PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARAMETRY SPRZĘTU. Załącznik nr 4 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 do SIWZ PARAMETRY SPRZĘTU Miejsca dostawy, montażu, uruchomienia wdrożenia poszczególnych Zadań: a) Siedziba Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7: stacje robocze - komputery typu PC Zadanie 4, stacje robocze monitory Zadanie 5, stacje robocze laptop Zadanie 6, drukarki Zadanie 7, projektor Zadanie 8, dysk zewnętrzny USB Zadanie 9, pamięć USB Zadanie 10. firewall z IPS Zadanie 11, b) Data Center: serwery blade Zadanie 1, macierz dyskowa Zadanie 2, biblioteka taśmowa Zadanie 3. Dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe (nie wyprodukowane wcześniej niż 9 miesięcy przed dniem złożenia oferty) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie, że oferowane urządzenia spełniają ten wymóg. Urządzenia muszą być dopuszczone do sprzedaży i użytkowania na terytorium RP oraz posiadać wszelkie niezbędne normy i atesty określone dla tego typu urządzeń. Zamawiający zastrzega, by dostarczane urządzenia nie były używane przed ich dostawą i odbiorem. Zamawiający dopuszcza, by urządzenia były rozpakowane i uruchomione przed ich dostarczeniem wyłącznie przez Wykonawcę i wyłącznie w celu weryfikacji działania urządzenia, przy czym jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zamiarze rozpakowania sprzętu, a Zamawiający ma prawo inspekcji sprzętu przed jego rozpakowaniem). Opisane poniżej wymagania stanowią zakres minimalnych oczekiwań Zamawiającego dla Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający dopuszcza równoważność rozwiązań: 1. Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, pod warunkiem, że będą one posiadały, S t r o n a 1

2 co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w SIWZ standardów. 2. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały i inne elementy równoważne, zobowiązany jest wykonać i załączyć do oferty zestawienie wszystkich zaproponowanych urządzeń, instalacji, materiałów oraz innych elementów równoważnych i wykazać ich równoważność w stosunku do urządzeń, instalacji, materiałów i innych elementów opisanych w SIWZ, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji, których dotyczy. 3. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę równoważne urządzenia, instalacje, materiały lub inne elementy muszą: posiadać parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od określonych w SIWZ, zapewniać pełną kompatybilność sprzętową i programową z rozwiązaniami określonymi w SIWZ, posiadać stosowne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia oraz atesty. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić- zapewnić, że przed etapem instalacji Systemu spełnione zostaną warunki m.in.: zainstalowania, uruchomienia i skonfigurowana Infrastruktury Sprzętowej oraz Oprogramowania Systemowego. Zamawiający informuje, że niniejsze zapewnienie należy przedłożyć wraz z ofertą. Dostarczane w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę Oprogramowanie oraz Oprogramowanie Narzędziowe będzie instalowane przez Wykonawcę na stacjach roboczych (Zad.4), komputerze przenośnym (Zad.6) oraz na sprzęcie infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego (5 sztuk istniejących stacji roboczych PC Zamawiającego). Dostarczany w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia przez Wykonawcę Serwerowy System Operacyjny(SSO) (Zad.1) będzie instalowany przez Wykonawcę na Serwerach typu Blade (Zad.1). Zamawiający wymaga w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia wdrożenia oraz konfiguracji środowiska wirtualnego zgodnie z zaleceniami Zamawiającego w ramach dostarczonych licencji SSO. S t r o n a 2

3 Zadanie 1 - Serwery typu Blade Karta produktu (wymagania sprzętowe) Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Serwerów typu Blade na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: Zamawiający posiada obudowę blade Fujitsu BX900 S1. Zamawiający wymaga dostarczenia Serwerów typu Blade umożliwiających ich montaż w posiadanej obudowie przez Zamawiającego. Serwery blade Obudowa o zgodna z obudową blade Fujitsu BX900 S1 (posiadana przez Zamawiającego), o całość rozwiązania jednego producenta, Procesory o max. 2 procesory osiągające łącznie w zaoferowanym modelu serwera wynik minimum 40 punktów w teście SPEC CINT2006 Base (dostępnym na stronie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełen protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera poświadczony przez producenta serwera lub dołączyć protokół obecny na stronie: o maksymalny pobór mocy dla jednego procesora 95W wg dokumentacji technicznej jego producenta. Płyta główna o zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, o obsługa minimum dwóch procesorów wielordzeniowych, o obsługa minimum 192 GB pamięci operacyjnej typu DDR3 zapewniającej działanie technologii: Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC (Chipkill ), Memory Mirroring, Hot-sparememory, o zainstalowany układ szyfrowania zgodny z TPM S t r o n a

4 Pamięć RAM o wyposażony w minimum 64GB pamięci RAM (osiem modułów po 8GB) obsadzonych w trybie pełnej wydajności, registered, ECC, o wolnych min 6 gniazd pamięci. Kontrolery i dyski o zintegrowany z płytą główna kontroler RAID 0,1 pozwalający na obsługę minimum dwóch dysków typu SSD, o zainstalowane dwa dyski SSD SATA o pojemności min. 100GB każdy. Interfejsy I/O, złącza o Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze Systemu umożliwiającego monitoring Systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). o Dostarczona wraz z serwerem licencja na System operacyjny o minimum 2 interfejsy LAN typu 10 Gb/s podłączone poprzez backplane do przełączników zainstalowanych w obudowie blade z możliwością rozbudowy do min. 4, o minimum 2 interfejsy FC o prędkości min. 8 Gb/sek. do komunikacji poprzez backplane z możliwością rozbudowy do min. 4. Serwerowy System Operacyjny (SSO) o Serwerowy System Operacyjny oczekiwany przez Zamawiającego: Microsoft Windows Server DataCenter 2012R2 x64 2Proc PL (lub nowszy) Uwaga: Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje dostawę licencji Serwerowego Systemu Operacyjnego wraz z serwerem na warunkach określonych w SIWZ. S t r o n a 4

5 Zamawiający dopuszcza zaproponowanie Oprogramowania równoważnego - za oprogramowanie równoważne Zamawiający uznaje Oprogramowanie posiadające tożsamą funkcjonalność co wskazane w opisie Przedmiotu Zamówienia oraz możliwość pełnej integracji i współpracy z Oprogramowaniem dostarczanym w ramach realizacji Projektu. o Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do każdego procesora fizycznego na serwerze. o Liczba rdzeni procesorów i ilość pamięci nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. o Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji. o SSO musi posiadać następujące, wbudowane cechy: a) możliwość wykorzystania, co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym, b) możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności min. 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny, c) możliwość budowania klastrów składających się z 64 węzłów, z możliwością uruchamiania do 8000 maszyn wirtualnych, d) możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci, e) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy, f) wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy, g) automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego, h) możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy (mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów 5 S t r o n a

6 wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading), i) wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które: i. pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, ii. umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, iii. umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów, iv. umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL), j) wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość, k) wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji, l) możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET, m) możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów, n) wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych, o) graficzny interfejs użytkownika, p) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe, q) możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 10 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji, r) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play), s) możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, t) dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa, u) pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management), S t r o n a 6

7 v) możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: i. podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, ii. usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: 1) podłączenie SSO do domeny w trybie offline bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, 2) ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, 3) odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza, iii. iv. zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze, praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej, v. centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: 1) dystrybucję certyfikatów poprzez http, 2) konsolidację CA dla wielu lasów domeny, 3) automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen, vi. szyfrowanie plików i folderów, vii. szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec), viii. możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu fail-over) oraz rozłożenia obciążenia serwerów, ix. serwis udostępniania stron WWW, x. wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6), xi. wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z 7 S t r o n a

8 systemem Windows, xii. wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie min aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności. Mechanizmy wirtualizacji mają zapewnić wsparcie dla: 1) dynamicznego podłączania zasobów dyskowych typu hot-plug do maszyn wirtualnych, 2) obsługi ramek typu jumbo frames dla maszyn wirtualnych, 3) obsługi 4-KB sektorów dysków, 4) nielimitowanej liczby jednocześnie przenoszonych maszyn wirtualnych pomiędzy węzłami klastra, 5) możliwości wirtualizacji sieci z zastosowaniem przełącznika, którego funkcjonalność może być rozszerzana jednocześnie poprzez oprogramowanie kilku innych dostawców poprzez otwarty interfejs API, 6) możliwości kierowania ruchu sieciowego z wielu sieci VLAN bezpośrednio do pojedynczej karty sieciowej maszyny wirtualnej (tzw. trunk model), w) możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta SSO umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet, x) wsparcie dostępu do zasobu dyskowego SSO poprzez wiele ścieżek (Multipath), y) możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego, z) mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty, aa) możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF. S t r o n a 8

9 Wsparcie producenta serwera dla Systemów operacyjnych: o Microsoft Windows Server 2008 R2 lub nowszych o Novell SUSE Linux Enterprise Server o Red Hat Enterprise Linux o CitrixXenServer o VMwarevSphere 5.0 lub nowszy Zarządzanie o zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 zapewniający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej, konsoli graficznej oraz zdalnego podłączenia napędów na poziomie sprzętowym; Inne o elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do oferty stosowne oświadczenie. o do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie normą ISO Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Serwerów typu Blade należy: Ustalenie z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac. Rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia. Sprawdzenie warunków wymaganych do pracy urządzenia (temperatura, zasilanie, dostępne miejsce). Instalacja serwerów w Data Center (Załącznik 4a do SIWZ), w tym m.in. zamontowanie w obudowie blade. Oznakowanie urządzenia naklejką Zamawiającego (numer OT, źródło finansowania, itp.). Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Zamawiającego. Instalacja na każdym serwerze: o Serwerowego Systemu Operacyjnego, o Hyper-V, Konfiguracja klastra, o Oprogramowania do zarządzania. o Przeprowadzenie testów odbiorczych. 9 S t r o n a

10 3 Specyficzne warunki dostaw / prac wdrożeniowych 4 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom Skonfigurowanie na każdym serwerze portów w przełącznikach wewnętrznych. Podłączenie do stacji zarządzającej. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac i dołączeniu ich do Protokołu Odbioru dla Zadania Miejsca dostawy, montażu i uruchomienia: Data Center (Załącznik nr 4a do SIWZ). 1. Dostawa: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa do Data Center w ilościach określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2. Montaż i uruchomienie: Formalnemu odbiorowi podlega montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy w miejscu dostawy zgodnie z wykazem określonym w punkcie 4 niniejszej Karty Produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ. Zadanie 2 Macierz dyskowa Karta produktu (wymagania sprzętowe) Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Macierzy dyskowej na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Uwaga: Zamawiający posiada macierz dyskową Fujitsu ETERNUS DX90 S2. Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania posiadającego wbudowane mechanizmy zdalnej replikacji danych (tzw. storage-basedreplication) w trybie synchronicznym i asynchronicznym, zgodnej z macierzą Fujitsu ETERNUS DX90 S2 posiadaną przez Zamawiającego, a odbywające się przy wykorzystaniu protokołu transmisji FC (Fibre Channel). Zamawiający wymaga dostarczenia macierzy z zainstalowanymi dyskami (opisanymi poniżej w podpkt. Pojemność), przy S t r o n a 10

11 czym zaoferowane dyski muszą umożliwiać stosowanie ich zamiennie z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego tj. Fujitsu (P/N: ST SS) w ramach infrastruktury SAN Zamawiającego w posiadanej macierzy typu Fujitsu ETERNUS DX90 S2. Obudowa dostarczona ze wszystkimi komponentami do instalacji w standardowej szafie RACK 19 ; zawiera układ nadmiarowy dla modułów zasilania i chłodzenia umożliwiający wymianę tych elementów w razie awarii bez konieczności wyłączania macierzy; posiada widoczne elementy sygnalizacyjne do informowania o stanie poprawnej pracy lub awarii/macierzy; rozbudowa o dodatkowe moduły dla obsługiwanych dysków powinna odbywać się wyłącznie poprzez zakup takich modułów bez konieczności zakupu dodatkowych licencji lub specjalnego oprogramowania aktywującego proces rozbudowy; moduły dla rozbudowy o dodatkowe dyski muszą mieć obudowy o wysokości nie większej niż 2U, przy montażu w szafach przemysłowych standardu 19 ; moduły dla rozbudowy muszą być wyposażone w nadmiarowy układ zasilania i chłodzenia. Pojemność umożliwia instalację min. 12 dysków formatu 3,5 wykonanych jako dyski SAS lub NearLine-SAS/SATA II, umożliwia także instalację dysków SSD (Solid State Drive); posiada możliwość dołączania półek rozszerzeń umożliwiających rozbudowę do 120 dysków, możliwość późniejszej rozbudowy odbywa się wyłącznie poprzez zakup elementów sprzętowych; dostarczone i zainstalowane min. 12 szt. dysków SAS 600GB obr/min (P/N: ST SS) lub równoważne. Przez równoważność Zamawiający rozumie następujące cechy: dysk stosowany jest zamiennie z dyskami posiadanymi przez Zamawiającego(P/N: ST SS) w ramach jego infrastruktury SAN w macierzy typu Fujitsu ETERNUS DX90 S2, rozmiar dysku: 600 GB prędkość obrotowa: obr/min 11 S t r o n a

12 rozmiar fizyczny dysku: 3,5 interfejs: SAS 6G Kontrolery posiada 2 kontrolery pracujące w układzie nadmiarowym typu active-active, z minimum 4GBpamięci podręcznej każdy; w przypadku awarii zasilania, dane nie zapisane na dyski przechowywane w pamięci CACHE muszą być zabezpieczone metodą trwałego zapisu na dysk lub pamięć nieulotną niewymagającą podtrzymania bateryjnego bądź zabezpieczone poprzez podtrzymanie bateryjne pamięci CACHE przez minimum 120 godzin. posiadają możliwość ich wymiany bez konieczności wyłączania zasilania całego urządzenia, wymiana kontrolera RAID odbywa się bez utraty danych zapisanych na dyskach, nawet w przypadku konfiguracji z jednym kontrolerem RAID, w układzie z zainstalowanymi dwoma kontrolerami RAID zawartości pamięci podręcznej obydwu kontrolerów jest identyczna tzw. cache mirror; kontrolery RAID posiadają dedykowany interfejs RJ-45 dla potrzeb serwisowych. Interfejsy FC minimum po 4 porty FC dla bezpośredniego podłączenia serwerów lub dla dołączenia do sieci SAN, wyprowadzone na każdy kontroler RAID; porty pracują z prędkością min. 8 Gb/s oraz umożliwiają poprawną pracę przy prędkościach 4 Gb/s i 2 Gb/s; interfejsy FC nie są wykorzystywane do innych transmisji niż zapis/odczyt danych na zdefiniowane woluminy. Poziomy RAID zapewniony jest poziom zabezpieczeń danych na dyskach definiowany poziomami RAID: 0,1, 1+0, 5, 5+0, 6. Wspierane Dyski wspierane są dyski: S t r o n a 12

13 SAS wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 300GB i prędkości obrotowej min obrotów na minutę, NL-SAS (NearLine SAS)/SATA II wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 1 TB i prędkości obrotowej 7200 obrotów na minutę, SSD (Solid State Drive) wykonane w technologii hot-plug o pojemnościach min. 100GB liczba dysków SSD obsługiwanych w macierzy wynosi min 9 szt. interfejsy obsługiwanych dysków są wyposażone w min. 2 porty pracujące w trybie full-duplex (jednoczesną transmisję danych przez obydwa porty); Inne wymagania: wspierana jest mieszana konfiguracja dysków SAS NearLine-SAS/SATA II i SSD, w obrębie pojedynczego modułu obudowy; wspierana i obsługiwana jest min. jedna z technologii dyskowych automatycznej przed awaryjnej migracji zapisów i składowanych danych na dysk zapasowy; wspierana jest technologia energooszczędności typu Drive Spin Down lub wyłączania dysków nieaktywnych w trybie ręcznym i automatycznym z wykorzystaniem mechanizmu typu timescheduler dla zadanego i/lub powtarzalnego okna czasowego; możliwe jest definiowanie i obsługa dysków zapasowych tzw. hot-spare w trybach: hot-spare dedykowany dla zabezpieczenia tylko wybranej grupy dyskowej RAID; hot-spare dla zabezpieczania dowolnej grypy dyskowej RAID. Opcje software definiowanie min woluminów (LUN); możliwe jest wystawienie woluminu logicznego o maksymalnej pojemności min. 60 TB; dostarczony i zaimplementowany jest system kopii migawkowych (snapshot) z licencją na min 8 kopii migawkowych z możliwością rozszerzenia licencji do min kopii; możliwe jest podłączenie logiczne do serwerów i stacji poprzez ścieżki logiczne FC; 13 S t r o n a

14 aktualizacja oprogramowania wewnętrznego i kontrolerów RAID odbywa się bez konieczności wyłączania macierzy lub bez konieczności wyłączania ścieżek logicznych FC dla podłączonych stacji/serwerów; w trybie on-line (tj. bez wyłączania zasilania i bez przerywania przetwarzania danych w macierzy) dokonywana są operacje: zmiana rozmiaru woluminu; zmiana poziomu RAID; zmiana technologii dysków dla danej grupy RAID; dodawanie nowych dysków do istniejącej grupy dyskowej. wsparcie dla systemów operacyjnych : MS Windows Server 2003/2008/2008R2/2012, SuSE Linux, RedHat Linux, VMwarevSphere 4.0/5.0, Citrix XEN Server; wsparcie dla Microsoft VSS (Volume Shadow Copy Services); wsparcie dla Microsoft VDS (Virtual Disk Services); zaimplementowane oprogramowanie obsługuje technologię typu multipath (obsługa nadmiarowości dla ścieżek transmisji danych pomiędzy macierzą i serwerem) dla połączeń FC. Wymagane jest wspieranie systemów operacyjnych klasy: MS Windows, Linux, VMware. zapewniony jest mechanizm umożliwiający szyfrowanie (kluczem o długości min. 128 bitów) na poziomie wolumenów. Jednocześnie dostarczone są wszystkie niezbędne licencje umożliwiające szyfrowanie bez ograniczeń co do ilości danych oraz ilości serwerów; wbudowane są mechanizmy zdalnej replikacji danych (tzw. storage-basedreplication), zgodne z macierzą Fujitsu ETERNUS DX90 S2 posiadaną przez Zamawiającego, a odbywające się przy wykorzystaniu protokołu transmisji FC (Fibre Channel). Ponadto: replikacja obsługiwana jest zarówno w trybie synchronicznym jak i asynchronicznym; replikacja zapewnia możliwość wykonania jej z jednej macierzy źródłowej na min. 4 macierze docelowe; aktywacja mechanizmu replikacji odbywa się wyłącznie na drodze uruchomienia właściwej licencji, bez konieczności późniejszego zakupu elementów sprzętowych (dopuszcza się aby zarządzanie replikacją było S t r o n a 14

15 realizowane za pomocą stacji zewnętrznej, nie dopuszcza się jednak replikacji typu host-based ). Uwaga: W ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia nie jest wymagane dostarczenie aktywnej licencji dla obsługi funkcjonalności opisanej powyżej. Konfiguracja, zarządzanie oprogramowanie do zarządzania jest zintegrowane z systemem operacyjnym systemu pamięci masowej bez konieczności dedykowania oddzielnego serwera do obsługi tego oprogramowania; komunikacja z wbudowanym w macierz oprogramowaniem zarządzającym jest możliwa w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW oraz w trybie tekstowym; pełne zdalne zarządzanie macierzą jest możliwe bez konieczności instalacji żadnych dodatkowych aplikacji na stacji administratora (przez dodatkowe aplikacje Zamawiający nie rozumie środowiska uruchomieniowego typu Java zainstalowanego na stacji administratora). Inne oprogramowanie macierzy zapewnia możliwość samodzielnego i automatycznego powiadamiania producenta i administratorów Zamawiającego o usterkach za pomocą wiadomości wysyłanych poprzez protokół SNMP lub SMTP. do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie normą ISO Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Macierzy dyskowej należy: Ustalenie z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac. Rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia. Sprawdzenie warunków wymaganych do pracy urządzenia (temperatura, zasilanie, dostępne miejsce). Instalacja macierzy w Data Center (Załącznik 4a do SIWZ), w tym m.in. zamontowanie w szafie rack. Oznakowanie urządzenia naklejką Zamawiającego (numer OT, źródło finansowania, itp.). Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Zamawiającego. 15 S t r o n a

16 3 Specyficzne warunki dostaw / prac wdrożeniowych 4 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom Fizyczne podłączenie urządzenia do sieci energetycznej oraz komputerowej Konfiguracja dysków logicznych macierzy: o przygotowanie przez Wykonawcę założeń technicznych dotyczących konfiguracji dysków logicznych macierzy FC, o zestawienie mapowania wystawianych zasobów na porty macierzy z uwzględnieniem szczegółowych ustawień portów, o zestawienie serwerów, które będą korzystać z wystawianych zasobów, o zestawienie etapów implementacji konfiguracji dysków macierzy ze wskazaniem szacowanego czasu trwania, o przedstawienie wykazu testów odbiorczych, o implementację zgodną z przyjętym zestawieniem etapów implementacji, o przeprowadzenie testów odbiorczych, Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac i dołączeniu ich do Protokołu Odbioru dla Zadania. Miejsca dostawy, montażu i uruchomienia: Data Center (Załącznik nr 4a do SIWZ). 1. Dostawa: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa do Data Center w ilościach określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, 2. Montaż i uruchomienie: Formalnemu odbiorowi podlega montaż i uruchomienie przedmiotu dostawy w miejscu dostawy zgodnie z wykazem określonym w punkcie 4 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ. S t r o n a 16

17 Zadanie 3 Biblioteka taśmowa Karta produktu (wymagania sprzętowe) Lp. Zawartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem Biblioteki taśmowej na warunkach określonych w niniejszej Karcie produktu oraz na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Typ napędu: LTO-6 HalfHeight Liczba napędów: 2 szt Liczba slotów na taśmy: 24 szt. aktywne wszystkie 24 sloty. Obudowa: Rack 19 2U Interfejs: Natywny FC 8 Gb/s Dodatkowe parametry: Oferowane urządzenie spełnia minimalne parametry: pojemność bez kompresji: do 36 TB; pojemność z kompresją: do 72 TB. Dodatkowe wymagania Oferowane urządzenie wyposażone jest w: wbudowany skaner kodów paskowych na nośnikach LTO; złącze Ethernet 10/100Mb/s RJ-45 do zdalnego zarządzania. Oferowane urządzenie umożliwia: zdalne oraz lokalne zarządzanie za pomocą panelu/pulpitu operatora; zabezpieczenie dostępu panelu/pulpitu operatora hasłem lub kodem; zabezpieczenie hasłem lub kodem interfejsu zdalnego zarządzania; 17 S t r o n a

18 obsługę protokołu SNMP przez moduł zarządzania; obsługę szyfrowania danych na nośniku min. LTO-5; obsługa nośników min. LTO-5 WORM. Dodatkowe wyposażenie Wraz z urządzeniem należy dostarczyć: szyny do montażu w szafie rack 19, kabel UTP kat. 5 min. 3 m, dwa zewnętrzne kable FC MMF 8Gb/s min. 3m, 2 kable zasilające, 48 kaset LTO 5 wraz z kodem kreskowym, Oprogramowanie do wykonywania kopii danych w tym tworzenia, odtwarzania i zarządzania kopiami zapasowymi całego środowiska maszyn wirtualnych o następujących cechach: wsparcie producenta oprogramowania dla środowiska Microsoft Hyper-V w Windows Server 2008 R2/2012 wsparcie producenta oprogramowania dla mechanizmów deduplikacji w celu optymalizacji wykonywania kopii zapasowych wsparcie producenta oprogramowania dla sprzętu zamawianego w ramach projektu wsparcie producenta oprogramowania dla tworzenia backupów i przywracania kompletnych maszyn wirtualnych, systemów operacyjnych, aplikacji, baz danych, plików/folderów wsparcie producenta oprogramowania dla funkcji przywracania systemu w trybie bare-metal restore i bezsprzętowego usuwania skutków awarii centralny punkt do zarządzania politykami archiwizacji i odtwarzania maszyn wirtualnych (konsola administracyjna) możliwość backupu maszyn wirtualnych bez użycia agentów możliwość wykonywania konwersji kopii zapasowych do maszyn wirtualnych (P2V i B2V) S t r o n a 18

19 możliwość wysyłania powiadomień poprzez wiadomości lub SMS w momencie wystąpienia alarmu dostarczone licencje gwarantują instalację min. jednego media serwera dostarczone licencje gwarantują ochronę nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych na każdym z dwóch serwerów fizycznych (dwuprocesorowe z max. 6 rdzeniami) - licencja pełna, nieograniczona czasowo dostarczone licencje zawierają opcję technologii deduplikacji archiwizowanych maszyn wirtualnych - licencja pełna, nieograniczona czasowo na dostarczone licencje jest zapewniony minimum 1 rok aktualizacji i wsparcia technicznego Inne: - do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt jest produkowany zgodnie normą ISO Prace wdrożeniowe Do czynności Wykonawcy w ramach montażu i uruchomienia Biblioteki taśmowej należy: Ustalenie z Zamawiającym terminu przeprowadzenia prac. Rozpakowanie urządzenia, sprawdzenie, czy nie wystąpiły uszkodzenia. Sprawdzenie warunków wymaganych do pracy urządzenia (temperatura, zasilanie, dostępne miejsce). Instalacja biblioteki taśmowej w Data Center (Załącznik 4a do SIWZ), w tym m.in. zamontowanie w szafie rack. Oznakowanie urządzenia naklejką Zamawiającego (numer OT, źródło finansowania, itp.). Zebranie wszystkich opakowań i oddanie ich do dyspozycji Zamawiającego. Fizyczne podłączenie urządzenia do sieci energetycznej oraz komputerowej Instalacja i konfiguracja Oprogramowania w tym oprogramowania do wykonywania kopii danych i środowiska wirtualnego. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac i dołączeniu ich do Protokołu Odbioru dla Zadania 3 Specyficzne warunki dostaw / prac Miejsca dostawy, montażu i uruchomienia: Data Center (Załącznik nr 4a do SIWZ). wdrożeniowych 4 Etapy realizacji dostaw oraz prac wdrożeniowych podlegające formalnym odbiorom 1. Dostawa: Formalnemu odbiorowi podlega dostawa do Zamawiającego w ilościach określonych w punkcie 2 niniejszej karty produktu zgodnie z procedurą określoną w Załączniku nr 2 do SIWZ, 19 S t r o n a

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:...

PAKIET D. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... PAKIET D 1. Serwer typu RACK 2 szt. Nazwa producenta:... Typ produktu, model:... LP Parametr lub Minimalne wymagania warunek 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 1U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Serwer 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Rodzaj Minimalne wymagania zamawiającego Wartość oferowana Typ Obudowa Płyta główna Chipset Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Karta graficzna Wbudowane

Bardziej szczegółowo

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości

TAK TAK TAK TAK TAK TAK. - minimum jeden slot x16 generacji 3 o prędkości x16 pełnej długości i wysokości Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 1. Serwer wirtualizacyjny np. Dell R720 Wymóg Oferowane Cena Obudowa: typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 16 dysków 2.5" Hot Plug

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/132/2014 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie używanego serwera, sprzętu pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/52/2015 Załącznik nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest modernizacja posiadanego systemu kopii zapasowej. 1: Dostawa serwera dyskowego o następujących parametrach minimalnych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1

Infrastruktura. Wymagania ogólne. Obudowa serwerów kasetowych. Załącznik nr 7. Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Załącznik nr 7 Opis przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 Infrastruktura Wymaganie Globalne Normy Oznakowanie Wymagania ogólne Parametry minimalne Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Muszą być wyprodukowane

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT

OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT OPIS WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH OCZEKIWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPRZĘT Dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu komputerowego i peryferyjnego ( między innymi serwery, stacje robocze, drukarki, sprzęt sieciowy

Bardziej szczegółowo

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA

ZAKRES RZECZOWY ZAMÓWIENIA , Działanie 1.4 : Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw Numer sprawy: FEIWNT 1/5/2015 ZAKRES RZECZOWY

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dostawa sprzętu komputerowego, licencji, macierzy dyskowej wraz z usługą wdrożenia. Dostawa dotyczy: stacji roboczych, monitorów, drukarek, zasilaczy

Bardziej szczegółowo

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei

Szpital Miejski im. Franciszka Raszei Załącznik 1c do SIWZ SPECYFIKACJA FUNKCJONALNO TECHNICZNA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, oraz oferowane parametry. W kolumnie Spełnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/42/2013 Załącznik nr 1.1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Pozycja nr 1: Dostawa serwera blade o następujących parametrach

Bardziej szczegółowo

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe

Novell Sp. z o.o. ul. Postępu 21 Tel. +48 22 537 5000 02-676 Warszawa Fax +48 22 537 5099 www.novell.pl. Zapytanie ofertowe Warszawa, 13 grudnia 2013 Zapytanie ofertowe W wyniku otrzymanego dofinansowania w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej, Społeczeństwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Na potrzeby SIWZ, jak i we wszystkich związanych z nią dokumentach nadaje się wymienionym niżej pojęciom następujące

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:...

FORMULARZ OFERTOWY. Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:... Siedziba wykonawcy:... ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ OFERTOWY FORMULARZ OFERTOWY Dane o wykonawcy: Nazwa (firma) wykonawcy:...... Siedziba wykonawcy:...... NIP.. REGON Telefon:... Faks:... Zarejestrowana/y w Sądzie Rejonowym w...,...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego:

Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: Załącznik nr 5 do SIWZ Specyfikacja techniczna sprzętu komputerowego: PRZEŁĄCZNIK SIECIOWY I 4 szt. Parametr Charakterystyka (wymagania minimalne) Parametr oferowany Producent Nazwa producenta: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Minimalne parametry techniczne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48820000-2 Serwery 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID) 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1.1. dostawa serwerów i macierzy dyskowej, w tym: 1) serwer 2 sztuki, 2) macierz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ

Załącznik nr 4 do SIWZ Spis treści 1. Serwer blade...3 1.1. Obudowa blade...3 1.2. Moduł serwerowy...5 1.3. Szafa rack...6 1.4. System wirtualizacji...7 2. Macierz dyskowa podstawowa w PCPD...11 3. Macierz dyskowa zapasowa w

Bardziej szczegółowo

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ

Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Cześć 1 1. BUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ Zakres prac: wykonanie okablowania strukturalnego sieci LAN, w kategorii 6, wykorzystanie jako medium transmisyjnego, ekranowanej skrętki 4 parowej, zapewnienie transmisji

Bardziej szczegółowo

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt.

a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Szafa 42 U 1000 x 800 mm a) Szafa serwerowa 42U - 1szt. Ilość i cechy techniczne Szafa 42 U 1000 x 800 mm Przystosowana do ustawienia na nóżkach poziomujących Spełnia (odp. tak/nie) W dachu i podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu

I. Serwer. Załącznik Nr 5 do SIWZ. L.p. Nazwa komponentu Załącznik Nr 5 do SIWZ I. Serwer L.p. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne 1. Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze wszystkimi elementami niezbędnymi do zamontowania serwera

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do SIWZ Budowa infrastruktury ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej na terenie gminy Czernikowo Założenia techniczne Przedmiotem projektu jest zbudowanie Sieci Bezprzewodowej na terenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWA SPRZĘTU,OPROGRAMOWANIA ORAZ LICENCJI W RAMACH ROZBUDOWY WARSTWY SPRZĘTOWEJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W MIEJSKIM ZARZĄDZIE DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Rzeszów, 2013 1 Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) załącznik nr 1 na wdrożenie Projektu pt. REGIONALNY SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO (RSIPWL) Zielona Góra, 2012 S t r o n a 1 Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ I DEFINICJI... 3 2. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju

DZP/38/382-26/14 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju WYMAGANIA DLA PAKIETU 2 (Sprzęt i wyposażenie) Załącznik Nr 11 Wymagania w niniejszym załaczniku są parametrami minimalnymi. Wszelkie nazwy własne użyte przy definiowaniu wymagań minimalnych stanowią punkt

Bardziej szczegółowo