Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset"

Transkrypt

1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja / DOK. no IFU_Desinfektion _pol.indd :52:29

2 NORSK DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja / Wstęp Dziękujemy za wybór produktu firmy HAAG-STREIT. Dokładne przestrzeganie zasad określonych w niniejszej instrukcji użytkowania zapewni niezawodne i bezproblemowe korzystanie z naszych produktów. Przeznaczenie Niniejszy dokument opisuje prawidłowe czyszczenie oraz dezynfekcję głowicy pomiarowej tonometru, szkieł kontaktowych, jak również opis zestawu dezynfekcyjnego Desinset firmy HAAG-STREIT. Prawidłowe czyszczenie i dezynfekcja zapobiegają przenoszeniu chorób na pacjenta i użytkownika oraz uszkodzeniom mechanicznym. Procedura służąca ochronie materiałów i pacjentów została zatwierdzona przez certyfikowane laboratorium kontrolne. Raport dot. certyfikacji można uzyskać w firmie HAAG-STREIT. Spis treści 1 Bezpieczeństwo Warunki otoczenia Ważne uwagi ogólne Obsługa, otoczenie Gwarancja oraz odpowiedzialność cywilna producenta Czyszczenie i dezynfekcja głowicy pomiarowej Czyszczenie ręczne krok po kroku Dezynfekcja krok po kroku Płukanie i przechowywanie Czyszczenie i dezynfekcja szkła kontaktowego Czyszczenie ręczne krok po kroku Dezynfekcja krok po kroku Płukanie i przechowywanie Przygotowanie zestawu dezynfekcyjnego Desinset Czyszczenie krok po kroku Dezynfekcja krok po kroku Wyposażenie dodatkowe IFU_Desinfektion _pol.indd :52:29

3 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK 1. Bezpieczeństwo Symbole Symbole odpowiadają normom EN 980 oraz ISO Inne symbole stosowane w niniejszej Instrukcji użytkowania: ZAKAZ! W przypadku niestosowania się do tak oznaczonych wskazówek należy liczyć się ze szkodami materialnymi i z zagrożeniem dla użytkownika oraz pacjenta. Należy bezwzględnie przestrzegać tak oznaczonych wskazówek w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji produktów oraz uniknięcia zagrożenia dla użytkowników oraz pacjentów. Ważne wskazówki. Proszę uważnie przeczytać. 1.1 Warunki otoczenia Należy przestrzegać instrukcji użytkowania odpowiednich instrumentów. 1.2 Ważne uwagi ogólne Produkty omówione w niniejszej instrukcji użytkowania nie zostały zdezynfekowane przed wysłaniem. Przed pierwszym użyciem należy je wyczyścić oraz zdezynfekować. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania głowicy pomiarowej, szkła kontaktowego oraz zestawu dezynfekcyjnego Desinset. Badania można przeprowadzać wyłącznie za pomocą nieuszkodzonej, wyczyszczonej oraz zdezynfekowanej głowicy pomiarowej oraz szkła kontaktowego. Uszkodzenie założonej głowicy pomiarowej lub szkła kontaktowego, może spowodować uszkodzenie rogówki pacjenta. W przypadku nieprawidłowego przygotowania może dojść do zakażenia pacjenta i użytkownika, jak również do uszkodzenia głowicy pomiarowej i szkła kontaktowego. Elementy pozostałe po środkach czyszczących i dezynfekcyjnych mogą, w przypadku kontaktu z okiem pacjenta, prowadzić do podrażnień oraz oparzeń. Głowice pomiarowe oraz szkła kontaktowe należy przygotowywać wspólnie, ale zasadniczo oddzielnie od innych produktów. Obsługa, otoczenie Urządzenie powinien przygotowywać i obsługiwać przeszkolony personel, za którego wyszkolenie odpowiada użytkownik. Należy kierować się profesjonalną oceną i ostrożnością. Należy dodatkowo przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach użytkowania głowicy pomiarowej, szkła kontaktowego oraz zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 1.4 Gwarancja oraz odpowiedzialność cywilna producenta Produkty należy użytkować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale Bezpieczeństwo we właściwych instrukcjach użytkowania. Nieprawidłowa obsługa produktu może prowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku nieprzestrzegania tych warunków wygasają wszystkie roszczenia gwarancyjne. Dalsze użytkowanie uszkodzonego wskutek nieprawidłowego obsługi produktu może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. 3 IFU_Desinfektion _pol.indd :52:29

4 NORSK DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 2 Czyszczenie i dezynfekcja głowicy pomiarowej 2.1 Czyszczenie ręczne krok po kroku W celu wykonania prostej i bezpiecznej dezynfekcji zalecamy korzystanie z zestawu dezynfekcyjnego Desinset firmy HAAG-STREIT (patrz rozdział 4). Podczas przygotowywania produktów ze względu na ochronę osobistą personel powinien nosić rękawiczki jednorazowe. 1. Głowicę pomiarową należy zdjąć z uchwytu tonometru (a) i czyścić pod bieżącą wodą tak długo (b), aż znikną widoczne zabrudzenia (60 sekund). 2. Do czyszczenia trwalszych zabrudzeń należy dodatkowo użyć środka czyszczącego o neutralnym ph (dobrze tolerowanego, niezawierającego środków drażniących) i jednorazowej ściereczki niepozostawiającej kłaczków (c). Środek czyszczący należy następnie koniecznie spłukać pod bieżącą wodą! (60 sekund). Do czyszczenia firma HAAG-STREIT poleca środek czyszczący Sekusept MultiEnzyme, o stężeniu 2%. Środek ten przeszedł został zatwierdzony przez certyfikowany system laboratoryjny HS System- und Prozesstechnik GmbH, D Kelkheim. Podsumowanie sprawozdania z walidacji znajduje się na witrynie internetowej HAAG-STREIT ( Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z innych środków czyszczących. 3. Jeśli nadal widoczne są zabrudzenia, należy powtórzyć procedurę czyszczenia począwszy od punktu Głowice pomiarowe osuszyć za nowym pomocą jednorazowej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki (c). 5. Wizualnie sprawdzić czystość oraz brak uszkodzeń. 6. Wyczyszczoną głowicę pomiarową należy umieścić na plastikowej tacce zestawu dezynfekcyjnego Desinset (d). Głowice pomiarowe nie powinny leżeć na sobie. 8. Aby dokładnie zanurzyć dolny poziom, należy wlać przynajmniej 600 ml płynu dezynfekcyjnego (f), Zastosowane środki dezynfekcyjne muszą spełniać dwa wymogi: Ze względu na tolerancje materiałów należy stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę HAAG-STREIT. Aktualna lista tolerowanych materiałów dostępna jest na witrynie internetowej firmy HAAG-STREIT oraz została dołączona do tonometru i głowicy pomiarowej. Jeśli użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność inne środki lub procedury dezynfekcyjne, powinien pamiętać, aby nie dezynfekować środkami zawierającymi alkohol lub aceton i nie korzystać z promieniowania UV, pary ani tlenku etylenu. Jeśli chodzi o wydajność dezynfekcji zasadniczo można stosować wszystkie środki dezynfekcyjne dopuszczone do dezynfekcji przyrządów, które zostały sprawdzone pod kątem zwalczania wszystkich substancji powodujących zakażenia szpitalne, o ile spełniono jednocześnie wcześniej wymienione wymagania dot. tolerancji materiałowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego oraz za jego odpowiednie stężenie. Firma HAAG-STREIT zaleca stosowanie środka Sekusept Forte S (o stężeniu: 3%, o czasie działania ok. 15 minut). Środek został zatwierdzony przez certyfikowany system laboratoryjny HS System- und Prozesstechnik GmbH, D Kelkheim. Podsumowanie sprawozdania z walidacji znajduje się na witrynie internetowej HAAG-STREIT ( Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z innych środków dezynfekcyjnych. 9. Środek dezynfekcyjny należy dodać do jednego z dwóch zbiorników pomiarowych zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 2.2 Dezynfekcja krok po kroku 10. Elementy plastikowe zestawu dezynfekcyjnego Desinset, na których znajdują się głowice pomiarowe (e) należy zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym w 7. Głowice pomiarowe oczekujące na dezynfekcję należy zdjąć z plastikowej tacki i położyć na dowolnym poziomie (e) czystej i zdezynfekowanej plastikowej wkładki zbiorniku pomiarowym zestawu dezynfekcyjnego Desinset (f). 4 zestawu dezynfekcyjnego Desinset. IFU_Desinfektion _pol.indd :52:30

5 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK Wszystkie głowice pomiarowe należy całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym! W związku z tym, że głowice pomiarowe powinny pływać w roztworze, należy je umieścić na dolnym poziomie zestawu dezynfekcyjnego. (a) (b) 60'' (c) 11. Zgodnie z wytycznymi producenta, środka dezynfekcyjnego, należy pozwolić mu oddziaływać dostatecznie długo (g). Maksymalny czas oddziaływania środka dezynfekcyjnego, tolerowany przez materiał wynosi 60 minut. 12. Po upływie tego czasu zestaw plastikowy z głowicami pomiarowymi należy wyjąć, pozostawić do ocieknięcia (h) i umieścić w innych czystych i zdezynfekowanych zbiornikach pomiarowych. Środek dezynfekcyjny należy wymienić: w przypadku widocznych zabrudzeń raz dziennie lub zgodnie z wytycznymi producenta. 2.3 Płukanie i przechowywanie 13. Czysty i zdezynfekowany lejek umieścić na zestawie plastikowym (i). 14. Zbiornik pomiarowy z zawartością płukać przez przynajmniej 5 minut i maksymalnie 15 minut (j) pod bieżącą wodą o jakości wody pitnej. 15. Wyjąć plastikowy zestaw z głowicami pomiarowymi (k). Osuszyć je pojedynczo za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej (l). 16. Wyczyszczone i zdezynfekowane głowice pomiarowe przechowywać do kolejnego zastosowania w zamkniętym i zdezynfekowanym pojemniku szklanym Desinset (m). Stosować wyłącznie czyste, wolne od zabrudzeń oraz nieuszkodzone głowice pomiarowe! Przed każdym zastosowaniem głowic pomiarowych sprawdzić je pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń (pęknięcia, rysy lub ostre krawędzie). Ich stan należy sprawdzić za pomocą mikroskopu z lampą szczelinową w powiększeniu od 10 do 16 razy. (l) (g) 60' (d) (h) (m) (e) (i) (j) 5' 15' (f) 600 ml (k) 5 IFU_Desinfektion _pol.indd :52:30

6 NORSK DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 3 Czyszczenie i dezynfekcja szkła kontaktowego 3.1 Czyszczenie ręczne krok po kroku W celu wykonania prostej i bezpiecznej dezynfekcji zalecamy korzystanie z zestawu dezynfekcyjnego Desinset firmy HAAG-STREIT (patrz rozdział 4). Podczas przygotowywania produktów ze względu na ochronę osobistą personel powinien nosić rękawiczki jednorazowe. 1. Szkło kontaktowe należy czyścić pod bieżącą wodą (a) aż do usunięcia widocznych zabrudzeń (60 sekund). 2. Do czyszczenia trwałych zabrudzeń należy dodatkowo użyć środka czyszczącego o neutralnym ph (dobrze tolerowany, niezawierający środków drażniących) i jednorazowej ściereczki niepozostawiającej kłaczków (b). Środek czyszczący należy następnie koniecznie spłukać pod bieżącą wodą! (60 sekund). Do czyszczenia firma HAAG-STREIT poleca środek czyszczący Sekusept MultiEnzyme, o stężeniu 2%. Środek ten został zatwierdzony przez certyfikowany system laboratoryjny HS System- und Prozesstechnik GmbH, D Kelkheim. Podsumowanie sprawozdania z walidacji znajduje się na witrynie internetowej HAAG-STREIT ( Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z innych środków czyszczących. 3. Jeśli nadal widoczne są zabrudzenia, należy powtórzyć procedurę czyszczenia począwszy od punktu Szkła kontaktowe osuszyć za nowym pomocą jednorazowej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki (b). 5. Wizualnie sprawdzić czystość oraz integralność. 6. Wyczyszczone szkła kontaktowe umieścić na plastikowej tacy zestawu dezynfekcyjnego Desinset(c). 3.2 Dezynfekcja krok po kroku 7. Przeznaczone do dezynfekcji szkła kontaktowe należy zdjąć z plastikowej tacy i położyć czystym i zdezynfekowanej plastikowej wkładce do zestawu dezynfekcyjnego Desinset. Szkła kontaktowe nie powinny leżeć na sobie. Oba poziomy należy zapełnić równomiernie. 8. Aby dokładnie zanurzyć oba poziomy, należy wlać przynajmniej 900 ml płynu dezynfekcyjnego (e), Zastosowane środki dezynfekcyjne muszą spełniać dwa wymogi: Ze względu na tolerancje materiałów należy stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę HAAG-STREIT. Aktualna lista tolerowanych materiałów dostępna jest na witrynie internetowej firmy HAAG-STREIT oraz została dołączona do tonometru i głowicy pomiarowej. Jeśli użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność inne środki lub procedury dezynfekcyjne, powinien pamiętać, aby nie dezynfekować środkami zawierającymi alkohol lub aceton i nie korzystać z promieniowania UV, pary ani tlenku etylenu. Jeśli chodzi o wydajność dezynfekcji zasadniczo można stosować wszystkie środki dezynfekcyjne dopuszczone do dezynfekcji przyrządów, które zostały sprawdzone pod kątem zwalczania wszystkich substancji powodujących zakażenia szpitalne, o ile spełniono jednocześnie wcześniej wymienione wymagania dot. tolerancji materiałowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego oraz za jego odpowiednie stężenie. Firma HAAG-STREIT zaleca stosowanie środka Sekusept Forte S (o stężeniu: 3%, o czasie działania ok. 15 minut). Środek został zatwierdzony przez certyfikowany system laboratoryjny HS System- und Prozesstechnik GmbH, D Kelkheim. Podsumowanie sprawozdania z walidacji znajduje się na witrynie internetowej HAAG-STREIT ( Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z innych środków dezynfekcyjnych. 6 IFU_Desinfektion _pol.indd :52:30

7 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK 9. Środek dezynfekcyjny przygotować w jednej z dwóch zbiorników pomiarowych zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 10. Elementy plastikowe zestawu dezynfekcyjnego, na których znajdują się szkła kontaktowe (d) zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym w zbiorniku pomiarowej zestawu dezynfekcyjnego Desinset (e). 60'' (a) (b) Wszystkie szkła pomiarowe należy całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym! 11. Zgodnie z wytycznymi producenta, środka dezynfekcyjnego, należy pozwolić mu oddziaływać dostatecznie długo (f). Maksymalny czas oddziaływania środka dezynfekcyjnego, tolerowany przez materiał wynosi 60 minut. 12. Po upływie tego czasu zestaw plastikowy z głowicami pomiarowymi należy wyjąć, pozostawić do ocieknięcia (g) i umieścić w innych czystych i zdezynfekowanych zbiornikach pomiarowych. (c) (d) (e) 900 ml Środek dezynfekcyjny należy wymienić: w przypadku widocznych zabrudzeń raz dziennie lub zgodnie z wytycznymi producenta. 3.3 Płukanie i przechowywanie 13. Czysty i zdezynfekowany lejek umieścić na plastikowej wkładce zestawu (h). 14. Zbiornik pomiarowy z zawartością płukać przez przynajmniej 5 minut i maksymalnie 15 minut (h) pod bieżącą wodą o jakości wody pitnej. 15. Wyjąć plastikowy zestaw z głowicami pomiarowymi (i). Osuszyć je pojedynczo za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej (j). 16. Wyczyszczone i zdezynfekowane głowice pomiarowe przechowywać do kolejnego zastosowania w zamkniętym i zdezynfekowanym pojemniku szklanym Desinset (k). 60' (f) (g) (h) 5' 15' (i) Stosować wyłącznie czyste, wolne od zabrudzeń oraz nieuszkodzone szkła kontaktowe! Przed każdym zastosowaniem szkieł kontaktowych sprawdzić je pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń (pęknięcia, rysy lub ostre krawędzie). Ich stan należy sprawdzić za pomocą mikroskopu z lampą szczelinową w powiększeniu od 10 do 16 razy (j) (k) 7 IFU_Desinfektion _pol.indd :52:34

8 NORSK DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 4 Przygotowanie zestawu dezynfekcyjnego Desinset Zestaw dezynfekcyjny Desinset nie został zdezynfekowany przez wysyłką i przed pierwszym użyciem należy go wyczyścić i zdezynfekować. 4.1 Czyszczenie krok po kroku Czyszczenie ręczne Desinset: Nasączyć ściereczkę środkiem czyszczącym. Usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia. Środek czyszczący spłukać pod bieżącą wodą (30 60 sekund). 4.2 Dezynfekcja krok po kroku Dezynfekcja opisana poniżej odbywa się z wykorzystaniem środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol, dopuszczonego do dezynfekcji przyrządów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór środka. W tym środku należy zanurzyć wszystkie pojemniki. Po upływie czasu oddziaływania, środek dezynfekcyjny należy usunąć z pojemników zgodnie z wytycznymi producenta a wszystkie elementy spłukać pod bieżącą wodą, o jakości wody pitnej. Części zestawu dezynfekcyjnego Desinset należy osuszyć za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej. 4.3 Wyposażenie dodatkowe Zestaw dezynfekcyjny Desinset V firmy HAAG-STREIT składa się z: dwóch pojemników pomiarowych składający się z dwóch części plastikowych, lejka, tacy plastikowej z przeźroczystym zestawem plastikowym V oraz zamykanej tacy szklanej z przeźroczystym zestawem plastikowym V. Zestaw dezynfekcyjny Desinset AT firmy HAAG-STREIT składa się z: tak jak w przypadku zestawu dezynfekcyjnego Desinset V, z przeźroczystym zestawem plastikowym AT. Zestaw dezynfekcyjny Desinset AT firmy HAAG-STREIT składa się z: Tak jak w przypadku zestawu dezynfekcyjnego Desinset V, z przeźroczystym zestawem plastikowym CG. Zestaw dezynfekcyjny Desinset V Głowica pomiarowa tonometru oraz szkła kontaktowe Zestaw dezynfekcyjny Desinset CG Szkła kontaktowe Zestaw dezynfekcyjny Desinset AT Głowica pomiarowa tonometru IFU_Desinfektion _pol.indd :52:35

9 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK 9 IFU_Desinfektion _pol.indd :52:35

10 NORSK DANSK ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzeń HAAG-STREIT pod adresem: C US PRODUCTS CERTIFIED FOR BOTH THE U.S AND CANADIAN MARKETS, TO THE APPLI- CABLE U.S. AND CANADIAN STANDARDS 1250 HAAG-STREIT AG Gartenstadtstrasse Koeniz, Switzerland Phone Fax Internet 10 IFU_Desinfektion _pol.indd :52:35

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 5. Edycja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe KIRCHNER & WILHELM GmbH

Bardziej szczegółowo

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+48 61) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Stetoskop np. odwracalna głowica modelu Noroscope KIRCHNER & WILHELM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA PREMIUM K-11 KERRA PROTECT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA PREMIUM K-11 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid jest płynnym stężonym środkiem do dezynfekcji masek oddechowych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, aparatów do nurkowania,

Bardziej szczegółowo

D10. Suma Bac D10. Preparat myjąco - dezynfekcyjny. Opis. Cechy. Właściwości. Sposób użycia

D10. Suma Bac D10. Preparat myjąco - dezynfekcyjny. Opis. Cechy. Właściwości. Sposób użycia Preparat myjąco - dezynfekcyjny Opis Suma Bac D10 jest skoncentrowanym preparatem myjąco-dezynfekcyjnym, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii,

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 6L A100268 Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 PL Dane techniczne Nazwa Nr art.: Wykonanie: Wymiary: Ciężar: Zestaw garnków termoizolacyjny 6L A100268 Skład zestawu: garnek do gotowania ze szklaną pokrywką,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE UNIKA 1 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Unika 8.21 26 sierpnia 21 1:16:3 1 9 7 2 instrukcja Unika 8.21 26 sierpnia 21 1:16:3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 23. Edycja / 2017 01 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7006000.04230

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Instrukcja obsługi. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania. 1 4 Instrukcja obsługi Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegarka i przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE HARMONY www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu drzwi p r o s i m y o u w a ż n

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Preparat o trwałym działaniu Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy myd je często. S.J.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PARAWAN NAWANNOWY CRISTAL 2 CRISTAL 21 www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu parawanu prosimy o

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

Oftalmoskop Instrukcja użytkownika

Oftalmoskop Instrukcja użytkownika Oftalmoskop Instrukcja użytkownika HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Akumulator Włącznik / wyłącznik

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA ALFA 1 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38:49 1 9 7 2 instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38: INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń.

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń. Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń www.profilaktykazakazen.pl Dezynfekcja sprzętów i powierzchni W przypadku pacjenta, który przebywa w izolatce bardzo ważne jest codzienne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami 1 Szczelina

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia obrażeń... 3 Prawidłowe obchodzenie się z

Bardziej szczegółowo

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Instrukcja użytkownika KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Eberhardstr. 56 71679 Asperg Niemcy Centrala telefoniczna Tel.: +49-7141-68188-0 Faks. +49-7141-68188-11 e-mail: info@kawemed.de Internet: www.kawemed.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA MADRID www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Zdzisław Pruszyński, Olympus Polska VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Katowice, 24.06.2014r. Hierarchia przepisów i wytycznych Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę 4. wydanie / 2017 03 Nr kumentu 1500 1500.1400209.04000 1 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA BETA www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770 Instrukcja obsługi Jajowar E7 Item No. 2770 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Mechaniczna waga niemowlęca M10312. klasa III. ADE GmbH & Co. Hammer Steindamm 27 29 22089 Hamburg / Germany Novamed Sp. z o.o. Aparatura i sprzęt medyczny DYSTRYBUCJA I SERWIS: 95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 3 tel./fax +48 42 719 00 46, tel./fax +48 42 716 28 87 e-mail biuro@novamed.pl www.novamed.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM

ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM 1) ZASTOSOWANIE Wiertarko-frezarka (napęd) przeznaczona jest do wiercenia, frezowania, wkręcania i wykręcania śrub. Również do wprowadzania drutów Kirschnera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). EN140:1998

INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). EN140:1998 PL INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). EN140:1998 INSTRUKCJA UŻYCIA PÓŁMASEK PORTWEST (P420 i P430). PL Te instrukcje użytkowania zostały zatwierdzone przez Italcert S.r.l., Viale Sarca,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200

Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 1 z 8 Instrukcja obsługi POWERBANK A5200 Strona 2 z 8 O instrukcji obsługi Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i zastosuj się do zawartych w niej wskazówek, a zapewni to niezawodne korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Obsługa dermatoskopów KaWe EUROLIGHT D30

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa Emag EMMI-04D, 0.6 l, (LxBxT)160 x 90 x 50 mm, 50 W

Myjka ultradźwiękowa Emag EMMI-04D, 0.6 l, (LxBxT)160 x 90 x 50 mm, 50 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1390569 Myjka ultradźwiękowa Emag EMMI-04D, 0.6 l, (LxBxT)160 x 90 x 50 mm, 50 W Strona 1 z 5 1 Opis produktów 1.1 Emmi-04D 1. Przycisk Start/Stop 2. Regulator czasowy 3.

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MULTIflex coupling 460 E - REF 1.001.7600 MULTIflex LUX coupling 460 LE - REF 1.001.7599

Instrukcja obsługi MULTIflex coupling 460 E - REF 1.001.7600 MULTIflex LUX coupling 460 LE - REF 1.001.7599 Instrukcja obsługi MULTIflex coupling 460 E - REF 1.001.7600 MULTIflex LUX coupling 460 LE - REF 1.001.7599 Dystrybucja: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Faks +49 7351

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym.

Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Załącznik nr 6 Ramowy plan dezynfekcji sprzętu używanego podczas działań ratowniczych po kontakcie z materiałem potencjalnie infekcyjnym. Zasady dezynfekcji Wszelkie czynności dezynfekcyjne muszą być realizowane

Bardziej szczegółowo

BagnoDesign LONDON. Wanny Bagnotec instrukcja montażu. BagnoDesign London WANNY BAGNOTEC 1

BagnoDesign LONDON. Wanny Bagnotec instrukcja montażu. BagnoDesign London WANNY BAGNOTEC 1 BagnoDesign LONDON Wanny Bagnotec instrukcja montażu BagnoDesign London WANNY BAGNOTEC 1 Proszę się zapoznać z niniejszą instukcją. Zanim zaczniesz montaż, usuń opakowanie i sprawdź czy produkt jest kompletny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki

Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Bezprzewodowy odkurzacz ręczny z opcją pompki Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego odkurzacza ręcznego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

Siłomierz Sauter FK 10

Siłomierz Sauter FK 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Siłomierz Sauter FK 10 Nr produktu 123942 SAUTER GmbH Schumannstr. 33, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 info@sauter.eu www.sauter.eu Dziękujemy za zakup siłomierza SAUTER.

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi

Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi PL Przed pierwszym zastosowaniem lusterka kosmetycznego prosimy o zapoznanie się z jego instrukcja obsługi, nawet w przypadku, jeżeli są już Państwo zaznajomieni

Bardziej szczegółowo

Number of items STÜCK SZTUK. Mark Bezeichnung Oznaczenie. Nr No. Nr. 3,5x9,5 DIN

Number of items STÜCK SZTUK. Mark Bezeichnung Oznaczenie. Nr No. Nr. 3,5x9,5 DIN Premium Plus S 7. 8. 5 4 2 Nr No. Nr Mark Bezeichnung Oznaczenie Number of items STÜCK SZTUK. 2.. 4. 5..,5x9,5 DIN 798 7. 7.2 7. 7.2 8. 8.2 8. 8.2 2 x y x y A A 000 200 400 00 800 x ~97 ~7 ~7 ~57 ~77 B

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

AOSEPT PLUS CE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AOSEPT PLUS CE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA AOSEPT PLUS CE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. INSTRUKCJĘ

Bardziej szczegółowo

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 07 ČESKY 13 SLOVENSKO 19 SLOVENSKY 25 POLSKI 31 TÜRKÇE 37 עברית 49 العربية РУССКИЙ 55

ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 07 ČESKY 13 SLOVENSKO 19 SLOVENSKY 25 POLSKI 31 TÜRKÇE 37 עברית 49 العربية РУССКИЙ 55 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 01 MAGYAR 07 ČESKY 13 SLOVENSKO 19 SLOVENSKY 25 POLSKI 31 TÜRKÇE 37 43 עברית 49 العربية РУССКИЙ 55 _ POLSKI PRZEGLĄD 32 INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA 32 WSKAZÓWKI OSTRZEGAWCZE 33 MONTAŻ CONCORD

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA ANJA www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

testo Instrukcja obsługi Nr produktu: Strona 1 z 9

testo Instrukcja obsługi  Nr produktu: Strona 1 z 9 testo 410-1 Instrukcja obsługi Nr produktu: 101405 Strona 1 z 9 Opis produktu W skrócie 1. Nasadka ochronna: pozycja wyjściowa 2. Wirnik 3. Czujnik temperatury 4. Wyświetlacz 5. Przyciski kontrolne 6.

Bardziej szczegółowo

GRILL NA WIĘGIEL DRZEWNY FZG PL

GRILL NA WIĘGIEL DRZEWNY FZG PL GRILL NA WIĘGIEL DRZEWNY FZG 1004 18 PL PL 19 OGÓLNE PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ ZAWARTYCH W TYCH OSTRZEŻENIACH O NIEBEZPIECZEŃSTWIE MOŻE PROWADZIĆ

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007

Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007 Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007 Str. 1 / 7 Aktualne informacje na temat produktów i ich dostępności oraz zalecenia dotyczące ich konserwacji można znaleźć na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA LYDIA FL www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO Baterie Senso.indd 1 14-11-06 10:41 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu baterii prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Zestaw do naprawy samochodu

Zestaw do naprawy samochodu 11917770 Zestaw do naprawy samochodu Instrukcja obsługi Drodzy Klienci, Dziękujemy za zakup tego zestawu do naprawy samochodu. Nabyliście produkt, który powstał, aby spełniać najwyższe oczekiwania klientów,

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA TLENOWA ZANURZENIOWA GTZ 2000

GŁOWICA TLENOWA ZANURZENIOWA GTZ 2000 PWPN-T TEL-EKO PROJEKT Sp.z.o.o ul. Ślężna 146-148, 53-111 Wrocław tel/fax: (071) 337 20 20, 337 20 95 tel. (071) 337 20 45, 337 20 79, 337 08 79 email: biuro@teleko.pl GŁOWICA TLENOWA ZANURZENIOWA GTZ

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Elektryczny otwieracz do puszek

Elektryczny otwieracz do puszek Elektryczny otwieracz do puszek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego otwieracza do puszek. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line

Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line Wilk do mięsa HENDI 12 HENDI 22 Kitchen Line 282199, 282007 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY

Bardziej szczegółowo

Naczynie do gotowania na parze

Naczynie do gotowania na parze Naczynie do gotowania na parze PL Uwaga: Wyposażenie można używać w: - aparatach wolnostojących o szerokości 500 mm, wyprodukowanych począwszy od roku 2000, - aparatach wolnostojących o szerokości 600

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 21. Edycja / 2016 01 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7006000.04210

Bardziej szczegółowo

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP Nr produktu : 123565 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. INFORMACJA OGÓLNA Proszę przeczytać uważnie ten dokument i zapoznać się z działaniem

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE VOIGT właściwa konstrukcja stref wejścia odpowiedni sprzęt do sprzątania profesjonalne preparaty chemiczne optymalne do danego podłoża

TECHNOLOGIE VOIGT właściwa konstrukcja stref wejścia odpowiedni sprzęt do sprzątania profesjonalne preparaty chemiczne optymalne do danego podłoża TECHNOLOGIE VOIGT Na prawidłowy efekt czyszczenia posadzek składa się kilka podstawowych elementów; są one jednakowo ważne i w równym stopniu decydują o jakości sprzątania. Czynnikami decydującymi o jakości

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać.

Instrukcja obsługi. Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać. Filter/Ventil Set PL Instrukcja obsługi Przed pierwszym użyciem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi. Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać. Spis treści 1 Zakres dostawy...

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi

GARDENA. Lampa pływająca. Instrukcja obsługi GARDENA Lampa pływająca Instrukcja obsługi Lampa pływająca FL 160, art. 7960 / FL 200, art. 7962 Witamy w ogrodzie GARDENA. Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać podanych w niej wskazówek.

Bardziej szczegółowo

Ogólna prezentacja telefonu

Ogólna prezentacja telefonu Ogólna prezentacja telefonu Dziękujemy za wybór smartfonu HUAWEI. W pierwszej kolejności przedstawimy parę podstawowych cech urządzenia. Przytrzymaj wciśnięty klawisz zasilania, aby włączyć telefon. Po

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA NEPTUN www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA NEPTUN 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Neptun 9.2 nia 2 9:49:24 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ 1 Zakres opracowania Instrukcja montażu została przygotowana dla rotul: SP-AR02, SP-AR01,

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2011 MATOSET : oferta setów do procedur DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO BZMM TZMO SA 2011-02-01 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

Mikser barowy (shaker) BB-10 P

Mikser barowy (shaker) BB-10 P Mikser barowy (shaker) BB-10 P Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Młynki do przypraw z dekorem w kropki, kpl. 3 sztuki. Instrukcja obsługi

Młynki do przypraw z dekorem w kropki, kpl. 3 sztuki. Instrukcja obsługi 11756699 Młynki do przypraw z dekorem w kropki, kpl. 3 sztuki Instrukcja obsługi 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 2 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL Instrukcja obsługi Nr produktu: 576741 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Eksploatacja Zasilane energią słoneczną reflektory LED obsługiwane są przez technologię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo