BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom tel./fax

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp."

Transkrypt

1 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom tel./fax Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 Adres : Gdańsk - Niedźwiednik, ul. Leśna Góra 2 ( dz. nr 93/7, obr. 028 ) Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Gdańsk Nazwa opracowania : Projekt budowlany placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku, ul. Leśna Góra 2. Branża : Budowlana Projektant : mgr inż. Barbara Szyfer upr. bud. nr 4957 / Gd / 91 ( w specjalności konstrukcyjno budowlanej ) Gdańsk, kwiecień 2013 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 0.1. Kopia uzgodnienia: - Rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii; - Użytkownik obiektu; 0.2. Kopia wypis i wyrys z rejestru gruntów; 0.3. Kopie uprawnień projektanta + zaświadczenie przynależności do izby zawodowej Dane ogólne Zleceniodawca Podstawy wykonania projektu placu zabaw Autor opracowania Cel opracowania Opis do projektu placu zabaw Zdjęcia Część graficzna. I. Projekt placu zabaw - mapa do celów projektowych stan istniejący... rys. nr 1 - mapa do celów projektowych roboty rozbiórkowe... rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania działki skala 1:500.. rys. nr 3 - Projekt zagospodarowania działki skala 1: rys. nr 4 - Projekt zagospodarowania działki strefy bezpieczeństwa rys. nr 5 - Przekrój a a, b - b.. rys. nr 6 - projektowany zestaw zabawowy nr 1 ( widok ).... rys. nr 7 - projektowany zestaw zabawowy nr 1 ( rzut ).. rys. nr 7a - projektowany zestaw zabawowy nr 2 ( czworokąt )... rys. nr 8 - projektowany zestaw zabawowy nr 3 ( linarium )... rys. nr 9 - projektowany zestaw zabawowy nr 4 ( pomost ruchomy ).. rys. nr 10 - ławka nr 5. rys. nr 11 - kosz na śmieci nr 6... rys. nr 12 - tablica regulamin placu zabaw rys. nr Karty techniczne.

3 Oświadczenie projektanta Oświadczam, że projekt placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku przy ul. Leśna Góra 2 ( dz. nr 93/7 ) został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: mgr inż. Barbara Szyfer nr upr Gd / 91

4 1. Dane ogólne Zleceniodawca. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Gdańsk 1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego placu zabaw. Projekt wykonano na podstawie następujących danych: umowa nr M/PU/049/56/2013 z DRMG na opracowanie projektu budowlanego szkolnego placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku; wizji lokalnej oraz szczegółowych pomiarów przeprowadzonych w kwietniu 2013 r; wytycznych inwestora DRMG oraz użytkownika dyrekcja szkoły; mapy do celów projektowych opracowanej przez firmę Usługi Geodezyjne Sławomir Tomczak, Gdańsk ul. Leszczynowa 55, tel Autor opracowania. Biuro Usług Technicznych ul. Wassowskiego Gdańsk projektant: mgr inż. Barbara Szyfer 1.4. Cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany szkolnego placu zabaw na terenie szkoły - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku. Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów klas 0, I III, a także po godzinach pracy szkoły dla okolicznych mieszkańców Opis do projektu placu zabaw Stan istniejący. Na terenie działki nr 93/7 przy budynku szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego oraz Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku ul. Leśna Góra 2 w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym przewiduje się wykonanie placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe oraz zestawy sportowo rekreacyjne. Teren przeznaczony pod plac zabaw zlokalizowany jest od strony południowo - wschodniej przedmiotowej działki, posiada nawierzchnie z kostki brukowej, ławki, nachylenie terenu ok. 2%. Planowane miejsce pod plac zabaw sąsiaduje z ogrodzeniem stalowym zewnętrznym terenu szkoły. Odległość proj. placu zabaw od budynków mieszkalnych przekracza 10m. Rozkład nawierzchni projektowanego placu zabaw. - projektowany plac zabaw o powierzchni P = 360,0 m²; - strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej ( kolor pomarańczowy ) P = 200,0 m²; - ścieżka o nawierzchni bezpiecznej ( kolor niebieski ) P = 30,0 m²; - nawierzchnia trawiasta i obsadzenia roślinnością niską P = 130,0 m²;

5 2.2. Roboty rozbiórkowe. Adaptowany teren na plac zabaw należy oczyścić z elementów małej architektury tj. ławki szt. 2. Nawierzchnie z kostki brukowej w obrębie prowadzonych robót budowlanych przeznaczyć do rozbiórki ( ok. 360m² ). Warstwy nawierzchni podbudowa z kostki brukowej, składające się z podsypki piaskowo cementowej gr. ok. 5cm oraz gruzobetonu gr. ok. 15cm przeznaczyć do usunięcia. W miejscu gdzie zaprojektowano nawierzchnie bezpieczną ( powierzchnia ok. 230m² ) dodatkowo usunąć ok. 28cm gruntu rodzimego. Ma to na celu uzyskanie wykopu dla projektowanych warstw nawierzchni bezpiecznej głębokości ok. 54cm Przewidzieć poziomowanie włazów do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej sz. 1, studni kanalizacji sanitarnej szt. 1 oraz studzienki telefonicznej szt Zakres robót budowlanych. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 230m². W obrębie projektowanego placu zabaw wykonać obrzeża krawężnikowe betonowe ( wydzielenie nawierzchni bezpiecznej ) w kolorze szarym o wym. 100x30x8cm na podbudowie z betonu B20. Obrzeża powinny być obniżone 15mm poniżej poziomu projektowanej nawierzchni bezpiecznej. Po usunięciu warstw nawierzchni z kostki brukowej, warstw ziemi i oczyszczeniu wykopu z kamieni, resztek gruzu ułożyć geowłókninę separacyjno drenażową. Następnie warstwę pospółki lub piasku grubego ( wymieniana warstwa podłoża ) gr. 300mm stabilizowana mechanicznie do Is=0,98. Następnie wykonać warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego o frakcji 0 32,5 mm grubości 150mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0. Przed ułożeniem nawierzchni bezpiecznej wykonać warstwę wyrównawczą z miału kamiennego o frakcji 0 7 mm grubości 50mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0. Następnie wykonać antypoślizgową, wylewaną, homogeniczną nawierzchnie bezpieczną EPDM grubości 50mm, np. firmy INTERCHEMOL. Projektowana grubość nawierzchni bezpiecznej jest dostosowana do wysokości upadkowej HIC urządzeń zabawowych o numerach 3, 4. Dla urządzenia zabawowego nr 1 w strefie amortyzacji upadku ( powierzchnia: 50,94m² ) zastosować grubość nawierzchni bezpiecznej min. 70mm co odpowiada krytycznej wysokości upadku HIC = 1,85m dla tego urządzenia. Dla urządzenia zabawowego nr 2 w strefie amortyzacji upadku ( powierzchnia : 26,34m² ) zastosować grubość nawierzchni bezpiecznej min. 80mm co odpowiada krytycznej wysokości upadku HIC = 2,05m dla tego urządzenia. Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spełniać Normę PN-EN :2009, PN-EN 1177:2009 określająca wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku. Uwaga obrzeża betonowe należy pokryć nawierzchnią bezpieczną. Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw: a) spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR o granulacji 1-4mm; b) wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Zadaniem warstwy spodniej jest pochłanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV i ma za zadanie chronić warstwę spodnią przed ścieraniem. Montaż nawierzchni syntetycznej rozpoczyna się od wylania warstwy granulatu czarnego. Warstwa układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Czas utwardzania warstwy wynosi 24 godziny. Kolejnym etapem montażu jest utwardzenie nawierzchni za pomocą metalowego wału, a następnie pokrycie jej warstwą kleju poliuretanowego. Po upływie około 2 godzin od aplikacji kleju poliuretanowego można przystąpić do nakładania wierzchniej warstwy kolorowego granulatu. Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej następuje po 24 h

6 od jej wylania, przy użyciu metalowego wału i ma zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Impregnacja podłoża może być wykonywana mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej w dwóch kolorach. W strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nawierzchnie bezpieczną wykonać w kolorze pomarańczowym, natomiast ścieżkę szerokości 1,5m w kolorze niebieskim Ral 5015, wg rys. nr 3, 4, 5. Uwaga! Projektowane warstwy nawierzchni bezpiecznej są przepuszczalne dla wody w stopniu nie wymagającym dodatkowego odprowadzenia wód opadowych. Podczas robót ziemnych przewidzieć wykonanie bloków betonowych do montażu urządzeń zabawowych - wg instrukcji montażu wybranego przez wykonawcę robót producenta urządzeń zabawowych. Ogrodzenie placu zabaw. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się dzieci oraz zabezpieczenia placu zabaw przed dewastacją zaprojektowano ogrodzenie wewnętrzne od strony szkoły. W miejscu gdzie zaprojektowano plac zabaw występuje istniejące ogrodzenie terenu szkoły wys. 2,0m na podmurówce betonowej wys. ok. 20cm. Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia systemowego, panelowe wys. 150cm Ogrodzenie wykonane w postaci pionowych słupów stalowych np. OMEGA firmy "wiśniowski" o wym. 60x40x4mm, długość 2000mm w rozstawie osiowym co 259 cm. Profile ocynkowane ogniowo oraz powleczone poliestrowo 5mm w kolorze zielonym. Słupy przygotowane do montażu paneli VEGA B za pomocą dwudzielnych prostokątnych obejm. Panel kratowy VEGA B firmy "wiśniowski". Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych ( poziomych i pionowych ), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Wyposażony w przegięcia zachowujące sztywność ogrodzenia, nie wymagają dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. Szerokość panela: 2500 [mm]. Wysokość panela 1530 [mm]. Panel ma być ramą zamkniętą bez wystających prętów. Dla projektowanego placu zabaw wykonać wyjście z drzwiami 1,5-skrzydłowymi o wym cm, wys. 150cm, z klamka, zawiasy z funkcją samozamykającą, wkładka patentowa, w systemie jak ogrodzenie. Nawierzchnia trawiasta. Na terenie projektowanego placu zabaw wykonać nawierzchnie trawiastą o powierzchni 130m². Po usunięciu nawierzchni z kostki brukowej, podbudowy z podsypki piaskowo cementowej oraz gruzobetonu o łącznej gr. ok. 26cm teren zniwelować, oczyścić z resztek gruzu i kamieni. Następnie wykonać warstwę ziemi urodzajnej gr. ok. 26cm. Gdy ziemia dostatecznie osiądzie, należy ją przegrabić, a następnie wysiewamy nawozy o dużej zawartości fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozów należy bezwzględnie i staranie wymieszać je z glebą np. poprzez grabienie. Następnie przeprowadzamy wałowanie specjalnym walcem do trawników. Tak przygotowana gleba nadaję się do ułożenia trawnika rolowanego. Rozkładanie trawnika teren płaski. Na przygotowany teren rozwija się trawnik rolka obok rolki, ważne jest, aby trawnika nie rzucać i nie naciągać. Trawnik ma swoją określoną wilgotność po rozłożeniu. Kiedy jego wilgotność spadnie zacznie się kurczyć i powstaną szpary między rolkami. Dlatego jest

7 ważne, aby trawniki rozkładać ściśle jeden obok drugiego i raczej pasy rozłożonego trawnika dopychać do siebie a nie rozciągać. Wystające brzegi przycina się ostrym nożem lub brzeszczotem. Po ułożeniu trawnik wałujemy i obficie podlewamy. Nawadnianie. W ramach pielęgnacji wykończeniowej rozłożony trawnik należy regularnie nawadniać. Uważamy, aby nie nawilżać tylko najwyższych warstw (kilka milimetrów), ale 10 cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały pobudzone do wegetacji w dół. Właściwe proporcje to ok l/m2 wody na jedno zraszanie. Odstępy między zroszeniami powinny być stopniowo zwiększane. Częstotliwość i określenie ilości zroszeń musi być dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze tygodnie dopóki trawnik się nie przyrośnie do podłoża należy podlewać, tak, aby był cały czas wilgotny. Pielęgnacja. Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie wysokość 8-10cm. Trzeba pamiętać, że nóż kosiarki musi być bardzo ostry, aby rany po cięciu były jak najmniejsze. Rośliny wokół placu zabaw powinny być bezpieczne, atrakcyjne dla dzieci - ładne kwiaty, ciekawe owoce i nasiona pobudzają wyobraźnię do działania. Z niskich drzew i krzewów na placu zabaw zaprojektowano np. jarzębinę niskopienną w rogach placu szt. 3 oraz forsycje w linii ogrodzenia ( od strony płd. zach. ) lub alternatywnie jaśminowiec. Wykonanie opaski żwirowej. Przy ścianie zewnętrznej budynku szkoły sąsiadującej z projektowanym placem zabaw wykonać opaskę żwirową szerokości 50 cm i głębokości 30 cm w obrzeżach z krawężnika chodnikowego o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu B20. Zastosować żwir o uziarnieniu 32/ Monitoring placu zabaw. Teren szkoły w miejscu projektowanego placu jest wyposażony w monitoring Zestawienie urządzeń zabawowych oraz zestawów sportowo - rekreacyjnych. Zestawienie urządzeń zabawowych oraz zestawów sportowo rekreacyjnych. Projekt przewiduje wyposażenie placu zabaw w małą architekturę urządzenia zabawowe. Należy zastosować takie zestawy zabawowe, które spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, wykonane zgodnie z PN-EN :2009. Dodatkowo produkty powinny spełniać kryteria estetyki, atrakcyjności, być przyjazne, funkcjonalne, rozwijać sprawność psychoruchową dzieci. Projekt proponuje wyposażenie placu zabaw poprzez zastosowanie drewnianych urządzeń, zestawów zabawowych np. firmy SATERNUS lub innej firmy o porównywalnych parametrach.

8 Wyposażenie placu zabaw. Nr 1. Zestaw zakręcone podwórko Projektowany zestaw w wersji drewnianej z sosnowego drewna klejonego, z elementami z płyty HDPE oraz stalowymi, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Zestaw Zakręcone Podwórko powstał z myślą o dzieciach poszukujących zróżnicowanej zabawy na ziemi i wysokościach. Gra interaktywna Kółko i Krzyżyk, Zjeżdżalnie kręcona i Banan to jedne z kilku atrakcji, które oferuje ten zestaw. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 4,66 m Długość 6,99 m Wysokość 4,78 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 50,94 m2 Waga spakowanego urządzenia 1350 kg Wysokość upadkowa 1,85 m ELEMENTY SKŁADOWE Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk" - 1 sztuk Mostek linowy - 1 sztuk Rura strażacka wys.136cm - 1 sztuk Ścianka wspinaczkowa wys. 136cm - 1 sztuk Wieża bez dachu, podest wys. 136cm - 1 sztuk Wieża sześciokątna z dachem, podest wys. 136cm i 185cm - 1 sztuk Zjeżdżalnia spiralna z pomostem wys. 185cm - 1 sztuk Zjeżdżalnia wys. 136cm - 1 sztuk

9 Nr 2. Zestaw - czworokąt metalowy sprawnościowy mini Projektowany zestaw w wersji drewnianej z sosnowego drewna klejonego, z elementami z płyty HDPE oraz stalowymi, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Czworokąt sprawnościowy mini to małe, ale zróżnicowane urządzenie sprawnościowe składające się ze ścianki wspinaczkowej, linarium pionowego, uchwytów do podciągania i liny wspinaczkowej. WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 1,40 m, Długość 1,96 m, Wysokość 2,19 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 25,09 m2 Wysokość upadkowa 2,05 m ELEMENTY SKŁADOWE Lina wspinaczkowa - 1 sztuk Linarium pionowe - 1 sztuk Ścianka wspinaczkowa - 1 sztuk Uchwyt do podciągania - 1 sztuk

10 Nr 3. Linarium GIEWONT Projektowany zestaw w konstrukcji stalowej, elementy spinające z rur stalowych, przeplotnia z liny polipropylenowej na oplocie stalowym, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem ławy betonowej zgodnie z dokumentacją producenta. Linarium Giewont to przestrzenne urządzenie sprawnościowe. Poprzez wspinanie dzieci mają możliwość poprawienia gibkości, równowagi oraz koordynacji. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 1,85 m Długość 1,85 m Wysokość 2,01 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 17,00 m2 Wysokość upadkowa 1,33 m

11 Nr 4. Ruchomy pomost 50010_M. Projektowany zestaw w wersji drewnianej z sosnowego drewna klejonego, z elementami stalowymi, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Pomost poprzez swoją ruchomość stanowi ciekawe uzupełnienie dla równoważni. Zabawa na ruchomym pomoście doskonale wpływa na rozwój równowagi oraz koordynacji ruchowej. Występuje w wersji drewnianej i metalowej. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 0,88 m Długość 2,82 m Wysokość 1,16 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 20,67 m2 Waga spakowanego urządzenia 85 kg Wysokość upadkowa 0,40 m

12 Nr 5. Ławka bez oparcia, szt. 3. Ławka np. Lambda 4 firmy Saternus występuje w postaci bez oparcia. Wykonana jest w konstrukcji z rurek stalowych malowanych proszkowo oraz elementów z drewna klejonego (siedziska). Takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się w miejscach gdzie użytkownicy mogą korzystać z niej z dwóch różnych stron. Szerokość 1,60 m. Wysokość 0,44 m. Sposób posadowienia wg karty technicznej. Nr 6. Kosz na śmieci BASIC, szt. 3. Stalowy kosz na śmieci jest uniwersalnym koszem na śmieci o pojemności 50 L., wykonany ze stali ocynkowanej. Sposób posadowienia wg karty technicznej. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 0,34 m Długość 0,52 m Wysokość 0,75 m

13 Nr 7. Regulamin placu zabaw Tablica informacyjna na drewnianych nogach z tekstowym oraz graficznym regulaminem placu zabaw. Tablica z informacją o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw, numerach serwisowych oraz alarmowych. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 0,10 m Długość 0,60 m Wysokość 2,01 m 2.6. Uwagi końcowe. 1) Roboty budowlane ( w gruncie oraz montażowe urządzeń ) prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Podczas robót ziemnych zachować ostrożność na zlokalizowane w gruncie przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kable telekomunikacyjne. 2) Materiały użyte podczas budowy placu zabaw powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB. 3) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP. 4) Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu prowadzonych robót budowlanych. Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót. Projektant: mgr inż. Barbara Szyfer nr upr Gd / 91

14 3.0. Zdjęcia. Zdjęcie. nr 1. Miejsce przeznaczone do budowy szkolnego placu zabaw ul. Leśna Góra 2, dz. nr 93/7. Zdjęcie. nr 2. Widok budynek szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.

15 4.0. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 ul. Leśna Góra Gdańsk, dz. nr 93/7, obr. 028 NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Gdańsk PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ DO PLANU BIOZ: mgr inż. Barbara Szyfer upr. proj / Gd / 91

16 1. WSTĘP 1.1. Podstawy opracowania. a) Art pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wprowadzonymi do dnia r. ) b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Oc hrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. c) Zlecenie na projekt budowlany od DRMG w Gdańsku, ul. Piekarnicza Podstawy rzeczowe. Opracowanie techniczne: Projekt budowlany i wykonawczy placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku Zakres opracowania. Opracowanie, uwzględniające projekt szkolnego placu zabaw: - określenie rodzajów i skali zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Podstawowe informacje. Przedmiotem opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw. 2. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji. Prace związane z procesem budowy szkolnego placu zabaw: - Wygrodzenie miejsca prowadzonych robót budowlanych wraz z tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi; - Usunięcie kostki brukowej oraz podbudowy chodnika na głębokość ok. 54cm; - Układanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczną; - Układanie nawierzchni bezpiecznej z materiałów syntetycznych; - Układanie nawierzchni z trawy w rolce; - Montaż urządzeń zabawowych oraz zestawów sportowo rekreacyjnych; - Montaż ogrodzenia placu zabaw z paneli stalowych; - Roboty ziemne i porządkowe; 2.1. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas występowania. Proces inwestycyjny mający na celu realizacje zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenie stopnia średniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych trudności zrealizować roboty remontowe bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Roboty prowadzone są poza budynkiem szkoły. Podczas robót ziemnych należy liczyć się z obecnością w ziemi nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych, instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej, teleinformatycznych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi realizujących roboty budowlane. Prace ziemne prowadzone w bliskim sąsiedztwie z istniejącymi przyłączami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, kablem teletechnicznym realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności. O powstałych uszkodzeniach instalacji zewnętrznych poinformować inspektora nadzoru oraz gestorów instalacji podziemnych. Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności i ich wykonywania to prace związane z: - Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej; - Układanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczną; - Układanie nawierzchni bezpiecznej; - Montaż urządzeń malej architektury; - Montaż ogrodzenia z paneli stalowych;

17 - Układanie nawierzchni z trawy z rolki; 2.2. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować: a) Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracowników. c) Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. a) Zasady wygrodzenia terenu robót remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami informacyjnymi UWAGA ROBOTY BUDOWLANE, w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia użytkowników szkoły. b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót budowlanych w taki sposób aby nie powodował zakłóceń w pracy szkoły; c) Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z celów realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposób rytmiczny eliminujący prace zbędne i niecelowe. Podstawą tak przyjętych założeń jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy tym placem i miejscem wykonywania pracy. d) Zasady przemieszczania i składowania gruzu budowlanego. e) Wykaz sprzętu mechanicznego do realizacji robót budowlanych przewidzianych w projekcie oraz jego niezbędne parametry. f) Zasady układania nawierzchni bezpiecznych; g) Zasady montażu elementów malej architektury tj. urządzenia zabawowe oraz zestawy rekreacyjno - sportowe; h) Zasady zabezpieczania wykopu; i) Zasady montażu ogrodzenia z paneli stalowych; 2.4. Czynności organizacyjne. a) Dokumentacja Prawidłowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: - dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. - Dokumentacji instruktażowej budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku występowania zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów, oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18 b) Szkolenie - Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. - Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników - Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy oraz organów kontrolnych. 3. USTALENIA KOŃCOWE Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego ( wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi ). Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. Projektant: mgr inż. Barbara Szyfer nr upr Gd / 91

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zakład Inwestycji Miejskich sc Paweł Orleański, Magdalena Orleańska-Ordyniak Al. Powstańców Wielkopolskich 20 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (0-62) 735-02-34 fax (0-62) 736-11-65 NIP: 622-10-09-267 REGON:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Załącznik nr 4 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Nazwa zadania pn.:,,opracowanie PROJEKTU BUDOWLANEGO WYKONAWCZEGO NA PODSTAWIE KTÓREGO ZOSTANIE WYBUDOWANY DUśY PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU NA ZAPLECZE SANITARNO SZATNIOWE PRZY ULICY STARTOWEJ 9 W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany

PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno budowlany 42-218 Częstochowa ul. Elsnera 4 h kom. 502 086 906 www.attyka-architekci.com.pl e-mail: attyka@poczta.fm, attykabiuro@poczta.fm PROJEKT BUDOWLANY I. Projekt zagospodarowania działki II. Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR 297 położonej w m. CZCHÓW gm. Czchów dla inwestycji o utwardzenie działki wraz z kanalizacją deszczową - opadową o dla układu komunikacyjnego wraz z włączeniem się do

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

owalczyk SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa Hali Sportowej przy Gimnazjum Nr 16 w Katowicach Uczestnicy procesu inwestycyjnego. owalczyk A R C H I T E K C I 90-562 Łódź ul. Łąkowa 11 tel. (042) 63 43 699 www.e-architekci.com kowalczyk@architekci.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Bardziej szczegółowo

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 NAZWA OPRACOWANIA: INWESTOR: LOKALIZACJA: PROJEKTOWAŁ: Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym projekt placu zabaw Działka nr 761/2 Urząd Miejski w Żabnie ul. Władysława Jagiełły 1, 33-240

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25

Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24 Stycznia 25 Projektowanie Doradztwo Techniczne Zbigniew Grabarkiewicz Os. Rusa 45/1, 61-245 Poznań tel./fax 48 61/prefiks/8740681 Nazwa inwestycji Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Czempiń Czempiń, 24

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 (ETAP II) przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach dz. nr ewid. 452/1 SPECYFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80

dz. nr ewid. 1578/56, 1578/77, 1578/78, 1578/79, 1578/80 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH R O Z B I Ó R K A 9 B U D Y N K Ó W O R AZ P O Z O S T AŁ Y C H O B I E K T Ó W B U D O W L AN Y C H W R AZ Z U P O R ZĄD K O W AN I E M T

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W

OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W OGÓLNA I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA ZADANIA: BUDOWA STRZELNICY SNAJPERSKIEJ WRAZ Z JEJ ELEMENTAMI SKŁADOWYMI W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 8627 W ZIELONCE DLA POTRZEB JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU UL. ZIĘTALÓW 13 Wspólny słownik zamówień 45223100-7

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo