BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom tel./fax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp."

Transkrypt

1 BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom tel./fax Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 Adres : Gdańsk - Niedźwiednik, ul. Leśna Góra 2 ( dz. nr 93/7, obr. 028 ) Inwestor : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Gdańsk Nazwa opracowania : Projekt budowlany placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku, ul. Leśna Góra 2. Branża : Budowlana Projektant : mgr inż. Barbara Szyfer upr. bud. nr 4957 / Gd / 91 ( w specjalności konstrukcyjno budowlanej ) Gdańsk, kwiecień 2013 r.

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Załączniki 0.1. Kopia uzgodnienia: - Rzeczoznawca ds. BHP i ergonomii; - Użytkownik obiektu; 0.2. Kopia wypis i wyrys z rejestru gruntów; 0.3. Kopie uprawnień projektanta + zaświadczenie przynależności do izby zawodowej Dane ogólne Zleceniodawca Podstawy wykonania projektu placu zabaw Autor opracowania Cel opracowania Opis do projektu placu zabaw Zdjęcia Część graficzna. I. Projekt placu zabaw - mapa do celów projektowych stan istniejący... rys. nr 1 - mapa do celów projektowych roboty rozbiórkowe... rys. nr 2 - Projekt zagospodarowania działki skala 1:500.. rys. nr 3 - Projekt zagospodarowania działki skala 1: rys. nr 4 - Projekt zagospodarowania działki strefy bezpieczeństwa rys. nr 5 - Przekrój a a, b - b.. rys. nr 6 - projektowany zestaw zabawowy nr 1 ( widok ).... rys. nr 7 - projektowany zestaw zabawowy nr 1 ( rzut ).. rys. nr 7a - projektowany zestaw zabawowy nr 2 ( czworokąt )... rys. nr 8 - projektowany zestaw zabawowy nr 3 ( linarium )... rys. nr 9 - projektowany zestaw zabawowy nr 4 ( pomost ruchomy ).. rys. nr 10 - ławka nr 5. rys. nr 11 - kosz na śmieci nr 6... rys. nr 12 - tablica regulamin placu zabaw rys. nr Karty techniczne.

3 Oświadczenie projektanta Oświadczam, że projekt placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku przy ul. Leśna Góra 2 ( dz. nr 93/7 ) został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projektant: mgr inż. Barbara Szyfer nr upr Gd / 91

4 1. Dane ogólne Zleceniodawca. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Gdańsk 1.2. Podstawy wykonania projektu budowlanego placu zabaw. Projekt wykonano na podstawie następujących danych: umowa nr M/PU/049/56/2013 z DRMG na opracowanie projektu budowlanego szkolnego placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku; wizji lokalnej oraz szczegółowych pomiarów przeprowadzonych w kwietniu 2013 r; wytycznych inwestora DRMG oraz użytkownika dyrekcja szkoły; mapy do celów projektowych opracowanej przez firmę Usługi Geodezyjne Sławomir Tomczak, Gdańsk ul. Leszczynowa 55, tel Autor opracowania. Biuro Usług Technicznych ul. Wassowskiego Gdańsk projektant: mgr inż. Barbara Szyfer 1.4. Cel opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany szkolnego placu zabaw na terenie szkoły - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku. Plac zabaw przeznaczony jest dla uczniów klas 0, I III, a także po godzinach pracy szkoły dla okolicznych mieszkańców Opis do projektu placu zabaw Stan istniejący. Na terenie działki nr 93/7 przy budynku szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego oraz Gimnazjalnego nr 24 w Gdańsku ul. Leśna Góra 2 w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym przewiduje się wykonanie placu zabaw wyposażonego w urządzenia zabawowe oraz zestawy sportowo rekreacyjne. Teren przeznaczony pod plac zabaw zlokalizowany jest od strony południowo - wschodniej przedmiotowej działki, posiada nawierzchnie z kostki brukowej, ławki, nachylenie terenu ok. 2%. Planowane miejsce pod plac zabaw sąsiaduje z ogrodzeniem stalowym zewnętrznym terenu szkoły. Odległość proj. placu zabaw od budynków mieszkalnych przekracza 10m. Rozkład nawierzchni projektowanego placu zabaw. - projektowany plac zabaw o powierzchni P = 360,0 m²; - strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej ( kolor pomarańczowy ) P = 200,0 m²; - ścieżka o nawierzchni bezpiecznej ( kolor niebieski ) P = 30,0 m²; - nawierzchnia trawiasta i obsadzenia roślinnością niską P = 130,0 m²;

5 2.2. Roboty rozbiórkowe. Adaptowany teren na plac zabaw należy oczyścić z elementów małej architektury tj. ławki szt. 2. Nawierzchnie z kostki brukowej w obrębie prowadzonych robót budowlanych przeznaczyć do rozbiórki ( ok. 360m² ). Warstwy nawierzchni podbudowa z kostki brukowej, składające się z podsypki piaskowo cementowej gr. ok. 5cm oraz gruzobetonu gr. ok. 15cm przeznaczyć do usunięcia. W miejscu gdzie zaprojektowano nawierzchnie bezpieczną ( powierzchnia ok. 230m² ) dodatkowo usunąć ok. 28cm gruntu rodzimego. Ma to na celu uzyskanie wykopu dla projektowanych warstw nawierzchni bezpiecznej głębokości ok. 54cm Przewidzieć poziomowanie włazów do studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej sz. 1, studni kanalizacji sanitarnej szt. 1 oraz studzienki telefonicznej szt Zakres robót budowlanych. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej o powierzchni 230m². W obrębie projektowanego placu zabaw wykonać obrzeża krawężnikowe betonowe ( wydzielenie nawierzchni bezpiecznej ) w kolorze szarym o wym. 100x30x8cm na podbudowie z betonu B20. Obrzeża powinny być obniżone 15mm poniżej poziomu projektowanej nawierzchni bezpiecznej. Po usunięciu warstw nawierzchni z kostki brukowej, warstw ziemi i oczyszczeniu wykopu z kamieni, resztek gruzu ułożyć geowłókninę separacyjno drenażową. Następnie warstwę pospółki lub piasku grubego ( wymieniana warstwa podłoża ) gr. 300mm stabilizowana mechanicznie do Is=0,98. Następnie wykonać warstwę konstrukcyjną z kruszywa łamanego o frakcji 0 32,5 mm grubości 150mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0. Przed ułożeniem nawierzchni bezpiecznej wykonać warstwę wyrównawczą z miału kamiennego o frakcji 0 7 mm grubości 50mm stabilizowanego mechanicznie do Is=1,0. Następnie wykonać antypoślizgową, wylewaną, homogeniczną nawierzchnie bezpieczną EPDM grubości 50mm, np. firmy INTERCHEMOL. Projektowana grubość nawierzchni bezpiecznej jest dostosowana do wysokości upadkowej HIC urządzeń zabawowych o numerach 3, 4. Dla urządzenia zabawowego nr 1 w strefie amortyzacji upadku ( powierzchnia: 50,94m² ) zastosować grubość nawierzchni bezpiecznej min. 70mm co odpowiada krytycznej wysokości upadku HIC = 1,85m dla tego urządzenia. Dla urządzenia zabawowego nr 2 w strefie amortyzacji upadku ( powierzchnia : 26,34m² ) zastosować grubość nawierzchni bezpiecznej min. 80mm co odpowiada krytycznej wysokości upadku HIC = 2,05m dla tego urządzenia. Projektowana nawierzchnia bezpieczna powinna spełniać Normę PN-EN :2009, PN-EN 1177:2009 określająca wymagania odnośnie nawierzchni stosowanych na placu zabaw, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których niezbędna jest amortyzacja upadku. Uwaga obrzeża betonowe należy pokryć nawierzchnią bezpieczną. Nawierzchnia bezpieczna składa się z dwóch warstw: a) spodniej warstwy z udziałem granulatu czarnego SBR o granulacji 1-4mm; b) wierzchniej warstwy z udziałem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM, połączonego lepiszczem poliuretanowym. Zadaniem warstwy spodniej jest pochłanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie UV i ma za zadanie chronić warstwę spodnią przed ścieraniem. Montaż nawierzchni syntetycznej rozpoczyna się od wylania warstwy granulatu czarnego. Warstwa układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Czas utwardzania warstwy wynosi 24 godziny. Kolejnym etapem montażu jest utwardzenie nawierzchni za pomocą metalowego wału, a następnie pokrycie jej warstwą kleju poliuretanowego. Po upływie około 2 godzin od aplikacji kleju poliuretanowego można przystąpić do nakładania wierzchniej warstwy kolorowego granulatu. Utwardzenie warstwy kolorowej masy gumowej następuje po 24 h

6 od jej wylania, przy użyciu metalowego wału i ma zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej, związanie luźnych cząsteczek podłoża. Impregnacja podłoża może być wykonywana mechanicznie poprzez natrysk pistoletem. Impregnat jest produktem jednoskładnikowym. Projekt przewiduje wykonanie nawierzchni bezpiecznej w dwóch kolorach. W strefie bezpieczeństwa urządzeń zabawowych nawierzchnie bezpieczną wykonać w kolorze pomarańczowym, natomiast ścieżkę szerokości 1,5m w kolorze niebieskim Ral 5015, wg rys. nr 3, 4, 5. Uwaga! Projektowane warstwy nawierzchni bezpiecznej są przepuszczalne dla wody w stopniu nie wymagającym dodatkowego odprowadzenia wód opadowych. Podczas robót ziemnych przewidzieć wykonanie bloków betonowych do montażu urządzeń zabawowych - wg instrukcji montażu wybranego przez wykonawcę robót producenta urządzeń zabawowych. Ogrodzenie placu zabaw. W celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się dzieci oraz zabezpieczenia placu zabaw przed dewastacją zaprojektowano ogrodzenie wewnętrzne od strony szkoły. W miejscu gdzie zaprojektowano plac zabaw występuje istniejące ogrodzenie terenu szkoły wys. 2,0m na podmurówce betonowej wys. ok. 20cm. Projekt przewiduje wykonanie ogrodzenia systemowego, panelowe wys. 150cm Ogrodzenie wykonane w postaci pionowych słupów stalowych np. OMEGA firmy "wiśniowski" o wym. 60x40x4mm, długość 2000mm w rozstawie osiowym co 259 cm. Profile ocynkowane ogniowo oraz powleczone poliestrowo 5mm w kolorze zielonym. Słupy przygotowane do montażu paneli VEGA B za pomocą dwudzielnych prostokątnych obejm. Panel kratowy VEGA B firmy "wiśniowski". Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych ( poziomych i pionowych ), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Wyposażony w przegięcia zachowujące sztywność ogrodzenia, nie wymagają dodatkowego usztywnienia. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. Szerokość panela: 2500 [mm]. Wysokość panela 1530 [mm]. Panel ma być ramą zamkniętą bez wystających prętów. Dla projektowanego placu zabaw wykonać wyjście z drzwiami 1,5-skrzydłowymi o wym cm, wys. 150cm, z klamka, zawiasy z funkcją samozamykającą, wkładka patentowa, w systemie jak ogrodzenie. Nawierzchnia trawiasta. Na terenie projektowanego placu zabaw wykonać nawierzchnie trawiastą o powierzchni 130m². Po usunięciu nawierzchni z kostki brukowej, podbudowy z podsypki piaskowo cementowej oraz gruzobetonu o łącznej gr. ok. 26cm teren zniwelować, oczyścić z resztek gruzu i kamieni. Następnie wykonać warstwę ziemi urodzajnej gr. ok. 26cm. Gdy ziemia dostatecznie osiądzie, należy ją przegrabić, a następnie wysiewamy nawozy o dużej zawartości fosforu, potasu i azotu. Po wysiewie nawozów należy bezwzględnie i staranie wymieszać je z glebą np. poprzez grabienie. Następnie przeprowadzamy wałowanie specjalnym walcem do trawników. Tak przygotowana gleba nadaję się do ułożenia trawnika rolowanego. Rozkładanie trawnika teren płaski. Na przygotowany teren rozwija się trawnik rolka obok rolki, ważne jest, aby trawnika nie rzucać i nie naciągać. Trawnik ma swoją określoną wilgotność po rozłożeniu. Kiedy jego wilgotność spadnie zacznie się kurczyć i powstaną szpary między rolkami. Dlatego jest

7 ważne, aby trawniki rozkładać ściśle jeden obok drugiego i raczej pasy rozłożonego trawnika dopychać do siebie a nie rozciągać. Wystające brzegi przycina się ostrym nożem lub brzeszczotem. Po ułożeniu trawnik wałujemy i obficie podlewamy. Nawadnianie. W ramach pielęgnacji wykończeniowej rozłożony trawnik należy regularnie nawadniać. Uważamy, aby nie nawilżać tylko najwyższych warstw (kilka milimetrów), ale 10 cm warstwy nośnej trawy, aby korzenie zostały pobudzone do wegetacji w dół. Właściwe proporcje to ok l/m2 wody na jedno zraszanie. Odstępy między zroszeniami powinny być stopniowo zwiększane. Częstotliwość i określenie ilości zroszeń musi być dopasowane do miejscowego klimatu i pogody. Przez pierwsze tygodnie dopóki trawnik się nie przyrośnie do podłoża należy podlewać, tak, aby był cały czas wilgotny. Pielęgnacja. Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy trawa osiągnie wysokość 8-10cm. Trzeba pamiętać, że nóż kosiarki musi być bardzo ostry, aby rany po cięciu były jak najmniejsze. Rośliny wokół placu zabaw powinny być bezpieczne, atrakcyjne dla dzieci - ładne kwiaty, ciekawe owoce i nasiona pobudzają wyobraźnię do działania. Z niskich drzew i krzewów na placu zabaw zaprojektowano np. jarzębinę niskopienną w rogach placu szt. 3 oraz forsycje w linii ogrodzenia ( od strony płd. zach. ) lub alternatywnie jaśminowiec. Wykonanie opaski żwirowej. Przy ścianie zewnętrznej budynku szkoły sąsiadującej z projektowanym placem zabaw wykonać opaskę żwirową szerokości 50 cm i głębokości 30 cm w obrzeżach z krawężnika chodnikowego o wym. 8x30x100cm na podbudowie z betonu B20. Zastosować żwir o uziarnieniu 32/ Monitoring placu zabaw. Teren szkoły w miejscu projektowanego placu jest wyposażony w monitoring Zestawienie urządzeń zabawowych oraz zestawów sportowo - rekreacyjnych. Zestawienie urządzeń zabawowych oraz zestawów sportowo rekreacyjnych. Projekt przewiduje wyposażenie placu zabaw w małą architekturę urządzenia zabawowe. Należy zastosować takie zestawy zabawowe, które spełniają rygorystyczne wymogi bezpieczeństwa, posiadają certyfikaty bezpieczeństwa, wykonane zgodnie z PN-EN :2009. Dodatkowo produkty powinny spełniać kryteria estetyki, atrakcyjności, być przyjazne, funkcjonalne, rozwijać sprawność psychoruchową dzieci. Projekt proponuje wyposażenie placu zabaw poprzez zastosowanie drewnianych urządzeń, zestawów zabawowych np. firmy SATERNUS lub innej firmy o porównywalnych parametrach.

8 Wyposażenie placu zabaw. Nr 1. Zestaw zakręcone podwórko Projektowany zestaw w wersji drewnianej z sosnowego drewna klejonego, z elementami z płyty HDPE oraz stalowymi, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Zestaw Zakręcone Podwórko powstał z myślą o dzieciach poszukujących zróżnicowanej zabawy na ziemi i wysokościach. Gra interaktywna Kółko i Krzyżyk, Zjeżdżalnie kręcona i Banan to jedne z kilku atrakcji, które oferuje ten zestaw. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 4,66 m Długość 6,99 m Wysokość 4,78 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 50,94 m2 Waga spakowanego urządzenia 1350 kg Wysokość upadkowa 1,85 m ELEMENTY SKŁADOWE Gra integracyjna "Kółko i Krzyżyk" - 1 sztuk Mostek linowy - 1 sztuk Rura strażacka wys.136cm - 1 sztuk Ścianka wspinaczkowa wys. 136cm - 1 sztuk Wieża bez dachu, podest wys. 136cm - 1 sztuk Wieża sześciokątna z dachem, podest wys. 136cm i 185cm - 1 sztuk Zjeżdżalnia spiralna z pomostem wys. 185cm - 1 sztuk Zjeżdżalnia wys. 136cm - 1 sztuk

9 Nr 2. Zestaw - czworokąt metalowy sprawnościowy mini Projektowany zestaw w wersji drewnianej z sosnowego drewna klejonego, z elementami z płyty HDPE oraz stalowymi, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Czworokąt sprawnościowy mini to małe, ale zróżnicowane urządzenie sprawnościowe składające się ze ścianki wspinaczkowej, linarium pionowego, uchwytów do podciągania i liny wspinaczkowej. WYMIARY URZĄDZENIA: Szerokość 1,40 m, Długość 1,96 m, Wysokość 2,19 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 25,09 m2 Wysokość upadkowa 2,05 m ELEMENTY SKŁADOWE Lina wspinaczkowa - 1 sztuk Linarium pionowe - 1 sztuk Ścianka wspinaczkowa - 1 sztuk Uchwyt do podciągania - 1 sztuk

10 Nr 3. Linarium GIEWONT Projektowany zestaw w konstrukcji stalowej, elementy spinające z rur stalowych, przeplotnia z liny polipropylenowej na oplocie stalowym, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem ławy betonowej zgodnie z dokumentacją producenta. Linarium Giewont to przestrzenne urządzenie sprawnościowe. Poprzez wspinanie dzieci mają możliwość poprawienia gibkości, równowagi oraz koordynacji. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 1,85 m Długość 1,85 m Wysokość 2,01 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 17,00 m2 Wysokość upadkowa 1,33 m

11 Nr 4. Ruchomy pomost 50010_M. Projektowany zestaw w wersji drewnianej z sosnowego drewna klejonego, z elementami stalowymi, np. firmy SATERNUS. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. Pomost poprzez swoją ruchomość stanowi ciekawe uzupełnienie dla równoważni. Zabawa na ruchomym pomoście doskonale wpływa na rozwój równowagi oraz koordynacji ruchowej. Występuje w wersji drewnianej i metalowej. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 0,88 m Długość 2,82 m Wysokość 1,16 m Strefa funkcjonowania urządzenia F 20,67 m2 Waga spakowanego urządzenia 85 kg Wysokość upadkowa 0,40 m

12 Nr 5. Ławka bez oparcia, szt. 3. Ławka np. Lambda 4 firmy Saternus występuje w postaci bez oparcia. Wykonana jest w konstrukcji z rurek stalowych malowanych proszkowo oraz elementów z drewna klejonego (siedziska). Takie rozwiązanie najlepiej sprawdza się w miejscach gdzie użytkownicy mogą korzystać z niej z dwóch różnych stron. Szerokość 1,60 m. Wysokość 0,44 m. Sposób posadowienia wg karty technicznej. Nr 6. Kosz na śmieci BASIC, szt. 3. Stalowy kosz na śmieci jest uniwersalnym koszem na śmieci o pojemności 50 L., wykonany ze stali ocynkowanej. Sposób posadowienia wg karty technicznej. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 0,34 m Długość 0,52 m Wysokość 0,75 m

13 Nr 7. Regulamin placu zabaw Tablica informacyjna na drewnianych nogach z tekstowym oraz graficznym regulaminem placu zabaw. Tablica z informacją o bezpiecznym sposobie korzystania z placu zabaw, numerach serwisowych oraz alarmowych. Montaż urządzenia do gruntu za pośrednictwem bloków betonowych i kotew stalowych ocynkowanych zgodnie z dokumentacją producenta. WYMIARY URZĄDZENIA Szerokość 0,10 m Długość 0,60 m Wysokość 2,01 m 2.6. Uwagi końcowe. 1) Roboty budowlane ( w gruncie oraz montażowe urządzeń ) prowadzić z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Podczas robót ziemnych zachować ostrożność na zlokalizowane w gruncie przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz kable telekomunikacyjne. 2) Materiały użyte podczas budowy placu zabaw powinny posiadać ważne atesty lub aprobaty techniczne PZH i ITB. 3) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem szczególnych środków ostrożności i przepisów BHP. 4) Wszelkie dane należy bezwzględnie sprawdzić na miejscu prowadzonych robót budowlanych. Ewentualne odchyłki skorygować bezpośrednio na budowie powiadamiając projektanta. Wykonawcy robót winni posiadać odpowiednie uprawnienia do wykonywania robót. Projektant: mgr inż. Barbara Szyfer nr upr Gd / 91

14 3.0. Zdjęcia. Zdjęcie. nr 1. Miejsce przeznaczone do budowy szkolnego placu zabaw ul. Leśna Góra 2, dz. nr 93/7. Zdjęcie. nr 2. Widok budynek szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku.

15 4.0. INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 ul. Leśna Góra Gdańsk, dz. nr 93/7, obr. 028 NAZWA INWESTORA: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Piekarnicza Gdańsk PROJEKTANT SPORZĄDZAJĄCY INFORMACJĘ DO PLANU BIOZ: mgr inż. Barbara Szyfer upr. proj / Gd / 91

16 1. WSTĘP 1.1. Podstawy opracowania. a) Art pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( stan prawny ze zmianami wprowadzonymi do dnia r. ) b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Oc hrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. c) Zlecenie na projekt budowlany od DRMG w Gdańsku, ul. Piekarnicza Podstawy rzeczowe. Opracowanie techniczne: Projekt budowlany i wykonawczy placu zabaw na terenie szkoły Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 przy ul. Leśna Góra 2 w Gdańsku Zakres opracowania. Opracowanie, uwzględniające projekt szkolnego placu zabaw: - określenie rodzajów i skali zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - wytyczne niezbędne do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia Podstawowe informacje. Przedmiotem opracowania jest projekt szkolnego placu zabaw. 2. Zakres robót oraz projektowany cykl realizacji inwestycji. Prace związane z procesem budowy szkolnego placu zabaw: - Wygrodzenie miejsca prowadzonych robót budowlanych wraz z tablicami informacyjnymi oraz ostrzegawczymi; - Usunięcie kostki brukowej oraz podbudowy chodnika na głębokość ok. 54cm; - Układanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczną; - Układanie nawierzchni bezpiecznej z materiałów syntetycznych; - Układanie nawierzchni z trawy w rolce; - Montaż urządzeń zabawowych oraz zestawów sportowo rekreacyjnych; - Montaż ogrodzenia placu zabaw z paneli stalowych; - Roboty ziemne i porządkowe; 2.1. Przewidywane podczas realizacji robót zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas występowania. Proces inwestycyjny mający na celu realizacje zadania określonego w projekcie stwarza zagrożenie stopnia średniego spotykane przy realizacji prac budowlanych. Wykonawca z przeciętnym doświadczeniem poprawnie zorganizowany powinien bez większych trudności zrealizować roboty remontowe bezkolizyjnie zarówno pod względem technicznym jak i w zakresie zachowania bezpieczeństwa. Roboty prowadzone są poza budynkiem szkoły. Podczas robót ziemnych należy liczyć się z obecnością w ziemi nie zinwentaryzowanych kabli energetycznych, instalacji wodociągowej, c.o., kanalizacji sanitarnej, teleinformatycznych mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi realizujących roboty budowlane. Prace ziemne prowadzone w bliskim sąsiedztwie z istniejącymi przyłączami kanalizacji deszczowej, sanitarnej, kablem teletechnicznym realizować z zachowaniem szczególnej ostrożności. O powstałych uszkodzeniach instalacji zewnętrznych poinformować inspektora nadzoru oraz gestorów instalacji podziemnych. Prace stwarzające ewentualne zagrożenia i wymagające zwiększenia stopnia ostrożności i ich wykonywania to prace związane z: - Demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej; - Układanie podbudowy pod nawierzchnie bezpieczną; - Układanie nawierzchni bezpiecznej; - Montaż urządzeń malej architektury; - Montaż ogrodzenia z paneli stalowych;

17 - Układanie nawierzchni z trawy z rolki; 2.2. Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem do robót niebezpiecznych. Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacją zadania objętego projektem powinno obejmować: a) Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. b) Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z wynikami pracowników. c) Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy dla organów kontrolnych Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia. a) Zasady wygrodzenia terenu robót remontowo - budowlanych i jego oznakowania znakami informacyjnymi UWAGA ROBOTY BUDOWLANE, w celu uniknięcia zagrożenia zdrowia i życia użytkowników szkoły. b) zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót budowlanych w taki sposób aby nie powodował zakłóceń w pracy szkoły; c) Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym z celów realizatora procesu inwestycyjnego jest prowadzenie go w sposób rytmiczny eliminujący prace zbędne i niecelowe. Podstawą tak przyjętych założeń jest poprawna organizacja miejsc składowania oraz komunikacji pomiędzy tym placem i miejscem wykonywania pracy. d) Zasady przemieszczania i składowania gruzu budowlanego. e) Wykaz sprzętu mechanicznego do realizacji robót budowlanych przewidzianych w projekcie oraz jego niezbędne parametry. f) Zasady układania nawierzchni bezpiecznych; g) Zasady montażu elementów malej architektury tj. urządzenia zabawowe oraz zestawy rekreacyjno - sportowe; h) Zasady zabezpieczania wykopu; i) Zasady montażu ogrodzenia z paneli stalowych; 2.4. Czynności organizacyjne. a) Dokumentacja Prawidłowe a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: - dokumentacji technicznej: w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacje. W przypadku wprowadzenia zmian wymagane jest wykonanie dokumentacji po wykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. - Dokumentacji instruktażowej budowa prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku występowania zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów, oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18 b) Szkolenie - Przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstępnego, podstawowego i okresowego. - Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wynikami pracowników - Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. Dokumentacja potwierdzająca powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna na terenie budowy oraz organów kontrolnych. 3. USTALENIA KOŃCOWE Plan BIOZ poza elementami wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego ( wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi ). Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami a w szczególności: Prawem Budowlanym i Kodeksem Pracy. Projektant: mgr inż. Barbara Szyfer nr upr Gd / 91

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp. BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.pl Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5

ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 W ŁODZI NA UL. SOPOCKA NR 3/5 TEMAT OPRACOWANIA: PROJEKT PLACU ZABAW DLA CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 INWESTOR: CENTRUM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH NR 2 ADRES OBIEKTU: ŁODŹ UL. SOPOCKA NR 3/5 Zawartość opracowania: I. OPIS TECHNICZNY.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul.

PROJEKT BUDOWLANY. Nr 5 BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA TEMAT: INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI. mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki ul. Nr 5 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA PLACU ZABAW WE WSI TARGÓWKA INWESTOR: GMINA MAZOWIECKI MIŃSK MAZOWIECKI, UL. CHEŁMOŃSKIEGO 14 LOKALIZACJA: Działka nr 57/10 TARGÓWKA GM. MIŃSK MAZOWIECKI AUTOR OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia

DANE TECHNICZNE. Rzut urządzenia wraz ze strefą funkcjonalną. Widok urządzenia 10031M HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO Huśtawki, Kolekcja metalowa DANE TECHNICZNE Szerokość: 3,25 m Długość: 1,92 m Wysokość: ~2,43 m Strefa funkcjonowania urządzenia F: 24,05 m2 Maksymalna wysokość upadkowa:

Bardziej szczegółowo

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną

K A R T A T E C H N I C Z N A Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Sześciokąt sprawnościowy z pajęczyną Wymiary urządzenia: 2,46m x 2,82m, wysokość 2,0m Wysokość swobodnego upadku: 2,0m Strefa bezpieczeństwa: ø7,0m; 38m² Skład zestawu: przeplotnia linowa, drążek do podciągania,

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEDSIĘBIORSTWO USLUGOWO-WIELOBRANZOWE 44-100 GLIWICE STYCZYŃSKIEGO 20/3A WACŁAW RAWICZ-LIPIŃSKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TEMAT: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z MAŁĄ ARCHITEKTURĄ (PLAC ZABAW

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia

lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia lp. Przedmiot opis przedmiotu zamówienia 1 2 3 4 5 6 Zakup i montaż ławek 7 8 Opracowanie dokumentacji technicznej Zakup i montaż urządzeń - Tor przeszkód Zakup i montaż urządzeń- Most linowy Zakup i montaż

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor : Urząd Gminy Dobroszyce ul. Rynek 16 56-410 Dobroszyce Lokalizacja: Szkoła Podstawowa w Dobrzeniu Dobrzeń 9a, 56-410 Dobroszyce - dz.

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego plac zabaw wyposażenie, urządzenie małej architektury, ogrodzenie Lp. Wyszczególnienie Opis Liczba 1 Zestaw zabawowy Zestaw zawiera: - wieża 1150 - wieża 1400 - dach

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie

INFORMACJA BiOZ. Żukowski Park Edukacyjno Rekreacyjny Nad Jeziorkiem w Żukowie VII INFORMACJA BiOZ INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT PROJEKT ŻUKOWSKIEGO PARKU EDUKACYJNO REKREACYJNEGO NAD JEZIORKIEM W ŻUKOWIE ARDES INWESTYCJI ul. Książąt Pomorskich, 83-330 Żukowo,

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji: Obręb

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

PRZEDMIAR ROBÓT. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu WK Koorysy ul. Tomasza Sobkowiaka 30A/3, 65-9 Zielona Góra PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 4500000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 4573-9 Roboty w zakresie kałtowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana

PROJEKT WYKONAWCZY. Obiekt: Budowa dużego placu zabaw RADOSNA SZKOŁA 2010 Branża: Architektoniczno-budowlana str. 1 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Budowa "dużego" placu zabaw "RADOSNA SZKOŁA 2010" Branża: Architektoniczno-budowlana Lokalizacja: Niedzbórz, dz. nr ewid.507, gm. Strzegowo. Jednostka projektowa: BIPEX

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU

PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU ZGŁOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH MAŁA ARCHITEKTURA PLAC ZABAW PROJEKT PLACU ZABAW PRZY UL. ORKANA W JAROSŁAWIU Adres: DZIAŁKA NR EWID. 1911/1 JAROSŁAW OBRĘB 5 JAROSŁAW, UL. ORKANA Inwestor: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06.

BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż.szymon Tarka DATA OPRACOWANIA : 25.06. BIURO ARCHITEKTONICZNE FORMING Łódź, ul. Narutowicza 57 kod: 90-130 PRZEDMIARY NAZWA INWESTYCJI : Plac zabaw przy Zespole Szkół w Sadkowicach wg Rządowego Programu p.n.: "Radosna Szkoła" ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne

URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne URZĄDZENIA ZABAWOWE SP 1 przykładowe karty techniczne Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw będzie wyposażony w następujące urządzenia ze stali śrutowanej, odtłuszczanej i galwanizowanej, malowane

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO

6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Nawierzchnia betonowa placu nr 2: Zapadnięta nawierzchnia wokół studzienek i kratek ściekowych: 6. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWANEGO Na przedmiotowym terenie objętym opracowaniem planuje się usunięcie

Bardziej szczegółowo

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa )

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = P R O J E K T B U D O W L A N Y (część : opisowo rysunkowa ) = = = = = = = = = = = = = = = = =

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego placu

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT BUDOWLANY budowy ul. Wąskiej w Kobyłce na odcinku od ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR.

PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. PROJEKT TECHNICZNY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP ŚWIEBODZIN ADRES INWESTYCJI DZ. NR 152/1 OBR. ŚWIEBODZIN 0010 BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł)

Kosztorys Ofertowy. Strona 1 z 6. Wartość netto (zł) Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji Wyszczególnienie elementów robót Jednostka Cena Jednostkowa (zł) Kosztorys Ofertowy Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 z przeznaczeniem na skwer do rekreacji dzieci i młodzieży wraz z wykonaniem ciągów pieszych. Lp. Kod Pozycji Nr specyfikacji

Bardziej szczegółowo

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13.

UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. UTWORZENIE MIEJSCA REKREACJI I ZABAWY W CIĘCINIE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENÓW PRZYGRANICZNYCH NA DZ. NR 2946/13. Inwestor : Urząd Gminy Węgierska Górka ul.zielona 43 34-350 Węgierska Górka Autorzy

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 PRZEDMIAR ROBÓT

FUH PROJBUD Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 PRZEDMIAR ROBÓT FUH "PROJBUD" Łącko 770,33-390 Łącko tel. (018) 444-63-73, 602-617-443 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45112723-9 Roboty w zakresie kałtowania placów zabaw 45100000-8 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ RYSUNKOWA. Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI Obiekt: Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN Radosna Szkoła SPIS TREŚCI 1.1 Odwodnienie szkolnego placu zabaw z podbudową dynamiczną 1.1.1. Podstawa opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła

BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZBICY. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 tel. 604 081 973 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO RADOSNA SZKOŁA DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE

PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW PRZY SP W SZCZEPANOWICACH ADRES INWESTYCJI DZ. NR 721/1 SZCZEPANOWICE BRANŻA ARCHITEKTURA STADIUM PROJEKT TECHNICZNY INWESTOR GMINA PLEŚNA 33-171

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA. Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła PROJEKT BUDOWLANY INTER GARTEN Egz. nr Małgorzata Jordan Szykuła Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW W GMINIE GRUDUSK PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W HUMIĘCINIE W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI

OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI OPIS DO PROJEKTU KONCEPCJI Koncepcja ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. P.Skargi w Mielcu 1. Podstawa opracowania. - Umowa z Inwestorem i umowa na wykonanie projektu, - Uzgodnienia z Inwestorem niezbędne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy placów zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego budowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY PLACU MANEWROWEGO ZNAJDUJĄCEGO SIĘ OD STRONY ZACHODNIEJ HALI PRZEMYSLOWEJ Z CZĘŚCIĄ BIUROWO SOCJALNĄ KTÓRA ZLOKALIZOWANA JEST NA TERENIE MIELECKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2

Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Projekt utwardzenia terenu, wykonanie 10 miejsc postojowych, wymiana nawierzchni utwardzonej na działce 137/2 Zamawiający : GMINA I MIASTO SZADEK ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek Lokalizacja: Powiat Zduńska

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ UL. WRÓBLEWSKIEGO W JAROSŁAWIU

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ UL. WRÓBLEWSKIEGO W JAROSŁAWIU PROJEKT WYKONAWCZY W CIAGU DROGI GMINNEJ Adres Inwestor Jarosław, ul. Wróblewskiego, działka nr 1069/3 CZERWIEC 2016 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.p. Nazwa Nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Projektowa uproszczona

Dokumentacja Projektowa uproszczona Usługi Inżynierskie i Kosztorysowe ul. Partyzantów 32/37 mgr inż. Ryszard Skowron 28-500 Kazimierza Wielka Dokumentacja Projektowa uproszczona Adaptacja budynku wraz z wyposażeniem pod potrzeby Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5

Projekt Budowlany. Nazwa inwestycji. Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Projekt Budowlany Nazwa inwestycji Zagospodarowanie terenu na plac zabaw. Adres inwestycji Piaseczna, dz. nr 188/5 Inwestor Gmina Węgliniec 59-940 Węgliniec, ul. Sikorskiego 3 Projektant mgr inż. Mirosław

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 13 ADRES GDYNIA ul. Chwaszczyńska 26 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 13 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO AUTORZY mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT Budowa obiektu sportowego Skateparku ARDES INWESTYCJI Działka nr 568, obręb Stepnica Przy działce drogowej nr 578, 545 w Stepnicy Gmina Stepnica INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy 1 S t r o n a Załącznik nr 1 do SIWZ NAZWA ZAMÓWIENIA:. ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Zjednoczonej Europy w Przemyślu ul. Borelowskiego 12, 37-700 Przemyśl działa nr 2428 w obrębie 207 NAZWY

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6

SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 EGZ.NR TEMAT SZKOLNY PLAC ZABAW Zespół Szkół nr 6 ADRES GDYNIA ul. Wrocławska 52 INWESTOR ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 6 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 11 w GDYNI STADIUM PROJEKT BUDOWLANY Z ELEMENTAMI PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie PROJEKT BUDOWLANY Budowa obiektu małej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działce budowlanej w Smykowie działki o nr ewid.: 89, 90, 91; województwo: świętokrzyskie;

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia placu zabaw dla dzieci. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA s.c. A. ROGOWSKA, L. NIKLEWSKI 83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 25, tel./fax 058-5600344, e-mail: prac.architekt@gmail.com OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego doposażenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Z A K Ł A D U S Ł U G T E C H N I C Z N Y C H DROGO-PROJEKT s.c. 63-500 Ostrzeszów ul. Piastowska 14a/16 P R O J E K T B U D O W L A N Y I W Y K O N A W C Z Y Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 101549D.

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu

Kosztorys ofertowy. Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Kosztorys ofertowy Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi w Zamościu Data: 2011-06-20 Obiekt: Mały plac zabaw Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NR 1

PROJEKT BUDOWLANY NR 1 INŻ. JAN SZELĄGOWSKI PROJEKTOWANIE, NADZORY TECHNICZNE 87-840 LUBIEŃ KUJ. UL.SZKOLNA 11 NIP 888-165-3863 TEL 054-2 843 030 UPR. PROJ-BUD. NR WBPP-AN 8386-5/16/80/Wk PROJEKT BUDOWLANY NR 1 OBIEKT: SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY INWESTORSKIE mgr inż. JAN BUGAŁA 38-200 Jasło, ul. Floriańska 235 PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Budowa szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Warzycach ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚCI DZ. NR 540 PRZY REMIZIE OSP W KORFANTOWIE (WYKONANIE UTWARDZENIA TERENU, BUDOWA ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ) 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury

III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury III / 3 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Elementy małej architektury Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy małej architektury należy traktować poglądowo. Mogą zostać zmienione na równoważne za

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu PROJEKT BUDOWLANY Budowa chodnika w szpitalu ul. Nowowiejskiego/Sporna w Poznaniu INWESTOR : LOKALIZACJA: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Poznań ul. Krysiewicza 3 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Strona tytułowa II. Oświadczenie projektantów III. Zawartość opracowania IV. Opis techniczny zagospodarowania 1. Przedmiot inwestycji 3. Projektowane zmiany zagospodarowania terenu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH GMINA SEJNY. ORGANIZACJA PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, gm.

PROJEKT BUDOWLANY SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH GMINA SEJNY. ORGANIZACJA PLACU ZABAW przy Szkole Podstawowej w Poćkunach, gm. Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji WOJ- SAN 16-500 Sejny, Dubowo 5 tel. 601-056-174 NIP 844-105-02-73; REG. 791069230 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR OBIEKT TEMAT Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół Gminy

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Nazwa: Remont osiedlowego u zlokalizowanego ul. Norwida 15 w Legionowie Adres: Osiedle Jagiellońska ul. Norwida 15 w Legionowie część działki ew. nr 377 obr. 65 w Legionowie

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ

BUDOWA PARKINGU PRZY KOŚCIELE W PIASECZNEJ Firma Projektowo Budowlana SISKKON Katarzyna Frydrychowska 59-900 Zgorzelec, ul. Sienkiewicza 24/6 NIP 615-182-56-93 REGON:021001753 tel.: 503-972-368 607-594-944; TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA PARKINGU PRZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Biuro Projektów INWEST D 06-400 CIECHANÓW, ul. 17 Stycznia 13, tel./fax (48) 023.672.47.94 www.inwest-d.pl NIP: 566-100-41-96, REGON: 130170365. 1 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom.

ALEKSANDER SAŁAGACKI ARCHITEKTURA A.S.A ul. Henryka Pobożnego 16/38, 50-241 Wrocław e-mail: salagacki.a@post.pl, tel.kom. 1 I. OPIS TECHNICZNY WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI OKREŚLAJĄCYMI WIELKOŚĆ ROBÓT. 1. Założenia wyjściowe do kosztorysowania. -mapa do celów projektowych w skali 1:500 -wizja lokalna i inwentaryzacja w terenie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PLACU ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W SZCZEBRZESZYNIE W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA Inwestor: Gmina Szczebrzeszyn pl. T. Kościuszki 1, 22-460 Szczebrzeszyn Adres Inwestycji:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ UL. PRUCHNICKA W JAROSŁAWIU

BUDOWA WIATY PRZYSTANKOWEJ UL. PRUCHNICKA W JAROSŁAWIU PROJEKT WYKONAWCZY W CIAGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ Adres Inwestor Jarosław, ul. Pruchnicka, działka nr 1140 CZERWIEC 2016 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA L.p. Nazwa Nr str. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Opis techniczny II. III. Przedmiar robót Rysunki Rys. nr 1 Plan orientacyjny skala 1:10 000 Rys. nr 2 Plan sytuacyjny skala 1:500 Rys. nr 3 Przekroje normalne skala 1:50, 1:20

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLAC ZABAW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 W BIAŁYMSTOKU REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA - Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku - Inwestor : Zespół Szkół nr 11 w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIE - PUZZLE. tel

NAWIERZCHNIE - PUZZLE.  tel NAWIERZCHNIE - PUZZLE www.placezabawtartak.eu tel. 666 850 952 Opis nawierzchni bezpiecznej na place zabaw - PUZZLE Na placu zabaw stosuje się elastyczną poliuretanowo-gumową nawierzchnię bezpieczną MFL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: 1. Zakres robót dla całej inwestycji wraz z kolejnością realizacji. 1.1. Zarurowanie rowu drogowego. 1.2. Zabezpieczenie sieci teletechnicznych i energetycznych. 1.3. Budowa chodnika

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo

Inwestor: Gmina Mochowo, Mochowo 20, 09-214 Mochowo Jednostka projektująca: MS Projekt - Mariusz Sztybur, Pracownia Projektowa, Nadzory Budowlane 09-200 Sierpc, ul. Armii Krajowej 5d Projekt Techniczny Temat opracowania Budowa placu zabaw dla dzieci przy

Bardziej szczegółowo

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu

Poz. li 6300. ill ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY. Uwagi ogólne do zestawu w Poz. li 6300 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY Rodzaj urządzenia Długość Szerokość Wysokość Wys. swobodnego upadku łatwodostępne 2540 mm 1440 mm 2490 mm 2450 mm Uwagi ogólne do zestawu M ill 1. Elementy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Boisko Obiekt : Boisko sportowe Adres : Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu "Radosna Szkoła"

Przedmiar robót. Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu Radosna Szkoła Przedmiar robót Budowa Szkolnego Placu Zabaw w Ramach Programu "Radosna Szkoła" Data: 2011-06-28 Budowa: 63-200 Jarocin, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 335/13 Kody CPV: 45212221-1 Roboty budowlane związane

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego

Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Biuro Projektów Budownictwa Drogowego Piotr Kowal 23-200 Kraśnik, ul. Koszarowa 8/29 81/8252235 603708021 USŁUGI: 1. Projekty budowlane 2. Nadzory inwestorskie 3. Kosztorysy 4. Zastępstwo inwestorskie

Bardziej szczegółowo

DOMEK AGATKA MATERIAŁY

DOMEK AGATKA MATERIAŁY DOMEK AGATKA - Gabaryty urządzenia 1,70m x 1,70m - Strefa funkcjonowania 4,70m x 4,70m - Wysokość podestów 0,30m - Maksymalna wysokość 2,45m - Wykonana zgodnie z PN-EN1176-1 Wyposażenie placów zabaw. Ogólne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ REMONT DROGI LEŚNEJ śuślowej DOJAZD DO LEŚNICTWA KOMORZA od km 0 + 000 do km 0 + 900 długość opracowania : 0,900 km INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BIOZ Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY

Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY Tomaszów Maz. Kwiecień 2016r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: Remont nawierzchni oraz ogrodzenia przy Urzędzie Skarbowym na działce oznaczonej nr ewid. 711 obręb 7 w Tomaszowie Maz. przy ul. Mireckiego 37 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Obiekt: Przebudowa ulicy Wybrzeże Władysława IV od ul. Marynarzy do ul. Steyera Świnoujście, działki geod. nr 269, 270, 271, 22/2, 18 z obrębu 10 1. OPIS TECHNICZNY : 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo