HSEQ podstawowy element międzynarodowej kultury BIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HSEQ podstawowy element międzynarodowej kultury BIS"

Transkrypt

1 Solutions for Industrial Services Hala 1, stoisko 501 Informacje Bilfinger Berger Industrial Services AG dla klientów biznesowych, partnerów i grupy przedsiębiorstw Wydanie 2/2008 Przerzucanie mostów do USA Wysoki na prawie 200 metrów łuk półkolisty w St. Louis (Missouri), tak zwany Gateway Arch w Jefferson National Expansion Memorial, posiada symboliczne znaczenie także dla BIS AG. To miasto nad Mississippi, niegdyś brama na zachód, w którym od początku tego roku mieści się główna siedziba dwóch nowych spółek serwisowych, jest również symbolem zwiększonego zaangażowania w Ameryce Północnej. Już pół roku później przedsiębiorstwo to rozpoczęło budowę nowej Division North America i intensyfikowanie biznesu w USA poprzez przejęcie Tepsco w Houston/Teksas (strona 3). ARTYKUŁ REDAKCYJNY HSEQ podstawowy element międzynarodowej kultury BIS HSEQ jak żaden inny temat to w naszej branży istotne kryterium zróżnicowania. Health, Safety i Environment wyznaczają nowe międzynarodowe standardy poczucia odpowiedzialności. W tej wymagającej dużej ilości personelu branży szczególne znaczenie przypada przede wszystkim ochronie pracy. Prowokacyjnie można stwierdzić: gdy jednostka nie jest ważna dla przedsiębiorstwa, wtedy traci ono wszelką wiarygodność. A takiemu przedsiębiorstwu nie wierzy się wtedy również, że faktycznie oferuje ono Quality, począwszy od jakości produktów i usług po jakość procesów biznesowych. HSEQ czyni różnicę między przedsiębiorstwem z najwyższej półki a innymi, które można dowolnie zastępować. Nasze ofensywne działanie na rzecz HSEQ jest w związku z tym zorientowane w równym stopniu do wewnątrz jak i na zewnątrz. Do wewnątrz, ponieważ tylko razem ze wszystkimi, którzy pracują dla nas i z nami, możemy osiągnąć to, o czym jesteśmy przekonani: możliwe jest zero wypadków, zero incydentów, zero szkód. A na zewnątrz, ponieważ pozwalamy się mierzyć według międzynarodowych standardów po wynikach naszych wysiłków. To odpowiada naszemu pojmowaniu wiarygodności i tego oczekują także od nas nasi klienci. Thomas Töpfer CEO spółki BIS AG We wszystkich dziedzinach przemysłu rosną wymagania wobec ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zapewnienia wysokiej jakości. Wszystko to kryje się za znanym angloamerykańskim skrótem HSEQ. Dla Bilfinger Berger Industrial Services AG (BIS AG) i jej pracowników temat ten ma elementarne znaczenie w końcu chodzi tu o to, aby nikt nie odniósł obrażeń i szkód przy pracy. Dla klientów BIS AG temat HSEQ to ważny wskaźnik niezawodności i jakości. Ofensywa HSEQ ma trwale uwrażliwić świadomość wszystkich pracowników na ten ambitny cel. Przesłanie jest jasne i klarowne: Zero is possible. BIS. Believe In Safety. Wszystkie spółki, wszystkie działy i wszyscy pracownicy koncernu BIS są wezwani do współdziałania w nowej ofensywie HSEQ pod dewizą: Zapobiegamy wypadkom, zanieczyszczaniu środowiska i szkodom materialnym. Przy praktycznej realizacji na pierwszy plan siłą rzeczy wysuwa się temat bezpieczeństwa, nie zapominając jednocześnie o tym, że dla przedsiębiorstwa i dla wszystkich jego operacyjnych jednostek równie ważne jest przestrzeganie wysokich standardów jakości. Zero is possible! BIS. Believe In Safety. Zapobiegamy wypadkom, obciążeniu dla środowiska i szkodom materialnym. Znaczne postępy dokonane przez BIS w ubiegłych latach przy redukcji częstości wypadków wskaźnik 1,0 dla częstości wypadków za rok 2003 maleje w roku 2007 do 0,6 to dla koncernu nie powód, aby spocząć na laurach. Wymaga tego nie tylko odpowiedzialność za zdrowie i życie pracowników w procesie roboczym, gdyż bardzo dobry bilans jakości i bezpieczeństwa również dla wielu klientów stał się istotnym kryterium decyzyjnym przy udzielaniu zleceń. Karta HSEQ stałym towarzyszem Kluczowe elementy nowej ofensywy HSEQ to umocnienie pozycji Centralnego Działu Technicznego/HSEQ 2007 oraz wdrożona w tym roku kompleksowa karta HSEQ. Jest ona podstawą dla przestrzegania zdefiniowanych standardów bezpieczeństwa takich jak SCC (Safety Certificate Contractors), OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series), ISO 9001 oraz ISO Do tego należą zróżnicowany system komunikacji i sprawozdawczość, procesy stałej racjonalizacji oraz wysoki poziom uwagi i odpowiedzialności kadry menedżerskiej. Osobisty egzemplarz karty HSEQ, której zasady przedstawiono na kolejnych stronach, otrzymują w praktycznym formacie notatnika w objaśnionej postaci wszyscy pracownicy na całym świecie w łącznej liczbie W ten sposób temat HSEQ staje się stałym towarzyszem każdego z nich. Oprócz tego silniejszą świadomość bezpieczeństwa na wszystkich poziomach koncernu zapewniają liczne dalsze działania HSEQ. To między innymi wiele kampanii organizowanych z własnej inicjatywy w spółkach BIS, sieci HSEQ Networks oraz utworzenie wewnętrznego zespołu audytującego. Zoptymalizowana sprawozdawczość udostępnia na bieżąco po każdym kwartale raporty wypadkowe. Od tego roku włączeni są w to również podwykonawcy. Opracowane wspólnie z kontrolingiem narzędzie raportowania znacznie redukuje nakłady związane ze zbieraniem danych i ich oceną. Poza tym średnioterminowo mają być rejestrowane nie tylko wypadki podlegające obowiązkowi zgłoszenia, lecz również sytuacje niebezpieczne. Opłacalność inwestycji Także w przyszłości koncern BIS zamierza ciągle badać i optymalizować wszelkie działania HESQ. Wysoki nakład pracy nie oznacza koniecznie większych kosztów. Wręcz przeciwnie. Koszty, które wynikają ze spowodowanej wypadkiem absencji pracownika, są znacznie wyższe, podkreśla Tobias Zaers, dyrektor Centralnego Działu Technicznego/HSEQ. Oprócz tego wypadki nie zdarzają się tak po prostu. Zawsze mają jakąś przyczynę. Wcześniejsze identyfikowanie i usuwanie tych przyczyn zdecydowanie przyczynia się do zapobiegania wypadkom a tym samym do mniejszych kosztów. (Strony 4/5) SPIS TREŚCI BIS Academy kształcenie i dokształcanie pod jednym dachem Atrakcyjna promocja serwisu przemysłowego na jubileusz miasta 2 Przejęcia wzmacniają pozycję na europejskim rynku 3 Przykład kompleksowego dokształcania 6 Jednolita strategia ERP Kontrola bezpieczeństwa IT 7 Aktualne zlecenia 8 Modernizacja elektrowni 9 Gigantyczny projekt offshore Rozbudowa walcowni zimnej w rekordowym czasie 10 Przestój remontowy 2008 w Leunie Czysta woda dla Renu 11 Sterylna technika Frankfurt Höchst BIS na targach Maintain

2 2 Chrzest dla BIS Academy Przewaga konkurencyjna w planowym rozwoju personelu Intensywny rozwój personelu w Bilfinger Berger Industrial Services odzwierciedla wiodącą pozycję koncernu w tej wciąż jeszcze młodej branży. Od początku 2008 BIS Academy zapewnia różnorodne oferty podnoszenia kwalifikacji pracowników. Pod dachem tej wirtualnej akademii szkolenia i dokształcania kadr wszystkie działanie są stale udoskonalane i wzajemnie się zazębiają. Priorytet ma przy tym nastawienie na specyficzne potrzeby pracowników. Nasza koncepcja rozwoju personelu opiera się na zasadzie trwałego zabezpieczania konkurencyjności koncernu BIS przez stałe, selektywne i zorientowane na potrzeby doskonalenie umiejętności naszych pracowników na wszystkich szczeblach, podkreśla prezes zarządu, Thomas Töpfer. Aby zapewnić planowe kształcenie i dokształcanie personelu, zdefiniowano grupy docelowe obejmujące szczebel dyrekcji, młodej kadry menedżerskiej (Junior Management), kierowników projektów i kierowników budów oraz pracowników fizycznych. Do tych grup docelowych kierowane są oferty kształcenia i dokształcania, tak aby w spektrum programowym mogli odnaleźć się wszyscy pracownicy. Dostępne są zarówno centralne oferty holdingu dla wszystkich spółek BIS, jak również zdecentralizowane działania w lokalnych jednostkach. Od tego roku różnorodne działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników zostały koncepcyjnie i merytorycznie zebrane pod jednym dachem BIS Academy. Centralną częścią składową tej akademii jest Junior Management Team, który już od 2001 roku stał się ważnym elementem wspierania młodych kadr menedżerskich i jest dostosowany do High Potentials - pracowników o wysokim potencjale. Do tego dochodzą różne, także międzynarodowe programy stażowe, opracowane m. in. specjalnie dla absolwentów technicznych studiów, przygotowujące do zadań przy kierowaniu projektami. Kolejnym ważnym punktem jest długofalowa kooperacja z Saksońską Akademią Zawodową przy Państwowej Akademii w Lipsku, która została uzgodniona na początku tego roku i oprócz finansowego wsparcia docentury przewiduje również fachową pomoc dla kierunku Service Engineering. W tej inicjatywie kształcenia kadr koncern BIS AG podejmuje się faktycznie roli prekursora. H istotę Sieci dla transferu know-how Znakomicie sprawdziły się także sieci BIS Networks. Networks, zwane również Communities of Practice, czyli wspólnotami praktyków, są platformami aktywnego współkształtowania wymiany wiedzy w konkretnych tematach. Sieci te są wykorzystywane jako miejsca praktycznego zarządzania wiedzą ( Best Practice Sharing ) i są dalej rozbudowywane. Intensywna internacjonalizacja odzwierciedla się w praktykowanym wielonarodowym dialogu i interkulturowej współpracy. Nowe centrum konferencyjne holdingu jest przy tym wykorzystywane jako miejsce nauczania i miejsce tworzenia sieci, w którym na różnych seminariach i zajęciach spotykają się menedżerowie i pracownicy. Żywy proces Do szerokiego spektrum działań na rzecz rozwoju personelu ma zostać odpowiednio rozbudowany wewnątrzfirmowy zespół trenerów. W Junior Management Team już od dawna każdy trening odbywa się z udziałem członków zarządu, dyrektorów dywizji lub centralnych działów i przedstawicieli lokalnych spółek. Celem jest poszerzenie kompleksowej wiedzy specjalistów w koncernie BIS, a przede wszystkim wyszkolenie nowej młodej kadry zgodnie z mottem: z praktyki dla praktyki. Także na ten rok jest przewidziane wprowadzenie systemu e-learning. Oprócz konwencjonalnego nauczania w ramach zajęć na miejscu mają być intensywniej wykorzystywane możliwości mediów elektronicznych do dalszego podnoszenia kwalifikacji. W temacie Corporate Compliance już na jesieni będą mogły dokształcać się w Niemczech odnośne grupy docelowe korzystając ze specjalnych programów nauczania online poprzez Intranet. Oprócz tego niedługo wprowadzony zostanie e-learning także w takim ważnym temacie jak HSEQ. E-learning jest metodą efektywną pod względem czasu i kosztów i wychodzi bardzo naprzeciw naszej zdecentralizowanej strukturze koncernu, opowiada Michael Schmitz, dyrektor Działu Rozwoju Personelu. Prawdziwe partnerstwo Wszystkie oferty podnoszenia kwalifikacji w BIS AG, organizowane centralnie lub decentralnie, są ściśle uzgadniane z kadrą zarządzającą i osobami odpowiedzialnymi za personel w lokalnych spółkach. W ten sposób zapewnia się ukierunkowanie ofert na potrzeby pracowników. Innowa- Health Zdrowie Zdrowie to dobro najwyższe. Dlatego widzimy tutaj naszą szczególną odpowiedzialność. HSEQ nie jest deklaracją intencji, lecz przesłaniem: zapobiegamy wypadkom, obciążeniu dla środowiska i szkodom materialnym. Dlatego w firmie BIS wyznajemy zasadę: Believe In Safety. Ochrona indywidualnego bezpieczeństwa stanowi naszego rozumienia bezpieczeństwa. Stała przestroga HSEQ to kwestia nastawienia i stałych przekonań. Wszyscy są odpowiedzialni za HSEQ od dyrekcji po każdego pojedynczego pracownika na każdym z poziomów i w każdej jednostce organizacyjnej. Efektywne świadczenia HSEQ mają duże znaczenie dla każdej osoby i stanowią added value dla firmy i jej klientów. cyjność podejścia pozwala przy tym umacniać ważne czynniki sukcesu BIS AG, a mianowicie międzynarodowe nastawienie i wysoki stopień zdecentralizowanych kompetencji decyzyjnych. Obecnie BIS AG pracuje nad kooperacją z Open University Business School, fakultetem brytyjskiego Open University (OU). OU to jeden z wiodących na świecie Distance Learning Universities należący do niewielkiej liczby Business Schools, których program MBA posiada potrójną akredytację ważnych międzynarodowych instytutów. Razem z Centre for Continuing Professional Learning and Development na Open University Business School opracowujemy dostosowane do naszych potrzeb specjalne kursu szkoleniowe, które przewidują także możliwość uzyskania tytułu MBA w ramach międzynarodowych studiów zaocznych, wyjaśnia Michael Schmitz. Zalety takiego podejścia są Spółka BIS AG, od 25 lat z główną siedzibą w Monachium, na 850-lecie tego miasta zaangażowała się jako Premium Partner, aby zwiększyć swą rozpoznawalność jako atrakcyjnego pracodawcy. Z tym celem przedsiębiorstwo przyłączyło się do inicjatywy na rzecz zatrudnienia pt. 850 talentów dla Monachium, uruchomiło akcję 850 rowerów dla Monachium i uczestniczyło w lipcowym staromiejskim festynie Altstadtringfest informując w obrazowy sposób o swym spektrum kompleksowych usług przemysłowych. Festyn w centrum miasta był jednym z kulminacyjnych punktów podczas obchodów tego jubileuszu. Na stoisku o powierzchni 150 m 2 z przyciągającą wzrok i zachęcającą do wejścia wieżą, spółka BIS AG atrakcyjnie promowała przez weekend serwis przemysłowy. Do odwiedzenia stoiska zapraszały duże zdjęcia prezentujące świat produkcji przemysłowej. Zwiedzający mogli odkryć tu serwis przemysłowy jako świat pracy otwierający interesujące perspektywy zawodowe. Z szerokiego spektrum usług przedsiębiorstwa pod mottem Widoki spojrzenia odkrycia zaprezentowano przykładowe branże rusztowań w postaci dziesięciometrowej wieży, budowy rurociągów poprzez grę-układankę oraz izolacji poprzez zastosowanie materiałów izolacyjnych jako mebli do siedzenia. oczywiste: pracownicy BIS mają okazję stosować praktycznie na miejscu, w swoich spółkach, wiedzę nabywaną podczas studiów towarzyszących pracy zawodowej, tworzyć międzynarodowe sieci na poziomie BIS oraz zdobyć kwalifikacje uznawane na całym świecie. Wszystko to gwarantuje dalszy wysoki poziom rozwoju personelu w BIS AG. To bardzo ważne, zwłaszcza w tak młodej a jednocześnie tak bardzo dynamicznej i innowacyjnej branży jak serwis przemysłowy, jest przekonany Thomas Töpfer. W ten sposób ofensywnie walczymy z coraz większym deficytem fachowców. Jednocześnie poprzez nasze działania kwalifikacyjne możemy przyczynić się do kształcenia i dokształcania kadr w tej branży podnosząc przez to jej atrakcyjność, podkreśla prezes. Na zorganizowanym w centrum Monachium jubileuszowym festynie na 850-lecie miasta prawdziwym magnesem dla publiczności okazała się wieża BIS AG, na którą mogli wchodzić zwiedzający. Reklama dla BIS i serwisu przemysłowego Atrakcyjna promocja Sympatycznie zrealizowano również tematy termografii podczerwieni przez pokazanie na monitorze ciepłoty ciała podczas jazdy na rowerze oraz technicznej ochrony dźwiękowej, której skuteczność ilustrowała kabina dźwiękoszczelna. Fascynujące dla bardziej wysportowanych gości był temat utrzymania ruchu na platformie wiertniczej tutaj mogli sprawdzić swe siły w prawie rzeczywistych warunkach z wykorzystaniem wyposażenia wspinaczkowego. Wysoka pozycja, jaką zajmuje bezpieczeństwo pracy jak jest to generalnie w serwisie przemysłowym na platformie offshore znalazła swój wyraz w specjalnej trójwymiarowej grze. Takim miksem z elementów zabawy, zmysłowych wrażeń i informacji udało się zainteresować technicznymi zawodami także młodych gości. Bardzo dobrze przez media i opinię publiczną przyjęta została również inicjatywa na rzecz zatrudnienia, w której monachijskie przedsiębiorstwa wspólnie zobowiązały się do zatrudnienia pracowników przynajmniej w liczbie równej jubileuszowi, oraz akcja rowerowa, podczas której rozdano w prezencie 850 rowerów BIS. Odbywało się to w większości w ramach partnerstw medialnych, lecz również w postaci darowizny dla fundacji społecznej miasta na rzecz potrzebujących. Rowerami otrzymanymi w prezencie w ramach letniego festynu mogli nacieszyć się także zatrudnieni w centrali mieszkańcy Monachium.

3 3 BIS AG wspiera rozwój Division North America poprzez akwizycję w Houston/Teksas Kamień milowy zaangażowania w USA W Houston i okolicach w stanie Teksas koncentruje się naftowy, gazowy i petrochemiczny przemysł USA. Poprzez przejęcie wykonawcy usług przemysłowych Tepsco L.P., Houston/Teksas, spółka BIS AG w lipcu wyraźnie wzmocniła swą pozycję rynkową w tak kluczowym regionie, jakim jest Teksas/Luizjana. Poprzez tę akwizycję obroty BIS w USA wzrastają do ponad 500 mln dolarów amerykańskich. Houston z okolicami jako podstawowy rynek Tepsco obejmuje prawie 50 procent inwestycji przemysłu przetwórczego w USA w zakresie rozbudowy/przebudowy i konserwacji obiektów przemysłowych. Ważne działania prowadzą tutaj również kluczowi europejscy klienci grupy BIS. Dzięki temu przejęciu otwierają się dodatkowe perspektywy wzrostu. Zatrudniając pracowników firma Tepsco osiąga roczne obroty na poziomie około 270 mln dolarów amerykańskich i wykazuje przy tym wysoką dynamikę wzrostu i dochodowość. Klienci i kadra zarządzająca tej firmy cieszą się z jej przejęcia przez BIS AG. Tepsco jako wyspecjalizowany dostawca usług przemysłowych związany z dużymi przedsiębiorstwami przemysłu naftowego, gazowego i petrochemicznego w Houston i okolicach jest idealnym uzupełnieniem dla naszej grupy przedsiębiorstw, podkreśla Thomas Töpfer, prezes zarządu BIS AG. W ten sposób wzmacniamy naszą pozycję rynkową w tym ważnym regionie przemysłowym i otwieramy sobie dalsze perspektywy wzrostu. W toku restrukturyzacji w styczniu 2008 przedsiębiorstwo BIS roku założyło nową dywizję Division North America. Rosnące zapotrzebowanie na energię Tepsco w 2002 roku wyłoniło się ze spin-offu grupy Tellepson i wyprofilowało się jako wykonawca usług przemysłowych stawiający na jakość, terminowość i bezpieczeństwo pracy. Przedsiębiorstwo to świadczy swe usługi przeważnie przez rozbudowę i przebudowę urządzeń w przemyśle naftowym, gazowym i petrochemicznym. Oczekuje się, że przemysł naftowy i gazowy w USA w najbliższych latach będzie mocno inwestował, aby pokryć rosnące potrzeby energetyczne. Spektrum usług Tepsco w przemysłowym utrzymaniu ruchu obejmuje zabezpieczanie powierzchni, budowę rurociągów z produkcją, mechanikę, elektrykę, technikę pomiarową i regulacyjną, technikę sterowniczą oraz ochronę przeciwpożarową i izolację dźwiękową. Od połowy 2006 roku po przejęciu Salamis Group Ltd. z główną siedzibą w Szkocji BIS AG posiada już swą odnogę w USA. Około 250 specjalistów offshore z BIS Salamis Inc. z głównym zakładem w Lafayette, Luizjana, obsługują klientów z petrochemii w branżach ochrony przeciwkorozyjnej i rusztowań. Od stycznia 2008 obecność koncernu w USA wzmacniają dwie spółki serwisowe z ponad fachowców z Fru-Con Construction Corp., spółki córki koncernu Bilfinger Berger AG. BIS Frucon Industrial Services Inc. zatrudniająca około pracowników w ponad 40 zakładach w środkowych i wschodnich stanach USA oraz BIS Frucon Engineering Inc. z około 280 specjalistami mają swą główną siedzibę w St. Louis, Missouri. Poprzez integrację obu tych spółek serwisowych i zakup firmy Tepsco L.P. siła robocza BIS AG w USA wzrosła do ponad pracowników. Przejęcia wzmacniają europejską pozycję rynkową Poszerzone spektrum usług Poprzez utrzymujący się wzrost organiczny spółka BIS AG w pierwszym półroczu 2008 rozbudowywała swą pozycję rynkową i ofertę wiodącego europejskiego dostawcy usług przemysłowych także poprzez planowe akwizycje. Działania te były prowadzone dla Division Western Europe w Szkocji, Division Central Europe na rynku niemieckim oraz Division Northern & Eastern Europe w Polsce. Wraz z przejęciem DB Group przez BIS OHARE Ltd. w kwietniu koncern BIS AG zapewnił sobie odpowiednie organizacyjne warunki dla zwiększenia swego zaangażowania w Szkocji. Firma DB Group z siedzibą w Grangemouth zatrudnia 45 osób i specjalizuje się w usługach inżynieryjnych dla przemysłu chemicznego w Centralnej Szkocji. BIS OHARE Ltd. integruje te usługi w nową jednostkę biznesową dla Szkocji. Akwizycja ta odpowiada obrotom na poziomie trzech milionów euro rocznie i przyczyni się do dalszego pozytywnego rozwoju rentowności w BIS OHARE. BIS Prozesstechnik GmbH, z Frankfurtu nad Menem, poszerzyła w maju swoje portfolio usług o część zakładu techniki czystych pomieszczeń, który nabyła od Siemens-Division Industry Automation z Norymbergi. Zatrudnienie w tej części zakładu wynosi ośmiu pracowników, zaś roczne obroty to 1,2 mln euro. Dział ten oferuje swoim klientom z przemysłu farmaceutycznego, tworzyw sztucznych, samochodowego i półprzewodników kwalifikację czystych pomieszczeń. Oferowane usługi dotyczą całego spektrum potrzebnych prac takich jak sporządzanie dokumentacji i badanie ważnych parametrów czystych pomieszczeń (jak integralność filtrów, klasy czystości, częstotliwość wymiany powietrza, pneumatyczne kaskady pomieszczeń, rozkład temperatury, wilgotność, profile przepływów). Do programu należy również naprawa lub wymiana uszkodzonych filtrów. Oprócz tego oferowane są również usługi doradcze we wszystkich kwestiach kwalifikacji, aranżacji i eksploatacji czystych pomieszczeń. Zwiększona obecność Majowy zakup Oddziału Bawaria z upadłościowej masy spółki Alois Lauer Stahl- und Rohrleitungsbau GmbH z Ludwigshafen był dla BIS AG ważnym krokiem dla wzmocnienia branży budowy rurociągów w Niemczech. Około 70 pracowników, w tym także zespół ds. realizacji projektów, zostało zintegrowanych z BIS Rohrleitungsbau GmbH (niegdyś IKR). Oddział Bawaria wniesie do BIS AG łączne obroty wynoszące ok. 12 mln euro, zaś jako największych jego klientów można wymienić Wacker Chemie z Burghausen. Jednostka Lauer cieszy się od lat dobrą renomą u swych stałych klientów. Zakup ten doprowadzi w BIS AG do uzupełnienia stałej klienteli, zwiększenia obecności w regionie, zaś w szczególności w zakładzie Burghausen/Gendorf do poszerzenia dotychczasowego spektrum usług o branżę budowy rurociągów. Dzięki ścisłej współpracy BIS Rohrleitungsbau i BIS Industrieservice Süd teraz w Bawarii będzie można skuteczniej oferować kompletne usługi z jednej ręki. Poprzez przejęcie wykonawcy usług rusztowaniowych Stettak Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie w północno-zachodniej Polsce w czerwcu tego roku spółka BIS AG zwiększyła swą obecność na rynku w tym regionie. Akwizycja ta wzmacnia jednocześnie wiodącą pozycję koncernu w branży rusztowań w Polsce. Przy rocznym obrocie 15 mln euro ta spółka córka BIS plettac z siedzibą w pobliżu Wrocławia na południu Polski jest już liderem polskiego rynku rusztowań. Stettak wniesie do grupy przedsiębiorstw roczny obrót wynoszący ok. 3 mln euro. Założona w Safety Bezpieczeństwo Tylko bezpieczna praca jest pracą dobrą. Dlatego zobowiązujemy się do przestrzegania międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Safety jako wynik HSEQ daje się zmierzyć. Każda liczba oznaczająca wypadki przy pracy jest za wysoka. Każda liczba oznaczająca wypadki, które omal się nie wydarzyły, jest dla nas przestrogą, że musimy być jeszcze lepsi. Wyznaczamy sobie standardy, dzięki którym nasze wysiłki przekładają się na wyniki i sprawiają, że możemy porównywać się z innymi. Jednoznaczne i wiążące Jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo nasze oraz naszych koleżanek i kolegów. Naszą pracę od początku i w każdych warunkach wykonujemy bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Jesteśmy świadomi, że bezpieczeństwo na stanowisku pracy jest kwestią wspólnego myślenia i konsekwentnego zachowania. Wszędzie tam, gdzie działamy, przestrzegamy wysokich standardów HSEQ, uwzględniając przy tym specyficzne wymagania naszych klientów roku firma Stettak zatrudnia 38 pracowników i jest już renomowanym wykonawcą rusztowań w północno-zachodniej Polsce, znanym między innymi z ambitnych konstrukcji jak na przykład wysoka na 111 metrów wieża Bazyliki Archikatedralnej w Szczecinie. Poprzez przynależność do grupy BIS w przyszłości ma zostać rozbudowany w szczególności biznes rusztowań przemysłowych. S

4 4 WYWIAD HSEQ dynamiczny proces Dla dr. Rudolfa K. Jürcke, COO i członka zarządu ds. technicznych BIS AG, zdecentralizowana struktura organizacyjna jest mocnym punktem także przy realizacji celów HSEQ. W pierwszej linii to duzi klienci koncernu BIS AG, którzy sami muszą mierzyć się według międzynarodowych standardów, oczekują od swych przedsiębiorstw serwisowych, że zapobieganie wypadkom, zanieczyszczeniom środowiska i szkodom materialnym jest dla nich najwyższym priorytetem. Cztery pytania do członka zarządu ds. technicznych w BIS AG o ofensywę HSEQ przedsiębiorstwa, możliwość objęcia nią tysięcy pracowników i znaczenie tego tematu dla sukcesu w biznesie. GLOBE: Panie dr. Jürcke, wymagania klientów przede wszystkim wobec bezpieczeństwa pracy stale rosną. Czy strategie HSEQ decydują dzisiaj o konkurencyjności przedsiębiorstw przy świadczeniu usług przemysłowych? Dr Rudolf K. Jürcke: Z pewnością współdecydują o sukcesie biznesowym. Tematy ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i zarządzania jakością odgrywają dzisiaj ważną rolę przy udzielaniu zleceń. Stałym elementem przetargów na projekty stały się zwłaszcza bezpieczeństwo pracy i zarządzanie jakością. Poprzez nasze kompleksowe działania HSEQ, którym teraz nadajemy programowe ramy w karcie HSEQ, poruszamy się już teraz na bardzo wysokim poziomie. Tutaj mamy bardzo stabilną i dobrą pozycję. Przykłady najlepszych praktyk z takich krajów jak Wielka Brytania, Norwegia i USA, w których HSEQ posiada szczególnie duże znaczenie, dają nam impulsy dla dalszych usprawnień. GLOBE: Jak jest Pan w sumie zadowolony z działań HSEQ w poszczególnych spółkach BIS? Dr Rudolf K. Jürcke: Nasze spółki wykazują w tym względzie dużo własnej inicjatywy. Gorąco popieramy takie podejście, ponieważ jest to istotny gwarant dla konsekwentnej realizacji naszej karty HSEQ. To samo dotyczy naszych sieci BIS- Networks HSEQ. Gwarantują one intensywny transfer know-how i są tym samym ważnymi multiplikatorami dla programu Zero wypadków, który jest celem naszej inicjatywy. Dzięki mocnym stronom naszej zdecentralizowanej struktury organizacyjnej jesteśmy w stanie objąć tym procesem każdego pracownika, aby utrwalić w naszym koncernie przejrzystą kulturę bazującą na ochronie zdrowia, pracy, środowiska i zabezpieczaniu jakości. GLOBE: Każdy pracownik BIS otrzymuje kartę HSEQ z objaśnieniami w postaci małej książeczki. Jaki jest cel tego działania? Dr Rudolf K. Jürcke: Zgodnie z zasadami naszego przedsiębiorstwa, których tytuły WSPÓLNE działanie WSPÓLNE myślenie WSPÓLNE uczestnictwo WSPÓLNE kształtowanie podkreślają ich charakter wzywający do działania, cała kadra menedżerska i wszyscy pracownicy BIS są nakłaniani do brania odpowiedzialności za siebie i za swoich kolegów we własne ręce. Do tego należy oczywiście stosowanie wszelkich zabezpieczeń i brak tolerancji dla zaniedbań. Podręcznik ten informuje każdego pracownika w bezpośredni sposób, że za HSEQ idzie uznawanie wagi tych spraw jak i zobowiązanie do ich przestrzegania. Jednocześnie zachęcamy w nim do dalszego udoskonalania procesu. GLOBE: Czy HSEQ także w przyszłości pozostanie kluczowym tematem w BIS? Dr Rudolf K. Jürcke: Oczywiście. HSEQ to dynamiczny proces. Dlatego będziemy na bieżąco optymalizować nasze działania zgodnie ze stanem naszej wiedzy i naszymi doświadczeniami. Nakazuje nam to obowiązek troski o naszych pracowników, co jest też zgodne z wysokimi wymaganiami i słusznymi oczekiwaniami naszych klientów wobec naszego przedsiębiorstwa. Jako jeden z wiodących międzynarodowych oferentów usług przemysłowych musimy właśnie na tym polu wyznaczać standardy i wspierać naszych klientów i partnerów przy osiąganiu trwałych postępów. Taki proces nigdy nie jest zakończony. Jeśli nie chcemy być alarmowani przez wypadki i incydenty, musimy zapobiegawczo uwrażliwiać wszystkie zaangażowane w proces strony na ciągłą aktualność tego tematu. Sieci stałych usprawnień Nieprzerwana wymiana informacji Wzajemne uczenie się od siebie w sieciach jest na stałe wpisane do programu BIS AG. Od zeszłorocznego jednoczesnego uruchomienia trzech sieci HSEQ-Networks koncernowa koncepcja sieciowa jest wykorzystywana do tematu, który w znacznej mierze żyje intensywną wymianą informacji i opinii. Silna własna inicjatywa poszczególnych spółek w zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej okazuje się być ważną siłą napędową w procesie stałych usprawnień. Przy wdrażaniu karty HSEQ w koncernie i wynikających z niej działań szczególna rola przy pada trzem sieciom HSEQ. Konkretnie jest to międzynarodowa i niemiecka sieć HSEQ- Network oraz HSEQ-Board Central Europe. Wszystkie trzy gremia są w ścisłym kontakcie, Environment Środowisko Ochrona środowiska jest zobowiązaniem. Dla nas to nie jest pusty slogan. Naszym pragmatycznym działaniom przyświecają takie cele, jak ochrona zasobów i efektywność wykorzystania energii. Jasne zasady dotyczące ochrony środowiska od dawna nie są już kwestią światopoglądu. Konsekwentnie realizowana ochrona środowiska decyduje o ekonomiczności produkcji przemysłowej i prestiżu firmy. Przede wszystkim jednak poprzez unikanie obciążeń dla środowiska chcemy zachować podstawę naszej egzystencji. E Praktykujemy ochronę środowiska We wszystkich ośrodkach angażujemy w ochronę środowiska nasze systemy zapewniania jakości. Chronimy środowisko poprzez optymalizację materiałów, unikanie odpadów i zarządzanie energią. Wykorzystując nasze umiejętności, wspieramy inicjatywy w zakresie czystej energii. co gwarantuje nieprzerwaną wymianę informacji i transfer know-how, wyjaśnia Tobias Zaers, dyrektor Centralnego Działu Technicznego/HSEQ. Dotyczy to również działań inicjowanych w poszczególnych spółkach BIS pobudzających inne spółki koncernu do naśladowania lub do własnej inicjatywy. Przykładem tego jest karta bezpieczeństwa opracowana i wdrożona w BIS HIMA GmbH w Heinsbergu i stosowana tam przez wszystkich pracowników, co zachęciło również spółkę BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg, do wprowadzenia takiego rozwiązania. Na tej karcie bezpieczeństwa w formie rozkładanej wizytówki podane są: numer pogotowia ratunkowego 112, ubezpieczyciel oraz ważne osoby kontaktowe. Wewnątrz pracownicy znajdą krótkie i zwięzłe informacje, które podaje się przy zgłaszaniu wypadku, na przykład kto zgłasza i co się stało, oraz wskazówki dotyczące postępowania przy wypadkach takie jak: zachować spokój, zabezpieczyć niebezpieczne miejsce, udzielić pierwszej pomocy i zadbać o bezpieczeństwo własnej osoby. BIS HIMA GmbH zaprezentowała swą kartę bezpieczeństwa na spotkaniu krajowej sieci HSEQ. Menedżerowie HSEQ w międzynarodowej sieci, aktualnie jest ich 15, postawili sobie za zadanie ogólne tematy HSEQ, poprawę wydajności w koncernie oraz wzmocnienie świadomości w zakresie bhp na wszystkich szczeblach kierowniczych i pracowniczych. Ważne impulsy nadchodzą przy tym dotychczas ciągle od naszych, brytyjskich, norweskich i holenderskich kolegów, mówi Tobias Zaers. Zwłaszcza w tych regionach wymagania klientów dotyczące bezpieczeństwa są od dawna bardzo wysokie. Koncentracja na szczegółach Krajowa sieć koncernu BIS AG uwzględnia zarówno wysokie zagęszczenie pojedynczych spółek w Niemczech jak również różnice między przedsiębiorstwami BIS pod względem pozycji i wielkości. Do sieci tej należy 15 inżynierów ds. bezpieczeństwa i pełnomocników ds. jakości, którzy koncentrują się na niemieckich przepisach bhp i specyficznych kwestiach. Tobias Zaers: W tym gronie dyskusja przebiega naprawdę na poziomie szczegółów na przykład dotyczących technologii spawania, przepisów spawalniczych lub normalizacji w branży spa- Tobias Zaers, dyrektor Centralnego Działu Technicznego/HSEQ w BIS AG, zadowolony ze sprawnego funkcjonowania w sieci dzięki zinstytucjonalizowanej współpracy z partnerami do kontaktów w spółkach operacyjnych. walniczej, ponieważ dla uczestników są to palące tematy związane z bezpieczeństwem pracy i zarządzaniem jakością. Dla Gerharda Nitschkego, dyrektora ds. HSEQ w BIS HIMA, wartościowe są nie tylko spotkania same w sobie. Prawie jeszcze ważniejsze jest to, iż dzięki temu nawiązałem kontakt z kolegami z innych spółek BIS. Przy codziennych problemach możemy wymieniać się informacjami i wzajemnie sobie pomagać. Takie podejście jest bardzo efektywne. Ścisłe uzgadnianie HSEQ-Board Central Europe to forum dla prezesów niemieckich spółek. Analizują oni między innymi wypadkowość w Niemczech i opracowują propozycje działań, które są uzgadniane z zarządem, a następnie uchwalane dla Division Central Europe. Dyskutowane i wdrażane są ponadto wyniki spotkań międzynarodowej sieci HSEQ, do której odwrotną drogą także wpływają rezultaty z pracy Zarządu ds. Central Europe. Wszystkie sieci HSEQ spotykają się dwa razy w roku. Planuje się, iż międzynarodowa i krajowa sieć HSEQ w przyszłości będzie organizować jedno spotkanie w tym samym czasie i miejscu. Będzie to jeszcze bardziej wzmagać planową wymianę informacji.

5 5 Wybrane przykłady wysokich standardów bezpieczeństwa w grupie BIS Tylko bezpieczna praca jest dobrą pracą Dla wiodącego oferenta usług przemysłowych wysokie standardy bezpieczeństwa są miarą niezawodności i jakości. Dlatego też spółki koncernu BIS wykazują duże zaangażowanie w temacie HSEQ często nagradzane różnymi wyróżnieniami i nagrodami. Poniżej kilka wybranych przykładów z grupy przedsiębiorstw, które ilustrują szerokie spektrum głównych działań. Przedsiębiorstwa BIS dbają o silne poczucie bezpieczeństwa wśród swych pracowników specjalnymi kampaniami i inicjatywami. Niektórzy podążają przy tym niezwykłymi drogami. Na przykład spółka Heinsberger BIS HIMA urządza w tym roku po raz pierwszy tygodnie bezpieczeństwa. Akcja ta ma charakter konkursu. Pierwszy tydzień bezpieczeństwa miał motto porządek + czystość = bezpieczeństwo. Przed rozpoczęciem akcji plakaty informowały pracowników o niezapowiedzianych kontrolach bezpieczeństwa przeprowadzanych w ramach tego tygodnia bezpieczeństwa we wszystkich zakładach. Oceniano przy tym przede wszystkim porządek i czystość w miejscu pracy, niezastawianie dróg komunikacyjnych, niebezpieczne sytuacje, stan środków pracy i pomocy warsztato- Konkursy i wnioski racjonalizatorskie WNorwegii i Polsce konkursy dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla spółek BIS są również sprawdzoną metodą utrwalania tego tematu w świadomości wszystkich pracowników. Na koniec 2008 roku BIS Industrier wręczy nagrodę HSEQ Award temu zespołowi projektu lub działu, który uzyska najlepsze wyniki w ciągu czterech kampanii. Ich treścią są między innymi sprawozdawczość wypadkowa, analizy przyczyn, psychospołeczne środowisko pracy lub obrażenia i choroby zawodowe. Zachęcamy wszystkich pracowników i wszystkie działy do udziału w tych kampaniach i jednocześnie do składania wniosków racjonalizatorskich u osób odpowiedzialnych za HSEQ. Minimalizacja ryzyk dla człowieka i środowiska Dodatkowy impuls motywacyjny poprzez konkursy otrzymają także pracownicy polskiej spółki BIS Izomar. Najnowsza rywalizacja dotyczyła wiedzy o bezpieczeństwie i zdrowiu na miejscu pracy, ochronie środowiska, systemach zarządzania i pierwszej pomocy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody pieniężne. BIS Izomar specjalizuje się w izolacjach cieplnych, obmurzach ogniotrwałych oraz izolacjach akustycznych wraz z montażem i konserwacją. Największe ryzyka dla bezpieczeństwa niosą ze sobą prace na wysokości oraz prace ze szkodliwymi dla zdrowia i życia substancjami. wych (uszkodzenia, terminy badań, dopuszczenia w przypadku rusztowań) lub też przepisowe noszenie osobistego wyposażenia ochronnego. Dział o najmniejszych odchyleniach wygrywał śniadanie. Tydzień bezpieczeństwa okazał się całkowitym sukcesem. Wszyscy pracownicy byli pełni zapału i niesamowicie się starali, wyjaśnia Gerhard Nitschke, dyrektor ds. HSEQ w BIS HIMA. I dodaje: Takie akcje są ogromnie ważne, ponieważ różnią się od regularnie przez nas organizowanych seminariów bezpieczeństwa i instruktaży, a tym samym szczególnie zachęcają do udziału. Nasz standard bezpieczeństwa jest wprawdzie bardzo wysoki, jednak nie zaszkodzi, raz na jakiś czas potrząsnąć pracownikami. Na jesień jest zaplanowany drugi tydzień bezpieczeństwa. Obok corocznych kampanii HSEQ odbywają się regularne spotkania HSEQ na różnych szczeblach zarządzania gwarantujące obszerną wymianę doświadczeń oraz specjalne zajęcia dla kadr kierowniczych organizowane przez zarząd w temacie HSEQ. Oprócz tego wszyscy pracownicy BIS Industrier, a także pracownicy podwykonawców muszą uczestniczyć w kompleksowym programie e-learning obejmującym ochronę zdrowia, bezpieczeństwo pracy i ochronę środowiska. Dla kierowników budów dochodzi jeszcze zapewnienie jakości. Orientację w realizacji celów HSEQ zapewniają comiesięczne analizy w całym przedsiębiorstwie. Dlatego też do najwyższych celów przedsiębiorstwa należy odpowiednio wczesne wykrywanie zagrożeń, ryzyk zawodowych i szkód materiałowych jak również ochrona zdrowia i środowiska przez podejmowanie planowych działań. Poprzez systematyczne szkolenia kształtowane są zachowania, które redukują ryzyko dla człowieka i środowiska. Dzięki temu u pracowników umacnia się jednocześnie przekonanie, że wysoki poziom bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie w decydującym stopniu zależy również od ich wiedzy i zaangażowania. Firma BIS Izomar urządziła teraz nowe pomieszczenia szkoleniowe, w których możliwe jest stosowanie środków audiowizualnych i optymalne przekazywanie wiedzy. Również na budowach pracownicy przechodzą planowe szkolenia prowadzone przez kierownika budowy. Oprócz tego kierownik budowy przed rozpoczęciem prac opracowuje plan bhp uwzględniający specyfikę budowy i zapoznaje z nim wszystkich pracowników projektu. Duże starania przynoszą coraz większy efekt. Po analizie wypadków z roku 2006 firma BIS Izomar wdrożyła specjalne działania. Obejmują one między innymi dodatkowe szkolenia z używania elektronarzędzi oraz metody bezpiecznej pracy na wysokości. Dzięki temu w 2007 roku mimo wzrostu liczby pracowników o 40 procent liczba wypadków zmniejszyła się o 60 procent. Zasada dla wszystkich: najpierw pomyśl, potem działaj Także w BIS E.M.S. w Cloppenburgu bezpieczeństwo jest naczelnym tematem. Bezpieczeństwo jest u nas na pierwszym miejscu, podkreśla Bernd Rudolph, specjalista ds. bhp. Dla naszego przedsiębiorstwa jest to sprawa życia i śmierci, gdyż świadczymy usługi dla klientów o wysokim potencjale ryzyka. Dlatego też pierwsza i ostatnia myśl naszych pracowników przy pracy powinna być poświęcona bezpieczeństwu. Znajduje to również swój wyraz w specjalnej wizytówce, którą posiada każdy pracownik. Na przedniej stronie, w znaku stopu widnieje zdanie: Stop zero wypadków! Tekst poniżej brzmi następująco: Tylko bezpieczna praca jest dobrą pracą. Na odwrocie znajdują się słowa kierowane bezpośrednio do pracowników: Kolego, zachowuj się bezpiecznie! Miej oczy otwarte. Miej dobrego nosa. Miej uszy otwarte. Otwieraj usta. Najpierw myśl, potem działaj! Wizytówka ta jest akcją, którą BIS E.M.S. przeprowadziła według pomysłu BIS HIMA GmbH w ramach głównego tematu jakim jest świadomość zagrożeń. Kolejne akcje to między innymi Jazda na światłach, plakaty na budowie Stop wypadkom oraz zintensyfikowane wykrywanie zagrożeń na przykład przy pracach dźwigowych. Kolejnym głównym tematem w BIS E.M.S. jest także podnoszenie kwalifikacji pracowników. Tutaj akcje i programy obejmują między innymi przyuczanie nowych pracowników, prowadzenie własnego działu ochrony dróg oddechowych i ochrony przeciwgazowej wraz ze szkoleniami osób wewnętrznych i zewnętrznych. Do tego dochodzą szkolenia z materiałów niebezpiecznych, szkolenia bhp dla kadr kierowniczych, wewnątrzzakładowe szkolenia pt. Bezpieczeństwo pracy przy spawaniu, cięciu i spokrewnionych procesach technologicznych we współpracy ze Szkołą Wiertaczy w Celle, instruktaże u klienta oraz okresowe szkolenia i doszkalania dla pełnomocników ds. bhp. Akcje w ramach głównych tematów biegną również przez cały rok jak pozostałe programy dot. bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony środowiska (niem. SGU, ang. HSE). Sięgają one od spotkań toolbox bazujących na analizie bezpieczeństwa pracy w ramach procedur wydawania zezwoleń na pracę u poszczególnych klientów poprzez specjalne instruktaże dla konkretnych prac po osobisty program instruktaży bhp. Przykładowe tematy to założenie zdrowotnego kółka zainteresowań, okresowe badania prewencyjne z zakresu medycyny pracy lub szczepienia przeciw grypie i żółtaczce, które po części realizowane są przy ścisłej współpracy z klientem. Inicjatywy dotyczą np. usprawnienia układu wyciągowego dla prac spawalniczych lub opracowania nowego systemu samochodu-cysterny, który ma zostać zrealizowany do 2009 roku. Sabine Künzl, pełnomocnik ds. SGUQ (ang. HSEQ) w BIS E.M.S., podkreśla: Jak silna jest u nas idea bezpieczeństwa, pokazują między innymi także nasze zebrania zakładowe. Bezpieczeństwo jest tam zawsze pierwszym omawianym punktem. Planowe działania Dewiza BIS OHARE w 2008 roku to Safely Engaged. Szeregiem kampanii brytyjska spółka BIS przekonuje wszystkich pracowników, aby przy wszystkich swoich celach, działaniach i postawach pamiętali o temacie bezpieczeństwa. Zyskał na tym teraz także zakład w Runcorn (pod Manchesterem) brytyjskiego potentata chemicznego Ineos, długoletniego klienta BIS OHARE. Tam spółka BIS wprowadziła planowy management dostawców mając na celu trwałe zwiększenie wyników wszystkich pracujących w tym zakładzie przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony zdrowia i środowiska. Wyniki te, jak stwierdziła uprzednio BIS OHARE, wyraźnie odbiegały w zakładzie Runcorn od wymagań klienta. Jesteśmy mocno przekonani, podkreśla Steve Waugh z BIS OHARE, że planowy Supplier Management przyniesie wyraźną poprawę tych krytycznych dla sukcesu obszarów u podwykonawców, a tym samym również u klienta. Zostało to jasno zakomunikowane w ramach specjalnych spotkań na najwyższym szczeblu menedżerskim w Ineos. Równie jasne były działania podjęte przez BIS OHARE z Supplier Management. Obejmowały one organizację operacji robo- Quality Jakość BIS reprezentuje jakość. To oczywiste, że spółki operacyjne realizują swoje zlecenia terminowo i zgodnie z wymaganymi normami wykonania. Dzięki opisywaniu i stałemu ulepszaniu procesów optymalizujemy naszą codzienną pracę. Dla korzyści naszych klientów stawiamy sobie ambitne cele od kierownictwa koncernu po poszczególne spółki. Prężna inicjatywa własna naszych spółek gwarantuje, że właśnie w przypadku HSEQ lepsze pozostaje wrogiem dobrego. Wysokie wyróżnienia Spółki koncernu BIS AG stale otrzymują różne nagrody i wyróżnienia za swe intensywne wysiłki na rzecz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Na przykład na początku tego roku podczas budowy bloku 10 w elektrowni Łagisza spółka BIS Izomar została wyróżniona przez firmę Foster Wheeler tytułem Niezawodnego podwykonawcy, zaś od Royal Society for the Preventation of Accidents (RoSPA) 2008 złotą nagrodę RoSPA Occupational Health & Safety Award otrzymała brytyjska spółka BIS Salamis Ltd. Nagroda ta uwzględnia również, które przedsiębiorstwa możliwie wiele lat pod rząd zasłużyły na wyróżnienie. Do przedsiębiorstw wyróżnionych od 10 do 14 razy pod rząd zalicza się również brytyjska firma BIS OHARE Ltd., za co w roku 2008 otrzymała President s Award. Nagrody RoSPA Awards nagradzają redukcję wypadków i chorób zawodowych i są przyznawane przedsiębiorstwom, które tworzą odpowiednie organizacyjne warunki ramowe, aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy. Na wiosnę 2008 roku za wybitne wyniki w zakresie bhp oraz rozwinięcie programowego podejścia do kwestii bhp wyróżniono niemiecką spółkę BIS E.M.S. GmbH. W konkursie Safety Award organizowanym przez ExxonMobil Production Germany (EMPG) pośród 250 podwykonawców w zakresie utrzymania ruchu i projektowania zajęła ona pierwsze miejsce, awansując z drugiego, który zdobyła w roku ubiegłym. Koncern ExxonMobil jak cały segment chemiczny i petrochemiczny zalicza się do prekursorów w dziedzinie HSEQ i stawia bardzo wysokie wymagania wobec bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. Na tym tle wyróżnienie to nabiera dodatkowo szczególnej wagi. czych, zgłaszanie propozycji na rzecz poprawy jakości oraz realizację procesów zmian. Koordynowano także programy HSEQ lokalnych podwykonawców. Wynikiem była wyraźna poprawa efektywności działań HSEQ u wszystkich podwykonawców, co w sumie doprowadziło do znacznie wyższego standardu bezpieczeństwa w zakładzie Runcorn. Teraz jest on już porównywalny ze standardem w innych zakładach Ineos. Jakość jest dla nas bodźcem Dokumentujemy wszystkie procesy firmowe i integrujemy HSEQ jako istotny element. Dzięki stałym ulepszeniom rozwijamy standardy wyjątkowej kultury HSEQ i zakorzeniamy je w świadomości wszystkich pracowników. Kontrolujemy nasze procesy i stosujemy środki zapobiegawcze. Q

6 6 JUBILACI NIEMCY 25 lat 2008 Baccari, Stephan Badorrek, Norberg Beckmann, Martin Beljan, Filip Bertsch, Thomas Bey, Wilfried Blöcker, Maik Brand, Lothar Brechling, Dittmar Brink, Uwe Costa, Jose Dames, Stefan Denda, Walter Driessen, Ralf Feiter, Herbert Forster, Ronny Gasser, Jörg Glatzel, Ralf Hallier, Christian Hauptmann, Thomas Helfrich, Rainer Hendricks, Andreas Herborn, Stefan Herglotz, Volker Huber, Andreas Jozwiak, Michael Jung, Bernd Kaminsky, Ingo Kaufmann, Frank Keßler, Michael Klimek, Erwin Koester, Dieter Kolbe, Manfred Kowaczek, Alexander Kowallik, Christian Krajka, Udo Krönert, Andreas Krüger, Ralf Lang, Heinz Maurer, Jürgen Mehlhase, Sven Modla, Joachim Moesges, Claudia Morhard, Wolfgang Müller, Michael Nelz, Richard Nicolay, Holger Noack, Michael Oeben, Ralf Pitz, Thomas Rehbein, Olaf Reuter, Norman Rieke, Thomas Riesenberger, Stefan Rohmann, Uwe Roithmeier, Johann Römer, Waltrun Rosenbeger, Bernd Rubart, Alexander Sattler, Benedikt Schäfer, Valentin Schaubeck, Maik Schiwy, Dietmar Schmalzel, Alexander Schmelzer, Ursula Schönthier, Ulrich Schwarzer, Arno Schweda, Georg Spengler, Thomas Stein, Frank Stuhlfauth, Horst Thoben, Johannes Tomczak, Reiner Tuchscherer, Guido von Lipinski, Burkhard Wettengl, Holger Wiedwald, Markus Woloszczuk, Bernd lat 2008 Albrecht, Richard Baum, Jürgen Becker, Peter Erhart, Helmut Esser, Heinz Flutgraf, Werner-Josef Follenius, Dieter Herrmann, Fritz Hofmockel, Peter Hottes, Harald Junginger, Freddy Klein, Jürgen Kox, Michael Lange, Monika Latzel, Rudolf Laumen, Heinz Mammitzsch, Helmut Rill, Kurt Schiliro, Biagio Schlegel, Hans-Joachim Schmidt, Heinz Singer, Wolfgang Staab, Friedel Staas, Hans-Josef Weide, Wolfgang Weis, Hermann Weiss, Franz Zurmahr, Karl-Heinz ZAGRANICA 25 lat 2007 BELGIA De Zutter, Fabien Geldof, Luc Sterkens, Dirk Verhoeven, Walter Zannini, Arcangelo ANGLILA Richardson, Neal Sheal, Douglas HOLANDIA Able, Bert Frijmuth, Richard Groot de, Karel Kantoor, Yim Konings, Henk Roos de, Johan Visser, Joop Zundert, Rini NORWEGIA Jakobsen, Bjørn Inge Nesvik, Kjetil Skorpen, Johan POLSKA Adamczyk, Krzysztof Andrejewski, Tomasz Białkowski, Ryszard Białkowski, Zdzisław Borkowski, Adam Finfando, Marek Jabłoński, Jan Kazimierczyk, Adam Kryczka, Andrzej Kur, Krzysztof Mazurkiewicz, Marek Myszkowski, Wiesław Pawelec, Dariusz Roszkowski, Krzysztof Sałek, Tadeusz Seliga, Cezary Skwira, Sławomir Stachowicz, Zbigniew Styczek, Ryszard Szajkowski, Andrzej Szczepańska, Małgorzata Tański, Andrzej Wiśniewski, Tadeusz Zackoszcz, Jarosław Żelazko, Bogdan SZWAJCARIA Kuster, Robert WĘGRY Horváth, Tibor Szántó, Imre Tirpák, Béla USA Harmon, Danny Kleekamp, Sandy Miller, Kenneth Schenkelberg, Karen Thompson, Grover lat 2008 BELGIA Aksoy, Musa Arnouts, Edmond De Waele, George Noens, Franky Robbrecht, Ruddy Van Hal, Robert Van Havere, Erik Vermeulen, Guy Verstrepen, Paul ANGLIA Anderson, Derick Austin, John Cooper, Robert Farrell, Peter Kaiser, Alexander Summers, Ian Vernon, Denis HOLANDIA Jochems, Leo Kam de, Leo Kas, Piet Phylipsen, Hans Stehen van der, Ed Suhanda, Hans Werf van der, Arnold NORWEGIA Halvorsen, Rolf Heide, Arve Jones, Terence Karlsen, Rune Skartveit, Arthur POLSKA Antoniak, Karol Białecki, Janusz Brzuchacz, Ryszard Dabrowski, Tomasz Gorzkowski, Andrzej Grabarczyk, Tadeusz Grabarek, Henryk Gruszewski, Tamasz Hanke, Andrzej Izdebski, Marek Jeżak, Marek Karpinski, Jerzy Knapik, Leszek Kot, Grzekorz Kozber, Marek Kryszkiewicz, Stanisław Kuchczyński, Lech Lenarczyk, Mirosław Majchrzak, Zbigniew Malej, Jarosław Michalski, Jacek Mielcarski, Michał Młot, Ryszard Mruz, Józef Olijnyk, Dariusz Owczarek, Jerzy Patynowska, Ewa Sachajdakiewicz, Stanisław Stefaniak, Szczepan Strylek, Zdzisław Szerszeń, Ryszard Szymański, Marek Wardecki, Adam Zatorska, Barbara Zieminski, Jerzy SZWECJA Forsberg, Kjell Johansson, Morgan Seppänen, Alpo SZWAJCARIA Hochholzer, Günther WĘGRY Balogh, Józsefné Horváth, Gábor Keszi, Tamás Komló, László Nagy, Tibor Szabó, Ferenc Tóth, János USA Hendrickson, Jerry Liggin IV, Otto Martin Jr., William Mulhearn, John Robertson, John Vrabel Jr., Thomas lat 2007 POLSKA Michalski, Władysław WĘGRY Horváth, István lat 2008 HOLANDIA Epping-Quak, Netty Lopes, Cecilio RUMUNIA Anghel, Iordache Constantin, Sardaru WĘGRY Kiss, Béla BIS arnholdt: przykład kompleksowego dokształcania Dobre przygotowanie na przyszłość W Gelsenkirchen u specjalistów ds. rusztowań z BIS arnholdt sprawy kształcenia i dokształcania cieszą się wysokim priorytetem. Przedsiębiorstwo to podąża przy tym nowymi drogami. Ostatnio w ramach zorganizowanej przez Agencję Pracy akcji WeGebAU pracownikom z długim stażem bez ukończonego wykształcenia zawodowego w branży rusztowań umożliwiono zdobycie formalnego świadectwa kwalifikacji. Cele przedsiębiorstwa mogą zostać osiągnięte tylko wtedy, gdy mogą się z nimi identyfikować zmotywowani pracownicy, podkreśla Winfried Hofmann, prezes BIS arnholdt GmbH z Gelsenkirchen. Zaś kolega z zarządu Klaus-Günter Lemke dodaje: Postrzegamy ludzi jako centralny punkt kultury przedsiębiorstwa. Z tego względu nasi pracownicy są wspierani i motywowani poprzez praktyczne programy kształcenia i dokształcania. Rezultatem jest pomyślny stały rozwój personelu. Jednocześnie młodzi ludzie są kształceni w specjalizacjach przemysłowych i handlowych. Zwłaszcza w segmencie przemysłowym, co uwidacznia branża rusztowań, dobrze wyszkoleni pracownicy to konieczność, ponieważ u klientów należy stale spełniać wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa. Poszukiwane specjalne zdolności Wykonawstwo rusztowań to branża powiązana z wieloma niebezpieczeństwami. Ciało i duch muszą koniecznie stanowić jedność. Oprócz maksymalnej wydajności fizycznej jednego dnia pracy jeden robotnik przemieszcza w szczycie do 20 ton materiałów rusztowaniowych wymagane są szczególne umiejętności jak myślenie przestrzenne, podstawowa znajomość matematyki, przeprowadzanie obliczeń i wiedza w zakresie stateczności i nośności oraz know-how odnośnie konstrukcji rusztowaniowych. Tę wiedzę i kompetencje wielu starszych monterów rusztowań przyswoiło sobie przez wieloletnią pracę i konsekwentne doskonalenie zawodowe. Dzięki temu stali się oni prawdziwymi specjalistami. Ich zawodowe początki były jednak często inne. Rzemieślnicy budowlani, przede wszystkim cieśle, murarze lub dekarze, nie należą do rzadkości. Wynika to stąd, iż budowa rusztowań jest zawodem nauczanym dopiero od 1991 roku. To właśnie dziesięć lat od momentu, w którym rzemiosło wykonawstwa rusztowań zostało uznane za pełne rzemiosło. Przyczyniły się do tego stale rosnące wymagania wobec konstrukcji rusztowaniowych w zakresie materiału i techniki bezpieczeństwa. Wartościowe świadectwo Ze względu na swą pierwotnie inną zawodową orientację wielu monterów rusztowań nie ma świadectwa wykształcenia w tym zawodzie. Skłoniło to firmę BIS arnholdt Oddział Wschodni w Großräschen do ogólnokrajowej, jedynej w swoim rodzaju akcji kwalifikacyjnej. W ścisłej współpracy z Izbą Rzemieślniczą w Cottbus, Agencją Pracy w Senftenberg i Ośrodkiem Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pracowników Budowlanych (Lehrbauhof) w Großräschen przedsiębiorstwo to umożliwiło w ramach programu WeGebAU zorganizowanego przez Agencję Pracy wykształcić 28 pracowników fizycznych co odpowiada około 20 procentom załogi tego oddziału na wykwalifikowanego montera rusztowań. WeGebAU to Weiterbildung Geringqualifizierter und beschäftigter älterer Arbeitnehmer im Unternehmen, czyli dokształcanie dla starszych pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych. Poprzez ten ogólnokrajowy program wspierani są pracownicy, którzy pracują przynajmniej cztery lata w zawodzie, którego się nie wyuczyli, wyjaśnia dyrektor oddziału Ingo Halfter. Skorzystać z niego mogą firmy o wielkości do 250 pracowników. Dla tych działań został opracowany specjalny plan szkoleń na podstawie ramowego planu szkoleń z rozporządzenia o edukacji zawodowej dla montera rusztowań. Przekazywanie koniecznej fachowej wiedzy odbywało się podczas około 240 godzin zajęć. Od września 2007 do lutego 2008 uczestnicy kursu dokształcającego musieli opanować w sumie 16 przedmiotów i zdać egzamin pośredni. Materiał nauczania obejmuje między innymi kompletny temat bezpieczeństwa, przygotowanie budowy, montaż wieży rusztowaniowej oraz ustawienie rusztowania przy stacji transformatorowej. Egzaminy, ustne i pisemne, ciągnęły się do kwietnia i wcale nie były łatwe. Na jednym z egzaminów pokazywano kilka różnych rusztowań zmontowanych dla elektrowni, a egzaminowani musieli poznać, które z nich są bez zarzutu, a które są wykonane nieprawidłowo. Wspólny sukces Wszystkich 28 uczestników z BIS arnholdt Oddział Wschodni zaliczyło projekt WeGebAU z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami. Podczas uroczystości 21. maja 2008 w Lehrbauhof Großräschen wręczono im wszystkim dyplom czeladnika. Odpowiednio pozytywnie podsumowuje to Ingo Halfter: To działanie dokształcające było nadzwyczaj kompleksowe, zaś egzamin był w najwyższym stopniu wymagający. Okazało się, że możemy absolutnie polegać na naszych pracownikach. BIS arnholdt będzie dalej oferować atrakcyjne miejsca kształcenia zawodowego. W sierpniu i wrześniu swą przemysłową i handlową edukację u specjalisty od rusztowań z Gelsenkirchen rozpoczęło 11 młodych ludzi. STOPKA REDAKCYJNA Wydawca: Bilfinger Berger Industrial Services AG, München Osoba odpowiedzialna za treść: Thomas Töpfer Kierownictwo projektu: Ullrich Esser Redakcja: Ullrich Esser (tekst i redakcja), Beate Kneuse i Susann Naumann (tekst), Michaela Helm (asystentka) Adres redakcji: Zentralbereich Konzernaufgaben/ Unternehmenskommunikation, Gneisenaustraße 15, D München Telefon: Telefaks: Internet: Przedruk dozwolony z podaniem źródła. Prośba o przesyłanie egzemplarza z przedrukiem. ukazuje się w językach: polskim, angielskim, czeskim, hiszpańskim, niemieckim, norweskim, szwedzkim i węgierskim. Źródła zdjęć: Gerd Pfeiffer (strona 2), dr Miklós Kovács (strona 10, na dole), Flohagena.com (strony 1, 4 i 7)

7 7 Konsekwencja dynamiki wzrostu Jednolita strategia ERP dla grupy BIS Bilfinger Berger Industrial Services udowadnia swój profesjonalizm w zarządzaniu projektami nie tylko u swych klientów. Na najwyższym poziomie realizowane są także wewnętrzne projekty. Pokazuje to aktualnie realizacja nowej strategii IT uchwalonej przez zarząd BIS AG w październiku 2007 roku i niosącej ze sobą swym rozmiarem znaczne wyzwania dla centralnego działu IT w Monachium. W wytycznej tej ustalono wdrożenie w całym koncernie jednolitego systemu ERP na bazie SAP. Silna krajowa i międzynarodowa ekspansja w ubiegłych latach doprowadziła w koncernie BIS do powstania bardzo niejednorodnego krajobrazu w standardowym oprogramowaniu do zarządzania przedsiębiorstwem. Po zbadaniu sytuacji w IT okazało się, że w holdingu i spółkach operacyjnych istnieją bardzo różne systemy SAP i Navision z licznymi lokalnymi i indywidualnymi rozwiązaniami. Mając na uwadze utrzymujące się tempo wzrostu grupy w dłuższej perspektywie czasu heterogeniczne struktury oprogramowania będą nieefektywne i generalnie niemożliwe do obsłużenia, podkreśla Joachim Rödiger, piastujący stanowisko Chief Financial Officer i odpowiedzialny w zarządzie za sprawy finansów, IT i kontrolingu. Z tego względu ustalenie jednolitej i zintegrowanej strategii IT było nieuniknione. Ważne powody dla SAP Od października 2007 wytyczne zarządu są jednoznaczne: długoterminowo jako centralny system ERP w koncernie ma być stosowany wyłącznie SAP. Decydującymi argumentami za systemem SAP były między innymi przyszłe bezpieczeństwo systemu a tym samym również zabezpieczenie inwestycji oraz większy zakres funkcji zwłaszcza przy w pełni zintegrowanych operacjach, do których należą na przykład fakturowanie, kalkulacja kosztów i wyników oraz zamówienia. Jednocześnie tą decyzją koncern podkreśla wyraźnie swoje przeprofilowanie na oferenta rozwiązań. Dzisiaj naszymi głównymi branżami są definitywnie utrzymanie ruchu, inżyniering oraz budowa rurociągów i urządzeń, informuje Joachim Rödiger. Są to branże stechnicyzowane, w których konieczne jest inne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, ponieważ wielu naszych klientów, z którymi mamy kontrakty o generalne wykonawstwo lub umowy typu full service, wymagają wysokiego stopnia przejrzystości. System Navision wprowadzony w 2001 roku w ówczesnym koncernie Rheinhold & Mahla, nadający się bardziej do zastosowań budowlano-handlowych, pozostanie w najbliższych latach systemem standardowym już tylko w niektórych zagranicznych spółkach. Ten okres przejściowy jest konieczny, ponieważ wdrażanie SAP i przechodzenie na ten system już w samych Niemczech wymaga znacznego wysiłku od dziesięcioosobowego działu IT w Monachium. Od roku 2010 na SAP zaczną migrować także zagraniczne spółki. Kompleksowy projekt Realizacja tego wysokokaratowego projektu IT wymaga najwyższej sprawności organizacyjnej, aby w okresie trzech lat podołać bardzo dużej liczbie projektów częściowych i nie zaniedbać przy tym codziennych zadań. Może się to udać tylko przez stosowanie podobnie profesjonalnych metod jak w operacyjnej realizacji projektów, wyjaśnia Bernd Hagmanns, dyrektor Działu Technologii Informacyjnych w BIS AG. Oznacza to przejrzystą strukturę organizacji projektu, efektywne zarządzanie projektem oraz jednoznacznie przydzielone zakresy odpowiedzialności. W celu zachowania jednolitej dokumentacji projektu przy jasno zdefiniowanych warunkach ramowych wykorzystywane są odpowiednie standardy realizacji projektów, które przyjęły się już w holdingu. Dla zapewnienia efektywnego stosowania tych standar- Mając na uwadze utrzymujące się tempo wzrostu grupy w dłuższej perspektywie czasu heterogeniczne struktury oprogramowania będą nieefektywne i generalnie niemożliwe do obsłużenia. Joachim Rödiger, CFO spółki BIS AG Zarówno w kraju jak i za granicą realizacja przebiega w pełni zgodnie z harmonogramem. To samo dotyczy kosztów. Bernd Hagmanns, dyrektor IT w BIS AG Z centralnym wsparciem na tropie słabych punktów Kontrola ryzyka dla bezpieczeństwa IT dów przeszkolono raz jeszcze dokładnie wszystkich kierowników projektów częściowych. Oprócz tego uzgodniliśmy wspólne słownictwo, aby od samego początku wykluczyć nieporozumienia co do pojęć, opowiada Bernd Hagmanns. Było to nieodzowne, ponieważ w projekcie z SAP i Navision zderzają się ze sobą różne światy z różnymi pojęciami organizacyjnymi i koncepcjami. Obszerne specyfikacje W pierwszej fazie u już istniejących użytkowników SAP dokonano przejścia na ERP 6.0. Na podstawie tej wersji oprogramowania trwa obecnie budowa standardowego systemu dla finansów i rachunkowości oraz kontrolingu w Niemczech, odwzorowującego wszelkie wymagania centralnych działów branżowych oraz spółek operacyjnych, zawierającego także zintegrowane moduły, jak np. zakupy i fakturowanie. W tym celu najpierw opracowano obszerne specyfikacje techniczne. Jeszcze na ten rok zaplanowano wdrożenie dla holdingu i dwóch krajowych spółek operacyjnych, w roku 2009 zamierzamy dokonać migracji w pozostałych przedsiębiorstwach BIS w kraju. Do przestawienia są w sumie 34 spółki. Równolegle do tego rozbudowano zagraniczny system Navision o takie moduły jak gospodarka materiałowa, zarządzanie projektami i fakturowanie dostosowując je tym samym do wymagań zagranicznych spółek BIS. Na koniec lipca jako pierwsze przedsiębiorstwo na zmodyfikowany produkcyjny system Navision przełączyła się BIS Izomar Sp. z o.o. w Polsce. Zarówno w kraju jak i za granicą realizacja przebiega w pełni zgodnie z harmonogramem, mówi Bernd Hagmanns wyraźnie zadowolony. To samo dotyczy kosztów. Nowe sieci W związku z nową strategią IT na szczególnym Joachim Rödiger, CFO spółki BIS AG odpowiedzialny m.in. za efektywność rozwiązań IT, szczególną wagę przykłada do traktowania bezpieczeństwa danych jako integralnej części odpowiedzialnego postępowania. znaczeniu zyskują także obydwie sieci BIS Networks IT krajowa i zagraniczna. Zintegrowany system, jaki wdrażamy, wymaga ścisłej współpracy z naszymi spółkami, relacjonuje Bernd Hagmanns. Spółki te muszą mieć dostęp do wszystkich potrzebnych aplikacji, które działają na naszym centralnym systemie. Ma to wpływ na lokalną infrastrukturę IT. Regularna wymiana informacji pomaga nam przy podejmowaniu decyzji o działaniach, które stają się konieczne przez wdrażanie naszej strategii IT w operacyjnych jednostkach czy będzie to potrzeba szybszych łączy, czy też konieczność harmonizacji krajobrazu softwareowego. Wsparcie zapewnią również grona użytkowników w zakresie takich specyficznych tematów jak zamówienia lub realizacja zleceń. Pierwsze spotkanie krajowej sieci IT odbyło się w lipcu w Monachium. Oddźwięk był nadzwyczaj dobry, stwierdza Bernd Hagmanns. Uczestnicy byli nie tylko bardzo zaangażowani, lecz również wiele wnieśli. W przyszłości spotkania krajowej sieci IT będą odbywać się dwa razy w roku. W przypadku międzynarodowej sieci BIS Network IT, której pierwsze spotkanie zaplanowano na październik, ze względu na większe nakłady organizacyjne związane z dojazdami spotkania będą odbywać się prawdopodobnie raz do roku. Ktoś odkrył moje hasło. Bezpieczeństwo IT naprawdę docenić potrafi tylko ten, kto choć tylko częściowo doświadczył jego brak. Niektórzy prywatni użytkownicy na pewno mogliby opowiedzieć wiele historii o tym, co dzieje się po złapaniu wirusa komputerowego na domowym PC. Także urzędy ostrzegają poprzez pokazowe scenariusze przed poważnymi szkodami grożącymi w przypadku zaniedbania bezpieczeństwa informatycznego. Takie sytuacje mogą zarówno doprowadzić do ruiny osoby prowadzące samodzielną działalność jak i zagrozić istnieniu całych przedsiębiorstw. Ponieważ w dzisiejszych czasach IT w pracy jest już regułą, dlatego poufność, dostępność i integralność danych są centralnymi tematami także w BIS AG. W zdecentralizowanej organizacji grupy przedsiębiorstw generalnie każdy zarząd jest odpowiedzialny za koncepcję bezpieczeństwa danych. Koncepcja ta powinna między innymi obejmować kontrole dostępu i przekazywania danych, bezpieczeństwo danych i eksploatacji, zarządzanie ryzykiem i monitorowanie. Zobowiązujemy wszystkie nasze spółki do mianowania osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i poinformowania o tym centralnego działu IT w Monachium, podkreśla Lothar Müller, wicedyrektor działu IT i pełnomocnik ds. bezpieczeństwa IT w BIS AG. Alternatywnie jako osobę do kontaktów w tych sprawach wskazuje się w każdej spółce prezesa zarządu. Oczywiście w praktyce, zwłaszcza w mniejszych spółkach, brak jest zarówno odpowiednich zasobów jak i know-how w tej specjalnej dziedzinie. Z tego względu centralny dział IT oferuje tu swe wsparcie przy realizacji lokalnych ustawowych i wewnętrznych wymagań. Wymagania dot. bezpieczeństwa regulują łącznie trzy koncernowe wytyczne grupy BIS. Są one udokumentowane w Intranecie i są dostosowywane do zmieniających się ustawowych przepisów i warunków technicznych. Informacje z katalogu pytań Same wytyczne nie dają jednak jeszcze gwarancji, że zdefiniowane bezpieczeństwo IT jest kompleksowo realizowane. Dlatego też centralny dział IT na początku tego roku opracował listę kontroli ryzyka. W tym celu sporządzono i umieszczono w Intranecie kilkustronicowy katalog pytań, w oparciu o który można na miejscu sprawdzić pod kątem wymagań BIS takie punkty jak infrastruktura IT, struktura sieci, połączenie z Internetem, ogólne bezpieczeństwo IT, zabezpieczenie przed wirusami, konserwacja systemów oraz usługi IT. Dla zaakcentowania wagi tematu bezpieczeństwa IT centralny dział IT przeprowadza także samodzielnie wyrywkowe kontrole. Pokazuje to wszystkim zaangażowanym stronom, w jakim stopniu zapewnione jest bezpieczeństwo IT i czy oraz w jakiej formie konieczna jest optymalizacja, mówi Lothar Müller. Realizacja zalecanych działań jest omawiana po kilku miesiącach w ramach drugiego terminu. Spółki BIS otrzymują w ten sposób z centralnego działu IT wartościowe wsparcie w punkcie bezpieczeństwa IT, dzięki czemu w pierwszej linii mogą zostać spełnione wszystkie ustawowe wymagania. W pierwszym półroczu Lothar Müller miał w programie kontrole ryzyka w dwóch krajowych spółkach BIS, w drugiej połowie roku czekają go dwie kolejne. Ponadto kontrolą ma zostać objęta jedna zagraniczna spółka córka koncernu. W sumie oddźwięk na kontrole bezpieczeństwa jest pozytywny. Pełnomocnik BIS ds. bezpieczeństwa komentuje: Na naszym pierwszym spotkaniu krajowej sieci BIS Network IT w lipcu tego roku kilku dyrektorów IT od razu zgłosiło się do kontroli. To pokazuje, że centralny dział IT oraz jego partnerzy do kontaktów w operacyjnych jednostkach wykazują jednolite podejście: bezpieczeństwo IT musi być żywe i być pojmowane jako integralny element odpowiedzialności w miejscu pracy. Unikanie ryzyk To, że bezpieczeństwo IT jest żywym procesem, pokazują także inne projekty prowadzone przez centralny dział IT w Monachium. Na liście spraw do załatwienia znajdują się aktualnie elektroniczne systemy workflows do obiegu i zatwierdzania dokumentacji jak również elektroniczny system zarządzania dokumentami. A przy każdym nowym projekcie IT musi także zostać rozpatrzony temat bezpieczeństwa danych. Oprócz tego Teraz muszę znaleźć nowe imię dla mojego psa. specjaliści IT z centrali koncernu pracują obecnie intensywnie nad tematem zarządzania użytkownikami. W przeszłości zapotrzebowania na zakładanie nowych użytkowników często wpływały krótką drogą służbową poprzez do centralnego działu. W przyszłości nie będzie to jednak możliwe bez wypełnionego formularza z datą, zgłoszeniem konkretnego zapotrzebowania i podpisem prezesa. W odniesieniu do bezpieczeństwa danych ważne jest przede wszystkim to, aby przy zmianach zakresu zadań lub przy odejściach z firmy uprawnienia dostępu do IT były odpowiednio blokowane lub usuwane. Dotyczy to głównie zewnętrznych pracowników, których uprawienia dostępu muszą być szczególnie reglamentowane. Formularz ten można ściągnąć z Intranetu. Bezpośrednią osobą do kontaktów, która chętnie udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania dot. bezpieczeństwa IT, jest Lothar Müller.

8 8 AKTUALNE ZLECENIA INDUSTRIAL SERVICES Zamawiający Uczestniczące spółki BIS Nazwa projektu Miejscowość /kraj Prace BIS Okres realizacji CENTRAL EUROPE Dow Wolff BIS Industrieservice Ost GmbH, Linia D (metyloceluloza) Bitterfeld, Niemcy Izolacja m 2 rurociągów i zbiorników 08/ /2008 Cellulosics GmbH Leuna AE & E Nürnberg BIS Rohrleitungsbau GmbH, Elektrownia na gaz wielkopiecowy, Dillingen Dillingen, Niemcy Wykonanie kompletnego obiegu wodno-parowego 05/ /2008 Bitterfeld Hutter Frei Power BIS Rohrleitungsbau GmbH, Instalacja turbinowa, Moguncja Moguncja, Niemcy Budowa i orurowanie instalacji turbinowej z dostawą turbiny 06/ /2009 Generation GmbH Bitterfeld Alstom BIS arnholdt GmbH, oddział Rheinland Budowa nowej instalacji gazowo-parowej Lingen, Niemcy Budowa ok m 3 rusztowania przestrzennego 05/ /2009 Power Systems GmbH w elektrowni Emsland Hüttenwerke Krupp BIS arnholdt GmbH, oddział Rheinland Wielki piec A+B, modernizacja Duisburg, Niemcy Budowa ok m 3 rusztowania przestrzennego 06/ /2009 Mannesmann GmbH, instalacji gorącego dmuchu Duisburg BASF Schwarzheide GmbH Peters Engineering AG, Rozbudowa F500 Ingelheim, Niemcy Szczegółowy inżyniering: planowanie urządzeń i rurociągów 07/ /2009 Ludwigshafen dla ok przewodów Entrepose Contracting, BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg GTA 3 Fontaines Trois Fontaines, Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji osuszania gazu 06/ /2009 Paryż, Francja Francja dla magazynu podziemnego Trois Fontaines MAN Turbo AG, BIS E.M.S. GmbH, Cloppenburg Budowa nowego komina VD 1/2 Achim, Niemcy Budowa dwóch nowych kominów na stacji sprężarkowej Achim 07/ /2009 Oberhausen Umicore AG BIS Industrieservice Mitte GmbH, Przeniesienie urządzeń/ Hanau, Niemcy Dostawa i montaż rurociągów, izolacji, 07/ /2008 Frankfurt produkcja nieorganiczna III (AF3) montaż wyposażenia, w tym AKPiA i szaf sterowniczych Sanofi-Aventis BIS Industrieservice Mitte GmbH, Mobilne zbiorniki tytanowe Frankfurt, Niemcy Wykonanie i dostawa 3 mobilnych zbiorników do przetwarzania 06/ /2008 Frankfurt produktów końcowych w przemyśle farmaceutycznym WESTERN EUROPE Lanxess Rubber N.V. BIS Industrial Services België N.V., Nowa umowa serwisowa Antwerpia, Belgia Rusztowania, izolacja, ogrzewanie towarzyszące; 07/ /2010 Schoten, Belgia; umowa serwisowa na prace przy rurociągach i prace mechaniczne BIS ROB Montagebedrijf N.V., Beveren-Melsele, Belgia Corus BIS Industrial Services Zbiornik gazu OXY IJmuiden, Holandia m 3 rusztowań 04/ /2008 Nederland B.V., Zwartewaal, Holandia Fina Antwerp Olefins BIS ROB Montagebedrijf N.V., Prace mechaniczne, wyłączanie Antwerpia, Belgia Wyłączanie urządzeń z ruchu i praca projektowa, 07/ /2008 Beveren-Melsele, Belgia z ruchu 2008 oraz praca projektowa 60 osób zatrudnionych przy przestoju remontowym Yara Sluiskil BIS ROB Montagebedrijf N.V., Działania przy wyłączaniu urządzeń, Sluiskil, Holandia Działania przy wyłączaniu urządzeń: prace mechaniczne, 10/ /2008 Beveren-Melsele, Belgia reorganizacja D 100 osób zatrudnionych przy przestoju remontowym TOTAL Raffinerie BIS ROB Montagebedrijf N.V., Western Unit Flare Modification 2008 Antwerpia, Belgia Prefabrykacja i instalacja rurociągów 07/ /2008 Beveren-Melsele, Belgia ACS Cobra/Sener BIS Multiservicios Industriales S.A., Elektrownia słoneczna Andasol I i Andasol II Granada, Hiszpania Izolacja 90 km rurociągów i wszystkich instalacji 03/ /2009 Madryt, Hiszpania na polu baterii słonecznych Isolux Corsan BIS Multiservicios Industriales S.A., Linia biodiesla Castellon, Hiszpania m 2 izolacji instalacji, wyposażenia i rurociągów, 07/ /2008 Madryt, Hiszpania m 3 rusztowań Shell BIS Salamis Ltd., Loughborough, CD3-Shutdown Stanlow, Wielka Brytania Przestój remontowy, rusztowania i prace izolacyjne, 08/ /2008 Wielka Brytania 40 pracowników NORTHERN & EASTERN EUROPE Vattenfall Heat Poland S.A. BIS Izomar Sp. z o.o., Remont kotła parowego EC Siekierki Warszawa, Polska Kocioł grzewczy OP-430 nr K-10, K-14, K-15 04/ /2008 Warszawa, Polska; BIS MainServ Sp. z.o.o., Warszawa, Polska Södra Cell BIS Mixab AB, Umowa ramowa na rusztowania Mönsteras-Mörrum-Värö, Serwisowanie 4 wytwórni papieru, 07/ /2011 Uddevalla, Szwecja Szwecja oraz Tofte, około godzin pracy rocznie Norwegia Borealis AB BIS Mixab AB, Linia chemiczna LD 5 Stenungsund, Budowa m 3 rusztowania przestrzennego 07/ /2009 Uddevalla, Szwecja Szwecja Cementownia Odra S.A. BIS plettac Sp. z o.o., Cementownia Opole Opole, Polska Rusztowanie modułowe do renowacji ścian taśmociągu, 05/ /2008 Warszawa, Polska o długości 45 m Flygfältsbyrån BIS Isenta AB, Kungälv, Szwecja Linia biodiesla Norrköping, Szwecja Izolacja m rurociągu 06/ /2008 Borealis AB BIS Nyhammar Väst AB, Linia chemiczna LD 5 Stenungsund, Szwecja Prefabrykacja i instalacja rurociągów technologicznych, 08/ /2009 Lysekil, Szwecja godzin pracy Intecha BIS Czech s.r.o., Most, Zwiększenie wydajności linii Litvínov, Republika Czeska Zwiększenie wydajności linii do produkcji polipropylenu 05/ /2009 Republika Czeska do produkcji polipropylenu poprzez wykonanie i montaż aparatów i rurociągów (Chemopetrol Chembuild) do rocznej zdolności produkcyjnej 325 kiloton Kronospan BIS Czech s.r.o., Most, Republika Czeska Produkcja i montaż 3 wymienników UTWS Prefabrykacja w Litvínovie, Produkcja i montaż wymienników ciepła o ciężarza 50 t, 04/ /2008 (Chemopetrol Chembuild, Republika Czeska, prace izolacyjne na powierzchni m 2 Montpetrol, SI Unimontex) montaż w Rumunii ISD Dunaferr Zrt. BIS Hungary Kft.,Budapeszt, Maszynowa stacja wymiany walców, Dunaújváros, Wykonawstwo generalne (prace budowlane, 08/ /2009 Węgry walcownia gorąca Węgry montaż mechaniczny i elektryczny) Linjebygg BIS Industrier AS, Ormen Lange Aukra, Molde, Norwegia Prace izolacyjne, rusztowania, płukanie i kontrola od 2008 Sandnes, Norwegia Aker Verdal BIS Industrier AS, Verdal Verdal, Norwegia Zabezpieczenie powierzchni zewnętrznych Sandnes, Norwegia NORTH AMERICA Kinder Morgan BIS Tepsco, Inc., Houston, Komora zaworów 10 faza mechaniczna Pasadena, Teksas, USA Wyposażenie, wykonanie i instalacja rurociągów 08/ /2010 Teksas, USA Kinder Morgan BIS Tepsco, Inc., Houston, Komora zaworów w Galena Park Galena Park, Teksas, USA Wyposażenie, wykonanie i instalacja rurociągów 10/ /2010 Teksas, USA faza mechaniczna TECO BIS Tepsco, Inc., Houston, Texas Medical Center budowa rurociągów Houston, Teksas, USA Instalacja rurociągów chłodzonych pod ziemią 09/ /2009 Teksas, USA w MID-Campus, faza I Formosa Plastics BIS Tepsco, Inc., Houston, Specjalna instalacja PCW, wykonanie Port Comfort, Teksas, USA Wykonanie i instalacja rurociągów technologicznych 10/ /2009 Teksas, USA i instalacja rurociągów TEPPCO BIS Tepsco, Inc., Houston, Instalacja rurociągów i urządzeń Port Arthur, Teksas, USA Wykonanie rurociągów zbiornikowych, instalacja i wyposażenie 07/ /2009 Teksas, USA na terminalu w Port Arthur TECHNICAL NOISE CONTROL MAN Turbo AG, BIS Gerber GmbH, Dortmund Araax Iran Wykonanie i dostawa 2-stopniowej instalacji filtracyjnej 09/ /2009 Oberhausen z systemem Anti-Icing i tłumikiem wlotowym dla natężenia przepływu m 3 /h

9 9 Instalacja DeNOx we francuskim Cordemais redukująca stężenie tlenków azotu o 90 procent. Projekty modernizacyjne w elektrowniach Sines i Cordemais Priorytetowa redukcja zanieczyszczeń Położona nad portugalskim południowozachodnim wybrzeżem elektrownia węglowa Sines otrzymała nową instalację odsiarczania spalin. Odpowiedzialność za cieplną i dźwiękową izolację kanałów spalin leżała przy tym w rękach BIS Prefal Lda. Ta portugalska spółka BIS jest poszukiwanym międzynarodowym partnerem przy modernizacji elektrowni; tak było też we Francji przy wyposażaniu elektrowni węglowej Cordemais w instalację odazotowania spalin. Zlecenie, które firma Hitachi wygrała w kwietniu 2005, było dość poważne. Sześć instalacji odsiarczania spalin miało zapewnić redukcję emisji zanieczyszczeń w hiszpańskich i portugalskich elektrowniach. Odsiarczanie stało się konieczne, ponieważ odnośne rozporządzenie UE od 1. stycznia 2008 przewiduje ścisłą redukcję tlenków siarki. Instalacje Hitachi, jak podaje producent, odfiltrowują ze spalin ponad 90 substancji zatruwających środowisko. Wśród tych sześciu obiektów do zmodernizowania była również elektrownia w Sines. Uruchomiona w 1985 roku i osiągająca moc 4 x 314 MW jest największą elektrownią w Portugalii. Również tutaj konieczne było zainstalowanie nowego systemu odsiarczania spalin, zaś zlecenie na prace izolacyjne w zakresie izolacji cieplnej i dźwiękowej otrzymała portugalska spółka BIS Prefal. Zleceniodawcą było konsorcjum składające się z Hitachi oraz hiszpańskich i portugalskich firm sektora energetycznego. Potentat energetyczny redukuje tlenki azotu We francuskim Cordemais, gdzie elektrownia węglowa koncernu energetycznego EDF została wyposażona w instalację odazotowania spalin (instalację DeNOx), spółka BIS Prefal Lda. odpowiadała również za prace izolacyjne. Przy spalaniu węgla powstaje między innymi tlenek azotu substancja, z której powstają związki odpowiedzialne za powstawanie ozonu w niskich warstwach atmosfery i odpowiednio szkodliwa dla środowiska. Dzięki instalacji DeNOx uda się zredukować stężenie tlenków azotu o 90 procent. Wobec surowszych przepisów środowiskowych konieczna stała się budowa takiej instalacji także w elektrowni węglowej największego na świecie koncernu energetycznego EDF w Cordemais. Zlecenie na dostawę nowej instalacji DeNOx otrzymał producent urządzeń Alstom Power Environment France. Prace na dużej wysokości W tym projekcie uczestniczyła także BIS Prefal, której zespoły od grudnia 2006 pracowały na budowie we Francji. Portugalczycy byli odpowiedzialni za wszystkie prace izolacyjne. Do właści- Zespoły z BIS Prefal dla nowej instalacji odsiarczania spalin elektrowni węglowej w Sines przerobiły wiele ton blachy. wych prac izolacyjnych na instalacji odazotowania spalin doszły inżyniering, dokumentacja, rusztowania, zarządzanie jakością oraz kontrole sprawdzające. Aby wykonać izolacje, pracownicy BIS musieli pracować na dużych wysokościach. Było to jedno z najtrudniejszych wyzwań, mówi Hugo Pires z BIS Prefal. Wszystkie prace odbywały się na rusztowaniach o wysokości od 55 do 100 metrów. Na tę wysokość trzeba było także dostarczyć konieczny materiał. Dodatkowym utrudnieniem przy pracy były jeszcze wiatr i deszcz. Mimo to projekt udał się ukończyć punktualnie i bez wypadków w lipcu W sumie przepracowano roboczogodzin i zaizolowano powierzchnię m 2. Napięty harmonogram Pierwszy etap budowy rozpoczął się już w lutym 2007, zaś drugi w styczniu bieżącego roku. Do zadań należały dostawa i montaż wszystkich materiałów izolacyjnych dla izolacji dźwiękowej i cieplnej. Zaizolowano przy tym absorber, kocioł gazowy oraz tzw. ciąg ssący, przez który spaliny są zasysane z paleniska. Izolację cieplną i akustyczną otrzymały ponadto kwadratowe główne kanały gazowe instalacji o wymiarach sześć na sześć metrów. Dużym wyzwaniem był harmonogram. Wiele prac musiało zostać wykonanych w wąskim okienku czasowym planowanego przestoju, wykonywanego regularnie w elektrowni. W tej fazie zostały zdemontowane stare urządzenia i kanały, a następnie ponownie zamontowane i zaizolowane. W lipcu 2008 udało się ostatecznie punktualnie przekazać projekt. Zadbało o to około 70 pracowników BIS Prefal, którzy wypracowali roboczogodzin. W sumie zaizolowano powierzchnię m 2 zużywając przy tym m 2 wełny szklanej, 100 ton blachy aluminiowej, 160 ton blachy galwanizowanej oraz m 2 materiału do izolacji dźwiękowej Anti Boom. W ten sposób specjaliści z Portugali mogli ponownie w imponujący sposób udowodnić swe podstawowe kompetencje w izolacji. Zakończenie prac izolacyjnych w elektrowni węglowej Pego Modernizacja dla środowiska Coraz bardziej rygorystyczne przepisy środowiskowe UE prowadzą w całej Europie do modernizacji elektrowni. Także w elektrowni węglowej w portugalskim Pego. Wymaganych przy tym prac izolacyjnych na rurociągach i aparatach podjęła się BIS Prefal Lda. Latem 2008 roku ta portugalska spółka BIS pomyślnie zakończyła projekt. Położona na północny wschód od Lizbony elektrownia opalana węglem została uruchomiona w 1990 roku. Przy mocy około 630 WM pokrywa mniej więcej jedenaście procent zapotrzebowania Portugalczyków na energię. Operatorem elektrowni jest międzynarodowe konsorcjum Tejo Energia. Teraz konieczne stało się zmodernizowanie elektrowni w interesie ochrony środowiska. Dyrektywa UE ustala, iż wszystkie duże instalacje paleniskowe, tzw. Combustion Plants, które powstały po 1987 roku, nie mogą przekraczać okreś- lonych limitów dla emisji zanieczyszczeń. Chodzi tu przede wszystkim o pył, metale ciężkie, tlenek węgla, tlenki azotu i tlenki siarki. W projekcie uczestniczyła także BIS Prefal. W lutym 2007 to portugalskie przedsiębiorstwo otrzymało od Alstom Power Italy S.P.A. zlecenie na wykonanie wszystkich prac izolacyjnych w elektrowni. Oprócz właściwych prac zlecenie obejmowało także dokumentację, rusztowania, zarządzanie jakością oraz kontrolne sprawdzające, w wyniku których wystawiane były certyfikaty dla zaizolowanych elementów. Zaizolowano także Selective Catalyst Reactor (SCR) odpowiedzialny za redukcję tlenków azotu powstających przy spalaniu. Temperatura w SCR wynosi 395 C. Izolacja jest konieczna, aby utrzymać tę temperaturę na stałym poziomie i chronić instalację przed korozją. Oprócz tego izolacja ta służy ochronie przed hałasem. Wolumen izolacyjny wyniósł w sumie około m 2. Zużyto w przybliżeniu m 2 wełny szklanej i 50 ton aluminiowej blachy. Łącznie Portugalczycy przepracowali roboczogodzin, przy których nie doszło do żadnych wypadków. Lecz nie tylko to cieszy Heldera Meira, menedżera budowy w BIS Prefal: Projekt w Pego odzwierciedla wysokie zaufanie zleceniodawcy pokładane w naszej pracy.

10 10 Konsorcjum eksploruje jedno z największych złóż ropy naftowej na świecie Gigantyczny projekt offshore na Morzu Kaspijskim Kolejny raz BIS Industrier AS może udowodnić swą znakomitą reputację w zakresie ambitnych projektów offshore. Przy eksploracji pola naftowego Kaszagan w Kazachstanie, jednego z największych złóż ropy naftowej na świecie, Norwedzy otrzymali zlecenie na izolację, pasywną ochronę przeciwpożarową, obróbkę powierzchniową i wewnętrzne wyposażenie dla znacznej części tej instalacji offshore. Pole naftowe Kaszagan w Morzu Kaspijskim, nazwane tak po kazachskim poecie, to największe zasoby ropy naftowej, jakie odkryto w ostatnich 30 latach. Jego wielkość jest porównywana z największym polem naftowym w Ghawar w Arabii Saudyjskiej. Eksperci szacują, że pod powierzchnią wody kryje się około 40 miliardów baryłek czarnego złota. Zanim prawdopodobnie w 2011 roku będzie można rozpocząć wydobycie ropy, konsorcjum Kaszagan prowadzone przez włoski koncern energetyczny ENI czeka jeszcze całkiem sporo pracy. Pole naftowe ma być eksplorowane w trzech głównych fazach, przy czym firmy zaangażowane w projekt znajdują się aktualnie w fazie pierwszej, tzw. Experimental Program. Uczestniczy w tym również norweska spółka BIS Industrier AS. Na zlecenie firmy Aker Egersund, jednej z największych norweskich stoczni offshore ta spółka BIS odpowiada za cały inżyniering z planowaniem i zaopatrzeniem materiałowym dla branży izolacja, pasywna ochrona przeciwpożarowa, obróbka powierzchniowa/zabezpieczenie antykorozyjne oraz wykonawstwo rusztowań. Do tego dochodzą specyfikacje i dokumentacje, właściwy montaż oraz realizacja projektu i zapewnienie ciężkiego sprzętu. Oprócz tego Norwedzy jako generalny wykonawca są odpowiedzialni zarówno za planowanie i organizowanie pracy dla własnych Tutaj w norweskim Egersund w podróż wyrusza moduł dla platformy offshore na Morzu Kaspijskim. pracowników jak i dla personelu Aker Solutions Egersund. Prace są wykonywane w ramach postępowego modelu kooperacyjnego z głównym wykonawcą Aker Solutions, przy czym partnerzy współpracują w zintegrowanym układzie dzieląc wspólne zasoby, ryzyka i sukcesy. Firmę BIS Industrier wspierają przy tym trzy polskie spółki siostry BIS Multiserwis, BIS Izomar i BIS Plettac. Elastyczność atutem Norwedzy mają istotny udział w metodzie zwanej Hook up scope, do której dostarczają części urządzeń. Metoda ta jest przydatna, gdy urządzenia ze względu na swój rozmiar lub ciężar nie mogą być transportowane w całości na platformę wiertniczą. Wtedy są przewożone na platformę offshore jako pojedyncze segmenty, gdzie następuje ich złożenie i podłączenie. W tym projekcie ciągle występowały zmiany w rysunkach i projek- Pole naftowe Kaszagan położone w pobliżu kazachskiego miasta Atyrau zostało odkryte w 2000 roku. Leży około metrów pod poziomem morza. Eksploatacja tego pola naftowego stanowi duże wyzwanie ze względu na niekorzystne warunki geologiczne i klimatyczne. Złoża ropy są położone pośrodku północnokaspijskiego rezerwatu przyrody, w którym żyje ponad 200 zagrożonych gatunków zwierząt. Szczególne wyzwanie tach konstrukcyjnych. Dlatego też często trzeba było coś przerabiać, co oczywiście odbijało się na harmonogramie. Dla nas była to świetna możliwość udowodnić naszą elastyczność i wydajność, podkreśla Odd-Bjørnar Heiland, menadżer projektu w BIS Industrier. Przy wszystkich pracach duże znaczenie posiada zawsze bezpieczeństwo. Wszyscy pracownicy na budowie posiadają odpowiednią wiedzę w zakresie Health i Safety. Ponadto pracownicy zostali zapoznani ze specjalnymi wymaganiami obowiązującymi ich przy pracach izolacyjnych i malarskich, wyjaśnia Odd-Bjørnar Heiland. Dzięki tym działaniom od ponad roboczogodzin nie było już żadnego wypadku. Projekt w norweskim Egersund zostanie zakończony prawdopodobnie w maju Do tej pory na budowie będzie zatrudnionych od 200 do 550 pracowników, którzy przepracują tam ponad roboczogodzin. Dla menedżera projektu, Odd-Bjørnara Heilanda, na tym nie kończy się jednak jeszcze zaangażowanie firmy w Egersund: Ten projekt otworzył nam szansę na kontynuację ścisłej współpracy z Aker Solutions i Aker Egersund także w przyszłości. Dlatego też wydobycie ropy musi spełniać rygorystyczne warunki pod względem ekologii. Do tego dochodzą trudne warunki klimatyczne: w miesiącach letnich temperatury do 40 C nie należą do rzadkości, zaś w zimie termometr wskazuje nawet minus 30 C. Projekt ten jest kierowany przez konsorcjum, do którego należą koncerny energetyczne ENI, Exxon Mobil, TOTAL, Royal Dutch Shell, Inpex oraz ConocoPhillips. Modernizacja walcowni zimnej w węgierskim Dunaújváros Kompletny projekt w rekordowym czasie Wraz z rozbudową i modernizacją walcowni zimnej w węgierskim Dunaújváros spółka BIS Hungary Kft. z Budapesztu pomyślnie zakończyła swój dotychczas największy projekt. W połowie lipca 2008 podczas uroczystego otwarcia w obecności węgierskiego premiera, Ferenca Gyurcsányego, wykonano walcowanie pierwszego zwoju stali. Ostateczne uruchomienie nastąpi na jesieni. Inwestorem była firma ISD Dunaferr Zrt. To największa stalownia na Węgrzech z dotychczasową roczną produkcją ton materiału walcowanego, który w większości jest eksportowany. Rozbudowa walcowni zimnej w Dunaújváros podwaja roczną produkcję do ton. Poszczególne elementy tego kompleksowego projektu to klatka walcownicza z nawrotnymi walcami, nowoczesna linia do wytrawiania kwasem solnym, stacja regeneracji kwasu oraz część logistyczna do składowania i transportu materiału walcowanego. BIS Hungary była odpowiedzialna za wszystkie prace mechaniczne jak również za elektrykę, technikę pomiarową i regulacyjną, powłoki malarskie, rusztowania i izolację. Oprócz własnego zespołu do zarządzania projektem składającego się z 20 inżynierów spółka BIS ściągnęła do współpracy 25 podwykonawców organizując i koordynując przy tym wszystkie prace. W szczycie na budowie pod flagą BIS pracowało do 500 pracowników. Prace montażowe obejmowały z jednej strony przeprowadzenie obmiaru, transport, podnoszenie i ustawianie aparatów, zaś z drugiej strony budowę konstrukcji stalowych, prace spawalnicze i kontrolne oraz próby ciśnienia na nowych rurociągach ze stali i tworzywa sztucznego. Szczególnym zadaniem było zwymiarowanie i zaprotokołowanie 300-metrowej długości nowej linii do wytrawiania. Podczas całych prac budowlanomontażowych produkcja toczyła się bez przerw dalej. To utrudniało znacznie prace, wyjaśnia menedżer projektu József Jánosi. Imponujące wymiary Rozbudowa i modernizacja walcowni zimnej w Dunaújváros została zrealizowana w rekordowym czasie. Przygotowanie i planowanie rozpoczęły się w czerwcu 2007 roku, zaś budowa trwała od grudnia 2007 do maja 2008 czyli jedynie pięć miesięcy, mówi menedżer budowy László Fekti. Zakres prac był przy tym dość poważny. Sercem nowej instalacji jest klatka walcownicza z nawrotnymi walcami. Na tę część przypadły prace przy montażu 850 ton mechanicznych aparatów, w tym nawrotnych walców. Zakres ten obejmował aparaty do odwijania i nawijania, system transportowy, 30 ton stalowych rurociągów oraz 230 ton aparatów elektrycznych, czyli: zasilanie energią elektryczną od transformatora do punktu odbiorczego z układami połączeń, przewodami, sterowaniem i regulacją. Obok starej linii do wytrawiania na bazie kwasu siarkowego osiągającej wydajność ton rocznie zbudowano 300-metrowej długości instalację do wytrawiania kwasem solnym. Montaż obejmował około ton maszyn, takich jak instalacja do usuwania zgorzeliny, ślizgowy przenośnik rolkowy, wanny do wytrawiania, spawarka, nożyce, nożyce boczne oraz układ odwijania zwoju stali. Oprócz tego zespół BIS zamontował 70 ton przewodów rurowych oraz 420 ton aparatury elektrycznej. Dla przyjaznej dla środowiska stacji do regeneracji kwasu stanowiącej element nowej linii do wytrawiania konieczne było około 400 ton aparatów i rurociągów z tworzywa sztucznego. Nie zapomniano również o budowie nowej części logistycznej dla walcowni gorącej i zimnej. Linia transportowa dla stalowych zwojów walcowanych na gorąco i zimno wymagała montażu 670 ton maszyn, 17 ton rurociągów i 168 ton aparatów elektrycznych. Zadowolony klient Jakość i terminowość odpowiadały w pełni oczekiwaniom ISD Dunaferr. Bez tak dobrze przygotowanego wykonawcy projekt ten nie zostałby ukończony. Zespół realizacyjny zasłużył na wielkie podziękowanie chwalił na uroczystym otwarciu dyrektor Otto Varga. Klient nie pozostał tylko przy tych pochwałach. Dzięki bardzo dobremu przebiegowi projektu spółka BIS Hungary mogła od razu zapewnić sobie kolejne zlecenie od ISD Dunaferr Zrt. Chodzi tu o inwestycje w obszarze walcowni gorącej. Firmie BIS Hungary zlecono generalne wykonawstwo wszystkich prac w zakresie maszynowej stacji wymiany walców. BIS Hungary jeszcze nie opuściła budowy. Od uroczystego otwarcia nowa walcownia zimna znajduje się w ruchu próbnym. Ostateczne uruchomienie nastąpi dopiero wtedy, gdy wszystkie parametry i tryby pracy zostaną ustawione. Faza ta potrwa do jesieni. Montaż klatki walcowniczej serca walcowni zimnej. 300-metrowe wanny z tworzywa sztucznego nowa linia wytrawiania kwasem HCl.

11 11 Po wyłączeniu z ruchu wszystkie urządzenia zostały oczyszczone, poddane inspekcji i częściowo wymienione na nowe. Generalna inspekcja w TOTAL Raffinerie Pochodnia świeci się znowu Przestój remontowy T&I 2008 (Turnaround & Inspektion) w TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland GmbH w Leunie rozmiarami nie ma sobie równych w całej Europie. Lecz jest jeszcze jeden powód, dla którego T&I 2008 jest dla koncernu BIS ważnym kamieniem milowym: po raz pierwszy w Leunie spółka BIS Turnaround GmbH odpowiadała z jednej ręki za kierownictwo projektów, planowanie, realizację wszystkich prac mechanicznych, budowę rusztowań i izolację trzech części instalacji. Tak więc 27. czerwca 2008 roku był dla pracowników spółki BIS Turnaround GmbH i kilku dalszych zaangażowanych spółek BIS dniem szczególnym: T&I 2008 został zakończony i można było ponownie uruchomić rafinerię. Ulgę i zadowolenie widać też odpowiednio na twarzy Rolfa Schmitta, prezesa BIS Turnaround GmbH: Mimo kilku nieprzewidzianych dodatkowych prac podczas tego przestoju udało nam się zrealizować odstawienie i przegląd urządzeń ku zadowoleniu klienta i zgodnie z harmonogramem. To, co brzmi tutaj tak sucho, wymagało w rzeczywistości znacznego wysiłku i starannego przygotowania oraz ścisłej współpracy wszystkich branż. W końcu w ciągu tylko sześciu tygodni trzeba było poddać generalnemu przeglądowi kompletny obiekt. Taka wszechstronna kontrola, przy której cały zakład przetwórstwa naftowego jest całkowicie wyłączany z ruchu, jest wymagana przepisami: co pięć lat rafinerie trafiają na stanowisko kontrolne. Po trwającym ponad półtora roku okresie przygotowania i planowania 3. maja 2008 nadszedł oczekiwany moment. Wszystkie urządzenia zostały krok po kroku wyłączone, po czym mogła rozpocząć się inspekcja. W pierwszej fazie przeprowadzono płukanie instalacji oraz pozakładano zaślepki do odcinania rurociągów. Następnie otwarto i oczyszczono wszystkie aparaty w instalacji, takie jak wymienniki ciepła, kolumny, reaktory i zbiorniki. Potem przeprowadzono inspekcje i naprawy zgodnie z wytycznymi TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland. Na koniec zdemontowano, sprawdzono i z powrotem zamontowano armatury oraz urządzenia pomiarowe i regulacyjne. Specjaliści z BIS byli ponadto odpowiedzialni za ponowne pozamykanie aparatów, próby szczelności zbiorników oraz wsparcie przy rozruchu. Oprócz tego we współpracy z innymi firmami poddano rewizji instalację Fluid Catalytic Cracking (FCC). Precyzyjna koordynacja Specyfika przestoju remontowego w 2008 roku polegała na całościowej realizacji projektu. Spółka BIS Turnaround odpowiadało za kierownictwo projektu, planowanie przestoju, planowanie i śledzenie terminów, logistykę, zorganizowanie zaplecza budowy, zarządzanie jakością i kontrolę jakości, sporządzanie protokołów odbioru wykonanych prac oraz dokumentowanie ich wykonywania. Największe wyzwanie polegało na precyzyjnej koordynacji poszczególnych branż. Ponieważ jako unit-contractor spółka BIS Turnaround odpowiadała w trzech podległych jej instalacjach za całościową realizację i koordynację wszystkich branż. Prace mechaniczne, takie jak prace ślusar- skie i spawalnicze, były przy tym wykonywane przez BIS Rohrleitungsbau, BIS Hungary oraz BIS Czech. Rusztowania wykonywała BIS arnholdt GmbH, zaś prace izolacyjne w całym zakładzie BIS Industrieservice Ost. Dodatkowo oprócz działań naszych własnych pracowników musieliśmy koordynować pod kątem terminów i bhp różne prace obcych firm, wyjaśnia Rolf Schmitt. Szczegółowe planowanie Szczególnie ważne dla sprawnego przeprowadzenia przestoju było dokładne przygotowanie. W ten sposób zapewnia się precyzyjną i punktualną realizację z bardzo dużą szczegółowością planowania i dokładnością, podkreśla Rolf Schmitt. Do płynnego przebiegu przestoju remontowego przyczyniła się także partnerska współpraca z TOTAL Raffinerie Mitteldeutschland. Rolf Schmitt podkreśla: Poszczególni wykonawcy oraz zespół TOTAL byli ulokowani od początku w jednym budynku, przez co mogli ściśle ze sobą współpracować. Dzięki temu zapewniony był dobry teambuilding ponad granicami firm. Dobre zgranie między rafinerią a BIS jest wynikiem innowacyjnej koncepcji przestojowej. Już na długo przed właściwym przestojem opracowano podstawy planowania i realizacji i ustalono wspólne założenia dla kosztów, terminów, bezpieczeństwa pracy i jakości. Peters Engineering AG specjalizuje się w biznesie z oczyszczalniami Czysta woda dla Renu Poprzez modernizację centralnej oczyszczalni ścieków należącej do Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG spółka BIS Gesellschaft Peters Engineering AG oraz wspomniany producent lekarstw wnieśli ważny wkład w ochronę środowiska. Powyższa firma farmaceutyczna zyskała teraz bardziej innowacyjną, wysoce elastyczną i działającą ekonomiczniej instalację do oczyszczania ścieków. Od 1966 roku centralna oczyszczalnia ścieków (ZABA) należąca do Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG dba o czystą wodę w Renie. W ubiegłych latach obciążenie ładunkami ścieków stale rosło, w związku z czym obiekt ten został teraz zmodernizowany, dzięki czemu pracuje niezawodnie dalej i odprowadza do Renu wodę oczyszczoną zgodnie ze specyfikacjami. Przy modernizacji dostosowano się także do składu zanieczyszczeń w ściekach zmieniającego się zarówno z uwagi na poszerzającą się paletę produktów jak i rosnącą ilość produkowanych biokatalizatorów i leków. Gdy jest produkowany wiele różnych produktów, powoduje to, że często zmienia się jakość ścieków. Obiekt, z którym mieliśmy do czynienia, był w dobrym stanie, lecz wyposażony w przestarzałe urządzenia, wspomina Frank Schönel, kierownik biura w Ingelheim z firmy Peters Engineering. Szczegółowe wstępne planowanie Już w 2004 roku ta spółka BIS otrzymała zlecenie na opracowanie całościowego projektu modernizacji centralnej oczyszczalni ścieków pod kątem maksymalnego usuwania CZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu), azotu, substancji stałych i AOX (adsorbowalnych związków halogenoorganicznych). Cele były następujące bezpieczna eksploatacja z zachowaniem wymaganych wartości granicznych, podniesienie wydajności, zwiększenie elastyczności, lepsza efektywność ekonomiczna, poprawa bezpieczeństwa pracy dla pracowników oraz takie rozmieszczenie wszystkich agregatów, które ułatwia konserwację, wyjaśnia Frank Schönel, który jako kierownik projektu był odpowiedzialny za opracowanie całościowych planów. Na tej podstawie specjaliści z Peters Engineering opracowali ponad 20 wariantów technologicznych i poddawali je systematycznym ocenom. Taki sposób postępowania jest konieczny. Gdyż im bardziej szczegółowe są wstępne plany, tym sprawniej przebiega całościowe planowanie, a tym samym także cały projekt, mówi Frank Schönel. W ścisłym porozumieniu z Boehringer Ingelheim wybrano ostatecznie innowacyjną, wysoce elastyczną i bardzo ekonomiczną koncepcję oczyszczalni. Prace rozpoczęły się w maju 2006 roku. Powstała instalacja, w której ścieki po mechanicznym wstępnym oczyszczeniu i neutralizacji przechodzą przez trzy kompletne stopnie biologiczne: dwunitkowa wstępna aeracja o wysokim obciążeniu, integracja z dwoma istniejącymi instalacjami biologicznymi jako stopień pośredni oraz nowy dwunitkowy stopień o niskim obciążeniu z selektorami i podłączoną na wlocie denitryfikacją, gdzie poprzez bakterie następuje m.in. rozkład azotanu na azot. Ostatni stopień oczyszczania stanowi podłączona na wylocie filtracja piaskowa. W niej ścieki za pomocą układu do filtracji piaskowej z ciągłym płukaniem wstecznym uwalniane są z ostatnich substancji stałych. Każdy stopień można przy pomocy regulowanego obejścia częściowo lub w całości pominąć. Oprócz tego dla ścieków zawierających związki AOX przewidziano oddzielny stopień oczyszczania. Instalację uzupełniono o sześć w pełni automatycznych urządzeń dozujących, które zasilają strumień ścieków koniecznymi pomocniczymi chemikaliami. Powietrze odlotowe zawierające rozpuszczalniki odprowadzane z części mechanicznej oraz z wysoce obciążonej części z osadem czynnym jest oczyszczane centralnie na dwunitkowej wielostopniowej instalacji wywiewnej. Dzięki modernizacji osiągnięto wydajność równą ilości ścieków miasta liczącego mieszkańców. W Boehringer Ingelheim do oczyszczania ścieków są wykorzystywane jednocześnie trzy stopnie biologiczne. Z reguły stosowane są tylko jednostopniowe instalacje biologiczne, podkreśla Frank Schönel. Punktualne uruchomienie Po dziesięciomiesięcznym czasie budowy udało się dotrzymać ustalonego już w maju 2005 terminu uruchomienia dla pierwszego etapu budowy: równie punktualnie w grudniu 2007 roku rozpoczęła pracę cała nowa instalacja. W planie zmieściły się również założone koszty. W rozszerzonym projekcie koncepcyjnym firma Boehringer Ingelheim zażądała skalkulowania kosztów z dokładnością plus/minus dziesięciu procent. Spełniono to między innymi za pomocą nowoczesnych narzędzi planistycznych, opowiada Frank Schönel i dodaje: Dotrzymanie zarówno ambitnego harmonogramu jak i założonych kosztów było jednak dużym wyzwaniem. Niebagatelną sprawą była również koordynacja personelu i zatrudnionych firm. W fazie montażowej oprócz 15 własnych pracowników trzeba było koordynować prace ponad 30 dalszych firm. W Boehringer Ingelheim ścieki są oczyszczane przez trzystopniową oczyszczalnię biologiczną.

12 12 Maintain 2008 Rozwiązania wytyczające kierunek Hala 1, stoisko 501 Wizja BIS AG wytycza kierunek także na targach Maintain 2008 odbywających się od 14. do 16. października w monachijskim centrum targowym M,O,C,: poszukujący Solutions for Industrial Services są już na wejściu kierowani do stoiska 501 w hali nr 1. Swą wizją BIS AG trwale przyczyniła się do wyprofilowania utrzymania ruchu jako niezależnej branży zorientowanej na rozwiązania. Samo przedsiębiorstwo awansowało z tą strategią na wiodącego światowego oferenta usług przemysłowych dla przemysłu przetwórczego i energetyki. Profesjonalne zarządzanie utrzymaniem ruchu wnosi wymierny wkład w produktywność i konkurencyjność ta zasada obowiązuje dziś dla urządzeń technologicznych i maszyn produkcyjnych na całym świecie. Na targach Maintain 2008 pod sloganem World- Class Industrial Services nasze przedsiębiorstwo prezentuje wartości tej młodej branży i nasze międzynarodowe ukierunkowanie, opowiada Thomas Töpfer, prezes zarządu BIS AG. Przy aranżowaniu stoiska uwzględniono to przez połączenie motywów ze świata instalacji technologicznych z motywami miast symbolizujących cztery dywizje w grupie przedsiębiorstw: Monachium dla Central Europe, Warszawa dla Northern & Eastern Europe, Londyn dla Western Europe oraz St. Louis dla North America. W tym roku głównymi tematami są marketing personalny oraz HSEQ. Spółka BIS AG ukazuje swą branże jako obszar przyszłościowych zawodów z różnorodnymi perspektywami zarówno dla potencjalnych kandydatów z doświadczeniem zawodowym jak i dla uczniów zawodu oraz absolwentów szkół wyższych. Wielostronne zaangażowanie grupy przedsiębiorstw BIS w temat kształcenia i dokształcania od tego roku zostało programowo zebrane pod dachem BIS Academy. Na targach Maintain prezentuje się między innymi Saksońska Akademia Zawodowa z kierunkiem studiów Service Engineering. HSEQ jako 2. główny temat to dla BIS AG zarówno program jak i referencja. Jako program znajduje się w centrum stałego procesu racjonalizacji, jako referencja dokumentuje w całej grupie już osiągnięte wysokie standardy. Dzień sterylnej techniki w BIS Industrieservice Mitte Innowacja do dotknięcia Praktyczne, fachowe i idące z duchem czasu: tak brzmi recepta na sukces dla imprez informacyjnych i dokształcających w BIS Industrieservice Mitte. Dzień sterylnej techniki w lipcu 2008 roku zadbał o rekordowe liczby uczestników. Ponad 120 klientów menedżerów, kierowników zakładów i użytkowników znanych przedsiębiorstw chemicznych i farmaceutycznych skorzystało z zaproszenia do zwiedzenia istniejącego dopiero od kilku miesięcy warsztatu BIS produkującego sterylne rury w parku przemysłowym Höchst, aby przez jeden dzień zasięgnąć informacji o innowacyjnej technice spawania i aktualnych trendach w budowie rurociągów. Wspólnie z TÜV Süd Chemie Service i przemysłowymi partnerami ARC Machines International, GEMÜ Ventiltechnik, MS Projektierung oraz dostawcą usług zaopatrzeniowych firmą Mühlberger spółka BIS Industrieservice Mitte na dzień techniki sterylnej w lipcu opracowała interaktywny program wykładów i prezentacji, który przybliżył całościowo zmieniające się wymagania i innowacyjne rozwiązania w technice sterylnej. Fachowa kompetencja oraz program organizatorów były przekonujące zarówno dla projektantów, inżynierów, kierowników warsztatów, osób odpowiedzialnych za jakość i techników jak również dla mistrzów zakładowych i decydentów. Wszyscy zjawili się w BIS Industrieservice Mitte, aby dowiedzieć się więcej na temat innowacyjnych rozwiązań w sterylnej produkcji rur. Prawie wszyscy pozostali przez cały dzień nie żałując swego cennego czasu. Czterogodzinna seria wykładów naświetliła systematycznie ważne aspekty od aktualnych ustawowych przepisów poprzez najnowszą technikę sterylną po gotowy spaw. Poza referatami goście mieli okazję pogłębić na miejscu nową wiedzę na przykładzie obiektów poglądowych i działających modeli z różnych firm z branży. Wykłady i praktyczne demonstracje zapewniły przy tym wystarczająco dużo przestrzeni na omówienie indywidualnych problemów i praktycznych pytań uczestników. W progra- Połączeni swym zainteresowaniem techniką Jürgen Brandt, dyrektor działu technicznego w Celanese Chemicals Europe GmbH, Thomas Raupach, dyrektor działu techniki rur sterylnych w BIS Industrieservice Mitte GmbH, oraz dr Rudolf Lehnert, IA Frankfurt Infrastructure Sanofi-Aventis Deutschland GmbH (od lewej). mie nie mogło zabraknąć zwiedzania sterylnego warsztatu BIS o powierzchni 500 metrów kwadratowych oraz sąsiadującego magazynu dostawcy materiałów Mühlberger, w której to firmie BIS posiada jedną trzecią udziałów. Przekazywanie sugestii Na bazie naszych imprez zamierzamy stworzyć forum dokształcania i informacji nie tylko dla małego grona osób, lecz dla wszystkich, którzy zajmują się takim tematem jak na przykład technika sterylna, wyjaśnia Günter Illig, prezes zarządu BIS Industrieservice Mitte. Celem jest przekazywanie większej wiedzy o nowych możliwościach i zachęcanie do testowania nowych rozwiązań technicznych. Oprócz tego chodzi o to, aby w rozwoju naszej techniki i serwisu uwzględniać wymagania i sugestie użytkowników zgodnie z zasadami rynku i zapotrzebowaniem. Chcieliśmy także przedstawić naszym klientom spektrum usług oraz wyposażenie techniczne zakładu BIS we Frankfurcie. Przez założenie naszego nowego sterylnego warsztatu do produkcji rur wnosimy ważny wkład w bezpieczeństwo zaopatrzeniowe naszych klientów w regionie Renu i Menu. Sterylny warsztat BIS Kwestia pasji Jest to już trzecia impreza tego rodzaju, na której spółki BIS w parku przemysłowym Höchst prezentują rzeczowo swe wiodące fachowe kompetencje i możliwości przetwórcze. Tak jak na Sympozjum o technice pomp (2006) oraz Dniu tworzyw sztucznych (2007) również i tym razem udało się, nie eksponując producenta skoncentrować się na technice i rozwiązaniach, a nie na określonym produkcie. Dzięki temu można było ponownie omówić ten temat bardziej kompleksowo i krytycznie, niż dzieje się to na wielu firmowych targach i imprezach konkretnych producentów. Ładna koncepcja Uczestnicy bardzo to sobie cenią. Od podstaw szybko przechodzić do aktualnych kluczowych tematów i rozwiązań, za pomocą których możemy lepiej wykonywać naszą pracę, i praktycznie je prezentować: to właściwa droga, aby uzyskać szybką orientację o stanie rzeczy i nowych trendach, mówi dr Rudolf Lehnert, Sanofi-Aventis Deutschland. Widząc jednocześnie, jak BIS jako wykonawca usług przekłada całość na praktykę, rośnie zaufanie do tego sposobu pracy. Równie zadowolona Bärbel Schultheis, Novartis Vaccines and Produkcja rur sterylnych jest jak gotowanie lub sport wyczynowy, wyjaśnia Thomas Raupach, kierownik warsztatu rur sterylnych w BIS Industrieservice Mitte. Wielu to potrafi ale tylko niewielu, którzy wnoszą w ten temat doświadczenie, profesjonalny sprzęt a przede wszystkim pasję i przekonanie, doprowadzają go do perfekcji. Tych cech nie brakuje jego 20-osobowemu zespołowi wybranych spawaczy ręcznych i maszynowych. Na jesieni 2007 na 500 metrach kwadratowych w budynku C379 w parku przemysłowym Höchst powstał nowy sterylny warsztat z optymalnym wyposażeniem technicznym. Trzy wysoce nowoczesne, sterowane komputerowo spawarki orbitalne stoją gotowe do łączenia zamkniętymi zgrzewadłami kleszczowymi bez naddatku materiałowego rur o średnicy od 4 do 168,3 mm. Ich sterowanie komputerowe oraz możliwości zapamiętywania programów spawania gwarantuje wysoki stopień niezawodności operacji i ich powtarzalności oraz znacznie ułatwia dokumentowanie zgodnie z międzynarodowymi wymaganiami przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Dla obszarów o wysokim poziomie czystości jest stosowana technologia beztlenowa (obróbka obwodowa). Spawacze zapewniają optymalne przygotowanie części i starannie ustawiają urządzenia uwzględniając jakość i miejsce zastosowania komponentów. Wynikiem są spawy o wysokiej jednorodności i gładkości powierzchni, minimalnej oksydacji szkodliwej dla materiału i maksymalnej odporności na korozję. Z pierwszorzędnej techniki sterylnej (i sterylnych rur) cieszą się już tacy klienci jak firma Novartis, której laboratorium do badań nad wirusami w Marburgu zostało orurowane przez zespół BIS. Instalacja do chromatografii firmy Biotest w Dreieich jest eksploatowane z wykorzystaniem rur pochodzących z Diagnostics, wyjaśnia: Chodziło tu o naprawdę szerokie spektrum technicznej wiedzy, praktycznej i bardzo pouczającej. Pracuję w dziale podnoszenia kwalifikacji, gdzie potrzebne są takie właśnie skoncentrowane możliwości, aby być na bieżąco i móc w każdej chwili właściwie oceniać ryzyka urządzeń i systemów. Postawiono wiele pytań z całkiem różnych fachowych perspektyw, referuje Thomas Raupach, kierownik sterylnego warsztatu w BIS Industrieservice Mitte. Począwszy od rekomendacji dla zaopatrzenia w materiały po precyzyjne dostrojenie przy programowaniu parametrów spawania w nowej spawarce orbitalnej. Nawet jeśli ktoś do tej pory nie widział jeszcze nigdy spawu, mógł szybko nauczyć się na obrabianych przedmiotach, jak poprzez efekty optyczne lub brak gładkiej powierzchni stwierdzić różnicę w jakości. O szczegółach ze znawcami tej tematyki dyskutowali Thomas Raupach oraz koledzy z ARC Machines, GEMÜ, MS Projektierung, Mühlberger i TÜV Süd Chemie Service aż do późnego popołudnia, a potem jeszcze tygodniami po zakończeniu imprezy. Dzień techniki sterylnej znacznie przekroczył nasze oczekiwania, opowiada Dietmar Effertz, dyrektor działu mechaniki i montażu w BIS Industrieservice Mitte. Zakres oraz szczegółowość specjalistycznych wykładów w połączeniu z przykładami z praktyki wspólnymi dla różnych producentów podane w profesjonalnej atmosferze optymalnie zaspokoiło potrzeby uczestników. W planach jest już kolejny dzień techniki według podobnej koncepcji. warsztatu BIS. Potentat farmaceutyczny Pfizer otrzymał nowy obieg zamknięty do wody o najwyższym stopniu czystości. Również Sanofi-Aventis, Sandoz oraz wykonawca klimatyzacji i wentylacji Axima zostały już wyposażone w sterylne rury produkcji BIS. Aktualnie układany jest kilkusetmetrowy gazociąg parku przemysłowego od punktu zasilania do elektrowni są to dwunastometrowej długości rury, które na ośmiu metrach wysokości muszą zostać połączone perfekcyjnymi spawami obwodowymi. Bez spawania orbitalnego z BIS byłoby to zadanie wymagające sporych nakładów. Gdyby zależało to od Thomasa Raupacha, mógłby przyjąć następne zlecenie także z przemysłu kosmicznego: urządzenia ARC Machines spawały już tytanowe blachy oraz 6 milimetrowe rury dla europejskiej rakiety nośnej Ariane w warunkach czystych pomieszczeń. Dlaczego nie?

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW PKN ORLEN WPROWADZENIE PKN ORLEN jest czołową firmą w branży paliwowo-energetycznej, należącą do grona największych spółek w Polsce i najcenniejszych polskich marek. Od

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

... połączeni jakością

... połączeni jakością Grupa BOHLE Połączeni jakością izolacje przemysłowe Bohle technika izolacyjna Lokalizacje technika izolacyjna Gummersbach wykończenia wnętrz ochrona p. poż. konstrukcje metalowe Berlin Cottbus Hamburg

Bardziej szczegółowo

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR

Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników. Realizowanie naszej Strategii Personalnej. Osiąganie naszych ambicji HR Realizowanie naszej Strategii Personalnej Osiąganie naszych ambicji HR Wspieranie naszej firmy Utrwalanie naszych wartości Strategia Personalna firmy Schindler Rozwój firmy poprzez rozwój pracowników 2

Bardziej szczegółowo

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy

HISTORIA JAKOŚĆ, SKUTECZNOŚĆ, NOWOCZESNOŚĆ. Jesteśmy z tego dumni! Małgorzata i Jerzy Wiśniewscy P ÓSPÓŁKA POLSKA POLSKA I PRYWATNA I PRYWATNA HISTORIA Był rok 1994. Mieliśmy pomysł na biznes. I tak powstał garażowy Piecobiogaz. Dziś giełdowe PBG stoi na czele Grupy firm zatrudniającej kilka tysięcy

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa

Cele kluczowe W dziedzinie inwestowania w zasoby ludzkie W zakresie wzmacniania sfery zdrowia i bezpieczeństwa Cele kluczowe Idea społecznej odpowiedzialności biznesu jest wpisana w wizję prowadzenia działalności przez Grupę Kapitałową LOTOS. Zagadnienia te mają swoje odzwierciedlenie w strategii biznesowej, a

Bardziej szczegółowo

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju

CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju CSR drogą do zrównoważonego rozwoju Jesteśmy jedną z dziesięciu największych agencji pracy i doradztwa personalnego w Polsce. Na rynku działamy od 2006 r. Kapitał firmy

Bardziej szczegółowo

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.:

Fundamentem wszystkich naszych działań są Wartości, obowiązujące w Grupie Kapitałowej ORLEN, do której ANWIL należy, tj.: KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW ANWIL S.A. STANDARDY SPOŁECZNE STANDARDY ETYCZNE I SYSTEMY ZARZĄDZANIA STANDARDY ŚRODOWISKOWE WPROWADZENIE ANWIL jest jednym z filarów polskiej gospodarki, wiodącą spółką

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA

POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA POLITYKA JAKOŚCI I ŚRODOWISKOWA Thermaflex Izolacji Sp. z o. o. zajmuje wiodącą pozycję w Polsce w branży izolacji technicznych ze spienionych poliolefin. Dążymy aby System Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej.

Schindler Navigator Book Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. Zdefiniowanie celów. Ustalenie drogi. Strategia sukcesu w branży dźwigowej. 2 Nasze zobowiązanie Drodzy Koledzy i Koleżanki, Współpracownicy! Światowy rynek wind i schodów ruchomych podlega stałej ewolucji

Bardziej szczegółowo

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych

CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu CFO Knowledge Exchange Temat przewodni: Praktyczne podejście do optymalizacji procesów biznesowych siedziba MDDP Business Consulting, Warszawa, 6 lutego 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE...

NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE... NAJWAŻNIEJSZE JEST NIEWIDOCZNE......TAK JAK 170 TYS. KM NASZYCH GAZOCIĄGÓW. 2 MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG MIEJSCE NA RYNKU GAZU DZIAŁALNOŚĆ PSG Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o bogatych

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI SUKCESU PPG

CZYNNIKI SUKCESU PPG CZYNNIKI SUKCESU PPG STOSOWANIE UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH Wiedza o biznesie Wiedza specjalistyczna Wiedza o produktach i usługach Wiedza przemysłowa ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ Działanie w perspektywie

Bardziej szczegółowo

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA

ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA ŚWIATOWY KONGRES BEZPIECZEŃSTWA CHEMICZNEGO KIELCE, 18-20 KWIETNIA 2016 www.chemss2016.org DEKLARACJA na temat rozwoju współpracy międzynarodowej w celu umacniania bezpieczeństwa chemicznego oraz rozwoju

Bardziej szczegółowo

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie

ERGOLOGIS Sp. z o.o. O firmie www.ergologis.pl O firmie ERGOLOGIS Sp. z o.o. Jesteśmy grupą specjalistów w logistyce i doradztwie biznesowym. Stawiamy na ergonomię, wykonujemy zadania trudne i pomagamy w sytuacjach beznadziejnych.

Bardziej szczegółowo

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT

ENERGY BUSINESS CONSULT. Profil firmy. Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT ENERGY BUSINESS CONSULT Profil firmy Facility Management Efektywność energetyczna Rozwiązania IT Profil firmy EBCsoft Sp. z o.o. jest dostawcą kompleksowych usług oraz systemów dla Facility Management

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać?

Kontekst sytuacyjny: Pytanie pozostaje tylko w jakich obszarach ich rozwijać? WPŁYW POZIOMU ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ NA ROZWÓJ ORGANIZACJI SPRZEDAŻY NA RYNKU PRODUKTÓW FMCG Szanowni Państwo, Przedstawiamy Państwu poniższą ofertę dotyczącą wsparcia pracowników działu sprzedaży w Państwa

Bardziej szczegółowo

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność?

Program Poprawy Efektywności Zakupów. Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Program Poprawy Efektywności Zakupów Jak kupować, aby poprawiać rentowność? Oferta Zakupy Celem każdej firmy jest zdobycie dominującej pozycji na rynku, która przekłada się na poziom obrotów i zysków firmy.

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie

Model dojrzałości dopasowania strategicznego. Nadzór Poziom 1 Poziom 2 Poziom 3 Poziom 4 Poziom 5 Na poziomie Tab. 1. Opis poziomów dojrzałości procesów dla obszaru nadzór. Formalne strategiczne planowanie biznesowe Formalne strategiczne planowanie Struktura organizacyjna Zależności organizacyjne Kontrola budżetowania

Bardziej szczegółowo

Skuteczna oferta handlowa

Skuteczna oferta handlowa Skuteczna oferta handlowa Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/17/7120/6365 Cena netto 300,00 zł Cena brutto 369,00 zł Cena netto za godzinę 75,00 zł Cena brutto za godzinę 92,25 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu

Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning. E-learning. dla biznesu Experience. Excellence. Efektywne rozwiązania e-learning E-learning. dla biznesu Profesjonalizm i doświadczenie 9 lat doświadczenia 50 osobowy zespół specjalistów ponad 100 000 przeszkolonych osób Dla

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków

Konkurs Dobrych Praktyk Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie. Zaproszenie do składania wniosków Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy. Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie Promowanie zrównoważonego życia zawodowego #EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA

SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA SYSTEM MOTYWACYJNY NA PRZYKŁADZIE EURO TAX.pl SA 01/ WPROWADZENIE Przesłanki wdrożenia systemu motywacyjnego: 1/ Zapotrzebowanie na dynamiczny wzrost sprzedaży 2/ Poprawa efektywności działań sprzedażowych

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Projektant strategii sprzedaży

Projektant strategii sprzedaży Projektant strategii sprzedaży Informacje o usłudze Numer usługi 2016/05/02/8910/8928 Cena netto 1 850,00 zł Cena brutto 2 275,50 zł Cena netto za godzinę 115,63 zł Cena brutto za godzinę 142,22 Usługa

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH ODK SIMP SZCZECIN Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich jako organizacja pozarządowa w myśl postanowień swojego statutu, zajmuje

Bardziej szczegółowo

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi

Właściwe rozwiązania i odpowiedzi Oferta Outsourcingu - Inżynieria Consult AG Właściwe rozwiązania i odpowiedzi OUTSOURCING USŁUG INŻYNIERSKICH I PROJEKTOWANIA Sektor ropy i gazu Budowa i remonty statków Przemysł maszynowy Oferta Consult

Bardziej szczegółowo

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE

OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE Warszawa, sierpień 2010 r. KLIKNIJ, ABY EDYTOWAĆ STYL OPCJA KOMPLEKSOWE USŁUGI INTERNETOWE O nas Świadczymy kompleksowe usługi informatyczne od 1991 r. Pracowaliśmy dla niemal 400 Klientów. W tym czasie:

Bardziej szczegółowo

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016

ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 Warszawa, 1 marca 2016 roku Informacja prasowa ABC Data najlepszym dystrybutorem Europy Środkowo-Wschodniej EMEA Channel Academy 2016 ABC Data, lider rynku nowoczesnej dystrybucji IT w Polsce i w regionie

Bardziej szczegółowo

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji.

oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. oferta dla Agencji Szkolenia eksperckie Klient-Agencja. Szkolenia kompetencyjne dla Agencji. Sesje coachingu współpracy połączonych zespołów Klient-Agencja. SZKOLENIA EKSPERCKIE KLIENT - AGENCJA System

Bardziej szczegółowo

Pokrycia dachowe. www.dekarsc.pl biuro@dekarsc.pl tel./fax: (0-42) 717-81-18

Pokrycia dachowe. www.dekarsc.pl biuro@dekarsc.pl tel./fax: (0-42) 717-81-18 O firmie Jesteśmy ogólnopolskim przedsiębiorstwem budowlanym specjalizującym się w wykonawstwie pokryć dachowych. Posiadamy w tym zakresie wieloletnie doświadczenie, co bezpośrednio przekłada się na jakość

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie

Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Zajęcia praktyczne Wymiana doświadczeń Nacisk na zachowanie Oferta warsztatów otwartych 2012 Kirschstein & Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków e-mail: polska@kirschstein.org tel.: 500 111

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw

Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Wprowadzenie do tematyki społecznej odpowiedzialności biznesu dla małych i średnich przedsiębiorstw Niniejszy przewodnik został stworzony jako część paneuropejskiej kampanii informacyjnej na temat CSR

Bardziej szczegółowo

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu

Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu Temat szkolenia nieformalnego: Mentoring starszy stażem pracownik przyucza pracownika mniej doświadczonego do zawodu. Cele szkolenia Celem szkolenia jest podwyższenie poziomu kompetencji, ważnych z perspektywy

Bardziej szczegółowo

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia

ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia ABSL ACADEMY Cele i program kształcenia 1. Cel: Podstawowym celem ABSL Academy jest przygotowanie uczestników do objęcia stanowisk pracy oferowanych przez firmy sektora usług biznesowych, będących partnerami

Bardziej szczegółowo

ŻYJEMY WARTOŚCIAMIYJEMY WARTOŚCIAMI

ŻYJEMY WARTOŚCIAMIYJEMY WARTOŚCIAMI MARTINI-werbeagentur.de 05/2013 ŻYJEMY WARTOŚCIAMIYJEMY WARTOŚCIAMI HOMAG Group AG www.homag-group.com/mission_statement Misja Grupy HOMAG Myśl przewodnia firmy 02 03 Gerhard Schuler, założyciel fimy Eugen

Bardziej szczegółowo

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl

StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie. www.stratex.pl StratEX: zmieniamy pomysł w praktyczne działanie profil firmy www.stratex.pl Nasza tożsamość Misja Zmieniamy pomysł w praktyczne działanie Założyliśmy StratEX Strategy Execution w 2008 roku jako konsultanci

Bardziej szczegółowo

Raport WSB 2014 www.wsb.pl

Raport WSB 2014 www.wsb.pl Studenci, Absolwenci, Pracodawcy. Raport WSB 2014 www.wsb.pl WPROWADZENIE prof. dr hab. Marian Noga Dyrektor Instytutu Współpracy z Biznesem WSB we Wrocławiu Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce pierwszy

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu

Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Strategia społecznej odpowiedzialności biznesu Od 10 lat działamy na rynku, starając się utrzymywać wysoką pozycję, zarówno na polu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Współpracujemy z najlepszymi producentami,

Bardziej szczegółowo

Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii

Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii Przemysł maszynowy w Badenii-Wirtembergii Najwyższej jakości maszyny, pierwszorzędne technologie, inteligentne rozwiązania dla przemysłu 4.0 Badenia-Wirtembergia to centrum niemieckiego przemysłu maszynowego

Bardziej szczegółowo

CSR w Wielkim Formacie

CSR w Wielkim Formacie CSR w Wielkim Formacie Prezentacja założeń projektu budowania społecznej odpowiedzialności biznesu w Opinion Strefa Druku Sp.zo.o. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015

Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 1 Szkolenie pt. Wprowadzenie do nowelizacji normy ISO 9001:2015 Strona 2 1. Wprowadzenie Zgodnie z regulaminem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO) normy dla systemów zarządzania (MSS)

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Aktualne formy działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynku niemieckim

Aktualne formy działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych na rynku niemieckim Dipl.-Ing. Włodzimierz A. Jaśniak Geschäftsführer / Prezes Metalcoop Handelsgesellschaft mbh Tel.: +49-211-5206460 E-Mail: metalcoop@metalcoop.com Aktualne formy działalności polskich przedsiębiorstw budowlanych

Bardziej szczegółowo

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI.

Studia menedżerskie. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Studia menedżerskie WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,studia menedżerskie'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja VI. Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga od menedżerów zdolności do osiągania

Bardziej szczegółowo

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO

Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Grupa DEKRA w Polsce ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO DEKRA SE Witamy w DEKRA DEKRA to światowy lider usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW

POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW POLITYKA ZAKUPU SPRZĘTÓW I USŁUG ZRÓWNOWAŻONY ŁAŃCUCH DOSTAW WSTĘP Jednym z długoterminowych celów Fabryki Komunikacji Społecznej jest korzystanie z usług dostawców spełniających wymogi bezpieczeństwa,

Bardziej szczegółowo

Sudecka Sieć Innowacji

Sudecka Sieć Innowacji Sudecka Sieć Innowacji Klaster 14.11.2013 Jelenia Góra Jerzy Dudzik ARR Agroreg S.A Nowa Ruda www.agroreg.com.pl jurek@agroreg.com.pl Diagnoza Sudety to obszar strategicznej interwencji (OSI), dotknięty

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup.

KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A., ul. Świętokrzyska 18, 00-052 Warszawa, tel.: (+48) 22 892 94 61, fax: (+48) 22 892 94 62, www.asmgroup. KIM JESTEŚMY? ASM GROUP S.A. wraz ze spółkami zależnymi tworzy grupę kapitałową specjalizującą się w kompleksowych usługach wsparcia sprzedaży i outsourcingu w Polsce i za granicą. DLACZEGO WARTO INWESTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Profil biznesu kooperacja w zakresie produkcji elementów wykonanych z blach + PRODUKCJA SYSTEMÓW ODPROWADZANIA SPALIN WYKONANYCH ZE STALI NIERDZEWNYCH + handel akcesoriami i elementami

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services

Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services Łatwiejszy leasing w Siemens Rozwiązania finansowe, na których można polegać Financial Services s 6% Struktura portfela środków trwałych sfinansowanych przez Siemens Finance Sp. z o.o. w roku 21 (w procentach)

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy

Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy Społeczna odpowiedzialność w miejscu pracy 2 czerwca 2014 Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Monika Michałowska Doradca CSR Agencja

Bardziej szczegółowo

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy

Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy Pakiet Promocyjny dedykowanych kursów e-learningowych dla polskich piłkarzy PARTNER O WSZiC WSZiC to uczelnia, której przewodnią ideą jest hasło Profesjonalizm w sporcie. Poprzez nasze działania staramy

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Polityka Personalna Koncernu Schindler

Polityka Personalna Koncernu Schindler Polityka Personalna Koncernu Schindler 2 Wprowadzenie Korporacyjna Polityka Personalna opisuje strategiczną istotę motywacji zespołu Schindler. Bazuje na wartościach i misji firmy Schindler (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl

Oferta 2012. ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Oferta 2012 ul. Mgielna 6 b, 20-833 Lublin tel.: +48 509 217 277 biuro@orylion.pl, www.orylion.pl Spis treści Szanowni Państwo... 3 Nasza oferta... 4 Kongresy, imprezy i wyjazdy integracyjne, imprezy firmowe,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu IZBA RZEMIEŚLNICZA ORAZ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W KATOWICACH Społeczna Odpowiedzialność Biznesu Społeczna Odpowiedzialność Biznesu SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU TO koncepcja, wedle której

Bardziej szczegółowo

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis

System DEPTHeuresis stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: SYSTEM ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM DEPTHeuresis SYSTEM DEPTHeuresis System DEPT stanowi odpowiedź na wyzwania HR, czyli: Pozwala w łatwy sposób zarządzać różnorodnością kompetencji, kwalifikacji. Udrażnia komunikację dzięki wprowadzeniu naturalnego

Bardziej szczegółowo

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć

Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Społecznej odpowiedzialności biznesu można się nauczyć Maciej Cieślik Korzyści płynące z wprowadzania strategii społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach mają wymiar nie tylko wizerunkowy.

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO

www.prototo.pl MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Wszystkie materiały tworzone i przekazywane przez Wykładowców NPDN PROTOTO są chronione prawem autorskim i przeznaczone wyłącznie do użytku prywatnego. MATERIAŁY Z KURSU KWALIFIKACYJNEGO Zarządzanie jakością,

Bardziej szczegółowo

Główne aspekty działalności scn

Główne aspekty działalności scn scn energy AG Siedziba scn-energy AG mieści się w północno-wschodniej części Niemiec. Firma zajmuje się projektowaniem, wykonawstwem oraz eksploatacją instalacji do produkcji energii elektrycznej ze źródeł

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW?

PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? PRAKTYKI STUDENCKIE JAK ZNALEŹĆ DOBRYCH KANDYDATÓW? www.nauka.gov.pl/praktyki SPIS TREŚCI 1. CZYM SĄ STUDENCKIE PRAKTYKI ZAWODOWE 2. CO ZYSKUJE PRACODAWCA 3. GDZIE SZUKAĆ STUDENTÓW NA PRAKTYKI 3.1 Portal

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014

OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 OFERTA WARSZTATÓW OTWARTYCH 2014 Kirschstein&Partner Polska ul. Karmelicka 54/10 31-128 Kraków E-Mail: polska@kirschstein.org Tel. 500 111 355 Termin Miasto Temat Cena netto Cena brutto 18.02.2014 Kraków

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE

CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE CZŁONKOSTWO W POLSKIM FORUM HR GWARANCJA JAKOŚCI, PROMOCJA BIZNESU I WSPARCIE MERYTORYCZNE O POLSKIM FORUM HR HISTORIA I DOKONANIA CZŁONKOWIE POLSKIEGO FORUM HR Polskie Forum HR powstało w 2002 roku z

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa

Strategia zrównoważonego rozwoju firmy. BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Strategia zrównoważonego rozwoju firmy BIPROSTAL S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa Spis Treści: 1. Cel raportu 2. Historia i profil firmy 3. Wizja i misja firmy w oparciu o strategie zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy?

Dlaczego outsourcing informatyczny? Jakie korzyści zapewnia outsourcing informatyczny? Pełny czy częściowy? Dlaczego outsourcing informatyczny? Przeciętny informatyk firmowy musi skupić w sobie umiejętności i specjalizacje z wielu dziedzin informatyki. Równocześnie musi być administratorem, specjalistą od sieci

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii

Zmiana zasad rynkowych. Duża dynamika zmian. Brak ograniczeń związanych z lokalizacją organizacji. Brak ograniczeń w dostępie do technologii Strategiczna Karta Wyników jako element systemu zarządzania efektywnością przedsiębiorstwa Piotr Białowąs Dyrektor Departamentu Strategii Pełnomocnik Zarządu EnergiaPro Koncern Energetyczny SA Przyczyny

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji

w Europejskim Konkursie Dobrych Praktyk Partnerstwo dla prewencji Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla Ciebie. Dobre dla firmy Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy Partnerstwo dla prewencji www.healthy-workplaces.eu ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN

ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN ŚCIEŻKA: Praktyk KAIZEN Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Koordynatorom i liderom Lean/KAIZEN odpowiedzialnym za obszary produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020

Pokłady możliwości. Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 Pokłady możliwości Strategia Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) KGHM na lata 2015 2020 O Strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KGHM Niniejszy dokument stanowi Strategię KGHM w obszarze

Bardziej szczegółowo

Moody International Polska. Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+

Moody International Polska. Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+ Moody International Polska Procedura certyfikacji na zgodność z wymaganiami Standardu GMP+ Michał Sobkowiak Poznań, 20. listopada 2008 1 Moody International Polska jest członkiem Moody International Group

Bardziej szczegółowo