Co dalej z Teatrem Ochoty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Co dalej z Teatrem Ochoty"

Transkrypt

1 b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b Następne wydanie ukaże się 30 sierpnia 2013 r. b fot. Hanna Dziachan NASZA 5 lipca 2013 Nr 13 (371) BEZPŁATNY DWUTYGODNIK ISSN Rok XVII Co dalej z Teatrem Ochoty Przechodnie z zaciekawieniem zaglądają przez ogrodzenie przy ulicy Wawelskiej, by zobaczyć rozkopany plac budowy modernizowanego Teatru Ochoty. Od stycznia tego toku nic się tam nie dzieje, a ochoccy urzędnicy nadzorują jedynie jego utrzymanie. O przyszłości Teatru Ochoty i związanych z tym zmianach budżetowych dyskutowali ostatnio radni. Więcej na str. 2. Wyjątkowy wernisaż W czerwcu w Domu Kultury Miś odbył się wernisaż wystawy fotografii Ursus w obiektywie młodego człowieka Adama Dąbrowskiego. Wernisaż o tyle wyjątkowy, że autor prezentowanych fotografii pokazał swoją dzielnicę tak, jak on ją postrzega, poruszając się na wózku inwalidzkim. W organizację wernisażu czynnie włączyła się młodzież ze szkolnego wolontariatu z Gimnazjum nr 131 Klub Ośmiu, którego opiekunką jest Beata Wilanowska. Wystawa fotografii Adama zgromadziła sporą grupę młodzieży i dorosłych. Dyrektor Ośrodka Kultury Arsus Bogusław Łopuszyński nawiązał do greckiego znaczenia słowa fotografia pisanie, rysowanie światłem podkreślając wagę utrwalenia na papierze chwili. Obecni byli także sportowcy poruszający się na wózkach inwalidzkich, trenujący w DK Miś tenis stołowy, którzy przygotowują się do paraolimpiady. Festiwal Sztuki Mimu A jednak będzie. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie rozpatrzyło wniosek o wsparcie 13. edycji Festiwalu Sztuki Mimu. Dzięki temu Scena na Woli Teatru Dramatycznego (dawniej Teatr na Woli) może zaprosić na spektakle w dniach sierpnia. Ten międzynarodowy festiwal, obecnie jeden z najważniejszych w Europie, to przegląd teatrów pantomimy z całego świata. Jego cechą charakterystyczną jest różnorodność form, treści i stylów sztuki mimu. Będzie można zobaczyć m.in. Szatnię Wrocławskiego Teatru Pantomimy, Dark Trilogy Tantehorse, Agua de Lagrimas Warszawskiego Centrum Pantomimy spektakl premierowy, Hotel Paradiso Familie Flöz, Tell me the truth... and other stories Compaqnie Mangano-Massip i Follow light Bodecker & Neander Compagnie. Zgodnie z tradycją odbędzie się również Wieczór Współczesnej Pantomimy, w którym wezmą udział m.in..: Teatr De.KRU (Ukraina), adepci Studia Pantomimy oraz uczestnicy tegorocznej 6. edycji Szkoły Współczesnej Pantomimy. Ponadto w czasie festiwalu warsztaty pantomimy, spotkania, wykłady, dyskusje, projekcje. Więcej na stronie: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Dzielnicowy Warszawa-Ochota oraz Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych Rakowiec ul. Żwirki i Wigury 26 przy ul. Rostafińskich zapraszają seniorów na Wczasy w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Nie jesteś sam II turnus lipca 2013 r. Zgłoszenia przyjmuje Zarząd Dzielnicowy PKPS Warszawa-Ochota ul. Grójecka 120 telefon: (22) Zadanie jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy Porada laryngologa Aparat słuchowy jeden czy dwa? Oko ło 500 mi lio nów lu dzi na całym świe cie cier pi w wy ni ku ubyt ku słu chu. Problem naj częściej do ty ka oso by star sze, sku tecz nie utrud nia jąc im funk cjo no wa nie w sta le pę dzą cym świe cie, prze szka dza jąc w co dzien nej ko mu ni ka cji oraz na raża jąc na bo le sne uczu cie wsty du. Ubyt ki słu chu róż nią się między so bą, jed nak zde cy do wa na ich więk szość ma cha rak ter obu usz ny. Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, la ryn go log z 15-let nim sta żem, od po wia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. Wy wiad na stro nie 5 Park Jurajski Ośrodek Kultury Ochoty zaprasza na imprezę plenerową dla uczestników punktów akcji Lato w mieście oraz dla dzieci, młodzieży i całych rodzin. W środę 10 lipca w godz w kilkunastu punktach na terenie parku Szczęśliwickiego zostaną zaaranżowane miejsca, w których będą prowadzone warsztaty twórcze dla dzieci i dorosłych. Atmosferę krainy dinozaurów będzie tworzyć m.in. miasteczko naukowe, a w nim: Naukowy tor przeszkód kto szybciej pokona trasę naukową? Trzeba się śpieszyć: kto ukończy tor przeszkód, dostanie bilecik do następnego stoiska. Zamknijmy tęczę w probówce każdy mały naukowiec samodzielnie wykona ten eksperyment i co więcej... zabierze go do domu w celu dalszych obserwacji. Ożywiamy dinozaury tu każdy będzie mógł zamienić się w paleontologa! Sprawdzimy, jak wyglądały te wielkie stworzenia. Wykorzystamy do tego odlewy ich kości. Oddech smoka to stoisko skąpane w białym dymie, pochodzącym z substancji mającej 78 stopni. Posiłek allozaura powiększymy nasze jedzenie za pomocą próżni na potrzeby wielkiej paszczy allozaura. Gry i zabawy edukacyjno-sprawnościowe wielkie bierki, ogromne karty, gra na pozornie zwykłych tubach i wiele innych. Stoisko pod napięciem ciekawe, ile woltów wytrzymałaby mocna skóra T-Rexa? My naładujemy was mocą 200 tys. wolt! I będzie to całkowicie bezpieczne, ale włosy staną wam dęba. Zielone laboratorium przy tym stoisku każdy samodzielnie wykona zielony polimer, który zabierze do domu, gdzie posłuży jako świetna zabawka! Klub Osiedlowy Surma przygotował warsztaty Karuzela z Dinusiami. Kolorowe mobile z dinozaurami będzie można wykonać z patyczków i papierowych dinozaurów wyciętych z papieru według szablonu i ozdobionych. Wśród atrakcji znajdą się również archeologiczna gra terenowoprzygodowa i warsztaty ceramiczne i plastyczne, podczas których będzie się można dowiedzieć: jak z najprostszych materiałów wyczarować bogatą roślinność Parku Jurajskiego i jak ulepić dinozaura z barwionej masy papierowej. Jeśli będzie padało, impreza zostanie przeniesiona na teren Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Rokosowskiej 10 (lodowisko). Rada i Zarząd Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy zapraszają na II LETNI GOŚCINIEC ARTYSTYCZNY WE WŁOCHACH Więcej na str /S/ /RK/ /AO/2012

2 str. 2 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Na Ochocie Pieniądze na salę teatralną Przechodnie z zaciekawieniem zaglądają przez ogrodzenie przy ulicy Wawelskiej, by zobaczyć rozkopany plac budowy modernizowanego Teatru Ochoty. Od stycznia tego toku nic się tam nie dzieje, a ochoccy urzędnicy nadzorują jedynie jego utrzymanie. Prace, rozpoczęte na początku 2012 r., stanęły, bo pierwszy wykonawca zrezygnował, a z drugiego zrezygnowała dzielnica. Naczelnik wydziału inwestycji jest jednak dobrej myśli. Biuro rozwoju miasta obiecało dodatkowe środki, aby na początku lipca ogłosić kolejny przetarg. Nowy wykonawca mógłby zacząć prace we wrześniu i zakończyć je w ciągu roku. Wtedy teatr oddano by do użytku na koniec 2014 r., po odbiorach technicznych. Na tę dużą dzielnicową inwestycję początkowo przeznaczono ponad 6,5 mln zł, okazała się jednak tańsza rzędu 5,8 mln zł. Wydano już ponad 3 mln. Ale mimo że sporo pieniędzy jeszcze zostało, to inwestorzy zabiegają o zwiększenie środków w 2014 r. o blisko 3,4 mln zł. Jest to podobno podyktowane koniecznością wykonania prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania. Chodzi np. o wykonanie podwieszonych sufitów i podłóg z warstwą akustyczną, co jest niezbędne do zachowania odpowiedniej akustyki obiektu, oraz o modernizację sali widowiskowej, która z braku środków została wyłączona z zakresu projektu budowlanego. Dlatego też wydłużenie terminu realizacji tego zadania do 2014 r. usprawiedliwiono rozszerzeniem zakresu prac inwestycyjnych. Ochoccy radni zdążyli się już przyzwyczaić do modernizacyjnych opóźnień i konieczności dokładania pieniędzy, więc i na to zwiększenie przystaliby bez słowa. Kłopot w tym, że przesunięcie środków musiałoby się odbyć kosztem innych ważnych inwestycji. Zarząd zmuszony był zaproponować znaczne zmiany w wydatkach inwestycyjnych na najbliższe lata, sięgające 8,9 mln zł. Na tę kwotę złożyły się oszczędności z trzech zadań. Zrezygnowano z budowy ciągu komunikacyjnego pomiędzy ul. Zadumaną i Drawską, co miało kosztować 2,5 mln zł. Dwie inwestycje: budowę sali gimnastycznej i modernizację boiska przy XXI LO im. Kołłątaja realizuje się według nowego projektu, tańszego o 5,2 mln zł. Z kolei budowę boiska i sali sportowej przy VII LO im. Słowackiego rozłożono na dwa etapy. Środki te zarząd chciał przeznaczyć na dofinansowanie modernizacji Teatru Ochota, a także na 6 nowych inwestycji. W 2013 roku ma to być modernizacja drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Grójecką a Majewskiego (w pobliżu odnowionego skweru Pod Skrzydłami) oraz rozpoczęcie instalowania iluminacji zabytkowego kościoła pw. św. Alojzego Orione przy ul. Lindleya (dokończenie prac w 2014 roku). W latach jest planowana modernizacja boisk przy Szkole nr 175 (przy ul. Trzech Budrysów) i przy Zespole Szkół nr 4 (przy ul. Szczęśliwickiej 46), a w latach boiska w parku Malickiego, co znacznie wzbogaci zaplecze sportowo-rekreacyjne Domu Kultury Rakowiec. Ponadto w planach na lata znalazła się modernizacja ciągu pieszo-rowerowego pomiędzy ul. Grójecką a Żwirki i Wigury (po jednej stronie ulicy Banacha) dzięki której zostałyby połączone istniejące ścieżki rowerowe, umożliwiając przejazd z Pola Mokotowskiego do parku Szczęśliwickiego. Budowę studni oligoceńskiej przesunięto za to na odległy 2017 i 2019 rok. Ponieważ nie bardzo było wiadomo, gdzie i po co miałaby powstać, na komisji oświaty radna Monika Stecka, nauczycielka w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów zaproponowała w zamian modernizację przyszkolnego boiska. Wniosek ten zyskał aprobatę rady. Przedtem jednak, zgodnie z porządkiem obrad, radni pozytywnie zaopiniowali dwa sprawozdania z działalności za 2012 rok. Pierwsze dyr. Iwony Adamiak z włochowskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (omawiane wcześniej na komisji polityki społecznej, zdrowia i rodziny) oraz Rafała Jóźwiaka, dyrektora dzielnicowego Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami, któremu przy tej okazji zadano parę pytań. On sam stwierdził, że specyfiką włochowskiego ZGN jest, że 62 proc. zarządzanych budynków mieszkalnych jest własnością prywatną, skarbu państwa, a bywa, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bo właściciel jest nieznany. Ze sprawozdania można się dowiedzieć, że na koniec 2012 roku stan zasobów wynosił 202 budynki mieszkalne (z 2166 lokalami) oraz 12 użytkowych (z 90 lokalami, z których 85 jest własnością miasta). W minionym roku właścicielom przekazano 8 budynków mieszkalnych, a 1 wyłączono z użytkowania. Za to pod koniec roku ZGN przejął w administrowanie m.in. dwa nowo wybudowane domy komunalne przy ul. Naukowej 4 i 6. Kłopot w tym, że wraz ze wzrostem liczby tych lokali przybywa również zadłużonych. W końcu ubiegłego roku na 193 lokale w nowych budynkach 44 były zadłużone na 241 tys. zł. I pomimo działań windykacyjnych zadłużenie wszystkich najemców lokali mieszkalnych w dzielnicy wzrosło do ponad 10,5 mln zł. W znacznej mierze przyczyniła się do tego grupa najemców tzw. bezumownych z nieściągalnym zadłużeniem i z niewykonanymi wyrokami eksmisji. W zeszłym roku wykonano 3 eksmisje. Do sądu zaś skierowano 197 spraw o zapłatę należności na ponad 3,2 mln zł. Wnioski 70 najemców rozpatrzono pozytywnie i udzielono im obniżek czynszu. Jeśli chodzi o wykonanie ubiegłorocznego budżetu, to dyrektor ZGN poinformował, że planowane dochody zrealizowano w 95,6 proc. na kwotę ponad 8,1 mln zł, a wydatki w 96,8 proc. na kwotę TWÓJ JUBILER Z OCHOTY Oferuje: Atrakcyjne wyroby złote po cenach producenta * Usługi jubilerskie: przerób złota, naprawy, renowacje * Pożyczki pod zastaw złota i kosztowności nowe korzystne warunki Pracownia Artystyczna Cezary Kania ul. Glogera 2 (wejście od Wawelskiej) tel Czynne: dni powszednie Radna Małgorzata Rojek wnioskowała o nieuszczuplanie skromnego budżetu dzielnicy o środki na modernizację Teatru Ochoty, co także spotkało się z przychylnym przyjęciem. W efekcie na czerwcowej sesji rada Ochoty pozytywnie zaopiniowała proponowane przez zarząd zmiany w tegorocznym budżecie dzielnicy oraz w jej wieloletniej prognozie finansowej na lata wraz z dwoma załącznikami. Pierwszy dotyczył zastąpienia budowy studni oligoceńskiej zadaniem pn. Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 26 przy ul. Urbanistów. Drugi zaś wniosku o zwiększenie środków finansowych o kwotę zł na budowę sali teatralnej w Teatrze Ochoty. Wniosek uzasadniono tym, że środki finansowe w wieloletniej prognozie finansowej dla Ochoty są niewielkie i nie zaspokajają jej pilnych potrzeb inwestycyjnych, szczególnie w oświacie. Dlatego też zdaniem rady zmniejszenie ich w celu finansowania placówki miejskiej niekorzystnie odbije się na planowanych inwestycjach dzielnicowych. W przyjętej uchwale zaakceptowano też inne zmiany inwestycyjne. I tak: z powodu konieczności dostosowania wysokości wydatków majątkowych do obowiązujących limitów w poszczególnych latach oraz potrzeby oddzielenia fazy projektowania od fazy realizacji prac budowlanych zostały przesunięte dwa zadania z lat Budowę ulicy Przy Parku z kanalizacją deszczową i oświetleniem przesunięto na lata , a budowę al. Bohaterów Września na odcinku od ul. Opaczewskiej do ul. Drawskiej wraz z budową skrzyżowania z ul. Opaczewską, oświetleniem i kanalizacją deszczową na lata 2017 i Za to zgodnie z wcześniejszym planem mają być zrealizowane dwie inne inwestycje: budowa oświetlenia ul. Jankowskiej na odcinku ul. Gorlickiej do Drygały w 2014 roku, a budowa ul. Maszynowej w latach (PON) We Włochach Pomieszanie z poplątaniem Pomieszanie z poplątaniem tak skomentowano gorącą, ponad 5-godzinną sesję rady Włoch z licznym udziałem kupców z pobliskiego bazaru przy ul. Bakalarskiej. Przyszli mocno zaniepokojeni, bo pod obrady powróciła sprawa likwidacji ich targowiska (o obradach na temat likwidacji bazaru przy ul. Bakalarskiej piszemy na str. 8). 11,7 mln zł. W 99,88 proc. zł wykonano plan remontów bieżących na kwotę 1,8 mln zł. Wyremontowano też 32 pustostany za ponad 431 tys. zł, czyli więcej niż w ubiegłym roku. Zgodnie z decyzją zarządu dzielnicy ZGN wykonał też projekt renowacji i modernizacji osiedla przy ul. 17 Stycznia, Astronautów i Zarankiewicza. Koncepcja przygotowana przez pracownię Przestrzeń trafiła do konsultacji społecznych z mieszkańcami. Namiotowa hala sportowa Na tej sesji rada Włoch podjęła dwie uchwały dotyczące zmian w tegorocznym załączniku budżetowym dzielnicy. I tak: w związku z planowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej realizacją dla 30 osób programu Włochowski Klub Integracji Społecznej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, wnioskowano o zwiększenie o 159,9 tys. zł planu dochodów i wydatków bieżących. Zmiany dotyczyły też m.in.: zwiększenia o zł planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych oraz wydatków majątkowych. Z rezerwy przeznaczono 19 tys. zł na reorganizację w zakresie ewidencji pojazdów i uprawnień do kierowania pojazdami na kontynuację organizacji Wydziału Obsługi Mieszkańców. Ponad 495 tys. zł z poprzetargowych oszczędności z modernizacji i rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 94 przy ul. Cietrzewia postanowiono przekazać na wcześniejsze (jeszcze w tym roku) wykonanie namiotowej hali sportowej przy Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej. Ponadto 300 tys. zł zaoszczędzonych na wykupie gruntu z zadania związanego z modernizacją ul. Aksamitnej przeniesiono na wydatki bieżące na wykonanie prac remontowych przejazdu pod torami WKD, stanowiącego łącznik pomiędzy ul. Instalatorów i Jutrzenki. (PON) 20/S/2013

3 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 5 lipca 2013 str /S/2013 AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE AK TUALNOŚCI WARSZAWSKIE Remonty dróg Pod koniec czerwca rozpoczęła się budowa nowych ślimaków Trasy Łazienkowskiej na prawym i lewym brzegu Wisły. W związku z tym zamknięte są połączenia Trasy Łazienkowskiej z ul. Czerniakowską i Wałem Miedzeszyńskim. Na Pradze wyłączony z ruchu będzie wjazd z ul. Wał Miedzeszyński z północy w kierunku centrum. 28 czerwca wyłączono z ruchu dwie pierwsze estakady ślimaki prowadzące w kierunku Praga-Południe: estakadę wjazdową z Wisłostrady od strony Wilanowa oraz estakadę wjazdowa z Wisłostrady od strony Żoliborza. Zmiany w organizacji ruchu poza wyłączeniem estakad przeznaczonych do rozbiórki, obejmą czasowe zawężenie pasów ruchu (przy utrzymaniu ich dotychczasowej liczby) na Wisłostradzie i Trasie Łazienkowskiej oraz obniżenie dopuszczalnej maksymalnej prędkości na Wisłostradzie w rejonie prowadzonej inwestycji do 50 km/h. Ruch pieszych będzie cały czas utrzymany wzdłuż Wisłostrady od strony Wisły z możliwością przejścia na drugą stronę przy ulicy Łazienkowskiej oraz wejścia schodami na trasę. Zapewnione będzie także dojście od ul. Górnośląskiej do przystanku autobusowego przy Wisłostradzie pod Trasą Łazienkowską (kierunek Wilanów). Wyłączony z ruchu pieszego zostanie natomiast rejon Wisłostrady w sąsiedztwie Torwaru. W sierpniu zostaną rozebrane estakada prowadząca z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum na Wisłostradę w kierunku Żoliborza oraz estakada prowadząca z Trasy Łazienkowskiej od strony centrum w kierunku Wilanowa. Rozbiórka przęseł znajdujących się nad Wisłostradą będzie prowadzona w godzinach nocnych i wówczas ruch na Wisłostradzie będzie poprowadzony na jednej jezdni w obydwu kierunkach. W lipcu wymieniane będą także dylatacje na Moście Łazienkowskim w kierunku Pragi. Ruch samochodów przez Wisłę będzie poprowadzony w obydwu kierunkach po jezdni w kierunku centrum, po dwa pasy ruchu. Prace na Pileckiego, Poleczki i Puławskiej W czerwcu ZMID rozpoczął przebudowę skrzyżowania ul. rtm. W. Pileckiego, Poleczki i Puławskiej. Możliwe są czasowe zwężenia istniejących pasów ruchu. Większe ograniczenia w ruchu nastąpią pod koniec lipca i w sierpniu w czasie budowy jezdni i układania nawierzchni. Od 1 lipca odbiór odpadów komunalnych odbywa się jak do tej pory: z taką samą częstotliwością z wykorzystaniem obecnie używanych pojemników sposób segregowania odpadów pozostaje bez zmian Wiadukt, tunel i rondo Remontowany będzie także wiadukt na ul. Łopuszańskiej (nad torami kolejowymi). Prace potrwają do połowy września. Zamknięty dla ruchu będzie wiadukt południowy (w kierunku al. Krakowskiej), a ruch w obydwu kierunkach zostanie poprowadzony drugim wiaduktem. Roboty będą prowadzone też w tunelu na ul. Globusowej, pod ul. Świerszcza. Zostaną wymienione płyta pomostu oraz słupy. W drugiej połowie lipca przejazd nad tunelem w ciągu ul. Świerszcza zostanie zamknięty, natomiast ruch w tunelu będzie odbywał się na jednej jezdni po jednym pasie w każdym kierunku. Największy tegoroczny remont drogowy obejmie niemal 6 km ulic w Wawrze ul. Zwoleńską i Trakt Lubelski. Roboty powinny rozpocząć się w wakacje. Do 19 lipca złóż deklarację w urzędzie dzielnicy, zgodnie z miejscem zamieszkania lub siedziby, bądź wyślij listem poleconym na adres urzędu dzielnicy Do 29 lipca wnieś miesięczną opłatę na konta udostępnione na stronach internetowych Urzędu m.st. Warszawy oraz w urzędach dzielnic gospodarstwo domowe WysOkOść Opłat za Odpady komunalne segregowane nieruchomości domy jednorodzinne WielOlOkalOWe jeden lokal gdzie wydzielono dwa lokale mieszkalne jednoosobowe 10 zł 30 zł 15 zł dwuosobowe 19 zł 45 zł 23 zł trzyosobowe 28 zł 60 zł 30 zł czteroosobowe i więcej 37 zł 60 zł 30 zł stawki za niesegregowanie wyższe o 20% stawki za niesegregowanie wyższe o ok. 20% W razie pytań lub nieprawidłowości dzwoń na bezpłatną infolinię: Przedłużenie al. KEN Na okres wakacji jest także zaplanowany najtrudniejszy etap budowy przedłużenia al. Komisji Edukacji Narodowej, od al. Wilanowskiej do ul. Domaniewskiej przebudowa skrzyżowania ulic Puławskiej i Domaniewskiej. Najpierw na ok. miesiąc zostanie zamknięta dla ruchu zachodnia jezdnia ul. Puławskiej (w kierunku Ursynowa), samochody jadące w kierunku południowym zostaną skierowane na objazd al. Niepodległości. Potem zmiana zamknięta będzie jezdnia wschodnia, a samochody na północ pojadą objazdem. W tym samym czasie Tramwaje Warszawskie będą remontować przejazdy torowe przez al. Wilanowską, al. Lotników i ul. Smyczkową. Natomiast w ciągu dwóch tygodni w sierpniu będzie wykonany remont torów wjazdowych na pętlę na rondzie Wiatraczna. Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu: um.warszawa.pl Zamiast metra W związku z zamknięciem na okres wakacji dwóch stacji metra: Centrum i Świętokrzyska uruchomiono dodatkowe linie tramwajowe 74 i 75 oraz linię autobusową Z Metro Marymont Słowackiego Mickiewicza Andersa Marszałkowska Nowowiejska Filtrowa pl. Narutowicza. W dni powszednie w godzinach szczytu kursuje co 4 min. W godzinach międzyszczytowych co 5 min. W soboty i święta co 8 min. Rano i wieczorem, przez cały tydzień, tramwaje tej linii kursują co 10 min. Dodatkowo, godziny kursowania linii 75 zostały wydłużone w noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę do około godziny Żerań Wschodni Odrowąża Starzyńskiego Słomińskiego Międzyparkowa Andersa Marszałkowska Nowowiejska Jana Pawła II Popiełuszki Metro Marymont. W dni powszednie w godzinach szczytu linia kursuje co 10 min, a w pozostałych godzinach oraz w soboty i święta co 15 min. Rano i wieczorem przez cały tydzień co ok. 20 min. Autobusowa linia zastępcza Z-1 jeździ na trasie: Metro Marymont Włościańska Słowackiego Mickiewicza Andersa Marszałkowska Waryńskiego Metro Politechnika. W dni powszednie w godzinach szczytu autobusy będą podjeżdżały na przystanki co 5 min, a w pozostałych godzinach oraz w soboty i święta co 8 min. Rano i wieczorem przez cały tydzień linia będzie kursowała co ok. 10 min. Dodatkowo od poniedziałku do piątku, w godzinach porannego szczytu komunikacyjnego trasy linii autobusowych 226, 527, 718, 738 i 805 kończących kursy na pl. Bankowym zostały wydłużone do Centrum. Pasażerowie mogą także skorzystać z linii 313, którą uruchomiono na wakacje. Autobusy tej linii kursują w dni powszednie w godzinach szczytu komunikacyjnego na trasie: Dworzec Wschodni (Lubelska) Skaryszewska Targowa Kłopotowskiego Jagiellońska al. Solidarności Marszałkowska Al. Jerozolimskie Emilii Plater Dworzec Centralny (powrót: Dworzec Centralny Emilii Plater pl. Grzybowski Królewska Marszałkowska al. Solidarności Jagiellońska Marcinkowskiego Targowa Lubelska Dworzec Wschodni (Lubelska). Więcej na:

4 str. 4 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Poradnik turystyczny Urlop nie dla złodziei Przykre doświadczenia ostatnich lat nauczyły nas uważnie przyglądać się ofertom biur podróży, sprawdzać ich wiarygodność i sytuację finansową. Coraz więcej turystów decyduje się na wykupienie ubezpieczenia, żeby nie martwić się kosztami ewentualnej pomocy lekarskiej lub nieszczęśliwego wypadku za granicami Polski. Ale to nie wszystko, o czym powinniśmy pomyśleć. Wyjeżdżając, często całą rodziną, zostawiamy bez opieki swoje mienie: mieszkanie lub dom wraz z wyposażeniem, samochody, domki letniskowe. Wyobraźmy sobie, że wracamy do domu po dwutygodniowym, udanym urlopie radośni, wypoczęci, pełni wrażeń. I okazuje się, że nasze mieszkanie zostało splądrowane przez złodziei. Ich łupem padły: telewizor, komputer, biżuteria. To z pewnością co najmniej kilka tysięcy złotych. Jeśli dodamy do tego stres związany z utratą bezpieczeństwa przecież ktoś obcy wdarł się do naszego królestwa oraz konieczność załatwienia wszystkich formalności, to okaże się, że lepiej było wcale nie wyjeżdżać. W Warszawie podczas ubiegłorocznych wakacji odnotowano około 700 włamań do mieszkań i domów jednorodzinnych, które coraz częściej stają się celem złodziei. Najwięcej takich zdarzeń miało miejsce na Pradze-Południe, Woli i Mokotowie oraz w Śródmieściu. Jednak z raportu Komendy Stołecznej IntegraSoft Policji wynika, że włamania do mieszkań, piwnic, aut, firm i sklepów mogą być najbardziej uciążliwe we Włochach, w Śródmieściu, na Ochocie, Woli i Żoliborzu. To tam przypada ich najwięcej w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców dzielnicy. Ani zewnętrzne kraty, ani usytuowanie mieszkania na wysokim piętrze czy na terenie zamkniętego chronionego osiedla nie są dla złodziei przeszkodą. Potrafią włamać się w biały dzień udając ekipę remontową, np. wymieniającą drzwi, a także w nocy, w obecności śpiących właścicieli na tzw. śpiocha. A Polacy często wcale nie utrudniają im zadania. Rzadko zabezpieczają mieszkanie lub dom, chociaż wiedzą, że powinni to zrobić. Jeszcze rzadziej podejmują działania, żeby dodatkowo ochronić swoje mienie w czasie urlopu, 122/S/2013 liczą, że domek letniskowy nie wpadnie w oko złodziejom. Nagminnie nie zamykają w dzień drzwi mieszkania, a nocą w domu jednorodzinnym nie włączają alarmu na parterze przez co kradzież odbywa się w obecności nieświadomych tego domowników. Niewielu instaluje w mieszkaniu alarm, specjalne zamki lub rolety antywłamaniowe. Najczęściej zdajemy się na czujnego sąsiada, któremu dajemy klucze i którego prosimy o doglądanie mieszkania. Rzeczywiście pomoc sąsiadów, którzy się znają, utrzymują kontakty i interesują się tym, co dzieje się w bloku lub na osiedlu, to najlepszy sposób na odstraszenie złodziei. Jednak w dużym mieście taka zżyta społeczność zdarza się coraz rzadziej. Nie jesteśmy w stanie zabezpieczyć naszych mieszkań, domów i letnisk tak, żeby nikt nigdy się nich nie włamał. Możemy jednak pomyśleć, jak utrudnić życie złodziejom i jak ułatwić sobie przejście przez trudną sytuację utraty mienia. Pierwszy krok to zainstalowanie odpowiednich zamków i drzwi, alarmu, monitoringu w zależności od potrzeb. Kolejnym powinno być ubezpieczenie majątku. Dzięki niemu ograniczymy straty finansowe, zapewnimy sobie fachowe wsparcie w trudnych chwilach, a w efekcie wewnętrzny spokój i poczucie bezpieczeństwa. Warto zaplanować taki wydatek w rodzinnym budżecie. (TR) OŚRODEK WYPOCZYNKOWY JANTAR W KRYNICY MORSKIEJ 38/S/ /AR/2013 Alarm do domu Zabezpiecz swój dom i mieszkanie Ocena ryzyka i projekt gratis tel Podaj dalej! I uratuj psa W styczniu tego roku pod naszą opiekę adopcyjną trafiło 30 psów z miejskiego schroniska na Paluchu, które bardzo potrzebują domu. Zorganizowaliśmy im sesję zdjęciową z profesjonalnymi fotografami, a wolontariusze opowiedzieli nam historie swoich podopiecznych. Od tamtej pory w każdym wydaniu gazety możecie Państwo zobaczyć ogłoszenie adopcyjne czworonoga z Palucha. Wielu z nich udało nam się wspólnie znaleźć dobre domy! Często były to zwierzęta, które całe lata spędziły w schroniskowych klatkach, też psy już niemłode, którym podarowano miłość i opiekę na starość. Czujemy się odpowiedzialni za szukanie domu właśnie tej grupie psów. Na ich zdjęciach w tle wszędzie jest śnieg, a tymczasem za naszymi oknami rozkwitła zieleń. Minęło pół roku! Dla nas może to chwila, ale dla psa w schronisku każdy dzień jest taki sam, pies czeka i czeka, i traci nadzieję. Dlatego prosimy Czytelników o pomoc. To ostatnie wydanie gazety przed wakacyjną przerwą. By zwiększyć szanse na lepsze życie dla tych psów, które nie miały jeszcze okazji zaprezentować się w gazecie, pomyśleliśmy o wakacyjnej akcji adopcyjnej PODAJ DALEJ GAZETĘ! Wybraliśmy jednego psa, który czeka na dom. Jeśli nie możesz go adoptować, to przekaż proszę dalej gazetę kolejnej osobie może sąsiadce, koledze z pracy, komuś z rodziny, przyjaciołom lub ulubionej pani ze sklepu. Pokaż im ten artykuł i jeśli oni nie mogą dać domu pieskowi, to niech przekażą gazetę dalej. Razem pomyślcie, kto mógłby przygarnąć psa ze schroniska. Niech ta gazeta krąży przez całe wakacje i niesie nadzieję zwierzętom w potrzebie. Będzie to też podziękowanie dla osób, które tworzą tę gazetę, za ich zaangażowanie i dobre serca. Na naszej stronie internetowej (www. nogawlape.org) można znaleźć informację o wszystkich zwierzętach, którym wspólnie szukamy domu. Jest też wydarzenie adopcyjne na Facebooku, które można udostępniać znajomym. Zapraszamy do współpracy osoby, które mogłyby ofiarować dom tymczasowy dla któregoś z bezdomnych zwierząt znajdujących się pod naszą opieką. Prosimy z całego serca, nie wyrzucaj tej gazety, podaj ją dalej i uratuj psa! Fundacja Noga w Łapę. Razem idziemy przez świat tel. kontaktowy: mail: Toffik Warszawa Włochy, ul. Potrzebna 19 tel.: Nabór do nowych grup: 24 miejsca dofinasowane z funduszy UE! Jest średniej wielkości kundelkiem o karmelowym umaszczeniu z białymi akcentami. Ma około 9 lat. Do schroniska trafił po urazie przedniej łapki. Nie ma czucia w jej dolnej części i przy chodzeniu ją podwija, lecz mimo to jest bardzo szybki i zwinny. 127/S/2013 serdecznie zaprasza Seniorów na turnusy wypoczynkowe. W cenie: zakwaterowanie, pełne wyżywienie i zabiegi rehabilitacyjne. turnusy 14 dniowe cena od zł turnusy 7 dniowe cena od 599 zł Zapisy: ul. Marszałkowska 81 lok. 25 tel.: (22) , (55) , kom: Bardzo lubi spacery, ale wychodzi na nie niestety bardzo rzadko. Poza schroniskiem jest wszystkim bardzo zainteresowany, ogląda świat z zaciekawieniem. Jest bardzo energiczny. Toffik to bardzo miły, pogodny, towarzyski i przyjaźnie nastawiony do ludzi piesek. Przy odwiedzinach wolontariuszy okazuje ogromną radość. Schroniskowy boks dzieli z suczkami, z którymi żyje w zgodzie. Ten przemiły, niezwykle kontaktowy piesek bardzo potrzebuje domu. Czeka na niego już bardzo długo od 2005 r. Za dobroć odwdzięczy się wiernością i oddaniem. Zarejestrowany został pod nr 1799/05. Poza personelem wspierają go opieką wolontariuszki: Joanna (tel ), Magda (tel ) i Agnieszka (tel ), które chętnie udzielą odpowiedzi na pytania dotyczące tego wspaniałego pieska. Czy chciałbyś wziąć udział w akcjach warszawskiego ptasiego patrolu interwencyjnego? Jak co roku nasz patrol podejmuje się ratowania życia ptaków gniazdujących w budynkach. Z powodu remontów i termomodernizacji budynków z roku na rok ubywa ptasich siedlisk. Wróble, jerzyki, sikorki, gołębie, szpaki, kawki, jaskółki gnieżdżą się dosłownie pod naszymi dachami i w trakcie prac remontowych życie ich i ich dzieci jest zagrożone. Kratowane są otwory w stropodachach, zaklejane styropianem i tynkiem wszystkie szczeliny w elewacjach. W tym roku po raz drugi nasze działania wspiera finansowo Urząd m.st. Warszawy. W ramach małych grantów dostaliśmy dotację z Biura Ochrony Środowiska na projekt Na ratunek skrzydlatym sąsiadom ptasi patrol interwencyjny zaprasza do współpracy Warszawiaków. Dostajemy coraz więcej zgłoszeń w tego typu sprawach i nie dajemy rady wszystkim pomóc. Potrzebujemy wolontariuszy do obserwacji i reakcji! Pokażemy Wam, jak obserwować ptaki i znajdować w budynkach ich siedliska zdziwicie się, jak wielu mamy skrzydlatych sąsiadów. Przekonacie się na własne oczy, w jak różnych i, zdawałoby się, niedostępnych miejscach gniazdują i odbywają lęgi. Nauczymy Was, jak i gdzie interweniować, kiedy widzicie, że w remontowanym budynku zagrożone może być ich życie i gniazda. Podzielimy się z Wami wiedzą, co można i należy robić, by z nami zostały. Ratujmy razem nasze miejskie ptaki! To wielka radość i satysfakcja, kiedy w kolejnych latach przechodzisz obok rozćwierkanego budynku i wiesz, że żyją dzięki Tobie. Kontakt do ptasiego patrolu: Renata , Projekt finansuje

5 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 5 lipca 2013 Alkohol jest wszechobecny ROZMOWA Z PSYCHIATRĄ SŁAWOMIREM WOLNIAKIEM ORDYNATOREM KLINIKI PSYCHIATRII i LECZENIA UZALEŻNIEŃ W DUBIU k. BEŁCHATOWA Alkohol jest wszechobecny w naszej codziennej rzeczywistości. Spożywamy go dużo w sytuacjach okolicznościowych, ale statystyki pokazują, że spożycie alkoholu jest bardzo duże też poza okazjami i niestety piją go także bardzo młode osoby. Praktycznie w każdym środowisku znajdują się ludzie uzależnieni od alkoholu Jest coraz więcej osób chorych, które potrzebują pomocy. Są uzależnione od alkoholu, narkotyków, internetu, hazardu, seksu, zakupów. To uzależnienia, które przyniosła nam cywilizacja i choć mamy już dużą wiedzę na ten temat, to tak poważne problemy nadal są zamiatane pod dywan. Coraz częściej zgłaszają się pacjenci, u których z powodu uzależnień wystąpiła depresja, czyli poważna choroba. Najwięcej pacjentów naszych gabinetów i Kliniki ma problem z alkoholem, a w ostatnich latach obserwujemy, że wśród nich jest coraz więcej kobiet. Ludzie ci w pewnym sensie zatracili swoją tożsamość. Wszelkie dostępne dziś używki powodują zmiany procesów chemicznych w mózgu, czego konsekwencją jest całkowita zmiana myślenia i funkcjonowania w codziennym życiu. Ludzie często uważają, że gdyby ktoś chciał, to bez problemu może łatwo skończyć np. z piciem, i można wręcz powiedzieć, że bagatelizują takie problemy u siebie i innych. Wszystko tak naprawdę jest sprawą świadomości. Alkoholik, narkoman czy lekoman musi przede wszystkim sam chcieć się leczyć, żeby odnieść sukces w walce z uzależnieniem. Musi poznać przyczynę swojej choroby, zanalizować jej przebieg i ocenić skutki. Podobnie jest z najbliższym otoczeniem. Wielokrotnie słyszałem od moich pacjentów, że kiedy używali środków zmieniających świadomość, ich najbliżsi nie tylko nie pomagali, ale wręcz stawali się sędziami chorego. W rozmowie z uzależnionym oceniali go lub wręcz karcili. To nie jest właściwe, bo bliscy podobnie jak chory nie są świadomi choroby i choć działają w dobrej wierze, jeszcze bardziej pogarszają jego stan psychiczny. Dla chorego i jego bliskich najważniejsze jest poznanie choroby i zrozumienie jej mechanizmów. Wiadomo, że najczęściej uzależnienia dotyczą osób delikatnych i wrażliwych, a także mających niską samoocenę. Przede wszystkim problem dotyczy właśnie takich ludzi. Chciałbym jednak mocno podkreślić, że uzależnienie jest chorobą bardzo demokratyczną. Dotyczy ludzi z najniższych warstw społecznych i tych na najwyższych szczeblach zawodowych, artystycznych i politycznych. Z powodu uzależnień cierpią mężczyźni i kobiety. Potencjalnie każdy z nas może być chory i niestety takich osób jest coraz więcej, tylko skrzętnie to ukrywają. Uzależnienie jest chorobą zakłamania, zaprzeczeń i manipulacji. Jak wygląda leczenie uzależnień w Klinice Wolmed? Klinika Wolmed położona jest w pięknej okolicy i nie ma nic wspólnego z utartymi w naszym kraju stereotypami takich miejsc, tzn. szpitala z kratami w oknach, drzwi bez klamek i pacjentów w kaftanach. Wnętrza są przyjazne i dają poczucie relaksu. Program terapeutyczny, który obowiązuje w naszej Klinice oparty jest na sprawdzonych metodach terapeutycznych grupowych i indywidualnych. Tradycyjna medycyna, choć tak szybko się rozwija i staje się coraz nowocześniejsza, do dziś nie znalazła cudownej pigułki pomagającej wyjść z uzależnień. Najważniejsza jest współpraca chorego z dobrym terapeutą. Mamy świetny zespół, który pracuje dla nas już 10 lat. To ludzie wyróżnieni wieloma nagrodami i odznaczeniami w swojej grupie zawodowej i odnoszący sukcesy w pracy zawodowej. Podstawowy turnus trwa 28 dni. To minimalny czas pobytu w Klinice Wolmed potrzebny pacjentowi, aby jego umysł, któremu od dawna dostarczał śmiertelną chemię, zaczął ponownie wytwarzać własną. To ciężka praca i zmagania ze swoją osobowością, ale to jedyna droga do wyleczenia. Ważne jest, aby uzależniony z dala od pokus dawnego życia skoncentrował się maksymalnie na sobie. Wszystkim tym, którzy są uzależnieni, a także ich bliskim chcę uświadomić, że jest bardzo wiele powodów, dla których ludzie nie chcą się leczyć: nie teraz, nie mam czasu, zbyt daleko, za drogo itp. Ale jest jeden powód, dla którego warto: nowe życie i odzyskana tożsamość to bezcenne! tel.: gabinet w Warszawie: Centrum Medyczne Medrun tel.: str. 5 Porada laryngologa Aparat słuchowy jeden czy dwa? Dok tor Ry szard Mi ko ła jew ski, laryn go log z 15-let nim sta żem, od powia da na na sze py ta nia do ty czą ce pro ble mu nie do słu chu. Czy oso by ma ją ce uby tek słuchu w każ dym uchu po win ny no sić dwa apa ra ty słu cho we? Tak, z ca łą pew no ścią ta kie rozwią za nie jest dla nich bar dzo ko rzystne. Każ dy mój pa cjent, któ re go uda ło mi się prze ko nać do dwóch apa ra tów, po twier dzi mo je sło wa. Może Pan po dać przy kła dy z ży cia co dzien ne go? Roz pa trz my choć by dźwięk klakso nu sa mo cho do we go. Do cie ra jący do uszu sy gnał in for mu je nas o niebez pie czeń stwie. W cią gu ułam ka sekun dy mózg po rów nu je in for ma cje z obu uszu, ta kie jak na tęże nie fal dźwię ko wych oraz mo men ty, w których dźwięk do biegł do każde go ucha. Dzię ki te mu na tych miast zda je my sobie spra wę, z któ rej stro ny do cho dzi dźwięk i jak da le ko znaj du je się je go źró dło oraz je ste śmy w sta nie unik nąć nie bez pie czeń stwa. Ogrom nym kło po tem nie dosły szą cych pa cjen tów jest tak że rozu mie nie mo wy w ha łaśli wym otocze niu. Czy dwa apa ra ty po ma ga ją roz wią zać tak że i ten pro blem? Ha łas oto cze nia utrud nia rozu mie nie mo wy. Dla osób, któ re nie sły szą obo ma usza mi tak sa mo dobrze, wy od ręb nie nie po szcze gól nych gło sów jest trud ne. Mózg po trze bu je in for ma cji z obu uszu, aby sku tecz nie roz róż niać dźwię ki w trud nych sy tuacjach słu cho wych, ta kich jak rozmo wa w za tło czo nej ka wiar ni lub w po miesz cze niu, do któ re go do biega ją ha ła sy prze jeż dża ją cych uli cą po jaz dów. Dwa apa ra ty słu cho we pozwa la ją wspo móc na tu ral ną zdol ność mó zgu do fil tro wa nia ha ła sów docho dzą cych z tła. Le ka rze zwra ca ją tak że uwa gę na ry zy ko utra ty zdol ności ro zumie nia mo wy w przy pad ku zu pełnej re zy gna cji z no sze nia apa ra tu słu cho we go. Czy może tak się stać, je śli no si my tyl ko je den apa rat? Zja wi sko, o któ rym pan wspo mina to tak zwa na de pry wa cja słu chu. Po le ga na stop nio wym tra ce niu przez mózg umie jęt no ści prze twa rza nia infor ma cji w wy ni ku trwa łe go bra ku po bu dza nia ucha bodź cem aku stycznym. Im wcześniej zde cy du je my się na no sze nie apa ra tu słu cho we go na do tkniętym ubyt kiem słu chu uchu, tym mniej sze ry zy ko wy stą pie nia depry wa cji słu chu oraz tym więk sza ko rzyść z no sze nia apa ra tów słu chowych. W dwóch apa ra tach słu cho wych dźwię ki są przy jem niej sze do słucha nia, nie trze ba się wy si lać, aby je usły szeć. W na tu ral ny spo sób są od bie ra ne czy sto, z od po wied nim poczu ciem gło śności i prze strzen no ści. Uzy ska nie ta kie go efek tu z jed nym apa ra tem słu cho wym nie jest możli we w przy pad ku osób do tknię tych ubyt kiem słu chu w obu uszach. Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne badanie słuchu i konsultację protetyka słuchu. Osobom niepełnosprawnym proponujemy wizyty domowe. Z uwagi na duże zainteresowanie naszymi usługami, prosimy o telefoniczne umawianie wizyt. od 1 LIPCA do 31 SIERPNIA 2013 R. ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU Ochota Przychodnia Specjalistyczna ul. Szczęśliwicka 36 tel , Ursus ul. Kolorowa 19 (róg Sosnkowskiego) tel. (22) , /S/2012 Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przy al. Krakowskiej 257 zostały podane do publicznej wiadomości wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do najmu. Niniejszymi wykazami zostały objęte niżej wymienione lokale użytkowe, położone na terenie Dzielnicy Włochy, przeznaczone do najmu na rzecz dotychczasowych najemców: 1) Lokal użytkowy usytuowany w budynku przy al. Krakowskiej 255 (72,82 m 2 ); 2) Miejsce postojowe nr 23, usytuowane w budynku przy ul. Naukowej /RK/2013 BURMISTRZ DZIELNICY WŁOCHY /-/ Michał Wąsowicz 143/S/2013

6 str. 6 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Ogłoszenia drobne A PRZEPROWADZKI 24h/7, WYWÓZ UTYLIZACJA starych mebli, AGD. Montaż mebli. Tel A PRZEPROWADZKI, SPRZĄTANIE PIWNIC, mieszkań. Wywóz mebli. Tel ANTYKWARIAT KUPI KSIĄŻKI i inne rzeczy. Tel , PRANIE DYWANÓW, WYKŁADZIN, TAPICERKI meblowej, samochodowej, Tel , , SPRZEDAM DOM SZEREGOWY na Woli (140 m 2 ), rok budowy Tel TANIO, SZYBKO, GWARANCJA. Protezy zębowe: proteza szkieletowa 500 zł, proteza całkowita 350 zł; naprawa. Tel Zamawianie ogłoszeń tel.: , fax WYDAWNICTWO POSZUKUJE: przedstawicieli handlowych do sprzedaży powierzchni reklamowej z doświadczeniem w tym zakresie i znajomością CRM Gwarantujemy: 3 motywacyjny system wynagradzania 3 miłą atmosferę w pracy 3 możliwości wszechstronnego rozwoju KONTAKT: Praca dodatkowa przy kolportażu gazet (co dwa tygodnie) dla sprawnych mężczyzn z samochodem zgłoszenia faxem pod nr lub LATO W MIEŚCIE LATO W MIEŚCIE Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel lipca (wtorek) godz (sala widowiskowa) Zabawa truskawkowa, czyli zjedz mnie później, program słowno-muzyczny z piosenkami, zabawami i konkursami (ok. 60 min). w sierpniu: Kino Ursus ul. Traktorzystów 14 7 sierpnia (środa) godz Wyspa Dinozaura 2 (84 min, b.o.) 21 sierpnia (środa) godz Szeregowiec Dolot (75 min) Plenerowe kino Pod Gwiazdami (Scena Letnia w parku Czechowickim) 10 sierpnia (sobota) godz Serpico (129 min) 24 sierpnia (sobota) godz Trzy dni Kondora (120 min) Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel lipca godz (dni powszednie) tenis stołowy. 8, 9 i 10 lipca (poniedziałek, wtorek, środa) godz Warsztaty taneczne: taniec nowoczesny z elementami jazzu, modern, callanetics, funky, disco dance. 17 lipca (środa) godz Bajka kosmiczna, czyli bajka nie z tej ziemi, spektakl teatralny dla dzieci. 29 i 31 lipca (poniedziałek, środa) W kręgu sztuki plastycznej, warsztaty plastyczne (plener ul. Zagłoby): godz zgłoszenia indywidualne, o godz grupy zorganizowane. w sierpniu: 5, 6, 12 i 13 sierpnia (poniedziałki i wtorki) W kręgu sztuki plastycznej, warsztaty plastyczne (plener ul. Zagłoby): godz zgłoszenia indywidualne, o godz grupy zorganizowane sierpnia (poniedziałek czwartek) godz Warsztaty tenisa stołowego dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, prowadzone przez Macieja Nalepka, członka kadry polskiej przygotowującego się do paraolimpiady. Dom Kultury Kolorowa ul. gen. Sosnkowskiego 16 tel We wszystkie poniedziałki, środy, piątki w godz Warsztaty plastyczne (obowiązują zapisy). We wszystkie wtorki, czwartki w godz i Warsztaty ceramiczne (obowiązują zapisy). 14 lipca (niedziela) godz (sala imprez) Przedstawienie teatralne dla dzieci pt. Przygody lisa i gąski Dorotki w wykonaniu Teatru Złoty Dukat. Koordynator imprez i zajęć stałych w ramach dzielnicowego programu Lato w Mieście 2013 w placówkach Ośrodka Kultury Arsus Mirosława Liszcz, tel Na wszystkie imprezy i zajęcia wstęp wolny. Na seanse filmowe i spektakle teatralne udział grup ze stałych punktów po uprzedniej rezerwacji. Następne wydanie Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch ukaże się 30 sierpnia 2013 r. Ośrodek Kultury Arsus ul. Traktorzystów 14 tel w lipcu i sierpniu: do 31 sierpnia (Galeria Ad-Hoc ) w dni powszednie w godz Wystawa malarstwa X Biennale Sztuki Ursusa 2013 z udziałem 50 twórców. Wstęp wolny. do 31 sierpnia (sala kameralna) w dni powszednie w godz Wystawa dokumentalna z barwną fotografią Rajd szlakiem naszej historii przygotowana przez Jana Cierlińskiego. Wstęp wolny. 5 lipca (piątek) godz (sala kameralna) Występ zespołu teatralnokabaretowego Zżyna w programie Co by było gdyby, czyli scenki z życia małżeńskiego pełne humoru i refleksji. Wstęp wolny sierpnia (Scena Letnia w parku Czechowickim, ul. Spisaka) dni Artystyczny Dom Animacji ul. Ks. J. Chroscickiego 14 zaprasza na: Lato w mieście 5 30 sierpnia 2013 r. wstęp wolny KINO WAKACYJNE 5, 12, 19, 26 sierpnia (poniedziałki) o godzinie ZAJĘCIA Z GLINY W PRACOWNI GLINY CEGIELNIA 5, 12, 19, 26 sierpnia (poniedziałki) w godzinach KINO WAKACYJNE 7, 14, 21, 28 sierpnia (środy) o godzinie ZAJECIA BĘBNIARSKIE 7, 14, 21, 28 sierpnia (środy) w godzinach KINO WAKACYJNE 9, 23, 30 sierpnia (piątki) o godzinie Artystyczny Dom Animacji będzie nieczynny od 15 do 18 sierpnia. Dzień otwarty 8 września 2013 r. Bajka dla dzieci, spotkania z instruktorami i film niespodzianka. powszednie w godz Plener Malarski Ursus 2013 dla młodzieży (od szkół gimnazjalnych) i dorosłych. Koszt uczestnictwa: 20 zł. Zgłoszenia należy kierować na adres internetowy: lub telefonicznie: Dom Kultury Miś ul. Zagłoby 17, tel w lipcu i sierpniu: 1 15 lipca w dni powszednie w godz Wystawa fotografii Ursus w obiektywie młodego człowieka Adama Dąbrowskiego. Wstęp wolny lipca w dni powszednie w godz Wystawa fotografii z imprez organizowanych przez DK Miś. Wstęp wolny sierpnia w dni powszednie w godz Prezentacja Teatr Studio Buffo ul. M. Konopnickiej 6 Od 3 lipca teatr nieczynny. malarstwa dziecięcego Akademii Plastycznej z DK Miś. Wstęp wolny. 24 sierpnia (sobota) godz Letnie przeboje w Wesołej Chacie zabawa taneczna w Klubie Seniora. 27 sierpnia (wtorek) godz Podążając śladami św. Siostry Faustyny wyjazd członków Klubu Seniora Wesoła Chata do Płocka i Rybna. Ośrodek Kultury Ochoty ul. Grójecka lipca (środa) godz Park Jurajski, impreza plenerowa dla uczestników Lata w Mieście oraz uczestników indywidualnych: dzieci, młodzieży i całych rodzin. W kilkunastu punktach na terenie parku Szczęśliwickiego będą prowadzone warsztaty twórcze, które przyliżą uczestnikom krainę dinozaurów. w sierpniu: 2 sierpnia (piątek) godz Seks polski one man show Rafała Rutkowskiego Do 4 września teatr nieczynny. Dom Kultury Rakowiec filia Ośrodka Kultury Ochoty ul. Wiślicka 8, tel ; zaprasza na Ochockie Lato Teatralne 2013 w każdą środę lipca o godz Program: 10 lipca Calineczka Teatr Mer 17 lipca Bajka o smoku Kubie Teatr A 24 lipca Pan Toti i czarodziejski grzebień Teatr Promyk 31 lipca Opowieści Wagantów Teatr Gry i Ludzie Wstęp wolny! Liczba miejsc ograniczona! Bezpłatne wejściówki do odbioru w Informacji od poniedziałku do piątku w godzinach w Domu Kultury Rakowiec. Rezerwacje wejściówek pod numerem tel. (22) Odbiór wejściówek grupowych najpóźniej dzień przed spektaklem.

7 1/S/2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 Horoskop od 5 lipca do 30 sierpnia 2013 r. WODNIK (21 I 18 II) W lipcu będzie roznosić Cię energia. To dobrze, bo los może zmusić Cię do poważnych zmian w życiu. Lepszym okresem na takie zmiany będzie sierpień. Zamarzysz o innej przyszłości, zaczniesz planować z rozmachem, poznasz kogoś, kto wzmocni te pragnienia. Może Ci się udać, jeśli nie przeszarżujesz. RYBY (19 II 20 III) Przepełnia Cię radość, masz poczucie, że możesz wreszcie coś zrobić i rzeczywiście uda Ci się uniknąć trudnych sytuacji. Poprawi się też Twoje zdrowie, a Ty zadbasz o kondycję. Sierpień przyniesie nowe znajomości, pojawi się też nowy obiekt uczuć może to być bardzo intensywna fascynacja. BARAN (21 III 20 IV) W lipcu Twoja uwaga skoncentruje się na sprawach uczuciowych. Będziesz wrażliwszy i bardziej wylewny niż zwykle. Powinieneś za to uważać na zdrowie zagrożeniem może być zwłaszcza alkohol. W sierpniu weźmiesz się do robienia interesów i dobrze, bo masz szansę na sporą gotówkę. Los zaskoczy Cię nową przyjaźnią. BYK (21 IV 21 V) Lipiec może zamiast wypoczynku przynieść Ci sporo spraw do załatwienia i poczucie, że za dużo się dzieje. Za to możesz liczyć na pozytywne rozwiązanie trudnych spraw, i to samoistne. W sierpniu czekają Cię zmiany w sprawach zawodowych. Wzmocnij się poprzez kontakt z przyrodą i pamiętaj o diecie. BLIŹNIĘTA (22 V 21 VI) Będziesz pozytywnie nastawiony do świata i ludzi, otwarty na nowe znajomości i uczucia. To dobry czas na urlop i wypoczynek. W sierpniu także będziesz się cieszył dobrym samopoczuciem. Jeśli będziesz już po urlopie, z zapałem i energią weźmiesz się do pracy i szybko zobaczysz owoce swojego wysiłku i kreatywności. RAK (22 VI 22 VII) Lipiec obdarzy Cię energią i będzie sprzyjać pracy awansowi lub zmianie pracodawcy oraz sprawom finansowym. W sierpniu ważniejsze staną się sprawy uczuć i relacji z partnerem. Poprawi się Twoje zdrowie i samopoczucie. Jeśli będziesz po urlopie, zabierz się do realizacji odkładanych pomysłów. LEW (23 VII 23 VIII) Najwyższy czas na urlop. Potrzebujesz odpoczynku, wyluzowania i czasu, który spędzisz z bliskimi. Wszystko to poprawi Twoje relacje rodzinne, rozładuje napięcia i wzmocni więzi. W sierpniu będziesz miał szansę przezwyciężenia nękających Cię trudności. Potrzebujesz więcej ruchu. PANNA (24 VIII 22 IX) W lipcu kieruj się przede wszystkim rozsądkiem. Nieoczekiwana sytuacja może zmienić Twoje życie i przynieść Ci stabilizację zawodową i finansową. Po urlopie z większym optymizmem spojrzysz na świat i życie. I słusznie. Przed Tobą dobry czas sprawy będą toczyły się swoim torem i rozwiązywały bez Twojego udziału. WAGA (23 IX 23 X) W lipcu ostrożnie postępuj w sprawach zawodowych. Twoje pomysły są dobre, ale nie ma teraz sprzyjającej atmosfery do ich wprowadzenia. Więcej cierpliwości i dyplomacji. W sierpniu sytuacja się zmieni i będziesz mogła wziąć się do pracy i realizacji zadań. Być może pojawi się nowa propozycja zawodowa. Zdrowie będzie lepsze. SKORPION (24 X 22 XI) Lipiec wykorzystaj na załatwienie zaległości, zwłaszcza jeśli dotyczą spraw urzędowych. Sierpień przyniesie Ci nadmiar energii i nerwową konieczność intensywnych działań. Lepiej, żebyś ważne sprawy miał już z głowy. Nie zaniedbuj ruchu, który zwłaszcza nad wodą pomoże Ci zregenerować siły i wrócić do zdrowia. STRZELEC (23 XI 21 XII) Lipiec będzie dobrym czasem na odpoczynek, spotkania towarzyskie, gorące chwile we dwoje. Z poważnych spraw, możesz się zająć jedynie zbyciem nieruchomości transakcja będzie korzystna. W sierpniu będziesz mógł wprowadzić w życie nowe plany i pomysły zawodowe. Zwierzchnicy Cię poprą. Finanse się poprawią. KOZIOROŻEC (22 XII 20 I) W lipcu ulegniesz skłonnościom do podkreślania własnej niezależności w sprawach zawodowych i osobistych. To może prowadzić do konfliktów. W sierpniu nie będzie lżej. Będziesz nerwowy i przyjdzie Ci zmagać się z przeciwnościami losu. Wytrzymaj w spokoju i ogranicz ryzykowne decyzje. Zwróć uwagę na dietę. Za atwiamy formalnoêci w domu klienta Wola, Staszica 7/9, tel ÂródmieÊcie, Ho a 41, tel ÂródmieÊcie, Orla 5, tel Mi dzynarodowy Transport Zmar ych CA ODOBOWO: po àczenia bezp atne , lipca War sza wa, ul. Gró jec ka 65 tel , te atr.com.pl 7 lipca (niedziela) godz Mayday 10, 11 i 12 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Czas nas uczy pogody 13 i 14 lipca (sobota, niedziela) godz Mayday 2 16 lipca (wtorek) godz Mayday 2 17, 18 i 19 lipca (środa, czwartek, piątek) godz Pocztówki z Europy 20, 21, 22 i 23 lipca (sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek) godz Trzeba zabić starszą panią 24 i 25 lipca (środa, czwartek) godz Biała bluzka 26, 27 i 28 lipca (piątek, sobota, niedziela) godz Weekend z R. 29 lipca (poniedziałek) godz Kamienie w kieszeniach 30 lipca (wtorek) godz Szelmostwa Skapena 31 lipca (środa) godz Zaświaty, czyli czy pies ma duszę? Och-cafe teatr ul. Grójecka 65 5 lipca (piątek) godz Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o teatrze, a boicie się zapytać 6 lipca (sobota) godz To nie jest kraj dla wielkich ludzi Plac Konstytucji Wstęp wolny 20 i 21 lipca (sobota, niedziela) godz Czerwony Kapturek 22, 23, 24 i 25 lipca (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) godz Jangajan Hej Joe! 26 lipca (piątek) godz Czerwony Kapturek 27 i 28 lipca (sobota, niedziela) godz Czerwony Kapturek 29, 30 i 31 lipca (poniedziałek, wtorek, środa) godz Lament na placu Konstytucji Och-Teatr zaprasza także w sierpniu, m.in. na spektakle plenerowe na scenie przed teatrem, na które wstęp jest wolny. Uwaga! Repertuar może ulec zmianie. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywa się codziennie w godz w siedzibie teatru, tel , ; w związku z remontem budynku zaprasza na spektakle do Studia Teatralnego Koło na terenie Soho Factory, ul. Mińska 25 Przerwa sezonowa w teatrze rozpoczęła się 1 lipca i potrwa do końca sierpnia NASZA 13 8 str. 7 BEZPŁATNY DWUTYGODNIK Ad res re dak cji (do korespondencji): Redakcja Naszej Gazety Ochoty, Ursusa i Włoch Warszawa 102, skrytka pocztowa 13 tel , faks Redaguje zespół Wy daw ca: AWI GAZETY Sp. z o.o. (adres jak wyżej) Reklamy i ogłoszenia: tel , , faks Ce ny ogło szeń: Moduł podstawowy (5x5) cm 106 zł Pierw sza stro na + 100% Ostatnia strona + 50% Ogło sze nia drob ne: 1 10 słó w 15 zł, słów 25 zł. Dla sta łych klien tów du że rabaty Po wyż sze ce ny nie za wie ra ją podat ku VAT Litery z pól ponumerowanych w prawych dolnych rogach od 1 do 19 utworzą rozwiązanie Poziomo: 1) sos lub stan w Meksyku; 7) wyborny grzyb jadalny; 8) zapora z drutu kolczastego; 9) nur; 10) kraina historyczna w Grecji; 12) powieść Woltera; 14) można je prawić; 16) szerokie spodnie z lekkiej tkaniny noszone w Indiach; 19) żydowska modlitwa za zmarłych; 21) potocznie o nogach; 22) niepowodzenie; 23) witamina PP. Pionowo: 1) lewy dopływ Bugu; 2) Hieronimus, niderlandzki malarz i rysownik; 3) rarytas; 4) imię Mandelsztama; 5) silnie oddziałujące cząstki elementarne; 6) głęboki stan niedorozwoju umysłowego; 11) naszych dzieci przez nas; 13) lotnictwo; 15) twórca arianizmu; 17) umizgi; 18) rzeka w północnych Włoszech; 20) śmierć. MINI- -informator POGOTOWIA Ratunkowe % 999 i 112 (z tel. komórkowego) Oddział Ochota, ul. Joteyki 9 % (22) Oddział Ursus, ul. gen. Sosnkowskiego 18 % (22) Gazowe % 992, (22) Ciepłownicze % 993, (22) Energetyczne % 991, (22) Wodno-kanalizacyjne % 994, (22) Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia % (22) POLICJA % 997 Komenda, ul. Opaczewska 8 % (22) STRAŻ MIEJSKA % 986 STRAŻ POŻARNA % 998 Jednostka Ratunkowo-Gaśnicza nr 16, ul. Rynkowa 8 % (22) Zamek Królewski w Warszawie pałac Pod Blachą zaprasza na wystawę: Kawalerowie, dama i Turek Majolika z Montelupo ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian Unikatowy zespół 32 talerzy majolikowych z przedstawieniami figuralnymi w późnym stylu istoriato (XVII w.) z Montelupo jednego z najbardziej znanych ośrodków ceramicznych we Włoszech. Wystawa nie ma określonej daty zakończenia, można ją oglądać na wystawie kobierców wschodnich z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian. W niedziele wstęp bezpłatny. Ogło sze nia płat ne z góry. Za treść ogło szeń, re klam i artykułów sponsorowanych re dak cja nie od po wia da. 6

8 fot. Ireneusz Barski str. 8 5 lipca 2013 Nasza GAZETA Ochoty Ursusa i Włoch Nr 13 W Ursusie Orkiestry zagrały po raz szesnasty W czerwcu w parku Czechowickim odbył się XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych pod patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, przewodniczącego rady dzielnicy Ursus dr. Henryka Linowskiego i burmistrza Ursusa Wiesława Krzemienia. To jedyna tego typu impreza plenerowa w Warszawie i największa w województwie mazowieckim. Promuje i upowszechnia muzykę orkiestralną, aktywizuje środowiska muzyczne i jednocześnie wzbudza zainteresowanie społeczności lokalnej. W przeglądzie wzięły udział: Orkiestra Dęta Ziemi Mazowieckiej, Radzymińska Orkiestra Dęta, Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta Mogielnica, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Ostrów Mazowiecka, Młodzieżowa Orkiestra Dęta Rybno, Orkiestra Miejska z Wołomina, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec, Orkiestra Reprezentacyjna SGGW w Warszawie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Płośnica, Orkiestra Dęta OSP Mszczonów i Orkiestra Dęta z Trąbek w sumie 600 muzyków. Licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać znakomicie prezentujące się zespoły, nawiązujące do polskiej tradycji muzycznej oraz repertuarów innych krajów Europy. Nie zabrakło popisów pięknie ubranych tamburmajorek, które w takt muzyki prezentowały swój kunszt, wzbudzając aplauz widzów. Jury w składzie: przewodniczący Andrzej Knap i Bogdan Olędzki oceniało orkiestry pod względem brzmienia, intonacji, techniki gry oraz doboru repertuaru. Grand Prix przypadło Orkiestrze Reprezentacyjnej SGGW w Warszawie, która w nagrodę otrzymała Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pierwsze miejsce zajęła Radzymińska Orkiestra Dęta. Drugie Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Joniec. Trzecie miejsce przypadło Orkiestrze Dętej OSP Mszczonów. Wszystkie orkiestry biorące udział w Przeglądzie zostały uhonorowane dyplomami, pamiątkowymi pucharami oraz nagrodami rzeczowymi i bonami o wartości 200 zł na naprawę instrumentów, ufundowanymi przez sponsorów. XVII Mazowiecki Przegląd Orkiestr Dętych obejrzało około 3000 widzów, głównie młodzieży i dorosłych z Warszawy oraz przyległych gmin. We Włochach Porządki zamiast likwidacji Renata Rokicka dyrektor artystyczny przeglądu Po blisko półrocznej ciszy na forum rady Włoch powróciła sprawa likwidacji bazaru przy ul. Bakalarskiej. Poprzednie stanowisko w tej sprawie po zapewnieniach złożonych przez spółkę Nasz Rynek o chęci współpracy i naprawieniu niedociągnięć trafiło do komisji bezpieczeństwa w celu uzupełnienia materiału. Skargi mieszkańców na uciążliwość targowiska wciąż się powtarzały, więc przewodnicząca rady Bernadeta Karczewska sama powróciła do sprawy likwidacji. Spółkę potraktowano jednak ulgowo, mimo wielu zgromadzonych dokumentów potwierdzających, że nie w pełni wywiązała się ze zobowiązań, np. otrzymała upomnienie straży pożarnej, poza tym nie doprowadzono do użytkowania targowiska zgodnego z wydanymi pozwoleniami. Niewątpliwie odniosły skutek blisko dwugodzinne wystąpienia w obronie targowiska głos zabrali radni, kupcy i mecenas reprezentujący spółkę Nasz Rynek, który zapewniał, że wszystko jest w porządku. Wykonano ogrodzenie, powstały dodatkowe miejsca postojowe, założono monitoring i dzięki kamerom na bazarze jest bezpieczniej. W innych kwestiach, m.in. przeciwpożarowych, budowlanych też się podobno wywiązano za pomocą zamiennych projektów. Przypomniano, że bazar daje zatrudnienie licznym kupcom i utrzymanie całym rodzinom. Sami kupcy przybyli na sesję z całymi rodzinami, razem z dziećmi. Skarżyli się, że muszą bronić swoich miejsc pracy przed nagonką na bazar. Twierdzili, że ciężko harują, żeby zarobić na życie, dorobić do emerytury i nie iść do OPS. Wielu kupców przeniosło się tu ze stadionowego jarmarku Europa, w tym sporo cudzoziemców. Ci rodem z Bułgarii, Armenii, a nawet z Kamerunu, nieźle mówiący po polsku, przyznali, że w ciągu wielu lat pobytu zadomowili się w stolicy, tu mają rodziny i pracę. W Polsce są legalnie i płacą podatki jak Polacy. W tak licznym gronie kupców na nielegalny handel uliczny odważyły się narzekać jedynie nieliczne panie, mieszkające w sąsiedztwie. Nie bacząc na ich skargi, radni wzięli stronę kupców. Twierdzili, że nie mają nic przeciwko nim, a nawet doceniają ich pracę. Jesteśmy w UE mówili więc nie należy mieć uprzedzeń rasowych, a cudzoziemców trzeba szanować, aby i naszych rodaków pracujących za granicą traktowano należycie. Przy okazji radni przypomnieli, że likwidacja bazaru nie leży w ich gestii. Za dobrą monetę przyjęto wyjaśnienia, że targowisko się porządkuje, a całe zło związane z nielegalnym handlem, napastowaniem przechodniów go nie dotyczy. Chodniki nie należą już do targowiska, więc powinny być patrolowane przez służby miejskie. A te są nieudolne. Przypomniano, że tą sprawą zgodnie z obietnicą złożoną na włochowskiej debacie o bezpieczeństwie zajął się wojewoda mazowiecki i niedawno odbyło się wspólne spotkanie z udziałem m.in. wiceprezydenta M. Olszewskiego oraz przedstawicieli stosownych organów, więc jest nadzieja, że na Bakalarską zawita wreszcie porządek. Władze dzielnicy poinformowały, że włochowski zespół infrastruktury planuje zlecić wykonanie projektów organizacji ruchu. Polegać mają np. na wprowadzeniu zakazu zatrzymywania się na ul. Podborskiej, Zbąszyńskiej, Głuszyckiej i Borsuczej oraz wydzieleniu miejsc postojowych dla służb miejskich i policji oraz osób niepełnosprawnych na ul. Bakalarskiej i poprawieniu istniejącego oznakowania ulic. Radni zapewniali, że nie są przeciwnikami targowisk, tak popularnych wśród wielu mieszkańców ze względu na niższe ceny. Przypominali, że przy dużym bezrobociu należy popierać każdy rodzaj pracy pozwalający ludziom utrzymać rodzinę. Podkreślali, że nie można traktować tak samo rzetelnych kupców i nielegalnych handlarzy. Dlatego należy zwalczać patologię, ale nie zamykać bazaru. W nadziei, że zgodnie z zapewnieniami spółki Nasz Rynek, która prowadzi targowisko, uda się je ucywilizować, aby nie było uciążliwe dla sąsiadów, rada większością 9 głosów (przy 3 za i 3 wstrzymujących się) odrzuciła stanowisko w sprawie likwidacji bazaru na Bakalarskiej. (PON) II LETNI GOŚCINIEC ARTYSTYCZNY WE WŁOCHACH park Kombatantów (ul. ks. J. Chrościckiego przy Bibliotece Publicznej) każda niedziela lipca i sierpnia 2013 r. w godz Organizatorzy zapewniają opiekę nad dziećmi (gry i zabawy ruchowe, działania plastyczne, teatralne, cyrkowe). W razie deszczu koncerty zostaną przeniesione do Artystycznego Domu Animacji ADA przy ul. ks. J. Chrościckiego 14. Własne koce, krzesła oraz koszyki z przekąskami mile widziane! Przyjdź z rodziną i przyjaciółmi! 7 lipca o godz Zespół Varsovia Brass Quintet zaprezentuje utwory od J.S. Bacha po D. Ellingtona. 14 lipca o godz Zespół Sarakina polsko-bułgarsko-czeska grupa muzyczna łącząca muzykę bałkańską z folkiem, jazzem i world music. 21 lipca o godz Zespół Sirtaki nawiązuje do tradycji zespołów wykonujących muzykę grecką. 28 lipca o godz Zespół Trio Vigoroso spotkanie z muzyką klasyczną na wesoło. 4 sierpnia o godz Zespół Wielbłądy czerpie inspiracje głównie z muzyki afrykańskiej, ale w swoje utwory wplatają również elementy polskiego folkloru, np. temat oberka. 11 sierpnia o godz Zespół Praskie Chłopaki przeniesie słuchaczy w czasy starej Warszawy, kiedy na ulicach przedmieścia i w kafejkach królowała muzyka taneczna i piosenki w charakterystycznej gwarze. 18 sierpnia o godz Zespół Andalusion wykonuje muzykę z kręgu Półwyspu Iberyjskiego, w którym gitara zajmuje szczególne miejsce. 25 sierpnia o godz Zespół Dromenca popularyzuje muzykę cygańską, łącząc tradycję i kulturę romską z elementami muzyki polskiej. Raz, dwa, trzy Od 21 czerwca do 8 września będzie trwała III edycja wakacyjnej gry międzymuzealnej Raz, dwa, trzy, warszawiakiem jesteś Ty. We wspólnej zabawie mogą wziąć udział rodziny z dziećmi w wieku od 5 lat. W tym roku będą śledzić losy Naszych bohaterów, czyli znanych i nieznanych mieszkańców Warszawy. Na uczestników tradycyjnie czekają łamigłówki, ciekawostki, nowe miejsca i nagrody. Przygotowano także nowe konkursy: Dla wytrwałych, Bohater obok nas i Najciekawszy blog. Więcej informacji na stronie:

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

"Zima w Mieście 16 27 lutego 2009

Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 "Zima w Mieście 16 27 lutego 2009 Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza Burmistrz Miasta Nowego Targu zaprasza: Miejski Ośrodek Kultury, Al. Tysiąclecia 37 dodatkowe informacje: tel. 018 266 21 32 16/02

Bardziej szczegółowo

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu

Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu Warszawa, 24 czerwca 2016 r. Szczyt NATO w Warszawie zakazy ruchu W dniach 8 i 9 lipca w Warszawie odbędzie się szczyt Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. Od 7 lipca wprowadzone będą zamknięcia

Bardziej szczegółowo

Długi weekend tramwajarzy

Długi weekend tramwajarzy Długi weekend tramwajarzy Najbliższe wolne dni pracowicie spędzą pracownicy Tramwajów Warszawskich. W piątek w nocy (26/27 kwietnia) rozpoczną swój sezon remontowy. W długi majowy weekend wyremontują odcinki

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia)

2. Niedziela 26.06. grupy 13.00 14.00 - omówienie rankingu i zadań 14.00 - obiad 15.00 17.00 - zajęcia sportowe (basen, piłka, ping-pong, siłownia) Program obozu organizowanego przez XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Informatyczne Warsztaty międzyszkolne Letniej Szkoły Informatyki Płock 24.06 4.07. 2011r 1. Piątek 24.06 Spotkanie na dworcu

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie!

Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! Kapitan Warszawa ratuje stolicę! 20 wydarzeń rodzinnych w każdej dzielnicy Warszawy - propozycja współpracy przy wyjątkowym warszawskim projekcie! List przewodni Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszam

Bardziej szczegółowo

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała:

Przewodnicząca Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. Renata Nosarzewska. Maria Walkiewicz. Protokołowała: Protokół nr 80/2014 z Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego oraz Komisji, Oświaty, Kultury, Zdrowia, Opieki Społecznej i Sportu, które odbyło się 7 lipca 2014 r. (wizja miejsc, w których

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 2008

Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy w latach 2003 2008 Wykonanie wydatków na inwestycje m.st. Warszawy Wykonanie wydatków na inwestycje ogólnomiejskie (po odliczeniu zwróconego podatku VAT od faktur inwestycyjnych) w mln. zł. 1 600 1 400 1 200 1 230 1 361

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A

Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Zmieniaj świat słowami karta pracy grupa 1/A Przekonaj kolegę do wspólnego wyjścia do kina w czwartek wieczorem. Kolega lubi filmy akcji, a namawiasz go na wspólne obejrzenie kolejnej części jego ulubionego

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Specjalny patronat honorowy MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO DOM KULTURY K O L O R O W A 02 495 Warszawa, ul. gen. K. Sosnkowskiego 16, tel. 22 867 63 95, fax. 22 667 83 75 www.kolorowa.arsus.pl e-mail: dk.kolorowa@gmail.com KONKURS MOJA WIEDZA O II WOJNIE ŚWIATOWEJ

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

WAKACJE W MULTICENTRUM. SIERPIEŃ 2015 r. (oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych)

WAKACJE W MULTICENTRUM. SIERPIEŃ 2015 r. (oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych) WAKACJE W MULTICENTRUM SIERPIEŃ 2015 r. (oferta bezpłatnych zajęć edukacyjnych) ZAJĘCIA WAKACYJNE W MULTICENTRUM ODBYWAJĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYM PORZĄDKU: w PONIEDZIAŁKI, w godz. 10.00-15.00, zapraszamy grupy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa

Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP. Mieczysław REKSNIS. Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Krzysztof POGŁÓD Agnieszka DOMASIEWICZ ARUP Mieczysław REKSNIS Biuro Drogownictwa i Komunikacji, Urząd m.st. Warszawa Opracowanie koncepcji transportowej w celu zarządzanie podróżami podczas imprezy masowej

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY?

ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY? ILE KOSZTUJE OCHOTA? SKĄD MAMY PIENIĄDZE? NA CO WYDAJEMY? 2014 wydatki dochody edukacja 117 217 047 PLN budynki i lokale 47 763 951 PLN administracja 19 813 455 PLN dochody własne dzielnicy 103 935 105

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY

STYCZEŃ. IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji LUTY PROPOZYCJE CYKLICZNYCH IMPREZ na rok 2012 DATA NAZWA ORGANIZATOR MIEJSCE IMPREZY ZASIĘG 15.01.2012 (niedziela) STYCZEŃ IV Otwarty Bożonarodzeniowy Festiwal Tradycji Koncerty kolęd i pastorałek w różnych

Bardziej szczegółowo

Czym jest rewitalizacja?

Czym jest rewitalizacja? 10.10.2020_jarocin Czym jest rewitalizacja? System działań, które mają na celu przede wszystkim przywracanie do życia i zrównoważony rozwój określonych terenów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje

Bardziej szczegółowo

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej na lipiec 2016 zagraj w bibliotece 2016-07-01 do 31-07-2016, w godzinach otwarcia biblioteki Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży. W programie

Bardziej szczegółowo

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI

FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI FERIE W MIEŚCIE WYKAZ PROPOZYCJI 18 stycznia (poniedziałek) 10:00 Kulig na lotnisku Hangar nr 6, udział bezpłatny. 10:00 FERIE W RCK spektakl teatralny "Plastusiowy pamiętnik", Teatr Miejski, sala widowiskowa,

Bardziej szczegółowo

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r.

Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości. Warszawa 19.03.2014 r. Budżet Warszawy Forma, elementy składowe, podstawowe wielkości Warszawa 19.03.2014 r. Czym jest budżet Warszawy? Budżet to roczny plan dochodów i limit wydatków oraz przychodów i rozchodów m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński

Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. Aleksander Buczyński Koncepcja oznakowania drogowskazowego sieci tras rowerowych na terenie Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy Aleksander Buczyński Wrzesień 2005 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 2 Lokalizacja i treść ramion drogowskazów

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość gruntowa niezabudowana

Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość gruntowa niezabudowana WAR S ZAWA 01 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w dzielnicy Żoliborz przy zbiegu ulic Powązkowskiej, Krasińskiego i Elbląskiej. 6 linii tramwajowych

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r

Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu. WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r Planowane zmiany w komunikacji miejskiej w Toruniu WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ Toruń, 24 listopada 2014 r 1 Czynniki mające wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej: Oddanie do ruchu nowego mostu

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury projektowanym

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek

Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Warszawa, 8 lutego 2012 r. Pieniądze z Unii dla warszawskich podstawówek Stołeczne Biuro Edukacji rusza z nowym projektem. Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej ponad 30 tys. warszawskich uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI

OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY FABRYCZNA we WROCŁAWIU OŚRODEK PRZYJAZNY, TWÓRCZY, Z TRADYCJAMI Młodzieżowy Dom Kultury FABRYCZNA 54-438 Wrocław ul. Zemska 16 a tel./fax. +48 71 78 50 920/21 www.mdk.wroc.pl SPACER

Bardziej szczegółowo

PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNO-MUZYCZNE Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 40-LECIA CZERWCA 76 POD TYTUŁEM: PROTEST ROBOTNIKÓW URSUSA 76.

PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNO-MUZYCZNE Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 40-LECIA CZERWCA 76 POD TYTUŁEM: PROTEST ROBOTNIKÓW URSUSA 76. PLENEROWE WIDOWISKO TEATRALNO-MUZYCZNE Z OKAZJI UROCZYSTYCH OBCHODÓW 40-LECIA CZERWCA 76 POD TYTUŁEM: PROTEST ROBOTNIKÓW URSUSA 76. 1. Projektodawca: Anna Emanuela Rakoczy 2. Telefon kontaktowy: 668 043

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 27 września 2012r.

Uchwała Nr XXII/187/2012 Rady Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie z dnia 27 września 2012r. Uchwała Nr XXII/187/2012 W sprawie: korekty zadań i podziału środków na zadaniu powierzonym z zakresu problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2013 Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa nr 2504/2012

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00

poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00 GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum poniedziałek: 10:00-14:00 wtorek: 10:00-14:00 środa: 10:00-14:00 czwartek: 10:00-14:00 piątek: 10:00-14:00 nr tel. 12 265 65 53, 733 131 638 adres: ul. Berka Joselewicza

Bardziej szczegółowo

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta.

Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta. Zrealizowane inwestycje: I. Likwidacja barier architektonicznych 1. Obiekty oświatowe ( Szkoły i Przedszkole ) 2. Zamek 3. Urząd Miasta II. 1. Krakowska 2. Warszawska 3. Chełmińska 4. Gdańska 5. Łąkowa

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015

Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Budżet Gminy Miasto Złotów na 2016 Złotów, grudzień 2015 Wieloletnia Prognoza Finansowa (w tys. zł) DOCHODY 2016 2017 2018 2019 2020 2021 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe 51.183 52.180

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej.

Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Autor: Eryk Miotk Bezpieczeństwo w szkole jest bardzo ważnym elementem, dzięki któremu możecie funkcjonować jako społeczność uczniowska w każdej placówce oświatowej. Pamiętajcie, że musicie sami zadbać

Bardziej szczegółowo

TAK. dla zielonego. Żoliborza

TAK. dla zielonego. Żoliborza TAK dla zielonego Żoliborza Trasa i Most Krasińskiego za 700 mln PLN wbrew logice rozwoju Warszawy STOP bezsensownej inwestycji HGW NIE dla Mostu Krasińskiego TAK dla Mostu Południowego TAK dla przedłużenia

Bardziej szczegółowo

Program "Zima w Mieście 2015" Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

Program Zima w Mieście 2015 Dzielnica Bielany m.st. Warszawy Program "Zima w Mieście 15" Dzielnica Koordynator: Bożena Walo Zastępca Koordynatora: Jacek Bączkowski Feryjne zajęcia specjalistyczne Lp. Rodzaj zajęć 1 edukacyjne Nazwa placówki adres Temat zajęć* MALARSTWO

Bardziej szczegółowo

łączy, uczy, inspiruje

łączy, uczy, inspiruje łączy, uczy, inspiruje Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęcamy młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w grudniu

Senior w Centrum w grudniu Senior w Centrum w grudniu Grudzień w CAS Senior w Centrum: harmonogram do pobrania GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum poniedziałek: wtorek: środa: czwartek: piątek: nr tel. 12 265 65 53, 733 131 638

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach

KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 w Suwałkach KALENDARZ ZAJĘĆ I IMPREZ - SZKOŁY FERIE 2010 25 STYCZNIA - poniedziałek 1 Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 6 9 lat 9 00-14 00 stołówka 3 Zajęcia sportowe koszykówka Zespół Szkół nr 4 10 00 11 30

Bardziej szczegółowo

Kawęczyn - Wygoda. Nowy Rembertów

Kawęczyn - Wygoda. Nowy Rembertów L.p. Nazwa projektu Krótki opis propozycji projektu Obszar Kwota przed weryfikacją Kwota po weryfikacji Koszt eksploatacji lub informacja o braku kosztów 1. Wyposażenie klubu seniora i chóru RAS Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy

Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy Opinie na temat zagospodarowania centrum Falenicy - podsumowanie wyników ankiety przeprowadzonej w ramach konsultacji społecznych pn. Falenica nasze centrum organizowanych przez Dzielnicę Wawer m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku

Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku Uzasadnienie do Uchwały Nr LX/509/2014 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 25 września 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Płońsk na 2014 rok DOCHODY BUDŻETOWE Dział 700 Rozdział 70005 Zmniejsza

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE 01.09.2012 r.

OTWARCIE 01.09.2012 r. OTWARCIE 01.09.2012 r. Szanowni Państwo dziękuję za zainteresowanie naszą ofertą wynajmu powierzchni handlowych w nowopowstającym centrum handlowo-usługowym GALERIA PÓŁNOC zlokalizowanym w północnej części

Bardziej szczegółowo

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej.

Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Główne zadania inwestycyjne, remontowe i organizacyjne warunkujące rozwój Wyspy Sobieszewskiej. Aby konkretne zamierzenia warunkujące, zdaniem radnych Wyspy Sobieszewskiej, właściwe kierunki rozwoju Wyspy

Bardziej szczegółowo

Fundusz Naturalnej Energii

Fundusz Naturalnej Energii Fundusz Naturalnej Energii VII edycja 2 Fundusz Naturalnej Energii VII edycja Organizator Konkursu: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Partner Konkursu: Fundacja Nasza Ziemia Sekretariat

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa,

Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 ( r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, Stołeczna komunikacja miejska w okresie Wszystkich Świętych 2015 (24.10-2.11.2015 r.) Maciej Sadoch / Paweł Mudant Warszawa, 22.10.2015 Dojazd do cmentarzy w dniach 24-25.10.2015 r. sobota-niedziela Dojazd

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2014-2018. Dzielnica Ursus m.st. Warszawa

Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2014-2018. Dzielnica Ursus m.st. Warszawa Podsumowanie pierwszego roku kadencji 2014-2018 8 grudnia minąłrok od wyboru Zarządu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy VII kadencji samorządowej 2014-2018, do którego zostali powołani: burmistrz Urszula Kierzkowska

Bardziej szczegółowo

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji

WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Harcerska 14B Telefon 32 4718614, 32 4719450 www.mosir.jastrzebie.pl, mosir@xm.pl WAKACJE 2014 z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji 1. Wakacyjna Szkółka Wspinaczki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z... 2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2013-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2

Służewiec Przemysłowy. dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 Służewiec Przemysłowy dawna dzielnica fabryk i magazynów P4 2 zmienia się w Służewiec Biurowy gustownie dzięki JEMS Architektom P4 3 adres w dobrym towarzystwie na europejskim poziomie architektury P4

Bardziej szczegółowo

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł?

Kto mo ż e bra ć w niej udzia ł? Pierwsze kroki Czym jest Podwórkowa Gwiazdka? Dobrowolnym, sąsiedzkim świętem; Wydarzeniem, które nie wymaga nakładów finansowych, tylko dobrych chęci i odrobiny zaangażowania; Okazją do nawiązania dobrosąsiedzkich

Bardziej szczegółowo

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy.

Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny co to takiego? Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy. Budżet partycypacyjny najważniejsze cechy 1. publiczna

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1

Ekolog. Wskazówka na turę nr 1 Ekolog Wskazówka na turę nr 1 Dostałeś list od rowerzysty, który skarży się na brak stojaków rowerowych na placu 34, dokąd dojeżdża do pracy. Jak pisze, również jego koledzy z pracy chętnie jeździliby

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015

Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 Kalendarz imprez sportowo-rekreacyjnych Wakacje z MOSiR-em 2015 1. Kryta pływalnia przy ul. Robotniczej 68 Czynna: lipiec sierpień Godziny otwarcia: 10:15 17:40, 7 dni w tygodniu W ciągu dnia 10 sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1.

Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy. Wersja 0.1. Informacja o organizacji transportu w związku z meczem finałowym Ligi Europy 27 maja 2015, Stadion Narodowy Wersja 0.1. Warszawa, maj 2015 W dniu 27 maja 2015 roku (środa) odbędzie się na Stadionie narodowym

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto

KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto KARTA ZADAŃ NR 2 Bezpieczne miasto To propozycja aktywności możliwa do realizacji w II lub III klasie szkoły podstawowej. Proponowane ćwiczenie może być modyfikowane w zależności od potrzeb i możliwości

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO

KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO KOALICJA NA RZECZ OCHOTY RUCH SPOŁECZNY ŚRODOWISKA OCHOCKIEGO Koalicja na Rzecz Ochoty powstała w 2001 roku Powstanie Koalicji zainicjowały: Klub Osiedlowy SURMA, filia OKO Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo!

Zmiany w komunikacji miejskiej. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Rozbudowujemy II linię metra o kolejne trzy stacje na Woli. Metro będzie najszybszym i najwygodniejszym połączeniem Woli z centrum miasta, a po przesiadce na stacji Świętokrzyska z południową

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Program imprezy na Krakowskim Przedmieściu EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ

Program imprezy na Krakowskim Przedmieściu EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ Program imprezy na Krakowskim Przedmieściu pod tytułem EUROPA ZMIENIA WARSZAWĘ Impreza pt. Europa zmienia Warszawę jest realizowana w ramach projektu prowadzonego przez m.st. Warszawę pod nazwą Punkt Informacyjny

Bardziej szczegółowo

Lider Zachodniopomorski

Lider Zachodniopomorski Lider Zachodniopomorski Realizacja Mini- Projektów Czajkowska Magdalena Glińska Zofia Kapinos Aleksandra Jak tworzyłyśmy nasze projekty? Zaczynałyśmy od analizy otoczenia i jego potrzeb Zastanawiałyśmy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR LXXI/1850/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 listopada 2013 r w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego mst Warszawy pod nazwą Centrum Sportu Wilanów Na podstawie art

Bardziej szczegółowo

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska

Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic. w Rajdzie Nordic Walking. na dystansie 5 km. objęła. Elżbieta Bieńkowska. Elżbieta Bieńkowska Patronat nad I Mistrzostwami Mysłowic w Rajdzie Nordic Walking na dystansie 5 km objęła Elżbieta Bieńkowska Elżbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego 06.08.2013 Mysłowice Fundacja Sport i Sztuka

Bardziej szczegółowo

Bezpiecznie dookoła świata

Bezpiecznie dookoła świata Bezpiecznie dookoła świata Wyjeżdżasz na wakacje? Planujesz podróż służbową? W czasie wyjazdu wiele może się zdarzyć: choroba, wypadek, zgubienie bagażu Z ubezpieczeniem turystycznym PZU Wojażer nie obawiasz

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej

KONFERENCJA. Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej KONFERENCJA Rewitalizacja w mieście Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Włocławek do 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Narodowe Czytanie - Lalka

Narodowe Czytanie - Lalka Narodowe Czytanie - Lalka W Ogrodzie Botanicznym było cicho i prawie pusto. Wokulski wyminął studnię i z wolna począł wstępować na ocieniony pagórek, na którym przeszło rok temu po raz pierwszy rozmawiał

Bardziej szczegółowo

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015

Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Propozycje zajęć w szkołach prowadzonych przez Gminę Wyszków podczas ferii zimowych w roku szkolnym 2014/2015 Szkoła SP 1 SP 2 19.01.2014 - poniedziałek świetlicowe Bądź bezpieczny zimą 9 00-13 00 - Zajęcia

Bardziej szczegółowo

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym.

także innych schorzeń o podłożu psychologicznym. Witam Państwa na stronie Centrum Konsultacyjnego AKMED i serdecznie zapraszam do skorzystania z pomocy naszych specjalistów oraz z naszej oferty terapeutycznej. O sukcesach, jakie odnosimy w leczeniu uzależnień

Bardziej szczegółowo

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016.

w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Dz-10.0021.9.2015 UCHWAŁA Nr IX/80/2015 Rady Dzielnicy X Swoszowice z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy X Swoszowice na rok 2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ostrzeszów 10.04.2013 PCPR.UE.0320.8.2013 Szanowni Państwo! Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrzeszowie w związku z realizacją projektu unijnego w ramach POKL, Priorytet VII, Podziałanie 7.1.2 zwraca

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE (Objaśnienia do Załącznika Nr 13) Dochody własne przeznacza się na : cele wskazane w ustawie lub uchwale, na podstawie której utworzono te

Bardziej szczegółowo

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1. Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE. LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r.

Klub Pinokio, ul. Goławicka 1. Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE. LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Klub Pinokio, ul. Goławicka 1 Tel: 22 679 78 72 SPRAWOZDANIE LATO W MIEŚCIE Lipiec 2015 r. Akcja Lato w mieście odbyła się w dniach 29.06.15r 17.07.15 r. Czwarty tydzień akcji (czyli od 20.07 do 24.07

Bardziej szczegółowo

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian:

W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok dokonuje się następujących zmian: Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/77/2015 Rady Miasta Legionowo z dnia 27 maja 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Legionowo na 2015 rok W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu

Bardziej szczegółowo

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń

IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Powitanie Nowego Roku IMPREZY ORGANIZOWANE NA TERENIE MIASTA I GMINY SĘDZISZÓW W 2007r. S T Y C Z E Ń Plac Targowy Rynek Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Przegląd Zespołów Jasełkowych Koncert

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa II linii metra Zmiany w organizacji ruchu

Rozbudowa II linii metra Zmiany w organizacji ruchu Rozbudowa II linii metra Zmiany w organizacji ruchu Informacje o budowie: www.metro.waw.pl Informacje o zmianach w komunikacji miejskiej: www.ztm.waw.pl Projekt pn. Budowa II linii metra, wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo