Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta i Gminy w Skawinie"

Transkrypt

1

2

3 Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina tel.: Sekretariat Burmistrza, ul. Rynek 1, I piętro tel.: , faks: Sekretarz Gminy, ul. Rynek 1, pok. 18 tel.: Skarbnik Gminy, ul. Rynek 1, pok. 3 tel.: Audytor Wewnętrzny, ul. Rynek 1, pok. 9 tel.: Biuro Obsługi Prawnej, ul. Rynek 1, pok. 5 tel.: Biuro Rady Miejskiej w Skawinie, ul. Rynek 2, pok. 3 tel.: , Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, ul. Rynek 2, pok. 4 tel.: Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Rynek 3, pok. 17 tel.: Wydział Edukacji Zdrowia i Kultury, ul. Rynek 3, II piętro tel.: , Kierownik Wydziału tel.:

4 Główny Księgowy Szkół, pok. 19 tel.: Wydział Finansowy, ul. Rynek 1, pok. 2, 3, 4, 15, 16 tel.: , , , , , Kierownik Wydziału, pok. 3 tel.: Z-ca Kierownika Wydziału, pok. 16 tel.: Wydział Gospodarki Przestrzennej, ul. Rynek 3, pok. 14, 15 tel.: , Kierownik Wydziału, pok. 15 tel.: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 14 pok. 4, 5, 6, 8, 9 tel.: , , , , , , , Kierownik Wydziału, pok. 9 tel.: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Rynek 3, pok. 5, 6, 7, 8 tel.: , Kierownik Wydziału, pok. 8 tel.: Z-ca Kierownika Wydziału, pok. 7 tel.: Wydział Organizacyjny, ul. Rynek 1, pok. 9 tel.: , Kierownik Wydziału, pok Informatycy, ul. Rynek 2, pok. 1 tel.: Konserwator tel.: Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14, pok. 1 p.o. Kierownik tel.: Dziennik Podawczy, pok. 1 tel.: , faks: Działalność gospodarcza, pok. 3 tel.: , Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 3 pok. 1, 2, 3, 4 tel.: , , , Kierownik Wydziału, pok. 3 tel.: Z-ca Kierownika Wydziału, pok. 4 tel.: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 3, pok. 11, 13 tel.: , , faks: Kierownik Wydziału, pok. 11 tel.: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 3, pok. 9 Kierownik Wydziału tel.: Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Rynek 3, pok. 17 tel.: Kierownik Zespołu tel.:

5 Edukacja placówki oświatowe Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ul. Rynek 1, pok. 6 i 7 tel.: , Pełnomocnik Burmistrza ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Kierownik Zespołu tel.: Zespół ds. Promocji, Sportu i Współpracy, ul. Rynek 12 parter (wejście od ul. Krzywej) tel.: , Kierownik Zespołu tel.: Zespół ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii siedziba: Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Kierownik Zespołu tel.: tel./faks adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina Zespół Kadrowo-Płacowy, Rynek 1, pok. 10 tel.: Kierownik Zespołu tel.: Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Rynek 14, pok. 2 tel.: faks: Kierownik Zespołu tel.: PRZEDSZKOLA Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Kościelna 2, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 56, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 3 ul. Niepodległości 7, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Daszyńskiego 11, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Odziałem Żłobkowym ul. Bukowska 17, Skawina tel.: Odział Żłobkowy, tel.: Przedszkole Samorządowe w Radziszowie ul. Szkolna 9, Radziszów tel.: Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu Wielkie Drogi 241 tel.: wwww.przedszkole.wielkiedrogi.eu Katolickie Przedszkole im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 a, Skawina tel.:

6 SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Korabnicka 19, Skawina tel.: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żwirki i Wigury 17, Skawina tel.: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 5, Skawina tel.: Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach Jaśkowice 8, Wielkie Drogi tel.: Szkoła Podstawowa w Pozowicach Pozowice 170, Wielkie Drogi tel.: Szkoła Podstawowa w Rzozowie Rzozów 90, Radziszów tel.: Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 136 tel.: Szkoła Podstawowa w Zelczynie Zelczyna 120, Wielkie Drogi tel.: Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie ul. Szkolna 7, Radziszów tel.: Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 106, Skawina tel.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie Krzęcin 301, Wielkie Drogi tel.: Zespół Placówek Oświatowych w Kopance Kopanka 62, Skawina tel.: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 500 tel.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 9, Skawina tel.: faks: Gimnazjum nr 1 w Skawinie ul. Witosa 4, Skawina tel.: , Gimnazjum nr 2 w Skawinie ul. Mickiewicz 11a, Skawina tel.: Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie ul. Witosa 4, Skawina tel.: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie ul. Ks. Troski 17a, Skawina tel.: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 17, Skawina tel.: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie ul. Kopernika 13, Skawina tel.: ,

7 Jednostki i Spółki Gminne Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo- Wychowawczych w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 192 tel.: , Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Skawinie ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13), Skawina tel./faks: sekretariat, rejestracja tel. Dyrektor: MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina tel./faks: PGM Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Bukowska 1, Skawina tel.: faks: ZWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Radziszowska 11, Skawina tel. sekretariat: tel. centrala: faks: MZU Miejski Zakład Usługowy ul. Piłsudskiego 25, Skawina tel.:

8 Pomoc i porada CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel./faks: czynne od poniedziałku do piątku w godz. od do Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Placówka świadczy pomoc psychologiczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy. Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszelka pomoc i porady udzielane są bezpłatnie!!! Zadania Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia ojcostwa itp. Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny Prowadzenie Telefonu Wsparcia udzielanie pomocy psychologicznej przez telefon Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie 11

9 stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy Dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego Motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym Formy pomocy Konsultacje psychologiczne Konsultacje prawne Konsultacje terapeuty uzależnień Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grupa Rodzinna Al.-Anon Vita Rosa Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików AQUA VITA Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM Telefon Wsparcia zapewniający osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Informacje dotyczące dyżurów specjalistów udzielane są pod numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. od do oraz dostępne na stronie internetowej TELEFON WSPARCIA CENTRUM WSPIERANIA RODZINY tel czynny od poniedziałku do piątku od do adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Dyżury Komisji odbywają się w każdy wtorek w godz. od do Grupa Anonimowych Alkoholików AQUA VITA przy Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina poniedziałek miting otwarty: pierwszy poniedziałek miesiąca Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Grupa Rodzinna Al.-Anon VITA ROSA przy Centrum Wspierania Rodziny środa miting otwarty: pierwsza środa miesiąca Grupa Rodzinna Al.-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieje ona w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM przy Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel./faks: wew. 11 sobota i niedziela Zespół Leczenia Środowiskowego w Skawinie Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych siedziba: Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel./faks: wew. 14 Zespół Leczenia Środowiskowego, działając w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmuje leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym osoby dorosłe chorujące psychicznie zamieszkujące Gminę Skawina. Zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburze

10 nia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczające oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia. Praca Zespołu koncentruje się na trzech różnych rodzajach oddziaływań opiece domowej, opiece ambulatoryjnej oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami. Zespół większość prac wykonuje w środowisku pacjentów. W siedzibie Zespół przyjmuje w czwartki, w godzinach od 9.00 do lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel w godzinach pracy Zespołu). Informacji na temat zgłoszeń, kwalifikacji pacjentów oraz oferty udziela Zespół. Jadłodajnia dla ubogich Ks. Walentego Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ul. Kilińskiego 1a, Skawina tel.: Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt ul. Żwirki i Wigury 1, Skawina tel.: faks.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina tel./faks: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Skawinie ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13), Skawina tel./faks: sekretariat, rejestracja Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Węgierska 5, Skawina tel./faks: Fundacja Dar Serca ul. Rynek 12, Skawina tel.: www. darsercaskawina.pl 14 15

11 Kultura, sport i rekreacja Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ul. Mickiewicza 26, Skawina tel./faks: tel.: Filie Biblioteki: Filia w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 32, Skawina tel.: Filia w Krzęcinie Krzęcin 301, Wielkie Drogi tel.: Filia w Pozowicach Pozowice 171/1, Wielkie Drogi tel.: Filia w Radziszowie ul. Jana Pawła II 12, Radziszów tel.: Filia w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 192 tel.: Filia w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 700 tel.: Filia w Zelczynie Zelczyna 242, Wielkie Drogi tel. kom.: Multicentrum ul. Ks. J. Popiełuszki 8, Skawina tel.: Muzeum Regionalne w Skawinie ul. Adama Mickiewicza 26, Skawina tel.:

12 Bezpieczeństwo i porządek publiczny Biblioteka Pedagogiczna ul. Rynek 12, Skawina tel./faks: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina tel. sekretariat: , faks: Basen Camena ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina tel.: Pałacyk Sokół, Dział Realizacji Projektów Kultury ul. Mickiewicza 7, Skawina tel.: Dział Sportu i Rekreacji ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina tel./faks: , tel.: w Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Konstytucji 3-go Maja 4, Skawina tel. biuro: tel. pokój instruktorów: w. 36 Kino Piast ul. Węgierska 3, Skawina tel.: Ośrodek Gubałówka ul. Dębca, Skawina tel.: Komisariat Policji w Skawinie ul. Rynek 17, Skawina Sekretariat: Kierownik Referatu Kryminalnego: Kierownik Rewiru Dzielnicowych: Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego: Asystent ds. nieletnich: Zespół ds. prewencji: Telefon do oficera dyżurnego: Faks: Telefon alarmowy: 112 lub 997 Strona internetowa POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO Szczególną rolę we współpracy z mieszkańcami pełni dzielnicowy, nazywany również policjantem pierwszego kontaktu. Dzielnicowy jest podstawowym ogniwem prewencji. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę naturalnego łącznika między Policją a społeczeństwem. REWIR DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI W SKAWINIE KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH st.asp. Krzysztof Adamus tel.: Orlik nr 1 ul. Mickiewicza 52, Skawina Orlik nr 2 ul. Konstytucji 3 Maja, Skawina Rezerwacji dokonuje się pod numerem telefonu Kort w Parku Miejskim ul. Niepodległości, Skawina Kort na terenie OKR Gubałówka ul. Dębca 1, Skawina Rezerwacji dokonuje się pod numerem telefonu sierż. szt. Grzegorz Jucha tel.: Obsługiwany rejon 1: 29-go Listopada 1-11, Babetty, Batorego, Browarna, Stanisława Chmielka, Estery, Hałacińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korabnicka 1-5, 2-12, Korabnicka Boczna, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Lipowa, Mickiewicza, Nad Wodą, Niepodległości, Okrężna, Pachla, Park Miejski, Pisary, Pokoju, Polna, Popiełuszki cmentarz, Przemysłowa, Rynek, Rzeczna, Sikorskiego, Sło

13 wackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Szwedzka, Stacja PKP, Torowa, Torowa Boczna I, Węgierska, Wspólna, Zielona, Za górą, Żwirki i Wigury 1-7 oraz 2-10, Studzińskiego, Gimnazjum nr 2. sierż. szt. Tomasz Wójciak tel.: Obsługiwany rejon 2: Bagienki, Działkowców, Energetyków, Hallera, Hutników, Kwiatowa, Łąkowa, Ofiar Katynia, Piastowska, Piłsudskiego, Podbory, Podgórki, Podwale, Robotnicza, Sąsiedzka, Skawińska, Stacja PKP Skawina Zachodnia, Stadion MKS Skawinka, Tyniecka, Wojska Polskiego, Żwirowa. st. sierż. Michał Morawski tel.: Obsługiwany rejon 3: 29-go Listopada 13 do końca, 22 do końca, Kopernika 1-17, 2-4, Korabnicka tylko parzyste, Ogrody 1-31, Popiełuszki 1-13, Plac Targowy, Słoneczna 1-9, 2-6, Wesoła, ZSTE Skawina, skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. st. sierż. Marcin Kuciel tel.: Obsługiwany rejon 4: Popiełuszki od nr 15 do końca, rejon Ajki, Ogrody nieparzyste od nr 2 do końca, nieparzyste od nr 33 do końca, Skłodowskiej, Słoneczna 8 do końca, 11 do końca, Jaśminowa, Kopernika 19 do końca, 6 do końca. Brak dzielnicowego zastępuje st. sierż. Morawski, st. sierż. Kuciel st. sierż. Michał Morawski tel.: st. sierż. Marcin Kuciel tel.: Obsługiwany rejon 5: Asnyka, Brzozowa, Cicha, Graniczna, Graniczna Boczna, Jagielnia, Jodłowa, Kasztanowa, Korabnicka nr parzyste od 30 do końca, nr nieparzyste od 7 do końca, Leśna, Łanowa, Sadowa, Wiklinowa, Wyspiańskiego, Żychonia, Szkoła Podstawowa nr 1 i 4. mł. asp. Dariusz Zieliński tel.: Obsługiwany rejon 6: Altanowa, Batalionów Chłopskich, Bukowska, Jana Pawła II, Monte Cassino, Siedmioraczki, Witosa, Na stoku, Obrońców Tobruku, Gimnazjum nr 1. st. sierż. Grzegorz Hucisko tel.: Obsługiwany rejon 7: Armii Krajowej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dębca, Falbówki, Gałczyńskiego, Głowackiego, Gościnna, Groble, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki, Kraszewskiego, Kublińskiego, Nad Potokiem, Poniatowskiego, Popiełuszki 2-dk., Popiełuszki 5 (Pawilon Skawa), Pułaskiego, Radziszowska, Pukły, Różana, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Willowa, Wyrwisko, Żeromskiego, Żwirki i Wigury 9 do końca, 12 do końca, 29-go Listopada 2-20, Poczta, Hala Sportowa, Basen, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 2. asp. Jarosław Lichosyt tel.: Obsługiwany rejon 8: Radziszów, Wola Radziszowska. asp. Paweł Kozieł tel.: Obsługiwany rejon 9: Borek Szlachecki, Rzozów, Krzęcin, Polanka Hallera, Jurczyce, Gołuchowice, Grabie. mł. asp. Zbigniew Maślerz tel.: Obsługiwany rejon 10: Facimiech, Jaśkowice, Kopanka, Ochodza, Pozowice, Wielkie Drogi, Zelczyna Komisariat Policji w Skawinie informuje, że podane adresy poczty internetowej nie służą do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach

14 ul. Korabnicka do stacji trafo, ul. Brzozowa wraz z zabudowaniami wzdłuż granic administracyjnych gminy, osiedle Kopernika, ul. Kopernika od ul. Sadowej. Straż Miejska w Skawinie ul. Ogrody 101/1a, Skawina tel./faks: tel. kom.: , tel. kom. miasteczko komunikacyjne: REJONY SŁUŻBOWE STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE Rejon nr 1 insp. Kazimierz Sasor ul. Korabnicka do stacji trafo, Plac Targowy, Cmentarz Parafialny, ul. Wspólna, ul. Kilińskiego, ul. Kolejowa do torów, Stacja PKP i teren wdłuż torów do mostu, Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury, ul. Konstytucji 3 maja, ul. Popiełuszki. Rejon nr 2 insp. Piotr Zięborak Osiedle Stałe wraz z obszarem przyległym, ul. Kublińskiego, dorzecze Skawinki do ul. Hallerów wzdłuż granic administracyjnych gminy do ul. Dębce, ul. Radziszowska, osiedle Radziszowskie, ul. Żeromskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Konstytucji 3 Maja. Rejon nr 3 insp. Tomasz Baran Obszar wzdłuż ul. Spacerowej ul. Dębce - wzdłuż granic administracyjnych gminy do drogi na Buków, ul. Bukowska, osiedle Bukowska, ul. Witosa, ul. Jana Pawła II, ul. Monte Casino. Rejon nr 6 insp. Piotr Góra ul. Jagielnia wraz z osiedlem, ul. Łanowa do ul. Korabnickiej bez Korabnik Dolnych, ul. Graniczna rejon wzdłuż granic administracyjnych gminy,ul. Podlipki, zabudowania Za Górą, ul. Torowa w całości, osiedle Spółdzielcze, ul. Krakowska, osiedle Na Rzepniku. Rejon nr 7 st. insp. Mariusz Jachimowski ul. Podgórki, ul. Tyniecka, Samborek. Rejon nr 8 insp. Dariusz Hachorkiewicz Osiedle Przemysłowe, ul. Hallerów do granic administracyjnych gminy, ul. Podbory wraz z przyległym obszarem aż do granic administracyjnych miasta, osiedle Hutników. Rejon nr 9 st. insp. Józef Madej Jaśkowice, Pozowice, Wielkie Drogi, Facimiech. Rejon nr 10 insp. Edward Płonka Ochodza, Borek Szlachecki, Kopanka, Zelczyna. Rejon nr 11 insp. Mariusz Garstecki Radziszów, Wola Radziszowska, Jurczyce. Rejon nr 12 insp. Grzegorz Rybarczyk Rzozów, Gołuchowice, Polanka Hallera, Grabie, Krzęcin. Rejon nr 13 insp. Bogusława Wyroba Miasteczko Komunikacyjne przy Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Rejon nr 4 insp. Marek Turek ul. Słoneczna, osiedle Ogrody, osiedle Kopernika oraz obszar zawarty w granicach ulic Jana Pawła II, Monte Casino, ul. Ogrody w całości, ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrody, ul. 29 Listopada, ul. Popiełuszki, ul. Obrońców Tobruku. Rejon nr 5 st. insp. Tomasz Morawa Rejon obejmuje: ul. Batalionów Chłopskich wraz z rejonem od skrzyżowania z wyjazdem na Buków wzdłuż granic administracyjnych gminy aż do ul. Granicznej / Bernardynówka, Korabniki Górne i Korabniki Dolne, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie ul. Piłsudskiego 20, Skawina tel.: telefon alarmowy: 112 lub

15 SYSTEM OSTRZEGANIA SMS Chcesz być dobrze poinformowany, chcesz wiedzieć o zbliżających się zagrożeniach? Chcesz wiedzieć, która droga jest nieprzejezdna? Zarejestruj się do systemu SMS OSTRZEGA. Aby zarejestrować się w systemie wystarczy wysłać jeden SMS o treści Tak.kra11(kod swojego rejonu zamieszczony w poniższej tabeli na numer , (koszt SMS wg. stawki Państwa operatora), by później bezpłatnie otrzymywać komunikaty drogą SMS-ową. ZAREJESTRUJ SIĘ WYŚLIJ SMS* O TREŚCI Tak.kra11(kod rejonu wg zał. tabeli) NA NUMER REJON ZAGROŻEŃ RODZAJ ZAGROŻENIA KOD REJESTRACYJNY KOD WYREJESTROWUJĄCY MIASTO SKAWINA osiedla: Bukowskie, Korabniki, Kościuszki, Ogrody, Przemysłowe, Stare Miasto inne zagrożenia Tak.kra11po Nie.kra11po MIASTO SKAWINA osiedla: Radziszowskie, Stare Miasto rzeka Skawinka, potok Brzozówka, Starorzecze i inne zagrożenia Tak.kra11or Nie.kra11or MIASTO SKAWINA osiedla: Rzepnik, Samborek potok Rzepnik i inne zagrożenia Tak.kra11ms Nie.kra11ms SOŁECTWO: Wola Radziszowska rzeka Cedron i inne zagrożenia Tak.kra11wr Nie.kra11wr SOŁECTWO: Radziszów rzeka Skawinka i inne zagrożenia Tak.kra11r Nie.kra11r SOŁECTWA: Kopanka, Ochodza, Facimiech, Pozowice, Wielkie Drogi, Jaśkowice pas wiślany, potok Sosnówka, inne zagrożenia Tak.kra11ko Nie.kra11ko SOŁECTWA: Borek Szlachecki, Grabie, Gołuchowice, Jurczyce, Krzęcin, Polanka Hallera, Rzozów, Zelczyna zagrożenia różne Tak.kra11ps Nie.kra11ps 24 25

16 Zdrowie Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera ul. Niepodległości 12, Skawina tel.: , , tel./faks: Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o. ul. Ks. J. Popiełuszki 2 a, Skawina tel. centrala: faks: Całodobowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna: Rejestracja ogólna: (do godz. 11: ) Rejestracja Chorego Dziecka: Rejestracja Zdrowego dziecka: Poradnia Medycyny Pracy: Poradnie Specjalistyczne, ul. Niepodległości 12 Rejestracja Okulistyczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Rejestracja Laryngologiczna, Pulmonologiczna: Punkt Lekarski Krzęcin: SKAW-MED Sp. z o.o. NZOZ Poradnie Specjalistyczne POZ ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Skawina tel.: , faks: NZOZ Siemiradzki - Skaw ul. Korabnicka 3 b, Skawina tel./faks: NZOZ Przychodnia Radziszów A.T. Bednarz s.c. ul. Szkolna 15, Radziszów tel./faks: , NZOZ Praktyka Lekarska s.c. Wielkie Drogi 294, Wielkie Drogi tel./faks:

17 Praktyka Lekarzy Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek-Jaworska s.c Wola Radziszowska 590 tel./faks: Fundacja Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów Pracowników i Byłych Pracowników Zakładów Metalurgicznych SKAWINA ul. Żwirki i Wigury 11 (w budynku Basenu Camena ) Skawina tel.: , NZOZ Serce-Sercu Skawina ul. 29-Listopada 9, Skawina tel./faks: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie ul. Młynarska 46, Warszawa tel.: , faks: infolinia: czynna od poniedziałku do piątku w godz Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Batorego 24, Kraków adres do korespondencji: ul. Józefa 21, Kraków tel.: , , infolinia: całodobowa faks: Szpital Wielospecjalistyczny im.stanley Dudrick a ul. Tyniecka 15, Skawina tel.: Zespół Leczenia Środowiskowego w Skawinie Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel.: Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków Podgórze ul. dr. J. Babińskiego 29 - budynek 7b, Kraków tel.: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie (Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży) ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13) Skawina tel./faks: sekretariat, rejestracja

18 Parafie Parafia p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza ul. Kościelna 3, Skawina tel.: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, Skawina tel. parafialny: , faks: tel. kancelaryjny: Parafia p.w. Św. Wawrzyńca i Św. Katarzyny w Radziszowie ul. Jana Pawła II 18, Radziszów tel.: Parafia p.w. Narodzenia NMP w Krzęcinie Krzęcin 47, Wielkie Drogi tel.: , faks: Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 301, Skawina tel.: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 1, Wola Radziszowska tel.: Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Rzozowie Rzozów 64, Radziszów tel./faks: Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kopance Kopanka 211, Skawina tel.: Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Jaśkowicach Jaśkowice 13a, Wielkie Drogi tel:

19 Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Facimiech-Pozowice Facimiech 38, Wielkie Drogi tel.: Zgromadzenie Sług Miłości - Centrum Don Guanella ul. Leśna 5, Skawina tel.: faks: Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu NZOZ PRO VITA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZ- NEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Oddział Dzienny Psychoterapii Uzależnień ul. Estery 6, Kraków tel./faks: Centrum Zdrowia Psychicznego Provita ul. Basztowa 5, Kraków tel./faks: Poradnia Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Estery 6, Kraków tel.: Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Wrocławska 53, Kraków tel.: NZOZ DOBREJ NADZIEI Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ul. Radomska 36, Kraków tel.: Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Batorego 5, Kraków tel.: faks: Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Ośrodek Terapii i Poradnictwo Rodzin ul. Stoczniowców 7, Kraków tel.:

20 Poradnia DDA Dorosłych Dzieci Alkoholików ul. Radomska 36, Kraków tel.: WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29, Kraków tel./faks: Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi tel./faks: rejestracja tel.: terapeuci Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu tel.: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu 5C tel./faks: sekretariat tel.: gabinet zabiegowy NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień ul. Wielicka 73, Kraków tel.: faks: Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia o Alkoholu ul. Wielicka 73, Kraków tel.: faks.: Ośrodek Psychoterapii DDA Dorosłych Dzieci Alkoholików ul. Jerzmanowskiego 40, Kraków tel.: , faks: POZOSTAŁE PLACÓWKI Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA os. Kolorowe 21, Kraków tel./faks: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Radzikowskiego 29, Kraków tel./faks: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ALKO MED os. Młodości 9, Kraków tel./faks: w.21, NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. Poradnia Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Komorowskiego 12, Kraków tel.: , faks: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Poradnia Leczenia Uzależnień os. Złotej Jesieni 1, Kraków tel.: faks:

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji

MAŁOPOLSKA. Baza instytucji Baza instytucji MAŁOPOLSKA 1. Powiat bocheński Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osiedle Urocze Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależniania od Alkoholu poradnia_terapii_bochnia@interia.pl Ul. Storynka

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina tel./fax. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20.

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina tel./fax. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20. Pomoc i porada CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina tel./fax. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20.00 Centrum Wspierania Rodziny ma charakter

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego. Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE wykaz placówek lecznictwa odwykowego Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Kraków chrzanowski gorlicki krakowski Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym wotuw@babinski.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31

Wojewódzki Szpital Psychiatryczny Oddział Leczenia Odwykowego Alkoholików Zamkowa 16 32-652 Bulowice tel.: 033 845 27 31 Andrychów NZOZ MEDICAN Poradnia Leczenia Uzależnień Metalowców 10 34-120 Andrychów tel.: 033 875 10 36 Bochnia NZOZ "SANUS" Poradnia Zdrowia Psychicznego Konstytucji 3 32-700 Bochnia tel.: 014 612 36 55

Bardziej szczegółowo

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież

Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież Informator o ważnych punktach w których uzyskają Państwo pomoc. 1. Młodzież PORADNIE PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, która świadczy bezpłatne usługi.

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu

Pomoc dla osób uzależnionych od alkoholu P R O B L E M Y A L K O H O L O W E Nazwa, adres instytucji, Lp. możliwości kontaktu 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 48-210 Biała ul. Rynek 10 tel. 77 4388533 lub 77 4388531 2. Punkt

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZASOBÓW POWIATU

KATALOG ZASOBÓW POWIATU Załącznik nr 1 do Powiatowej Startegii Rozwiązywania Problemów Społecznych KATALOG ZASOBÓW POWIATU Opracowanie: PCPR w Bochni BOCHNIA 2008 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ul. Windakiewicza 9/5 Tel.

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa organizacji Łączna kwota dotacji

Lp. Nazwa organizacji Łączna kwota dotacji 1. 2. Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic Stowarzyszenie Przyjaciół Grabia Przeciwdziałanie patologiom społecznym 5 780,00 zł 10 200,00 zł 15 980,00 zł Upowszechnianie i rozwój sportu, turystyki i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego:

Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Wsparcie dla osób w kryzysie na terenie powiatu zielonogórskiego: Miejski Ośrodek w Zielonej Górze Zielonogórskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra tel. 68/323 69 00 Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Instytucje mogące przyczynić się do rozwiązania problemów w rodzinach

Instytucje mogące przyczynić się do rozwiązania problemów w rodzinach Instytucje mogące przyczynić się do rozwiązania problemów w rodzinach Lp. Instytucje pomocowe dla rodziny Adres Dyrektor Telefon e-mail 1 Policja ul. Piłsudskiego 2 P. Marek Szczepański 997 18 33-10-007

Bardziej szczegółowo

Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy związane z przemocą w rodzinie miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku www.mopspl.pl/oik.php Siedziba: Płock,

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH. Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka GDZIE SZUKAĆ POMOCY? WYKAZ INSTYTUCJI POMOCOWYCH Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO BEZPŁATNA POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NAZWA INSTYTUCJI DANE TELEADRESOWE RODZAJ DZIAŁALNOSCI PORADNIA TERAPII UZALEśNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEśNIENIA POGOTOWIE OPIEKUŃCZE

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty

PRZEMOC INSTYTUCJE PAŃSTWOWE. L.p. PODMIOT FORMY POMOCY. Interwencja Zapewnienie bezpieczeństwa Zebranie dowodów Niebieskie Karty PRZEMOC Instytucje i placówki służące pomocą na terenie miasta Olsztyna (stan na dzień 21 marca 2014 r., aktualizacja inf. o Poradniach Psych.-Ped. 14.11.2014 r.) INSTYTUCJE PAŃSTWOWE L.p. PODMIOT FORMY

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE -18- STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE, 32-500 Chrzanów Sekretariat: tel. 32 625 79 95, fax 32 625 79 04 e-mail: sekretariat@powiat-chrzanowski.pl Punkt informacyjny: tel. 32 625 79 00, 32 625 79 80, fax

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka

PRZEMOC NARKOTYKI. Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka ALKOHOL GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Bezpłatne porady dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie MIEJSKIE

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Informator o dostępnych w Mieście Koszalin formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W dniu 28 lutego 2013 r. Rada Miejska w Koszalinie przyjęła do realizacji Program ochrony zdrowia psychicznego dla Miasta Koszalina na lata 2013-2015. Zgodnie z założeniami Programu opracowany został poniższy

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 3 OPIEKA NAD PRZEDSZKOLEM PĘPUŚ ŚWIATA ul. Konfederacka 18 30-306 Kraków tel./fax 12 266-19-50 12 266-19-50 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Kto może pomóc?

W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Kto może pomóc? W Twoim życiu mogą się pojawić trudne sytuacje. Niezależnie od tego kim jesteś i jaki jest Twój problem pamiętaj: NIE JESTEŚ SAM!!! Spis treści: Kto może pomóc? 1. Ogólnopolskie telefony (zaufania, kryzysowe),

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Gdzie szukać pomocy? Łęczna 2011. dla ofiar, sprawców i świadków przemocy. ul. Jaśminowa 4; 21-010 Łęczna

INFORMATOR. Gdzie szukać pomocy? Łęczna 2011. dla ofiar, sprawców i świadków przemocy. ul. Jaśminowa 4; 21-010 Łęczna Załącznik do Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Łęczna na lata 2012-2016 Gdzie szukać pomocy? INFORMATOR dla ofiar, sprawców i świadków

Bardziej szczegółowo

- które są zagroŝone problemami natury ekonomicznej

- które są zagroŝone problemami natury ekonomicznej Ośrodki interwencji kryzysowej - l.p. Instytucja Kontakt Adres Obszar działalności 1 Ośrodek Interwencji Kryzysowej Tel.: 12 421 92 82 (dyŝur całodobowy) www.oik.krakow.pl Radziwiłłowskiego 8b 31-026 Kraków

Bardziej szczegółowo

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób

Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób Informator - Przewodnik o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób będących w kryzysie w Gminie Czudec Nie jesteś sam!

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie.

Dane ośrodków. Województwo podkarpackie. Dane ośrodków Województwo podkarpackie. 1. Powiat brzozowski Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzaleznienia od Alkoholu ul. ks. Bielawskiego 16, 36-200 Brzozów telefon: 13/ 4341410 Punkt Interwencji

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Telefony Zaufania

Ogólnopolskie Telefony Zaufania Ogólnopolskie Telefony Zaufania 116 111 Telefon Zaufania Dla Dzieci i Młodzieży Zadzwoń lub napisz, gdy coś Cię martwi, masz jakiś problem, nie masz z kim porozmawiać lub wstydzisz się o czymś opowiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego.

Instytucje Pomocowe. Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu. 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego. Instytucje Pomocowe Instytucje Pomocowe Osobom Uzależnionym od Alkoholu 1. SPP ZOZ Choroszcz Oddział Leczenie Odwykowego 16-070 Choroszcz Ul. Pl. Brodowicza 1 Tel. (085) 719-10-91 (całodobowo) 2. Poradnia

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie opolskim L.p. POWIAT Nazwa jednostki rejestrowej, adres, tel., email Podmiot prowadzący Jednostka specjalist. poradnictwa Jednostka realizująca

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek pomocowych

Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek pomocowych Wykaz placówek leczenia odwykowego lub rehabilitacyjnego i prowadzących terapeutyczne oraz realizujących programy korekcyjno-edukacyjne w obszarze właściwości Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE

PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE PORADNIE RODZINNE I PEDAGOGICZNE Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 ul. Pułaskiego 1f tel. (55) 237-06-70 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 Poradnia Rodzinna i Pedagogiczna poniedziałki,

Bardziej szczegółowo

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej. 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 1. Podmioty lecznicze w psychiatrycznej opiece zdrowotnej 1.1 Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej 76-200 Słupsk, ul. Wojska Polskiego 50 Tel. 59 842 30 33 http://www.psychiatria-slupsk.pl/

Bardziej szczegółowo

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK

LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK LISTA PRZYKŁADOWYCH PLACÓWEK Nazwa : Dom Dziecka Adres: ul. Powstańców Śląskich 14, Opole Tel.: (77) 441-50-40 http://www.domdziecka.opole.pl Nazwa : Dom Opiekuńczo - Leczniczy Prowadzony Przez Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE WYKAZ INSTYTUCJI I PODMIOTÓW POMOCOWYCH Z TERENU POWIATU ŻAGAŃSKIEGO- PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE Poniżej znajduje się wykaz instytucji i podmiotów pomocowych z terenu powiatu żagańskiego wraz

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE PYSKOWICE INFORMATOR MIEJSKI 31 MAJA 2014. Pyskowice, ul. Sobieskiego

OSIEDLE PYSKOWICE INFORMATOR MIEJSKI 31 MAJA 2014. Pyskowice, ul. Sobieskiego OSIEDLE PYSKOWICE INFORMATOR MIEJSKI 31 MAJA 2014, ul. Sobieskiego 1.WAŻNE ADRESY Osiedle 44-120, ul. Dobrawy (boczna Sobieskiego) Osiedle Jaśkowice 42-674 Jaśkowice, ul. Długa 34 Biuro Sprzedaży Dewelopera

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska

Przewodniczący Marek Jabłoński Sekretarz Elwira Zaręba Członkowie: - Barbara Wyszyńska - Jerzy Łuniewski - Grażyna Werpachowska 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szepietowie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej

Opis zakresu działania, udzielanej pomocy. L.P. Powiat Nazwa jednostki Adres Tel oraz e-mail Dni i godziny pracy ośrodka interwencji kryzysowej Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej 2015 r. L.P. Powiat Nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego na. Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Cel szczegółowy 1.1: upowszechnienie wiedzy na

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES

NAZWA JEDNOSTKI ADRES załącznik do zarządzenia nr 778.2015. Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 9 lipca 2015 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk

Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk Wykaz instytucji działających w zakresie pomocy społecznej i zdrowia udzielających pomocy mieszkańcom Suwałk L.p. 1. Nazwa i adres instytucji Czas pracy Rodzaj udzielanej pomocy i wparcia Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Parysa 9, Słupca 24 Miejska i Powiatowa Biblioteka w Słupcy ul. A. Mickiewicza 24, Słupca

23 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Plac Parysa 9, Słupca 24 Miejska i Powiatowa Biblioteka w Słupcy ul. A. Mickiewicza 24, Słupca Zał. 10.1 Użyteczności publiczne Powiat Słupecki Lp. Nazwa Adres Miasto Słupca 1 Starostwo Powiatowe ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca 2 Starostwo Powiatowe ul. Poznańska 16, 62-400 Słupca 3 Powiatowy Inspektorat

Bardziej szczegółowo

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina tel./fax. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20.

CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina tel./fax. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20. Pomoc i porada CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, 32-050 Skawina tel./fax. 12 276 34 10 czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 20.00 Centrum Wspierania Rodziny ma charakter

Bardziej szczegółowo

SZUKAJ POMOCY INFORMATOR POWIATOWY PROBLEMY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. q Oferta dotycząca sprawców przemocy w rodzinie

SZUKAJ POMOCY INFORMATOR POWIATOWY PROBLEMY WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO. q Oferta dotycząca sprawców przemocy w rodzinie # 3. Komenda Powiatowa Policji 48-200 Prudnik ul. Traugutta 31 tel. 077 4068803 całodobowo - Rewir Dzielnicowych w Prudniku 48-200 Prudnik ul. Sądowa 1 tel. 077 4068823 lub 077 4068824 poniedziałek piątek:

Bardziej szczegółowo

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./

INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie Lp. Wyszczególnienie Placówka INFRASTRUKTURA SOCJALNA POWIATU /stan na dzień 31 grudnia 2010r./ 1 2 3 4 5 6 7 8 I. Domy pomocy społecznej Powiatowy Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Wykaz placówek i instytucji zajmujących się leczeniem i oddziaływaniem terapeutycznym w okręgu Sądu Okręgowego w Świdnicy. Bardo Ośrodek Interwencji Kryzysowej Nadzieja Zgromadzenia Sióstr Maryi Niepokalanej,

Bardziej szczegółowo

Baza danych województwo kujawsko pomorskie

Baza danych województwo kujawsko pomorskie Baza danych województwo kujawsko pomorskie 1. Aleksandrów Kujawski NZOZ Przychodnia A-MED. Poradnia Terapii Uzależnień Ul. Słowackiego 20a, 85-770 Aleksandrów Kujawski 54 282 56 56 Punkt Informacyjno-Konsultacyjny

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH. 2006 roku MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PABIANICACH Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr LX/533/06 z dnia 22 lutego 2006 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pok. 1, tel. 24 364-76-15

Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych, pok. 1, tel. 24 364-76-15 Bezpłatna pomoc dla mieszkańców Płocka z zakresu profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Bardziej szczegółowo

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY

Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY Pomoc- ważne adresy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 8 ul. Stępińska 6/8, 00-739 Warszawa tel./fax (0-22) 841-14-23 PSYCHOLOG SZKOLNY p. Przemysław Marszał przyjmuje: w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Pabianicach Nr VI/ 50 /07 z dnia 28 lutego 2007 r. MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA MIASTA PABIANICE NA 2007 ROK CELE MIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc

Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc Problemy alkoholowe - miejsca, w których można uzyskać pomoc 1. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Siedziba - ul. Misjonarska 22, Miejskie Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Bardziej szczegółowo

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych;

@ przemoc@mops.radom.pl. Zakres działań: udzielanie pomocy rodzinom w wykonywaniu zadań opiekuńczowychowawczych; Lp. NAZWA INSTUTUCJI, ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul. Reja 5/2a 48 381 04 00 2. Komenda Miejska Policji w Radomiu

Bardziej szczegółowo

GMINY GÓRA. Urzędy Instytucje Banki Stacje paliw Pomoc medyczna Apteki Gastronomia Noclegi

GMINY GÓRA. Urzędy Instytucje Banki Stacje paliw Pomoc medyczna Apteki Gastronomia Noclegi I N F O R M A T O R GMINY GÓRA Urzędy Instytucje Banki Stacje paliw Pomoc medyczna Apteki Gastronomia Noclegi S t r o n a 1 SPIS TREŚCI Strona Urzędy i jednostki gminne 3 Urzędy i jednostki Powiatowe 5

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki

miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki miejsca udzielania pomocy psychologicznej powiat: k³odzki z¹bkowicki powiat k³odzki powiat: k³odzki - Bystrzyca K³odzka 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Bystrzycy K³odzkiej ul.sienkiewicza 8

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ

PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ PLACÓWKI UDZIELAJĄCE POMOCY W ZAKRESIE UZALEŻNIEŃ WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE Śląska Fundacja Błękitny Krzyż Dane teleadresowe: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1 tel./faks: 33 817 28 38 e-mail: sekretariat@bk-europe.pl

Bardziej szczegółowo

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Bałtycka 37A, 10-144 Olsztyn tel. 89 527 57 11 e-mail: sowolsztyn@poczta.onet.pl http://www.sow.olsztyn.pl Od poniedziałku do niedzieli - całodobowo 1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 SKAWINA UL. RYNEK 1

URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 SKAWINA UL. RYNEK 1 URZĄD MIASTA I GMINY W SKAWINIE 32-050 SKAWINA UL. RYNEK 1 AKCJA ZIMA INFORMATOR SEZON 2015/2016 Listopad 2015 Wykaz telefonów na potrzeby Akcji Zima sezon 2015/2016 1. Droga Krajowa nr 44 Skawina Zator

Bardziej szczegółowo

Ważne telefony i adresy

Ważne telefony i adresy Ważne telefony i adresy Telefony alarmowe: Pogotowie ratunkowe ul. Słubicka 4 tel. 999 kom. 112 Policja ul. Dworcowa 26 tel. 759 50 00 fax: 95 759 50 15 Dyżurny Komendy Policji w Słubicach tel. 095 759

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok

Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Rada Miejska Iławy Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok Urząd Miasta w Iławie Ośrodek Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie w Iławie Miejski Program Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA. Jednostki budżetowe: l.p. nazwa adres telefon WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PROWADZONYCH PRZEZ MIASTO ORAZ SPÓLEK I PODMIOTÓW Z UDZIAŁEM MIASTA Jednostki budżetowe:. -9-00.. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Anieli Krzywoń - Zielona Góra Centrum

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI ADRES

NAZWA JEDNOSTKI ADRES załącznik do zarządzenia nr 941.2016 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 01 sierpnia 2016 r. Wykaz miejskich jednostek organizacyjnych oraz innych jednostek organizacyjnych, na rzecz których Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem

Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Instytucje pomocowe dla dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych al. Wojska Polskiego 49 B 64-920 Piła Psychologiczno - Pedagogiczna w Pile, ul.

Bardziej szczegółowo

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby,

jest intencjonalna jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie osoby, Przemoc w rodzinie Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc

Bardziej szczegółowo

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna

Kraków os. Złotej Jesieni 7, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW 30-053 Kraków, 7 ul. Kronikarza Galla 25 Firma Marketingowo-Medyczna L.p. 1 3 4 Wykonawca CenterMed, bocheński dąbrowski telefon rejestracja 14 611 54 50 14 611 54 60 CenterMed, 2 14 663 51 41 Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze)

Wykaz Poradni Rodzinnych i podmiotów realizujących zadanie w zakresie poradnictwa rodzinnego w 2012 r.: pedagog (problemy rodzinne, wychowawcze) Poradnictwo rodzinne. Celem poradnictwa rodzinnego jest udzielanie wsparcia rodzinom, szczególnie znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w wypełnianiu ich podstawowych funkcji, w tym opiekuńczo-wychowawczej.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

PODRĘCZNY I N F O R M A T O R DLA OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY Pp Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 30, 82-300 Elbląg tel./fax. (055) 643-34-35, ~ www.pppdwa.elblag.com.pl ~ pppdwa@elblag.com.pl PODRĘCZNY I N F O R M A T

Bardziej szczegółowo

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim

BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim BEZDOMNI Gdzie szukać pomocy w Olsztynie i województwie warmińsko mazurskim Stan na dzień 21 listopada 2014 r. GDZIE SZUKAĆ POMOCY W OLSZTYNIE 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE Załącznik do Uchwały nr LXIII/554/2010 Rady Miasta Starogard Gd. z dnia 28 października 2010 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE CEL STRATEGICZNY

Bardziej szczegółowo

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok

w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Legnicy Sprawozdanie z działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Legnicy za 2013 rok Legnica, styczeń 2014 r. SEKRETARIAT (076)

Bardziej szczegółowo

Baza ośrodków województwo wielkopolskie

Baza ośrodków województwo wielkopolskie Baza ośrodków województwo wielkopolskie 1. Chodzież Centrum Pomocy Specjalistycznej "Remedium". Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Ul. Mickiewicza 7, 64 800 Chodzież 67 281 08

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXX.287.2013 RADY MIASTA EŁKU z dnia 26 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Miasta Ełk na lata 2010-2015. Na

Bardziej szczegółowo

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania.

Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Mieć czas dla dziecka to początek wszelkiego wychowania. Karl Hesselbacher Standardowa pula zajęć pedagoga szkolnego obejmuje m.in. następujące działania: Współpraca z dyrekcją szkoły i nauczycielami w

Bardziej szczegółowo

Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995 poniedziałek piątek Brzesko, ul. Browarna 5c tel: 14 663 51 41 poniedziałek - piątek w godz.

Brzesko, ul. Kościuszki 47 tel: 514 295 995 poniedziałek piątek Brzesko, ul. Browarna 5c tel: 14 663 51 41 poniedziałek - piątek w godz. L.p. Powiat Nazwa oferenta Adres poradni, telefony kontaktowe, dni i godziny pracy Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 13 tel: 14 611 54 50 poniedziałek w 1 bocheński NZOZ PD-L Centermed Sp.z o.o. godz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE. z dnia 27 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR RG.0007.214.2013 RADY GMINY KOWALE OLECKIE z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kowale Oleckie na rok

Bardziej szczegółowo

Instytucje pomocowe na terenie Lublina

Instytucje pomocowe na terenie Lublina Instytucje pomocowe na terenie Lublina Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi Rodzaj/ zadanie instytucji Nazwa/ pododdział Kontakt Godziny otwarcia Opis Samodzielny Publiczny pon.- pt. 8.00 Terapia psychiatryczna

Bardziej szczegółowo

Cel strategiczny nr 1

Cel strategiczny nr 1 Cel strategiczny nr 1 OCENA MOŻLIWOŚCI SKUTECZNEGO REAGOWANIA NA POJAWIAJĄCE SIĘ PROBLEMY SPOŁECZNE 1.Analiza efektywności działań zmierzających do rozwiązania lokalnych problemów społecznych oraz świadczonej

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego

HARMONOGRAM WYBORÓW. Przedstawiciel Okręgowej Komisji Wyborczej. Liczba mandatów P pielęgniarek A - położnych. Data i godz. zebrania wyborczego HARMONOGRAM WYBORÓW Przedstawiciel Okręg ul. Kopernika 23 1. Godz. 8.30 7A Okręg Kliniki Zabiegowe 2. Godz. 9.30 1 Okręg Kliniki Zachowawcze 3. Godz. 10.30 15P Okręg ul. Skawińska 4. DPS Helclów NZOZ Dom-Med.

Bardziej szczegółowo

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY:

Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: Dostępne formy pomocy dzieciom i młodzieży zagrożonych uzależnieniem: GDZIE SZUKAĆ POMOCY: I. SZKOŁA: 1. Nauczyciel wychowawca 2. Inny nauczyciel 3. Pedagog 4. Psycholog 5. Lider Promocji Zdrowia 6. Pielęgniarka

Bardziej szczegółowo

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809

ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 ul. Altyleryjska 120 a 07-400 Ostrołęka 025 7652128 ul. Partyzantów 2/4 05-802 Pruszków 022 7586809 Placówki leczenia uzależnień na terenie woj. mazowieckiego SWPZZPOZ Oddział Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych ul. Krychnowicka 1 26-607 Radom 048 3322121 Szpital Specjalistyczny im. Psarskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2004 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ( zwany dalej Gminnym Programem

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu Uzależnienie od alkoholu Lp. Nazwa instytucji Dane teleadresowe 1. Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień od alkoholu Ul. Barlickiego 2 42-200 Częstochowa Telefon kontaktowy: (34) 367-50-37 Punkt

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 PROJEKT Załącznik do uchwały Nr. Rady Gminy Kodrąb z dnia.. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KODRĘBIE NA ROK 2011 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających

Programy dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających instytucji lub Sposób i zwięzły opis 1 Miejski Ośrodek Profilaktyki Uzależnień 2 Punkt Konsultacyjny Urzędu Gminy w Grębocicach 3 Klub Abstynenta Skarbnik 4 5 6 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy? STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH 2013 r.

Gdzie szukać pomocy? STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH 2013 r. Gdzie szukać pomocy? STAROSTWO POWIATOWE W TARNOWSKICH GÓRACH 2013 r. DNI I GODZINY Zdrowia porada psychiatra Centrum Medyczne EKO-PROF-MED ul. Cynkowa 6 42-610 Miasteczko Śląskie Poniedziałek 16:00 20:00

Bardziej szczegółowo

I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Centrum"

I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon Centrum I Rewir Dzielnicowych KMP w DG - Rejon "Centrum" Dzielnicowi I Rewiru posiadają siedzibę w Komendzie Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przy ul. Piłsudskiego 11, gdzie przyjmują interesantów codziennie

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz)

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pobierz) INFORMATOR O DOSTĘPNYCH FORMACH OPIEKI ZDROWOTNEJ I POMOCY SPOŁECZNEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. Jarosław Mokwiński, 13.03.2013 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./

Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO. /stan na dzień 31.12.2011 r./ Nr 14. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu OLECKIEGO Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna /stan na dzień 31.12.2011 r./ Forma pomocy poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Powiatu Jaworskiego Czerwiec 2015 1 Przekazuję Państwu Informator

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA.

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. UDZIELANIE POMOCY PSYCHOSPOŁECZNEJ I PRAWNEJ RODZINOM, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ PROBLEMY ALKOHOLOWE ORAZ PRZEMOC DOMOWA. Celem programu jest świadczenie ambulatoryjnej pomocy prawnej, medycznej, psychologicznej

Bardziej szczegółowo

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno

1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki 3 64-100 Leszno. 2. Biuro ds. Uzależnień ul. Lipowa 32 64-100 Leszno PLACÓWKI, W KTÓRYCH STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY HUMANISTYCZNEJ IM. KRÓLA STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO ODBYWAJĄ PRAKTYKI kierunek studiów: PEDAGOGIKA L.p. Nazwa placówki Adres 1. Areszt Śledczy Pl. T. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH

WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH WYKAZ PROGRAMÓW LECZNICZYCH Wykaz programów leczniczych, terapeutycznych oraz korekcyjnoedukacyjnych dla realizacji art. 7 pkt. 6 Kodeksu Karnego w okręgu Sądu Okręgowego w Kaliszu Stan na wrzesień 0 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 31 stycznia 2011 r. UCHWAŁA NR VIII/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/409/2009 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 8. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu IŁAWSKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna poradnictwo Forma

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem

Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Przewodnik po wirtualnej i telefonicznej pomocy dla młodzieży, czyli gdzie zajrzeć, napisać, zadzwonić gdy masz problem Opracowanie: / Centrum Informacji Młodzieżowej www.mlodziez.wzp.pl Szczecin 2012

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012

Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2012 Białystok 2012 1 Podmioty uczestniczące w Powiatowym Programie

Bardziej szczegółowo

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r.

Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Placówki realizujące świadczenia zdrowotne w Sopocie w 2014r. na podstawie umów z NFZ lista obowiązująca od dnia 1 lipca 2013 r. Lekarze, pielęgniarki i położne Podstawowa Opieka Zdrowotna, Poradnia (gabinet)

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Wojewódzkie programy w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY? GDZIE SZUKAĆ POMOCY? - adresy i informacje o działalności instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzony przez Fundację Dzieci Niczyje. Oferuje:

Bardziej szczegółowo

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./

Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Nr 12. WYKAZ instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu NIDZICKIEGO /stan na dzień 31.12.2007 r./ Lp. Instytucje i placówki Adres Telefon Osoba odpowiedzialna Poradnictwo - jakie

Bardziej szczegółowo