Jak to powiedzieć po angielsku?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak to powiedzieć po angielsku?"

Transkrypt

1 Oskar Czepeczek Jak to powiedzieć po angielsku? 1000 ZDAŃ Z LEKCJI KONWERSACJI Sprawdź swój angielski...

2 Ebook prezentuje 1000 zdań do przetłumaczenia z języka polskiego na angielski, zawiera praktyczne słownictwo, które z pewnością wzbogaci Twój język angielski. Ebook jest darmowy i nie może być sprzedawany. Możesz go dowolnie dystrybuować, umieszczać na swojej stronie www, pod warunkiem, że nie wprowadzasz w nim żadnych zmian i pozostaje on darmowy. Uwaga. Często prezentowane przeze mnie tłumaczenie nie jest jedynie poprawnym, mogą istnieć inne poprawne możliwości. Np. zdanie: Prezes nie chciał ujawnić swoich zarobków. Jest przetłumaczone: The chairman didn't want to divulge his earnings. Inna możliwości: The chairman didn't want to reveal his earnings. President/chairperson didn't want to reveal/divulge his earnings. Zapraszam do odwiedzenia mojej strony: Pozdrawiam Oskar Czepeczek,

3 Ćwiczenie 1 1. Mam zamiar złożyć wymówienie za dwa dni. 2. Bardzo łatwo jest wpaść w poślizg na śliskiej drodze. 3. On zdołał wyjść z poślizgu i uniknąć wypadku. 4. Czy możecie przyśpieszyć termin dostawy? 5. Nie zdołała przyjść na czas. 6. Powinniśmy uwzględnić wszystkie koszty w naszym biznes planie. 7. Czy masz ochotę zjeść obiad? 8. Jego decyzja wywołała ostre nieporozumienie. 9. Oni ciągle używają przestarzałych metod nauczania. 10. Jest coraz więcej otyłych ludzi w naszym kraju. 11. Dostał bzika na punkcie swojej córki. 12. Tanie buble zalewają nasz rynek. 13. Zawarliśmy bardzo dobrą umowę z tą firmą. 14. On okazał się być kłamcą. 15. Jako dziecko zawsze podjadałem ciastka. 16. Prezes nie chciał ujawnić swoich zarobków. Zarobków. 17. Wszyscy nasi pracownicy domagają się wolnego dnia. 18. Powinniśmy sporządzić nowy kontrakt za dwa tygodnie. 19. Nigdy nie czytałem wcześniej tak porywającej książki. 20. Ona jest najbardziej złośliwą dziewczyną na świecie.

4 Klucz 1. I'm going to hand in my notice in two days. 2. It's easy to get into a skid on the slippery road. 3. He managed to get out of a skid and avoid an accident. 4. Can you expedite the date of delivery? 5. She didn't manage to come on time. 6. We should allow for all the costs in our business plan. 7. Do you feel like eating dinner? 8. His decision sparked off a sharp disagreement. 9. They still use obsolete methods of teaching. 10. There are more and more obese people in our country. 11. He went gaga over his daughter. 12. Cheap duds are flooding our market. 13. We made a very good bargain with this company. 14. He turned out to be a liar. 15. As a child I always sneaked cakes. 16. The chairman didn't want to divulge his earnings. 17. All our employees press for a day off. 18. We should draw up a new contract in two weeks. 19. I've never read such a gripping book before. 20. She is the most malicious girl in the world.

5 Ćwiczenie 2 1. Wyzwała swoją najlepszą przyjaciółkę. 2. Dała mi jasno do zrozumienia, że mnie nie kocha. 3. Nie mam żadnych skrupułów przed oszukiwaniem mojego pracodawcy. 4. Podsumował ich stosunek do tego zagadnienia. 5. Jak ocenić jej osiągnięcia? 6. Dwóch naukowców nadzorowało badania naukowe. 7. Czy możesz sprecyzować swoje stanowisko w tej sprawie? 8. Musimy nadrobić stracony czas. 9. Dlaczego jesteś tak łatwowierna? 10. Czy twoja żona jest oszczędna? 11. Łatwo jest zostać oszukanym kiedy zadajesz się z kanciarzami. 12. Czy lubisz czytać historie o romansach znanych ludzi? 13. Byłem w niebezpieczeństwie utraty życia. 14. Wykazał się dużym sprytem w interesach prowadząć swoją firmę. 15. Wyniszczające długi doprowadziły moją firmę do bankrutctwa. 16. Wydawał się być bardzo niedbałym i roztargnionym. 17. Nie mogłem zaakaceptować jej ekstrawandzkiego stylu życia. 18. On lubi popisywać się swoim najnowocześniejszym telefonem komórkowym. 19. Poszedł w ślady ojca i został marynarzem. 20. Na stole jest sterta książek.

6 Klucz 1. She called her best friend names. 2. She made it plain to me that she doesn't love me. 3. I ve no scruples about cheating my employer. 4. He sumed up their attitude to this issue. 5. How to assess her accomplishments? 6. Two scientists oversaw the research. 7. Can you pin down your stand on this matter? 8. We must make up for lost time. 9. Why are you so gullible? 10. Is your wife frugal with money? 11. It's easy to be taken for a ride when you deal with con men. 12. Do you like to read kiss-and-tell stories? 13. I was in jeopardy of losing my life. 14. He showed considerable acumen in running his company. 15. Crippling debts led my company to bankruptcy. 16. He seemed very slapdash and absent-minded. 17. I couldn't accept her flamboyant lifestyle. 18. He likes to show off his state of the art mobile. 19. He followed in his father footsteps and became a seaman. 20. There's a pile of books on the table.

7 Ćwiczenie 3 1. Zanotowałem najważniejsze dane w moim zeszycie. 2. On zawsze się mnie czepia. 3. Musimy zrobić wszystko aby zdążyć przed nieprzekraczalnym terminem. 4. Firma zamierza wprowadzić nowy produkt na rynek. 5. Jaki jest twój ulubiony środek transportu? 6. Rozkład jazdy pociągów jest na peronie. 7. Większość restauracji w moim mieście zeszła na psy. 8. To był najgorszy karambol jaki kiedykolwiek widziałam. 9. Utknęłam w korku ulicznym. 10. Szkoły zawodowe są znowu popularne. 11. Gorąco to polecam. 12. Uczęszczam na kurs angielskiego. 13. Został usunięty ze szkoły za wagary. 14. Chcę dostać się na uniwersytet. 15. Ukończyłam chemię na Uniwersytecie Gdańskim. 16. Ona jest tegoroczną absolwentką. 17. Poświęcił cały rozdział temu zagadnieniu. 18. On jest oddanym nauczycielem. 19. Rozwiązłość to ich cecha narodowa. 20. Jest bardzo przeciwna znajomością na jedną noc.

8 Klucz 1. I jotted down the most important data in my notebook. 2. He's always picking on me. 3. We must do everything to meet a deadline. 4. The company is going to launch a new product onto the market. 5. What's your favourite means of transport? 6. The train timetable is on the platform. 7. Most restaurant in my city went to pot. 8. It wasthe worst pile-up I've ever seen. 9. I got stuck in a traffic jam. 10. Vocational schools are popular again. 11. I highly recommend it. 12. I attend an English course. 13. He was expelled from school for playing truant. 14. I want to get into university. 15. I graduated in chemistry from University of Gdańsk. 16. She's this year's graduate. 17. He devoted a whole chapter to the issue. 18. He's a devoted teacher. 19. Promiscuity is their national trait. 20. She's dead against one-night stands.

9 Ćwiczenie 4 1. Kobiety w naszym kraju raczej nie akceptują seksu bez zobowiązań. 2. Dlaczego umniejszasz jego osiągnięcia? 3. Jak ocenić jej osiągnięcia? 4. Dobrzy obywatele przestrzegają prawa. 5. Na czym polega twoja praca? 6. On zadał mi podchwytliwe pytanie. 7. On podkupił mi ten samochód. 8. Jakie są twoje cechy charakteru? 9. Czy lubisz zamiatać podłogi? 10. Sędzia wydał wyrok na przestępcę. 11. Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie. 12. Praca papierkowa jest najmniej przyjemnym aspektem mojej profesji. 13. To jest dobrze zaopatrzona hurtownia. 14. Pracownicy umysłowi często patrzą z góry na pracowników fizycznych. 15. Moje inwestycje w nieruchomości przyniosły mi nieoczekiwany zysk. 16. Łatwo radzę sobie ze stresem. 17. Miałem dzisiaj męczący dzień w pracy. 18. Jego decyzja była uzasadniona. 19. Kupiłem nowiusieńki samochód. 20. Polubiłem go od samego początku.

10 Klucz 1. Women in our country rather don't accept no-strings sex. 2. Why do you belittle his accomplishments? 3. How to assess her accomplishments? 4. Good citizens observe the law. 5. What does your job consist in? 6. He asked me a tricky question. 7. He beat me to this car. 8. What are your character traits? 9. Do you like to sweep floors? 10. A judge passed sentence on criminal. 11. The proposals were adopted unanimously. 12. Paperwork is the least pleasant aspect of my profession. 13. This is well-stocked wholesale company. 14. White collar workers often look down on blue collar workers. 15. My investments in real estates gave my a windfall profit. 16. I easily deal with stress. 17. I have had a tiring day at work today. 18. His decision was justififiable. 19. I've bought a brand new car. 20. I took a liking to him from the very start.

11 Ćwiczenie 5 1. Nie chcę wchodzić w szczegóły. 2. Prawa i obowiązki. 3. Oskarżenia są bezpodstawne. 4. To nie jest obowiązkowe to fakultatywne. 5. Rozwiódł się ze swoją żoną. 6. Ona jest rozwódką. 7. Był sądzony o morderstwo. 8. Oni sporządzili ten dokument. 9. Jeszcze nie sporządził swojego testamentu. 10. Powód i oskarżony. 11. Oskarżony w ławie oskarżonych. 12. Ława przysięgłych jednogłośnie zdecydowała, że jest winny. 13. Oni pozwali miasto. 14. Jego roszczenie zostało odrzucone. 15. Wszystko było na próżno. 16. Chlubi się swoimi pieniędzmi. 17. Okłamała mnie 18. On jest nałogowym kłamcą 19. On jest nałogowym hazardzistą. 20. Muszę przyznać się, że ją lubię

12 Klucz 1. I don't want to go into detail. 2. Rights and obligations. 3. The accusations are groundless. 4. It's not obligatory it's optional. 5. He divorced his wife. 6. She is a divorcee. 7. He was tried for murder. 8. They drew up this document. 9. He hasn't made his will yet. 10. Plaintiff and defendant. 11. A defendant in the dock. 12. The jury unanimously decided that he is guilty. 13. They sued the City. 14. His claim was rejected. 15. It was all in vain. 16. He is vain about his money. 17. She lied to me. 18. He is a compulsive liar. 19. He is a compulsive gambler. 20. I have to admit to liking her.

13 Ćwiczenie 6 1. To temat zastępczy. 2. Mam chandrę. 3. Zarówno mężczyźni jak i kobiety mają tendencje do upiększania prawdy. 4. Musiałem uciec się do kłamstwa. 5. W latach osiemdziesiątych to był znany kurort. 6. Mam o niej wysokie mniemanie. 7. On nie jest moim przyjacielem, jest moim znajomym 8. Jestem zobligowany do przestrzegania tych zasad 9. Jaki jest twój punkt widzenia na tą sprawę? 10. Nigdy nie odwiedziłem wróżki 11. Mam gówniany samochód 12. Rak i krab 13. Zawierający wszystkie brakujące dane 14. Miałem randkę w ciemno 15. Czy lubisz jeść daktyle? 16. Ma pozytywne podejście do życia. 17. Ona jest kobietą średniego wzrostu. 18. Co ona lubi? 19. Jak ona wygląda? 20. Jaka ona jest?

14 Klucz 1. It's a red herring. 2. I have the blues. 3. Both men and women tend to embellish the truth. 4. I had to resort to lying. 5. In 80's it was a well-known resort. 6. I think highly of her. 7. He's not my friend, he's my acquaintance. 8. I'm obliged to observe these rules. 9. What's your point of view on this matter? 10. I've never visited a fortune teller. 11. I have a crap car. 12. Crayfish and crab. 13. Containing all the missing data. 14. I had a blind date. 15. Do you like to eat dates? 16. He has a positive outlook on life. 17. She s a woman of medium height. 18. What does she like? 19. What does she look like? 20. What is she like?

15 Ćwiczenie 7 1. Jestem w moim żywiole. 2. On jest kłamczuchem. 3. Ona wymyśliła tą historię. 4. To było tylko niewinne kłamstwo. 5. Lubię uciąć sobie drzemkę. 6. Jeszcze nie wystawiłam tobie faktury. 7. Ona jest nieśmiała ale jej ojciec jest pewny siebie. 8. Ona donosiła na swoich przyjaciół. 9. On jest szefem kuchni w naszym hotelu. 10. Nasz szef jest bardzo wymagający. 11. Sterta dokumentów. 12. Całkowicie zgadzam się z tym stwierdzeniem. 13. Czy jesteś znudzony swoją pracą? 14. W samolocie i w pociągu. 15. Dziecko siedzi na moich kolanach. 16. Wysiadła z samochodu. 17. Chcę wziąć kredyt hipoteczny. 18. To spowodowało tę chorobę. 19. Pierwsze symptomy choroby. 20. Ona codzinnie waży się na wadze.

16 Klucz 1. I'm in my element. 2. He's a fibber. 3. She fabricated the story. 4. It was only a white lie. 5. I like to have a nap. 6. I haven't issued your invoice yet. 7. She is shy but her father is confident. 8. She informed on her friends. 9. He is a chef in our hotel. 10. Our chief is very demanding. 11. A pile of documents. 12. I fully agree with this statement. 13. Are you bored with your work? 14. On the plane and on the train. 15. A child is sitting on my lap. 16. She got out of her car. 17. I want to take out a mortgage. 18. This caused the disease. 19. The first symptoms of a disease. 20. Every day she weighs herself on the scale.

17 Ćwiczenie 8 1. Ona straciła 5 kilo. 2. On prawdopodobnie popełnił samobójstwo. 3. Ona miała zamiar popełnić samobójstwo. 4. Oni wyniszczają siebie nawzajem. 5. To był wspaniały pokaz mody. 6. Robi dobre wrażenie na ludziach. 7. Liczy się pierwsze wrażenie. 8. Chodzę do fryzjera co miesiąc. 9. Ona jest moją ulubioną kosmetyczką. 10. Tylko przeglądnęłam ten magazyn. 11. Moje spodnie były przecenione o 50%. 12. Robienie zakupów zajmuje mi dużo czasu. 13. Przestań traktować mnie jak dziecko. 14. Uwielbiam żuć gumę. 15. Uzyskał stypendium. 16. Mój wujek ma problemy z ciśnieniem. 17. Ten plan ma swoje zalety. 18. To wyjątkowa cecha jego charakteru. 19. Potwierdzam, że to jest prawda. 20. Jutro mam egzamin.

18 Klucz 1. She lost 5 kilos. 2. He probably destroyed himself. 3. She was going to commit suicide. 4. They destroy each other. 5. It was a wonderful catwalk show. 6. She makes a good impression on people. 7. First impressions count. 8. I go to the hairdresser s every month. 9. She is my favourite beautician. 10. I had only a browse through this magazine. 11. My trousers were reduced by 50%. 12. The shopping takes me a lot of time. 13. Stop treating me like a child. 14. I love chewing a gum. 15. He won a scholarship. 16. My uncle suffers from blood pressure. 17. The plan has some good features. 18. This is a unique feature of her character. 19. I confirm that it's truth. 20. I'm having an exam tomorrow.

19 Ćwiczenie 9 1. To obowiązkowy przedmiot. 2. Historia była nieobowiązkowa. 3. On nie miał wyboru. 4. Szansa na sukces. 5. Spotkałam ją przypadkiem. 6. Ona pracuje w sądzie. 7. Nie potrafię zdecydować co chcę robić. 8. Jeszcze nie podjęłam decyzji. 9. Jeszcze nie widziałam tego filmu. 10. Na czym polega twoja praca? 11. Moja praca polega na zamiataniu podłóg. 12. Są zadowoleni ze swojego życia. 13. Bardzo boli mnie brzuch. 14. Czy jest związek pomiędzy dietą a chorobami? 15. Śmiertelna choroba. 16. Kwaśny deszcz. 17. Brakuje mu zdrowego rozsądku. 18. Zdrowy rozsądek nie jest tak powszechny. 19. Benzyna bezołowiowa. 20. To może prowadzić do wypadku.

20 Klucz 1. It's an obligatory subject. 2. History was optional. 3. He didn't have a choice. 4. A chance for success. 5. I met her by chance. 6. She works in court. 7. I can't decide what I want to do. 8. I haven't made a decision yet. 9. I haven't seen this film yet 10. What does your job consist in? 11. My job consists in sweeping floors 12. They are pleased with their lives 13. I have a terrible bellyache 14. Is there a link between diet and diseases? 15. A deadly disease. 16. Acid rain. 17. He lacks common sense. 18. Common sense is not so common. 19. Unleaded petrol. 20. It can lead to an accident.

21 Ćwiczenie Ona zachorowała na grypę. 2. Czy ona zachorowała na grypę? 3. Ona nie zachorowała na grypę. 4. Kilka otyłych nastolatek pozwało McDonald's. 5. Czy oni są odpowiedzialni za to? 6. Kto jest za to odpowiedzialny? 7. Ostrzegli ich o problemach zdrowotnych. 8. Cukrzyca, wysokie ciśnienie krwi i otyłość. 9. Mam zamaiar przejść na emeryturę w wieku 65 lat. 10. Czy to jest zdrowe? 11. Odrzucili moje roszczenie. 12. Nie możesz mnie za to winić. 13. Jestem uzależniona od jedzenia słodyczy. 14. On jest narkomanem. 15. Zostałem oszukany przez kanciarza. 16. Padli ofiarą kryzysu ekonomicznego. 17. Nie mam zamiaru paść ofiarą żadnego przekrętu. 18. To bardzo ekonomiczny samochód. 19. Gospodarka naszego kraju jest bardzo silna. 20. Tysiące inwestorów padło ofiarą Madoffa.

22 Klucz 1. She fell ill with flu 2. Did she fall ill with flu? 3. She didn't fall ill with flu. 4. Several obese teenagers sued McDonald's. 5. Are they responsible for this? 6. Who is responsible for this? 7. They warned them about health problems. 8. Diabetes, high blood pressure and obesity. 9. I'm going to retire at the age of Is it healthy? 11. They rejected my claim. 12. You can't blame me for that. 13. I'm addicted to eating sweets. 14. He's a drug addict. 15. I was cheated by a con man. 16. They fell prey to economic crisis. 17. I'm not going to fall prey to any scam. 18. This is a very economical car. 19. The economy of our country is very strong. 20. Thousands of investors fell victim to Madoff.

23 Ćwiczenie Jak możemy chronić siebie przed przekrętami? 2. Nie możesz oszukać uczciwego człowieka. 3. Złodziej ulotnił się w skradzionym samochodzie. 4. On był podziwianym biznesmenem. 5. Jego pochodzenie było znakomite. 6. Rasowy pies czy kundel? 7. Założył własną firmę zajmującą się papierami wartościowym. 8. Firma przyniosła straty. 9. Zaciągnęli olbrzymie długi. 10. Jego inwestycje ciągle przynosiły zyski. 11. Według prokuratorów popełnił przestępstwo. 12. Ona z pewnością do mnie zadzwoni. 13. To z pewnością się wydarzy. 14. Rynki stojące przed kryzysem ekonomicznym. 15. Straty są olbrzymie. 16. Jak on to osiągnął? 17. Nie zdołali przeprowadzić żadnej kontroli pomimo otrzymywania skarg. 18. Jego argumenty były przekonywujące. 19. Zostałem wykołowany. 20. Łatwowierność to jego cecha charakteru.

24 Klucz 1. How can we protect ourselves from scams? 2. You can't cheat an honest man. 3. A thief made off in a stolen car. 4. He was an admired businessperson. 5. His pedigree was top-notch. 6. A pedigree dog or a mongrel? 7. He started his own securities firm. 8. The company incurred losses. 9. They incurred huge debts. 10. His investments still brought profits. 11. According to the prosecutors he committed this crime. 12. She's bound to phone me. 13. It's bound to happen. 14. The markets facing the economic crisis. 15. The losses are colossal. 16. How did he accomplish it? 17. They failed to carry out any examinations despite receiving complaints. 18. His arguments were plausible. 19. I was taken for a ride. 20. Gullibility is his character trait.

25 Ćwiczenie Dlaczego jesteś tak łatwowierna? 2. Ile pieniędzy wydajesz na dobroczynność? 3. Miała operację plastyczną. 4. To nie jest bezpieczne. 5. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne. 6. Jakie są skutki uboczne? 7. Oni wprowadzili nowy produkt na rynek. 8. Mam duży strych. 9. To było zatrucie pokarmowe. 10. Chciałabym powiększyć mój biust. 11. Nie mogłam usnąć. 12. Muszę kupić większą szafę. 13. Załóż kurtkę. 14. Zdejmij buty. 15. Ona wymiotowała wczoraj. 16. On może ją skrzywdzić. 17. Palenie jest szkodliwe. 18. Ten wirus jest nieszkodliwy. 19. To marnowanie czasu. 20. Nie marnuj jej czasu.

26 Klucz 1. Why are you so gullible? 2. How much money do you spend on charity? 3. She had a plastic surgery. 4. It isn't safe. 5. Safety is very important. 6. What are the side effects? 7. They introduced a new product on the market. 8. I have a huge attic. 9. It was a food poisoning. 10. I'd like to enlarge my breast. 11. I couldn't fall asleep. 12. I must buy a bigger wardrobe. 13. Put on your jacket. 14. Take off your shoes. 15. She vomited yesterday. 16. He can do harm to her. 17. Smoking is harmful. 18. This virus is harmless. 19. It's a wastage of time. 20. Don't waste her time.

27 Ćwiczenie Obecnie nie myślę o założeniu mojej własnej firmy. 2. To była głupia plotka. 3. Z jednej strony, z drugiej strony. 4. Jakość tych produktów jest bardzo słaba. 5. Biedni i bogaci. 6. Nigdy nie kupiłam tego wcześniej. 7. Okazało się, że ona nie ma żadnych zainteresowań. 8. Brukowce i poważne gazety. 9. Muszę utrzymać moją rodzinę. 10. Chciałabym podtrzymć moją znajomość angielskiego. 11. Ona jest zarówno piękna jak i inteligentna. 12. Im więcej zarabiam tym więcej wydaję. 13. Na zdjęciu widzę dziewczynkę. 14. Ktoś włamał się do mojego samochodu. 15. My dzielimy koszt pół na pół. 16. Na szczęście nie muszę pracować w domu. 17. Pracownicy biurowi i fizyczni. 18. Podsłyszałem to w autobusie. 19. Oni podsłuchiwali nas. 20. Pracują w systemie zmianowym.

28 Klucz 1. At present I don't think about setting up my own company. 2. It was a stupid gossip. 3. On the one hand, on the other hand. 4. The quality of these goods is very poor. 5. The poor and the rich. 6. I've never bought it before. 7. It turned out that she didn't have any interests. 8. Tabloids and quality papers. 9. I must maintain my family. 10. I'd like to maintain my level of English. 11. She's both beautiful and intelligent. 12. The more I earn the more I spend. 13. In the photo I can see a little girl. 14. Somebody broke into my car. 15. We share the cost fifty-fifty. 16. Fortunately I don't have to work at home. 17. White collar workers and blue collar workers. 18. I overheard this on the bus. 19. They eavesdropped on us. 20. They are on shift work.

29 Ćwiczenie On chełpi się swoimi osiągnięciami 2. Zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny. 3. Przeprowadzili ankietę wśród nauczycieli. 4. Coraz mniej ludzi chodzi na wybory. 5. Podkreślili ten fakt. 6. Wielu ludzi unika płacenia podatków. 7. Unikanie podatków jest bardzo popularne w naszym kraju. 8. Uchylił się od odpowiedzi na pytanie. 9. Pominął sprawę milczeniem. 10. Kiedy byłem dzieckiem grałem w dwa ognie. 11. Kupiłem to dla siebie. 12. Jest mało znanym pisarzem. 13. Budynek przysłonił widok. 14. Jak poradzić sobie ze stresem? 15. Ona ma bardzo dobre oceny w szkole. 16. Siedzący tryb życia prowadzi do wielu chorób. 17. To lekkostrawny posiłek. 18. Miał dolegliwości jelitowe. 19. Nie pleć bzdur. 20. To bzdurny film.

30 Klucz 1. He boasts about his achievements. 2. We took out a mortgage. 3. They conducted a poll among teachers. 4. Less and less people go to the polls. 5. They stressed this fact. 6. Many people avoid paying taxes. 7. Tax dodge is very popular in our country. 8. He dodged the question. 9. He dodged the issue. 10. When I was a child I used to play dodgeball. 11. I bought it for myself. 12. He is an obscure writer. 13. The building obscured the view. 14. How to cope with stress? 15. She has very good grades at school. 16. Sedentary lifestyle leads to many diseases. 17. It's easy to digest meal. 18. He had upset bowels. 19. Don't talk rubbish. 20. The film is rubbish.

31 Ćwiczenie Tempo życia jest bardzo szybkie. 2. Nie wytrzymuję tempa. 3. Niektórym ludziom trudno jest nadążać za zwiększającym się tempem życia. 4. Zwichnął sobie nogę w kostce. 5. Nie ucinam sobie drzemek w ciągu dnia 6. On ustanowił nowy rekord świata. 7. Pobił rekord świata. 8. On ciągle rozwija swoją firmę. 9. Mój samochód ciągle się psuje. 10. Oczekuje się, że jej pomogę. 11. Czy umiesz grać w kółko i krzyżyk? 12. Od kiedy znasz tego człowieka? 13. Ma wypaczony charakter. 14. Oderwała mnie od pracy. 15. Ta tradycja jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. 16. Lubię ślęczeć nad książkami. 17. Pogoda pokrzyżowała nasze plany. 18. Zginął z rąk porywaczy. 19. Wzgardził moim zaproszeniem. 20. W swojej poprzedniej pracy nabrał złych nawyków.

32 Klucz 1. The pace of life is very fast. 2. I can't stand the pace. 3. Some people find it hard to keep up with the increasing pace of life. 4. He dislocated his ankle. 5. I don't have naps during the day.. 6. He set a new world record. 7. He broke a world record. 8. He keeps developing his company. 9. My car keeps breaking down. 10. I'm expected to help her. 11. Can you play noughts and crosses? 12. Since when have you known this man? 13. He has warped character. 14. She distracted me from my work. 15. This tradition is handed down from generation to generation. 16. I like to pore over my books. 17. The weather foiled our plans. 18. He died at the hands of kidnappers. 19. He spurned my invitation. 20. He slipped into bad habits at his previous work.

33 Ćwiczenie Ten poeta popadł w zapomnienie. 2. Jest mi dłużny pieniądze. 3. Czy twój mąż jest kobieciarzem? 4. Kopnął w kalendarz zeszłej nocy. 5. Nikt nie wyjaśnił mi zawiłości tej sytuacji. 6. Chociaż jest w szkole lizusem, nie ma dobrych ocen. 7. Cały system polityczny w naszym kraju zepsuty jest do szpiku kości. 8. Skończę tą pracę za dwa tygodnie. 9. Przestańmy dzielić włos na czworo i zacznijmy mówić o czymś naprawdę ważnym. 10. Nie zdawali sobie sprawy, że byli w niebezpieczeństwie. 11. Kupił ten szpanerski samochód aby zaimponować swojej dziewczynie. 12. Myślę, że nie zdoła sprzedać swojego zdezelowanego samochodu. 13. Wtajemniczeni urzędnicy twierdzą, że premier może być zmuszony do rezygnacji. 14. Spędziliśmy nasze ostatnie wakacje w obskurnym hotelu niedaleko Londynu. 15. Byłem zadurzony w mojej nauczycielce od angielskiego. 16. Unikanie podatków jest teraz powszechnym zjawiskiem. 17. Mam jego imię na końcu języka. 18. Był tak zarozumiały w szkole, że nikt go nie lubił. 19. Piotr ma pretensje do całego świata. 20. Jego ostatnia powieść była wielkim hitem.

34 Klucz 1. This poet sank into oblivion. 2. He owes me money. 3. Is your husband a womanizer? 4. He kicked the bucket last night. 5. Nobody explained the ins and outs of the situation to me. 6. Although he is a toady at school he doesn't have good marks. 7. The whole political system in our country is rotten to the core. 8. I'm finishing this job in a fortnight. 9. Stop splitting hairs and let`s start talking about something really important. 10. They didn't realize they were in jeopardy. 11. He bought this flashy car to impress his girlfriend. 12. I think he won't manage to sell his ramshackle car. 13. The officials who are in the know claim that the Prime Minister may be forced to resign. 14. We spent our last holiday in a dingy hotel near London. 15. I had a crash on my English teacher. 16. Tax avoidance is now a common occurrence. 17. I have his name on the tip of my tongue. 18. He was so big-headed at school that nobody liked him. 19. Peter has a chip on his shoulder. 20. His latest novel was a great blockbuster.

35 Ćwiczenie Spotykamy się od czasu do czasu, ale nie tak często jak kiedyś. 2. Komputer, który używam jest tylko zatkajdziurą ponieważ nie mogę sobie pozwolić na nic lepszego. 3. Bardzo pragnął zostać policjantem. 4. Wygadany sprzedawca potrafi sprzedać wszystko. 5. Znalazł się w prawdziwych tarapatach, gdy zgubił się w dżungli. 6. Chociaż są parą, każdy płaci za siebie w restauracji. 7. Piotr jest urodzonym nieudacznikiem. 8. Gangster trzymał zakładnika na muszce. 9. Nie jest biedny, wprost przeciwnie, jest nadziany. 10. Wydawaje się być gburowatym i chamskim człowiekiem. 11. Uczniowie zostali wybrani przez dyrektore na chybił trafił. 12. Chociaż nigdy nie odwiedził żadnego anglojęzycznego kraju, jego akcent jest bez zarzutu. 13. Ona załatwiła mi nową pracę. 14. Prawie zapomniała jak się mówi po angielsku. 15. On jest zatwardziałym kryminalistą. 16. Na dłuższą metę to nieopłacalny interes. 17. Wczoraj zostałem uwięziony w korku ulicznym. 18. To był czynnik mobilizujący. 19. Czy oni byli odurzeni narkotykami? 20. Ona ma destrukcyjny wpływ na jego zachowanie.

36 Klucz 1. We meet together every so often, but not as often as we used to. 2. The computer I use is only a stopgap because I can't afford anything better. 3. He set his heart on becoming a policeman. 4. The glib salesman can sell everything. 5. He was in a real fix when he got lost in the jungle. 6. Although they are a couple they go Dutch in a restaurant. 7. Peter is a born loser. 8. Gangster held the hostage at gunpoint. 9. He isn't poor, on the contrary, he is loaded. 10. He seems to be gruff and rude man. 11. The pupils were chosen at random by headmaster. 12. Although he's never visited any English speaking country his accent is impeccable. 13. She fixed me up with a new job. 14. Her English is rusty. 15. He's an incorrigible criminal. 16. In the long run it's unprofitable business. 17. Yesterday I was caught in a traffic jam. 18. It was a mobilising factor. 19. Were they intoxicated with drugs? 20. She has a destructive influence on his behaviour.

37 Ćwiczenie Czy kiedykolwiek odwiedziłeś agencję towarzyską? 2. Ten projekt wzbudza wiele kontrowersji. 3. Ona nie ma żadnych wyrzutów sumienia. 4. Postawił bardzo interesującą hipotezę. 5. To cyniczny prostak. 6. Twój strach jest nieuzasadniony. 7. Ma silne więzi uczuciowe ze swoją matką. 8. Był zaangażowany w nielegalną działalność. 9. Złe warunki mieszkaniowe zmusiły mnie do zmiany mieszkania. 10. Jego powrót do drowie będzie długim procesem. 11. To naukowo udowodniona teoria. 12. Jaki był twój punkt wyjścia? 13. Jej rażące zaniedbanie doprowadziło do wypadku. 14. Musimy zaoferować konkurencyje ceny jeśli nie chcemy zbanktutować. 15. To była raczej cyniczna uwaga niż konstruktywna krytyka. 16. Czy jesteś dobry w targowaniu się o ceny? 17. On wygłosił poruszającą przemowę. 18. Pochopnie wysuwasz wnioski. 19. To tylko przygodna znajomość, nic więcej. 20. Co sądzisz o przygodnym seksie?

38 Key 1. Have you ever visited an escort agency? 2. This project arouses much controversy. 3. She doesn't have any qualms of conscience. 4. He advanced a very interestiong hypothesis. 5. It's a cynical boor. 6. Your fear is groundless. 7. He has strong emotional bonds with his mother. 8. He was involved in an illegal activity. 9. Poor housing forced me to change the flat. 10. His recovery will be a lenghty process. 11. It's a scientifically proven theory. 12. What was your starting point? 13. Her gross neglect led to an accident. 14. We must offer competitive prices if we don't want to go bankrupt. 15. It was rather a cynical remark than constructive criticism. 16. Are you good at haggling over prices? 17. He gave a stirring speech. 18. You jump to conclusions. 19. It's only a passing acquaintance, nothing more. 20. What do you think of casual sex?

39 Ćwiczenie On zaleca się do mojej siostry. 2. Czy jesteś praworządnym obywatelem? 3. To mija się z celem. 4. Jest u progu śmierci. 5. Możemy przyjąć to za pewnik. 6. To najświętsza prawda. 7. Zabranie zarządu odbyło się wczoraj. 8. Nasz zespół roboczy zebrał się w zeszły piątek 9. Lubię uciąć sobie z nim pogawędkę. 10. Czy spełniasz dobre uczynki? 11. Piszę w nawiązaniu do twojego ostatniego listu. 12. Kartkuję teraz tę książkę. 13. Żyję w ciągłym stresie. 14. Ona siedzi teraz za kierownicą. 15. Musisz naprawić krzywdy które wyrządziłeś. 16. To sprawa dyskusyjna. 17. W przyszłym roku chciałbym rozkręcić biznes. 18. Dłużej już tego nie zniosę! 19. Zrobiłem to z bólem serca. 20. To gardłowa sprawa.

OSKAR CZEPECZEK BEZPŁATNY EBOOK

OSKAR CZEPECZEK BEZPŁATNY EBOOK OSKAR CZEPECZEK 100 BUSINESS ENGLISH WORDS BEZPŁATNY EBOOK Skrypt ten przedstawia ponad 100 słów tzw. business English wraz z 200 przykładowymi zdaniami. Skrypt jest darmowy i nie może być sprzedawany.

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś?

PENNY. Saved NIEMOŻLIWE! Zmieniamy nasz system komputerowy. Apel o nominacje do Rady Dyrektorów. Jeszcze tego nie spróbowałeś? Jesień 2012 PENNY Saved Zmieniamy nasz system komputerowy Od 1 listopada 2012r. będziemy pracować na nowym systemie komputerowym, który umożliwi nam poszerzenie wachlarza naszych usług. Zmieni się wygląd

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage

BUZZWORDS. LESSON 1 The Age of rage BUZZWORDS LESSON 1 The Age of rage Road rage. Air rage. E-rage. We seem to live in the age of rage. But why are we in a rage? Why do we fly so easily into a rage? Because we ve become the can t wait generation.

Bardziej szczegółowo

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens.

People with refugee status or another form of leave to remain in the UK have the same rights to benefits as UK citizens. BENEFITS ZASIŁKI A benefit is the name for money given by the UK authorities to people with low or no income or for people who have extra care needs because of an illness or disability. Zasiłek to kwota

Bardziej szczegółowo

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014

It Always seems impossible until it s done. Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 Porady, analizy i komentarze na temat szeroko rozumianej komunikacji 1/2014 It Always seems impossible until it s done Dwa złote spinacze dla publiconu Nowy model Public Affairs Zmierzch postpolityki 08

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com

KONTAKTY. SYLWESTER W MANCHESTER Str. 2. Skup samochodów uszkodzonych bez opłat. tel. 07977333355 thomas.jasiakiewicz@gmail.com Bezpłatny Miesięcznik Informacyjny Polonii w Północnej Anglii i Walii Free monthly - Contact Newspaper - for Polish Peoples in North England and Wales KONTAKTY NR.6 Listopad 2014 GDZIE NA IMPREZE-GDZIE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com.

Spis treści ZACHODNIM PODWÓRZU VENTURE CAPITAL PRZEBUDZENIE POLARNEGO. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com. www.deal.skninwestor.com / deal@skninwestor.com Deal Marzec 2010 Spis treści Obligacje Islamskie świat, którego nie znałeś s t r on a 38 The today s world seen by the eyes of Michael Reagan s t r on a

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center

HAPPY EASTER WESOŁEGO ALLELUJA! Editorial Board, Forum Board, Polish-American Cultural Center 6501 Lansing Ave. Cleveland, OH 44105 216-883-2828 e-mail: forumpacc@yahoo.com www.polishcenterofcleveland.org April 2014, No. 4/141 Kwiecień 2014, Nr 4/141 POLISH-AMERICAN WESOŁEGO ALLELUJA! Niech te

Bardziej szczegółowo

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel L I B R E T T O L I B R E T T O text Georgi Gospodinov translated from the Bulgarian by Angela Rodel tekst Georgi Gospodinov przekład z bułgarskiego Magdalena Pytlak CHARACTERS mezzo-soprano bass-baritone

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl

Kraków 2008 Polska Zielona Sieć www.zielonasiec.pl www.ekonsument.pl Rozglądając się po mieście zobaczysz kiczowisko na Rynku Głównym, często ku wielkiej irytacji tubylców nazywanym przez przyjezdnych Starówką. Tu co krok mim, albo grajek i cała rzesza turystów i dzieci

Bardziej szczegółowo

MORE BUZZWORDS. Lesson 1 Forever young

MORE BUZZWORDS. Lesson 1 Forever young MORE BUZZWORDS Lesson 1 Forever young The last step will be nanotechnology, when molecular sized robots will run and repair our bodies continuously. They will suppress the division of cells and clean them

Bardziej szczegółowo

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY

spis treści STUDENT POTRAFI WYDARZENIA W SKN BADANIA NAUKOWE TWOJE INWESTYCJE W CZTERY OCZY WARTO WIEDZIEĆ FELIETON MAKROEKONOMIA PORTRET TWÓRCY STUDENT POTRAFI spis treści 5-6 7-8 13 14-15 WYZWANIA Socrates-Erasmus przygoda życia Praktyki w McKinsey & Company WYDARZENIA W SKN PRZEGLĄD Newsletter SKN Inwestor PROJEKT Finał Konkursu SIFE Polska

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com

Zapraszamy ON-LINE. DrIrenaEris.com Zapraszamy ON-LINE DrIrenaEris.com tym numerze Sense of Beauty piękno odkrywamy za sprawą premiery wyjątkowego kalendarza, który powstał z inicjatywy ambasadora Polski w Paryżu i jego żony w cudownych

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU: Praca zawodowa

TEMAT NUMERU: Praca zawodowa Gazetka Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie Nr 11 październik / listopad 2013 Cena: 3,00 zł Ciekawe, kim zostanę, kiedy dorosnę? TEMAT NUMERU: Praca zawodowa 2013 październik / listopad AlChemik Słowem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo