Zweryfikowana kwota. Nr proj. Krótki opis propozycji projektu. Lokalizacja Obszar Status weryfikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zweryfikowana kwota. Nr proj. Krótki opis propozycji projektu. Lokalizacja Obszar Status weryfikacji"

Transkrypt

1 Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 3 Rozbudowa placu zabaw Rozbudowa szkolnego placu zabaw umoŝliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizycznej w spsoób pozwalający rozładować napięcie emocjonalne i fizyczne. Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej, a takŝe po godzinach pracy szkoły dla okolicznych mieszkańców Malownicza 31 Niskie Okęcie 17 Terapia dzieci i młodzieŝy metodą F. Wrankiego ob. IV Niskie Okęcie Zakup specjalistycznego sprzętu do diagnozy i terapii Wrankego Szkoła podstawowa nr 87 ul. Malownicza 31 Niskie Okęcie 27 Powiększenie świetlicy szkolnej Przyłaczenie i adaptacja na cele edukacyjne, sąsiadującego ze świetlicą lokalnu mieszkalnego SP 87 przy ul. Malowniczej Niskie Okęcie 62 Remont placu zabaw w P 29 Remont placu zabawa sprawi, Ŝe dzieci będą mogły bezpiecznie korzystać ze sprzetów terenowych. UmoŜliwi dzieciom podejmowanie aktywności fizyucznej w sposób pzowalający rozładować napięcie fizyczne i emocjonalne. Plac zabaw przeznaczony jest dla dizeci przedszkolnych i rodziców w godzianch owtarcia placówki Przedszkole przy ul. Sycowskiej 29 Niskie Okęcie 64 Murale na elewacji SP 87 Murale na elewacji ściany budynku Sali gimnastycznej i sciany frontowej szkoły SP 87 przy ul. Malowniczej Niskie Okęcie

2 Przejście dla pieszych przy 68 bramie głównej do Distribution Park Okęcie Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego Mineralna 15/ SkrzyŜowanie ulic Muszkieterów i Mineralnej. Niskie Okęcie 87 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 168 ul. Leonidasa Niskie Okęcie 104 Naprawa i modernizacja nawierzchni ul. Działkowej na odcinku MineralnaSerwituty Naprawa nawierzchni ułoŝonej z płyt betonowych mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa pieszym (w tym uczniom SP 87 i G 114) w drodze do szkoły, przychodni rejonowej na ul. Janiszowskiej i wprowadzenie organizacji ruchu ograniczającej ruch pojazdów cięŝarowych ul. Działkowa na odcinku Mineralna Serwituty Niskie Okęcie 61 Budowa ścieŝki spaceroworowerowej I etap budowy ścieŝki spacerowo rowerowej wokół fosy o długości 400 m szerokości 3 m zewnętrzyny pas wokół Fortu VI Okęcie Niskie Okęcie 69 Budowa przejścia dla pieszych przez przejazd kolejowy WKD Salomea Wykonanie przejśćia dla pieszych z kostki brukowej przez tory kolejki WKD na stacji Salomea wraz z oznaczeniami poziomymi. SkrzyŜowanie ulic Jutrzenki i Serwituty Niskie Okęcie

3 Bieg Włochowski na 10 km i km Bieg po terenie Niskiego Okęcia Ulice Niskiego Okęcia Niskie Okęcie Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 6 Zakup nowości do wypoŝyczalni nr Wypozyczalnia nr 30 przy ul. Chrościckiego 2 8Świetlica szkolny azyl Stworzenie interaktywnej świetlicy wyposaŝonej w kąciki tematyczne oraz kącik relaksacyjny oraz nowoczesne urządzenia multimedialne dla dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16 9 Lip Dubnarzędzie promujące szkołę i dzielnicę Nakręcenie przez uczniów, nauczycieli oraz rodziców LipDub promoującego Szkołę Podstawową nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16 oraz Dzielnicę Włochy Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Parkanowa galeria plenerowa "poznając przeszłośćbudujemy przyszłość" Stworzenie galerii plenerowej fotografii na parkanach SP nr 66 ul. Przepiórki 16 oraz ZS nr 17 ul. Promienista SP nr 66 ul. Przepiórki 16 oraz ZS nr 17 ul. Promienista Mobilny Nauczycielmobilny uczeńmoblina szkoła pracownia komputerowa WyposaŜenie Szkoły Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16 w Moblina Pracownię Komputerową, wyposaŝoną w przenośną szafkę, 20 netbooków oraz notebook dla nauczyciela Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki 16

4 12 Kinoszkoła Stworzenie w Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego przy ul. Przepiórki 16/18 własnej, szkolenj mini Sali kinowej z rozbudowaną filmoteką. Odbiorcami bezpośrednimi projektu będą wszyscy uczniowie szkoły, ich rodzice, rodzeństwo oraz młodzieŝ z lokalnego środowiska Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Od tabliczek glinianych do e bookówbiblioteka szkolna jako szkolne centrum informacji Chcemy, aby nasza biblioteka przekształciła się w Szkolne Centrum Informacji, Ŝeby był szerszy dostę do multimedialnych pomocy edukacyjnych oraz informacji i dokumentów dostępnych w internecie. Stworzymy platformę edukacyjną MOODLE i egazetkę szkolną. S.CI. byłoby dostępne takŝe dla środowiska lokalnego Szkoła podstawowa nr 66 ul. Przepiórki Atrakcyjniejsze boiskamniej dzieci w bramach DoposaŜenie boisk przy ZS nr 17 ul. Promienista 12A oraz SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18 oraz terenów rekreacyjnych: Parku Kombatantów oraz Stawów KozioroŜca boisko ZS nr 17 ul. Promienista 12A, boisko SP nr 66 ul. Przepiórki 16/18, Park Kombatantów, teren Stawy KozioroŜca. 18 Bezpieczne boiska Zamontowanie piłkochwytów pomiędzy boiskami i wymiana lamp oświetlających teren szkoły i boiska , 95 Zespół Szkół nr 17 ul. Promienista. 19 Kulturalnie w bibliotece Spotkania z tzw. "Ciekawymi Ludźmi" ze świata literatury, kultury, pasjonatami i innymi. Skierowany jest do dzieci, młodzieŝy i innych zainteresowanych Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 21 Nasze kreatywne dzieci dofinansowanie zajęć plastycznych prowadzonych w Bibliotece 3000 Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2

5 Rozbudowa i modenrizacja 22 kawiarenki internetowej dla dzieci i młodzieŝy Zwiększenie liczby stanowisk komputerowych (z dostępem do internetu) z dwóch do czetrech miejsc. Unowocześnienie obejmuje zarówno zakup sprzętu jak i mebli Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 23 Bibliobox zawsze do twojej dyspozycji Bibliobox to pojemnik, który przypomina skrzynkę pocztową. Zainstalowany przed wejściem do Biblioteki Publicznej pozwala czytelnikom zwracać ksiąŝki przez całą dobę, 7 dni w tygodniu Biblioteka Publiczna Chrościckiego 2 24 Przedstawienia teatralne dla dzieci Cykl przedstawień teatralnych prezentowanych przez róŝne grupy artystów, dedykowanych najmłodszym 8400 Biblioteka dla Dzieci i MłodzieŜy nr 22 Chrościckiego 2 26 Bezpieczna ulica ruch jednokierunkowy ul.przepiróki SP 66 Zmiana organizacji na ruch jednokierunkowy na ulicy Przepiórki przy Szkole Podstawowej nr 66 im. Ks. J. Chrościckiego, na odcinku od ul. Szuberta do ul. Jagny. Wjazd z jednej bądź drugiej strony Odcinek ulicy Przepiórki pomiędzy ulica Szuberta, a ulicą Jagny. 34 Bieg na 10 km ulicami Nowych Włoch Profesjonalny bieg ulicami Nowych Włoch jako czesć kampanii promującej dzielnicę. Dystans 10 km Rodzinny piknik sąsiedzki Piknik dla ok. 100 osób z okolic pl. Wolności Nowych Włochy z atrakcjami dla dzieci i dorosłych Plac wolności ul. Dymna

6 Budowa siłowni plenerowej w 41 parku Ogrody Kosmosu Budowana siłowni plenerowej w przygotowywanym obecnie dla mieszkańców dzielnicy Włochy parku Ogrodach Kosmosu. Chodzi o instalację urządzeń, które będą słuŝył do ćwiczeń, odpoczynku i rekreacji na świeŝym powietrzu w bardzo przyjaznym dla ćwiczących otoczeniu parkowej zieleni teren przy ul. Kosmosu 43 Wieczory z muzyką To propozycja koncertów "Wieczory z muzyką": cygańską, ludową, rosyjską i bałkańską. Zapoznanie się z róŝnorodnością kulturową w ramach muzyki, tradycji, zwyczajów i tańca ADA DK Włochy 48 PodróŜe po kontynentach PrzybliŜenie kultury i obyczajowości wybranych krajów w trzech kontynetach Afryce, Azji i Ameryce Południowej. Są to: Indie, Nepal, Chiny, Izrael, Egipt, Kenia, Wenezuela. Projekt będzie składał się z prelekcji, filmu oraz wystawy fotografii z wybrancyh krajów. Prezentowana będzie równieŝ muzyka oraz kultura kulinarna ADA DK Włochy 49 W krainie bajek i teatru To spotkania z aktorami, którzy zagrają interaktywne przedstawienia dla dzieci. Spektakle z wykorzystaniem muzyki w pięknych kostiumach i przy kolorowej scenografii. Spektaklom towarzyszyć będą dodatkowe atrakcje. Po obejrzeniu przedstawienia dzieci będą mogły brać udział w warsztatach teatranych ADA DK Włochy

7 50 Taniec to młodość Projekt adresowany jest do grupy seniorów. Są to wieczorki taneczne przy muzyce na Ŝywo połączone z wprowadzaniem do historii danego tańca i nauką podstawowych kroków w róŝnych stylach tanecznych (np.. Tango, walc, samba, rumba). Odbywały by się 1 raz w miesiącu (z wyjątkiem lipca i sierpnia) 7355 ADA DK Włochy 55 II sala gimnastyczna dla uczniów SP 66 Wykonanie wentylacji, wymuszonej, mechanicznej w małej Sali gimnastycznej. Sala ta mieści się w pomieszczeniach piwnicznych. Jest wyposaŝona w drabinki gimnastyczne i lustra. Będzie słuŝyła dzieciom do zajęć wfu, oraz innych zajęć pozalekcyjnych SP 66 przy ul. Przepiórki 60 PodwyŜszenie komfortu przebywania w Czytelnii Naukowej nr VI W celu polepszenia warunków do czytania czasopism i ksiąŝek na miejscu w czytelni, potrzebne jest wyposaŝenie w wygodne fotele z małymi stolikami i oświetleniem z lamp stojących przy stanowiskach Chrościckiego 2 65 WiFi w Parku Kombatantów udostępnienie darmowej sieci internet w Parku Kombatantów Park Kombatantów 70 Skatepark we Włochach Wykonanie ramp wraz z nawierzchnią przy ul. Plastycznej i Wałowickiej naprzeciw sklepu Lidl, dawne tereny ogródków działkowych teren przy ul. Kosmosu

8 Praca z uczniem ze specjalnymi 71 potrzebami edukacyjnymi Nowe metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zastosowanie treningu uwagi słuchowej Tomatisa, którego celem jest poprawa koncetracji, jakości uczenia się, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i językowych. Metoda obejmuje diagnozę i terapię. Polega na słuchaniu przez specjalne słuchawki odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego. Usprawnienie uwagi słuchowej prowadzi do lepszej percepcji bodźców zewnętrznych Szkoła 66 przy ul. Przepiórki 81 Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy I OŜywienie i urozmaicenie kwiatami zdewstowanej przestrzeni publicznej ulic Dźwigowa i Globusowa, które dla przyjezdnych z innych dzielnic są wizytówką miasta ogrodu Włochy. Projekt obejmuje ustawienie misy z kwiatami u zbiegu ulic Globusowa, Wałowicka i zawieszenie na 16 słupach latarni donic wypełnionych przewisającymi pelargoniami teren wzdłóŝ ulic Dźwigowa i Globusowa 84 Słupy ogłoszeniowe dla mieszkańców Ustwienie słópów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządukjącego Róg ul. Wałowickiej i ul. Potrzebnej. 2. Róg ul. Globusowej i Wałowickiej. 3. Rejon skrzyŝowania ulic Chrościckiego i Rybnickiej.

9 Domki dla skrzydlatych 88 pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 1848 Ulice: Wszemirowska, Dymna, Chroscickiego, Łuki Wielkie, Obrońców Pokoju, Sympatyczna, Świerszcza 105 Twój kominmój oddech Twój komin mój oddech to akcja informacyjno edukacyjna promująca bezpieczne korzystanie z opału, jako źródła ciepła. Celem akcji jest zredukowanie ilości toksyn przedsotających się do powietrza w Nowych Włochach w procesie opalania domów nieopdowiednim paliwem (śmieciami, meblami, itp) a takŝe profilaktyka zaczadzeń i poŝarów Kosze na psie odchody MontaŜ 15 koszy na psie odchody na terenie Parku Kombatantow, Stawów KozioroŜca oraz ul. Chrościckiego i ul. Dymnej i ul. Obywatelskiej (okolice pentli autobusowej) Ulice: Dymna Obywatelska, Chrościckiego 114 Warsztaty rodzicielskie Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały Bezpłatne otwarte warsztaty dla rodziców pogłębiające ich kompetencje wychowawcze na podstawie bestsellerowej ksiąŝki "Jak mówić, Ŝeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, Ŝeby do nas mówiły". Kultura wychowani: uczucia, stawianie granic, współpraca, samodzielność, kary, nagrody. Dziesięć trzygodzinnych spotkań dla lepszego funkcjonowania rodziny ADA DK Włochy

10 115 Kino Nieme z Muzyką na śywo Cztery projekcje niemych filmów z towarzyszeniem muzyków grających na Ŝywo. KaŜdy pokaz poprzedzony będzie prelekcją prowadzoną przez eksperta, który przybliŝy historię i sylwetki twórców kina niemego ADA DK Włochy 116 Wystawa zdjęć pt. "Ciemne oblicze Jasnego Domu" Zaprezentowanie w formie wystawy zdjęć, dramatycznej historii miejsca kaźni polskich patriotów, jakim jest kamienica połoŝona przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie. W przedmiotowym budynku w 1945 roku znajdowała się areszt Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego ul. Cienista i ul. Globusowa 119 Gimnastyka Dreiatryczna w sali DK ADA Gimnastyka geriatryczna prowadzona przez specjalistę rehabilitanta, dwa razy w tygodniu po 45 minut. Grupa około 15 osób seniorów 5500 ADA DK Włochy 33 Droga dla rowerów wzdłuŝ Chrościckiego Budowa ok. 1 kilometra drogi dla rowerów wzdłóŝ ulicy Chrościckiego ul. Chrościckiego 38 Parking przy ulicy Obywatelskiej Budowa kilkudziesięciu miejsc parkingowych wzdłóŝ ulicy Obywatleskiej przy Osiedlu Zielona Italia. ul. Obywatleska 66 WiFi nad Stawem KozieroŜca udostępnienie darmowej sieci internet nad Stawem KozioroŜca Stawy KozioroŜca 72 Lustro drogowe ul. Łuczek/Chrościckiego MontaŜ lustra drogowego przy niebezpiecznym skrzyŝowaniu. 800 SkrzyŜowanie ul. Łuczek i Chrościckiego

11 Instalacja kamery moniktoringu miejskiego ul. Sympatyczna i 92 Plastyczna (obok Ogrodów Kosmosu) Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Symapatycznej i Plastycznej w miejscu wyjątkowo uczęszczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, a takŝe lokalizację w pobliŝu infrastruktury handlowej i projektowaną obecnie sztandarową inwestycję dzielnicy Włochy park Ogrody Kosomosu. SkrzyŜowanie ulic Sympatycznej i Plastycznej (obok Ogrodów Kosomosu) 97 PlaŜa nad Stawem KozieroŜca z infrastrukturą towarzyszącą Utworzenie piaszczystej plaŝy nad Stawem KozioroŜca na polanie od strony ul. KozioroŜca. Projekt zawiera równieŝ stworzenie kąpielska i pomostu. 103 Zoobacz Park Zoobacz Park to projekt stworzenia interaktywnej, moblinej mapy przyrodniczej Parku Kombatantów i Stawów KozioroŜca, poprzedzonej zgromadzeniem wiedzy o faunie i florze tego obszaru i cyklem dyŝurów przyrodnika. Park Kombatantów i Stawy KozioroŜca 111 Budowa zatoczek parkingowych przy ul. Cienistej Budowa zatoczek parkingowych wzdłóŝ ul. Cienistej, począwszy od ul. Świerszcza do wysokości budynku połoŝonego przy ul. Cienistej 4. Projekt dedykowany jest Włochowianom, pozostawiającym swoje samochody w okolicy stacji PKP Włochy, celem kontynuowania podróŝy pociągiem ze stacji kolejowej PKP Włochy lub autobusami z okolicznych przystanków autobusowych. Ulica Cienista

12 Ułatwienie komunikacji przez 112 Dźwigową UmoŜliwienia bezpośredniego połączenia pomiędzy ulica Trzcinową z Nastrojową oraz instalacja świateł na skrzyŝowaniu Dźwigowa Parowcowa SkrzyŜowania ulic: Nastrojowa z Redaktorską oraz Dźwigowa z Parowcową 113 WypoŜyczalnia kajaków przy stawach KozieroŜca Udostępnienie mieszkańcom mozliwości korzystania w sezonie letnim: majwrzesień z kajaków lub łodzi wiosłowych na stawach KozioroŜca za niewielką odpłatnością. Projekt moŝe być zrealizowany przez jednostkę budŝetową Dzielnicy, w formie zlecenie lub konkursu ofert na działalność rekreacyjną. Stawy KozioroŜca Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 20 Czasopisma dla Czytelni Naukowej nr IV Zaprenumerowanie większej ilości tytułów czasopism do Czytelni Naukowej nr VI 3338 Czytelnia Naukowa przy ul. Chrościckiego 2 40 Włochowski solon kulturalny "Włochowski salon kulturalny" to miejsce, w którym prezentować się będą artyści związani z szeroko rozumianą piosenką aktorską, poetycką i satyryczną, a takŝe wykonawcy indywidualni aktorzy prezentujący tzw. Małe formy sceniczne. Spotkania miałyby chcrakter kameralny i stanowiły okazję nie tylko do biernego uczestnictwa w kolejnych imprezach, ale i rozmów z wykonawcami DK Włochy przy ul. Chrobrego 27

13 "Rewia po włosku" widowisko 42 muzyczne z udziałem młodych talentów Musical z udziałem najbardziej utalentowanych młodych mieszkańców Dzielnicy Włochy nastoletnich wokalistów, aktorów i tancerzy z lokalnych szkół oraz instytucji kultury. Uczestnictwo w proscesie twórczym, prowadzonym przez wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie tańca, muzyki i teatru, pozwoli na rozwinięcie skrzydeł młodym adeptom sztuki scenicznej, a szerokiej publiczności umoŝliwi integrację wokół najlepszych dokonań włochowskich artystów DK Włochy przy ul. Chrobrego Teatralna Scena Talentów cykl spotkań teatralnych Teatralna Scena Talentów to cykl spotkań poświęconych najciekawszym osiągnięciom teatrów niezaleŝnych, działających poza głównym, zawodowym nurtem. W ramach projektu prezentować się będą najciekawsze grupy teatralne, których dorobek artystyczny doceniono na najwyŝniejszych ogólnopolskich przeglądach i festiwalach DK Włochy przy ul. Chrobrego Gliniane korzenie cykliczne warsztaty ceramiczne Warsztaty ceramiczne to bezpłatne, wspólne działanie odbiorców w róŝnym wieku: singli i rodzin, dzieci, młodzieŝy i dodorsłych oraz tych wszytskich bardziej lub mniej sporawnych manulanie. Projekt pozwala uczestniczyć w procesie tworzenia od surowej gliny po gotowy efekt ceramicznego "dzieła". Uczestnicy poznają podstawowe techniki formowania, zdobienia i wypalania gliny. Mają teŝ okazję do integracji podczas koncertu i pikników cermiacznych DK Włochy przy ul. Chrobrego 27

14 58 Festyn Rodzinny Impreza rekreacyjno kulturlana mająca na celu integrację mieszkańców poprzez wspólną zabawę, konkurencje sportowe dla dzieci i dorosłych. Inne propozycje to np.. Występy na scenie, loteria fantowa, kiermasz odzieŝy, polowa kawiarenka z domowym ciastem, chlebek ze smalcem, mogą uatrakcyjnić to przedsięwzięcie i pomóc zebrać pieniądze na dofinansowanie kolonii dla dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Termin to czerwiec kaŝdego roku Popularna 46 przy kościele pw. MB Seletyńskiej 63 Całoroczne Multimedialne centrum audiowizualne WyposaŜenie małej Sali audiowizualnej na 50 miejsc w jednym z niezagospodarowanych pomieszczeń gminy Włochy (np.. Przy ul. Naukowej 4, ) w Warszawie. Repertuar (filmy, odczyty, czytanie ksiąŝek na głos, zawody gier video) byłby dostosowany do róŝnych grup wiekowych, seniorów, rdzoin z dziećmi, młodzieŝy i dla dorosłych Lokale komunalne przy ul. Naukowej 4 77 Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyŝowaniu ul. PłuŜańskiej i Dziupli Budowa wyspy spowalniającej ruch na skrzyŝowaniu ul. PłuŜańskiej i Dziupli w m,iejscu wyjątkowo niebezpiecznym, które stanowi jednocześnie element szlaku komunikacyjnego o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców osiedla PłuŜańska i Dziupli 79 Ukwiecenie okolic dwora PKP Warszawa Włochy Ukwiecenie zdewastowanej centralnej przestrzeni publicznej jaką jest okolica dworca PKP Warszawa Włochy. Projekt Zawiera nasadzenia kwiatów w gruncie, powieszenie donic kwiatowych na słupach latarni, nasadzenia tradycyjnych dla Włoch bzów i jaśminów rejon ulic Chrobrego/ Popularna przed sworcem PKP Warszawa Włochy

15 Słupy ogłoszeniowe dla 83 mieszkańców Ustwienie słópów ogłoszeniowych. Słupy odegrałyby dwojaką rolę: narzędzia wzajemnej komunikacji i czynnika porządukjącego ul. Popularna: 1 przy poczcie, 2. koło Koscioła, 3. pomiedzy Naukową i Czereśniową 86 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja roślin, ich owocowanie decydują często o Ŝyciu zwierząt, owadów zapylających kwiaty i ptaków, które jedzą owoce. Zadbajmy o owady, chrońmy ich róŝnorodność zbudujmy dla nich miejsca, gdzie bedą mogły się rozmnaŝać. Dajmy im szansę! 672 ulice: Pana Tadeusza, Zbocze, Cietrzewia, Chylońska, Dojazdowa 98 Zajęcia sportowe dla Mieszkańców Zorganizowanie bezpłatnych zajęć sportowych dla mieszkańców Zajęcia sportowe dla uczniów SP 94 Zorganizowanie dodatkowych zajęć sportowych dla uczniów z dziedzin nie objętych, lub objętych w wąskim zakresie programem szkolnym Szkoła Zajęcia socjoterapeutyczne dla uczniów SP 94 Zorganizowanie zajęć i warsztatów socjoterapeutycznych dotyczących róŝnorodnych istotnych dla dzieci i rodziców zagadnień Szkoła Język hiszpański dla klas 46 SP 94 Współcześnie waŝne jest aby młodzi ludzie dysponowali znajomością kilku języków obcych. Język hiszpański to jeden z najpopularniejszych i jest to takŝe jeden z języków Unii Europejskiej Szkoła 94

16 106 Festyn na Forcie Włochy Impreza rozrywkowa zorganizowana na terenie Fortu V Włochy, w tym koncert, prezentacja zabytkowych pojazdów i inne atrakcje Fort Włochy 107 Dystrybutory zestawów jednorazowych na psie odchody Montaz dystrybutorów na jednorazowe zestawy do przątania przez mieszkańców psich odchodów na Starych Włochach (15 szt.) Stawy Cietrzewia, ul. Naukowa 117 Ogólnodostępny samoobsługowy kort tenisowy budowa kortu tenisowego o charakterze ogólnodostępnym (publicznym) nie wymagającym opłat. Inwestycja taka, wzorowana na podobnych rozwiązaniach w innych krajach, umoŝliwi aktywny udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych osobom o niŝszych dochodach, zwłaszcza dzieciom i młodziezy. Dyscyplina sportu TENIC staje się powoli coraz bardziej popularna, dzięki m.in. sukcesom naszych tenisistów. W dzielnicy Włochy brakuje tego typu obiektów ,00 działka przy ul. Naukowej Budowa fragmentu chodnika przy wjeździe na osiedlu "Floryda" od Al. Jerozolimskich Wypełnienie 15metrowej "dziur" w chodniku występującej przy skręcie z drogi biegnącej wzdłuŝ Al.. Jerozolomskich na wysokości osiedla "Floryda" (adres: Al.. Jerozolimskie ). Niedawny remont skrzyŝowania nie przyniósł uzupełnienia wyrwy w chodnik, jako Ŝe brakuje 15m znajduje się na prywatnej działce. Za zgodą właściciela projekt ma przynieść udogodnienie dla pieszych kierujących się na osiedla (mieszkańców, odiwedzających itd.) Al.. Jerozolimskie 192

17 Rewitalizacja zniszczonego chodnika między przychodnią ul. 39 Cegielnianą a pr. ogrodami Kosmosu wycofany 36 Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych zakup samochodu wraz z kosztami towarzyszącymi obsługa, ubezpieczenie OC, konserwacja itp.. OPS przy ul. Czereśniowej 54 Siłownia zewnętrzna Zamontowanie zestawu przyrtządów do ćwiczeń na powietrzu północna strona osiedla Chrobry 56 Szpaler drzew redukujący poziom hałasu ob. Odizolowanie budynków osiedla od ulicy Nowolazurowej w miejscu brakujących ekranów tj. w rejonie przejścia podziemnego oraz przejścia na poziomie "0". ul. Zapustna 40 i 42 oraz ul. Nowolazurowa 74 Uzupełnienie ekranów przy ul. Nowolazurowej chroniących budynki mieszkalne Dostawienie do istniejących ekranów 5 sztuk elementów o długości 4 mb, razem 20 mb ul. Nowolazurowa 76 Instalacja kamery monitoringu miejskiego ul. Techników Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Cegielnianej i Techników w miejscu wyjątkowo uczęśczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, lokalizację przychodni lekarskiej, a takŝe projektowane centrum handlowe przy kolejnych etapach rozbudowy osiedla mieszkaniowego (na terenie po dawnych zakładach Plasomat). SkrzyŜowanie ulic Techników i Cegielnianej

18 Małe granty na wydarzenia 78 integrujące mieszkańców Wyodrębnienie w budŝecie dzielnicy na 2015 rok środków na wydarzenia kulturalne i rekreacyjnosportowe dla mieszkańców, zaproponowane i realizowane zgodnie z procedurą małograntową obowiązującą w Warszawie wg zarządzenia nr 2907/2012 Prezydenta m.st Warszawy z dnia 13 lipca 2012 przez organizacje pozarządowe 80 WypoŜyczalnia kajaków przy stawach Cietrzewia UmoŜliwienie mieszkańcom w sezonie letnim (majwrzesień 2015) korzystania za niewielką opłatą z kajaków lub łodzi wiosłowych na stawach Cietrzewia. Projekt wypoŝyczalni kajaków moŝe być zrealizowany w formie zlecenia lub konkursu ofert na działalność rekreacyjną (albo przez jednostkę budŝetową w trybie zakupu sprzętu przez OSiR) Stawy Cietrzewia 82 Zieleń i kwiaty w przestrzeni publicznej miasta ogrodu Włochy II OŜywienie i upiększenie kwiatami przestrzeni publicznej jaką jest ul. Popularna, kiedyś reprezentacyjna aleja osiedla, teraz wjazd do miasta ogrodu Włochy od Al.. Jerozolimskich. Projekt obejmuje zakup i montaŝ donic kwiatowych na słupach latarni, ustawienie misy kwiatowej oraz nasadzenia drzew sprzyjających fitoremediacji na odcinku stanowiącym wjazd od strony Al. Jerozolimskich do miasta ogrodu Włochy. ul. Popularna

19 Rewitalizacja górki wraz z 89 organizacją toru saneczkowego na ul. Czereśniowej Rewitalizacja górki wraz z organizacją toru saneczkowego. W ramach projektu przewiduje się powierzenie i ukrztałtowanie obecnej górki, uporządkowanie zieleni, organizację niewielkiego toru saneczkowego dla małych dzieci oraz małą architekturę parkową, np. ławki, kosze na śmieci, itp ul. Czereśniowa przy przejściu do Krańcowej, skwer dzielnicowy. 90 Poprawa oznakowania i wymuszenia stosowania strefy tempo 30 w obszarzeulic Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego Poprawa oznakowania i wymuszenia stosowania strefy tempo 30 w obszarze ograniczonym ulicami: Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego poprzez: dodatkowe oznakowanie, wzbogacenie elementów przypominających i wymuszających stosowanie obecnie obowiązującej organizacji ruchu i ograniczeń prędkości obszar ogrniaczony ulicami: Popularna, Czereśniowa, Kleszczowa, Chrobrego teren publiczny 91 Instalacja kamery monitoringu miejskiego ul. Techników i Popularnej Instalacja kamery monitoriungu miejskiego na skrzyŝowaniu ulic Popularnej i Techników w miejscu wyjątkowo uczęszczacznym, które wymaga szczególnego nadzoru ze względu na jeden z głónych ciągów komunikacyjnych między Starymi i Nowymi Włochami, lokalizację w pobliŝu szkoły, przedszkola oraz kościoła. SkrzyŜowanie ulic Popularnej i Techników 94 Kolorowy Klomb Kolorowy klomb z podświetleniem. Kleszoczowa Wylot ul. Kleszczowa na wprost ul. Wylot 96 Zielony rower Metalowy rower obrośniety zielenią z kwiatami w koszykach przy ścieŝce rowerowej na roku ul. Wylot

20 Cykl rocznych warsztatów poświęconych edukacji mieszkańców Warszawy (będących w Cykl kwartlanych wykładów dot. grupie wysokiego ryzyka zachorowań na 110 medycyny naturalnej oraz choroby cywilizacyjne) w zaklresie medycyny sposobu zdrowego odŝywiania naturalnej i właściwych nawyków Ŝywieniowych. DK Włochy przy ul. Chrobrego 27 Nr proj. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Zweryfikowana kwota Lokalizacja Obszar Status weryfikacji 1 Plac zabaw i siłownia Plac zabaw dla dzieci oraz siłownia zewnętrzna fitness i streer workout Teren zielony przy studni oligoceńskiej przy 20 latków 9 2 Nice Fitness Plener Siłownia na wolnym powietrzu będzie miejscem aktywnego wypoczynku naszych mieszkańców. Przeznaczona będzie dla wszystkich grup wiekowychi osób niepełnosprawnych. Lokalizacja z sąsiadującym placem zabaw gwarantuje wpoczynek całym rodzinom. Przewidywany jest zakup stanowisko treningowych o zróŝnicowanym stopniu trudności Tańskiego / Zarankiewicza / Astronautów 4 Tereny zielone, ciągi pieszych, ławki Na projekt składają się: rekultywacja zieleni wzdłuź budynku 17 stycznia i w okolicy pomnika AK "Garłuch", naprawa ławek i doposaŝenie nowymi (4 szt) na ww. terenie, remont ciągów pieszych wzdłóŝ bloku 39e (od strony klatek schodowych) w kierunku pomnika AK "Garłuch" stycznia 39E róg świrki i Wigury 5 Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych w WypoŜyczalni nr 28 Sukcesywne uzupełnianie księgozbioru oraz pozostałych mediów w mairę ukazywania się na "Rynku wydawniczym" nowości w trakcie 2015 roku WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a

21 Od juniora do senioraŝyj zdrowo i sportowo! Tworzenie 7 przestrzeni rekreacyjnej dla mieszkańców Zorganizowanie otwartych imprez w formie sportowych festynów integrujacych miekszańców oraz tworzenie przestrzeni rekreacyjnej dla lokalnej społeczności na terenie szkół przy ul. Radarowa i Astronautów Szkoły podstawowe nr 227 (ul. Astronautów) i 88 (ul. Radarowa) 15 Parkuj bezpiecznie. Stworzenie miejsc parkingowych dla pojazdów mechanicznych, w tym miejsc postojowych dla pojazdów mechaniczncyh w okolicach osiedla mieszkaniowego przy u. świrki i Wigury 15 oraz Przedszkola Publicznego nr osiedla w oklicy ul. świrki i Wigury Warsztaty komiksowe w bibliotece Cykl spotkań dla młodzieŝy w wieku 1520 lat, która interesuje się sztuką komiksu. Warsztaty prowadzone przez profesjonalistę: rysownika i ilustratora WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a 31 Bibliobox dla wypoŝyczalni nr 28 Zakup biblioboxa dla WypoŜyczalni nr 28 przy ul. 1go Sierpnia 36a WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a 32 Remont chodnika od 1 Sierpnia do Parku Kotańskiego Remont kapitalny osiedlowego chodnika wraz z posadowieniem znaków drogowych ,80 od 1 Sierpnia do parku im. Marka Kotańskiego 35 Zestaw gier wideo i multimediów w bibliotece Wzbogacenie oferty Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Włochy m.st Warszawy wypoŝyczalni nr 28 ul. 1 Sierpnia 36a o zestaw do gier wideo z odbiornikiem T z moŝliwością odtwarzania innych multimedió i połączenia z siecią internet WypoŜyczalnia nr 28 przy ul. 1 Sierpnia 36a

Dzielnica WŁOCHY Obszar: Nowe Włochy

Dzielnica WŁOCHY Obszar: Nowe Włochy projekty, które zostaną zrealizowane Dzielnica WŁOCHY Obszar: Nowe Włochy Koszt wybranych projektow: 134 793 zł 8 Atrakcyjniejsze boiska-mniej dzieci w bramach 22 600 zł 488 11 Droga dla rowerów wzdłuż

Bardziej szczegółowo

Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego.

Wyznaczenie przejścia dla pieszych w celu polepszenia bezpieczeństwa pieszych poprzez wykonanie odpowiedniego oznakowania pionowego i poziomego. Lp. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu 1 Domki dla skrzydlatych pasiastych przyjaciół Miasto posiada zieleń w postaci wysp, co stanowi wyzwanie dla zwierząt zamieszkujących jego obszar. Kondycja

Bardziej szczegółowo

Niskie Okęcie. Niskie Okęcie zatwierdzony. Nowe Włochy. Nowe Włochy. Nowe Włochy

Niskie Okęcie. Niskie Okęcie zatwierdzony. Nowe Włochy. Nowe Włochy. Nowe Włochy Nazwa projektu Obszar Status Rozbudowa placu zabaw zatwierdzony Terapia dzieci i młodzieży metodą F. Wrankiego ob. IV - Powiększenie świetlicy szkolnej zatwierdzony Budowa ścieżki spacerowo-rowerowej Remont

Bardziej szczegółowo

Kawęczyn - Wygoda. Nowy Rembertów

Kawęczyn - Wygoda. Nowy Rembertów L.p. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Obszar Kwota przed weryfikacją Kwota po weryfikacji Koszt eksploatacji lub informacja o braku kosztów 1. Wyposażenie klubu seniora i chóru RAS Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r.

II Warsztat Kolbuszowa. Gminny Program Rewitalizacji r. II Warsztat Kolbuszowa Gminny Program Rewitalizacji 29.10.2015r. Spis treści KIERUNKI DZIAŁAŃ WSCHÓD... 2 PROJEKTY WSCHÓD... 3 KIERUNKI DZIAŁAŃ WOKÓŁ CENTRUM... 5 PROJEKTY WOKÓŁ CENTRUM... 6 KIERUNKI DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Projekty zadań. Dzielnica / obszar: Praga-Południe / Gocław

Projekty zadań. Dzielnica / obszar: Praga-Południe / Gocław Projekty zadań Dzielnica / obszar: Praga-Południe / Gocław Lp. 1. 62 Kulturalny senior na Gocławiu PROJEKT PRZEWIDUJE BEZPŁATNE BILETY NA KABARETY, KONCERTY I SPEKTAKLE MUZYCZNE ORGANIZOWANE W KLUBIE KULTURY

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach budŝetu obywatelskiego na 2017 rok

Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach budŝetu obywatelskiego na 2017 rok Wykaz zadań wybranych do realizacji w ramach budŝetu obywatelskiego na 2017 rok zadanie ogólnomiejskie 3 "Rudzkie miasteczko ruchu drogowego" działka nr 2491/244 przy ul. Kolberga, za modelarskim torem

Bardziej szczegółowo

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza

Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza 1 Wydanie książki o życiu i działalności pyskowiczanina ks. dra Chrząszcza PN Ks. dr Johannes Chrząszcz pyskowicki proboszcz parafii św. Mikołaja w latach 1890-1928. Zadanie zakłada wydanie książki (skład,

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia

Katalog projektów lokalnych. JP 9 Osiedle Tysiąclecia Katalog projektów lokalnych JP 9 Osiedle Tysiąclecia L/2/9/2015 Budowa miejsca wypoczynkowego i rekreacyjnego dla dzieci i dorosłych na terenie Skweru Oszka wraz z remontem i urządzeniem parkingu samochodowego

Bardziej szczegółowo

ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK OKRĘG NR 1

ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2015 ROK OKRĘG NR 1 Okręg 1 OKRĘG NR 1 karty 1 Modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Nr 2- Kowaniec Or-BOM.3020.50.2014 120 000,00 zł 1077 579 1656 2 Schody metalowe ażurowe ul. Skotnica - cmentarz komunalny Or-BOM.3020.14.2014

Bardziej szczegółowo

Budżet Obywatelski wyniki głosowania

Budżet Obywatelski wyniki głosowania 1 Liczba głosów na wybrane małe projekty 100 1281 1200 1000 800 600 589 52 516 00 286 22 2 216 1 18 10 100 8 80 200 0 0 10 8 2 Lp. Nazwa zadania Orientacyjny koszt 1 Budowa wiaty przy boisku sportowym

Bardziej szczegółowo

1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej

1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej 1 Wykonanie montażu kamery wizyjnej Działka nr 385/3 Obręb 21 (teren Przedszkola Miejskiego) Wykonanie kamery wizyjnej posadowionej na terenie przedszkola, skierowanej w kierunku placu zabaw na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec

Katalog projektów lokalnych. JP 17 Giszowiec Katalog projektów lokalnych JP 17 Giszowiec L/1/17/2015 Podjazd, remont schodów wejście do Przedszkola nr 91, remont tarasu z balustradą i schodami LOKALIZACJA ZADANIA ul. Adama 33 KWOTA ZADANIA 329 000,00

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 15

Mydlice Północne dzielnica nr 15 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 15 11.10.2016 r. godz. 17.00 Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 6 A PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91

CZERNIEWICE MZD Drogi ROZBUDOWA DK NR 91 ROZBUDOWA DK NR 91 CZERNIEWICE MZD Drogi Zadanie w trakcie realizacji Przebudowa na odcinku 2 400 m od ul. Lipnowskiej do ul. Zdrojowej wraz z budową wiaduktu Koszt robót budowlanych: 17 mln zł Termin

Bardziej szczegółowo

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak

Ławki i kosze na śmieci na ulicy Głowackiego od ul. Orlej do 1 Praskiego Pułku Bezpieczna droga do szkoły pozytywny tak Lp. Nr ESOG Tytuł projektu Wynik weryfikacji / Projekt dopuszczony do głosowania / 1 25 Rower cargo do bezpłatnego wypożyczania 2 103 Lepiej zapobiegać niż leczyć! Badania profilaktyczne dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów

Dzielnica WAWER Obszar: Aleksandrów Obszar: Aleksandrów Koszt wybranych projektów: 64 769 zł 6 Nazwa Koszt Liczba ważnych głosów Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu Morskie Oko w Aleksandrowie 64 769 zł 323 3 Budowa siłowni plenerowej

Bardziej szczegółowo

Śródmieście dzielnica nr 29

Śródmieście dzielnica nr 29 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Śródmieście dzielnica nr 29 21.09.2016 r. godz. 17.00 Miejska Biblioteka Publiczna Al. T. Kościuszki 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt 1. Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci. Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie

Projekt 1. Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci. Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie Projekt 1 Bezpieczne miasteczko bezpieczne dzieci Autor: Rada Rodziców Przedszkola nr 8 w Koszalinie Inwestycja obejmuje budowę ścieżki edukacyjnej, która pomoże w nauce prawidłowego i bezpiecznego poruszania

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 16

Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 21.09.2015 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 Projekty realizowane w ramach II edycji

Bardziej szczegółowo

Zadania priorytetowe:

Zadania priorytetowe: PLAN PRACY WYCHOWAWCZO - DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zadania priorytetowe: 1 Rodzice są partnerami przedszkola. 2 Pozytywny

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Reden-Adamiecki. dzielnica nr 4 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Reden-Adamiecki dzielnica nr 4 Kwota dla dzielnicy: 453 648,90 zł Liczba złożonych projektów: 10 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul.

1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie oraz rekultywacja terenu 2-ch stawów zlokalizowanych w rejonie ul. Śląska - ul. Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 1 366 396,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 1 358 900,00 zł 1 Liczba głosów: 582 L/2/6/2015 Uporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej

Raport z badania. Kultura na Woli. Warszawa Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej Raport z badania Kultura na Woli Warszawa 2015 Opracowanie: Urząd m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej 1 Informacje o badaniu Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii mieszkańców na

Bardziej szczegółowo

Stary Gołonóg dzielnica nr 25

Stary Gołonóg dzielnica nr 25 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Stary Gołonóg dzielnica nr 25 26.09.2016 r. godz. 17.00 Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 ul. Prusa 3 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ZABIERZOWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Zadania priorytetowe: 1. Aktywny przedszkolak. 2. Bezpieczeństwo w przedszkolu.

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik

4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja 6 Fit-Parków na terenie Ligoty i Panewnik Ligota - Panewniki Pula środków finansowych przeznaczona na jednostkę pomocniczą: 804 430,00 zł Wartość zadań wybranych przez mieszkańców: 803 500,00 zł 4/6/2014 Fit Parki SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r.

Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA. Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Kultura na Targówku WYNIKI BADANIA Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Grudzień 2011 r. Informacje o badaniu Cel badania: poznanie opinii, zwyczajów i potrzeb związanych z uczestnictwem

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE. dzielnica nr 2 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 2 Kwota dla dzielnicy: 359 599,84 zł Liczba złożonych projektów: 20 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12

Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 LISTA PROJEKTÓW PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Strzemieszyce Wielkie dzielnica nr 12 Kwota dla dzielnicy: 511 698,90 zł Liczba złożonych projektów: 19 Liczba projektów pod głosowanie:

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 Kwota dla dzielnicy: 567 182,52 zł Liczba zgłoszonych projektów: 14 Liczba projektów

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r.

Rewitalizacja ulicy Chłodnej. Warszawa r. Rewitalizacja ulicy Chłodnej Warszawa 24.06.2014 r. Inwestycja, która rozpoczęła się we wrześniu 2010 roku, polegała na przebudowie ulicy Chłodnej i Elektoralnej na odcinku 900 metrów, od al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Dzielnica TARGÓWEK Obszar: Bródno i Bródno-Podgrodzie

Dzielnica TARGÓWEK Obszar: Bródno i Bródno-Podgrodzie projekty, które zostaną zrealizowane Dzielnica TARGÓWEK Obszar: Bródno i Bródno-Podgrodzie Koszt wybranych projektów: 337 560 zł 16 Doposażenie Bibliotek na Bródnie 154000 zł 1655 27 Toalety publiczne

Bardziej szczegółowo

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne:

1 propozycja nr 12 głosy 1343 Przytulisko dla kotów w ramach działalności schroniska dla zwierząt. Dane sumaryczne: Dane sumaryczne: Złożone karty do głosowania: 12824 W tym elektronicznych: 3076 W tym papierowych: 9748 Poprawnych: 11217 Niepoprawnych: 1607 Suma głosów oddanych na kartach do głosowania: 17317 DUŻE POŁUDNIE

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Kartę w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami. Oddaję swój głos na następujące projekty:

UWAGA! Kartę w formie pisemnej należy wypełnić w sposób czytelny, drukowanymi literami. Oddaję swój głos na następujące projekty: (miejscowość, data) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2017 dla Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy dla obszaru Lotnisko, Bemowo Lotnisko, Fort Bema UWAGA!

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej.

Budżet partycypacyjny Torunia 2015. LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre. Toruń, ul. Wschodnia, odcinek od Polnej do Kanałowej. Budżet partycypacyjny Torunia 2015 LISTA PROJEKTÓW PODDANYCH POD GŁOSOWANIE Jakubskie-Mokre ID Tytuł Lokalizacja Krótki opis Koszt zaakceptowany Jakubskie-Mokre (18 projektów) JM0028 Kanalizacja deszczowa

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nazwa Budżet Kategoria Liczba głosów Projekty wybrane w głosowaniu 238 410 89 Przesunięcie

Bardziej szczegółowo

Gołonóg dzielnica nr 5

Gołonóg dzielnica nr 5 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 5 06.09.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 18, Al. J. Piłsudskiego 73 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł

Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Lista projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2014 - I próg kwotowy do 100 tys. zł Nr projektu w głosowaniu Nazwa Budżet Kategoria Projekty wybrane w głosowaniu Liczba głosów Przesunięcie chodnika

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY nr 9 w KRAKOWIE, os. WYCIĄŻE, ul. PRAWOCHEŃSKIEGO 7 TEL. 12 645 08 87 ZAPRASZAMY Zespół Szkolno Przedszkolny nr 9 w Krakowie. Przedszkole Samorządowe nr 19 oraz Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych

uczniowie korzystają z nowoczesnych węzłów sanitarnych Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu jest nowoczesnym, przestronnym, dwukondygnacyjnym obiektem usytuowanym na osiedlu Krzyki Partynice, w otoczonej zielenią, spokojnej części Wrocławia. Placówka zajmuje

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW MYDLICE POŁUDNIOWE dzielnica nr 9 Kwota dla dzielnicy: 569 574,75 zł Liczba złożonych projektów: 17 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach!

Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Informacja prasowa Warszawa, 9 lipca 2015 r. Budżet partycypacyjny 2016 znamy zwycięskie projekty na Bielanach! Znamy już wyniki głosowania mieszkańców na projekty w ramach drugiej edycji stołecznego budżetu

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku.

Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku. Nazwa projektu: Projekt zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem miejsca do hortiterapii przy budynku Zespołu Szkół nr 16 w Białymstoku Lokalizacja: ul. Zwycięstwa 28, Białystok Budżet Obywatelski:

Bardziej szczegółowo

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016

Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 ... (miejscowość, data) Dane obowiązkowe: Imię i nazwisko PESEL 1) Karta do głosowania na projekty do budżetu partycypacyjnego w m.st. Warszawie na rok 2016 Adres zamieszkania ulica Nr domu Nr mieszkania

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Mydlice Północne dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 408 892,35 zł Liczba złożonych projektów: 22 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015

DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 DZIECI W RUCHU PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 129 MAŁYCH PRZYJACIÓŁ W POZNANIU POZNAŃ 2014 / 2015 Lp. Zadanie Sposób realizacji Termin 1. Dzieci w ruchu organizowane cyklicznych zabaw ruchowych w sali, ogrodzie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek

Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Diagnoza potencjału i problemów w zakresie Kultury, Sztuki, Sportu i Turystyki w Dzielnicy Targówek Warsztat tematyczny w ramach przygotowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 14

Mydlice Południowe dzielnica nr 14 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 14 18.10.2016 r. godz. 17.00 Klub Krąg ul. Ludowa 19 a PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO EDYCJE

Bardziej szczegółowo

JÓZEFOSŁAW 2.0. Społeczeństwo Obywatelskie. Grudzień 2014. K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno.

JÓZEFOSŁAW 2.0. Społeczeństwo Obywatelskie. Grudzień 2014. K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno. Społeczeństwo Obywatelskie Grudzień 2014 K. Krzyszkowska-Sut: k.krzyszkowska@piaseczno.eu R. Widz: robert.widz@piaseczno.eu Cz. I Społeczeństwo Obywatelskie, o co nam chodzi? Cz. II Wasz głos Cz. III Dyskusja:

Bardziej szczegółowo

Mydlice Południowe dzielnica nr 8

Mydlice Południowe dzielnica nr 8 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Południowe dzielnica nr 8 Kwota dla dzielnicy: 583 166,86 zł Liczba złożonych projektów: 28 Liczba projektów do

Bardziej szczegółowo

STAWKI MZD Drogi lokalne

STAWKI MZD Drogi lokalne STAWKI STAWKI Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: linią Wisły przedłużeniem mostu drogowego wzdłuż ul. Pstrowskiego do granicy miasta granicą miasta Łódzką, Starą Drogą, Strzałową,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA. z dnia 30 marca 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA z dnia 30 marca 2015 r. z wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury miasta Opola Na podstawie art. 267

Bardziej szczegółowo

Jednostka realizująca. L.p. Numer OBB i nazwa zadania. Stopień realizacji zadania

Jednostka realizująca. L.p. Numer OBB i nazwa zadania. Stopień realizacji zadania Informacja dotycząca realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego 2015 według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. (Wypełnia odrębnie Wydział UM lub miejska jednostka organizacyjna będąca realizatorem) L.p. 1.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16

LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW. Gołonóg dzielnica nr 16 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Gołonóg dzielnica nr 16 Kwota dla dzielnicy: 308 001,45zł Liczba złożonych projektów: 7 Liczba projektów do głosowania:

Bardziej szczegółowo

Mydlice Północne dzielnica nr 9

Mydlice Północne dzielnica nr 9 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Mydlice Północne dzielnica nr 9 25.09.2014 r. godz. 17.00 Zespół Szkół Sportowych ul. Chopina 34 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Budowa parkingu na Osiedlu Mydlice

Bardziej szczegółowo

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych

Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych Festyn rodzinny Publicznej Szkoły Podstawowej w Kiełczewicach Górnych FESTYN RODZINNY w naszej placówce organizujemy od 2008 roku. Ma na celu umożliwienie wzajemnego poznania się i integrację mieszkańców

Bardziej szczegółowo

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

rozwija się emocjonalnie i społecznie, współpracuje z dziećmi i nauczycielem, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość, Nasze przedszkole! Pięciolatek w grupie rówieśniczej ma szansę wcześniej wykorzystać swój naturalny zapał do poznawania świata. Szybciej stanie się samodzielny i odpowiedzialny. Bezstresowo zaakceptuje

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej. ul. Elekcyjna 21/ Warszawa

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej. ul. Elekcyjna 21/ Warszawa Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 236 im. Ireny Sendlerowej ul. Elekcyjna 21/23 01-128 Warszawa 22 836-47-64; 22 836-40-29 www.sp236gim61.neostrada.pl MISJA SZKOŁY: Jesteśmy szkołą z oddziałami

Bardziej szczegółowo

Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r.

Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. Lista projektów zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. Projekty zaakceptowane, które będą poddane pod głosowanie mieszkańców: L. p. Nazwa projektu Krótki opis Sołectwo/Osiedle Szacunkowy

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro

Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Oś priorytetowa - 5 Całkowita wartość projektu - 4 mln euro Kwota dofinansowania - 3 mln euro Miasto Kołobrzeg jest największym uzdrowiskiem w Polsce, rocznie korzysta z usług wypoczynkowo uzdrowiskowych

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 34

Ząbkowice dzielnica nr 34 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 34 22.09.2016 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA

EDUKACJA, WYCHOWANIE I OPIEKA Program Rozwoju Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Lędzinach na lata 2006-2011,, Koniczynka, kaŝde dziecko ma prawo do szczęścia i sukcesu WIZJA PRZEDSZKOLA Jesteśmy przedszkolem

Bardziej szczegółowo

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012

Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli. Raport 2012 Przedszkole z kulturą Projekt edukacyjny dla przedszkoli Raport 2012 Cele projektu: edukacja artystyczna, włączająca do prac placówek przedszkolnych instytucje kultury z Bydgoszczy zachęcenie przedszkoli

Bardziej szczegółowo

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów

W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców. Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W Wawrze oddano łącznie 5437 głosów czyli 7,6 % mieszkańców Poddanych pod głosowanie było 141 projektów W głosowaniu wybraliście Państwo do realizacji łącznie 65 projektów, które będą realizowane w 2017

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie

Katalog projektów lokalnych. JP 3 Zawodzie Katalog projektów lokalnych JP 3 Zawodzie L/1/3/2015 Remont zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana III Sobieskiego al. Roździeńskiego 82 w Katowicach - Osiedle "Gwiazdy" LOKALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY

REJON I LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH ZŁOŻONYCH PRZEZ MIESZKAŃCÓW DO IV EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA PUŁAWY REJON I LP. NAZWA PROJEKTU LOKALIZACJA OPIS PROJEKTU 1. INSTALACJA MONITORINGU NA OSIEDLU WŁOSTOWICE

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 6 im. Królowej św. Jadwigi w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt

Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY OGÓLNODZIELNICOWE. Dostęp do nowości książkowych, książki mówionej, zbiorów specjalnych w postaci, płyt EDUKACJA, KULTURA (projekty ogolnodzielnicowe i lokalne) DATA: 7 marca br. (wtorek), początek o godz. 17.00 MIEJSCE: PaństwoMiasto, ul. gen. Wł. Andersa 29 Lp. Nr projektu Tytuł Krótki opis Obszar PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6"

KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM 5/6 KATALOG INWESTYCJI 2013 PROGRAM "5/6" Nr okręgu wybor czego Łączna wartość (zł) Rada Osiedla maksymalne wsparcie finansowe z budżetu miasta zł szacunkowa wartość zadania wnioskowanego przez RO 1 850 000

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE

PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE PRZEDSZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO NR 137 IM. JANUSZA KORCZAKA W WARSZAWIE Czas realizacji programu: 2015 r. 2020 r. Opracowała: Małgorzata Polkowska Agnieszka Lasota

Bardziej szczegółowo

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły

CZERNIEWICE. Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice CZERNIEWICE Położenie w lewobrzeżnej części miasta, w obszarze wyznaczonym: Ulicą Lipnowską wzdłuż torów kolejowych granicą miasta linią Wisły Czerniewice = 3,8 % powierzchni Torunia, 1,16

Bardziej szczegółowo

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście

Katalog projektów lokalnych. JP 1 Śródmieście Katalog projektów lokalnych JP 1 Śródmieście L/1/1/2015 Modernizacja biblioteki szkolnej wraz z Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej LOKALIZACJA ZADANIA Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

30 000 43 050 Kłopotowskiego 15. 94 800 Kłopotowskiego 7 i 9. Rewitalizacja terenu Pl. Hallera 300 000 Koszt rzeczywisty po 24 020 P

30 000 43 050 Kłopotowskiego 15. 94 800 Kłopotowskiego 7 i 9. Rewitalizacja terenu Pl. Hallera 300 000 Koszt rzeczywisty po 24 020 P ROJEKTY zweryfikowane pozytywnie BUDŻET ARTYCYACYJNY 2015 RAGA ÓŁNOC NAZWA ADRES KOSZTORYS WERYFIKACJA WYNIK WERYFIKACJI ROJEKTODAWCY KOSZTORYSU Transmisja on line i nagrania video UD raga ółnoc 30 000

Bardziej szczegółowo

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2

Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 Witamy w Szkole Podstawowej nr 2 DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZĄ SZKOŁĘ? 1. Nasza szkoła jest bezpieczna Nad bezpiecznym przejściem przez jezdnię dzieci przy szkole, czuwa pan Stopek Nasza szkoła wyposażona

Bardziej szczegółowo

1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu

1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu 1 Pruszkowski Festiwal Hip Hopu projektu: Park Żwirowisko, ul. Antka 7 Inicjatywa skierowana do mieszkańców Pruszkowa i okolic, którzy zainteresowani są sztuką uliczną (graffiti), muzyką hip-hopową oraz

Bardziej szczegółowo

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania

PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania PRIORYTERY Z KONCEPCJI PRACY DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Zadania Sposoby realizacji Terminy realizacji zadania Zarządzanie przedszkolem Organizowanie adaptacji dziecka w warunkach przedszkola

Bardziej szczegółowo

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych

Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół ponadgimnazjalnych KSIĄŻNICA STARGARDZKA Lekcje biblioteczne, lekcje tematyczne i prezentacje multimedialne - propozycja na rok szkolny 2012/2013 Oferta przeznaczona dla przedszkoli - szkół podstawowych - gimnazjów - szkół

Bardziej szczegółowo

Ząbkowice dzielnica nr 21

Ząbkowice dzielnica nr 21 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Ząbkowice dzielnica nr 21 14.09.2015 r. godz. 17.00 Dom Kultury Ząbkowice, ul. Chemiczna 2 Projekty realizowane w ramach II edycji Dąbrowskiego

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej

Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej Program profilaktyczny Bezpieczny w sieci cyfrowej rok szkolny 2014/2015 OPRACOWALI: T. Bembenik, M. Czarnota Diagnoza zachowań problemowych: Z przeprowadzonych obserwacji zachowań dzieci, rozmów z rodzicami,

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda.

Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Nazwa projektu: Rewitalizacja miasta Redy poprzez zagospodarowanie i odnowę parku nad rzeką Reda. Program operacyjny, w ramach którego inwestycja jest realizowana: Regionalny Program Operacyjny dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. im. dr. med. Alojzego Pawelca. 2008 Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Wodzisławiu Śl. 20 czerwca 2008r. I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA OŚRODKA:

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00

Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 13 24.09.2014 godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Tysiąclecia 25 Projekty realizowane w ramach I edycji DBP: Ścieżki spacerowe Lasu Nowe Podlesie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE

SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE SZKOLNY PROGRAM EDUKACJI KULTURALNEJ GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 93 IM. KSIĘŻNEJ IZABELI CZARTORYJSKIEJ W WRSZAWIE 1 1. Podstawy prawne 1) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach

Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Dodatkowe informacje Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach Centrum Kultury i Sportu jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną i jest wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłości naszej szkoły

Planowanie przyszłości naszej szkoły Planowanie przyszłości naszej szkoły Dokąd zmierzamy? Rok 2014-2019 BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA Ogłoszony został Rządowy program na lata 2014-2016 Bezpieczna i przyjazna szkoła Cel programu: zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Zadania inwestycyjne roczne w r. i Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV/2/ Rady Miejskiej w z dnia 18 marca r. w złotych Modernizacja pasażu Staffa 1 600 60016 etap I (projekt budowlany, realizacja

Bardziej szczegółowo

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013

1. Poprawa bezpieczeństwa ciągu pieszego łączącego ulicę Prusa i Krasickiego Działanie 9.1, Priorytet 9 RPO WD 2007-2013 Projekty zrealizowane w Gminie Świebodzice w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji, dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Projekty zakończone:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA

Projekt nr 1. Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: MAPA - KOLEJNA STRONA Projekt nr 1 OBSZAR OGRANICZONY ULICAMI: Wschodnia, Rewolucji 1905 r., Jaracza i Kilińskiego MAPA - KOLEJNA STRONA Mapa: Koncepcja zagospodarowania obszaru, o którym mowa w Projekcie nr 1 Kwartał: ul.

Bardziej szczegółowo

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór!

Nasza szkoła Twój LOgiczny Wybór! REKRUTACJA 2017 Gimnazjalisto! Wybór szkoły należy do Ciebie Myślałeś, że o NASZYM LICEUM wiesz już wszystko, czy na pewno? Zapoznaj się z nową ofertą zmieniamy się dla Ciebie! Proponujemy: - atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

Kasprzak dzielnica nr 6

Kasprzak dzielnica nr 6 LISTA PROJEKTÓW DO DYSKUSJI NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW Kasprzak dzielnica nr 6 13.10.2016 r. godz. 17.00 Szkoła Podstawowa nr 12 ul.tysiąclecia 25 PODSUMOWANIE DĄBROWSKIEGO BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW

DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW DZIELNICOWE FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 05.09.2013 r. godz. 17.30 Gimnazjum nr 4 ul. Wyspiańskiego 1 Podsumowanie weryfikacji

Bardziej szczegółowo