PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY"

Transkrypt

1

2

3 PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI JAK WSPIERAĆ ORIENTACJĘ ZAWODOWĄ MŁODZIEŻY Autorzy: - Małgorzata Klimka, Grażyna Budzińska, Marta Kędzia Społeczna Akademia Nauk (Polska) - Didem Arslanbaş Yıldız, Orhan Gökçöl, Tunç Bozbura Bahçeşehir University (Turcja) - Şaban Berk Local Authority of Education of Istanbul (Turcja) - Martin Stark, Andrea Egger-Subotitsch abif (Austria) - Mireia Masgrau, Ferran Calvo BAOBAB (Hiszpania) - Jūratė Murinienė JKC (Litwa) Listopad 2013 ISBN:

4 PROJEKT OD SZKOŁY DO KARIERY - S2CPT (METODOLOGIA DORADZTWA ZAWODOWEGO UKIERUNKOWANEGO NA UCZNIA, Z WYKORZYSTANIEM NARZĘDZIA CAREER PATH TEST (CPT)) REALIZOWANY JEST W RAMACH PROGRAMU LIFE LONG LEARNING, LEONARDO DA VINCI - TRANSFER OF INNOVATION. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Projekt i jego treść odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów i Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. NR PROJEKTU: 2011-PL1-LEO COPYRIGHT 2013 S2CPT (WWW.S2CPT.EU) WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. PRZEDRUK I ROZPOWSZECHNIANIE MATERIAŁU Z NINIEJSZEJ PUBLIKACJI JEST DOZWOLONE WYŁĄCZNIE NA ZASADACH NIEKOMERCYJNYCH, POD WARUNKIEM PODANIA ŹRÓDŁA. PROŚBĘ O ZGODĘ LUB SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NALEŻY KIEROWAĆ DO POSIADACZA PRAW AUTORSKICH WYDRUK - BAHCESEHIR UNIVERSITY (WWW.BAHCESEHIR.EDU.TR). ii

5 PARTNERZY PROJEKTU Polska - Społeczna Akademia Nauk (Koordynator) Turcja - Bahçeşehir University - Local Authority of Education of Istanbul Austria - abif, Analysis Consulting and Interdisciplinary Research Litwa - JKC, The Youth Career and Advising Center Hiszpania - Baobab, International Development Consultancy iii

6 iv S2CPT Program dla Doradców, Uczniów i Rodziców

7 WSTĘP Dynamiczne zmiany zachodzące na globalizujących się rynkach pracy stawiają nowe wyzwania przed młodymi ludźmi oraz nowe zadania przed rodzicami, nauczycielami i doradcami zawodowymi. Duża dynamika zmian otoczenia gospodarczego oraz brak stabilności wymagają stosowania nowych strategii i nie pozwalają już organizacjom oraz instytucjom na wsparcie jednostki w budowaniu ścieżki kariery w takim stopniu jak dawniej. Płynna nowoczesność czy po-nowoczesność charakteryzuje się ciągłą zmiennością i wymaga elastyczności, kreatywności, gotowości przystosowywania się i rozwijania kompetencji, które pozwolą jednostce na odnoszenie sukcesów w ciągle zmieniającym się środowisku pracy. Nowe koncepcje kariery, kariera porto folio, kalejdoskopowa, proteuszowa czy nieograniczona, nie tylko odzwierciedlają nową naturę zatrudnienia, ale także wskazują na zmianę czynników odpowiedzialnych za kształtowanie drogi zawodowej; drogi, która należy dziś wyłącznie do jednostki a nie do instytucji czy organizacji. Wielu badaczy i praktyków starało się odpowiedzieć na potrzebę stworzenia nowego paradygmatu doradztwa zawodowego XXI wieku rozwijając nowe podejścia i koncepcje. Paradygmat projektowania kariery stworzony przez M. L. Savickasa podkreśla potrzebę włączenia projektowania kariery w projektowanie życia jednostki w oparciu o koncepcję ja i koncepcję tożsamości. Psychologia pozytywna skupia uwagę na pozytywnych zasobach, cnotach i siłach charakteru (M. Seligmann), które mogą stać podstawą determinująca sukces zawodowy. Koncepcja strategicznego sposobu myślenia J. Guicharda pozwala na szybką identyfikację i pozytywne wykorzystanie okazji, jakie niesie codzienność. Charakterystyka świata pracy determinuje postrzeganie kariery jako obowiązku jednostki. To młodzi ludzie, w dużej mierze pozbawieni wsparcia pracodawców, sami mają decydować o przyszłej drodze zawodowej. Decyzje dotyczące kariery zależą od wartości, postaw i cech osobowości młodego człowieka. Uczniowie powinni angażować się w działania na rzecz poznania samego siebie, podniesienia poziomu wiedzy o środowisku pracy, umiejętności podejmowania decyzji wszystko po to, aby uzyskać lepsze możliwości zarządzania swoją karierą. Poznanie samego siebie identyfikacja wartości, umiejętności, preferencji i oczekiwań może stanowić pierwszy krok w procesie działań na rzecz budowania własnej drogi zawodowej. Zasoby osobiste powinny wspomóc młodych ludzi w podejmowaniu pierwszych decyzji, definiowaniu oczekiwań co do przyszłej kariery, wartościowaniu mocnych v

8 i słabych stron w relacji do stawianych celów zawodowych, planowaniu działań, które należy podjąć, by te cele osiągnąć. Podejmowanie ważnych decyzji zawodowych byłoby dla młodzieży bardzo trudne bez profesjonalnego wsparcia w definiowaniu osobistych umiejętności, kompetencji i cech ważnych dla ich przyszłej kariery. Bardzo ważnym elementem na drodze zawodowej jest poznanie rynku pracy, nowych tendencji i zjawisk jak i tworzenie sieci kluczowych kontaktów, które mogą stanowić wsparcie w rozwoju zawodowym spełniającym potrzeby i ambicje jednostki. Nowe podejścia i proponowane paradygmaty potwierdzają potrzebę lepszego przygotowania młodzieży do wyzwań zawodowych w przyszłości, określenia punktu odniesienia w procesie budowania kariery w całym cyklu życia człowieka. Narzędzie S2CPT ( Od szkoły do kariery ) opracowane zostało w odniesieniu do trzech przestrzeni: zwiększenia wiedzy o samym sobie, poznania środowiska pracy, a także kształtowania umiejętności podejmowania skutecznych decyzji dotyczących drogi zawodowej. Projekt S2CPT, oparty na modelu osobowości zawodowych J. Hollanda, ale przystosowany do potrzeb i oczekiwań młodych ludzi, wydaje się być interesującą inicjatywą wspomagającą młodzież w budowaniu wiedzy o samym sobie w kontekście współczesnego środowiska pracy. Może być również wykorzystany przez nauczycieli, rodziców i doradców zawodowych dla wspierania młodzieży w wielu działaniach ukierunkowanych na budowanie kariery. Niniejsza publikacja zawiera program dla uczniów, doradców/nauczycieli i rodziców. Część przeznaczona dla uczniów opiera się na podejściu aktywnym uczenia się poprzez działanie. Część dla doradców/nauczycieli wspomaga ich działania zawodowe. Część dla rodziców stanowi wsparcie w definiowaniu ich roli w procesie budowania drogi zawodowej dziecka. Szczegółowe informacje na temat S2CPT znajdują się na stronie internetowej: Grażyna Budzińska & Didem Arslanbaş Yıldız vi

9 Spis Treści Podręcznik doskonalenia zawodowego S2CPT dla doradców i nauczycieli 1 Przewodnik dla nauczycieli wspierający orientację zawodową młodzieży Materiały wspierające pracę z uczniem. 49 Przewodnik dla nauczycieli wspierający orientację zawodową młodzieży Rola rodziców w procesie budowania ścieżki kariery uczniów.. 91 Opinie na temat S2CPT vii

10 viii S2CPT Program dla Doradców, Uczniów i Rodziców

11 PODRĘCZNIK DOSKONALENIA ZAWODOWEGO S2CPT DLA DORADCÓW I NAUCZYCIELI 1

12 2 S2CPT Program dla Doradców, Uczniów i Rodziców

13 PODRĘCZNIK S2CPT DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH I NAUCZYCIELI TEMATY, KTÓRE PORUSZYMY 1. OGÓLNIE O PROJEKCIE S2CPT. 2. OGÓLNIE O PLANOWANIU KARIERY I STYLACH UCZENIA SIĘ. 3. O TEŚCIE ŚCIEŻKI KARIERY I ZWIĄZANYM Z NIM PROCESIE DORADZTWA. 4. PROGRAM ZAJĘĆ S2CPT DLA UCZNIÓW. 5. ZDOBYWANIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z BUDOWANIEM ŚCIEŻKI KARIERY. 6. UMIEJĘTNOŚCI DORADCZE DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH DORADCAMI ZAWODOWYMI. 7. ETYKA DORADZTWA ZAWODOWEGO DLA OSÓB NIEBĘDĄCYCH DORADCAMI ZAWODOWYMI. 8. OGÓLNIE O TENDENCJACH W ŻYCIU ZAWODOWYM. 9. OGÓLNIE O KOMUNIKACJI Z RODZICAMI ORAZ CELACH PROGRAMU ZAJĘĆ PRZEZNACZONEGO DLA RODZICÓW. CELE 1. Doradca/nauczyciel zdobędzie informacje na temat Projektu S2CPT. 2. Doradca/nauczyciel zdobędzie informacje na temat procesu planowania kariery. 3. Doradca/nauczyciel zdobędzie szczegółowe informacje na temat stylów uczenia się. 4. Doradca/nauczyciel zdobędzie szczegółowe informacje na temat modelu RIASEC. 5. Doradca/nauczyciel zdobędzie szczegółowe informacje na temat modelu stylów uczenia się Dunn & Dunn. 6. Doradca/nauczyciel zdobędzie szczegółowe informacje na temat Testu Ścieżki Kariery i procesu doradztwa. 7. Doradca/nauczyciel zdobędzie informacje na temat programu zajęć S2CPT dla uczniów. 8. Nauczyciel zdobędzie szczegółowe informacje na temat technik doradzania. 9. Nauczyciel zdobędzie szczegółowe informacje na temat etyki doradztwa. 10. Doradca zdobędzie szczegółowe informacje na temat tendencji w życiu zawodowym. 11. Doradca zdobędzie szczegółowe informacje na temat programu zajęć S2CPT przeznaczonego dla rodziców. 3

14 PLAN DZIAŁANIA PIERWSZY DZIEŃ: Sesja pierwsza: Informacje na temat projektu S2CPT. Czas trwania: 1 godzina Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat Projektu S2CPT. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 1. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: ogólnych celach i założeniach, poprzednim projekcie Test Ścieżki Kariery, partnerstwie projektu, fazach rozwoju zawodowego, elementach programu S2CPT, programach zajęć, zadaniach S2CPT i oczekiwaniach względem doradców oraz nauczycieli. Sesja druga: Prowadzący podaje informacje dotyczące zarządzania karierą i planowania rozwoju zawodowego. Czas trwania: 2 3 godziny (czas trwania może ulegać zmianom, zależnie od potrzeb uczestników i posiadanego przez nich doświadczenia) Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat zarządzania karierą. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 2. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: definicjach odnoszących się do kariery i pojęć związanych z karierą (planowania kariery, zarządzania karierą, szans na zatrudnienie, dojrzałości zawodowej, itp.), procesie planowania kariery, nowych poglądach w kontekście zarządzania karierą (kariera proteuszowa i kariera bez granic), potrzebach dotyczących kariery uczniów szkół średnich. Sesja trzecia: Informacje na temat modelu RIASEC Johna Hollanda. Czas trwania: 2 3 godziny (czas trwania może ulegać zmianom, zależnie od potrzeb uczestników i posiadanego przez nich doświadczenia) Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat modelu RIASEC Johna Hollanda. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 3. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: ogólnej charakterystyce kodów RIASEC, zależności pomiędzy indywidualnymi predyspozycjami a charakterem wykonywanej pracy. DRUGI DZIEŃ: Sesja czwarta: Informacje na temat stylów uczenia się i modelu stylów uczenia się Dunn i Dunn. 4

15 Czas trwania: 2 3 godziny (czas trwania może ulegać zmianom, zależnie od potrzeb uczestników i posiadanego przez nich doświadczenia) Zakres merytoryczny: - Prowadzący prezentuje ogólne informacje na temat stylów uczenia się oraz modelu stylów uczenia się Dunn i Dunn. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załączniki 4.1 i 4.2. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: definicji stylów uczenia się, wpływie stylów uczenia się na osiągnięcia szkolne i życie zawodowe, modelu stylów uczenia się Dunn i Dunn. Sesja piąta: Informacje na temat Testu Ścieżki Kariery. Czas trwania: 3 4 godziny (czas trwania może ulegać zmianom, zależnie od potrzeb uczestników i posiadanego przez nich doświadczenia) Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat Testu Ścieżki Kariery. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 5. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: Teście Ścieżki Kariery, sposobie administrowania Testem Ścieżki Kariery, sposobie uzyskiwania dostępu do wyników Testu Ścieżki Kariery uzyskanych przez uczniów, rozszerzonym i skróconym raporcie Testu Ścieżki Kariery, sposobie doradzania uczniom w oparciu o wyniki Testu Ścieżki Kariery oraz ewentualnej współpracy z rodzicami. TRZECI DZIEŃ: Sesja szósta: Informacje na temat programu zajęć S2CPT uczniów. Czas trwania: 3 4 godziny (czas trwania może ulegać zmianom, zależnie od potrzeb uczestników. Doradcy będą wymagali poświęcenia mniejszej ilości czasu.) Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat programu zajęć S2CPT dla uczniów. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 6. Materiały wspierające pracę z uczniami. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: programie zajęć S2CPT dla uczniów i jego celach, sposobie wykorzystania programu zajęć, zdobywaniu informacji wspierających proces doradczy, zastosowaniu działań wymienionych w programie zajęć. Sesja siódma: Informacje na temat programu zajęć S2CPT dla rodziców. Czas trwania: 2 3 godziny (czas trwania może ulegać zmianom, zależnie od potrzeb uczestników i posiadanego przez nich doświadczenia.) Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat programu zajęć S2CPT dla rodziców. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 7. Rola rodziców w procesie budowania ścieżek kariery uczniów. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: programie zajęć S2CPT dla rodziców i jego celach, sposobie stosowania programu zajęć, 5

16 sposobach współpracy z rodzicami w zakresie wspierania młodzieży w planowaniu ścieżek zawodowych. DZIEŃ CZWARTY OPCJONALNY (szkolenie dla doradców zawodowych może trwać trzy dni. Zalecana dla nich jest wyłącznie sesja ósma. Może być zorganizowana w ramach pierwszych trzech dni szkolenia. W przypadku nauczycieli, czwarty dzień, w czasie którego uzyskają informacje na temat procesu doradztwa, może być korzystny) Sesja ósma: Informacje na temat tendencji panujących w życiu zawodowym. Czas trwania: 2 godziny Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat nowych tendencji w życiu zawodowym. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 8. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: zmieniającym się życiu zawodowym, charakterystyce nowego pracownika czego pracodawcy oczekują od nowo przyjętych osób, wpływie globalizacji i rozwoju technologii na wymagania rynku pracy, zawodach przyszłości. Sesja dziewiąta: Informacje na temat umiejętności doradczych dla nauczycieli. Czas trwania: 3 godziny Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat umiejętności doradczych. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załączniki 9 i 10. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: niezbędnych umiejętnościach doradczych, zajęciach z odgrywaniem scenek. Dziesiąte spotkanie: Informacjach na temat etyki związanej z doradztwem zawodowym. Czas trwania: 1 godzina Zakres merytoryczny: - Prowadzący przedstawia ogólne informacje na temat etyki doradztwa zawodowego. W czasie tego spotkania wykorzystać można Załącznik 11. W czasie prezentacji prowadzący wspomni o: etyce ogólnie, etyce w kontekście doradztwa. 6

17 ZAŁĄCZNIK 1: INFORMACJE O PROJEKCIE S2CPT S2CPT Od Szkoły do Kariery: metodologia doradztwa zawodowego dla uczniów wykorzystująca Test Ścieżki Kariery (CPT) Większość obywateli Unii Europejskiej nie wykorzystuje swoich szans zawodowych ze względu na brak dostępu do odpowiedniego doradztwa w zakresie edukacji i kariery. Celem strategii lizbońskiej jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, zapewniającego tworzenie stanowisk pracy oraz większą spójność społeczną. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest budowanie efektywnych programów doradztwa zawodowego, koncentrujących się na zarządzaniu potencjałem ludzkim uczniów, którzy w przyszłości zostaną uczestnikami rynku pracy. Deklaracja kopenhaska (2002) również zwraca szczególną uwagę na pomoc i doradztwo w krajach członkowskich UE na wszystkich szczeblach edukacji. Dążeniem Projektu S2CPT jest rozwinięcie systemu doradztwa zawodowego, który będzie mógł być wykorzystywany w szkołach jako niezależne lub dodatkowe narzędzie. Opracowana z myślą o uczniach koncepcja S2CPT daje młodzieży większe korzyści dzięki dostępności materiałów on-line. S2CPT został oparty na wcześniej przygotowanym narzędziu: CPT (Career Path Test Teście Ścieżki Kariery). W ramach projektu autorzy chcą umożliwić szersze wykorzystanie Testu Ścieżki Kariery poprzez zapewnienie doradcom i nauczycielom możliwości pomagania młodzieży w zakresie planowania kariery. S2CPT to system, którego celem jest udzielenie wsparcia młodzieży uczącej się. Cześć przeznaczona dla młodych osób oferuje materiały umożliwiające autodiagnozę, identyfikację predyspozycji związanych z przyszłą pracą zawodową, identyfikację stylów uczenia. Główny celem S2CPT jest próba stworzenia narzędzia on-line wspierającego system doradztwa zawodowego, pozwalającego młodzieży zbudować obraz własnej ścieżki zawodowej już na etapie edukacji szkolnej Elementy S2CPT są zgodne z zapisami rezolucji lizbońskiej, dotyczącymi zadań związanych z doradztwem w zakresie kariery zawodowej i obejmują: zapewnianie informacji, udzielanie porad, wsparcie, analizę predyspozycji, wsparcie mentorskie, reprezentowanie interesów, ochronę interesów, naukę podejmowania decyzji, zarządzanie karierą. Niniejszy projekt został tak opracowany, by zapewniał pomoc i wsparcie uczniom szkół średnich, wykorzystując innowacyjne narzędzie Test Ścieżki Kariery, służące do identyfikowania preferencji zawodowych poprzez samodoradztwo. Największą zaletą narzędzia jest możliwość skierowania go do szerokiego grona odbiorców, ze względu na możliwość wykorzystania Internetu. Młodzi ludzie, na przykład pochodzący z obszarów wiejskich, mogą nie mieć bezpośredniego kontaktu z doradcami zawodowymi. Dzięki S2CPT otrzymują szansę na zdiagnozowanie własnych możliwości, predyspozycji, preferencji zawodowych. Oprócz części skierowanej do młodzieży, dostępne są również części przeznaczone dla rodziców oraz nauczycieli i doradców zawodowych, które stanowią o wszechstronności programu. Jakie oczekiwania wiązane są z projektem? Dzięki wykorzystaniu narzędzia uczniowie mają szansę rozwoju samoświadomości w zakresie budowania własnej ścieżki kariery. Rodzice i doradcy zawodowi, wykorzystując narzędzie S2CPT, będą mogli wspierać młodzież w bardziej efektywny sposób, ponieważ poznają zagadnienie planowania kariery. Co oferuje S2CPT? S2CPT oferuje narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez młodzież, doradców/nauczycieli/szkoły oraz rodziców/opiekunów. 7

18 INSTYTUCJE PARTNERSKIE Polska Społeczna Akademia Nauk (University of Social Sciences) koordynator Turcja Bahcesehir University Local Authority of Education of Istanbul Hiszpania Associació Catalana De Formació Polivalent Aplicada (BAOBAB) Austria Analyse, Beratung, interdisziplinäre Forschung (abif) Litwa Jaunimo karjeros centras (JKC) TEST ŚCIEŻKI KARIERY WCZEŚNIEJSZY PROJEKT S2CPT oparty został na CPT (Career Path Test Project Test Ścieżki Kariery). Celem tamtego projektu było opracowanie efektywnego narzędzia planowania ścieżki kariery dla uczniów szkół średnich, by przeciwdziałać bezrobociu i niedopasowaniu zawodowemu. Poprzedni projekt trwał w latach Partnerami w ramach tego projektu byli: 8

19 Turcja: Bahcesehir University Local Authority of Education of Istanbul Governorship of Education of Istanbul Grecja: Institute of Training & Vocational Guidance IEKEP Słowenia: KADIS S2CPT Program dla Doradców, Uczniów i Rodziców Węgry: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakközépiskola, Kollégium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Wielka Brytania: Canterbury Christ Church University W ramach projektu Test Ścieżki Kariery opracowane zostały elementy umożliwiające ocenę zainteresowań zawodowych uczniów oraz ich stylów uczenia się. Ponadto, przygotowane i wdrożone zostały programy zajęć przeznaczone dla uczniów i rodziców, mające na celu wsparcie młodzieży w procesie podejmowania decyzji związanych z karierą. Więcej informacji na: ELEMENTY TESTU ŚCIEŻKI KARIERY Test Ścieżki Kariery oparty został na modelu RIASEC doktora Johna Hollanda oraz na Modelu Stylów Uczenia się Dunn & Dunn. W ramach Testu Ścieżki Kariery określić można preferencje zawodowe ucznia i zależnie od wyników testu wspierać ucznia w poszukiwaniu właściwej dla niego ścieżki zawodowej, uwzględniającej zainteresowania, osobiste preferencje oraz predyspozycje. Test Ścieżki Kariery pozwala również odkryć sposoby uczenia się preferowane przez ucznia. Dzięki temu młodzież może podejmować świadome decyzje dotyczące programu nauki zgodnego z tymi preferencjami. Style uczenia się mają wpływ na osiągnięcia szkolne ucznia i na preferencje dotyczące stylu pracy. Dlatego w ramach Testu Ścieżki Kariery połączone zostały dwa modele. Po zastosowaniu Testu Ścieżki Kariery młodzież będzie mogła poznać swoje preferencje zawodowe, umiejętności, mocne i słabe strony, preferowany obszar pracy, style uczenia się i zawody, które są zgodne z ich preferencjami i zainteresowaniami. Dla celów S2CPT elementy wcześniej przygotowanego Testu Ścieżki Kariery zostały zaktualizowane. Wykorzystano czynnikową analizę pozycji. Test Ścieżki Kariery zawiera 96 pytań (42 pytania dotyczą zainteresowań zawodowych i 54 pytania dotyczą stylów uczenia się). PROGRAM ZAJĘĆ Program zajęć dotyczących planowania ścieżki zawodowej pomoże młodzieży w podejmowaniu decyzji zawodowych, a także przeszkoli uczniów w zakresie umiejętności zarządzania karierą w ciągu całego życia. Rodzice również zostaną poinformowani o podstawowych ideach związanych z planowaniem kariery. SAMODORADZTWO Samodoradztwo stanowi element programu zajęć w ramach S2CPT. Niektóre z działań mogą być sugerowane uczniom jako prace domowe, by sami przeanalizowali wybrany aspekt. Działania te mogą być omawiane indywidualnie, lub jeśli zajdzie taka potrzeba, na zajęciach. Uczniowie mogą prosić doradców o omówienie działania po ich wykonaniu. 9

20 ZAŁĄCZNIK 2: PLANOWANIE KARIERY Opracowano wiele definicji kariery zawodowej, między innymi: Kariera to coś więcej niż zawód lub praca. Jest to sposób życia uwzględniający pracę i zajęcia podejmowane w czasie wolnym (McDaniels, 1978). Na karierę składają się wszystkie prace zawodowe i inne zajęcia wykonywane przez daną osobę w toku całego życia. (Sears, 1982) Kariera to łącznik pomiędzy tym, co dana osoba robi i tym, w jaki sposób postrzega siebie. Kariera określa sposób, w jaki siebie widzimy, jakie mamy plany na przyszłość, naszą pozycję w otoczeniu społecznym, sukcesy i porażki. (Raynor ve Entin, 1982). Oznacza to również, że kariera zawiera zdobyte przez nas doświadczenia, uzyskane umiejętności i rozwój zawodowy w ciągu życia. Doradztwo zawodowe to proces, który koncentruje się na działaniach podejmowanych przez doradcę mający na celu wspieranie klienta w podejmowaniu przez niego świadomych decyzji zawodowych, proces ten może być wspomagany wykorzystaniem różnych technik doradczych. Podstawowym dążeniem doradztwa zawodowego jest pomoc osobom poszukującym wsparcia uświadomić sobie, że są odpowiedzialne za swoje decyzje, pomóc im poznać i zrozumieć siebie, a także zyskać umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji. Większość badań pokazuje, że ludzie niezależnie od poziomu posiadanego wykształcenia potrzebują doradztwa zawodowego. Podczas nauki w szkole podstawowej powinno się kształcić świadomość ról zawodowych oraz znaczenia pracy w społeczeństwie. Podczas nauki w szkole średniej powinno się zachęcać młodzież do zdobycia podstawowych umiejętności zawodowych, rozwijać umiejętności podejmowania decyzji, prezentować specyfikę świata zawodów, wspierać określanie pierwszych celów zawodowych. Podczas nauki w szkole wyższej następuje rewizja umiejętności i predyspozycji zawodowych, rozwinięcie określonych umiejętności związanych z zawodem, wejście w życie zawodowe. W wieku produkcyjnym ma miejsce rozwój kariery, określanie nowych celów zależnych od potrzeb. Dojrzałość zawodowa: Dojrzałość zawodowa to idea psychologiczna, związana z wartościami kognitywnymi i emocjonalnymi, którą można również zdefiniować z socjologicznego punktu widzenia poprzez przyrównanie do osiągnięć, jakimi ludzie w zbliżonym wieku zazwyczaj mogą się pochwalić. Pomyślne radzenie sobie z wymaganiami organizacyjnymi i środowiskowymi zależy od dojrzałości zawodowej (Baruch, 2004). Idea dojrzałości zawodowej była wykorzystywana zarówno do opisywania procesów, dzięki którym osoby pracujące podejmują decyzje dotyczące kariery odpowiednie dla swojego wieku i etapu rozwoju, jak i umiejętności pomyślnego rozwiązywania trudności i realizowania określonych zadań na każdym z etapów (Brown, Lent, 2005). Dostosowanie zawodowe: Dostosowanie zawodowe odnosi się do faktu mówiącego, że podczas radzenia sobie ze zmieniającymi się wymaganiami pracy i jej warunkami osoby dorosłe wywierają wpływ na swoje otoczenie, podobnie jak otoczenie wywiera wpływ na nich (Niles, Anderson, Goodnough, 1998, s. 273). Szanse na zatrudnienie: Dynamicznie zmieniający się rynek pracy przyczynia się do zmiany specyfiki zatrudnień, pracodawcy często nie mogą oferować szansy długoterminowego zatrudnienia. Samopoznanie, rozwój kompetencji osobistych i zawodowych sprzyja budowaniu atrakcyjnego wizerunku na rynku pracy, co zwiększa szansę na zatrudnienie w przypadku zwolnienia. 10

21 Zarządzanie karierą: Spojrzenie na rozwój zawodowy pracowników z punktu widzenia organizacji oraz planowanie polityki zatrudnieniowej zwane jest z zarządzaniem karierą. Jednak określenie to zaczęło być również używane w odniesieniu do osób indywidualnych. ETAPY PLANOWANIA KARIERY: 1) ocena własnych predyspozycji i zasobów niezbędnych do podjęcia decyzji zawodowej, 2) poszukiwanie informacji o dostępnych zawodach, 3) podejmowanie decyzji zawodowych, 4) poszukiwanie sposobów i możliwości podjęcia zatrudnienia, 5) podjęcie pracy i wykonywanie zadań zawodowych, 6) ponowna ocena i analiza dotychczasowych decyzji. Podczas nauki w szkole, szczególnie ważne są trzy pierwsze z powyższych etapów. Największe korzyści wynikające z planowania kariery w przypadku młodych osób to poznawanie siebie oraz zdobywanie świadomości związanej z własnymi: umiejętnościami i możliwościami, zainteresowaniami, preferencjami osobistymi, szkoleniem i edukacją, doświadczeniami życiowymi. Etap 1: Ocenianie siebie i znajomość własnej osoby Na tym etapie osoba zainteresowana eksploruje swoje wartości, umiejętności, zainteresowania, oczekiwania i hobby. Najważniejszym źródłem wiedzy jest tu człowiek. Etap ten jest najtrudniejszą i najbardziej istotną częścią procesu doradztwa zawodowego. Zazwyczaj wydaje nam się, że dobrze znamy siebie, jednak wiele aspektów pozostaje nieznanych. Podczas procesu doradczego, dzięki serii pytań ze strony doradcy zawodowego, młody człowiek ma szansę wiele się dowiedzieć na temat własnej osoby. Umożliwienie młodzieży analizowania własnych umiejętności, zainteresowań i predyspozycji stanowi najważniejszy etap doradztwa zawodowego. Uczestnicy mogą odkrywać swoje oczekiwania odnoszące się do życia zawodowego, silne i słabe strony, umiejętności, zainteresowania i priorytety poprzez udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania: Czego oczekuję od przyszłości? Jakie zawody są zgodne z moimi zainteresowaniami i umiejętnościami? Jaki charakter w kontekście społecznym powinna mieć praca, którą chcę wykonywać? Czy posiadam dostateczną wiedzę na temat preferowanego zawodu? Co chcę robić? W ramach jakich przedmiotów odnoszę sukcesy? Jakie swoje cechy muszę rozwinąć? Jakie cechy mojego charakteru lubię? Co mogę robić? Co robię dobrze? Co ludzie wiedzą o mnie? Co ja wiem o sobie? Kiedy ktoś próbuje poznać siebie, powinien zapytać rodzinę, przyjaciół lub nauczycieli, co o nim myślą. Innym sposobem pomagającym poznać siebie są narzędzia naukowe. Testy psychologiczne mierzące zainteresowania i umiejętności pomagają badanym osobom odkryć cechy, o których istnieniu wcześniej mogły nie wiedzieć. Podstawowe zagadnienia poznawania siebie 11

22 A. Wartości Zachęcanie do aktywnego myślenia, motywowanie, eksplorowanie osobistych przekonań. Zdefiniowanie wartości jest niezwykle trudne. Wartości określają to, czego oczekuje się od życia jako uczeń oraz jako człowiek. Wartości te kształtowane są przez środowisko rodzinne, szkolne, rówieśnicze. Motywują człowieka do działania w życiu i w szkole. Jeśli uczniom uda się zyskać równowagę pomiędzy ideami, które zostały im przekazane w szkole i w życiu, będą odnosić sukcesy. Pomoże im to poradzić sobie w przyszłości. Wartości każdego człowieka i cele zawodowe powinny być spójne. Na przykład, jeśli ciche, stabilne życie stanowi dla kogoś istotną wartość, wtedy obszary zawodowe, gdzie panuje rywalizacja, nie będą dla niego odpowiednie. Wyznawane wartości również powinny być spójne. B. Umiejętności Umiejętności to kompetencje w zakresie określonego obszaru. Wykorzystywane są wraz z talentami i potencjałem posiadanym przez daną osobę. Umiejętności to coś innego niż talent, który jest wrodzony umiejętności można doskonalić z czasem, a także zdobywać nowe. Na przykład, kreatywność jest talentem, jednak sposób nakładania farby, czy mieszania farb to już umiejętności. Umiejętności wiążą się z konkretnymi działaniami. Umiejętności zdobywa się poprzez pracę nad nimi i testowanie tego, czego udało się nauczyć. Po zdobyciu umiejętności w zakresie jakiegoś tematu, zarządzanie kwestiami powiązanymi z tą umiejętnością będzie wymagało mniej czasu i będzie mogło być wykonywane lepiej. Na przykład, kiedy ktoś uczy się posługiwać komputerem, napisanie tekstu zajmie mu dużo czasu. Jednak praca na komputerze i pisanie coraz to nowych tekstów sprawi, że osoba taka zacznie sobie z tym radzić coraz lepiej. Po zdobyciu tej umiejętności, wykonanie dowolnej pracy na komputerze będzie już dość proste. Umiejętności charakteryzują osoby. Kiedy ludzie są proszeni o wymienienie swoich umiejętności, wielu mówi, że nie posiada żadnych specjalnych umiejętności. Niemniej, każda osoba posiada wiele umiejętności, choć uświadomienie i wymienienie ich może być trudne. Po zapisaniu swoich umiejętności ludzie przywiązują wagę jedynie do tych najważniejszych dla siebie. Znaczenie ma nie tylko to, co się robi, lecz także w jaki sposób się to robi. Istnieją trzy podstawowe rodzaje umiejętności: Osobiste umiejętności radzenia sobie: umiejętności te wynikają z ogólnych cech charakteru oraz sposobów radzenia sobie w nowych warunkach. Umiejętności te determinują to, jakiego rodzaju pracownikiem się zostanie. Umiejętności osobiste uwzględniają również relacje z innymi, nastawienie do autorytetów, punktualność, kontrolę emocji oraz zachowania. Przykład: umiejętność przychodzenia na czas na spotkania, zdolność do wykonywania zadań, ostrożność, elastyczność, ambicja, umiejętność współpracy z innymi i ciekawość. Umiejętności, które można przenosić: Są to umiejętności, z których można korzystać w wielu obszarach. Mogą być one wyuczone w ramach jednego zajęcia, ale wdrażane w kontekście wielu zajęć. Im więcej umiejętności posiadamy, tym lepiej radzimy sobie w szkole i życiu zawodowym. Jest to związane z tym, że dzięki umiejętnościom potrafimy wykonywać zadania w najlepszy z możliwych sposobów. Dzięki nim jesteśmy elastyczni. Umiejętności te można podzielić na trzy grupy: - Odnoszące się do przedmiotów: umiejętność naprawiania, umiejętność prowadzenia pojazdu, porządkowania, łączenia. - Odnoszące się do innych ludzi: umiejętności komunikowania się, pomagania innym, przewodzenia innym, postępowania zgodnie z zaleceniami, doradzania. - Odnoszące się do wiedzy/pojmowania: umiejętność analizowania, syntetyzowania, obliczania i kopiowania. 12

TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY

TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA TYP OSOBOWOŚCI REALISTYCZNY TEORIA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ JOHNA HOLLANDA I. KONCEPCJA OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ 1. Realistyczny(R) 2. Badawczy(I) 3. Konwencjonalny(C) 4. Przedsiębiorczy(E) 5. Artystyczny(A) 6. Społeczny(S) TYP OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej

Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej 1 Program doradztwa edukacyjnego i orientacji zawodowej dla uczniów Gimnazjum nr 44 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Poznaniu w roku szkolnym: 2015/2016. 1. Program obejmuje ogół działań podejmowanych przez

Bardziej szczegółowo

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3

GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 GAZETKA SzOK Szkolni Odkrywcy Kariery w Gimnazjum nr 12 numer 3 TYPY OSOBOWOŚCI ZAWODOWEJ HOLLANDA Wybierając przyszły zawód należy poszukiwać takiego środowiska pracy, które umożliwi realizację Twoich

Bardziej szczegółowo

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA

OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA Anna Paszkowska-Rogacz OSOBOWOŚĆ ZAWODOWA TEORIA JOHNA HOLLANDA Plan wykładu Model heksagonalny osobowości Charakterystyka typów osobowości zawodowej Narzędzia do badania typu osobowości zawodowej John

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do Warunków Przetargu znak: Rf.271.12.2016 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Urzędu Miasta następujących pomocy dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach

Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach Plan działań preorientacji i orientacji zawodowej na III poziomie edukacyjnym w ZSiP w Krośnicach 1. Cel działań Celem orientacji zawodowej w gimnazjum jest przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy

Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy Miasteczko Zainteresowań Zawodowych Czesława Noworolapodstawy teoretyczne Warsztat doradcy zawodowego Włodzimierz Trzeciak Narodowe Forum Doradztwa Kariery Tarnobrzeg,14-15.09.2013r. Osobowościowa teoria

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Publicznego Gimnazjum im. Marii Konopnickiej w Strykowicach Górnych rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego

Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Jak motywować młodzież do planowania kariery i rozwoju zawodowego Psycholog biznesu, menadżer, coach, asesor, trener. W latach 2012-1013 Członek zarządu IIC Polska (International Institute of Coaching).

Bardziej szczegółowo

Program Coachingu dla młodych osób

Program Coachingu dla młodych osób Program Coachingu dla młodych osób "Dziecku nie wlewaj wiedzy, ale zainspiruj je do działania " Przed rozpoczęciem modułu I wysyłamy do uczestników zajęć kwestionariusz 360 Moduł 1: Samoznanie jako część

Bardziej szczegółowo

Kariera i przedsiębiorczość

Kariera i przedsiębiorczość Kariera i przedsiębiorczość Przedsiębiorczość to zdolność do kreowania i zaspokajania swoich i cudzych potrzeb. Siłą napędową przedsiębiorczości są niezaspokojone potrzeby człowieka. Psychologiczne i socjologiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Zespołu Szkół nr 60 w Warszawie Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli Nowatorskie metody nauczania Zapraszam na szkolenie on line prezentujące dwie nowoczesne metody pracy: coaching i mentoring. Idea i definicja coachingu Coaching,

Bardziej szczegółowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo

(pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Urząd Miasta Legionowo ul. marsz. J. Piłsudskiego Legionowo Załącznik nr 1 do Warunków Przetargu - znak Rf.271.12.2016 (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY ul. marsz. J. Piłsudskiego 41 05-120 Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PLAN PRACY TEMATYKI ZAWODOZNAWCZEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 KLASA I JAKI JESTEM, UCZEŃ POZNAJE SIEBIE. Materiał nauczania Cele edukacyjne zajęć Osiągnięcia uczniów Temat: Poznanie siebie warunkiem własnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 im. Noblistów Polskich w ELBLĄGU Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia: - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania

TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH. Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Katarzyna Rewers TEST ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Imię i nazwisko lub pseudonim.. Płeć M / K Wiek. Data badania Instrukcja Każdy z nas posiada jakieś zainteresowania i lubi wykonywać innego typu czynności,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Szkoła Podstawowa nr 298 im. Jana Kasprowicza w Warszawie SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1 Współczesny rynek edukacji i pracy charakteryzuje się ciągłymi zmianami. Globalizacja gospodarki, postęp

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego. Gimnazjum nr1 im. Jana Pawła II w Świdniku GIMNAZJUM NR 1 im. Jana Pawła II ul. M. Kopernika 9 21-040 Świdnik 081 468 77 00 fax: 081 468 77 02 e-mail: sekretariat.gimnazju m1 @swidnik.edu.pl www.gimn azju m1.swidnik.edu.pl Wewnątrzszkolny System

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ

DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ DORADZTWO ZAWODOWE ŚCIEŻKĄ W BUDOWANIU KARIERY ZAWODOWEJ Propozycja Powiatowej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Tarnowie Tarnów 31 maja 2011 Joanna Wróbel CZYM JEST KARIERA? przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach

Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Program doradztwa zawodowego w Gimnazjum im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego w Krążkowach Opracowały: Edyta Szczerbuk Ilona Pelc ZAŁOŻENIA PROGRAMU Program został opracowany jako potrzeba pomocy, usytuowana

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu Ilekroć w dokumencie pojawi się zapis: rodzice należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów ucznia, orientacja zawodowa należy

Bardziej szczegółowo

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości:

Predyspozycje zawodowe według teorii Hollanda dzielą się na sześć niezależnych typów osobowości. Są to kolejno osobowości: Osobowość zawodowa Teoria osobowości zawodowych Hollanda, znana szerzej jako teoria Hollanda jest już dość leciwym, ale jednym z najpopularniejszych pojęć w doradztwie zawodowym. Trudno odmówić mu słuszności,

Bardziej szczegółowo

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013

Rezultaty projektów transferu innowacji. Warszawa, 17 czerwca 2013 Rezultaty projektów transferu innowacji Warszawa, 17 czerwca 2013 Cel programu Uczenie się przez całe życie Włączenie uczenia się przez całe życie w kształtowanie Unii Europejskiej jako zaawansowanej,

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU

AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU AKADEMIA MENAGERA CZYLI ZARZĄDZAJ PO MISTRZOWSKU To cykl szkoleń podnoszących kompetencje menadżerskie zaprojektowany dla kierowników, menadżerów i dyrektorów, którzy mają ochotę rozwijać swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta

Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać. Aleksander Kumor polski aforysta Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać Aleksander Kumor polski aforysta P R O G R A M Z A J Ę Ć D L A U C Z N I Ó W G I M N A Z J U M 2 S P O T K A N I E CO NALEŻY WZIĄĆ POD UWAGĘ PLANUJĄC

Bardziej szczegółowo

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym!

Szkoła Trenerów STO. pomożemy Ci w tym! Szkoła Trenerów STO Jeśli chcesz: zdobyć nowy, prestiżowy zawód doskonalić swoje umiejętności rozwijać się pomożemy Ci w tym! Dzięki udziałowi w naszym projekcie możesz: zrealizować swoje życiowe cele

Bardziej szczegółowo

Poziom 5 EQF Starszy trener

Poziom 5 EQF Starszy trener Poziom 5 EQF Starszy trener Opis Poziomu: Trener, który osiągnął ten poziom rozwoju kompetencji jest gotowy do wzięcia odpowiedzialności za przygotowanie i realizację pełnego cyklu szkoleniowego. Pracuje

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu?

WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY. wyboru szkoły i zawodu? WYBÓR ZAWODOWY GIMNAZJALISTY Jak przygotować dziecko do właściwego Jak przygotować dziecko do właściwego wyboru szkoły i zawodu? RYNEK PRACY XXI WIEKU Wymagania rynku pracy: Kształtowanie u uczniów umiejętności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014

PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH. Rok Szkolny 2013/2014 PROGRAM ORIENTACJI I DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 14 W KATOWICACH Rok Szkolny 2013/2014 WSTĘP Z chwilą ukończenia szkoły gimnazjalnej uczniowie musza dokonać bardzo ważnego wyboru życiowego - wybrać

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH

DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH DORADZTWO EDUKACYJNO ZAWODOWEGO DLA MŁODZIEŻY SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I LICEALNYCH Warszawa, 2012 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU (1) We współczesnym świecie najwyższe kwalifikacje oraz poziom zaangażowania w coraz

Bardziej szczegółowo

Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r

Konferencja Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym Warszawa, 23.10.2013r Konferencja "Nowa jakość w kształceniu zawodowym i ustawicznym" Warszawa, 23.10.2013r E W A K O S U N I W E R S Y T E T Ł Ó D Z K I K W E S T I O N A R I U S Z P R E D Y S P O Z Y C J I Z A W O D O W Y

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W NAMYSŁOWIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY DORADCY ZAWODOWEGOW GINAZJUM NR 2 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI

Bardziej szczegółowo

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie

Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie Strona 1 z 7 Opracowanie profilu zawodowego, przygotowanie i przystosowanie A. Opracowanie profilu zawodowego Wstęp Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym lub pochodzącym z grup w niekorzystnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie)

Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Projekt Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 (streszczenie) Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 jest strategicznym dokumentem opisującym cele i sposoby rozwoju warszawskiej

Bardziej szczegółowo

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 8 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Aktywizacja uczniów do samopoznania i samooceny. Modyfikacja samooceny, gdy odbiega ona od realnych możliwości

Bardziej szczegółowo

Projektowanie strategii HR

Projektowanie strategii HR Projektowanie strategii HR Design Thinking stając się architektami celów, talentów i wiedzy. Pokazują jak transformować wiedzę i kompetencje w konkretne inicjatywy. Dzięki ich wsparciu zespoły nabierają

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO. GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM MISTRZOSTWA SPORTOWEGO NR 2 w Rybniku rok szkolny 2015/2016 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu

PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu PLAN DORADZTWA ZAWODOWEGO Gimnazjum im. Biskupa Michała Kozala w Białośliwiu Przedstawiony Radzie Pedagogicznej w dniu 15 września 2015 r. 1 1. Organizacją wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zajmują się

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO III LO im S. ŻEROMSKIEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W BIELSKU - BIAŁEJ Bielsko Biała; sierpień 2015 Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO na lata 2016-2019 Gimnazjum w Piotrowicach I. GŁÓWNE CELE PROGRAMU : a) wyposażenie uczniów w umiejętności służące podejmowaniu właściwych decyzji życiowych, określeniu

Bardziej szczegółowo

Podnoszę swoje kwalifikacje

Podnoszę swoje kwalifikacje Podnoszę swoje kwalifikacje Dorota Marszałek Podejmując działania edukacyjne musisz brać pod uwagę fakt, iż współczesny rynek pracy wymaga ciągłego dokształcania i rozwoju od wszystkich poszukujących pracy,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO VIII. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO 1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Nauczyciel, który potrafi być doradcą dla swoich uczniów, staje się wychowawcą na miarę czasów, w których żyje. Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie! Znaczenie gimnazjum dla rozwoju człowieka jest szczególne.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW

SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW Prezentacja przedstawiona podczas VIII Kongresu Zarządzania Oświatą, OSKKO, Warszawa 25-27.09.2013 www.oskko.edu.pl/kongres/ SPECYFIKA PRZYWÓDZTWA EDUKACYJNEGO I KOMPETENCJE POLSKICH DYREKTORÓW DR ROMAN

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W BORKU WLKP. CEL NADRZĘDNY: Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wspieranie go w procesie nabywania wiedzy i umiejętności,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca

Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca Wybrać zawód i zaplanować dalszą drogę kształcenia. Rodzic doradca mgr Aniela Kobusińska-Luty Pedagog i Doradca Zawodowy w Gimnazjum nr 56 im. J. Wybickiego w Poznaniu 3 kroki do wyboru zawodu 1. SAMOPOZNANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning

Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Program szkoleń dla nauczycieli w formule blended learning Opracowanie: Eleonora Żmijowska-Wnęk Wrocław 2014 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 2. CELE OGÓLNE SZKOLENIA... 4 3. METODY PRACY... 4 4. TREŚCI I PRZEWIDYWANE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne

WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW. Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Załącznik do Uchwały Nr 82/2016 Senatu UKSW z dnia 19 maja 2016 r. WYDZIAŁ NAUK PEDAGOGICZNYCH UKSW Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne PODNOSZENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELSKICH W PRACY Z UCZNIEM O SPECJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

Vademecum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Czynniki wpływające na decyzje zawodowe - preferencje i predyspozycje zawodowe

Vademecum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego. Czynniki wpływające na decyzje zawodowe - preferencje i predyspozycje zawodowe Vademecum Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego Czynniki wpływające na decyzje zawodowe - preferencje i predyspozycje zawodowe Specyficzne potrzeby w orientacji zawodowej ucznia Pomóc uczniom zbudować obraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE

PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE PROGRAM SZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 55 IM. GEN. ST. MACZKAW WARSZAWIE 1. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w ramach pracy z nauczycielami (Radą Pedagogiczną) obejmuje:

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny 2014/2015 Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Wolborzu ul. Modrzewskiego 105, 97 320 Wolbórz Tel. 44 6164880 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO ZAWODOWEGO w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu rok szkolny Opracował: pedagog

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego w Technikum nr 4 im. ks.józefa Sieradzana w Kaliszu WPROWADZENIE Każdy człowiek ma w życiu jakieś cele, dążenia i plany, które chciałby w przyszłości osiągnąć

Bardziej szczegółowo

Poznaj swojego doradcę zawodowego

Poznaj swojego doradcę zawodowego Poznaj swojego doradcę zawodowego wywiad z doradcą zawodowym Gimnazjum nr 56 w Poznaniu mgr Anielą Kobusińską Luty przeprowadziła Oliwia Rataj uczennica klasy II 4 Oliwia Rataj: Dlaczego zajmujemy się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz stylu komunikacji

Kwestionariusz stylu komunikacji Kwestionariusz stylu komunikacji Z każdego stwierdzenia wybierz jedno, które uważasz, że lepiej pasuje do twojej osobowości i zaznacz jego numer. Stwierdzenia w parach nie są przeciwstawne, przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel wychowawcą

Nauczyciel wychowawcą Nauczyciel wychowawcą Rok 2005 konferencja Edukacja kształcenia: różne systemy kształcenia i szkolenia wspólne cele Próba ujednolicenia kwalifikacji pracowników Refleksja nad kompetencjami absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Budzowie WSTĘP Uczniowie kończący gimnazjum stają przed wyborem szkoły oraz kierunku dalszego kształcenia. Podjęcie decyzji o

Bardziej szczegółowo

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński

Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju. Zbigniew Brzeziński Mentoring naturalna droga zawodowego rozwoju Zbigniew Brzeziński Program prezentacji Tło kulturowe Teoria i historia Cechy dobrego mentora Krótki katalog trójstronnych korzyści (organizacja mentee - mentor)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I st. im. JÓZEFA ZEIDLERA W GOSTYNIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BADANY OBSZAR Motywatory i demotywatory decydujące o kontynuacji bądź rezygnacji z nauki w szkole muzycznej

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych

Wstęp. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych Wstęp Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego obejmuje ogół działań podejmowanych przez szkołę w celu prawidłowego przygotowania uczniów do planowania ścieżki edukacyjno-zawodowej. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2016/2017 W LXV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. GEN. JÓZEFA BEMA W WARSZAWIE WSTĘP W procesie edukacji doradztwo i orientacja

Bardziej szczegółowo

Indywidualny Zawodowy Plan

Indywidualny Zawodowy Plan Indywidualny Zawodowy Plan Wstęp Witaj w Indywidualnym Zawodowym Planie! Zapraszamy Cię do podróży w przyszłość, do stworzenia swojego własnego planu działania, indywidualnego pomysłu na życie i pracę

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANE PRZEZ Makerbot Education OPRACOWANE PRZEZ MakerBot Education

OPRACOWANE PRZEZ Makerbot Education OPRACOWANE PRZEZ MakerBot Education w OPRACOWANE PRZEZ Makerbot Education OPRACOWANE PRZEZ MakerBot Education Copyright 2015 by MakerBot www.makerbot.com Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części Strona1 Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podziałem na części SZKOŁY I PRZEDSZKOLA UCZESTNICZĄCE w PROJEKCIE przyporządkowane do poszczególnych części 1. Bożena Stocka 4. Anna Stankiewicz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO GIMNAZJUM NR 1 W RESZLU 1 SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze zawodu i kierunku kształcenia:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE

BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE BIZNES PLAN ASPEKTY MARKETINGOWE Czym się zajmiemy? I II III IV pomysły na własną firmę przedmiot przedsięwzięcia budowanie oferty dla klienta podmiot przedsięwzięcia rynek planowanej działalności aspekty

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum

Doradztwo zawodowe w Gimnazjum Doradztwo zawodowe w Gimnazjum W ramach pomocy psychologiczno-icznej dla uczniów, w naszym Gimnazjum prowadzone są zajęcia z doradztwa zawodowego. Celem tych zajęd jest pomoc uczniom w rozpoznaniu swoich

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej

IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej IV. Moduł: Narzędzia monitorowania podstawy programowej Zasady tworzenia narzędzi monitorowania Punktem wyjścia do prawidłowego przeprowadzenia monitorowania musi być wyraźnie określony cel badania. monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole efekt motyla

Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole efekt motyla Doradztwo edukacyjno zawodowe w szkole efekt motyla Krystyna Pałka, 6 kwietnia 2017 r. Dlaczego taki projekt? Głównym celem projektu jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno

Bardziej szczegółowo

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie

efektywności Twojej firmy i pozwoli na osiągnięcie Chcesz ukierunkować i nadać tempo rozwojowi Twoich pracowników? OCENA PRACOWNICZA 360 STOPNI. METODA SPRZĘŻENIA ZWROTNEGO. + czym jest ocena 360 stopni? + co jest przedmiotem pomiaru? + kto dokonuje oceny?

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Szkole Podstawowej nr 119 w Warszawie Program opracowała Iwona Wiśniewska Szkolny doradca zawodowy Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ. Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku studiów Etyka prowadzonego w Instytucie Filozofii UJ Studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Lp. K_W01 K_W02 Nazwa Wydziału: Wydział Filozoficzny Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.

Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego. Projekt to zespołowe, planowane działanie uczniów mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

Bardziej szczegółowo

IMYC pomaga: Zrozumieć znaczenie procesu uczenia się. Odnaleźć relacje, które zachodzą między różnymi dziedzinami nauki. Rozwinąć swój umysł.

IMYC pomaga: Zrozumieć znaczenie procesu uczenia się. Odnaleźć relacje, które zachodzą między różnymi dziedzinami nauki. Rozwinąć swój umysł. IMYC w gimnazjum Sparka Czym jest IMYC? International Middle Years Curriculum to międzynarodowy program nauczania, który jest kontynuacją IPC (International Primary Curriculum) i daje wsparcie uczniom

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania

Wstęp. Wewnątrzszkolny system doradztwa - jest to ogół działań podejmowanych szkołę w celu przygotowania Wstęp Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), zobowiązuje placówki oświatowe do przygotowania uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia

Bardziej szczegółowo

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne

największy wpływ na decyzje uczniów mają rodzice oraz tradycje rodzinne ZS Narewka ZS Narewka 2014 O wyborze szkoły i zawodu uczeń szkoły gimnazjalnej może oczywiście zdecydować samodzielnie, zdarza się jednak, że wyboru dokona pod wpływem innych osób, sytuacji, czy tez okoliczności.

Bardziej szczegółowo