CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CityTab Supreme 10. Tablet Colorovo. * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd 52 16.07."

Transkrypt

1 Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 * funkcjonalność dostępna w zależności od modelu. 52 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

2 Instrukcja obsługi urządzenia Dziękujemy za zakup tabletu Colorovo CityTab Supreme 10. Jesteśmy przekonani, że spełni on Państwa oczekiwania. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi. Informacje bezpieczeństwa Prosimy o stosowanie się do niniejszej instrukcji oraz oznaczeń umieszczonych na urządzeniu. Urządzenie należy eksploatować tylko i wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem. Urządzenia nie przechowuj i nie używaj w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach (tj. spoza zakresu 0 C +40 C). Nie zostawiaj tabletu na dłuższy czas w samochodzie. Urządzenia nie przechowuj i nie używaj w warunkach o wysokim zapyleniu. Urządzenia nie przechowuj i nie używaj w warunkach o wysokiej wilgotności. Urządzenia nie przechowuj i nie używaj w pobliżu źródeł otwartego ognia. Chroń urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Chroń urządzenie przed kontaktem z cieczami (np. wodą). Chroń urządzenie przed uderzeniami, upadkami oraz naprężeniami. Chroń urządzenie przed silnym promieniowaniem elektromagnetycznym oraz ładunkami elektrostatycznymi. Nie podłączaj urządzenia do zasilania mokrymi rękoma. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem, zwarcia, a nawet pożaru. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma. Może to doprowadzić do jego uszkodzenia, porażenia prądem, zwarcia, a nawet pożaru. Nie obsługuj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Może to doprowadzić do zagrożenia ruchu, a ponadto jest niezgodne z prawem w wielu krajach. Przestrzegaj ograniczeń dotyczących używania urządzeń elektronicznych oraz radiowych. Nie instaluj urządzenia w ograniczonej przestrzeni (np. poprzez zabudowanie). Zapewnij wentylację urządzenia. Urządzenie należy utylizować zgodnie z przepisami ochrony środowiska. Ładowarka może pracować tylko i wyłącznie w poprawnie funkcjonującej instalacji elektrycznej (230V ~50Hz). Ładowarka urządzenia jest produktem klasy II z podwójną izolacją, bez zewnętrznego uziemienia. Podczas transmisji danych nie odłączaj urządzenia od komputera lub nośnika pamięci. Regularnie wykonuj kopie zapasowe danych. 53 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

3 Wadliwie funkcjonujące lub uszkodzone urządzenie niezwłocznie odłącz od zasilania i oddaj do serwisu gwaranta. Nie dokonuj samodzielnych napraw lub modyfikacji urządzenia oraz jego akcesoriów. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę danych. Informacje bezpieczeństwa dotyczące słuchu Urządzenie spełnia wymagania obowiązujących przepisów w sprawie ograniczenia głośności wyjściowej do bezpiecznego poziomu w konsumenckich urządzeniach audio. Odsłuch z urządzenia przy dużej głośności za pomocą słuchawek nausznych lub dousznych grozi trwałym uszkodzeniem słuchu. Nawet jeżeli użytkownik przyzwyczai się do odsłuchu dźwięku z dużą głośnością i jej poziom wydaje się mu normalny, nie wyklucza to ryzyka uszkodzenia słuchu. Należy zmniejszyć głośność urządzenia do rozsądnego poziomu, aby uniknąć trwałego uszkodzenia słuchu. W razie pojawienia się wrażenia dzwonienia w uszach, natychmiast zmniejsz głośność lub wyłącz urządzenie. Urządzenie zostało przebadane akustycznie po podłączeniu dołączonych do niego słuchawek. W celu ochrony słuchu używaj wyłącznie następujących modeli słuchawek: słuchawek spełniających wymagania obowiązujących przepisów. Inne rodzaje słuchawek mogą generować wyższy poziom dźwięku (dłuższe słuchanie dźwięku z maksymalną głośnością grozi uszkodzeniem słuchu). Dźwięki mogą zaburzać orientację. Nie używaj urządzenia podczas prowadzenia pojazdu. Może to doprowadzić do zagrożenia ruchu, a ponadto jest niezgodne z prawem w wielu krajach. Zachowaj najwyższą ostrożność podczas użytkowania urządzenia w sytuacjach niebezpiecznych, spowodowanych ograniczoną zdolnością słuchową, lub przerwij na jakiś czas korzystanie z urządzenia. Jeżeli słuchawki mają otwartą budowę, tj. umożliwiają odbiór dźwięków otoczenia, nie zwiększaj głośności na tyle, aby dźwięk ze słuchawek zagłuszał dźwięki otoczenia. Poziom komfortowego słyszenia przystosowuje się z biegiem czasu do większej głośności. Siła dźwięku, która wydaje się wówczas użytkownikowi normalna, może w rzeczywistości być bardzo duża i szkodzić słuchowi. Należy zabezpieczyć się przed tym zjawiskiem, ustawiając bezpieczną siłę dźwięku urządzenia zanim słuch użytkownika przystosuje się do głośności. Aby ustawić bezpieczną głośność: 1. Włącz odtwarzanie dźwięku przy niskiej głośności. 2. Powoli zwiększaj głośność do poziomu, przy którym dźwięk słychać wyraźnie, bez zakłóceń i nie jest uciążliwy. Jest to komfortowa głośność dźwięku i nie należy jej zmieniać. 54 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

4 Opisy symboli bezpieczeństwa Piorun ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika o występowaniu wewnątrz obudowy urządzenia nieizolowanych elementów pod napięciem, mogących stanowić ryzyko porażenia prądem. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, nie należy zdejmować pokrywy (tyłu) urządzenia, ponieważ wewnątrz obudowy nie ma elementów wymienialnych przez użytkownika. Serwis należy powierzyć osobom wykwalifikowanym. Wykrzyknik wewnątrz trójkąta równobocznego ostrzega użytkownika, że w dokumentacji dołączonej do urządzenia znajdują się ważne informacje dotyczące obsługi i konserwacji. Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego spowodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego. Deklaracja zgodności CE dostępna jest w siedzibie ABC Data S.A., ul. Daniszewska 14, Warszawa, Polska oraz na stronie internetowej na podstronie produktu w zakładce Materiały do pobrania. Dotyczy krajów, w których użytkowanie produktu nie podlega żadnym ograniczeniom: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy, Szwecja. RoHS. Zastosowane w urządzeniu składniki zapewniają jego zgodność z wymaganiami dotyczącymi ograniczenia wykorzystania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (dyrektywa 2002/95/EC, tzw. RoHS). Informacje prawne Copyright ABC Data S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Colorovo, CityTab, są zastrzeżonymi i prawnie chronionymi znakami towarowymi, których wykorzystywanie w jakikolwiek sposób bez zgody ABC Data S.A. jest zakazane. Wszystkie zastrzeżone nazwy i znaki towarowe zamieszczone na urządzeniu, opakowaniu oraz dołączonych materiałach, służą tylko i wyłącznie identyfikacji i stanowią własność ich właścicieli. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub inne szkody powstałe w dowolny sposób na skutek użytkowania tabletu CityTab Supreme 10. Dostarczone z tabletem CityTab Supreme 10 oprogramowanie autorstwa osób trzecich mogło zostać opracowane przez podmioty niepowiązane z gwarantem i mogą stanowić własność tych podmiotów. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za to oprogramowanie. 55 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

5 Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją, a wygląd i/lub funkcjonalność oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu może odbiegać od opisanej. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadamiania. Zawartość opakowania Tablet Colorovo CityTab Supreme 10 Ładowarka sieciowa 230V ~50 Hz / 9V 2A Kabel USB microusb Instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Przyciski i złącza 1. Gniazdo słuchawkowe 2. Przednia kamera 3. Tylna kamera 4. Przycisk zasilania Naciśnięcie i przytrzymanie przez kilka sekund włącza/wyłącza urządzenie Krótkotrwałe naciśnięcie blokuje/odblokowuje ekran Naciśnięcie i przytrzymanie przez ponad 10 sek. resetuje urządzenie 5. Regulacja poziomu głośności Naciśnięcie + zwiększa poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez głośnik lub słuchawki Naciśnięcie - zmniejsza poziom głośności dźwięku odtwarzanego przez głośnik lub słuchawki 6. Ekran dotykowy 7 Gniazdo karty pamięci microsd/sdhc 8. Port microusb: służy do podłączania urządzenia z komputerem za pomocą kabla USB w celu naładowania baterii* lub transmisji danych. Ponadto pozwala na wykorzystywanie zewnętrznych urządzeń (np.: zewnętrzne dyski twarde, klawiatury, myszy) 9. Wyjście minihdmi 10. Mikrofon 11. DC 12. Głośnik 13. Przycisk Windows: naciśnięcie powoduje powrót do ekranu startowego. 14. Reset 15. Czujnik światła. 56 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

6 Obsługa tabletu Ładowanie akumulatora Aby naładować akumulator, podłącz tablet do dołączonej ładowarki sieciowej. Info: Przed pierwszym użyciem tabletu wykonaj trzy cykle pełnego naładowania i rozładowania akumulatora, aby osiągnął optymalne parametry pracy. Pełne naładowanie akumulatora trwa kilka godzin. Przynajmniej raz w miesiącu naładuj akumulator, aby zachować jego sprawność. Jeżeli urządzenie wyłączy się samoczynnie na skutek wyczerpania się akumulatora, należy ładować je przez co najmniej 5 minut przed ponownym uruchomieniem. Nieużywaną ładowarkę odłącz od gniazdka sieciowego, aby ograniczyć zbędne zużycie prądu. 57 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

7 Włączanie/wyłączanie tabletu Aby włączyć tablet: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż pojawi się ekran ładowania systemu. 2. System uruchomi się w ciągu ok. 1 minuty. Aby wyłączyć tablet: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż wyświetli się na ekranie przycisk Wyłącz należy go dotknąć, a następnie wybrać OK. Info: Tablet nie zostanie wykryty przez komputer, jeśli będzie wyłączony lub uśpiony. Instalowanie karty pamięci microsd* Urządzenie może odczytywać pliki z kart pamięci (microsd). Aby zainstalować kartę pamięci: 1. Wsuń ją odpowiednią stroną do gniazda z boku urządzenia. Instalowanie karty SIM* Urządzenie wymaga karty SIM do obsługi sieci komórkowej. Służy ona do komunikacji telefonicznej i połączeń internetowych 3G. Aby zainstalować kartę SIM: 1. Wyłącz tablet. 2. Wsuń kartę SIM odpowiednią stroną do gniazda z boku urządzenia. 3. Włącz tablet i w razie potrzeby skonfiguruj połączenie 3G. Info: 58 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

8 Zwróć szczególną uwagę na prawidłowe ustawienie karty SIM podczas jej wkładania. Wyłącz urządzenie przed włożeniem lub wyciągnięciem karty SIM. Resetowanie Jeśli tablet nie reaguje na polecenia, należy go zresetować: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż tablet całkowicie się wyłączy. 2. Odczekaj kilka sekund i uruchom go ponownie. Czyszczenie Do czyszczenia tabletu nie używaj agresywnych, w tym zawierających alkohol, środków czyszczących. 1. Przed czyszczeniem odłącz tablet od zasilania i innych urządzeń. 2. Do czyszczenia rekomendujemy produkty czyszczące Colorovo. Użyj suchej lub lekko zwilżonej, nierysującej i niepylącej szmatki. Postępuj według instrukcji zamieszczonej na środku czyszczącym. Instrukcja obsługi systemu Windows W pierwszej kolejności zapoznaj się z dołączoną instrukcją obsługi urządzenia. Niniejsza instrukcja przedstawia podstawową obsługę systemu. Pełniejsze informacje dotyczące obsługi systemu Windows można uzyskać na stronie internetowej 59 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

9 Rozwiązywanie problemów Problem Tablet się nie włącza Tablet nie jest wykrywany po podłączeniu do komputera Karta pamięci nie jest wykrywana Tablet nie reaguje na polecenia Tablet często się zawiesza Rozwiązanie Akumulator urządzenia jest całkowicie rozładowany. Podłącz tablet do ładowarki sieciowej i po ok. 5 minutach spróbuj uruchomić go ponownie. Sprawdź, czy przewód jest prawidłowo wsunięty do portów USB w tablecie i komputerze. Sprawdź, czy tablet nie jest wyłączony lub uśpiony. Sprawdź, czy komputer ma prawidłowo zainstalowane sterowniki kontrolera USB. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo włożona do gniazda. Sprawdź, czy styki karty pamięci są czyste. Sprawdź, czy karta pamięci jest prawidłowo sformatowana. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aż tablet całkowicie się wyłączy. Odczekaj kilka sekund i uruchom go ponownie. Sprawdź, czy są dostępne aktualizacje oprogramowania. Zainstaluj je. Wykonaj kopię zapasową swoich danych na nośniku zewnętrznym, a następnie przywróć tablet do ustawień fabrycznych. 60 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

10 Dane techniczne Model CVT-CTS-10-QC-32-KBD CVT-CTS-10-QC-64-KBD* Procesor (CPU) 1,33-1,5 GHz Quad Core Intel Atom Processor Z3740D Procesor graficzny (GPU) Intel HD Graphics Pamięć operacyjna (RAM) 2 GB DDR3 Pamięć wbudowana (FLASH) 32GB/64GB* NAND System operacyjny Windows 8.1 Wyświetlacz 10,1, IPS, pikseli Interfejs dotykowy 10-punktowy pojemnościowy Złącza 1 microusb 2.0 (Hi-Speed) 1 gniazdo kart pamięci microsd/sdhc 1 minihdmi 1 gniazdo słuchawkowe stereo minijack 3,5 mm Łączność bezprzewodowa WiFi ( b/g/n) Bluetooth 4.0 Obsługa zewnętrznego modemu 3G przez USB Obsługiwane karty pamięci microsd (maks. 4 GB) microsdhc (maks. 32 GB) Kamera Przednia: 2,0 Mpix Tylna: 2,0/5,0Mpix* G-sensor Wbudowany Format zdjęć BMP, GIF, JPEG, PNG Format plików audio AC3, AAC, APE, FLAC, MP3, OGG, WAV, WMA Format plików wideo MPEG-1/2/4, h.263/264, AVS, MVC, RMVB, WMV Akumulator Wbudowany litowo-polimerowy 8000 mah Czas pracy Od 6 do 8 godz. Temperatura w miejscu przechowywania Od -20 C do +65 C Temperatura w miejscu pracy Od 0 C do +40 C Wilgotność względna w miejscu Od 20% do 93% (w temp. 40 C) przechowywania Wilgotność względna w miejscu pracy Od 20% do 90% (w temp. 40 C) Ładowarka 230V ~50 Hz / 9V 2A Wymiary ,7 mm Waga 610 g Certyfikaty CE, RoHS *w zależności od modelu 61 CT Supreme 10 Win Manual KBD.indd :59

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1

Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 Instrukcja użytkowania PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 4 WYGLĄD 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 8 ROZPOCZYNANIE PRACY 9 Ładowanie baterii 9 Odblokowywanie urządzenia 10 Ekran główny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12

Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Przenośny głośnik bezprzewodowy MD-12 Spis treści Bezpieczeństwo 3 Wprowadzenie 4 Akcesorium informacje

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D

Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Lenovo IdeaPad Flex 14/Flex 14D Flex 15/Flex 15D Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z komputera zapoznaj się z informacjami na temat bezpieczeństwa i ważnymi wskazówkami w dołączonych

Bardziej szczegółowo

Solo System dźwiękowy TV

Solo System dźwiękowy TV Solo System dźwiękowy TV Podręcznik użytkownika Spis treści Informacje dotyczące bezpieczeństwa Wprowadzenie Dziękujemy... 6 Rozpakowywanie... 6 Instalacja systemu Krok 1: Ustaw system... 7 Krok 2: Podłącz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003

Instrukcja obsługi. 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 Instrukcja obsługi 2011 VTech Printed in China 91-002574-003 WSTĘP Aparat cyfrowy Kidizoom to wytrzymały aparat pozwalający dzieciom robić własne zdjęcia, nakręcać filmy i grać w gry! Aparat Kidizoom ma

Bardziej szczegółowo

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Instrukcja obsługi Welch Allyn Connex Integrated Wall System Instrukcja obsługi 2012 Welch Allyn. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nabywcy produktu zezwala się na kopiowanie niniejszej publikacji z nośnika dostarczonego przez

Bardziej szczegółowo

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM

System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM INSTRUKCJA OBSŁUGI System alarmowy OLYMPIA Protect 9061 GSM Produkt nr: 791567 Strona 1 z 40 Wprowadzenie Informacje o użytkowniku Zakupiony system alarmowy jest pasywnym systemem bezpieczeństwa i został

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika BL0293-0 PL DIGITAL CAMERA FINEPIX Seria SL000 Podręcznik użytkownika Dziękujemy za zakup tego produktu. W niniejszym podręczniku opisano, jak używać aparatu cyfrowego FUJIFILM i dołączonego do niego oprogramowania.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Wydanie 1.1 PL Podręcznik użytkownika Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Spis treści Pierwsze kroki 3 Elementy 3 Wkładanie baterii 3 Powiązywanie i podłączanie

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4

Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 Mikroprocesorowy System Monitorująco-Rejestrujący typ MSMR-4 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODSTAWOWY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-J5910DW Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości: Numer

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision DVR 11 P/N 1072595C-PL REV 1.0 ISS 07MAY13 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikaty Zgodność z przepisami FCC Dyrektywy Unii Europejskiej 2013

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Q10 Smartphone. Wersja: 10.2. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Q10 Smartphone Wersja: 10.2 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-10-21 SWD-20131021164144977 Spis treści Zacznij pracę... 6 Zapoznanie się z urządzeniem...6 Prezentacje wideo z cyklu Jak

Bardziej szczegółowo

Domowy Alarm Gazowy DAG-11

Domowy Alarm Gazowy DAG-11 Domowy Alarm Gazowy DAG-11 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU!!!UWAGA!!! Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac montażowych, serwisowych oraz użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z poniższą instrukcją.

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI

Dla instalatora / dla użytkownika. Instrukcja obsługi i instalacji atmomag. Podgrzewacze gazowe. atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI Dla instalatora / dla użytkownika Instrukcja obsługi i instalacji atmomag Podgrzewacze gazowe atmomag mini 11-0/0 GX atmomag mini 11-0/0 XI PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi atmomag Spis tre ci Informacje

Bardziej szczegółowo

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony.

Uwaga: całkowite naładowanie akumulatora trwa dłużej, jeśli tablet jest włączony. 1. Wygląd tabletu Rozmieszczenie elementów urządzenia: MENU ON OFF RJ45 HDMI USB USB LED RESET 2. Pierwsze kroki Uwaga: nieustannie dążymy do zwiększania jakości oferowanych produktów. Jeśli z powodu aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI

Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Polar RS300X INSTRUKCJA OBSŁUGI Środki ostrożności... 41 Problemy... 44 Dane techniczne... 45 Gwarancja i zastrzeżenia prawne... 47 POLSKI 1. ROZPOCZĘCIE Poznaj swojego Polara RS300X Polar RS300X wyświetla

Bardziej szczegółowo

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika

Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika Dakota 10 i 20 Podręcznik użytkownika 2010 Garmin Ltd. i podmioty zależne Garmin International, Inc. 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA Tel. (913) 397.8200 or (800) 800.1020 Fax (913) 397.8282

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

12-języczny Advanced Global Translator

12-języczny Advanced Global Translator Umowa Licencyjna (Obowiązująca poza państwami należącymi do Wspólnoty Europejskiej oraz w Szwajcarii) 12-języczny Advanced Global Translator PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA NABYTEGO PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski

System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski System do badania krzepliwości pełnej krwi Instrukcja obsługi Język polski SPIS TREŚCI PRZEZNACZENIE...2 STRESZCZENIE I OBJAŚNIENIA...2 ZASADA OBSŁUGI...2 NAKLEJKA OSTRZEGAWCZA...5 DANE TECHNICZNE...5

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw

Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Instrukcja obsługi przemiennika częstotliwości smv 0,25 kw 22 kw Lenze-Rotiw Sp. z o.o. 1 Niniejsza instrukcja Zawiera najważniejsze dane techniczne i opisuje instalację, obsługę i eksploatację przemiennika

Bardziej szczegółowo

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W

Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz do szyby Profi Power 2970003, 12 V, 120 W Nr produktu 857396 Należy bardzo uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem i zachować ją na później tak aby można było ponownie

Bardziej szczegółowo