ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY"

Transkrypt

1 ZESPÓŁ SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA W TARNAWATCE Tarnawatka, dnia r. UL. LUBELSKA TARNAWATKA ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dotyczy: przetarg nieograniczony na usługi ogłoszony w dniu 23 sierpnia 2013 r. na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) o wartości poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 wyżej wymienionej ustawy. Termin składania ofert do dnia 06 września 2013 r. do godziny Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie zajęć dodatkowych w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce w roku szkolnym w ramach projektu pt. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy Tarnawatka Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamia się o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zgodnie z treścią działu XIII. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wybrana została oferta najkorzystniejsza, to jest ta, która uzyskała największą liczbę punktów w oparciu o obowiązujące kryteria wyboru ofert (cena) oraz spełniająca wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie podlegająca odrzuceniu. Ogółem złożono 31 ofert. Jedna z ofert została złożona po wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Dwie ze złożonych ofert zostało wycofanych przed terminem składania ofert. Jedna oferta została odrzucona. Ofertom zostały nadane numery zgodnie z kolejnością ich złożenia w siedzibie Zamawiającego. ZADANIE I Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla Szkoły Podstawowej w Tarnawatce w ramach projektu pt.,,wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA CZĘŚĆ I: A) Zajęcia pozalekcyjne logopedyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 2 Wykonawca Anna Nowińska, ul. Zielona 20a, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 4 620,00 złotych. Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z gminy Tarnawatka jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Oferta nr 2 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu Łomianki. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 040,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 57,46 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. B) Zajęcia pozalekcyjne z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Oferta nr 1 Wykonawca Barbara Krawczyk, ul. Szopena 30, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 7 198,50 złotych. Oferta nr 1 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 1 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 6 Wykonawca Izabela Bełz, ul. M. Konopnickiej 6/33, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 700,00 złotych. Oferta nr 6 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 82,74 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu Łomianki, Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 71,63 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 29 Wykonawca Beata Jagieła, ul. Polna 25a, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych.

3 Oferta nr 29 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 70,57 punktów i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. CZĘŚĆ II: A) Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce z matematyki w Szkole Podstawowej Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 100,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 64,29 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 18 Wykonawca Monika Borek, ul. Kościuszki 1/72, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 1 350,00 złotych. Oferta nr 18 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 18 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. B) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki obowiązkowe dla uczniów kl. III Szkoły Podstawowej Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 040,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 71,64 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 21 Wykonawca Elżbieta Bielak, ul. Rzemieślnicza 15, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 5 760,00 złotych. Oferta nr 21 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 21 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu.

4 C) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki obowiązkowe dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 040,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 72,64 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 19 Wykonawca Arkadiusz Majewski, ul. Wojenna 1/24, Lublin. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 5 840,00 złotych. Oferta nr19 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 19 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 20 Wykonawca Irena Dziupińska, ul. Matejki 4/9, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 5 880,00 złotych. Oferta nr 20 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 99,32 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. D) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej (cena 100,00 %), uzyskała 67,16 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 18 Wykonawca Monika Borek, ul. Kościuszki 1/72, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 700,00 złotych.

5 Oferta nr 18 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 18 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ III: A) Zajęcia pozalekcyjne - z j. angielskiego obowiązkowe dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej W postępowaniu zostały złożonych 5 ofert. Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 040,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 56,72 punktów i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. Oferta nr 8 Wykonawca Marta Zalewska, ul. Ks.Boguty 28, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 5 160,00 złotych. Oferta nr 8 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 88,37 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 9 Wykonawca Aneta Mużacz, Majdan Krynicki 69, Krynice. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 5 640,00 złotych. Oferta nr 9 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 80,85 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 4 480,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Z godnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

6 Oferta nr 30 Wykonawca Agata Kosiorkiewicz, ul. Piłsudskiego 19/75, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 4 560,00 złotych. Oferta nr 30 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 30 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. B) Zajęcia pozalekcyjne - z j. angielskiego dla pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej W postępowaniu zostały złożonych 5 ofert. (cena 100,00 %), uzyskała 44,78 punktów i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. Oferta nr 8 Wykonawca Marta Zalewska, ul. Ks. Boguty 28, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 1 800,00 złotych. Oferta nr 8 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 8 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 9 Wykonawca Aneta Mużacz, Majdan Krynicki 69, Krynice. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 820,00 złotych. Oferta nr 9 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 63,83 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 244,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych

7 dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. Oferta nr 30 Wykonawca Agata Kosiorkiewicz, ul. Piłsudskiego 19/75, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 280,00 złotych. Oferta nr 30 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 78,95 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. CZĘŚĆ IV: Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. (cena 100,00 %), uzyskała 73,13 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 10 Wykonawca Małgorzata Knafel, ul. Ks. Boguty 30, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 940,00 złotych. Oferta nr 10 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 10 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 184,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

8 CZĘŚĆ V: Zajęcia pozalekcyjne - z przyrody dla uczniów Szkoły Podstawowej (cena 100,00 %), uzyskała 71,64 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 28 Wykonawca Monika Czerniak Uchman, ul. Minora 3, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 880,00 złotych. Oferta nr 28 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 28 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ VI: Zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej. W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. (cena 100,00 %), uzyskała 89,05 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 472,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

9 Oferta nr 19 Wykonawca Arkadiusz Majewski, ul. Wojenna 1/24, Lublin. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 3 580,00 złotych. Oferta nr 19 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 19 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ VII: Zajęcia pozalekcyjne artystyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej. (cena 100,00 %), uzyskała 68,66 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 17 Wykonawca Ewa Zieńko Bajwoł, ul. Żwirki i Wigury 9/1, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 760,00 złotych. Oferta nr 17 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 17 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ VIII: Zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno ruchowe dla uczniów Szkoły Podstawowej (cena 100,00 %), uzyskała 70,15 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 27 Wykonawca Renata Litwińczuk, Tarnawatka Tartak, ul. Leśna 55 B, Tarnawatka, Data wpływu oferty: r., godz. 9.29

10 Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 820,00 złotych. Oferta nr 27 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 27 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. ZADANIE II Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla Gimnazjum w Tarnawatce w ramach projektu pt.,,wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA CZĘŚĆ I: A) Zajęcia pozalekcyjne logopedyczne dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 2 Wykonawca Anna Nowińska, ul. Zielona 20a, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 3 465,00 złotych. Oferta nr 2 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 2 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Cena oferty brutto wynosi kwotę 6 030,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 57,46 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. B) Zajęcia pozalekcyjne z psychologiem dla uczniów Gimnazjum. W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Oferta nr 1 Wykonawca Barbara Krawczyk, ul. Szopena 30, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 7 348,50 złotych. Oferta nr 1 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 1 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu.

11 Oferta nr 6 Wykonawca Izabela Bełz, ul. M. Konopnickiej 6/33, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 700,00 złotych. Oferta nr 6 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 84,46 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 73,12 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 29 Wykonawca Beata Jagieła, ul. Polna 25a, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. Oferta nr 29 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 72,04 punktów i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. CZĘŚĆ II: A) Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce z matematyki w Gimnazjum Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 100,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 64,29 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 18 Wykonawca Monika Borek, ul. Kościuszki 1/72, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 1 350,00 złotych. Oferta nr 18 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 18 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu.

12 B) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki obowiązkowe dla uczniów kl. III Gimnazjum W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 64,18 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 11 Wykonawca Aleksandra Krech, ul. Chrobrego 2a, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 6 450,00 złotych. Oferta nr 11 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 11 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 19 Wykonawca Arkadiusz Majewski, ul. Wojenna 1/24, Lublin. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 600,00 złotych. Oferta nr 19 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 75,00 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. CZĘŚĆ III: A) Zajęcia pozalekcyjne - z j. angielskiego dla uczniów kl. III Gimnazjum W postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. (cena 100,00 %), uzyskała 56,72 punktów i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. Oferta nr 8 Wykonawca Marta Zalewska, ul. Ks. Boguty 28, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 280,00 złotych.

13 Oferta nr 8 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 8 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 13 Wykonawca Ewa Gruszka, ul. Jana Pawła II 16/15, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 850,00 złotych. Oferta nr 13 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 80,00 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 334,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. Oferta nr 30 Wykonawca Agata Kosiorkiewicz, ul. Piłsudskiego 19/75, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 814,00 złotych. Oferta nr 30 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 81,02 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. B) Zajęcia pozalekcyjne - z j. niemieckiego dla uczniów kl. III Gimnazjum Cena oferty brutto wynosi kwotę 6 030,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 74,63 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 15 Wykonawca Agnieszka Giera, ul. J. Zamoyskiego 34/1, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz

14 Cena oferty brutto wynosi kwotę 4 500,00 złotych. Oferta nr 15 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 15 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ IV: A) Zajęcia pozalekcyjne z chemii dla uczniów Gimnazjum W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. (cena 100,00 %), uzyskała 71,64 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 12 Wykonawca Barbara Kierepka, Niemirówek Kolonia 76A, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 880,00 złotych. Oferta nr 12 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 12 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 574,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. B) Zajęcia pozalekcyjne z geografii dla uczniów Gimnazjum W postępowaniu zostały złożona 1 oferta.

15 oferta nr 7 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. C) Zajęcia pozalekcyjne z fizyki dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 4 Wykonawca Piotr Stępień, ul. Grottgera 3, Tomaszów Lubelski Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 3 000,00 złotych. Oferta nr 4 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 4 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. (cena 100,00 %), uzyskała 74,63 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. D) Zajęcia pozalekcyjne z biologii dla uczniów Gimnazjum W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. (cena 100,00 %), uzyskała 71,64 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 454,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie

16 o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. Oferta nr 22 Wykonawca Agnieszka Kozłowska Loda, Przecinka 24, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 880,00 złotych. Oferta nr 22 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 22 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ V: Zajęcia pozalekcyjne - artystyczne dla uczniów Gimnazjum (cena 100,00 %), uzyskała 71,64 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 17 Wykonawca Ewa Zieńko Bajwoł, ul. Żwirki i Wigury 9/1, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 880,00 złotych. Oferta nr17 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr17 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ VI: Zajęcia pozalekcyjne dziennikarsko informatyczne dla uczniów Gimnazjum A) moduł zajęć dziennikarskich W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. Oferta nr 3 Wykonawca Aleksandra Struzik, ul. Petera 36, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 1 230,00 złotych.

17 Oferta nr 3 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 3 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 100,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 58,57 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Oferta nr 10 Wykonawca Małgorzata Knafel, ul. Ks. Boguty 30, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 1 470,00 złotych. Oferta nr 10 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 83,67 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. B) moduł zajęć z informatyki Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 100,00 złotych. oferta nr 7 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 1 236,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą.

18 CZĘŚĆ VII: Zajęcia pozalekcyjne z historii dla uczniów Gimnazjum W postępowaniu zostały złożone 3 oferty. (cena 100,00 %), uzyskała 73,13 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. Oferta nr 16 Wykonawca EURO WIEDZA Tomasz Mościcki i Olaf Mościcki, ul. Dolomitowa 1, Szewce, Sitkówka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 208,00 złotych. Zgodnie z działem VI SIWZ (wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania udziału w postępowaniu), zamawiający wymagał złożenia m.in.: w pkt. 1, ppt. 5, 6 i 7 oświadczenia o zaangażowaniu w inne projekty POKL, oświadczenie o zatrudnieniu w IP oraz opracowany program zajęć. Wykonawca nie uzupełnił wymaganych dokumentów, w związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia. Zgodnie z art. 24 ust. 4 w/w ustawy, oferta Wykonawcy wykluczonego zostaje uznana za odrzuconą. Oferta nr 23 Wykonawca Wiesława Pióro, ul. Józefowska 87, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 2 940,00 złotych. Oferta nr 23 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 23 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. CZĘŚĆ VIII: Zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno ruchowe dla uczniów Gimnazjum. Cena oferty brutto wynosi kwotę 8 040,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 70,15 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu.

19 Oferta nr 26 Wykonawca Mariusz Litwińczuk, Tarnawatka Tartak, ul. Leśna 55 B, Tarnawatka. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę 5 640,00 złotych. Oferta nr 26 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr 26 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. ZADANIE III Szkolny Ośrodek Karier dla Gimnazjum w Tarnawatce w ramach projektu pt.,,wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA CZĘŚĆ I: Zajęcia pozalekcyjne z doradcą zawodowym dla uczniów Gimnazjum W postępowaniu zostały złożone 4 oferty. Oferta nr 1 Wykonawca Barbara Krawczyk, ul. Szopena 30, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. Oferta nr1 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte oferta nr1 uzyskała 100,00 punktów i została sklasyfikowana na pierwszym miejscu. Oferta nr 5 Wykonawca Iwona Bełz Wrona, ul. Partyzantów 59/3, Zamość. Data wpływu oferty: r., godz Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. Oferta nr 5 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 79,98 punktów i została sklasyfikowana na trzecim miejscu. Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. (cena 100,00 %), uzyskała 71,63 punktów i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. Oferta nr 14 Wykonawca INFO Edukacja Edward Basznianin, ul. CK. Norwida 3, Tomaszów Lubelski. Data wpływu oferty: r., godz

20 Cena oferty brutto wynosi kwotę ,00 złotych. Oferta nr 14 została złożona w wymaganym terminie i spełnia wszystkie wymagania zawarte (cena 100,00 %), uzyskała 97,94 punktów i została sklasyfikowana na drugim miejscu. OFERTY SKLASYFIKOWANE NA PIERWSZYM MIEJSCU: ZADANIE I Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla Szkoły Podstawowej w Tarnawatce w ramach projektu pt.,,wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA CZĘŚĆ I: A) Zajęcia pozalekcyjne logopedyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 2 Wykonawca Anna Nowińska, ul. Zielona 20a, Tomaszów Lubelski, - cena brutto 4 620,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne z psychologiem dla uczniów Szkoły Podstawowej. Oferta nr 1 Wykonawca Barbara Krawczyk, ul. Szopena 30, Tomaszów Lubelski, - cena brutto 7 198,50 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ II: A) Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce z matematyki w Szkole Podstawowej Oferta nr 18 Wykonawca Monika Borek, ul. Kościuszki 1/72, Tomaszów Lubelski, - cena brutto 1 350,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki obowiązkowe dla uczniów kl. III Szkoły Podstawowej Oferta nr 21 Wykonawca Elżbieta Bielak, ul. Rzemieślnicza 15, Tomaszów Lubelski, - cena brutto 5 760,00 zł. Punktacja 100 pkt. C) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki obowiązkowe dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej Oferta nr 19 Wykonawca Arkadiusz Majewski, ul. Wojenna 1/24, Lublin, - cena brutto 5 840,00 zł. Punktacja 100 pkt. D) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki dla pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 18 Wykonawca Monika Borek, ul. Kościuszki 1/72, Tomaszów Lubelski - cena brutto 2 700,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ III: A) Zajęcia pozalekcyjne - z j. angielskiego obowiązkowe dla uczniów kl. VI Szkoły Podstawowej

21 Oferta nr 30 Wykonawca Agata Kosiorkiewicz, ul. Piłsudskiego 19/75, Zamość - cena brutto 4 560,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne - z j. angielskiego dla pozostałych uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 8 Wykonawca Marta Zalewska, ul. Ks. Boguty 28, Tarnawatka - cena brutto 1 800,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ IV: Zajęcia pozalekcyjne z języka polskiego dla uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 10 Wykonawca Małgorzata Knafel, ul. Ks. Boguty 30, Tarnawatka - cena brutto 2 940,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ V: Zajęcia pozalekcyjne - z przyrody dla uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 28 Wykonawca Monika Czerniak Uchman, ul. Minora 3, Tomaszów Lubelski - cena brutto 2 880,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ VI: Zajęcia pozalekcyjne z informatyki dla uczniów Szkoły Podstawowej. Oferta nr 19 Wykonawca Arkadiusz Majewski, ul. Wojenna 1/24, Lublin - cena brutto 3 580,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ VII: Zajęcia pozalekcyjne artystyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej. Oferta nr 17 Wykonawca Ewa Zieńko Bajwoł, ul. Żwirki i Wigury 9/1, Tomaszów Lubelski - cena brutto 2 760,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ VIII: Zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno ruchowe dla uczniów Szkoły Podstawowej Oferta nr 27 Wykonawca Renata Litwińczuk, Tarnawatka Tartak, ul. Leśna 55 B, Tarnawatka, - cena brutto 2 820,00 zł. Punktacja 100 pkt. ZADANIE II Przeprowadzenie dodatkowych zajęć dla Gimnazjum w Tarnawatce w ramach projektu pt.,,wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA CZĘŚĆ I: A) Zajęcia pozalekcyjne logopedyczne dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 2 Wykonawca Anna Nowińska, ul. Zielona 20a, Tomaszów Lubelski- cena brutto 3 465,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne z psychologiem dla uczniów Gimnazjum.

22 Oferta nr 1 Wykonawca Barbara Krawczyk, ul. Szopena 30, Tomaszów Lubelski - cena brutto 7 348,50 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ II: A) Zajęcia pozalekcyjne wyrównawcze dla uczniów osiągających słabsze wyniki w nauce z matematyki w Gimnazjum Oferta nr 18 Wykonawca Monika Borek, ul. Kościuszki 1/72, Tomaszów Lubelski - cena brutto 1 350,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne z matematyki obowiązkowe dla uczniów kl. III Gimnazjum Oferta nr 11 Wykonawca Aleksandra Krech, ul. Chrobrego 2a, Tomaszów Lubelski - cena brutto 6 450,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ III: A) Zajęcia pozalekcyjne - z j. angielskiego dla uczniów kl. III Gimnazjum Oferta nr 8 Wykonawca Marta Zalewska, ul. Ks. Boguty 28, Tarnawatka - cena brutto 2 280,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne - z j. niemieckiego dla uczniów kl. III Gimnazjum Oferta nr 15 Wykonawca Agnieszka Giera, ul. J. Zamoyskiego 34/1, Zamość - cena brutto 4 500,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ IV: A) Zajęcia pozalekcyjne z chemii dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 12 Wykonawca Barbara Kierepka, Niemirówek Kolonia 76A, Tarnawatka - cena brutto 2 880,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) Zajęcia pozalekcyjne z geografii dla uczniów Gimnazjum Łomianki - cena brutto 4 020,00 zł. Punktacja 100 pkt. C) Zajęcia pozalekcyjne z fizyki dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 4 Wykonawca Piotr Stępień, ul. Grottgera 3, Tomaszów Lubelski - cena brutto 3 000,00 zł. Punktacja 100 pkt. D) Zajęcia pozalekcyjne z biologii dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 22 Wykonawca Agnieszka Kozłowska Loda, Przecinka 24, Tomaszów Lubelski- cena brutto 2 880,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ V: Zajęcia pozalekcyjne - artystyczne dla uczniów Gimnazjum

23 Oferta nr 17 Wykonawca Ewa Zieńko Bajwoł, ul. Żwirki i Wigury 9/1, Tomaszów Lubelski- cena brutto 2 880,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ VI: Zajęcia pozalekcyjne dziennikarsko informatyczne dla uczniów Gimnazjum A) moduł zajęć dziennikarskich Oferta nr 3 Wykonawca Aleksandra Struzik, ul. Petera 36, Tomaszów Lubelski- cena brutto 1 230,00 zł. Punktacja 100 pkt. B) moduł zajęć z informatyki Łomianki - cena brutto 2 100,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ VII: Zajęcia pozalekcyjne z historii dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 23 Wykonawca Wiesława Pióro, ul. Józefowska 87, Tomaszów Lubelski - cena brutto 2 940,00 zł. Punktacja 100 pkt. CZĘŚĆ VIII: Zajęcia pozalekcyjne rekreacyjno ruchowe dla uczniów Gimnazjum. Oferta nr 26 Wykonawca Mariusz Litwińczuk, Tarnawatka Tartak, ul. Leśna 55 B, Tarnawatka - cena brutto 5 640,00 zł. Punktacja 100 pkt. ZADANIE III Szkolny Ośrodek Karier dla Gimnazjum w Tarnawatce w ramach projektu pt.,,wyrównywanie SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY Z GMINY TARNAWATKA CZĘŚĆ I: Zajęcia pozalekcyjne z doradcą zawodowym dla uczniów Gimnazjum Oferta nr 1 Wykonawca Barbara Krawczyk, ul. Szopena 30, Tomaszów Lubelski - cena brutto ,00 zł. Punktacja 100 pkt. Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola w Tarnawatce Bernadeta Wołoszyńska

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 87934-2014 z dnia 2014-03-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ozimek 1 Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu zajęć: dydaktyczno - wyrównawczych,

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Brzeźnio, dn. 30.03.2012r. Nz. GOOiW.271.1.2012 Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Rudno, dn. 15.10.2014 r. ZS.POKL.271.1.9.2014 INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Psary, dnia 18.11.2013 r. wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Psary, dnia 18.11.2013 r. wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY RIRII.271.18.2013 Psary, dnia 18.11.2013 r. wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2013r.,

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. W CZĘŚCIACH OD 1 do 32

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY. W CZĘŚCIACH OD 1 do 32 Projekt Od niepowodzeń do sukcesu współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kulesze Kościelne, dnia 12.03.2014r. Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

3. TRYB POSTĘPOWANIA: - przetarg nieograniczony.

3. TRYB POSTĘPOWANIA: - przetarg nieograniczony. Nr sprawy II LO- 01/2010 Głogów, dnia 23 sierpnia 2010 roku ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie reprezentowane

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania nr: 1-3 i 5-28 oraz unieważnieniu zadania nr 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania nr: 1-3 i 5-28 oraz unieważnieniu zadania nr 4 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Powiat Namysłowski Pl. Wolności 12 a 46-100 Namysłów Nr IZM.I.272.34.2012.AK-G.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY Choszczno, dnia 13 marca 2014 r. Zarząd Powiatu w Choszcznie Znak sprawy:izp.272.9.2014 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ WYKLUCZENIU I ODRZUCENIU OFERTY Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH HARMONOGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 l.p. Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia Przedmiot Rodzaj zajęć Klasy/grupy Termin 1. Grażyna Stańczyk Język polski 1) Zajęcia zwiększające

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA d o p u s z c z a m d o u ż y t k u s z k o l n e g o z e s t a w programów nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2014/2015 (II 2015/2016, III -2016/2017) w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Juros, ul. Dąbrowska 1, 46-070 Wawelno, kraj/woj. opolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 880,00 PLN.

Katarzyna Juros, ul. Dąbrowska 1, 46-070 Wawelno, kraj/woj. opolskie. IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 880,00 PLN. Dąbrowa: Prowadzenie zajęć Szkolnego Ośrodka Kariery, zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć terapii pedagogicznej i zajęć dydaktyczno wyrównawczych w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Chróścinie, Publicznym

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Otrębusach

Zespół Szkół w Otrębusach Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. 1. Nazwisko i imię Barbasiewicz Jolanta Przedmiot 2. s. Banach Joanna religia Zajęcia dodatkowe /KN/ Rozwijanie zdolności pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć 1. p. Urszula Balcerzak Środa 14.40-15.25 Rodzaj zajęć matematyki Poniedziałek 14.40-15.25 2. p. Maria

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wilczyn, 2011-03-24 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.2.2011. Nazwa zadania: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim w II semestrze roku szkolnego 2014/2015 J. POLSKI DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA wtorek 7, 8

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY HARMONOGRAM ZAJĘĆ W CZASIE FERII ZIMOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 0 IM. JANA PAWŁA II W ŁOMŻY 22.0-26. 0. 208 r. 29.0.-02.02. 208 r. L.p.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. Imię i nazwisko nauczyciela Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2014/2015)

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2014/2015) Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2014/2015) KOŁA ZAINTERESOWAŃ 1. Koło fizyczne mgr Eliza Pęczek 1 2. Koło informatyczne mgr Jacek Jura 1 15.25

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Przykona, 05 marca 2013r. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie informuje, że w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego realizacji zadania pn.: Usługi

Bardziej szczegółowo

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a

C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego C z ł o w i e k n a j l e p s z a i n w e s t y c j a Znak: ZP.272.7.2011 Chynów, dnia 26.09.2011r. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2015 / 2016 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć 1. p. Urszula Balcerzak Poniedziałek 15.25-16.10 Rodzaj zajęć matematyki Poniedziałek 13.45-14.30

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 394834-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2014/2015)

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2014/2015) Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 6 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 204/205) KOŁA ZAINTERESOWAŃ. Koło fizyczne mgr Eliza Pęczek 2. Koło informatyczne mgr Jacek Jura 3. Koło geograficzne

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE KLASY III LO

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE KLASY III LO ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE KLASY III LO Lp. Nazwa zajęć dydaktycznych Nauczyciel prowadzący Termin (dzień/godzina) Klasa/grupa. 2. 3 4 5 7 8 9 0 z chemii z języka niemieckiego Małgorzata Cholewińska środa 3:20-4:05

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAJĘCIA DODATKOWE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PONIEDZIAŁEK 8.00-8.45 13.40 14.25 14.35 15.20 15.30 16.15 16.00 16.45 polskiego (III C) p. Anetta Polanin-Gruszka s. 53 Konsultacje z fizyki z elementami matematykiklasy

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2012-04-03 11:23

1 z 6 2012-04-03 11:23 1 z 6 2012-04-03 11:23 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 38599-2012 z dnia 2012-02-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Przedmiotem zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na opracowaniu autorskiego

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZAJĘCIA DODATKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 ZAJĘCIA DODATKOWE W ZESPOLE SZKÓŁ W KOCHANOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Dzień tygodnia Poniedziałek Godziny zajęć Rodzaj zajęć 11.50-12.35 Zajęcia dla dzieci słabych Zajęcia dla dzieci słabych Prowadzący

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LUBLINIE

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LUBLINIE ZAJĘCIA POZALEKCYJNE W PRYWATNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W LUBLINIE SZKOLNE STOWARZYSZENIA/ ORGANIZACJE SPOŁECZNE Stowarzyszenie Amnesty International Tomasz Kalbarczyk

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII

SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA III W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII SZKOLNY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SALOMON W WARSZAWIE KLASA I W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 ROZSZERZONY PROGRAM BIOLOGII I CHEMII Klasa I Zajęcia edukacyjne 2013/2014 2014/2015 2015/2016

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Wieleń, dnia 06 sierpnia 2012 roku MGOPS WIELEŃ ZNP/1-PN/2012 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w SIWZ

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć dodatkowych (rozwijających) dla uczniów PSP 7. Lp.

Wykaz zajęć dodatkowych (rozwijających) dla uczniów PSP 7. Lp. Wykaz zajęć dodatkowych (rozwijających) dla uczniów PSP 7. Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Dzień Godzina KLASY I III 1. Joanna Brylik Zajęcia matematyczno- przyrodnicze s.9 poniedziałek 12.45-13.30

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ TYGODNIA BIOLOGIA BEATA BERGIEL KOŁO BIOLOGICZNE PIĄTEK 13:45-15:20 18D JĘZYK POLSKI DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA JOANNA BACHORSKA

DZIEŃ TYGODNIA BIOLOGIA BEATA BERGIEL KOŁO BIOLOGICZNE PIĄTEK 13:45-15:20 18D JĘZYK POLSKI DZIEŃ TYGODNIA GODZINA SALA JOANNA BACHORSKA BEATA BERGIEL BIOLOGIA KOŁO BIOLOGICZNE PIĄTEK 13:45-15:20 18D JOANNA BACHORSKA JĘZYK POLSKI KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO PIĄTEK 13:40-14:25 3C KS. SŁAWOMIR BŁACHOWIAK RELIGIA SZTUKA Z BOGIEM WTOREK 19:00-20:40

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Realizujący Tytuł zajęć Oddziały Termin Bączkiewicz Emilia Indywidualne zajęcia logopedyczne

Bardziej szczegółowo

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA

1. Zajęcia rozwijające zdolności i zainteresowania ucznia DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA Zajęcia pozalekcyjne realizowane w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Drawsku Pomorskim w II semestrze roku szkolnego 2015/2016 J. POLSKI DZIEŃ GODZ.LEKC KLASA NAUCZYCIEL RODZAJ ZAJĘCIA SALA wtorek 8,9

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego

OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego OFERTA KURSÓW MATURALNYCH przygotowujących do egzaminu maturalnego Numer u 17 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego pisemnego z języka polskiego 30 Numer u 18 Kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 50-413 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 9 tel. (071) 344-65-70, 344-49-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (071) 342-49-01 konta: NBP O/Wrocław 92

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć 1. ks. Łukasz Świątek Szkolne koło Caritas Wtorek 14.40-15.20 2. p. Agata Wiśniewska Teatr Profilaktyczny

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Realizujący Tytuł zajęć Oddziały Termin Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne świetlica

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH PLAN ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO w ŚWIDNIKU PONIEDZIAŁEK Zajęcia rozwijające z chemii Zajęcia rozwijające z chemii Konsultacje matematyczne wspierające

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2015/2016)

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2015/2016) Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2015/2016) KOŁA ZAINTERESOWAŃ 1. Koło fizyczne mgr Eliza Pęczek 1 Poniedziałek 2. Koło informatyczne mgr Janusz

Bardziej szczegółowo

NR ogłoszenia o zamówieniu 314488-2011 z dnia 30.09.2011r.

NR ogłoszenia o zamówieniu 314488-2011 z dnia 30.09.2011r. Klodawa 18.10.2011r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NR ogłoszenia o zamówieniu 314488-2011 z dnia 30.09.2011r. Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZESPÓŁ SZKÓŁ W PRZYKONIE ul. Szkolna 4A, 62-731 Przykona, telefon/fax. 632-791-721 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na: Usługi edukacyjne polegające na organizacji i przeprowadzeniu dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Suwałki, 2013-09-09 PS.251.1.1.2013 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki, zwany dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA d o p u s z c z a m d o u ż y t k u s z k o l n e g o z e s t a w programów nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2012/2013 (II 2013/2014, III -2014/2015) w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Psary, dnia 13.12.2013 r. wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Psary, dnia 13.12.2013 r. wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY RIRII.271.23.2.2013 Psary, dnia 13.12.2013 r. wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI BUDYNEK "A" SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I III GIMNAZJUM 17:15 18:00

KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI BUDYNEK A SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I III GIMNAZJUM 17:15 18:00 KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI BUDYNEK "A" SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I III GIMNAZJUM 17:15 18:00 Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot /zajęcia Sala Banaszak-Adamska Natalia edukacja wczesnoszkolna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY FS.271. 13.2012 Nadarzyn, dnia 29.08.2012 OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Gmina Nadarzyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nowasucha.pl Nowa Sucha: Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Informacja o wyborze najkorzystniejszej Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno wyrównawczych, zajęć rozwijających

Bardziej szczegółowo

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: Usługi edukacyjne obejmujące Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www. ugulhowek.bip.lubelskie.pl Ulhówek: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć szkolnych

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania

Szkolny Zestaw Programów Nauczania Szkolny Zestaw Programów Nauczania Zespół Szkół im. Synów Pułku w Węglowicach Gimnazjum rok szkolny 2014/2015 III etap edukacyjny Klasa I a mundurowa Termin: 2015-2018 Nr w szkolnym zestawie programów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Fijewo, dnia grudnia 0 r. GKIZP.7.6.0 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Usługi edukacyjne w ramach projektu pod nazwą: Indywidualizacja procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Brzozów, SZPiGM 3820/94/2012

Brzozów, SZPiGM 3820/94/2012 ADRES: 36-200 Brzozów, ul. Ks. J. Bielawskiego 18 tel. (013) 43 09 547 fax. (013) 43 09 587, 4309578 www.szpital-brzozow.pl e-mail: zampub@szpital-brzozow.pl Brzozów, 2012-11-28 SZPiGM 3820/94/2012 ZAWIADOMIENIE

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym Lubartów, dnia 206.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług edukacyjnych w Regionalnym Centrum

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ I, II, III, IV i V ZAMÓWIENIA ORAZ STRESZCZENIE I OCENA ZŁOśONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NA CZĘŚĆ I, II, III, IV i V ZAMÓWIENIA ORAZ STRESZCZENIE I OCENA ZŁOśONYCH W POSTĘPOWANIU OFERT Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomiu Zespół ds. Zamówień Publicznych ul. Limanowskiego, 6-600 Radom tel./fax 0/ 60--90 wew. Radom, dnia 9 marca 0r. Wszyscy Wykonawcy ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/ godzina 2. godzina

Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/ godzina 2. godzina Zajęcia pozalekcyjne w roku szkolnym 2013/2014 Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot 1. godzina 2. godzina 1. godzina 2. godzina Termin (dzień tyg. i godz. od do) Miejsce Termin (dzień tyg. i

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3

Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Zajęcia dodatkowe realizowane w Zespole Szkół Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Podstawowa Nr 3 Gimnazjum Nr 3 Realizujący Tytuł zajęć Oddziały Termin Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne świetlica

Bardziej szczegółowo

Budulska Iwona korepetycje szkolne języka angielski - 2sg piątek C

Budulska Iwona korepetycje szkolne języka angielski - 2sg piątek C nazwisko i imię nauczyciela Gimnazjum wykaz zajęć pozalekcyjnych w roku szkolny 2014/2015 rodzaj zajęć dzień godzina realizacji Złocka Stanisława korepetycje szkolne biologia 12 Grzybowska-Kurczak E. korepetycje

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy: BWK-KG-271-21/12 ZAMAWIAJĄCY Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku 15-399 Białystok, ul. Handlowa 6 G, Tel/fax. (85) 651-61-87 e-mail: podlaska@ohp.pl www.podlaska.ohp.pl

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI Dzień tygodnia Czas Odbiorca

JĘZYK POLSKI Dzień tygodnia Czas Odbiorca Tabela zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli w I semestrze roku 2016/2017 dodatkowych lub JĘZYK POLSKI 1. Izabela Warzecha Przygotowanie do egzaminu poniedziałek 13.25-15.00 Uczniowie klas III

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2015/2016

Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2015/2016 Zespół Szkół w Otrębusach ZAJĘCIA DODATKOWE ROK SZKOLNY 2015/2016 Lp. Nazwisko i imię Przedmiot Zajęcia dodatkowe /KN/ Rozwijające zdolności - pełna nazwa zajęć 1. s. Banach Joanna religia Scholka dziecięca

Bardziej szczegółowo

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego

OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego OFERTA KURSÓW GIMNAZJALNYCH przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego Numer u 01 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego Numer u 02 Kurs przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH

TERMINARZ ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH Gimnazjum nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Rok szkolny 2013/2014 TERMINARZ ZAJEĆ POZALEKCYJNYCH w ramach realizacji godzin wynikających z Art. 42.ust.2 Karta Nauczyciela 2, ust. 5 a I SEMESTR (

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Gmina Miasto Łęczyca z siedzibą Urząd Miejski w Łęczycy 99-100 Łęczyca ul. M. Konopnickiej 14 Łęczyca, dnia 03.02.2012r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty I. Zamawiający: Gmina Miasto Łęczyca,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI EDUKACYJNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI EDUKACYJNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI EDUKACYJNE Przetarg nieograniczony na prowadzącego zajęcia pozalekcyjne, w ramach projektu pod nazwą: Dobry wybór leśnickich gimnazjalistów współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018 Klasa I etap edukacyjny 2017/2018 2018/2019 2019/2020 1/I/2017 Edukacja

Bardziej szczegółowo

Zajęcia dodatkowe /rozwijające i wyrównawcze/ w klasach 4-6 SP i 1-3 GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016. Klasy 4

Zajęcia dodatkowe /rozwijające i wyrównawcze/ w klasach 4-6 SP i 1-3 GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016. Klasy 4 Zajęcia dodatkowe /rozwijające i wyrównawcze/ w klasach 4-6 SP i 1-3 GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 Klasy 4 Koło plastyczne zajęcia rozwijające wtorek 16.00-16.45 35 Majewska Renata Zajęcia wyrównawcze

Bardziej szczegółowo

pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start,

pozalekcyjnych dla uczniów I LO w Namysłowie, w ramach realizacji projektu pt.: Dobry Start, 1 z 8 2014-03-20 09:49 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 13393-2014 z dnia 2014-01-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Namysłów Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 848 godzin zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania IRL. 271.5. 22.2014 Stoczek Łukowski 4.11.2014r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania Miasto Stoczek Łukowski na podstawie art. 92 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO BEATA ADAMOWICZ HISTORIA PASZPORT HISTORYCZNY PONIEDZIAŁEK 17D JOANNA BACHORSKA KOŁO JĘZYKA POLSKIEGO- medialne ŚRODA 7:10-7:55 3C BEATA BIOLOGIA BERGIEL ZAJĘCIA PROJAKOŚCIOWE PONIEDZIAŁĘK PIĄTEK 13:45-14:30

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GKI-GP.ZP.271.24.2012 Turek, dnia 02 stycznia 2013r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY DOLNOŚLĄSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY 50-413 Wrocław, Wybrzeże J. Słowackiego 9 tel. (071) 344-65-70, 344-49-08 e-mail: dolnoslaska@ohp.pl fax (071) 342-49-01 konta: NBP O/Wrocław 92

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl. Znak.271.8. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opatowiec.pl Znak.271.8.2013 Opatowiec: Kompleksowa usługa edukacyjna obejmująca prowadzenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWADCE OSIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWADCE OSIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCY W ZESPOLE SZKÓŁ W ZAWADCE OSIECKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Lp. Numer szkolnego programu nauczania Tytuł programu Autor Wydaw nictwo Przedmiot Klasa Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jedliczu

Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jedliczu Harmonogram zajęć pozalekcyjnych dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli Szkoły Podstawowej w Jedliczu Lp 1 p. Marta Bołoz 1 4c Zajęcia dodatkowe z matematyki. Piątek, l. 6 1 4d Zajęcia dodatkowe z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty ZS 4514-13/2013 Przykona, dnia 24.09.2013 r. Dotyczy: Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM NR 1 W SIERADZU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM NR 1 W SIERADZU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM NR 1 W SIERADZU W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 KLASA I Nr szkolny Przedmiot Tytuł podręcznika Wydawnictwo Autor SZPG1Si I/1 SZPG1Si I/2 SZPG1Si I/3 SZPG1i I/4 SZPG1Si

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2011/2012

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2011/2012 Szkolny zestaw ów nauczania na rok szkolny 2011/2012 I etap edukacyjny klasy 1-3 1 Edukacja wczesnoszkolna Klasy Numer w szkolnym Numer u, tytuł, autor, wydawnictwo zestawie ów ZS11-I-01/11/12 Program

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 270512-2014 z dnia 2014-08-13 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gąbin 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych w poszczególnych blokach, tj: a) zajęcia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia art. 42 KN realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju

Zajęcia art. 42 KN realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju Zajęcia art. 42 KN realizowane w roku szkolnym 2015/2016 w Zespole Szkół Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju Język polski 1. Figwer Romana przygotowanie do matury przygotowanie do konkursu przedmiotowego/praca z

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA d o p u s z c z a m d o u ż y t k u s z k o l n e g o z e s t a w programów nauczania dla klas pierwszych w roku szkolnym 2010/2011 (II 2011/2012, III -2012/2013) w Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej Świlcza 168 36-02 Świlcza pow. rzeszowski woj. podkarpackie NIP 51-00-45-613 REGON 690582140 tel. 1-86-0-100 fax. 1-86-0-15 sprawa RRG.21.25.2011 Świlcza, dn. 18.10.2011 r. pismo: 154/R-RRG-ED/11 Zawiadomienie

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Nr 2 Im. Noblistów Polskich w Choszcznie w roku szkolnym 2015/16

Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Nr 2 Im. Noblistów Polskich w Choszcznie w roku szkolnym 2015/16 Szkolny Zestaw Programów Nauczania w Zespole Szkół Nr 2 Im. Noblistów Polskich w Choszcznie w roku szkolnym 2015/16 Informacje o programach nauczania LO i T Nazwa przedmiotu Język polski Język angielski

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2013/2014)

Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2013/2014) Zajęcia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 16 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie (rok szkolny 2013/2014) KOŁA ZAINTERESOWAŃ 1. Koło fizyczne mgr Eliza Pęczek 1 Środa 14 35 15 20 2. Koło informatyczne mgr

Bardziej szczegółowo

23 marca 2017r. - czwartek KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI BUDYNEK "A" SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I III GIMNAZJUM 17:15 18:00

23 marca 2017r. - czwartek KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI BUDYNEK A SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I III GIMNAZJUM 17:15 18:00 23 marca 2017r. - czwartek KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z NAUCZYCIELAMI BUDYNEK "A" SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I III GIMNAZJUM 17:15 18:00 Nazwisko i imię nauczyciela Przedmiot /zajęcia Sala Banaszak-Adamska

Bardziej szczegółowo

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŃSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018

ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŃSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W KOŃSKICH ROK SZKOLNY 2017/2018 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Nr w szkolnym zestawie programów Tytuł programu Autor 1/17/18 Doświadczanie świata. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie

Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Gimnazjum im. Jana Dobrogosta Krasińskiego w Węgrowie Szkolny zestaw programów w roku szkolnym 2014/ 2015... (Data, podpis i decyzja dyrektora gimnazjum o zatwierdzeniu do realizacji szkolnego zestawu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁABISZYNIE. w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA KL.

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁABISZYNIE. w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDSZKOLE SZKOŁA PODSTAWOWA KL. WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANA OBOWĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W ŁABSZYNE w roku szkolnym 2016/2017 PRZEDSZKOLE Autor Tytuł Wydawnictwo Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska Nowe przedszkole. Program

Bardziej szczegółowo

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Warszawa, dnia 25.06.2013 r. Znak sprawy: UD-XI-ZZP.271.14.ZFE.2013 Nazwa i adres Zamawiającego Przedmiot zamówienia Tryb postępowania, którego ofertę wybrano* Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe. w roku szkolnym w Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe. w roku szkolnym w Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie Zajęcia pozalekcyjne, dodatkowe w roku szkolnym 2013-2014 w Gimnazjum nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie Godziny (art.42 KN) do dyspozycji dyrektora szkoły w roku szkolnym 2013/2014

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 72015-09-15172015-09-15. zorganizowane w ramach art. 42 KN. I półrocze

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 8 72015-09-15172015-09-15. zorganizowane w ramach art. 42 KN. I półrocze 72015-09-15172015-09-15 ZAJĘCIA POZALEKCYJNE REALIZOWANE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ALEKSANDRY PIŁSUDSKIEJ W SUWAŁKACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 zorganizowane w ramach art. 42 KN I półrocze L.p. Nauczyciel

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH

DEKLARACJA WYBORU ZAJĘĆ REALIZOWANYCH NA POZIOMIE ROZSZERZONYM ORAZ PRZEDMIOTÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH przyroda edukacja informatyczna wos j. łaciński 1 A podstawy filozofii godzin 18 2 7 4, 4, 3, 3, 3, 1 przyroda 2 4, 3 4, wos 3 wszystkie 1 biologia chemia fizyka j. obcy: pierwsza pomoc j. łaciński 1 B

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty Jolanta Kaleta Spychalska Jadwiga Chabelska Danuta Górecka Barbara Raczyńska - Laudańska

ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty Jolanta Kaleta Spychalska Jadwiga Chabelska Danuta Górecka Barbara Raczyńska - Laudańska ZARZĄDZENIE NR 56/2009 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 23 września 2009 roku w sprawie powołania Wojewódzkich Komisji Konkursów Przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy Społecznej z siedzibą Dom Pomocy Społecznej ul. Szpitalna 3 57-200 Ząbkowice Śl. DPS/NT/1/P/2013 Ząbkowice Śl. 28.01.2013r ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

Realizacja 2 dodatkowych godzin w Szkole Podstawowej Nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach w roku szkolnym 2017/2018

Realizacja 2 dodatkowych godzin w Szkole Podstawowej Nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach w roku szkolnym 2017/2018 Numer sali Realizacja 2 dodatkowych godzin w Szkole Podstawowej Nr 12 im. M. Kopernika w Starachowicach w roku szkolnym 2017/2018 Imię i nazwisko nauczyciela 1.Banasik Katarzyna 2. Borowiec Krystyna 3.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY SG.271.6.2012 Jasienica Rosielna, dnia 30.01.2012 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n.: wybór wykonawcy na świadczenie usług edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Kadra Pedagogiczna. Dyrektor Szkoły. mgr Anna Zalewska. Wicedyrektor Szkoły. Małgorzata Woroszyło. mgr inż. Elżbieta Bołbot. mgr.

Kadra Pedagogiczna. Dyrektor Szkoły. mgr Anna Zalewska. Wicedyrektor Szkoły. Małgorzata Woroszyło. mgr inż. Elżbieta Bołbot. mgr. Kadra Pedagogiczna Dyrektor Szkoły mgr Anna Zalewska Wicedyrektor Szkoły mgr inż. Małgorzata Woroszyło mgr Elżbieta Bołbot Wychowawcy 1 / 13 w roku szkolnym 2017/2018 Klasa Wychowawca 1A p. Ewa Jadczak

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA Informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na szkolenia dla uczestników projektu systemowego,,wyjść

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 42 KN / w roku szkolnym 2014/2015

Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 42 KN / w roku szkolnym 2014/2015 Plan zajęć pozalekcyjnych w Miejskim Gimnazjum w Chodzieży / wynikający z art. 4 KN / w roku szkolnym 04/05 Lp. Imię i nazwisko nauczyciela Rodzaj zajęć Termin zajęć Ilość godzin Joanna Bochenek Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla Klas IV VII

Szkolny Zestaw Programów Nauczania dla Klas IV VII Szkolny Zestaw ów Nauczania dla Klas IV VII obowiązujące w Szkole Podstawowej w Żmiącej II etap edukacyjny Rok szkolny L.P Numer u w Szkolnym Zestawie ów Nauczania oaz data dopuszczenia Przedmiot Tytuł

Bardziej szczegółowo