Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl"

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI I OBSŁUGI ZASOBÓW SZPITALA 1. Branża budowlana W zakres tych usług wchodzą: a) przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz napraw bieżących w pomieszczeniach budynków i budowli, b) uzupełnianie ubytków w posadzkach z terakoty i wykładzin podłogowych, c) naprawa, wymiana bądź przełożenie ceramicznych okładzin ściennych, d) wykonanie sufitów podwieszanych, oraz wykonywanie ścian działowych murowanych lub z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie, e) wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych na ścianach, f) wykonywania robót malarskich w pomieszczeniach Szpitala, g) naprawa elementów budowlanych małej architektury, jak murki oporowe, śmietniki, schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych itp. h) konserwacja i naprawa elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów, i) naprawa i konserwacja dojść i dojazdów do budynków oraz urządzeń z nimi związanych. j) konserwacja i naprawa oraz utrzymanie w sprawności stolarki drzwiowej i okiennej, k) pracek konserwacyjno-naprawcze w zakresie robót dekarskich. 2. Klimatyzacja i wentylacja W zakres usług tych wchodzą : a) obsługa i konserwacja central klimatyzacyjnych oraz stacji schładzania wody, b) obsługa i konserwacja central i bloków wyciągowo nawiewnych, Strona 1 fax: NIP: REGON:

2 c) obsługa i wymiana wkładów filtracyjnych, d) obsługa i konserwacja osprzętu sieci wyciągowo nawiewnych, e) wykonywanie pomiarów skuteczności i krotności wymian powietrza na wezwanie odpowiednich służb kontroli Sanepid, PIP itp.(protokoły z przedmiotowych pomiarów należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu), f) terminowe, zgodne z wymaganiami producentów serwisowanie powierzonych urządzeń, g) dbałość o czystość i porządek wydzielonych budowli i pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do obsługi systemu wentylacyjnego, 3. Instalacje sanitarne: a) wodno-kanalizacyjne W zakres usług wchodzą: Instalacje wodociągowe zewnętrzne i wewnętrzne Instalacje kanalizacyjne, deszczowe zewnętrzne i wewnętrzne Instalacje hydroforni i obejmują: 1) 24 godzinny dostęp do usług hydraulicznych w razie awarii we wszystkie dni tygodnia, 2) utrzymanie w sprawności technicznej niżej wymienionych urządzeń: - muszle ustępowe, - baterie umywalkowe, prysznicowe, - spłuczki w WC, - pisuary, - umywalki, brodziki, zlewozmywaki itp., - wpusty kanalizacyjne podłogowe, - wszelkiego rodzaju zawory. w tym: wymiana głowic baterii umywalkowych, wylewek, węży i słuchawek natryskowych, pokręteł, baterii, umywalek, spłuczek, sedesów, lejków gumowych, usuwanie przecieków na armaturze i urządzeniach oraz wszelkiego rodzaju połączeniach w instalacji wod-kan, udrażnianie podejść kanalizacyjnych, czyszczenie osadników, wymiana uszkodzonych odcinków rur przesyłających wodę i odbierających ścieki, 3) czyszczenie osadnika ściekowego, 4) czyszczenie studzienek i udrażnianie sieci burzowej na terenach szpitala, 5) czyszczenie studzienek i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej w budynkach i na terenach szpitalnych, 6) terminowym, zgodnym z wymogami producentów serwisowania powierzonych urządzeń przez uprawnione firmy, 7) czyszczenie i przepychanie kratek ściekowych, syfonów wraz z czyszczeniem różnych odstojników, 8) usuwanie niedrożności poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz przykanalików, 9) kontrola szczelności instalacji wodnych, stanu izolacji (oględziny instalacji, stanu izolacji, uszczelnienie, uzupełnianie izolacji, likwidacja przyczyn wycieków), 10) obsługa oczyszczalni ścieków zakaźnych, 11)eksploatacja i konserwacja zgodnie z instrukcją obsługi hydroforni, 12)konserwacja instalacji hydroforowych z wymianą zużytych części, 13) zapobieganie legionalli w instalacjach wodnych

3 b) gazów medycznych 1) zabezpieczenie obsady pracownika obsługi i eksploatacji urządzeń oraz sieci gazów medycznych wraz z wymianą butli tlenowych w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia, 2) obsługa sprężarek sprężonego powietrza i próżni, 3) obsługa rozprężalni tlenowych, 4) zamawianie w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego gazów medycznych u dostawcy, z którym Zamawiający ma podpisane umowy dostaw, 5) konserwacja i naprawy budynku tlenowni łącznie z rampą. c) Instalacje cieplne 1) zabezpieczenia ciągłości, dostaw pary technologicznej, gazu ziemnego wody technologicznej( centralne ogrzewanie), oraz drożności instalacji ciepłowniczych do wszystkich obiektów Szpitala. 2) codzienne przeglądy i obsługa węzłów cieplnych Szpitala, 3) kontrola pracy wymienników ciepła, pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wentylatorowni, klimatyzacji 4) kontrola mediów przychodzących z miasta( temperatura ciśnienie) regulacja mediów wychodzących z węzłów cieplnych na budynki, likwidacja przecieków i nieszczelności. 5) kontrole i naprawy bieżąca, likwidacja przecieków pary technologicznej, 6) kontrola pracy reduktorów pary technologicznej, 7) kontrola i regulacja automatyki węzłów cieplnych, 8) obsługa kotłowni. 4. Instalacje elektryczne. Zapewnienie pełnej i nieprzerwanej sprawności eksploatacyjnej systemu elektroenergetycznego Szpitala poprzez: a) zabezpieczeniu Szpitala w nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej za pomocą urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego, b) przegląd stacji transformatorowych oraz rozdzielni głównych -1 raz /rok, c) bieżące przeglądy rozdzielnic piętrowych wraz z wymianą wszystkich elementów niezbędnych do ich prawidłowej pracy, d) sprawdzanie i comiesięczny test zespołów prądotwórczych z potwierdzeniem wpisem do książki eksploatacji agregatów, e) w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną Szpitala, uruchomienie agregatu z przełączeniem zasilania na instalację oraz nadzór nad prawidłowością działania. f) utrzymanie w sprawności technicznej instalacji prądu stałego (instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, baterie akumulatorów, prostowniki i przetwornice). Wykonywanie okresowych przeglądów i oględzin stanu naładowania baterii, akumulatorów 1 raz /miesiąc (potwierdzone wpisem do książki eksploatacji baterii akumulatorów ): pomiar gęstości elektrolitu, pomiar napięcia i pojemności, g) utrzymanie w sprawności oświetlenia wewnętrznego, h) utrzymanie w sprawności instalacji wewnętrznej (gniazd jedno i trzyfazowych, instalacji przyzywowej), i) utrzymanie w sprawności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, j) utrzymanie w sprawności oświetlenia zewnętrznego na terenie szpitala, k) terminowe, zgodne z wymaganiami producentów serwisowanie powierzonych urządzeń.

4 Rozdział II. SZCZEGŁÓWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. usługi konserwacyjno naprawcze i obsługa techniczna w branży budowlanej LP Wyszczególnienie Komórka odpawiadające za koordynację 1. Prace murarskie i tynkarskie. a. naprawa ścian i sufitów o pow. do 5 m 2 b. naprawa tynków w tym pęknięć o pow.do 5 m 2 c. rozbiórka ścianek działowych o pow. do 5 m 2 d. naprawa uszkodzonych w murze pow. do 5 m 2 e. obsadzenie krat stalowych do 5 m 2 f. obsadzenie ościeżnic o pow. otworu do 5 m 2 g. naprawa podokienników bet. lub lastryk. o pow. do 1,00 m 2 h. wymiana podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 m i. montaż lub wymiana drobnych elementów takich jak kratki wentylacyjne, karnisze, wycieraczki itp. j. wymiana kratek wentylacyjnych, k. suche tynki (ścianki + okładziny z płyt kartonowo - gipsowych) do 10 m 2 2. Prace izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne. a. naprawa lub wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych do 25 m 2 b. jw. lecz izolacji pionowej do 25 m 2 c. naprawa lub uzupełnienie izolacji dociepleniowej ścian zewnętrznych do 25 m 2 d. odgrzybienie ścian stropów o pow. do 25 m 2 3. Prace posadzkowe i wykładzinowe /łącznie z podkładami pod posadzką/. a. uzupełnienie cokolików do 15 m b. naprawa lub uzupełnienie podkładów pod posadzki, posadzek i podłóg o pow. do 25 m 2 c. naprawa lub uzupełnienie cokolików lastrykowych o wys. 10 cm i dług. do 10 m d. naprawa okładziny lastrykowej stopni schodowych o pow. do 5,0 m 2 e. uzupełnienie listew przyściennych do 20 mb f. wymiana, naprawa lub uzupełnienie płytek z glazury o pow. do 25 m 2 g. naprawa lub wymiana posadzek z tworzyw sztucznych h. uzupełnianie, wymiana wykładziny w windach. 4. Prace stolarskie. a. wymiana, naprawa lub uzupełnienie ćwierćwałka o dług. do 10 mb. b. Wymiana lub uzupełnienie opaski lub listwy przymykowej o dł. do 10 mb. c. dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrz. d. uzupełnienie poręczy pochwytów schodowych e. uzupełnienie odbojnic ścian o dł. do 10 m f. wykonanie półek drewnianych na potrzeby Szpitala g. naprawa lub wymiana okuć drzwiowych i okiennych h. naprawa lub wymiana zamków wpuszczanych zwykłych i typu np. Yale i. oklejanie skrzydeł drzwiowych płytami pilśniowymi twardymi o pow. do 5 m 2 j. naprawa mebli z drewna będących na wyposażeniu Szpitala k. wykonywanie drewnianych krat-podestów podłogowych na potrzeby Szpitala. l. Montaż lub wymiana narożników ochronnych i listw odbojowych 5. Prace szklarskie Sekcja Inwestycyjno-Remontowa

5 a. szklenie ram okiennych lub drzwiowych pow. szyby do 2 m 2 b. uzupełnienie kitowania istniejących szyb o pow. do 2 m 2 c. wymiana szyb zespolonych lub pojedynczych 6. Prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne a. malowanie ścian i sufitów f. klejowymi o pow. do 20 m 2 b. jw. lecz farbami emulsyjnymi o pow. do 20 m 2 c. jw. lecz farbami olejnymi o pow. do 20 m 2 d. malowanie f.olejną stolarki okiennej, drzwiowej, ścianek o pow. do 20 m 2 i szafek do 10 szt (po 5 szt. łóżek szpitalnych, szaf lekarskich, statywy, wagi itp.) w okresie 1 m-ca e. malowanie f.olejną krat, balustrad, siatek łóżkowych i ogrodzeniowych o pow. do 25 m 2 f. malowanie f.olejną grzejników radiatorowych o pow. do 10 m 2 g. jw. lecz grzejników rurowych o dł. do 25 mb h. jw. lecz grzejników rurowo-żebrowych o dł. do 25 mb i. malowanie rur stalowych o śr.do 100mm i dł. do 25 mb. j. malowanie rynien i rur spustowych o dł. do 25 mb k. malowanie rur kanalizacyjnych. do φ 150 o dł. do 25 mb l. uzupełnienie malowania dachów z blachy o pow. do 10 m 2 i drobnych elementów wystających z połaci dachu ł. kasowanie wykwitów i zacieków o pow. do 20 m 2 7. Prace ślusarskie. a. wymiana lub uzupełnienie krat metalowych o pow. do 6 m 2 b. wymiana lub uzupełnienie drobnych elementów ślusarskich / drzwiczek do wnęk licznikowych, wycieraczek, uchwytów itp./ c. konserwacja i naprawa drzwi stalowych, przesuwnych, w tym: drzwi automatycznie otwieranych, szlabanów przy bramach wjazdowych, bram do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łącznie z automatyką. d. wym. lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki o pow. do 20 m 2 e. spawanie drobnych elementów stalowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu (łóżka, szafki, wózki itp.) f. naprawa lub wymiana zawiasów, zamków, okuć, samozamykaczy. W tym smarownie zawiasów, zamków i innych ruchomych elementow. g. utrzymanie w pełnej sprawności MOSKITIERÓW h. montowanie w budynkach tablic, znaków informacyjnych i. wieszanie półek, karniszy i innych drobnych elementów, 8. Konserwacja zawiasów, zamków, okuć i uszczelek stolarki okienno-drzwiowej - co najmniej 2x do roku. 9. Roboty drogowe. a. naprawa lub uzupełnienie opasek betonowych wokół budynków b. konserwacja, naprawa i przełożenie dróg i chodników na terenie Szpitala do 40 m 2 c. rozebranie podłoża gr. do 20 cm do 2 m 3 d. montowanie tablic, znaków drogowych i informacyjnych e. Oznakowanie poziome stanowisk parkingowych dla pojazdów 1x w roku 10. Prace dekarskie. a. naprawa pokryć dachowych bez względu na rodzaj materiału o pow. do 20 m 2 b. naprawa lub wymiana rynien i uchwytów o dł. do 10 mb. c. naprawa lub wymiana rur spustowych i uchwytów o dł. do 22 mb d. uzupełnienie lub wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej murów ogniowych, koszy, okapów, pasów nadrynnowych i podrynnowych, uskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów, krawędzi balkonowych, podokienników, kołnierzy kominów, włazu dachowego z pokryciem klapy itp. o pow. do 5 m 2 Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Sekcja Inwestycyjno- Remontowa

6 e. utrzymanie w czystości połaci dachowych- usuwanie na bieżąco wszelkich nieczystości f. usuwanie na bieżąco wszelkiego rodzaju nieszczelności pokryć dachowych, obróbek blacharskich i związanych z nimi przecieków. g. dorobienie i uzupełnienie pokryw i kratek czyszczaków, h. usuwanie sopli z dachu i z elementów elewacji budynku, i. usuwanie śniegu z dachów płaskich 11. Utrzymanie drożności rynien i rur spustowych oraz instalacji deszczowej. a. czyszczenia 2 razy do roku rynien i rur spustowych z liści b. utrzymanie w drożności rynien i rur spustowych c. sprawdzenie w okresie jesiennym drożności rewizji deszczowych z uzupełnieniem brakujących kratek i dekli 12. Remont nie mniej niż jednego pomieszczenia w jednej komórce organizacyjnej wymienionej w Załączniku nr 4 do umowy w okresie 6-miesięcy o powierzchni do 40,0 m 2 obejmujący: malowanie pomieszczenia, malowanie sprzętu i drzwi, uzupełnienie podłóg i wykładzin ściennych, naprawę lub wymianę stolarki. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu do 12 m-cy i powierzchni do 80,00 m Czynności związane z przewozem: -posiłków z Kuchni Głównej do: Pawilonu Zakażanego, Pawilonu Płucnego, Okulistyki i Dermatologii i bielizny szpitalnej do wszystkich budynków. a. dostarczanie posiłków z Kuchni Głównej do w/w obiektów (3 razy dziennie) b. przewóz brudnej bielizny z oddziałów do pralni i dostarczenie czystej z pralni do oddziałów (w godzinach od 6 do 15 w dni robocze, w soboty od 6 do 13). c. pokrywanie kosztów obsługi, eksploatacji i napraw środka transportu 13. Okresowe kontrole o których mowa w art.62 ustawy Prawo budowlane a. Kontrola instalacji gazowe (art. 62 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (upb)) b. Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego(art. 62 ust.1 upb): - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, -przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). c. Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 dotyczy części niskiej budynku głównego (art. 62 ust.1 pkt 3 upb) d. Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w tym (art. 62 ust.1 pkt 2 upb). Sekcja Administracyjno- Gospodarcza Sekcja Inwestycyjno- Remontowa/ Sekcja Administracyjno -Gospodarcza Sekcja Administracyjno- Gospodarcza Sekcja Administracyjno-Gospodarcza/ Sekcja Inwestycyjno-Remontowa 2. Usługi konserwacyjno-naprawcze i obsługi w branży instalacyjnej LP Wyszczególnienie Komórka odpawiadające za koordynację 1. Prowadzenie eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych i instalacji teletechnicznych. a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji zew. i wewnętrznej b. utrzymanie i konserwacja baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego 24V i baterii 110V. c. utrzymanie w sprawności i przeglądy agregatów prądotwórczych Sekcja Administracyjno -Gospodarcza

7 d. bieżąca konserwacja agregatu prądotwórczego zgodnie z instrukcją obsługi agregatu (oględziny, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie paliwa, płynu chłodzącego, oleju silnikowego, elektrolitu w akumulatorach rozruchowych, itp.) e. raz w miesiącu testowe uruchamianie agregatu prądotwórczego bez obciążenia na okres 1 godziny, f. wykonywanie przeglądów okresowych urządzenia 2 razy w roku, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia r. (par.15). w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądotwórczych w zakresie utrzymania urządzeń w sprawności technicznoeksploatacyjnej, g. wykonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek agregatu prądotwórczego, h. raz na pół roku w terminie uzgodnionym z dyrekcją Szpitala sprawdzające uruchomienie agregatu z przełączeniem na instalację pod obciążeniem, i. naprawa lub wymiana uszkodzonych gniazd, opraw i wyłączników, przełączników elektrycznych j. wykonywanie okresowych przeglądów i oględzin stanu naładowania baterii, akumulatorów 1 raz /miesiąc (potwierdzone wpisem do książki eksploatacji baterii akumulatorów ): pomiar gęstości elektrolitu, pomiar napięcia i pojemności, k. wykonywanie przeglądów okresowych urządzenia 1 razy w roku, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia r. (par.13) w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prorostownikowych i akumulatorowych l. m. wymiana przepalonych żarówek i świetlówek wszelkich typów w obiektach Szpitala n. wymiana przepalonych żarówek w oświetleniu terenu Szpitala o. naprawa sprzętu AGD /czajniki, odkurzacze, sznury, silniki itp./ p. wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej o dł. do 50 mb w jednym miejscu obejmujące: montaż koryt kablowych, wykonanie niezbędnych przebić, montaż instalacji i gniazd teleinformatycznych. q. wymiana uszkodzonego kabla bez względu na rodzaj do 20 mb r. konserwacja rozdzielni i innych urządzeń prądowych s. usuwanie na bieżąco awarii t. konserwacja instalacji alarmowej u. naprawa i uzupełnienie ( do 20 mb) instalacji odgromowej v. wykonanie nowej instalacji 1- lub 3-fazowej do dł. 25 mb. w. gromadzenie zużytych świetlówek w specjalnych pojemnikach i prowadzenie stosownej dokumentacji dot. odpadów niebezpiecznych. x. przeniesienie aparatu do innego pokoju z wykonaniem koniecznej instalacji y. ekonomiczne użytkowanie paliw i energii, oraz pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia. z. prowadzenie dokumentacji techniczno ruchowej. aa. demontaż do czyszczenia opraw i lamp oświetleniowych 2 razy do roku bb. opracowanie i aktualizacja szczegółowych instrukcji eksploatacji dla modernizowanych urządzeń energetycznych. cc. wyłączenia, dopuszczenia i nadzór dla montażu i przyłączenia nowych urządzeń w ramach modernizacji obiektów szpitala prowadzone przez firmy z zewnątrz.

8 dd. ee. ff. gg. wykonywanie okresowych prób, pomiarów i zabiegów konserwacyjnych zawartych w szczegółowych przepisach o eksploatacji lub odpowiedniej dokumentacji technicznej. Powiadamianie o planowanych wyłączeniach energii oddziałów szpitala dla wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych. przejmowanie urządzeń do eksploatacji. koordynacja z energetyką zawodową wszelkich wyłączeń, przełączeń i usuwania awarii w głównym punkcie zasilania. Podejmowanie decyzji o remoncie lub wycofaniu urządzeń z eksploatacji. inne nie wymienione zawarte w aktach prawnych warunkujących zasady eksploatacji urządzeń energetycznych. 2. Prace remontowe i konserwacyjne kanałów wentylacyjnych oraz wentylatorowni, oraz prowadzeni e eksploatacji central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych łącznie z ich wyposażeniem. a. Kontrola i czyszczenie czerpni powietrza (raz w roku) b. Konserwacja central i przewodów (kanałów) wentylacyjno-klimatyzacyjnych (czyszczenie, mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni, odkurzanie odbudów, sprawdzenie stanu uszczelek) (raz w roku i w przypadku stwierdzenia złego stanu higienicznego) c. Konserwacja przepustnic powietrza i ich siłowników (sprawdzenie szczelności zamknięcia przepustnicy i płynności jej otwierania) (raz w roku i przed sezonem zimowym) d. Konserwacja nagrzewnic wodnych (przegląd i sprawdzenie szczelności, oczyszczenie z zanieczyszczeń, czyszczenie z osadów wężownicy oraz filtra wodnego, odpowietrzenie instalacji, kontrola pompy obiegu zładu) (co pół roku i w każdym przypadku stwierdzenia niesprawności) e. Konserwacja nagrzewnic elektrycznych (oczyszczenie z zanieczyszczeń, kontrola połączeń elektrycznych i stanu technicznego grzałek i zabezpieczeń termicznych) (co pół roku i w przypadku stwierdzenia niesprawności) f. Konserwacja chłodnic wodnych (przegląd i sprawdzenie szczelności, oczyszczenie z zanieczyszczeń, czyszczenie z osadów wężownicy oraz filtra wodnego, czyszczenie tacy ociekowej, króćca skroplin i syfonu) (co pół roku i w przypadku stwierdzenia niesprawności lub złego stanu higienicznego) g. Kontrola i zalanie syfonów odpływowych z central (co miesiąc) h. Kontrola i ewentualna regulacja zaworów i siłowników automatyki oraz usuwanie usterek (sprawdzenie płynności otwierania i zamykania zaworów (raz w roku oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości) i. Kontrola zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych (kontrola termostatów i czujników temperatury wody powrotnej) (przed sezonem zimowym) j. Kontrola stanu technicznego silników (oczyszczenie silnika, sprawdzenie podłączeń, sprawdzenie prądu pobieranego przez silnik, sprawdzenie stanu technicznego łożysk) (raz w roku) k. Kontrola stanu technicznego wentylatorów i przekładni pasowych (czyszczenie, kontrola stanu łożysk,) (co pół roku a w przypadku mocno obciążonych przekładni co 3 m-ce) l. Kontrola i wymiana wkładów filtrów absolutnych w przypadku wskazań presostatów lub zaniku przepływu oraz wszystkich pozostałych filtrów m. Kontrola i usuwanie usterek zespołu nawilżania (kontrola co m-c, konserwacja co 3 m-ce lub w przypadku stwierdzenia niesprawności) n. Kontrola i usuniecie usterek w szafie sterującej (ocena stanu połączeń, kontrola nagrzewania połączeń, ocena stanu falowników, wentylatorów chłodzących aparaturę, sprawdzenie stanu zacisków) (raz w roku) o. Kontrola działania czujników automatyki (kontrola wskazań czujników temperatury i wilgotności, pracy presostatów, wentylatorów, filtrów, krotności wymian) (raz w roku i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości)

9 p. Czyszczenie sekcji tłumienia, naprawy instalacji termicznych i akustycznych (sprawdzenie stanu izolacji termicznej lub akustycznej, ewentualna dezynfekcja) (podczas konserwacji instalacji) q. Kontrola szczelności instalacji wodnych, glikolowych i innych (podczas przeglądów instalacji oraz po remontach i naprawach), kontrola stanu i składu płynów chłodzących r. Okresowe czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych w obiektach szpitala (raz na pół roku) s. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności instalacji wentylacji mechanicznej tj. zespołów silnik wentylator wraz z całym układem mechanicznoelektrycznym (kontrola stanu połączeń, stanu łożysk, oczyszczenie połączeń, oczyszczenie wentylatora, stanu łopatek wentylatora, osłon wentylatora oczyszczenie silnika, stanu przewodów podłączeniowych) t. Prowadzenie rejestru wykonywanych prac ze szczególnym uwzględnieniem terminów wymian filtrów ze szczególnym uwzględnieniem filtrów absolutnych (na bieżąco) u. Dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych v. Prowadzenie paszportów technicznych na ww. urządzenia. 3. Prowadzenie przez Zakład pogotowia elektrycznego. a. Pogotowie obejmuje wszystkie instalacje zasilające budynki szpitala oraz wewnętrzne b. czas pracy pogotowia ustala się na godziny od do 7 00 w dniach powszednich, natomiast dni wolne od pracy niedziele i święta prowadzenie pogotowia całodobowe. 4. Pozostałe dla poz. 1-3 a. demontaż i montaż wszelkich urządzeń łącznie z naprawami /pompy, silniki, wentylatory, pojemniki, zbiorniki itp./ nie podlegające UDT b. naprawy urządzeń w tym przewijanie wszelkich silników o mocy do 15 kw c. regeneracja wszelkich pomp nie objętych rękojmią d. Zapewnienie pojemnika na odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności oraz systematyczne opróżnianie. e. utrzymanie w sprawności urządzeń dźwigowych i chłodniczych bez ich napraw f. zapewnienie sprzętu i urządzeń specjalistycznych /koparka, dźwig, podnośniki itp./ łącznie z kosztami wynajmu g. uzupełnienie oznakowań drogowych i p.poż. 5. Prace remontowe i konserwacyjne instalacji wodociągowych. a. wymiana odcinka rurociągu bez względu na rodzaj rury do 10 mb. b. wymiana podejść dopływowych pod hydrant, baterie, zawory czerpalne itp. bez ograniczenia c. naprawa lub wymiana zaworów przelotowych. bez ograniczenia d. naprawa lub wymiana zasuwy bez względu na rodzaj zasuwy o śred. do φ 150. bez ograniczenia e. naprawa lub wymiana baterii umywalkowych, wannowych i zlewozmywakowych. bez ograniczenia f. naprawa lub wymiana głowic w zaworach oraz bateriach. bez ograniczenia g. wymiana wszelkiego rodzaju uszczelek. bez ograniczenia h. eliminowanie wszystkich przecieków i nieszczelności na instalacjach i sieci do studzienki wodomierzowej. i. okresowa dezynfekcja instalacji wodnych (zimna i ciepła woda) w tym zapobieganie powstawania w instalacjach legionelli. j. wymiana lub uzupełnienie pokręteł na zaworach i bateriach. bez ograniczenia. 6. Prace remontowe i konserwacyjne instalacji kanalizacyjnej. a. wymiana odcinka rur kanalizacyjnych o śr. do 150 mm do 10 mb. Sekcja Administracyjno- Gospodarcza Sekcja Administracyjno-Gospodarcza/ Sekcja Inwestycyjno-Remontowa

10 b. wymiana podejść odpływowych c. wymiana syfonów d. naprawa lub wymiana wpustów ściekowych e. wymiana białego montażu (muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, zlewozmywaków, umywalek itd.) f. likwidacja wszelkiego rodzaju nieszczelności g. utrzymanie drożności instalacji kanalizacyjnej w obiektach Szpitala do ściekowej studzienki będącej w konserwacji MZWK 7. Prowadzenie przez Zakład pogotowia awaryjnego hydraulicznego. a. pogotowie awaryjne obejmuje swoją działalnością wszystkie obiekty Szpitala b. wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne poza instalacją gazu ziemnego, c. czas pracy pogotowia ustala się na godziny od do 7 00 w dniach powszednich, natomiast dni wolne od pracy niedziele i święta prowadzenie pogotowia całodobowe. 8. Prace remontowe i konserwacyjne studni głębinowej i Hydroforni a. obsługa istniejących hydroforów i związanych z nimi urządzeniami b. wymiana materiałów eksploatacyjnych suw c. utrzymanie w sprawności studni głębinowej z naprawą jej wyposażenia d. usuwanie na bieżąco awarii /bez remontów kapitalnych/ e. utrzymanie w sprawności w/w hydroforów, urządzeń i pomp 9. Prace konserwacyjne w budynku Tlenowni. a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji b. konserwacja urządzeń bez zbiornika tlenu c. dostarczanie gazów medycznych do punktów poboru. d. okresowe malowanie w tlenowni. 10. Czynności związane z obsługą oczyszczalni ścieków zakaźnych (w tym zabezpieczenie koniecznych środków przez Wykonwcę) dot. również utrzymania czystości w budynku oczyszczalni i przyległym do niego terenie a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji b. dezynfekcja ścieków zakaźnych (2% roztwór podchlorynu) c. bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji. d. czyszczenie osadników asenizacja 2 x w roku e. badanie ścieków 1x w m-cu f. utrzymanie obiektu w dobrym stanie techniczym. Prowadzenie konserwacji i naprawy elementów budynku 11. Czynności związane z dostawą tlenu medycznego, dwutlenku węgla, podtlenku azotu, propan-butan w butlach dla potrzeb Szpitala /ok.100 butli/m-c/ i utrzymaniem instalacji wraz z konserwacją. a. zapewnienie odpowiedniej ilości butli z tlenem medycznym dla potrzeb Szpitala b. załadunek i rozładunek pełnych i pustych butli z wiaty do magazynu c. utrzymanie w sprawności instalacji tlenowej do budynków szpitalnych, w tym wymiana odcinka do 10 mb d. całodobowe zapewnienie dostawy gazów do punktów odbiorczych e. zapewnienie odpowiedniego środka transportu i transport butli od producenta na terenie Płocka do odbiorców (oddziałów) Szpitala. Pozostałe dla poz a. prace konserwacyjno-naprawcze budynków b. całodobowa obsługa tlenowni. c. zapewnienie sprzętu i urządzeń specjalistycznych /koparka, urządzenia udrażniające, dźwigi, podnośniki itp./ łącznie z kosztami wynajmu d. naprawa i regeneracja pomp, naprawa i przewinięcie silników (potwierdzone do 25 napraw w okresie jednego roku) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

11 e. remont nie mniej niż jednego pomieszczenia w jednej komórce organizacyjnej wymienionej w Załączniku nr 4 do umowy w okresie 6-miesięcy bez względu na powierzchnię obejmujący: wymianę gniazd i wyłączników elektrycznych, naprawę lub wymianę oświetlenia, wymianie lub naprawe podejść i urządzeń sanitarnych. Dopuszcza się przedłużenie okresu do 12 m-cy i pow. do 80,00 m 2 f. prace wymienione w pkt. e będą udokumentowane na odrębnym zleceniu g. utrzymanie czystości w wynajmowanych budynkach i wokół nich h. usuwanie awarii, naprawy i przeglądy lądowiska dla śmigłowców i. zapewnienie pojemnika na odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności oraz systematyczne opróżnianie j. prowadzenie paszportów dla wszystkich urządzeń popdlegająch konserwacji k. zabezpieczenie w dni świąteczne kierowcy do przewożenia zwłok 12.Prace remontowe i konserwacyjne stacji uzdatniania wody dla potrzeb centralnej sterylizacji 13.Prace remontowe i konserwacyjne urządzeń wytwarzających sprężone powietrze i próżnię 14. Prace remontowe i konserwacyjne instalacji wewnętrznej i zewnętrznej centralnego ogrzewania, pary i kondensatu ciepłej wody i cyrkulacji. a. wym. odcinka rur bez względu na rodzaj i średnicę do 10 mb. b. wymiana zaworów wszelkiego rodzaju c. wymiana grzejników żeliwnych członowych, płytowych blaszanych, rurowych, rurowych ożebrowanych d. uzupełnienie izolacji cieplnej na rurociągach co, cw i cyrkulacji do 10 mb e. likwidacja wszelkiego rodzaju przecieków na rurociągach, zaworach, grzejnikach f. naprawa lub wymiana zbiorników odpowietrzających g. utrzymanie w czystości kanałów zewnętrznych i wewnętrznych. h. utrzymanie w sprawności w/w instalacji. g. regulacja instalacji i grzejników w sezonie grzewczym i. obsługa, regulacja i konserwacja automatyki regulatorów pogodowych j. ekonomiczne gospodarowanie energią cieplną zgodnie z Tabelą regulacyjną. k. odpowietrzanie instalacji i grzejników 15. Prace remontowe i konserwacyjne węzłów cieplnych co, cw i pary technologicznej. I węzeł co usytuowany w budynku Kotłowni o mocy 2,0 MW II węzeł co usytuowany w Budynku Głównym /Trakt Operacyjny/ o mocy 0,36 MW III węzeł co usytuowany w Budynku Głównym /dla części wysokiej/ o mocy 0,76 MW IV węzeł cwu w Budynku Głównym o mocy 0,12 MW /budynek kotłowni/ V węzeł co usytuowany w Budynku Dermatologii i Okulistyki o mocy 0,18 MW VI węzeł cieplny w nowowybudowanym pawilonie a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji, w tym wymnieników b. konserwacji urządzeń instalacji c. usuwanie na bieżąco awarii w tym likwidacja wszelkich przecieków i nieszczelności /bez remontów kapitalnych/. d. uzupełnienie izolacji na zbiornikach e. obsługa i regulacja automatyki 16. Prace remontowe i konserwacyjne w Kotłowni. a. obsługa kotłów olejowo-gazowych do produkcji pary technologicznej 2 szt, każdy o mocy 1,63 MW UWAGA kotły pracują na przemian b. obsługa automatyki zgodnie z instrukcją producenta c. konserwacja bieżąca istniejących urządzeń i instalacji d. usuwanie awarii w tym likwidacja wszelkich przecieków i nieszczelności /bez Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

12 remontów kapitalnych/ e. produkcja pary technologicznej o wymaganych parametrach na potrzeby Szpitala (18 ton/24 h, temp.150 o C, ciśnienie 0,8 Mpa) f. uzupełnienie izolacji na instalacji i zbiornikach g. okresowe malowanie pomieszczeń kotłowni. h. konserwacja i obsługa stacji uzdatniania wody /sól tabletkowa i inne środki służące do uzdatniania wody w zakresie dostawy Zakładu/ - dotyczy kotłów wytwarzających parę technologiczną 17. Czynności związane z obsługą i konserwacją stacji pomiarowej gazu ziemnego i konserwacja instalacji gazowej a. likwidacja nieszczelności zewnętrznej i wewnętrznej instalacji. b. czyszczenie i wymiana filtrów. c. zabezpieczenie farbą antykorozyjną, po uprzednim wyczyszczeniu skorodowanych części instalacji gazowej stacji, oraz jej obudowy. d. legalizacja gazomierza wraz z przedlicznikiem e. prowadzenie książki punktu pomiarowego. f. niezwłoczne informowanie służb gazowniczych o przeciekach gazu na terenie szpitala 18. Pozostałe nie ujęte w poz. 1-4 a. Prace konserwacyjno-naprawcze budynku kotłowni b. Przygotowanie urządzeń ciśnieniowych do kontroli przez UDT Prowadzenie paszportów dla wszystkich urządzeń popdlegająch konserwacji c. Okresowe kontrole i naprawy instalacji elektrycznej zasilających urządzenia. 19. Konserwacja i naprawa instalacji i wyposażenia ppoż.tj.: konserwacja, naprawa i przeglądy systemów sygnalizacji pożaru, okresowe przeglądy hydrantów z wyposażeniem, konserwacja, legalizacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego. a. DSO b. SAP c. Przegląd drzwi ppoż: Przegląd obejmuje: - sprawdzenie funkcjonowania drzwi - sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem - sprawdzenie powłoki malarskiej - sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp. - sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej - regulacja samozamykaczy - przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych - sprawdzenie czy nie zostały dodane lub usunięte jakiekolwiek urządzenia, które mogłyby mieć negatywny na działanie drzwi - sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych - po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte d. Oświetlenie ewakuacyjne e. System oddymiania f. Legalizacja gaśnic Inspektor ds. ppoż

13 Rozdział III. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Prace stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonywane bez wyłączania obiektów i budynków z bieżącej eksploatacji. W przypadkach uzasadnionych zakresem bądź rodzajem robót istnieje możliwość, w uzgodnieniu z użytkownikiem, wyłączenia poszczególnych pomieszczeń, zespołów pomieszczeń z eksploatacji na czas wykonania tych prac. 1. Realizacja usług dla części I i II zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. a. Bieżące zgłoszenia przekazywane będą przez upoważnionych pracowników Szpitala wymienionych w załączniku nr 4 oraz ochrony szpitala i firmy sprzątającej w zakresie konserwacyjno-naprawczych i awarii w formie telefonicznej, pocztą lub ustnie. b. Zakład wpisuje zgłoszenie do dzienniku zgłoszeń, jednocześnie informując zgłaszającego o numerze nadania zlecenia oraz terminie przybycia pracownika. c. Na podstawie zgłoszenia Zakład wystawia zlecenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i realizuje je: w przypadku awarii niezwłocznie po uzyskaniu informacji, jednak nie później niż w ciągu godzin od chwili wystapienia awarii, w przypadku napraw w dni robocze w ciągu godzin od chwili zgłoszenia, w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. d. Termin może być wydłużony jeżeli zakres czynności jest technologicznie niemożliwy do wykonania, ewentualnie zakup części jest uciążliwy lub wymaga indywidualnego wykonania. Przedłużenie terminu wykonania zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. W przypadku zgłoszenia awarii, termin jej usunięcia natychmiastowy. e. Potwierdzenia wykonanych prac obejmujące szczegółowy opis wykonanych prac z ilością zużytych materiałów (w przypadku ich występowania) będą dokonywane przez pracowników Szpitala wymienionych w załącznik nr 4 lub osoby przez nie upoważnione. f. Od roku 2016 zgłoszenia będą realizowane na postawie elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń, o którym mowa w par.2 ust.5 umowy. g. Zestawienia zużytych przez Zakład materiałów będą dostarczane do Sekcji Administracyjno- Gospodarczej celem weryfikacji ilości i zasadności cen jednostkowych w nieprzekraczalnym terminie do 4 dnia za miesiąc poprzedni wzór zestawień załącznik nr 2. h. W przypadku awarii Zakład zobowiązany jest: w razie zaniku napięcia - do natychmiastowego podjęcia działań związanych z uruchomieniem zasilania awaryjnego, w przypadku awarii stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia osób albo mienia Zamawiającego do natychmiastowego podjęcia działań związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem awarii w przypadku pozostałych awarii do przystąpienia do usunięcia awarii bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia, lecz nie później niż w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia. powadzenia ewidencji zdarzenia awarii wraz z opisem sytuacji i rodzaju podjętych działań. 2. Okresowe kontrole i przeglądy. a. Okresowe kontrole i przeglądy: wynikające z art. 62 ustawy Prawo budowlane, kontrole i przeglądy sprzętu, instalacji i urządzeń ppoż. kontrole i przeglądy sprzętu, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

14 mogą przeprowadzać: osoby posiadające odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane, osoby posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznej i gazowej, osoby posiadające uprawnienia resortowe. b. Z okresowych kontroli i przeglądów o których mowa w art.62 ustawy Prawo budowlane sporządza się protokół wg wzoru zamawiającego dla pozostałych kontroli i przeglądów wg wzory B stanowiącego załącznik nr 7. 3.Wykonanie sprawdzeń i pomiarów elektrycznych w obiektach szpitala: a) Przez wykonanie pomiarów elektrycznych punktów pomiarowych, należy rozumieć wykonanie wszystkich czynności związanych z badaniami poszczególnych punktów pomiarowych takich jak: pomiary napięć, prądów, rezystancji, impedancji, natężenia oświetlenia, niezbędne obliczenia, wykonanie niezbędnych rysunków z wystawieniem protokołów z pomiarów włącznie. b) Pomiary elektryczne winny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, przy użyciu urządzeń pomiarowych posiadających wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. c) Pomiary należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami normami w szczególności z uwzględnieniem następujących norm : PN-HD :2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 : Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa PN-HD 603-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6 : Sprawdzanie. d) Z wykonanych pomiarów Zakład zobowiązany jest sporządzić protokół, odrębnie dla każdego punktu pomiarowego w danej komórce organizacyjnej i załączyć poświadczoną kserokopię: certyfikatu i aktualną legalizację urządzeń pomiarowych, uprawnień osób wykonujących pomiary. e) Protokoły powinny być sporządzone w czytelnej technice graficznej (komputerowej) i zawierać niżej wymienione elementy: nr protokołu/rok typ prowadzonych badań (okresowe), rodzaj protokółu (pomiar rezystancji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej itd.), dane zleceniodawcy (nazwa firmy, adres), dane dotyczące obiektu (nazwa obiektu, lokalizacja obiektu, adres, podstawowe parametry zasilania napięcie zasilania, układ sieciowy), lokalizację rozdzielni, lokalizację obwodu, punktu pomiarowego, miejsce pracy danego urządzenia, tabelę wyników pomiarów, stwierdzenie że badane instalacje i urządzenia nadają się do dalszego użytkowania i eksploatacji, uwagi dotyczące pomiarów i stanu instalacji, data następnego badania, dane dotyczące przyrządów pomiarowych (rodzaj, typ, nr fabryczny, producent), imię i nazwisko osoby przeprowadzającej pomiary, podpis, pieczątka firmowa, nr uprawnień do wykonywania pomiarów, nr zaświadczenia kwalifikacyjnego, protokoły pomiarów impedancji pętli zwarcia muszą określać impedancję dopuszczalną (Zd, obliczoną) oraz impedancję zmierzoną (Zp) oraz wniosek wynikający z porównania tych wielkości (ochrona skuteczna tak/nie). protokoły pomiarów rezystancji izolacji muszą określać wartości pomiaru pomiędzy każdą żyłą fazową (parami) oraz pomiędzy każdą z żył fazowych, a żyłą ochronno-neutralną (sieć TN-C) lub pomiędzy każdą z żył fazowych, a żyłą neutralną i ochronną i pomiędzy żyłą neutralną i ochronną ( sieć TN-S).

15 4. Remont jednego pomieszczenia o powierzchni do 40,00 m 2 w jednej komórce organizacyjnej szpitala. Dopuszcza się rozliczenie w okresie 12 m-cy i pow. do 80,00 m 2. a) Remont jest realizowany na zgłoszenie upoważnionych pracowników Szpitala wymienionych w załączniku nr 4 i jest wykonany w ciągu 2 m-cy od daty zgłoszenia b) Każdy remont jest potwierdzony przez użytkownika na załączonym comiesięcznym zestawieniu wg wzoru A załącznika nr 7. Zestawienie należy załączyć do faktury. 5. Przegląd bram wjazdowych do SOR i szlabanów. a) Sprawdzenie poprawności działania urządzeń. b) Sprawdzenie stanu połączeń okablowania napędów. c) Sprawdzenie rolek, sprężyn. d) Sprawdzenie krzywek ślizgaczy położenia wyłączników krańcowych elementów fotokomórek, e) Kontrola linek zabezpieczających bramy przed opadaniem. f) Kontrola sprężyn kompensujących położenie ramienia szlabanu. g) Sprawdzenie działania pętli indukcyjnej. h) Protokoły z przeglądu powinny być sporządzone wg wzory B stanowiącego załącznik nr Przeglądy i konserwacja systemów ppoż. Przegląd obejmuje system oddymiania, DSO i SAP w zakresie: a) Sprawdzenie poprawności działania czujek. b) Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów z centralą. c) Czyszczenie detektorów (czujek) i sprawdzenie jej działania przy użyciu imitatora dymu d) Sprawdzenie pewności połączeń styków elektrycznych i elektronicznych połączeń elementów systemu. e) Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego. f) Sprawdzenie jakości wydruku i ewentualna wymiana taśmy w drukarce g) Sprawdzenie jakości wydruku i w razie konieczności wymiana taśmy drukarki. h) Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centralki. i) Sprawdzenie stanu połączenia zacisków baterii i ewentualne ich oczyszczenie. j) Analiza listy zdarzeń, systemu w celu określenia ewentualnych usterek. W przypadku wykrycia k) Nieprawidłowości w pracy systemu, usunięcie przyczyn ich powstania. l) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej centralkę sygnalizacji pożaru m) Pomiar szczelności optycznych czujek dymu. n) Sprawdzenie poprawności działania klap oddymiających. o) Pozostałe badania wynikające z instrukcji producenta. p) Protokoły z przeglądu powinny być sporządzone wg wzory B stanowiącego załącznik nr Zakład zobowiązany jest do realizacji zaleceń wynikające z protokołów przeglądów warunków pracy, protokołów z okresowych kontroli obiektów (art.62 ust.1 ustawy Pawo budowlane) oraz z nakazów pokontrolnych (decyzjach) PIP, SANEPID, PPOŻ. w zakresie określonym w umowie. 8. Dokumenty z okresowych przeglądów, kontroli i odbiorów(sprawozdań) Zakład dostarcza w terminach określonych w załączniku nr 6, jednak nie później niż w dniu składania faktury za ostatni okres rozliczeniowy. Do dokumentów potwierdzających wykonanie czynności o których mowa w załączniku nr 6 zakład załącza potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem kserokopię kwalifikacji zawodowych (uprawnienia budowlane, świadectwo kwalifikacyjne lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje osoby przeprowadzającej kontrolę lub przegląd)

16 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu informacje o wszystkich zdarzeniach wymagających powiadomienia służb technicznych WODOCIĄGÓW, Zakładu Energetycznego, FORTUN itp. Od dnia r. będzie obowiązywał elektroniczny system obsługi zgłoszeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania swojego sposobu obsługi zleceń do systemu wdrażanego przez Zamawiającego (par.2 ust.5 umowy).

17 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku u l. M e d y c z n a 1 9, P ł o c k tel fax Rozdział IV. Wykaz budynków, urządzeń, urządzeń 1.Wykaz budynków będących przedmiotem zamówienia Przeznaczenie Instalacje L p Nr Budynek Kubatura Powierzchnia działki m 3 użytkowa m /1 Pralnia budynek nieużytkowany wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa 2 528/1 Kuchnia Główna + piwnice przygotowanie posiłków wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa 3 528/1 Budynek Techniczny garaże, warsztaty, biura wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa 4 528/1 Zwierzątkarnia magazyn bielizny wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa 5 527/3 Dermatologia i Okulistyka oddziały + przychodnia wod-kan, co, gazy medyczne elektr, tel, odgromowa, komputerowa 6 528/1 Patomorfologia prosektorium wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa 7 528/1 Magazyn Materiałów Łatwopalnych budynek nieużytkowany elektr, odgromowa 8 528/1 Zakaźny oddział + przychodnia wod-kan, co, gazy medyczne elektr, tel, odgromowa, komupterowa 9 528/1 i 526/1 Budynek Główny z Przychodnią i nowym szybem windowym fax: NIP: REGON: oddziały, przychodnie, administracja wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa, gazy medyczna, komputerowa, RTV /1 Kotłownia + spalarnia + SUW + Hydrofornia + Roz.Gł. TRAFO techniczny wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa, gazowa /1 Agregatornia techniczny wod-kan, co, elektr, odgromowa /1 Tlenownia magazyn tlenu wod-kan, co, gazy medyczne elektr, odgromowa /1 Płucny oddział + przychodnia + Bakteriologia + Histopatologia wod-kan, co, gazy medyczne, elektr, tel, odgromowa, komputerowa /1 Portiernia ,70 pomieszczenia AOM wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa brama wjazdowa Część budynku przy ul. Medyczna PPOZ Na Winiarach wod-kan, co, komputerowa, elektr, tel,

18 16 528/1 Nowo dobudowany pawilon Oddziały szpitalne + administracja odgromowa wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa, gazy medyczna, komputerowa, RTV, monitoring /1 Oczyszczalnia ścieków zakaźnych 150 techniczny wod-kan, co, elektr, Wykaz może ulec zmianie 2. Wykaz ważniejszych rozdzielnic i urządzeń energetycznych oraz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych a)rozdzielnic i urządzeń energetycznych OBIEKT TYP PODSTAWOWE PARAMETRY konstrukcja 2-stronne zasilanie, Prisma P wyłączniki 2 ka polowa trafo 15/0,4 Rozdzielnica nn RZ wnętrzowa w głównym pkt. zasilania Rozdzielnica nn RG wnętrz. zlokalizowana w bud.głównym Rozdzielnia RG nowy pawilon Zespół prądotwórczy zasilania awaryjnego Zespół prądotwórczy zasilania awaryjnego SYSTEMY IT Blok operacyjny j.w. 419-E E HERKULES D/P 800P Mjb 250 wolnostojące w rozdzielnicach oddziałowych 800 kva 3-sekcyjna, wyłączniki 1,6 KA i 1,0 KA OIOM dorosłych j.w. 3 szt. 230/230V ROK MONTAŻU 2003 PRODUCENT ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 1 ROKU ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH Schneider Electric 1 Prowadzenie całodobowej eksploatacji i utrzymania ruchu 2003 j.w. 1 j.w DELTA PAWER 1 Prowadzenie całodobowej eksploatacji i utrzymania ruchu 800 KvA z automatyką startu i załączenia 2006 TTS Martin 250 kva z automatyką startu i 2009 DELTA PAWER załączenia 4 j.w. 6 szt. 230/230V 8 kva 2004 Bender 2 Utrzymanie systemu w ruchu, pomiary ochronne 2003 j.w. 2 j.w. 8 kva UPS j.w. 1 szt. 8 kva 2003 POWER 2 j.w. Pracownia j.w. 1 szt. 230/230V 2005 Bender 2 j.w. Hemodynamiczna 8 kva OIOK j.w. 3 szt. 230/230V 8 kva 2005 j.w. 2 j.w.

19 Baterie akumulatorowe 24V Baterie akumulatorowe 110V Bateria kondensatowa Nowy pawilon zamknięte, akumulatory płytowo-kratowe akumulatory kwasowe wykonane w technologii AGM BKT-88N 24V/192Ah 1996 HOPPECKE 1 110V/120Ah 2004 EUROPOWER 12 Do kompensacji mocy biernej do 660V 12 utrzymanie baterii w gotowości ruchowej, wykonanie badań i pomiarów przy przeglądach 2009 TAURUS- TECHNIC oraz pozostałe rozdzielnice i urządzenia energetyczne zlokalizowane w oddziałach i jednostkach medycznych szpitala, oraz w pomieszczeniach technologicznych: kuchnia, wentylatornia, węzły ciepłownicze, kotłownia. Wykaz może ulec zmianie b) centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne OBIEKT TYP PODSTAWOWE PARAMETRY OIOK GINEKOLOGIA sala operacyjna POŁOŻNICTWO sala operacyjna OKULISTYKA sala operacyjna Nowy pawilon ROK MONTAŻU Centrala Sekcyjna BS-3(50)L 2005 Centrala podwieszana SPS-2-P- 2760/800/SDDB1 SEWH Centrala podwieszana SPS-1-P-1560/800- PRODUCENT VBW CLIMA ENGINEERING Gdynia ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 1 ROKU 2005 j.w. 2 SDB1/SWH 2005 j.w. 2 Centrala dachowa w wykonaniu higienicznym BD 1(50)-P N6 N7 N9 NW10 N11 MOC CIEPLNA 62,3 kw 32,3 kw 49,1 kw 68,1 kw 69,9 kw 2005 j.w KLIMOR GDYNIA 2 ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH Przeglądy polegające na sprawdzeniu systemu filtrów i ogólnego stanu centrali obsługa bieżąca

20 Wykaz może ulec zmianie c) centrale klimatyzacyjne N15 W6 W7 N1 15,8 kw 19,3 kw OBIEKT TYP PODSTAWOWE PARAMETRY Centralna Sterylizacja CVA 2P masa 1164,5 kg X 302 dł mm A/1-1 [3] szer mm wys mm moc ciepl 41,4 kw OIOM dorosłych CV-A2L X-302B 1-1[3] ROK MONTAŻU 2002 ILOŚĆ PRODUCENT PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 1 ROKU VTS Clima Sp. z o.o. Podgórze - Gdynia 2 ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH wymiana filtrów, przegląd techniczny centrali, kontrola naciągów pasków, bieżąca obsługa, nastawy parametrów temperatury i wilgotności moc chł. 27,5 kw moc. ciepl. 38 kw moc chł. 27,8 kw 2003 j.w. 2 j.w. BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 1 kwh 04B3 Moc grz36,53 chł22/ AW-Klima Wrocław sala operacyjna 2 j.w. j.w j.w. sale operacyjne 3 i 4 j.w. 67,58/46, j.w. korytarz brudny kwh 06B3 17,61/12, j.w. sala wybudzeń j.w. 52,14/37, j.w. sala operacyjna 5 kwh 04B3 33,19/17, j.w. sala pooperacyjna kwh 05B3 43,64/29, j.w. sala operacyjna 6 RARF PM LUFT LEWACO TRINSAST KNW2 31/27,6 kw KNW3 59,4/49,9 kw KNW4 98,2/68 kw NOWY PAWILON KNW5 92,8/68 kw 2010 KLIMOR GDYNIA KW12 92,8/68 kw KN12 65,4/33,1 kw KN2 65,4/33,1 kw Pracownia CV-A 1-L/XH- moc grz. 14kW 2005 VTS CLIMA Gdynia- 2 j.w.

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2013 ROK L.p. 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK

PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK PLAN ZABIEGÓW EKSPLOATACYJNYCH NA 2010 ROK Osoba(y) 1. Przegląd budynków. Przegląd budynków,a w szczególności: sprawdzenie szczelności instalacji gazowej GZ-50. Sprawdzenie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. tel. 24 36-46-100 fax. 24 36-46-101 36-46-330 36-46-329

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. tel. 24 36-46-100 fax. 24 36-46-101 36-46-330 36-46-329 Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI I OBSŁUGI ZASOBÓW SZPITALA 1. Branża budowlana W zakres tych usług wchodzą:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Mińsk Mazowiecki dnia 05.01.2016r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawców usług w zakresie przeglądów i konserwacji obiektów, urządzeń i instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Józefów, ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, Józefów, woj. mazowieckie, tel , faks POŚ.271.58.2013 Józefów: ROBOTY KONSERWACYJNE, REMONTOWE, PORZĄDKOWE I USŁUGI DORADCZE W BUDYNKACH KOMUNALNYCH ORAZ W ZARZĄDZIE MIASTA JÓZEFOWA ADMINISTROWANYCH PRZEZ TBS W JÓZEFOWIE SP. Z O. O. Numer

Bardziej szczegółowo

Wymagane warunki wykonania zamówienia. w zakresie energetycznym (gaz), wodno kanalizacyjnym, wentylacji i klimatyzacji.

Wymagane warunki wykonania zamówienia. w zakresie energetycznym (gaz), wodno kanalizacyjnym, wentylacji i klimatyzacji. Załącznik nr 5. Wymagane warunki wykonania zamówienia w zakresie energetycznym (gaz), wodno kanalizacyjnym, wentylacji i klimatyzacji. 1. Usługi w zakresie obsługi eksploatacyjnej codziennej i międzyremontowej

Bardziej szczegółowo

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego:

I. Wykonywanie przeglądów okresowych i konserwacji oraz dokonanie prób ruchowych agregatu prądotwórczego: Wykonywanie usług utrzymania i obsługi, tj. okresowych przeglądów i konserwacji systemu gwarantowanego zasilania i klimatyzacji, w tym z UPS i systemem wizualizacji i sterowania (BMS) I. Wykonywanie przeglądów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia publicznego. 1.1 Przedmiotem zamówienia publicznego jest Eksploatacja kotłowni oraz konserwacja i eksploatacja zespołów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ W PAWILONIE C III PIĘTRO Inwestor : Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie Zadanie: Modernizacja pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku ..,. Miejscowość data PROTOKÓŁ nr. kontroli okresowej (co najmniej raz na 5 lat) stanu technicznego budynku położonego w. przy ul. nr.., I. Osoby dokonujące kontroli: -, posiadająca uprawnienia w zakresie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu

Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu Załącznik nr 1 Program funkcjonalno - użytkowy pomieszczeń przeznaczonych do remontu w Szpitalu Specjalistycznym im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice I. Zamówienie obejmuje:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ Sprawa nr AZP-26/2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. OBIEKT OPIS 1. 2. 3. 4. 5. Centrala wentylacyjna CKV4-P-O-O - wydatek 1000-2500 m 3 /h Budynek Dydaktyczny AWF ul. Witelona 25,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiot zamówienia: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest usługa konserwacji/przeglądy systemów sygnalizacji pożaru SSP, pomiar szczelności czujek izotopowych, systemów gaszenia gazem

Bardziej szczegółowo

(pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 OFERTA

(pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr 1 OFERTA (pieczęć firmowa Wykonawcy) Załącznik nr REGON: NIP:... z dnia 04.09.205 r., oznaczone: DPS.IV.370.7..205 do składania ofert na badanie instalacji elektrycznych i odgromowych w zakresie stanu sprawności

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego

Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego miejscowość,.data Protokół kontroli pięcioletniej stanu technicznego budynku/obiektu budowlanego położonego w przy ul. nr, (inne dane identyfikujące obiekt). I. Komisja (zespół) w składzie: 1. Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ

U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ U M O W A Nr... zał. Nr 5 do SIWZ w sprawie obsługi instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, obsługi kotłowni gazowych, hydroforowni zawarta w dniu... r. pomiędzy : 1/ Wspólnotami Mieszkaniowymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 2. Zawartość opracowania 3. Wykaz prac remontowych 4. Część graficzna: 4.1. Rzuty skala 1:100 rys. nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach Oddziału Zakaźnego C

Bardziej szczegółowo

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DATA OPRACOWANIA : luty Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Prace konserwacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu ADRES INWESTYCJI : Poznań, ul Juraszów 7/19 INWESTOR : Szpital Wojewódzki w Poznaniu ADRES INWESTORA : 60-479 Poznań,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE)

SZKOLENIA SEP. Tematyka szkoleń: G1 - ELEKTRYCZNE-POMIARY (PRACE KONTROLNO-POMIAROWE) SZKOLENIA SEP Szkolenia przygotowujące do egzaminu sprawdzającego znajomość zasad w zakresie elektroenergetycznym na stanowisku EKSPLOATACJI Z UPRAWNIENIAMI POMIAROWYMI. Obowiązuje osoby wykonujące czynności

Bardziej szczegółowo

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia:

CKPiU.272.1.2012. Załącznik nr 1. Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Opis prac remontowych objętych przedmiotem zamówienia: Załącznik nr 1 1. Wejście główne dół klatki schodowej 2. Wejście wewnętrzne od stacji kontroli pojazdów (klatka schodowa). 3. Klatka schodowa do I

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku

PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego budynku Załącznik nr 3 PROTOKÓŁ z okresowej pięcioletniej kontroli budynku Podstawa prawna Art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z p. zm.) ZAKRES

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaproszenie do udziału w konkursie ofert Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa Fax (22) 459-08-08, tel. (22) 459-06-17. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia. Załącznik nr 2 do DIWZ i umowy. Wykonanie przeglądów serwisowo technicznych i bieżących napraw klimatyzacji i wentylacji mechanicznych w budynkach Poczty Polskiej administrowanych

Bardziej szczegółowo

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1

DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 DA/MB/-232-50/15 Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA konserwacja n/w urządzeń dźwigowych od 01.11.2015 r. do 31.12.2017 r. Nazwa urządzenia Typ Producent Miejsce użytkowania DŹWIG OSOBOWY

Bardziej szczegółowo

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia

Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Okresowe przeglądy obiektów budowlanych Opis przedmiotu zamówienia Akademia im. Jana Długosza posiada następujące obiekty : - przy ul. Waszyngtona 4/8 - Obiekt Dydaktyczno - Biurowy Kubatura obiektu :

Bardziej szczegółowo

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R.

1 Instalacja wentylacji. kpl 1,0 CENA JEDNOSTKOW A KOD WYSZCZEGÓLNIENIE POZYCJI J. M. ILOŚĆ J.M. WARTOŚĆ POZYCJI. STWiO R. Przedmiar robót - do wyceny (branża sanitarna) Kod Słownika Zamówień: 45331000-6 Adres budowy: ul. Kłosowa 23A, Olsztyn Obiekt: Przedszkole Miejskie nr 14 Rodzaj robót: Wymiana wentylacji kuchni i suszarni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r.

Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. Zarządzenie Nr 3/2010 Kanclerza Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie: prowadzenia okresowych przeglądów i badań instalacji, urządzeń użytkowych i zabezpieczających będących na wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Prace stanowiące przedmiot zamówienia I. Podstawowe informacje o przedmiocie zamówienia a. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO )

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ) Załącznik nr. do umowy PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ 5 LETNIEJ STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ( OBIEKTU BUDOWLANEGO ).. NAZWA OBIEKTU Ulica: Nr:... Miejscowość: 97-200 Tomaszów Maz. Zdjęcie obiektu: Tomaszów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa

Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa Ruda Śląska 30.12.2010r. Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2011 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa 1. Oferta winna zawierać: a) imię,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/097/2009 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Konserwacja techniczna Domów Studenckich nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, hydroforni, oświetlenia terenu Osiedla Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-01-23 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nzozpcz.pl Poddębice: Usługa wykonywania przeglądów sprzętu medycznego

Bardziej szczegółowo

ST (CPV ; CPV ; CPV )

ST (CPV ; CPV ; CPV ) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku ZAPYTANIE OFERTOWE na: Usługę konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz oddymiania klatek schodowych w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku Bobrek, 15.12.2015 r. 1 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 840 53 27, faks 59 842 95 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Pomorska, ul. Arciszewskiego 22A, 76-200 Słupsk, woj. pomorskie, tel. 59 840 53 27, faks 59 842 95 20. Słupsk: Usługi konserwatorskie świadczone na rzecz Akademii Pomorskiej w Słupsku Numer ogłoszenia: 33668-2016; data zamieszczenia: 16.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I Opis prac do wykonania

I Opis prac do wykonania I Opis prac do wykonania Celem niniejszego opracowania jest opisanie zakresu prac remontowych, które należy wykonać w pomieszczeniach laboratoryjnych Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT Zamawiający : Miejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Wykonawca : 35-233 Rzeszów, ul. Lubelska 54 Zadanie : Rozbudowa Zajezdni MPK Rzeszów, ul. Lubelska HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY ROBÓT

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH

OBIEKTY KOMUNALNE REMONTY DACHÓW I KOMINÓW NA BUDYNKACH KOMUNALNYCH OBIEKTY KOMUNALNE Komunalny zasób gminy stanowi 8 budynków mieszkalnych z 36 lokalami mieszkalnymi, z tego 5 lokali socjalnych o obniżonym standardzie, 5 budynków użytkowych oraz 9 budynków gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul.

Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. Załącznik nr 3 do umowy Protokół z ogólnej kontroli miesięcznej budynku w zakresie prac konserwacyjnych przy ul. WYKONAWCA: Data i Podpis Skontrolowane elementy budynku: Stwierdzony stan techniczny (w

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI

Bardziej szczegółowo

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715

tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914 Konto : PKO BP SA O/Kowary 44 1020 2124 0000 8902 0074 8715 KT 344/10/ /11 Łomnica 07.10.2011r. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy Łomnica, ul. Świerczewskiego 160, 58-508 Jelenia Góra 14 tel./fax.: (0-75) 71-30-256, 71-30-698 NIP-611-23-69-914

Bardziej szczegółowo

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna 28-100 Busko-Zdrój ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU PZ/54/2015 Busko Zdrój, dnia 28 lipca 2015 roku ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Zarząd Uzdrowisko Busko Zdrój S.A. zaprasza do udziału w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dpsnwe.fantex.pl Nowa Wieś Ełcka: Usługi konserwacyjno - remontowe, utrzymanie porządku i czystości

Bardziej szczegółowo

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE

GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE GRAWITACYJNE SYSTEMY ODDYMIANIA SYSTEMY ELEKTRYCZNE I PNEUMATYCZNE PORÓWNANIE SYSTEMY ELEKTRYCZNE Uruchomienie układu następuje automatycznie po zadziałaniu czujek dymowych lub temperaturowych, które są

Bardziej szczegółowo

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z

LISTA STYKÓW BRANŻOWYCH. Strona 1 z 6. D Dostawa GRUDZIEŃ 2013, ostatnie zmiany CZERWIEC 2014 M Montaż Z LITA TYKÓW BRANŻOWYCH ostawa GRIEŃ 2013, ostatnie zmiany CERWIEC 2014 ontaż asilanie wraz z okablowaniem do szaf sterująco-zasilających urządzenie, dostawę wszystkich elementów toru prądowego, wraz z pomiarami

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Wprowadzony do stosowania od dnia 1 czerwca 2014 roku

Cennik Usług Wprowadzony do stosowania od dnia 1 czerwca 2014 roku Cennik Usług Wprowadzony do stosowania od dnia 1 czerwca 2014 roku Nazwa usługi A Usługi hydrauliczne 1 Drobne prace i usterki hydrauliczne szt. 80 2 demontaż starych punktów hydraulicznych szt. 95 3 montaż

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013

Zał. Nr 1 do Umowy TE.2022/70/21/ /2013 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia są - Przeglądy techniczne i konserwacja oraz świadczenie usług naprawczych instalacji sygnalizacji pożarowej Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

Ruda Śląska r.

Ruda Śląska r. Ruda Śląska 04.01.2017r. Specyfikacja przetargowa na wykonawstwo robót remontowych w roku 2017 na rzecz Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Rudzie Śląskiej I. Oferta winna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl z 5 2015-08-10 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wam.net.pl Kraków: Adaptacja i remont pomieszczeń socjalnych i wc w budynku

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie załącznik nr 1 Obiekt: Budynek Sądów Rejonowych dla Warszawy Pragi- Południe i Pragi Północ w Warszawie Inwestor: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi Południe w Warszawie Temat: Wykonanie robót malarskich

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1:

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy. Zadanie nr 1: Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy Zadanie nr 1: Budynek dworca kolejowego Pabianice ul. Łaska 37 (95-200) Kotłownia zasilana energią elektryczną z sieci. Moc kotłowni wynosi 30 kw. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zadania: Zabezpieczenie ppoŝ. budynków szpitalnych 19, 20 i 21 Adres obiektów: ul Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk. Nazwy i kody robót: Roboty budowlane 45000000-7 Roboty

Bardziej szczegółowo

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Załącznik nr 1.1. Załącznik nr 13 do Regulaminu Konkursu nr 1 /POIiŚ/ 9.3/ 2008 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 RAMOWY KATALOG KOSZTÓW/WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH Priorytet IX. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: Nowa Wieś Ełcka 19-321 Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-400 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Zamieszczenie obowiązkowe OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Kraków, 9 lipca 2014 r. DZPiZ 171/ZP/2014 Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Poprawa efektywności energetycznej poprzez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9)

ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST. ST (CPV 45400000-1; CPV 45320000-3; CPV 45320000-9) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót polegających

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Konserwacja, naprawa oraz pełnienie dyżurów na instalacji co, cwu, wod-kan, na instalacjach elektrycznych, w kotłowniach. Numer ogłoszenia: 481764-2013; data zamieszczenia: 25.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH

WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH WYKAZ CEN RYCZAŁTOWYCH Załącznik nr 8 do SIWZ nr 1 do Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół nr 7 w Lublinie, przy ul. Roztocze 14 wraz z instalacjami wewnętrznymi, przyłączami, oświetleniem i zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0.

Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 pom. 0. 1 Zakres remontu budynku położonego w Wieliczce przy ul. Daniłowicza 12 Opis do kosztorysu inwestorskiego w-2 cz. 1 Zestawienie robót przewidzianych do wykonania ujęto w układzie poszczególnych pomieszczeń.

Bardziej szczegółowo

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55

POZYCJE KOSZTORYSU. m2 53,3. m2 43,15. m2 207,46. m2 26,91. m2 108,57. m3 0,27*0,15*2,0+0,1*0,15*2+0,4*0,2*2,0 = 0,27. m3 1,1*2,0*0,25 = 0,55 POZYCJE KOSZTORYSU Lp. Podstawa Opis jedn.obm. Obmiar Cena jednostkowa Wartość PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ IIIp - ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ - LIKWIDACJA BARIER, MONTAŻ WYKŁADZIN ANTYPOŚLIZGOWYCH,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.augustowski.home.pl, www.zssaugustow.pl Augustów: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie.

REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D w Warszawie. REGULAMIN podziału obowiązków w zakresie napraw wewnątrz lokali między użytkowników lokali a Spółdzielnię Mieszkaniową Piaski D" w Warszawie. I. Część ogólna 1 Niniejszy regulamin działa w oparciu o 40

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu

Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Załącznik do uchwały nr 4 Rady Nadzorczej SM Michałów z dnia 27.02.2007r. Spółdzielnia Mieszkaniowa Michałów w Radomiu Regulamin korzystania z lokali użytkowych i garaży 2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:...

Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:... Załącznik nr 1/6 (pieczęć adresowa Wykonawcy) Pełna nazwa firmy:.. Adres firmy:.... (kod, miasto, ulica, numer domu) Województwo i powiat:.... Nr tel. Nr fax.... Adres e - maił.... Strona www.... KRS /

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA

Opis techniczny. do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku. świetlicy wiejskiej w Kacicach PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA Opis techniczny do projektu remontu wewnętrznych pomieszczeń w istniejącym budynku świetlicy wiejskiej w Kacicach Inwestor: Gmina Pułtusk 06-100 Pułtusk, Rynek 41 Lokalizacja: działka nr ew. 143, 142/6,

Bardziej szczegółowo

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15

Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Żarach przy ul. Witosa 38/15 Żary, dnia 24.07.2012 r. O G Ł O S Z E N I E 1. Zamawiający: ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ Sp. z o.o. 68-200 Żary, ul. Zakopiańska 7 adres do korespondencji w postępowaniu: email:zgmzary@zgmzary.pl 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: Remont pomieszczeń w budynku IPN Oddział w Poznaniu Adres inwestycji: ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań Zamawiający: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko

Bardziej szczegółowo

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali

Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali Regulamin podziału obowiązków Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali REGULAMIN PODZIAŁU OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI I CZŁONKÓW W ZAKRESIE NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI 1. Naprawami w rozumieniu niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Radomsko: Obsługa i konserwacja systemów niskoprądowych oraz obsługa stacji Trafo w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Numer ogłoszenia: 153061-2014; data zamieszczenia: 14.07.2014

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY

5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY Załącznik Nr 11 do SIWZ Strona 1 z 27 5 LETNI PRZEGLĄD TECHNICZNY budynku przy ulicy: w Warszawie KARTA OBIEKTU BUDOWLANEGO BUDYNEK:(mieszkalny / użytkowy / inny) ZARZĄDCA: Zarząd Budynków Komunalnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. (0-87) Suwałki, 562 94 21 dnia 13.03.2012r. fax (0-87) 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA ZAKRES PRAC DO WYKONANIA Nazwa inwestycji : Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na biura i salę obrad Adres budowy : Święciechowa, ul. Rynek 14 a ( dz. nr ewid. 73/1, 73/2)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy:

UMOWA Nr /2012. zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: UMOWA Nr /2012 zawarta w dniu.. maja 2012 r. pomiędzy: Filharmonią Świętokrzyską im. O. Kolberga z siedzibą w Kielcach przy ul. Żeromskiego 12, 25-369 Kielce, zarejestrowaną w Rejestrze Instytucji Kultury

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/163/2014 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Usługa przeglądów technicznych, konserwacji i awaryjnych napraw urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nr BZP.2421.5.2012.JS załącznik nr 4 do SIWZ Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru oraz systemów oddymiania w budynkach

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Remontu w lokalach mieszkalnych przy ul. Koreańskiej 1/8 Wyszczególnienie robót: 1. Roboty ogólnobudowlane KOD CPV: 45453000-7. 2. Roboty w

Bardziej szczegółowo

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓTKIEJ 5 NR 3 W PŁOCKU 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓTKIEJ 5 NR 3 W PŁOCKU 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. KRÓTKIEJ 5 NR 3 W PŁOCKU 1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego przy ulicy Krótkiej 5 nr 3 w Płocku w celu przygotowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy)

Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Załącznik nr 2 do SIWZ (po podpisaniu umowy staje się załącznikiem nr 1 do umowy) Opis przedmiotu zamówienia w zakresie serwisowania i konserwacji instalacji i urządzeń wentylacji, wody lodowej, ciepła

Bardziej szczegółowo

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie:

Kosztorys nakładczy. Wartość kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys nakładczy Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane Budowa Budynek Urzędu Gminy w Krzęcinie, dz. nr 143/1 ul. Tylna 7 Inwestor Urząd Gminy w Krzęcinie Biuro kosztorysowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORK) Obiekt Budynek nr 12/3394 Adres obiektu budowlanego Jednostka Wojskowa 3533 27-600 Sandomierz ul. Mickiewicza 38 Zamawiający 33 WOG

Bardziej szczegółowo