Wentylatory oddymiaj¹ce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wentylatory oddymiaj¹ce"

Transkrypt

1 Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: fax: Wentylatory oddymiaj¹ce typ Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN cz.3

2 TYP WYMIARY /620 C 120 MIN Samoczynna klapa odcinaj¹ca ssanie do pod³¹czenia kana³u 027 Ø k z x Ø d 1 Ø k L L Ø d 1 Ø D 2 Ø d 1 Klapa odcinaj¹ca z napêdem i sprê yn¹ zwrotn¹ ssanie do pod³¹czenia kana³u Ø k z x Ø d 1 Ø k L 2 Ø d 1 ~70 Króciec elastyczny Ø k 90 P³yta podstawy 1) d dla 620 C0min. dla C0min. Cokó³ stalowy na dach p³aski z izolacj¹ wewnêtrzn¹ Cokó³ wykonywany na budowie B 2 B 2 B B e L 1 Ø d 1 Ø D 2 ~70 B A B 1 B 4 Wielkoœæ Ø D A B H 2) Ø D 2 Ø d 1 Ø k zx Ø d L L 1 L 2 B 1 e B 2 B x 9, x 9, x 9, x 9, * x 11, * x 11, ) Ko³nierz ³¹czny wg DIN , cz. 3. 2) 315/30-2 = 744 mm wymiary w mm Kratkê ochronn¹ mo na mocowaæ bezpoœrednio do p³yty podstawy wentylatora * 1500 dla 710 XL oraz 630/40 XL Projektuj¹c i montuj¹c prosimy zapoznaæ siê z naszymi instrukcjami monta u, obs³ugi i serwisu.

3 TYP /620 C 120 MIN min / powietrza V [m 3 /h] Volt 315/ ,12 0, /30/ /470 0,22/0,08 1,0/0,7 2500/ / / ,18 0, /30/ / 0,25/0,044 0,9/0,38 3/1100 2/ /30/ /700 0,22/0,11 0,9/0,72 3/ / / ,55 1, /30/ /670 0,5/0,12 1,5/0,7 4900/ / /30/ /920 0,55/0,18 1,45/0,8 4900/3 4500/2 315/ ,0 8, /30-2/ /1440 4,1/1,1 8,8/2,1 9700/ /4050 L w [db] L WA [db] L PA [db] ,6 4,3 7,6 19,2 22,3 23,6 24,2 34, ,5 4,6 6,3 12,4 20,1 23,5 22,4 28, ,1 6,6 5,0 9,6 17,0 20,2 21,3 22, ,0 8,0 9,0 4,0 12,0 15,0 18,0 19,0 Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w [db] L wa [db] L PA [db] ,4 6,6 3,7 15,9 12,7 12,3 12,4 23, ,6 7,4 4,1 11,0 11,7 13,0 11,7 18, ,2 10,3 4,8 8,6 9,5 10,7 11,4 13, ,0 8,0 10,0 7,0 10,0 9,0 11,0 13,0 Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej /30 Volt / ,12 0, /30/ /470 0,22/0,08 1,0/0,7 3300/ ,0 355/ ,25 0, /30/ / 0,25/0,044 0,9/0, / /0 355/30/ /700 0,22/0,11 0,9/0, / / / ,1 2, /30/8 76 1/700 1,0/0,25 2,4/1,0 7050/ / /30/ /950 1,1/0,37 2,8/1, / / powietrza V [m 3 /h] L w [db] L WA [db] L PA [db] ,3 4,3 9,8 21,1 23,5 21,2 27,0 39, ,9 4,4 6,9 18,9 21,8 21,3 21,1 31, ,2 4,3 7,2 12,1 18,6 21,4 18,1 23, ,2 6,7 5,0 9,7 16,8 19,3 19,0 17,0 Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, Poziom ha³asul 1) L w rel. = L w wartoœc z tabeli L w [db] L wa [db] L PA [db] ,5 4,9 8,6 17,4 12,1 10,4 15,0 29, ,5 6,8 4,3 16,4 12,1 11,9 10,4 21, ,8 7,0 5,6 11,0 9,9 12,9 8,0 14, ,6 10,4 5,7 9,0 8,8 11,7 10,0 9,3 Wp³yw samoczynnej zamykaj¹cjej + 2 db Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej

4 TYP /620 C 120 MIN 029 /30 Volt powietrza V [m 3 /h] / ,37 1, /30/ /470 0,22/,08 1,0/0,7 4900/3100 4/2900 / ,55 1, /30/ /420 0,33/0,055 1,15/0, /3100 0/2900 /30/ /700 0,44/0,22 1,45/0, / /0 / ,5 3, /30/8 85 1/690 1,4/0,35 3,3/1,35 9/ /4 /30/ /960 1,6/0,6 3,9/1,8 9/ /5950 L w [db] L WA [db] L PA [db] ,1 5,6 8,5 20,8 23,9 20,7 24,3 38, ,4 4,3 7,4 18,0 20,2 22,2 18,7 27, ,0 4,5 6,7 10,7 18,6 21,7 18,4 21, ,3 8,8 2,7 10,4 18,0 20,3 21,4 18,2 Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w [db] L wa [db] L PA [db] ,9 6,4 4,4 16,5 13,1 11,2 12,9 29, ,1 6,6 4,9 14,4 10,6 13,7 8,5 18, ,9 7,1 4,5 9,6 10,1 14,6 9,5 14, ,4 12,0 3,5 8,6 9,5 13,5 12,8 11,1 Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej /30 Volt 500/ ,75 2, /30/ /470 0,55/0,18 2,5/1, /5500 8/ / ,1 3, /30/ /450 1,5/0,3 3,8/1, / / /30/ /710 1,3/0,66 3,3/2, / /8 500/ ,0 9, /30/ /700 5,5/1,4 11,4/4, / /8 500/30/ /960 4,5/1,5 9,5/3, / / powietrza V [m 3 /h] L w [db] L WA [db] L PA [db] ,3 5,3 8,2 21,1 24,9 29,7 34,8 40, ,8 4,2 6,3 12,9 21,8 26,2 31,1 36, ,0 3,9 8,0 10,8 19,2 22,7 27,5 32, ,0 7,0 6,0 10,0 15,0 23,0 28,0 33,0 Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w [db] L wa [db] L PA [db] ,8 4,9 3,7 14,8 13,8 19,6 23,8 31, ,5 5,6 3,2 11,3 12,4 17,8 21,9 29, ,7 5,6 5,5 7,3 9,9 14,4 18,3 25, ,0 8,0 6,0 10,0 9,0 15,0 18,0 19,0 Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej

5 TYP /620 C 120 MIN /25 Volt / ,5 5, /25/ /450 1,1/0,37 4,0/2, /0 14/9 630/ ,0 7, /25/ /470 2,6/0,5 7,1/2,8 20/ /9 630/25/ /720 3,3/1,5 9,3/4,4 20/ /14 630/ , /25/ /970 12/3,5 24/9, /20 29/ /25/ /720 11/3,0 24/9, / / powietrza V [m 3 /h] L w [db] L WA [db] L PA [db] ,5 6,4 7,9 18,7 22,0 26,7 31,8 37, ,5 6,2 8,1 10,7 17,7 21,8 26,7 31, ,5 2,7 9,4 11,0 17,1 20,2 24,9 30, ,0 2,0 9,0 12,0 14,0 17,0 21,0 26,0 Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w [db] L wa [db] L PA [db] ,1 4,5 6,6 10,8 12,1 16,9 22,8 30, ,5 5,9 8,8 5,4 9,9 13,9 19,6 26, ,9 4,8 10,2 5,1 9,5 12,3 17,9 25, ,0 7,0 6,0 7,0 8,0 12,0 15,0 16,0 Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej / powietrza V [m 3 /h] 630/ ,2 5, /30/ /470 2,4/0,8 6,8/3, /11 17/1 630/ ,5 12, /30/ /720 4,8/2,4 11,4/6,7 24/ /17 630/30/ /475 6,3/1,5 16,6/6,1 24/11 23/ / , /30/ /980 18/6,0 36/14 30/24 30/23 630/30/ /710 20/5,5 39/16,2 30/ /17 Volt L w [db] L WA [db] L PA [db] ,4 5,2 8,3 21,1 23,6 28,1 33,1 38, ,4 4,2 6,5 11,2 19,8 23,4 28,2 33, ,6 1,3 9,8 14,1 18,5 24,6 29,0 23, ,0 7,0 3,0 10,0 13,0 17,0 21,0 26,0 Wp³yw samoczynnej zamkaj¹cej + 3 db Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w [db] L wa [db] L PA [db] ,9 3,9 7,0 13,0 13,7 18,3 24,1 31, ,4 5,1 7,0 5,6 11,7 15,2 20,8 28, ,5 2,7 9,4 7,7 9,2 16,2 21,5 28, ,0 2,0 8,0 10,0 14,0 16,0 18,0 26,0 Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej

6 TYP /620 C 120 MIN /30 Volt 710/ ,2 5, / ,5 12, /30/ /720 7,0/3,5 15,5/9,4 30/ / /30/ /475 6,3/1,5 16,6/6,1 30/ / / , /30/ /980 20/7,0 41/16, /30 40/ /30/ /710 20/5,5 39/16, /20 40/ powietrza V [m 3 /h] L w [db] L WA [db] L PA [db] ,6 8,2 8,7 13,9 18,4 22,8 27,8 33, ,0 3,0 6,0 13,0 15,5 19,0 23,8 28, ,3 3,8 4,2 13,8 15,0 17,3 21,8 26, ,0 15,0 1,0 16,0 19,0 18,0 21,0 26,0 Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w [db] L wa [db] L PA [db] ,8 8,3 9,0 7,2 11,6 14,7 21,1 28, ,7 5,7 6,6 6,4 9,0 11,1 17,2 24, ,5 5,5 5,1 8,3 10,0 10,9 16,7 23, ,0 6,0 1,0 9,0 12,0 11,0 15,0 21,0 Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej /30 XL 710/30 XL /30 XL/ /970 25/9,0 47/18, / /30 710/30 XL/ /725 24/6,0 46/14, / / /30 XL ,5 15, /30 XL/ /475 7,5/1,85 19/6, / / /40 XL Charakterystyka na zapytanie Volt L w rel. = L w wartoœæ z tabeli L w [db] L WA [db] L PA [db] powietrza V [m 3 /h] Warunki brzegowe: pole, powierzchnia pomiarowa S = 117 m 2, L s = 20,7 db, L w rel. = L w wartoœæ z tabeli L w [db] L wa [db] L PA [db] ,4 71 6,9 2,5 10,1 11,4 11,9 15, , ,2 3,1 9,6 12,1 10,9 12, Dane odnoœnie wartoœci ha³asu dotycz¹ go ssania V max, bez samozamykaj¹cej

7 032 L.p. szt. Opis techniczny urz¹dzeñ Cena jednostkowa Cena ca³kowita Wentylator oddymiaj¹cy dachowy typ Do oddymiania i wentylacji: dla max. O C 0 min max. 620 O C 0 min. Sprawdzony wg normy EN czêœæ 3 Aprobata Techniczna COBRTI INSTAL nr AT/ Wywiew pionowy, napêd bezpoœredni za pomoc¹ IEC na pr¹d trójfazowy. Silnik typu V1, klasa izolacji ISO - H, rodzaj zabezpieczenia - IP 54. Silnik umieszczony poza strumieniem gazów, ch³odzony powietrzem zewnêtrznym, pod³¹czony do zewnêtrznej skrzynki z zaciskami do wy³¹cznika serwisowego (na yczenie). P³yta podstawy ze stali ocynkowanej Sendzimira z g³êboko t³oczon¹ dysz¹ wlotu powietrza, œruby do bezpoœredniego pod³¹czenia elementów wyposa enia dodatkowego. Obudowa z aluminium odpornego na korozjê. Wirnik promieniowy, jednostronnie ss¹cy, stalowy, wywa ony dynamicznie zgodnie z norm¹ DIN ISO 1940, stopieñ wywa enia G 6,3 z proszkow¹ pow³ok¹ ochronn¹ epoksydowo-poliestrow¹, kolor: RAL Silnik klatkowy pr¹du trójfazowego jednobiegowy wielobiegowy z uzwojeniem w uk³adzie Dahlandera z prze³¹czalnymi biegunami wielobiegunowy z oddzielnymi uzwojeniami ze skrzynka z zaciskami. Dane techniczne: iloœæ powietrza m 3 /h temperatura doboru 20 O C temperatura max / czas pracy O C/min sprê dyspozycyjny Pa obroty min -1 moc kw uzwojenie Volt pobór pr¹du A napiêcie pracy Volt czêstotliwoœæ Hz poziom ha³asu L pa db ponad dachem, r =4 m. waga kg Produkt: TLT -Lufttechnik System Babckock -BSH : Suma

8 033 L.p. szt. Opis techniczny urz¹dzeñ Cena jednostkowa Cena ca³kowita Wyposa enie dodatkowe: Pow³oka ochronna : Urz¹dzenia mog¹ zostaæ dodatkowo pokryte pow³ok¹ malowan¹ metod¹ proszkow¹ z epoksydu i poliestru (standard: kolor RAL 7030) Siatka ochronna na wlocie zasysaniu swobodnym Siatka ochronna po stronie wywiewu powietrza Samoczynna klapa odcinaj¹ca dla go zasysania z dysz¹ i ko³nierzem Samoczynna klapa odcinaj¹ca do pod³¹czenia kana³u, z dwoma ko³nierzami Klapa odcinaj¹ca z napêdem ze sprê yn¹ powrotn¹ dla go zasysania, z dysz¹ i ko³nierzem Klapa odcinaj¹ca z napêdem ze sprê yn¹ powrotn¹ do pod³¹czenia do kana³u, z dwoma ko³nierzami Króciec elastyczny z tworzywa odpornego na temperaturê, z dwoma ko³nierzami Przeciwko³nierz Cokó³ stalowy na dachy p³askie z ocynkowanej stali Sendzimira, z izolacj¹ wewnêtrzn¹ na dachy p³askie na dachy spadziste, nachylenie... O. Cokó³ stalowy na dachy p³askie z ocynkowanej stali Sendzimira, z podwójnym p³aszczem na dachy p³askie na dachy spadziste, nachylenie... O. Obudowa SDV t³umi¹ca ha³as z pionowym wylotem powietrza. Oddzielne doprowadzenie powietrza ch³odz¹cego silnik. P³aszcz zewnêtrzny z ocynkowanej blachy stalowej Sendzimira, p³aszcz wewnêtrzny i rdzeñ z ocynkowanej, blachy perforowanej Sendzimira. Materia³ absorpcyjny niepalny. Obudowa t³umi¹ca ha³as mocowana œrubami do p³yty podstawy wentylatora. Wyg³uszenie ha³asu: L pa 11 db Waga:... kg Cokó³ SDS t³umi¹cy ha³as od strony wlotu do wentylatora. Obudowa z ko³nierzem z ocynkowanej blachy stalowej Sendzimira, izolacja coko³u i kulisy t³umi¹ce z niepalnego materia³u absorpcyjnego. Waga:... kg Dodatkowa os³ona powierzchni: Obudowa t³umi¹ca ha³as Cokó³ t³umi¹cy ha³as Suma

9 tel.: fax:

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600

Wentylatory oddymiające dachowe Typ BVD F400 F600 F600 dachowe Typ BVD F0 F600 F600 Program dostaw Typ BVD 6 Wielkości ponad typów Ilość powietrza V. max. 54.360 m 3 /h Spręż całkowity p 1 max. 2.300 Pa Typ BVD Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima PLSKA BSH KLIMA PLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BWAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg EN

Bardziej szczegółowo

Wentylatory dachowe typ: ViVent

Wentylatory dachowe typ: ViVent ul. Kolejowa 13, St. Iwiczna 05-500 Piaseczno tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory dachowe typ: ViVent e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl typ ViVent Informacje

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BVAXN 8/56/... Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe jednowlotowe PRF

Wentylatory promieniowe jednowlotowe PRF Charakterystyka wykonane z tworzywa wykonane z wytrzymałego tworzywa zostały opracowane specjalnie do wyciągu powietrza zawierającego gazy powodujące korozję lub inne agresywne związki chemiczne. Zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe GMT

wentylatory promieniowe GMT Zastosowanie Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu wentylatory dachowe DVR wentylatora do minimum. Obudowa jest umieszczona na kwadratowej p³ycie monta owej (wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej) w sposób umo liwiaj¹cy jej odchylenie w celach serwisowych.

Bardziej szczegółowo

WOD WENTYLATORY PRZEZNACZENIE OPIS URZĄDZENIA WARUNKI PRACY OZNACZENIA WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY

WOD WENTYLATORY PRZEZNACZENIE OPIS URZĄDZENIA WARUNKI PRACY OZNACZENIA WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY WOD WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY WENTYLATORY PRZEZNACZENIE Wentylatory dachowe oddymiające WOD są mi dwufunkcyjnymi. Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń oraz usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła w

Bardziej szczegółowo

AXEL.L. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL.L. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359

AXEL.L. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL.L. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359 wentylatory oddymiające 400 /2h konstrukcja Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. W odróżnieniu od wentylatora AXEL wentylator posiada wydłużoną

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiaj¹ce

Wentylatory oddymiaj¹ce Klima POLSKA BSH KLIMA POLSKA Sp. z o.o. tel.: +48 22 737 18 58 fax: +48 22 737 18 59 e-mail: biuro@bsh.pl www.bsh.pl Wentylatory oddymiaj¹ce typ BVZAXN Wszystkie wentylatory sprawdzone i dopuszczone wg

Bardziej szczegółowo

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 359. maksymalna temperatura pracy wentylatory oddymiające 400 /2h konstrukcja Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 7040.

Bardziej szczegółowo

AXEN. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy

AXEN. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy konstrukcja wymiary NOWOŒÆ Osiowy wentylator do montażu kanałowego przystosowany do transportu czystego powietrza. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL 0. Obudowa wyposażona obustronnie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B?

Oznaczenia T C B T / / H B? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych

Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych Karta katalogowa wentylatorów chemoodpornych Zastosowanie Wentylatory VISP są przeznaczone do transportu medium zawierającego agresywne związki chemiczne (opary kwasów, zasad), do odprowadzania pyłów,

Bardziej szczegółowo

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE

WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE WOD WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe oddymiające WOD są mi dwufunkcyjnymi. Przeznaczone są do wentylacji pomieszczeń oraz usuwania gorących gazów, dymu oraz ciepła w przypadku pożaru

Bardziej szczegółowo

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy

AXEL. wentylatory oddymiające. dane podstawowe. napęd i sterowanie AXEL. Akcesoria STS6 wyłacznik serwisowy str. nr 394. maksymalna temperatura pracy wentylatory oddymiające 400 /2h konstrukcja 300 /2h NOWOŒÆ Osiowy wentylator oddymiający przeznaczony do odprowadzania gorącego powietrza, dymu i spalin. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej

Bardziej szczegółowo

AXEN.L. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy

AXEN.L. wentylatory osiowe. dane podstawowe. napęd i sterowanie. Akcesoria STS6 wyłącznik serwisowy str. nr 158. maksymalna temperatura pracy konstrukcja NOWOŒÆ Osiowy wentylator o przedłużonej obudowie do montażu kanałowego przystosowany do transportu czystego powietrza. Obudowa wykonana z blachy stalowej pomalowanej w kolorze RAL. Obudowa

Bardziej szczegółowo

2LFA wentylator promieniowy

2LFA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: nawiew/wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe GMT

wentylatory promieniowe GMT Zastosowanie Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: o

maksymalna temperatura pracy: o wentylatory promieniowe TMD TMD opis: Modele TMD s¹ wentylatorami promieniowymi niskociœnieniowymi dwustronnie ss¹cymi z napêdem bezpoœrednim, w sk³ad typoszeregu wchodzi 9 wielkoœci od 5/8 do 15/15. konstrukcja:

Bardziej szczegółowo

VIVER PT/ VIVER.P PT

VIVER PT/ VIVER.P PT VIVER PT VIVER.P PT konstrukcja Dachowy wentylator promieniowy z pionowym wylotem powietrza wyposażony w zintegrowany moduł kontroli stałego ciśnienia w kanale wentylacyjnym. Silnik umieszczony jest w

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe ILT/ILB

wentylatory kana³owe ILT/ILB Zastosowanie Seria wentylatorów ILT/ILB znajduje zastosowanie w ró norodnych instalacjach wentylacji mechanicznej. Przyk³adowe zastosowanie: wentylacja wywiewna i nawiewna mieszkañ, biur, sklepów, barów,

Bardziej szczegółowo

MPA wentylator promieniowy

MPA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

wraz z kompletem gumowych wibroizolatorów (4 szt.). napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy U n I max

wraz z kompletem gumowych wibroizolatorów (4 szt.). napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy U n I max wentylatory promieniowe opis Modele są wentylatorami promieniowymi niskociśnieniowymi dwustronnie ssącymi z napędem bezpośrednim, w skład typoszeregu wchodzi 8 wielkości od 7/7 do 15/15. konstrukcja Obudowa

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia H C F T / / H A?

Oznaczenia H C F T / / H A? Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

GMT-K wentylator promieniowy

GMT-K wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe COMPACT ścienne

wentylatory osiowe COMPACT ścienne HCFT, HCFB Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Urządzenia grzewcze i chłodnicze. Konstrukcja Wentylatory osiowe o unikalnej, bardzo zwartej konstrukcji przystosowane

Bardziej szczegółowo

GMT-K wentylator promieniowy

GMT-K wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia, transport wiórów,

Bardziej szczegółowo

GMT wentylator promieniowy

GMT wentylator promieniowy GMT wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania: odciągi miejscowe, osuszacze, układy

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu zastosowanie:

maksymalna temperatura pracy: C - w zale noœci od wybranego modelu zastosowanie: konstrukcja: Promieniowy wentylator kana³owy. Obudowa wykonana z t³oczonej blachy stalowej cynkowanej galwanicznie i lakierowanej epoksydowo na kolor szary (RAL 703). Obudowa posiada znormalizowane króæce

Bardziej szczegółowo

Wentylatory oddymiające osiowe Typ BVAXN 8/56 F600

Wentylatory oddymiające osiowe Typ BVAXN 8/56 F600 Program dostaw Typ BVAXN 8/56: wielkości Wirnik-Średnica nominalna Ø 0- mm Ilość powietrza V. max. 1.000 m 3 Spręż całkowity pt max. 1.6 Pa Temperatura-/min.czas funkcjonowania zgodne z PN-EN121 cz.3 F600

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia T C B T / / H B

Oznaczenia T C B T / / H B Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych, parkingów, lokali handlowych, szklarni,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne Wykonanie standardowe: silniki trójfazowe jednobiegowe o napięciu zasilania 3~230/400V, 3~400/690V, 50Hz (Δ/Y), bez wbudowanych czujników temperatury uzwojeń typu PTC/TK, których prędkość obrotowa nie

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CVST

wentylatory kanałowe CVST Zastosowanie Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc. Konstrukcja Wentylatory z obudową dźwiękochłonną typu CVST są wyposażone

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe CVST Dane techniczne Akcesoria

wentylatory kanałowe CVST Dane techniczne Akcesoria wentylatory kanałowe CVST Zastosowanie Do wentylacji dużych obiektów, w tym również przemysłowych, m.in. sklepów, restauracji, przemysłowych kuchni, etc. Konstrukcja Wentylatory z obudową dźwiękochłonną

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy przeznaczenie L pa

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy przeznaczenie L pa konstrukcja Chemoodporny wentylator promieniowy. Obudowa została wykonana z polietylenu (PE). Wentylator posiada wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu wykonany z polipropylenu (PP). Silnik

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność ML PRO 150-200 EC TECHNOLOGIA EC EC ML PRO 250-355 EC NOWOŒÆ konstrukcja Diagonalny wentylator kanałowy. Obudowa wykonana została z wysokiej jakości tworzywa PPGF30 (polipropylen z dodatkiem 30% włókna

Bardziej szczegółowo

PBM wentylator promieniowy

PBM wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator promieniowy bez obudowy przeznaczony do transportu powietrza czystego lub lekko zapylonego. Typowe zastosowania: centrale wentylacyjne, systemy suszące, układy recyrkulacji powietrza,

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych

Karta katalogowa wentylatorów promieniowych Karta katalogowa wentylatorów promieniowych Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność ML PRO 150-200 EC TECHNOLOGIA EC EC ML PRO 250-355 EC NOWOŒÆ konstrukcja Diagolany wentylator kanałowy. Obudowa wykonana została z wysokiej jakości tworzywa PPGF30 (polipropylen z dodatkiem 30% włókna

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 489 napęd i sterowanie

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. nr 489 napęd i sterowanie konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (PA6) w kolorze jasnoszarym (RAL 7035). Obudowa posiada znormalizowane króćce przyłączeniowe z tolerancją ujemną (nyplowe)

Bardziej szczegółowo

ILHT wentylator oddymiający

ILHT wentylator oddymiający ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do pracy awaryjnej w systemach oddymiania (odporność na temperaturę 400 0 C/2h - certyfikowany zgodnie z EN 12101-03) oraz do pracy ciągłej w systemach wentylacji bytowej.

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających

Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Karta katalogowa wentylatorów oddymiających Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT mo e byæ stosowana do wyci¹gania gor¹cego dymu powsta³ego w czasie o po aru. Wentylatory posiadaj¹ odpornoœæ na temperaturê

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne L pa

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne L pa konstrukcja Chemoodporny wentylator dachowy z wylotem poziomym. Obudowa oraz płyta podstawy zostały wykonane z polietylenu (PE). Wentylator posiada wysokosprawny wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO.P EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory dachowe. dane podstawowe VIVO EC. napęd i sterowanie VIVO.P EC. zakres temperatury pracy

VIVO / VIVO.P EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory dachowe. dane podstawowe VIVO EC. napęd i sterowanie VIVO.P EC. zakres temperatury pracy VIVO EC VIVO.P EC Całość została umieszczona na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie dachowej lub cokole murowanym

Bardziej szczegółowo

VIVER / VIVER.PS. wentylatory dachowe. podstawowe: VIVER. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. napęd i sterowanie

VIVER / VIVER.PS. wentylatory dachowe. podstawowe: VIVER. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. napęd i sterowanie wentylatory dachowe VIVER VIVER.PS konstrukcja tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora dratowym. Wokół profilowanego wlotu do wirnika umieszczone zostały króćce gwintowane umożliwiające montaż

Bardziej szczegółowo

VIVER / VIVER.P. wentylatory dachowe. podstawowe: VIVER. napęd i sterowanie. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509

VIVER / VIVER.P. wentylatory dachowe. podstawowe: VIVER. napęd i sterowanie. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 VIVER VIVER.P konstrukcja dratowym. Wokół profilowanego wlotu do wirnika umieszczone zostały króćce gwintowane umożliwiajace montaż akcesoriów dachowych takich jak: króćce, klapy zwrotne czy złącza przeciwdragniowe.

Bardziej szczegółowo

LFA wentylator promieniowy

LFA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: nawiew / wywiew w indywidualnych układach wentylacji i klimatyzacji,

Bardziej szczegółowo

VIVER / VIVER.P EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory dachowe. dane podstawowe VIVER EC. napęd i sterowanie VIVER.P EC

VIVER / VIVER.P EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory dachowe. dane podstawowe VIVER EC. napęd i sterowanie VIVER.P EC wentylatory dachowe VIVER EC VIVER.P EC umożliwia montaż na podstawie dachowej lub cokole murowanym o przekroju kwadratowym. Wokół profilowanego wlotu do wirnika umieszczone zostały króćce gwintowane umożliwiajace

Bardziej szczegółowo

RM EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory kanałowe. wirnik. napęd i sterowanie. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. maksymalna temperatura pracy

RM EC TECHNOLOGIA EC. wentylatory kanałowe. wirnik. napęd i sterowanie. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. maksymalna temperatura pracy wentylatory kanałowe EC NOWOŒÆ wirnik Wyważany dynamicznie wirnik o łopatkach pochylonych do tyłu stanowiący integralną część silnika (tzw. silnik z wirującą obudową). Łopatki wykonane z tworzywa sztucznego.

Bardziej szczegółowo

ELF wentylator przeciwwybuchowy

ELF wentylator przeciwwybuchowy ZASTOSOWANIE Wentylatory ELF odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 214/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str.

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. wentylatory kanałowe konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej cynkowanej galwanicznie i lakierowanej epoksydowo na kolor szary (RAL 7035). Obudowa posiada

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy I n N U n

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy I n N U n wentylatory promieniowe opis Modele są wentylatorami promieniowymi niskociśnieniowymi dwustronnie ssącymi z napędem bezpośrednim, w skład typoszeregu wchodzi 8 wielkości od 7/7 do 15/15. konstrukcja Obudowa

Bardziej szczegółowo

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str.

wentylatory kanałowe wirnik Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509 napęd i sterowanie ETX płynny reg. obrotów (tyrystorowy) str. wentylatory kanałowe konstrukcja Promieniowy wentylator kanałowy. Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej cynkowanej galwanicznie i lakierowanej epoksydowo na kolor szary (RAL 7035). Obudowa posiada

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO.P. wentylatory dachowe VIVO. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. napęd i sterowanie

VIVO / VIVO.P. wentylatory dachowe VIVO. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 509. napęd i sterowanie wentylatory dachowe VIVO VIVO.P konstrukcja na na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie dachowej lub cokole murowanym

Bardziej szczegółowo

LFB wentylator promieniowy

LFB wentylator promieniowy LFB wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania: wentylacja wywiewna i nawiewna w centralach

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie wentylatory dachowe konstrukcja Dachowy wentylator promieniowy wyposażony w silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza. Konstrukcja wentylatora składa się z obudowy w kształcie ośmiokąta,

Bardziej szczegółowo

VIVO / VIVO.P. wentylatory dachowe VIVO. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. napęd i sterowanie

VIVO / VIVO.P. wentylatory dachowe VIVO. Akcesoria GS wyłącznik serwisowy str. nr 548. napęd i sterowanie VIVO VIVO.P konstrukcja tablica doboru akcesoriów dla danego wentylatora czona na kwadratowej płycie montażowej wykonanej z galwanizowanej blachy stalowej. Konstrukcja wentylatora umożliwia montaż na podstawie

Bardziej szczegółowo

EGM wentylator przeciwwybuchowy

EGM wentylator przeciwwybuchowy ZASTOSOWANIE Wentylatory EGM odpowiadają wymaganiom Dyrektywy ATEX 214/34/UE, są zaprojektowane do użytku w strefach zagrożenia wybuchem poza kopalniami i wyrobiskami górniczymi, spełniają wymogi grupy

Bardziej szczegółowo

z ocynkowanej blachy stalowej malowanej czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym.

z ocynkowanej blachy stalowej malowanej czarnym, czerwonym ceglastym oraz srebrno-szarym. Charakterystyka ogólna Wentylatory dachowe Systemair zostały opracowane do skutecznych systemów wywiewu powietrza. Wentylatory DVS/DVSI/DHS/DVN/DVNI/DVC są wyposażone w obudowy aluminiowe, odporne na działanie

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych

Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych Karta katalogowa wentylatorów przeciwwybuchowych wentylatory przeciwwybuchowe SEAT EX i STORM EX Przeciwwybuchowe chemoodporne promieniowe wentylatory SEAT i STORM s¹ to specjalne wykonania wentylatorów

Bardziej szczegółowo

MSBN wentylator promieniowy

MSBN wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu zapylonego powietrza. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne, obróbka tworzyw sztucznych),

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeñ o charakterze u ytkowym i przemys³owym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni, magazynów, warsztatów, hal produkcyjnych,

Bardziej szczegółowo

BN wentylator promieniowy

BN wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemys³owych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni przemys³owych, etc. Konstrukcja Wentylator dachowy osiowy

Bardziej szczegółowo

BE wentylator promieniowy

BE wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

wentylatory oddymiające CVHT

wentylatory oddymiające CVHT Zastosowanie Seria wentylatorów CVHT może być stosowana do wyciągania gorącego dymu powstałego w czasie o pożaru. Wentylatory posiadają odporność na temperaturę 0 C/2h (certyfikowany zgodnie z N 12101-0).

Bardziej szczegółowo

BM wentylator promieniowy

BM wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

VISP, RVISP wentylator chemoodporny

VISP, RVISP wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny,

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW

ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS KRAKÓW T UMIKI AKUSTYCZNE PROSTOK TNE TYP TKF-MB ORAZ KO OWE TYP RS ELEMENTY WYPOSA ENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI Spis treœci 1. Zastosowanie t³umików akustycznych...3 2. Wykonanie t³umików kana³owych

Bardziej szczegółowo

wentylatory dachowe HCTB - HCTT

wentylatory dachowe HCTB - HCTT WYWIEW NAWIEW Dane techniczne dla wentylatorów wywiewnych (typ B) Typ Zastosowanie Wentylacja nawiewna lub wywiewna magazynów, hal sklepowych i przemysłowych, budynków gospodarczych w rolnictwie, kuchni

Bardziej szczegółowo

Cennik HARMANN 2015 v.7

Cennik HARMANN 2015 v.7 Cennik HARMANN 2015 v.7 Obowiązuje od 16.03.2015 r. z uaktualnieniem z dnia 07.07.2015 r. Ceny w PLN bez VAT, loco magazyn Harmann Kraków. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par.1

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MPB

wentylatory promieniowe MPB Zastosowanie Wentylatory MPB mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza i transportu pneumatycznego. Typowe zastosowania:? odciągi miejscowe, osuszacze, układy suszenia? transport

Bardziej szczegółowo

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

konstrukcja napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. zastosowanie 150-200 250-400 diagonalny wirnik do 50% lepsza sprawność demontowalne króćce prosty montaż NOWOŒÆ konstrukcja Wentylatory wyposażono w specjalnie wyprofilowany wirnik diagonalny. Dodatkowe trójwymiarowe

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy C w zależności od modelu. zastosowanie konstrukcja Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym, którego silnik zamontowany został poza strumieniem przepływającego powietrza. Wentylator został przystosowany do przetłaczania powietrza

Bardziej szczegółowo

BL wentylator promieniowy

BL wentylator promieniowy WWW 8 C ZASTOSOWANIE Wentylatory przeznaczone do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów. Typowe zastosowania: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny graficzne,

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22)

KATALOG PRODUKTÓW KAMI. Biuro: ul. Niemcewicza Warszawa. tel.: +48 (22) fax: +48 (22) KATALOG PRODUKTÓW 2012 KAMI Biuro: ul. Niemcewicza 26 02306 Warszawa tel.: +48 (22) 423 38 62 fax: +48 (22) 408 86 48 wentylacja@kami.warszawa.pl Cis F300 Wentylatory oddymiające promieniowe o dalekim

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy zastosowanie Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych.

napęd i sterowanie zakres temperatury pracy zastosowanie Uchylna obudowa Konstrukcja wentylatora pozwala na uchylenie obudowy w celach serwisowych. wentylatory dachowe konstrukcja Dachowy wentylator promieniowy wyposażony w silnik zlokalizowany poza strumieniem przepływającego powietrza. Konstrukcja wentylatora składa się z obudowy w kształcie ośmiokąta,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 13 grudnia 2010 13:47 - Poprawiony czwartek, 23 grudnia 2010 12:45

Wpisany przez Administrator poniedziałek, 13 grudnia 2010 13:47 - Poprawiony czwartek, 23 grudnia 2010 12:45 HEP Wentylator : - obudowa z walcowanej blachy stalowej - silnik zabezpieczony zgodnie ze standardami DIN 24167 i UNE 20-359-74 - wirnik poliamidowy wzmacniany włóknem szklanym, wyważany dynamicznie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Quatro C. Instrukcja uzytkowania

Quatro C. Instrukcja uzytkowania Quatro C Instrukcja uzytkowania Wprowadzenie Niniejsza instrukcja u ytkowania po³¹czona z opisem technicznym i metryk¹ wentylatora "Quatro C" zawiera informacje dotycz¹ce monta u oraz zasady i ostrze enia

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 400 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 1/8 RIRS 400 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 400 EKO WERSJA POZIOMA (H) 10-10-2015 2/8 RIRS 400 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 1200 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 1200 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 1200 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

Wentylatory promieniowe dachowe RUFO

Wentylatory promieniowe dachowe RUFO Wentylatory promieniowe dachowe RUFO Zastosowanie Przeznaczone do montażu na dachu budynku, dla pomieszczeń sanitarnych, do barów, sklepów, hal przemysłowych itp. Wentylatory dachowe RUFO pracują jako

Bardziej szczegółowo

MRA wentylator promieniowy

MRA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych

Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Karta katalogowa wentylatorów osiowych ściennych Oznaczenia H C F T / - / H A c Zastosowanie Wentylacja ogólna pomieszczeń o charakterze użytkowym i przemysłowym. Przeznaczone do wentylacji: hurtowni,

Bardziej szczegółowo

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H)

23-01-2015 1/8 RIRS 1200. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 1/8 RIRS 1200 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 1200 WERSJA POZIOMA (H) 23-01-2015 2/8 RIRS 1200 Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w wydajny obrotowy

Bardziej szczegółowo

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu.

napęd i sterowanie maksymalna temperatura pracy C w zależności od modelu. wentylatory osiowe konstrukcja Wentylatory osiowe o kompaktowej płaskiej konstrukcji układu silnik-wirnik, dzięki której korpus silnika nie zajmuje dużo miejsca. Obudowę stanowi kwadratowa płyta montażowa

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H)

/8 RIRS 2500 EKO. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 1/8 RIRS 2500 EKO Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem obrotowym SALDA RIRS RIRS 2500 EKO WERSJA POZIOMA (H) 19-03-2016 2/8 RIRS 2500 EKO Opis Centrale wentylacyjne RIRS EKO wyposażone są w

Bardziej szczegółowo

MBA wentylator promieniowy

MBA wentylator promieniowy ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do systemów transportu nieagresywnych i niewybuchowych gazów bez zanieczyszczeń. Typowe zastosowania to: transport pneumatyczny, nadmuch w układach suszenia (np. maszyny

Bardziej szczegółowo

VISP, RVISP wentylator chemoodporny

VISP, RVISP wentylator chemoodporny ZASTOSOWANIE Wentylator przeznaczony do transportu medium niezapylonego, zawierającego agresywne związki chemiczne. Typowe obszary zastosowania: dygestoria i laboratoria chemiczne, przemysł chemiczny,

Bardziej szczegółowo

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne

maksymalna temperatura pracy przeznaczenie wykonanie specjalne wentylatory chemoodporne konstrukcja Chemoodporny wentylatory promieniowy, wyposażony w kwadratową płytę do montażu na podstawie dachowej (wszystkie wielkości) lub wsporniki stalowe malowane epoksydowo

Bardziej szczegółowo

wentylatory kana³owe TD

wentylatory kana³owe TD Zastosowanie Osi¹gane wysokie ciœnienia i wydajnoœci pozwalaj¹ na zastosowanie tych wentylatorów we wszelkiego rodzaju instalacjach wentylacji ogólnej. Zwarta obudowa sprawia, e wentylatory tego typu posiadaj¹

Bardziej szczegółowo

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło:

/8 RIS 400. Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) źródło: 2-02-2017 1/8 RIS 400 Centrale rekuperacyjne z wymiennikiem krzyżowym SALDA RIS RIS 400 WERSJA PODWIESZANA (P) 2-02-2017 2/8 RIS 400 Opis Centrale rekuperacyjne RIS mają wysokosprawne krzyżowe wymienniki

Bardziej szczegółowo

wentylatory promieniowe MSBN

wentylatory promieniowe MSBN Zastosowanie Promieniowe wentylatory średniociśnieniowe MSBN, przeznaczone są do transportu zapylonego powietrza. Znajdują zastosowanie w różnorodnych instalacjach wentylacji mechanicznej, do tłoczenia

Bardziej szczegółowo

wentylatory osiowe kanałowe ARC

wentylatory osiowe kanałowe ARC Zastosowanie Wentylatory rewersyjne ARC przystosowane są do pracy jako wentylatory nawiewne i wyciągowe, przeznaczone wyłącznie do zastosowań awaryjnych, do pracy krótkotrwałej, z zastrzeżeniem wymagań

Bardziej szczegółowo