REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH. Zarząd Województwa Śląskiego

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH. Zarząd Województwa Śląskiego"

Transkrypt

1 Zarząd Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 0400 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 4 do SZOOP RPO WSL 0400 Wykaz projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego Katowice, luty 07 r.

2 Lp. Numer działania lub poddziałania Tytuł lub zakres projektu Podmiot zgłaszający4 Data identyfikacji Podmiot, który będzie wnioskodawcą Szacowana całkowita wartość projektu (PLN) Szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) Duży projekt (T/N/ND) Szacowany wkład UE (PLN) Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok) wskaźnik wartość docelowa Przewidywa ny w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/mi esiąc oraz rok) Przewidywa ny w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/mi esiąc oraz rok) Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Miasto Dąbrowa Górnicza Miasto Dąbrowa Górnicza..06 Miasto Dąbrowa Górnicza , ,00 ND ,00 Łączna powierzchnia gruntów [ha] 70 II/czerwiec 07 III/ sierpień 07 II/czerwiec Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Gmina Sosnowiec Miasto Dąbrowa Górnicza..06 Gmina Sosnowiec , ,00 ND ,00 Łączna powierzchnia gruntów [ha] 6 I/marzec 08 III/wrzesień 08 IV/grudzień Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Miasto Będzin Miasto Dąbrowa Górnicza..06 Miasto Będzin , ,00 ND ,00 Łączna powierzchnia gruntów [ha] 7,5 II/czerwiec 07 II/ czerwiec 08 II/czerwiec Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Gmina Siewierz Miasto Dąbrowa Górnicza..06 Gmina Siewierz , ,00 ND ,00 Łączna powierzchnia gruntów [ha] III/wrzesień 07 II/czerwiec 08 IV/grudzień Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Miasto Sławków Miasto Dąbrowa Górnicza..06 Miasto Sławków , ,00 ND ,00 Powierzchnia siedlisk wspartych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony [ha] III/wrzesień 07 IV/grudzień 06 IV/grudzień 08 str.

3 Łączna powierzchnia gruntów [ha] 5, Zagłębiowski Park Linearny rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy Gmina Psary Miasto Dąbrowa Górnicza..06 r. Gmina Psary , ,0 ND ,00 IV/grudzień 07 II/czerwiec 08 IV/grudzień 0 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście BielskoBiała etap I Miasto Bielsko Biała..06 r. Miasto BielskoBiała , ,60 ND 49 9,6 0 I kw. 09 III kw. 09 IV kw. 00 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) Długość odnowionych 5 utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę w min. str.

4 językach obcych reklamowych promujących walory turystyczne ekologiczną zakupionego sprzętu/ wyposażenia 00 siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] 000 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście BielskoBiała etap II Miasto Bielsko Biała..06 r. Miasto BielskoBiała ,00 99,58 ND ,64 0 II kw. 09 IV kw. 09 I kw. 0 0 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) str. 4

5 Długość odnowionych Długość utworzonych utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków zapewniających obsługę w min. językach obcych reklamowych promujących walory turystyczne ekologiczną zakupionego sprzętu/ wyposażenia 00 siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] Rozwój infrastruktury edukacji przyrodniczej w dolinach potoków górskich na terenie Nadleśnictwa Bielsko Miasto Bielsko Biała..06 r. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko , ,00 ND ,00 IV kw. 07 I kw. 07 III kw. 00 str. 5

6 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] 0000 Długość odnowionych 9 Długość utworzonych 4 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] 000 0, Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap I Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Buczkowice , ,00 ND ,00 8,79 II kw. 07 II kw. 08 II kw. 09 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 0,99 Długość utworzonych 7,8 str. 6

7 ekologiczną zakupionego sprzętu/ wyposażenia siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzctwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] 000 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] Zagospodarowanie terenów przyległych do potoku Żylica wraz z budową ścieżki dydaktycznej w Gminie Buczkowice etap II Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Buczkowice , ,00 ND ,00 0, II kw. 08 II kw. 09 II kw. 00 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 0, str. 7

8 ekologiczną zakupionego sprzętu/ wyposażenia siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z zagospodarowaniem potoku Czechowickiego Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Czechowice Dziedzice 6 6 6, ,86 ND ,8 II kw. 07 IV kw. 07 IV kw. 09 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 0,6 ekologiczną siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem str. 8

9 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzctwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] Doposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Jaworzu Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Jaworze , ,00 ND 5 95,4 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] działalnośćw zakresie 000 II kw. 08 III kw. 08 II kw Zagospodarowanie cieków wodnych w sołectwie Porąbka potoku Wielka Puszcza i nadbrzeży rzeki Soły Miasto Bielsko Biała r. Gmina Porąbka , ,00 ND ,00 Długość utworzonych 5 III kw. 07 I kw. 08 III kw. 08 ekologiczną siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoku Białka w Bystrej Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Wilkowice , ,00 ND ,68 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] 00 IV kw. 08 I kw. 09 III kw. 00 str. 9

10 ekologiczną siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Istebna , ,00 ND ,00 Długość utworzonych Długość odnowionych 4 IV kw. 07 II kw. 08 IV kw. 09 ekologiczną str. 0

11 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] Ochrona obszarów nadwodnych poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z kampanią informacyjnoedukacyjną w gminie Skoczów Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Skoczów , ,70 ND ,00 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) III kw. 08 I kw. 09 III kw Zagospodarowanie terenów prawego brzegu Wisły w rejonie Strumienia i Zabłocia Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Strumień , ,89 ND ,00 6 II kw. 08 I kw. 09 IV kw. 00 Długość odnowionych 8 Długość utworzonych Poprawa stanu środowiska naturalnego w zdegradowanej dzielnicy Jaszowiec w Ustroniu Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Ustroń , ,00 ND 00 8,00 reklamowych promujących walory urystyczne ekologiczną II kwartał 08 IV kwartał 08 II kwartał Uporządkowanie terenu w okolicy rzeki Wisły odtworzenie i skomunikowanie zasobów przyrodniczych Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Ustroń , ,00 ND ,00 Długość odnowionych 8 II kwartał 08 IV kwartał 08 II kwartał 00 str.

12 Długość utworzonych 0 reklamowych promujących walory turystyczne ekologiczną Budowa kompleksu edukacyjnoekologicznego w Gminie Wisła Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Wisła , ,49 ND ,6 ekologiczną II kw. 07 III kw. 07 IV kw. 08 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] 000 zakupionego sprzętu/ wyposażenia Zagospodarowanie brzegów potoku Łękawka poprzez rewitalizację obszaru na terenie Gminy Gilowice Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Gilowice , ,00 ND 675 7,9 0,4 IV kw. 07 II kw. 08 II kw. 09 0,8 str.

13 Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnych potoków Koszarawa, Krzyżówki i Sopotnia w gminie Jeleśnia Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Jeleśnia , ,00 ND ,00 III kw. 07 III kw. 08 IV kw Zagospodarowanie górnego biegu potoku Leśnianka poprzez oczyszczenie zbiornika retencyjnego wraz z rewitalizacją przyległej przestrzeni nadbrzeżnej Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Lipowa 5 000, ,00 ND 48 50,00 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 0,5 0, IV kw. 07 III kw. 08 IV kw Rewitalizacja terenów nadbrzeżnych potoku Kocierzanka w Gminie Łękawica Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Łękawica 584 6, ,00 ND 496 6,00 0,0 III kw. 07 II kw.08 III kw Wykorzystanie zasobów przyrodniczych Jeziora Żywieckiego w Zarzeczu oraz brzegów rzeki Żylicy w Łodygowicach i Zarzeczu na cele edukacyjne i rekreacyjne Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Łodygowice , ,00 ND 5 5,9 Długość utworzonych ekologiczną,5 II kw. 07 IV kw. 07 III kw Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły i Kameszniczanki w Milówce Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Milówka 40 5, ,84 ND 8,7 reklamowych promujących walory turystyczne 7,5 III kw. 07 I kw. 08 III kw Ochrona różnorodności biologicznej poprzez zagospodarowanie brzegów rzeki Soły w miejscowości Wieprz Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Radziechowy Wieprz 707 0, 707, ND 45 8,77,5 IV kw. 08 I kw. 09 IV kw. 09 Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 0, str.

14 Zagospodarowanie nadbrzeży rzek i potoków w Gminie Rajcza Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Rajcza , ,00 ND 08 97,7,5 III kw. 07 II kw. 08 IV kw. 09 siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Rewitalizacja przestrzeni nadbrzeżnej potoków na terenie Gminy Ślemień Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Ślemień , ,08 ND 9,7 0,5 III kw. 07 I kw. 08 IV kw Zagospodarowanie doliny potoku Bystra i Ujsoły Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Ujsoły 65 94, ,8 ND 5 085,0 ekologiczną IV kw. 07 II kw. 08 III kw. 08 siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Zagospodarowanie brzegów rzeki Soły oraz potoku Żabniczka trasami przyrodniczoekologicznodydaktycznymi Miasto Bielsko Biała..06 r. Gmina Węgierska Górka , , ND ,9 0,5 II kw. 07 III kw. 07 III kw. 08 siedlisk/ zbiorowisk roślinnych objętych projektem Zagospodarowanie brzegów rzeki Koszarawa na odcinku od Miasto Bielsko Biała..06 r. Miasto Żywiec 4485, ,64 ND ,80 0,5 III kw. 07 I kw. 08 III kw. 08 str. 4

15 mostu kolejowego do mostu trzebińskiego Pow. siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony (ha) 6 4 ekologiczną zakupionego sprzętu/ wyposażenia 5 Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne [odwiedziny/rok] 85 Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjnopromocyjnych oraz informacyjnych [osoby] Centrum Edukacji Ekologicznej "Arka" Miasto Bielsko Biała..06 r. Powiat Żywiecki 6 499, ,4 ND ,50 I kw. 08 IV kwartał 08 II kwartał 00 str. 5

16 7 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy (06) 7. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia projekty pozakonkursowe EURES Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia projekty pozakonkursowe EURES Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach WUP Katowice (Zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla Śląskiego z późniejszymi zmianami) Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego , , ,50 ND ND ,87 ND , ,84 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w. osób długotrwale bezrobotnych osób z niepełnosprawnościa mi objętych wsparciem w osób w wieku 50 lat i więcej w osób o niskich kwalifikacjach w osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w IV kwartał 05 IV kwartał 06 II kwartał 05 I kwartał 06 I kwartał 07 II kwartał 05 IV kwartał 06 I kwartał 08 II kwartał 06 Tryb pozakonkursowy zostanie zastosowany do 00% podmiotów z grupy podmiotów zidentyfikowanych w załączniku, jako uprawnione do aplikowania, a więc wszystkie PUP z woj. śląskiego zostaną wezwane do złożenia projektów w ramach naboru. str. 6

17 9. 7. (06 r.) Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia WUP Katowice (Zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla Śląskiego z późniejszymi zmianami) Powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego ND ,05 osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w. osób długotrwale bezrobotnych osób z niepełnosprawnościa mi objętych wsparciem w osób w wieku 50 lat i więcej w osób o niskich kwalifikacjach w osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej I kwartał 06 r. I kwartał 06 r. IV kwartał 06 r. Tryb pozakonkursowy zostanie zastosowany do 00% podmiotów z grupy podmiotów zidentyfikowanych w załączniku, jako uprawnione do aplikowania, a więc wszystkie PUP z woj. śląskiego zostaną wezwane do złożenia projektów w ramach naboru. str. 7

18 (07 i 08) Wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne WUP Katowice (Zgodnie z Kontraktem Terytorialnym dla Śląskiego z późniejszymi zmianami) Powiatowe urzędy pracy z terenu województwa śląskiego , ,40 ND ,59 osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) w. osób długotrwale bezrobotnych osób z niepełnosprawnościa mi objętych wsparciem w osób w wieku 50 lat i więcej w osób o niskich kwalifikacjach w osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej I kwartał 07 r. I kwartał 07 r. IV kwartał 08 r Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym tryb pozakonkursowy Samorząd Śląskiego/Wydział EFS powiatowe centra pomocy rodzinie oraz ośrodki pomocy społecznej z miast na prawach powiatu, o których mowa w art. ust. oraz ustawy o pomocy społecznej. Wykaz podmiotów uprawnionych do , ,00 ND ,00 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w osób z niepełnosprawnościa mi objętych wsparciem w III kwartał Tryb pozakonkursowy zostanie zastosowany do 00% podmiotów z grupy podmiotów zidentyfikowanych w załączniku, jako uprawnione do aplikowania, a więc wszystkie PUP z woj. śląskiego zostaną wezwane do złożenia projektów w ramach naboru. 4 Minimalna i maksymalna wartość projektu zgodnie z załącznikiem nr do Uchwały Zarządu Śląskiego nr 998/4/V/05 z dnia r. str. 8

19 Wdrażanie działań i procedur w zakresie adopcji w województwie śląskim Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w regionie Samorząd Śląskiego/Wydział EFS Samorząd Śląskiego/Wydział EFS Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Wsparcie stypendialne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, uzdolnionej w zakresie przedmiotów Samorząd 44. matematycznych,..5 przyrodniczych, Śląskiego/Wydział EFS informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych ubiegania się o dofinansowanie zgodnie z Uchwałą Zarządu Śląskiego nr 998/4/V/05 z dnia r. Samorząd Śląskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Śląskiego Samorząd Śląskiego/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Śląskiego Samorząd Śląskiego/Wydział EFS ND ND ND osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w wspartych w miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu opracowanych pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej pakietów rekomendacji dotyczących obszaru ekonomii społecznej, które zostały wdrożone na poziomie minimum 60% uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu II kwartał 05 III kwartał 05 III kwartał 05 III kwartał IV kwartał 07 IV kwartał str. 9

20 Wsparcie stypendialne młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych lub języków obcych poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Samorząd Śląskiego/Wydział EFS Samorząd Śląskiego/Wydział EFS , ,00 ND ,00 uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu Wsparcie młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, matematyki lub przedsiębiorczości (z wyłączeniem dzieci w wieku przedszkolnym) poprzez stypendia naukowe dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Samorząd Śląskiego/Wydział EFS Samorząd Śląskiego/Wydział EFS , ,00 ND ,00 Produktu liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w Rezultatu liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 600 marzec Oś Priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna wspartych instytucji popularyzujących naukę i innowacje 47.. Oś Priorytetowa XIII Pomoc Techniczna Planetarium Śląski Park Nauki Zwiększenie liczby osób odwiedzających instytucje paramuzealne Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 05 Województwo Śląskie Wydział Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Pośrednicząca Śląskie Centrum r Województwo śląskie ND Wydział Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Pośrednicząca Śląskie Centrum osób odwiedzających Planetarium Śląskie ze zorganizowanych grup uczniowskich i przedszkolnych (obligatoryjny). osób indywidualnie odwiedzających Planetarium Śląskie osób odwiedzających Planetarium Śląskie osób objętych działaniami instytucji popularyzujących naukę i innowacje II kwartał 07 III kwartał 05 IV kwartał 00 str. 0

21 Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 05 Technicznej na rok 06 Przedsiębiorczości Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Miasto BielskoBiała GminaMiasto Częstochowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Śląskiego z siedzibą w Rybniku Wydział Rozwoju Regionalnego Przedsiębiorczości Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Miasto BielskoBiała GminaMiasto Częstochowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Śląskiego z siedzibą w Rybniku Wydział Rozwoju Regionalnego , , Technicznej na rok 06 Technicznej na rok 06 Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Technicznej na rok 06 Technicznej na rok 06 Technicznej na rok 06 Pośrednicząca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Miasto BielskoBiała Pośrednicząca Śląskie Centrum Przedsiębiorczości Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Miasto BielskoBiała Technicznej na rok 06 Technicznej na rok 06 Technicznej na rok 07 GminaMiasto Częstochowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Śląskiego z siedzibą w Rybniku GminaMiasto Częstochowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Śląskiego z siedzibą w Rybniku Województwo Śląskie Województwo Śląskie Technicznej na rok 07 Pośrednicząca Śląskie Pośrednicząca Śląskie Województwo Śląskie występuje jako grupa podmiotów zgłoszonych do realizacji projektów w ramach Działania. w której w skład wchodzi: Wydział Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego, Wydział Informatyki i Administracji. 6 J.w str.

22 Technicznej na rok 07 Technicznej na rok 07 Centrum Przedsiębiorczości Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Miasto BielskoBiała Centrum Przedsiębiorczości Pośrednicząca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Miasto BielskoBiała Technicznej na rok 07 Technicznej na rok 07 GminaMiasto Częstochowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Śląskiego z siedzibą w Rybniku GminaMiasto Częstochowa Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Śląskiego z siedzibą w Rybniku str.