Zweryfikowana kwota. Nr proj. Krótki opis propozycji projektu. Lokalizacja Obszar Status weryfikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zweryfikowana kwota. Nr proj. Krótki opis propozycji projektu. Lokalizacja Obszar Status weryfikacji"

Transkrypt

1 Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 3 Rozbudowa placu zabaw Rozbudowa szkolnego placu zabaw umoŝliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w spsoób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne. Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, a takŝe po godzinach pracy szkoły dla okolicznych mieszkańców Malownicza 31 Niskie Okęcie 17 Terapia dzieci i młodzieŝy metodą F. Wrankiego ob. IV Niskie Okęcie Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii Wrankego Szkoła podstawowa nr 87 ul. Malownicza 31 Niskie Okęcie 27 Powiększenie świetlicy szkolnej Przyłaczenie i adaptacja na cele edukacyjne, sąsiadującego ze świetlicą lokalnu mieszkalnego SP 87 przy ul. Malowniczej Niskie Okęcie 62 Remont placu zabaw w P 29 Remont placu zabawa sprawi, Ŝe dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać ze sprzetów terenowych. UmoŜliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizyucznej w sposób pzowalający rozładować napięcie fizyczne i emocjonalne. Plac zabaw przeznaczony jest dla dizeci przedszkolnych i rodziców w godzianch owtarcia placówki Przedszkole przy ul. Sycowskiej 29 Niskie Okęcie 64 Murale na elewacji SP 87 Murale na elewacji ściany budynku Sali gimnastycznej i sciany frontowej szkoły SP 87 przy ul. Malowniczej Niskie Okęcie

2 Przejście dla pieszych przy 68 bramie głównej do Distribution Park Okęcie Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego Mineralna 15/ SkrzyŜowanie ulic Muszkieterów i Mineralnej. Niskie Okęcie 87 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 168 ul. Leonidasa Niskie Okęcie 104 Naprawa i modernizacja nawierzchni ul. Działkowej na odcinku MineralnaSerwituty Naprawa nawierzchni ułoŝonej z płyt betonowych mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym (w tym uczniom SP 87 i G 114) w drodze do szkoły, przychodni rejonowej na ul. Janiszowskiej i wprowadzenie organizacji ruchu ograniczającej ruch pojazdów cięŝarowych ul. Działkowa na odcinku Mineralna Serwituty Niskie Okęcie 61 Budowa ścieŝki spaceroworowerowej I etap budowy ścieŝki spacerowo rowerowej wokół fosy o długości 400 m szerokości 3 m zewnętrzyny pas wokół Fortu VI Okęcie Niskie Okęcie 69 Budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy WKD Salomea Wykonanie przejśćia dla pieszych z kostki brukowej przez tory kolejki WKD na stacji Salomea wraz z oznaczeniami poziomymi. SkrzyŜowanie ulic Jutrzenki i Serwituty Niskie Okęcie

3 Bieg Włochowski na 10 km i km Bieg po terenie Niskiego Okęcia Ulice Niskiego Okęcia Niskie Okęcie Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 6 Zakup nowości do wypoŝyczalni nr Wypozyczalnia nr 30 przy ul. Chrościckiego 2 8Świetlica szkolny azyl Stworzenie interaktywnej świetlicy wyposaŝonej w kąciki tematyczne oraz kącik relaksacyjny oraz nowoczesne urządzenia multimedialne dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16 9 Lip Dubnarzędzie promujące szkołę i dzielnicę Nakręcenie przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców LipDub promoującego Szkołę Podstawową nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16 oraz Dzielnicę Włochy Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Parkanowa galeria plenerowa "poznając przeszłośćbudujemy przyszłość" Stworzenie galerii plenerowej fotografii na parkanach SP nr 66 ul. Przepiórki 16 oraz ZS nr 17 ul. Promienista SP nr 66 ul. Przepiórki 16 oraz ZS nr 17 ul. Promienista Mobilny Nauczycielmobilny uczeńmoblina szkoła pracownia komputerowa WyposaŜenie Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16 w Moblina Pracownię Komputerową, wyposaŝoną w przenośną szafkę, 20 netbooków oraz notebook dla nauczyciela Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16

4 12 Kinoszkoła Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16/18 własnej, szkolenj mini Sali kinowej z rozbudowaną filmoteką. Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, rodzeństwo oraz młodzieŝ z lokalnego środowiska Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Od tabliczek glinianych do e bookówbiblioteka szkolna jako szkolne centrum informacji Chcemy, aby nasza biblioteka przekształciła się w Szkolne Centrum Informacji, Ŝeby był szerszy dostę do multimedialnych pomocy edukacyjnych oraz informacji i dokumentów dostępnych w internecie. Stworzymy platformę edukacyjną MOODLE i egazetkę szkolną. S.CI. byłoby dostępne takŝe dla środowiska lokalnego Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Atrakcyjniejsze boiskamniej dzieci w bramach DoposaŜenie boisk przy ZS nr 17 ul. Promienista 12A oraz SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18 oraz terenów rekreacyjnych: Parku Kombatantów oraz Stawów KozioroŜca boisko ZS nr 17 ul. Promienista 12A, boisko SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18, Park Kombatantów, teren Stawy KozioroŜca. 18 Bezpieczne boiska Zamontowanie piłkochwytów pomiędzy boiskami i wymiana lamp oświetlających teren szkoły i boiska , 95 Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista. 19 Kulturalnie w bibliotece Spotkania z tzw. "Ciekawymi Ludźmi" ze świata literatury, kultury, pasjonatami i innymi. Skierowany jest do dzieci, młodzieŝy i innych zainteresowanych Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 21 Nasze kreatywne dzieci dofinansowanie zajęć plastycznych prowadzonych w Bibliotece 3000 Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2

5 Rozbudowa i modenrizacja 22 kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieŝy Zwiększenie liczby stanowisk komputerowych (z dostępem do internetu) z dwóch do czetrech miejsc. Unowocześnienie obejmuje zarówno zakup sprzętu jak i mebli Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 23 Bibliobox zawsze do twojej dyspozycji Bibliobox to pojemnik, który przypomina skrzynkę pocztową. Zainstalowany przed wejściem do Biblioteki Publicznej pozwala czytelnikom zwracać ksiąŝki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu Biblioteka Publiczna Chrościckiego 2 24 Przedstawienia teatralne dla dzieci Cykl przedstawień teatralnych prezentowanych przez róŝne grupy artystów, dedykowanych najmłodszym 8400 Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 26 Bezpieczna ulica ruch jednokierunkowy ul.przepiróki SP 66 Zmiana organizacji na ruch jednokierunkowy na ulicy Przepiórki przy Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego, na odcinku od ul. Szuberta do ul. Jagny. Wjazd z jednej bądź drugiej strony Odcinek ulicy Przepiórki pomiędzy ulica Szuberta, a ulicą Jagny. 34 Bieg na 10 km ulicami Nowych Włoch Profesjonalny bieg ulicami Nowych Włoch jako czesć kampanii promującej dzielnicę. Dystans 10 km Rodzinny piknik sąsiedzki Piknik dla ok. 100 osób z okolic pl. Wolności Nowych Włochy z atrakcjami dla dzieci i dorosłych Plac wolności ul. Dymna

6 Budowa siłowni plenerowej w 41 parku Ogrody Kosmosu Budowana siłowni plenerowej w przygotowywanym obecnie dla mieszkańców dzielnicy Włochy parku Ogrodach Kosmosu. Chodzi o instalację urządzeń, które będą słuŝył do ćwiczeń, odpoczynku i rekreacji na świeŝym powietrzu w bardzo przyjaznym dla ćwiczących otoczeniu parkowej zieleni teren przy ul. Kosmosu 43 Wieczory z muzyką To propozycja koncertów "Wieczory z muzyką": cygańską, ludową, rosyjską i bałkańską. Zapoznanie się z róŝnorodnością kulturową w ramach muzyki, tradycji, zwyczajów i tańca ADA DK Włochy 48 PodróŜe po kontynentach PrzybliŜenie kultury i obyczajowości wybranych krajów w trzech kontynetach Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Są to: Indie, Nepal, Chiny, Izrael, Egipt, Kenia, Wenezuela. Projekt będzie składał się z prelekcji, filmu oraz wystawy fotografii z wybrancyh krajów. Prezentowana będzie równieŝ muzyka oraz kultura kulinarna ADA DK Włochy 49 W krainie bajek i teatru To spotkania z aktorami, którzy zagrają interaktywne przedstawienia dla dzieci. Spektakle z wykorzystaniem muzyki w pięknych kostiumach i przy kolorowej scenografii. Spektaklom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci będą mogły brać udział w warsztatach teatranych ADA DK Włochy

7 50 Taniec to młodość Projekt adresowany jest do grupy seniorów. Są to wieczorki taneczne przy muzyce na Ŝywo połączone z wprowadzaniem do historii danego tańca i nauką podstawowych kroków w róŝnych stylach tanecznych (np.. Tango, walc, samba, rumba). Odbywały by się 1 raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 7355 ADA DK Włochy 55 II sala gimnastyczna dla uczniów SP 66 Wykonanie wentylacji, wymuszonej, mechanicznej w małej Sali gimnastycznej. Sala ta mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Jest wyposaŝona w drabinki gimnastyczne i lustra. Będzie słuŝyła dzieciom do zajęć wfu, oraz innych zajęć pozalekcyjnych SP 66 przy ul. Przepiórki 60 PodwyŜszenie komfortu przebywania w Czytelnii Naukowej nr VI W celu polepszenia warunków do czytania czasopism i ksiąŝek na miejscu w czytelni, potrzebne jest wyposaŝenie w wygodne fotele z małymi stolikami i oświetleniem z lamp stojących przy stanowiskach Chrościckiego 2 65 WiFi w Parku Kombatantów udostępnienie darmowej sieci internet w Parku Kombatantów Park Kombatantów 70 Skatepark we Włochach Wykonanie ramp wraz z nawierzchnią przy ul. Plastycznej i Wałowickiej naprzeciw sklepu Lidl, dawne tereny ogródków działkowych teren przy ul. Kosmosu

8 Praca z uczniem ze specjalnymi 71 potrzebami edukacyjnymi Nowe metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastosowanie treningu uwagi słuchowej Tomatisa, którego celem jest poprawa koncetracji, jakości uczenia się, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych. Metoda obejmuje diagnozę i terapię. Polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do lepszej percepcji bodźców zewnętrznych Szkoła 66 przy ul. Przepiórki 81 Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy I OŜywienie i urozmaicenie kwiatami zdewstowanej przestrzeni publicznej ulic Dźwigowa i Globusowa, które dla przyjezdnych z innych dzielnic są wizytówką miasta ogrodu Włochy. Projekt obejmuje ustawienie misy z kwiatami u zbiegu ulic Globusowa, Wałowicka i zawieszenie na 16 słupach latarni donic wypełnionych przewisającymi pelargoniami teren wzdłóŝ ulic Dźwigowa i Globusowa 84 Słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców Ustwienie słópów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządukjącego Róg ul. Wałowickiej i ul. Potrzebnej. 2. Róg ul. Globusowej i Wałowickiej. 3. Rejon skrzyŝowania ulic Chrościckiego i Rybnickiej.

9 Domki dla skrzydlatych 88 pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 1848 Ulice: Wszemirowska, Dymna, Chroscickiego, Łuki Wielkie, Obrońców Pokoju, Sympatyczna, Świerszcza 105 Twój kominmój oddech Twój komin mój oddech to akcja informacyjno edukacyjna promująca bezpieczne korzystanie z opału, jako źródła ciepła. Celem akcji jest zredukowanie ilości toksyn przedsotających się do powietrza w Nowych Włochach w procesie opalania domów nieopdowiednim paliwem (śmieciami, meblami, itp) a takŝe profilaktyka zaczadzeń i poŝarów Kosze na psie odchody MontaŜ 15 koszy na psie odchody na terenie Parku Kombatantow, Stawów KozioroŜca oraz ul. Chrościckiego i ul. Dymnej i ul. Obywatelskiej (okolice pentli autobusowej) Ulice: Dymna Obywatelska, Chrościckiego 114 Warsztaty rodzicielskie Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały Bezpłatne otwarte warsztaty dla rodziców pogłębiające ich kompetencje wychowawcze na podstawie bestsellerowej ksiąŝki "Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, Ŝeby do nas mówiły". Kultura wychowani: uczucia, stawianie granic, współpraca, samodzielność, kary, nagrody. Dziesięć trzygodzinnych spotkań dla lepszego funkcjonowania rodziny ADA DK Włochy

10 115 Kino Nieme z Muzyką na śywo Cztery projekcje niemych filmów z towarzyszeniem muzyków grających na Ŝywo. KaŜdy pokaz poprzedzony będzie prelekcją prowadzoną przez eksperta, który przybliŝy historię i sylwetki twórców kina niemego ADA DK Włochy 116 Wystawa zdjęć pt. "Ciemne oblicze Jasnego Domu" Zaprezentowanie w formie wystawy zdjęć, dramatycznej historii miejsca kaźni polskich patriotów, jakim jest kamienica połoŝona przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie. W przedmiotowym budynku w 1945 roku znajdowała się areszt Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego ul. Cienista i ul. Globusowa 119 Gimnastyka Dreiatryczna w sali DK ADA Gimnastyka geriatryczna prowadzona przez specjalistę rehabilitanta, dwa razy w tygodniu po 45 minut. Grupa około 15 osób seniorów 5500 ADA DK Włochy 33 Droga dla rowerów wzdłuŝ Chrościckiego Budowa ok. 1 kilometra drogi dla rowerów wzdłóŝ ulicy Chrościckiego ul. Chrościckiego 38 Parking przy ulicy Obywatelskiej Budowa kilkudziesięciu miejsc parkingowych wzdłóŝ ulicy Obywatleskiej przy Osiedlu Zielona Italia. ul. Obywatleska 66 WiFi nad Stawem KozieroŜca udostępnienie darmowej sieci internet nad Stawem KozioroŜca Stawy KozioroŜca 72 Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego MontaŜ lustra drogowego przy niebezpiecznym skrzyŝowaniu. 800 SkrzyŜowanie ul. Łuczek i Chrościckiego

11 Instalacja kamery moniktoringu miejskiego ul. Sympatyczna i 92 Plastyczna (obok Ogrodów Kosmosu) Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Symapatycznej i Plastycznej w miejscu wyjątkowo uczęszczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, a takŝe lokalizację w pobliŝu infrastruktury handlowej i projektowaną obecnie sztandarową inwestycję dzielnicy Włochy park Ogrody Kosomosu. SkrzyŜowanie ulic Sympatycznej i Plastycznej (obok Ogrodów Kosomosu) 97 PlaŜa nad Stawem KozieroŜca z infrastrukturą towarzyszącą Utworzenie piaszczystej plaŝy nad Stawem KozioroŜca na polanie od strony ul. KozioroŜca. Projekt zawiera równieŝ stworzenie kąpielska i pomostu. 103 Zoobacz Park Zoobacz Park to projekt stworzenia interaktywnej, moblinej mapy przyrodniczej Parku Kombatantów i Stawów KozioroŜca, poprzedzonej zgromadzeniem wiedzy o faunie i florze tego obszaru i cyklem dyŝurów przyrodnika. Park Kombatantów i Stawy KozioroŜca 111 Budowa zatoczek parkingowych przy ul. Cienistej Budowa zatoczek parkingowych wzdłóŝ ul. Cienistej, począwszy od ul. Świerszcza do wysokości budynku połoŝonego przy ul. Cienistej 4. Projekt dedykowany jest Włochowianom, pozostawiającym swoje samochody w okolicy stacji PKP Włochy, celem kontynuowania podróŝy pociągiem ze stacji kolejowej PKP Włochy lub autobusami z okolicznych przystanków autobusowych. Ulica Cienista

12 Ułatwienie komunikacji przez 112 Dźwigową UmoŜliwienia bezpośredniego połączenia pomiędzy ulica Trzcinową z Nastrojową oraz instalacja świateł na skrzyŝowaniu Dźwigowa Parowcowa SkrzyŜowania ulic: Nastrojowa z Redaktorską oraz Dźwigowa z Parowcową 113 WypoŜyczalnia kajaków przy stawach KozieroŜca Udostępnienie mieszkańcom mozliwości korzystania w sezonie letnim: majwrzesień z kajaków lub łodzi wiosłowych na stawach KozioroŜca za niewielką odpłatnością. Projekt moŝe być zrealizowany przez jednostkę budŝetową Dzielnicy, w formie zlecenie lub konkursu ofert na działalność rekreacyjną. Stawy KozioroŜca Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 20 Czasopisma dla Czytelni Naukowej nr IV Zaprenumerowanie większej ilości tytułów czasopism do Czytelni Naukowej nr VI 3338 Czytelnia Naukowa przy ul. Chrościckiego 2 40 Włochowski solon kulturalny "Włochowski salon kulturalny" to miejsce, w którym prezentować się będą artyści związani z szeroko rozumianą piosenką aktorską, poetycką i satyryczną, a takŝe wykonawcy indywidualni aktorzy prezentujący tzw. Małe formy sceniczne. Spotkania miałyby chcrakter kameralny i stanowiły okazję nie tylko do biernego uczestnictwa w kolejnych imprezach, ale i rozmów z wykonawcami DK Włochy przy ul. Chrobrego 27

13 "Rewia po włosku" widowisko 42 muzyczne z udziałem młodych talentów Musical z udziałem najbardziej utalentowanych młodych mieszkańców Dzielnicy Włochy nastoletnich wokalistów, aktorów i tancerzy z lokalnych szkół oraz instytucji kultury. Uczestnictwo w proscesie twórczym, prowadzonym przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie tańca, muzyki i teatru, pozwoli na rozwinięcie skrzydeł młodym adeptom sztuki scenicznej, a szerokiej publiczności umoŝliwi integrację wokół najlepszych dokonań włochowskich artystów DK Włochy przy ul. Chrobrego Teatralna Scena Talentów cykl spotkań teatralnych Teatralna Scena Talentów to cykl spotkań poświęconych najciekawszym osiągnięciom teatrów niezaleŝnych, działających poza głównym, zawodowym nurtem. W ramach projektu prezentować się będą najciekawsze grupy teatralne, których dorobek artystyczny doceniono na najwyŝniejszych ogólnopolskich przeglądach i festiwalach DK Włochy przy ul. Chrobrego Gliniane korzenie cykliczne warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne to bezpłatne, wspólne działanie odbiorców w róŝnym wieku: singli i rodzin, dzieci, młodzieŝy i dodorsłych oraz tych wszytskich bardziej lub mniej sporawnych manulanie. Projekt pozwala uczestniczyć w procesie tworzenia od surowej gliny po gotowy efekt ceramicznego "dzieła". Uczestnicy poznają podstawowe techniki formowania, zdobienia i wypalania gliny. Mają teŝ okazję do integracji podczas koncertu i pikników cermiacznych DK Włochy przy ul. Chrobrego 27

14 58 Festyn Rodzinny Impreza rekreacyjno kulturlana mająca na celu integrację mieszkańców poprzez wspólną zabawę, konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych. Inne propozycje to np.. Występy na scenie, loteria fantowa, kiermasz odzieŝy, polowa kawiarenka z domowym ciastem, chlebek ze smalcem, mogą uatrakcyjnić to przedsięwzięcie i pomóc zebrać pieniądze na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Termin to czerwiec kaŝdego roku Popularna 46 przy kościele pw. MB Seletyńskiej 63 Całoroczne Multimedialne centrum audiowizualne WyposaŜenie małej Sali audiowizualnej na 50 miejsc w jednym z niezagospodarowanych pomieszczeń gminy Włochy (np.. Przy ul. Naukowej 4, ) w Warszawie. Repertuar (filmy, odczyty, czytanie ksiąŝek na głos, zawody gier video) byłby dostosowany do róŝnych grup wiekowych, seniorów, rdzoin z dziećmi, młodzieŝy i dla dorosłych Lokale komunalne przy ul. Naukowej 4 77 Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyŝowaniu ul. PłuŜańskiej i Dziupli Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyŝowaniu ul. PłuŜańskiej i Dziupli w m,iejscu wyjątkowo niebezpiecznym, które stanowi jednocześnie element szlaku komunikacyjnego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców osiedla PłuŜańska i Dziupli 79 Ukwiecenie okolic dwora PKP Warszawa Włochy Ukwiecenie zdewastowanej centralnej przestrzeni publicznej jaką jest okolica dworca PKP Warszawa Włochy. Projekt Zawiera nasadzenia kwiatów w gruncie, powieszenie donic kwiatowych na słupach latarni, nasadzenia tradycyjnych dla Włoch bzów i jaśminów rejon ulic Chrobrego/ Popularna przed sworcem PKP Warszawa Włochy

15 Słupy ogłoszeniowe dla 83 mieszkańców Ustwienie słópów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządukjącego ul. Popularna: 1 przy poczcie, 2. koło Koscioła, 3. pomiedzy Naukową i Czereśniową 86 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 672 ulice: Pana Tadeusza, Zbocze, Cietrzewia, Chylońska, Dojazdowa 98 Zajęcia sportowe dla Mieszkańców Zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Zajęcia sportowe dla uczniów SP 94 Zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów z dziedzin nie objętych, lub objętych w wąskim zakresie programem szkolnym Szkoła Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów SP 94 Zorganizowanie zajęć i warsztatów socjoterapeutycznych dotyczących róŝnorodnych istotnych dla dzieci i rodziców zagadnień Szkoła Język hiszpański dla klas 46 SP 94 Współcześnie waŝne jest aby młodzi ludzie dysponowali znajomością kilku języków obcych. Język hiszpański to jeden z najpopularniejszych i jest to takŝe jeden z języków Unii Europejskiej Szkoła 94

16 106 Festyn na Forcie Włochy Impreza rozrywkowa zorganizowana na terenie Fortu V Włochy, w tym koncert, prezentacja zabytkowych pojazdów i inne atrakcje Fort Włochy 107 Dystrybutory zestawów jednorazowych na psie odchody Montaz dystrybutorów na jednorazowe zestawy do przątania przez mieszkańców psich odchodów na Starych Włochach (15 szt.) Stawy Cietrzewia, ul. Naukowa 117 Ogólnodostępny samoobsługowy kort tenisowy budowa kortu tenisowego o charakterze ogólnodostępnym (publicznym) nie wymagającym opłat. Inwestycja taka, wzorowana na podobnych rozwiązaniach w innych krajach, umoŝliwi aktywny udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych osobom o niŝszych dochodach, zwłaszcza dzieciom i młodziezy. Dyscyplina sportu TENIC staje się powoli coraz bardziej popularna, dzięki m.in. sukcesom naszych tenisistów. W dzielnicy Włochy brakuje tego typu obiektów ,00 działka przy ul. Naukowej Budowa fragmentu chodnika przy wjeździe na osiedlu "Floryda" od Al. Jerozolimskich Wypełnienie 15metrowej "dziur" w chodniku występującej przy skręcie z drogi biegnącej wzdłuŝ Al.. Jerozolomskich na wysokości osiedla "Floryda" (adres: Al.. Jerozolimskie ). Niedawny remont skrzyŝowania nie przyniósł uzupełnienia wyrwy w chodnik, jako Ŝe brakuje 15m znajduje się na prywatnej działce. Za zgodą właściciela projekt ma przynieść udogodnienie dla pieszych kierujących się na osiedla (mieszkańców, odiwedzających itd.) Al.. Jerozolimskie 192

17 Rewitalizacja zniszczonego chodnika między przychodnią ul. 39 Cegielnianą a pr. ogrodami Kosmosu wycofany 36 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zakup samochodu wraz z kosztami towarzyszącymi obsługa, ubezpieczenie OC, konserwacja itp.. OPS przy ul. Czereśniowej 54 Siłownia zewnętrzna Zamontowanie zestawu przyrtządów do ćwiczeń na powietrzu północna strona osiedla Chrobry 56 Szpaler drzew redukujący poziom hałasu ob. Odizolowanie budynków osiedla od ulicy Nowolazurowej w miejscu brakujących ekranów tj. w rejonie przejścia podziemnego oraz przejścia na poziomie "0". ul. Zapustna 40 i 42 oraz ul. Nowolazurowa 74 Uzupełnienie ekranów przy ul. Nowolazurowej chroniących budynki mieszkalne Dostawienie do istniejących ekranów 5 sztuk elementów o długości 4 mb, razem 20 mb ul. Nowolazurowa 76 Instalacja kamery monitoringu miejskiego ul. Techników Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Cegielnianej i Techników w miejscu wyjątkowo uczęśczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, lokalizację przychodni lekarskiej, a takŝe projektowane centrum handlowe przy kolejnych etapach rozbudowy osiedla mieszkaniowego (na terenie po dawnych zakładach Plasomat). SkrzyŜowanie ulic Techników i Cegielnianej

18 Małe granty na wydarzenia 78 integrujące mieszkańców Wyodrębnienie w budŝecie dzielnicy na 2015 rok środków na wydarzenia kulturalne i rekreacyjnosportowe dla mieszkańców, zaproponowane i realizowane zgodnie z procedurą małograntową obowiązującą w Warszawie wg zarządzenia nr 2907/2012 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 13 lipca 2012 przez organizacje pozarządowe 80 WypoŜyczalnia kajaków przy stawach Cietrzewia UmoŜliwienie mieszkańcom w sezonie letnim (majwrzesień 2015) korzystania za niewielką opłatą z kajaków lub łodzi wiosłowych na stawach Cietrzewia. Projekt wypoŝyczalni kajaków moŝe być zrealizowany w formie zlecenia lub konkursu ofert na działalność rekreacyjną (albo przez jednostkę budŝetową w trybie zakupu sprzętu przez OSiR) Stawy Cietrzewia 82 Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy II OŜywienie i upiększenie kwiatami przestrzeni publicznej jaką jest ul. Popularna, kiedyś reprezentacyjna aleja osiedla, teraz wjazd do miasta ogrodu Włochy od Al.. Jerozolimskich. Projekt obejmuje zakup i montaŝ donic kwiatowych na słupach latarni, ustawienie misy kwiatowej oraz nasadzenia drzew sprzyjających fitoremediacji na odcinku stanowiącym wjazd od strony Al. Jerozolimskich do miasta ogrodu Włochy. ul. Popularna

19 Rewitalizacja górki wraz z 89 organizacją toru saneczkowego na ul. Czereśniowej Rewitalizacja górki wraz z organizacją toru saneczkowego. W ramach projektu przewiduje się powierzenie i ukrztałtowanie obecnej górki, uporządkowanie zieleni, organizację niewielkiego toru saneczkowego dla małych dzieci oraz małą architekturę parkową, np. ławki, kosze na śmieci, itp ul. Czereśniowa przy przejściu do Krańcowej, skwer dzielnicowy. 90 Poprawa oznakowania i wymuszenia stosowania strefy tempo 30 w obszarzeulic Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego Poprawa oznakowania i wymuszenia stosowania strefy tempo 30 w obszarze ograniczonym ulicami: Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego poprzez: dodatkowe oznakowanie, wzbogacenie elementów przypominających i wymuszających stosowanie obecnie obowiązującej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości obszar ogrniaczony ulicami: Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego teren publiczny 91 Instalacja kamery monitoringu miejskiego ul. Techników i Popularnej Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Popularnej i Techników w miejscu wyjątkowo uczęszczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, lokalizację w pobliŝu szkoły, przedszkola oraz kościoła. SkrzyŜowanie ulic Popularnej i Techników 94 Kolorowy Klomb Kolorowy klomb z podświetleniem. Kleszoczowa Wylot ul. Kleszczowa na wprost ul. Wylot 96 Zielony rower Metalowy rower obrośniety zielenią z kwiatami w koszykach przy ścieŝce rowerowej na roku ul. Wylot

20 Cykl rocznych warsztatów poświęconych edukacji mieszkańców Warszawy (będących w Cykl kwartlanych wykładów dot. grupie wysokiego ryzyka zachorowań na 110 medycyny naturalnej oraz choroby cywilizacyjne) w zaklresie medycyny sposobu zdrowego odŝywiania naturalnej i właściwych nawyków Ŝywieniowych. DK Włochy przy ul. Chrobrego 27 Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 1 Plac zabaw i siłownia Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna fitness i streer workout Teren zielony przy studni oligoceńskiej przy 20 latków 9 2 Nice Fitness Plener Siłownia na wolnym powietrzu będzie miejscem aktywnego wypoczynku naszych mieszkańców. Przeznaczona będzie dla wszystkich grup wiekowychi osób niepełnosprawnych. Lokalizacja z sąsiadującym placem zabaw gwarantuje wpoczynek całym rodzinom. Przewidywany jest zakup stanowisko treningowych o zróŝnicowanym stopniu trudności Tańskiego / Zarankiewicza / Astronautów 4 Tereny zielone, ciągi pieszych, ławki Na projekt składają się: rekultywacja zieleni wzdłuź budynku 17 stycznia i w okolicy pomnika AK "Garłuch", naprawa ławek i doposaŝenie nowymi (4 szt) na ww. terenie, remont ciągów pieszych wzdłóŝ bloku 39e (od strony klatek schodowych) w kierunku pomnika AK "Garłuch" stycznia 39E róg świrki i Wigury 5 Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w WypoŜyczalni nr 28 Sukcesywne uzupełnianie księgozbioru oraz pozostałych mediów w mairę ukazywania się na "Rynku wydawniczym" nowości w trakcie 2015 roku WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a

21 Od juniora do senioraŝyj zdrowo i sportowo! Tworzenie 7 przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Zorganizowanie otwartych imprez w formie sportowych festynów integrujacych miekszańców oraz tworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla lokalnej społeczności na terenie szkół przy ul. Radarowa i Astronautów Szkoły podstawowe nr 227 (ul. Astronautów) i 88 (ul. Radarowa) 15 Parkuj bezpiecznie. Stworzenie miejsc parkingowych dla pojazdów mechanicznych, w tym miejsc postojowych dla pojazdów mechaniczncyh w okolicach osiedla mieszkaniowego przy u. świrki i Wigury 15 oraz Przedszkola Publicznego nr osiedla w oklicy ul. świrki i Wigury Warsztaty komiksowe w bibliotece Cykl spotkań dla młodzieŝy w wieku 1520 lat, która interesuje się sztuką komiksu. Warsztaty prowadzone przez profesjonalistę: rysownika i ilustratora WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a 31 Bibliobox dla wypoŝyczalni nr 28 Zakup biblioboxa dla WypoŜyczalni nr 28 przy ul. 1go Sierpnia 36a WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a 32 Remont chodnika od 1 Sierpnia do Parku Kotańskiego Remont kapitalny osiedlowego chodnika wraz z posadowieniem znaków drogowych ,80 od 1 Sierpnia do parku im. Marka Kotańskiego 35 Zestaw gier wideo i multimediów w bibliotece Wzbogacenie oferty Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st Warszawy wypoŝyczalni nr 28 ul. 1 Sierpnia 36a o zestaw do gier wideo z odbiornikiem T z moŝliwością odtwarzania innych multimedió i połączenia z siecią internet WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł)

WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 Szacunkowy koszt (w zł) WYNIKI WERYFIKACJI FORMALNO-PRAWNEJ WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA POZIOMIE DZIELNIC NA ROK 2015 I 2016 lp Numer projektu Tytuł projektu Przedmiot projektu Szacunkowy koszt (w zł)

Bardziej szczegółowo

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014

Wyniki weryfikacji merytorycznej propozycji zadań złożonych w ramach Budżetu obywatelskiego miasta Krakowa 2014 l.p nazwa projektu skrócony opis projektu DZIELNICA I STARE MIASTO 1. W Starym Mieście, nowe książki w bibliotece Powiększenie księgozbioru Filii nr 4 i 8 Śródmiejskiej Biblioteki Publicznej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys.

Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Opinia pozytywna Koszt inwestycji wyniesie ok. 130 tys. Numer Nazwa projektu Krótki opis projektu Opinie Uzasadnienie lub uwagi Budowa chodników na ul. Dąbrowskiej M 1 Dziesiąta Stara Obustronna budowa chodników na ul. Dąbrowskiej. Koszt inwestycji wyniesie

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r.

Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. Informacje dla doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego RM w Łodzi o propozycjach zadań do budżetu obywatelskiego na 2014r. w rejonie Bałuty Lp. 1. 2. Nazwa zadania, jego lokalizacja (o ile dotyczy)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza

Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Społeczny wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podzamcza Mając na uwadze potrzeby rozwojowe Lublina, znaczenie Podzamcza jako obszaru o bogatej historii, pozostającego w ścisłej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI DLA MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Stargard Szczeciński 2006 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do dokumentu Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Stargard Szczeciński...3 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Laureaci V edycji Akademii Orange

Laureaci V edycji Akademii Orange l.p. Nazwa organizacji wnioskującej Laureaci V edycji Akademii Orange Tytuł projektu Nazwa organizacji Skrócony opis projektu kwota województwo partnerskiej wsparcia 1 Bajka - Fundacja na Bajkowe słuchowisko

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r.

Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Informacja o działaniach, które były realizowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Starachowice na lata 2010-2017 w III i IV kwartale 2014 r. Spis treści: Wspieranie działalności gospodarczej s. 2 Turystyka,

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA

WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA BEZPŁATNY INFORMATOR MIEJSKI 82-200.pl AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA czerwiec 2012 w numerze: Imprezowe lato Lato to okres wakacji, odpoczynku i dobrej zabawy, czyli licznych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r.

INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w 2011 r. PREZYDENT MIASTA KROSNA INFORMACJA na temat realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna w r. Krosno, sierpień 2012 r. Informacja zawiera sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Krosna na lata

Bardziej szczegółowo

LEPSZA KOŁDRA KRÓTKA NIŻ ŻADNA

LEPSZA KOŁDRA KRÓTKA NIŻ ŻADNA nr 1 (113) I/II 2014 WWW. NCH. PL LEPSZA KOŁDRA KRÓTKA NIŻ ŻADNA Na zebranie zwołane przez Stowarzyszenie Nasza Choszczówka w sprawie projektów partycypacyjnych przyszło nie za wiele osób, chociaż każdy

Bardziej szczegółowo

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACA Z UCZNIEM ZDOLNYM W PLACÓWKACH WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK (opracowanie materiału:

Bardziej szczegółowo

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013

MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 MIKROPROGRAM REWITALIZACJI DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2006-2013 Warszawa, listopad 2006 Spis treści Wstęp... 3 Cele Mikroprogramu... 4 Obszary rewitalizowane i ich uzasadnienie... 7 Konsultacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015

STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/70/07 z dnia 10 października 2007 roku Gmina Wieprz STRATEGIA ROZWOJU GMINY WIEPRZ NA LATA 2007 2015 Wieprz 2007 1 Spis treści Gmina Wieprz...1 1. Wstęp... 2 2. Przyjęta

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00 nr 1 (118) I/II/III 2015 WWW. NCH. PL 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Zakończyliśmy etap przyjmowania projektów do budżetu partycypacyjnego Białołęki na 2016 rok. Nasi mieszkańcy 86

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

INFORMATOR SAMORZĄDOWY WSCHOWSKI. Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych. Wschowa, kwiecień 2014r. EGZEMPLARZ BEZPŁATNY INFORMATOR WSCHOWSKI ISSN 1731-9625 Wschowa, kwiecień 2014r. SAMORZĄDOWY Nr (35) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Mieszczański Jarmark Produktów Tradycyjnych Już 11 raz zapraszamy Państwa do uczestnictwa w Mieszczańskim

Bardziej szczegółowo

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011

Dziœ w Biuletynie. między innymi: Nr 3/77/11 grudzień 2011 Nr 3/77/11 grudzień 2011 Dziœ w Biuletynie między innymi: - Pamiętamy o tamtych czasach - Wyszukiwarka grobów - Sprawy obywatelskie - Dni Seniora - Plener filmowy w Międzygórzu - Podatki i opłaty na rok

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ INWESTYCJE GMINNE. X JUBILEUSZOWA PREZENTACJA PLENEROWA Zapraszamy 10 sierpnia 2014 roku od godziny 9.00. W numerze. Rondo pinezka gotowe

MERKURIUSZ INWESTYCJE GMINNE. X JUBILEUSZOWA PREZENTACJA PLENEROWA Zapraszamy 10 sierpnia 2014 roku od godziny 9.00. W numerze. Rondo pinezka gotowe MIESIÊCZNIK INFORMACYJNY GMINY MOSINA MERKURIUSZ nr 7/125 Lipiec 2014 W numerze MOSIŃSKIISSN 1730-668x Rondo pinezka gotowe Dożynki Gminne i Sołeckie Fundusze europejskie dla Gminy Mosina INWESTYCJE GMINNE

Bardziej szczegółowo

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny

Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Nr 17 18/120 121 Rok VI 1 30 września 2012 r. egzemplarz bezpłatny Po wielu miesiącach starań, po zebraniu ponad 2 tys. podpisów, nazwanie jednej z ulic dzielnicy imieniem Wacława Wojtyszki, nauczyciela,

Bardziej szczegółowo

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ

MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ MAŁE DZIECKO W SZKOLE SPECJALNEJ Inspiruj, edukuj, motywuj i dziel się dobrymi praktykami Poradnik metodyczny Praca zbiorowa pod redakcją Małgorzaty Kulka, Elżbiety Wolniewicz Autorzy: Katarzyna Bochenek,

Bardziej szczegółowo