aby wszystkie funkcje ochronne oraz zastosowane technologie, w tym system operacyjny pochodziły od jednego producenta, który udzieli odbiorcy licencji bez limitu chronionych użytkowników (licencja na urządzenie). 3. System operacyjny Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania systemu urządzenia ochronne muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny czasu rzeczywistego. Nie dopuszcza się stosowania komercyjnych systemów operacyjnych, ogólnego przeznaczenia. 4. Ilość/rodzaj portów Nie mniej niż 8 portów Ethernet 10/100 Base-TX, 2 portów Ethernet 10/100/1000 Base-TX. Nie mniej niż 4000 interfejsów wirtualnych definiowanych jako VLANy w oparciu o standard IEEE802.1q. 5. Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające 6. Zasada działania (tryby) 7. Polityka bezpieczeństwa (firewall) System ochrony musi obsługiwać w ramach jednego urządzenia wszystkie z poniższych funkcjonalności podstawowych: kontrolę dostępu: zaporę ogniową klasy Stateful Inspection, ochronę przed wirusami antywirus [AV] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP, HTTP, FTP, IM), poufność danych: IPSec VPN oraz SSL VPN, ochronę przed atakami: Intrusion Prevention System [IPS/IDS], oraz funkcjonalności uzupełniających: kontrolę treści: Web Filter [WF], kontrolę zawartości poczty: antyspam [AS] (dla protokołów SMTP, POP3, IMAP), kontrolę pasma oraz ruchu [QoS i Traffic shaping], kontrolę aplikacji (wsparcie dla co najmniej tysiąca aplikacji w tym IM oraz P2P), zapobieganie przed wyciekiem informacji poufnej DLP (Data Leak Preention), SSL proxy z możliwością pełniej analizy szyfrowanej komunikacji dla wybranych protokołów. Urządzenie powinno dawać możliwość ustawienia jednego z dwóch trybów pracy: jako router/nat (3.warstwa ISO-OSI) lub jako most /transparent bridge/. Tryb przezroczysty umożliwi wdrożenie urządzenia bez modyfikacji topologii sieci niemal w dowolnym jej miejscu. Polityka bezpieczeństwa systemu zabezpieczeń musi uwzględniać adresy IP, interfejsy, protokoły i usługi sieciowe, użytkowników sieci, reakcje zabezpieczeń, rejestrowanie zdarzeń i alarmowanie oraz zarządzanie pasmem (m.in. pasmo gwarantowane i maksymalne, priorytety, oznaczenia DiffServ). 8. Wykrywanie ataków Wykrywanie i blokowanie technik i ataków stosowanych przez hakerów (m.in. IP Spoofing, SYN Attack, ICMP Flood, UDP Flood, Port Scan) i niebezpiecznych komponentów (m.in. Java/ActiveX). Ochronę sieci VPN przed atakami Replay Attack oraz limitowanie maksymalnej liczby otwartych sesji z jednego adresu IP. Nie mniej niż 4000 sygnatur ataków. Aktualizacja bazy sygnatur ma się odbywać ręcznie lub automatycznie.

3 Możliwość wykrywania anomalii protokołów i ruchu. 9. Translacja adresów Statyczna i dynamiczna translacja adresów (NAT). Translacja NAPT. 10. Wirtualizacja i routing dynamiczny Możliwość definiowania w jednym urządzeniu bez dodatkowych licencji nie mniej niż 10 wirtualnych firewalli, gdzie każdy z nich posiada indywidualne ustawienia wszystkich funkcji bezpieczeństwa i dostęp administracyjny. Obsługa Policy Routingu w oparciu o typ protokołu, numeru portu, interfejsu, adresu IP źródłowego oraz docelowego. Protokoły routingu dynamicznego, nie mniej niż RIPv2, OSPF, BGP-4 i PIM. 11. Połączenia VPN Wymagane nie mniej niż: Tworzenie połączeń w topologii Site-to-site oraz Client-to-site. Dostawca musi udostępniać klienta VPN własnej produkcji realizującego następujące mechanizmy ochrony końcówki: firewall antywirus web filtering antyspam Monitorowanie stanu tuneli VPN i stałego utrzymywania ich aktywności. Konfiguracja w oparciu o politykę bezpieczeństwa (policy based VPN) i tabele routingu (interface based VPN). Obsługa mechanizmów: IPSec NAT Traversal, DPD, XAuth. 12. Uwierzytelnianie użytkowników System zabezpieczeń musi umożliwiać wykonywanie uwierzytelniania tożsamości użytkowników za pomocą nie mniej niż: haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w lokalnej bazie urządzenia, haseł statycznych i definicji użytkowników przechowywanych w bazach zgodnych z LDAP, haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID) w oparciu o zewnętrzne bazy danych. Rozwiązanie powinno umożliwiać budowę logowania Single Sign On w środowisku Active Directory oraz edirectory bez dodatkowych opłat licencyjnych. 13. Wydajność Obsługa nie mniej niż jednoczesnych połączeń i nowych połączeń na sekundę. Przepływność nie mniejsza niż 450 Mbit/s dla ruchu nieszyfrowanego i 100Mbit/s dla VPN (3DES). Obsługa nie mniej niż 300 jednoczesnych tuneli VPN. 14. Funkcjonalność zapewniająca niezawodność 15. Konfiguracja i zarządzanie Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemu zabezpieczeń oraz łączy sieciowych. Możliwość połączenia dwóch identycznych urządzeń w klaster typu Active-Active lub Active-Passive. Możliwość konfiguracji poprzez terminal i linię komend oraz wbudowaną konsolę graficzną (GUI). Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone poprzez szyfrowanie komunikacji. Musi być zapewniona możliwość definiowania wielu administratorów o różnych uprawnieniach. Administratorzy muszą być uwierzytelniani za pomocą: haseł statycznych, haseł dynamicznych (RADIUS, RSA SecureID). System powinien umożliwiać aktualizację oprogramowania oraz zapisywanie i odtwarzanie konfiguracji z pamięci USB. Jednocześnie, dla systemu bezpieczeństwa powinna być dostępna zewnętrzna sprzętowa platforma centralnego zarządzania pochodząca od tego samego producenta. 16. Zarządzanie System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem centralnego zarządzania umożliwiającym: Przechowywanie i implementację polityk bezpieczeństwa dla urządzeń i grup urządzeń z możliwością dziedziczenia ustawień po grupie nadrzędnej;

4 Wersjonowanie polityk w taki sposób aby w każdej chwili dało się odtworzyć konfigurację z dowolnego punktu w przeszłości; Zarządzanie wersjami firmware u na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia; Zarządzenie wersjami baz sygnatur na urządzeniach oraz zdalne uaktualnienia; Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu urządzeń (użycie CPU, RAM); Zapis i zdalne wykonywanie skryptów na urządzeniach. 17. Raportowanie System powinien mieć możliwość współpracy z zewnętrznym, sprzętowym modułem raportowania i korelacji logów umożliwiającym: Zbieranie logów z urządzeń bezpieczeństwa; Generowanie raportów; Skanowanie podatności stacji w sieci; Zdalną kwarantannę dla modułu antywirusowego. 18. Integracja systemu zarządzania 19. Serwis oraz aktualizacje Zgodnie z zaleceniami normy PN-ISO/17799 zarówno moduł centralnego zarządzania jak i raportowania muszą być zrealizowane na osobnych urządzeniach sprzętowych. Jednocześnie administrator powinien mieć do dyspozycji jedną konsolę zarządzającą do kontroli obu podsystemów. Dostawca powinien dostarczyć licencje aktywacyjne dla funkcji bezpieczeństwa na okres 1 roku. System powinien być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 1 roku. 2. Dostawa, instalacja oraz konfiguracja sprzętu sieciowego: Lp. Parametr Opis 1. Liczba sztuk 1 (jeden) 2. Ilość portów min. 44 porty 10/100/1000, + min.4 porty dual-personality 10/100/1000 lub mini-gbic 3. Obudowa wieżowa 1U umożliwiająca instalację w szafie 19" 4. Pamięć Min 64 MB SDRAM, FLASH 16MB 5. Rozmiar tablicy min adresów MAC 6. Zarządzanie CLI, WWW, pozapasmowe (port konsoli RJ-45) 7. Warstwa przełączania 2 8. Prędkość magistrali min. 96 Gbps 9. Przepustowość min. 71,4 mpps 10. Ilość obsługiwanych VLAN-ów min. 64 (802.1Q), GVRP 11. Funkcje wysokiej dostępności Spanning Tree (802.1d), MSTP (802.1s) 12. Bezpieczeństwo Radius, Multiple 802.1X, ochrona przed atakiem piggyback, SSHv2, SSL, SNMPv3, web based authentication, TACACS+, MAC authentication, BPDU protection. 13. Agregacja portów zgodna z 802.3ad 14. QoS/CoS Priorytetyzacja zgodna z 802.1p 15. Monitorowanie RMON 4 grupy statistics, history, alarm, events 16. OS Aktualizacje OS dostępne na stronie producenta bezpłatnie przez cały czas eksploatacji urządzenia. 17. Oprogramowanie do zarządzania Możliwość rozszerzenia w przyszłości o funkcje integracji z OV NNM. 18. Gwarancja Wieczysta 19. Serwis Wysyłka sprawnego urządzenia następnego dnia roboczego. Standardowy pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie sprzętu i świadczonych przez sieć serwisową producenta na terenie Polski

5 20. Inne CDP, dual flash images, ingress/egress port monitoring, mozliwosc zarzadzania grupa do 16 przelacznikow za pomoca jednego adresu IP, 802.1AB LLDP, RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4, RFC 33, IGMP v3. 3. Dostawa oraz instalacja szafy stojącej serwerowej wraz z przekładką istniejącej infrastruktury Lp. Parametr Opis 1. Liczba sztuk 1 (jeden) 2. Typ Szafa stojąca serwerowa Szerokość 800 mm 4. Głębokość 800 mm 5. Wysokość 42U 6. Zamykanie/Tył drzwi blacha/szkło, tył pełny 7. Wyposażenie dodatkowe Organizator poziomy kabli 19 z metalowymi uszami 1U 5 szt. Wieszak kablowy 40x40mm 5 szt. Śruba montażowa (śruba M6, podkładka, nakrętka koszykowa) 100 szt. Listwa zasilająca 19 RACK do szafy, min. 9 gniazd z bolcem, aluminiowa obudowa 4. Specyfikacja usług: A. Inwentaryzacja sieci: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji sieci LAN. Wynikiem przeprowadzonej inwentaryzacji sieci LAN ma być dostarczenie odbiorcy mapy sieci połączeń pomiędzy urządzeniami aktywnymi wraz z rozrysowanymi patch-pannel ami. B. Wykonanie projektu: Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu wdrożenia dostarczonych urządzeń oraz przedstawienia jego do akceptacji przez Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w proponowanym projekcie, zgodnie z sugestią Zamawiającego. C. Ustalenia projektowe winny się składać z następujących czynności: Określenie założeń dotyczących implementacji nowych urządzeń; Analiza obecnie funkcjonującej infrastruktury; Uwzględnienie funkcjonujących u Zamawiającego dokumentów Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym. Uwzględnienie wymagań Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczymi do Ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; Przeprowadzenie stosownych uzgodnień wdrożeniowych; Dobór optymalnego sposobu implementacji; Uzgodnienie reguł polityk bezpieczeństwa;

6 Wykonanie obligatoryjnych schematów sieci; Wprowadzenie stosownego nazewnictwa i symboliki; Opracowanie adresacji logicznej; Określenie zasad integracji z obecną infrastrukturą. D. Instalacja i konfiguracja dostarczonych urządzeń: Instalacja i konfiguracja urządzeń zgodnie z wcześniej opracowanym i zatwierdzonym planem i harmonogramem; Konfiguracja parametrów sieciowych dostarczonych urządzeń; Przeniesienie paneli (demontaż z szafy, demontaż szafy, przeniesienie paneli do nowej szafy); Usunięcie kolizji instalacji zasilającej (koliduje z nową planowaną szafą); Integracja z obecną infrastrukturą podczas wyznaczonych tzw. okien serwisowych ; Weryfikacja po integracji poprawnego działania wszystkich wykorzystywanych aktualnie w sieci usług. E. Szkolenie administratora systemu: Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia omawiającego proces wdrożenia, a także zaimplementowanych technologii i konfiguracji. F. Dokumentacja techniczna: Po zakończeniu wszystkich czynności wdrożeniowych Wykonawca powinien przedłożyć dokumentację powdrożeniową, która omawiać będzie wszystkie etapy projektu. Termin dostawy i realizacji usług 30 dni od daty zamówienia Wymagania 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy wykonali w ciągu dwóch ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej trzy dostawy o charakterze i zakresie podobnym do powyższej specyfikacji. 2. Dostarczany sprzęt oraz wykonana konfiguracja muszą być zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy, w tym Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 3. Dostawca zapewnieni autorskie szkolenia z zakresu konfiguracji i zarządzania zaproponowanego sprzętu. Szkolenie powinno być przeprowadzone w siedzibie zamawiającego dla 1 osoby w języku polskim. 4. Dostawca powinien posiadać min. jednego inżyniera z najwyższym certyfikatem producenta proponowanego sprzętu. 5. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski (wymagane oświadczenie producenta). 6. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. 7. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług w ramach projektu oraz zachowania zgodności z obowiązującymi standardami w zakresie bezpieczeństwa

7 informacji oraz tzw. dobrych praktyk, wymagane jest posiadanie przez jednego z pracowników po stronie Dostawcy uprawnień audytora wiodącego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, potwierdzonych otrzymaniem certyfikatu zarejestrowanego przez organizację IRCA (ang. International Register of Certificated Auditors) lub równorzędną lub wyższego poziomu. Oferenci, którzy nie spełniają wyżej wymienionych wymagań, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Termin składania ofert: do godziny 11:00 Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, Pokój nr 18 - sekretariat Forma składania ofert: Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie z napisami: Modernizacja oraz rekonfiguracja infrastruktury sprzętowej, nie otwierać przed upływem dnia godz. 11:00 Wymagane załączniki: brak Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są: na stronie internetowej: i konkursy Jacek Żurawski podinspektor, tel , Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Krasne nr.17/2011 z dnia ZAMAWIAJĄCY: w dniu URZĄD GMINY KRASNE * wpisać nazwę jednostki

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I SPECYFIKACJA SPRZĘTU Załącznik Nr 7 do SIWZ WYSZCZEGÓLNIENIE LOKALIZACJI DO KTÓRYCH MA BYĆ DOSTARCZONY SPRZĘT Część I 1) Sąd Rejonowy w Gostyniu ul. Sądowa 1, 63-800 Gostyń 1 serwer 2) Sąd Rejonowy w Grodzisku Wlkp., ul. świrki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt.

Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Załącznik nr 3 do OPZ opis sprzętu i Infrastruktury sieci VPN zabezpieczającej połączenia sieciowe pomiędzy Parterami projektu oraz sprzęt. Wykonawca dostarczy urządzenia umożliwiające zestawienie połączeń

Bardziej szczegółowo

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych.

1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. 1 Dostarczony system bezpieczeństwa musi zapewniać wszystkie wymienione poniżej funkcje bezpieczeństwa oraz funkcjonalności dodatkowych. Integralność systemu musi być zapewniona także w przypadku różnych

Bardziej szczegółowo

1.Komputer dla ucznia - 22 szt.

1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Załącznik nr 3 do SIWZ.. ( pieczęć adresowa wykonawcy) CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO SPRZĘTU OFERTA WYKONAWCY 1.Komputer dla ucznia - 22 szt. Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy

Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Specyfikacja Techniczna / Formularz cenowy Załącznik Nr 5 Występujące w tabelach parametry należy traktować jako minimum. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2

Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 Załącznik nr 3 do SOPZ Zadanie 1 i Zadanie 2 1. Zamawiający wymaga dostarczenia i wdrożenia 2 szt. urządzeń bezpieczeństwa klasy UTM, pracujących redundantnie w układzie klastra wraz z 1 szt. urządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab.

Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Zał. Nr 3 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia Opis techniczny środowiska sprzętowo programowego na potrzeby budowy laboratorium CyberSecLab. Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA...3 2. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2

Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie nr 4 Aktualizacja nr 2 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) S t r o n a 1 Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) BEZPIECZNA BRAMA DOSTĘPOWA DLA UMM (SMDB) S t r o n a 2 Spis treści OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)... 1 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK

Minimalne wymagania sprzętowe. Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane TAK Załącznik nr4 PARAMETRY WYMAGANE 1. Szczegółowa specyfikacja techniczna proponowanego przełącznika głównego sieci LAN 1 Kpl. - parametry muszą być zgodne z poniższymi tabelami oraz Zał. nr 1 do SIWZ -

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe

Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Część III SIWZ OPZ Opis przedmiotu zamówienia Oferowany sprzęt i urządzenia komputerowe Spis treści 1 Wymagania ogólne... 2 2 Pola eksploatacji... 3 3 Serwer typ I... 4 4 Serwer typ II... 6 5 Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) ZAMAWIAJĄCY Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (ZWANY DALEJ: SOPZ ) Dostawa elementów infrastruktury sprzętowej, przedłużenia gwarancji na elementy infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania

Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Europrojekt Gdańsk Spółka Akcyjna Gdańsk 21 czerwca 2013 roku ul. Nadwiślańska 55 80-680 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2013 na zakupu sprzętu i oprogramowania Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu zapobiegającego atakom sieciowym, chroniącego przed oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na:

INSTYTUT SPORTU NIP 525-000-89-04 REGON 000786093. SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwaną, dalej także SIWZ. na: INSTYTUT SPORTU 01 982 Warszawa, ul. Trylogii 2/16 Dyrektor Instytutu Bartosz Krawczyński tel.: (0-22) 569-99-99 www.insp.waw.pl, e-mail: przetargi@insp.waw.pl NIP 525-000-89-04 REGON 000786093 W dniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁÓWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Szafa stelażowa RACK 1 szt. Lp Element konfiguracji Wymagania minimalne 1 Wysokość (podana w 42 U jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych

Wymagane funkcjonalności środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych Załącznik nr 9 Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO

ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO POWIAT TATRZAŃSKI ZARZĄD POWIATU TATRZAŃSKIEGO 34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 15, tel. (0-18) 20-17-100, fax (0-18) 20-17-104 e-mail: zp@powiat.tatry.pl http://www.powiat.tatry.pl ZP.272.1.2015 pyt. i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do siwz

Załącznik nr 6 do siwz Załącznik nr 6 do siwz DO.2800.3.2015 dot.: przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro na dostawę sprzętu sieciowego wraz z instalacją, konfiguracją i serwisem gwarancyjnym Przedmiot umowy w szczególności

Bardziej szczegółowo

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ

Sprzęt i urządzenia. Załącznik nr 3 do SIWZ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Oznaczenie sprawy: SSM/6/PP/2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zakres dostawy warz z minimalnymi mi: 1. Urządzenie firewall sztuk 1 Parametr Wartość minimalna Ilość portów RJ-45

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. (Program funkcjonalno uŝytkowy) Załącznik nr 1 do SIWZ Znak: OA.3431-8/09. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Program funkcjonalno uŝytkowy) Budowa sieci bezprzewodowej, usługa dostępu do Internetu, dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II

WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PRIORYTETU II 1 z 13 2014-05-14 10:52 Warszawa: kompleksowa informatyzacja Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie sposobem na przeciwdziałanie wykluczeniu informatycznemu WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo