»Europejskie zwyczaje płatnicze«studium EOS, dotyczące czterech krajów, 2007 r. With head and heart in finance

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "»Europejskie zwyczaje płatnicze«studium EOS, dotyczące czterech krajów, 2007 r. With head and heart in finance"

Transkrypt

1 »Europejskie zwyczaje płatnicze«studium EOS, dotyczące czterech krajów, 2007 r. With head and heart in finance

2 »Europejskie zwyczaje płatnicze«studium EOS, dotyczące czterech krajów, 2007 r. Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu wyniki pierwszego studium EOS, dotyczącego czterech krajów, za rok 2007: "Europejskie zwyczaje płatnicze«. We współpracy z niezależnym instytutem badania rynku Ipsos, EOS przeprowadził w 645 przedsiębiorstwach ankietę, dotyczącą panujących tam obyczajów płatniczych. Po 200 przedsiębiorstw w Grecji, Polsce i Rosji oraz 45 przedsiębiorstw w Rumunii, udzieliło odpowiedzi, dotyczących własnych doświadczeń płatniczych, rozwoju gospodarczego kraju oraz zakresów tematycznych, dotyczących zarządzania ryzykiem i należnościami. Studium EOS, dotyczące czterech krajów, za rok 2007: Europejskie zwyczaje płatnicze" dostarcza działającym na skalę międzynarodową przedsiębiorstwom danych, niezbędnych przy planowaniu na przykład ekspansji na nowe rynki. Oferując swe usługi finansowe w 21 krajach świata, Grupa EOS uważa, że do jej zadań należy również regularne zaopatrywanie swych partnerów i innych zainteresowanych w informacje o rynkach. Od wielu lat ponad 37 przedsiębiorstw Grupy EOS działa skutecznie w obszarach zarządzania informacjami, dłużnikami i należnościami. EOS należy do wiodących europejskich oferentów i jest jednym z nielicznych koncernów, działających w tej dziedzinie na skalę światową. Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ankietowanym przedsiębiorstwom za udział w studium EOS, dotyczącym czterech krajów za rok 2007: "Europejskie zwyczaje płatnicze«. Wasz Hans-Werner Scherer, Prezes Zarządu Grupy EOS

3 Spis treści Management summary 4 Dynamika podlegająca zmianom 5 Zwyczaje płatnicze w Grecji 6 Żądać bez nacisku Grecy liczą się z pogorszeniem Wzrasta zaufanie do możliwości firm windykacyjnych Zwyczaje płatnicze w Polsce 8 Dotrzymywanie kroku jest opłacalne Polacy są optymistyczni Nadchodzący trend: outsourcing Zwyczaje płatnicze w Rumunii 10 Stali klienci w centrum uwagi 10 Pozytywna ocena 11 Rumuni wybierają czasem również inne drogi 11 Zwyczaje płatnicze w Rosji 12 Odwaga w podejmowaniu ryzyka Czas to pieniądz 12 Niemal zupełny brak usługodawców zewnętrznych Informacje o krajach 14 Dane strukturalne 15 Metryka wydawnictwa Wydawca: KG EOS Holding GmbH & Co Odpowiedzialni za treść:

4 Lara Flemming, Komunikacja zewnętrzna, KG EOS Holding GmbH & Co Steindamm 71, Hamburg, Niemcy, tel.: , Mareike Brase, Market Research, KG EOS Holding GmbH & Co Steindamm 71, Hamburg, Niemcy, tel.: , Redakcja: Andre Bense, das AMT GmbH, Hamburg, Kierownictwo artystyczne: Petra Hasselbring, Hamburg 2008 KG EOS Holding GmbH & Co Dodruk dozwolony z podaniem źródła. Prosimy o przestanie jednego egzemplarza dokumentu.

5 Management Summary We współdziałaniu z niezależnym instytutem badania rynku Ipsos, EOS przeprowadził w końcu 2007 roku ankietę w 645 przedsiębiorstwach z czterech krajów europejskich, dotyczącą obyczajów płatniczych, panujących na tamtejszych rynkach. Grecja Grecy żądają bez nacisku W Grecji udział niezapłaconych należności w całkowitej kwocie obrotów wynosi przeciętnie 25%. Ponad jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorstw podaje, że przeciętna wysokość należności, przypadająca na jednego dłużnika, wynosi ponad euro. Ponieważ Grecy wyznaczają równocześnie długie terminy płatności (105 dni), może dojść do wystąpienia braku płynności w innym miejscu (por. str. 6). Niewiele jest takich przedsiębiorstw, które liczą na poprawę w przyszłości: 35% oczekuje, że dyscyplina płatności ulegnie dalszemu pogorszeniu (por. str. 6). Polska Terminy płatności: dotrzymywanie terminów jest opłacalne Średnio 9% rachunków w polskich przedsiębiorstwach regulowanych jest terminowo. Należności zaległe wynoszą przy tym 10% całkowitej kwoty obrotów - to niewiele, w porównaniu z zaległymi należnościami firm w Rosji, Grecji i Rumunii. Zwłoka, na jaką pozwalają sobie Polacy pomiędzy terminem płatności i rzeczywistym wpływem należności, wynosi zaledwie 37 dni (por. str. 8). Ponad dwie trzecie polskich przedsiębiorstw zatrudnia własnych menadżerów kredytowych, 75% korzysta z pomocy usługodawców zewnętrznych (por. str. 9). Rumunia Stali klienci w centrum uwagi Blisko 90% przedsiębiorstw rumuńskich bada solidność i wypłacalność klientów przed zawarciem transakcji. Tutejsze przedsiębiorstwa rzadko zatrudniają wewnętrznych ekspertów zarządzania kredytami, równie rzadko udzielają zleceń zewnętrznym firmom windykacyjnym (por. str. 10). Rosja Mniej badań solidności i wypłacalności Mimo znacznego udziału nowych klientów przeciętnie blisko połowa rosyjskich przedsiębiorstw nie bada przed zawarciem transakcji ich solidności i wypłacalności. Oznacza to podejmowanie przez te przedsiębiorstwa ryzyka utraty należności (por. str. 12). Ponad połowa wszystkich przedsiębiorstw w Rosji zatrudnia fachowców z zakresu zarządzania kredytami. Średnio mniej niż jedna piąta korzysta z możliwości oferowanych przez outsourcing (por. str. 13). Wyniki studium EOS możecie Państwo znaleźć w Internecie na stronie:

6 Dynamika podlegająca zmianom Dynamiczne są wszystkie te kraje: Polska, Grecja, Rosja i Rumunia odnotowują aktualnie stopy wzrostu, wynoszące pomiędzy 4 i 7%. Istotnymi przyczynami tego rozwoju są inwestycje o znacznej wysokości oraz konsumpcja indywidualna. Jednak gospodarki narodowe ankietowanych krajów różnią się między sobą w sferze historycznej, kulturowej, a także gospodarczej. Również różnice w zakresie zachowań płatniczych tych krajów, które uwidoczniono w przedmiotowym studium "Europejskie zwyczaje płatnicze«, są po części dość znaczne. Wyniki badania dostarczają działającym w opisanych krajach przedsiębiorstwom wskazówek, dotyczących zarządzania kredytami i należnościami. Oto przykład: terminy płatności w czterech objętych studium krajach różnią się znacznie między sobą. Podczas gdy Polacy udzielają terminu płatności wynoszącego 32 dni, to w Rumunii jest to 36, w Rosji 78, a w Grecji 105 dni. Na tym tle należy rozpatrywać udział uregulowanych terminowo płatności. 68% greckich klientów płaci punktualnie - ale mają oni na to średnio 3,5 miesiąca czasu. W Rumunii, zgodnie z danymi zawartymi w studium, również 67% klientów reguluje swe rachunki terminowo. Jest to wysoki wynik, szczególnie przy uwzględnieniu terminu płatności, wynoszącego 36 dni.

7 Grecja Grecka gospodarka stoi w obliczu nowych wyzwań: deficyt budżetowy i wzrastająca presja inflacyjna hamują rozwój koniunktury. Pilnie potrzebne są kolejne inwestycje. Żądać bez nacisku Udział dotychczas nieuregulowanych należności, mierzony wedle całkowitych obrotów przedsiębiorstw greckich, jest przeciętnie bardzo wysoki: około 25% wszystkich należności nie zostało uregulowanych. Jest to znacznie więcej niż w Rumunii (15%), Rosji (12%) i Polsce (10%). Ponadto ponad jedna czwarta ankietowanych przedsiębiorstw greckich podaje, że przypadające na jednego dłużnika nieuregulowane należności należą do kategorii przewyższającej kwotę euro - tej płynności może braknąć dla realizacji inwestycji. W dziedzinie przyznawania terminów płatności greckie przedsiębiorstwa są porównywalnie najbardziej wspaniałomyślne: podczas gdy w Polsce, Rumunii i Rosji większość przedsiębiorstw wyznacza terminy płatności wynoszące do 30 dni, Grecja stanowi prawdziwy wyjątek. 35% przedsiębiorstw udziela terminów płatności wynoszących 91 dni i więcej. Mimo krótszych terminów płatności, udział regulowanych terminowo płatności jest w takich krajach jak Rumunia (67%) i Rosja (84%) zbliżony lub nawet wyższy niż w Grecji, gdzie wynosi on 68%. Małe i średnie przedsiębiorstwa prawie nie korzystają z państwowych programów wspierających Greckie matę i średnie przedsiębiorstwa niezwykle rzadko korzystają z państwowych programów wspierających. Takie stwierdzenie zawiera studium Hellenie Organization of Smali and Medium- Sized Enterprises & Handicraft S.A. (EOMMEX) z marca 2008r. Zaledwie 2% kapitałów firmowych pochodzi ze źródeł publicznych, natomiast około 95% z banków lub z kapitału własnego. Alternatywne źródła finansowania jak np. leasing nie są prawie w ogóle wykorzystywane. Grecy liczą się z pogorszeniem Jedna piąta ankietowanych przedsiębiorstw greckich odczuła przynajmniej raz zagrożenie swej płynności finansowej, spowodowane utratą należności - jest to znacznie więcej niż w Polsce (13%), w Rosji (9%) i w Rumunii (16%). 43% greckich przedsiębiorstw stwierdza przy tym, że w ciągu ostatnich dwóch lat dyscyplina płatnicza uległa pogorszeniu. 35% oczekuje, że zachowania płatnicze ulegną w przyszłości dalszemu pogorszeniu. W Polsce, Rosji i Rumunii liczby te wahają się w przedziale pomiędzy 3 i 6%. Jako przyczyny złej dyscypliny płatniczej ankietowani podają w odniesieniu do

8 dłużników indywidualnych problemy z płynnością finansową i nadmierne zadłużenie, w przypadku dłużników-przedsiębiorstw obok problemów z płynnością finansową również ogólną sytuację gospodarczą. Ta ogólnie raczej pesymistyczna ocena znajduje swą kontynuację w spojrzeniu na spodziewany rozwój niewypłacalności osób fizycznych oraz przedsiębiorstw: w przeciwieństwie do Polski, Rosji i Rumunii, Grecy liczą się w znacznym stopniu ze wzrostem obu rodzajów niewypłacalności. Wzrasta zaufanie do możliwości firm windykacyjnych W ramach zarządzania kredytami i należnościami 63% greckich przedsiębiorstw korzysta z ofert usługodawców zewnętrznych, takich jak kancelarie adwokackie lub firmy windykacyjne. Przy tym więcej niż co piąte przedsiębiorstwo wyraża niezadowolenie ze współpracy z adwokatami. Większe zaufanie pokładane jest w profesjonalnych usługodawcach z zakresu windykacji: w bezpośrednim porównaniu około 36% klientów firm windykacyjnych ocenia ich działania jako efektywne, natomiast pośród zleceniodawców kancelarii adwokackich zadowolenie wyraża zaledwie 26%. Większość ankietowanych (51%) zakłada, że w następnych 2 latach w ich przedsiębiorstwach nastąpi wzrost znaczenia zarządzania ryzykiem i należnościami. Obecnie przeciętnie 39% zakładów w Grecji zatrudnia w strukturach wewnętrznych fachowców z zakresu zarządzania kredytami.»płacą w ostatniej chwili«wielu Greków gotowych jest zaciągać kredyty, aby móc prowadzić wymarzony styl życia. Jednakże spłata tych kredytów często nie następuje zbyt sprawnie. Grecy mają tendencję pozostawiania wszystkiego na ostatnią chwilę. Ponadto, w obliczu stopy bezrobocia wynoszącej ponad 8%, mamy dziś coraz częściej do czynienia z sytuacją, gdy wielu kredytobiorców po prostu nie jest w stanie spłacić swych długów. Lysandros Tsakiridis, Dyrektor Zarządzający EOS Matrix SA. Grecja

9 Polska Polska gospodarka pozostanie również w roku 2008 na kursie wzrostu, słabnącym jednakże lekko w porównaniu z rokiem Główną sprężyną, nakręcającą koniunkturę, pozostaną inwestycje oraz konsumpcja indywidualna. Ponadto, zgodnie z ocenami dokonanymi przez międzynarodowych ekspertów finansowych, główne wyzwania stanowić będą działania, zmierzające do zminimalizowania biurokracji oraz obniżenie podatków od przedsiębiorstw. ii»rośnie popyt na profesjonalne zarządzanie należnościami" Polska gospodarka przeżywa wzrost. Jedną z głównych przyczyn tego wzrostu stanowi konsumpcja indywidualna. Podobnie jak w Rosji, wzrasta liczba kredytów indywidualnych. Zadłużenie na głowę wynosi złotych*. Wielu Polaków spłaca dziś nie tylko jeden, ale nawet kilka kredytów. Dlatego też przedsiębiorstwa prognozują wzrost popytu na profesjonalne zarządzanie należnościami. Bogusław Lewantowicz, Dyrektor Zarządzający EOS KSI Polska Dotrzymywanie kroku jest opłacalne Średni termin płatności udzielany przez polskie przedsiębiorstwa wynosi 32 dni i jako taki jest krótki w porównaniu z innymi krajami, objętymi niniejszym studium. Jednak zaledwie 9% firm reguluje swe rachunki w wyznaczonych terminach. W sektorze usług jest to zaledwie 5%, w handlu 10%, a w przemyśle 8%. Dla porównania: w Rumunii terminy płatności wynoszą 36 dni, a więc zaledwie o 4 dni więcej. Mimo to 67% tamtejszych zakładów reguluje swe rachunki zgodnie z wyznaczonym terminem. Udział niezapłaconych należności w całkowitych obrotach danego roku wynosi w polskich przedsiębiorstwach 10% i jest niewielki, w porównaniu z przedsiębiorstwami greckimi (25%), rosyjskimi (12%) i rumuńskimi (15%). Natomiast średnia wartość należności niezapłaconych, mierzona w odniesieniu do całkowitego poziomu należności, wynosi 2,6% i jest tym samym wyższa, niż w innych krajach, objętych przedmiotowym studium. Pomiędzy upływem wyznaczonego terminu płatności i rzeczywistym dokonaniem zapłaty upływa średnio zaledwie 37 dni. Ten tak krótki okres przedsiębiorstwa polskie zawdzięczać mogą zarówno działaniom, podejmowanym przez wewnętrzne jednostki zarządzania należnościami, których liczba sięga 67%, jak i nawiązywanej często współpracy z usługodawcami zewnętrznymi: zaledwie 23% ankietowanych przedsiębiorstw opracowuje swe należności wyłącznie przy pomocy jednostek wewnętrznych. ' Około euro. Odpowiada to około 5,6-krotnemu przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu w Polsce.

10 Polacy są optymistyczni 64%, a więc nieco mniej niż dwie trzecie ankietowanych w Polsce przedsiębiorstw podaje, że dyscyplina płatnicza w ciągu ostatnich dwóch lat uległa poprawie lub też pozostała na niezmienionym poziomie - mimo, że zaledwie 9% rachunków jest regulowanych punktualnie a udział utraconych należności wynosi 2,6%. Polskie przedsiębiorstwa patrzą również optymistycznie w przyszłość. 48% spośród nich oczekuje poprawy dyscypliny płatniczej, 39% sądzi, że sytuacja w ciągu kolejnych dwóch lat nie ulegnie zmianie. Większość polskich zakładów prognozuje ponadto poprawę lub niezmienioną sytuację w zakresie niewypłacalności przedsiębiorstw: zaledwie 17% ankietowanych jest zdania, że liczba niewypłacalności w ciągu najbliższych dwóch lat wzrośnie. Nadchodzący trend: outsourcing Mimo że 67%, a więc ponad dwie trzecie spośród polskich przedsiębiorstw zatrudnia w swych jednostkach wewnętrznych specjalistów zarządzania należnościami, to w trzech czwartych przedsiębiorstwa te współpracują dodatkowo z usługodawcami zewnętrznymi, takimi jak firmy windykacyjne lub kancelarie adwokackie. Zaledwie 23% opracowuje swe należności wyłącznie w systemie wewnętrznym, co stanowi najniższy wskaźnik w porównaniu z przedsiębiorstwami w Rosji (80%), Rumunii (44%) i Grecji (35%). Polskie przedsiębiorstwa są ponadto bardziej zadowolone ze współpracy z kancelariami adwokackimi niż ankietowani z pozostałych krajów. Zaledwie 2% spośród polskich przedsiębiorstw wyraża niezadowolenie. Polskie przedsiębiorstwa najczęściej zasięgają u profesjonalnych oferentów informacji o możliwościach korzystania z usług windykacji sądowej i przedsądowej a także o zarządzaniu dłużnikami i procedurach upominawczych. Wzrostu znaczenia zarządzania ryzykiem i należnościami oczekuje w ciągu najbliższych dwóch lat przede wszystkim polska branża usług, która w porównaniu z polskim handlem i przemysłem odnotowuje obecnie najniższy poziom niezapłaconych należności oraz najkrótsze terminy płatności. Przyczyna dobrego nastroju jest uzasadniona Zgodnie z badaniem, przeprowadzonym przez Landesbank Baden-Wiirttemberg (Niemcy), dobra sytuacja koniunkturalna Polski niewiele się zmieni również w roku Utrzymujący się wzrost wynagrodzeń i poprawa sytuacji na rynku pracy, uskrzydlą indywidualną konsumpcję również w roku Działalność inwestycyjna raczej nie będzie mogła w pełni kontynuować świetnych wyników ubiegłego roku. Z tej przyczyny najprawdopodobniej nastąpi konsolidacja wzrostu gospodarczego na wysokim poziomie - obecne prognozy zakładają około 5%.

11 Rumunia Rumunia uchodzi za jedną z najsilniej dereguiowanych i prywatyzowanych gospodarek narodowych świata. Roczny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) tego azjatyckiego tygrysa wynosi, poczynając od roku 2001, przeciętnie 5%. W roku 2007 było to nawet 6%. Stali klienci w centrum uwagi Jakie działania podejmują rumuńskie przedsiębiorstwa, aby uniknąć utraty należności? 40% uczestniczących w ankiecie przedsiębiorstw dostarcza swe towary w zamian za zapłatę z góry. Płatności gotówkowe stosuje 33% przedsiębiorstw, a 29% żąda od swych klientów składania poręczeń w formie oświadczeń gwarancyjnych. Ponadto 89% rumuńskich przedsiębiorstw bada przed zawarciem umowy solidność i wypłacalność partnerów handlowych. Tym samym spośród czterech krajów, będących przedmiotem studium, jedynie Grecy (92%) prowadzą jeszcze intensywniejsze badania partnerów handlowych. Przyczyna tak wysokiej liczby badań może wynikać z faktu, że zaledwie 20% rumuńskich przedsiębiorstw dysponuje własnymi specjalistami z zakresu zarządzania należnościami a 45% spośród nich nie udziela również zleceń usługodawcom zewnętrznym. Chcąc zasięgnąć informacji o wypłacalności swych klientów, zakłady rumuńskie korzystają w pierwszym rzędzie z informacji udzielanych przez banki (50%), następnie z zapytań, kierowanych do banków danych (43%) oraz z informacji Izby Przemysłowo- Handlowej (43%). Rumuńskie zakłady poddają kontroli blisko dwie trzecie (64%) swych stałych klientów. Jest to najwyższy wskaźnik, w porównaniu z innymi krajami, objętymi niniejszym studium. w»wzrost rynku windykacyjnego<< Rumuński rynek windykacyjny przeżywa swój boom od czasu, gdy w roku 2003 nastąpił prawdziwy szturm na kredyty konsumpcyjne. Wprawdzie dyscyplina płatnicza ulega poprawie, bowiem wskutek wzrastającego braku fachowców nastąpił wzrost średnich wynagrodzeń, jednakże z drugiej strony blisko 50 do 60% firm ogłasza rokrocznie niewypłacalność - w tym połowa spośród nich wskutek plajty partnera handlowego. Georg Kovacs, Dyrektor Zarządzający EOS KSI Rumunia

12 11 Pozytywna ocena Przeciętnie 40% ankietowanych rumuńskich uczestników Studium podaje, że dyscyplina płatnicza uległa w ciągu ostatnich dwóch lat poprawie. Obserwując liczbę dokonanych terminowo płatności, określanych na 67% oraz przeciętny termin płatności, wynoszący 36 dni, stwierdzamy, że przedsiębiorstwa rumuńskie otrzymują swe należności szybciej, niż ich koledzy z Rosji, Polski lub Grecji - krajów, objętych niniejszym porównaniem. Być może właśnie dzięki temu ponad połowa (51%) przedsiębiorstw ocenia przyszłość pozytywnie, oczekując dalszej poprawy dyscypliny płatniczej. Ponadto większość spośród nich nie doświadczyła jeszcze spowodowanych opóźnionymi płatnościami problemów z płynnością finansową. Większość rumuńskich ankietowanych wychodzi z założenia, że niewypłacalność osób fizycznych wzrośnie przyszłości w znacznie wyższym stopniu, niż niewypłacalność przedsiębiorstw. Rumuni wybierają czasem również inne drogi Przeciętny udział obcego kapitału w przedsiębiorstwach rumuńskich jest na tle porównania czterech krajów raczej wysoki i wynosi 30%. Jedynie przedsiębiorstwa greckie działają w oparciu o wyższy udział obcego kapitału (33%). Wiodącym instrumentem finansowym jest dla rumuńskich ankietowanych klasyczny kredyt bankowy, wykorzystywany przez stanowiącą 58% większość. Popularne są ponadto kredyty od dostawców (38%), kapitał udziałowy (36%) oraz leasing (36%). W odróżnieniu od Polski i Rosji, finansowanie polegające na akumulacji zysku odgrywa w zakładach rumuńskich jedynie nieznaczną rolę. Zaledwie 18% zakładów zatrzymuje zyski. Podobną sytuację obserwujemy w zakresie subwencji publicznych i zabezpieczonych aktywami papierów wartościowych (Asset-Backed Securities), które w rumuńskich przedsiębiorstwach nie są prawie wykorzystywane. Ulubionym w Rumunii instrumentem finansowym jest kapitał udziałowy, nadal wykorzystywany w innych objętych studium krajach w niewielkim stopniu. Drogi finansowania wybierane przez przedsiębiorstwa niemieckie Zgodnie ze studium EOS, panel finansowy 02/07, średnie firmy niemieckie finansują swe inwestycje w pierwszym rzędzie z zatrzymywanego zysku. Popularne są ponadto krótko- i długoterminowe kredyty bankowe, zajmujące drugą i trzecią pozycję pośród wybieranych form finansowania.

13 12 Rosja Silnik napędzający koniunkturę w Rosji, pracuje nadal na najwyższych obrotach. W roku 2007 PKB wzrośnie wedle prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) o ca. 7%, osiągając kwotę, wynoszącą około 1,3 biliona euro. Odwaga w podejmowaniu ryzyka Gospodarka rosyjska przeżywa boom. Rosyjskie zakłady określają przeciętny udział nowych klientów na 20% - jest to wartość nie do pogardzenia w porównaniu z innymi wzrastającymi rynkami, takimi jak Polska (12%) i Rumunia (14%). Mimo wysokiego udziału nowych klientów, przeciętnie blisko połowa wszystkich przedsiębiorstw rosyjskich nie bada solidności i wypłacalności klienta przed zawarciem transakcji. Oznacza to podejmowanie ryzyka utraty należności. Dla porównania: w takich krajach jak Polska, Grecja i Rumunia około 9 na 10 przedsiębiorstw bada solidność i wypłacalność swych klientów. Udział stałych klientów, poddawanych w Rosji badaniu solidności i wypłacalności, wynosi 60% i jest wysoki, w porównaniu z Polską (48%) i Grecją (37%). Różne są także metody, stosowane w ramach badania solidności i wypłacalności klientów. Podczas gdy firmy greckie i rumuńskie korzystają głównie z informacji bankowych, zakłady rosyjskie decydują się na poszukiwania prowadzone w internecie oraz posługują się wymianą informacji w ramach własnego przedsiębiorstwa a także sprawozdaniami zamieszczanymi w mediach. Rosjanie inwestują w Europie Środkowej Rosyjskie przedsiębiorstwa będą w ciągu najbliższych dziesięciu lat inwestować w szczególności w firmy naftowe i gazowe w Europie Środkowej. W związku z tym rosyjskie środki popłyną w pierwszym rzędzie do byłych»krajów bloku wschodniego«. Do tego wniosku dochodzi studium»europa Środkowa scenariusze, trendy i perspektywy«, opracowane przez Roland Berger Strategy Consultants. W ankiecie, stanowiącej podstawę tego studium, uczestniczyło 140 zarządów przedsiębiorstw przemysłowych z Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Słowacji, i Węgier. Czas to pieniądz Rosyjskie przedsiębiorstwa płacą - w porównaniu z polskimi, rumuńskimi i greckimi - najbardziej terminowo. Przeciętnie 84% należności przedsiębiorstw rosyjskich w skali roku obrotowego regulowane jest terminowo - są to wyraźnie lepsze wyniki, niż u europejskich sąsiadów z Polski (9%), Grecji (68%) i Rumunii (67%). Co drugie rosyjskie przedsiębiorstwo podaje przy tym brak jakichkolwiek należności utraconych.

14 13 Ten pozytywny obraz ulega pewnej relatywizacji wraz z uwzględnieniem przeciętnych terminów płatności, wynoszących 78 dni. Wartość ta uzależniona jest w szczególności od sektora usług, którego klienci mają na pokrycie należności aż 161 dni; w Rumunii jest to 36 dni, w Polsce 32 dni, w Grecji aż 105 dni. W przemyśle i handlu termin ten wynosi zaledwie 36 dni. Jeżeli stosowna kwota nie została zapisana na dobro rachunku w uzgodnionym terminie, to rosyjskie przedsiębiorstwa muszą czekać na wpływ opóźnionych płatności przeciętnie 86 dni. Niemal zupełny brak usługodawców zewnętrznych Ponad połowa wszystkich rosyjskich przedsiębiorstw (58%), zatrudnia wewnętrznych menadżerów kredytowych. W zestawieniu branż na wyróżnienie zasługuje w szczególności sektor usług: przeciętny udział przedsiębiorstw, dysponujących własnym działem zarządzania kredytami, wynosi - w podziale na branże - 76% wśród usługodawców, w przemyśle jest to 48% a w handlu 50%. Przy tym rosyjskie zakłady zatrudniają w działach zarządzania kredytami przeciętnie 6,2 pracowników, a więc największą liczbę w porównaniu z przedsiębiorstwami polskimi i rumuńskimi (po 3,6) oraz greckimi (3,8). Wielkość tych działów jest w badanych branżach bardzo zróżnicowana. W dziedzinie usług liczba ta jest najwyższa i wnosi przeciętnie 9,5 zatrudnionych. Tak wysoka liczba zatrudnionych stanowi być może wyjaśnienie faktu, że wyraźna większość, a mianowicie 80% przedsiębiorstw rosyjskich nie współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Zaledwie 17% firm korzysta do chwili obecnej z możliwości oferowanych przez outsourcing. "Outsourcing to jedno z możliwych rozwiązań«ll Po kryzysie finansowym 1998 roku, wiele banków utworzyło wewnętrzne działy windykacji. Obecnie branża cierpi z powodu wzrastających kosztów - w tym również związanych z zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanych pracowników. W roku 2007 realne dochody wzrosty przeciętnie o 13,3%. Przekazywanie niezapłaconych należności do firm windykacyjnych stanowi dla banków jedną z możliwości redukcji kosztów i zatrudnienia swych pracowników na bardziej efektywnych stanowiskach. Mariusz Kloska, Dyrektor Zarządzający LLC EOS Rosja

15 Informacje o krajach Grecja PKB Grecji wzrastać będzie umiarkowanie również w roku 2008: eksperci prognozują uzyskanie wartości w przedziale pomiędzy 3,7% (OECD) i 3,6% (IMF). Z drugiej strony zarówno pozostający na stałym wysokim poziomie deficyt budżetowy jak i wzrastająca inflacja, wywierają nacisk na konkurencyjność greckiej gospodarki. Zarówno eksperci z bfai jak i z IMF są w równym stopniu świadomi tego, że Grecja przekroczy w roku 2008 krytyczny próg 3-procentowej inflacji. Światowa lista rankingowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego (IMF) krajów, których gospodarki narodowe wykazują najsilniejszy PKB za rok 2007, plasuje liczącą 11,1 milionów mieszkańców Grecję na 30 miejscu. Polska Wedle danych uzyskanych przez CIA World Factbook, Polska wygospodarowała w roku 2007 produkt krajowy brutto w wysokości około 425 miliardów euro. Tym samym na światowej liście rankingowej CIA z 2007 r., Polska zajmuje 21 pozycję w świecie i 7 miejsce w Europie. W kraju, liczącym 38 milionów mieszkańców, prawdziwy boom przeżywa przede wszystkim budownictwo. Zgodnie z jednym z badań bfai uzyskało ono najwyższe stopy wzrostu, wynoszące 14,6%. Do budownictwa dołączył sektor przemysłowy z wynikiem blisko 7,7% oraz sfera usług z około 5,5%. Poziom bezrobocia wyniósł w roku 2007 około 11 %, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu z rokiem poprzednim (14,6%). Zgodnie z prognozą bfai na 2007 r., stopa inflacji kształtowała się w roku 2007 pomiędzy 2,1 i 2,6%. Rumunia Zgodnie z oceną CIA World Factbook, PKB Rumunii wzrośnie w roku 2007 o 5,9%, do kwoty wynoszącej około 170 miliardów euro. Sektor ustug i branża budowlana stanowią siłę pociągową ekspansji. W przemyśle kreacja wartości brutto ulegnie lekkiemu osłabieniu, wahając się wokół poziomu wynoszącego około 5,4%. Wprawdzie inwestycje i konsumpcja pozostaną w Rumunii na stałym poziomie, jednakże międzynarodowi analitycy, tacy jak Standard & Poors, spoglądają na ten kraj o 21,6 milionach mieszkańców, z wyraźnie większą dozą sceptycyzmu niż miało to miejsce jeszcze przed rokiem. Lista rankingowa IMF, obejmująca największe w skali światowej gospodarki narodowe - mierzone wedle PKB z roku plasuje Rumunię na miejscu 42. Rosja Gospodarka Rosji działała w roku 2007 lepiej, niż oczekiwano. Zgodnie z danymi IMF, PKB za rok 2007 wzrośnie o 7% do około 1,3 biliona euro. Również na rok 2008 eksperci IMF prognozują roczny wzrost w wysokości 6,5%. Stopa bezrobocia spadła w roku 2007 do poziomu 6,5% a stopa inflacji, wynosząca w roku ,1%, będzie niższa niż w roku 2006, gdy uzyskała poziom 9,7%. Koniunktura kraju zaludnionego przez 142 milionów mieszkańców napędzana jest obecnie nie tylko wydobyciem surowców lecz także, w znacznym stopniu, popytem wewnętrznym. Zgodnie ze światową listą rankingową IMF za rok 2007, Rosja zajmuje mierzone wedle PKB miejsce 9.

16 15 Dane strukturalne Działający na zlecenie EOS niezależny instytut badania rynku Ipsos, przeprowadził wśród kadry kierowniczej z zakresu finansowego ankietę, dotyczącą zwyczajów płatniczych, panujących w Grecji, Polsce, Rumunii i Rosji. W telefonicznym badaniu uczestniczyło łącznie 645 menadżerów. Dane pozyskiwano w październiku 2007 roku. Siedziba: Przedsiębiorstwa z czterech krajów rekrutowano dowolnie, w oparciu o zewnętrzne banki danych adresowych. W Polsce, Rosji i Grecji ankietowano 200 przedsiębiorstw, w Rumunii 45 zakładów. Grupa docelowa: W studium uczestniczyły przedsiębiorstwa, zatrudniające przynajmniej 20 pracowników, o rocznych obrotach nie mniejszych niż 5 milionów euro. Wszystkie osoby kontaktowe sprawują w swych firmach opiekę nad sferą zarządzania należnościami/ ryzykiem. W każdym z badanych krajów klienci rekrutują się głównie z obszaru danego kraju. Nowi klienci, mający swe siedziby poza granicami danego kraju, stanowią pomiędzy 12 % i 20% bazy klientów ankietowanych zakładów. Wielkość: Za wyjątkiem Grecji (45%), większość ankietowanych przedsiębiorstw danego kraju określa wysokość swych rocznych obrotów na sumę pomiędzy 5 i 25 milionów euro. Obroty od 51 milionów euro wzwyż, stanowią w każdym z badanych krajów mniej niż jedną czwartą. Co najmniej 75% przedsiębiorstw zatrudnia pomiędzy 20 i 499 pracowników. Struktura kapitałowa: Porównywalnie wysoki udział obcego kapitału wykazują przedsiębiorstwa greckie (33%) i rumuńskie (30%). W Rosji 32% przedsiębiorstw nie jest zdana na kapitał obcy, w Polsce jest to 20% przedsiębiorstw. W Grecji i Rumunii 51 % ankietowanych przedsiębiorstw zaliczyć należy do branży handlowej. Natomiast w Polsce i w Rosji w studium uczestniczyły raczej przedsiębiorstwa przemysłowe - odpowiednio 48% i 40%. Firmy z branży telekomunikacyjnej/it, banki/ karty kredytowe/ubezpieczenia, wydawnictwa i szpitale - ujęte w studium łącznie jako usługodawcy - reprezentowane są w pozostałych krajach raczej w niewielkim stopniu (<13%), za wyjątkiem Rosji (36%).

17 KG EOS Holding GmbH & Co Steindamm Hamburg, Niemcy telefon Faks

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty czwarty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ

INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ INFORMACJA DOTYCZĄCA DZIAŁALNOŚCI DOMÓW MAKLERSKICH I BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, 25 października 2002 r. Wstęp Raport poświęcony

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty pierwszy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2013 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r.

Sytuacja na rynku kredytowym. wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2014 r. Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty drugi kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW

ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW ANALIZA PŁAC SPECJALISTÓW Przygotowana dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych Kontakt: Dział Analiz i Raportów Płacowych info@raportplacowy.pl www.raportplacowy.pl +48 12 350 56 00

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych I kwartał 2013 Warszawa, styczeń 2013 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165

SYSTEM BANKOWY. Finanse 110630-1165 SYSTEM BANKOWY Finanse Plan wykładu Rodzaje i funkcje bankowości Bankowość centralna Banki komercyjne i inwestycyjne Finanse Funkcje banku centralnego(1) Bank dla państwa Bank dla banków Emisja pieniądza

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY STRZYŻEWICE NA LATA 2013-2018. Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej w skrócie WPF wynika z art. 230 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony wzrost koniunktury

Zrównoważony wzrost koniunktury marzec PENGAB =. +. Zrównoważony wzrost koniunktury Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. Index Pengab Pengab wartość trendu cyklu / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015

Edycja 8 Ankieta wskaźnikowa 2015 P1. Proszę zaznaczyć poniżej, jaka jest forma prawna Państwa firmy? 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą 2. Spółka jawna 3. Spółka partnerska 4. Spółka komandytowa 5. Spółka komandytowo-akcyjna

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

PBS DGA Spółka z o.o.

PBS DGA Spółka z o.o. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie

Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw. Województwo dolnośląskie Melania Nieć, Joanna Orłowska, Maja Wasilewska Rozdział 4. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Województwo dolnośląskie Struktura podmiotowa przedsiębiorstw aktywnych W 2013 r. o ponad

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2011 Warszawa, styczeƒ 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ!

Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Plac Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, http://www.bcc.org.pl Warszawa, 28 grudnia 2012 r. SONDAŻ BCC 2013 NIE BOJĄ SIĘ! Koniec roku to, z jednej strony, czas podsumowań, z drugiej nakreślania perspektyw

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

8 / 2001 NIECO LEPIEJ

8 / 2001 NIECO LEPIEJ Sierpniowy pomiar koniunktury w placówkach bankowych wskazuje na pewną poprawę nastrojów bankowców szczebla oddziałów. Index PENGAB uzyskał wartość 2,1 punków, o 7 punktów procentowych więcej niż w lipcu.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH

K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH K A T E D R A B A D A Ń R Y N K U I U S Ł U G U N I W E R S Y T E T E K O N O M I C Z N Y W POZNANIU INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH KONIUNKTURA I PRZEWIDYWANIA ( IV kwartał 2012 r. i I

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki

JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO. mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki JEDNOLITA POLITYKA PIENIĘŻNA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, A HETEROGENICZNOŚĆ STREFY EURO mgr Dominika Brózda Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. Ogólne założenia polityki pieniężnej EBC 2. Dywergencja

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

EOS KSI Polska. Grupa EOS. Czy windykacja zagraniczna może zakończyć się sukcesem? With head and heart in finance

EOS KSI Polska. Grupa EOS. Czy windykacja zagraniczna może zakończyć się sukcesem? With head and heart in finance EOS KSI Polska Czy windykacja zagraniczna może zakończyć się sukcesem? 1 Grupa EOS With head and heart in finance Plan prezentacji 1. EOS w liczbach 2. Globalne cele wymagają globalnych rozwiązań 3. EOS

Bardziej szczegółowo

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY

KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY KIEPSKIE OCENY - DOBRE PROGNOZY Pierwszy tegoroczny pomiar koniunktury bankowej został przeprowadzony w dniach -7 stycznia, na próbie placówek, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Wyniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO

PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO PROJEKCJE MAKROEKONOMICZNE EKSPERTÓW EUROSYSTEMU DLA OBSZARU EURO Eksperci Eurosystemu opracowali projekcje rozwoju sytuacji makroekonomicznej w obszarze euro na podstawie informacji dostępnych na dzień

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS DGA Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III

6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III 6 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Czas Złotówki III Okres subskrypcji: 02.12.2011 07.12.2011 Okres trwania lokaty: 08.12.2011 08.06.2012 Aktywo bazowe: Kurs EUR/PLN ogłaszany na fixingu Narodowego Banku

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 2029 Gminy Miasta Radomia. Za bazę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej na kolejne lata przyjęto projekt budżetu

Bardziej szczegółowo

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński

Pieniądz w gospodarstwie domowym. Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Pieniądz w gospodarstwie domowym Pieniądze ma się po to, aby ich nie mieć Tadeusz Kotarbiński Od wieków pieniądz w życiu każdego człowieka spełnia rolę ekonomicznego środka wymiany. Jego wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych maj 2006

Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych maj 2006 Badanie opinii Partnerów firm prawniczych na temat kondycji gospodarki oraz sytuacji w branży usług prawniczych maj 2006 Rozdziały Strony Wprowadzenie 3 Podsumowanie najważniejszych wyników 9 Ocena ogólnej

Bardziej szczegółowo

Koniunktura na kredyty

Koniunktura na kredyty Marzec PENGAB =. Wskaźnik Ocen. +. Wskaźnik Prognoz. -. -. Koniunktura na kredyty Index Pengab / / / Pengab wartość trendu cyklu / / / / / Ocena kredyty osób indywidualnych / / / / / / / / / / / / Listopadowy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa,

Wyniki za I kw r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, Wyniki za I kw. 2015 r. oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 2015-05-15 Agenda Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2015 roku Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30

Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 Polska motoryzacja przyspiesza 2015-06-02 16:20:30 2 Liczba wyprodukowanych samochodów w 2015 r. przekroczy 600 tys. wobec ok. 580 tys. w 2014 roku - ocenił dla PAP Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki.

Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Raport powstał w ramach projektu Małopolskie Obserwatorium Gospodarki. Publikację przygotował: PBS Spółka z o.o. Małopolskie Obserwatorium Gospodarki Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament

Bardziej szczegółowo