Co dalej z Teatrem Ochoty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co dalej z Teatrem Ochoty"

Transkrypt

1 b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVII Co dalej z Teatrem Ochoty Przechodnie z zaciekawieniem zaglądają przez ogrodzenie przy ulicy Wawelskiej, by zobaczyć rozkopany plac budowy modernizowanego Teatru Ochoty. Od stycznia tego toku nic się tam nie dzieje, a ochoccy urzędnicy nadzorują jedynie jego utrzymanie. O przyszłości Teatru Ochoty i związanych z tym zmianach budżetowych dyskutowali ostatnio radni. Więcej na str. 2. Wyjątkowy wernisaż W czerwcu w Domu Kultury Miś odbył się wernisaż wystawy fotografii Ursus w obiektywie młodego człowieka Adama Dąbrowskiego. Wernisaż o tyle wyjątkowy, że autor prezentowanych fotografii pokazał swoją dzielnicę tak, jak on ją postrzega, poruszając się na wózku inwalidzkim. W organizację wernisażu czynnie włączyła się młodzież ze szkolnego wolontariatu z Gimnazjum nr 131 Klub Ośmiu, którego opiekunką jest Beata Wilanowska. Wystawa fotografii Adama zgromadziła sporą grupę młodzieży i dorosłych. Dyrektor Ośrodka Kultury Arsus Bogusław Łopuszyński nawiązał do greckiego znaczenia słowa fotografia pisanie, rysowanie światłem podkreślając wagę utrwalenia na papierze chwili. Obecni byli także sportowcy poruszający się na wózkach inwalidzkich, trenujący w DK Miś tenis stołowy, którzy przygotowują się do paraolimpiady. Festiwal Sztuki Mimu A jednak będzie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło wniosek o wsparcie 13. edycji Festiwalu Sztuki Mimu. Dzięki temu Scena na Woli Teatru Dramatycznego (dawniej Teatr na Woli) może zaprosić na spektakle w dniach sierpnia. Ten międzynarodowy festiwal, obecnie jeden z najważniejszych w Europie, to przegląd teatrów pantomimy z całego świata. Jego cechą charakterystyczną jest różnorodność form, treści i stylów sztuki mimu. Będzie można zobaczyć m.in. Szatnię Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Dark Trilogy Tantehorse, Agua de Lagrimas Warszawskiego Centrum Pantomimy spektakl premierowy, Hotel Paradiso Familie Flöz, Tell me the truth... and other stories Compaqnie Mangano-Massip i Follow light Bodecker & Neander Compagnie. Zgodnie z tradycją odbędzie się również Wieczór Współczesnej Pantomimy, w którym wezmą udział m.in..: Teatr De.KRU (Ukraina), adepci Studia Pantomimy oraz uczestnicy tegorocznej 6. edycji Szkoły Współczesnej Pantomimy. Ponadto w czasie festiwalu warsztaty pantomimy, spotkania, wykłady, dyskusje, projekcje. Więcej na stronie: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Ochota oraz Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rakowiec ul. Żwirki i Wigury 26 przy ul. Rostafińskich zapraszają seniorów na Wczasy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Nie jesteś sam II turnus lipca 2013 r. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Dzielnicowy PKPS Warszawa-Ochota ul. Grójecka 120 telefon: (22) Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Porada laryngologa Aparat słuchowy jeden czy dwa? Oko ło 500 mi lio nów lu dzi na całym świe cie cier pi w wy ni ku ubyt ku słu chu. Problem naj częściej do ty ka oso by star sze, sku tecz nie utrud nia jąc im funk cjo no wa nie w sta le pę dzą cym świe cie, prze szka dza jąc w co dzien nej ko mu ni ka cji oraz na raża jąc na bo le sne uczu cie wsty du. Ubyt ki słu chu róż nią się między so bą, jed nak zde cy do wa na ich więk szość ma cha rak ter obu usz ny. Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, la ryn go log z 15-let nim sta żem, od po wia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. Wy wiad na stro nie 5 Park Jurajski Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na imprezę plenerową dla uczestników punktów akcji Lato w mieście oraz dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W środę 10 lipca w godz w kilkunastu punktach na terenie parku Szczęśliwickiego zostaną zaaranżowane miejsca, w których będą prowadzone warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych. Atmosferę krainy dinozaurów będzie tworzyć m.in. miasteczko naukowe, a w nim: Naukowy tor przeszkód kto szybciej pokona trasę naukową? Trzeba się śpieszyć: kto ukończy tor przeszkód, dostanie bilecik do następnego stoiska. Zamknijmy tęczę w probówce każdy mały naukowiec samodzielnie wykona ten eksperyment i co więcej... zabierze go do domu w celu dalszych obserwacji. Ożywiamy dinozaury tu każdy będzie mógł zamienić się w paleontologa! Sprawdzimy, jak wyglądały te wielkie stworzenia. Wykorzystamy do tego odlewy ich kości. Oddech smoka to stoisko skąpane w białym dymie, pochodzącym z substancji mającej 78 stopni. Posiłek allozaura powiększymy nasze jedzenie za pomocą próżni na potrzeby wielkiej paszczy allozaura. Gry i zabawy edukacyjno-sprawnościowe wielkie bierki, ogromne karty, gra na pozornie zwykłych tubach i wiele innych. Stoisko pod napięciem ciekawe, ile woltów wytrzymałaby mocna skóra T-Rexa? My naładujemy was mocą 200 tys. wolt! I będzie to całkowicie bezpieczne, ale włosy staną wam dęba. Zielone laboratorium przy tym stoisku każdy samodzielnie wykona zielony polimer, który zabierze do domu, gdzie posłuży jako świetna zabawka! Klub Osiedlowy Surma przygotował warsztaty Karuzela z Dinusiami. Kolorowe mobile z dinozaurami będzie można wykonać z patyczków i papierowych dinozaurów wyciętych z papieru według szablonu i ozdobionych. Wśród atrakcji znajdą się również archeologiczna gra terenowoprzygodowa i warsztaty ceramiczne i plastyczne, podczas których będzie się można dowiedzieć: jak z najprostszych materiałów wyczarować bogatą roślinność Parku Jurajskiego i jak ulepić dinozaura z barwionej masy papierowej. Jeśli będzie padało, impreza zostanie przeniesiona na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10 (lodowisko). Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zapraszają na II LETNI GOŚCINIEC ARTYSTYCZNY WE WŁOCHACH Więcej na str /S/ /RK/ /AO/2012

2 str. 2 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Na Ochocie Pieniądze na salę teatralną Przechodnie z zaciekawieniem zaglądają przez ogrodzenie przy ulicy Wawelskiej, by zobaczyć rozkopany plac budowy modernizowanego Teatru Ochoty. Od stycznia tego toku nic się tam nie dzieje, a ochoccy urzędnicy nadzorują jedynie jego utrzymanie. Prace, rozpoczęte na początku 2012 r., stanęły, bo pierwszy wykonawca zrezygnował, a z drugiego zrezygnowała dzielnica. Naczelnik wydziału inwestycji jest jednak dobrej myśli. Biuro rozwoju miasta obiecało dodatkowe środki, aby na początku lipca ogłosić kolejny przetarg. Nowy wykonawca mógłby zacząć prace we wrześniu i zakończyć je w ciągu roku. Wtedy teatr oddano by do użytku na koniec 2014 r., po odbiorach technicznych. Na tę dużą dzielnicową inwestycję początkowo przeznaczono ponad 6,5 mln zł, okazała się jednak tańsza rzędu 5,8 mln zł. Wydano już ponad 3 mln. Ale mimo że sporo pieniędzy jeszcze zostało, to inwestorzy zabiegają o zwiększenie środków w 2014 r. o blisko 3,4 mln zł. Jest to podobno podyktowane koniecznością wykonania prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Chodzi np. o wykonanie podwieszonych sufitów i podłóg z warstwą akustyczną, co jest niezbędne do zachowania odpowiedniej akustyki obiektu, oraz o modernizację sali widowiskowej, która z braku środków została wyłączona z zakresu projektu budowlanego. Dlatego też wydłużenie terminu realizacji tego zadania do 2014 r. usprawiedliwiono rozszerzeniem zakresu prac inwestycyjnych. Ochoccy radni zdążyli się już przyzwyczaić do modernizacyjnych opóźnień i konieczności dokładania pieniędzy, więc i na to zwiększenie przystaliby bez słowa. Kłopot w tym, że przesunięcie środków musiałoby się odbyć kosztem innych ważnych inwestycji. Zarząd zmuszony był zaproponować znaczne zmiany w wydatkach inwestycyjnych na najbliższe lata, sięgające 8,9 mln zł. Na tę kwotę złożyły się oszczędności z trzech zadań. Zrezygnowano z budowy ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Zadumaną i Drawską, co miało kosztować 2,5 mln zł. Dwie inwestycje: budowę sali gimnastycznej i modernizację boiska przy XXI LO im. Kołłątaja realizuje się według nowego projektu, tańszego o 5,2 mln zł. Z kolei budowę boiska i sali sportowej przy VII LO im. Słowackiego rozłożono na dwa etapy. Środki te zarząd chciał przeznaczyć na dofinansowanie modernizacji Teatru Ochota, a także na 6 nowych inwestycji. W 2013 roku ma to być modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a Majewskiego (w pobliżu odnowionego skweru Pod Skrzydłami) oraz rozpoczęcie instalowania iluminacji zabytkowego kościoła pw. św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya (dokończenie prac w 2014 roku). W latach jest planowana modernizacja boisk przy Szkole nr 175 (przy ul. Trzech Budrysów) i przy Zespole Szkół nr 4 (przy ul. Szczęśliwickiej 46), a w latach boiska w parku Malickiego, co znacznie wzbogaci zaplecze sportowo-rekreacyjne Domu Kultury Rakowiec. Ponadto w planach na lata znalazła się modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grójecką a Żwirki i Wigury (po jednej stronie ulicy Banacha) dzięki której zostałyby połączone istniejące ścieżki rowerowe, umożliwiając przejazd z Pola Mokotowskiego do parku Szczęśliwickiego. Budowę studni oligoceńskiej przesunięto za to na odległy 2017 i 2019 rok. Ponieważ nie bardzo było wiadomo, gdzie i po co miałaby powstać, na komisji oświaty radna Monika Stecka, nauczycielka w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów zaproponowała w zamian modernizację przyszkolnego boiska. Wniosek ten zyskał aprobatę rady. Przedtem jednak, zgodnie z porządkiem obrad, radni pozytywnie zaopiniowali dwa sprawozdania z działalności za 2012 rok. Pierwsze dyr. Iwony Adamiak z włochowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (omawiane wcześniej na komisji polityki społecznej, zdrowia i rodziny) oraz Rafała Jóźwiaka, dyrektora dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, któremu przy tej okazji zadano parę pytań. On sam stwierdził, że specyfiką włochowskiego ZGN jest, że 62 proc. zarządzanych budynków mieszkalnych jest własnością prywatną, skarbu państwa, a bywa, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bo właściciel jest nieznany. Ze sprawozdania można się dowiedzieć, że na koniec 2012 roku stan zasobów wynosił 202 budynki mieszkalne (z 2166 lokalami) oraz 12 użytkowych (z 90 lokalami, z których 85 jest własnością miasta). W minionym roku właścicielom przekazano 8 budynków mieszkalnych, a 1 wyłączono z użytkowania. Za to pod koniec roku ZGN przejął w administrowanie m.in. dwa nowo wybudowane domy komunalne przy ul. Naukowej 4 i 6. Kłopot w tym, że wraz ze wzrostem liczby tych lokali przybywa również zadłużonych. W końcu ubiegłego roku na 193 lokale w nowych budynkach 44 były zadłużone na 241 tys. zł. I pomimo działań windykacyjnych zadłużenie wszystkich najemców lokali mieszkalnych w dzielnicy wzrosło do ponad 10,5 mln zł. W znacznej mierze przyczyniła się do tego grupa najemców tzw. bezumownych z nieściągalnym zadłużeniem i z niewykonanymi wyrokami eksmisji. W zeszłym roku wykonano 3 eksmisje. Do sądu zaś skierowano 197 spraw o zapłatę należności na ponad 3,2 mln zł. Wnioski 70 najemców rozpatrzono pozytywnie i udzielono im obniżek czynszu. Jeśli chodzi o wykonanie ubiegłorocznego budżetu, to dyrektor ZGN poinformował, że planowane dochody zrealizowano w 95,6 proc. na kwotę ponad 8,1 mln zł, a wydatki w 96,8 proc. na kwotę TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje * Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności nowe korzystne warunki Pracownia Artystyczna Cezary Kania ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie Radna Małgorzata Rojek wnioskowała o nieuszczuplanie skromnego budżetu dzielnicy o środki na modernizację Teatru Ochoty, co także spotkało się z przychylnym przyjęciem. W efekcie na czerwcowej sesji rada Ochoty pozytywnie zaopiniowała proponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym budżecie dzielnicy oraz w jej wieloletniej prognozie finansowej na lata wraz z dwoma załącznikami. Pierwszy dotyczył zastąpienia budowy studni oligoceńskiej zadaniem pn. Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów. Drugi zaś wniosku o zwiększenie środków finansowych o kwotę zł na budowę sali teatralnej w Teatrze Ochoty. Wniosek uzasadniono tym, że środki finansowe w wieloletniej prognozie finansowej dla Ochoty są niewielkie i nie zaspokajają jej pilnych potrzeb inwestycyjnych, szczególnie w oświacie. Dlatego też zdaniem rady zmniejszenie ich w celu finansowania placówki miejskiej niekorzystnie odbije się na planowanych inwestycjach dzielnicowych. W przyjętej uchwale zaakceptowano też inne zmiany inwestycyjne. I tak: z powodu konieczności dostosowania wysokości wydatków majątkowych do obowiązujących limitów w poszczególnych latach oraz potrzeby oddzielenia fazy projektowania od fazy realizacji prac budowlanych zostały przesunięte dwa zadania z lat Budowę ulicy Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem przesunięto na lata , a budowę al. Bohaterów Września na odcinku od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową na lata 2017 i Za to zgodnie z wcześniejszym planem mają być zrealizowane dwie inne inwestycje: budowa oświetlenia ul. Jankowskiej na odcinku ul. Gorlickiej do Drygały w 2014 roku, a budowa ul. Maszynowej w latach (PON) We Włochach Pomieszanie z poplątaniem Pomieszanie z poplątaniem tak skomentowano gorącą, ponad 5-godzinną sesję rady Włoch z licznym udziałem kupców z pobliskiego bazaru przy ul. Bakalarskiej. Przyszli mocno zaniepokojeni, bo pod obrady powróciła sprawa likwidacji ich targowiska (o obradach na temat likwidacji bazaru przy ul. Bakalarskiej piszemy na str. 8). 11,7 mln zł. W 99,88 proc. zł wykonano plan remontów bieżących na kwotę 1,8 mln zł. Wyremontowano też 32 pustostany za ponad 431 tys. zł, czyli więcej niż w ubiegłym roku. Zgodnie z decyzją zarządu dzielnicy ZGN wykonał też projekt renowacji i modernizacji osiedla przy ul. 17 Stycznia, Astronautów i Zarankiewicza. Koncepcja przygotowana przez pracownię Przestrzeń trafiła do konsultacji społecznych z mieszkańcami. Namiotowa hala sportowa Na tej sesji rada Włoch podjęła dwie uchwały dotyczące zmian w tegorocznym załączniku budżetowym dzielnicy. I tak: w związku z planowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizacją dla 30 osób programu Włochowski Klub Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wnioskowano o zwiększenie o 159,9 tys. zł planu dochodów i wydatków bieżących. Zmiany dotyczyły też m.in.: zwiększenia o zł planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych oraz wydatków majątkowych. Z rezerwy przeznaczono 19 tys. zł na reorganizację w zakresie ewidencji pojazdów i uprawnień do kierowania pojazdami na kontynuację organizacji Wydziału Obsługi Mieszkańców. Ponad 495 tys. zł z poprzetargowych oszczędności z modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia postanowiono przekazać na wcześniejsze (jeszcze w tym roku) wykonanie namiotowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej. Ponadto 300 tys. zł zaoszczędzonych na wykupie gruntu z zadania związanego z modernizacją ul. Aksamitnej przeniesiono na wydatki bieżące na wykonanie prac remontowych przejazdu pod torami WKD, stanowiącego łącznik pomiędzy ul. Instalatorów i Jutrzenki. (PON) 20/S/2013

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 5 lipca 2013 str /S/2013 AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE Remonty dróg Pod koniec czerwca rozpoczęła się budowa nowych ślimaków Trasy Łazienkowskiej na prawym i lewym brzegu Wisły. W związku z tym zamknięte są połączenia Trasy Łazienkowskiej z ul. Czerniakowską i Wałem Miedzeszyńskim. Na Pradze wyłączony z ruchu będzie wjazd z ul. Wał Miedzeszyński z północy w kierunku centrum. 28 czerwca wyłączono z ruchu dwie pierwsze estakady ślimaki prowadzące w kierunku Praga-Południe: estakadę wjazdową z Wisłostrady od strony Wilanowa oraz estakadę wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza. Zmiany w organizacji ruchu poza wyłączeniem estakad przeznaczonych do rozbiórki, obejmą czasowe zawężenie pasów ruchu (przy utrzymaniu ich dotychczasowej liczby) na Wisłostradzie i Trasie Łazienkowskiej oraz obniżenie dopuszczalnej maksymalnej prędkości na Wisłostradzie w rejonie prowadzonej inwestycji do 50 km/h. Ruch pieszych będzie cały czas utrzymany wzdłuż Wisłostrady od strony Wisły z możliwością przejścia na drugą stronę przy ulicy Łazienkowskiej oraz wejścia schodami na trasę. Zapewnione będzie także dojście od ul. Górnośląskiej do przystanku autobusowego przy Wisłostradzie pod Trasą Łazienkowską (kierunek Wilanów). Wyłączony z ruchu pieszego zostanie natomiast rejon Wisłostrady w sąsiedztwie Torwaru. W sierpniu zostaną rozebrane estakada prowadząca z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum na Wisłostradę w kierunku Żoliborza oraz estakada prowadząca z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Wilanowa. Rozbiórka przęseł znajdujących się nad Wisłostradą będzie prowadzona w godzinach nocnych i wówczas ruch na Wisłostradzie będzie poprowadzony na jednej jezdni w obydwu kierunkach. W lipcu wymieniane będą także dylatacje na Moście Łazienkowskim w kierunku Pragi. Ruch samochodów przez Wisłę będzie poprowadzony w obydwu kierunkach po jezdni w kierunku centrum, po dwa pasy ruchu. Prace na Pileckiego, Poleczki i Puławskiej W czerwcu ZMID rozpoczął przebudowę skrzyżowania ul. rtm. W. Pileckiego, Poleczki i Puławskiej. Możliwe są czasowe zwężenia istniejących pasów ruchu. Większe ograniczenia w ruchu nastąpią pod koniec lipca i w sierpniu w czasie budowy jezdni i układania nawierzchni. Od 1 lipca odbiór odpadów komunalnych odbywa się jak do tej pory: z taką samą częstotliwością z wykorzystaniem obecnie używanych pojemników sposób segregowania odpadów pozostaje bez zmian Wiadukt, tunel i rondo Remontowany będzie także wiadukt na ul. Łopuszańskiej (nad torami kolejowymi). Prace potrwają do połowy września. Zamknięty dla ruchu będzie wiadukt południowy (w kierunku al. Krakowskiej), a ruch w obydwu kierunkach zostanie poprowadzony drugim wiaduktem. Roboty będą prowadzone też w tunelu na ul. Globusowej, pod ul. Świerszcza. Zostaną wymienione płyta pomostu oraz słupy. W drugiej połowie lipca przejazd nad tunelem w ciągu ul. Świerszcza zostanie zamknięty, natomiast ruch w tunelu będzie odbywał się na jednej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku. Największy tegoroczny remont drogowy obejmie niemal 6 km ulic w Wawrze ul. Zwoleńską i Trakt Lubelski. Roboty powinny rozpocząć się w wakacje. Do 19 lipca złóż deklarację w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby, bądź wyślij listem poleconym na adres urzędu dzielnicy Do 29 lipca wnieś miesięczną opłatę na konta udostępnione na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w urzędach dzielnic gospodarstwo domowe WysOkOść Opłat za Odpady komunalne segregowane nieruchomości domy jednorodzinne WielOlOkalOWe jeden lokal gdzie wydzielono dwa lokale mieszkalne jednoosobowe 10 zł 30 zł 15 zł dwuosobowe 19 zł 45 zł 23 zł trzyosobowe 28 zł 60 zł 30 zł czteroosobowe i więcej 37 zł 60 zł 30 zł stawki za niesegregowanie wyższe o 20% stawki za niesegregowanie wyższe o ok. 20% W razie pytań lub nieprawidłowości dzwoń na bezpłatną infolinię: Przedłużenie al. KEN Na okres wakacji jest także zaplanowany najtrudniejszy etap budowy przedłużenia al. Komisji Edukacji Narodowej, od al. Wilanowskiej do ul. Domaniewskiej przebudowa skrzyżowania ulic Puławskiej i Domaniewskiej. Najpierw na ok. miesiąc zostanie zamknięta dla ruchu zachodnia jezdnia ul. Puławskiej (w kierunku Ursynowa), samochody jadące w kierunku południowym zostaną skierowane na objazd al. Niepodległości. Potem zmiana zamknięta będzie jezdnia wschodnia, a samochody na północ pojadą objazdem. W tym samym czasie Tramwaje Warszawskie będą remontować przejazdy torowe przez al. Wilanowską, al. Lotników i ul. Smyczkową. Natomiast w ciągu dwóch tygodni w sierpniu będzie wykonany remont torów wjazdowych na pętlę na rondzie Wiatraczna. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu: um.warszawa.pl Zamiast metra W związku z zamknięciem na okres wakacji dwóch stacji metra: Centrum i Świętokrzyska uruchomiono dodatkowe linie tramwajowe 74 i 75 oraz linię autobusową Z Metro Marymont Słowackiego Mickiewicza Andersa Marszałkowska Nowowiejska Filtrowa pl. Narutowicza. W dni powszednie w godzinach szczytu kursuje co 4 min. W godzinach międzyszczytowych co 5 min. W soboty i święta co 8 min. Rano i wieczorem, przez cały tydzień, tramwaje tej linii kursują co 10 min. Dodatkowo, godziny kursowania linii 75 zostały wydłużone w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę do około godziny Żerań Wschodni Odrowąża Starzyńskiego Słomińskiego Międzyparkowa Andersa Marszałkowska Nowowiejska Jana Pawła II Popiełuszki Metro Marymont. W dni powszednie w godzinach szczytu linia kursuje co 10 min, a w pozostałych godzinach oraz w soboty i święta co 15 min. Rano i wieczorem przez cały tydzień co ok. 20 min. Autobusowa linia zastępcza Z-1 jeździ na trasie: Metro Marymont Włościańska Słowackiego Mickiewicza Andersa Marszałkowska Waryńskiego Metro Politechnika. W dni powszednie w godzinach szczytu autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 5 min, a w pozostałych godzinach oraz w soboty i święta co 8 min. Rano i wieczorem przez cały tydzień linia będzie kursowała co ok. 10 min. Dodatkowo od poniedziałku do piątku, w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego trasy linii autobusowych 226, 527, 718, 738 i 805 kończących kursy na pl. Bankowym zostały wydłużone do Centrum. Pasażerowie mogą także skorzystać z linii 313, którą uruchomiono na wakacje. Autobusy tej linii kursują w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacyjnego na trasie: Dworzec Wschodni (Lubelska) Skaryszewska Targowa Kłopotowskiego Jagiellońska al. Solidarności Marszałkowska Al. Jerozolimskie Emilii Plater Dworzec Centralny (powrót: Dworzec Centralny Emilii Plater pl. Grzybowski Królewska Marszałkowska al. Solidarności Jagiellońska Marcinkowskiego Targowa Lubelska Dworzec Wschodni (Lubelska). Więcej na:

4 str. 4 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Poradnik turystyczny Urlop nie dla złodziei Przykre doświadczenia ostatnich lat nauczyły nas uważnie przyglądać się ofertom biur podróży, sprawdzać ich wiarygodność i sytuację finansową. Coraz więcej turystów decyduje się na wykupienie ubezpieczenia, żeby nie martwić się kosztami ewentualnej pomocy lekarskiej lub nieszczęśliwego wypadku za granicami Polski. Ale to nie wszystko, o czym powinniśmy pomyśleć. Wyjeżdżając, często całą rodziną, zostawiamy bez opieki swoje mienie: mieszkanie lub dom wraz z wyposażeniem, samochody, domki letniskowe. Wyobraźmy sobie, że wracamy do domu po dwutygodniowym, udanym urlopie radośni, wypoczęci, pełni wrażeń. I okazuje się, że nasze mieszkanie zostało splądrowane przez złodziei. Ich łupem padły: telewizor, komputer, biżuteria. To z pewnością co najmniej kilka tysięcy złotych. Jeśli dodamy do tego stres związany z utratą bezpieczeństwa przecież ktoś obcy wdarł się do naszego królestwa oraz konieczność załatwienia wszystkich formalności, to okaże się, że lepiej było wcale nie wyjeżdżać. W Warszawie podczas ubiegłorocznych wakacji odnotowano około 700 włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych, które coraz częściej stają się celem złodziei. Najwięcej takich zdarzeń miało miejsce na Pradze-Południe, Woli i Mokotowie oraz w Śródmieściu. Jednak z raportu Komendy Stołecznej IntegraSoft Policji wynika, że włamania do mieszkań, piwnic, aut, firm i sklepów mogą być najbardziej uciążliwe we Włochach, w Śródmieściu, na Ochocie, Woli i Żoliborzu. To tam przypada ich najwięcej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dzielnicy. Ani zewnętrzne kraty, ani usytuowanie mieszkania na wysokim piętrze czy na terenie zamkniętego chronionego osiedla nie są dla złodziei przeszkodą. Potrafią włamać się w biały dzień udając ekipę remontową, np. wymieniającą drzwi, a także w nocy, w obecności śpiących właścicieli na tzw. śpiocha. A Polacy często wcale nie utrudniają im zadania. Rzadko zabezpieczają mieszkanie lub dom, chociaż wiedzą, że powinni to zrobić. Jeszcze rzadziej podejmują działania, żeby dodatkowo ochronić swoje mienie w czasie urlopu, 122/S/2013 liczą, że domek letniskowy nie wpadnie w oko złodziejom. Nagminnie nie zamykają w dzień drzwi mieszkania, a nocą w domu jednorodzinnym nie włączają alarmu na parterze przez co kradzież odbywa się w obecności nieświadomych tego domowników. Niewielu instaluje w mieszkaniu alarm, specjalne zamki lub rolety antywłamaniowe. Najczęściej zdajemy się na czujnego sąsiada, któremu dajemy klucze i którego prosimy o doglądanie mieszkania. Rzeczywiście pomoc sąsiadów, którzy się znają, utrzymują kontakty i interesują się tym, co dzieje się w bloku lub na osiedlu, to najlepszy sposób na odstraszenie złodziei. Jednak w dużym mieście taka zżyta społeczność zdarza się coraz rzadziej. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć naszych mieszkań, domów i letnisk tak, żeby nikt nigdy się nich nie włamał. Możemy jednak pomyśleć, jak utrudnić życie złodziejom i jak ułatwić sobie przejście przez trudną sytuację utraty mienia. Pierwszy krok to zainstalowanie odpowiednich zamków i drzwi, alarmu, monitoringu w zależności od potrzeb. Kolejnym powinno być ubezpieczenie majątku. Dzięki niemu ograniczymy straty finansowe, zapewnimy sobie fachowe wsparcie w trudnych chwilach, a w efekcie wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa. Warto zaplanować taki wydatek w rodzinnym budżecie. (TR) OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANTAR W KRYNICY MORSKIEJ 38/S/ /AR/2013 Alarm do domu Zabezpiecz swój dom i mieszkanie Ocena ryzyka i projekt gratis tel Podaj dalej! I uratuj psa W styczniu tego roku pod naszą opiekę adopcyjną trafiło 30 psów z miejskiego schroniska na Paluchu, które bardzo potrzebują domu. Zorganizowaliśmy im sesję zdjęciową z profesjonalnymi fotografami, a wolontariusze opowiedzieli nam historie swoich podopiecznych. Od tamtej pory w każdym wydaniu gazety możecie Państwo zobaczyć ogłoszenie adopcyjne czworonoga z Palucha. Wielu z nich udało nam się wspólnie znaleźć dobre domy! Często były to zwierzęta, które całe lata spędziły w schroniskowych klatkach, też psy już niemłode, którym podarowano miłość i opiekę na starość. Czujemy się odpowiedzialni za szukanie domu właśnie tej grupie psów. Na ich zdjęciach w tle wszędzie jest śnieg, a tymczasem za naszymi oknami rozkwitła zieleń. Minęło pół roku! Dla nas może to chwila, ale dla psa w schronisku każdy dzień jest taki sam, pies czeka i czeka, i traci nadzieję. Dlatego prosimy Czytelników o pomoc. To ostatnie wydanie gazety przed wakacyjną przerwą. By zwiększyć szanse na lepsze życie dla tych psów, które nie miały jeszcze okazji zaprezentować się w gazecie, pomyśleliśmy o wakacyjnej akcji adopcyjnej PODAJ DALEJ GAZETĘ! Wybraliśmy jednego psa, który czeka na dom. Jeśli nie możesz go adoptować, to przekaż proszę dalej gazetę kolejnej osobie może sąsiadce, koledze z pracy, komuś z rodziny, przyjaciołom lub ulubionej pani ze sklepu. Pokaż im ten artykuł i jeśli oni nie mogą dać domu pieskowi, to niech przekażą gazetę dalej. Razem pomyślcie, kto mógłby przygarnąć psa ze schroniska. Niech ta gazeta krąży przez całe wakacje i niesie nadzieję zwierzętom w potrzebie. Będzie to też podziękowanie dla osób, które tworzą tę gazetę, za ich zaangażowanie i dobre serca. Na naszej stronie internetowej (www. nogawlape.org) można znaleźć informację o wszystkich zwierzętach, którym wspólnie szukamy domu. Jest też wydarzenie adopcyjne na Facebooku, które można udostępniać znajomym. Zapraszamy do współpracy osoby, które mogłyby ofiarować dom tymczasowy dla któregoś z bezdomnych zwierząt znajdujących się pod naszą opieką. Prosimy z całego serca, nie wyrzucaj tej gazety, podaj ją dalej i uratuj psa! Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat tel. kontaktowy: mail: Toffik Warszawa Włochy, ul. Potrzebna 19 tel.: Nabór do nowych grup: 24 miejsca dofinasowane z funduszy UE! Jest średniej wielkości kundelkiem o karmelowym umaszczeniu z białymi akcentami. Ma około 9 lat. Do schroniska trafił po urazie przedniej łapki. Nie ma czucia w jej dolnej części i przy chodzeniu ją podwija, lecz mimo to jest bardzo szybki i zwinny. 127/S/2013 serdecznie zaprasza Seniorów na turnusy wypoczynkowe. W cenie: zakwaterowanie, pełne wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne. turnusy 14 dniowe cena od zł turnusy 7 dniowe cena od 599 zł Zapisy: ul. Marszałkowska 81 lok. 25 tel.: (22) , (55) , kom: Bardzo lubi spacery, ale wychodzi na nie niestety bardzo rzadko. Poza schroniskiem jest wszystkim bardzo zainteresowany, ogląda świat z zaciekawieniem. Jest bardzo energiczny. Toffik to bardzo miły, pogodny, towarzyski i przyjaźnie nastawiony do ludzi piesek. Przy odwiedzinach wolontariuszy okazuje ogromną radość. Schroniskowy boks dzieli z suczkami, z którymi żyje w zgodzie. Ten przemiły, niezwykle kontaktowy piesek bardzo potrzebuje domu. Czeka na niego już bardzo długo od 2005 r. Za dobroć odwdzięczy się wiernością i oddaniem. Zarejestrowany został pod nr 1799/05. Poza personelem wspierają go opieką wolontariuszki: Joanna (tel ), Magda (tel ) i Agnieszka (tel ), które chętnie udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące tego wspaniałego pieska. Czy chciałbyś wziąć udział w akcjach warszawskiego ptasiego patrolu interwencyjnego? Jak co roku nasz patrol podejmuje się ratowania życia ptaków gniazdujących w budynkach. Z powodu remontów i termomodernizacji budynków z roku na rok ubywa ptasich siedlisk. Wróble, jerzyki, sikorki, gołębie, szpaki, kawki, jaskółki gnieżdżą się dosłownie pod naszymi dachami i w trakcie prac remontowych życie ich i ich dzieci jest zagrożone. Kratowane są otwory w stropodachach, zaklejane styropianem i tynkiem wszystkie szczeliny w elewacjach. W tym roku po raz drugi nasze działania wspiera finansowo Urząd m.st. Warszawy. W ramach małych grantów dostaliśmy dotację z Biura Ochrony Środowiska na projekt Na ratunek skrzydlatym sąsiadom ptasi patrol interwencyjny zaprasza do współpracy Warszawiaków. Dostajemy coraz więcej zgłoszeń w tego typu sprawach i nie dajemy rady wszystkim pomóc. Potrzebujemy wolontariuszy do obserwacji i reakcji! Pokażemy Wam, jak obserwować ptaki i znajdować w budynkach ich siedliska zdziwicie się, jak wielu mamy skrzydlatych sąsiadów. Przekonacie się na własne oczy, w jak różnych i, zdawałoby się, niedostępnych miejscach gniazdują i odbywają lęgi. Nauczymy Was, jak i gdzie interweniować, kiedy widzicie, że w remontowanym budynku zagrożone może być ich życie i gniazda. Podzielimy się z Wami wiedzą, co można i należy robić, by z nami zostały. Ratujmy razem nasze miejskie ptaki! To wielka radość i satysfakcja, kiedy w kolejnych latach przechodzisz obok rozćwierkanego budynku i wiesz, że żyją dzięki Tobie. Kontakt do ptasiego patrolu: Renata , Projekt finansuje

5 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 5 lipca 2013 Alkohol jest wszechobecny ROZMOWA Z PSYCHIATRĄ SŁAWOMIREM WOLNIAKIEM ORDYNATOREM KLINIKI PSYCHIATRII i LECZENIA UZALEŻNIEŃ W DUBIU k. BEŁCHATOWA Alkohol jest wszechobecny w naszej codziennej rzeczywistości. Spożywamy go dużo w sytuacjach okolicznościowych, ale statystyki pokazują, że spożycie alkoholu jest bardzo duże też poza okazjami i niestety piją go także bardzo młode osoby. Praktycznie w każdym środowisku znajdują się ludzie uzależnieni od alkoholu Jest coraz więcej osób chorych, które potrzebują pomocy. Są uzależnione od alkoholu, narkotyków, internetu, hazardu, seksu, zakupów. To uzależnienia, które przyniosła nam cywilizacja i choć mamy już dużą wiedzę na ten temat, to tak poważne problemy nadal są zamiatane pod dywan. Coraz częściej zgłaszają się pacjenci, u których z powodu uzależnień wystąpiła depresja, czyli poważna choroba. Najwięcej pacjentów naszych gabinetów i Kliniki ma problem z alkoholem, a w ostatnich latach obserwujemy, że wśród nich jest coraz więcej kobiet. Ludzie ci w pewnym sensie zatracili swoją tożsamość. Wszelkie dostępne dziś używki powodują zmiany procesów chemicznych w mózgu, czego konsekwencją jest całkowita zmiana myślenia i funkcjonowania w codziennym życiu. Ludzie często uważają, że gdyby ktoś chciał, to bez problemu może łatwo skończyć np. z piciem, i można wręcz powiedzieć, że bagatelizują takie problemy u siebie i innych. Wszystko tak naprawdę jest sprawą świadomości. Alkoholik, narkoman czy lekoman musi przede wszystkim sam chcieć się leczyć, żeby odnieść sukces w walce z uzależnieniem. Musi poznać przyczynę swojej choroby, zanalizować jej przebieg i ocenić skutki. Podobnie jest z najbliższym otoczeniem. Wielokrotnie słyszałem od moich pacjentów, że kiedy używali środków zmieniających świadomość, ich najbliżsi nie tylko nie pomagali, ale wręcz stawali się sędziami chorego. W rozmowie z uzależnionym oceniali go lub wręcz karcili. To nie jest właściwe, bo bliscy podobnie jak chory nie są świadomi choroby i choć działają w dobrej wierze, jeszcze bardziej pogarszają jego stan psychiczny. Dla chorego i jego bliskich najważniejsze jest poznanie choroby i zrozumienie jej mechanizmów. Wiadomo, że najczęściej uzależnienia dotyczą osób delikatnych i wrażliwych, a także mających niską samoocenę. Przede wszystkim problem dotyczy właśnie takich ludzi. Chciałbym jednak mocno podkreślić, że uzależnienie jest chorobą bardzo demokratyczną. Dotyczy ludzi z najniższych warstw społecznych i tych na najwyższych szczeblach zawodowych, artystycznych i politycznych. Z powodu uzależnień cierpią mężczyźni i kobiety. Potencjalnie każdy z nas może być chory i niestety takich osób jest coraz więcej, tylko skrzętnie to ukrywają. Uzależnienie jest chorobą zakłamania, zaprzeczeń i manipulacji. Jak wygląda leczenie uzależnień w Klinice Wolmed? Klinika Wolmed położona jest w pięknej okolicy i nie ma nic wspólnego z utartymi w naszym kraju stereotypami takich miejsc, tzn. szpitala z kratami w oknach, drzwi bez klamek i pacjentów w kaftanach. Wnętrza są przyjazne i dają poczucie relaksu. Program terapeutyczny, który obowiązuje w naszej Klinice oparty jest na sprawdzonych metodach terapeutycznych grupowych i indywidualnych. Tradycyjna medycyna, choć tak szybko się rozwija i staje się coraz nowocześniejsza, do dziś nie znalazła cudownej pigułki pomagającej wyjść z uzależnień. Najważniejsza jest współpraca chorego z dobrym terapeutą. Mamy świetny zespół, który pracuje dla nas już 10 lat. To ludzie wyróżnieni wieloma nagrodami i odznaczeniami w swojej grupie zawodowej i odnoszący sukcesy w pracy zawodowej. Podstawowy turnus trwa 28 dni. To minimalny czas pobytu w Klinice Wolmed potrzebny pacjentowi, aby jego umysł, któremu od dawna dostarczał śmiertelną chemię, zaczął ponownie wytwarzać własną. To ciężka praca i zmagania ze swoją osobowością, ale to jedyna droga do wyleczenia. Ważne jest, aby uzależniony z dala od pokus dawnego życia skoncentrował się maksymalnie na sobie. Wszystkim tym, którzy są uzależnieni, a także ich bliskim chcę uświadomić, że jest bardzo wiele powodów, dla których ludzie nie chcą się leczyć: nie teraz, nie mam czasu, zbyt daleko, za drogo itp. Ale jest jeden powód, dla którego warto: nowe życie i odzyskana tożsamość to bezcenne! tel.: gabinet w Warszawie: Centrum Medyczne Medrun tel.: str. 5 Porada laryngologa Aparat słuchowy jeden czy dwa? Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, laryn go log z 15-let nim sta żem, od powia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. Czy oso by ma ją ce uby tek słuchu w każ dym uchu po win ny no sić dwa apa ra ty słu cho we? Tak, z ca łą pew no ścią ta kie rozwią za nie jest dla nich bar dzo ko rzystne. Każ dy mój pa cjent, któ re go uda ło mi się prze ko nać do dwóch apa ra tów, po twier dzi mo je sło wa. Może Pan po dać przy kła dy z ży cia co dzien ne go? Roz pa trz my choć by dźwięk klakso nu sa mo cho do we go. Do cie ra jący do uszu sy gnał in for mu je nas o niebez pie czeń stwie. W cią gu ułam ka sekun dy mózg po rów nu je in for ma cje z obu uszu, ta kie jak na tęże nie fal dźwię ko wych oraz mo men ty, w których dźwięk do biegł do każde go ucha. Dzię ki te mu na tych miast zda je my sobie spra wę, z któ rej stro ny do cho dzi dźwięk i jak da le ko znaj du je się je go źró dło oraz je ste śmy w sta nie unik nąć nie bez pie czeń stwa. Ogrom nym kło po tem nie dosły szą cych pa cjen tów jest tak że rozu mie nie mo wy w ha łaśli wym otocze niu. Czy dwa apa ra ty po ma ga ją roz wią zać tak że i ten pro blem? Ha łas oto cze nia utrud nia rozu mie nie mo wy. Dla osób, któ re nie sły szą obo ma usza mi tak sa mo dobrze, wy od ręb nie nie po szcze gól nych gło sów jest trud ne. Mózg po trze bu je in for ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie roz róż niać dźwię ki w trud nych sy tuacjach słu cho wych, ta kich jak rozmo wa w za tło czo nej ka wiar ni lub w po miesz cze niu, do któ re go do biega ją ha ła sy prze jeż dża ją cych uli cą po jaz dów. Dwa apa ra ty słu cho we pozwa la ją wspo móc na tu ral ną zdol ność mó zgu do fil tro wa nia ha ła sów docho dzą cych z tła. Le ka rze zwra ca ją tak że uwa gę na ry zy ko utra ty zdol ności ro zumie nia mo wy w przy pad ku zu pełnej re zy gna cji z no sze nia apa ra tu słu cho we go. Czy może tak się stać, je śli no si my tyl ko je den apa rat? Zja wi sko, o któ rym pan wspo mina to tak zwa na de pry wa cja słu chu. Po le ga na stop nio wym tra ce niu przez mózg umie jęt no ści prze twa rza nia infor ma cji w wy ni ku trwa łe go bra ku po bu dza nia ucha bodź cem aku stycznym. Im wcześniej zde cy du je my się na no sze nie apa ra tu słu cho we go na do tkniętym ubyt kiem słu chu uchu, tym mniej sze ry zy ko wy stą pie nia depry wa cji słu chu oraz tym więk sza ko rzyść z no sze nia apa ra tów słu chowych. W dwóch apa ra tach słu cho wych dźwię ki są przy jem niej sze do słucha nia, nie trze ba się wy si lać, aby je usły szeć. W na tu ral ny spo sób są od bie ra ne czy sto, z od po wied nim poczu ciem gło śności i prze strzen no ści. Uzy ska nie ta kie go efek tu z jed nym apa ra tem słu cho wym nie jest możli we w przy pad ku osób do tknię tych ubyt kiem słu chu w obu uszach. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne badanie słuchu i konsultację protetyka słuchu. Osobom niepełnosprawnym proponujemy wizyty domowe. Z uwagi na duże zainteresowanie naszymi usługami, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt. od 1 LIPCA do 31 SIERPNIA 2013 R. ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU Ochota Przychodnia Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36 tel , Ursus ul. Kolorowa 19 (róg Sosnkowskiego) tel. (22) , /S/2012 Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu. Niniejszymi wykazami zostały objęte niżej wymienione lokale użytkowe, położone na terenie Dzielnicy Włochy, przeznaczone do najmu na rzecz dotychczasowych najemców: 1) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy al. Krakowskiej 255 (72,82 m 2 ); 2) Miejsce postojowe nr 23, usytuowane w budynku przy ul. Naukowej /RK/2013 BURMISTRZ DZIELNICY WŁOCHY /-/ Michał Wąsowicz 143/S/2013

6 str. 6 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, WYWÓZ UTYLIZACJA starych mebli, AGD. Montaż mebli. Tel A PRZEPROWADZKI, SPRZĄTANIE PIWNIC, mieszkań. Wywóz mebli. Tel ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne rzeczy. Tel , PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, Tel , , SPRZEDAM DOM SZEREGOWY na Woli (140 m 2 ), rok budowy Tel TANIO, SZYBKO, GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 350 zł; naprawa. Tel Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax WYDAWNICTWO POSZUKUJE: przedstawicieli handlowych do sprzedaży powierzchni reklamowej z doświadczeniem w tym zakresie i znajomością CRM Gwarantujemy: 3 motywacyjny system wynagradzania 3 miłą atmosferę w pracy 3 możliwości wszechstronnego rozwoju KONTAKT: Praca dodatkowa przy kolportażu gazet (co dwa tygodnie) dla sprawnych mężczyzn z samochodem zgłoszenia faxem pod nr lub LATO W MIEŚCIE LATO W MIEŚCIE Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel lipca (wtorek) godz (sala widowiskowa) Zabawa truskawkowa, czyli zjedz mnie później, program słowno-muzyczny z piosenkami, zabawami i konkursami (ok. 60 min). w sierpniu: Kino Ursus ul. Traktorzystów 14 7 sierpnia (środa) godz Wyspa Dinozaura 2 (84 min, b.o.) 21 sierpnia (środa) godz Szeregowiec Dolot (75 min) Plenerowe kino Pod Gwiazdami (Scena Letnia w parku Czechowickim) 10 sierpnia (sobota) godz Serpico (129 min) 24 sierpnia (sobota) godz Trzy dni Kondora (120 min) Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel lipca godz (dni powszednie) tenis stołowy. 8, 9 i 10 lipca (poniedziałek, wtorek, środa) godz Warsztaty taneczne: taniec nowoczesny z elementami jazzu, modern, callanetics, funky, disco dance. 17 lipca (środa) godz Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi, spektakl teatralny dla dzieci. 29 i 31 lipca (poniedziałek, środa) W kręgu sztuki plastycznej, warsztaty plastyczne (plener ul. Zagłoby): godz zgłoszenia indywidualne, o godz grupy zorganizowane. w sierpniu: 5, 6, 12 i 13 sierpnia (poniedziałki i wtorki) W kręgu sztuki plastycznej, warsztaty plastyczne (plener ul. Zagłoby): godz zgłoszenia indywidualne, o godz grupy zorganizowane sierpnia (poniedziałek czwartek) godz Warsztaty tenisa stołowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, prowadzone przez Macieja Nalepka, członka kadry polskiej przygotowującego się do paraolimpiady. Dom Kultury Kolorowa ul. gen. Sosnkowskiego 16 tel We wszystkie poniedziałki, środy, piątki w godz Warsztaty plastyczne (obowiązują zapisy). We wszystkie wtorki, czwartki w godz i Warsztaty ceramiczne (obowiązują zapisy). 14 lipca (niedziela) godz (sala imprez) Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. Przygody lisa i gąski Dorotki w wykonaniu Teatru Złoty Dukat. Koordynator imprez i zajęć stałych w ramach dzielnicowego programu Lato w Mieście 2013 w placówkach Ośrodka Kultury Arsus Mirosława Liszcz, tel Na wszystkie imprezy i zajęcia wstęp wolny. Na seanse filmowe i spektakle teatralne udział grup ze stałych punktów po uprzedniej rezerwacji. Następne wydanie Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch ukaże się 30 sierpnia 2013 r. Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel w lipcu i sierpniu: do 31 sierpnia (Galeria Ad-Hoc ) w dni powszednie w godz Wystawa malarstwa X Biennale Sztuki Ursusa 2013 z udziałem 50 twórców. Wstęp wolny. do 31 sierpnia (sala kameralna) w dni powszednie w godz Wystawa dokumentalna z barwną fotografią Rajd szlakiem naszej historii przygotowana przez Jana Cierlińskiego. Wstęp wolny. 5 lipca (piątek) godz (sala kameralna) Występ zespołu teatralnokabaretowego Zżyna w programie Co by było gdyby, czyli scenki z życia małżeńskiego pełne humoru i refleksji. Wstęp wolny sierpnia (Scena Letnia w parku Czechowickim, ul. Spisaka) dni Artystyczny Dom Animacji ul. Ks. J. Chroscickiego 14 zaprasza na: Lato w mieście 5 30 sierpnia 2013 r. wstęp wolny KINO WAKACYJNE 5, 12, 19, 26 sierpnia (poniedziałki) o godzinie ZAJĘCIA Z GLINY W PRACOWNI GLINY CEGIELNIA 5, 12, 19, 26 sierpnia (poniedziałki) w godzinach KINO WAKACYJNE 7, 14, 21, 28 sierpnia (środy) o godzinie ZAJECIA BĘBNIARSKIE 7, 14, 21, 28 sierpnia (środy) w godzinach KINO WAKACYJNE 9, 23, 30 sierpnia (piątki) o godzinie Artystyczny Dom Animacji będzie nieczynny od 15 do 18 sierpnia. Dzień otwarty 8 września 2013 r. Bajka dla dzieci, spotkania z instruktorami i film niespodzianka. powszednie w godz Plener Malarski Ursus 2013 dla młodzieży (od szkół gimnazjalnych) i dorosłych. Koszt uczestnictwa: 20 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres internetowy: lub telefonicznie: Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel w lipcu i sierpniu: 1 15 lipca w dni powszednie w godz Wystawa fotografii Ursus w obiektywie młodego człowieka Adama Dąbrowskiego. Wstęp wolny lipca w dni powszednie w godz Wystawa fotografii z imprez organizowanych przez DK Miś. Wstęp wolny sierpnia w dni powszednie w godz Prezentacja Teatr Studio Buffo ul. M. Konopnickiej 6 Od 3 lipca teatr nieczynny. malarstwa dziecięcego Akademii Plastycznej z DK Miś. Wstęp wolny. 24 sierpnia (sobota) godz Letnie przeboje w Wesołej Chacie zabawa taneczna w Klubie Seniora. 27 sierpnia (wtorek) godz Podążając śladami św. Siostry Faustyny wyjazd członków Klubu Seniora Wesoła Chata do Płocka i Rybna. Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka lipca (środa) godz Park Jurajski, impreza plenerowa dla uczestników Lata w Mieście oraz uczestników indywidualnych: dzieci, młodzieży i całych rodzin. W kilkunastu punktach na terenie parku Szczęśliwickiego będą prowadzone warsztaty twórcze, które przyliżą uczestnikom krainę dinozaurów. w sierpniu: 2 sierpnia (piątek) godz Seks polski one man show Rafała Rutkowskiego Do 4 września teatr nieczynny. Dom Kultury Rakowiec filia Ośrodka Kultury Ochoty ul. Wiślicka 8, tel ; zaprasza na Ochockie Lato Teatralne 2013 w każdą środę lipca o godz Program: 10 lipca Calineczka Teatr Mer 17 lipca Bajka o smoku Kubie Teatr A 24 lipca Pan Toti i czarodziejski grzebień Teatr Promyk 31 lipca Opowieści Wagantów Teatr Gry i Ludzie Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona! Bezpłatne wejściówki do odbioru w Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach w Domu Kultury Rakowiec. Rezerwacje wejściówek pod numerem tel. (22) Odbiór wejściówek grupowych najpóźniej dzień przed spektaklem.

7 1/S/2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Horoskop od 5 lipca do 30 sierpnia 2013 r. WODNIK (21 I 18 II) W lipcu będzie roznosić Cię energia. To dobrze, bo los może zmusić Cię do poważnych zmian w życiu. Lepszym okresem na takie zmiany będzie sierpień. Zamarzysz o innej przyszłości, zaczniesz planować z rozmachem, poznasz kogoś, kto wzmocni te pragnienia. Może Ci się udać, jeśli nie przeszarżujesz. RYBY (19 II 20 III) Przepełnia Cię radość, masz poczucie, że możesz wreszcie coś zrobić i rzeczywiście uda Ci się uniknąć trudnych sytuacji. Poprawi się też Twoje zdrowie, a Ty zadbasz o kondycję. Sierpień przyniesie nowe znajomości, pojawi się też nowy obiekt uczuć może to być bardzo intensywna fascynacja. BARAN (21 III 20 IV) W lipcu Twoja uwaga skoncentruje się na sprawach uczuciowych. Będziesz wrażliwszy i bardziej wylewny niż zwykle. Powinieneś za to uważać na zdrowie zagrożeniem może być zwłaszcza alkohol. W sierpniu weźmiesz się do robienia interesów i dobrze, bo masz szansę na sporą gotówkę. Los zaskoczy Cię nową przyjaźnią. BYK (21 IV 21 V) Lipiec może zamiast wypoczynku przynieść Ci sporo spraw do załatwienia i poczucie, że za dużo się dzieje. Za to możesz liczyć na pozytywne rozwiązanie trudnych spraw, i to samoistne. W sierpniu czekają Cię zmiany w sprawach zawodowych. Wzmocnij się poprzez kontakt z przyrodą i pamiętaj o diecie. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Będziesz pozytywnie nastawiony do świata i ludzi, otwarty na nowe znajomości i uczucia. To dobry czas na urlop i wypoczynek. W sierpniu także będziesz się cieszył dobrym samopoczuciem. Jeśli będziesz już po urlopie, z zapałem i energią weźmiesz się do pracy i szybko zobaczysz owoce swojego wysiłku i kreatywności. RAK (22 VI 22 VII) Lipiec obdarzy Cię energią i będzie sprzyjać pracy awansowi lub zmianie pracodawcy oraz sprawom finansowym. W sierpniu ważniejsze staną się sprawy uczuć i relacji z partnerem. Poprawi się Twoje zdrowie i samopoczucie. Jeśli będziesz po urlopie, zabierz się do realizacji odkładanych pomysłów. LEW (23 VII 23 VIII) Najwyższy czas na urlop. Potrzebujesz odpoczynku, wyluzowania i czasu, który spędzisz z bliskimi. Wszystko to poprawi Twoje relacje rodzinne, rozładuje napięcia i wzmocni więzi. W sierpniu będziesz miał szansę przezwyciężenia nękających Cię trudności. Potrzebujesz więcej ruchu. PANNA (24 VIII 22 IX) W lipcu kieruj się przede wszystkim rozsądkiem. Nieoczekiwana sytuacja może zmienić Twoje życie i przynieść Ci stabilizację zawodową i finansową. Po urlopie z większym optymizmem spojrzysz na świat i życie. I słusznie. Przed Tobą dobry czas sprawy będą toczyły się swoim torem i rozwiązywały bez Twojego udziału. WAGA (23 IX 23 X) W lipcu ostrożnie postępuj w sprawach zawodowych. Twoje pomysły są dobre, ale nie ma teraz sprzyjającej atmosfery do ich wprowadzenia. Więcej cierpliwości i dyplomacji. W sierpniu sytuacja się zmieni i będziesz mogła wziąć się do pracy i realizacji zadań. Być może pojawi się nowa propozycja zawodowa. Zdrowie będzie lepsze. SKORPION (24 X 22 XI) Lipiec wykorzystaj na załatwienie zaległości, zwłaszcza jeśli dotyczą spraw urzędowych. Sierpień przyniesie Ci nadmiar energii i nerwową konieczność intensywnych działań. Lepiej, żebyś ważne sprawy miał już z głowy. Nie zaniedbuj ruchu, który zwłaszcza nad wodą pomoże Ci zregenerować siły i wrócić do zdrowia. STRZELEC (23 XI 21 XII) Lipiec będzie dobrym czasem na odpoczynek, spotkania towarzyskie, gorące chwile we dwoje. Z poważnych spraw, możesz się zająć jedynie zbyciem nieruchomości transakcja będzie korzystna. W sierpniu będziesz mógł wprowadzić w życie nowe plany i pomysły zawodowe. Zwierzchnicy Cię poprą. Finanse się poprawią. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) W lipcu ulegniesz skłonnościom do podkreślania własnej niezależności w sprawach zawodowych i osobistych. To może prowadzić do konfliktów. W sierpniu nie będzie lżej. Będziesz nerwowy i przyjdzie Ci zmagać się z przeciwnościami losu. Wytrzymaj w spokoju i ogranicz ryzykowne decyzje. Zwróć uwagę na dietę. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Wola, Staszica 7/9, tel ÂródmieÊcie, Ho a 41, tel ÂródmieÊcie, Orla 5, tel Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , lipca War sza wa, ul. Gró jec ka 65 tel , te atr.com.pl 7 lipca (niedziela) godz Mayday 10, 11 i 12 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Czas nas uczy pogody 13 i 14 lipca (sobota, niedziela) godz Mayday 2 16 lipca (wtorek) godz Mayday 2 17, 18 i 19 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Pocztówki z Europy 20, 21, 22 i 23 lipca (sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek) godz Trzeba zabić starszą panią 24 i 25 lipca (środa, czwartek) godz Biała bluzka 26, 27 i 28 lipca (piątek, sobota, niedziela) godz Weekend z R. 29 lipca (poniedziałek) godz Kamienie w kieszeniach 30 lipca (wtorek) godz Szelmostwa Skapena 31 lipca (środa) godz Zaświaty, czyli czy pies ma duszę? Och-cafe teatr ul. Grójecka 65 5 lipca (piątek) godz Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać 6 lipca (sobota) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi Plac Konstytucji Wstęp wolny 20 i 21 lipca (sobota, niedziela) godz Czerwony Kapturek 22, 23, 24 i 25 lipca (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) godz Jangajan Hej Joe! 26 lipca (piątek) godz Czerwony Kapturek 27 i 28 lipca (sobota, niedziela) godz Czerwony Kapturek 29, 30 i 31 lipca (poniedziałek, wtorek, środa) godz Lament na placu Konstytucji Och-Teatr zaprasza także w sierpniu, m.in. na spektakle plenerowe na scenie przed teatrem, na które wstęp jest wolny. Uwaga! Repertuar może ulec zmianie. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywa się codziennie w godz w siedzibie teatru, tel , ; w związku z remontem budynku zaprasza na spektakle do Studia Teatralnego Koło na terenie Soho Factory, ul. Mińska 25 Przerwa sezonowa w teatrze rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca sierpnia NASZA 13 8 str. 7 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch Warszawa 102, skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 19 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) sos lub stan w Meksyku; 7) wyborny grzyb jadalny; 8) zapora z drutu kolczastego; 9) nur; 10) kraina historyczna w Grecji; 12) powieść Woltera; 14) można je prawić; 16) szerokie spodnie z lekkiej tkaniny noszone w Indiach; 19) żydowska modlitwa za zmarłych; 21) potocznie o nogach; 22) niepowodzenie; 23) witamina PP. Pionowo: 1) lewy dopływ Bugu; 2) Hieronimus, niderlandzki malarz i rysownik; 3) rarytas; 4) imię Mandelsztama; 5) silnie oddziałujące cząstki elementarne; 6) głęboki stan niedorozwoju umysłowego; 11) naszych dzieci przez nas; 13) lotnictwo; 15) twórca arianizmu; 17) umizgi; 18) rzeka w północnych Włoszech; 20) śmierć. MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Ochota, ul. Joteyki 9 % (22) Oddział Ursus, ul. gen. Sosnkowskiego 18 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) POLICJA % 997 Komenda, ul. Opaczewska 8 % (22) STRAŻ MIEJSKA % 986 STRAŻ POŻARNA % 998 Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 16, ul. Rynkowa 8 % (22) Zamek Królewski w Warszawie pałac Pod Blachą zaprasza na wystawę: Kawalerowie, dama i Turek Majolika z Montelupo ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian Unikatowy zespół 32 talerzy majolikowych z przedstawieniami figuralnymi w późnym stylu istoriato (XVII w.) z Montelupo jednego z najbardziej znanych ośrodków ceramicznych we Włoszech. Wystawa nie ma określonej daty zakończenia, można ją oglądać na wystawie kobierców wschodnich z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian. W niedziele wstęp bezpłatny. Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da. 6

8 fot. Ireneusz Barski str. 8 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 W Ursusie Orkiestry zagrały po raz szesnasty W czerwcu w parku Czechowickim odbył się XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, przewodniczącego rady dzielnicy Ursus dr. Henryka Linowskiego i burmistrza Ursusa Wiesława Krzemienia. To jedyna tego typu impreza plenerowa w Warszawie i największa w województwie mazowieckim. Promuje i upowszechnia muzykę orkiestralną, aktywizuje środowiska muzyczne i jednocześnie wzbudza zainteresowanie społeczności lokalnej. W przeglądzie wzięły udział: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Radzymińska Orkiestra Dęta, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mogielnica, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Ostrów Mazowiecka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Rybno, Orkiestra Miejska z Wołomina, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec, Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warszawie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Płośnica, Orkiestra Dęta OSP Mszczonów i Orkiestra Dęta z Trąbek w sumie 600 muzyków. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać znakomicie prezentujące się zespoły, nawiązujące do polskiej tradycji muzycznej oraz repertuarów innych krajów Europy. Nie zabrakło popisów pięknie ubranych tamburmajorek, które w takt muzyki prezentowały swój kunszt, wzbudzając aplauz widzów. Jury w składzie: przewodniczący Andrzej Knap i Bogdan Olędzki oceniało orkiestry pod względem brzmienia, intonacji, techniki gry oraz doboru repertuaru. Grand Prix przypadło Orkiestrze Reprezentacyjnej SGGW w Warszawie, która w nagrodę otrzymała Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęła Radzymińska Orkiestra Dęta. Drugie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec. Trzecie miejsce przypadło Orkiestrze Dętej OSP Mszczonów. Wszystkie orkiestry biorące udział w Przeglądzie zostały uhonorowane dyplomami, pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi i bonami o wartości 200 zł na naprawę instrumentów, ufundowanymi przez sponsorów. XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych obejrzało około 3000 widzów, głównie młodzieży i dorosłych z Warszawy oraz przyległych gmin. We Włochach Porządki zamiast likwidacji Renata Rokicka dyrektor artystyczny przeglądu Po blisko półrocznej ciszy na forum rady Włoch powróciła sprawa likwidacji bazaru przy ul. Bakalarskiej. Poprzednie stanowisko w tej sprawie po zapewnieniach złożonych przez spółkę Nasz Rynek o chęci współpracy i naprawieniu niedociągnięć trafiło do komisji bezpieczeństwa w celu uzupełnienia materiału. Skargi mieszkańców na uciążliwość targowiska wciąż się powtarzały, więc przewodnicząca rady Bernadeta Karczewska sama powróciła do sprawy likwidacji. Spółkę potraktowano jednak ulgowo, mimo wielu zgromadzonych dokumentów potwierdzających, że nie w pełni wywiązała się ze zobowiązań, np. otrzymała upomnienie straży pożarnej, poza tym nie doprowadzono do użytkowania targowiska zgodnego z wydanymi pozwoleniami. Niewątpliwie odniosły skutek blisko dwugodzinne wystąpienia w obronie targowiska głos zabrali radni, kupcy i mecenas reprezentujący spółkę Nasz Rynek, który zapewniał, że wszystko jest w porządku. Wykonano ogrodzenie, powstały dodatkowe miejsca postojowe, założono monitoring i dzięki kamerom na bazarze jest bezpieczniej. W innych kwestiach, m.in. przeciwpożarowych, budowlanych też się podobno wywiązano za pomocą zamiennych projektów. Przypomniano, że bazar daje zatrudnienie licznym kupcom i utrzymanie całym rodzinom. Sami kupcy przybyli na sesję z całymi rodzinami, razem z dziećmi. Skarżyli się, że muszą bronić swoich miejsc pracy przed nagonką na bazar. Twierdzili, że ciężko harują, żeby zarobić na życie, dorobić do emerytury i nie iść do OPS. Wielu kupców przeniosło się tu ze stadionowego jarmarku Europa, w tym sporo cudzoziemców. Ci rodem z Bułgarii, Armenii, a nawet z Kamerunu, nieźle mówiący po polsku, przyznali, że w ciągu wielu lat pobytu zadomowili się w stolicy, tu mają rodziny i pracę. W Polsce są legalnie i płacą podatki jak Polacy. W tak licznym gronie kupców na nielegalny handel uliczny odważyły się narzekać jedynie nieliczne panie, mieszkające w sąsiedztwie. Nie bacząc na ich skargi, radni wzięli stronę kupców. Twierdzili, że nie mają nic przeciwko nim, a nawet doceniają ich pracę. Jesteśmy w UE mówili więc nie należy mieć uprzedzeń rasowych, a cudzoziemców trzeba szanować, aby i naszych rodaków pracujących za granicą traktowano należycie. Przy okazji radni przypomnieli, że likwidacja bazaru nie leży w ich gestii. Za dobrą monetę przyjęto wyjaśnienia, że targowisko się porządkuje, a całe zło związane z nielegalnym handlem, napastowaniem przechodniów go nie dotyczy. Chodniki nie należą już do targowiska, więc powinny być patrolowane przez służby miejskie. A te są nieudolne. Przypomniano, że tą sprawą zgodnie z obietnicą złożoną na włochowskiej debacie o bezpieczeństwie zajął się wojewoda mazowiecki i niedawno odbyło się wspólne spotkanie z udziałem m.in. wiceprezydenta M. Olszewskiego oraz przedstawicieli stosownych organów, więc jest nadzieja, że na Bakalarską zawita wreszcie porządek. Władze dzielnicy poinformowały, że włochowski zespół infrastruktury planuje zlecić wykonanie projektów organizacji ruchu. Polegać mają np. na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się na ul. Podborskiej, Zbąszyńskiej, Głuszyckiej i Borsuczej oraz wydzieleniu miejsc postojowych dla służb miejskich i policji oraz osób niepełnosprawnych na ul. Bakalarskiej i poprawieniu istniejącego oznakowania ulic. Radni zapewniali, że nie są przeciwnikami targowisk, tak popularnych wśród wielu mieszkańców ze względu na niższe ceny. Przypominali, że przy dużym bezrobociu należy popierać każdy rodzaj pracy pozwalający ludziom utrzymać rodzinę. Podkreślali, że nie można traktować tak samo rzetelnych kupców i nielegalnych handlarzy. Dlatego należy zwalczać patologię, ale nie zamykać bazaru. W nadziei, że zgodnie z zapewnieniami spółki Nasz Rynek, która prowadzi targowisko, uda się je ucywilizować, aby nie było uciążliwe dla sąsiadów, rada większością 9 głosów (przy 3 za i 3 wstrzymujących się) odrzuciła stanowisko w sprawie likwidacji bazaru na Bakalarskiej. (PON) II LETNI GOŚCINIEC ARTYSTYCZNY WE WŁOCHACH park Kombatantów (ul. ks. J. Chrościckiego przy Bibliotece Publicznej) każda niedziela lipca i sierpnia 2013 r. w godz Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi (gry i zabawy ruchowe, działania plastyczne, teatralne, cyrkowe). W razie deszczu koncerty zostaną przeniesione do Artystycznego Domu Animacji ADA przy ul. ks. J. Chrościckiego 14. Własne koce, krzesła oraz koszyki z przekąskami mile widziane! Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi! 7 lipca o godz Zespół Varsovia Brass Quintet zaprezentuje utwory od J.S. Bacha po D. Ellingtona. 14 lipca o godz Zespół Sarakina polsko-bułgarsko-czeska grupa muzyczna łącząca muzykę bałkańską z folkiem, jazzem i world music. 21 lipca o godz Zespół Sirtaki nawiązuje do tradycji zespołów wykonujących muzykę grecką. 28 lipca o godz Zespół Trio Vigoroso spotkanie z muzyką klasyczną na wesoło. 4 sierpnia o godz Zespół Wielbłądy czerpie inspiracje głównie z muzyki afrykańskiej, ale w swoje utwory wplatają również elementy polskiego folkloru, np. temat oberka. 11 sierpnia o godz Zespół Praskie Chłopaki przeniesie słuchaczy w czasy starej Warszawy, kiedy na ulicach przedmieścia i w kafejkach królowała muzyka taneczna i piosenki w charakterystycznej gwarze. 18 sierpnia o godz Zespół Andalusion wykonuje muzykę z kręgu Półwyspu Iberyjskiego, w którym gitara zajmuje szczególne miejsce. 25 sierpnia o godz Zespół Dromenca popularyzuje muzykę cygańską, łącząc tradycję i kulturę romską z elementami muzyki polskiej. Raz, dwa, trzy Od 21 czerwca do 8 września będzie trwała III edycja wakacyjnej gry międzymuzealnej Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty. We wspólnej zabawie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi w wieku od 5 lat. W tym roku będą śledzić losy Naszych bohaterów, czyli znanych i nieznanych mieszkańców Warszawy. Na uczestników tradycyjnie czekają łamigłówki, ciekawostki, nowe miejsca i nagrody. Przygotowano także nowe konkursy: Dla wytrwałych, Bohater obok nas i Najciekawszy blog. Więcej informacji na stronie:

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą

Tulipanada 2013 NASZA. Polacy coraz gorzej słyszą b Przerwa w modernizacji zieleniaka b Sukces Wspaniałych b Środki na oświatę b fot. Ireneusz Barski fot. Kasia Chmura-Cegiełkowska NASZA 7 czerwca 2013 Nr 11 (369) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1427-6224

Bardziej szczegółowo

Jubileusz na Bielanach

Jubileusz na Bielanach b Dwie strony medalu b Wypalenie zawodowe b Drożeją bilety b Wiecha na Łodygowej 11 b NASZA 23 listopada 2012 Nr 20 (137) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN 1896-5245 rok VIII Jubileusz na Bielanach Zamawianie

Bardziej szczegółowo

Nie dla masztu na Chomiczówce!

Nie dla masztu na Chomiczówce! Nr 1 (243) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK ŁomianekiBielan NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Nie dla masztu na

Bardziej szczegółowo

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy

BETON NIE SKRUSZAŁ? W ubiegłym roku kilkakrotnie pisaliśmy Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. A może płynie... Wybory Samorządowe 2014 Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9

Bielański 1 Września. Uroczystość religijno-patriotyczna. Szczegółowy program imprezy na str. 2 i 9 NR 8/9 (124/125) Rok XI Sierpień/Wrzesień 2009 Miesięcznik Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy gazeta bezpłatna ISSN 1507-7195 Bielański ratusz odlicza czas do przyjęcia mieszkańców Fot. M. Wasilewski

Bardziej szczegółowo

Pogrzebać prywatną działkę

Pogrzebać prywatną działkę POWIAT PIASECZYŃSKI POWIAT GRÓJECKI URSYNÓW ROK XIV NR 36 (548)10-16 PAŹDZIERNIKA 2014 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁATNA POWIAT GRODZISKI POWIAT PRUSZKOWSKI W NUMERZE Centrum Monitoringu Miejskiego już działa

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl

sąsiadka~czytaj I miejsce! - str. 5 www.sasiadka-czytaj.pl Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ sierpień 2013 ~ nr 8 (269) ~ rok XXIV ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj www.sasiadka-czytaj.pl I miejsce! - str. 5 Baranowo ~ Batorowo ~ Ceradz Kościelny ~ Chyby

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99 WESOŁA GRAMY DALEJ!

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99 WESOŁA GRAMY DALEJ! OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str.

Do szkoły czas! WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ. www.przepisnakompot.pl 46 863-21-68. W NUMERZE Pamiętajmy o śmieciach str. WSZYSTKO NA REMONT WSZYSTKO NA BUDOWĘ SOCHACZEW BROCHÓW IŁÓW NOWA SUCHA RYBNO TERESIN MŁODZIESZYN 2 zł (w tym 5% VAT) Nr 35 (1148) 3.09.2013 r. ISSN 1231-7179 Numer indeksu 328 006 Do szkoły czas! FOT.

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Plany, inwestycje, wydatki

Plany, inwestycje, wydatki l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 1 ( 4 6 7 ) 11-17 STYCZNIA 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Plany, inwestycje, wydatki

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

Cezary Pazura ląduje w Tychach

Cezary Pazura ląduje w Tychach Bohater tygodnia: Dariusz Pejas Pod jego wodzą, juniorzy z Tyskiego Klubu Golfowego odnoszą kolejne sukcesy > strona 2 b e z p Ł a t n y t y s k i t y g o d n i k M i e j s k i nr 21/288 28 maja 2013 ISSN

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

W tym roku nie otrzymamy 1%

W tym roku nie otrzymamy 1% nr 1 (109) I/II 2013 WWW. NCH. PL Spotkanie z nowym burmistrzem Serdecznie zapraszamy mieszkańców zachodniej części Zielonej Białołęki (Choszczówka, Białołęka Dworska, Płudy, Henryków, Wiśniewo) na spotkanie

Bardziej szczegółowo

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. sądu?

WA MIEDZESZYÑSKI 572 673 90 99. warszawa. sądu? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl Pe ny zakres przegl dów rejestracyjnych dentamedica ortodoncja protetyka implanty stomatologia chirurgia

Bardziej szczegółowo

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach

Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Bajkowe animacje ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/230 LIPIEC/SIERPIEŃ 2011 Miasto pozyskało blisko 1,8 mln zł na dodatkowe zajęcia w szkołach Tego lata miasto zadbało, żeby na ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania!

Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! Kąpieliska pod nadzorem rozdają mandaty zaufania! WYDAWCA ISSN 1232-0560 NAKŁAD 20 TYS. 8 lipca (środa) 2015 r. numer 27/1179 BEZPŁATNY TYGODNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY KREDYTY GOTÓWKOWE ORAZ KONSOLIDACYJNE

Bardziej szczegółowo

Tak bezpiecznie w mieście jeszcze nie było! Na tę inwestycję Częstochowa

Tak bezpiecznie w mieście jeszcze nie było! Na tę inwestycję Częstochowa W NUMERZE: Pierwsze w Częstochowie i jedno z pierwszych w regionie! Na skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Rząsawskiej powstanie tzw. rondo turbinowe. Przy spodziewanym obciążeniu ruchu rondo turbinowe zapewni

Bardziej szczegółowo

Kontrowersyjna inwestycja

Kontrowersyjna inwestycja DODATEK TV Budżet na 2015 r. przyjęty Orszak Trzech Króli str. 2 str. 8 Studniówka ZSO Kontrowersyjna inwestycja str. 9 w Siennicy str. 5 Z GMINY Oświetlenie na Kolejowej R E K L A M A Mieszkańcy ulicy

Bardziej szczegółowo

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00

Gazeta w potrzebie. 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Pomóżmy panu Zbigniewowi. 25 kwietnia 2015 10:00-17:00 nr 1 (118) I/II/III 2015 WWW. NCH. PL 149 projektów w budżecie partycypacyjnym Białołęki! Zakończyliśmy etap przyjmowania projektów do budżetu partycypacyjnego Białołęki na 2016 rok. Nasi mieszkańcy 86

Bardziej szczegółowo

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii?

Gorzowska kultura klientem czy partnerem Filharmonii? Indeks 375349 ISSN 1644 9835 WYGRAJ BILETY DO KINA str. 15 Ani dyrektor teatru, ani prowadząca szkołę muzyczną, ani nawet polecamy tygodnik bezpłatny tel.: 95 736 62 22 również dla Słubic i Kostrzyna NR

Bardziej szczegółowo

Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz. Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI

Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz. Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI Bohater tygodnia: Xiao Rundcrantz Pisarka, autorka powieści Czerwona prokurator odwiedziła nasze miasto. strona 2 BEZPŁATNY TYSKI TYGODNIK MIEJSKI nr 43/49 28 października 2008 ISSN 1898-7206 Odkorkować

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Wierchy dla ludzi, piłki i sportu

Wierchy dla ludzi, piłki i sportu Nr 32 (1232) 7 sierpnia 2015 r. Cena detaliczna 2,50 zł w tym VAT 5% Dołącz do nas na facebook.com/tygodnik.sanocki www.tygodniksanocki.eu nr indeksu 338907 ISSN 1232-6534 PKWiU 58.14.11.0 Nakład 3500

Bardziej szczegółowo

www.bemowo.waw.pl www.facebook.com/bemowowarszawa nr 9/2013 Przedsiębiorczości, czyli pierwszy krok do biznesu str. 6

www.bemowo.waw.pl www.facebook.com/bemowowarszawa nr 9/2013 Przedsiębiorczości, czyli pierwszy krok do biznesu str. 6 ISSN 1897-9777 BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK DZIELNICY BEMOWO M.ST. WARSZAWY www.bemowo.waw.pl www.facebook.com/bemowowarszawa nr 9/2013 Bemowskie Centrum Przedsiębiorczości, czyli pierwszy krok do biznesu str.

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo