E k s p e r t R a d z i D o m i e s z k i i z a s a d y i c h s t o s o w a n i a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "E k s p e r t R a d z i D o m i e s z k i i z a s a d y i c h s t o s o w a n i a"

Transkrypt

1 E k s p e r t R a d z i D o m i e s z k i i z a s a d y i c h s t o s o w a n i a Spis treści I Rodzaje domieszek str. 2 a) Jakiego typu domieszki do betonu są dostępne w ofercie CEMEX? b) Jak prowadzona jest sprzedaż domieszek do betonu? Czy można je zakupid oddzielnie czy gotowy cement z daną domieszką? c) Na jakiej stronie internetowej mogę poczytad o domieszkach firmy Cemex? II Stosowanie str. 3 a) Czy ekonomiczne jest stosowanie domieszek? b) Czy można stosowad więcej niż jedną domieszkę do cementu? c) Czy do każdego typu cementu można stosowad domieszki? Jak określid, która domieszka do którego cementu? d) Ile procent masy cementu może stanowid domieszka do niego dodawana? III Uzyskane właściwości betonu str. 4 a) Czy domieszki mają wpływ na trwałośd betonu? Mam wątpliwości czy przypadkiem nie powodują obniżenia jego parametrów, szczególnie domieszka przeciwmrozowa? b) W jakiej najniższej temperaturze domieszki przeciwmrozowe pozwalają na wylewanie i wiązanie betonu? IV Beton zrobiony bez domieszek str. 5 a) Czy są jakieś prace, do których można nie dodawad domieszki? b) Czy jeżeli nie była dodana domieszka do betonu, to czy są takie produkty, które np. można położyd na powierzchnię muru np. na podmurówkę ogrodzenia, które się łuszczy? Strona 1 z 5

2 Jakiego typu domieszki do betonu są dostępne w ofercie CEMEX? Domieszki do betonu (i zapraw) z oferty CEMEX Polska można usystematyzowad następująco: Domieszki uplastyczniające (plastyfikatory) Domieszki upłynniające (superplastyfikatory) Domieszki napowietrzające oraz napowietrzająco / stabilizujące Domieszki opóźniające wiązanie Domieszki przyspieszające wiązanie Domieszki do zapraw Poza domieszkami modyfikującymi właściwości mieszanki oraz stwardniałego betonu posiadamy w ofercie: Preparaty do pielęgnacji betonu Środki czyszczące i antyadhezyjne Rodzaje domieszek Jak prowadzona jest sprzedaż domieszek do betonu? Czy można je zakupid oddzielnie czy gotowy cement z daną domieszką? Domieszki jest to odrębny produkt oferty CEMEX Polska. Domieszki nie są przyporządkowane do danego cementu. Oznacza to, że rodzaj stosowanej domieszki dobieramy wg własnej potrzeby w celu uzyskania pożądanych właściwości mieszanki (lub stwardniałego betonu). Na jakiej stronie internetowej mogę poczytad o domieszkach firmy Cemex? Strona na której znajduje się informacje o domieszkach firmy CEMEX to: Strona 2 z 5

3 Stosowanie Czy ekonomiczne jest stosowanie domieszek? Przez pojęcie "ekonomiczne" najczęściej mamy na myśli po prostu koszt wyprodukowania 1m3 betonu. Wprowadzenie domieszek do produkcji pomimo wdrożenia dodatkowego materiału do mieszanki betonowej pozwala w większości przypadków na takie zoptymalizowanie składu, że ostateczny efekt, jaki uzyskujemy to poprawa wielu właściwości zarówno mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu przy niższym a przynajmniej niezmienionym koszcie wytworzenia 1m3. Tam gdzie domieszki są już stosowane warto rozważyd optymalizacje receptur pod kątem stosowania nowych domieszek z uwagi np. na ulepszoną efektywnośd. Podsumowując: TAK - warto stosowad domieszki również ze względów ekonomicznych Czy można stosowad więcej niż jedną domieszkę do cementu? Takie układy domieszek są stosowane np. w przypadku betonów mrozoodpornych. Aby uzyskad odpowiednią urabialnośd mieszanki należy zastosowad np. superplastyfikator z domieszką napowietrzającą. Innym przykładem może byd transport mieszanki na duże odległości gdzie oprócz plastyfikatora czy superplastyfikatora stosujemy domieszki opóźniające wiązanie. Warto jednak przed wdrożeniem takiego układu do produkcji wykonad próby laboratoryjne lub przemysłowe w celu ustalenia rodzaju stosowanych domieszek oraz ich dozy. Czy do każdego typu cementu można stosowad domieszki? Jak określid która domieszka do którego cementu? Do każdego rodzaju cementu można stosowad domieszki. Zachowanie się domieszek a wyrażając się bardziej precyzyjnie uzyskiwany efekt płynący z zastosowania danej domieszki będzie inny w zależności od zastosowanego cementu. Dlatego najlepszą drogą do sprawdzenia synergii układu cement - domieszka jest wykonanie próby laboratoryjnej. Ile procent masy cementu może stanowid domieszka do niego dodawana? Maksymalnie zgodnie z normą możemy zastosowad domieszki w ilości nie większej niż 5% m.c. Jest to bardzo duży zapas ponieważ w przypadku klasycznego betonu towarowego do mieszanki dodajemy domieszkę w ilości 0,3-0,9 %. W przypadku stosowania kombinacji domieszek lub betonów specjalnych może byd to ilośd sięgająca poziomu 1,5-2,5 %. Strona 3 z 5

4 Uzyskane właściwości betonu Czy domieszki mają wpływ na trwałośd betonu? Mam wątpliwości czy przypadkiem nie powodują obniżenia jego parametrów, szczególnie domieszka przeciwmrozowa? Domieszki mają pozytywny wpływ na trwałośd betonu głównie poprzez możliwośd sterowania jego koocowymi właściwościami za pomocą wskaźnika wodno - cementowego (ilośd wody w mieszance w stosunku do ilości cementu). Przed wdrożeniem każdej domieszki do produkcji należy zapoznad się z jej kartą techniczną w której znajdziemy informację np. o dopuszczalnym przez producenta zakresie dozowania. Domieszka przeciwmrozowa nie powoduje pogorszenia właściwości betonu. Warto jednak wcześniej sprawdzid jej działanie z danym cementem w celu określenia optymalnej dozy ponieważ może się okazad, że zastosowanie zbyt dużej dozy tego typu domieszki spowoduje zdecydowane podniesienie kosztów produkcji bez uzyskania pożądanego efektu (znaczącego podniesienia wytrzymałości wczesnej). W jakiej najniższej temperaturze domieszki przeciwmrozowe pozwalają na wylewanie i wiązanie betonu? Odpowiem na to pytanie w następujący sposób: Nie ma czegoś takiego jak domieszka przeciwmrozowa. Domieszki stosowane w okresach obniżonych temperatur typu są związkami chemicznymi przyspieszającymi wiązanie lub twardnienie. Dodatkowym ich działaniem jest obniżanie temperatury zamarzania wody. Zgodnie z pkt Normy PN-EN temperatura betonu w momencie dostarczenia na miejsce zabudowy nie powinna byd niższa niż + 5 st C. Aby proces wiązania betonu przebiegał bez zakłóceo konieczne jest zapewnienie takich warunków, aby nie doszło do zamarznięcia wody znajdującej się w świeżej mieszance betonowej. Stosujemy w takich warunkach pielęgnację betonu polegającą na zakrywaniu betonowanych elementów np. plandekami i nagrzewaniu powietrza dmuchawami. Domieszki przeciwmrozowe wspomagają mieszankę betonową poprzez głównie podniesienie ciepła hydratacji cementu, co ma za zadanie zwiększyd dynamikę narastania wytrzymałości w bardzo ważnym początkowym okresie wiązania betonu. Z tego typu domieszką beton szybciej uzyskuje wytrzymałośd zapewniającą mu odpornośd na działanie temperatur poniżej 0 st. C. Podsumowując: Nie można powiedzied, że w temp. np. -10 st. C nie można produkowad czy zabudowad betonu. Jeżeli tylko dany producent betonu jest w stanie wyprodukowad mieszankę w warunkach zimowych i dostarczyd ją na budowę (z założeniem minimum +5 st C) to najważniejsze staje się utrzymanie dodatniej temperatury przez cały czas pielęgnacji betonu. Strona 4 z 5

5 Beton zrobiony bez domieszek Czy są jakieś prace, do których można nie dodawad domieszki? Nie słyszałem, aby kiedyś dodawali domieszki, a nawet teraz niektórzy fachowcy nie są przekonani do domieszek - bo to chemia i nie trzeba i że np. się nie opłaca. Jest to całkowicie błędne podejście do tematu betonu i stosowania domieszek. Co do stosowania domieszek w przeszłości polecam artykuł pt. Zastosowanie domieszek umieszczony na naszej stronie w zakładce domieszki / warto wiedzied. Trwałośd betonu zależy w dużej mierze od ilości wody w mieszance. Im więcej wody użyte do produkcji w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji tym bardziej porowaty beton uzyskujemy. Zwiększona porowatośd to mniejsza odpornośd na działanie mrozu i środków odladzających. Stosując wyłącznie wodę, jako czynnik tworzący konsystencję zmuszeni jesteśmy do stosowania większej ilości cementu, aby np. uzyskad projektowaną wytrzymałośd na ściskanie. Jeżeli mówimy o braku ekonomii, czyli generowaniu kosztów to jest to odpowiedniejsze w tym przypadku. Wielokrotnie spotykałem się z producentami, którzy początkowo byli nastawieni sceptycznie do tematu domieszek. Aktualnie zdecydowana większośd z nich z powodzeniem stosuje domieszki. Zostali zauważeni i docenieni w rynku, jako dostawca betonu dobrej jakości. Sami potwierdzają, że wprowadzenie domieszek przyniosło same korzyści - zarówno pod względem jakości, jak i finansowe. Czy jeżeli nie była dodana domieszka do betonu, to czy są takie produkty, które np. można położyd na powierzchnię muru np. na podmurówkę ogrodzenia, które się łuszczy? Łuszczenie powierzchni betonu spowodowane może byd brakiem pielęgnacji betonu podczas wysokich letnich temperatur kiedy woda z mieszanki odparowuje z górnych warstw betonu i brakuje jej do pełnej hydratacji cementu. Powodem łuszczenia może byd uszkodzenie betonu przez zamarzającą wodę (wysoka porowatośd betonu na skutek wysokiego współczynnika w/c). Oba przypadki łączy często jeden wspólny mianownik a mianowicie wysoki stosunek w/c spowodowany właśnie brakiem domieszki redukującej ilośd wody w mieszance. Sposób naprawy: Wszystko zależy od stopnia uszkodzenia. Jeżeli beton odspaja się na dużą głębokośd pozostaje skucie podmurówki i wylanie betonu od nowa. Jeżeli jest to złuszczenie powierzchniowe możliwe jest usunięcie luźnej warstwy, zagruntowanie np. preparatem CX- G880 a następnie odtworzenie powierzchni np. za pomocą zaprawy wyrównawczej CX-Z730 (oba produkty dostępne w ofercie CEMEX Polska). Strona 5 z 5

WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH

WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK nr 1 (105) 1998 BUILDING RESEARCH INSTITUTE (ITB) - QUARTERLY No 1 (105) 1998 Hanna Jóźwiak* WYKONYWANIE BETONU W WARUNKACH OBNIŻONYCH TEMPERATUR Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH. Spis treści: 1. Podstawy robót betoniarskich. 1.1. Wprowadzenie. Pytania i polecenia

WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH. Spis treści: 1. Podstawy robót betoniarskich. 1.1. Wprowadzenie. Pytania i polecenia WYKONYWANIE MIESZANEK BETONOWYCH Spis treści: 1. Podstawy robót betoniarskich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Dokumentacja projektowa i podstawowe normy dotyczące robót betoniarskich 1.2.1. Projekt budowlany i

Bardziej szczegółowo

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek

PIELĘGNACJA BETONU. dr inż. Grzegorz Bajorek PIELĘGNACJA BETONU dr inż. Grzegorz Bajorek Centrum Technologiczne Budownictwa przy Politechnice Rzeszowskiej Politechnika Rzeszowska - Katedra Konstrukcji Budowlanych 163 WYMAGANIA PROJEKTANTA (SPECYFIKUJĄCEGO):

Bardziej szczegółowo

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM )

Specjalista od trwałych betonów. Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42,5 N HSR/NA CHEŁM ) Nowy produkt w ofercie CEMEX Polska cement specjalny HSR KONSTRUKTOR (CEM I 42, N HSR/NA CHEŁM ) Ulotka HSR_montage:Makieta 1 4/1/10 2:11 PM Strona 2 początek [min] koniec [min] Czas wiązania Stałość objętości

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO D.04.06.01. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013.

Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013. Materiały budowlane : spoiwa, kruszywa, zaprawy, betony : ćwiczenia laboratoryjne / ElŜbieta Gantner, Wojciech Chojczak. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 9 1. SPOIWA POWIETRZNE (E. Gantner) 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO

WPŁYW DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO WPŁYW DOMIESZEK REDUKUJĄCYCH ILOŚĆ WODY ZAROBOWEJ NA WŁAŚCIWOŚCI BETONU WYSOKOWARTOŚCIOWEGO Małgorzata Woleń, Łukasz Turostowski, Agnieszka Grzybowska 1, Łukasz Mrozik 1. WPROWADZENIE Betony wysokowartościowe

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji

Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Rodzaj i jakość spoiw a trwałość i bezpieczeństwo konstrukcji Artur Łagosz Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Rodzaje spoiw - cementów oferowanych na

Bardziej szczegółowo

DOMIESZKI DO BETONU. Jak beton ma mieć klasę to trzeba go zmieszać z Atlasem

DOMIESZKI DO BETONU. Jak beton ma mieć klasę to trzeba go zmieszać z Atlasem DOMIESZKI DO BETONU Jak beton ma mieć klasę to trzeba go zmieszać z Atlasem 2017 DOMIESZKI DO BETONU Szanowni Państwo! Czas szybko płynie. ATLAS już od ponad dwóch lat jest obecny na rynku domieszek do

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX przy realizacji projektu:.................................................................................................. - 1 - SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania... 3 2. Materiały... 3 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Zaczyny i zaprawy budowlane

Zaczyny i zaprawy budowlane Zaczyny budowlane to mieszanina spoiw lub lepiszczz wodą. Rozróżnia się zaczyny: wapienne, gipsowe, cementowe, zawiesiny gliniane. Spoiwa charakteryzują się aktywnością chemiczną. Lepiszcza twardnieją

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: http://pl.fotolia.com/ KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek betonowych 1 6 Wykonywanie, przechowywanie i transport zapraw i mieszanek

Bardziej szczegółowo

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie

BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH. 1. Wprowadzenie XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Damian Dziuk 1 Łukasz Burcon 2 Mirosław Saferna 3 BADANIA POLIGONOWE BETONÓW WYKONANYCH Z CEMENTÓW NAPOWIETRZAJĄCYCH 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej

Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Możliwości zastosowania frakcjonowanych UPS w produkcji prefabrykatów inżynieryjno-technicznych infrastruktury drogowej Grzegorz Łój Seminarium: Innowacyjne rozwiązania w wykorzystaniu ubocznych produktów

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU

WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Budownictwo 19 Alina Pietrzak WPŁYW DOMIESZEK NAPOWIETRZAJĄCYCH NA WYBRANE PARAMETRY MIESZANKI BETONOWEJ I BETONU Wprowadzenie Beton to materiał konstrukcyjny o bardzo specyficznym charakterze. Z jednej

Bardziej szczegółowo

DOMIESZKI DO BETONU. Jak beton ma mieć klasę to trzeba go zmieszać z Atlasem

DOMIESZKI DO BETONU. Jak beton ma mieć klasę to trzeba go zmieszać z Atlasem DOMIESZKI DO BETONU Jak beton ma mieć klasę to trzeba go zmieszać z Atlasem 2016/2017 Szanowni Państwo! Z wielką przyjemnością i zadowoleniem, w imieniu całego zespołu Pionu Domieszek do Betonu, przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny indeks produktów

Alfabetyczny indeks produktów DOMIESZKI DO BETONU Domieszki do betonu Szeroka gama domieszek do produkcji betonu oferuje najlepsze rozwiązania w podejmowaniu właściwych decyzji w standardowej produkcji betonu, jak i w innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4403 W TURZYN DŁUGOSIODŁO OSTROŁEKA W MIEJSCOWOŚCI BLOCHY D A. D a POBDUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO

BUDOWA DROGI POWIATOWEJ 4403 W TURZYN DŁUGOSIODŁO OSTROŁEKA W MIEJSCOWOŚCI BLOCHY D A. D a POBDUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. Wstęp D.04.06.01.a POBDUDOWA ZASADNICZA Z BETONU CEMENTOWEGO 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej ST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON ADMIX SPIS TREŚCI 1. Zakres stosowania 2. Materiały 2.1. Ogólna charakterystyka techniczna środka 2.2. Stosowanie środka Penetron ADMIX 3. Sprzęt 4. Składowanie

Bardziej szczegółowo

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15

Etap II. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/15 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH

11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11. Przebieg obróbki cieplnej prefabrykatów betonowych 1 11. PRZEBIEG OBRÓBKI CIEPLNEJ PREFABRYKATÓW BETONOWYCH 11.1. Schemat obróbki cieplnej betonu i konsekwencje z niego wynikające W rozdziale 6 wskazano

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ;

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: ; SPECYFIKACJA TECHNICZNA KONSTRUKCJE BETONOWE KOD CPV: 45262210-6; 45262311-4 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH

POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH POPIÓŁ LOTNY SKŁADNIKIEM BETONU MASYWNEGO NA FUNDAMENTY NOWYCH BLOKÓW ENERGETYCZNYCH Autorzy: Zbigniew Giergiczny Maciej Batog Artur Golda XXIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA POPIOŁY Z ENERGETYKI Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski

Mrozoodporność betonu i. obniżonych temperatur. Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Mrozoodporność betonu i betonowanie w okresie obniżonych temperatur Autorzy: Mateusz Stępczak Kamil Laskowski Okres obniżonych temperatur Z doświadczenia wynika, że szkodliwy wpływ zamrożenia młodego betonu,

Bardziej szczegółowo

ST 01 - ROBOTY BETONOWE

ST 01 - ROBOTY BETONOWE ST 01 - ROBOTY BETONOWE KOD CPV 45262300 4 Betonowanie 45262350 9 Betonowanie bez zbrojenia 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BETONOWE (ST-03.00) Kod CPV 45231300-8 43 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157

BUDOWA DROGI POŻAROWEJ DO BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 39 PRZY UL. ADM. JÓZEFA UNRUGA 88 GDYNIA ETAP 1 157 GDYNIA ETAP 1 157 D-10.01.01 PRZESTAWIENIE BRAMKI 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z związanych z przestawieniem

Bardziej szczegółowo

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST BETON MROZOODPORNY?

CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST BETON MROZOODPORNY? CZYM TAK NAPRAWDĘ JEST BETON MROZOODPORNY? dr inż. Grzegorz Łój Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Technologii Materiałów Budowlanych 139 ODDZIAŁYWANIE CZYNNIKÓW EKSPLOATACYJNYCH I KONSTRUKCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU. Bełchatów 2015

XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU. Bełchatów 2015 XVI KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA REOLOGIA W TECHNOLOGII BETONU Bełchatów 2015 Janusz Szwabowski 1 CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU INNOWACYJNE CEMENTY NAPOWIETRZAJĄCE BETON Projekt finansowany przez Narodowe

Bardziej szczegółowo

Zaprawy i mieszanki betonowe

Zaprawy i mieszanki betonowe Źródło: www.fotolia.com KURS Zaprawy i mieszanki betonowe MODUŁ Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych 1 4 Projektowanie zapraw i mieszanek betonowych Mimo ogromnego rozwoju narzędzi i metod służących

Bardziej szczegółowo

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego

CEMENT. Cementy do produkcji betonu. towarowego CEMENT TM Cementy do produkcji betonu towarowego Beton do konkretnych zastosowań Oczekiwania w stosunku do stwardniałego betonu, jak i świeżej mieszanki zmieniają się w zależności od ich przeznaczenia.

Bardziej szczegółowo

beton samozagęszczalny str. 1 e2

beton samozagęszczalny str. 1 e2 beton samozagęszczalny str. 1 e2 Beton samozagęszczalny (beton SCC z ang. self-compacting concrete) jest to beton o specjalnych właściwościach mieszanki betonowej. Beton SCC posiada zdolność do rozpływu

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane w1/w2 - opis przedmiotu

Materiały budowlane w1/w2 - opis przedmiotu Materiały budowlane w1/w2 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Materiały budowlane w1/w2 Kod przedmiotu 06.4-WI-BUDP-Mat budw1/w2-s16 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury

Bardziej szczegółowo

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2

SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH. Cement portlandzki CEM I całkowita zawartość alkaliów Na 2 SKŁADNIKI BETONU W ŚWIETLE WYMAGAŃ OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH (ost) GDDKiA str. 1 A5 W 2013r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wprowadziła do stosowania nowe Ogólne Specyfikacje Techniczne

Bardziej szczegółowo

WYTRZYMAŁOŚĆ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA ZAPRAW MODYFIKOWANYCH DOMIESZKAMI PRZYSPIESZAJĄCYMI TWARDNIENIE

WYTRZYMAŁOŚĆ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA ZAPRAW MODYFIKOWANYCH DOMIESZKAMI PRZYSPIESZAJĄCYMI TWARDNIENIE Budownictwo 22 DOI: 10.17512/znb.2016.1.26 Jan Pizoń 1, Beata Łaźniewska-Piekarczyk 1 WYTRZYMAŁOŚĆ KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWA ZAPRAW MODYFIKOWANYCH DOMIESZKAMI PRZYSPIESZAJĄCYMI TWARDNIENIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBOIRU ROBÓT konstrukcje betonowe CPV-45262311-4 betonowanie konstrukcji SST-03.00 specyfikacja sporządzona w oparciu o system SEKOspec licencja

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań

Plan prezentacji. Podsumowanie. - wnioski i obserwacje z przeprowadzonych badań Plan prezentacji Część ogólna wprowadzenie do tematu - rola polimerowych modyfikatorów spoiw mineralnych - korzyści ze stosowania domieszek polimerowych do zapraw i betonów - rodzaje stosowanych obecnie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D MAŁA ARCHITEKTURA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA MAŁA ARCHITEKTURA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE

D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE Nawierzchnie betonowe D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA ZATOKI AUTOBUSOWE 1. WSTĘP 1.1. PRZEDMIOT SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

7. WYKONYWANIE MONOLITYCZNYCH ROBÓT BETONOWYCH W WARUNKACH NISKICH TEMPERATUR

7. WYKONYWANIE MONOLITYCZNYCH ROBÓT BETONOWYCH W WARUNKACH NISKICH TEMPERATUR 7. Wykonywanie monolitycznych robót betonowych w warunkach niskich temperatur 1 7. WYKONYWANIE MONOLITYCZNYCH ROBÓT BETONOWYCH W WARUNKACH NISKICH TEMPERATUR 7.1.Zjawiska powstające w betonie w wyniku

Bardziej szczegółowo

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy

DROGI i AUTOSTRADY. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy. Nawierzchnie betonowe Beton nawierzchniowy DROGI i AUTOSTRADY Dr inŝ. Jacek Alenowicz Jakość betonu jest definiowana pod względem: Łatwości wbudowania, Wytrzymałości, Trwałości. Beton (mieszanka betonowa) musi być zaprojektowany optymalnie ze względu

Bardziej szczegółowo

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37

11.4. Warunki transportu i magazynowania spoiw mineralnych Zasady oznaczania cech technicznych spoiw mineralnych 37 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 11 11.1. Klasyfikacja 11 11.2. Spoiwa powietrzne 11 11.2.1. Wiadomości wstępne 11 11.2.2. Wapno budowlane 12 11.2.3. Spoiwa siarczanowe 18 11.2.4. Spoiwo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Beton samozagęszczalny

Beton samozagęszczalny Do betonu tradycyjnego Do betonu samozagęszczalnego Pracujemy obecnie Takie bywają efekty Tak moża pracować Beton tradycyjny Obniżenie kosztów betonu wyprodukowanego Zmniejszenie ilości wody nawet o 40%

Bardziej szczegółowo

Zaprawa M-38 to produkt jednoskładnikowy na bazie cementu specjalnego MPz, z dodatkiem plastyfikatora, o uziarnieniu do 4mm.

Zaprawa M-38 to produkt jednoskładnikowy na bazie cementu specjalnego MPz, z dodatkiem plastyfikatora, o uziarnieniu do 4mm. 1. Informacje ogólne Zaprawa M-38 przeznaczone jest w inŝynierii komunikacyjnej do wykonywania napraw i reprofilacji konstrukcji betonowych, Ŝelbetowych i spręŝonych, w tym w szczególności prac naprawczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH M.13.01.05. BETON USTROJU NIOSĄCEGO KLASY B30 W ELEMENTACH O GRUBOŚCI < 60 cm 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2900617 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 23.09.2013 13766514.7

Bardziej szczegółowo

Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Technika betonu towarowego Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Definicja betonu towarowego wg krajowej normy branżowej BN-78/6736-02: Beton

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI

PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYCH ORAZ ICH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU WYTRZYMAŁOŚCI Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym 2(10) 2012, s. 29-6 Jacek HALBINIAK Politechnika zęstochowska PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONÓW Z DODATKIEM POPIOŁÓW LOTNYH ORAZ IH WPŁYW NA TEMPO PRZYROSTU

Bardziej szczegółowo

Etap I. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/96

Etap I. Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/96 Analiza wybranych właściwości mieszanki betonowej i betonu 1/96 INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD BETONU 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 80 tel. sekr.: (0 22) 811 14 40, fax: (0 22) 811 17 92 www.ibdim.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11

SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE Klasyfikacja Spoiwa powietrzne...11 SPIS TRE ŚCI ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE..............................11 11.1. Klasyfikacja..............................................11 11.2. Spoiwa powietrzne.........................................11

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Zakres stosowania Specyfikacji technicznej

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Zakres stosowania Specyfikacji technicznej D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( w skrócie ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE

BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE BETONY WYSOKOWARTOŚCIOWE DEFINICJA BWW BWW jest betonem, w którym jedna lub kilka cech charakterystycznych w porównaniu do betonu zwykłego uległa udoskonaleniu wskutek odpowiedniego doboru rodzaju oraz

Bardziej szczegółowo

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski.

Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Materiały budowlane. T. 2, Wyroby ze spoiwami mineralnymi i organicznymi / Edward Szymański, Michał Bołtryk, Grzegorz Orzepowski. Białystok, 2015 Spis treści ROZDZIAŁ 11 MINERALNE SPOIWA BUDOWLANE 13 11.1.

Bardziej szczegółowo

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91

Zakład Projektowania Dróg i Mostów TWZI 91 BETON NIEKONSTRUKCYJNY M.13.02.00 M.13.02.02 BETON NIEKONSTRUKCYJNY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

ST-K.13 Roboty betonowe i żelbetowe.

ST-K.13 Roboty betonowe i żelbetowe. ST-K.13 Roboty betonowe i żelbetowe. Spis treści 1. WSTĘP...3 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...3 1.2. Zakres stosowania ST...3 1.3. Określenia podstawowe...3 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót...4

Bardziej szczegółowo

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM

M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM M 13.02.00 BETON NIEKONSTRUKCYJNY W OBIEKCIE MOSTOWYM SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...6 4. TRANSPORT...7 5. WYKONANIE ROBÓT...7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...8 7. OBMIAR ROBÓT...10

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Roboty betonowe cz 2 wykład 6

Podstawy technologii i organizacji robót budowlanych. Roboty betonowe cz 2 wykład 6 Podstawy technologii i organizacji robót budowlanych Roboty betonowe cz 2 wykład 6 Roboty betonowe Systemy pomp do betonu zasadniczo różnią się między sobą: - ilością segmentów z jakich składa się pompa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO 49 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE ROBÓT... 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO B-20

PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO B-20 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.02 CPV 45233320-8 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO B-20 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON

Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON III KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA AWARIE.REMONTY. MOINITORING SIECI WOD-KAN 28-29 marca 2012, Hotel Echo, Cedzyna Zagęszczony grunt bez wibracji czyli mieszanki wypełniające GRUNTON Piotr Karbownik CEMEX

Bardziej szczegółowo

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONÓW

DOMIESZKI I DODATKI DO BETONÓW Temat specjalny DOMIESZKI I DODATKI DO BETONÓW tekst: MARIA SZRUBA, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Dzięki stosowaniu domieszek chemicznych, w tym superplastyfikatorów, polikarboksylatów czy ultrasuperplastyfikatorów,

Bardziej szczegółowo

Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu

Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu Zbigniew Giergiczny Albin Garbacik Wojciech Drożdż Tomasz Baran Nowa koncepcja kształtowania mrozoodporności betonu NEW CONCEPT OF CREATING OF CONCRETE FROST RESISTANCE Streszczenie W polskich warunkach

Bardziej szczegółowo

DOMIESZKI CHEMICZNE I DODATKI MODYFIKUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI BETONU

DOMIESZKI CHEMICZNE I DODATKI MODYFIKUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI BETONU Temat specjalny DOMIESZKI CHEMICZNE I DODATKI MODYFIKUJĄCE WŁAŚCIWOŚCI BETONU tekst: MARIA SZRUBA, Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne Ile korzyści daje stosowanie domieszek do betonu? Nie sposób ich wszystkich

Bardziej szczegółowo

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji

BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji BETONOWANIE OBIEKTÓW MASYWNYCH Przykłady realizacji Aldona Wcisło, Daniel Owsiak Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o. 39 BUDOWA MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ Dziennik budowy: 12.07.2011 Rozpoczęcie prac przygotowawczych

Bardziej szczegółowo

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego

Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Nowoczesna Infrastruktura Podziemna Brzeg, 5.04.2006 Beton nowoczesny i trwały materiał dla budownictwa podziemnego Zbigniew Giergiczny Dział Doradztwa Technologicznego Zakres prezentacji 1. Czym jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-04.06.01b. PODBUDOWA Z BETONU SZYBKOSPRAWNEGO C30/37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. ST-04.06.01b. PODBUDOWA Z BETONU SZYBKOSPRAWNEGO C30/37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04.06.01b. PODBUDOWA Z BETONU SZYBKOSPRAWNEGO C30/37 1 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2

Spis treści. Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 Spis treści Przedmowa... XV Przedmowa do wydania trzeciego... XVI Symbole i skróty... 2 1. WPROWADZENIE... 4 1.1. Rys historyczny rozwoju betonu... 5 1.2. Ważniejsze określenia... 8 1.3. Postępowanie w

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 121 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

BETON BETON BETON BETON BETON BETON

BETON BETON BETON BETON BETON BETON PODZIAŁ ÓW LEKKI Y LEKKIE KRUSZYWOWE ZWYKŁY Y CIĘŻKIE Y SPECJALNE Y KOMPOZYTOWE LEKKI KOMÓRKOWY Y WODOSZCZELNE Y ODPORNE NA ŚCIERANIE Wydaje się rzeczywiście możliwe traktowanie betonu tak, jakby był odtworzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY B 20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY B 20 SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO KLASY B 20 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

BETON 26/01/2017. BETON podstawowe terminy i określenia wg PN-EN BETON BETON. BETON klasyfikacja

BETON 26/01/2017. BETON podstawowe terminy i określenia wg PN-EN BETON BETON. BETON klasyfikacja Beton materiał powstały ze zmieszania cementu, wody, kruszywa grubego i drobnego oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. Mieszanka betonowa

Bardziej szczegółowo

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte

Knauf buduje. zaufanie. Systemy budowlane 02/2009. Knauf Gładź gipsowa. Systemy budowlane. Knauf Bauprodukte Systemy budowlane 02/2009 Knauf Gładź gipsowa Systemy budowlane 02/2009 Systemy budowlane Knauf Bauprodukte 1 Knauf buduje Jesteśmy producentem profesjonalnych materiałów z sektora chemii budowlanej. Nasze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH STOSOWANIA MIESZANEK GRS. 1. Informacje ogólne

INFORMACJA O WARUNKACH STOSOWANIA MIESZANEK GRS. 1. Informacje ogólne 1. Informacje ogólne Zaprawa GRS-4 stosowana jest do wypełniania powierzchni ubytków w konstrukcjach betonowych oraz napraw konstrukcji betonowych takich jak: mosty, wiadukty, tunele, ściany oporowe i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D KRAWĘŻNIKI BETONOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. D.05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy nawierzchni z mieszanki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości betonu w budynku, który uległ katastrofie w wyniku przemrożenia betonu

Ocena jakości betonu w budynku, który uległ katastrofie w wyniku przemrożenia betonu Ocena jakości betonu w budynku, który uległ katastrofie w wyniku przemrożenia betonu Prof. dr hab. inż. Andrzej M. Brandt, doc. dr hab. inż. Michał A. Glinicki, Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY KATEDRA KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH I TECHNOLOGII BETONU Autorzy: imię i nazwisko WPŁYW POPIOŁÓW LOTNYCH NA WYBRANE

Bardziej szczegółowo

212A BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ

212A BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ Co to jest pielęgnacja betonu! Pod pojęciem pielęgnacji betonu rozumiemy zespół czynności, których celem jest wspomaganie procesu hydratacji cementu. Polegają one na kontrolowaniu temperatury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B20. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej,

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B20. Budowa ulic: Ogrodowej, Anny Jabłonowskiej, Jabłoniowej, Sadowej, 115 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.06.01 PODBUDOWA Z BETONU B20 116 1. WSTĘP 117 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

D b

D b WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH b 45233000-9 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 1. Wstęp 1.1.Przedmiot

Bardziej szczegółowo

D NAWIERZCHNIA BETONOWA

D NAWIERZCHNIA BETONOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 05.03.04 NAWIERZCHNIA BETONOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Autorzy : Andrzej Makowski - Budimex S.A. Marek Bonk - Bosta Beton Sp. z o.o. Andrzej Wilczyński - Sika Poland Sp. z o.o.

Autorzy : Andrzej Makowski - Budimex S.A. Marek Bonk - Bosta Beton Sp. z o.o. Andrzej Wilczyński - Sika Poland Sp. z o.o. Autorzy : Andrzej Makowski - Budimex S.A. Marek Bonk - Bosta Beton Sp. z o.o. Andrzej Wilczyński - Sika Poland Sp. z o.o. Tytuł: Zastosowanie nowatorskich rozwiązań technologii betonu w budownictwie komunikacyjnym

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu składu zapraw na ich wybrane właściwości. Impact assessment the mortars composition on their selected properties.

Ocena wpływu składu zapraw na ich wybrane właściwości. Impact assessment the mortars composition on their selected properties. Dr inż. Małgorzata Lenart Politechnika Krakowska Ocena wpływu składu zapraw na ich wybrane właściwości. Impact assessment the mortars composition on their selected properties. Streszczenie Trwałość realizowanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D SPECYFIKACJA TECHNICZNA KRAWĘŻNIKI BETONOWE D-08.01.01 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem

Bardziej szczegółowo

Przedmowa XV Przedmowa do wydania trzeciego XVI Symbole i skróty 2 1. Wprowadzenie Spoiwo

Przedmowa XV Przedmowa do wydania trzeciego XVI Symbole i skróty 2 1. Wprowadzenie Spoiwo Spis treści Przedmowa Przedmowa do wydania trzeciego Symbole i skróty 2 1. Wprowadzenie 4 1.1. Rys historyczny rozwoju betonu 5 1.2. Ważniejsze określenia 8 1.3. Postępowanie w robotach betonowych 8 1.4.

Bardziej szczegółowo

EKOR 45. SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm

EKOR 45. SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm EKOR 45 SZYBKOSPRAWNA ZAPRAWA WYRÓWNAWCZO-KORYGUJĄCA DO BETONU I ŻELBETU do stosowania w warstwie o grubości od 5 do 30mm Wytrzymałość na ściskanie: minimum 10MPa po 24 godzinach ponad 30MPa po 28 dniach

Bardziej szczegółowo

SUPERPLASTYFIKATORY NA BAZIE POLIKARBOKSYLATÓW (HYPERPLASTYFIKATORY) DO BETONÓW I ZAPRAW STACHEMENT 2000 STACHEMENT 2020 STACHEMENT 2050

SUPERPLASTYFIKATORY NA BAZIE POLIKARBOKSYLATÓW (HYPERPLASTYFIKATORY) DO BETONÓW I ZAPRAW STACHEMENT 2000 STACHEMENT 2020 STACHEMENT 2050 SUPERPLASTYFIKATORY NA BAZIE POLIKARBOKSYLATÓW (HYPERPLASTYFIKATORY) DO BETONÓW I ZAPRAW STACHEMENT 2000 STACHEMENT 2020 STACHEMENT 2050 STACHEMENT 2060 STACHEMENT 752 STACHEMENT 770 Superplastyfikator

Bardziej szczegółowo

U N O T E O B -REMEDIUM.PL I D

U N O T E O B -REMEDIUM.PL I D DOMIESZKI DOMIESZKI DO DO BETONU BETONU Nasze realizacje Most drogowy w ciągu drogi 1069R w miejscowości KUSZE na rzece BOROWINA. Roboty w 2015r realizowała firma MOSTY TARNOBRZEG. Beton z domieszką POLIMENT-A

Bardziej szczegółowo

Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB

Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB Szkolenia organizowane przez Zakład Betonu ITB Instytut Techniki Budowlanej Zakład Betonu ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa tel. (22) 57 96 217 I Laborant w laboratorium betonu i kruszyw Zagadnienia omawiane

Bardziej szczegółowo

Domieszka do zapraw. napowietrzająca CEMPLASTUŚ. uplastyczniająconapowietrzająca. żywica naftalenowa, wodny roztwór związków powierzchniowo-czynnych

Domieszka do zapraw. napowietrzająca CEMPLASTUŚ. uplastyczniająconapowietrzająca. żywica naftalenowa, wodny roztwór związków powierzchniowo-czynnych Plastyfikator do betonów ARPLAST do zapraw uplastyczniająconapowietrzająca CEMPLASTUŚ POLIMENT-P 301 Producent war-remedium Sp. z o.o. war-remedium Sp. z o.o. war-remedium Sp. z o.o. Typ domieszki : i

Bardziej szczegółowo

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA

CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA CEMENT W INŻYNIERII KOMUNIKACYJNEJ W ŚWIETLE WYMAGAŃ OST GDDKiA Dariusz Bocheńczyk Lafarge Cement S.A. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2007-2013 SZKOLENIA DLA WNIOSKODAWCÓW: 2 NABÓR OCENA PROJEKTÓW sierpieo 2011 1 PROCEDURA OCENY WNIOSKÓW KROK PO KROKU: KROK 3: DECYZJA O PRZYZNANIU

Bardziej szczegółowo

Podbudowa z betonu cementowego

Podbudowa z betonu cementowego Specyfikacje Techniczne STWiORB D.04.06.01 D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Specyfikacja techniczna D.04.06.01 Podbudowa z betonu cementowego odnosi się do wykonania

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjne zapisy w specyfikacjach oraz błędy w wykonawstwie i robotach budowlanych uwagi i przykłady praktyczne

Kontrowersyjne zapisy w specyfikacjach oraz błędy w wykonawstwie i robotach budowlanych uwagi i przykłady praktyczne Kontrowersyjne zapisy w specyfikacjach oraz błędy w wykonawstwie i robotach budowlanych uwagi i przykłady praktyczne Skąd pomysł prezentacji? - Ponad 70% absolwentów Wydziałów Budownictwa trafia do pracy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO (KOD CPV D-07.04.06.02)

WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO (KOD CPV D-07.04.06.02) WYKONANIE PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO (KOD CPV D-07.04.06.02) Strona 1 1 Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Specyfikacje Techniczne 33 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.03 ROBOTY BETONOWE Specyfikacje Techniczne 34 ST-01.03 ROBOTY BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak dr inż. Paweł Szymański Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska. Streszczenie

Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak dr inż. Paweł Szymański Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska. Streszczenie Prof. dr hab. inż. Józef Jasiczak dr inż. Paweł Szymański Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Wczesny skurcz betonu o zmiennym wskaźniku w/c, modyfikowanym domieszkami chemicznymi i dodatkami

Bardziej szczegółowo