Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych"

Transkrypt

1 Brzeźnio, dn r. Nz. GOOiW Do wszystkich Wykonawców Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) niniejszym informuję, że w prowadzonym przez Gminny Ośrodek Oświaty i Wychowania w Brzeźniu z siedzibą: ul. Wspólna 44, Brzeźnio postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas I III w szkołach podstawowych z terenu Gminy Brzeźnio w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą Szansa na lepszy start wybrano jako najkorzystniejsze następujące oferty: Cześć przedmiotu zamówienia nr 1 pn.: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, 4 grupy, Monika Stasiak, ul. Krakowskie Przedmieście 8/55-56, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 2 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa I, Magdalena Przybylska, Zapole 80/1, Brzeźnio Cześć przedmiotu zamówienia nr 3 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa II, 1

2 Dorota Urban, ul. Daszyńskiego 3 m 37, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 4 pn.: gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, 1 grupa, Agnieszka Żarnecka, Potok 3, Złoczew Cześć przedmiotu zamówienia nr 5 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa I matematyczno informatyczna Ewa Knyspel, ul. Spychalskiego 4/6, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 6 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa II matematyczno informatyczna, Dorota Urban, ul. Daszyńskiego 3 m 37, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 7 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa I przyrodnicza, Magdalena Przybylska, Zapole 80/1, Brzeźnio Cześć przedmiotu zamówienia nr 8 pn.: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie, 4 grupy, Postępowanie unieważniono w powyższej części przedmiotu zamówienia. Cześć przedmiotu zamówienia nr 9 pn.: gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie, 1 grupa, Elżbieta Łusiak, ul. Jana Pawła II 35A/44, Sieradz 2

3 Cześć przedmiotu zamówienia nr 10 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie grupa I matematyczno informatyczna, Marzanna Gibka, Barczew 59, Brzeźnio Cześć przedmiotu zamówienia nr 11 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie grupa I przyrodnicza, Renata Kręzel, Pyszków 45A, Brzeźnio Cześć przedmiotu zamówienia nr 12 pn.: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, 4 grupy, Postępowanie unieważniono w powyższej części przedmiotu zamówienia. Cześć przedmiotu zamówienia nr 13 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, grupa I, Lilla Walkowiak, Jastrzębie Górne 5A, Aleksandrów Łódzki Cześć przedmiotu zamówienia nr 14 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, grupa II, Małgorzata Lewińska, ul. Zakładników 5A, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 15 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, grupa III Agnieszka Zimna Brzęczek, Bronisławów, ul. Poligonowa 5, Brzeźnio Cześć przedmiotu zamówienia nr 16 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, grupa I matematyczno - informatyczna Irena Izydorek, Kliczków Mały 1e, Brzeźnio 3

4 Cześć przedmiotu zamówienia nr 17 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, grupa I przyrodnicza Irena Izydorek, Kliczków Mały 1e, Brzeźnio Cześć przedmiotu zamówienia nr 18 pn.: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, 4 grupy Monika Stasiak, ul. Krakowskie Przedmieście 8/55-56, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 19 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, grupa I, Katarzyna Chudzia, Kłocko 108, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 20 pn.: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, grupa II, Katarzyna Chudzia, Kłocko 108, Sieradz Cześć przedmiotu zamówienia nr 21 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, grupa I matematyczno informatyczna Ilona Resterniak, ul. Mickiewicza 16, Złoczew Cześć przedmiotu zamówienia nr 22 pn.: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Ostrowie, grupa I przyrodnicza, Grażyna Poterała, Bronisławów, ul. Wspólna 53, Brzeźnio 4

5 Oferty ww. Wykonawców zostały uznane za najkorzystniejsze na podstawie kryterium oceny ofert określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przedstawiały najkorzystniejszą cenę, a w związku z powyższym uzyskały najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu złożono następujące oferty: Część 1 przedmiotu zamówienia: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, 4 grupy, L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tamaszewski 2. Logo Lidia Kowal, ul. Kolorowa 12/1, Warszawa 3. Monika Stasiak, ul. Krakowskie Przedmieście 8/55-56, Sieradz 100,00 pkt Część 2 przedmiotu zamówienia: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa I, L.p. Nazwa (firma) i adres wykonawcy 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tamaszewski 2. Magdalena Przybylska, Zapole 80/1, Brzeźnio 100,00 pkt Część 3 przedmiotu zamówienia: zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa II, Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy oferty 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski 2. Dorota Urban, ul. Daszyńskiego 3 m 37, Sieradz 100,00 pkt 5

6 Część 5 przedmiotu zamówienia: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa I matematyczno informatyczna Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy oferty 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski 2. Ewa Knyspel, ul. Spychalskiego 4/6, Sieradz 100,00 pkt oferty 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski 2. Dorota Urban, ul. Daszyńskiego 3 m 37, Sieradz 100,00 pkt Część 6 przedmiotu zamówienia: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa II matematyczno informatyczna, Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy Część 7 przedmiotu zamówienia: zajęcia rozwijające uzdolnienia dla uczniów klas I III w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół im. Wacławy Matusiak w Brzeźniu, grupa I przyrodnicza, Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy oferty 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski 2. Magdalena Przybylska, Zapole 80/1, Brzeźnio 100,00 pkt 6

7 Zamawiający informuje, że w następujących częściach przedmiotu zamówienia złożono po jednej ofercie i złożyli je Wykonawcy, których oferty wybrano jako najkorzystniejsze: część 4, część 9, część 10, część 11, część 13, część 14, część 15, część 16, część 17 i część 18, część 19, część 20, część 21, część 22. Nazwy Wykonawców oraz punktacja przyznana w/w ofertom powyżej. Zamawiający informuje, że postępowanie unieważniono w części 8 przedmiotu zamówienia pn.: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Zbigniewa Świętochowskiego w Barczewie, 4 grupy. Postępowanie w powyższej części unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) gdyż oferta z najniższą ceną złożona w postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie powyższej części zamówienia. Zamawiający informuje, że postępowanie unieważniono w części 12 przedmiotu zamówienia pn.: ćwiczenia logopedyczne dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kliczkowie Wielkim, 4 grupy. Postępowanie w powyższej części unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) gdyż w postępowaniu na powyższą część nie złożono żadnej oferty. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu Wykluczono następujących Wykonawców, w następujących częściach przedmiotu zamówienia: 1. Tomasz Mościcki i Łukasz Tomaszewski : część 1, część 2, część 3, część 5, część 6 i część 7 przedmiotu zamówienia. 2. Logo Lidia Kowal, ul. Kolorowa 12/1, Warszawa: część 1 przedmiotu zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Zamawiający zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty. Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia w sposób wskazany w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dla następujących części przedmiotu zamówienia: część 1, część 2, część 3, część 5, część 6, część 7) Zamawiający na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo zamówień publicznych może zawrzeć umowę z Wykonawcą, którego oferta została wybrana, w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia (dla następujących części przedmiotu za- 7

8 mówienia: część 4, część 9, część 10, część 11, część 13, część 14, część 15, część 16, część 17, część 18). Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie i miejscu podpisania umów. Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2009 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) Dział VI Środki ochrony prawnej. Kierownik GOOiW /-/ mgr inż. Izabela Bartnicka Kierownik Zamawiającego 8

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. NR ZP/PCPR/1/2012 Jarocin, dnia 16.07.2012 r. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek,

Nr oferty. Nazwa Wykonawcy. /siedziba, adres firmy/ Liczba punktów przyznana ofercie- kryterium cena - 100% Consilio Joanna Senetelska-Murdzek, Wadowice: Pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: Jakość w urzędzie - wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V -

Bardziej szczegółowo

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.)

Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena (zł) Termin wykonania zamówienia Dostawy b. pilne (godz.) Gdynia, a. 2015 roku dot: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa, dnia 8 marca 0 r. Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Krakowskie Przedmieście /8 00-9 Warszawa Adres do korespondencji: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki ul. Hoża 9, 00-8 Warszawa tel./fax

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców, ul.hallera 18, 84-200 Wejherowo, cena oferty: 5 510,40 zł. brutto. Reda, dn. 31.10.2013r. INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych, z dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero

Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup jednego urządzenia wielofunkcyjnego zawierającego w sobie elementy składowe: drukarka, skaner, ksero ZATWIERDZIŁ: 26.07.2012r. NADLEŚNICZY Mgr inz. Andrzej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, ul. Turystyczna 15, 84-223 Linia, woj. pomorskie, tel. 58 6768582, 6768594, 1 z 7 2011-09-27 14:11 Linia: Dostawa materiałów dydaktycznych w ramach projektu pn.: /Zindywidualizowane zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III z terenu gminy Linia/ Numer ogłoszenia: 308150-2011;

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTNIE OFERTOWE nr 01/POIG/6.1/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie - dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo

WYROK. z dnia 8 stycznia 2014 r. Przewodniczący: Anna Packo Sygn. akt: KIO 2963/13 WYROK z dnia 8 stycznia 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Protokolant: Magdalena Cwyl po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 stycznia 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3. Informacja o wyniku postępowania PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŻYWCU 34-300 Żywiec ul. Krasińskiego 3 Centrala : 033 / 866-67-72, 033 / 861-21- 37, 033 / 860-23-91 fax: 033 / 866-67-73 e- mail ; psse.zywiec@pis.gov.pl; pssezywiec@wp.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Ozn spr. PŚDS 69/2014 Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY dla postępowania o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Załącznik Nr 66a Pabianice, dnia 25.04.2014 r.... pieczątka Zarządu Powiatu FN.272.1.2014... znak sprawy nazwa wykonawcy. adres wykonawcy. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Zarząd Powiatu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. _ Warszawa, 29-10-2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania zajęć na Giełdzie Papierów Wartościowych w tym koszty dowozu, poczęstunku, przeprowadzenia zajęć oraz opiekuna I. ZAMAWIAJĄCY Gmina

Bardziej szczegółowo

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI

Termin wykonania zamówienia:. -określić zgodnie z opisem kryterium TERMIN REALIZACJI Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja wentylacji mechanicznej w

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr postępowania: ZK/POKL/8.1.1/217/2013/5 Olsztyn, dnia 11.07.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA Lean Manufacturing zgodnie z zasadą konkurencyjności (CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe)

Bardziej szczegółowo

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury

świadczenie usług reklamowych dla Narodowego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu Wschód Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług reklamowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo