Radosław Więckowski. Język angielski w ciekawych dialogach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Radosław Więckowski. Język angielski w ciekawych dialogach"

Transkrypt

1 Spis treści 1

2 Radosław Więckowski Język angielski w ciekawych dialogach 2

3 Język angielski w ciekawych dialogach Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Co u ciebie? B: U mnie po staremu. Powoli do przodu. A: Co wolisz: mocną herbatę czy kawę? B: Jak uważasz/wszystko jedno. A: Wyjechała do Hiszpanii. B: A to dopiero! = Coś podobnego! A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat. Wariantowe pytania o znaczenie jakiegoś słowa, np.: What is komórka in English? What is the English word for komórka? = What is the English for komórka? Jak jest komórka po angielsku? What does (the term) outsourcing mean? = What is meant by (the term) outsourcing? Co oznacza (termin) outsourcing? Uwydatnienie różnic znaczeniowych w codziennych sytuacjach, np.: Excuse me I m sorry She is good She is well Nice to meet you Nice meeting you Is that OK for you? Is that OK with you? A: What are you doing? B: I am making a cake. A: What are you making? B: A cake. Ciekawe dialogi z kluczem, zaczerpnięte z życia codziennego (praca, dom, lotnisko), sprawdzające znajomość wszystkich czasów w szerokiej palecie kontekstów 3

4 Autor i korektor: Radosław Więckowski Projekt okładki i skład: Łukasz Schmidt Copyright by Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski Osielsko 2014 ISBN Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być kopiowana ani odtwarzana w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków bez pisemnej zgody Wydawcy. Wydawnictwo DIF Radosław Paweł Więckowski ul. Wierzbowa Osielsko 4

5 Spis treści Wstęp Zaimki what i how w pytaniach o znaczenia jakiegoś słowa lub wyrażenia Zaimki pytajne - how, who, whom, which, what, whose Dialogi - codzienne sytuacje Angielskie czasy w ciekawych dialogach Klucz - tłumaczenia dialogów

6 Wstęp Niniejsza publikacja opiera się na założeniu, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki języka obcego jest nauka osadzona w kontekstach sytuacyjnych, a konkretnie w dialogach, zaczerpniętych z życia codziennego (praca, dom, lotnisko, prezentacja na konferencji itd.). Książka zawiera liczne dialogi, zaopatrzone w klucz, które są nie tylko dwiczeniem gramatycznym, sprawdzającym znajomośd wszystkich czasów w różnych kontekstach, ale i pomocnym dwiczeniem w komunikacji językowej: Bill: What s she doing these days? Ann: She is working hard for her exams. She looked tired when I saw her yesterday. She had also looked tired the day before. Bill: She shouldn t work so much. And she is being nervous. Ann: I agree. I hope/i am hoping she does/will do well in the test. Bill: Co ona teraz porabia? Ann: Uczy się do egzaminu. Wyglądała na zmęczoną, kiedy ją wczoraj widziałam. Wyglądała też na zmęczoną dzieo wcześniej. Bill: Nie powinna się tyle uczyd. I zachowuje się nerwowo. Ann: Zgadzam się. Mam nadzieję, że pójdzie jej dobrze na teście. W rozdziale Dialogi - codzienne sytuacje najpierw należy zapoznad się z wersją angielską poszczególnych dialogów (podaną tłustym drukiem), a następnie ją zakryd, i starad się poprawnie przetłumaczyd na język angielski wersję polską: A: (Are you) still working for/at IBM? B: Yes, I am. A: Czy wciąż pracujesz w firmie IBM? B: Tak. A: Things haven t been going right/well for me lately. And how s work going at your company? B: Plodding along. A: Niezbyt mi ostatnio idzie/szło. A jak tobie idzie w pracy? B: Posuwa się powoli. = Powoli do przodu. Mam nadzieję, że niniejsza praca okaże się pomocna w codziennej komunikacji. Radosław Więckowski 6

7 1. Zaimki what i how w pytaniach o znaczenie jakiegoś słowa lub wyrażenia Formy How do you say używamy, gdy chcemy tłumaczyd jakieś słowo, cały zwrot lub zdanie: 1. A: How do you say Cześd in English? A: Jak się mówi Cześd po angielsku? B: (You say) Hi or Hello. 2. A: How do you say krowa w kropki in English? A: Jak się mówi krowa w kropki po angielsku? B: (You say) A dotted cow. 3. A: How do you say Happy Birthday in Polish? A: Jak się mówi Happy Birthday po polsku? B: (You say) Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. 4. A: How do you say to knock out an opponent in Polish? A: Jak się mówi to knock out an opponent po polsku? B: (You say) Znokuatowad przeciwnika. 1. A: Jak się mówi dobrze się zabawid po angielsku? B: (You say) have a good time. 2. A: Jak się mówi New Year po polsku? B: (You say) Nowy Rok. 3. A: Jak się mówi to ring sb up po polsku? B: (You say) Zadzwonid do kogoś. 4. A: Jak się mówi Best Wishes po polsku? B: (You say) Wszystkiego najlepszego. 5. A: Jak się mówi słownik kieszonkowy po angielsku? B: (You say) a pocket dictionary. 6. A: Jak się mówi skooczyd studia po angielsku? B: (You say) to graduate from university. Formy What do you call lub What is called używamy, gdy wskazujemy na konkretną rzecz lub osobę (np. na obrazku) palcem. UWAGA: Nie należy używad wyrażenia How do you call this in English?, bo takie wyrażenie oznacza Jak to zawoład po angielsku? A: What do you call this in English? = What is this called in English? A: Jak to się nazywa po angielsku? B: You call it a pen. = It is called a pen. 1. A: Jak to się nazywa po angielsku? (wskazujemy na miód na obrazku) B: You call it honey. = It is called honey. 2. A: Jak to się nazywa po angielsku? (wskazujemy na regał na książki) B: You call it a bookcase. = It is called a bookcase. 3. A: Jak to się nazywa po angielsku? (wskazujemy na ładowarkę) B: You call it a charger. = It is called a charger. Formy What is the English word for lub What is the English for lub What is the word for używamy, gdy chcemy się zapytad o angielski odpowiednik jakiegoś słowa. UWAGA: Nie należy używad wyrażenia How is komórka in English?, bo takie wyrażenie oznacza Jak się czuje komórka po angielsku? A: What is komórka in English? What is the English word for komórka? = What is the English for komórka? = What is the word for komórka? A: Jak jest komórka po angielsku? B: It s a mobile. A: How do you say komórka in English? 7

8 Jak się mówi komórka po angielsku? B: (You say) a mobile. 1.A: Jak jest kanapka po angielsku? B: It s a sandwich. 2.A: Jak się mówi kanapka po angielsku? B: (You say) a sandwich. 3.A: Jak jest współlokator po angielsku? B: It s a flatmate. 4.A: Jak się mówi współlokator po angielsku? B: (You say) a flatmate. 5.A: Jak jest ładowarka po angielsku? B: It s a charger. 6.A: Jak jest się mówi ładowarka po angielsku? B: (You say) a charger. Często widzimy rzeczownik odsłowny po przyimku by w łączności ze słowem mean (znaczyd). Słowo saying możemy opuścid, np.: What do you mean by (saying) knocking out an opponent? W odpowiedziach posługujemy się w języku polskim tylko bezokolicznikiem (patrz: powalid kogoś jednym uderzeniem), natomiast w języku angielskim można posługiwad się zarówno rzeczownikiem odsłownym (patrz dialog 1: knocking out an opponent, defeating him with one blow), jak i bezokolicznikiem (patrz dialog 2: to knock out an opponent, to defeat him with one blow). Dialog 1: A: What do you mean by (saying) knocking out an opponent in English? B: Knocking out an opponent means defeating him with one blow. By knocking out an opponent we mean defeating him with one blow. A: Co to znaczy to knock out an opponent po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To knock out an opponent znaczy powalid kogoś jednym uderzeniem. Dialog 2: A: What does to knock out an opponent mean in English? B: To knock out an opponent means to defeat him with one blow. A: Co to znaczy to knock out an opponent po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To knock out an opponent znaczy powalid kogoś jednym uderzeniem. Te same zasady dotyczą odwrotnej sytuacji, kiedy pada pytanie ze strony osoby anglojęzycznej. W pytaniach i odpowiedziach posługujemy się w języku polskim tylko bezokolicznikiem (patrz: znokautować przeciwnika), natomiast w języku angielskim, wyjaśniając dany zwrot lub wyrażenie, można posługiwad się zarówno rzeczownikiem odsłownym (patrz: defeating him with one blow), jak i bezokolicznikiem (patrz: to defeat him with one blow). Dialog 3: A: What does znokautować przeciwnika mean in Polish? B: Znokautować przeciwnika means to defeat him with one blow. Znokautować przeciwnika means defeating him with one blow. By znokautować przeciwnika we mean defeating him with one blow. A: Co to znaczy znokautowad przeciwnika po polsku? (pytanie ze strony osoby anglojęzycznej) B: Znokautowad przeciwnika znaczy powalid kogoś jednym uderzeniem. 8

9 Jeśli nie rozumiemy jakiegoś słowa w j. angielskim, możemy zadad następujące pytania: Dialog 4: A: What does (the term) outsourcing mean? = What is meant by (the term) outsourcing? B: It means the contracting out of a business process to a third-party. = It means contracting out a business process to a third-party. A: Co oznacza (termin) outsourcing? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś terminu) B: (Termin) outsourcing znaczy zlecenie wykonania jakiegoś procesu biznesowego stronie trzeciej. Test Należy przetłumaczyd na język angielski poniższe dialogi (klucz patrz na kolejnej stronie): 1. A: Co to znaczy to ring somebody up po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To ring somebody up znaczy zadzwonid do kogoś. 2. A: Co to znaczy zadzwonid do kogoś po polsku? (pytanie ze strony osoby anglojęzycznej) B: Zadzwonid do kogoś znaczy phone somebody. 3. A: Co to znaczy to download files po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To download files znaczy skopiowad i przesyład (copy and move) pliki na komputer z serwera lub Internetu. 4. A: Co to znaczy to upload files po angielsku? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś wyrażenia/zwrotu) B: To upload files znaczy skopiowad i przesyład (copy and move) dane z komputera do serwera lub Internetu. 5. A: Co oznacza (termin) personalization? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś terminu) B: (Termin) personalization znaczy dostosowanie (tailor) produktu lub usługi w oparciu o informacje wewnątrz firmy do indywidualnych potrzeb klienta. 6. A: Co oznacza (termin) customization? (pytamy osobę anglojęzyczną, jeśli nie rozumiemy jakiegoś terminu) B: (Termin) customization znaczy dostosowanie (tailor) produktu lub usługi w oparciu o informacje poza firmą do indywidualnych potrzeb klienta. 9

10 Klucz 1. A: What do you mean by (saying) ringing somebody up? B: Ringing somebody up means phoning somebody. By ringing somebody up we mean phoning somebody. lub A: What does to ring somebody up mean in English? B: It means to phone somebody. To ring somebody up means to phone somebody. 2. A: What does zadzwonid do kogoś mean in Polish? B: Zadzwonid do kogoś means to phone somebody. Zadzwonid do kogoś means phoning somebody. By zadzwonid do kogoś we mean phoning somebody. 3. A: What do you mean by (saying) downloading files? B: Downloading files means copying and moving files to a computer from the server or the Internet. By downloading files we mean copying and moving files to a computer from the server or the Internet. lub A: What does to download files mean in English? B: It means to copy and move files to a computer from the server or the Internet. To download files means to copy and move files to a computer from the server or the Internet. 4. A: What do you mean by (saying) uploading files? B: Uploading files means copying and moving files from a computer to the server or the Internet. By uploading files we mean copying and moving files from a computer to the server or the Internet. lub A: What does to upload files mean in English? B: It means to copy and move files from a computer to the server or the Internet. To upload files means to copy and move files from a computer to the server or the Internet. 5. A: What does (the term) personalization mean in English? = What is meant by (the term) personalization? B: It means the tailoring of a product or a service to the needs of a client based on information in the company. It means tailoring a product or a service to the needs of a client based on information in the company. 6. A: What does (the term) customization mean in English? = What is meant by (the term) customization? B: It means the tailoring of a product or a service to the needs of a client based on information outside the company. It means tailoring a product or a service to the needs of a client based on information outside the company. 10

11 2. Zaimki pytajne - how, who, whom, which, what, whose 1. 1.What does he look like? Jak on wygląda? (pyt. o osobę, której nigdy nie widzieliśmy) 2.How does he look? Jak on wygląda? (pyt. o osobę, którą widzieliśmy, ale wiemy, że jej wygląd się zmienił) 3.What does the sculpture look like? Jak wygląda ta rzeźba? (pyt. o rzeźbę, której nigdy nie widzieliśmy) The sculpture looks like a whale leaping out of the sea. Ta rzeźba przypomina wieloryba wyskakującego z morza. 4.How does the sculpture look? Jak wygląda ta rzeźba? (pyt. o rzeźbę, którą widzieliśmy, ale wiemy, że po latach jej wygląd/stan się zmienił; pyt. o opinie dot. rzeźby) The sculpture looks pretty good. Ta rzeźba wygląda dosyd dobrze. 5.What is Christmas like in Poland? Jakie są święta w Polsce? (pyt. o charakter świąt) 6.What is he like? Jaki on jest? (pyt. o charakter) lub Jak on wygląda? (pyt. o wygląd) 7.How is he? Jak on się miewa? (pyt. o samopoczucie) 8.How was the film? = What was the film like? Jaki był ten film? (pyt. o opinię dot. filmu) 1.Jaka jest dzisiaj pogoda? 2.Jaki jest twój samochód? (jak on wygląda lub jak się nim jeździ) 3.Jakim byłeś nastolatkiem? (pyt. o charakter lub wygląd) 4.Jaki był ten mecz? (pyt. o opinię) 5.Jaka jest w Polsce Wielkanoc (Easter)? (pyt. o charakter świąt) 6.Jaka ona jest? (pyt. o jej charakter) 7.Jak ona wygląda? (pyt. o osobę, którą widzieliśmy, ale wiemy, że jej wygląd się zmienił) 8.Jak ona wygląda? (pyt. o osobę, której nigdy nie widzieliśmy) 9.Jak ona się miewa? (pyt. o samopoczucie) 10.Jaki był ten koncert? (pyt. o opinię) 2. 1.What is her husband? Kim jest jej mąż? (pytanie o zawód) Her husband is a film director. Jej mąż jest reżyserem. 2.Which is her husband? Kto jest jej mężem? (pytanie o osobę np. na zdjęciu lub w tłumie) Her husband is the man on the right. Jej mąż to mężczyzna po prawej. 3.Who is her husband? Kto jest jej mężem? (pytanie o imię i nazwisko oraz status) He is Paul Jones, the film director. Jej mężem jest Paul Jones, reżyser filmowy. 11

12 1.Kim jest jego żona? (pytanie o zawód) Jego żona jest aktorką. 2.Kto jest jego żoną? (pytanie o osobę np. na zdjęciu lub w tłumie) Jego żoną jest kobieta czekająca na taksówkę przy restauracji. 3.Kto jest jego żoną? (pytanie o imię i nazwisko oraz status) Jego żoną jest Joan Smith, aktorka filmowa Which/what is the most beautiful city? Które/Jakie jest najpiękniejsze miasto? (Wybór nieograniczony w zdaniach z przymiotnikiem w stopniu najwyższym zaimki which i what używamy zamiennie) Which is the shortest of the routes? = Which of the routes is the shortest? Która z tras jest najkrótsza? (Wybór ograniczony) 2.What day/which day do you have English lesson? W jaki/który dzieo masz angielski? (Wybór nieograniczony) 3.Who is your favourite player? Kto jest twoim ulubionym graczem? (Wybór nieograniczony) 4.Which is your favourite player? Kto jest twoim ulubionym graczem? (Wybór ograniczony) 5.What drummer do you like best? Jakiego perkusistę lubisz? (Wybór nieograniczony) 6.Which drummer do you like best? Którego perkusistę lubisz? (Wybór ograniczony) 7.Which do you prefer: the country or the town? Co wolisz: wieś czy miasto? (Wybór ograniczony) 8.Which skirt do you want, the red skirt or the green one? Którą spódnicę chcesz, czerwoną czy zieloną? (Wybór ograniczony) 9.Which of you likes football? Kto z was lubi piłkę nożną? (Wybór ograniczony) 10.Who likes football? Kto lubi piłkę nożną? (Wybór nieograniczony) 12.What s that? Co to jest? 13.What s her address? Jaki jest jej adres? 14.What s the time? Która (jest) godzina? 1.Jaki jest najciekawszy film, który do tej pory oglądałeś? 2.Jaka jest najbardziej interesująca książka, którą do tej pory czytałeś? 3.Jaka jest najciekawsza wycieczka, na jaką się do tej pory wybrałeś? (take a trip) 4.W jaki dzieo grasz w tenisa? 5.Co wolisz: kawę czy herbatę? 6.Co wolisz: kino czy teatr? 7.Jaką herbatę wolisz: zieloną czy czarną? 8.Jaką muzykę wolisz: hiphop czy rock? 9.Jaką muzykę wolisz słuchad? 10.Kto jest twoim ulubionym gitarzystą? 11.Kto jest twoim ulubionym gitarzystą: Jimmy Hendrix czy Jimmy Page? 12.Jakie gazety lubisz czytad? 13.Którą gazetę lubisz czytad: Times czy Newsweek? 14.Jakie powieści 12

13 (novels) lubisz? 15.Które powieści Balzaca (Balzac novels) lubisz? 16.Czego zechcesz (will) się napid? 17.Czego zechcesz (will) się napid: czerwone wino czy białe? 18.Które wino chcesz, czerwone czy białe? 19.Która z tych rzek jest najdłuższa? 20.Która rzeka jest najpiękniejsza? 21.Jakie medale on zdobył? 22.Jaki jest jej numer telefonu? 23.Która jest godzina? 24.Kto z nich lubi tenis? 25.Kto lubi tenis? 4. 1.Whose is the book? = Whose book is this? Kogo/czyja jest ta książka? 2.Whose are the books? = Whose books are they? Kogo/czyje są to książki? 1.Kogo/czyja jest ta komórka? 2.Kogo/czyje są te laptopy? 3.Kogo/czyj jest ten długopis? 4.Kogo/czyje są te okulary? 5.Kogo/czyja jest ta płyta CD? 5. 1.Who teaches you English? Kto cię uczy angielskiego? 2.Whom do you teach English? Kogo uczysz angielskiego? 3.Which of you learns English? Kto z was uczy się angielskiego? 4.What did you learn? Co/czego się nauczyłeś? 5.Who is your best friend? Kto/kim jest twój przyjaciel? (pytanie o imię i nazwisko oraz status) 6.What is your best friend? Kim jest twój przyjaciel? (pytanie o zawód) 1.Kto cię uczy angielskiego? 2.Kogo uczysz angielskiego? 3.Kto z was uczy się angielskiego? 4.Co/czego się nauczyłeś? 5.Kto/kim jest twój przyjaciel? (pytanie o imię i nazwisko oraz status) 6.Kim jest twój przyjaciel? (pytanie o zawód) 7.Kogo potrzebujesz? 9.Kogo najbardziej lubisz? 6. 1.What does it cost? = How much does it cost? Ile to kosztuje? What do they cost? = How much do they cost? Ile one kosztują? 2.What does it weigh? = How much does it weigh? Ile to waży? What do they weigh? = How much do they weigh? Ile one ważą? 1.Ile kosztuje ten pomidor? 2.Ile kosztują te pomidory? 3.Ile to kosztuje? 4.Ile to waży? 5.Ile ważą te pomidory? 6.Ile waży ten pomidor? 13

14 7. Gdy what jest zaimkiem pytajnym, nie wstawiamy po nim przedimka (patrz zdanie nr 1 poniżej). W zdaniach wykrzyknikowych zaimek what znaczy jaki, jakie, jacy, a także co za i wtedy przy rzeczownikach policzalnych wstawiamy przedimek a/an, a przed niepoliczalnymi nie wstawiamy żadnego przedimka: 1.What books do you read? Jakie książki czytasz? 2.What an interesting book! Jaka ciekawa książka! = Co za ciekawa książka! 3.What lovely weather! Jaka fajna pogoda! = Co za fajna pogoda! W zdaniach wykrzyknikowych zaimek what znaczy co za, a w zdaniach pytajnych polski zwrot co za tłumaczymy w języku angielskim zwrotem: what kind of? lub what sort of?: 1.What a surprise! Co za niespodzianka! 2.What kind of surprise is it? = What sort of surprise is it? Co to za niespodzianka? 1.Jakie owoce lubisz? 2.Jaka smaczna (tasty) pomaraocza! = Co za smaczna pomaraocza! 3.Jakie świeże powietrze! = Co za świeże powietrze! 4.Jaka wspaniała pogoda! = Co za wspaniała pogoda! 5.Co za pogodę mieliście na szkolnej wycieczce? 8. Gdy polski zaimek jaki, jaka, jakie, jacy w zdaniach pytających znaczy: jakiego rodzaju, wtedy tłumaczymy go przez grupę: What kind of? = What sort of?: What kind of books do you read? = What sort of books do you read? Jakie (jakiego rodzaju) książki czytasz? Jeśli polski zaimek jaki, jaka, jakie, jacy występuje w łączności z czasownikiem byd, wtedy takie pytanie dotyczy charakterystyki czegoś lub kogoś (czy coś jest duże, czy małe?, ładne, czy brzydkie, czy ktoś jest dobry, czy zły itp.?. Wtedy odpowiada mu angielski zaimek what na początku pytania, związany z przyimkiem like na koocu: What are the books like? Jakie są te książki? (pytanie dot. ich charakterystyki) 1.Jakie (jakiego rodzaju) filmy lubisz? 2.Jaki jest ten film? (pytanie dot. charakterystyki) 3.Jakie (jakiego rodzaju) owoce lubisz? 4.Jakie są te jabłka, słodkie czy kwaśne (sour)? (pytanie dot. charakterystyki) 5.Jakie (jakiego rodzaju) jabłka lubisz, słodkie czy kwaśne (sour)? 6.Jakich masz znajomych (friends)? 7.Jacy są ci twoi znajomi? (pytanie dot. ich charakterystyki, czy są fajni, czy nie) 14

15 9. Potoczne zwroty what about = how about tłumaczy się rozmaicie: 1. A: We are going to the party. B: What about me? = How about me? A: Idziemy na imprezę. B: A ja co? = A ja, to co? 2.Nobody knows how to open it. What about you? = How about you? Nikt nie wie, jak to otworzyd. A ty (wiesz)? 3.What about a drink? = How about a drink? (składając propozycję) Może się czegoś napijemy? Co byś powiedział na drinka? A co powiesz na drinka? 4.What about the trip? = How about the trip? (w zapytaniach) A co z tą wycieczką? 5.What about my morning coffee? = How about my morning coffee? (z pretensją, z wyrzutem) A co z moją kawą? 6. A: Is that your car? B: Yes, what about it? A: Czy to twój samochód? B: Tak, no i co z tego? (dlaczego pytasz?) Zwrot what if tłumaczymy przez: a co będzie, jeśli./a co będzie, jak lub no to co, jeśli?: A: Drive faster or we ll be late for the meeting. B: What if we are? A: Jedź szybciej, bo inaczej spóźnimy się na to spotkanie. B: A co będzie, jeśli się spóźnimy? 1. A: Idziemy na imprezę. B: A ja co? = A ja, to co? 2.Nikt nie wie, jak to zamknąd. A ona (wie)? 3.Może pójdziemy na spacer? = Co byś powiedziała na spacer? 4.A co z tym spotkaniem? 5.A co z ich pieniędzmi? 6.Mogę spróbowad, ale co będzie, jeśli mi się nie uda? (fail) 7.Co będzie, jeśli on nie przyjdzie na przyjęcie? 8.No to co, jeśli pogoda będzie zła? 9.A: Czy to twój samochód? B: Tak, no i co z tego? (dlaczego pytasz?) 15

16 3. Dialogi - codzienne sytuacje 1. A: (Are you) still working for/at IBM? B: Yes, I am. A: Czy wciąż pracujesz w firmie IBM? B: Tak. 2. A: What are you about? B: I work for/at IBM. A: Co teraz porabiasz? B: Pracuję w firmie IBM. 3. A: They will come either at 5 or at 6. What difference does it make? = What s the odds? A: Oni przyjdą albo o piątej albo o szóstej. Cóż to za różnica? = Jakie to ma znaczenie? 4. A: What do you make of it? Could you explain that to me again, please? I mean project B. B: Of course I will do. A: Jak to rozumiesz? Czy mógłbyś mi jeszcze raz wytłumaczyd? Mam na myśli projekt B. B: Oczywiście, że wytłumaczę. 5. A: We can start the project next week. What do you say to that? B: I agree with you. = I m with you. A: Możemy zacząd ten projekt w przyszłym tygodniu. Co ty na to? B: Zgadzam się z tobą. 6. A: What s going on? = What s cooking? = What s the game? = What s the story? = What s the matter? B: The situation is getting out of control. 16

17 A: Co się dzieje? = Co jest grane? B: Sytuacja wymyka się spod kontroli. 7. A: What s the matter with you? B: I am having problems. A: Co się z tobą dzieje? B: Mam chwilowe problemy. 8. A: You are putting on my trainers. What s the big idea? B: I just want to try them on. A: Zakładasz moje tenisówki. Co to ma znaczyd? (z uczuciem gniewu lub wyrażając zdziwienie) B: Chcę je tylko przymierzyd. 9. A: Have you written that letter yet? B: Not yet. What s the rush? A: Czy już napisałaś ten list? B: Jeszcze nie. A po co ten pośpiech? 10. A: What s the deal? Are we going to Warsaw or to Paris? B: To Warsaw. A: No to jak będzie? Jedziemy do Warszawy, czy do Paryża? B: Do Warszawy. 11. A: I think it doesn t wash. = I think it won t wash. B: That s (very) true. = That s a point. A: Myślę, że to nie przejdzie. B: No tak. 17

18 12. A: How does that music grab you? B: Yes, it does. A: Czy ta muzyka cię kręci? B: Tak. 13. A: Prices will fall. B: We shall see what we shall see. A: Ceny spadną. B: Pożyjemy - zobaczymy. 14. A: We should do it that way. B: That s (very) true. = That s a point. I hadn t thought of that. A: Powinniśmy to zrobid w ten sposób. B: No tak. Wcześniej nie przyszło mi to do głowy. 15. A: Can you meet (on) Monday 15th? B: That week s OK for me. A: Czy możesz się spotkad w poniedziałek 15-tego? B: Ten tydzieo mi pasuje. 16. A: Is the week starting Monday 15 th any good for you? How does the week starting Monday 15 th sound for you? How are you fixed for the week starting Monday 15 th? B: That week s OK for me. A: Czy pasuje ci poniedziałek 15-tego? B: Ten tydzieo mi pasuje. 18

19 17. A: Can you meet (on) Monday 15th? B: That week s a possibility. I don t have much on that week. A: Czy możesz się spotkad w poniedziałek 15-tego? B: Ten tydzieo może byd. Nie mam zbyt wiele do roboty w ten tydzieo. 18. A: Can you meet (on) Monday 15th? B: That week s might be a bit tricky. I have much on that week. A: Shall we pencil in Friday 18 th? (propozycja) B: OK, let s make it Friday 18 th. I ll get back to you if there is a problem. A: Czy możesz się spotkad w poniedziałek 15-tego? B: W ten tydzieo może byd trochę ciężko. Mam zbyt wiele do roboty w ten tydzieo. A: A może w piątek 18-tego? B: OK, ustalmy spotkanie na piątek 18-tego. Skontaktuję się z tobą jeśli będzie jakiś problem. 19. A: In my way of thinking, it s a good investment. B: I see your point but it is a lot of money. = I get your point but it is a lot of money. A: Według mnie, to dobra inwestycja. B: Wiem, co chcesz powiedzied, ale to dużo pieniędzy. 20. A: I didn t get off to a very good start this morning. I had been at work (for) five minutes and my computer stopped working. B: What a shame! = Bad luck/tough luck/hard luck! A: Niezbyt dobrze zacząłem dziś rano. Byłem w pracy od pięciu minut i mój komputer przestał działad. B: Jaka szkoda! = A to pech! 21. A: What ails you? = What s biting you? = What s eating you? B: I m having problems at work. A: Co cię gryzie/trapi/dręczy? B: Chwilowo mam problemy w pracy. 19

20 22. A: Things haven t been going well for me lately. And how s work going at your company? B: Plodding along. A: Niezbyt mi ostatnio idzie. A jak tobie idzie w pracy? B: Posuwa się powoli. = Powoli do przodu. 23. A: We ll get a salary rise next year. B: Says you. A: W przyszłym roku dostaniemy podwyżkę. B: Akurat. 24. A: I hate this work. B: Same here. A: Nie lubię tej pracy. B: Ja też. 25. A: I have a job interview tomorrow. B: I wish you good luck! = Good luck (to you)! = Best of luck (to you)! A: Jutro mam rozmowę o pracę. B: (Życzę) powodzenia! 20

21 21

Radosław Więckowski. Język angielski w ciekawych dialogach

Radosław Więckowski. Język angielski w ciekawych dialogach Spis treści 1 Radosław Więckowski Język angielski w ciekawych dialogach 2 Język angielski w ciekawych dialogach Liczne zwroty zaczerpnięte z życia codziennego, np.: A: Jak leci/co u ciebie? B: U mnie po

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only

Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 1 Spis treści Radosław Więckowski Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only 2 Wszystko o angielskim czasowniku wish i zwrocie if only Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja czasownika

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Radosław Więckowski. Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą

Radosław Więckowski. Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą 1 Radosław Więckowski Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą 2 Angielskie okresy warunkowe nowatorską i oryginalną metodą Najobszerniejsza na rynku wydawniczym prezentacja angielskich

Bardziej szczegółowo

I like to watch TV czy I like watching TV?

I like to watch TV czy I like watching TV? 1 Spis treści Radosław Więckowski I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim bezokoliczniku i rzeczowniku odsłownym 2 I like to watch TV czy I like watching TV? Wszystko o angielskim

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś

Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś Katalog wymagań na poszczególne oceny z języka angielskiego dla kl. V Program nauczania Mariola Bogucka, Dorota Łoś OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowym

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING

TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING TEORIA CZASU FUTURE SIMPLE, PRESENT SIMPLE I CONTINOUS ODNOSZĄCYCH SIĘ DO PRZYSZŁOŚCI ORAZ WYRAŻEŃ BE GOING TO ORAZ BE TO DO SOMETHING Future Simple-czas przyszły prosty Be going to- zamierzenia, plany

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT

Angielski. Rozmówki w podróży FRAGMENT Angielski Rozmówki w podróży FRAGMENT Autor: Dorota Guzik Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Głosy: Maybe Theatre Company Nagranie i mastering: Mariusz Zaczkowski Studio MTS DIM Nauka i Multimedia,

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości

It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości It s going to rain - naucz się mówić o przyszłości Mówienie o przyszłości w języku angielskim kilka sposobów Czas Present Simple Czas Future Simple Czas Present Continuous Forma to be going to Czas Future

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE

CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE 1) SIMPLE PRESENT (Czas teraźniejszy prosty) CZASY ANGIELSKIE W PIGUŁCE informujemy o czyimś zwyczaju, przyzwyczajeniu czynności powtarzające się, rutynowe plan lekcji, rozkłady jazdy + czasownik zwykły

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc - Niezbędnik Can you help me, please? Proszenie o pomoc Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Do you speak English? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje się językiem m Do you speak _[language]_?

Bardziej szczegółowo

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please?

Podróże Ogólne. Ogólne - Niezbędnik. Ogólne - Rozmowa. Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc. Can you help me, please? - Niezbędnik Możesz mi pomóc? [form.:] Może Pan(i) mi pomóc? Proszenie o pomoc Can you help me, please? Czy mówisz po angielsku? [form.:] Czy mówi Pan(i) po angielsku? Pytanie, czy nasz rozmówca posługuje

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Please don't bring this up! I usually wake up very early.

Please don't bring this up! I usually wake up very early. 15 najważniejszych ANGIELSKICH PHRASAL VERBS I usually wake up very early. Please don't bring this up! Phrasal verbs - co to takiego? Zdecydowanie najtrudniejszą z punktu widzenia wielu uczących się grupą

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to

ZAIMKI OSOBOWE. 1. I ja 2. you ty 3. he on. 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to Liczba pojedyncza ZAIMKI OSOBOWE 1. I ja 2. you ty 3. he on 1. we my 2. you wy 3. they oni, one she ona it ono, to CZASOWNIK to be - być Liczba pojedyncza 1. I am ja jestem 2. you are ty jesteś 3. he is

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Put these documents into the.[niszczarka do papieru] I can t find my [dowód osobisty] and [prawo jazdy]

Put these documents into the.[niszczarka do papieru] I can t find my [dowód osobisty] and [prawo jazdy] Test z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających do Włoch w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" realizowanego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press

KRYTERIA OCENIANIA. do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press Kryteria oceniania klasa IV KRYTERIA OCENIANIA do podręcznika NEW ENGLISH ZONE 1, Rob Nolasco, David Newbold, wyd. Oxford University Press W poniższych kryteriach oceniania nie uwzględniono oceny niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK ANGIELSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚĆ 2. JĘZYK

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI

Vademecum szóstoklasisty JĘZYK ANGIELSKI Vademecum szóstoklasisty JĘZYK AGILSKI Co Ciebie interesuje? 1.Czasownik 2.Rzeczownik 3.Przedimek 4.Przymiotnik 5.Przysłówek 6.Zaimek 7.Liczebnik 8.Składnia CZASOWIK a) czasownik be (być) b) czasownik

Bardziej szczegółowo

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1

KLASA III MODUŁ 1. Unit 1 KLASA III MODUŁ 1 Unit 1 1. Znam nazwy kolorów i imiona bohaterów podręcznika. 2. Potrafię liczyć od 1 do 10. 3. Potrafię przeliterować swoje imię. 4. Potrafię zapisać poznane słownictwo. 5. Potrafię zadawać

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

PROALTER nowy wymiar nauczania. Present Simple

PROALTER nowy wymiar nauczania. Present Simple Present Simple Present Simple jest to czas teraźniejszy prosty. Zastosowanie: Czasu Present Simple używamy gdy mówimy o: czynnościach wykonywanych cyklicznie, powtarzających się, zwyczajach, rutynach,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY KWIECIEŃ miejsce na naklejkę z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016

ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 ZESTAW ZADAŃ MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU MINI OLIMPIADA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS 3 SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA LUBLIN ROK SZKOLNY 2015/2016 IMIĘ ETAP SZKOLNY NAZWISKO SZKOŁA PODSTAWOWA NR Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 )

KRYTERIA OCENIANIA - J. ANGIELSKI W KLASIE 3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ( New English Adventure 3 ) HELLO! I M HAPPY 1. Zwroty na powitanie i pożegnanie. 2. Kolory. 3. Alfabet. Literowanie wyrazów. 4. Liczby 1-20. 5. Polecenia i pytania dotyczące kolorów i liczb. SPEŁNIENIA wskazuje litery, kolory i

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 6 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016

BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH GRUDZIEŃ 2016 BABY BEETLES ZOOM/SPLISH SPLASH Grudzień Yes! No! Nauka słów: yes, no. Nauka zwrotów: Yes, please oraz No, thank you. Grudzień Happy! Nauka piosenki Happy. Nauka wyrażeń: happy, sad, tired, hungry. Grudzień

Bardziej szczegółowo

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl

Darmowy artykuł, opublikowany na: www.fluent.com.pl Copyright for Polish edition by Bartosz Goździeniak Data: 4.06.2013 Tytuł: Pytanie o czynność wykonywaną w czasie teraźniejszym Autor: Bartosz Goździeniak e-mail: bgozdzieniak@gmail.com Darmowy artykuł,

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015

Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Sprawdzian Szóstoklasisty 2015 Kilka słów o sprawdzianie z języka obcego Sprawdzian ma formę pisemną i będzie trwał 45 minut. Odbędzie się on w tym samym dniu co część pierwsza. Zadania z języka obcego

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5. OCENA DOBRA Uczeo: Zna i stosuje większośd poznanych wyrazów oraz zwrotów. OCENA DOSTATECZNA Uczeo:

Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5. OCENA DOBRA Uczeo: Zna i stosuje większośd poznanych wyrazów oraz zwrotów. OCENA DOSTATECZNA Uczeo: Kryteria oceniana z języka angielskiego klasa 5 OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeo: OCENA DOSTATECZNA Uczeo: OCENA DOBRA Uczeo: Opisuje swoje umiejętności, wykorzystuje większośd poznanego słownictwa. Pyta kolegę

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in.

3. AT THE HOTEL W HOTELU. Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. 3. AT THE HOTEL W HOTELU Adam is at the Garden Inn Hotel reception desk. He is checking-in. Let me see Can you spell It s Is that right? Actually, it was for a week! Let me check I m sorry. Here is the

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO LONGMAN. REPETYTORIUM DO MATURY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ROZKŁAD MATERIAŁU W UKŁADZIE M LO (4, 5, 6 semestr) oraz Technikum (5, 6, 7, 8 semestr) CZASY TERAŹNIEJSZE s. 176-177 Present Simple Present Czasownik

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO New Friends 2 Uwagi do poniższych kryteriów oceniania: W kryteriach oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna oraz celująca. Szczegółowe kryteria

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW /00

KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej. Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW /00 KRYTERIA OCENIANIA język angielski klasa IV Szkoły Podstawowej Nauczyciel: Gac Dorota Podręcznik: New Friends 2 Nr programu: DKW 4014-43/00 W Kryteriach Oceniania nie zostały uwzględnione oceny: niedostateczna

Bardziej szczegółowo

-Samouczek do nauki języka angielskiego-

-Samouczek do nauki języka angielskiego- -Samouczek do nauki języka angielskiego- Niniejsze dzieło podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Tak jak brzmi tytuł, tak i teraz powiem: nauczę Cię angola. Oczywiście cudów nie obiecuje,

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 Podróżowanie

Lekcja 10 Podróżowanie LEKCJA 10 Lekcja 10 Podróżowanie 59 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Kupowanie biletu na pociąg - Hello,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo