Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku"

Transkrypt

1 Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny w Rzeszowie w ramach porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Sportu i Turystyki, Głównym Urzędem Statystycznym oraz Narodowym Bankiem Polskim. Badaniami objęte były krajowe i zagraniczne podróże mieszkańców Polski, tzw. rezydentów 1. Rok 2014 był pierwszym rokiem, w którym badania prowadził Urząd Statystyczny w Rzeszowie. Badania te były poprzedzone opracowaniem zmodyfikowanej metodologii oraz badaniem pilotażowym w I kwartale 2013 roku. Cały cykl badania odbywał się w roku 2014 i na początku roku bieżącego. Przeprowadzenie oszacowań w skali całego roku w oparciu o uzyskane wyniki badań i wykorzystanie innych źródeł informacji (poza statystyczne, dane ze Straży Granicznej, badania bazy noclegowej itp.) pozwoliło na zweryfikowanie metodologii badań oraz w wyniku prac, w poszczególnych kwartałach 2014 roku, do korekty uzyskanych wyników. W 2014 r. uczestnictwo mieszkańców Polski w wyjazdach turystycznych wyniosło: w przypadku krajowych wyjazdów długookresowych (na 5 dni i więcej) ok. 43%, a krótkookresowych 60%. Uczestnictwo mieszkańców Polski w zagranicznych wyjazdach turystycznych wyniosło 20%. Tab. 1. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych (liczba uczestniczących w wieku 15 i więcej lat) (mln) Krajowe długookresowe 13,8 Krajowe krótkookresowe 19,3 Krajowe ogółem 31,9 Zagraniczne długookresowe 5,5 Zagraniczne krótkookresowe 1 Zagraniczne ogółem 6,5 Krajowe i zagraniczne (ogółem) 37,4 Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2014 r. Polacy wzięli udział w 38,3 mln krajowych podróżach turystycznych. Udział wyjazdów długookresowych w wyjazdach krajowych ogółem wyniósł 39,2%, a wyjazdów krótkookresowych 60,8%. Struktura krajowych wyjazdów turystycznych nie zmienia się od wielu lat. Tab. 2. Krajowe długookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Miesiące rok2014 Styczeń 0,6 Luty 1 Marzec 0,6 Kwiecień 0,4 Maj 0,7 1 Mianem rezydenta w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, określamy osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w danym kraju. 1

2 Czerwiec 1,1 Lipiec 3,3 Sierpień 4,2 Wrzesień 1 Październik 0,9 Listopad 0,3 Grudzień 0,9 Ogółem 15,0 Tab. 3. Krajowe krótkookresowe podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Miesiące rok 2014 Styczeń 1,8 Luty 2 Marzec 2,5 Kwiecień 1,2 Maj 2 Czerwiec 2,2 Lipiec 2,2 Sierpień 2,8 Wrzesień 1,7 Październik 1,8 Listopad 1,2 Grudzień 1,9 Ogółem 23,3 Tab. 4. Średnia długość pobytu podczas krajowych podróży długookresowych (liczba noclegów) Miesiące rok 2014 Styczeń 8 Luty 7,7 Marzec 10,6 Kwiecień 7,7 Maj 7,8 Czerwiec 8,8 Lipiec 8,6 Sierpień 9,6 Wrzesień 11,3 Październik 9,23 Listopad 8,41 Grudzień 6,97 Ogółem 8,73 Tab. 5. Średnia długość pobytu podczas krajowych podróży krótkookresowych (liczba noclegów) Miesiące rok 2014 Styczeń 1,8 Luty 1,8 Marzec 1,7 Kwiecień 1,9 Maj 1,9 Czerwiec 1,8 Lipiec 2 2

3 Sierpień 2 Wrzesień 1,8 Październik 1,88 Listopad 1,82 Grudzień 1,87 Ogółem 1,86 Tab. 6. Liczba noclegów podczas krajowych długookresowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Miesiące rok 2014 Styczeń 4,8 Luty 7,9 Marzec 6,1 Kwiecień 3,3 Maj 5,5 Czerwiec 9,6 Lipiec 28,5 Sierpień 39,8 Wrzesień 11 Październik 8,1 Listopad 2,9 Grudzień 6,5 Ogółem 134,00 Tab. 7. Liczba noclegów podczas krajowych krótkookresowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Miesiące rok 2014 Styczeń 3,1 Luty 3,6 Marzec 4,2 Kwiecień 2,3 Maj 3,8 Czerwiec 4,1 Lipiec 4,3 Sierpień 5,6 Wrzesień 3,2 Październik 3,4 Listopad 2,2 Grudzień 3,6 Ogółem 43,40 Tab. 8. Liczba noclegów podczas krajowych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Długookresowe 134,0 Krótkookresowe 43,4 Krajowe ogółem 177,4 3

4 Tab. 9. Cele krajowych podróży długookresowych (%) Turystyczno-wypoczynkowy 56,92 Odwiedziny u krewnych, znajomych 33,18 Służbowy 2,35 Zdrowotny 5,54 Religijny 0,54 Inny 1,52 W 2014 r. Polacy najczęściej wyjeżdżali w celach turystycznych. Często odwiedzali krewnych i znajomych, natomiast udział wyjazdów w celach służbowych wynosił nieco ponad 2%. Rys. 1. Struktura krajowych wyjazdów długookresowych według celów w 2014 roku Zdrowotny; 6% Służbowy; 2% Religijny; 1% Inny; 1% Odwiedziny u krewnych, znajomych; 33% Turystycznowypoczynkowy; 57% Tab. 10. Sposób organizacji krajowych podróży długookresowych (%) Całkowicie biuro podróży 1,6 Częściowo biuro podróży 0,9 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 5,5 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 4,0 Samodzielnie 88 Mieszkańcy Polski nadal w nieznacznym zakresie korzystają z usług biur podróży w przypadku organizowania sobie wyjazdów wakacyjno-urlopowych. W organizacji wyjazdów zmniejszyła się rola zakładu pracy, natomiast wzrosła samodzielnego organizowania sobie tego rodzaju wyjazdów. Tab. 11. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży długookresowych (%) Hotel, motel, zajazd 8,5 Pensjonat 13,3 Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica wodna 2,6 Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy, wypoczynkowy, 4,4 ośrodek kolonijny Wynajęta kwatera prywatna 12,5 Kwatera agroturystyczna 2,2 Kemping, pole biwakowe 2,6 Domek turystyczny, bungalow 3,2 4

5 Sanatorium lub inny zakład leczniczy 4,8 Środek transportu (np. statek, pociąg, samochód, autokar) 0,2 Inne wynajmowane miejsca noclegowe 0,3 Mieszkanie u krewnych lub znajomych 40,3 Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 4,2 Pozostałe niewynajmowane miejsca zakwaterowania (własny namiot, żaglówka, nocleg pod chmurką ) 0,8 Tab. 12. Główny rodzaj transportu wykorzystywany podczas krajowych podróży długookresowych (%) Lotniczy 0,1 Wodny 0,1 Kolejowy 10,9 Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) 15,1 Pojazdy silnikowe prywatne i wynajęte 73,3 Inny (np. rower) 0,4 Podczas krajowych wyjazdów długookresowych Polacy najczęściej korzystali z mieszkań krewnych i znajomych, jednocześnie rezygnując z noclegów w hotelach oraz kwaterach prywatnych. Podczas, zarówno długich, jak i krótkich wyjazdów, coraz częściej jako środek transportu wykorzystywany jest samochód oraz wzrasta popularność publicznych środków komunikacji, takich jak autobus i autokar. Tab. 13. Cele krajowych podróży krótkookresowych (%) Turystyczno-wypoczynkowy 25,2 Odwiedziny u krewnych, znajomych 64,6 Służbowy 3,9 Zdrowotny 1,2 Religijny 1,6 Inny 3,4 Rys. 2. Cele krajowych wyjazdów krótkookresowych w 2014 roku Służbowy; 4% Zdrowotny; 1% Religijny; 2% Inny; 3% Turystycznowypoczynkowy; 25% Odwiedziny u krewnych, znajomych; 65% Tab. 14. Sposób organizacji krajowych podróży krótkookresowych (%) 5

6 Całkowicie biuro podróży 0,5 Częściowo biuro podróży 0,2 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 3,8 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 1,7 Samodzielnie 93,8 Tab. 15. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży krótkookresowych (%) Hotel, motel, zajazd 9,7 Pensjonat 5,0 Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica wodna Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy, wypoczynkowy, ośrodek kolonijny 2,3 1,4 Wynajęta kwatera prywatna 3,6 Kwatera agroturystyczna 1,0 Kemping, pole biwakowe 1,1 Domek turystyczny, bungalow 0,9 Sanatorium lub inny zakład leczniczy 0,3 Środek transportu (np. statek, pociąg, samochód, autokar) 0,2 Inne wynajmowane miejsca noclegowe 0,4 Mieszkanie u krewnych lub znajomych 70,4 Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 2,9 Pozostałe niewynajmowane miejsca zakwaterowania (własny namiot, żaglówka, nocleg pod chmurką ) 0,9 Tab. 16. Główny rodzaj transportu wykorzystywany podczas krajowych podróży krótkookresowych (%) Lotniczy 0,2 Wodny 0,1 Kolejowy 6,5 Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) 17,6 Pojazdy silnikowe prywatne i wynajęte 75,0 Inny (np. rower) 0,7 Tab. 17. Cele krajowych podróży ogółem (%) Turystyczno-wypoczynkowy 37,6 Odwiedziny u krewnych, znajomych 52,3 Służbowy 3,3 Zdrowotny 2,9 Religijny 1,2 Inny 2,6 6

7 Rys. 3. Cele krajowych wyjazdów turystycznych ogółem w 2014 roku Religijny; 1% Inny; 3% Zdrowotny; 3% Służbowy; 3% Odwiedziny u krewnych, znajomych; 52% Turystycznowypoczynkowy; 38% Tab. 18. Sposób organizacji krajowych podróży ogółem (%) Całkowicie biuro podróży 0,9 Częściowo biuro podróży 0,5 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 4,5 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 2,6 Samodzielnie 91,6 Tab. 19. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podróży ogółem (%) Hotel, motel, zajazd 9,2 Pensjonat 8,2 Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica 2,4 wodna Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy, 2,6 wypoczynkowy, ośrodek kolonijny Wynajęta kwatera prywatna 7,1 Kwatera agroturystyczna 1,4 Kemping, pole biwakowe 1,7 Domek turystyczny, bungalow 1,8 Sanatorium lub inny zakład leczniczy 2,0 Środek transportu (np. statek, pociąg, samochód, autokar) 0,2 Inne wynajmowane miejsca noclegowe 0,4 Mieszkanie u krewnych lub znajomych 58,6 Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 3,4 Pozostałe niewynajmowane miejsca zakwaterowania (własny namiot, 0,8 żaglówka, nocleg pod chmurką ) Tab. 20. Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podczas podróży krajowych ogółem (%) Lotniczy 0,1 Wodny 0,1 7

8 Kolejowy 8,2 Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) 16,6 Pojazdy silnikowe prywatne i wynajęte 74,3 Inny (np. rower) 0,6 Tab. 21. Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby podróży długookresowych (mln) Dolnośląskie 1,1 Kujawsko-pomorskie 0,6 Lubelskie 0,59 Lubuskie 0,24 Łódzkie 0,45 Małopolskie 1,93 Mazowieckie 1,23 Opolskie 0,14 Podkarpackie 0,85 Podlaskie 0,44 Pomorskie 2,64 Śląskie 0,76 Świętokrzyskie 0,46 Warmińsko-mazurskie 1,01 Wielkopolskie 0,48 Zachodniopomorskie 2,45 Łączna liczba wizyt 15,28 Liczba podróży 14,96 Uwaga: łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest większa niż liczba podroży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo. Tab. 22. Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln) Dolnośląskie 1,65 Kujawsko-pomorskie 1,15 Lubelskie 1,57 Lubuskie 0,49 Łódzkie 1,15 Małopolskie 2,71 Mazowieckie 3,31 Opolskie 0,39 Podkarpackie 1,3 Podlaskie 1,02 Pomorskie 1,76 Śląskie 1,54 Świętokrzyskie 0,51 Warmińsko-mazurskie 1,32 Wielkopolskie 1,57 Zachodniopomorskie 2,18 Łączna liczba wizyt 23,3 Liczba podróży 23,3 8

9 Uwaga: łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest większa niż liczba podroży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo. Tab. 23. Natężenie krajowego ruchu turystycznego według województw i liczby krajowych podróży ogółem (mln) Dolnośląskie 2,76 Kujawsko-pomorskie 1,74 Lubelskie 2,06 Lubuskie 0,84 Łódzkie 1,4 Małopolskie 4,54 Mazowieckie 4,54 Opolskie 0,53 Podkarpackie 2,16 Podlaskie 1,36 Pomorskie 4,6 Śląskie 2,3 Świętokrzyskie 0,87 Warmińsko-mazurskie 2,43 Wielkopolskie 1,94 Zachodniopomorskie 4,52 Łączna liczba wizyt 38,69 Liczba podróży 38,26 Uwaga: łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest większa niż liczba podroży, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo. Podsumowując mieszkańcy Polski w 2014 r. wyjeżdżali w kraju najczęściej w odwiedziny. Wyjazdy w ponad 90% organizowali samodzielnie, korzystali głównie z zakwaterowania w mieszkaniach krewnych lub znajomych. W trakcie wyjazdów najczęściej korzystali z samochodów. Do najczęściej odwiedzanych województw należało województwo pomorskie, zachodniopomorskie, mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i warmińsko-mazurskie, zwłaszcza w sezonie letnim. Wyjazdy zagraniczne mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa w pierwszych dziewięciu miesiącach 2014 r. Polacy w wieku 15 i więcej lat uczestniczyli w 10,3 mln turystycznych podróży za granicę, czyli podróży połączonych z co najmniej jednym noclegiem poza granicami kraju. Średnia długość pobytu wyniosła 10,05 noclegu. Polscy turyści najczęściej odwiedzali Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy, Chorwację, Grecję i Hiszpanię. Tab. 24. Zagraniczne podróże Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Miesiące rok 2014 Styczeń 0,6 Luty 0,6 Marzec 0,7 Kwiecień 0,4 Maj 0,8 Czerwiec 1,1 Lipiec 1,3 Sierpień 1,6 Wrzesień 1 9

10 Październik 0,8 Listopad 0,4 Grudzień 0,9 Ogółem 10,3 Tab. 25. Zagraniczne podróże polskich turystów według odwiedzanych krajów (mln) Niemcy 2,1 Belgia 0,12 Czechy 0,5 Hiszpania 0,5 Włochy 0,8 Słowacja 0,34 Wielka Brytania 0,8 Austria 0,3 Chorwacja 0,55 Dania 0,09 Egipt 0,3 Francja 0,4 Grecja 0,51 Holandia 0,28 Irlandia 0,2 Norwegia 0,35 Turcja 0,4 Ukraina 0,2 Węgry 0,2 Bułgaria 0,15 Litwa 0,19 Szwecja 0,4 Uwaga: suma wizyt w poszczególnych krajach była większa niż liczba wyjazdów turystycznych, gdyż część osób podczas jednej podróży odwiedziła kilka krajów. Tab. 26. Średnia długość pobytu podczas zagranicznych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (liczba noclegów) Długookresowe 12,0 Krótkookresowe 2,2 Zagraniczne ogółem 10,05 Tab. 27. Liczba noclegów podczas zagranicznych podróży Polaków w wieku 15 i więcej lat (mln) Długookresowe 99,5 Krótkookresowe 4,3 Zagraniczne ogółem 103,8 W 2014 r. celem prawie 56% zagranicznych wyjazdów Polaków była typowa turystyka. W ogólnej liczbie 10,3 mln wszystkich podróży za granicę było takich wyjazdów 5,8 mln; liczbę wyjazdów w odwiedziny szacuje się na 3,3 mln, liczbę wyjazdów służbowych na 0,77 mln. Tab. 28. Cele zagranicznych podróży Polaków (%) Turystyczno-wypoczynkowy 55,8 Odwiedziny u krewnych, znajomych 31,8 10

11 Służbowy 7,5 Szkoleniowy 1,4 Religijny 1,6 Zdrowotny 0,4 Inny 1,5 Rys. 4. Cele zagranicznych podróży Polaków w 2014 roku Szkoleniowy; 1% Religijny; 2% Zdrowotny; 0,00% Inny; 1% Służbowy; 8% Odwiedziny u krewnych, znajomych; 32% Turystycznowypoczynkowy; 56% Tab. 29. Sposób organizacji podróży zagranicznych (%) Całkowicie biuro podróży 23,2 Częściowo biuro podróży 3,6 Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja 7,4 Częściowo zakład pracy lub inna instytucja 2,0 Samodzielnie 63,8 Tab. 30. Główny rodzaj zakwaterowania wykorzystywany podczas podróży zagranicznych (%) Hotel, motel, zajazd 40,9 Pensjonat 6,4 Dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, stanica wodna Ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy, dom wczasowy, wypoczynkowy, ośrodek kolonijny 1,6 1,0 Wynajęta kwatera prywatna 6,5 Kwatera agroturystyczna 0,7 Kemping, pole biwakowe 1,8 Domek turystyczny, bungalow 0,7 Sanatorium lub inny zakład leczniczy 0,1 Środek transportu (np. statek, pociąg, samochód, autokar) 1,4 Inne wynajmowane miejsca noclegowe 0,5 Mieszkanie u krewnych lub znajomych 37,1 Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 0,7 Pozostałe niewynajmowane miejsca zakwaterowania (własny namiot, żaglówka, nocleg pod chmurką ) 0,5 11

12 Tab. 31. Główny rodzaj transportu wykorzystywanego podczas podróży zagranicznych (%) Lotniczy 43,5 Wodny 1,7 Kolejowy 1,5 Autobusowy, autokarowy (regularny, turystyczny) 16,8 Pojazdy silnikowe prywatne i wynajete 36,2 Inny (np. rower) 0,2 W przypadku wyjazdów zagranicznych zwiększył się udział organizacji takich wyjazdów całkowicie przez biuro podróży i samodzielnej organizacji wyjazdów. Najczęściej Polacy korzystali z hotelu, motelu, chociaż wzrastał również odsetek korzystających z mieszkania u krewnych lub znajomych. Dominującym środkiem transportu nadal jest samolot (udział tego środka transportu z roku na rok wzrasta). Wydatki mieszkańców Polski na wyjazdy turystyczne W 2014 r. odnotowano spadek przeciętnych wydatków Polaków zarówno na wyjazdy krajowe, jak i na wyjazdy zagraniczne. Tab. 32. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe (PLN) Transport 125 Zakwaterowanie 241 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 229 Dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości 1 Inne wydatki 139 Ogółem 735 Tab. 33. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże długookresowe przeliczonych na dzień pobytu (PLN) Transport 13 Zakwaterowanie 25 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 24 Dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości 0 Inne wydatki 15 Ogółem 77 Tab. 34. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe (PLN) Transport 64 Zakwaterowanie 45 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 63 Dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości 3 Inne wydatki 56 Ogółem 230 Tab. 35. Struktura przeciętnych wydatków na krajowe podróże krótkookresowe przeliczonych na dzień pobytu (PLN) 12

13 Transport 22 Zakwaterowanie 16 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 22 Dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości 1 Inne wydatki 20 Ogółem 80 Tab. 36. Przeciętne wydatki na podróże zagraniczne (PLN) Poniesione w kraju 1050 Poniesione za granicą 1047 Ogółem 2097 Tab. 37. Przeciętne wydatki na podróże zagraniczne przeliczone na dzień pobytu (PLN) Poniesione w kraju 95 Poniesione za granicą 95 Ogółem 190 Tab. 38. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne ogółem (PLN) Transport 724 Zakwaterowanie 556 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 438 Dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości 27 Inne wydatki 354 Ogółem 2097 Tab. 39. Struktura przeciętnych wydatków na podróże zagraniczne ogółem przeliczonych na dzień pobytu (PLN) Transport 66 Zakwaterowanie 50 Żywność i napoje w kawiarniach i restauracjach 40 Dobra konsumpcyjne i przedmioty o dużej wartości 3 Inne wydatki 32 Ogółem 190 Opracowano w Departamencie Turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, maj 2015 r. 13

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w I półroczu 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej turystyki wyjazdowej mieszkańców

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski 1 w I półroczu 2016 roku Krajowe wyjazdy mieszkańców Polski Według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki w pierwszych sześciu miesiącach

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki wyjazdowej oraz krajowej mieszkańców Polski, tzw. rezydentów

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2016 roku W 2016 r. uczestnictwo mieszkańców Polski 1 w wieku 15 lat i więcej w wyjazdach turystycznych wyniosło 57%. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1

Podróże Polaków w pierwszym półroczu 2013 roku 1 Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.3.6(99) Aktywność turystyczna Polaków. Podróże

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2014 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

I. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2010 temat

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego,

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2015 ROKU W opracowaniu prezentowane są wyniki stałego badania Głównego Urzędu Statystycznego prowadzonego z częstotliwością miesięczną na formularzu o symbolu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku

Charakterystyka przyjazdów do Polski w pierwszej połowie 2012 roku Główne MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonało konsorcjum firm: ACTIV GROUP i Instytut Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej

Bardziej szczegółowo

ANEKS TABELARYCZNY 53

ANEKS TABELARYCZNY 53 ANEKS TABELARYCZNY 53 I. Analiza cen Tab. I.1. Przeciętne ceny 1 osobonoclegu (w PLN) na analizowanych rynkach Średnia cena Współczynnik zmienności Ogółem 400,6 83,3 Słowacja 379,8 105,1 Czechy 465,8 102,6

Bardziej szczegółowo

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych Jednostka miary 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów ogółem obiekty ogółem VII

Bardziej szczegółowo

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2008 roku

Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2008 roku Instytut Turystyki Jerzy Łaciak Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2008 roku Warszawa 2009 2 Jerzy Łaciak: Aktywność turystyczna dzieci i młodzieży w 2008 roku Praca przygotowana w ramach PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku

Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2008 temat nr 1.30.06(087)

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku RAPORT BADANIA OPINII TURYSTÓW ODWIEDZAJĄCYCH CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W GIŻYCKU W SEZONIE LETNIM 7 ROKU WRZESIEŃ 7 Metodologia badania Liczebność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU CHORWACJA

PROFIL RYNKU CHORWACJA PROFIL RYNKU CHORWACJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Chorwacji Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny: Maciej Szymański, Zagrzeb, Krležin

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Kontakt tel.: (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: wroclaw.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W 2014 R. Wrocław, maj 2015 r. Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009

Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 Perspektyw rozwoju i promocji turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce Ocena stanu turystyki wiejskiej i agroturystyki w Polsce w latach 2005-2009 2009 dr Andrzej Jagusiewicz dr Krzysztof opaci ski

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 29.11.2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa wg stanu w dniu 31 lipca

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008

Szymon Komusiński. ski. transportu kolejowego w 2008 Szymon Komusiński ski Przekształcenia przestrzenne sieci pasaŝerskiego transportu kolejowego w Polsce w latach 1988-200 2008 Pytania badawcze: 1. Jaka była a skala regresu sieci pasaŝerskiego transportu

Bardziej szczegółowo

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych

Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Młodzi 2014 - plany zawodowe i edukacyjne uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych Szanowni Państwo, Pracownia Badań Socjologicznych Humlard realizuje projekt naukowy pn. "Młodzi 2014 - plany zawodowe

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Źródła pozyskiwania danych i problemy z tym związane. Bożena Radkowska

Źródła pozyskiwania danych i problemy z tym związane. Bożena Radkowska TURYSTYKA POLSKA W UKŁADZIE REGIONALNYM Źródła pozyskiwania danych i problemy z tym związane Bożena Radkowska Warszawa 2010 1 Pomysł stworzenia Turystyki polskiej w układzie regionalnym Wyrósł na gruncie

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.

ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ. (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK ZBÓŻ NR 11/2008 20 marzec

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 marca 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 i jej wykorzystanie w 2010 roku W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku

Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Charakterystyka przyjazdów nierezydentów do Polski w 2016 roku Przyjazdy do Polski 1 W ciągu 2016 r. było, według szacunków Ministerstwa, 80,5 mln przyjazdów nierezydentów do Polski, tj. o 3,5% więcej

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2015 R.

TURYSTYKA W M.ST. WARSZAWIE W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 24.05.2016 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 fax 22

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Instytut Turystyki

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Instytut Turystyki BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM 2008 Instytut Turystyki Obszary badania Wielkość i struktura krajowego ruchu turystycznego na terenie Małopolski. Wielkość i struktura zagranicznego

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 25 września 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

Statystyka odwiedzin strony WWW. Podsumowanie: URL: http://www.spedycja.zgora.pl/~gimgryf/ Identyfikator:

Statystyka odwiedzin strony WWW. Podsumowanie: URL: http://www.spedycja.zgora.pl/~gimgryf/ Identyfikator: Identyfikator: Statystyka odwiedzin strony WWW URL: http://www.spedycja.zgora.pl/~gimgryf/ Właściciel strony: Gimnazjum w Gryfowie Śl. Firma/organizacja: szkoła Email: waldmar@op.pl Przedział (dni: ) od:

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla przedsiębiorstw Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji programy operacyjne na lata 2007-2013 moŝliwości

Bardziej szczegółowo

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R.

POLSKA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2010 R. Projekt Zawodowo PLUS wzmocnienie kszta³cenia zawodowego szans¹ na samodzielnoœæ niepe³nosprawnych w doros³ym yciu wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza Sezon letni 2007

Analiza Sezon letni 2007 Powiat Giżycki Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza Sezon letni 2007 www.gizycko.turystyka.pl Ilość i narodowość osób odwiedzających Centrum Promocji i IT w okresie: 0.05.2007 30.09.2007

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM. z dnia 12 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/138/16 RADY MIEJSKIEJ W JANOWIE LUBELSKIM z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr XIX/133/16 Rady Miejskiej w Janowie Lubelskim z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU. Raport z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, luty 2015

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU. Raport z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, luty 2015 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2014 ROKU Raport z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, luty 2015 INFORMACJE O BADANIU Informacje o badaniu W skład projektu badawczego

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2008 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2009 Szczecin W 2008 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i tyle samo zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 2017 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników

Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników Do wiadczenia publicznych s b zatrudnienia w województwie lubuskim odno nie wprowadzenia pe nej swobody przep ywu pracowników Frankfurt n/o, 27 lutego 2012 roku Dotychczasowe do wiadczenia z lat 2004-2010

Bardziej szczegółowo

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy

Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Tadeusz Studnicki Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Katedra Turystyki i Hotelarstwa Analiza zróżnicowania cen noclegów wybranych sieci hotelowych Europy Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie

Harmonogram szkoleń. Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Województwo dolnośląskie Harmonogram szkoleń Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Województwo dolnośląskie Szkolenia z zakresu ZPORR 1. grupa szkoleniowa (Wrocław):

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl

Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Warszawa, 10.01.2012 Planowane inwestycje budowlane w drugiej połowie 2011 roku Raport Pressinfo.pl Instytut Inwestycyjno-Przetargowy Pressinfo.pl wraz z Grupą Marketingową TAI przygotowały zestawienie

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r.

Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. Załącznik nr 1 Zatrudnienie i wynagrodzenie w korpusie służby cywilnej w 2011 r. UWAGI METODOLOGICZNE W 2011 r. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych uzyskał

Bardziej szczegółowo

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów.

Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Biuro Karier AWF w Krakowie 31.10. 2013 r. Losy zawodowe studentów Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, rocznik 2012, badanie po roku od ukończenia studiów. Cel badania: Próba znalezienia odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów noclegowych w województwie kujawsko- -pomorskim jest stałe badanie statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego o symbolu KT-1 prowadzone z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych. Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 czerwca 2009 r. Notatka Informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej 1 w 2008 roku Zgodnie

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA

TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA Instytut Turystyki sp. z o.o. TURYSTYKA POLSKA W 2007 ROKU WIELKIE MIASTA BoŜena Radkowska Warszawa, 2008 Szczecin W 2007 roku do Szczecina przyjechało około 0,6 mln turystów krajowych i 0,5 mln zagranicznych.

Bardziej szczegółowo

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r.

Opinia nr 13. uchwalona na posiedzeniu w dniu 21 października 2004 r. Opinia nr 13 Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych dla Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu budżetu Państwa na 2005 rok, stosownie do zakresu działania Komisji uchwalona na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku

Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Wyniki przetargów w branży IT w okresie od sierpnia do października 2011 roku Warszawa, listopad 2011 Instytut Inwestycyjno-Przetargowy www.pressinfo.pl razem z Grupą Marketingową TAI przygotował raport,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE

FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE CZ OWIEK I SPO ECZE STWO T. XXXII 2011 PIOTR LANDSBERG FINANSOWANIE KULTURY W WIELKOPOLSCE W skali Polski w roku 2008 udzia wydatków z bud etów samorz dów terytorialnych na kultur i ochron dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 maja 2015 r.

Warszawa, 13 maja 2015 r. Warszawa, 13 maja 2015 r. RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OBIEKTÓW HOTELARSKICH I INNYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

4. Turystyka krajowa i zagraniczna

4. Turystyka krajowa i zagraniczna 4. Turystyka krajowa i zagraniczna Aktywność turystyczna mieszkańców Polski w porównaniu z aktywnością obywateli państw Europy Zachodniej jest jeszcze stosunkowo niewielka ale systematycznie rośnie (szczególnie

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) Nr 26/2007 5 lipca 2007 r. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ PODSUMOWANIE SEZONU 2014 10 LAT TURYSTYKI W UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKA GOSPODARKA TURYSTYCZNA Największy turystyczny rynek świata 2013-560 milionów zagranicznych turystów w Europie (52 % udziału w światowej

Bardziej szczegółowo

PKZ. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych

PKZ. Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208 00-925 Warszawa PKZ Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych w.. kwartale 2015 r. DANE IDENTYFIKACYJNE GOSPODARSTWA DOMOWEGO Symbol województwa

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO

RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001 r.) RYNEK MIĘSA DROBIOWEGO Nr 22/2007

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2014 roku. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 212 r. zmiana zakresu prezentowanych danych przez włączenie informacji na temat pokoi gościnnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania: 30.10.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Zbliżające się święta sprzyjają wzrostowi cen skupu żywca oraz zbytu mięsa wieprzowego i wołowego. W pierwszym tygodniu grudnia br. wzrosły także ceny skupu gęsi. Ceny skupu

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

PROFIL RYNKU WĘGRY Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015

PROFIL RYNKU WĘGRY Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 2015 PROFIL RYNKU WĘGRY Opracowanie: Witold Bartoszewicz dla POT, Listopad 15 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Węgierskiej ambasador : Roman Kowalski, Budapeszt, Varosligeti fasor 16, 1068 Tel.:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22)

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

- 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE

- 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE - 1 - Szkolnictwo gimnazjalne po trzech latach funkcjonowania UWAGI OGÓLNE Na podstawie ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku Przepisy wprowadzaj ce reform ustroju szkolnego nast pi a w Polsce reforma ustroju

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CBOS SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo