Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset"

Transkrypt

1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 5. Edycja / HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no DOK. no IFU_Desinfektion _pol.indd :40:59

2 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 5. Edycja / Przeznaczenie Niniejszy dokument opisuje prawidłowe czyszczenie oraz dezynfekcję głowicy pomiarowej tonometru, szkieł kontaktowych, jak również opis zestawu dezynfekcyjnego Desinset firmy HAAG-STREIT. Prawidłowe czyszczenie i dezynfekcja zapobiegają przenoszeniu chorób na pacjenta i użytkownika oraz uszkodzeniom mechanicznym. Procedura służąca ochronie materiałów i pacjentów została zatwierdzona przez certyfikowane laboratorium kontrolne. Raport dot. certyfikacji można uzyskać w firmie HAAG-STREIT. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu uważnie przeczytać instrukcję użytkowania. Zawiera ona ważne informacje na temat bezpieczeństwa użytkownika i pacjenta. Spis treści 1. Bezpieczeństwo Warunki otoczenia Ważne uwagi ogólne Obsługa, otoczenie Gwarancja oraz odpowiedzialność cywilna producenta Zweryfikowane środki czyszczące i dezynfekcyjne Czyszczenie i dezynfekcja głowicy pomiarowej Czyszczenie ręczne krok po kroku Dezynfekcja krok po kroku Płukanie i przechowywanie Czyszczenie i dezynfekcja szkła kontaktowego Czyszczenie ręczne krok po kroku Dezynfekcja krok po kroku Płukanie i przechowywanie Przygotowanie zestawu dezynfekcyjnego Desinset Czyszczenie krok po kroku Dezynfekcja krok po kroku Wyposażenie dodatkowe Bezpieczeństwo ZAKAZ! W razie zlekceważenia należy liczyć się ze szkodami materialnymi i zagrożeniem dla użytkownika oraz pacjenta. Należy bezwzględnie przestrzegać ostrzeżeń w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji urządzenia i wykluczenia zagrożeń dla użytkowników oraz pacjentów. Ważne wskazówki, proszę uważnie przeczytać. 1.1 Warunki otoczenia Należy przestrzegać instrukcji użytkowania odpowiednich instrumentów. 2 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :40:59

3 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 1.2 Ważne uwagi ogólne Produkty omówione w niniejszej instrukcji użytkowania nie zostały zdezynfekowane przed wysłaniem. Przed pierwszym użyciem należy je wyczyścić oraz zdezynfekować. Należy bezwzględnie przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i wskazówek zawartych w instrukcjach użytkowania głowicy pomiarowej, szkła kontaktowego oraz zestawu dezynfekcyjnego Desinset. Badania można przeprowadzać wyłącznie za pomocą nieuszkodzonej, wyczyszczonej oraz zdezynfekowanej głowicy pomiarowej oraz szkła kontaktowego. Uszkodzenie założonej głowicy pomiarowej lub szkła kontaktowego, może spowodować uszkodzenie rogówki pacjenta. W przypadku nieprawidłowego przygotowania może dojść do zakażenia pacjenta i użytkownika, jak również do uszkodzenia głowicy pomiarowej i szkła kontaktowego. Elementy pozostałe po środkach czyszczących i dezynfekcyjnych mogą, w przypadku kontaktu z okiem pacjenta, prowadzić do podrażnień oraz oparzeń. Głowice pomiarowe oraz szkła kontaktowe należy przygotowywać wspólnie, ale zasadniczo oddzielnie od innych produktów. 1.3 Obsługa, otoczenie Urządzenie powinien przygotowywać i obsługiwać przeszkolony personel, za którego wyszkolenie odpowiada użytkownik. Należy kierować się profesjonalną oceną i ostrożnością. Należy dodatkowo przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach użytkowania głowicy pomiarowej, szkła kontaktowego oraz zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 1.4 Gwarancja oraz odpowiedzialność cywilna producenta Produkty należy użytkować zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozdziale Bezpieczeństwo we właściwych instrukcjach użytkowania. Nieprawidłowa obsługa produktu może prowadzić do jego uszkodzenia. W przypadku nieprzestrzegania tych warunków wygasają wszystkie roszczenia gwa- HAAG-STREIT rancyjne. AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Dalsze użytkowanie uszkodzonego wskutek nieprawidłowego obsługi produktu może prowadzić do uszczerbku na zdrowiu, za które producent nie ponosi odpowiedzialności. 1.5 Zweryfikowane środki czyszczące i dezynfekcyjne Wymienione niżej środki czyszczące i dezynfekcyjne były używane w ramach licznych procedur weryfikacyjnych. Sprawozdania weryfikacyjne są dostępne w firmie HAAG-STREIT. Informacje na temat kompatybilności materiałów z różnymi zweryfikowanymi środkami czyszczącymi i dezynfekcyjnymi można znaleźć w Wykazie środków dezynfekcyjnych na stronie Środki czyszczące: Sekusept Palmolive 0.08% Tristel Pre-Clean Wipes Środki dezynfekcyjne: Produkt Stężenie Czas działania Płukanie Nadtlenek wodoru* H 2 O 2 3% 10 minut Płukać zimną wodą przez 5 minut Podchloryn sodu* 10% 10 Minuten Mit kaltem Wasser während 10 Minuten spülen NaOCl 10% 10 minut Płukać zimną wodą przez 10 minut Sekusept forte S 3% 15 minut Płukać zimną wodą przez 5 minut Tristel DUO 100% 30 sekund Usunąć pianę i wycierać ściereczką Tristel Wipe przez 15 sekund * Te roztwory były weryfikowane z użyciem łagodnego mydła (np. Palmolive 0,08%) jako środka czyszczącego. 2 Czyszczenie i dezynfekcja głowicy pomiarowej 2.1 Czyszczenie ręczne krok po kroku W celu przeprowadzenia łatwej i bezpiecznej dezynfekcji zalecamy korzystanie z zestawu dezynfekcyjnego Desinset firmy HAAG-STRE- IT (patrz rozdział 4). Jeżeli używane są ściereczki Tristel Pre-Clean Wipes, należy się stosować do instrukcji producenta. Podczas przygotowywania produktów personel powinien nosić rękawiczki jednorazowe ze względu na ochronę osobistą 3 13-IFU_Desinfektion _pol.indd :41:00

4 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 1. Głowicę pomiarową należy zdjąć z uchwytu tonometru (a) i czyścić pod bieżącą wodą tak długo (b), aż znikną widoczne zabrudzenia (60 sekund). 2. Do czyszczenia trwalszych zabrudzeń należy dodatkowo użyć środka czyszczącego o neutralnym ph (dobrze tolerowanego, niezawierającego środków drażniących) i jednorazowej ściereczki niepozostawiającej kłaczków (c). Środek czyszczący należy następnie koniecznie spłukać pod bieżącą wodą! (60 sekund). Zalecamy używanie środka czyszczącego występującego w ramach jednej z naszych procedur weryfikacyjnych (patrz rozdział 1.5). W przypadku korzystania z innych środków czyszczących odpowiedzialność ponosi użytkownik. 3. Jeśli nadal widoczne są zabrudzenia, należy powtórzyć procedurę czyszczenia począwszy od punktu Głowice pomiarowe osuszyć za nowym pomocą jednorazowej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki (c). 5. Wizualnie sprawdzić czystość oraz brak uszkodzeń. 6. Wyczyszczoną głowicę pomiarową należy umieścić na plastikowej tacce zestawu dezynfekcyjnego Desinset (d). 2.2 Dezynfekcja krok po kroku 7. Głowice pomiarowe oczekujące na dezynfekcję należy zdjąć z plastikowej tacki i położyć na dowolnym poziomie (e) czystej i zdezynfekowanej plastikowej wkładki zestawu dezynfekcyjnego Desinset. Głowice pomiarowe nie powinny leżeć na sobie. 8. Aby dokładnie zanurzyć dolny poziom, należy wlać przynajmniej 600 ml płynu dezynfekcyjnego (f), Zastosowane środki dezynfekcyjne muszą spełniać dwa wymogi: Ze względu na tolerancje materiałów należy stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę HAAG-STREIT. Aktualna lista tolerowanych materiałów dostępna jest na witrynie internetowej firmy HAAG-STREIT oraz została dołączona do tonometru i głowicy pomiarowej. Jeśli użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność inne środki lub procedury dezynfekcyjne, powinien pamiętać, aby nie dezynfekować środkami zawierającymi alkohol lub aceton i nie korzystać z promieniowania UV, pary ani tlenku etylenu. Jeśli chodzi o wydajność dezynfekcji zasadniczo można stosować wszystkie środki dezynfekcyjne dopuszczone do dezynfekcji przyrządów, które zostały sprawdzone pod kątem zwalczania wszystkich substancji powodujących zakażenia szpitalne, o ile spełniono jednocześnie wcześniej wymienione wymagania dot. tolerancji materiałowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego oraz za jego odpowiednie stężenie. Wszystkie głowice pomiarowe należy całkowicie zanurzyć w roztworze środka dezynfekcyjnego! W związku z tym, że głowice pomiarowe mają skłonność do pływania w roztworze, należy je zawsze umieszczać na dolnej podstawce zestawu dezynfekcyjnego. 9. Środek dezynfekcyjny należy dodać do jednego z dwóch zbiorników pomiarowych zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 10. Elementy plastikowe zestawu dezynfekcyjnego Desinset, na których znajdują się głowice pomiarowe (e) należy zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym w zbiorniku pomiarowym zestawu dezynfekcyjnego Desinset (f). Wszystkie głowice pomiarowe należy całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym! W związku z tym, że głowice pomiarowe powinny pływać w roztworze, należy je umieścić na dolnym poziomie zestawu dezynfekcyjnego. 4 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:00

5 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 11. Zgodnie z wytycznymi producenta, środka dezynfekcyjnego, należy pozwolić mu oddziaływać dostatecznie długo (g). Maksymalny czas oddziaływania środka dezynfekcyjnego, tolerowany przez materiał wynosi 60 minut. 12. Po upływie tego czasu zestaw plastikowy z głowicami pomiarowymi należy wyjąć, pozostawić do ocieknięcia (h) i umieścić w innych czystych i zdezynfekowanych zbiornikach pomiarowych. (a) (b) 60'' (c) Środek dezynfekcyjny należy wymienić: w przypadku widocznych zabrudzeń raz dziennie lub zgodnie z wytycznymi producenta. 2.3 Płukanie i przechowywanie 13. Czysty i zdezynfekowany lejek umieścić na zestawie plastikowym (i). 14. Zbiornik pomiarowy z zawartością płukać przez przynajmniej 10 minut i maksymalnie 15 minut (j) pod bieżącą wodą o jakości wody pitnej. 15. Wyjąć plastikowy zestaw z głowicami pomiarowymi (k). Osuszyć je pojedynczo za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej (l). 16. Wyczyszczone i zdezynfekowane głowice pomiarowe przechowywać do kolejnego zastosowania w zamkniętym i zdezynfekowanym pojemniku szklanym Desinset (m). Stosować wyłącznie czyste, wolne od zabrudzeń oraz nieuszkodzone głowice pomiarowe! Przed każdym zastosowaniem głowic pomiarowych sprawdzić je pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń (pęknięcia, rysy lub ostre krawędzie). Ich stan należy sprawdzić za pomocą mikroskopu z lampą szczelinową w powiększeniu od 10 do 16 razy. (g) 60' 10' USA (d) (h) (e) (i) (j) 10' 15' (f) 600 ml (k) 3 Czyszczenie i dezynfekcja szkła kontaktowego 3.1 Czyszczenie ręczne krok po kroku W celu wykonania prostej i bezpiecznej dezynfekcji zalecamy korzystanie z zestawu dezynfekcyjnego Desinset firmy HAAG-STREIT (patrz rozdział 4). Podczas przygotowywania produktów ze względu na ochronę osobistą personel powinien nosić rękawiczki jednorazowe. 1. Szkło kontaktowe należy czyścić pod bieżącą wodą (n) aż do usunięcia widocznych zabrudzeń (60 sekund). (l) (m) HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:00

6 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 2. Do czyszczenia trwałych zabrudzeń należy dodatkowo użyć środka czyszczącego o neutralnym ph (dobrze tolerowany, niezawierający środków drażniących) i jednorazowej ściereczki niepozostawiającej kłaczków (o). Środek czyszczący należy następnie koniecznie spłukać pod bieżącą wodą! (60 sekund). Zalecamy używanie środka czyszczącego występującego w ramach jednej z naszych procedur weryfikacyjnych (patrz rozdział 1.5). W przypadku korzystania z innych środków czyszczących odpowiedzialność ponosi użytkownik. 3. Jeśli nadal widoczne są zabrudzenia, należy powtórzyć procedurę czyszczenia począwszy od punktu Szkła kontaktowe osuszyć za nowym pomocą jednorazowej, niepozostawiającej kłaczków ściereczki (o). 5. Wizualnie sprawdzić czystość oraz integralność. 6. Wyczyszczone szkła kontaktowe umieścić na plastikowej tacy zestawu dezynfekcyjnego Desinset(q). 3.2 Dezynfekcja krok po kroku 7. Przeznaczone do dezynfekcji szkła kontaktowe należy zdjąć z plastikowej tacy i położyć czystym i zdezynfekowanej plastikowej wkładce do zestawu dezynfekcyjnego Desinset. Szkła kontaktowe nie powinny leżeć na sobie. Oba poziomy należy zapełnić równomiernie. Przy używaniu ściereczek Tristel DUO albo Sporicidal Wipes należy się stosować do instrukcji producenta. 8. Aby dokładnie zanurzyć oba poziomy, należy wlać przynajmniej 900 ml płynu dezynfekcyjnego (r), Zastosowane środki dezynfekcyjne muszą spełniać dwa wymogi: Ze względu na tolerancje materiałów należy stosować wyłącznie środki dopuszczone przez firmę HAAG-STREIT. Aktualna lista tolerowanych materiałów dostępna jest na witrynie internetowej firmy HAAG-STREIT oraz została dołączona do tonometru i głowicy pomiarowej. Jeśli użytkownik stosuje na własną odpowiedzialność inne środki lub procedury dezynfekcyjne, powinien pamiętać, aby nie dezynfekować środkami zawierającymi alkohol lub aceton i nie korzystać z promieniowania UV, pary ani tlenku etylenu. Jeśli chodzi o wydajność dezynfekcji zasadniczo można stosować wszystkie środki dezynfekcyjne dopuszczone do dezynfekcji przyrządów, które zostały sprawdzone pod kątem zwalczania wszystkich substancji powodujących zakażenia szpitalne, o ile spełniono jednocześnie wcześniej wymienione wymagania dot. tolerancji materiałowej. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór odpowiedniego środka dezynfekcyjnego oraz za jego odpowiednie stężenie. Zalecamy używanie środka czyszczącego występującego w ramach jednej z naszych procedur weryfikacyjnych (patrz rozdział 1.5). W przypadku korzystania z innych środków czyszczących odpowiedzialność ponosi użytkownik. 9. Środek dezynfekcyjny przygotować w jednej z dwóch zbiorników pomiarowych zestawu dezynfekcyjnego Desinset. 10. Elementy plastikowe zestawu dezynfekcyjnego, na których znajdują się szkła kontaktowe (q) zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym w zbiorniku pomiarowej zestawu dezynfekcyjnego Desinset (r). Wszystkie szkła pomiarowe należy całkowicie zanurzyć w roztworze dezynfekcyjnym! 11. Zgodnie z wytycznymi producenta, środka dezynfekcyjnego, należy pozwolić mu oddziaływać dostatecznie długo (s). Maksymalny czas oddziaływania środka dezynfekcyjnego, tolerowany przez materiał wynosi 60 minut. 12. Po upływie tego czasu zestaw plastikowy z głowicami pomiarowymi należy wyjąć, pozostawić do ocieknięcia (t) i umieścić w innych czystych i zdezynfekowanych zbiornikach pomiarowych. 6 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:00

7 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK Środek dezynfekcyjny należy wymienić: w przypadku widocznych zabrudzeń raz dziennie lub zgodnie z wytycznymi producenta. 60'' (n) (o) 3.3 Płukanie i przechowywanie 13. Czysty i zdezynfekowany lejek umieścić na plastikowej wkładce zestawu (u). 14. Zbiornik pomiarowy z zawartością płukać przez przynajmniej 10 minut i maksymalnie 15 minut (u) pod bieżącą wodą o jakości wody pitnej. 15. Wyjąć plastikowy zestaw z głowicami pomiarowymi (v). Osuszyć je pojedynczo za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej (w). 16. Wyczyszczone i zdezynfekowane głowice pomiarowe przechowywać do kolejnego zastosowania w zamkniętym i zdezynfekowanym pojemniku szklanym Desinset (x). (p) (q) (r) 900 ml Stosować wyłącznie czyste, wolne od zabrudzeń oraz nieuszkodzone szkła kontaktowe! Przed każdym zastosowaniem szkieł kontaktowych sprawdzić je pod kątem zanieczyszczeń lub uszkodzeń (pęknięcia, rysy lub ostre krawędzie). Ich stan należy sprawdzić za pomocą mikroskopu z lampą szczelinową w powiększeniu od 10 do 16 razy 4. Przygotowanie zestawu dezynfekcyjnego Desinset Zestaw dezynfekcyjny Desinset nie został zdezynfekowany przez wysyłką i przed pierwszym użyciem należy go wyczyścić i zdezynfekować. (s) 60' 10' USA (t) (u) 10' 15' (v) 4.1 Czyszczenie krok po kroku Czyszczenie ręczne Desinset: Nasączyć ściereczkę środkiem czyszczącym. Usunąć wszystkie widoczne zabrudzenia. Środek czyszczący spłukać pod bieżącą wodą (60 sekund). (w) (x) HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:02

8 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 4.2 Dezynfekcja krok po kroku Dezynfekcja opisana poniżej odbywa się z wykorzystaniem środka dezynfekcyjnego zawierającego alkohol, dopuszczonego do dezynfekcji przyrządów. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wybór środka. W tym środku należy zanurzyć wszystkie pojemniki. Po upływie czasu oddziaływania, środek dezynfekcyjny należy usunąć z pojemników zgodnie z wytycznymi producenta a wszystkie elementy spłukać pod bieżącą wodą, o jakości wody pitnej. Części zestawu dezynfekcyjnego Desinset należy osuszyć za pomocą czystej, sterylnej i miękkiej ściereczki jednorazowej. 4.3 Wyposażenie dodatkowe Zestaw dezynfekcyjny Desinset V firmy HAAG-STREIT składa się z: dwóch pojemników pomiarowych składający się z dwóch części plastikowych, lejka, tacy plastikowej z przeźroczystym zestawem plastikowym V oraz zamykanej tacy szklanej z przeźroczystym zestawem plastikowym V. Zestaw dezynfekcyjny Desinset AT firmy HAAG-STREIT składa się z: tak jak w przypadku zestawu dezynfekcyjnego Desinset V, z przeźroczystym zestawem plastikowym AT. Zestaw dezynfekcyjny Desinset AT firmy HAAG-STREIT składa się z: Tak jak w przypadku zestawu dezynfekcyjnego Desinset V, z przeźroczystym zestawem plastikowym CG. Zestaw dezynfekcyjny Desinset V Głowica pomiarowa tonometru oraz szkła kontaktowe Zestaw dezynfekcyjny Desinset AT Głowica pomiarowa tonometru Zestaw dezynfekcyjny Desinset CG Szkła kontaktowe HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:03

9 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:03

10 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą urządzeń HAAG-STREIT pod adresem: HAAG-STREIT AG Gartenstadtstrasse Koeniz, Switzerland Phone Fax Internet 10 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no IFU_Desinfektion _pol.indd :41:03

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset

Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Czyszczenie i dezynfekcja Głowica pomiarowa tonometru, szkła kontaktowe oraz zestaw dezynfekcyjny Desinset 2. Edycja /

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe

Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Opaski uciskowe KIRCHNER & WILHELM GmbH

Bardziej szczegółowo

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop

HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, Poznań. tel.(+4861) ,(+4861) ,(+48 61) fax:(+4861) , Stetoskop HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+48 61) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Stetoskop np. odwracalna głowica modelu Noroscope KIRCHNER & WILHELM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 23. Edycja / 2017 01 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7006000.04230

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA PREMIUM K-11 KERRA PROTECT INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA PREMIUM K-11 Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut

INSTRUKCJA. Pozostawić środek na 10 minut Przed rozpoczęciem czyszczenia usunąć produkty spożywcze Temperatura urządzenia powinna wynosić ok. 50ºC Rozprowadzić równomiernie środek czyszczący MERIDA GRILL (250 ml/250 ml wody) Pozostawić środek

Bardziej szczegółowo

Ekspres do kawy z timerem 550 W

Ekspres do kawy z timerem 550 W Ekspres do kawy z timerem 550 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ekspresu do kawy z timerem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA GLASGOW www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE UNIKA 1 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Unika 8.21 26 sierpnia 21 1:16:3 1 9 7 2 instrukcja Unika 8.21 26 sierpnia 21 1:16:3 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Uchwytu na głowę 4. wydanie / 2017 03 Nr kumentu 1500 1500.1400209.04000 1 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DRZWI NATRYSKOWE HARMONY www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu drzwi p r o s i m y o u w a ż n

Bardziej szczegółowo

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie

Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid środek dezynfekcyjny Czyszczenie, dezynfekcja i suszenie Incidin Rapid jest płynnym stężonym środkiem do dezynfekcji masek oddechowych, sprzętu ochrony dróg oddechowych, aparatów do nurkowania,

Bardziej szczegółowo

D10. Suma Bac D10. Preparat myjąco - dezynfekcyjny. Opis. Cechy. Właściwości. Sposób użycia

D10. Suma Bac D10. Preparat myjąco - dezynfekcyjny. Opis. Cechy. Właściwości. Sposób użycia Preparat myjąco - dezynfekcyjny Opis Suma Bac D10 jest skoncentrowanym preparatem myjąco-dezynfekcyjnym, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji powierzchni i urządzeń w przemyśle spożywczym i gastronomii,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PARAWAN NAWANNOWY CRISTAL 2 CRISTAL 21 www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu parawanu prosimy o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI PARAWAN NAWANNOWY CRISTAL 3 1 9 2 www.kerra.pl 9 stycznia 21 14:4:37 1 9 2 9 stycznia 21 14:4:38 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu.

Bardziej szczegółowo

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów

Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Niezawierający aldehydu, środek do mycia i dezynfekcji instrumentów Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami; Chroni przed korozją, odznacza się wysoką kompatybilnością materiałową; Nadaje

Bardziej szczegółowo

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516

A Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 6L A100268 Original-Gebrauchsanleitung V1/0516 PL Dane techniczne Nazwa Nr art.: Wykonanie: Wymiary: Ciężar: Zestaw garnków termoizolacyjny 6L A100268 Skład zestawu: garnek do gotowania ze szklaną pokrywką,

Bardziej szczegółowo

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk

Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Żel dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk Testowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi i ekspertyzami Preparat o trwałym działaniu Niezwykle krótki czas ekspozycji Środek bakteriobójczy,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA ALFA 1 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38:49 1 9 7 2 instrukcja Alfa 8.21 14 sierpnia 21 1:38: INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek

Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Bezprzewodowe, elektryczne urządzenie do mycia okien, luster i kafelek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup bezprzewodowego urządzenia do mycia okien, luster i kafelek. Prosimy o przeczytanie instrukcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA Tonometr aplanacyjny AT 900 / 870 21. Edycja / 2016 01 HAAG STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7006000.04210

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA MADRID www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Oftalmoskop Instrukcja użytkownika

Oftalmoskop Instrukcja użytkownika Oftalmoskop Instrukcja użytkownika HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Akumulator Włącznik / wyłącznik

Bardziej szczegółowo

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj

Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj Chirurgiczne mycie rąk Przygotowanie pacjenta do implantacji i reimplantacji. dr Marcin Gułaj ODDZIAŁ KARDIOLOGII ZOZ MSW W BIAŁYMSTOKU Wszystko jest w rękach człowieka. Dlatego należy myd je często. S.J.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA BETA www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU IOBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń.

Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń. Karbapenemazy zasady sprzątania ograniczające transmisję zakażeń www.profilaktykazakazen.pl Dezynfekcja sprzętów i powierzchni W przypadku pacjenta, który przebywa w izolatce bardzo ważne jest codzienne

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego*

Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń i sprzętu oraz działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń w pracowni tomografii komputerowej/rezonansu magnetycznego* 1. Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Inteligentny robot czyszczący

Inteligentny robot czyszczący Inteligentny robot czyszczący Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup inteligentnego robota czyszczącego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji

Instrukcja obsługi. Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Instrukcja obsługi Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji Termometry bimetaliczne dla ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji 2 Spis treści Spis treści 1. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie.

PAKIET F. oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. PAKIET F Załącznik nr 15 Usługi opiekuńczo pielęgnacyjne i higieniczne świadczone dla oddziałów przez całą dobę oraz dezynfekcja zgodnie z wymaganiami zawartymi w Pakiecie. Usługi opiekuńczo - pielęgnacyjne

Bardziej szczegółowo

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG

KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Instrukcja użytkownika KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG Eberhardstr. 56 71679 Asperg Niemcy Centrala telefoniczna Tel.: +49-7141-68188-0 Faks. +49-7141-68188-11 e-mail: info@kawemed.de Internet: www.kawemed.de

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA NEPTUN www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA NEPTUN 9 7 2 www.kerra.pl instrukcja Neptun 9.2 nia 2 9:49:24 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej

Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena pomieszczeń służących do wykonywania praktyki pielęgniarskiej 1. Kontrolę przeprowadzono podmiocie wykonującym działalność leczniczą (nazwa)... składającym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA ANJA www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser

Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK INSTRUKCJA UŻYCIA Soczewki kontaktowe i lupy Goldmann/Diagnostyka/Laser 11. Edycja / 2017 06 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland -

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KABINA NATRYSKOWA LYDIA FL www.kerra.pl INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu kabiny prosimy o uważne zapoznanie

Bardziej szczegółowo

BagnoDesign LONDON. Wanny Bagnotec instrukcja montażu. BagnoDesign London WANNY BAGNOTEC 1

BagnoDesign LONDON. Wanny Bagnotec instrukcja montażu. BagnoDesign London WANNY BAGNOTEC 1 BagnoDesign LONDON Wanny Bagnotec instrukcja montażu BagnoDesign London WANNY BAGNOTEC 1 Proszę się zapoznać z niniejszą instukcją. Zanim zaczniesz montaż, usuń opakowanie i sprawdź czy produkt jest kompletny

Bardziej szczegółowo

Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007

Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007 Poradnik na temat czyszczenia i konserwacji szkła elewacyjnego Wrzesień 2007 Str. 1 / 7 Aktualne informacje na temat produktów i ich dostępności oraz zalecenia dotyczące ich konserwacji można znaleźć na

Bardziej szczegółowo

AOSEPT PLUS CE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

AOSEPT PLUS CE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA AOSEPT PLUS CE INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU. PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z JEJ TREŚCIĄ. INSTRUKCJĘ

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58

Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 Nazwa handlowa: Tepasol Strona 1 z 5 Europejska karta charakterystyki produktu zgodna z dyrektywą EWG 2001/58 1. Określenie preparatu/materiału i nazwy firmowej Nazwa handlowa: Tepasol Zastosowanie: środek

Bardziej szczegółowo

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem

Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Czajnik ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika ze stali nierdzewnej z dzbankiem i ogrzewaczem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania.

Instrukcja obsługi. Zasady bezpieczeństwa UWAGA! Szkody materialne lub nieprawidłowości w działaniu w przypadku nieprawidłowego użytkowania. 1 4 Instrukcja obsługi Dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi zapewniającą bezpieczeństwo i długi okres użytkowania zegarka i przechowywać ją. Instrukcja obsługi jest również dostępna w internecie:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto

FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I. Cena jednostkowa Wartość netto Stawka Wartość brutto Załącznik nr 3 do SIWZ FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY PAKIET I Przedmiot zamówienia: Mycie i dezynfekcja urządzeń do hemodializy (CPV:24.43.16.00-0) jednostkowa Wartość Stawka Wartość brutto handlowa Producent

Bardziej szczegółowo

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l

Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Torba termoizolacyjna do samochodu/lodówka turystyczna 14l Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup termoizolacyjnej torby do samochodu. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi

Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi Lusterko kosmetyczne Instrukcja obsługi PL Przed pierwszym zastosowaniem lusterka kosmetycznego prosimy o zapoznanie się z jego instrukcja obsługi, nawet w przypadku, jeżeli są już Państwo zaznajomieni

Bardziej szczegółowo

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki.

Uwaga : Nie należy dotykać rękoma pojemnika na zużyte ręczniki. MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK Mycie i dezynfekcje rąk należy wykonywać zgodnie z techniką opracowaną przez prof. G.A.J.Ayliffe a zatwierdzoną przez Europejski Komitet Normalizacyjny CEN. Technika mycia i dezynfekcji

Bardziej szczegółowo

Siłomierz Sauter FK 10

Siłomierz Sauter FK 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Siłomierz Sauter FK 10 Nr produktu 123942 SAUTER GmbH Schumannstr. 33, D-72458 Albstadt Tel: +49 (0) 7431 938 666 info@sauter.eu www.sauter.eu Dziękujemy za zakup siłomierza SAUTER.

Bardziej szczegółowo

Kompaktowy mop parowy 1500 W

Kompaktowy mop parowy 1500 W Kompaktowy mop parowy 1500 W Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup kompaktowego mopa parowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Myjka ultradźwiękowa Emag EMMI-04D, 0.6 l, (LxBxT)160 x 90 x 50 mm, 50 W

Myjka ultradźwiękowa Emag EMMI-04D, 0.6 l, (LxBxT)160 x 90 x 50 mm, 50 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 1390569 Myjka ultradźwiękowa Emag EMMI-04D, 0.6 l, (LxBxT)160 x 90 x 50 mm, 50 W Strona 1 z 5 1 Opis produktów 1.1 Emmi-04D 1. Przycisk Start/Stop 2. Regulator czasowy 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi

Patelnie ceramiczne, 3 sztuki. Nr Instrukcja obsługi Patelnie ceramiczne, 3 sztuki Nr 11021581 Instrukcja obsługi 1 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko odniesienia obrażeń... 3 Prawidłowe obchodzenie się z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO. Baterie Senso.indd :41 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI BATERII SERII SENSO Baterie Senso.indd 1 14-11-06 10:41 INSTRUKCJA MONTAŻU Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem montażu baterii prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Obsługa dermatoskopów KaWe EUROLIGHT D30

Bardziej szczegółowo

Stacja ładowania i suszenia

Stacja ładowania i suszenia Stacja ładowania i suszenia INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYĆ UŻYWANE PRZEZ DZIECI W WIEKU OD 8 LAT I OSOBY O OGRANICZENIACH RUCHOWYCH, SENSORYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Zestaw do fondue ze szklaną misą

Zestaw do fondue ze szklaną misą Zestaw do fondue ze szklaną misą Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do fondue ze szklaną misą. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WSPRiTS MEDITRANS SP ZOZ w Warszawie ISO 9001:2008 PROCEDURA DEZYNFEKCJI I MYCIA AMBULANSU ISO 9001:008 Nr wersji - Nr egz. 1 1 z 6 DATA PODPIS Główny Specjalista ds. OPRACOWAŁ Pielęgniarstwa oraz Średniego i Niższego Personelu Medycznego 0.04.009r. Ewa Ślązak Ewa Ślązak ZATWIERDZIŁ Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami

Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami HORNWELLNESSGROUP. ul. Żonkilowa11, 60-175Poznań. tel.(+4861) 8676731,(+4861) 8676558,(+4861) 8676782 fax:(+4861) 8676731, 0-801-326-857 Instrukcja użytkownika Oftalmoskop E15 i E55 z 5 przesłonami 1 Szczelina

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary

Załącznik nr 1 Specyfikacja Techniczna Zamówienia - pakiet nr 2 Dezynfekcja powierzchni. l.p. 1/6. opakowanie i jednostka miary l.p. Nazwa asortymentu opakowanie i jednostka miary ilość PODAĆ: Nazwa handlowa produktu, nazwa producenta VAT% Cena 1 op. netto Cena 1 op. brutto Wartość netto Wartość brutto 1 Preparat o właściwościach

Bardziej szczegółowo

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV

Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Końcówka do odkurzacza przeciw roztoczom ze sterylizacją UV Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup końcówki do odkurzacza z funkcją sterylizacji UV. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych

Bardziej szczegółowo

Elektryczny otwieracz do puszek

Elektryczny otwieracz do puszek Elektryczny otwieracz do puszek Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup elektrycznego otwieracza do puszek. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM

ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM ZASTOSOWANIE I REPROCESOWANIE SPRZĘTU Z NAPĘDEM 1) ZASTOSOWANIE Wiertarko-frezarka (napęd) przeznaczona jest do wiercenia, frezowania, wkręcania i wykręcania śrub. Również do wprowadzania drutów Kirschnera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B INSTRUKCJA OBSŁUGI MIKSERÓW BAROWYCH TYPU BLENDER DLA MODELI TRB-15, TRBI-15, TRBI-25 BP2-10 BP-10 TRHB-12 BP-10 BB-10,GR3B 1 Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej

Bardziej szczegółowo

SAUTER FA Wersja /2016 PL

SAUTER FA Wersja /2016 PL Sauter GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@sauter.eu Telefon: +49-[0]7433-9933-199 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.sauter.eu Instrukcja obsługi Siłomierz mechaniczny SAUTER FA Wersja

Bardziej szczegółowo

STIHL AP 100, 200, 300. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

STIHL AP 100, 200, 300. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy { STIHL AP 100, 200, 300 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy polski Spis treści Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania 1 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy........ 1 1.1 Symbole ostrzegawcze..............................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ZESTAWU CZYSZCZĄCEGO Zestaw czyszczący do drukarek serii 630 umożliwia usunięcie z ich mechanizmu drobin kurzu i pyłu, które mogły się do niego dostać w trakcie eksploatacji. Przy

Bardziej szczegółowo

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 11679818 Zestaw indukcyjnych patelni ceramicznych, 3 sztuki INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Spis treści Znaczenie symboli w instrukcji... 3 Wskazówki bezpieczeństwa... 3 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Ryzyko

Bardziej szczegółowo

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji

Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Ocena podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie procesów sterylizacji 1. Czy sterylizatornia zlokalizowana jest poza podmiotem wykonującym działalność

Bardziej szczegółowo

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji

Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Instrumentarium endoskopowe - punkty krytyczne procesu dekontaminacji Zdzisław Pruszyński, Olympus Polska VIII Sympozjum naukowo-szkoleniowe, Katowice, 24.06.2014r. Hierarchia przepisów i wytycznych Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI

CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI CAMCOLI3 KAMERA INSPEKCYJNA Z KOLOROWYM WYŚWIETLACZEM LCD INSTRUKCJA OBSŁUGI A B C D E F PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE Niniejsza instrukcja obsługi jest chroniona prawem autorskim. Prawa autorskie do niniejszej

Bardziej szczegółowo

Always here to help you. Register your product and get support at HQ6900 series. User manual

Always here to help you. Register your product and get support at  HQ6900 series. User manual Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HQ6900 series User manual 1 60 Polski Wprowadzenie Gratulujemy zakupu i witamy wśród użytkowników produktów Philips!

Bardziej szczegółowo

Krzesełko do karmienia JUICE

Krzesełko do karmienia JUICE Numer wersji v.1.1. Krzesełko do karmienia JUICE Produkt przeznaczony dla dzieci od 6 m-ca życia do 3 roku życia. Dziękujemy! Warto wiedzieć: Dziękujemy kilka słów od twórców marki O produkcie Spis: Ostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika. Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Woda do wstrzykiwań Baxter rozpuszczalnik do sporządzania leków pareneteralnych Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 101/MW/ Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 13 Załącznik Nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS CHEMICZNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH UWAGA. W przetargu będą uwzględniane tylko preparaty, które były testowane na terenie naszego Szpitala i uzyskały

Bardziej szczegółowo

Szkło elewacyjne INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Szkło elewacyjne INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI Szkło elewacyjne INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I KONSERWACJI WERSJA 1.0 WRZESIEN 2013 Niniejsza wersja instrukcji zastępuje i unieważnia wszelkie poprzednie wersje. Regularne aktualizacje są dostępne na stronie

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2013 MATOSET : oferta setów do procedur CEWNIKOWANIE BZMM TZMO SA 2011-02-01 aktualizacja 11.04.2013 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE VOIGT właściwa konstrukcja stref wejścia odpowiedni sprzęt do sprzątania profesjonalne preparaty chemiczne optymalne do danego podłoża

TECHNOLOGIE VOIGT właściwa konstrukcja stref wejścia odpowiedni sprzęt do sprzątania profesjonalne preparaty chemiczne optymalne do danego podłoża TECHNOLOGIE VOIGT Na prawidłowy efekt czyszczenia posadzek składa się kilka podstawowych elementów; są one jednakowo ważne i w równym stopniu decydują o jakości sprzątania. Czynnikami decydującymi o jakości

Bardziej szczegółowo

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8

Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Termometr gastronomiczny bagnetowy testo 104 HACCP Nr produktu : 123565 Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 1. INFORMACJA OGÓLNA Proszę przeczytać uważnie ten dokument i zapoznać się z działaniem

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi

Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi Instrukcja postępowania z materiałem skażonym szkodliwymi czynnikami biologicznymi UWAGI OGÓLNE Materiały skażone szkodliwymi

Bardziej szczegółowo

Plan higieny. Załącznik nr 4 KRAFT KRAFT SANITOP SANITOP DESICHLOR. Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej firmy WURTH ODOR GONE

Plan higieny. Załącznik nr 4 KRAFT KRAFT SANITOP SANITOP DESICHLOR. Preparat do pielęgnacji stali szlachetnej firmy WURTH ODOR GONE Plan higieny Produkt Dozowanie Obszar ste osowania Urządzeni 0 ml/5 l wody (0,5) Bieżącenireębcizensekimycie podłóg Mop Bez rozcieńczania Usuwanie silnych zabrudzeń oraz grafiti z powierzchni ścian i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Pomiar Nadzór Regulacja AFRISO Sp. z o. o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Telefon +48 32 330-33-55 Fax +48 32 330-33-51 zok@afriso.pl www.afriso.pl Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacz

Bardziej szczegółowo

MATOSET : oferta setów do procedur

MATOSET : oferta setów do procedur 2011 MATOSET : oferta setów do procedur DEZYNFEKCJA POLA OPERACYJNEGO BZMM TZMO SA 2011-02-01 1 Spis treści I. OPIS PROCEDURY i MIEJSCE ZASTOSOWANIA... 3 II. SKŁAD I ZDJĘCIE SETU ORAZ PRZEBIEG PROCEDURY...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ INSTRUKCJA MONTAŻU ROTUL PRZEGUBOWYCH I STAŁYCH oraz UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI ELEMENTÓW DZASZKÓW ZE STALI NIERDZEWNEJ 1 Zakres opracowania Instrukcja montażu została przygotowana dla rotul: SP-AR02, SP-AR01,

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL. Instrukcja obsługi. Nr produktu: Strona 1 z 6

Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL. Instrukcja obsługi.  Nr produktu: Strona 1 z 6 Lampa solarna LED Duo z czujnikiem ruchu LPL Instrukcja obsługi Nr produktu: 576741 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Eksploatacja Zasilane energią słoneczną reflektory LED obsługiwane są przez technologię

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770

Instrukcja obsługi. Jajowar E7. Item No. 2770 Instrukcja obsługi Jajowar E7 Item No. 2770 1 Instrukcja obsługi... 3 1.1 Informacje ogólne... 3 1.2 Informacje o instrukcji... 3 1.3 Ostrzeżenia... 3 1.4 Ograniczenia odpowiedzialności... 4 1.5 Ochrona

Bardziej szczegółowo

Zestaw do roztapiania czekolady

Zestaw do roztapiania czekolady Zestaw do roztapiania czekolady Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup zestawu do roztapiania czekolady. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

OPTI-FREE RepleniSH wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach

OPTI-FREE RepleniSH wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach OPTI-FREE RepleniSH wielofunkcyjny płyn dezynfekcyjny ULOTKA DOŁĄCZONA DO OPAKOWANIA dotyczy butelek o wszystkich pojemnościach Prosimy o uważne przeczytanie i pozostawienie poniższej ulotki. OPTI-FREE

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY

Z A Ł Ą C Z N I K N R 2 - FORMULARZ CENOWY PAKIET NR 1 PREPARAT DO DEZYNFEKCJI RAN I BŁON ŚLUZOWYCH Preparat do dezynfekcji ran, błon sluzowych i skóry, do leczenia odleżyn, zawierający chlorowodorek oktenidyny, nie zawierajacy jodu. Działanie:bakteriobójcze,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi ceramiczna misa CERAMICZNA MISA PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Polski

Instrukcja obsługi ceramiczna misa CERAMICZNA MISA PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA. Polski Instrukcja obsługi ceramiczna misa Spis treści Ceramiczna misa PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Waże zalecenia dotyczące bezpieczeństwa... 5 korzystanie z ceramicznej misy Mocowanie ceramicznej misy...

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

MIERNIK ph - Instrukcja obsługi

MIERNIK ph - Instrukcja obsługi MIERNIK - Instrukcja obsługi PRAWA AUTORSKIE Rozpowszechnianie jakiejkolwiek części publikacji jest zabronione. Dokument: Gebruiksaanwijzing PH handmeter V2.0 Data: 9-4-2015 Miernik - Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Elcometer 501. Ołówkowy tester twardości z wózkiem. Instrukcja obsługi

Elcometer 501. Ołówkowy tester twardości z wózkiem. Instrukcja obsługi Elcometer 501 Ołówkowy tester twardości z wózkiem Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 1.1. Zakres dostawy..4 2. Instrukcja obsługi. 5 2.1. Wstęp..5 2.2. Przygotowanie ołówków.5 2.3. Mocowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN

Karta charakterystyki preparatu niebezpiecznego Płyn do usuwania tapet ATLAS ALPAN Identyfikacja przedsiębiorstwa Nazwa i adres firmy: 1. Wytwórnia Klejów i Zapraw Budowlanych ATLAS Grzelak i wspólnicy spółka jawna 91-222 Łódź, ul. Św. Teresy105 Numer telefonu: (042) 631 89 45 Numer

Bardziej szczegółowo