Zweryfikowana kwota. Nr proj. Krótki opis propozycji projektu. Lokalizacja Obszar Status weryfikacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zweryfikowana kwota. Nr proj. Krótki opis propozycji projektu. Lokalizacja Obszar Status weryfikacji"

Transkrypt

1 Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 3 Rozbudowa placu zabaw Rozbudowa szkolnego placu zabaw umoŝliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w spsoób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne. Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, a takŝe po godzinach pracy szkoły dla okolicznych mieszkańców Malownicza 31 Niskie Okęcie 17 Terapia dzieci i młodzieŝy metodą F. Wrankiego ob. IV Niskie Okęcie Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii Wrankego Szkoła podstawowa nr 87 ul. Malownicza 31 Niskie Okęcie 27 Powiększenie świetlicy szkolnej Przyłaczenie i adaptacja na cele edukacyjne, sąsiadującego ze świetlicą lokalnu mieszkalnego SP 87 przy ul. Malowniczej Niskie Okęcie 62 Remont placu zabaw w P 29 Remont placu zabawa sprawi, Ŝe dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać ze sprzetów terenowych. UmoŜliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizyucznej w sposób pzowalający rozładować napięcie fizyczne i emocjonalne. Plac zabaw przeznaczony jest dla dizeci przedszkolnych i rodziców w godzianch owtarcia placówki Przedszkole przy ul. Sycowskiej 29 Niskie Okęcie 64 Murale na elewacji SP 87 Murale na elewacji ściany budynku Sali gimnastycznej i sciany frontowej szkoły SP 87 przy ul. Malowniczej Niskie Okęcie

2 Przejście dla pieszych przy 68 bramie głównej do Distribution Park Okęcie Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego Mineralna 15/ SkrzyŜowanie ulic Muszkieterów i Mineralnej. Niskie Okęcie 87 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 168 ul. Leonidasa Niskie Okęcie 104 Naprawa i modernizacja nawierzchni ul. Działkowej na odcinku MineralnaSerwituty Naprawa nawierzchni ułoŝonej z płyt betonowych mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym (w tym uczniom SP 87 i G 114) w drodze do szkoły, przychodni rejonowej na ul. Janiszowskiej i wprowadzenie organizacji ruchu ograniczającej ruch pojazdów cięŝarowych ul. Działkowa na odcinku Mineralna Serwituty Niskie Okęcie 61 Budowa ścieŝki spaceroworowerowej I etap budowy ścieŝki spacerowo rowerowej wokół fosy o długości 400 m szerokości 3 m zewnętrzyny pas wokół Fortu VI Okęcie Niskie Okęcie 69 Budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy WKD Salomea Wykonanie przejśćia dla pieszych z kostki brukowej przez tory kolejki WKD na stacji Salomea wraz z oznaczeniami poziomymi. SkrzyŜowanie ulic Jutrzenki i Serwituty Niskie Okęcie

3 Bieg Włochowski na 10 km i km Bieg po terenie Niskiego Okęcia Ulice Niskiego Okęcia Niskie Okęcie Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 6 Zakup nowości do wypoŝyczalni nr Wypozyczalnia nr 30 przy ul. Chrościckiego 2 8Świetlica szkolny azyl Stworzenie interaktywnej świetlicy wyposaŝonej w kąciki tematyczne oraz kącik relaksacyjny oraz nowoczesne urządzenia multimedialne dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16 9 Lip Dubnarzędzie promujące szkołę i dzielnicę Nakręcenie przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców LipDub promoującego Szkołę Podstawową nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16 oraz Dzielnicę Włochy Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Parkanowa galeria plenerowa "poznając przeszłośćbudujemy przyszłość" Stworzenie galerii plenerowej fotografii na parkanach SP nr 66 ul. Przepiórki 16 oraz ZS nr 17 ul. Promienista SP nr 66 ul. Przepiórki 16 oraz ZS nr 17 ul. Promienista Mobilny Nauczycielmobilny uczeńmoblina szkoła pracownia komputerowa WyposaŜenie Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16 w Moblina Pracownię Komputerową, wyposaŝoną w przenośną szafkę, 20 netbooków oraz notebook dla nauczyciela Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16

4 12 Kinoszkoła Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16/18 własnej, szkolenj mini Sali kinowej z rozbudowaną filmoteką. Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, rodzeństwo oraz młodzieŝ z lokalnego środowiska Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Od tabliczek glinianych do e bookówbiblioteka szkolna jako szkolne centrum informacji Chcemy, aby nasza biblioteka przekształciła się w Szkolne Centrum Informacji, Ŝeby był szerszy dostę do multimedialnych pomocy edukacyjnych oraz informacji i dokumentów dostępnych w internecie. Stworzymy platformę edukacyjną MOODLE i egazetkę szkolną. S.CI. byłoby dostępne takŝe dla środowiska lokalnego Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Atrakcyjniejsze boiskamniej dzieci w bramach DoposaŜenie boisk przy ZS nr 17 ul. Promienista 12A oraz SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18 oraz terenów rekreacyjnych: Parku Kombatantów oraz Stawów KozioroŜca boisko ZS nr 17 ul. Promienista 12A, boisko SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18, Park Kombatantów, teren Stawy KozioroŜca. 18 Bezpieczne boiska Zamontowanie piłkochwytów pomiędzy boiskami i wymiana lamp oświetlających teren szkoły i boiska , 95 Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista. 19 Kulturalnie w bibliotece Spotkania z tzw. "Ciekawymi Ludźmi" ze świata literatury, kultury, pasjonatami i innymi. Skierowany jest do dzieci, młodzieŝy i innych zainteresowanych Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 21 Nasze kreatywne dzieci dofinansowanie zajęć plastycznych prowadzonych w Bibliotece 3000 Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2

5 Rozbudowa i modenrizacja 22 kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieŝy Zwiększenie liczby stanowisk komputerowych (z dostępem do internetu) z dwóch do czetrech miejsc. Unowocześnienie obejmuje zarówno zakup sprzętu jak i mebli Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 23 Bibliobox zawsze do twojej dyspozycji Bibliobox to pojemnik, który przypomina skrzynkę pocztową. Zainstalowany przed wejściem do Biblioteki Publicznej pozwala czytelnikom zwracać ksiąŝki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu Biblioteka Publiczna Chrościckiego 2 24 Przedstawienia teatralne dla dzieci Cykl przedstawień teatralnych prezentowanych przez róŝne grupy artystów, dedykowanych najmłodszym 8400 Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 26 Bezpieczna ulica ruch jednokierunkowy ul.przepiróki SP 66 Zmiana organizacji na ruch jednokierunkowy na ulicy Przepiórki przy Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego, na odcinku od ul. Szuberta do ul. Jagny. Wjazd z jednej bądź drugiej strony Odcinek ulicy Przepiórki pomiędzy ulica Szuberta, a ulicą Jagny. 34 Bieg na 10 km ulicami Nowych Włoch Profesjonalny bieg ulicami Nowych Włoch jako czesć kampanii promującej dzielnicę. Dystans 10 km Rodzinny piknik sąsiedzki Piknik dla ok. 100 osób z okolic pl. Wolności Nowych Włochy z atrakcjami dla dzieci i dorosłych Plac wolności ul. Dymna

6 Budowa siłowni plenerowej w 41 parku Ogrody Kosmosu Budowana siłowni plenerowej w przygotowywanym obecnie dla mieszkańców dzielnicy Włochy parku Ogrodach Kosmosu. Chodzi o instalację urządzeń, które będą słuŝył do ćwiczeń, odpoczynku i rekreacji na świeŝym powietrzu w bardzo przyjaznym dla ćwiczących otoczeniu parkowej zieleni teren przy ul. Kosmosu 43 Wieczory z muzyką To propozycja koncertów "Wieczory z muzyką": cygańską, ludową, rosyjską i bałkańską. Zapoznanie się z róŝnorodnością kulturową w ramach muzyki, tradycji, zwyczajów i tańca ADA DK Włochy 48 PodróŜe po kontynentach PrzybliŜenie kultury i obyczajowości wybranych krajów w trzech kontynetach Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Są to: Indie, Nepal, Chiny, Izrael, Egipt, Kenia, Wenezuela. Projekt będzie składał się z prelekcji, filmu oraz wystawy fotografii z wybrancyh krajów. Prezentowana będzie równieŝ muzyka oraz kultura kulinarna ADA DK Włochy 49 W krainie bajek i teatru To spotkania z aktorami, którzy zagrają interaktywne przedstawienia dla dzieci. Spektakle z wykorzystaniem muzyki w pięknych kostiumach i przy kolorowej scenografii. Spektaklom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci będą mogły brać udział w warsztatach teatranych ADA DK Włochy

7 50 Taniec to młodość Projekt adresowany jest do grupy seniorów. Są to wieczorki taneczne przy muzyce na Ŝywo połączone z wprowadzaniem do historii danego tańca i nauką podstawowych kroków w róŝnych stylach tanecznych (np.. Tango, walc, samba, rumba). Odbywały by się 1 raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 7355 ADA DK Włochy 55 II sala gimnastyczna dla uczniów SP 66 Wykonanie wentylacji, wymuszonej, mechanicznej w małej Sali gimnastycznej. Sala ta mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Jest wyposaŝona w drabinki gimnastyczne i lustra. Będzie słuŝyła dzieciom do zajęć wfu, oraz innych zajęć pozalekcyjnych SP 66 przy ul. Przepiórki 60 PodwyŜszenie komfortu przebywania w Czytelnii Naukowej nr VI W celu polepszenia warunków do czytania czasopism i ksiąŝek na miejscu w czytelni, potrzebne jest wyposaŝenie w wygodne fotele z małymi stolikami i oświetleniem z lamp stojących przy stanowiskach Chrościckiego 2 65 WiFi w Parku Kombatantów udostępnienie darmowej sieci internet w Parku Kombatantów Park Kombatantów 70 Skatepark we Włochach Wykonanie ramp wraz z nawierzchnią przy ul. Plastycznej i Wałowickiej naprzeciw sklepu Lidl, dawne tereny ogródków działkowych teren przy ul. Kosmosu

8 Praca z uczniem ze specjalnymi 71 potrzebami edukacyjnymi Nowe metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastosowanie treningu uwagi słuchowej Tomatisa, którego celem jest poprawa koncetracji, jakości uczenia się, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych. Metoda obejmuje diagnozę i terapię. Polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do lepszej percepcji bodźców zewnętrznych Szkoła 66 przy ul. Przepiórki 81 Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy I OŜywienie i urozmaicenie kwiatami zdewstowanej przestrzeni publicznej ulic Dźwigowa i Globusowa, które dla przyjezdnych z innych dzielnic są wizytówką miasta ogrodu Włochy. Projekt obejmuje ustawienie misy z kwiatami u zbiegu ulic Globusowa, Wałowicka i zawieszenie na 16 słupach latarni donic wypełnionych przewisającymi pelargoniami teren wzdłóŝ ulic Dźwigowa i Globusowa 84 Słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców Ustwienie słópów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządukjącego Róg ul. Wałowickiej i ul. Potrzebnej. 2. Róg ul. Globusowej i Wałowickiej. 3. Rejon skrzyŝowania ulic Chrościckiego i Rybnickiej.

9 Domki dla skrzydlatych 88 pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 1848 Ulice: Wszemirowska, Dymna, Chroscickiego, Łuki Wielkie, Obrońców Pokoju, Sympatyczna, Świerszcza 105 Twój kominmój oddech Twój komin mój oddech to akcja informacyjno edukacyjna promująca bezpieczne korzystanie z opału, jako źródła ciepła. Celem akcji jest zredukowanie ilości toksyn przedsotających się do powietrza w Nowych Włochach w procesie opalania domów nieopdowiednim paliwem (śmieciami, meblami, itp) a takŝe profilaktyka zaczadzeń i poŝarów Kosze na psie odchody MontaŜ 15 koszy na psie odchody na terenie Parku Kombatantow, Stawów KozioroŜca oraz ul. Chrościckiego i ul. Dymnej i ul. Obywatelskiej (okolice pentli autobusowej) Ulice: Dymna Obywatelska, Chrościckiego 114 Warsztaty rodzicielskie Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały Bezpłatne otwarte warsztaty dla rodziców pogłębiające ich kompetencje wychowawcze na podstawie bestsellerowej ksiąŝki "Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, Ŝeby do nas mówiły". Kultura wychowani: uczucia, stawianie granic, współpraca, samodzielność, kary, nagrody. Dziesięć trzygodzinnych spotkań dla lepszego funkcjonowania rodziny ADA DK Włochy

10 115 Kino Nieme z Muzyką na śywo Cztery projekcje niemych filmów z towarzyszeniem muzyków grających na Ŝywo. KaŜdy pokaz poprzedzony będzie prelekcją prowadzoną przez eksperta, który przybliŝy historię i sylwetki twórców kina niemego ADA DK Włochy 116 Wystawa zdjęć pt. "Ciemne oblicze Jasnego Domu" Zaprezentowanie w formie wystawy zdjęć, dramatycznej historii miejsca kaźni polskich patriotów, jakim jest kamienica połoŝona przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie. W przedmiotowym budynku w 1945 roku znajdowała się areszt Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego ul. Cienista i ul. Globusowa 119 Gimnastyka Dreiatryczna w sali DK ADA Gimnastyka geriatryczna prowadzona przez specjalistę rehabilitanta, dwa razy w tygodniu po 45 minut. Grupa około 15 osób seniorów 5500 ADA DK Włochy 33 Droga dla rowerów wzdłuŝ Chrościckiego Budowa ok. 1 kilometra drogi dla rowerów wzdłóŝ ulicy Chrościckiego ul. Chrościckiego 38 Parking przy ulicy Obywatelskiej Budowa kilkudziesięciu miejsc parkingowych wzdłóŝ ulicy Obywatleskiej przy Osiedlu Zielona Italia. ul. Obywatleska 66 WiFi nad Stawem KozieroŜca udostępnienie darmowej sieci internet nad Stawem KozioroŜca Stawy KozioroŜca 72 Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego MontaŜ lustra drogowego przy niebezpiecznym skrzyŝowaniu. 800 SkrzyŜowanie ul. Łuczek i Chrościckiego

11 Instalacja kamery moniktoringu miejskiego ul. Sympatyczna i 92 Plastyczna (obok Ogrodów Kosmosu) Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Symapatycznej i Plastycznej w miejscu wyjątkowo uczęszczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, a takŝe lokalizację w pobliŝu infrastruktury handlowej i projektowaną obecnie sztandarową inwestycję dzielnicy Włochy park Ogrody Kosomosu. SkrzyŜowanie ulic Sympatycznej i Plastycznej (obok Ogrodów Kosomosu) 97 PlaŜa nad Stawem KozieroŜca z infrastrukturą towarzyszącą Utworzenie piaszczystej plaŝy nad Stawem KozioroŜca na polanie od strony ul. KozioroŜca. Projekt zawiera równieŝ stworzenie kąpielska i pomostu. 103 Zoobacz Park Zoobacz Park to projekt stworzenia interaktywnej, moblinej mapy przyrodniczej Parku Kombatantów i Stawów KozioroŜca, poprzedzonej zgromadzeniem wiedzy o faunie i florze tego obszaru i cyklem dyŝurów przyrodnika. Park Kombatantów i Stawy KozioroŜca 111 Budowa zatoczek parkingowych przy ul. Cienistej Budowa zatoczek parkingowych wzdłóŝ ul. Cienistej, począwszy od ul. Świerszcza do wysokości budynku połoŝonego przy ul. Cienistej 4. Projekt dedykowany jest Włochowianom, pozostawiającym swoje samochody w okolicy stacji PKP Włochy, celem kontynuowania podróŝy pociągiem ze stacji kolejowej PKP Włochy lub autobusami z okolicznych przystanków autobusowych. Ulica Cienista

12 Ułatwienie komunikacji przez 112 Dźwigową UmoŜliwienia bezpośredniego połączenia pomiędzy ulica Trzcinową z Nastrojową oraz instalacja świateł na skrzyŝowaniu Dźwigowa Parowcowa SkrzyŜowania ulic: Nastrojowa z Redaktorską oraz Dźwigowa z Parowcową 113 WypoŜyczalnia kajaków przy stawach KozieroŜca Udostępnienie mieszkańcom mozliwości korzystania w sezonie letnim: majwrzesień z kajaków lub łodzi wiosłowych na stawach KozioroŜca za niewielką odpłatnością. Projekt moŝe być zrealizowany przez jednostkę budŝetową Dzielnicy, w formie zlecenie lub konkursu ofert na działalność rekreacyjną. Stawy KozioroŜca Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 20 Czasopisma dla Czytelni Naukowej nr IV Zaprenumerowanie większej ilości tytułów czasopism do Czytelni Naukowej nr VI 3338 Czytelnia Naukowa przy ul. Chrościckiego 2 40 Włochowski solon kulturalny "Włochowski salon kulturalny" to miejsce, w którym prezentować się będą artyści związani z szeroko rozumianą piosenką aktorską, poetycką i satyryczną, a takŝe wykonawcy indywidualni aktorzy prezentujący tzw. Małe formy sceniczne. Spotkania miałyby chcrakter kameralny i stanowiły okazję nie tylko do biernego uczestnictwa w kolejnych imprezach, ale i rozmów z wykonawcami DK Włochy przy ul. Chrobrego 27

13 "Rewia po włosku" widowisko 42 muzyczne z udziałem młodych talentów Musical z udziałem najbardziej utalentowanych młodych mieszkańców Dzielnicy Włochy nastoletnich wokalistów, aktorów i tancerzy z lokalnych szkół oraz instytucji kultury. Uczestnictwo w proscesie twórczym, prowadzonym przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie tańca, muzyki i teatru, pozwoli na rozwinięcie skrzydeł młodym adeptom sztuki scenicznej, a szerokiej publiczności umoŝliwi integrację wokół najlepszych dokonań włochowskich artystów DK Włochy przy ul. Chrobrego Teatralna Scena Talentów cykl spotkań teatralnych Teatralna Scena Talentów to cykl spotkań poświęconych najciekawszym osiągnięciom teatrów niezaleŝnych, działających poza głównym, zawodowym nurtem. W ramach projektu prezentować się będą najciekawsze grupy teatralne, których dorobek artystyczny doceniono na najwyŝniejszych ogólnopolskich przeglądach i festiwalach DK Włochy przy ul. Chrobrego Gliniane korzenie cykliczne warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne to bezpłatne, wspólne działanie odbiorców w róŝnym wieku: singli i rodzin, dzieci, młodzieŝy i dodorsłych oraz tych wszytskich bardziej lub mniej sporawnych manulanie. Projekt pozwala uczestniczyć w procesie tworzenia od surowej gliny po gotowy efekt ceramicznego "dzieła". Uczestnicy poznają podstawowe techniki formowania, zdobienia i wypalania gliny. Mają teŝ okazję do integracji podczas koncertu i pikników cermiacznych DK Włochy przy ul. Chrobrego 27

14 58 Festyn Rodzinny Impreza rekreacyjno kulturlana mająca na celu integrację mieszkańców poprzez wspólną zabawę, konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych. Inne propozycje to np.. Występy na scenie, loteria fantowa, kiermasz odzieŝy, polowa kawiarenka z domowym ciastem, chlebek ze smalcem, mogą uatrakcyjnić to przedsięwzięcie i pomóc zebrać pieniądze na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Termin to czerwiec kaŝdego roku Popularna 46 przy kościele pw. MB Seletyńskiej 63 Całoroczne Multimedialne centrum audiowizualne WyposaŜenie małej Sali audiowizualnej na 50 miejsc w jednym z niezagospodarowanych pomieszczeń gminy Włochy (np.. Przy ul. Naukowej 4, ) w Warszawie. Repertuar (filmy, odczyty, czytanie ksiąŝek na głos, zawody gier video) byłby dostosowany do róŝnych grup wiekowych, seniorów, rdzoin z dziećmi, młodzieŝy i dla dorosłych Lokale komunalne przy ul. Naukowej 4 77 Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyŝowaniu ul. PłuŜańskiej i Dziupli Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyŝowaniu ul. PłuŜańskiej i Dziupli w m,iejscu wyjątkowo niebezpiecznym, które stanowi jednocześnie element szlaku komunikacyjnego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców osiedla PłuŜańska i Dziupli 79 Ukwiecenie okolic dwora PKP Warszawa Włochy Ukwiecenie zdewastowanej centralnej przestrzeni publicznej jaką jest okolica dworca PKP Warszawa Włochy. Projekt Zawiera nasadzenia kwiatów w gruncie, powieszenie donic kwiatowych na słupach latarni, nasadzenia tradycyjnych dla Włoch bzów i jaśminów rejon ulic Chrobrego/ Popularna przed sworcem PKP Warszawa Włochy

15 Słupy ogłoszeniowe dla 83 mieszkańców Ustwienie słópów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządukjącego ul. Popularna: 1 przy poczcie, 2. koło Koscioła, 3. pomiedzy Naukową i Czereśniową 86 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 672 ulice: Pana Tadeusza, Zbocze, Cietrzewia, Chylońska, Dojazdowa 98 Zajęcia sportowe dla Mieszkańców Zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Zajęcia sportowe dla uczniów SP 94 Zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów z dziedzin nie objętych, lub objętych w wąskim zakresie programem szkolnym Szkoła Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów SP 94 Zorganizowanie zajęć i warsztatów socjoterapeutycznych dotyczących róŝnorodnych istotnych dla dzieci i rodziców zagadnień Szkoła Język hiszpański dla klas 46 SP 94 Współcześnie waŝne jest aby młodzi ludzie dysponowali znajomością kilku języków obcych. Język hiszpański to jeden z najpopularniejszych i jest to takŝe jeden z języków Unii Europejskiej Szkoła 94

16 106 Festyn na Forcie Włochy Impreza rozrywkowa zorganizowana na terenie Fortu V Włochy, w tym koncert, prezentacja zabytkowych pojazdów i inne atrakcje Fort Włochy 107 Dystrybutory zestawów jednorazowych na psie odchody Montaz dystrybutorów na jednorazowe zestawy do przątania przez mieszkańców psich odchodów na Starych Włochach (15 szt.) Stawy Cietrzewia, ul. Naukowa 117 Ogólnodostępny samoobsługowy kort tenisowy budowa kortu tenisowego o charakterze ogólnodostępnym (publicznym) nie wymagającym opłat. Inwestycja taka, wzorowana na podobnych rozwiązaniach w innych krajach, umoŝliwi aktywny udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych osobom o niŝszych dochodach, zwłaszcza dzieciom i młodziezy. Dyscyplina sportu TENIC staje się powoli coraz bardziej popularna, dzięki m.in. sukcesom naszych tenisistów. W dzielnicy Włochy brakuje tego typu obiektów ,00 działka przy ul. Naukowej Budowa fragmentu chodnika przy wjeździe na osiedlu "Floryda" od Al. Jerozolimskich Wypełnienie 15metrowej "dziur" w chodniku występującej przy skręcie z drogi biegnącej wzdłuŝ Al.. Jerozolomskich na wysokości osiedla "Floryda" (adres: Al.. Jerozolimskie ). Niedawny remont skrzyŝowania nie przyniósł uzupełnienia wyrwy w chodnik, jako Ŝe brakuje 15m znajduje się na prywatnej działce. Za zgodą właściciela projekt ma przynieść udogodnienie dla pieszych kierujących się na osiedla (mieszkańców, odiwedzających itd.) Al.. Jerozolimskie 192

17 Rewitalizacja zniszczonego chodnika między przychodnią ul. 39 Cegielnianą a pr. ogrodami Kosmosu wycofany 36 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zakup samochodu wraz z kosztami towarzyszącymi obsługa, ubezpieczenie OC, konserwacja itp.. OPS przy ul. Czereśniowej 54 Siłownia zewnętrzna Zamontowanie zestawu przyrtządów do ćwiczeń na powietrzu północna strona osiedla Chrobry 56 Szpaler drzew redukujący poziom hałasu ob. Odizolowanie budynków osiedla od ulicy Nowolazurowej w miejscu brakujących ekranów tj. w rejonie przejścia podziemnego oraz przejścia na poziomie "0". ul. Zapustna 40 i 42 oraz ul. Nowolazurowa 74 Uzupełnienie ekranów przy ul. Nowolazurowej chroniących budynki mieszkalne Dostawienie do istniejących ekranów 5 sztuk elementów o długości 4 mb, razem 20 mb ul. Nowolazurowa 76 Instalacja kamery monitoringu miejskiego ul. Techników Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Cegielnianej i Techników w miejscu wyjątkowo uczęśczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, lokalizację przychodni lekarskiej, a takŝe projektowane centrum handlowe przy kolejnych etapach rozbudowy osiedla mieszkaniowego (na terenie po dawnych zakładach Plasomat). SkrzyŜowanie ulic Techników i Cegielnianej

18 Małe granty na wydarzenia 78 integrujące mieszkańców Wyodrębnienie w budŝecie dzielnicy na 2015 rok środków na wydarzenia kulturalne i rekreacyjnosportowe dla mieszkańców, zaproponowane i realizowane zgodnie z procedurą małograntową obowiązującą w Warszawie wg zarządzenia nr 2907/2012 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 13 lipca 2012 przez organizacje pozarządowe 80 WypoŜyczalnia kajaków przy stawach Cietrzewia UmoŜliwienie mieszkańcom w sezonie letnim (majwrzesień 2015) korzystania za niewielką opłatą z kajaków lub łodzi wiosłowych na stawach Cietrzewia. Projekt wypoŝyczalni kajaków moŝe być zrealizowany w formie zlecenia lub konkursu ofert na działalność rekreacyjną (albo przez jednostkę budŝetową w trybie zakupu sprzętu przez OSiR) Stawy Cietrzewia 82 Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy II OŜywienie i upiększenie kwiatami przestrzeni publicznej jaką jest ul. Popularna, kiedyś reprezentacyjna aleja osiedla, teraz wjazd do miasta ogrodu Włochy od Al.. Jerozolimskich. Projekt obejmuje zakup i montaŝ donic kwiatowych na słupach latarni, ustawienie misy kwiatowej oraz nasadzenia drzew sprzyjających fitoremediacji na odcinku stanowiącym wjazd od strony Al. Jerozolimskich do miasta ogrodu Włochy. ul. Popularna

19 Rewitalizacja górki wraz z 89 organizacją toru saneczkowego na ul. Czereśniowej Rewitalizacja górki wraz z organizacją toru saneczkowego. W ramach projektu przewiduje się powierzenie i ukrztałtowanie obecnej górki, uporządkowanie zieleni, organizację niewielkiego toru saneczkowego dla małych dzieci oraz małą architekturę parkową, np. ławki, kosze na śmieci, itp ul. Czereśniowa przy przejściu do Krańcowej, skwer dzielnicowy. 90 Poprawa oznakowania i wymuszenia stosowania strefy tempo 30 w obszarzeulic Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego Poprawa oznakowania i wymuszenia stosowania strefy tempo 30 w obszarze ograniczonym ulicami: Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego poprzez: dodatkowe oznakowanie, wzbogacenie elementów przypominających i wymuszających stosowanie obecnie obowiązującej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości obszar ogrniaczony ulicami: Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego teren publiczny 91 Instalacja kamery monitoringu miejskiego ul. Techników i Popularnej Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Popularnej i Techników w miejscu wyjątkowo uczęszczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, lokalizację w pobliŝu szkoły, przedszkola oraz kościoła. SkrzyŜowanie ulic Popularnej i Techników 94 Kolorowy Klomb Kolorowy klomb z podświetleniem. Kleszoczowa Wylot ul. Kleszczowa na wprost ul. Wylot 96 Zielony rower Metalowy rower obrośniety zielenią z kwiatami w koszykach przy ścieŝce rowerowej na roku ul. Wylot

20 Cykl rocznych warsztatów poświęconych edukacji mieszkańców Warszawy (będących w Cykl kwartlanych wykładów dot. grupie wysokiego ryzyka zachorowań na 110 medycyny naturalnej oraz choroby cywilizacyjne) w zaklresie medycyny sposobu zdrowego odŝywiania naturalnej i właściwych nawyków Ŝywieniowych. DK Włochy przy ul. Chrobrego 27 Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 1 Plac zabaw i siłownia Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna fitness i streer workout Teren zielony przy studni oligoceńskiej przy 20 latków 9 2 Nice Fitness Plener Siłownia na wolnym powietrzu będzie miejscem aktywnego wypoczynku naszych mieszkańców. Przeznaczona będzie dla wszystkich grup wiekowychi osób niepełnosprawnych. Lokalizacja z sąsiadującym placem zabaw gwarantuje wpoczynek całym rodzinom. Przewidywany jest zakup stanowisko treningowych o zróŝnicowanym stopniu trudności Tańskiego / Zarankiewicza / Astronautów 4 Tereny zielone, ciągi pieszych, ławki Na projekt składają się: rekultywacja zieleni wzdłuź budynku 17 stycznia i w okolicy pomnika AK "Garłuch", naprawa ławek i doposaŝenie nowymi (4 szt) na ww. terenie, remont ciągów pieszych wzdłóŝ bloku 39e (od strony klatek schodowych) w kierunku pomnika AK "Garłuch" stycznia 39E róg świrki i Wigury 5 Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w WypoŜyczalni nr 28 Sukcesywne uzupełnianie księgozbioru oraz pozostałych mediów w mairę ukazywania się na "Rynku wydawniczym" nowości w trakcie 2015 roku WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a

21 Od juniora do senioraŝyj zdrowo i sportowo! Tworzenie 7 przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Zorganizowanie otwartych imprez w formie sportowych festynów integrujacych miekszańców oraz tworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla lokalnej społeczności na terenie szkół przy ul. Radarowa i Astronautów Szkoły podstawowe nr 227 (ul. Astronautów) i 88 (ul. Radarowa) 15 Parkuj bezpiecznie. Stworzenie miejsc parkingowych dla pojazdów mechanicznych, w tym miejsc postojowych dla pojazdów mechaniczncyh w okolicach osiedla mieszkaniowego przy u. świrki i Wigury 15 oraz Przedszkola Publicznego nr osiedla w oklicy ul. świrki i Wigury Warsztaty komiksowe w bibliotece Cykl spotkań dla młodzieŝy w wieku 1520 lat, która interesuje się sztuką komiksu. Warsztaty prowadzone przez profesjonalistę: rysownika i ilustratora WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a 31 Bibliobox dla wypoŝyczalni nr 28 Zakup biblioboxa dla WypoŜyczalni nr 28 przy ul. 1go Sierpnia 36a WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a 32 Remont chodnika od 1 Sierpnia do Parku Kotańskiego Remont kapitalny osiedlowego chodnika wraz z posadowieniem znaków drogowych ,80 od 1 Sierpnia do parku im. Marka Kotańskiego 35 Zestaw gier wideo i multimediów w bibliotece Wzbogacenie oferty Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st Warszawy wypoŝyczalni nr 28 ul. 1 Sierpnia 36a o zestaw do gier wideo z odbiornikiem T z moŝliwością odtwarzania innych multimedió i połączenia z siecią internet WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a

Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.

Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego. Lp. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu 1 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja

Bardziej szczegółowo

Niskie Okęcie. Niskie Okęcie zatwierdzony. Nowe Włochy. Nowe Włochy. Nowe Włochy

Niskie Okęcie. Niskie Okęcie zatwierdzony. Nowe Włochy. Nowe Włochy. Nowe Włochy Nazwa projektu Obszar Status Rozbudowa placu zabaw zatwierdzony Terapia dzieci i młodzieży metodą F. Wrankiego ob. IV - Powiększenie świetlicy szkolnej zatwierdzony Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej Remont

Bardziej szczegółowo

Kawęczyn - Wygoda. Nowy Rembertów

Kawęczyn - Wygoda. Nowy Rembertów L.p. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Obszar Kwota przed weryfikacją Kwota po weryfikacji Koszt eksploatacji lub informacja o braku kosztów 1. Wyposażenie klubu seniora i chóru RAS Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów Obszar: Aleksandrów Koszt wybranych projektów: 64 769 zł 6 Nazwa Koszt Liczba ważnych głosów Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie 64 769 zł 323 3 Budowa siłowni plenerowej

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci. Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie

Projekt 1. Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci. Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie Projekt 1 Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie Inwestycja obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej, która pomoże w nauce prawidłowego i bezpiecznego poruszania

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 804 430,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 803 500,00 zł 4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 2 Kwota dla dzielnicy: 359 599,84 zł Liczba złożonych projektów: 20 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Nazwa Budżet Kategoria Projekty wybrane w głosowaniu Liczba głosów Przesunięcie chodnika

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nazwa Budżet Kategoria Liczba głosów Projekty wybrane w głosowaniu 238 410 89 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 Kwota dla dzielnicy: 511 698,90 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Kartę w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami. Oddaję swój głos na następujące projekty:

UWAGA! Kartę w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami. Oddaję swój głos na następujące projekty: (miejscowość, data) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dla obszaru Lotnisko, Bemowo Lotnisko, Fort Bema UWAGA!

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Warsztat tematyczny w ramach przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Jednostka realizująca. L.p. Numer OBB i nazwa zadania. Stopień realizacji zadania

Jednostka realizująca. L.p. Numer OBB i nazwa zadania. Stopień realizacji zadania Informacja dotycząca realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2015 według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. (Wypełnia odrębnie Wydział UM lub miejska jednostka organizacyjna będąca realizatorem) L.p. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku.

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku. Nazwa projektu: Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 28, Białystok Budżet Obywatelski:

Bardziej szczegółowo

Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r.

Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. Projekty zaakceptowane, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców: L. p. Nazwa projektu Krótki opis Sołectwo/Osiedle Szacunkowy

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście Katalog projektów lokalnych JP 1 Śródmieście L/1/1/2015 Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej LOKALIZACJA ZADANIA Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

JÓZEFOSŁAW 2.0. Społeczeństwo Obywatelskie. Grudzień 2014. K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno.

JÓZEFOSŁAW 2.0. Społeczeństwo Obywatelskie. Grudzień 2014. K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno. Społeczeństwo Obywatelskie Grudzień 2014 K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno.eu Cz. I Społeczeństwo Obywatelskie, o co nam chodzi? Cz. II Wasz głos Cz. III Dyskusja:

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY REJON I LP. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA OPIS PROJEKTU 1. INSTALACJA MONITORINGU NA OSIEDLU WŁOSTOWICE

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice CZERNIEWICE Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice = 3,8 % powierzchni Torunia, 1,16

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

30 000 43 050 Kłopotowskiego 15. 94 800 Kłopotowskiego 7 i 9. Rewitalizacja terenu Pl. Hallera 300 000 Koszt rzeczywisty po 24 020 P

30 000 43 050 Kłopotowskiego 15. 94 800 Kłopotowskiego 7 i 9. Rewitalizacja terenu Pl. Hallera 300 000 Koszt rzeczywisty po 24 020 P ROJEKTY zweryfikowane pozytywnie BUDŻET ARTYCYACYJNY 2015 RAGA ÓŁNOC NAZWA ADRES KOSZTORYS WERYFIKACJA WYNIK WERYFIKACJI ROJEKTODAWCY KOSZTORYSU Transmisja on line i nagrania video UD raga ółnoc 30 000

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r.

Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Przedstawiamy kalendarz imprez organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu do końca 2013 r. Kwiecień 2013 Koncert uczniów ze Szkoły Muzycznej w Zgierzu MOK, 08.04., koncert dla dzieci, młodzieży

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1

Miejskie Przedszkole Nr 37 w Zielonej Górze. Miejskie Przedszkole Nr 37 1 w Zielonej Górze 1 Prezentacja Lokalizacja O nas Plan dnia Kolorowe dni Wspólnie z Rodzicami Spotkania ze sztuką Profil artystyczny Konkursy dla przedszkoli Certyfikaty Tytuły Wycieczki Uroczystość nadania

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. 2008 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 20 czerwca 2008r. I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

Bardziej szczegółowo

Projekt Obywatelski 2017

Projekt Obywatelski 2017 Projekt Obywatelski 2017 Mieszkamy nad Biał(k)ą Adaptacja bulwarów rzeki Białej na tereny rekreacyjne w dzielnicach Mikuszowice Krakowskie i Śląskie. Stowarzyszenie Mieszkańców Mikuszowic Krakowskich.

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r.

RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety. Cieszyn, 3 lipca 2014 r. RYNEK JAKO MIEJSCE wyniki ankiety Cieszyn, 3 lipca 2014 r. Propaganda informacja na temat ankiety: Wiadomości Ratuszowe strony: www.cieszyn.pl, www.um.cieszyn.pl ogłoszenia w Urzędzie Miejskim, jednostkach

Bardziej szczegółowo

RBO 2015 - wyniki głosowania

RBO 2015 - wyniki głosowania Nazwa ZADANIA INWESTYCYJNE 7 Budowa fontanny, strumie, sceny wraz z infrastrukturą w Parku Papieskim. 5 530 000 5 530 000 3933 31 Wykonanie otocze sceny amfiteatralnej wraz z "Obszarem sportowym 1" (zgodnie

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo. Tytuł Lokalizacja Krótki opis Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Rubinkowo Numer ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Rubinkowo (18 projektów) R0021 Rozbudowa terenów sportowo

Bardziej szczegółowo

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20

Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Osiedle Młodych Hutników dzielnica nr 20 17.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 31, Al. Zwycięstwa 77 Projekty realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r.

Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Rzeszowski Budżet Obywatelski na 2015 r. Lp. 1. Nazwa zadania z karty do głosowania Kategoria 1 Szacunkowa wartość Budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury miejskiej Kwota narastająco Ilość

Bardziej szczegółowo

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku:

Zadania przewidziane do realizacji w poszczególnych obszarach współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku: Załącznik Nr 1 do Programu współpracy miasta Będzina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

I. Przedszkole dobre dla dziecka

I. Przedszkole dobre dla dziecka ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR1 W LĘDZINACH NA ROK SZKOLNY 2004/2005 I. Przedszkole dobre dla dziecka Cel ogólny: Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 10

Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 19.10.2015 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych, ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice

Katalog projektów lokalnych. JP 13 Bogucice Katalog projektów lokalnych JP 13 Bogucice L/1/13/2015 Modernizacja układu miejsc postojowych na ul. Wajdy LOKALIZACJA ZADANIA ul. Wajdy 188 210,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA MODERNIZACJA UKŁADU MIEJSC PARKINGOWYCH

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Obserwatorium astronomiczne Koszalin. Autor: Paweł Iwanek

Projekt 1. Obserwatorium astronomiczne Koszalin. Autor: Paweł Iwanek Projekt 1 Obserwatorium astronomiczne Koszalin Autor: Paweł Iwanek Projekt zakłada budowę obserwatorium astronomicznego o niewielkiej powierzchni (do 100 m2) wraz z wyposażeniem. W trzykondygnacyjnym budynku

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239

1 Liczba głosów: 244. 2 Liczba głosów: 239 Wełnowiec - Józefowiec Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 822 653,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 810 650,00 zł 1 Liczba głosów: 244 L/8/11/2015 Budowa ścieżki

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2015 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 7 lipca 2011r.

Uchwała Nr VIII/71/2011 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 7 lipca 2011r. Uchwała Nr VIII/71/2011 W sprawie: podziału środków przeznaczonych na przedsięwzięcia priorytetowe Dzielnicy XVII w roku 2012 Pismo: BR.04.3025.29.2011 Na podstawie 5 ust. 1 oraz ust. 5 Statutu Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł

Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka ,24 zł Osiedle Nr 1 1. Osiedlowa Mini Siatkówka 15 772,24 zł Budowa mini boiska do siatkówki miała na celu umożliwienie dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz osobom starszym nabycie i doskonalenie umiejętności gry

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku

Projekt Z/2.32/III/3.2/93/04 Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Szczecinku Remont zabytkowego budynku po Szkole Podstawowej z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w WPROWADZENE Szczecinek to liczące prawie 40 tysięcy mieszkańców miasto, połoŝone na Pojezierzu Drawskim, na południowo-wschodnim

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO INTEGRACYJNEGO NR 8 W SŁUPSKU Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 8 76-200 Słupsk, ul. Wiatraczna 10, tel./fax. (059) 841-78-69 Konto: mbank nr 21 1140 1153 0000 2176 8100 1001 ROCZNY PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNO OPIEKUŃCZEJ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski

Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław. Witold Sladkowski Szczegółowe rozwiązania projektowe i konstrukcyjne w zakresie uspokajania ruchu na przykładzie Puław Witold Sladkowski ELEMENTY USPOKOJENIA RUCHU STOSOWANE PRZY PRZEJŚCIACH PRZEZ MIEJSCOWOŚĆ (TEREN ZABUDOWANY)

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 22 Podlesie

Katalog projektów lokalnych. JP 22 Podlesie Katalog projektów lokalnych JP 22 Podlesie L/1/22/2015 Klub Podróżnika "Rajza" przy MDK Południe w Katowicach, Filia nr 4 w Podlesiu LOKALIZACJA ZADANIA Miejski Dom Kultury Południe, Filia nr 4 w Podlesiu,

Bardziej szczegółowo

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r.

Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności. Kultura dla Seniorów. 26 września 2012 r. Konwencja Międzypokoleniowe Dni Aktywności Kultura dla Seniorów 26 września 2012 r. Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 1. Idea przewodnia obchodów roku w krajach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r.

Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 6 października 2015 r. Poz. 2141 UCHWAŁA NR XII/95/15 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2015 r. oraz zmiany uchwały w

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.J. DĄBROWSKIEGO W KOŃCZYCACH MAŁYCH Na lata 2011 2016 Motto: SZKOŁA PRZYJAZNA I BEZPIECZNA DLA KAŻDEGO UCZNIA Misja szkoły Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 30 PKP Włochy DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 30 DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016

MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 MIĘDZYSZKOLNE DNI KULTURY 2016 XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI WARSZAWA, UL. OSZMIAŃSKA 23/25 15-17 marca 2016 r. Odważnym los sprzyja /H. Sienkiewicz/ Projekt edukacji kulturalnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r.

Uchwała Nr XLVII/416/2014 Rady Dzielnicy II Grzegórzki z dnia 21 marca 2014 r. Uchwała Nr XLVII/416/2014 w sprawie wniosku o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Cystersów Na podstawie 4 pkt 4 lit. g Statutu Dzielnicy II stanowiącego załącznik nr 2 do

Bardziej szczegółowo

Nasze przedszkole współpracuje z:

Nasze przedszkole współpracuje z: Nasze przedszkole współpracuje z: Wydziałem Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów (organ prowadzący) - zatwierdzenie organizacji pracy przedszkola zgodnie z potrzebami dzieci i rodziców, wspieranie

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Bydgoskie ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Bydgoskie (22 projekty) B0051 Pokaż klasę posprzątaj po swoim

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 116 IM. ALEKSEGO RŻEWSKIEGO UL. RATAJSKA 2/4 91-231 ŁÓDŹ (42) 650-44-40 sp116.lodz@wp.pl www.sp116edupage.org ZAPRASZAMY Historia i tradycja Początki naszego istnienia sięgają 1913

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 14 Dąbrówka Mała

Katalog projektów lokalnych. JP 14 Dąbrówka Mała Katalog projektów lokalnych JP 14 Dąbrówka Mała L/1/14/2015 Budowa małej siłowni na wolnym powietrzu LOKALIZACJA ZADANIA ul. Techników 66 000,00 zł SKRÓCONY OPIS ZADANIA Montaż urządzeń siłowni na świeżym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE

PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 96 W WARSZAWIE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: Realizacja programu ma na celu przygotowanie uczniów do świadomego uczestnictwa w kulturze, kształtowania w nich

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 96 W WARSZAWIE Organizacja pracy w Szkole W Szkole jest 13 oddziałów/290 uczniów, 32 nauczycieli wykwalifikowana kadra pedagogiczna, 14 pracowników obsługi i administracji, Pracujemy

Bardziej szczegółowo

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link.

Więcej zdjęć możesz obejrzeć w galerii. Wystarczy skopiować poniższy link. Jesteśmy szkołą innowacyjną od dwóch lat realizujemy wyjątkową na skalę kraju innowację pedagogiczną - autorską klasę I B matematyczno-fizyczno-informatyczną, w której realizuje się odwróconą szkołę z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 29 sierpnia 2013 r. INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 29 sierpnia 2013 r. o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola za pierwsze

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo