Zalecenia instalacyjne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zalecenia instalacyjne"

Transkrypt

1 Zalecenia instalacyjne do Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi Treść tego dokumentu jest chroniona prawem autorskim wydawcy i nie może być reprodukowana bez uprzedniego pozwolenia. Zastrzega się prawo modyfikacji projektu i specyfikacji bez uprzedniego informowania. Copyright 2011 Electric Power Quality Sp. z o.o Wszelkie prawa zastrzeżone.

2 1. Uwagi ogólne Niniejsze zalecenia instalacyjne zawierają szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania instalacji elektrycznej oraz zapewnienia warunków transportu, przechowywania i eksploatacji Skalowalnego Aktywnego Filtru aktywnego SAFi. Instalacja elektryczna przygotowana dla Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi powinna być wykonana zgodnie z obecnie obowiązującymi normami i przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej. Za przygotowanie i zgodność instalacji elektrycznej z niniejszymi Zaleceniami Instalacyjnymi i odpowiednimi normami odpowiedzialny jest użytkownik. Skalowalny Aktywny Filtr SAFi musi być zainstalowany zgodnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji. Podłączenie Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi do przygotowanej instalacji elektrycznej może być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowany serwis producenta. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem lub elementami instalacji elektrycznej może być przyczyną poważnej utraty zdrowia lub nawet śmierci. 2 Electric Power Quality Sp. z o.o

3 Druga jednostka na pierwszej Jedna jednostka 2. Wymagania dotyczące instalacji i montażu urządzenia 2.1 Gabaryty i wagi urządzeń Jedna jednostka zawiera jeden moduł kontrolny i od 1 do 4 modułów mocy. Jest możliwość umieszczenia na stałe jednej jednostki na drugą. Zależności wagowe przy takim wariancie zostały przedstawione w tabeli poniżej. Ilość jednostek SAFi Szer. Głęb. Wys. Waga Ilość modułów mocy w jednostce (prąd kompensacji) mm mm mm kg 1 (35 A) (60 A) (90 A) (120 A) (155 A) ( 180 A) (210 A) (240 A) Wymagania dotyczące lokalizacji Skalowalnego Aktywnego Filtru Przy wyborze pomieszczenia przeznaczonego do zainstalowania urządzenia należy uwzględnić: drogę transportową uwzględniającą gabaryty i wagi urządzeń, łatwość przyłączenia Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi do instalacji elektrycznej, swobodny dostęp do tylnych części urządzeń podczas obsługi oraz czynności serwisowych, ochronę przed niekorzystnym wpływem czynników atmosferycznych, ochronę przed nadmierną wilgotnością i temperaturą, a w przypadku piwnicy ochronę przed zalaniem, ochronę przed zapyleniem. Każdy moduł kontrolny emituje maksymalnie 5W ciepła, natomiast moduł mocy 650W. Przy lokalizacji i instalacji urządzenia należy uwzględnić ilość oddawanego przez nie ciepła. Dla umożliwienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza należy zapewnić odpowiednie odległości przed i za urządzeniem opisane w podpunkcie Wymagania dotyczące przestrzeni w około urządzenia Dla zapewnienia swobody podczas obsługi, eksploatacji, prowadzonych napraw oraz cyrkulacji powietrza należy zachować minimalne wymiary przestrzeni wokół Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi, które przedstawiono na rys Electric Power Quality Sp. z o.o

4 Rys Kierunki przepływu powietrza w urządzeniu SAFi Rys Wymiary przestrzeni w około urządzenia Urządzenie jest wyposażone w kółka, dzięki czemu jest możliwość odsunięcie go od ściany by umożliwić swobodny dostęp serwisowy. W tym celu należy zapewnić dłuższy przewód zasilający albo odpowiednią odległość od jednego z boków urządzenia. 4 Electric Power Quality Sp. z o.o

5 Podane zalecane odległości zapewniają idealne warunki do pracy Skalowalnego Filtru Aktywnego SAFi pod względem cyrkulacji powietrza, jego wymiany z otoczeniem oraz swobodny dostęp serwisowy do jednostki. Z powyższego rysunku wynika, że optymalna powierzchnia jaka powinna być przeznaczona pod Skalowalny Aktywny Filtr SAFi to 1,38 m 2 o wymiarach 2,3m x 0,6m przy założonym dłuższym przewodzie zasilającym i 3,68 m 2 o wymiarach 2,3m x 1,6m przy dostępie z jednego z boków. Podane wartości należy przyjąć w przypadku jednej jednostki bądź dwóch ułożonych jedna na drugiej. W przypadku większej ilości jednostek SAFi należy pomnożyć podane wymiary o ilość zastosowanych jednostek z uwzględnieniem ewentualnego montażu dwóch jednostek jedna na drugiej. 3. Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej Instalacja elektryczna współpracująca z Skalowalnym Aktywnym Filtrem SAFi powinna stanowić wydzielony (dedykowany) obwód instalacji elektrycznej. Jej przygotowanie leży w gestii zamawiającego. Musi ona być wykonana zgodnie z niniejszymi zaleceniami, z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie norm i przepisów oraz przyjętych reguł wiedzy technicznej. W zakres przygotowania instalacji elektrycznej do podłączenia Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi wchodzi: doprowadzenie do pomieszczenia przewodu elektrycznego; montaż w pomieszczeniu rozdzielnicy zabezpieczeń, rozdzielnica ta powinna być usytuowana w pobliżu Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi; wyprowadzenie z rozdzielnicy giętkiego przewodu do zasilenia SAFi z zapasem uwzględniającym sposób przyłączenia SAFi (przewody wprowadzane są do SAFi od spodu wg poniższego rysunku); Rys Sposób wprowadzenia przewodu. 5 Electric Power Quality Sp. z o.o

6 3.1 Schemat instalacji elektrycznej pod Skalowalny Aktywny Filtr SAFi Poniższy schemat dotyczy instalacji jednej jednostki Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi. Zabezpieczenie główne ( rozłącznik bezpiecznikowy B1) zabezpiecza cały obwód SAFi. B1 rozłącznik bezpiecznikowy, PZ przewód zasilający SAFi, MK moduł kontrolny, MM moduł mocy. Rys Schemat podłączenia jednej jednostki SAFi Tab Tabela wymaganych wartości zabezpieczeń i przekrojów przewodów* Wartość zabezpieczenia Przekroje przewodów (mm 2 ) B1 PZ A 4x żo *Powyższa tabela obowiązuje dla ułożenia przewodów w korytkach perforowanych, w układzie płaskim, stykające się ze sobą. Sposób ułożenia: F, Tablica 52-C9, wg PN-IEC : Electric Power Quality Sp. z o.o

7 Rys Schemat podłączenia wielu jednostek SAFi Tab Tabela wymaganych wartości zabezpieczeń i przekrojów przewodów* SAFi Wartość prądu rozłączników Przekroje przewodów (mm 2 ) Ilość jednostek (maksymalny prąd B1 B2 PZ 1 PZ 2 kompensacji) 2 (do 240A) A żo 3 (do 360A) A 4 (2 70) + 70 żo 4 (do 480A) A 4 (2 95) + 95 żo 5 (do 600A) A A żo 4 (2 150) żo 6 (do 720A) A 4 (2 240) żo 7 (do 840A) A 4 (4 95) żo 8 (do 960A) A 4 (4 120) żo B1 rozłącznik bezpiecznikowy, B2 rozłącznik manewrowy, PZ, PZ2 przewód zasilający SAFi, MK moduł kontrolny, MM moduł mocy. *Powyższa tabela obowiązuje dla ułożenia przewodów w korytkach perforowanych, w układzie płaskim, stykające się ze sobą. Sposób ułożenia: F, Tablica 52-C9, wg PN-IEC : Electric Power Quality Sp. z o.o

8 3.2 Schematy instalacji przekładników pomiarowych Poniżej znajduje się poglądowy rysunek sposobu zainstalowania przekładnika prądowego po stronie źródła. Rys Przekładniki prądowe CT zainstalowane po stronie źródła Jest możliwość zainstalowania przekładników po stronie odbiorów, co wymaga zmian konfiguracji urządzenia SAFi przez serwis. Rys Przekładniki prądowe CT zainstalowane po stronie obciążenia 8 Electric Power Quality Sp. z o.o

9 W przypadku połączenia równoległego kilku jednostek Skalowalnego Aktywnego Filtru harmonicznych SAFi należy dodatkowo zainstalować sondy pomiarowe na każdą z faz zgodnie z poniższym schematem. (a) Rys (a) instalacji, (b) podłączenie: sond pomiarowych w przypadku łączenia równoległego jednostek SAFi. (b) 9 Electric Power Quality Sp. z o.o

10 Przy łączeniu równoległym jednostek SAFi również istnieje możliwość instalacji przekładników zarówno po stronie źródła jak i odbiorów. Pełny schemat instalacyjny wszystkich sond pomiarowych potrzebnych do pracy równoległej jednostek SAFi przedstawiono na rys (a) (b) Rys Schemat instalacji sond przy pracy równoległej jednostek SAFi po stronie: (a) źródła, (b) obciążenia. 3.3 Uwagi dodatkowe 1) Jako urządzenia zabezpieczające w rozdzielnicy można zastosować: bezpieczniki topikowe z wkładkami topikowymi o charakterystyce gg/gl lub wyłączniki wyposażone w wyzwalacze przeciążeniowe lub wyłączniki współpracujące z bezpiecznikami topikowymi. 2) Jako przewody zaleca się zastosowanie jednożyłowych lub wielożyłowych przewodów giętkich (np. LgY, OPd itp.). 3) Podane w powyższych tabelach przekroje przewodów zostały dobrane zgodnie z PN-IEC :2001 dla przewodów wielożyłowych ułożonych na korytkach perforowanych (sposób ułożenia F, Tab. 52-C9, kol.6) zabezpieczonych wkładkami topikowymi gg. W przypadku innego sposobu ułożenia przewodów lub innego typu zabezpieczeń należy ponownie sprawdzić koordynację przekrojów przewodów i zabezpieczeń. 4) Wykonanie instalacji elektrycznej i przekazanie jej do eksploatacji powinno być udokumentowane protokółem odbioru technicznego, a szczegółowa dokumentacja powykonawcza oraz protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej powinny być udostępnione instalatorom przed przystąpieniem do prac związanych z przyłączeniem i uruchomieniem systemu Skalowalnego Aktywnego Filtru SAFi. 10 Electric Power Quality Sp. z o.o

11 4. Wymagania dotyczące osprzętu dodatkowego 4.1 Wyłącznik przeciw przeciwporażeniowy - EPO Skalowalny Aktywny Filtr SAFi jest wyposażony w złącze EPO, które powoduje wyłączenie filtru na wypadek sytuacji awaryjnej. Przy pomocy złącza EPO można zawsze wyłączyć filtr podczas jego normalnej pracy. Tak długo jak będą zwarte piny 1 i 2 złącza EPO, filtr nie może zostać załączony ponownie. Rys Złączne awaryjne P.Poż EPO 4.2 Wyjścia Dry Contact Moduł kontrolny posiada pięć wyjść Dry Contact służących do zdalnego monitorowania stanu pracy urządzenia. Piny są pokazane na rysunku 4.4. Wyjścia te są programowalne. Użytkownik może wybrać każde ze złącz i je zdefiniować w oprogramowaniu komunikacyjnym ESD-Link34. Domyślne zdefiniowane wyjścia opisane są w tabeli 4.1. Specyfikacja elektryczna: 250 Vac/2 A Rys Opis pinów wyjść Dry Contact 11 Electric Power Quality Sp. z o.o

12 Tabela 4.1 Domyślne zdefiniowane wyjścia Dry Contact Port Funkcja Opis K1 POWER ON (zasilanie filtru) Urządzenie jest pod napięciem. K2 FILTERING (filtracja) Filtracja załączona. K3 FULL CORRECTION Filtr w pełni obciążony. Pełne wykorzystanie dostępnej mocy. (pełna korekta) K4 ERROR (Błąd) Jeśli zaistnieje awaria zewnętrzna bądź wewnętrzna urządzenia. Filtr powinien się wyłączyć. K5 DC Bus Error (Błąd DC Bus) Błąd na szynach DC filtru. 4.3 Specyfikacja oprzewodowania Przewody Zalecane przekroje przewodów Zalecana maksymalna długość przewodów Przewody sond CT LiYY 1,5mm 30m Przewody P.Poż., EPO LgY 0,75mm 30m Przewody Dry Contact HDGs 0,75mm 30m 12 Electric Power Quality Sp. z o.o

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 Instalacje elektryczne i AKPiA ST-09.4 - AKPiA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45314320-0 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 07.08.2014, str. 1/6

Sławomir Gruca, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 07.08.2014, str. 1/6 Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z montażem monitorowanej rozdzielnicy elektrycznej serwerowni klastra komputerowego projektu BASTION, wraz z zasileniem z rozdzielnicy budynkowej Niniejsze zamówienie

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą

1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą 1. Wzorcowy projekt techniczny okablowania strukturalnego wraz z wydzieloną siecią zasilającą STRONA NR 1/57 Spis treści PRZEZNACZENIE... 5 1. WPROWADZENIE... 6 1.1. Cel dokumentu... 6 1.2. Konwencje i

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników

PumpDrive. Instrukcja obsługi. Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników Instrukcja obsługi 4070.81/7--61 PumpDrive Przetwornica częstotliwości samoczynnie chłodzona, niezależna od silników przeznaczona do: montażu nasilniku(mm) montażu naścianie (WM) montażu w szafie rozdzielczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 Znak sprawy: AT.272.9.2014. Tab. 1. Wymagania ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lp. Opis Minimalne 1. Lokalizacja Żywiec, ul. Kopernika 83 a 2. Dokumentacja 3. 4. Atesty, dokumenty odbioru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa, integracja i uruchomienie elementów zespołu napędowego o mocy 6 MW dla stanowiska badawczego Warszawa, kwiecień 2015 Strona 1/17 SPIS TREŚCI 1. UWAGI WSTĘPNE... 3 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻAROWEJ, SYSTEMU ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA SANATORYJNEGO W GOCZAŁKOWICACH ZROJU

Bardziej szczegółowo

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE

SST IN. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE SST IN Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - INSTALACJE NISKOPRĄDOWE Dla obiektu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach Dokumentację opracowali: Krzysztof Duda Przemysław Marek Adam Wiej Katowice,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania

1. WSTĘP 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Zakres opracowania SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 1.1 Podstawa opracowania...3 1.2 Zakres opracowania...3 2. OPIS TECHNICZNY...4 2.1 Zasilanie...4 2.2 Wyłącznik p.poż...4 2.3 Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego...4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż.

KEUV. INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER. Opracowanie: Zatwierdził: mgr inż. KEUV INSTRUKCJA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ DO UZDATNIANIA WODY EuroClean KEUV-TV, KEUV-LV INSTRUKCJA NUMER Opracowanie: mgr inż. Anna Szewc Zatwierdził: Petr Daniš EuroClean Polska Sp. z o.o. Ul. Feliksa Szlachtowskiego

Bardziej szczegółowo

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Temat opracowania: 1. DANE OGÓLNE 2. ZESPÓŁ PROJEKTOWY: 3. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Temat opracowania: Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczenia biurowego na serwerownię w budynku OSPIP przy ul. Mikołaja Kopernika 5 we Wrocławiu - branża instalacji elektrycznych. 1. DANE OGÓLNE Stadium:

Bardziej szczegółowo

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice

Dom Pomocy Społecznej. Lokalizacja: Kietrz, Plac Biskupa Konrada 1. Klisino 100 48-118 Lisięcice Przedsiębiorstwo Usług Pożarniczych TECHNO-POŻ 45-837 Opole, ul. Wrocławska 118 tel/fax 077 4543690, 4566626, 0 602351009 e:mail - technopoz@techno-poz.pl, www. techno-poz.pl Projekt wykonawczy montażu

Bardziej szczegółowo

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61

ZADANIE 6 i 7. Numer identyfikacyjny: DBAH10105_0009 STATUS : FUSE Liczba stron: 61 INŻYNIERIA Wrocław Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych transportu węgla w EC Wrocław - rozdzielnia 0,4kV RNO11.1 w wieży W4, rozdzielnia 0,4kV RNO11.2 w wieży W5 Identyfikator: Strona: 1/61 Rev:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA

OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA OPIS TECHNICZNY INSTALACJA ELEKTRYCZNA PRZEBUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA w ZDZIESZOWICACH I. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I II III Spis zawartości opracowania Spis rysunków Opis techniczny II. SPIS RYSUNKÓW Nr

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa Załącznik nr 1 do SIWZ stanowiący jednocześnie załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMO WIENIA Strona tytułowa 1. Nazwa zamówienia: Dostawa i modernizacja wybranych elementów infrastruktury nowej siedziby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych

Instrukcja użytkowania. Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych Instrukcja użytkowania Altivar 21 Przemienniki częstotliwości dla silników asynchronicznych I. Bezpieczeństwo użytkowania I Oznaczenia graficzne, występujące w instrukcji oraz na samym przemienniku, opisane

Bardziej szczegółowo

Detektor wycieku wody WM 5

Detektor wycieku wody WM 5 Kunda, Detektor wycieku wody WM 5 Instrukcja obsługi i montażu CE 44 508: Detektor wycieku wody WM 5 44 503: Optoelektroniczna sonda do wykrywania wody AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC

INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC INSTRUKCJA OBSŁUGI DO POMPY CIEPŁA POWIETRZE WODA TYP DASC F.H.U. DARPIN Ul. Św. Huberta 47b, 44-105 Gliwice Tel. +48 (032) 270 59 26, Fax. +48 (032) 270 59 27 www.darpin.com.pl darpin@darpin.com.pl 2

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo