Mysz do gier Razer Naga Certyfikat autentyczności Skrócony przewodnik Przewodnik podstawowy Naklejki pomocnicze na klawiaturę boczną myszy Razer Naga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mysz do gier Razer Naga Certyfikat autentyczności Skrócony przewodnik Przewodnik podstawowy Naklejki pomocnicze na klawiaturę boczną myszy Razer Naga"

Transkrypt

1 PRZEWODNIKPODSTAWOWY RazerNagatojedynawswoimrodzajumyszprzeznaczonadowieloosobowychgiersieciowych(MMO), któraprzejmujeniektórefunkcjeklawiaturykomputeradziękizintegrowaniuniespotykanejdotychczas liczbypoleceństosowanychwgrach.obsługiwanazapomocąkciukaklawiaturazpełnąkonfiguracją klawiszyorazfunkcjąprzypisywaniamakrsprawia,żekażdepoleceniepotrzebnewgrzeznajdujesię wzasięguręki.dziękimyszyrazernagauzyskujeszprzewagę. SPISTREŚCI 1. Zawartośćopakowania/Wymaganiasystemowe 2. Najważniejszecechy 3. Instalacja/rejestracja/pomoctechniczna 4. KonfigurowaniemyszyRazerNaga 5. UżytkowaniemyszyRazerNaga 6. Przewodnikpoustawieniachzaawansowanych 7. Bezpieczeństwoikonserwacja 8. Uwagiprawne 9. DeklaracjazgodnościznormamiFCC/InformacjaoznakuWEEE 1.ZAWARTOŚĆOPAKOWANIA MyszdogierRazerNaga Certyfikatautentyczności Skróconyprzewodnik Przewodnikpodstawowy NaklejkipomocniczenaklawiaturębocznąmyszyRazerNaga

2 WYMAGANIASYSTEMOWE KomputerPC/Mac zportemusb SystemWindows 7/WindowsVista /Windows XPlubMacOS X(wersja10.4inowsze) Połączenieinternetowe(wymaganedozainstalowaniasterownika) 35MBwolnegomiejscanadyskutwardym 2.NAJWAŻNIEJSZECECHY A1.przyciskmyszy Click B2.przyciskmyszy Wyświetlaniemenu C3.przyciskmyszy Przyciskikółkoprzewijania D4.przyciskmyszy Wstecz E5.przyciskmyszy Dalej FKlawiaturaobsługiwanazapomocąkciuka 12wpełniprogramowalnychprzyciskówzfunkcją przypisywaniamakr GPrecyzyjnyczujniklaserowyRazerPrecision 3.5G HPrzełączniktrybów(podstawowy/zaawansowany) IŚlizgaczeUltraslick zteflonu JFunkcjaraportowaniapołożeniaUltrapolling zczęstotliwością1000hz(czasreakcji:1ms) K16 bitowykanałprzesyłaniadanychowysokiejprzepustowości

3 3.INSTALACJA/REJESTRACJA/POMOCTECHNICZNA InstrukcjainstalacjiwsystemieWindows 7/WindowsVista /Windows XP Krok1:PodłączmyszRazerNagadoportuUSBwkomputerze. Krok2:Pobierzinstalatorsterownikazestronyhttp:// Krok3:Uruchomprograminstalatora. Krok4:Wybierzjęzykinstalatora.KliknijprzyciskOK,abykontynuować. Krok5:ZostaniewyświetlonyekrankonfiguracjimyszyRazerNaga.KliknijprzyciskNEXT(Dalej),aby kontynuować. Krok6:Przeczytajumowęlicencyjną.Jeślizgadzaszsięzpostanowieniamiumowy,wybierz Iacceptthe termsinthelicenseagreement (Akceptujęwarunkiumowylicencyjnej).KliknijprzyciskNEXT(Dalej), abykontynuować. Krok7:Podajimięinazwiskoużytkownikaoraznazwęorganizacji.KliknijprzyciskNEXT(Dalej),aby kontynuować. Krok8:Wybierztypinstalacji.KliknijprzyciskNEXT(Dalej),abykontynuować. Krok9:Jeśliinformacjesąpoprawne,kliknijprzyciskINSTALL(Instaluj),abyrozpocząćinstalację. Krok10:NazakończenieinstalacjikliknijprzyciskFINISH(Zakończ). Krok11:Postępujzgodniezinstrukcjamiwyświetlanyminaekranie,abyuruchomićponowniekomputer. KliknijprzyciskYES(Tak).

4 InstrukcjeinstalacjiwsystemieMacOSX(wersja10.4lubnowsza) Krok1:PodłączmyszRazerNagadoportuUSBwkomputerzeMac. Krok2:Zamknijnarzędzie KeyboardSetupAssistant (Asystentkonfiguracjiklawiatury),jeżeli wyświetlonyzostaniemonit. Krok3:Pobierzinstalatorsterownikazestronyhttp:// Krok4:Uruchomprograminstalatora. Krok5:Zostaniewyświetlonyekranzostrzeżeniemdotyczącyminstalacji.KliknijprzyciskCONTINUE (Dalej),abykontynuowaćinstalację. Krok6:ZostaniewyświetlonyekranwprowadzającymyszyRazerNaga.KliknijprzyciskCONTINUE(Dalej), abykontynuować. Krok7:PrzeczytajumowęlicencyjnąoprogramowaniaikliknijprzyciskCONTINUE(Dalej). Krok8:Zostaniewyświetlonewyskakująceoknozprośbąopotwierdzenie.Jeśliakceptujeszwszystkie warunkiumowylicencyjnej,kliknijprzyciskagree(zgadzamsię). Krok9:Jeślichceszwybraćfolderdocelowy,wktórymzostaniezainstalowaneoprogramowanie sterownika,kliknijopcjęchangeinstalllocation(zmieńlokalizacjęinstalacji).wprzeciwnymrazie kliknijprzyciskinstall(zainstaluj),abyrozpocząćinstalację. Krok10:Powyświetleniumonituwprowadźswojehasło. Krok11:Nazakończenieinstalacjipostępujzgodniezwyświetlanyminaekranieinstrukcjami,aby ponownieuruchomićkomputer.kliknijprzyciskrestart(uruchomponownie).

5 RejestrowaniemyszyRazerNaga Abyzarejestrowaćproduktonline,odwiedźwitrynę Zaletyrejestracji: 2 letniaograniczonagwarancjaproducenta, BezpłatnapomoctechnicznaprzezInternetzapośrednictwemwitrynywww.razersupport.com. 4.KONFIGUROWANIEMYSZYRAZERNAGA Podstawowakonfiguracja[123] MyszRazerNagajestwyposażonaw12 przyciskowąklawiaturęobsługiwanązapomocąkciuka[1 12] pracującąwdwóchtrybach:podstawowym[123]izaawansowanym[num].wtrybiepodstawowym [123]każdyzdwunastuprzyciskówklawiatury[1 12]przypisanyjestodpowiedniodojednegozklawiszy 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,=naklawiaturzekomputera.Umożliwiatoodtworzeniestandardowegopaska działańdlawiększościgiermmonaklawiaturzeobsługiwanejzapomocąkciuka.funkcjataumożliwia sprawniejsząkontrolęnadruchamipostaciwgrze.

6 Trybzaawansowany[Num] Wtrybiezaawansowanym[Num]każdyzdwunastuprzyciskówklawiatury[1 12]przypisanyjest odpowiedniodojednegozklawiszy1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,,+naklawiaturzenumerycznejkomputera. Opróczdomyślnegopaskadziałań,przypisującpoleceniawgrzedoklawiszynumerycznychklawiatury komputera,uzyskujeszdostępdowiększejilościfunkcji,któreterazznajdująsięwzasięguręki.uwaga: AktywowaniefunkcjiNumLocknaklawiaturzekomputera,gdymyszRazerNagajestwtrybie zaawansowanym[num]wpływanadziałanieklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka. Abyprzełączyćmiędzytrybempodstawowym[123]azaawansowanym[Num]wystarczyprzestawić przełącznikznajdującysięnaspodziemyszyrazernaga.

7 FUNKCJESTEROWNIKA FunkcjeopisaneponiżejwymagająinstalacjisterownikamyszyRazerNagaorazaktywnościjejikonyna paskuzadańsytemu.każdeskonfigurowaneustawieniezostaniezapisanewaktualnieustawionym profiluwyłącznienadanymkomputerze. KARTAASSIGNBUTTONS(PRZYPISZPRZYCISKI) KartaAssignButtons(Przypiszprzyciski)pozwalaprzypisaćróżnefunkcjedoposzczególnychprzycisków zgodniezwłasnymipreferencjami.

8 Możliwejestprzypisanienastępującychfunkcji: Click(Kliknięcie): Normalnekliknięciemyszy. Menu: Otwarciemenukontekstowego. Universalscrolling(Uniwersalneprzewijanie): Naciśnięcieiprzytrzymanieprzypisanegoprzyciskupowodujewłączeniefunkcjiuniwersalnego przewijania.przesuńmyszrazernaga,abyprzewinąćwkierunkuzgodnymzjejruchem. DoubleClick(Podwójnekliknięcie): Podwójnekliknięcieprzypisanymprzyciskiem. Macro(Makro): Jeśliżądanejfunkcjiniemanaliścielubchceszprzypisaćdoprzyciskumakro,zmenurozwijanego wybierzpozycjęmacro(makro).wszystkiezapisanemakrazostanąponadtowyświetlonew rozwijanympodmenu,umożliwiającszybkiwybórpoprzesunięciumyszynadopcjęmacro. SensitivityStageUp(Zwiększeniepoziomuczułości): Przełączeniebieżącegopoziomuczułościnawyższy. SensitivityStageDown(Zmniejszeniepoziomuczułości): Przełączeniebieżącegopoziomuczułościnapoprzedni. ProfileSettings(Ustawieniaprofilu): Błyskawiczneprzełączenieprofiluinatychmiastowazmianaustawieńmyszy.Powybraniuzmenu rozwijanegoopcjiprofilesettings(ustawieniaprofilu)zostaniewyświetlonepodmenuumożliwiające wybórprofilu.

9 Forward(Dalej): WykonaniepolecenieDalejwprogramachEksploratorWindowsiInternetExplorer. Backward(Wstecz): WykonaniepolecenieWsteczwprogramachEksploratorWindowsiInternetExplorer. On The FlySensitivity(Zmianaczułościwlocie): Dynamicznaregulacjaczułościmyszybezpotrzebyotwieraniamenukonfiguracji. SingleKey(Pojedynczyklawisz):

10 Symulacjanaciśnięciaklawiszanaklawiaturze. ScrollUp(Przewijaniewgórę): Przewinięciewgóręaktualniewyświetlanejstrony. ScrollDown(Przewijaniewdół): Przewinięciewdółaktualniewyświetlanejstrony. ButtonOff(Wyłączenieprzycisku): Wyłączeniefunkcjiprzypisanejdodanegoprzycisku.

11 WybierzopcjęTHUMBGRIDVIEW(Widokklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka),abyuzyskać dostępdo12 przyciskowejklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka.każdemuz12przyciskówmożna przypisaćróżnefunkcje,wzależnościodwłasnychpreferencji.ponadto,wceluprzypisaniaklawiaturze obsługiwanejzapomocąkciukaróżnychzestawówfunkcji,możnaprzełączaćmiędzytrybem podstawowym[123]azaawansowanym[num].

12 Jeśliniechceszużywaćklawiaturyobsługiwanejzapomocąkciuka,możesznacisnąćprzyciskDISABLE ALL(Wyłączwszystkie),abywyłączyćprzyciskitejklawiaturyizapobiecichprzypadkowemuużyciu.

13 KARTA ADJUSTPERFORMANCE (DOSTOSUJWYDAJNOŚĆ) 1.CurrentSensitivity(Bieżącaczułość) Czułośćokreśla,jakszybkokursormyszyporuszasięwreakcjinafizyczneprzesunięciemyszy.Wyższa czułośćprzekładasięnamniejszefizyczneprzesunięciemyszyiodwrotnie. NakarcieADJUSTPERFORMANCE(Dostosujwydajność)jestwyświetlanabieżącaczułośćmyszyRazer Nagawpunktachnacal(DPI).Możnająłatwozmienić,przesuwającstrzałkęnasuwaku krokzmiany to100dpi.abyuzyskaćwiększąelastycznośćustawieńwybierzopcjęenableindependentx Y SENSITIVITY(WłączniezależnączułośćosiX Y)iustawosobnostrzałkidlaosiXiY.

14 Abyzakażdym,gdywlociezmienianajestwczułość,byłwyświetlanynaekraniewskaźnikfunkcjiOn The FlySensititivitywłączopcjęENABLEON THE FLYSENSITIVITYONSCREENDISPLAY(Włącz wyświetlaniewskaźnikaon The FlySensitivitynaekranie). 2.Acceleration(Przyspieszenie) Przyspieszenieumożliwiazwiększenieszybkości,zjakąporuszasiękursorwstosunkudofizycznego ruchumyszywzależnościodstopniazmianyszybkościruchu.czymwyższawartośćprzyspieszenia,tym większazmianaszybkości.abywłączyćprzyspieszenie,zaznaczpoleenableacceleration(włącz przyspieszenie)iprzesuństrzałkęnasuwaku.

15 3.PollingRate(Częstotliwośćsondowania) Częstotliwośćsondowaniaokreślaprzedziałczasowymiędzykolejnymiodczytamidanychzmyszy. Wyższawartośćoznaczakrótszeprzedziały,acozatymidziemniejszeopóźnienie.Możnaprzełączać pomiędzywartościami125hz,500hzoraz1000hz. KARTAMANAGEPROFILES(ZARZĄDZAJPROFILAMI) Profilumożliwiawygodneprzechowywaniewjednymmiejscuszereguustawieńmyszy,takichjak czułość,przypisaniaprzyciskówimakra.

16 KartaManageProfiles(Zarządzajprofilami)umożliwiatworzenieiuruchamianiewłasnychprofiliw zależnościodużywanejaplikacji. a.profile(profil):wskazujenumerprofilu b.profilename(nazwaprofilu):kliknijdwukrotnietopole,abywprowadzićnazwęprofilu. c.application(aplikacja):kliknijtopoleprawymprzyciskiemmyszyiwybierzopcję AssignApplication (Przypiszaplikację),abywyświetlićoknoprzeglądaniakatalogów.Wybierzplikwykonywalnyprogramu,z którymmazostaćpowiązanyprofil. d.autoswitch(automatyczneprzełączanie):wybierztęopcję,abyaktywowaćbieżącyprofiljakoprofil funkcjion The Fly.

17 KliknięcieprawymprzyciskiemmyszynakarcieManageProfile(Zarządzajprofilem)umożliwiaszybki dostępdolistydodatkowychpoleceń. KARTAMANAGEMACROS(ZARZĄDZAJMAKRAMI) Makrotosekwencjanaciśnięćklawiszywykonanychwodpowiedniejkolejnościiwodpowiednim momencie.umożliwiawykonanieszeregupoleceńjednymnaciśnięciemprzyciskuioptymalizację rozgrywki.

18 NakarcieManageMacros(Zarządzajmakrami)możeszzarejestrowaćnieograniczonąliczbęnaciśnięć klawiszy(wzależnościodzasobówpamięci).makramogąbyćimportowaneieksportowanenadysk twardydopóźniejszegoużycia. LIGHTINGANDMAINTENANCE(PODŚWIETLENIEIKONSERWACJA) Lighting(Podświetlenie) Włączlubwyłączpodświetleniekółkaprzewijania,klawiaturyobsługiwanejzapomocąkciukaorazlogo firmyrazernamyszyrazernaga.

19 Maintenance(Konserwacja) ZaktualizujoprogramowanieukładoweisterownikmyszyRazer,klikającprzyciskCHECKFORUPDATES (Sprawdźaktualizacje).Kliknięcieprzyciskuspowodujeprzejściedostronywww.razersupport.com,z którejmożnapobraćnajnowszewersjesterownika/oprogramowaniaukładowego/dodatków.możliwe jestrównieżprzywrócenieustawieńfabrycznychmyszyrazernagapoprzezkliknięcieprzycisku RESTOREALLSETTINGSTODEFAULT (Przywróćwszystkieustawieniafabryczne). KORZYSTANIEZMYSZYRAZERNAGA Konfigurowaniepoziomówczułości Poziomczułościtoustawionawcześniejwartośćczułości,którąmożnanabieżącoprzełączać.Oznacza to,żemożesznatychmiastzmienićczułośćmyszy,przełączającsiępomiędzypoziomamiczułości.

20 Abyustawićpoziomczułości: 1. ZaładujkonfiguratormyszyRazerikliknijkartęAdjustPerformance(Dostosujwydajność). 2. KliknijprzyciskSENSITIVITYSTAGE(Poziomczułości).Zostaniewyświetloneoknowyskakujące SensitivityStageSettings(Ustawieniapoziomuczułości). 3. Wybierzliczbępotrzebnychpoziomówczułości. 4. Wybierzpoziom,którychceszustawićidostosujwartośćprzyużyciustrzałkinasuwaku. 5. Abyprzełączaćsiępomiędzyposzczególnymipoziomamiczułości,przypiszpoprostudo wybranychprzyciskówfunkcjesensitivitystageup(kolejnypoziomczułości)isensitivitystage Down(Poprzednipoziomczułości).

21 Tworzeniemakr A. ZaładujkonfiguratormyszyRazerikliknijkartęManageMacros(Zarządzajmakrami). B. KliknijpozycjęNEW(Nowe)iwprowadźnazwęnowegomakra. C. KliknijprzyciskRECORD(Rejestruj),abyrozpocząćtworzeniemakra. D. Naciśnijżądanąsekwencjęklawiszy,anastępniekliknijSTOP,abyzakończyćrejestrowanie. E. Kliknijprawymprzyciskiemmyszyzarejestrowanenaciśnięciaklawiszy,abyuzyskaćdostępdo dodatkowychopcji. F. Możeszrównieżwstawićdodatkowepolecenia,klikającprzyciskADVANCED(Zaawansowane).

22 On The FlySensitivity(Przełączanieczułościwlocie) FunkcjaOn The FlySensitivityumożliwiadostosowanieustawieńczułościnawetwtrakcierozgrywki. JeślidodanegoprzyciskuzostałaprzypisanafunkcjaOn The FlySensitivity,jegonaciśnięcieiobrócenie kółkaspowodujewyświetleniewprawymdolnymroguekranupaskazopcjamiumożliwiającymi dynamicznedostosowanieustawieńczułości.dostępdotejfunkcjijestmożliwyjedyniepo zainstalowaniusterownika.

23 BEZPIECZEŃSTWOIKONSERWACJA Wytycznedotyczącebezpieczeństwa Abykorzystaniezmyszybyłojaknajbardziejbezpieczne,zalecamyprzestrzeganienastępujących wskazówek: 1. Niepatrzwprostwwiązkęśledzącaemitowanąprzezmyszaniniekierujwiązkinaoczyżadnej innejosoby.zwróćuwagę,iżwiązkaśledzącaniejestwidocznadlanieuzbrojonegoludzkiego oka,natomiastmyszzawszejąemituje. 2. Jeślimyszniedziałapoprawnie,aprocedurarozwiązywaniaproblemównieprzynosiefektu, odłączmyszodkomputeraiuzyskajpomoctechnicznązapośrednictwemcentrumpomocy telefonicznejrazerlubwitrynywww.razersupport.com.podżadnympozoremniepróbuj samodzielnienaprawiaćurządzenia.

24 3. Nierozmontowujmyszy(spowodowałobytorównieżunieważnieniegwarancji)aniniepróbujjej używaćprzynienaturalniewysokimobciążeniu. 4. Trzymajmyszzdalaodpłynówiwilgoci.Używajmyszytylkowpodanymzakresietemperatur: od0 Cdo40 C.Jeślimyszbyłaużywanawwarunkachpozatymprzedziałemtemperatur,odłącz jąodkomputeraiwyłącz.pozwolitourządzeniuustabilizowaćtemperaturępracyw optymalnymzakresie. WYGODAUŻYTKOWANIA Otokilkawskazówek,którepowinnyzapewnićmaksymalnąwygodęużytkowaniamyszy.Badania pokazują,iżdługotrwałewykonywanietychsamychruchów,niewłaściwerozmieszczenieurządzeń peryferyjnychkomputera,nieodpowiednieułożenieciałaizłenawykimogąprowadzićdodyskomfortu fizycznegoorazurazównerwów,ścięgienimięśni.dlategozalecamyprzestrzeganieponiższych wskazówek,którepowinnyzapewnićkomfortpracyiwyeliminowaćryzykourazów. 1. Umieśćklawiaturęimonitorbezpośrednioprzedsobą,amyszobokklawiatury.Ułóżłokciepo bokachciała,niezbytdalekoodniego,amyszwgranicachswobodnegozasięgu. 2. Dopasujwysokośćfotelaibiurkawtakisposób,abyklawiaturaimyszznajdowałysięna poziomiełokcilubniecoponiżej. 3. Oprzyjcałestopynapodłodze,siedźwpozycjiwyprostowanej,aramionatrzymajluźno. 4. Podczasgraniarozluźnijnadgarstekitrzymajgoprosto.Jeślirękamiwykonujeszwciążtesame czynności,starajsięichniezginać,wyciągaćaniniewykręcaćprzezdłuższyczas. 5. Nieopierajnadgarstkówprzezdłuższyczasnatwardychpowierzchniach.Wmiaręmożliwości podczasgraniaopierajnadgarstkinaspecjalnychpodkładkach,np.wypełnionejżelempodkładce RazereXactRest. 6. Dopasujustawieniaprzyciskówmyszydoswojegostylugrania,takabyzminimalizować wykonywanietakichsamychlubniewygodnychruchów. 7. Upewnijsię,żemyszleżywygodniewdłoni. 8. Niesiedźwtakiejsamejpozycjiprzezcałydzień.Copewienczaswstań,odejdźodbiurkai wykonajkilkaćwiczeńnarozciąganierąk,ramion,szyiinóg.

25 9. Jeślipodczaskorzystaniazmyszydoznaszuczuciafizycznegodyskomfortu,np.bólu,odrętwienia czyświerzbieniadłoni,nadgarstków,łokci,ramion,szyialbopleców,bezzwłocznieskontaktujsię zodpowiednimlekarzem. KONSERWACJAIUŻYTKOWANIE MyszRazerNagajestwyposażonawczujniklaserowy,któryużywawiązkiprowadzącejniewidocznejdla nieuzbrojonegoludzkiegooka.abyutrzymaćmyszrazernagawoptymalnymstanie,należywykonywać pewneczynnościkonserwacyjne.razwmiesiącuodłączmyszodportuusbiprzetrzyjsoczewkina spodzieurządzeniamiękkąszmatkąlubwacikiembawełnianym.delikatnienamoczszmatkęwciepłej wodzie,aleniestosujmydłaaniagresywnychśrodkówczyszczących. Abymyszjaknajlepiejodwzorowywałaruchidawałasiękontrolować,zalecamystosowanie zaawansowanychpodkładekfirmyrazer.niektórepowierzchniemogąpowodowaćnadmierne zużywanieślizgaczy,powodująckoniecznośćichwymiany. Zwracamyuwagę,iżczujnikmyszyRazerNagajestzoptymalizowanydlapodkładekpodmyszyfirmy Razer.Oznacza,tożeczujnikzostałgruntownieprzetestowany,abypotwierdzić,żemyszRazerNaga zachowujesięnajlepiejnapodkładkachfirmyrazer.równiedobreefektymożeprzynieśćstosowanie podkładekklasypremiumtakżeinnychproducentów,np.everglide. Urządzenielaseroweklasy1M Międzynarodowenormyiprzepisydotyczącebezpieczeństwa. NIEWIDOCZNEPROMIENIOWANIELASEROWE:NIE OBSERWOWAĆBEZPOŚREDNIOZAPOMOCĄINSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH.Urządzenialaseroweklasy1Msązgodneznormą międzynarodowąiec Ed.2:2007,urządzenielaserowe klasy1memitująceniewidocznepromieniowanieorazz przepisami21 CFR i zwyjątkiemodchyleń zawartychwogłoszeniulasernoticenr50z24czerwca2007. Wytycznedotyczącebezpieczeństwaiużytkowaniaurządzeń laserowych

26 Nieemitowaćpromienialaserawkierunkuoka.Wprzypadkuurządzeńlaserowychklasy1Mobserwowanie promienialaserazapomocąinstrumentówoptycznych(np.lupyczymikroskopu)zodległościponiżej100mm możespowodowaćuszkodzenieoka. UWAGIPRAWNE INFORMACJEOPRAWACHAUTORSKICHIWŁASNOŚCIINTELEKTUALNEJ 2009 Razer USA Ltd. Zgłoszenie patentowe w trakcie rozpatrywania. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa Razer, logo trójgłowego smoka Razer, logo Razer distressed word, Naga i inne znaki towarowe użyte w niniejszej dokumentacji są własnością firmy Razer USA Ltd i/lub jej podmiotów zależnychbądźstowarzyszonych,zarejestrowanąwstanachzjednoczonychlubinnychkrajach.macos, Mac i logo Mac są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. World of Warcraft iblizzard EntertainmentsąznakamitowarowymilubzastrzeżonymiznakamitowarowymifirmyBlizzard Entertainment Inc zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.. Warhammer,WarhammerOnline,AgeofReckoning,orazwszelkiezwiązaneznimioznaczenia,nazwy, rasy,insygniaras,postaci,pojazdy,lokalizacje,jednostki,ilustracjeorazobrazyzeświatawarhammera sąznakamitowarowymiopatrzonymisymbolem, TM lub,stanowiącymiwłasnośćgamesworkshop Ltd Aion, NCsoft, splecione logo NC oraz wszelkie związane znimi logo iwzornictwo są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stanowiącymi własność NCsoft Corporation. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich firm. Razer USA Ltd ( Razer ) może posiadać patenty, zgłoszenia patentowe, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności (zastrzeżone lub niezastrzeżone), odnoszące się do własności intelektualnej lub winny sposób związane zproduktem itreścią zawartą wniniejszej instrukcji oraz oprogramowaniu. Zwyjątkiem odpowiednich postanowień umowy licencyjnej zawartej z firmą Razer udostępnienieniniejszegopodręcznikanieoznaczaprzyznanialicencjiwobecżadnychtakichpatentów, znaków towarowych, praw autorskich ani innych praw własności intelektualnej, zastrzeżonych lub innych. Produkt Razer Naga ( Produkt ) może różnić się od zdjęć / ilustracji znajdujących się na opakowaniu lub winnych miejscach. Firma Razer nie odpowiada za żadne tego rodzaju różnice lub błędy mogące wystąpić w przedmiotowym oprogramowaniu, podręcznikach lub pliku pomocy. Informacjetutajzawartemogąuleczmianiebezwcześniejszegozawiadomienia.

27 LICENCJANAOPROGRAMOWANIE Umowa. FIRMA Razer UDZIELA LICENCJI NA DOŁĄCZONE OPROGRAMOWANIE ( Oprogramowanie )WYŁĄCZNIE ZZASTRZEŻENIEM, IŻ UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI ZAWARTE W NINIEJSZEJ UMOWIE LICENCYJNEJ. Niniejszy dokument stanowi wiążącą prawnie umowę międzyużytkownikiem(indywidualnymużytkownikiemkońcowym,firmąlubinnympodmiotem)afirmą Razer. Instalując, przekazując, kopiując lub wjakikolwiek sposób wykorzystując niniejsze Oprogramowanie,użytkownikzgadzasiępodlegaćwarunkomipostanowieniomniniejszejUmowy.Jeśli użytkownik nie akceptuje warunków Umowy, nie należy instalować Oprogramowania, należy także bezzwłocznie zwrócić sprzedawcy pakiet Oprogramowania i inne składniki produktu w oryginalnym opakowaniu,wrazzdowodemzakupu,anastąpizwrotcałejzapłaconejkwoty. Udzielenie licencji Razer udziela niewyłącznej, odwołalnej licencji na użytkowanie jednej kopii Oprogramowania wyłącznie na jednym komputerze wraz zzakupionym Produktem. Nie przyznaje się żadnych innych praw. Oprogramowanie uważa się za użytkowane, jeśli zostanie zainstalowane, w tym wczytane do trwałej lub tymczasowej pamięci komputera. Wyłącznie dla celów posiadania kopii zapasowej zezwala się na wykonanie jednej kopii Oprogramowania na użytek własny. Kopia zapasowa powinna zawierać wszystkie informacje o prawach autorskich ipozostałe informacje/uwagi, które były dołączone do Oprogramowania dostarczonego przez firmę Razer. Instalacja Oprogramowania na serwerze sieciowym wyłącznie do celów wewnętrznego rozpowszechniania jest dozwolona wyłącznie pod warunkiem, iż zakupiono właściwą licencję dla każdego komputera, do którego Oprogramowanie będzierozpowszechniane. Ograniczenia. Firma Razer zachowuje pełne prawa własności Oprogramowania. Zabrania się podejmowania bezpośrednich lub pośrednich prób dekompilowania, dezasemblacji, odtwarzania kodu źródłowego i modyfikowania bądź tworzenia dzieł na podstawie Oprogramowania użytkowanego na mocy przyznanej licencji w jakikolwiek sposób niezgodny z prawem. Zabrania się przesyłania Oprogramowania przez sieć (chyba, że firma Razer udziela wtej kwestii wyraźnej zgody) lub w jakikolwiek sposób przy użyciu nośników elektronicznych. Zabrania się bezpośredniego i/lub pośredniego przekazywania Oprogramowania, z wyjątkiem przypadków trwałego przekazania dołączonego Produktu firmy Razer z zastrzeżeniem, że zostaną przekazane również wszelkie aktualizacje Oprogramowania, nie zostanie zachowana żadna kopia Oprogramowania, apodmiot,

28 któremu zostanie przekazane Oprogramowanie, wyraża zgodę na podleganie warunkom i postanowieniom niniejszej licencji. Naruszenie któregokolwiek zpostanowień niniejszej Umowy powoduje automatyczną utratę prawa do korzystania zoprogramowania oraz obowiązek zwrotu wszelkich kopii Oprogramowania do firmy Razer lub ich zniszczenia. Razer dostarcza oprogramowanie waktualnejpostaci( asis )iniegwarantuje,żejegoużytkowanieniebędziestanowiłonaruszeniapraw własności intelektualnej (wtym m.in.jakichkolwiek praw osób trzecich). Firma Razer nie podejmuje żadnych zobowiązań, nie składa oświadczeń ani nie udziela żadnej gwarancji dotyczących Oprogramowania ani jego funkcjonalności, jakości, przydatności do jakiegokolwiek celu, satysfakcjonującegopoziomujakości,anibrakubłędówbądźwad.postanowieniawyrażonewtejczęści tekstuzastępująwszelkiegwarancje,warunkiizobowiązanianakładaneprzezprawoustawowe,common law, prawo zwyczajowe, wszelkie warunki uzgodnione między stronami, zwyczaje handlowe, oraz inne; zostająonewyłączonewmaksymalnymdozwolonymprawniezakresie. OGRANICZONADWULETNIA(2 LETNIA)GWARANCJANAPRODUKT( Ograniczonagwarancja ) Ograniczonagwarancja.FirmaRazergwarantuje,żeProduktbędziewolnyodwadmateriałowychoraz wadwwykonawstwie(zgodniezponiższymipostanowieniami)przezokresdwóch(2)latoddatyzakupu, podwarunkiem,żebędzieonużywanyzgodniezwszelkimiwymienionymituproceduramiiinstrukcjami obsługiibezpieczeństwaorazwewłaściwysposób,zgodnyzprzeznaczeniemproduktu,iprzyzasadnych czynnościachkonserwacyjnych. Wyłączenia i ograniczenia. Niniejsza gwarancja nie będzie ważna wprzypadku roszczeń wynikających znieprawidłowego użytkowaniaproduktu lub korzystania zniego niezgodnie zprzeznaczeniem, działaniasiływyższej,powodzi,pożarów,trzęsieńziemilubinnychprzyczynniezależnych,użytkowania wcelach komercyjnych bez zezwolenia, przekroczenia parametrów zalecanych wniniejszej instrukcji, modyfikacji Produktu, użytkowania Produktu zwadliwymi produktami osób trzecich, nieprzestrzegania instrukcji odnoszących się do Produktu lub niewłaściwej obsługi, przechowywania, konserwacji bądź instalacji. Naprawy lub próby napraw dokonane przez podmioty inne niż firma Razer lub osoby upoważnione przez firmę Razer również spowodują unieważnienie niniejszej gwarancji. Gwarancja zostanie unieważniona także wprzypadku zmiany, zatarcia, wymazania bądź usunięcia któregokolwiek znumerów seryjnych lub dat, którymi został opatrzony ten Produkt. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń kosmetycznych, wtym m.in. zadrapań lub wgnieceń, które nie wpływają na funkcjonalność

29 Produktu ani nie stanowią znacznej przeszkody wjego użytkowaniu. Firma Razer nie gwarantuje, że będzie możliwe nieprzerwane ibezproblemowe korzystanie zproduktu. Wzakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, firma Razer dostarcza Produkt waktualnej postaci bez składania jakichkolwiek oświadczeń. Zadośćuczynienie. Zzastrzeżeniem powyższego, jeśli zostanie wykryta wada, afirma Razer otrzyma zgłoszeniegwarancyjnewtrakcieobowiązującegookresugwarancji,razer(wedługwyłączniewłasnego uznania)może(a)dokonaćnieodpłatnejnaprawyproduktulubwadliwychczęści,korzystającznowych lubzregenerowanychczęścizamiennych,(b)wymienićproduktnanowylubwyprodukowanyznowych bądźzdatnychdoużytkuczęściużywanych,któregofunkcjonalnośćodpowiadaconajmniejproduktowi oryginalnemu,lub(c)zwrócićkosztzakupuproduktu.wszelkieww.naprawy,wymianylubzwrotybędą wyłącznymi środkami naprawczymi dotyczącymi Produktu. Wprzypadku zgłoszenia gwarancyjnego wymagany będzie dowód zakupu wpostaci rachunku, paragonu, faktury lub innego podobnego dokumentu, służący jako dowód prima facie daty zakupu oraz podstawa obliczenia obowiązującego okresu gwarancyjnego. Wprzypadku wymiany lub zastąpienia części lub produktu, nowa część lub Produktstająsięwłasnościąużytkownika,aczęśćlubproduktzwróconefirmieRazerstająsięwłasnością firmyrazer. Całość gwarancji. Gwarancje sformułowane w niniejszej Umowie zastępują wszelkie inne gwarancje, azadośćuczynienie przysługujące użytkownikowi z tytułu niedotrzymania warunków gwarancji jest jednoznacznie ograniczone do form określonych w niniejszym dokumencie. Żaden dostawca, dystrybutor, przedstawiciel ani pracownik firmy Razer nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, zmian ani rozszerzania niniejszych warunków gwarancji, oferowania zastępczychproduktówbądźusługanidoskładaniajakichkolwiekoświadczeń. Pomoc techniczna. Przed złożeniem zgłoszenia gwarancyjnego prosimy ozapoznanie się zdziałem pomocy technicznej na stronie Jeśli Produkt wdalszym ciągu nie działa prawidłowo po skorzystaniu zinformacji dotyczących pomocy technicznej, należy skontaktować się zfirmą Razer pod adresem lub za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora/dealera.wprocesiediagnozowaniaproblemówzwiązanychzproduktemmożeokazaćsię konieczna pomoc użytkownika. Opcje serwisu, dostępność części oraz czas reakcji mogą różnić się wzależnościodkraju,wktórymdokonywanejestzgłoszeniegwarancyjne.jeśliwymaganajestwysyłka

30 iprzewóz Produktu, użytkownik może ponieść ewentualnekoszty nimi związane, jak również wszelkie obowiązującetaryfycelneipodatki. OGRANICZENIEODPOWIEDZIALNOŚCI Firma Razer jednoznacznie wyłącza wszelkie inne gwarancje w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, w tym domniemane gwarancji jakości handlowej, przydatności do określonego celu oraz gwarancje nienaruszania praw osób trzecich, w odniesieniu do dokumentacji, oprogramowania oraz urządzeń.firmarazernieponosijakiejkolwiekodpowiedzialnościzautratęzysku,utratęinformacjilub danych, szkody ocharakterze szczególnym, ubocznym, pośrednim, retorsyjnym ani następczym wynikające pośrednio lub bezpośrednio zdystrybucji, sprzedaży, odsprzedaży, użytkowania lub niemożności użytkowania któregokolwiek zobjętych niniejszą gwarancją Produktów. Firma Razer nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała ani śmierć jakichkolwiek osób, nawet jeśli otrzymała informację oprawdopodobieństwie takiego zdarzenia. Wprzypadku, gdy niektóre orzecznictwa nie pozwalają na ograniczenie lub wykluczenie ww. odpowiedzialności, powyższe wykluczenia lub wyłączenia mogą nie stosować się lub mogą stosować się wnajszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. Powyższe ograniczenia lub wyłączenia nie wykluczają, nie ograniczają, nie zawieszają ani nie mają na celu wykluczenia, ograniczenia ani zawieszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wymaganej prawnie. Ponadto powyższe ograniczenia iwyłączenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku obrażeń ciała ani śmierci jeśli itakim w zakresie, w jakim lokalne przepisy prawa wymagają ponoszeniatakiejodpowiedzialności.odpowiedzialnośćfirmyrazerwżadnymprzypadkunieprzekroczy cenyzakupuproduktu. POSTANOWIENIAOGÓLNE Jeśliktórekolwiekzniniejszychpostanowieńzostanieuznanezanieważnelubniewykonalne,pozostała częśćdanegopostanowieniaorazinnychpostanowieńzachowająswojąważnośćiwykonalność.prawem nadrzędnymdlaniniejszejumowyjestprawokraju,wktórymzakupionoprodukt.

31 KOSZTYPOZYSKANIAPRODUKTULUBUSŁUGI W celu uniknięcia ewentualnych niejasności stwierdza się, iż firma Razer nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty pozyskania przez użytkownika produktów/usług, chyba że została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich roszczeń. Ponadto ewentualna odpowiedzialność firmy Razer z tytułu tych koszów nie przekroczy faktycznej kwoty zapłaconej przez użytkownikazaprzedmiotoweproduktyobjętegwarancją. OGRANICZONEPRAWAORGANÓWADMINISTRACJIPUBLICZNEJSTANÓWZJEDNOCZONYCH Niniejsze Oprogramowanie jest udostępniane organom administracji publicznej Stanów Zjednoczonych wyłącznie z zastrzeżeniem i ograniczeniem niektórych praw. Wykorzystywanie, powielanie iupublicznianie przez organy administracji publicznej Stanów Zjednoczonych podlega ograniczeniom zapisanymwdyrektywie48c.f.r.2.101(zgrudnia1995r.)dotyczącej komercyjnegooprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego w rozumieniu dyrektywy 48 C.F.R (z września 1995 r.), dyrektywy FAR rozdziały i , dyrektywy DFARS rozdział (1) (ii) lub późniejszych dokumentów. Zgodnie z postanowieniami dyrektywy 48 C.F.R oraz dyrektywy 48 C.F.R. rozdziały od do (z czerwca 1995 r.), lub nowszych wersji tych dokumentów, niniejsze Oprogramowanie jest udostępniane organom administracji publicznej Stanów Zjednoczonych z zastrzeżeniem zawartych w nichwarunkówipostanowień. DEKLARACJAZGODNOŚCIZNORMAMIFCC/INFORMACJAOZNAKUWEEE DEKLARACJAZGODNOŚCIZNORMAMIFCC Niniejsze urządzenie poddano testom, które potwierdziły, iż nie przekracza ono poziomów emisji dla urządzeniacyfrowegoklasybokreślonychwrozdziale15zasadfcc.limitytemająnaceluzapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Opisywane urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować fale oczęstotliwościach radiowych. Jeśli nie zostanie

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA.

KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. KNFB Reading Technologies Inc. Sensotec NV/SA. Umowa licencyjna Przed otworzeniem opakowania z produktem Reader firmy Kurzweil-National Federation of the Blind (Reader) i przed jego pierwszym uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Zestaw Razer Tiamat 2.2 to wysokiej jakości słuchawki stereofoniczne dla graczy, przystosowane do dźwięku pozycyjnego i zapewniające pełne zanurzenie w ogniu walki. Dodatkowo słuchawki, o niespotykanej

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA APLIKACJI UCZYMY RATOWAĆ FIRMY P4 sp. z o.o. WAŻNE - PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ DOKŁADNIE Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika koocowego

Umowa licencyjna użytkownika koocowego Umowa licencyjna użytkownika koocowego Proszę uważnie zapoznad się z poniższym tekstem: korzystanie z niniejszego oprogramowania (dalej określanego jako program) oparte jest o umowę licencyjną, której

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY PRZEWODNIK PODSTAWOWY CONTENTS 1. WYMAGANIA SYSTEMOWE 2. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 3. INSTALACJA/REJESTRACJA/POMOC TECHNICZNA 4. KORZYSTANIE Z MYSZY RAZER NAGA 5. BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA 6. UWAGI PRAWNE

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA

UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA UWAGA: Zainstalowanie Programu oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na Warunki Licencyjne - bez zastrzeżeń. WARUNKI LICENCYJNE OPROGRAMOWANIA Niniejsze oprogramowanie komputerowe [Program] oraz materiały

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision

Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania Publiker Klient dla Windows wersja 1.x.x firmy NetVision Przed zainstalowaniem Oprogramowania Publiker Klient dla Windows należy zapoznać się z poniższym tekstem.

Bardziej szczegółowo

Warunki użytkowania witryny internetowej

Warunki użytkowania witryny internetowej Warunki użytkowania witryny internetowej with its registered office at Dalton House 60 Windsor Avenue, SW19 2RR, London UK 1 SPIS TREŚCI Warunki korzystania ze strony internetowej oxyprogram.com... 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX

Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX UMOWA LICENCYJNA Umowa licencyjna na korzystanie z aplikacji firmy QVX Niniejsza umowa licencyjna na aplikację firmy QVX sp. z o. o. (Umowa Licencyjna) stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell SUSE Linux Enterprise 11 Software Development Kit ( SDK ) SP2 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAINSTALOWANIE LUB KORZYSTANIE Z NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA

TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA TOTAL IMMERSION ŚRODOWISKO URUCHOMIENIOWE D FUSION UMOWA LICENCYJNA UśYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA NaleŜy uwaŝnie przeczytać wszystkie zasady i warunki niniejszej Umowy licencyjnej (zwanej dalej Umową ) między

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

Gwarancja produktu: konsola Xbox One

Gwarancja produktu: konsola Xbox One Gwarancja produktu: konsola Xbox One OGRANICZONA GWARANCJA Firma Microsoft Ireland Operations Limited, z siedzibą pod adresem: Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate; Dublin 18, Irlandia (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa

1. Zastosowanie. 2. Środki bezpieczeństwa 1. Zastosowanie Niniejsze Zasady określają zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego dostępnego na stronie www.royalcanin.pl. Serwis ten jest udostępniany przez Royal Canin Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje licencji Warunki korzystania

Rodzaje licencji Warunki korzystania TSplus Rodzaje licencji Warunki korzystania Obowiązują od października 2012 r. Wersja 5 Terminal Service Plus ("WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ) Strona 1 z 5 1) Rodzaje licencji TSplus. Udzielana licencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS

REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS REGULAMIN KONKURSU NOWE LOGO RADIA BONUS I. Organizatorem konkursu jest INSTYTUT DZIENNIKARSTWA I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ z siedzibą: ul. Grodzka 40, II piętro. 31-044 Kraków. II. Celem konkursu jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA

BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA BORLAND C++ COMPILER 5.5 TREŚĆ LICENCJI FIRMY BORLAND I OGRANICZONA GWARANCJA WAŻNE - PRZECZYTAJ DOKŁADNIE Treść niniejszej licencji oraz ograniczona gwarancja składają się na umowę prawną (""Umowa Licencyjna"")

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną.

Licencjobiorcą jest użytkownik programu eszczepionka, będący osobą fizyczną lub prawną. UWAGA! Przed zainstalowaniem programu eszczepionka należy zapoznad się z poniższą "Umową licencyjną użytkownika programu eszczepionka". Stanowi ona prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

"Liczba nabytych licencji" to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny.

Liczba nabytych licencji to liczba licencji użytkownika, które zostały nabyte w sposób legalny. Licencja na oprogramowanie NetWare(r) 5.1 Oprogramowanie NetWare 5,1 i towarzysząca mu dokumentacja (zwane dalej "Oprogramowaniem") są chronione prawami autorskimi oraz stosownymi przepisami wynikającymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Chimaera do gier na konsolę Xbox 360 zawiera wszystko, co potrzebne, aby cieszyć się maksymalnie 12 godzinami walk i potyczek słownych ze znajomymi. Korzystając z

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Adapter słuchawek do ipoda Skrócona instrukcja obsługi Wprowadzenie Innowacyjny adapter słuchawek firmy Belkin umożliwia zmienianie utworów, uruchamianie i wstrzymywanie odtwarzania oraz zmienianie głośności

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL

UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL UMOWA LICENCYJNA NA PRODUKT 21PM.PL PODSTAWOWY PROGRAM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Przed zainstalowaniem systemu 21PM.pl należy dokładnie zapoznać się z niniejszą umową licencyjną i wynikającymi z niej prawami

Bardziej szczegółowo

LICENCJA INDYWIDUALNA

LICENCJA INDYWIDUALNA LICENCJA INDYWIDUALNA PROMETHEAN UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE: LICENCJA INDYWIDUALNA ( Licencja ) wersja 1.6 (wrzesień 2011) dla ActivInspire ( Oprogramowanie ) TERYTORIUM: Kraj stanowiący miejsce

Bardziej szczegółowo

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro

Podręcznik komunikacji sieciowej Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro b Komputery Evo typu Desktop Stacje robocze Evo Stacje robocze Deskpro Numer katalogowy dokumentu: 177922-243 Wrzesień 2001 W tym podręczniku zawarte są definicje i instrukcje dotyczące korzystania z funkcji

Bardziej szczegółowo

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji

2. Definicja aplikacji Asystent Kierowcy PZM i usług dostępnych za pomocą tej aplikacji UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA "Asystent Kierowcy PZM" UWAGA. Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania zwanego dalej aplikacją Asystent Kierowcy PZM należy zapoznać się z poniższymi

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA APLIKACJA MOBILNA OK SERWIS Przed zainstalowaniem, ściągnięciem lub użyciem oprogramowania Aplikacja Mobilna OK Serwis zwanego dalej aplikacjąnależy zapoznaćsięz poniższymi

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Zestaw Razer Tiamat 7.1 to pierwsze na świecie wokółuszne słuchawki do gier z wbudowanymi aż 10 osobnymi przetwornikami, pozwalające doświadczyć przestrzennego dźwięku 7.1. Grając w trybie deathmatch,

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Umowa licencyjna aplikacji oferowanej przez Wydawnictwo Interaktywne Medutools Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Programu "MeduCards" (zwana dalej "umową")

Bardziej szczegółowo

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM

LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM LICENCJA MICROSOFT PRODUCENTA SYSTEMÓW OEM Zasoby dostępne dla producentów systemów można znaleźć pod adresem oem.microsoft.com/pol/script/home.asp 1. DOZWOLONE ROZPOWSZECHNIANIE ORAZ ZAWARCIE UMOWY LICENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA Spedycyjnego Compass UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Compass należy zapoznać się z treścią niniejszej umowy, stanowi ona bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja

cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja 1 www.jmb.pl cmap OnLine i LogView z obsługą systemu SpaceGUARD Licencja, rękojmia, Wymagania i instalacja Wersja 3.328 1 Czerwca 2010r zgodna z Możliwe są zmiany w oprogramowaniu i dokumentacji bez uprzedzenia.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS

Załącznik nr 3. Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS www.muso.pl www.musocms.com Załącznik nr 3 Licencja na użytkowanie systemu Muso CMS 4 Marzec 2009r Licencjodawca oświadcza, że całość praw autorskich, jak również prawo do udzielania licencji na korzystanie

Bardziej szczegółowo

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone

Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51. Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI. 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Dariusz Kozak ZESTAW URUCHOMIENIOWY MIKROKOMPUTERÓW JEDNOUKŁADOWYCH MCS-51 ZUX51 Loader LX51 INSTRUKCJA OBSŁUGI 2012 DK Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie jest dozwolone

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWY

PRZEWODNIK PODSTAWOWY Bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Razer Chimaera 5.1 do gier na konsolę Xbox 360 zapewnia realistyczne doznania dźwięku przestrzennego. Korzystając z bogatych doświadczeń w zakresie dźwięku w grach komputerowych

Bardziej szczegółowo

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

GOOGLE MAPY BUSINESS VIEW UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels

Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa licencyjna użytkownika końcowego Parallels Umowa Licencyjna na użytkowanie Oprogramowania. [Tłumaczenie przysięgłe z języka angielskiego] Niniejsza umowa licencyjna na użytkowanie Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A.

SI BIG InfoMonitor. Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego. 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. SI BIG InfoMonitor Instrukcja instalacji oprogramowania do obsługi systemu informatycznego 2012-01-20 BIG InfoMonitor S.A. 2 Niniejszy dokument stanowi własność Biura Informacji Kredytowej S.A. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0

Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 Umowa licencyjna dla użytkownika końcowego oprogramowania IVONA 1.2.0 NALEŻY WNIKLIWE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZYMI WARUNKAMI PRZED POBRANIEM, INSTALACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA. WARUNKI NINIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 6 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu Adder 6 należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą umowę, której przedmiotem jest

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ

Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od r.), zwana dalej UMOWĄ Umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego Uprawnienia Budowlane (obowiązująca od 18.01.2014 r.), zwana dalej UMOWĄ zawarta pomiędzy: BUDOSYSTEM Michał Siwiecki z siedzibą w Kętach os. Nad

Bardziej szczegółowo

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1

Drukowanie online 4.0. Wydanie 1 Drukowanie online 4.0 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell

Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell Novell Vibe (Vibe dla systemu ios) Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy Novell PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. INSTALUJĄC LUB POBIERAJĄC OPROGRAMOWANIE LUB w INNY SPOSÓB z NIEGO KORZYSTAJĄC,

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADMAILER UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja G U A R A N T E E 2 YEARS PL Gwarancja producenta 3. Edycja 01.06.2015 Gwarancja producenta Solare Datensysteme GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen - Binsdorf, Germany Podsumowanie: Gwarancja niniejszego

Bardziej szczegółowo

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH

BUSINESS VIEW W MAPACH GOOGLE UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG FOTOGRAFICZNYCH DOSTAWCA USŁUG FOTOGRAFICZNYCH: Adres: E-mail: Telefon: NAZWA FIRMY: Adres firmy: E-mail: Telefon: Data wizyty: Godzina wizyty: Usługodawca i Firma mogą uzgodnić, że Zdjęcia będą robione w różnych lokalizacjach

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. ("Regulamin Strony internetowej")

Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl. naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna. (Regulamin Strony internetowej) Ogólne warunki korzystania ze strony internetowej WWW.mago.pl naleŝącej do Mago Spółka Akcyjna ("Regulamin Strony internetowej") KaŜdy uŝytkownik, który rozpoczyna korzystanie lub korzysta ze Strony internetowej

Bardziej szczegółowo

II. Terytorialny zasięg gwarancji Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Terytorialny zasięg gwarancji Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WARUNKI GWARANCJI I. Słowniczek pojęć 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie: a) Gwarancja oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro

RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro RMI Laser, LLC SymbolWriter Pro WPROWADZENIE W tej sekcji znajdują się ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem korzystania z programu SymbolWriter Pro. Składa się ona z następujących

Bardziej szczegółowo

Ogólnoświatowa ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Ogólnoświatowa ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ogólnoświatowa ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprzęt firmy HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji na produkt firmy HP wskazany jest na etykietach

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY Spb Software House WAŻNE PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE. Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy Spb Software House (zwana dalej Umową Licencyjną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT APLIKACJE KOMPUTEROWE PAKIETU MICROSOFT OFFICE 2010 Poniżej znajdują się dwa oddzielne zestawy postanowień licencyjnych. Tylko jeden z nich odnosi

Bardziej szczegółowo

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców.

Te warunki użytkowania dotyczą modułu e-submission w ramach Portalu dla dostawców, nie całego Portalu dla dostawców. WARUNKI Dostęp do tej strony internetowej i korzystanie z niej podlegają następującym warunkom użytkowania ( Warunki ). Uprzejmie prosimy o dokładne przeczytanie tych warunków użytkowania przed skorzystaniem

Bardziej szczegółowo

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej.

handlowych lub/i towarowych i/lub pozostałych znaków, pojawiających się w Serwisie, o ile nie wskazano inaczej. 1. Korzystanie z serwisu internetowego El Sol www.winaelsol.pl podlega określonym poniżej warunkom i zasadom, które obejmują, bez ograniczeń, stronę główną, stronę powitalną i wszystkie inne strony oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA

UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA UMOWA LICENCYJNA KOŃCOWEGO UŻYTKOWNIKA Przed przystąpieniem do użytkowania niniejszego programu prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy Licencyjnej. Akceptacja treści niniejszej Umowy oznacza przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom

Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Systemy HDX Polycom Aktualizacja oprogramowania wideo Polycom Dzięki aktualizacji oprogramowania Polycom lub zakupowi dodatkowych opcji systemowych Twoja firma będzie mogła nadal czerpać korzyści z najnowszych technologii

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją )

Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) Umowa licencyjna na korzystanie z Aplikacji freeyah (zwana dalej Licencją ) 1. Przedmiotem niniejszej Licencji jest aplikacja przeznaczona do korzystania z usług telekomunikacyjnych i innych świadczonych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION DELPHI 7 PERSONAL

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION DELPHI 7 PERSONAL WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION DELPHI 7 PERSONAL UWAGA: NINIEJSZY PRODUKT FIRMY BORLAND BĘDĄCY OPROGRAMOWANIEM (ZWANY DALEJ, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ, "PRODUKTEM") JEST WŁASNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA ADDER 7 UWAGA! Przed zainstalowaniem programu ADDER należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste

Prawa autorskie cd. Prawa autorskie. Autorskie prawa majątkowe. Autorskie prawa osobiste Prawa autorskie W Polsce prawo autorskie jest regulowane ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Prawa autorskie cd. Prawa

Bardziej szczegółowo

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps

EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps 2 POLSKI EM4028 Karta sieciowa PCI 10/100/1000 Mbps Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Zawartość opakowania... 2 1.2 Przed rozpoczęciem instalacji... 2 2.0

Bardziej szczegółowo

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do:

1 Podstawowe obowiązki EuroBook.pl. EuroBook.pl zobowiązuje się, za wynagrodzeniem, w szczególności do: OGÓLNE WARUNKI UMOWY Przedmiot umowy. Zamawiający zleca EuroBook.pl sp. z o.o. ("EuroBook.pl"), na warunkach określonych poniżej oraz w "Zamówieniu reklamy (obowiązujące wzory umów), a także w Załącznikach

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon

Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Umowa Licencyjna Oprogramowania Aplikacji Fon Korzystanie z aplikacji Telefonii Komórkowej Witamy w Umowie licencyjnej (Umowa) Oprogramowania Aplikacji Fon ( Oprogramowanie ) Niniejsza Umowa zawarta jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin )

Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) Regulamin Usługi dostęp do Serwisu www.vectra.mood.pl dla użytkowników Pakietów Pełnego i Prestiż ( Regulamin ) 1 Przedmiot Regulaminu 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad korzystania z Usługi

Bardziej szczegółowo

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj

Umowa przenosz ca autorskie prawa maj Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe oraz umowa licencyjna (Wzór dotyczy utworów wytworzonych w ramach projektów standardowych, innowacyjnych i ponadnarodowych)* 1 Nr umowy: zawarta w [miejsce zawarcia

Bardziej szczegółowo

Licencja programu AdMailer

Licencja programu AdMailer Licencja programu AdMailer UWAGA! Przed zainstalowaniem programu AdMailer należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu, stanowi on bowiem prawnie wiążącą Umowę, której przedmiotem jest udzielenie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION DELPHI 7 ARCHITECT TRIAL

WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION DELPHI 7 ARCHITECT TRIAL WARUNKI LICENCJI BORLAND SOFTWARE CORPORATION DELPHI 7 ARCHITECT TRIAL UWAGA: NINIEJSZY PRODUKT FIRMY BORLAND BĘDĄCY OPROGRAMOWANIEM (ZWANY DALEJ, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ, "PRODUKTEM") JEST

Bardziej szczegółowo

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11

Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Szybki start instalacji SUSE Linux Enterprise Desktop 11 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI NOVELL Aby zainstalować nową wersję SUSE Linux Enterprise Desktop 11, trzeba użyć następującej procedury. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE

SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE SUSE Linux Enterprise Software Development Kit 11 SP3 Umowa licencyjna na oprogramowanie firmy SUSE PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ. ZAKUP, INSTALACJA I/LUB UŻYCIE NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG HPE 1. Strony. Niniejsze ogólne warunki stanowią treść umowy ( Umowa ), na mocy, której jednostka powiązana Hewlett Packard Enterprise wskazana w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy:

UMOWA NR... zawarta w dniu r. w Szczecinie pomiędzy: Załącznik Nr 5 do SIWZ P r o j e k t u m o w y UMOWA NR... zawarta w dniu... 2007 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, w imieniu której działa Miejski Zakład Obsługi Gospodarczej, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Instytut Energetyki Instytut Badawczy Warszawa, ul. Mory 8 REGULAMIN KORZYSTANIA Z INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W JEDNOSTCE CENTRALNEJ INSTYTUTU ENERGETYKI W WARSZAWIE Obowiązuje od dnia 1 maja 2013 r.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI C++ BUILDER 6 ENTERPRISE

BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI C++ BUILDER 6 ENTERPRISE BORLAND SOFTWARE CORPORATION WARUNKI LICENCJI C++ BUILDER 6 ENTERPRISE UWAGA: NINIEJSZY PRODUKT FIRMY BORLAND BĘDĄCY OPROGRAMOWANIEM (ZWANY, WRAZ Z DOŁĄCZONĄ DO NIEGO DOKUMENTACJĄ, "PRODUKTEM") JEST WŁASNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia

Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia Dla Użytkowników RICOH Smart Device Connector: Konfigurowanie urządzenia SPIS TREŚCI 1. Dla wszystkich użytkowników Wstęp... 3 Jak korzystać z tego podręcznika... 3 Znaki towarowe... 4 Czym jest RICOH

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html apple.co m http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html Apple - Legal PRAWO KONSUMENCKIE Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik

Bardziej szczegółowo

Share online 3.1. Wydanie 1

Share online 3.1. Wydanie 1 Share online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Sygnał

Bardziej szczegółowo