POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI"

Transkrypt

1 POWIADOMIENIE DOTYCZĄCE OCHRONY PRYWATNOŚCI Prawa pacjenta wynikające z ustawy HIPAA z roku 1996 (Ustawa o przenośności i ochronie danych w ubezpieczeniach zdrowotnych) Możliwości wykorzystywania i ujawniania informacji medycznych dotyczących pacjenta oraz sposób uzyskiwania przez pacjenta dostępu do takich informacji PROSIMY O DOKŁADNE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ POWIADOMIENIA. W razie pytań dotyczących niniejszego powiadomienia prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem ośrodka ds. ochrony prywatności, dzwoniąc pod numer centrali ośrodka medycznego. Kogo dotyczy niniejsze powiadomienie: Niniejsze powiadomienie przedstawia praktyki ośrodka medycznego oraz: lekarza upoważnionego do wprowadzania informacji na temat pacjenta do jego karty pobytu w ośrodku wszystkich oddziałów i jednostek ośrodka członków grupy wolontariuszy, dysponujących zezwoleniem na udzielanie pomocy pacjentowi w czasie świadczenia przez ośrodek usług na jego rzecz wszystkich pracowników, przedstawicieli personelu, agentów i pozostałych osób zatrudnionych w ośrodku wszystkich jednostek, ośrodków i lokalizacji należących do systemu niniejszego ośrodka, które będą przestrzegać warunków i postanowień zawartych w niniejszym powiadomieniu. Mogą one również wymieniać między sobą informacje medyczne dla potrzeb leczenia, płatności i działań w zakresie opieki medycznej. Zobowiązanie ośrodka dotyczące informacji medycznych: Rozumiemy, że informacje medyczne na temat pacjenta oraz stanu jego zdrowia należą do informacji prywatnych. Dokładamy starań w zakresie ochrony informacji medycznych dotyczących pacjenta. Ośrodek tworzy i prowadzi rejestr zakresu opieki medycznej i usług świadczonych w nim na rzecz pacjenta. Rejestr ten jest niezbędny do zapewnienia wymaganej opieki medycznej oraz spełnienia wymogów określonych przepisami prawa. Niniejsze powiadomienie dotyczy wszystkich rejestrów opieki tworzonych w ośrodku. Lekarza prowadzącego pacjenta mogą obowiązywać inne zasady dotyczące wykorzystywania i ujawniania przez lekarza informacji medycznych na temat pacjenta w gabinecie lekarskim lub klinice. Niniejsze powiadomienie zawiera opis sposobu, w jaki ośrodek medyczny może wykorzystywać i ujawniać informacje medyczne na temat pacjenta. Opisano również prawa pacjenta i pewne obowiązki spoczywające na ośrodku, a dotyczące wykorzystywania i ujawniania informacji medycznych. Przepisy prawa nakładają na ośrodek następujące obowiązki: Upewnienie się, że informacje medyczne pozwalające na identyfikację pacjenta są traktowane jako prywatne; Udzielanie pacjentowi informacji na temat obowiązków prawnych i praktyk w zakresie ochrony prywatności, dotyczących informacji medycznych na temat pacjenta, a także Przestrzegania warunków i postanowień ujętych w niniejszym powiadomieniu, aktualnie obowiązującym. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTYWANIA oraz UJAWNIANIA PRZEZ OŚRODEK INFORMACJI MEDYCZNYCH DOTYCZĄCYCH PACJENTA: Następujące kategorie opisują różne sposoby wykorzystywania i ujawniania przez ośrodek informacji medycznych. Każda kategoria została opatrzona objaśnieniem. Nie są wymienione wszystkie możliwe sposoby wykorzystywania lub ujawniania informacji. Jednak wszystkie pozostałe sposoby, w jakie ośrodek może wykorzystywać i ujawniać informacje medyczne, sklasyfikowane są w jednej z tych kategorii. Leczenie: Informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia pacjentowi leczenia lub świadczenia na jego rzecz usług. Tego rodzaju informacje medyczne mogą być ujawniane lekarzom, pielęgniarkom, technikom lub innym przedstawicielom ośrodka, zaangażowanym w opiekę nad pacjentem w ośrodku. Informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą być również ujawniane studentom medycyny, stażystom oraz rezydentom. Na przykład: Lekarz prowadzący leczenie pacjenta ze złamaną nogą może potrzebować informacji na temat tego, czy chory cierpi na cukrzycę, ponieważ cukrzyca może spowalniać proces zdrowienia. Lekarz może uznać za konieczne powiadomienie dietetyka o cukrzycy pacjenta, aby ten otrzymywał odpowiednio skomponowane posiłki. Różne oddziały ośrodka mogą również wymieniać się informacjami medycznymi na temat pacjenta w celu koordynowania procesu realizacji różnych jego potrzeb, na przykład zaleceń, badań laboratoryjnych czy obrazowania RTG. Ośrodek może również ujawniać informacje medyczne dotyczące pacjenta osobom spoza ośrodka, które mogą uczestniczyć w procesie opieki medycznej po zakończeniu pobytu pacjenta w ośrodku. Do osób takich należą na przykład członkowie rodziny, personel medyczny sprawujący opiekę nad pacjentem w domu lub inni, świadczący usługi będące częścią sprawowanej nad pacjentem opieki. Płatności: Informacje medyczne na temat pacjenta mogą być wykorzystywane i ujawnianie w celu sporządzenia rachunku za leczenie i usługi świadczone w ośrodku oraz pobrania należnej kwoty od pacjenta, firmy ubezpieczeniowej i/lub stron trzecich. Na przykład: Plan ubezpieczenia lub firma ubezpieczeniowa mogą wymagać informacji na temat zakresu opieki medycznej uzyskanej w ośrodku, co umożliwi płatność za operację. Informacje na temat pacjenta mogą być również przekazywane osobie pomagającej w uregulowaniu należności za opiekę medyczną nad pacjentem. Plan ubezpieczenia lub firma ubezpieczeniowa może też potrzebować informacji na temat leczenia, jakie pacjent przechodzi, co ma na celu uzyskanie wstępnej zgody lub ustalenie, czy pokryje ona koszt takiego leczenia. Działania w zakresie opieki medycznej: Informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą być wykorzystywane i ujawniane w celu wykonywania dalszych, codziennych działań ośrodka. Tego rodzaju przypadki wykorzystywania i ujawniania są niezbędne do tego, aby możliwe było prowadzenie działalności ośrodka i monitorowanie jakości opieki sprawowanej wobec pacjentów. Na przykład: Informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą być: 1. Przeglądane i analizowane w celu dokonania oceny leczenia i usług świadczonych przez personel opiekujący się pacjentem; 2. Zestawiane z informacjami na temat innych pacjentów ośrodka w celu ustalenia, czy ośrodek powinien zaoferować usługi dodatkowe, które z usług nie są niezbędne oraz czy pewne nowe sposoby leczenia są skuteczne; 3. Ujawniane lekarzom, pielęgniarkom, technikom i innym przedstawicielom ośrodka w celu dokonywania przeglądu i oceny, jak również w celach edukacyjnych; 4. Ujawniane studentom medycyny, stażystom i rezydentom; 5. Zestawiane z informacjami pochodzącymi z innych ośrodków w celu dokonywania porównań pozwalających na ocenę pracy ośrodka oraz ustaleniu obszarów wymagających poprawy w zakresie oferowanej opieki medycznej i usług. Informacje identyfikujące pacjenta w takim pakiecie informacji medycznych mogą być usuwane, aby inne osoby analizujące jakość i zakres opieki medycznej nie znały danych poszczególnych pacjentów. PG 1 RHC-475 8/11

2 Partnerzy biznesowi: Niektóre usługi świadczone są w naszej organizacji w oparciu o umowy z partnerami biznesowymi. Przykłady obejmują usługi lekarzy pracujących na oddziale ratunkowym i radiologii, niektóre badania laboratoryjne oraz usługi w zakresie kopiowania, z których ośrodek korzysta w celu sporządzenia historii choroby pacjentów. W przypadku, gdy usługi takie są zakontraktowane, ośrodek może ujawniać informacje medyczne na temat pacjentów partnerom biznesowym ośrodka, dzięki czemu mogą oni realizować powierzone im zadania i wystawiać rachunki dla pacjenta lub innego płatnika za wykonane usługi. W celu ochrony informacji medycznych na temat pacjenta partnerzy biznesowi muszą przestrzegać przepisów federalnych, zapewniając w ten sposób właściwą ochronę informacji. Katalog: Ośrodek może umieszczać pewne, ściśle określone informacje na temat pacjenta w katalogu ośrodka w czasie pobytu pacjenta w ośrodku. Zakres takich informacji może obejmować imię i nazwisko, miejsce przebywania w ośrodku, ogólny stan pacjenta (np. dobry, zadowalający) oraz dane na temat wyznania. Informacje tego rodzaju mogą być przekazywane pracownikom administracyjnym i (za wyjątkiem danych na temat wyznania) innym osobom, pytającym o pacjenta z podaniem jego imienia i nazwiska. Jeżeli pacjent nie życzy sobie wprowadzania jego danych do katalogu ośrodka, winien wypełnić formularz rezygnacji, który może uzyskać u pracownika przyjmującego go do ośrodka lub przedstawiciela ośrodka ds. ochrony prywatności. Dane demograficzne: Podczas pobytu pacjenta w ośrodku w raporcie demograficznym mogą znaleźć się jedynie ograniczone informacje na jego temat. Obejmują one imię i nazwisko pacjenta, miejsce jego przebywania w ośrodku, datę przyjęcia i adres. Pracownicy administracyjni: Podczas pobytu pacjenta w ośrodku informacje na jego temat mogą być, po uzyskaniu pisemnej zgody, ujawnione określonemu pracownikowi administracyjnemu. Informacje takie obejmują imię i nazwisko pacjenta, adres i datę przyjęcia do ośrodka. Przypomnienia o wizycie: Informacje medyczne na temat pacjenta mogą być wykorzystywane do skontaktowania się z nim w celu przypomnienia o umówionej wizycie mającej na celu leczenie lub opiekę medyczną w ośrodku. Komunikacja w przyszłości: Istnieje możliwość komunikowania się ośrodka z pacjentem poprzez biuletyny, wiadomości bądź inne środki komunikacji w związku z opcjami leczenia, informacjami dotyczącymi zdrowia, programami zarządzania niepełnosprawnością, programami profilaktyki zdrowotnej lub innymi inicjatywami na szczeblu społeczności, a także działaniami, w których partycypuje ośrodek. Zorganizowana opieka medyczna: Niniejszy ośrodek oraz członkowie personelu medycznego zorganizowali i przedstawiają pacjentowi niniejszy dokument w charakterze powiadomienia dołączonego. Informacje będą udostępniane w zależności od potrzeb w celu przeprowadzenia leczenia, ustalenia kosztów leczenia i sposobów ich pokrycia oraz działań w zakresie opieki medycznej. Lekarze i opiekunowie mogą uzyskiwać dostęp do chronionych informacji na temat zdrowia pacjentów w swoich gabinetach, co pozwala współuczestniczyć w ocenie poprzednio stosowanego leczenia pod kątem jego wpływu na leczenie aktualnie prowadzone. Jednostka stowarzyszona: O ile zaistnieje taka konieczność, podlegające ochronie informacje o stanie zdrowia pacjenta będą udostępnione personelowi lokalnych ośrodków i jednostek w celu przeprowadzenia leczenia, ustalenia kosztów leczenia i sposobów jego pokrycia, a także prowadzenia działań w zakresie opieki medycznej. Opiekunowie w innych ośrodkach mogą uzyskać dostęp do chronionych informacji na temat stanu zdrowia pacjentów w ich lokalizacjach, aby współuczestniczyć w ocenie poprzednio stosowanego leczenia pod kątem jego wpływu na leczenie aktualnie prowadzone. Prosimy o kontakt z przedstawicielem ośrodka ds. ochrony prywatności w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat określonych jednostek objętych jednostką stowarzyszoną. Poszczególne osoby zaangażowane w opiekę nad pacjentem: Za zgodą pacjenta informacje medyczne mogą być ujawniane członkowi rodziny pacjenta, opiekunowi lub innym osobom zaangażowanym w opiekę nad pacjentem. Osoby takie mogą być również informowane o stanie zdrowia pacjenta, o ile pacjent nie wniósł dodatkowych zastrzeżeń w tym zakresie. Ponadto informacje medyczne na temat pacjenta mogą być ujawniane jednostkom ratunkowym działającym na miejscu wypadku bądź katastrofy, dzięki czemu możliwe jest poinformowanie rodziny pacjenta o jego stanie i miejscu przebywania. Badania naukowe: W pewnych okolicznościach informacje medyczne na temat pacjenta mogą być wykorzystywane i ujawniane w celach naukowo-badawczych. Na przykład: Projekt naukowo-badawczy może obejmować porównanie stanu oraz powrotu do zdrowia wszystkich pacjentów, którzy otrzymali pewien lek ze stanem pacjentów, którym w identycznych warunkach aplikowano inny lek. Wszystkie projekty naukowo-badawcze podlegają jednak specjalnym procedurom zatwierdzającym je. Proces ten polega na ocenie proponowanego projektu naukowo-badawczego i wykorzystania w nim informacji medycznych oraz porównywania potrzeb wynikających z projektu oraz życzeń i wymogów pacjentów w zakresie ochrony prywatności dotyczących ich informacji medycznych. Informacje medyczne na temat pacjenta mogą być ujawniane osobom przygotowującym przebieg projektu naukowo-badawczego, co na przykład może pomóc im dobrać pacjentów o określonych potrzebach medycznych, pod warunkiem jednak, że informacje medyczne nie zostaną wyniesione poza ośrodek. W niemal każdym przypadku ośrodek będzie zwracał się z prośbą o wydanie określonej zgody w sytuacjach, w których badacze będą uzyskiwać dostęp do imienia i nazwiska pacjenta, adresu lub innych informacji ujawniających tożsamość pacjenta, który jest lub będzie korzystał z opieki i usług medycznych w ośrodku. Zgodność z przepisami prawa: Informacje medyczne na temat pacjenta będą ujawniane służbom i władzom federalnym, stanowym lub lokalnym, jeśli postawią one taki wymóg, jak również w przypadkach wymaganych przepisami prawa. Spory i procesy sądowe: Jeżeli pacjent jest stroną w sporze lub postępowaniu sądowym, informacje medyczne na jego temat będą ujawnione w odpowiedzi na zarządzenie sądu lub organów administracyjnych, wezwania, wnioski o ujawnienie lub inne, zgodne z prawem procedury uruchamiane przez inną osobę zaangażowaną w spór, pod warunkiem, że ośrodek jest do takiej odpowiedzi zobligowany prawnie. Stosowanie prawa: Informacje medyczne na temat pacjenta zostaną ujawnione w przypadku, gdy zażąda tego urzędnik wymiaru sprawiedliwości: 1. W odpowiedzi na zarządzenie sądu, wezwanie, nakaz sądowy lub tym podobne czynności; 2. W celu ustalenia tożsamości lub miejsca przebywania podejrzanego, uciekiniera, ważnego świadka lub osoby zaginionej; 3. W celu uzyskania informacji o ofierze przestępstwa, jeżeli w pewnych, ściśle określonych okolicznościach ośrodek nie jest w stanie uzyskać zgody pacjenta; 4. W celu przekazania informacji o zgonie, co do którego istnieje podejrzenie lub przekonanie, że nastąpił on wskutek popełnienia przestępstwa; 5. W przypadkach nagłych w celu zgłoszenia popełnienia przestępstwa, podania miejsca popełnienia przestępstwa lub znajdowania się ofiar bądź podania tożsamości, rysopisu lub miejsca przebywania przestępcy. Działania krajowych organów bezpieczeństwa i służb wywiadowczych: Informacje medyczne na temat pacjenta zostaną ujawnione upoważnionym przedstawicielom administracji szczebla federalnego, wywiadu i kontrwywiadu oraz w przypadku innych działań organów bezpieczeństwa, dozwolonych prawem. Działania służb ochrony prezydenta i innych osób: Informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą zostać ujawnione upoważnionym urzędnikom szczebla federalnego, zapewniającym ochronę prezydentowi lub innym upoważnionym do tego osobom i przywódcom obcych państw, jak również prowadzącym śledztwa i postępowanie specjalne. PG 2 RHC-475 8/11

3 Powiadamianie o poważnym zagrożeniu zdrowia lub bezpieczeństwa: Informacje medyczne na temat pacjenta mogą zostać wykorzystane i ujawnione w uzasadnionych przypadkach, w których niezbędne jest zapobieżenie poważnym zagrożeniom w zakresie zdrowia lub bezpieczeństwa innej osoby bądź grupy osób. Jednak informacje pochodzące z takiego ujawnienia mogą być przekazywane wyłącznie osobie zdolnej do zapobieżenia lub współpracującej w zakresie zapobieżenia zagrożeniu. Czynności w zakresie nadzoru służby zdrowia: Informacje na temat pacjenta mogą zostać ujawnione organowi nadzorującemu służbę zdrowia w celu wykonywania czynności dozwolonych prawem. Nadzór taki obejmuje na przykład audyty, postępowania, inspekcje oraz licencjonowanie. Czynności tego rodzaju są niezbędne w celu monitorowania przez rząd systemu opieki zdrowotnej, realizacji programów rządowych i zgodności w zakresie przestrzegania praw obywatelskich. Prywatne organizacje akredytujące: Informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą być wykorzystywane w celu spełnienia wytycznych w zakresie organizacji akredytujących, takich jak JC, NCQA itp. SYTUACJE SZCZEGÓLNE: Donacja organów i tkanek: Jeżeli pacjent jest dawcą organu lub tkanki, informacje medyczne na jego temat mogą być ujawnione organizacjom zajmującym się pozyskiwaniem organów lub przeszczepami organów, w tym oczu, jak również tkanek. Mogą one być też ujawniane bankom dawców organów, jeżeli jest to konieczne do ułatwienia procesu donacji i przeszczepu tkanki bądź organu. Urządzenia medyczne: Numer ubezpieczenia społecznego pacjenta oraz inne wymagane informacje będą ujawnione zgodnie z wymogami prawa federalnego producentom wszelkich urządzeń medycznych, które wszczepiono lub usunięto z ciała pacjenta podczas hospitalizacji oraz jeśli zajdzie taka konieczność, amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków. Tego typu informacje mogą być wykorzystywane do ustalenia miejsca przebywania pacjenta, jeśli będzie on wymagał pomocy w związku z takimi urządzeniami. Armia i weterani wojenni: Jeżeli pacjent jest członkiem sił zbrojnych, informacje medyczne na jego temat mogą być ujawnione na rozkaz przełożonych. Jeżeli pacjent jest członkiem personelu wojskowego obcego państwa, informacje medyczne dotyczące pacjenta mogą być ujawnione odpowiednim władzom wojskowym tego państwa. Odszkodowania pracownicze: Jeżeli pacjent wymaga leczenia związanego z urazem lub obrażeniami odniesionymi podczas wykonywania obowiązków służbowych, ośrodek zobowiązany jest do przedstawienia wyczerpujących informacji, wymaganych prawem stanowym dotyczącym roszczeń pracowniczych o odszkodowanie. Po spełnieniu obowiązujących w danym stanie wymogów i otrzymaniu stosownego wniosku na piśmie ujawnione zostaną wyłącznie te informacje, które dotyczą schorzenia mającego związek z wykonywaną pracą lub urazem odniesionym podczas wykonywania obowiązków służbowych. Zagrożenie zdrowia publicznego: Informacje medyczne na temat pacjenta mogą zostać wykorzystane i ujawnione w celu przeprowadzenia czynności związanych z ochroną zdrowia publicznego. Tego rodzaju czynności i działania zazwyczaj obejmują: 1. Zapobieganie lub kontrolowanie choroby, urazu lub niepełnosprawności; 2. Zgłaszanie urodzeń i zgonów; 3. Zgłaszanie przypadków wykorzystywania lub zaniedbywania dzieci; 4. Zgłaszanie reakcji na leki lub problemów wynikających ze stosowania produktów medycznych; 5. Powiadamianie ludności o wycofaniu produktu medycznego, który może być nadal w użyciu; 6. Powiadamianie osoby, która mogła być narażona na zachorowanie lub u której może dojść do wystąpienia choroby, bądź też która może rozprzestrzeniać chorobę; 7. Powiadamianie właściwych organów rządowych o przekonaniu, że pacjent stał się ofiarą molestowania, wykorzystania, zaniedbania lub przemocy domowej. Ośrodek dokona takiego ujawnienia wyłącznie za zgodą pacjenta lub w przypadkach wymaganych prawem. Koronerzy, specjaliści medycyny sądowej oraz przedsiębiorcy pogrzebowi: Informacje medyczne na temat pacjenta mogą być ujawniane koronerowi lub specjalistom medycyny sądowej. Może na przykład zachodzić konieczność identyfikacji osoby zmarłej lub ustalenia przyczyny zgonu. Ośrodek może również przekazywać informacje medyczne o pacjentach ośrodka przedsiębiorcom pogrzebowym w zakresie niezbędnym do wykonania ich obowiązków. Więźniowie: Jeżeli pacjent jest więźniem zakładu penitencjarnego lub przebywa w zakładzie poprawczym bądź objęty jest nadzorem kuratorskim, ośrodek może ujawniać informacje medyczne na temat pacjenta przedstawicielom zakładu penitencjarnego lub kuratorowi. Takie ujawnienie jest niezbędne w następujących celach: 1. W celu zapewnienia pacjentowi właściwej opieki medycznej przez daną instytucję; 2. W celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pacjenta oraz innych osób; 3. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa zakładu penitencjarnego lub podobnej instytucji. INNE SYTUACJE: Inne przypadki wykorzystywania informacji medycznych: Inne przypadki wykorzystywania i ujawniania informacji medycznych nieuwzględnione w treści niniejszego powiadomienia lub przepisów odnoszących się do niniejszego ośrodka będą każdorazowo wymagały pisemnej zgody pacjenta. Jeżeli pacjent upoważni ośrodek do wykorzystywania lub ujawniania informacji medycznych na swój temat, może cofnąć wydaną zgodę na piśmie w dowolnym momencie. W przypadku cofnięcia zgody nie będzie wykorzystywał ani ujawniał informacji medycznych na temat pacjenta z powodów, dla których wymagana jest pisemna zgoda. Pacjent rozumie, że ośrodek nie może odwołać przypadków ujawnienia już dokonanych za zgodą pacjenta. Pacjent rozumie także, że ośrodek zobowiązany jest do przechowywania rejestrów opieki medycznej, jaką pacjent uzyskał w ośrodku. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCZĄCE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA: Zmiany w treści niniejszego powiadomienia: Ośrodek zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego powiadomienia, a także tego, iż takie zmienione lub zaktualizowane powiadomienie dotyczyć będzie już pozyskanych informacji medycznych, jak również informacji, które ośrodek pozyska w przyszłości. Ośrodek poda do wiadomości aktualną wersję tekstu powiadomienia z dniem wejścia wymienionych w niej warunków w życie. Ponadto w przypadku każdorazowego przyjęcia pacjenta do ośrodka w związku z koniecznością realizacji opieki medycznej/usług medycznych w charakterze pacjenta ambulatoryjnego lub hospitalizowanego ośrodek zaproponuje pacjentowi kopię obowiązującego powiadomienia. Skargi: Pacjent nie poniesie konsekwencji wynikających z faktu złożenia skargi lub zażalenia. Jeżeli pacjent uważa, że jego prawo do prywatności zostało naruszone, może złożyć skargę w ośrodku lub na ręce sekretarza Wydziału Zdrowia i Pomocy Społecznej. Aby złożyć skargę lub zażalenie, pacjent powinien skontaktować się z pracownikiem zajmującym się ochroną prywatności. Wszelkie skargi należy składać na piśmie. PG 3 RHC-475 8/11

4 PRAWA PACJENTA W ODNIESIENIU DO INFORMACJI MEDYCZNYCH: Pacjent ma następujące prawa, które odnoszą się do informacji medycznych przechowywanych na jego temat w ośrodku: '* UWAGA: Wszelkie wnioski należy składać na piśmie w dziale rejestrów medycznych ośrodka. Prawo do sprawdzania i kopiowania: Pacjent ma prawo do sprawdzania i kopiowania informacji medycznych, które mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji na temat rodzaju opieki medycznej, oferowanej pacjentowi. W celu sprawdzenia i skopiowania informacji medycznych lub otrzymania elektronicznej kopii informacji medycznych, które mogą być wykorzystywane do podejmowania decyzji odnoszących się do pacjenta musi on złożyć pisemny wniosek. Jeżeli pacjent wnioskuje o tradycyjne kopie informacji, ośrodek może obciążyć go kosztami kopiowania, wysłania kopii pocztą lub innych czynności lub materiałów, wykonanych bądź zużytych w celu realizacji wniosku pacjenta. Jeżeli ośrodek korzysta z lub utrzymuje elektroniczne rejestry dotyczące informacji medycznych na temat pacjenta, ma on prawo do uzyskania elektronicznej kopii informacji, zgodnie z życzeniem. 1. Pacjent może poprosić ośrodek o przekazanie kopii do innej jednostki lub osoby, którą wyznaczy, pod warunkiem, że dokonany wybór jednostki lub osoby jest zrozumiały, wyraźny i ściśle określony. 2. Ośrodek może pobrać opłatę odpowiadającą kosztom pracy włożonej w dostarczenie kopii elektronicznej. Ośrodek może odmówić spełnienia prośby o możliwość sprawdzenia i skopiowania informacji w pewnych rzadkich przypadkach. Jeżeli pacjentowi odmówiono dostępu do informacji medycznych, może on odwołać się od tej decyzji. Inny licencjonowany lekarz, niebędący osobą odrzucającą wniosek, zostanie wyznaczony przez ośrodek do przeanalizowania wniosku pacjenta oraz powodów odmowy. Ośrodek postąpi zgodnie z decyzją podjętą przez tego lekarza. 1. Licencjonowany lekarz, dokonując profesjonalnej oceny, ustalił, że dostęp, o który ubiega się pacjent, może w uzasadniony sposób zagrażać życiu lub fizycznemu bezpieczeństwu pacjenta lub innej osoby. 2. Chronione informacje na temat zdrowia zawierają odnośniki do innej osoby (o ile nie jest nią lekarz), a licencjonowany lekarz ustalił w toku profesjonalnej oceny, że istnieje prawdopodobieństwo, iż dostęp, o który ubiega się pacjent, może spowodować istotne niebezpieczeństwo grożące tej osobie. 3. Wniosek o dostęp złożył pełnomocnik pacjenta, a licencjonowany lekarz ustalił w toku profesjonalnej oceny, że wydanie takiej osobie zezwolenia na dostęp do informacji medycznych może spowodować istotne niebezpieczeństwo grożące tej lub innej osobie. Prawo do poprawek: Jeżeli pacjent uważa, że informacje medyczne, jakimi dysponuje ośrodek, są niepoprawne bądź niekompletne, może on poprosić ośrodek o dokonanie poprawek w tym zakresie. Pacjent ma prawo do wnioskowania o poprawienie informacji przechowywanych przez lub dla potrzeb ośrodka. Wniosek o poprawkę wymaga formy pisemnej. Pacjent winien przedstawić powód uzasadniający wniosek. Wniosek o dokonanie poprawek zostanie odrzucony, jeżeli: 1. Wniosek nie będzie miał formy pisemnej lub nie znajdzie się w nim powód uzasadniający konieczność wprowadzenia poprawek; 2. Informacje medyczne nie zostały utworzone przez ośrodek, chyba że osoba lub jednostka, która tego dokonała, nie jest już dostępna, aby móc wprowadzić poprawki; 3. Informacje medyczne nie są częścią informacji medycznych przechowywanych przez lub dla potrzeb ośrodka; 4. Informacje medyczne nie są częścią informacji, które pacjent mógłby sprawdzać i kopiować lub 5. Informacje medyczne są dokładne i kompletne. Prawo do uzyskania raportu ujawnień: Pacjent ma prawo wnioskować o raport ujawnień. Jest to lista przypadków ujawnienia informacji medycznych na temat pacjenta dla celów innych niż leczenie, ustalenie i egzekwowanie płatności oraz działania w zakresie opieki medycznej. Aby uzyskać taką listę lub raport ujawnień: 1. Należy złożyć pisemny wniosek: 2. Wniosek musi uwzględniać przedział czasowy nie dłuższy niż sześć lat i nie może dotyczyć dat sprzed 14 kwietnia 2003 roku. 3. We wniosku należy wskazać, w jakiej formie pacjent chce otrzymać listę (np. w formie papierowej, elektronicznej). Pierwsza wnioskowana lista w okresie 12 miesięcy zostanie wydana bezpłatnie. Wydanie dodatkowych list może wiązać się z opłatami pokrywającymi koszty dostarczenia takich list. Ośrodek poinformuje pacjenta o odnośnych kosztach. W tym czasie pacjent będzie miał możliwość wycofania lub zmodyfikowania wniosku przed faktycznym obciążeniem go kosztami. Prawo do wnioskowania o ograniczenia: Pacjent ma prawo do złożenia wniosku o wprowadzenie ograniczenia na informacje medyczne wykorzystywane lub ujawniane przez ośrodek, a dotyczące leczenia, płatności za leczenie oraz działania w zakresie opieki medycznej. Pacjent ma również prawo do złożenia wniosku o nałożenie ograniczeń na informacje medyczne na temat pacjenta, ujawniane przez ośrodek osobie zaangażowanej w opiekę nad pacjentem lub dokonującej płatności za opiekę medyczną świadczoną wobec pacjenta, jak na przykład członkowi rodziny. Aby złożyć wniosek o nałożenie ograniczeń, pacjent winien prośbę taką sporządzić na piśmie. We wniosku należy podać: 1. Rodzaj informacji, których ograniczenie ma dotyczyć; 2. Czy pacjent nakłada ograniczenia na ośrodek w zakresie wykorzystywania informacji, ich ujawniania czy też w obu zakresach; 3. Kogo dotyczą ograniczenia, np. w zakresie ujawniania informacji współmałżonkowi. Pacjent ma również prawo do wnioskowania o nieujawnianie określonej pozycji lub usługi z zakresu świadczeń zdrowotnych planowi ubezpieczenia lub firmie ubezpieczeniowej w celach związanych z regulowaniem płatności lub działaniami w zakresie opieki zdrowotnej. Ośrodek jest zobowiązany do honorowania takiej prośby, jeżeli płatność za pozycję lub usługę zostanie w całości uregulowana przez pacjenta. Ograniczenie to nie znajduje zastosowania w przypadku wykorzystywania bądź ujawniania informacji na temat stanu zdrowia pacjenta związanych z leczeniem. Prawo do wnioskowania o poufny, realizowany w określony sposób lub w określonym miejscu tryb porozumiewania się: Pacjent ma prawo do wnioskowania o poufny tryb porozumiewania się z pacjentem w sprawach medycznych. Na przykład: Pacjent może poprosić o kontaktowanie się z nim wyłącznie w pracy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Aby zgłosić prośbę o poufny tryb kontaktowania się, należy złożyć pisemny wniosek. Ośrodek nie poprosi o podanie powodu złożenia takiej prośby. Dostosujemy się do wszelkich rozsądnych próśb w tym zakresie. Wniosek winien określać sposób i miejsce kontaktowania się z pacjentem. Prawo do posiadania papierowej kopii niniejszego powiadomienia: Pacjent ma prawo do otrzymania kopii niniejszego powiadomienia. Pacjent może zwrócić się do ośrodka z prośbą o przekazanie kopii w dowolnym momencie. Nawet jeżeli pacjent wyraził życzenie otrzymania niniejszej prośby w wersji elektronicznej, zachowuje on nadal prawo do otrzymania tradycyjnej, papierowej kopii niniejszego powiadomienia. PG 4 RHC-475 8/11

5 OFFICE USE ONLY Unable to obtain patient s written acknowledgement because: Patient refused to sign Patient is incapacitated and no responsible party is available prior to discharge Other: PG 5 RHC-475 8/11

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI

SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI SZPITAL CENTRALNEGO STANU CONNECTICUT KOMUNIKAT O ZASADACH PRYWATNOŚCI Dzień wejścia w życie: 14 kwiecień 2003 Poniższy komunikat opisuje w jaki sposób informacje medyczne o tobie lub dotyczące twojego

Bardziej szczegółowo

NYC Health + Hospitals Zasady prywatności

NYC Health + Hospitals Zasady prywatności NYC Health + Hospitals Zasady prywatności Niniejsze Zasady prywatności opisują dopuszczalne sposoby wykorzystywania i ujawniania informacji medycznych o Państwu, a także Państwa możliwości w zakresie uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane

Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane Jakość obsługi i bezpieczeństwo pacjentów Szpitale Uniwersyteckie Coventry i Warwickshire NHS Trust Informacje dla pacjentów: dlaczego placówki NHS pozyskują Państwa dane i jak są one wykorzystywane W

Bardziej szczegółowo

NY Care Information Gateway. Lepsze informacje. Lepszy dostęp. Lepsza opieka.

NY Care Information Gateway. Lepsze informacje. Lepszy dostęp. Lepsza opieka. NY Care Information Gateway Lepsze informacje. Lepszy dostęp. Lepsza opieka. Czym jest NY Care Information Gateway? NY Care Information Gateway utworzono w celu umożliwienia elektronicznego udostępniania

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU BEZ OGRANICZENIA PRAW (Paragraf 37 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

DOKUMENT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Wojskowa Służba Zdrowia (Military Health System) DOKUMENT O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Wchodzi w życie 1 października, 2013 Niniejszy dokument wyjaśnia w jaki sposób informacje o Tobie mogą być wykorzystane

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW

PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW PRZYJĘCIE DO SZPITALA NA PODSTAWIE SZPITALNEGO NAKAZU U Z OGRANICZENIEM PRAW (Paragrafy 37 i 41 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY

PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY PRZYJĘCIE DO SZPITALA W CELU PRZEPROWADZENIA OCENY (Paragraf 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad

Bardziej szczegółowo

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz.

Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Ty i Twoje akta Twoja opieka medyczna W celu zapewnienia najlepszej opieki, konieczne jest zapisanie informacji na Twój temat i temat opieki jaką otrzymujesz. Które informacje zostają zapisane? Następujące

Bardziej szczegółowo

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o :

Ponadto oświadczam, że zostałam/em w sposób wyczerpujący i w języku dla mnie zrozumiałym poinformowana/y o : OŚWIADCZENIE ŚWIADOMA ZGODA NA ZABIEG CHIRURGICZNY LUB LECZENIE Imię i nazwisko pacjenta:... Adres zamieszkania:... Data urodzenia:... Rodzaj planowanego zabiegu operacyjnego:...... Rodzaj planowanego

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa. Twoje prawo wyboru. Używanie i ujawnianie informacji przez nas

Twoje prawa. Twoje prawo wyboru. Używanie i ujawnianie informacji przez nas Wspólne zawiadomienie o zasadach zachowania prywatności Twoje dane. Twoje prawa. Nasz obowiązek. Poniżej znajdują się informacje odnośnie tego, w jaki sposób Twoja dokumentacja medyczna może być używana

Bardziej szczegółowo

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I Dokumentacja medyczna jest udostępniana: 1. Pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości np. dowód osobisty, paszport. 2. Przedstawicielowi

Bardziej szczegółowo

ZATRZYMANIE PACJENTÓW JUŻ PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU

ZATRZYMANIE PACJENTÓW JUŻ PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU ZATRZYMANIE PACJENTÓW JUŻ PRZEBYWAJĄCYCH W SZPITALU (Paragraf 5 punkt 2 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko lekarza prowadzącego

Bardziej szczegółowo

PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW)

PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW) PRZENIESIENIE DO SZPITALA WIĘŹNIA BEZ WYROKU (Z OGRANICZENIEM LUB BEZ OGRANICZENIA PRAW) (Paragraf 48 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS

Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej ulotki. Musisz dokonać wyboru. Elektroniczne Kartoteki Pacjenta w ramach NHS Twoja skrócona kartoteka w razie konieczności udzielenia Ci pomocy medycznej w

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

Zgłaszanie roszczenia

Zgłaszanie roszczenia Zgłaszanie roszczenia Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. Jeśli odniesiesz obrażenia w pracy, zawsze udzielimy Ci pomocy. www.wcb.mb.ca Niniejsza publikacja ma jedynie charakter

Bardziej szczegółowo

C:\Users\dkeene\Desktop\Non discrimantation\notice of Privacy Practices polish.docx strona 1 5

C:\Users\dkeene\Desktop\Non discrimantation\notice of Privacy Practices polish.docx strona 1 5 Poprawione 9/18/13 Zgodnie z wymogami ustawy Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) z 1996 r., poniżej są nasze praktyki dotyczące prywatności. Nasze ogłoszenia praktyki ochrony prywatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO. Podstawy prawne funkcjonowania Stomatologia BEMO DENT CLINIC REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niniejszy regulamin został przyjęty na podstawie art. 24 w zw. Z art 23 ustawy z dnia 15 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, PL WARSZAW12 Adres: 00-968

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA 1 Dział I Prawa Pacjenta Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. z dnia 06.11.2008r. (Dz.U.2009 nr 52, poz.417 z póź.zm.) w rozdziałach II XI określa następujące

Bardziej szczegółowo

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury)

Zasady udostepnienia dokumentacji medycznej przez Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie (wyciąg z procedury) Informacje ogólne 1. Szpital Babińskiego udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta. Wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin. 1. Postanowienia wstępne Dokonując sprzedaży używanych telefonów komórkowych pomagasz chronić nasze środowisko naturalne poprzez bezpieczną zbiórkę materiałów zawierających niebezpieczne dla zdrowia metale ciężkie. Telefony komórkowe

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ. 1. Definicja opieki domowej

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ. 1. Definicja opieki domowej WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ 1. Definicja opieki domowej Opieka domowa polega na świadczeniu usług medycznych i opiekuńczych realizowanych przez zespół medyczny w miejscu pobytu Pacjenta. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych

Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych Regulamin Porządkowy Zespołu Poradni Specjalistycznych I. Charakterystyka 1. Zespół Poradni Specjalistycznych jest jednostką organizacyjną Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, realizującą zadania

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Oświęcimskiego. z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Zarządzenie Nr 4/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

Prawo do dokumentacji medycznej

Prawo do dokumentacji medycznej Prawo do dokumentacji medycznej Art. 23. 1. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. 2. Dane zawarte w dokumentacji

Bardziej szczegółowo

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI Po wypełnieniu prosimy o przesłanie formularza na adres: Genworth Financial, Departament Obsługi Roszczeń, ul. Emilii Plater 53, 12 piętro, 00-113 Warszawa WAŻNE PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAKTYK OCHRONY PRYWATNOŚCI

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRAKTYK OCHRONY PRYWATNOŚCI NINIEJSZE OŚWIADCZENIE OPISUJE, W JAKI SPOSÓB MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE I UJAWNIANE PAŃSTWA DANE MEDYCZNE ORAZ JAK MOŻNA UZYSKAĆ DO NICH DOSTĘP. PROSIMY O ICH DOKŁADNE PRZECZYTANIE. Ośrodek Center of Special

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o zasadach zachowania polityki prywatności (Notice of Privacy Practices) NYU Langone Health. Notice of Privacy Practices

Powiadomienie o zasadach zachowania polityki prywatności (Notice of Privacy Practices) NYU Langone Health. Notice of Privacy Practices () NINIEJSZE POWIADOMIENIE OPISUJE, W JAKI SPOSÓB INFORMACJE MEDYCZNE PACJENTA MOGĄ ZOSTAĆ WYKORZYSTANE I UJAWNIONE, A TAKŻE JAK MOŻNA UZYSKAĆ DO NICH DOSTĘP. NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI

UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI UMOWA DLA OSÓB ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O DZIEŁO ORAZ UPRZYWILEJOWANYCH GOŚCI Aktualna wersja tego formularza jest dostępna pod adresem supplier.intel.com/forms. Starsze wersje tego formularza nie będą przyjmowane.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Ogólne wymagania dotyczące przetwarzania danych 1.1. Przetwarzanie danych oznacza zbieranie, rejestrowanie, organizację, przechowywanie, wprowadzanie zmian, ujawnianie, konsultację,

Bardziej szczegółowo

Udziel nam informacji, byśmy mogli zapewnić Ci lepszą opiekę

Udziel nam informacji, byśmy mogli zapewnić Ci lepszą opiekę Udziel nam informacji, byśmy mogli zapewnić Ci lepszą opiekę Pracownicy służby zdrowia północno-zachodniego Londynu dokładają starań, by zapewnić Ci jak najlepszą opiekę. Odpowiedzialni za Ciebie pracownicy

Bardziej szczegółowo

Karta Praw Pacjenta (wyciąg)

Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Karta Praw Pacjenta (wyciąg) Prawa pacjenta są zbiorem praw, zawartych między innymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z 25 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Bardziej szczegółowo

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz.

- Ustawy o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r. (j.t. z 2002 r. Dz. U. Nr 21, poz. Załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu PRAWA I OBOWIĄZKI PACJENTÓW SZPITALA REJONOWEGO IM. DR. JÓZEFA ROSTKA W RACIBORZU POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O POMOC (OSOBA PEŁNOLETNIA) ULICA KOD POCZTOWY MIEJSCOWOŚĆ NUMER TELEFONU ADRES E - MAIL IMIĘ I NAZWISKO

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 14.03.2014 r. skierowane przez Zleceniodawcę Pana Czesława Misia w dniu 14.03.2014 r. o godzinie 9:27 w ramach abonamentu Lex Secure Twoja Opieka Prawna Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI

Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI Rozdział X WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI LECZNICZYMI 58. 1. Podmiot leczniczy współdziała z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie prawidłowości diagnostyki, leczenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Załącznik do zarządzenia nr 10/2013/2014 z dnia 25 sierpnia 2014 roku INSTRUKCJA postępowania w celu zapobiegania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Rozdział I Podstawy prawne 1. Instrukcję,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE

REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE REGULAMIN PORZĄDKOWY NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ CENTRUM OPIEKI MEDYCZNEJ,,AUTYZM W KOSZALINIE Podstawy prawne funkcjonowania 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej,,Autyzm

Bardziej szczegółowo

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.)

(Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) OPIEKA (Paragraf 7 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983 r.) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Dane opiekuna 2.1 Imię i nazwisko 2.2 Adres 2.3 Nr telefonu: 3. Lokalne władze opieki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEDSZKOLE NR 1 IM. CZESŁAWA JANCZARSKIEGO W WĘGROWIE Cel procedury: Zapewnienie bezpiecznych warunków przebywania dziecka w przedszkolu. Definicja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA oraz WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA w ubezpieczeniach grupowych 1. Prosimy skontaktować się z osobą obsługującą ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Wprowadzenie SĄD NAJWYŻSZY STANU ILLINOIS POLITYKA DOSTĘPNOŚCI SYSTEMU SĄDOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ustawa Americans with Disabilities Act (pol. ustawa o prawach obywateli amerykańskich z niepełnosprawnościami)

Bardziej szczegółowo

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych

Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Obowiązki lekarza, lekarza dentysty wykonującego działalność leczniczą w ramach praktyki zawodowej związane z ochroną danych osobowych Podstawa prawna: - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U.2014.855 z dnia 2014.06.27 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie nadzoru nad nieletnim Na podstawie art. 70e ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY BĘDZIE ROZPATRYWANY WYŁĄCZNIE WTEDY, GDY ZOSTANIE DOŁĄCZONY DO NIEGO KOMPLET WYMAGANYCH DOKUMENTÓW data wysłania wniosku (rok - miesiąc - dzień) IMIĘ I NAZWISKO OSOBY PROSZĄCEJ O

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku REGULAMIN ORGANIZACYJNY Stowarzyszenia na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową Promyk w Giżycku I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin organizacyjny Stowarzyszenia Promyk siedzibą w Giżycku, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI. W Samorządowym Przedszkolu w Laskowej.

REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI. W Samorządowym Przedszkolu w Laskowej. REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI W Samorządowym Przedszkolu w Laskowej. I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 1. Rodzice (opiekunowie prawni) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola,

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA

JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA JEDNOLITY SPOSÓB I TRYB POTWIERDZANIA SKIEROWAŃ NA LECZENIE UZDROWISKOWE W ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o Funduszu należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont

Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN. I Zasady otwierania subkont Zasady otwierania i korzystania z subkont prowadzonych przez Fundację Krok Po Kroku z siedzibą w Oławie. REGULAMIN I Zasady otwierania subkont 1. Otwarcie subkonta jest możliwe tylko na podstawie podpisania

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie

WZÓR. UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie WZÓR UMOWA O STAŻ w ramach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie [pełna nazwa urzędowa instytucji wysyłającej] [pełny adres zarejestrowanej siedziby] dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Pragniemy przybliżyć Państwu prawa pacjenta, przedstawiając wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące pytania.

Pragniemy przybliżyć Państwu prawa pacjenta, przedstawiając wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące pytania. Prawa Pacjenta w aktach prawnych Pragniemy przybliżyć Państwu prawa pacjenta, przedstawiając wybrane najważniejsze zagadnienia i odpowiedzi na nurtujące pytania. Leczenie zgoda i odmowa Pacjent ma prawo

Bardziej szczegółowo

Opieka nad seniorami i dziećmi

Opieka nad seniorami i dziećmi OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OPIEKI DOMOWEJ 1. Definicja opieki domowej Opieka domowa polega na świadczeniu usług medycznych i opiekuńczych realizowanych przez zespół medyczny w miejscu pobytu Pacjenta.

Bardziej szczegółowo

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian

Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Planowane leczenie w Europie dla mieszkańców regionu Lothian Wstęp W niniejszej ulotce wyjaśniamy, jakie leczenie możesz uzyskać, jeśli mieszkasz w regionie Lothian (Edynburg, West Lothian, Midlothian

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego

Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego Zagadnienia prawne w badaniach klinicznych GCPpl 02.02.2017 Prawa i obowiązki uczestnika badania klinicznego Bartosz Lisowski Karol Szczukiewicz Obowiązki uczestnika badania klinicznego Proces uzyskiwania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA. / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej.

KARTA PRAW PACJENTA. / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. KARTA PRAW PACJENTA / w oparciu o Deklarację Praw Pacjenta WHO / I. Wartości ludzkie a funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej. 1. Każdy ma prawo do poszanowania swojej osoby jako osoby ludzkiej. 2. Każdy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r.

Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r. Zarządzenie 1 /2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 04 stycznia 2016r. w sprawie : wprowadzenia procedury dotyczącej zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Staszów z dnia 12 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 72/2015 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Działając na podstawie: - art. 30 ust. 1, art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE

PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE PROCEDURA DOTYCZĄCA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA NR 50 W WARSZAWIE I. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani podać swoje aktualne numery

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów internetowych udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży

Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży Formularz zgłoszenia szkody Koszty rezygnacji z podróży W celu umożliwienia nam szybkiego i właściwego rozpatrzenia roszczenia, prosimy o dokładne wypełnienie załączonego formularza. A Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM:

Tytuł: : Przyjęcie pacjenta do Szpitala tryb planowy w Głównej Izbie Przyjęć. I. PACJENCI PRZYJMOWANI W TRYBIE PLANOWYM: Data obowiązywania: 01.03.2014 r Wydanie: 1 Strona 1 z 4 Cel hospitalizacji: Diagnostyka, zabiegi i leczenie pacjentów. Zakres: Dotyczy przyjęcia chorego do Szpitala i przekazania do odpowiedniego oddziału.

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego. Żłobka i Przedszkola Kraina Malucha w Krubinie.

REGULAMIN. Przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego. Żłobka i Przedszkola Kraina Malucha w Krubinie. REGULAMIN Przyprowadzania i odbierania dziecka z Niepublicznego Żłobka i Przedszkola Kraina Malucha w Krubinie. 1. Cel procedury Celem niniejszej procedury jest zapewnienie dziecku bezpiecznych warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta. Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PROGRAMY EDUKACYJNE DLA PACJENTÓW 12.10.2012r. Temat: Prawa Pacjenta Pełnomocnik ds. praw pacjenta mgr Katarzyna Serek PRAWA PACJENTA Prawa pacjenta są zbiorem praw przysługujących pacjentowi z tytułu

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Robert Kwaśnica Rektor z jednej strony i Umowa finansowa pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+ Rok 2014/2015 Nr / 2014-2015/Wyjazdy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA, PL WROCLAW14

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Nr 1 W PRZYPADKU NAGŁYCH STANÓW CHOROBOWYCH U UCZNIÓW

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Nr 1 W PRZYPADKU NAGŁYCH STANÓW CHOROBOWYCH U UCZNIÓW PROCEDURA POSTĘPOWANIA Nr 1 W PRZYPADKU NAGŁYCH STANÓW CHOROBOWYCH U UCZNIÓW SOSW Ziemięcice Na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2006r., Nr.97, poz. 674 ze zmianami)

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 333/10 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 6 października 2010 r. INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ PROCEDURA NR 3.1 TYTUŁ: DOSTĘP DO INFORMACJI Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE

WNIOSEK SKAZANEGO o udzielenie przerwy w wykonaniu kary ograniczenia wolności UZASADNIENIE WZÓR NR 105 WNIOSEK O UDZIELENIE PRZERWY W WYKONANIU KARY OGRANICZENIA WOLNOŚCI Wałbrzych, 8 września 2008 r. Do Sądu Rejonowego Wydział II Karny w Wałbrzychu Skazany: Edward Biłograj, Zakład Karny w Świdnicy

Bardziej szczegółowo

UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK DO ZATRZYMANIA W SZPITALU OSOBY HOSPITALIZOWANEJ I LECZONEJ W ZWIĄZKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK DO ZATRZYMANIA W SZPITALU OSOBY HOSPITALIZOWANEJ I LECZONEJ W ZWIĄZKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UPRAWNIENIA PIELĘGNIAREK DO ZATRZYMANIA W SZPITALU OSOBY HOSPITALIZOWANEJ I LECZONEJ W ZWIĄZKU Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI (Paragraf 5 punkt 4 Ustawy o zdrowiu psychicznym [Mental Health Act 1983] z 1983

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie szkody na osobie... 1.Imię, nazwisko /nazwa/: b) Data powstania szkody (dzień-miesiąc-rok, godzina): ...

Zgłoszenie szkody na osobie... 1.Imię, nazwisko /nazwa/: b) Data powstania szkody (dzień-miesiąc-rok, godzina): ... Urząd Miejski w Kowarach 58-530 Kowary ul. 1-go Maja 1a Zgłoszenie szkody na osobie... 1.Imię, nazwisko /nazwa/:... a) Adres zamieszkania /siedziba:...... b) Data powstania szkody (dzień-miesiąc-rok, godzina):...

Bardziej szczegółowo

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE

DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DRUGA OPINIA MEDYCZNA INTER PARTNER ASSISTANCE DLACZEGO DRUGA OPINIA MEDYCZNA? Coraz częściej pacjenci oraz ich rodziny poszukują informacji o przyczynach chorób oraz sposobach ich leczenia w różnych źródłach.

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą ubezpieczenia Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2009 r.

Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2009 r. Zarządzenie Nr 11/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Podmiotu leczniczego prowadzonego przez przedsiębiorcę Bożenę Maciek-Haściło prowadzącego działalność leczniczą Przychodnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: Wydanie: P... 1 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Strona: 1 DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i

Bardziej szczegółowo

Regulamin Porządkowy

Regulamin Porządkowy Regulamin Porządkowy Podstawy prawne funkcjonowania 1 ATP FED Ośrodek Leczenia Skoliozy i Fizjoterapii (dalej zwany Ośrodkiem) działa w ramach firmy ATP FED Tomasz Śliwiński z siedzibą i adresem w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ PRZEZ STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE,,KLINIKA PRAWA W KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W BYDGOSZCZY Rozdział I Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady świadczenia pomocy

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania z dzieckiem chorym Podstawa prawna:

Procedury postępowania z dzieckiem chorym Podstawa prawna: Procedury postępowania z dzieckiem chorym Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 ze zm.), Art.5 ust.7 pkt 1 oraz art.1 ust.1 pkt 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 5

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 5 Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola Strona 1 z 5 PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA I. PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 1. Dzieci są przyprowadzane

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH 1.9.2016 C 321/1 V (Ogłoszenia) INNE AKTY EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Decyzja Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich przyjmująca przepisy wykonawcze (2016/C 321/01) Artykuł 1 Definicje Do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH (CZĄSTKOWYCH) W MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH PRZEZ LEKARZY ZATRUDNIONYCH W INNYM PODMIOCIE LECZNICZYM

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY obowiązuje od 28 marca 2014 roku Procedura obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji

Bardziej szczegółowo

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą

zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa za granicą W celu szybkiego i sprawnego rozpatrzenia roszczenia prosimy o dokładne wypełnienie poniższego formularza i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Brzesku. Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog

SPZOZ w Brzesku. Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog 1 SPZOZ w Brzesku Zespół Poradni Specjalistycznych Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych lek. med. Barbara Wawryka specjalista neurolog Do zadań Zespołu Poradni Specjalistycznych należy udzielanie

Bardziej szczegółowo

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE APROBATY SKIEROWAŃ POD WZGLĘDEM CELOWOŚCI LECZENIA UZDROWISKOWEGO ALBO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ

ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE APROBATY SKIEROWAŃ POD WZGLĘDEM CELOWOŚCI LECZENIA UZDROWISKOWEGO ALBO REHABILITACJI UZDROWISKOWEJ Łódź, dn. 1 grudnia 2017 r. ZATWIERDZIŁ: ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaniem udzielenia zamówienia, w odniesieniu, do którego nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową

LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Data: LOYOLA UNIVERSITY MEDICAL CENTER Wniosek o pomoc finansową Dziękujemy za wybranie usług Loyola University Medical Center w zakresie opieki zdrowotnej. W celu sprawdzenia, czy kwalifikują się Państwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA

Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA I. Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Centrum Medycznego CEUTICA 1. Centrum Medyczne CEUTICA, zwane dalej Centrum Medyczne CEUTICA jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo