Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra"

Transkrypt

1 NR 273 MARZEC 2013 ISSN Cena 2,50 zł Karol Kurpiński MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WŁOSZAKOWICACH Wykonanie: ŚDS Włoszakowice Dobrego przeżycia w spokoju i w rodzinnym gronie Świąt Wielkanocnych życzy Redakcja Naszego Jutra

2

3 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 3 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE WE WŁOSZAKOWICACH tel. 65/ Z A P R A S Z A J Ą K A N D Y D A T Ó W D O K L A S P I E R W S Z Y C H na rok szkolny 2013 / 2014 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE * Zapewniamy solidne przygotowanie do matury. Możliwość wyboru przedmiotów w zakresie rozszerzonym po I klasie. * Proponujemy zajęcia sportowe: narciarstwo zjazdowe, kajaki, żagle, konie, siłownia, fitness, tenis oraz rekreację i turystykę. * Możliwość korzystania z nowej hali sportowo środowiskowej, w której mieści się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, boiska do siatkówki i koszykówki, siłownia, sala fitness oraz nowoczesne zaplecze (www.sport.wloszakowice.pl) ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA Proponujemy klasę wielozawodową: * wybierz zawód, którego chcesz się uczyć * zapewnij sobie możliwość praktycznej nauki zawodu u przedsiębiorcy * przyjdź z dokumentami do szkoły! * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DRZWI OTWARTE: sobota, 6 kwietnia 2013 r. godz Dokumenty od kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie szkoły codziennie w godz. od do w dniach od 20 maja 2013 r. do 4 czerwca 2013 r. W związku z planami utworzenia Izby pamięci i historii Policji w KMP Leszno Zespół Dzielnicowych we Włoszakowicach zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Włoszakowice o udzielenie informacji dotyczących Historii Policji na terenie gminy Włoszakowice oraz powiatu leszczyńskiego w następujących okresach czasu: * okres międzywojenny * okres II wojny światowej * okres powojenny * czasy obecne. Prosimy o informacje dot. posiadanych rzeczy, przedmiotów, pamiątek związanych z pracą organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, tj.: * umundurowanie * wyposażenie * uzbrojenie * dokumenty, mapy * publikacje prasowe * zdjęcia f-szy, pojazdów, budynków i inne * stan osobowy jednostki Policji na terenie gm. Włoszakowice i powiatu leszczyńskiego. Szczegółowe informacje oraz pytania prosimy kierować tel. komórkowy ; tel. stacjonarny ; fax Z góry dziękujemy za okazaną pomoc

4 4 Nasze Jutro XXIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice Z RADY GMINY 25 lutego br. odbyła się XXIII Sesja Rady Gminy Włoszakowice. Obrady były prawomocne do podejmowania uchwał. W sumie przyjęto ich 12, w tym m.in. uchwały dotyczące: zmian w budżecie gminy na rok 2013, spraw związanych z planowaniem przestrzennym dla części obrębów geodezyjnych Bukówca Górnego, Dłużyny i Dominic, sprawy przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice, a także: 1. uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Włoszakowice (uchwała nr XXIII/175/2013); 2. uchwalenia regulaminu udzielania pomoc materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Włoszakowice (uchwała nr XXIII/176/2013); 3. ustalenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (uchwała nr XXIII/178/2013) i dopłaty do taryfowej grupy odbiorców usług (uchwała nr XXIII/179/2013); 4. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki (uchwała nr XXIII/183/2013). Ad.1. W związku z wejściem w życie zmian ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (chodzi o ustawę wprowadzającą m.in. podatek śmieciowy ) Rada Gminy była zobowiązana do ustalenia w formie regulaminu zasad utrzymania czystości i porządku n terenie naszej gminy. Ad.2. Zmiana uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom mieszkającym na terenie naszej gminy została podyktowana zmianą kwoty uprawniającej do otrzymania wspomnianej pomocy. Kwota ta wzrosła z 351 zł netto dochodu na osobę w rodzinie do 456 zł. Pomoc, tzw. stypendium, wypłacane jest w naszej gminie 2 razy w roku szkolnym: do 31 grudnia (za okres od 1 września do końca grudnia danego roku) i do 30 czerwca (za okres od 1 stycznia do końca czerwca danego roku). Wysokość stypendium jest zróżnicowana i ustalana na podstawie klasyfikacji według grup dochodowych. Ad.3. Od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 31 marca 2014 r. będą obowiązywać nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (zob. obok). Ad.4. Rada Gminy odstąpiła od propozycji wyodrębnienia w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki, ponieważ zadania realizowane przez gminę wykonywane są w poszczególnych wsiach, a sołtys i mieszkańcy są informowani o celowości i zakresie ich wykonywania. Utworzenie funduszu i wyodrębnienie środków nie miałoby wpływu na efekt końcowy. Podjęcie uchwały na rok budżetowy 2014 nie przesądza o możliwości wprowadzenia funduszu sołeckiego w latach następnych. WS Fundacja Rozwoju Urologii Leszczyńskiej Organizacja Pożytku Publicznego REGON: NIP: KRS: Leszno, ul. Rejtana 11/6, tel Szanowni Państwo Sposób przekazywania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego 1% podatku od dochodów osobistych przy składaniu rocznego sprawozdania finansowego PIT jest już dzisiaj bardzo uproszczony. W tym celu w deklaracji podatkowej składnej do właściwego Urzędu Skarbowego należy wyrazić wolę przekazania tego podatku określonej Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) i podać tylko nr KRS. Resztę formalności za podatnika dokona właściwy terytorialnie Urząd Skarbowy. Nasze konto: PKO BP S.A. I/O Leszno Przekazując 1 % podatku od dochodów osobistych Fundacji Rozwoju Urologii Leszczyńskiej wspierasz rozwój Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Za Fundację Rozwoju Urologii Leszczyńskiej Prezes mgr Marian Langner Prezydent Fundacji dr n. med. Jerzy Rajewski

5 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 5 Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o. we Włoszakowicach działając na podstawie art. 24 ust.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzenia w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 ze zmianami, ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 147 poz. 1033) O G Ł A S Z A taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie gminy Włoszakowice w okresie od 1 kwietnia 2013 r. do 31 marca 2014 r. 1. Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę. 2. Wysokość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków. 3. Wysokość stawki opłaty przyłączeniowej za odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego wynosi 120,00 zł netto. Do w/w opłaty przyłączeniowej dolicza się podatek VAT w wysokości 23%. Poszukujemy osób na stanowiska przedstawiciel handlowy oraz pracownik biurowy Wymagania : * wykształcenie min. średnie * obsługa komputera - Word, Excell, Corel, internet * komunikatywność i wysoka kultura osobista * prawo jazdy * znajomość j. angielskiego CV oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach przyjmie do pracy osobę w charakterze Opiekuna Sali Wiejskiej w Zbarzewie Praca na umowę zlecenie Szczegóły pod numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godz

6 8 Nasze Jutro 6 Nasze Jutro OGŁOSZENIA I N F O R M A C J A I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 26 lutego 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz składników majątkowych stanowiących własność Gminy Włoszakowice, oznaczonych numerami działek: /3 o powierzchni 2,3381 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Grotnikach, o powierzchni 0,3731 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Grotnikach, /1 o powierzchni 0,7759 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1l/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Grotnikach, /2 o powierzchni 0,2532 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Grotnikach, /7 o powierzchni 0,1033 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Grotnikach, /6 o powierzchni 0,4949 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Bukówcu Górnym, /1 o powierzchni 0,0100 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Bukówcu Górnym, /1 o powierzchni 0,0930 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Krzycku Wielkim, /3 o powierzchni 0,0090 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Krzycku Wielkim, /7 o powierzchni 0,0223 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Krzycku Wielkim, /8 o powierzchni 0,1538 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /4, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Krzycku Wielkim, /5 o powierzchni 0,5000 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /3, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej w Boguszynie, /3 o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej nr PO1L/ /8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, położonej we Włoszakowicach, Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy I N F O R M A C J A Kierownik Zarządu Dróg Gminnych informuje, że w dniu 15 lutego 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej, położonej w Krzycku Wielkim, oznaczonej numerami działek: 544/5, 544/6, 544/12 o łącznej powierzchni 2,0 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /1. Wyżej wymienione nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia w trybie przetargu nieograniczonego. Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 20 lutego 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy Włoszakowice, położonego we Włoszakowicach przy pl. 21 Października 3, na działce oznaczonej numerem 693/8 o powierzchni 74,07 m², objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /8, przeznaczonego do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 04 marca 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz części nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie Letnisku (obręb Grotniki), oznaczonej numerem działki 984, o powierzchni 0,0160 ha, objętej księgą wieczystą KW nr 25586, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej. I N F O R M A C J A Wójt Gminy Włoszakowice informuje, że w dniu 15 lutego 2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowej położonej we Włoszkowicach, oznaczonej numerem działki 529/3, o powierzchni 0,1892 ha, objętej księgą wieczystą KW nr PO1L/ /3, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany. O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98 poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice zawiadamia, przez obwieszczenie, o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Włoszakowice i Grotniki. Z a w i a d o m i e n i e Wójta Gminy Włoszakowice Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199 poz ze zmianami) zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowościach Włoszakowice i Grotniki. W związku z powyższym w oparciu o postanowienie Wójta

7 Gminy Włoszakowice może nastąpić przeprowadzenie oceny wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice pok. nr 116 w godzinach urzędowania. O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647) z a w i a d a m i a m o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr XIII/91/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wolnych od zabudowy na działkach położonych na terenie łącznika ekologicznego pomiędzy jeziorami Dominickim i Krzywce w obrębie ewidencyjnym Dominice oraz opracowania prognozy oddziaływania na środowisko. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, Włoszakowice, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie ww. planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice oraz składać wnioski, które zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227, nr 227 z późn. zm.) można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres: w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Włoszakowice. Wójt Gminy Włoszakowice mgr Stanisław Waligóra OGŁOSZENIA Nasze Jutro 9 OGŁOSZENIA Nasze Jutro 7 O G Ł O S Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice gmina Włoszakowice i o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania do ww. zmiany planu Na podstawie art.17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199 poz ze zmianami) z a w i a d a m i a m: - o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice uchwały Nr XXIII/186/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, - o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany planu. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29 pokój nr 117, Włoszakowice. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. planu miejscowego i prognozy oraz postępowania w jej sprawie w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia. Wnioski można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice albo w formie elektronicznej na adres: pl. Wniosek składany w formie elektronicznej nie wymaga podpisu elektronicznego. W temacie wniosku należy wpisać Prognoza zmiana planu Dominice. Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku lub uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Włoszakowice. Wójt Gminy Włoszakowice mgr Stanisław Waligóra Należy wypowiedzieć indywidualne umowy zawarte na odbiór odpadów W związku ze zmianą systemu gospodarki odpadami, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 roku, apelujemy o sprawdzenie treści umów zawartych na odbiór odpadów z firmami. Po sprawdzeniu treści umowy, w szczególności zapisu dotyczącego okresu wypowiedzenia tychże umów, należy dokonać pisemnego wypowiedzenia w ten sposób, aby umowa straciła ważność z dniem 30 czerwca 2013 roku. Od 1 lipca br. za zorganizowany system odbioru odpadów na terenie gminy Włoszakowice odpowiadać będzie gmina. Rafał Jagodzik Prezes Zarządu GZK Sp. z o.o. Włoszakowice

8 8 Nasze Jutro Podpisanie umowy na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla Sądzi i Krzycka Wielkiego 21 lutego br. w Urzędzie Gminy Włoszakowice podpisana została umowa na wykonanie projektu sieci kanalizacji sanitarnej dla Sądzi i Krzycka Wielkiego. Wykonanie projektu zostało zlecone Zakładowi Projektowo-Usługowemu IWRA Iwona Napierała-Piątkowska z Kościana. Umowę ze strony gminy Włoszakowice podpisał wójt Stanisław Waligóra przy kontrasygnacie Marii Rolki skarbnika gminy, a ze strony wykonawcy Iwona Napierała-Piątkowska. Podpisanie umowy nastąpiło w obecności radnych gminy Włoszakowice z Krzycka Wielkiego - Krystyny John i Ryszarda Nowaka, Marzeny Ratajczak sołtys Krzycka Wielkiego, Zenona Polocha radnego gminy i zarazem sołtysa Sądzi, Roberta Kasperczaka kierownika Biura Nieruchomości i Budownictwa UG Włoszakowice i zarazem członka komisji przetargowej oraz Pawła Dolaty i Wojciecha Piątkowskiego. Podsumowując to ważne dla mieszkańców Sądzi i Krzycka Wielkiego wydarzenie, jakim jest podpisanie wspomnianej umowy, Rafał Jagodzik prezes Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. zaznacza: że Prace projektowe, czyli nad dokumentacją budowlano-wykonawczą, rozpoczną się natychmiast. Przygotowanie dokumentacji, projektu, kosztorysu umożliwi otrzymanie pozwolenia na budowę. Dopiero po zakończeniu prac projektowych będziemy mogli planować dalsze działania. Prace nad projektem oraz budowa będą nadzorowane przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Firma IWRA została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego spośród 7 złożonych ofert i zaproponowała cenę za wykonanie usługi ,00 zł brutto. WS Spotkanie z sołtysem i radą sołecką Zbarzewa W Urzędzie Gminy Włoszakowice odbyło się 20 lutego br. spotkanie wójta gminy Włoszakowice z sołtysem i radą sołecką Zbarzewa. W spotkaniu udział wzięli: wójt Stanisław Waligóra, Jan Michalewicz sołtys wsi Zbarzewo, członkowie rady sołeckiej: Paweł Ławniczak, Piotr Lis, Zbigniew Kuśnierek, Wojciech Dworczak oraz Hanna Michalska radna gminy i Jerzy Michalski kierownik Zarządu Dróg Gminnych. Głównym tematem spotkania był stan dróg gminnych na terenie wsi. Rozmawiano o skutkach równania dróg i pogarszającym się stanie ich pasów jezdnych oraz poruszano takie sprawy jak: utwardzenie kolejnego odcinka drogi dojazdowej na pola, zaplanowanie budowy ścieżki rowerowej przy drodze głównej na odcinku ok 400 m (na wjeździe do Zbarzewa SPOTKANIA od strony Krzyżowca), wyrównanie płytek chodnikowych, wyrównanie drogi na łąki oraz zaplanowanie wzdłuż niej wycinki akacji i krzaków (wniosek o wycinkę złożył sołtys), wykonanie dodatkowych studzienek na odbieranie wody z drogi powiatowej w miejscach, gdzie stoi woda po opadach. Ponadto postanowiono przygotować wniosek do Zarządu Powiatu Leszczyńskiego o wycinkę drzew przy drodze w kierunku Jezierzyc Kościelnych na odcinku od wsi do lasu, a także przy drogach na Niechłód i Wschowę. Podczas spotkanie podjęto także temat przygotowań do tegorocznego turnieju wsi i dożynek. WS Spotkanie w sprawie promenady wokół Jeziora Dominickiego 4 marca z inicjatywy wójta gminy Włoszakowice odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice spotkanie w sprawie budowy ciągu pieszo-rowerowego dookoła Jeziora Dominickiego. W spotkaniu obok gminy Włoszakowice Stanisława Waligóry i pracowników Urzędu Gminy Włoszakowice udział wzięli: Irena Przezbór przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice, Ryszard Łopusiewicz nadleśniczy Nadleśnictwa Włoszakowice, przedstawiciele Stowarzyszenia Przyjaciół Boszkowa, przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Boszkowo, redaktor gazety ABC, przedstawiciele przedsiębiorstwa JOHN Grotniki. W trakcie spotkania uczestnicy przeprowadzili dyskusję w sprawie opracowania projektu ciągu pieszo-rowerowego dokoła Jeziora Dominickiego, który w okresie zimowym mógłby zostać wykorzystany jako trasa narciarska. Stwierdzono, że brak szlaku dookoła jeziora stanowi znaczne utrudnienie w komunikacji i obniża atrakcyjność miejscowości Boszkowo Letnisko. Wszyscy uczestnicy spotkania zadeklarowali pomoc w realizacji zamierzonego przedsięwzięcia. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego stanowiłoby swoisty bufor pomiędzy prywatnymi nieruchomościami. a nieruchomościami wchodzącymi w skład Jeziora Dominickiego. Umożliwiłoby również swobodne obejście jeziora dookoła, aktualnie znacznie utrudnione przez samowolne grodzenie nieruchomości aż do samego lustra wody. Uczestnicy spotkania zapoznali się z mapami określającymi granice nieruchomości Jeziora Dominickiego, na które po dokonaniu wizji lokalnej zostanie naniesiona szerokość określająca stały ląd, co umożliwi wstępne zaprojektowanie przebiegu ciągu pieszo-rowerowego. Uczestnicy spotkania zapoznali się także z planami dotyczącymi przebudowy ul. Dominickiej i budowy drogi na zapleczu ul. Dominickiej (byłej promenady). Mateusz Mroziński podinspektor ds. gospodarki nieruchomościami UG Włoszakowice

9 OSP Nasze Jutro 9 Młodzież zapobiega pożarom lutego br. w ZS Krzycko Wielkie odbyły się eliminacje gminne tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Konkurs, w którym od lat uczestniczy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z naszej gminy, ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży m.in. zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. Głównym organizatorem turnieju jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Na etapie gminnym eliminacje organizują i przeprowadzają: Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP we Włoszakowicach oraz gmina Włoszakowice. W tegorocznych eliminacjach gminy Włoszakowice wzięli udział uczniowie: ZS Bukówiec Górny, ZS Jezierzyce Kościelne, ZS Krzycko Wielkie i ZSO Włoszakowice. Młodzież startowała w trzech grupach wiekowych: grupa I - szkoła podstawowa, grupa II - szkoła gimnazjalna i grupa III - szkoła ponadgimnazjalna. Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych - przedstawieni poniżej - zostali wyłonieni po przejściu eliminacji pisemnych i ustnych. Będą reprezentować naszą gminę na kolejnym szczeblu rozgrywek - eliminacjach powiatowych OTWP Młodzież zapobiega pożarom, które odbędą się 7 marca br. w Lesznie. W grupie szkół podstawowych: 1.Dawid Wypych ZSO Włoszakowice, 2.Rafał Lórych - ZS Bukówiec Górny, 3.Weronika Majer ZS Krzycko Wielkie. W grupie szkół gimnazjalnych: 1.Monika Fliger ZS Bukówiec Górny, 2.Adam Płócieniczak ZS Krzycko Wielkie, 3.Dawid Grygiel ZS Jezierzyce Kościelne. W grupie szkół ponadgimnazjalnych: 1.Paweł Jojte ZSO Włoszakowice, 2.Roman Miś ZSO Włoszakowice. WS Spotkania sprawozdawcze w gminnych jednostkach OSP W jednostkach OSP działających na terenie naszej gminy trwały doroczne spotkania sprawozdawcze: Boszkowo, Zbarzewo, Bukówiec Górny, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Dominice, Włoszakowice, Sądzia, Dłużyna, Boguszyn, Krzycko Wielkie. Brali w nich udział członkowie poszczególnych jednostek, a także Stanisław Waligóra prezes ZOG ZOSP RP we Włoszakowicach, Robert Kasperczak komendant ZOG ZOSP we Włoszakowicach i Witold Porankiewicz samodzielny referent UG Włoszakowice ds. ochrony ppoż. i obronności. Podczas spotkań przedstawiano sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu z działalności w 2012 roku, a także sprawozdanie komisji rewizyjnej. Każdorazowo odtwarzana była także prezentacja multimedialna z działalności gminy Włoszakowice w 2012 r. Ponadto omawiany był plan działalności w jednostkach OSP na rok bieżący. WS Zdjęcie ze spotkania sprawozdawczego OSP Zbarzewo. Podziękowanie dla sekcji seniorek za bardzo dobry występ na Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w 2012 r. wręczają: Wojciech Dworczak prezes OSP Zbarzewo i Dawid Kuśnierek naczelnik OSP Zbarzewo

10 10 Nasze Jutro WYDARZENIA Roczek hali sportowo-środowiskowej we Włoszakowicach 9 marca br. minął rok od oficjalnego otwarcia największego i najnowocześniejszego obiektu sportowego w naszym regionie hali sportowo-środowiskowej przy ZSO Włoszakowice. Z tej okazji zarządca obiektu Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. przygotował urodzinowy program. Impreza była całodniowa i miała charakter otwarty. W programie znalazły się wyłącznie sportowe atrakcje. Najpierw rozegrany został dziecięcy turniej w piłce ręcznej o puchar prezesa zarządu GZK Sp. z o.o., potem gminny turniej wsi o puchar wójta gminy Włoszakowice. Wszystkie rywalizacje cieszyły się zainteresowaniem publiczności, która dzielnie dopingowała zawodników. W dziecięcym turnieju piłki ręcznej udział wzięły drużyny z Leszna, Kościana, Wolsztyna i Włoszakowic. Mimo młodego wieku zawodników rywalizacja była bardzo zacięta, a niektóre z meczy nie obyły się bez dramatycznych zwrotów akcji. Do takich zaliczyć można finałowy mecz Włoszakowice kontra Wolsztyn. W ostatnich minutach spotkania drużyna z Włoszakowic zmobilizowała siły i zdobyła zwycięskie gole. Warto w tym miejscu dodać, że jak zaznacza Jacek Matecki, trener włoszakowickich piłkarzy był to pierwszy poważny turniej chłopców z Włoszakowic. Mimo to stanęli oni na wysokości zadania i wspaniale poradzili sobie ze spięciem i nerwami w meczu o pierwsze miejsce. Sekcja dziecięca przy Gminnym Zakładzie Komunalnym spotyka się w ramach zajęć pozalekcyjnych. Chłopcy ćwiczą trzy razy w tygodniu i co najważniejsze przychodzą i chcą trenować, bo sprawia im to przyjemność i daje satysfakcję podkreśla Jacek Matecki. Rywalizacja dzieci w turnieju piłki ręcznej zakończyła się następującymi wynikami: 1. SPR GZK Włoszakowi- ce, 2. Wolsztyniak Wolsztyn, 3. Tęcza Kościan, 4. Real-Astromal Leszno. Nie mniejsze sportowe emocje towarzyszyły także gminnemu turniejowi wsi, w którym wystartowały reprezentacje: Jezierzyc Kościelnych, Zbarzewa, Skarżynia, Grotnik, Krzycka Wielkiego, Dłużyny, Bukówca Górnego i Włoszakowic. Drużyny były gorąco dopingowane przez sołtysów i mieszkańców swoich wsi. W ramach turnieju przeprowadzono 9 konkurencji zadania sprawnościowe i kwizy z wiedzy o gminie Włoszakowice. Pytania miały różny stopień trudności i jak się okazało odpowiedzi nie zawsze były oczywiste. W turnieju wsi o s t a t e c z n i e zwyciężyła drużyna z Włoszakowic. Drugie miejsce wywalczyli przedstawiciele Grotnik, a trzecie przedstawiciele Jezierzyc Kościelnych. Wszystkie reprezentacje otrzymały z rąk wójta Stanisława Waligóry pamiątkowe puchary. Ostatnią atrakcją urodzinowej imprezy był rozegrany wieczorem towarzyski mecz piłki ręcznej REAL Astromal Leszno kontra Wolsztyniak Wolsztyn (40:35). WS Wybrane imprezy i turniej na hali sportowo-środowiskowej marzec luty marca - turniej piłki siatkowej o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice. 10 marca - turniej halowej piłki nożnej Gimnazjów o Puchar Dyrektora ZSO Włoszakowice. 10 marca - międzyszkolny turniej sprawnościowy klas I III SP. 11 marca - turniej halowej piłki nożnej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice. 11 marca - pokazowy mecz piłki ręcznej I ligi MKS Arot Astromal Leszno - SPR II Chrobry Głogów 17 marca - turniej halowej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice. 14 kwietnia - turniej tenisa stołowego Co Co Chicken Cup kwiecień-czerwiec - zajęcia z piłki ręcznej dla dzieci ze szkół gminnych kwietnia - półfinały mistrzostw wielkopolski juniorów w szachach. 13 maja - turniej piłki ręcznej o Puchar Wójta Gminny Włoszakowice 15 czerwca - międzyszkolny turniej juniorów w piłkę ręczną o Puchar Wójta Gminy Włoszakowice 16 lipca-24 sierpnia - letnie zajęcia sportowo - rekreacyjne 5 września - pokazowy mecz piłki ręcznej I ligi MKS Arot Astromal Leszno - MKS Tęcza Kościan 5 września - utworzenie sekcji SPR GZK Włoszakowice wrzesień- październik - halowa liga piłki nożnej zakładu Werner Kenkel 6 października - Wielki Maraton Zumby Fitness 25 listopada -24 lutego Amatorska Liga Halowej Piłki Nożnej GZK Włoszakowice 14 stycznia -25 stycznia - zimowe zajęcia sportowo rekreacyjne (półkolonie)

11 Powiedzieli o korzystaniu z hali Zbigniew Majer, dyrektor produkcji firmy Werner Kenkel Sp. z o.o. w Krzycku Wielkim Firma korzysta z hali w ramach wynajmu 2 godziny w tygodniu w poniedziałki oraz w niedziele 3 godziny w cyklach dwumiesięcznych wiosną i jesienią w celu rozgrywania ligi zakładowej piłki halowej. Myślimy o organizacji rozgrywek sportowych dla pań, ale nie mamy jeszcze pomysłu. Wyposażenie hali, obsługa i porządek są na bardzo dobrym poziomie. Małym problemem było wietrzenie hali w czasie rozgrywek ligi na jesieni, ale zostało to szybko poprawione. Problemem jest świecące słońce, szczególnie teraz, kiedy wycięto jedyne drzewa, które trochę zasłaniały, ale wiem, że zarządzający myślą nad tym, aby coś z tym zrobić. Bardzo dużym problemem jest brak ubezpieczenia hali z tytułu nieszczęśliwych wypadków. Myślę tu zwłaszcza o turniejach i grach organizowanych przez GZK, tak jak to miało miejsce na Lidze Amatorskiej. W przyszłości niestety nie będziemy mogli brać udziału w takich turniejach. Rozmawiałem w tej sprawie z naszymi ubezpieczycielami, którzy byli bardzo zdziwieni, że organizator nie ubezpieczył się z tego tytułu. Nasze Jutro 11 WYDARZENIA Nasze Jutro 11 Od redakcji. W związku z poruszonym przez jednego z użytkowników hali tematem ubezpieczenia obiektu od nieszczęśliwych wypadków o wypowiedź poproszony został Rafał Jagodzik prezes zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., który zarządza obiektem. Taka jest praktyka Hala sportowo-środowiskowa nie ma ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków (NW), jak większość obiektów tego typu. Praktyka prowadzenia obiektów sportowych, na których prowadzone są różne imprezy sportowe, jest taka, że uczestnicy turniejów ubezpieczają się we własnym zakresie. Oczywiście drużyny są informowane o tym, że muszą lub powinny wykupić polisę NW, jeśli chcą przystąpić o rozgrywek. Hala ma oczywiście ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). wysłuchała Wiesława Strzymińska Gminne Forum Rolnicze w Bukówcu Górnym Dariusz Kociubiński, inżynier nadzoru w Nadleśnictwie Włoszakowice Nadleśnictwo Włoszakowice korzysta z hali sportowej we Włoszakowicach od początku oddania jej do użytku. Głównym celem spotkań naszych pracowników w tym nowoczesnym obiekcie jest doskonalenie umiejętności gry w piłkę siatkową. Od wielu lat spotykamy się w różnych obiektach sportowych na terenie Nadleśnictwa, jednakże możliwość gry na terenie hali daje nam pełny komfort. Zapewnione są wszystkie niezbędne warunki dotyczące utrzymania i wyposażenia. Podłoga posiada dobre parametry poślizgu i odbicia piłki oraz odpowiednią amortyzację, co nie jest bez znaczenia w grze w siatkówkę. Także jakość i ilość sprzętu do gry oraz jego dostępność ułatwia sprawne prowadzenie zajęć sportowych. Na podkreślenie zasługuje dobry kontakt z osobami prowadzącymi nadzór oraz obsługę obiektu, dzięki którym korzystanie z hali staje sie przyjemnością. Tadeusz Górny, dyrektor ZSO Włoszakowice Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej mają na hali zajęcia wychowania fizycznego codziennie od poniedziałku do czwartku. Z nowego obiektu korzystają również najmłodsi uczniowie klas I III w poniedziałki, wtorki i środy. We wtorki i czwartki odbywają się zajęcia pozalekcyjne, w ramach SKS: piłka nożna, siatkowa, ręczna, zajęcia taneczne cheerleaders, siłownia. Ponadto organizowane są turnieje, zawody, apele i uroczystości szkolne, np. zawody klas I III, mikołajkowy turniej piłki siatkowej kobiet, powiatowe mistrzostwa w piłkę siatkową (gimnazjum), uroczystość XX-lecia LO Włoszakowice, akademia z okazji Święta Niepodległości, apel z okazji Święta Patrona Szkoły. W środy hala jest wynajmowana na 1 godzinę dla pracowników szkoły w ramach funduszu socjalnego. Wyposażenie i utrzymanie hali jest na bardzo dobrym poziomie, grający czują się tam komfortowo. Obsługa hali jest bardzo miła. Świetnie układa się współpraca z panem Krzysztofem Kaczmarkiem specjalistą ds. zarządzania halą sportową. 1 marca na sali wiejskiej w Bukówcu Górnym odbyło się Gminne Forum Rolnicze. Spotkanie zostało zorganizowane przez Radę Powiatową Wielkopolskiej Izby Rolniczej wspólnie z gminą Włoszakowice. Otwierający forum Stanisław Waligóra wójt gminy Włoszakowice podkreślił, że warto szukać informacji i korzystać z możliwości wymiany doświadczeń. Gminne Forum Rolnicze jest pod tym względem dobrą okazją do poszerzenia wiedzy na różne branżowe tematy, ponieważ formuła spotkania poza wystąpieniami prelegentów zakłada również czas na pytania z sali i dyskusje nad najbardziej interesującymi zagadnieniami. Podczas piątkowego spotkania w Bukówcu Górnym poruszono wiele tematów, między innymi kwestie związane z wysokością emerytur rolniczych, funduszami dla rolnictwa, działaniami prowadzonymi przez ARiMR oraz WODR na terenie powiatu leszczyńskiego, zmianami ustawy o ochronie roślin. Głos zabrali: Iwona Grzempczyńska kierownik Placówki Terenowej KRUS w Lesznie, Janusz Perski kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Lesznie, Jacek Gmerek z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lesznie, Michał Piątek kierownik Delegatury WIORIN w Lesznie, Paweł Kochański prezes Agencji Nasiennej w Lesznie, Katarzyna Zielińska Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Zespół Doradczy w Lesznie oraz Krzysztof Kwiatoń przewodniczący Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej. Uczestnicy spotkania mogli ponadto zasięgnąć informacji w punktach informacyjnych: Banku Gospodarki Żywnościowej (Bank BGŻ) i Regionalnego Centrum Mikroorganizmów z Leszna. WS

12 14 Nasze Jutro HISTORIA 12 Nasze Jutro PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Tego jeszcze nie było: komis odzieżowy EM Styl Butique Przy ulicy Chopina we Włoszakowicach od lutego br. działa komis odzieżowy EM Styl Butique. To kolejny punkt w minipawilonie przy Chopina (działają tu już salony: fryzjerski i kosmetyczny), którego oferta skierowana jest głównie do pań. Komis prowadzi Marta Paczkowska, właścicielka mieszczącego się po sąsiedzku zakładu EM Styl Studio Salon fryzjerski, która przyznaje, że inspiracją do założenia takiego punktu były własne doświadczenia: Sama kiedyś przez przypadek weszłam do komisu zaciekawiona świetną wystawą. Kupiłam tam wiele niepowtarzalnych rzeczy a zapłaciłam o wiele mniej niż w jakimkolwiek sklepie z odzieżą w typowej galerii handlowej. Komis a nie second hand Myśląc o otwarciu komisu pani Marta wyszła z założenia, że każda kobieta coś kupuje, a potem tego nie nosi z różnych względów. Do lumpeksu nie można oddać rzeczy, a do komisu tak, i mieć z tego jakieś pieniążki. Trudno się z tym nie zgodzić. Poza tym zasady działania punktu są proste i przejrzyste. Przyjmowane są rzeczy nowe oraz używane, ale w dobrym stanie tzn. niezniszczone, niepoplamione, wyprane i wyprasowane. Przy czym odzież przyjmowana jest sezonowo, czyli z myślą o nadchodzącym sezonie (z końcem zimy przyjmowane są już tylko ubrania na wiosnę i lato). Rzeczy przyjmowane są na sztuki, nie na kilogramy. Każda rzecz jest wyceniana przez klienta, który ponadto podpisuje z właścicielką umowę cywilno-prawną. Rzeczy oddane w komis są wprowadzane do sprzedaży możliwie najszybciej po wycenieniu, opisaniu i ponumerowaniu. Rozliczenie następuje po miesiącu. W przypadku gdy dana rzecz nie została sprzedana, można ją dalej wystawiać po obniżce ceny. Co bardzo ważne: dane osób pozostawiających rzeczy w komisie nie są podawane kupującym i na odwrót. Można kupić to, co można oddać Asortyment EM Styl Butique jest imponujący (cały czas liczba rzeczy w EM Styl Butique ul. Chopina 58, Włoszakowice, tel od wtorku do piątku: ; sobota: Rzeczy można pozostawić po godz ww. dniach pracy ofercie to około 1000 różnych ubrań i przedmiotów). Można kupić tu wszelkiego rodzaju odzież. Jest bardzo duży wybór ubranek dla niemowląt czy wizytowych sukienek. Poza tym oczywiście są wszystkie inne elementy garderoby (poza bielizną), a także: stroje kąpielowe, galanteria skórzana, buty, sztuczna biżuteria. Pani Marta podkreśla, że można u niej zostawić do sprzedaży także zabawki dziecięce i niektóre sprzęty np. krzesełko do karmienia malucha. Naturalnie muszą być one niezniszczone i za rozsądną cenę. Stylowo za rozsądną cenę W komisie można kupić za atrakcyjną cenę ubrania niezniszczone i do tego markowe, czy wręcz unikatowe. Większość rzeczy pochodzi z innych regionów. Co więcej można złożyć zamówienie na rzecz, która nas szczególnie interesuje. Jeśli taka, poszukiwana przez nas rzecz, pojawi się wśród oddanych do sprzedaży, właścicielka kontaktuje się z zainteresowaną osobą. WS Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które złożyły nam życzenia i kwiaty z okazji 64. rocznicy ślubu i 90. rocznicy urodzin Józefa Helena i Józef Murynowie

13 Z początkiem lutego oficjalnie udostępnione zostały wszystkie atrakcje największego kompleksu wypoczynkowego w naszej gminie Hotelu Sułkowski w Boszkowie (SUŁKOWSKI Conference & Resort).vPonad 150 miejsc noclegowych i restaurację uruchomiono już na początku grudnia ubiegłego roku. Natomiast od 1 lutego br. ruszyły oficjalnie: bowling i Regionalna Liga Bowlingowa (od 7 lutego), do której mogą zgłaszać się drużyny firmowe, rodzinne czy po prostu złożone z przyjaciół. Trzeba przyznać, że oferta odnowionego Sułkowskiego jest bogata. To obiekt w którym można wypoczywać z rodziną, zorganizować wesele, przeprowadzić konferencję czy firmową imprezę integracyjną. Ponadto to miejsce z jedynym w Polsce Spa pod Chmurką umiejscowionym nad samym brzegiem Jeziora Dominickiego. Z gorącej skandynawskiej 8- osobowej balii czy fińskiej sauny w beczce można bezpośrednio wskoczyć do orzeźwiającej wody w jeziorze. Jak zaznacza Mateusz Zieliński, dyrektor sprzedaży Hotelu Sułkowski w Boszkowie, w najbliższych tygodniach ruszy rewitalizacja elewacji Restauracji La Perla i budowa łącznika między Hotelem Sułkowski a restauracją. Takie rozwiązanie pozwali gościom na swobodne przemieszczanie się między dwoma budynkami nawet przy deszczowej pogodzie. Co ważne atrakcje boszkowskiego hotelu nie są zarezerwowane tylko dla hotelowych gości. Mogą korzystać z XXVIII HISTORIA Nasze Jutro 15 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Nasze Jutro 13 Sułkowski działa pełną parą 2013 PROGRAM ZAWODÓW: godz wydawanie numerów startowych godz start do biegu na dystansie 1 km godz start do biegu głównego na dystansie 15 km godz start do biegów na dystansach 2 i 5 km godz start do biegu przedszkolaków - wręczenie nagród w biegach młodzieżowych godz uroczystość zakończenia nich również mieszkańcy okolicznych miejscowości. To właśnie dla nich przewidziane zostały korzystne rabaty, które można uzyskać np. przy rezerwacji bowlingu i spa w recepcji hotelowej. Więcej informacji i pełna oferta: WS Fot. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Bukówcu Górnym oraz Gmina Włoszakowice z a p r a s z a j ą n a XXVIII Bieg Sokoła XVI MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY 7 kwietnia (niedziela) 2013 roku W TYM BIEGU JEST POGODA DLA BIEGACZY!!!

14 14 Nasze Jutro Wiadomości przedszkolne Bukówiec Górny 8 lutego na salę Wiejskiego Domu Kultury w Bukówcu Górnym na zaproszenie przedszkolaków z przedszkola w Bukówcu Górnym przybyli ich babcie i dziadkowie. Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle zrozumienia dla swoich wnuków i ich małych problemów. Dzieci pod okiem swoich pań Magdaleny Skorupińskiej, Renaty Dworczak-Misiek i Natalii Dolaty - przygotowały wiele atrakcji: śpiewały piosenki i pięknie, bez tremy, recytowały wiersze. Następnie każda babcia i każdy dziadek otrzymali laurkę i kwiatek-prymulkę. Po części oficjalnej był czas na pogawędki przy kawie i przepysznym cieście upieczonym przez mamy przedszkolaków. Na zakończenie każdy wnuczek i wnuczka mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze swoimi ukochanymi babciami i dziadkami. Magdalena Skorupińska Krzycko Wielkie Z ŻYCIA PRZEDSZKOLI i ŚDS Włoszakowice, ul. Spokojna Przedszkole przy ul. Spokojnej uroczystość Dnia Babci i Dziadka zorganizowało w Gminnym Ośrodku Kultury we Włoszakowicach. W ten wyjątkowy dzień sala pękała w szwach od licznie przybyłych gości. Tymi gośćmi byli babcie i dziadkowie, którzy zostali zaproszeni przez swoje wnuczęta oraz Marek Wodawski - podinspektor ds. oświaty i ochrony zdrowia w UG Włoszakowice. Dzieci w grupach ze swoimi wychowawczyniami przygotowały dla zaproszonych gości niespodzianki. Przedszkolaki z wypiekami na twarzy recytowały wierszyki, śpiewały piosenki oraz składały życzenia. Nie zabrakło też teleturnieju Familiada przygotowanego przez Ludmiłę Walkowiak oraz scenki artystycznej przygotowanej przez Anitę Kiełbasiewicz, Ewę Majer oraz Darię Kiącę. Babcie i dziadkowie z zachwytem wpatrywali się w swoje pociechy. Przedszkolaki wykonały dla swoich ukochanych babć i dziadków przepiękne upominki. Po występach przy słodkim poczęstunku zaproszeni goście dzielili się swoimi wrażeniami. Anita Kiełbasiewicz Z życia ŚDS Bal ostatkowo-walentynkowy Dzień przed środą popielcową w naszym domu była fantastyczna zabawa z racji hucznego świętowania podkoziołka. Zabawę rozpoczęliśmy od krótkiego wprowadzenia w zwyczaje ostatkowe oraz wielkopostne tradycje. Następnie tańczyliśmy, a pomiędzy tańcami p. Asia organizowała dla nas różne konkurencje. Z tej racji, że bal ostatkowy połączyliśmy z walentynkami, zawitał do nas listonosz, który wręczył walentynki, a p. Krzysztof w imieniu pracowni krawiecko dziewiarskiej wręczył każdemu piękne pluszowe serduszko. Izabela M. Popielec Dnia 7 marca przedszkolaki z grupy 4- i 5-latków z wychowawczynią Natalią Krzelowską odwiedziły Bibliotekę Publiczną w Krzycku Wielkim. Dla większości dzieci było to pierwsze spotkanie z biblioteką i książkami. Pani bibliotekarka opowiedziała dzieciom o pracy w bibliotece. W czasie wizyty dzieci dowiedziały się, skąd się biorą książki w bibliotece, co oznaczają numerki napisane w książkach, jakie warunki należy spełnić, aby stać się czytelnikiem biblioteki oraz w którym miejscu są umieszczone dla nich bajeczki. Następnie dzieci obejrzały nowe książki zakupione przez GBP we Włoszakowicach z myślą o naszych najmłodszych czytelnikach. Na koniec spotkania bibliotekarka przeczytała dzieciom kilka krótkich bajek. Warto dodać, że w Bibliotece Publicznej dwa razy w miesiącu (w czwartki) odbywają się zajęcia plastyczne z dziećmi. Z dotychczasowych prac sporządzona została wystawa, którą można oglądać w siedzibie biblioteki. Bożena Marcinkowska Bardzo duże znaczenie ma dla nas fakt, że każdego roku w Środę Popielcową możemy zjednoczyć się w modlitwie we włoszakowickim kościele parafialnym. Tak było i tym razem, nie zabrakło nikogo. W ten sposób mamy możliwość właściwego wejścia w okres Wielkiego Postu, za co serdecznie dziękujemy ks. proboszczowi i ks. wikaremu. Rada Domu Z higieną i zdrowiem za pan brat 21 lutego był dla nas dniem pod hasłem Z higieną i zdrowiem za pan brat, który zorganizowany został przez p. Monikę oraz p. Marysię. Na pierwszych zajęciach mieliśmy rozwiązać test wiedzy oraz namalować Zdrowoludka. Drugie zajęcia przebiegły na wspólnym podsumowaniu testu, a także pogadance na temat higieny osobistej w formie przypomnienia wiadomości. Przeprowadzone zostały także konkurencja czyste ręce oraz scenka Zdrowoludek u lekarza. Paweł P.

15 Oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Procedura stwierdzenia nieważności małżeństwa Nasze Jutro 11 Z ŻYCIA KOŚCIOŁA Nasze Jutro 15 Nie trzeba być bardzo wnikliwym obserwatorem, by zauważyć, że instytucja małżeństwa i rodziny przeżywa kryzys. Nie jest moim celem analiza przyczyn i skutków takiego zjawiska. Chciałbym zająć się tematem, który dla przeciętnego katolika jest dość obcy, a mianowicie kwestią tego, co błędnie nazywa się rozwodem kościelnym. Na początek z całą mocą należy podkreślić, że według nauki Kościoła, małżeństwo ważnie zawarte i dopełnione jest bezwzględnie nierozerwalne. Podstawą takiego stanowiska są słowa Pana Jezusa: Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela (Mk. 10,9). Są jednak sytuacje, gdy małżonkowie się rozstają. Najczęściej biorą wtedy rozwód cywilny i uważają, że jest po sprawie. Tymczasem problem dopiero się zaczyna. Osoby rozwiedzione nie ze swojej winy i żyjące samotnie nie mają żadnych konsekwencji. Natomiast osoby, które są rozwiedzione i zawarły nowy związek (nie ma znaczenia czy cywilnie zalegalizowany, czy nie) nie mogą przystępować do Sakramentów Św., ani np. pełnić roli rodziców chrzestnych. To samo dotyczy osób, które z rozwiedzionym/ą się związały. Wiele osób, podczas rozmowy przy różnych okazjach, wspomina, że cierpi w związku z niemożliwością przystąpienia do Komunii Św. Część z tych osób nawet nie wie, że istnieje możliwość uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa. Obowiązują tu jednak inne reguły niż w przypadku rozwodu cywilnego. Przede wszystkim sprawa toczy się przed sądem duchownym (w naszej archidiecezji jest to Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu) i w niewielkim tylko stopniu przypomina proces w sądzie cywilnym. Zaczyna się od złożenia pozwu przez męża czy żonę. W pozwie należy wskazać, na jakiej podstawie sąd miałby stwierdzić nieważność małżeństwa. I tu kwestia bardzo ważna, jeśli nie najważniejsza: sąd bada czy małżeństwo było ważne W MOMENCIE JEGO ZAWIERANIA. Aby orzec nieważność, przeszkoda czy wada musiała istnieć w chwili ślubu. I tego trzeba dowieść przed sądem. Odbywa się to na podstawie zeznań świadków. Nie ma znaczenia, czy strona pozwana zgłosi się na wezwanie sądu, czy nie. Wyrok może zapaść bez jej zeznań. Do pozwu należy dołączyć listę świadków, czyli osób, które są w stanie odpowiedzieć na pytania związane z okresem przed ślubem i po nim. Nie ma więc sensu podawać jako świadków znajomych, których poznaliśmy dopiero po ślubie albo własnych dzieci. Chyba że jesteśmy z nimi w takich relacjach, że szczerze im zwierzaliśmy się z naszych problemów. Po zapoznaniu się z pozwem sąd przesłuchuje strony najczęściej w swojej siedzibie. Znów nie przypomina to procesu cywilnego. Świadkowie natomiast (i czasem strony) przesłuchiwani są w swoich parafiach. Sąd przesyła do parafii zestaw pytań dla świadka i ksiądz spisuje odpowiedzi, a potem wysyła je do sądu. Warto tu wspomnieć, że księdza przesłuchującego i ewentualnego notariusza obowiązuje tajemnica i nie może on zdradzić, czego dowiedział się podczas przesłuchania. Po analizie wszystkich zeznań sąd wydaje wyrok, czyli uznaje małżeństwo za ważne lub nie. Niezależnie od treści wyroku jest on przesyłany do zatwierdzenia w II instancji. Dla sądu poznańskiego jest to sąd duchowny w Warszawie. Dopiero przy dwóch równobrzmiących wyrokach sprawa jest zakończona. Jeśli wyroki różnią się od siebie (niezmiernie rzadkie przypadki), decyzję podejmuje trybunał w Rzymie, który zwykle wyznacza jeden z sądów w kraju, z którego sprawa pochodzi. I jeszcze jedna kwestia, bardzo ważna. Stwierdzenie nieważności to w żadnym wypadku nie jest rozwód. Rozwód to bowiem zakończenie, poprzez wyrok sądu, trwającego dotąd małżeństwa. Stwierdzenie nieważności przez sąd kościelny oznacza, że właściwie tego małżeństwa nigdy nie było. W momencie ślubu występowała wada, która sprawiła, że małżeństwo nie zostało zawarte, chociaż na zewnątrz wszystko odbyło się jak zawsze. Katalog tych wad, przynajmniej najczęściej występujących, postaram się przybliżyć Czytelnikom w kolejnych miesiącach. ks. Piotr Przydrożny Kościół katolicki dopuszcza możliwość uzyskania stwierdzenia nieważności małżeństwa. Obowiązują tu jednak inne reguły niż w przypadku rozwodu cywilnego Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą ks.j.twardowski Serdeczne podziękowania wszystkim, którzy okazali serce, przyjaźń i pomoc w bolesnych dla mnie chwilach oraz wzięli udział w ostatnim pożegnaniu śp. Sławomira Samola ks. proboszczowi Markowi Kanteckiemu organiście, ministrantom, panu Antoniemu Marcinkowi, panu Edmundowi Gądowi i delegacji z firmy, rodzinie, kolegom, przyjaciołom, sąsiadom, znajomym, za modlitwę, ofiarowane komunie św., zamówione intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty oraz liczny udział w Jego ostatniej drodze składa Siostra

16 16 Nasze Jutro REKLAMY Nowe atrakcyjne pakiety kont osobistych w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach Chcąc sprostać oczekiwaniom klientów Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach stworzył specjalne pakiety dostosowane do wieku i potrzeb klientów. W swojej ofercie Bank posiada 4 pakiety: Pakiet IMPULS - dla osób do 30 roku życia - prowadzenie konta 0 zł Pakiet PRIORYTET - dla osób od 31 do 59 roku życia - prowadzenie konta 5 zł, Pakiet KONKRET - dla osób powyżej 60 roku życia - prowadzenie konta 1 zł Pakiet E-KONTO - pakiet internetowy - prowadzenie konta 0 zł, Cechą charakterystyczną wszystkich pakietów jest: * opłata za prowadzenie konta już od 0 zł * 0 zł za otwarcie konta * 0 zł za wpłaty na konto * 0 zł- za wypłaty z konta * 0 zł za przelewy na rachunki BS Włoszakowice * 0 zł za kartę do bankomatu * 0 zł za wypłaty z bankomatów SGB * Tylko 1,30 zł za wypłatę z obcych bankomatów (niezależnie od wypłacanej kwoty). 18 stycznia 2013 roku w siedzibie SGB-Banku S.A. odbyło się losowanie nagród dla Lokat SGB Wiosna Wśród klientów BS Włoszakowice rozlosowano nagrody telewizor LED 40 (nagroda II stopnia fundowana przez BS Włoszakowice) oraz po raz pierwszy jednemu z klientów przypadła nagroda I stopnia (fundowana przez SGB-Bank S.A.), jaką był skuter Romet. Szczęśliwym zwycięzcom serdecznie gratulujemy oraz zapraszamy do udziału w loteriach Lokat SGB. Kredyt Cztery pory roku MASZ PIT? WIĘC ZAPRASZAMY! WIOSENNY KREDYT DLA CIEBIE MAMY! u Przyznawany do wysokości zł, nie więcej jednak niż: * 300% poborów netto (pobory małżonków mogą być sumowane) * dla rolników 500 zł na 1 ha użytków rolnych * dla osób prowadzących działy specjalne 500 zł na 100 m 2 uprawy; u Okres spłaty: do 18 miesięcy; u ATRAKCYJNE OPROCENTOWANIE: 9,90% w stosunku rocznym (oprocentowanie stałe); u Atrakcyjna PROWIZJA dla klientów posiadających rachunek w BS Włoszakowice 3%; u MINIMUM FORMALNOŚCI wystarczy przedstawić PIT za 2012r.; u Okres trwania promocji: od 1 MARCA 2013 r. do 31 MAJA 2013 r. Zbuduj swój wymarzony dom z Nami! Kredyt mieszkaniowy Korzyści * ATRAKCYJNA prowizja za udzielenie kredytu * 0 % prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu * długi okres kredytowania do 30 lat Warunki kredytu * maksymalna kwota kredytu zł * odroczenie spłaty kapitału do 24 miesięcy * spłata kredytu w ratach równych lub malejących * zabezpieczenie hipoteczne Oprocentowanie WIBOR 3M + marża już od 1,80% Wysokość marży uzależniona jest od: * posiadania konta osobistego * okresu kredytowania * wartości wskaźnika LTV NIE PRZEGAP OKAZJI! PROWIZJA ZA UDZIELANIE KREDYTU JUŻ OD 1% * * dla klientów, którzy złożą wnioski kredytowe w okresie od 1 maja 2013 r. do 31 maja 2013 r. Przykład reprezentatywny dla kredytu gotówkowego okolicznościowego: dla kredytu w kwocie zł na 18 miesięcy, po ustanowieniu zabezpieczenia, dla oprocentowania 9,90% i prowizji 3%, przy uwzględnieniu posiadania przez klienta konta osobistego w BS Włoszakowice - RRSO wynosi 17,52%. Całkowity koszt kredytu wynosi 619,22 zł. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu + całkowity koszt kredytu) wynosi 5.619,22 zł. Maksymalna rata kredytu (malejące raty kapitałowoodsetkowe) 317,74 zł. Koszty zabezpieczeń (ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy) 79,20 zł. Dla kredytu w kwocie zł na 15 lat, po ustanowieniu zabezpieczenia, dla oprocentowania 6,09% przy marży 1,95% i prowizji 1,60%, raty annuitetowe, przy uwzględnieniu posiadania przez klienta konta osobistego w BS Włoszakowice od ponad 6 miesięcy oraz dla wskaźnika LTV < 60% - RRSO wynosi 6,61%. Całkowity koszt kredytu (odsetki, opłaty, prowizje i marża) wynosi ,62 zł. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu + całkowity koszt kredytu) wynosi ,62 zł. Raty kredytu (równe raty kapitałowo-odsetkowe) 764 zł. Koszty zabezpieczeń (hipoteka) 424 zł Szczegóły w: Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29a, nr tel.: , , i Filii Banku w Krzycku Wielkim ul. Szkolna 1 nr tel.:

17

18 WODSTAL Nowa poszerzona oferta branży elektrycznej Zapraszamy elektryków klientów indywidualnych Tel ; O f e r u j e m y: KOLEKTORY SŁONECZNE Z DOTACJĄ 45% KOTŁY NA EKOGROSZEK Z DOTACJĄ GMINNĄ PLAC 21 PAŹDZIERNIKA włoszakowice Tel ; ;

19

20 Gminny Dzień Kobiet Bukówiec Górny, 8 marca 2013 r.

KALENDARZ IMPREZ 2013r

KALENDARZ IMPREZ 2013r KALENDARZ IMPREZ 2013r Data Wydarzenie Organizator Miejsce 6 styczeń Uroczystość opłatkowa styczeń Związek Emerytów i Rencistów 7 styczeń Spotkanie Noworoczne 13 styczeń 14 styczeń 25 styczeń 16 styczeń

Bardziej szczegółowo

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ

IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ Powiat Pabianicki ORGANIZATOR: Starostwo Powiatowe w Pabianicach ul. Piłsudskiego 2 95-200 Pabianice tel. 42 225 40 00 REGULAMIN IV POWIATOWEGO TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ pod Patronatem Starosty Pabianickiego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK

KALENDARZ IMPREZ REKREACYJNO- SPORTOWYCH NA 2015 ROK IMPREZA TERMIN MIEJSCE CHARAKTERSYTYKA ZADANIA Styczeń Rozgrywki ligowe dla rozgrywek- soboty, pasjonatów piłki halowej. IV Nidzicka Liga Piłki Ferie z od 27.01.2015 IV Nidzicka Liga Piłki Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU. I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH ZADANIACH PUBLICZNYCH W 2014 ROKU I. Zadanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. Nazwa zadania: Prowadzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolica

Bardziej szczegółowo

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015

Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad Prosną zaplanowanych na rok 2015 Kalendarium wydarzeń sportowych, turystycznych i rekreacyjnych odbywających się na terenie Miasta i Gminy Grabów nad zaplanowanych na rok 2015 Lp. Nazwa wydarzenia Termin Zasięg imprezy* Miejsce wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom

Regulamin. Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Młodzież Zapobiega Pożarom Załącznik nr 94/18/2004 do uchwały Prezydium ZG 20SP z dnia 16 grudnia 2004 r. Regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom I. Cel Turnieju Ogólnopolski Turniej Wiedzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo.

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo. Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2015 z udziałem instytucji kultury w Gminie. Lp. Nazwa imprezy Termin Miejsce imprezy Organizator/współorganiza tor Opis imprezy Uwagi 1. XXIII

Bardziej szczegółowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo

Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Bobrowo Harmonogram planowanych konkursów i imprez gminnych w roku 2016 z udziałem instytucji kultury w Gminie Lp. Nazwa imprezy Termin 1. 2. 3. 4. XXIV FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 10 styczeń 2016

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń

Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń. w Gminie Wieruszów w roku 2013. Styczeń Kalendarz Uroczystości, Imprez, Wydarzeń w Gminie Wieruszów w roku 2013 Styczeń 1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2 Uroczyste obchody rocznicy Wyzwolenia Wieruszowa 3 VIII Konkurs wokalany

Bardziej szczegółowo

Turniej Orlik Basketmania 2013

Turniej Orlik Basketmania 2013 Turniej Orlik Basketmania 2013 O TURNIEJU PO RAZ trzeci, w 8 województwach, na obiektach wybudowanych w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 zagramy w koszykówkę na szeroką skalę w turnieju Orlik Basketmania.

Bardziej szczegółowo

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015

PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 PLAN IMPREZ KULTURALNYCH, ROZRYWKOWYCH I EDUKACYJNYCH GMINY MALECHOWO W 2015 Lp. Nazwa imprezy Organizator Planowany termin Miejsce 1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2. Dzień Babci i Dziadka Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM

REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM REGULAMUN OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM I. CEL TURNIEJU Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom ( OTWP ) ma na celu popularyzowanie przepisów

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej

JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Szkoła Futbolu Warszawa Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej JuniorCup - jesień 2013 Ogólnopolski Turniej piłki nożnej pod balonem Terminy Rocznik 2003: 30.11-01.12.2013 Rocznik 2001:

Bardziej szczegółowo

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP

VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP Informator dla Animatorów /ów turniejów eliminacyjnych na Orlikach VI Turniej Orlika o Puchar Premiera RP I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. Sesja Rady Miejskiej w Książu Wlkp. 14 kwietnia 2008 roku Sprawozdanie z działalności Burmistrza Książa Wlkp. w okresie od 11 marca do 14 kwietnia 2008 r. 1. 11 marca 2008 r. spotkanie z Dyrektorem Banku

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014

Kalendarz imprez. kulturalnych i sportowych na rok 2014 Kalendarz imprez kulturalnych i sportowych na rok 2014 DATA IMPREZA ORGANIZATOR/MIEJSCE Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Zgodnie z harmonogramem rozgrywek OZPN Leszno Rozgrywki seniorów w

Bardziej szczegółowo

Kraśnik 26-27.05.2012 r.

Kraśnik 26-27.05.2012 r. XX LAT SOS WIOSKI DZIECIĘCEJ W KRAŚNIKU XVIII BIEG PO UŚMIECH Kraśnik 26-27.05.2012 r. Z radością informujemy Państwa o kolejnej edycji BIEGU PO UŚMIECH. Impreza zapoczątkowana w 1994 roku ma formułę biegów

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY na 2009r. Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu gminy (Uchwała Nr IV/53/99 Rady Gminy w Kruklankach z dnia 30 lipca 1999 r.) Wójt Gminy opracował projekt budżetu,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

SPORTOWE FERIE W POZNANIU

SPORTOWE FERIE W POZNANIU SPORTOWE FERIE W POZNANIU Już za parę dni w Wielkopolsce rozpoczynają się ferie zimowe, jak co roku Wydział Kultury Fizycznej wraz z Poznańskimi Ośrodkami Sportu i Rekreacji przygotowały bogaty program

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK

KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK KALENDARZ DZIAŁAŃ KULTURALNYCH I SPORTOWYCH NA 2014 ROK Lp. Miesiąc Nazwa działania Odpowiedzialny Planowana data 1 Styczeń Dzień Babci i Dziadka II Festiwal kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych Konkurs

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by

KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by KS Prądniczanka to klub związany z dzielnicą Prądnik Czerwony od 1921 roku. Mało prawdopodobne, aby któremuś z ówczesnych założycieli marzyło się, by 90 lat później w tym samym miejscu nadal uprawiano

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji.

Protokół Nr IV/2015. z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku. Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Protokół Nr IV/2015 z sesji Rady Gminy w Lelkowie w dniu 31 marca 2015 roku Ad. pkt.1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Stec otworzył obrady sesji

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie

Ad. 3 Zapoznanie się z aktualną sytuacją Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Lubartowie PROTOKÓŁ Nr 32/13 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w Lubartowie przy ul. Kościuszki 1 w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny

Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Zamość, dnia 30.03.2012r Szanowni Państwo Redaktorzy Naczelni Dzienników, Czasopism i Mediów Elektronicznych Zamojszczyzny Uprzejmie informuję, iż dnia 11 kwietnia 2012r. (środa) na obiektach Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku

P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku P R O T O K Ó Ł Nr 36/13 Komisji Gospodarczej Rady Gminy w dniu 13 marca 2013 roku Posiedzenie trwało od godz. 10 00 do 14º w sali Urzędu Gminy Suwałki. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 1. Piotr

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator

Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator Współorganizator Kalendarz imprez i uroczystości organizowanych przez Urząd Gminy Bralin, placówki oświatowe, sołectwa, stowarzyszenia, parafie i inne podmioty 2014 rok Lp. Miesiąc Data Nazwa imprezy, uroczystości Organizator

Bardziej szczegółowo

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok Ramowy plan pracy Rady Miejskiej na 2014 rok 28 stycznia 2014 r. 25 marca 2014 r. 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym

XVIII Mistrzostwa Polski Rzeczoznawców Majątkowych w Tenisie Ziemnym POLSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW WYCENY NIERUCHOMOŚCI ODDZIAŁ w OLSZTYNIE PSRWN 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1, pok. 310, III p., tel./ fax 89 521 49 60 www.psrwn.olsztyn.pl; biuro@psrwn.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

Z życia gminy Leśniowice

Z życia gminy Leśniowice Z życia gminy Leśniowice Nr 44 25-31 października 2013 r. Ślubowanie klasy I w SP Sielec W dniu 25 października 2013 r. w Szkole Podstawowej w Sielcu odbyło się ślubowanie klasy udział wzięli: Pan Wiesław

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM

R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM R E G U L A M I N XVI REGIONALNYCH ZAWODÓW RADNYCH, WÓJTÓW, BURMISTRZÓW, PREZYDENTÓW I STAROSTÓW W TENISIE STOŁOWYM O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO MARKA WOŹNIAKA WITKOWO, 7 LUTY 2015 ROK

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku

Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Protokół Nr IV/XLVII/06 z sesji Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 14 czerwca 2006 roku Obrady Rady Gminy Wisznia Mała rozpoczęły się o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej. Przewodniczącym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2014 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 30 grudnia 2013 r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Analiza

Bardziej szczegółowo

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45

boisko piaskowe Publiczna Szkoła Podstawowa nr 10 - boisko przy Rozgrywki w piłkę nożną kl. IV-VI 46 10.45 Sprawozdanie z imprez organizowanych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w ramach V Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich - XIX Sportowy Turnieju Miast i Gmin 13 26-05-13-12.00 Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r

P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13. z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r P R O T O K Ó Ł Nr XXXI/13 z obrad XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 26 marca 2013 r Obrady XXXI Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w sali narad Urzędu Gminy w godzinach od 8.00 do 9.30.

Bardziej szczegółowo

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05.

I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA. oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA. Grębocice 03.05. I BIEG o PUCHAR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE Romana Jabłońskiego Z OKAZJI ŚWIĘTA 3-GO MAJA oraz Edycja Zawodów SPRNDIADA Grębocice 03.05.2015 REGULAMIN Termin : 03.05.2015 Grębocice start i meta boisko lekkoatletyczne

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK 2013/2014 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH NA ROK / Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Termin 2 wrzesień 20-22 wrzesień 30 wrzesień wrzesień/ pażdziernik 14 8 listopad 29 listopad 20 grudnia 21 styczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku

Załącznik nr 1. do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/40/11 Zarządu Powiatu Zduńskowolskiego z dnia 23 marca 2011 roku w sprawie: wyboru ofert, udzieleniu dotacji i jej wysokości na wsparcie realizacji zadań publicznych przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR II/15/2014 RADY GMINY NOWY KORCZYN z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Nowy Korczyn i komisji stałych Rady Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18, ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2014/2015 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2014/2015 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD SIERPNIA/WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012

KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 KALENDARZ IMPREZ kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w roku 2012 Styczeń Luty zabawy karnawałowe Dzień Babci i Dziadka impreza otwarta Ferie zimowe - codzienne zajęcia w Domu Kultury: konkursy plastyczne,

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Oferta reklamowo- sponsorska 2010 Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Gminny Ośrodek Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. GOSRiT Luzino 2010 1 Witamy w Luzinie! Mamy zaszczyt powitad Paostwa w Hali Widowiskowo-Sportowej im.

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r.

PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. PLAN WYPOCZYNKU ZIMA 2011 FERIE ZIMOWE 12.02.- 26.02.2011r. I. PÓŁKOLONIE ZIMOWE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W ZIĘBICACH (zapisy w sekretariacie organizatora od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 14.30)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych

IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych IV Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla Animatorów /Organizatorów turniejów eliminacyjnych I. O TURNIEJU Celem organizacji IV Turnieju Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska jest

Bardziej szczegółowo

Informator dla drużyn

Informator dla drużyn V Turniej Orlika o Puchar Premiera Donalda Tuska Informator dla drużyn I. O TURNIEJU 1. em turnieju, na zlecenie, jest Szkolny Związek Sportowy. Partnerami turnieju są PZU i PKN ORLEN. 2. Turniej jest

Bardziej szczegółowo

GOSRiT Luzino 2011/12

GOSRiT Luzino 2011/12 GOSRiT Luzino 2011/12 Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Turystyki w Luzinie Dzięki rozbudowie infrastruktury sportowej w Gminie Luzino systematycznie zwiększa się ilość dzieci, młodzieży oraz dorosłych,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016

ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 ZESPOŁOWE GRY SPORTOWE Rok szkolny 2015/2016 W zespołowych grach sportowych (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) obowiązuje regulamin ogólny Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkół Miasta Leszna

Bardziej szczegółowo

I. Informacje ogólne o Fundacji

I. Informacje ogólne o Fundacji SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PRIMUS ZA OKRES 01.09.2010r 31.08.2011r I. Informacje ogólne o Fundacji 1. Nazwa fundacji Fundacja PRIMUS 2. Adres siedziby fundacji 02-793 Warszawa, ul. Zoltana Balo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 48/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 16.04.2015r. Obowiązuje od dnia 20.04.2015r. Tabela oprocentowania kredytów

Bardziej szczegółowo

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1

Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 Zduńska Wola, 03.03.2011r. Protokół nr 1 z posiedzenia Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze: - upowszechniania kultury fizycznej, - kultury, sztuki,

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do

Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do Protokół nr 3/10 z III Sesji Rady Gminy Kruszyna odbytej w dniu 29 grudnia 2010r w sali nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna w godz. od 9.00 do 10.40. Obradom przewodniczy Przewodniczący Rady Gminy Anna Kosela Protokolant

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2013/2014 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2013/2014 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE

KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE KALENDARZ IMPREZ 2014 W GMINIE DĘBE WIELKIE DOKŁADNA NAZWA IMPREZY ZABAWA CHOINKOWA DLA DZIECI DOKŁADNA DATA IMPREZY (ROK-MIESIĄC-DZIEŃ) (jeśli nie jest jeszcze ustalona, prosimy o podanie przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku.

P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. P r o t o k ó l XXV/13 z XXV sesji Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytej w dniu 18 września 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. Obrady rozpoczęto się o godzinie od 9.00 zakończono o godzinie

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Zgorzelec

Urząd Gminy Zgorzelec Urząd Gminy Zgorzelec ul. Kościuszki 70, 59 900 Zgorzelec tel. 75 7721400, fax. 75 7756564, e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl Godziny pracy poniedziałek: od 8.00 do 16.00, wtorek piątek: od 7.30 do 15.30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5

REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 REGULAMIN XV JUBILEUSZOWYCH MIĘDZYNARODOWYCH MISTRZOSTW POLSKI RADNYCH W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ 5 pod honorowym patronatem Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniewa Bońka CEL 1. Upowszechnianie kultury

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015

KIM JESTEŚMY OFERTA ZIMA 2015 KIM JESTEŚMY BizLiga organizuje profesjonalne rozgrywki dla firm i instytucji. Kompleksowa organizacja rozgrywek sportowych i imprez dla biznesu obejmuje m.in.: ligi dla firm, rozgrywki wewnętrzne dla

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory

Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Młodzieżowy Klub Sportowy Żory Zaprasza na I Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej im. TERMIN: 17.08. 20.08.2011r. (środa sobota) MIEJSCE: Żory, nowoczesne pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok

UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU. z dnia 30 grudnia 2013 r. przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Lubsku na 2014 rok UCHWAŁA NR XLII/285/13 RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2014 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 61/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 19.06.2015r. obowiązuje od dnia 01-07-2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 30/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 05.03.2015r. Tabela oprocentowania kredytów w Banku Spółdzielczym w Głogówku Głogówek,

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH REGULAMIN TURNIEJU PIŁKI RĘCZNEJ DLA DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Szczypiorniak na Orlikach 2015 rozgrywanego w ramach projektu: Festiwal Piłki Ręcznej PGNiG Dzieciom 1 ORGANIZATOR 1. Organizatorami

Bardziej szczegółowo

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r.

DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. DRUK NR 161 Porządek obrad sesji w dniu 25 listopada 2015 r. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności. 2. Wybór Sekretarza sesji. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu NR XV/15

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. IX Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 25 września 2013 r. UCHWAŁA NR XL/311/13 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 25 września 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości nagród sportowych Burmistrza

Bardziej szczegółowo

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad. Protokół : XXIX Sesja Rady Gminy Gać z dnia 16 stycznia 2013 roku 1. Stwierdzenie prawomocności obrad. pan Lesław Stańko Zgodnie z listą obecności w obradach Rady uczestniczy 14 Radnych co stanowi 93 %ogółu.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015

BIULETYN nr 1. dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim. Turnieju Orlik Basketmania 2015 BIULETYN nr 1 dla drużyn uczestniczących w Finale Ogólnopolskim Turnieju Orlik Basketmania 2015 O finale Finał Ogólnopolski Turnieju Orlik Basketmania 2015 odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 r. na

Bardziej szczegółowo

Polski Związek Szachowy

Polski Związek Szachowy Polski Związek Szachowy Fédération Polonaise des Echecs Polish Chess Federation Tel./fax: (+48 22) 841 41 92 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 126a Fax/tel.: (+48 22) 841 94 60 KRS 0000143874 NIP: 526-16-67-148

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/19/15 RADY GMINY DOBROMIERZ. z dnia 23 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/19/15 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dobromierz i planów pracy stałych Komisji Rady na 2015 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych

1) wspomaganie wszelkiego rodzaju akcji na rzecz osób samotnych, najuboższych Sprawozdanie ze współpracy Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. Współpraca Gminy Kołbaskowo z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 826 OBWIESZCZENIE NR IV/1/15 RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo