REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc 2014 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator - Carrefour Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 72, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 20710; 2. Akcja akcja Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc Placówka hipermarkety oraz supermarkety należące do Organizatora; lista Placówek zawarta jest w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, 4. Kupon rabatowy Carrefour - Kupon rabatowy Carrefour, którego wzór określony został w Załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu; 5. Kupon Edenred kupon dystrybuowany przez Edenred Polska Sp. z o.o. (Ticket Restaurant i Ticket Compliments Premium), którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu uprawniający jego posiadacza do realizacji płatności za Produkty do wartości na nim wskazanej; 6. POK - Punkt Obsługi Klienta w Placówce, do zrealizowania przez klientów przy zakupach w Placówkach, Produkty produkty dostępne w Placówkach z wyjątkiem paliwa, papierosów, doładowań energetycznych i telefonicznych, płatności Moje rachunki, mleka do początkowego karmienia niemowląt oraz alkoholu i towarów, których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego oraz produktów dużego AGD, 7. Rabat do 7% rabat przyznany klientowi w związku z realizacją Kuponu rabatowego Carrefour; Ze względu na złożony system naliczania Rabatu i stosowania standardowych zasad zaokrąglania oraz zgodnie z 5 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienie od podatku od towarów i usług (Dz. U r., Nr 212, poz.1337 z późn. zm.) całkowita wartość udzielonego Rabatu może być niższa lub wyższa od wartości Rabatu widniejącego na Kuponie rabatowym Carrefour, co wynika ze stosowania standardowych zasad zaokrąglania do jednego grosza, tj. dwóch miejsc po przecinku. 8. Klient osoba będąca posiadaczem Kuponu rabatowego Carrefour oraz Kuponu Edenred II. Zasady ogólne 1. Akcja rozpoczyna się dnia 01 kwietnia 2014 roku i obowiązuje do dnia 31 maja 2014 roku. 2. Akcja ma na celu udzielenie Klientom dokonującym zakupu Produktów w Placówkach Rabatu na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. 3. Akcja prowadzona jest tylko i wyłącznie w Placówkach. 4. Akcja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi prowadzonymi w Placówkach. 1

2 5. Informacje dotyczące Akcji, w szczególności Kuponów Rabatowych Carrefour oraz Kuponów Enenred, warunków Akcji zamieszczone w jakichkolwiek materiałach reklamowych mają jedynie informacyjny charakter. III. Warunki otrzymania Rabatu 1. Warunkiem uzyskania Rabatu przez Klienta jest uregulowanie przez Klienta części ceny zakupionych w Placówce Produktów Kuponami Edenred. Rabat naliczany jest wyłącznie do wartości ceny zakupionych przez Klienta Produktów w Placówce, która została zapłacona Kuponami Edenred. 2. Akcją objęte są Produkty dostępne w Placówkach. 3. Kupon Rabatowy Carrefour należy zrealizować w terminie od r. do r. 4. Kupon Rabatowy Carrefour ani Kupon Edenred nie podlega wymianie na gotówkę. 5. Przy jednorazowym zakupie można wykorzystać tylko jeden Kupon Rabatowy Carrefour. 6. Warunkiem uzyskania Rabatu jest jednoczesne wręczenie w kasie Placówki Kuponu Rabatowego Carrefour w chwili dokonywania zakupu Produktów od ceny, których Rabat ma zostać przyznany. 7. Rabat przysługuje tylko w przypadku, gdy wartość ceny zakupów Produktów od których ma zostać udzielony Rabat jest większa od wartości nominalnej Kuponów Edenred, którymi dokonywana jest płatność, co najmniej o kwotę Rabatu naliczonego od wartości nominalnej Kuponów Edenred, którymi dokonywana jest płatność. 8. Kupon Rabatowy Carrefour może być zrealizowany jedynie w kasie Placówki, w momencie uiszczania zapłaty za zakupy. Po uiszczeniu zapłaty i odejściu od kasy Kupony Rabatowe Carrefour nie będą realizowane. 9. Kupony Rabatowe Carrefour nie mogą być przedmiotem obrotu gospodarczego, a uprawnionymi do uzyskania świadczeń z nich wynikających są jedynie osoby fizyczne występujące w charakterze konsumenta. 10. Kupon Rabatowy Carrefour lub Kupon Edenred uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację nie zostanie zrealizowany. IV. Postępowanie reklamacyjne 1. W przypadku niezgodności przeprowadzenia Akcji z niniejszym regulaminem, uczestnik Akcji ma prawo do wniesienia pisemnej reklamacji w terminie 30 dni od daty zakupu Produktów, o których mowa w niniejszym regulaminie. 2. Reklamacje należy kierować na piśmie, drogą pocztową do: Carrefour Polska Sp. z o.o. Marketing ul. Targowa Warszawa z dopiskiem Edenred - kupon rabatowy do 7% Wielkanoc Reklamacja musi zawierać dokładne dane osobowe zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym reklamującego), przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację. 4. Osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana o rozstrzygnięciu reklamacji najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora. 5. Reklamacje złożone pod niewłaściwy adres, po terminie lub informacje nie zawierające wymaganych danych nie będą rozpatrywane. 2

3 V. Postanowienia końcowe 1. Regulamin Akcji wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Placówki oraz na stronie internetowej oraz 2. Przystępując do realizacji Kuponu premiowego Carrefour Klient potwierdza, że wyraża dobrowolną zgodę na niniejszej zasady ich realizacji. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy cywilnego prawa powszechnie obowiązującego. 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych zasad. Wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia w Placówkach lub w Internecie na stronie oraz nie będą naruszać praw nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany. Załącznik nr 1 Lista Placówek wraz z podziałem na hipermarkety i supermarkety Załącznik nr 2 Wzór Kuponu rabatowego Carrefour Załącznik nr 3 Wzór Kuponu Enenred Załącznik nr 1 Lista placówek z podziałem na hipermarkety Carrefour oraz supermarkety Carrefour Market, w których odbędzie się Akcja Wielkanoc z Edenred 2014: Typ sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Hipermarkety Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Supermarkety Carrefour Będzin Zwycięstwa 12 Hipermarkety Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Hipermarkety Carrefour Białystok Wrocławska 20 Hipermarkety Carrefour Białystok Wysockiego 67 Hipermarkety Carrefour Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Supermarkety Carrefour Bielsko-Biała Babiogórska 73 Supermarkety Carrefour Bogatynia Kossaka 25D Hipermarkety Carrefour Bolesławiec go Marca 1 Supermarkety Carrefour Brzesko Królowej Jadwigi 3 Hipermarkety Carrefour Bydgoszcz Fordońska 141 Hipermarkety Carrefour Bydgoszcz Jana Pawła II 115 Hipermarkety Carrefour Bydgoszcz Skarżyńskiego 2 Supermarkety Carrefour Bydgoszcz Wyzwolenia 66 Hipermarkety Carrefour Bytom Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 Supermarkety Carrefour Bytom Reptowska 37 Hipermarkety Carrefour Chełm Lwowska 81 Hipermarkety Carrefour Chojnice Bayeux 1 Hipermarkety Carrefour Chorzów Parkowa 20 Supermarkety Carrefour Ciechanów Ściegiennego 10/1 Hipermarkety Carrefour Ciechanów Armii Krajowej 24 Supermarkety Carrefour Czechowice Plac Targowy 292 Supermarkety Carrefour Dąbrowa Górnicza Majakowskiego 24 Hipermarkety Carrefour Dębica Ks. Nosala 2 Supermarkety Carrefour Działdowo Hallera 30 Hipermarkety Carrefour Elbląg Dąbka 152 Hipermarkety Carrefour Gdańsk Schuberta 102 A Hipermarkety Carrefour Gdańsk Grunwaldzka 141 3

4 Hipermarkety Carrefour Gdańsk Przywidzka 6 Supermarkety Carrefour Gdańsk Kołobrzeska 54 Supermarkety Carrefour Gdańsk Rakoczego 17 Supermarkety Carrefour Gdańsk Rogalińska 1 Supermarkety Carrefour Gdańsk Cygańska Góra 3F Hipermarkety Carrefour Gliwice Nowaka-Jeziorańskiego 1 Hipermarkety Carrefour Gliwice Lipowa 1 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Hipermarkety Carrefour Gniezno Pałucka 2 Hipermarkety Carrefour Gniezno Sobieskiego 17 Supermarkety Carrefour Gostyń Energetyka 1 D Supermarkety Carrefour Grodzisk Mazowiecki Królewska 86 Hipermarkety Carrefour Grudziądz Konarskiego 45 Supermarkety Carrefour Hrubieszów Kolejowa 8 Hipermarkety Carrefour Inowrocław Wojska Polskiego 10 Supermarkety Carrefour Janów Lubelski Wiejska 14 Supermarkety Carrefour Jasło Kazimierza Wielkiego 14 Supermarkety Carrefour Jasło Baczyńskiego 20 Hipermarkety Carrefour Jastrzębie Zdrój Podhalańska 26 Hipermarkety Carrefour Jaworzno Wojska Polskiego 2D Supermarkety Carrefour Jaworzno Grunwaldzka 237 Supermarkety Carrefour Jędrzejów go Listopada 21 Hipermarkety Carrefour Kalisz Poznańska Hipermarkety Carrefour Katowice Roździeńskiego 200 Supermarkety Carrefour Katowice Przemysłowa 3 Supermarkety Carrefour Katowice Św. Wojciecha 3 Hipermarkety Carrefour Kędzierzyn-Koźle Kozielska 20 Supermarkety Carrefour Kęty Jana III Sobieskiego 19 Hipermarkety Carrefour Kłodzko Noworudzka 2 Supermarkety Carrefour Koło Sienkiewicza 30c Hipermarkety Carrefour Konin Paderewskiego 8 Supermarkety Carrefour Koszalin Krakusa i Wandy 34 Supermarkety Carrefour Kościerzyna Miodowa 15 Supermarkety Carrefour Kowary Staszica 20 Supermarkety Carrefour Koziegłowy k/poznania Poznańska 15 Hipermarkety Carrefour Kozienice Warszawska 34 Hipermarkety Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Hipermarkety Carrefour Kraków M.Medweckiego 2 Hipermarkety Carrefour Kraków Witosa 7 Hipermarkety Carrefour Kraków Pawia 5 Hipermarkety Carrefour Kraków Pokoju 44 Hipermarkety Carrefour Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Supermarkety Carrefour Kraków Łokietka 5 Supermarkety Carrefour Kraków Juliusza Lea 53 Supermarkety Carrefour Kraków Bobrzyńskiego 37 Supermarkety Carrefour Kraśnik Słowackiego 72 Supermarkety Carrefour Kraśnik Urzędowska 44A Supermarkety Carrefour Krosno Lewakowskiego 5 Supermarkety Carrefour Krosno Czajkowskiego 98 Hipermarkety Carrefour Krosno Krakowska 187 Hipermarkety Carrefour Kutno Oporowska 6A Hipermarkety Carrefour Kwidzyn Maja 26 4

5 Supermarkety Carrefour Legionowo Piłsudskiego 43a Hipermarkety Carrefour Legnica Piłsudskiego 84 Supermarkety Carrefour Leszno Jana Pawła II 16 Supermarkety Carrefour Lędziny Lędzinska 1 Hipermarkety Carrefour Lublin Witosa 6 Supermarkety Carrefour Lublin Andersa 9 Supermarkety Carrefour Lubliniec Karola Miarki 13 Supermarkety Carrefour Łask Jana Pawła II 7 Supermarkety Carrefour Łomianki Baczyńskiego 30 Hipermarkety Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Łódź Szparagowa 7 Hipermarkety Carrefour Łódź Przybyszewskiego 176/178 Hipermarkety Carrefour Łódź Bandurskiego 49 Supermarkety Carrefour Łódź Rydza Śmigłego 32A Supermarkety Carrefour Łódź Legionów 16 Supermarkety Carrefour Łódź Zarzewska 51 Supermarkety Carrefour Łódź Codzienna 1 Supermarkety Carrefour Łódź Grabieniec 28 Supermarkety Carrefour Łódź Rydla 31 Supermarkety Carrefour Mikołów Pszczyńska 22 Hipermarkety Carrefour Mińsk Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Mława Targowa 13 Supermarkety Carrefour Mława Sienkiewicza 14 Supermarkety Carrefour Myszków Pułaskiego 9 Supermarkety Carrefour Myślenice Słowackiego 42 Hipermarkety Carrefour Nowa Sól Staszica 10 Supermarkety Carrefour Nowy Dwór Mazowiecki Spacerowa 2 Hipermarkety Carrefour Nowy Sącz Węgierska 170 Supermarkety Carrefour Nowy Sącz Sucharskiego 25 Supermarkety Carrefour Nowy Sącz Armii Krajowej 13 Hipermarkety Carrefour Olkusz Rabsztyńska 2 Hipermarkety Carrefour Olsztyn Krasickiego 1 b Supermarkety Carrefour Opoczno Słowackiego 2 Hipermarkety Carrefour Opole Dębowa 1 Supermarkety Carrefour Opole Niemodlińska 21 Hipermarkety Carrefour Ostrowiec Świętokrzyski Iłżecka 85 Hipermarkety Carrefour Ostróda Jana Pawła II 9/4 Supermarkety Carrefour Ostrów Mazowiecka Mieczkowskiego 23 Hipermarkety Carrefour Oświęcim Powstańców Śląskich 1 Supermarkety Carrefour Otwock Matejki 3 Hipermarkety Carrefour Pabianice Popławska 4/20 Supermarkety Carrefour Pawłowice Ludowego Wojska Polskiego 22 Supermarkety Carrefour Piechowice Żymierskiego 52 Supermarkety Carrefour Piekary Śląskie Śląska 1 A Supermarkety Carrefour Pisz Warszawska 48 Hipermarkety Carrefour Płock Przemysłowa 1 Supermarkety Carrefour Płońsk Północna 1A Hipermarkety Carrefour Poznań Szwedzka 6 Hipermarkety Carrefour Poznań Solidarności 47 Hipermarkety Carrefour Poznań Górecka 30 Supermarkety Carrefour Poznań Nowogrodzka 13/15 Supermarkety Carrefour Poznań Osiedle Kosmonautów 104 5

6 Supermarkety Carrefour Pruszków Powstańców 44 Supermarkety Carrefour Pruszków Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej 1 Hipermarkety Carrefour Przemyśl Listopada 4 Supermarkety Carrefour Pszczyna Bielska 24 Hipermarkety Carrefour Puławy Goscińczyk 2 Supermarkety Carrefour Pyskowice Armii Krajowej 25/27 Supermarkety Carrefour Rabka Zakopianska 6A Supermarkety Carrefour Radom Gagarina 9 Hipermarkety Carrefour Radomsko Piastowska 28 Supermarkety Carrefour Rawa Mazowiecka Tomaszowska 8a Hipermarkety Carrefour Ruda Śląska go Maja 310 Hipermarkety Carrefour Rybnik Gliwicka 45 Supermarkety Carrefour Rybnik Broniewskiego 23 Supermarkety Carrefour Rzeszów Rejtana 33 Supermarkety Carrefour Rzeszów Obrońców Poczty Gdańskiej 14 Supermarkety Carrefour Sandomierz Błonie 2 Supermarkety Carrefour Sanok Traugutta 78/1 Hipermarkety Carrefour Siedlce Monte Cassino 77 Supermarkety Carrefour Siemianowice Śląskie Jagiełły 4 Hipermarkety Carrefour Sieradz Jana Pawła II 63a Supermarkety Carrefour Sieradz Wojska Polskiego 2 Hipermarkety Carrefour Skarżysko Kamienna Marszałka Piłsudskiego 4 Supermarkety Carrefour Skierniewice Szarych Szeregów 4 Hipermarkety Carrefour Sochaczew Warszawska 119 Supermarkety Carrefour Sopot Kościuszki 26 Hipermarkety Carrefour Sosnowiec Staszica 8B Supermarkety Carrefour Sosnowiec Główna 22 Supermarkety Carrefour Stalowa Wola Jana Pawła II 44 Hipermarkety Carrefour Starachowice Krzosa 6 Supermarkety Carrefour Starachowice Prądzyńskiego 1 Hipermarkety Carrefour Starogard Gdański Niepodległości 2a Supermarkety Carrefour Strzelin Piłsudskiego 26 Supermarkety Carrefour Swarzędz Graniczna 61 Hipermarkety Carrefour Szczecin Bohaterów Warszawy 42 Hipermarkety Carrefour Szczecin Mieszka I 73 Hipermarkety Carrefour Szczecin Wiosenna 32 Hipermarkety Carrefour Szczytno Wielbarska 1 Supermarkety Carrefour Świdnica Plac Kombatantów 1 Hipermarkety Carrefour Świdnik Lotników Polskich 38 Supermarkety Carrefour Tarnobrzeg Kazimierza Wielkiego 4 Hipermarkety Carrefour Tarnowskie Góry Kościuszki 5 Supermarkety Carrefour Tarnów Romanowicza 59 Supermarkety Carrefour Tarnów Monte Cassino 3a Hipermarkety Carrefour Tczew Braci Grimm 4 Supermarkety Carrefour Tomaszów Mazowiecki Jana Pawła II 22 Hipermarkety Carrefour Toruń Olsztyńska 8 Supermarkety Carrefour Toruń Ślaskiego 7 Supermarkety Carrefour Ustroń Brody 6 Supermarkety Carrefour Wadowice J. Putka 2 Hipermarkety Carrefour Warszawa Głębocka 15 Hipermarkety Carrefour Warszawa Jerozolimskie 148 Hipermarkety Carrefour Warszawa Powstańców Śląskich 126 6

7 Hipermarkety Carrefour Warszawa Targowa 72 Hipermarkety Carrefour Warszawa Jana Pawła II 82 Hipermarkety Carrefour Warszawa Wołoska 12 Supermarkety Carrefour Warszawa Światowida 18 Supermarkety Carrefour Warszawa Powsińska 31 Supermarkety Carrefour Warszawa Marszałkowska 104/122 Supermarkety Carrefour Warszawa Solec 32/34 Supermarkety Carrefour Warszawa Przymierza 6 Supermarkety Carrefour Warszawa Kochanowskiego 45/47 Supermarkety Carrefour Warszawa Złota 59 Supermarkety Carrefour Warszawa Belgradzka 6 Supermarkety Carrefour Warszawa Abrahama 14 Supermarkety Carrefour Warszawa Klaudyny 26 Supermarkety Carrefour Warszawa Wojciechowskiego 18 Supermarkety Carrefour Warszawa Rembielińska 7 Supermarkety Carrefour Warszawa Sierpińskiego 1 Supermarkety Carrefour Warszawa Modzelewskiego 42/44 Supermarkety Carrefour Warszawa Góralska 7 Supermarkety Carrefour Warszawa Conrada 11 Supermarkety Carrefour Wieluń Stycznia 41 Supermarkety Carrefour Włocławek Pogodna 10 Hipermarkety Carrefour Wodzisław Śląski Matuszczyka 2 Hipermarkety Carrefour Wrocław Gen. Hallera 52 Hipermarkety Carrefour Wrocław Graniczna 2A Supermarkety Carrefour Wrocław Bardzka 3 Supermarkety Carrefour Wrocław Pl. Grunwaldzki 30 Supermarkety Carrefour Wrocław Plac Dominikański 3 Supermarkety Carrefour Zabrze Janika 11 Supermarkety Carrefour Zabrze Gen. De Gaulle'a 75 Supermarkety Carrefour Zabrze Pośpiecha 22 Supermarkety Carrefour Zabrze Jordana 86 Supermarkety Carrefour Zabrze Chopina 28 Supermarkety Carrefour Zakopane Orkana 1 Hipermarkety Carrefour Zamość Lwowska 56 Supermarkety Carrefour Zduńska Wola Żeromskiego 20/24 Hipermarkety Carrefour Zgorzelec Jeleniogórska 42 Hipermarkety Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Supermarkety Carrefour Żyrardów Maja 43 Supermarkety Carrefour Żyrardów De Girarda 10A Supermarkety Carrefour Żywiec Żeromskiego ZAŁĄCZNIK NR 2 WYKAZ KUPONÓW EDENRED a) Kupony Edenred do realizacji w hipermarketach Carrefour oraz supermarketach Carrefour Market zgodnie z Załącznikiem 1. 7

8 Wzór Kuponu Ticket Compliments Premium Awers Rewers ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA KUPONU AWERS KUPONU Kod kraju PL połyskujący w świetle w prawym górnym rogu, Dowolna wartość nominalna wyrażona w polskich złotych (np. 42 zł, 87 zł), 9-cyfrowy numer kuponu po prawej stronie, 28-cyfrowy kod kreskowy na białym polu, Mikronadruk EDENRED nad kodem kreskowym, 8

9 Bladoróżowy punkt termiczny blednący pod wpływem ciepła po prawej stronie kuponu, Data ważności kuponu nad mikronadrukiem, Znak wodny umieszczony na całej powierzchni kuponu. REWERS KUPONU Druk fluorescencyjny widoczny w świetle UV na rewersie kuponu. Wzór Kuponu Ticket Restaurant Awers Rewers Zabezpieczenia kuponu Bladoróżowy punkt termiczny blednący pod wpływem ciepła po prawej stronie kuponu, Dowolna wartość nominalna wyrażona w polskich złotych (np. 4,5 zł, 9,5 zł), Polakierowane pole po prawej stronie kuponu, Mikronadruk oddzielający dolne, białe pole od pozostałej części kuponu, 9-cyfrowy numer kuponu nad mikronadrukiem w prawej części kuponu, 9

10 28-cyfrowy kod kreskowy na białym polu, Data ważności kuponu nad kodem kreskowym, Znak wodny umieszczony na całej powierzchni kuponu, Druk fluorescencyjny widoczny w świetle UV na rewersie kuponu, Brak któregokolwiek z powyższych elementów powoduje, że kupon jest nieważny. Kupon może mieć nadrukowany tekst lub logo firmy zamawiającej kupony, umieszczone w środkowej części kuponu; dodatkowy nadruk nie dotyczy wszystkich kuponów. Wzór numer 2 Kuponu Ticket Restaurant Zabezpieczenia kuponu AWERS KUPONÓW Kod kraju PL połyskujący w świetle w prawym górnym rogu, Dowolna wartość nominalna wyrażona w polskich złotych (np. 9,5 zł, 87 zł), 9-cyfrowy numer kuponu po prawej stronie, 28-cyfrowy kod kreskowy na białym polu, Mikronadruk EDENRED w kształcie prostokąta po prawej stronie kuponu. Dwa bladoróżowe punky termiczne blednące pod wpływem ciepła po prawej stronie kuponu, Data ważności kuponu pod numerem kuponu, 10

11 Znak wodny umieszczony na całej powierzchni kuponu. b) Kupon Rabatowy do Kuponów Edenred do realizacji w hipermarketach Carrefour oraz supermarketach Carrefour Market zgodnie z załącznikiem 1. Kupon Rabatowy do kuponów Edenred 11

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Spraw sobie cały dzień dobry z Visa"

Lista sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Spraw sobie cały dzień dobry z Visa 1 93-342 ul. Kolumny 6/36, 93-610 Łódź 2 30-418 ul. Zakopiańska 62, 30-418 Kraków 3 03-287 ul. Głębocka 15, 03-287 Warszawa 4 02-326 Al.. Jerozolimskie 148, 02-326 Warszawa 5 50-984 ul. aleja Generała

Bardziej szczegółowo

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour

Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lista supermarketów i hipermarketów Carrefour Lp. Adres 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 Wrocław 50-984 Gen.

Bardziej szczegółowo

Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Nazwa Miasto Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Wrocławska 20 Carrefour Białystok Wysockiego 67 Market

Bardziej szczegółowo

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26

Krosno Lewakowskiego 5 Krosno Czajkowskiego 98 Krosno Krakowska 187. Kwidzyn 3 Maja 26 Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Sarni Stok 2 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bogatynia

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Brzesko Królowej Jadwigi

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Brzesko Królowej Jadwigi Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz 85-709 Wyzwolenia 66 Market Bytom

Bardziej szczegółowo

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141

Warszawa Targowa 72 Kraków M.Medweckiego 2 Toruń Olsztyńska 8 Bydgoszcz Fordońska 141 MIASTO ADRES Łódź Kolumny 6/36 Kraków Zakopiańska 62 Warszawa Głębocka 15 Warszawa Jerozolimskie 148 Wrocław Gen. Hallera 52 Katowice Roździeńskiego 200 Warszawa Powstańców Śląskich 126 Bytom Jana Nowaka

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 03.08.2016 L.p. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-660 Wrocławska 20 Białystok 15-168 Wysockiego 67

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72.

Kraków Witosa 7 Kraków Pawia 5 Kraków Pokoju 44 Kraków Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Kraśnik Słowackiego 72. Kraśnik Słowackiego 72. Miasto Adres Bełchatów Kolejowa 4 Będzin Zwycięstwa 12 Będzin Zwycięstwa 12 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Białystok Wrocławska 20 Białystok Wysockiego 67 Bielsko-Biała Babiogórska 73 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour

Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów Market Będzin Carrefour Biała Podlaska Carrefour Białystok Carrefour Format Miasto Kod pocztowy Carrefour Bełchatów 97-400 Market Będzin 42-500 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Carrefour Białystok 15-660 Carrefour Białystok 15-168 Market Bielsko-Biała 43-300 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Hipermarkety Carrefour Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12

Hipermarkety Carrefour Mazowiecki Warszawska 61 Hipermarkety Carrefour Głogów Ks. Józefa Poniatowskiego 12 Hipermarkety Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Hipermarkety Carrefour Warszawa 03-287 Głębocka 15 Hipermarkety Carrefour Warszawa 02-326 Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Kozienice 26-900 Warszawska 34 Market Kraków 30-663 Mieczysławy Ćwiklińskiej 12 Market Nowa Sól 67-100 Staszica 10 Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji "Visa - Trolle"

Lista Sklepów Carrefour, biorących udział w Promocji Visa - Trolle 1 156 Hipermarket 97-400 Bełchatów Kolejowa 4 2 335 Supermarket 42-500 Będzin Zwycięstwa 12 3 176 Hipermarket 21-500 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 4 170 Hipermarket 15-660 Białystok Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Market Będzin Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20

Bardziej szczegółowo

Miasto Kod pocztowy Adres

Miasto Kod pocztowy Adres Miasto Kod pocztowy Adres Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Warszawa 03-287 Głębocka 15 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 Wrocław 50-984 Gen. Hallera 52 Katowice 40-315 Roździeńskiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała Babiogórska 73 Market Bogatynia Kossaka 25D Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market Bielsko-Biała 43-300 Babiogórska 73 Market Bogatynia 59-920 Kossaka 25D Market Brzesko 32-800 Królowej Jadwigi 3 Market Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Market Ciechanów 06-413 Armii Krajowej 24 Market Iłżecka 85 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Market Jana Pawła II 9/4 14-100 Ostróda Market Krzosa 6 27-200 Starachowice Market

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour Białystok 15-660 Wrocławska 20 Carrefour Białystok 15-168 Wysockiego

Bardziej szczegółowo

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są:

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są: REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Boże Narodzenie 2013 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.06.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Carrefour 3 Białystok 15-660

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła!

Regulamin promocji. Lokomotywki do dzieła! Regulamin promocji Lokomotywki do dzieła! I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w promocji Lokomotywki do dzieła! ( Promocja ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.04.2017 L.P. Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour 2 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Market 3 Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo

Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo Nr sklepu Nazwa Miasto Kod Adres Województwo 156 Carrefour Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 łódzkie 335 Carrefour Market Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 śląskie 176 Carrefour Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka

zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka zał. Nr 3 - lista sklepów obowiązująca od 01.09.2016 Numer L.P. sklepu Miasto Kod pocztowy Adres Marka 1 101 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour 2 102 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 Carrefour 3 103 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kod. Kod Miasto Sklepu

Kod. Kod Miasto Sklepu 1 PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 2 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 3 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 4 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 5 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 6 PLA006 Wrocław

Bardziej szczegółowo

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III

LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa śląskie 3 Biała Podlaska Jana III LP Miasto Ulica Kod pocztowy Województwo 1 Bełchatów Kolejowa 4 97-400 łódzkie 2 Będzin Zwycięstwa 12 42-500 śląskie 3 Biała Podlaska Jana III Sobieskiego 9 21-500 lubelskie 4 Białystok Wrocławska 20 15-660

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR. Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny

Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR. Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny Załącznik nr 1 - Wzór e Kuponu KDR Załącznik nr 2 - Wzór Karty Dużej Rodziny zał. Nr 3 - lista sklepów KDR obowiązująca od 08.11.2017 Kod l.p Miasto pocztowy Adres Marka 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.04.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL:

Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: Załącznik nr 1 Lista Placówek biorących udział w Akcji promocyjnej wraz z kodami do rezerwacji SMS/TEL: 4278 Carrefour Market Babice Stare Sienkiewicza 77 3997 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 3999 Carrefour

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 01.03.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od

Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od Załącznik nr 5 - Lista Sklepów Senior od 25.07.2017 Kod Aplikacja Produkty w PROGRAM PROGRAM specjalnej cenie L.P. Miasto pocztowy Adres Marka mobilna SENIOR RODZINKA promocyjnej 1 Bełchatów 97-400 Kolejowa

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica

Kod pocztowy. Kod Thales. Miasto. Ulica PLA001 Łódź 93-342 Kolumny 6/36 PLA002 Kraków 30-418 Zakopiańska 62 PLA003 Warszawa 03-287 Głębocka 15 PLA004 Warszawa 02-326 Jerozolimskie 148 PLA005 Kraków 31-870 M.Medweckiego 2 PLA006 Wrocław 50-984

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i Carrefour pojemniki szkalna -80% Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Marinex i pojemniki szkalna -80% 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour

Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Lp. Nr Rodzaj sklepu Miasto Adres 1 101 Carrefour Łódź, 93-423 ul. Kolumny 36 2 102 Carrefour Kraków, 30-418 ul. Zakopiańska 62 3 103 Carrefour Warszawa, 03-287 ul. Głębocka 15 4 104 Carrefour Warszawa,

Bardziej szczegółowo

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014

313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 313284 Pedigree Dentastix 77g kupon ważny 12 11-30 11 2014 nr sklepu Gica logo sklepu sklep kod pocztowy 176 Carrefour CARREFOUR BIALA PODLASKA 21-500 430 Carrefour Market CARREFOUR MARKET BIELSKO-BIALA3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014

REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014 REGULAMIN AKCJI PromoStrefa Sodexo Wielkanoc 2014 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy 5% Wielkanoc 2013 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator - Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe

REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe REGULAMIN -20% w e-bonie: Kurtki, kombinezony i akcesoria zimowe I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje

REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat z BonCard 1 Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizatorzy: a) Spółka Carrefour Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę

REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę REGULAMIN AKCJI Kup jeden i weź drugi za złotówkę I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Kup jeden

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Twoja przygoda z polską przyrodą 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Międzynarodowy Dzień Zwierząt 2017 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Międzynarodowy Dzień Zwierząt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa

REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa REGULAMIN AKCJI Genialna promocja 20 dniowa I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Genialna promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Christian LacroixChristian Lacroix 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

Hipermarket Kolejowa Bełchatów Kolejowa 4

Hipermarket Kolejowa Bełchatów Kolejowa 4 Kolejowa Bełchatów 97-400 Kolejowa 4 Jana III Sobieskiego Biała Podlaska 21-500 Jana III Sobieskiego 9 Zielone Wzgórze Białystok 15-660 Wrocławska 20 Outlet Białystok Białystok 15-168 Wysockiego 67 Sarni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych

REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych Polska Sp. z o.o. REGULAMIN Recykling aluminiowych puszek napojowych I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Szalony weekend w Carrefour. 1. Definicje REGULAMIN AKCJI Szalony weekend w 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 - Spółka Polska Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien:

1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem Partnera Promocji Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Uczestnik powinien: Załącznik nr 1: Lista Partnerów: 1. Allegro 2. Carrefour 3. Claire s 4. Salony Empik Warunki Partnera Promocji, Allegro, tj. Grupa Allegro sp. z o.o. 1. W celu dokonania Transakcji Kwalifikującej za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62

Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Łódź Kolumny 6/36 Carrefour Kraków Zakopiańska 62 Lista sklepów dla produktu CZAJNIK ZCK1176X/CK1004 ZELMER Carrefour Katowice Al. Roździeńskiego 200 Carrefour Warszawa Al. Powstańców Śląskich 126 Carrefour Zielona Góra Dąbrówki 5 Carrefour Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce.

REGULAMIN -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie, męskie oraz dziecięce. REGULAMIN 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja akcja: -20% w e-bonie: Wszystkie t-shirty, bluzki damskie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Brabantia i Carrefour 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Gotuj z nami. Magiczna księga zdrowych przepisów 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30. Postanowienia wstępne REGULAMIN PROMOCJI KREDYT RATALNY 0% 5, 10, 15, 30 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT Z OPROCENTOWANIEM 0% I. Organizator Promocji. Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa.

Zasady ogólne. Warunki uczestnictwa. REGULAMIN PROMOCJI DEPILATOR 100 ZŁ TANIEJ Z KARTĄ KREDYTOWĄ CARREFOUR VISA I. Słowniczek użytych pojęć. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto. Adres

Kod pocztowy. Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto. Adres Typ sklepu Nazwa skrócona Województwo Miasto Kod pocztowy Adres Hipermarkety Carrefour Łodź Kolumny łódzkie Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Hipermarkety Carrefour Zakopianka małopolskie Kraków 30-418 Zakopiańska

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow

Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow Lista sklepów dla produktów Karkówka, Piwo Żubr, Czekolada Milka, Pampersy Marka Miasto Adres sklepu Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Glebocka 15

Bardziej szczegółowo

Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Złota Warszawa Złota

Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/ Carrefour Market Złota Warszawa Złota Marka Nazwa sklepu Adres Kod pocztowy Carrefour Express Marszałkowska Warszawa Marszałkowska 104/122 00-017 Carrefour Market Złota Warszawa Złota 59 00-120 Carrefour Express ONZ Warszawa Rondo ONZ 1 00-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki Tefal Emotion. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową

REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową REGULAMIN AKCJI Przyjdź ze stara wyjdziesz z nową I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Akcja - akcja Przyjdź z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI REGULAMIN PROMOCJI 24 RATY 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 24 raty zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym Regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Szalona 5

Regulamin Akcji Szalona 5 Regulamin Akcji Szalona 5 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator Carrefour Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0%

REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% REGULAMIN PROMOCJI 5 I 10 RAT 0% 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorami promocji 5 i 10 rat 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie, są: a) Credit Agricole Bank Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Selictis. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Selictis. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Akcja partnerska Selictis 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są:

Produkty - artykuły spożywcze, drogeryjne i przemysłowe. Z udziału w Akcji wykluczone są: REGULAMIN PROMOCJI PromoStrefa Sodexo Boże Narodzenie2012 1. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1.1 Organizator - Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki L ART DE LA TABLE. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki L ART DE LA TABLE. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na kolekcję marki L ART DE LA TABLE. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr.

REGULAMIN. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup nakręcaną łyżeczkę Nestlé za 1 gr. 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup jednorazowo 4 tubki Gerber 90 g i kup

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROGRAMU Back to school w Carrefour POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Programu pod nazwą Back to school w Carrefour (dalej zwanego Programem ) jest Swiift Agencja Reklamowa Sp. z o.o., z

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Miasto. Adres

Kod pocztowy. Miasto. Adres Miasto Kod pocztowy Adres Bełchatów 97-400 ul.kolejowa 4 Będzin 42-500 Zwycięstwa 12 Biała Podlaska 21-500 ul.jana III Sobieskiego 9 Białystok 15-168 ul.wysockiego 67 Białystok Ziel.Wzgórze 15-660 ul.wrocławska

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod

Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour. Kod Typ sklepu Marka Miasto Thales. Kod Załącznik nr 1. Lista Placówek Carrefour akceptujących Karty Podarunkowe Carrefour LP 1 PLA001 Hipermarkety Carrefour Carrefour Łódź 93-342 Kolumny 6/36 Carrefour Polska Spółka z o.o. 2 PLA002 Hipermarkety

Bardziej szczegółowo

Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/ Carrefour Bełchatów

Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/ Carrefour Bełchatów Kod Nazwa centrum Miasto Adres 325 Carrefour Market Andrychów Krakowska 83 e 547 Carrefour Market Bełchatów Okrzei 35/39 156 Carrefour Bełchatów Kolejowa 4 335 Carrefour Market Będzin Syberka Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR

ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR ZASADY REALIZACJI KUPONÓW PREMIOWYCH CARREFOUR I. Definicje Terminy użyte w niniejszych zasadach realizacji, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Kupon premiowy Carrefour

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje

REGULAMIN AKCJI. Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek. I. Definicje REGULAMIN AKCJI Rabat do - 30 % w e- Kuponach rabatowych Carrefour za zakup zabawek I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 7% Boże Narodzenie 2012

REGULAMIN AKCJI. Edenred - kupon rabatowy 7% Boże Narodzenie 2012 REGULAMIN AKCJI Edenred - kupon rabatowy 7% Boże Narodzenie 2012 I. Definicje Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: 1. Organizator

Bardziej szczegółowo

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul.

Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour Warszawa ul. Sklep Miasto Kod pocztowy Adres Carrefour 90-001 Lodz ul. Kolumny 36 Carrefour 30-001 Krakow ul. Zakopianska 62 Carrefour 03-100 Warszawa ul. Glebocka 15 Carrefour 02-200 Warszawa Al. Jerozolimskie 148

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie

REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie REGULAMIN Sprzedaży Premiowej Szybko i przyjemnie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki i zasady przeprowadzenia sprzedaży premiowej pod nazwą Szybko i przyjemnie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin )

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady sprzedaży premiowej prowadzonej pod nazwą Weź teczkę za 1 grosz (dalej: Akcja ). 2. Organizatorem Akcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji

REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji. II. Czas trwania i miejsce Promocji. III. Uczestnictwo w Promocji REGULAMIN PROMOCJI 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0 % I. Organizator Promocji Organizatorami promocji 5 i 10 rat z oprocentowaniem 0% zwanej dalej Promocją, której zasady określone są w niniejszym regulaminie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów:

REGULAMIN. 1.2. Promocja dotyczy wyłącznie wymienionych w niniejszym punkcie produktów: REGULAMIN PROMOCJI PRODUKTÓW NESCAFÉ DOLCE GUSTO KRUPS W SIECI HANDLOWEJ CARREFOUR, POD NAZWĄ: Kup 8 opakowań kapsułek NESCAFÉ Dolce Gusto, a ekspres do kawy NESCAFÉ Dolce Gusto KRUPS Piccolo lub Oblo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Good Year gama elektronarzędzi. Definicje

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Good Year gama elektronarzędzi. Definicje REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Good Year gama elektronarzędzi. 1 Definicje Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Akcja Promocyjna akcja promocyjna

Bardziej szczegółowo