Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta i Gminy w Skawinie"

Transkrypt

1

2

3 Urząd Miasta i Gminy w Skawinie Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina tel.: Sekretariat Burmistrza, ul. Rynek 1, I piętro tel.: , faks: Sekretarz Gminy, ul. Rynek 1, pok. 18 tel.: Skarbnik Gminy, ul. Rynek 1, pok. 3 tel.: Audytor Wewnętrzny, ul. Rynek 1, pok. 9 tel.: Biuro Obsługi Prawnej, ul. Rynek 1, pok. 5 tel.: Biuro Rady Miejskiej w Skawinie, ul. Rynek 2, pok. 3 tel.: , Przewodniczący Rady Miejskiej w Skawinie, ul. Rynek 2, pok. 4 tel.: Pełnomocnik Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych, ul. Rynek 3, pok. 17 tel.: Wydział Edukacji Zdrowia i Kultury, ul. Rynek 3, II piętro tel.: , Kierownik Wydziału tel.:

4 Główny Księgowy Szkół, pok. 19 tel.: Wydział Finansowy, ul. Rynek 1, pok. 2, 3, 4, 15, 16 tel.: , , , , , Kierownik Wydziału, pok. 3 tel.: Z-ca Kierownika Wydziału, pok. 16 tel.: Wydział Gospodarki Przestrzennej, ul. Rynek 3, pok. 14, 15 tel.: , Kierownik Wydziału, pok. 15 tel.: Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej, ul. Rynek 14 pok. 4, 5, 6, 8, 9 tel.: , , , , , , , Kierownik Wydziału, pok. 9 tel.: Wydział Mienia i Geodezji, ul. Rynek 3, pok. 5, 6, 7, 8 tel.: , Kierownik Wydziału, pok. 8 tel.: Z-ca Kierownika Wydziału, pok. 7 tel.: Wydział Organizacyjny, ul. Rynek 1, pok. 9 tel.: , Kierownik Wydziału, pok Informatycy, ul. Rynek 2, pok. 1 tel.: Konserwator tel.: Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 14, pok. 1 p.o. Kierownik tel.: Dziennik Podawczy, pok. 1 tel.: , faks: Działalność gospodarcza, pok. 3 tel.: , Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Rynek 3 pok. 1, 2, 3, 4 tel.: , , , Kierownik Wydziału, pok. 3 tel.: Z-ca Kierownika Wydziału, pok. 4 tel.: Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Rynek 3, pok. 11, 13 tel.: , , faks: Kierownik Wydziału, pok. 11 tel.: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Rynek 3, pok. 9 Kierownik Wydziału tel.: Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Rynek 3, pok. 17 tel.: Kierownik Zespołu tel.:

5 Edukacja placówki oświatowe Zespół ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych ul. Rynek 1, pok. 6 i 7 tel.: , Pełnomocnik Burmistrza ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Kierownik Zespołu tel.: Zespół ds. Promocji, Sportu i Współpracy, ul. Rynek 12 parter (wejście od ul. Krzywej) tel.: , Kierownik Zespołu tel.: Zespół ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii siedziba: Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina Pełnomocnik Burmistrza ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Zapobiegania Narkomanii Kierownik Zespołu tel.: tel./faks adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina Zespół Kadrowo-Płacowy, Rynek 1, pok. 10 tel.: Kierownik Zespołu tel.: Zespół ds. Zamówień Publicznych, ul. Rynek 14, pok. 2 tel.: faks: Kierownik Zespołu tel.: PRZEDSZKOLA Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Kościelna 2, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 56, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 3 ul. Niepodległości 7, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. Daszyńskiego 11, Skawina tel.: Przedszkole Samorządowe Nr 6 z Odziałem Żłobkowym ul. Bukowska 17, Skawina tel.: Odział Żłobkowy, tel.: Przedszkole Samorządowe w Radziszowie ul. Szkolna 9, Radziszów tel.: Przedszkole Samorządowe w Wielkich Drogach z Oddziałami Przedszkolnymi w Facimiechu Wielkie Drogi 241 tel.: wwww.przedszkole.wielkiedrogi.eu Katolickie Przedszkole im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ul. M. Skłodowskiej-Curie 12 a, Skawina tel.:

6 SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 1 ul. Korabnicka 19, Skawina tel.: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Żwirki i Wigury 17, Skawina tel.: Szkoła Podstawowa nr 4 ul. Wyspiańskiego 5, Skawina tel.: Szkoła Podstawowa w Jaśkowicach Jaśkowice 8, Wielkie Drogi tel.: Szkoła Podstawowa w Pozowicach Pozowice 170, Wielkie Drogi tel.: Szkoła Podstawowa w Rzozowie Rzozów 90, Radziszów tel.: Szkoła Podstawowa w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 136 tel.: Szkoła Podstawowa w Zelczynie Zelczyna 120, Wielkie Drogi tel.: Zespół Szkół Publicznych w Radziszowie ul. Szkolna 7, Radziszów tel.: Zespół Placówek Oświatowych w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 106, Skawina tel.: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzęcinie Krzęcin 301, Wielkie Drogi tel.: Zespół Placówek Oświatowych w Kopance Kopanka 62, Skawina tel.: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 500 tel.: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 9, Skawina tel.: faks: Gimnazjum nr 1 w Skawinie ul. Witosa 4, Skawina tel.: , Gimnazjum nr 2 w Skawinie ul. Mickiewicz 11a, Skawina tel.: Szkoła Muzyczna I stopnia w Skawinie ul. Witosa 4, Skawina tel.: Zespół Szkół Katolickich im. Jana Pawła II w Skawinie ul. Ks. Troski 17a, Skawina tel.: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 17, Skawina tel.: Zespół Szkół Techniczno-Ekonomicznych w Skawinie ul. Kopernika 13, Skawina tel.: ,

7 Jednostki i Spółki Gminne Zespół Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo- Wychowawczych w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 192 tel.: , Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Skawinie ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13), Skawina tel./faks: sekretariat, rejestracja tel. Dyrektor: MGOPS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina tel./faks: PGM Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Bukowska 1, Skawina tel.: faks: ZWiK Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Radziszowska 11, Skawina tel. sekretariat: tel. centrala: faks: MZU Miejski Zakład Usługowy ul. Piłsudskiego 25, Skawina tel.:

8 Pomoc i porada CENTRUM WSPIERANIA RODZINY ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel./faks: czynne od poniedziałku do piątku w godz. od do Centrum Wspierania Rodziny ma charakter międzyinstytucjonalny i wielospecjalistyczny. Jest odpowiedzią na potrzebę zapewnienia mieszkańcom Gminy Skawina dostępu do porad specjalistów wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Powstało z myślą o pomocy nie tylko rodzinom i osobom dotkniętym trudnymi chwilami, ale także tym, którzy chcą wzmacniać się w pokonywaniu przeciwności, chcą żyć pełniej, chcą się rozwijać. Placówka świadczy pomoc psychologiczną osobom, małżeństwom i rodzinom przeżywającym trudności życiowe np. uzależnienie lub współuzależnienie, przemoc w rodzinie, konflikty z najbliższymi, kłopoty w wychowaniu dzieci, problemy osobiste, stres związany z życiem codziennym, poczucie choroby, straty, krzywdy lub winy. Centrum Wspierania Rodziny funkcjonuje w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wszelka pomoc i porady udzielane są bezpłatnie!!! Zadania Rozpoznanie i udzielenie wsparcia emocjonalnego oraz pomocy psychologicznej osobom doświadczającym różnego typu kryzysów Pomoc rodzicom wobec zjawiska niewydolności opiekuńczo-wychowawczej oraz rodzinom z ograniczoną przez sąd władzą wychowawczą Poradnictwo prawno-społeczne (z zakresu pomocy społecznej, kodeksu karnego i prawa rodzinnego) oraz pomoc przy pisaniu pism procesowych do sądu w sprawie przemocy w rodzinie, molestowania seksualnego, alimentów, podziału majątku, zaprzeczenia ojcostwa itp. Współpraca z innymi instytucjami mogącymi włączyć się w systemową i długofalową pomoc dla korzystających z usług Centrum Wspierania Rodziny Prowadzenie Telefonu Wsparcia udzielanie pomocy psychologicznej przez telefon Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielenie 11

9 stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy Dostarczanie informacji na temat choroby alkoholowej i innych uzależnień (w tym od narkotyków i mediów cyfrowych np. Internetu) i możliwościach podjęcia profesjonalnej terapii Motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego Motywowanie osób uzależnionych od narkotyków do podjęcia leczenia i rehabilitacji w specjalistycznych placówkach Udzielanie wsparcia osobom uzależnionym w trakcie leczenia, jak również po jego zakończeniu Udzielanie wsparcia osobom współuzależnionym Formy pomocy Konsultacje psychologiczne Konsultacje prawne Konsultacje terapeuty uzależnień Dyżur Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Grupa Rodzinna Al.-Anon Vita Rosa Grupa samopomocowa Anonimowych Alkoholików AQUA VITA Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM Telefon Wsparcia zapewniający osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, pomocy psychologicznej na zasadzie szybkiego kontaktu z osobą fachową, w sposób intymny i nieformalny Spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Informacje dotyczące dyżurów specjalistów udzielane są pod numerem telefonu od poniedziałku do piątku w godz. od do oraz dostępne na stronie internetowej TELEFON WSPARCIA CENTRUM WSPIERANIA RODZINY tel czynny od poniedziałku do piątku od do adres do korespondencji: Urząd Miasta i Gminy w Skawinie ul. Rynek 1, Skawina Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych między innymi podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Dyżury Komisji odbywają się w każdy wtorek w godz. od do Grupa Anonimowych Alkoholików AQUA VITA przy Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina poniedziałek miting otwarty: pierwszy poniedziałek miesiąca Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu. Grupa Rodzinna Al.-Anon VITA ROSA przy Centrum Wspierania Rodziny środa miting otwarty: pierwsza środa miesiąca Grupa Rodzinna Al.-Anon jest wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików. Istnieje ona w tym celu, aby rozwiązać wspólne problemy poprzez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Stowarzyszenie Abstynenckie ALAM przy Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel./faks: wew. 11 sobota i niedziela Zespół Leczenia Środowiskowego w Skawinie Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel.: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych siedziba: Centrum Wspierania Rodziny ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel./faks: wew. 14 Zespół Leczenia Środowiskowego, działając w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, obejmuje leczeniem, rehabilitacją i oparciem społecznym osoby dorosłe chorujące psychicznie zamieszkujące Gminę Skawina. Zajmuje się pomocą dla osób cierpiących na zaburze

10 nia psychotyczne, afektywne oraz zaburzenia psychiczne na podłożu organicznym, które z uwagi na doświadczane objawy, trudności w funkcjonowaniu codziennym i niewystarczające oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym a nie wymagają aktualnie całodobowej hospitalizacji. Szczególne wskazania do leczenia środowiskowego mają osoby o długotrwałym i poważnym przebiegu schorzeń, z wyraźnymi trudnościami w zakresie współpracy z innymi sposobami leczenia i wsparcia. Praca Zespołu koncentruje się na trzech różnych rodzajach oddziaływań opiece domowej, opiece ambulatoryjnej oraz kontakcie z najbliższym otoczeniem pacjentów, szczególnie ich rodzinami. Zespół większość prac wykonuje w środowisku pacjentów. W siedzibie Zespół przyjmuje w czwartki, w godzinach od 9.00 do lub po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu (tel w godzinach pracy Zespołu). Informacji na temat zgłoszeń, kwalifikacji pacjentów oraz oferty udziela Zespół. Jadłodajnia dla ubogich Ks. Walentego Troski przy Parafii Rzymskokatolickiej św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ul. Kilińskiego 1a, Skawina tel.: Skawińskie Stowarzyszenie Pomocy dla Zwierząt ul. Żwirki i Wigury 1, Skawina tel.: faks.: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 13, Skawina tel./faks: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Skawinie ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13), Skawina tel./faks: sekretariat, rejestracja Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Węgierska 5, Skawina tel./faks: Fundacja Dar Serca ul. Rynek 12, Skawina tel.: www. darsercaskawina.pl 14 15

11 Kultura, sport i rekreacja Miejska Biblioteka Publiczna w Skawinie ul. Mickiewicza 26, Skawina tel./faks: tel.: Filie Biblioteki: Filia w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 32, Skawina tel.: Filia w Krzęcinie Krzęcin 301, Wielkie Drogi tel.: Filia w Pozowicach Pozowice 171/1, Wielkie Drogi tel.: Filia w Radziszowie ul. Jana Pawła II 12, Radziszów tel.: Filia w Wielkich Drogach Wielkie Drogi 192 tel.: Filia w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 700 tel.: Filia w Zelczynie Zelczyna 242, Wielkie Drogi tel. kom.: Multicentrum ul. Ks. J. Popiełuszki 8, Skawina tel.: Muzeum Regionalne w Skawinie ul. Adama Mickiewicza 26, Skawina tel.:

12 Bezpieczeństwo i porządek publiczny Biblioteka Pedagogiczna ul. Rynek 12, Skawina tel./faks: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina tel. sekretariat: , faks: Basen Camena ul. Żwirki i Wigury 11, Skawina tel.: Pałacyk Sokół, Dział Realizacji Projektów Kultury ul. Mickiewicza 7, Skawina tel.: Dział Sportu i Rekreacji ul. Konstytucji 3 Maja 4, Skawina tel./faks: , tel.: w Hala Widowiskowo-Sportowa ul. Konstytucji 3-go Maja 4, Skawina tel. biuro: tel. pokój instruktorów: w. 36 Kino Piast ul. Węgierska 3, Skawina tel.: Ośrodek Gubałówka ul. Dębca, Skawina tel.: Komisariat Policji w Skawinie ul. Rynek 17, Skawina Sekretariat: Kierownik Referatu Kryminalnego: Kierownik Rewiru Dzielnicowych: Kierownik Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego: Asystent ds. nieletnich: Zespół ds. prewencji: Telefon do oficera dyżurnego: Faks: Telefon alarmowy: 112 lub 997 Strona internetowa POZNAJ SWOJEGO DZIELNICOWEGO Szczególną rolę we współpracy z mieszkańcami pełni dzielnicowy, nazywany również policjantem pierwszego kontaktu. Dzielnicowy jest podstawowym ogniwem prewencji. W swojej pracy przez codzienny, bezpośredni kontakt z obywatelami odgrywa rolę naturalnego łącznika między Policją a społeczeństwem. REWIR DZIELNICOWYCH KOMISARIATU POLICJI W SKAWINIE KIEROWNIK REWIRU DZIELNICOWYCH st.asp. Krzysztof Adamus tel.: Orlik nr 1 ul. Mickiewicza 52, Skawina Orlik nr 2 ul. Konstytucji 3 Maja, Skawina Rezerwacji dokonuje się pod numerem telefonu Kort w Parku Miejskim ul. Niepodległości, Skawina Kort na terenie OKR Gubałówka ul. Dębca 1, Skawina Rezerwacji dokonuje się pod numerem telefonu sierż. szt. Grzegorz Jucha tel.: Obsługiwany rejon 1: 29-go Listopada 1-11, Babetty, Batorego, Browarna, Stanisława Chmielka, Estery, Hałacińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Korabnicka 1-5, 2-12, Korabnicka Boczna, Kościelna, Krakowska, Krzywa, Lipowa, Mickiewicza, Nad Wodą, Niepodległości, Okrężna, Pachla, Park Miejski, Pisary, Pokoju, Polna, Popiełuszki cmentarz, Przemysłowa, Rynek, Rzeczna, Sikorskiego, Sło

13 wackiego, Sobieskiego, Spółdzielcza, Szwedzka, Stacja PKP, Torowa, Torowa Boczna I, Węgierska, Wspólna, Zielona, Za górą, Żwirki i Wigury 1-7 oraz 2-10, Studzińskiego, Gimnazjum nr 2. sierż. szt. Tomasz Wójciak tel.: Obsługiwany rejon 2: Bagienki, Działkowców, Energetyków, Hallera, Hutników, Kwiatowa, Łąkowa, Ofiar Katynia, Piastowska, Piłsudskiego, Podbory, Podgórki, Podwale, Robotnicza, Sąsiedzka, Skawińska, Stacja PKP Skawina Zachodnia, Stadion MKS Skawinka, Tyniecka, Wojska Polskiego, Żwirowa. st. sierż. Michał Morawski tel.: Obsługiwany rejon 3: 29-go Listopada 13 do końca, 22 do końca, Kopernika 1-17, 2-4, Korabnicka tylko parzyste, Ogrody 1-31, Popiełuszki 1-13, Plac Targowy, Słoneczna 1-9, 2-6, Wesoła, ZSTE Skawina, skwer im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. st. sierż. Marcin Kuciel tel.: Obsługiwany rejon 4: Popiełuszki od nr 15 do końca, rejon Ajki, Ogrody nieparzyste od nr 2 do końca, nieparzyste od nr 33 do końca, Skłodowskiej, Słoneczna 8 do końca, 11 do końca, Jaśminowa, Kopernika 19 do końca, 6 do końca. Brak dzielnicowego zastępuje st. sierż. Morawski, st. sierż. Kuciel st. sierż. Michał Morawski tel.: st. sierż. Marcin Kuciel tel.: Obsługiwany rejon 5: Asnyka, Brzozowa, Cicha, Graniczna, Graniczna Boczna, Jagielnia, Jodłowa, Kasztanowa, Korabnicka nr parzyste od 30 do końca, nr nieparzyste od 7 do końca, Leśna, Łanowa, Sadowa, Wiklinowa, Wyspiańskiego, Żychonia, Szkoła Podstawowa nr 1 i 4. mł. asp. Dariusz Zieliński tel.: Obsługiwany rejon 6: Altanowa, Batalionów Chłopskich, Bukowska, Jana Pawła II, Monte Cassino, Siedmioraczki, Witosa, Na stoku, Obrońców Tobruku, Gimnazjum nr 1. st. sierż. Grzegorz Hucisko tel.: Obsługiwany rejon 7: Armii Krajowej, Daszyńskiego, Dąbrowskiego, Dębca, Falbówki, Gałczyńskiego, Głowackiego, Gościnna, Groble, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki, Kraszewskiego, Kublińskiego, Nad Potokiem, Poniatowskiego, Popiełuszki 2-dk., Popiełuszki 5 (Pawilon Skawa), Pułaskiego, Radziszowska, Pukły, Różana, Spacerowa, Spokojna, Szkolna, Willowa, Wyrwisko, Żeromskiego, Żwirki i Wigury 9 do końca, 12 do końca, 29-go Listopada 2-20, Poczta, Hala Sportowa, Basen, Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 2. asp. Jarosław Lichosyt tel.: Obsługiwany rejon 8: Radziszów, Wola Radziszowska. asp. Paweł Kozieł tel.: Obsługiwany rejon 9: Borek Szlachecki, Rzozów, Krzęcin, Polanka Hallera, Jurczyce, Gołuchowice, Grabie. mł. asp. Zbigniew Maślerz tel.: Obsługiwany rejon 10: Facimiech, Jaśkowice, Kopanka, Ochodza, Pozowice, Wielkie Drogi, Zelczyna Komisariat Policji w Skawinie informuje, że podane adresy poczty internetowej nie służą do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o popełnionych przestępstwach i wykroczeniach

14 ul. Korabnicka do stacji trafo, ul. Brzozowa wraz z zabudowaniami wzdłuż granic administracyjnych gminy, osiedle Kopernika, ul. Kopernika od ul. Sadowej. Straż Miejska w Skawinie ul. Ogrody 101/1a, Skawina tel./faks: tel. kom.: , tel. kom. miasteczko komunikacyjne: REJONY SŁUŻBOWE STRAŻY MIEJSKIEJ W SKAWINIE Rejon nr 1 insp. Kazimierz Sasor ul. Korabnicka do stacji trafo, Plac Targowy, Cmentarz Parafialny, ul. Wspólna, ul. Kilińskiego, ul. Kolejowa do torów, Stacja PKP i teren wdłuż torów do mostu, Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury, ul. Konstytucji 3 maja, ul. Popiełuszki. Rejon nr 2 insp. Piotr Zięborak Osiedle Stałe wraz z obszarem przyległym, ul. Kublińskiego, dorzecze Skawinki do ul. Hallerów wzdłuż granic administracyjnych gminy do ul. Dębce, ul. Radziszowska, osiedle Radziszowskie, ul. Żeromskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Popiełuszki, ul. Konstytucji 3 Maja. Rejon nr 3 insp. Tomasz Baran Obszar wzdłuż ul. Spacerowej ul. Dębce - wzdłuż granic administracyjnych gminy do drogi na Buków, ul. Bukowska, osiedle Bukowska, ul. Witosa, ul. Jana Pawła II, ul. Monte Casino. Rejon nr 6 insp. Piotr Góra ul. Jagielnia wraz z osiedlem, ul. Łanowa do ul. Korabnickiej bez Korabnik Dolnych, ul. Graniczna rejon wzdłuż granic administracyjnych gminy,ul. Podlipki, zabudowania Za Górą, ul. Torowa w całości, osiedle Spółdzielcze, ul. Krakowska, osiedle Na Rzepniku. Rejon nr 7 st. insp. Mariusz Jachimowski ul. Podgórki, ul. Tyniecka, Samborek. Rejon nr 8 insp. Dariusz Hachorkiewicz Osiedle Przemysłowe, ul. Hallerów do granic administracyjnych gminy, ul. Podbory wraz z przyległym obszarem aż do granic administracyjnych miasta, osiedle Hutników. Rejon nr 9 st. insp. Józef Madej Jaśkowice, Pozowice, Wielkie Drogi, Facimiech. Rejon nr 10 insp. Edward Płonka Ochodza, Borek Szlachecki, Kopanka, Zelczyna. Rejon nr 11 insp. Mariusz Garstecki Radziszów, Wola Radziszowska, Jurczyce. Rejon nr 12 insp. Grzegorz Rybarczyk Rzozów, Gołuchowice, Polanka Hallera, Grabie, Krzęcin. Rejon nr 13 insp. Bogusława Wyroba Miasteczko Komunikacyjne przy Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Rejon nr 4 insp. Marek Turek ul. Słoneczna, osiedle Ogrody, osiedle Kopernika oraz obszar zawarty w granicach ulic Jana Pawła II, Monte Casino, ul. Ogrody w całości, ul. Kopernika od skrzyżowania z ul. Ogrody, ul. 29 Listopada, ul. Popiełuszki, ul. Obrońców Tobruku. Rejon nr 5 st. insp. Tomasz Morawa Rejon obejmuje: ul. Batalionów Chłopskich wraz z rejonem od skrzyżowania z wyjazdem na Buków wzdłuż granic administracyjnych gminy aż do ul. Granicznej / Bernardynówka, Korabniki Górne i Korabniki Dolne, Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej w Skawinie ul. Piłsudskiego 20, Skawina tel.: telefon alarmowy: 112 lub

15 SYSTEM OSTRZEGANIA SMS Chcesz być dobrze poinformowany, chcesz wiedzieć o zbliżających się zagrożeniach? Chcesz wiedzieć, która droga jest nieprzejezdna? Zarejestruj się do systemu SMS OSTRZEGA. Aby zarejestrować się w systemie wystarczy wysłać jeden SMS o treści Tak.kra11(kod swojego rejonu zamieszczony w poniższej tabeli na numer , (koszt SMS wg. stawki Państwa operatora), by później bezpłatnie otrzymywać komunikaty drogą SMS-ową. ZAREJESTRUJ SIĘ WYŚLIJ SMS* O TREŚCI Tak.kra11(kod rejonu wg zał. tabeli) NA NUMER REJON ZAGROŻEŃ RODZAJ ZAGROŻENIA KOD REJESTRACYJNY KOD WYREJESTROWUJĄCY MIASTO SKAWINA osiedla: Bukowskie, Korabniki, Kościuszki, Ogrody, Przemysłowe, Stare Miasto inne zagrożenia Tak.kra11po Nie.kra11po MIASTO SKAWINA osiedla: Radziszowskie, Stare Miasto rzeka Skawinka, potok Brzozówka, Starorzecze i inne zagrożenia Tak.kra11or Nie.kra11or MIASTO SKAWINA osiedla: Rzepnik, Samborek potok Rzepnik i inne zagrożenia Tak.kra11ms Nie.kra11ms SOŁECTWO: Wola Radziszowska rzeka Cedron i inne zagrożenia Tak.kra11wr Nie.kra11wr SOŁECTWO: Radziszów rzeka Skawinka i inne zagrożenia Tak.kra11r Nie.kra11r SOŁECTWA: Kopanka, Ochodza, Facimiech, Pozowice, Wielkie Drogi, Jaśkowice pas wiślany, potok Sosnówka, inne zagrożenia Tak.kra11ko Nie.kra11ko SOŁECTWA: Borek Szlachecki, Grabie, Gołuchowice, Jurczyce, Krzęcin, Polanka Hallera, Rzozów, Zelczyna zagrożenia różne Tak.kra11ps Nie.kra11ps 24 25

16 Zdrowie Pogotowie Ratunkowe im. Siegfrieda Greinera ul. Niepodległości 12, Skawina tel.: , , tel./faks: Przychodnia Zdrowia Skawina Sp. z o.o. ul. Ks. J. Popiełuszki 2 a, Skawina tel. centrala: faks: Całodobowa Opieka Zdrowotna Nocna i Świąteczna: Rejestracja ogólna: (do godz. 11: ) Rejestracja Chorego Dziecka: Rejestracja Zdrowego dziecka: Poradnia Medycyny Pracy: Poradnie Specjalistyczne, ul. Niepodległości 12 Rejestracja Okulistyczna, Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: Rejestracja Laryngologiczna, Pulmonologiczna: Punkt Lekarski Krzęcin: SKAW-MED Sp. z o.o. NZOZ Poradnie Specjalistyczne POZ ul. Ks. J. Popiełuszki 5, Skawina tel.: , faks: NZOZ Siemiradzki - Skaw ul. Korabnicka 3 b, Skawina tel./faks: NZOZ Przychodnia Radziszów A.T. Bednarz s.c. ul. Szkolna 15, Radziszów tel./faks: , NZOZ Praktyka Lekarska s.c. Wielkie Drogi 294, Wielkie Drogi tel./faks:

17 Praktyka Lekarzy Małgorzata Jordan i Ewa Majcherek-Jaworska s.c Wola Radziszowska 590 tel./faks: Fundacja Rehabilitacji Zawodowej Inwalidów Pracowników i Byłych Pracowników Zakładów Metalurgicznych SKAWINA ul. Żwirki i Wigury 11 (w budynku Basenu Camena ) Skawina tel.: , NZOZ Serce-Sercu Skawina ul. 29-Listopada 9, Skawina tel./faks: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie ul. Młynarska 46, Warszawa tel.: , faks: infolinia: czynna od poniedziałku do piątku w godz Dział Skarg i Wniosków Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ ul. Batorego 24, Kraków adres do korespondencji: ul. Józefa 21, Kraków tel.: , , infolinia: całodobowa faks: Szpital Wielospecjalistyczny im.stanley Dudrick a ul. Tyniecka 15, Skawina tel.: Zespół Leczenia Środowiskowego w Skawinie Centrum Zdrowia Psychicznego Kraków-Podgórze Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie przy Centrum Wspierania Rodziny w Skawinie ul. Ks. J. Popiełuszki 17, Skawina tel.: Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków Podgórze ul. dr. J. Babińskiego 29 - budynek 7b, Kraków tel.: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Skawinie (Zdrowie Psychiczne Dzieci i Młodzieży) ul. Kościuszki 10 (dawniej Żwirki i Wigury 13) Skawina tel./faks: sekretariat, rejestracja

18 Parafie Parafia p.w. Św. App. Szymona i Judy Tadeusza ul. Kościelna 3, Skawina tel.: Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego ul. M. Skłodowskiej-Curie 12, Skawina tel. parafialny: , faks: tel. kancelaryjny: Parafia p.w. Św. Wawrzyńca i Św. Katarzyny w Radziszowie ul. Jana Pawła II 18, Radziszów tel.: Parafia p.w. Narodzenia NMP w Krzęcinie Krzęcin 47, Wielkie Drogi tel.: , faks: Parafia pw. Zwiastowania Pańskiego w Borku Szlacheckim Borek Szlachecki 301, Skawina tel.: Parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Woli Radziszowskiej Wola Radziszowska 1, Wola Radziszowska tel.: Parafia pw. Matki Boskiej Królowej Polski w Rzozowie Rzozów 64, Radziszów tel./faks: Parafia pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Kopance Kopanka 211, Skawina tel.: Parafia pw. NMP Matki Kościoła w Jaśkowicach Jaśkowice 13a, Wielkie Drogi tel:

19 Parafia pw. Wniebowstąpienia Pańskiego Facimiech-Pozowice Facimiech 38, Wielkie Drogi tel.: Zgromadzenie Sług Miłości - Centrum Don Guanella ul. Leśna 5, Skawina tel.: faks: Placówki leczenia uzależnienia od alkoholu NZOZ PRO VITA CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZ- NEGO I TERAPII UZALEŻNIEŃ KRAKÓW ŚRÓDMIEŚCIE Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnień Oddział Dzienny Psychoterapii Uzależnień ul. Estery 6, Kraków tel./faks: Centrum Zdrowia Psychicznego Provita ul. Basztowa 5, Kraków tel./faks: Poradnia Leczenia Uzależnień Dzieci i Młodzieży ul. Estery 6, Kraków tel.: Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień ul. Wrocławska 53, Kraków tel.: NZOZ DOBREJ NADZIEI Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia ul. Radomska 36, Kraków tel.: Poradnia Leczenia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Batorego 5, Kraków tel.: faks: Stowarzyszenie Dobrej Nadziei Ośrodek Terapii i Poradnictwo Rodzin ul. Stoczniowców 7, Kraków tel.:

20 Poradnia DDA Dorosłych Dzieci Alkoholików ul. Radomska 36, Kraków tel.: WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie ul. Babińskiego 29, Kraków tel./faks: Poradnia dla Osób z Problemami Alkoholowymi tel./faks: rejestracja tel.: terapeuci Dzienny Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu tel.: Całodobowy Oddział Terapii Uzależnień od Alkoholu 5C tel./faks: sekretariat tel.: gabinet zabiegowy NZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM TERAPII UZALEŻNIEŃ Ośrodek Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień ul. Wielicka 73, Kraków tel.: faks: Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia o Alkoholu ul. Wielicka 73, Kraków tel.: faks.: Ośrodek Psychoterapii DDA Dorosłych Dzieci Alkoholików ul. Jerzmanowskiego 40, Kraków tel.: , faks: POZOSTAŁE PLACÓWKI Nowohuckie Centrum Psychoterapii i Terapii Uzależnień PEMA os. Kolorowe 21, Kraków tel./faks: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Poradnia Leczenia Uzależnień ul. Radzikowskiego 29, Kraków tel./faks: Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu ALKO MED os. Młodości 9, Kraków tel./faks: w.21, NZOZ Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. Poradnia Uzależnień, Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia ul. Komorowskiego 12, Kraków tel.: , faks: Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera Poradnia Leczenia Uzależnień os. Złotej Jesieni 1, Kraków tel.: faks:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79%

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan: 724 016 zł wykonanie: 700 741 zł 96,79% Wykonanie obejmuje następujące zadania: Melioracje wodne 491 379 zł Wydatki bieżące - wykonanie kosztorysów inwestorskich z

Bardziej szczegółowo

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW Informator został sfinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Opracowanie: Wydział Spraw Społecznych i

Bardziej szczegółowo

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home

Zdrowie Psychiczne Powiatu Wołomińskiego: https://sites.google.com/site/zdrowiepsychicznewwl/home Informator Zdrowia Psychicznego o miejscach pomocy i wsparcia dla osób z doświadczeniem zaburzeń psychicznych oraz ich rodzin na terenie powiatu wołomińskiego Ząbki, 2012 Zdrowie psychiczne to nie tylko

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020

MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Załącznik nr 1 do uchwały ZWM Nr 138/14 z dnia 13 lutego 2014 r. MAŁOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2014 2020 Kraków, 2014 Tytuł: Małopolski Program Profilaktyki

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BIAŁOŁĘCKIEGO SENIORA

PORADNIK BIAŁOŁĘCKIEGO SENIORA Ludzie nie dlatego są smutni, że się starzeją ale dlatego się starzeją, że są smutni i samotni PORADNIK BIAŁOŁĘCKIEGO SENIORA Drodzy Seniorzy Białołęki, Oddajemy dziś do Państwa rąk pierwszy Poradnik skierowany

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY

S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY S P R A W O Z D A N I E Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W ŚWIDNICY W LATACH 2005-2010 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEJ STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii

Miejski Program. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do uchwały Nr Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia.. w sprawie przyjęcia Miejskiego Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2014 Miejski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 2011 r. Realizując swoje cele statutowe i troszcząc się o godność każdego człowieka, Caritas Archidiecezji Krakowskiej obejmuje opieką ludzi

Bardziej szczegółowo

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu:

Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: Placówki oferujące wsparcie i pomoc dla ofiar przemocy domowej na obszarze właściwości Sądu Rejonowego w Toruniu: 1. Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy: ul. M. Skłodowskiej- Curie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie za rok 2014 - Szczecin 2015 - WSTĘP... 3 1. ZADANIA I ICH REALIZACJA... 4 1.1 Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku.

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej im. bł. o. Rafała Chylińskiego w Zgierzu w 2011 roku. I. Realizowane zadania Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania zlecone

Bardziej szczegółowo

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym

NARKOMANIA. Gdzie szukać pomocy? Narkomania Gdzie szukać pomocy? Informator na temat placówek udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym Telefon zaufania HIV/ AIDS 801 199 990 801 888 448 Czynny codziennie 16.00-21.00 Czynny całodobowo od poniedziałku Koszt rozmowy: z telefonów stacjonarnych 0,29 zł. netto, z telefonów komórkowych zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Ruda Śląska 2014 1 Spis treści str. Definicja niepełnosprawności 4 Karta Praw Osób Niepełnosprawnych 5 Orzekanie o niepełnosprawności do celów pozarentowych 7 Orzecznictwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r.

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM. Nysa 2012 r. PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe w Nysie 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e-mail: starostwo@powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi

Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Informator o dostępnych w województwie łódzkim formach opieki nad osobami z zaburzeniami psychicznymi Wydział Ochrony Zdrowia Departament Polityki Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wrzesień, 2012

Bardziej szczegółowo

Informator wolontariat

Informator wolontariat Informator wolontariat Spis treści Definicje, formy wolontariatu...3 Definicje...3 Formy wolontariatu...4 Aspekty prawne wolontariatu, czyli co każdy wolontariusz wiedzieć powinien...4 Akty prawne...7

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM

PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM PRZEWODNIK PACJENTA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W POWIECIE NYSKIM Nysa 0 r. Wydawca: Starostwo Powiatowe 48 300 Nysa, ul. Moniuszki 9 0 tel. 77 408 50 00 fax. 77 408 50 70 e mail: starostwo@powiat.nysa.pl http://www.powiat.nysa.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013

Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 Załącznik nr 1 Sprawozdanie z realizacji programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Dąbrowie Górniczej na lata 2012 2016 za rok 2013 PRIORYTET I. Działania w kierunku usprawniania i podwyższania

Bardziej szczegółowo

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.

SERWIS INFORMACYJNY. Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa. tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow. SERWIS INFORMACYJNY Biuro Prasowe Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa tel.12 61 61 709, fax.12 61 61 711, e-mail: bi@um.krakow.pl KP-02-1.0623-2/231/14(2613) piątek, 17 grudnia 2010 r. Z MAGISTRATU: ZIMA:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Secemin na lata 2014-2020 1 2 GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH GMINY SECEMIN NA LATA 2014 2020. SECEMIN 2014 3 Spis treści 1. Wprowadzenie...4 2. Podstawa formalna Strategii...7 2.1. Dokumenty europejskie...8

Bardziej szczegółowo