Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna 19 09-400 Płock www.wszplock.pl"

Transkrypt

1 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku ul. Medyczna Płock Załącznik nr 1 do SIWZ. (Załącznik nr 1 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozdział I - RAMOWY ZAKRES KONSERWACJI I OBSŁUGI ZASOBÓW SZPITALA 1. Branża budowlana W zakres tych usług wchodzą: a) przeprowadzanie prac konserwacyjnych oraz napraw bieżących w pomieszczeniach budynków i budowli, b) uzupełnianie ubytków w posadzkach z terakoty i wykładzin podłogowych, c) naprawa, wymiana bądź przełożenie ceramicznych okładzin ściennych, d) wykonanie sufitów podwieszanych, oraz wykonywanie ścian działowych murowanych lub z płyt gipsowo- kartonowych na ruszcie, e) wykonywanie i naprawa tynków wewnętrznych na ścianach, f) wykonywania robót malarskich w pomieszczeniach Szpitala, g) naprawa elementów budowlanych małej architektury, jak murki oporowe, śmietniki, schody, pochylnie dla osób niepełnosprawnych itp. h) konserwacja i naprawa elementów budynku, budowli, i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektów, i) naprawa i konserwacja dojść i dojazdów do budynków oraz urządzeń z nimi związanych. j) konserwacja i naprawa oraz utrzymanie w sprawności stolarki drzwiowej i okiennej, k) pracek konserwacyjno-naprawcze w zakresie robót dekarskich. 2. Klimatyzacja i wentylacja W zakres usług tych wchodzą : a) obsługa i konserwacja central klimatyzacyjnych oraz stacji schładzania wody, b) obsługa i konserwacja central i bloków wyciągowo nawiewnych, Strona 1 fax: NIP: REGON:

2 c) obsługa i wymiana wkładów filtracyjnych, d) obsługa i konserwacja osprzętu sieci wyciągowo nawiewnych, e) wykonywanie pomiarów skuteczności i krotności wymian powietrza na wezwanie odpowiednich służb kontroli Sanepid, PIP itp.(protokoły z przedmiotowych pomiarów należy niezwłocznie przekazać Zamawiającemu), f) terminowe, zgodne z wymaganiami producentów serwisowanie powierzonych urządzeń, g) dbałość o czystość i porządek wydzielonych budowli i pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie do obsługi systemu wentylacyjnego, 3. Instalacje sanitarne: a) wodno-kanalizacyjne W zakres usług wchodzą: Instalacje wodociągowe zewnętrzne i wewnętrzne Instalacje kanalizacyjne, deszczowe zewnętrzne i wewnętrzne Instalacje hydroforni i obejmują: 1) 24 godzinny dostęp do usług hydraulicznych w razie awarii we wszystkie dni tygodnia, 2) utrzymanie w sprawności technicznej niżej wymienionych urządzeń: - muszle ustępowe, - baterie umywalkowe, prysznicowe, - spłuczki w WC, - pisuary, - umywalki, brodziki, zlewozmywaki itp., - wpusty kanalizacyjne podłogowe, - wszelkiego rodzaju zawory. w tym: wymiana głowic baterii umywalkowych, wylewek, węży i słuchawek natryskowych, pokręteł, baterii, umywalek, spłuczek, sedesów, lejków gumowych, usuwanie przecieków na armaturze i urządzeniach oraz wszelkiego rodzaju połączeniach w instalacji wod-kan, udrażnianie podejść kanalizacyjnych, czyszczenie osadników, wymiana uszkodzonych odcinków rur przesyłających wodę i odbierających ścieki, 3) czyszczenie osadnika ściekowego, 4) czyszczenie studzienek i udrażnianie sieci burzowej na terenach szpitala, 5) czyszczenie studzienek i udrażnianie instalacji kanalizacyjnej w budynkach i na terenach szpitalnych, 6) terminowym, zgodnym z wymogami producentów serwisowania powierzonych urządzeń przez uprawnione firmy, 7) czyszczenie i przepychanie kratek ściekowych, syfonów wraz z czyszczeniem różnych odstojników, 8) usuwanie niedrożności poziomów i pionów kanalizacyjnych oraz przykanalików, 9) kontrola szczelności instalacji wodnych, stanu izolacji (oględziny instalacji, stanu izolacji, uszczelnienie, uzupełnianie izolacji, likwidacja przyczyn wycieków), 10) obsługa oczyszczalni ścieków zakaźnych, 11)eksploatacja i konserwacja zgodnie z instrukcją obsługi hydroforni, 12)konserwacja instalacji hydroforowych z wymianą zużytych części, 13) zapobieganie legionalli w instalacjach wodnych

3 b) gazów medycznych 1) zabezpieczenie obsady pracownika obsługi i eksploatacji urządzeń oraz sieci gazów medycznych wraz z wymianą butli tlenowych w ciągu całej doby we wszystkie dni tygodnia, 2) obsługa sprężarek sprężonego powietrza i próżni, 3) obsługa rozprężalni tlenowych, 4) zamawianie w uzgodnieniu i za zgodą Zamawiającego gazów medycznych u dostawcy, z którym Zamawiający ma podpisane umowy dostaw, 5) konserwacja i naprawy budynku tlenowni łącznie z rampą. c) Instalacje cieplne 1) zabezpieczenia ciągłości, dostaw pary technologicznej, gazu ziemnego wody technologicznej( centralne ogrzewanie), oraz drożności instalacji ciepłowniczych do wszystkich obiektów Szpitala. 2) codzienne przeglądy i obsługa węzłów cieplnych Szpitala, 3) kontrola pracy wymienników ciepła, pracy pomp obiegowych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, wentylatorowni, klimatyzacji 4) kontrola mediów przychodzących z miasta( temperatura ciśnienie) regulacja mediów wychodzących z węzłów cieplnych na budynki, likwidacja przecieków i nieszczelności. 5) kontrole i naprawy bieżąca, likwidacja przecieków pary technologicznej, 6) kontrola pracy reduktorów pary technologicznej, 7) kontrola i regulacja automatyki węzłów cieplnych, 8) obsługa kotłowni. 4. Instalacje elektryczne. Zapewnienie pełnej i nieprzerwanej sprawności eksploatacyjnej systemu elektroenergetycznego Szpitala poprzez: a) zabezpieczeniu Szpitala w nieprzerwaną dostawę energii elektrycznej za pomocą urządzeń będących w dyspozycji Zamawiającego, b) przegląd stacji transformatorowych oraz rozdzielni głównych -1 raz /rok, c) bieżące przeglądy rozdzielnic piętrowych wraz z wymianą wszystkich elementów niezbędnych do ich prawidłowej pracy, d) sprawdzanie i comiesięczny test zespołów prądotwórczych z potwierdzeniem wpisem do książki eksploatacji agregatów, e) w przypadku awarii zasilania w energię elektryczną Szpitala, uruchomienie agregatu z przełączeniem zasilania na instalację oraz nadzór nad prawidłowością działania. f) utrzymanie w sprawności technicznej instalacji prądu stałego (instalacja oświetlenia ewakuacyjnego, baterie akumulatorów, prostowniki i przetwornice). Wykonywanie okresowych przeglądów i oględzin stanu naładowania baterii, akumulatorów 1 raz /miesiąc (potwierdzone wpisem do książki eksploatacji baterii akumulatorów ): pomiar gęstości elektrolitu, pomiar napięcia i pojemności, g) utrzymanie w sprawności oświetlenia wewnętrznego, h) utrzymanie w sprawności instalacji wewnętrznej (gniazd jedno i trzyfazowych, instalacji przyzywowej), i) utrzymanie w sprawności oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, j) utrzymanie w sprawności oświetlenia zewnętrznego na terenie szpitala, k) terminowe, zgodne z wymaganiami producentów serwisowanie powierzonych urządzeń.

4 Rozdział II. SZCZEGŁÓWY ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. usługi konserwacyjno naprawcze i obsługa techniczna w branży budowlanej LP Wyszczególnienie Komórka odpawiadające za koordynację 1. Prace murarskie i tynkarskie. a. naprawa ścian i sufitów o pow. do 5 m 2 b. naprawa tynków w tym pęknięć o pow.do 5 m 2 c. rozbiórka ścianek działowych o pow. do 5 m 2 d. naprawa uszkodzonych w murze pow. do 5 m 2 e. obsadzenie krat stalowych do 5 m 2 f. obsadzenie ościeżnic o pow. otworu do 5 m 2 g. naprawa podokienników bet. lub lastryk. o pow. do 1,00 m 2 h. wymiana podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 m i. montaż lub wymiana drobnych elementów takich jak kratki wentylacyjne, karnisze, wycieraczki itp. j. wymiana kratek wentylacyjnych, k. suche tynki (ścianki + okładziny z płyt kartonowo - gipsowych) do 10 m 2 2. Prace izolacyjne, odgrzybieniowe i impregnacyjne. a. naprawa lub wykonanie izolacji przeciwwodnej i przeciwwilgociowej powierzchni poziomych do 25 m 2 b. jw. lecz izolacji pionowej do 25 m 2 c. naprawa lub uzupełnienie izolacji dociepleniowej ścian zewnętrznych do 25 m 2 d. odgrzybienie ścian stropów o pow. do 25 m 2 3. Prace posadzkowe i wykładzinowe /łącznie z podkładami pod posadzką/. a. uzupełnienie cokolików do 15 m b. naprawa lub uzupełnienie podkładów pod posadzki, posadzek i podłóg o pow. do 25 m 2 c. naprawa lub uzupełnienie cokolików lastrykowych o wys. 10 cm i dług. do 10 m d. naprawa okładziny lastrykowej stopni schodowych o pow. do 5,0 m 2 e. uzupełnienie listew przyściennych do 20 mb f. wymiana, naprawa lub uzupełnienie płytek z glazury o pow. do 25 m 2 g. naprawa lub wymiana posadzek z tworzyw sztucznych h. uzupełnianie, wymiana wykładziny w windach. 4. Prace stolarskie. a. wymiana, naprawa lub uzupełnienie ćwierćwałka o dług. do 10 mb. b. Wymiana lub uzupełnienie opaski lub listwy przymykowej o dł. do 10 mb. c. dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrz. d. uzupełnienie poręczy pochwytów schodowych e. uzupełnienie odbojnic ścian o dł. do 10 m f. wykonanie półek drewnianych na potrzeby Szpitala g. naprawa lub wymiana okuć drzwiowych i okiennych h. naprawa lub wymiana zamków wpuszczanych zwykłych i typu np. Yale i. oklejanie skrzydeł drzwiowych płytami pilśniowymi twardymi o pow. do 5 m 2 j. naprawa mebli z drewna będących na wyposażeniu Szpitala k. wykonywanie drewnianych krat-podestów podłogowych na potrzeby Szpitala. l. Montaż lub wymiana narożników ochronnych i listw odbojowych 5. Prace szklarskie Sekcja Inwestycyjno-Remontowa

5 a. szklenie ram okiennych lub drzwiowych pow. szyby do 2 m 2 b. uzupełnienie kitowania istniejących szyb o pow. do 2 m 2 c. wymiana szyb zespolonych lub pojedynczych 6. Prace malarskie wewnętrzne i zewnętrzne a. malowanie ścian i sufitów f. klejowymi o pow. do 20 m 2 b. jw. lecz farbami emulsyjnymi o pow. do 20 m 2 c. jw. lecz farbami olejnymi o pow. do 20 m 2 d. malowanie f.olejną stolarki okiennej, drzwiowej, ścianek o pow. do 20 m 2 i szafek do 10 szt (po 5 szt. łóżek szpitalnych, szaf lekarskich, statywy, wagi itp.) w okresie 1 m-ca e. malowanie f.olejną krat, balustrad, siatek łóżkowych i ogrodzeniowych o pow. do 25 m 2 f. malowanie f.olejną grzejników radiatorowych o pow. do 10 m 2 g. jw. lecz grzejników rurowych o dł. do 25 mb h. jw. lecz grzejników rurowo-żebrowych o dł. do 25 mb i. malowanie rur stalowych o śr.do 100mm i dł. do 25 mb. j. malowanie rynien i rur spustowych o dł. do 25 mb k. malowanie rur kanalizacyjnych. do φ 150 o dł. do 25 mb l. uzupełnienie malowania dachów z blachy o pow. do 10 m 2 i drobnych elementów wystających z połaci dachu ł. kasowanie wykwitów i zacieków o pow. do 20 m 2 7. Prace ślusarskie. a. wymiana lub uzupełnienie krat metalowych o pow. do 6 m 2 b. wymiana lub uzupełnienie drobnych elementów ślusarskich / drzwiczek do wnęk licznikowych, wycieraczek, uchwytów itp./ c. konserwacja i naprawa drzwi stalowych, przesuwnych, w tym: drzwi automatycznie otwieranych, szlabanów przy bramach wjazdowych, bram do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego łącznie z automatyką. d. wym. lub uzupełnienie ogrodzenia z siatki o pow. do 20 m 2 e. spawanie drobnych elementów stalowych oraz konserwacja i naprawa sprzętu (łóżka, szafki, wózki itp.) f. naprawa lub wymiana zawiasów, zamków, okuć, samozamykaczy. W tym smarownie zawiasów, zamków i innych ruchomych elementow. g. utrzymanie w pełnej sprawności MOSKITIERÓW h. montowanie w budynkach tablic, znaków informacyjnych i. wieszanie półek, karniszy i innych drobnych elementów, 8. Konserwacja zawiasów, zamków, okuć i uszczelek stolarki okienno-drzwiowej - co najmniej 2x do roku. 9. Roboty drogowe. a. naprawa lub uzupełnienie opasek betonowych wokół budynków b. konserwacja, naprawa i przełożenie dróg i chodników na terenie Szpitala do 40 m 2 c. rozebranie podłoża gr. do 20 cm do 2 m 3 d. montowanie tablic, znaków drogowych i informacyjnych e. Oznakowanie poziome stanowisk parkingowych dla pojazdów 1x w roku 10. Prace dekarskie. a. naprawa pokryć dachowych bez względu na rodzaj materiału o pow. do 20 m 2 b. naprawa lub wymiana rynien i uchwytów o dł. do 10 mb. c. naprawa lub wymiana rur spustowych i uchwytów o dł. do 22 mb d. uzupełnienie lub wymiana obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej murów ogniowych, koszy, okapów, pasów nadrynnowych i podrynnowych, uskoków, pasów elewacyjnych, gzymsów, krawędzi balkonowych, podokienników, kołnierzy kominów, włazu dachowego z pokryciem klapy itp. o pow. do 5 m 2 Sekcja Administracyjno-Gospodarcza Sekcja Inwestycyjno- Remontowa

6 e. utrzymanie w czystości połaci dachowych- usuwanie na bieżąco wszelkich nieczystości f. usuwanie na bieżąco wszelkiego rodzaju nieszczelności pokryć dachowych, obróbek blacharskich i związanych z nimi przecieków. g. dorobienie i uzupełnienie pokryw i kratek czyszczaków, h. usuwanie sopli z dachu i z elementów elewacji budynku, i. usuwanie śniegu z dachów płaskich 11. Utrzymanie drożności rynien i rur spustowych oraz instalacji deszczowej. a. czyszczenia 2 razy do roku rynien i rur spustowych z liści b. utrzymanie w drożności rynien i rur spustowych c. sprawdzenie w okresie jesiennym drożności rewizji deszczowych z uzupełnieniem brakujących kratek i dekli 12. Remont nie mniej niż jednego pomieszczenia w jednej komórce organizacyjnej wymienionej w Załączniku nr 4 do umowy w okresie 6-miesięcy o powierzchni do 40,0 m 2 obejmujący: malowanie pomieszczenia, malowanie sprzętu i drzwi, uzupełnienie podłóg i wykładzin ściennych, naprawę lub wymianę stolarki. Dopuszcza się możliwość przedłużenia okresu do 12 m-cy i powierzchni do 80,00 m Czynności związane z przewozem: -posiłków z Kuchni Głównej do: Pawilonu Zakażanego, Pawilonu Płucnego, Okulistyki i Dermatologii i bielizny szpitalnej do wszystkich budynków. a. dostarczanie posiłków z Kuchni Głównej do w/w obiektów (3 razy dziennie) b. przewóz brudnej bielizny z oddziałów do pralni i dostarczenie czystej z pralni do oddziałów (w godzinach od 6 do 15 w dni robocze, w soboty od 6 do 13). c. pokrywanie kosztów obsługi, eksploatacji i napraw środka transportu 13. Okresowe kontrole o których mowa w art.62 ustawy Prawo budowlane a. Kontrola instalacji gazowe (art. 62 ust.1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (upb)) b. Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego(art. 62 ust.1 upb): - elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, - instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, -przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). c. Kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2 dotyczy części niskiej budynku głównego (art. 62 ust.1 pkt 3 upb) d. Kontrola okresowa polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, w tym (art. 62 ust.1 pkt 2 upb). Sekcja Administracyjno- Gospodarcza Sekcja Inwestycyjno- Remontowa/ Sekcja Administracyjno -Gospodarcza Sekcja Administracyjno- Gospodarcza Sekcja Administracyjno-Gospodarcza/ Sekcja Inwestycyjno-Remontowa 2. Usługi konserwacyjno-naprawcze i obsługi w branży instalacyjnej LP Wyszczególnienie Komórka odpawiadające za koordynację 1. Prowadzenie eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych i instalacji teletechnicznych. a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji zew. i wewnętrznej b. utrzymanie i konserwacja baterii akumulatorów oświetlenia awaryjnego 24V i baterii 110V. c. utrzymanie w sprawności i przeglądy agregatów prądotwórczych Sekcja Administracyjno -Gospodarcza

7 d. bieżąca konserwacja agregatu prądotwórczego zgodnie z instrukcją obsługi agregatu (oględziny, sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie paliwa, płynu chłodzącego, oleju silnikowego, elektrolitu w akumulatorach rozruchowych, itp.) e. raz w miesiącu testowe uruchamianie agregatu prądotwórczego bez obciążenia na okres 1 godziny, f. wykonywanie przeglądów okresowych urządzenia 2 razy w roku, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia r. (par.15). w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji zespołów prądotwórczych w zakresie utrzymania urządzeń w sprawności technicznoeksploatacyjnej, g. wykonywanie drobnych napraw i usuwanie usterek agregatu prądotwórczego, h. raz na pół roku w terminie uzgodnionym z dyrekcją Szpitala sprawdzające uruchomienie agregatu z przełączeniem na instalację pod obciążeniem, i. naprawa lub wymiana uszkodzonych gniazd, opraw i wyłączników, przełączników elektrycznych j. wykonywanie okresowych przeglądów i oględzin stanu naładowania baterii, akumulatorów 1 raz /miesiąc (potwierdzone wpisem do książki eksploatacji baterii akumulatorów ): pomiar gęstości elektrolitu, pomiar napięcia i pojemności, k. wykonywanie przeglądów okresowych urządzenia 1 razy w roku, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz Zarządzeniem Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia r. (par.13) w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń prorostownikowych i akumulatorowych l. m. wymiana przepalonych żarówek i świetlówek wszelkich typów w obiektach Szpitala n. wymiana przepalonych żarówek w oświetleniu terenu Szpitala o. naprawa sprzętu AGD /czajniki, odkurzacze, sznury, silniki itp./ p. wykonanie okablowania sieci teleinformatycznej o dł. do 50 mb w jednym miejscu obejmujące: montaż koryt kablowych, wykonanie niezbędnych przebić, montaż instalacji i gniazd teleinformatycznych. q. wymiana uszkodzonego kabla bez względu na rodzaj do 20 mb r. konserwacja rozdzielni i innych urządzeń prądowych s. usuwanie na bieżąco awarii t. konserwacja instalacji alarmowej u. naprawa i uzupełnienie ( do 20 mb) instalacji odgromowej v. wykonanie nowej instalacji 1- lub 3-fazowej do dł. 25 mb. w. gromadzenie zużytych świetlówek w specjalnych pojemnikach i prowadzenie stosownej dokumentacji dot. odpadów niebezpiecznych. x. przeniesienie aparatu do innego pokoju z wykonaniem koniecznej instalacji y. ekonomiczne użytkowanie paliw i energii, oraz pełne bezpieczeństwo obsługi i otoczenia. z. prowadzenie dokumentacji techniczno ruchowej. aa. demontaż do czyszczenia opraw i lamp oświetleniowych 2 razy do roku bb. opracowanie i aktualizacja szczegółowych instrukcji eksploatacji dla modernizowanych urządzeń energetycznych. cc. wyłączenia, dopuszczenia i nadzór dla montażu i przyłączenia nowych urządzeń w ramach modernizacji obiektów szpitala prowadzone przez firmy z zewnątrz.

8 dd. ee. ff. gg. wykonywanie okresowych prób, pomiarów i zabiegów konserwacyjnych zawartych w szczegółowych przepisach o eksploatacji lub odpowiedniej dokumentacji technicznej. Powiadamianie o planowanych wyłączeniach energii oddziałów szpitala dla wykonania niezbędnych prac eksploatacyjnych. przejmowanie urządzeń do eksploatacji. koordynacja z energetyką zawodową wszelkich wyłączeń, przełączeń i usuwania awarii w głównym punkcie zasilania. Podejmowanie decyzji o remoncie lub wycofaniu urządzeń z eksploatacji. inne nie wymienione zawarte w aktach prawnych warunkujących zasady eksploatacji urządzeń energetycznych. 2. Prace remontowe i konserwacyjne kanałów wentylacyjnych oraz wentylatorowni, oraz prowadzeni e eksploatacji central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych łącznie z ich wyposażeniem. a. Kontrola i czyszczenie czerpni powietrza (raz w roku) b. Konserwacja central i przewodów (kanałów) wentylacyjno-klimatyzacyjnych (czyszczenie, mycie i dezynfekcja wewnętrznych powierzchni, odkurzanie odbudów, sprawdzenie stanu uszczelek) (raz w roku i w przypadku stwierdzenia złego stanu higienicznego) c. Konserwacja przepustnic powietrza i ich siłowników (sprawdzenie szczelności zamknięcia przepustnicy i płynności jej otwierania) (raz w roku i przed sezonem zimowym) d. Konserwacja nagrzewnic wodnych (przegląd i sprawdzenie szczelności, oczyszczenie z zanieczyszczeń, czyszczenie z osadów wężownicy oraz filtra wodnego, odpowietrzenie instalacji, kontrola pompy obiegu zładu) (co pół roku i w każdym przypadku stwierdzenia niesprawności) e. Konserwacja nagrzewnic elektrycznych (oczyszczenie z zanieczyszczeń, kontrola połączeń elektrycznych i stanu technicznego grzałek i zabezpieczeń termicznych) (co pół roku i w przypadku stwierdzenia niesprawności) f. Konserwacja chłodnic wodnych (przegląd i sprawdzenie szczelności, oczyszczenie z zanieczyszczeń, czyszczenie z osadów wężownicy oraz filtra wodnego, czyszczenie tacy ociekowej, króćca skroplin i syfonu) (co pół roku i w przypadku stwierdzenia niesprawności lub złego stanu higienicznego) g. Kontrola i zalanie syfonów odpływowych z central (co miesiąc) h. Kontrola i ewentualna regulacja zaworów i siłowników automatyki oraz usuwanie usterek (sprawdzenie płynności otwierania i zamykania zaworów (raz w roku oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości) i. Kontrola zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych (kontrola termostatów i czujników temperatury wody powrotnej) (przed sezonem zimowym) j. Kontrola stanu technicznego silników (oczyszczenie silnika, sprawdzenie podłączeń, sprawdzenie prądu pobieranego przez silnik, sprawdzenie stanu technicznego łożysk) (raz w roku) k. Kontrola stanu technicznego wentylatorów i przekładni pasowych (czyszczenie, kontrola stanu łożysk,) (co pół roku a w przypadku mocno obciążonych przekładni co 3 m-ce) l. Kontrola i wymiana wkładów filtrów absolutnych w przypadku wskazań presostatów lub zaniku przepływu oraz wszystkich pozostałych filtrów m. Kontrola i usuwanie usterek zespołu nawilżania (kontrola co m-c, konserwacja co 3 m-ce lub w przypadku stwierdzenia niesprawności) n. Kontrola i usuniecie usterek w szafie sterującej (ocena stanu połączeń, kontrola nagrzewania połączeń, ocena stanu falowników, wentylatorów chłodzących aparaturę, sprawdzenie stanu zacisków) (raz w roku) o. Kontrola działania czujników automatyki (kontrola wskazań czujników temperatury i wilgotności, pracy presostatów, wentylatorów, filtrów, krotności wymian) (raz w roku i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości)

9 p. Czyszczenie sekcji tłumienia, naprawy instalacji termicznych i akustycznych (sprawdzenie stanu izolacji termicznej lub akustycznej, ewentualna dezynfekcja) (podczas konserwacji instalacji) q. Kontrola szczelności instalacji wodnych, glikolowych i innych (podczas przeglądów instalacji oraz po remontach i naprawach), kontrola stanu i składu płynów chłodzących r. Okresowe czyszczenie kratek nawiewnych i wywiewnych w obiektach szpitala (raz na pół roku) s. Bieżąca konserwacja i utrzymanie w stałej sprawności instalacji wentylacji mechanicznej tj. zespołów silnik wentylator wraz z całym układem mechanicznoelektrycznym (kontrola stanu połączeń, stanu łożysk, oczyszczenie połączeń, oczyszczenie wentylatora, stanu łopatek wentylatora, osłon wentylatora oczyszczenie silnika, stanu przewodów podłączeniowych) t. Prowadzenie rejestru wykonywanych prac ze szczególnym uwzględnieniem terminów wymian filtrów ze szczególnym uwzględnieniem filtrów absolutnych (na bieżąco) u. Dezynfekcja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych v. Prowadzenie paszportów technicznych na ww. urządzenia. 3. Prowadzenie przez Zakład pogotowia elektrycznego. a. Pogotowie obejmuje wszystkie instalacje zasilające budynki szpitala oraz wewnętrzne b. czas pracy pogotowia ustala się na godziny od do 7 00 w dniach powszednich, natomiast dni wolne od pracy niedziele i święta prowadzenie pogotowia całodobowe. 4. Pozostałe dla poz. 1-3 a. demontaż i montaż wszelkich urządzeń łącznie z naprawami /pompy, silniki, wentylatory, pojemniki, zbiorniki itp./ nie podlegające UDT b. naprawy urządzeń w tym przewijanie wszelkich silników o mocy do 15 kw c. regeneracja wszelkich pomp nie objętych rękojmią d. Zapewnienie pojemnika na odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności oraz systematyczne opróżnianie. e. utrzymanie w sprawności urządzeń dźwigowych i chłodniczych bez ich napraw f. zapewnienie sprzętu i urządzeń specjalistycznych /koparka, dźwig, podnośniki itp./ łącznie z kosztami wynajmu g. uzupełnienie oznakowań drogowych i p.poż. 5. Prace remontowe i konserwacyjne instalacji wodociągowych. a. wymiana odcinka rurociągu bez względu na rodzaj rury do 10 mb. b. wymiana podejść dopływowych pod hydrant, baterie, zawory czerpalne itp. bez ograniczenia c. naprawa lub wymiana zaworów przelotowych. bez ograniczenia d. naprawa lub wymiana zasuwy bez względu na rodzaj zasuwy o śred. do φ 150. bez ograniczenia e. naprawa lub wymiana baterii umywalkowych, wannowych i zlewozmywakowych. bez ograniczenia f. naprawa lub wymiana głowic w zaworach oraz bateriach. bez ograniczenia g. wymiana wszelkiego rodzaju uszczelek. bez ograniczenia h. eliminowanie wszystkich przecieków i nieszczelności na instalacjach i sieci do studzienki wodomierzowej. i. okresowa dezynfekcja instalacji wodnych (zimna i ciepła woda) w tym zapobieganie powstawania w instalacjach legionelli. j. wymiana lub uzupełnienie pokręteł na zaworach i bateriach. bez ograniczenia. 6. Prace remontowe i konserwacyjne instalacji kanalizacyjnej. a. wymiana odcinka rur kanalizacyjnych o śr. do 150 mm do 10 mb. Sekcja Administracyjno- Gospodarcza Sekcja Administracyjno-Gospodarcza/ Sekcja Inwestycyjno-Remontowa

10 b. wymiana podejść odpływowych c. wymiana syfonów d. naprawa lub wymiana wpustów ściekowych e. wymiana białego montażu (muszli sedesowych, pisuarów, spłuczek, zlewozmywaków, umywalek itd.) f. likwidacja wszelkiego rodzaju nieszczelności g. utrzymanie drożności instalacji kanalizacyjnej w obiektach Szpitala do ściekowej studzienki będącej w konserwacji MZWK 7. Prowadzenie przez Zakład pogotowia awaryjnego hydraulicznego. a. pogotowie awaryjne obejmuje swoją działalnością wszystkie obiekty Szpitala b. wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne poza instalacją gazu ziemnego, c. czas pracy pogotowia ustala się na godziny od do 7 00 w dniach powszednich, natomiast dni wolne od pracy niedziele i święta prowadzenie pogotowia całodobowe. 8. Prace remontowe i konserwacyjne studni głębinowej i Hydroforni a. obsługa istniejących hydroforów i związanych z nimi urządzeniami b. wymiana materiałów eksploatacyjnych suw c. utrzymanie w sprawności studni głębinowej z naprawą jej wyposażenia d. usuwanie na bieżąco awarii /bez remontów kapitalnych/ e. utrzymanie w sprawności w/w hydroforów, urządzeń i pomp 9. Prace konserwacyjne w budynku Tlenowni. a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji b. konserwacja urządzeń bez zbiornika tlenu c. dostarczanie gazów medycznych do punktów poboru. d. okresowe malowanie w tlenowni. 10. Czynności związane z obsługą oczyszczalni ścieków zakaźnych (w tym zabezpieczenie koniecznych środków przez Wykonwcę) dot. również utrzymania czystości w budynku oczyszczalni i przyległym do niego terenie a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji b. dezynfekcja ścieków zakaźnych (2% roztwór podchlorynu) c. bieżąca konserwacja i naprawa urządzeń i instalacji. d. czyszczenie osadników asenizacja 2 x w roku e. badanie ścieków 1x w m-cu f. utrzymanie obiektu w dobrym stanie techniczym. Prowadzenie konserwacji i naprawy elementów budynku 11. Czynności związane z dostawą tlenu medycznego, dwutlenku węgla, podtlenku azotu, propan-butan w butlach dla potrzeb Szpitala /ok.100 butli/m-c/ i utrzymaniem instalacji wraz z konserwacją. a. zapewnienie odpowiedniej ilości butli z tlenem medycznym dla potrzeb Szpitala b. załadunek i rozładunek pełnych i pustych butli z wiaty do magazynu c. utrzymanie w sprawności instalacji tlenowej do budynków szpitalnych, w tym wymiana odcinka do 10 mb d. całodobowe zapewnienie dostawy gazów do punktów odbiorczych e. zapewnienie odpowiedniego środka transportu i transport butli od producenta na terenie Płocka do odbiorców (oddziałów) Szpitala. Pozostałe dla poz a. prace konserwacyjno-naprawcze budynków b. całodobowa obsługa tlenowni. c. zapewnienie sprzętu i urządzeń specjalistycznych /koparka, urządzenia udrażniające, dźwigi, podnośniki itp./ łącznie z kosztami wynajmu d. naprawa i regeneracja pomp, naprawa i przewinięcie silników (potwierdzone do 25 napraw w okresie jednego roku) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

11 e. remont nie mniej niż jednego pomieszczenia w jednej komórce organizacyjnej wymienionej w Załączniku nr 4 do umowy w okresie 6-miesięcy bez względu na powierzchnię obejmujący: wymianę gniazd i wyłączników elektrycznych, naprawę lub wymianę oświetlenia, wymianie lub naprawe podejść i urządzeń sanitarnych. Dopuszcza się przedłużenie okresu do 12 m-cy i pow. do 80,00 m 2 f. prace wymienione w pkt. e będą udokumentowane na odrębnym zleceniu g. utrzymanie czystości w wynajmowanych budynkach i wokół nich h. usuwanie awarii, naprawy i przeglądy lądowiska dla śmigłowców i. zapewnienie pojemnika na odpady powstałe w wyniku prowadzonej działalności oraz systematyczne opróżnianie j. prowadzenie paszportów dla wszystkich urządzeń popdlegająch konserwacji k. zabezpieczenie w dni świąteczne kierowcy do przewożenia zwłok 12.Prace remontowe i konserwacyjne stacji uzdatniania wody dla potrzeb centralnej sterylizacji 13.Prace remontowe i konserwacyjne urządzeń wytwarzających sprężone powietrze i próżnię 14. Prace remontowe i konserwacyjne instalacji wewnętrznej i zewnętrznej centralnego ogrzewania, pary i kondensatu ciepłej wody i cyrkulacji. a. wym. odcinka rur bez względu na rodzaj i średnicę do 10 mb. b. wymiana zaworów wszelkiego rodzaju c. wymiana grzejników żeliwnych członowych, płytowych blaszanych, rurowych, rurowych ożebrowanych d. uzupełnienie izolacji cieplnej na rurociągach co, cw i cyrkulacji do 10 mb e. likwidacja wszelkiego rodzaju przecieków na rurociągach, zaworach, grzejnikach f. naprawa lub wymiana zbiorników odpowietrzających g. utrzymanie w czystości kanałów zewnętrznych i wewnętrznych. h. utrzymanie w sprawności w/w instalacji. g. regulacja instalacji i grzejników w sezonie grzewczym i. obsługa, regulacja i konserwacja automatyki regulatorów pogodowych j. ekonomiczne gospodarowanie energią cieplną zgodnie z Tabelą regulacyjną. k. odpowietrzanie instalacji i grzejników 15. Prace remontowe i konserwacyjne węzłów cieplnych co, cw i pary technologicznej. I węzeł co usytuowany w budynku Kotłowni o mocy 2,0 MW II węzeł co usytuowany w Budynku Głównym /Trakt Operacyjny/ o mocy 0,36 MW III węzeł co usytuowany w Budynku Głównym /dla części wysokiej/ o mocy 0,76 MW IV węzeł cwu w Budynku Głównym o mocy 0,12 MW /budynek kotłowni/ V węzeł co usytuowany w Budynku Dermatologii i Okulistyki o mocy 0,18 MW VI węzeł cieplny w nowowybudowanym pawilonie a. utrzymanie w ruchu urządzeń i instalacji, w tym wymnieników b. konserwacji urządzeń instalacji c. usuwanie na bieżąco awarii w tym likwidacja wszelkich przecieków i nieszczelności /bez remontów kapitalnych/. d. uzupełnienie izolacji na zbiornikach e. obsługa i regulacja automatyki 16. Prace remontowe i konserwacyjne w Kotłowni. a. obsługa kotłów olejowo-gazowych do produkcji pary technologicznej 2 szt, każdy o mocy 1,63 MW UWAGA kotły pracują na przemian b. obsługa automatyki zgodnie z instrukcją producenta c. konserwacja bieżąca istniejących urządzeń i instalacji d. usuwanie awarii w tym likwidacja wszelkich przecieków i nieszczelności /bez Sekcja Administracyjno-Gospodarcza

12 remontów kapitalnych/ e. produkcja pary technologicznej o wymaganych parametrach na potrzeby Szpitala (18 ton/24 h, temp.150 o C, ciśnienie 0,8 Mpa) f. uzupełnienie izolacji na instalacji i zbiornikach g. okresowe malowanie pomieszczeń kotłowni. h. konserwacja i obsługa stacji uzdatniania wody /sól tabletkowa i inne środki służące do uzdatniania wody w zakresie dostawy Zakładu/ - dotyczy kotłów wytwarzających parę technologiczną 17. Czynności związane z obsługą i konserwacją stacji pomiarowej gazu ziemnego i konserwacja instalacji gazowej a. likwidacja nieszczelności zewnętrznej i wewnętrznej instalacji. b. czyszczenie i wymiana filtrów. c. zabezpieczenie farbą antykorozyjną, po uprzednim wyczyszczeniu skorodowanych części instalacji gazowej stacji, oraz jej obudowy. d. legalizacja gazomierza wraz z przedlicznikiem e. prowadzenie książki punktu pomiarowego. f. niezwłoczne informowanie służb gazowniczych o przeciekach gazu na terenie szpitala 18. Pozostałe nie ujęte w poz. 1-4 a. Prace konserwacyjno-naprawcze budynku kotłowni b. Przygotowanie urządzeń ciśnieniowych do kontroli przez UDT Prowadzenie paszportów dla wszystkich urządzeń popdlegająch konserwacji c. Okresowe kontrole i naprawy instalacji elektrycznej zasilających urządzenia. 19. Konserwacja i naprawa instalacji i wyposażenia ppoż.tj.: konserwacja, naprawa i przeglądy systemów sygnalizacji pożaru, okresowe przeglądy hydrantów z wyposażeniem, konserwacja, legalizacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego. a. DSO b. SAP c. Przegląd drzwi ppoż: Przegląd obejmuje: - sprawdzenie funkcjonowania drzwi - sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem - sprawdzenie powłoki malarskiej - sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp. - sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej - regulacja samozamykaczy - przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych - sprawdzenie czy nie zostały dodane lub usunięte jakiekolwiek urządzenia, które mogłyby mieć negatywny na działanie drzwi - sporządzenie protokołu przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych - po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte d. Oświetlenie ewakuacyjne e. System oddymiania f. Legalizacja gaśnic Inspektor ds. ppoż

13 Rozdział III. WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Prace stanowiące przedmiot zamówienia powinny być wykonywane bez wyłączania obiektów i budynków z bieżącej eksploatacji. W przypadkach uzasadnionych zakresem bądź rodzajem robót istnieje możliwość, w uzgodnieniu z użytkownikiem, wyłączenia poszczególnych pomieszczeń, zespołów pomieszczeń z eksploatacji na czas wykonania tych prac. 1. Realizacja usług dla części I i II zakresu rzeczowego przedmiotu umowy. a. Bieżące zgłoszenia przekazywane będą przez upoważnionych pracowników Szpitala wymienionych w załączniku nr 4 oraz ochrony szpitala i firmy sprzątającej w zakresie konserwacyjno-naprawczych i awarii w formie telefonicznej, pocztą lub ustnie. b. Zakład wpisuje zgłoszenie do dzienniku zgłoszeń, jednocześnie informując zgłaszającego o numerze nadania zlecenia oraz terminie przybycia pracownika. c. Na podstawie zgłoszenia Zakład wystawia zlecenie wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i realizuje je: w przypadku awarii niezwłocznie po uzyskaniu informacji, jednak nie później niż w ciągu godzin od chwili wystapienia awarii, w przypadku napraw w dni robocze w ciągu godzin od chwili zgłoszenia, w pierwszy dzień roboczy po zgłoszeniu w dniu wolnym od pracy. d. Termin może być wydłużony jeżeli zakres czynności jest technologicznie niemożliwy do wykonania, ewentualnie zakup części jest uciążliwy lub wymaga indywidualnego wykonania. Przedłużenie terminu wykonania zgłoszenie nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. W przypadku zgłoszenia awarii, termin jej usunięcia natychmiastowy. e. Potwierdzenia wykonanych prac obejmujące szczegółowy opis wykonanych prac z ilością zużytych materiałów (w przypadku ich występowania) będą dokonywane przez pracowników Szpitala wymienionych w załącznik nr 4 lub osoby przez nie upoważnione. f. Od roku 2016 zgłoszenia będą realizowane na postawie elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń, o którym mowa w par.2 ust.5 umowy. g. Zestawienia zużytych przez Zakład materiałów będą dostarczane do Sekcji Administracyjno- Gospodarczej celem weryfikacji ilości i zasadności cen jednostkowych w nieprzekraczalnym terminie do 4 dnia za miesiąc poprzedni wzór zestawień załącznik nr 2. h. W przypadku awarii Zakład zobowiązany jest: w razie zaniku napięcia - do natychmiastowego podjęcia działań związanych z uruchomieniem zasilania awaryjnego, w przypadku awarii stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia osób albo mienia Zamawiającego do natychmiastowego podjęcia działań związanych z usunięciem lub zabezpieczeniem awarii w przypadku pozostałych awarii do przystąpienia do usunięcia awarii bezpośrednio po przyjęciu zgłoszenia, lecz nie później niż w ciągu 30 minut od otrzymania zgłoszenia. powadzenia ewidencji zdarzenia awarii wraz z opisem sytuacji i rodzaju podjętych działań. 2. Okresowe kontrole i przeglądy. a. Okresowe kontrole i przeglądy: wynikające z art. 62 ustawy Prawo budowlane, kontrole i przeglądy sprzętu, instalacji i urządzeń ppoż. kontrole i przeglądy sprzętu, instalacji i urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych:

14 mogą przeprowadzać: osoby posiadające odpowiednie aktualne uprawnienia budowlane, osoby posiadające kwalifikacje do dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznej i gazowej, osoby posiadające uprawnienia resortowe. b. Z okresowych kontroli i przeglądów o których mowa w art.62 ustawy Prawo budowlane sporządza się protokół wg wzoru zamawiającego dla pozostałych kontroli i przeglądów wg wzory B stanowiącego załącznik nr 7. 3.Wykonanie sprawdzeń i pomiarów elektrycznych w obiektach szpitala: a) Przez wykonanie pomiarów elektrycznych punktów pomiarowych, należy rozumieć wykonanie wszystkich czynności związanych z badaniami poszczególnych punktów pomiarowych takich jak: pomiary napięć, prądów, rezystancji, impedancji, natężenia oświetlenia, niezbędne obliczenia, wykonanie niezbędnych rysunków z wystawieniem protokołów z pomiarów włącznie. b) Pomiary elektryczne winny być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, przy użyciu urządzeń pomiarowych posiadających wymagane certyfikaty i aktualną legalizację. c) Pomiary należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami normami w szczególności z uwzględnieniem następujących norm : PN-HD :2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41 : Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa PN-HD 603-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6 : Sprawdzanie. d) Z wykonanych pomiarów Zakład zobowiązany jest sporządzić protokół, odrębnie dla każdego punktu pomiarowego w danej komórce organizacyjnej i załączyć poświadczoną kserokopię: certyfikatu i aktualną legalizację urządzeń pomiarowych, uprawnień osób wykonujących pomiary. e) Protokoły powinny być sporządzone w czytelnej technice graficznej (komputerowej) i zawierać niżej wymienione elementy: nr protokołu/rok typ prowadzonych badań (okresowe), rodzaj protokółu (pomiar rezystancji, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej itd.), dane zleceniodawcy (nazwa firmy, adres), dane dotyczące obiektu (nazwa obiektu, lokalizacja obiektu, adres, podstawowe parametry zasilania napięcie zasilania, układ sieciowy), lokalizację rozdzielni, lokalizację obwodu, punktu pomiarowego, miejsce pracy danego urządzenia, tabelę wyników pomiarów, stwierdzenie że badane instalacje i urządzenia nadają się do dalszego użytkowania i eksploatacji, uwagi dotyczące pomiarów i stanu instalacji, data następnego badania, dane dotyczące przyrządów pomiarowych (rodzaj, typ, nr fabryczny, producent), imię i nazwisko osoby przeprowadzającej pomiary, podpis, pieczątka firmowa, nr uprawnień do wykonywania pomiarów, nr zaświadczenia kwalifikacyjnego, protokoły pomiarów impedancji pętli zwarcia muszą określać impedancję dopuszczalną (Zd, obliczoną) oraz impedancję zmierzoną (Zp) oraz wniosek wynikający z porównania tych wielkości (ochrona skuteczna tak/nie). protokoły pomiarów rezystancji izolacji muszą określać wartości pomiaru pomiędzy każdą żyłą fazową (parami) oraz pomiędzy każdą z żył fazowych, a żyłą ochronno-neutralną (sieć TN-C) lub pomiędzy każdą z żył fazowych, a żyłą neutralną i ochronną i pomiędzy żyłą neutralną i ochronną ( sieć TN-S).

15 4. Remont jednego pomieszczenia o powierzchni do 40,00 m 2 w jednej komórce organizacyjnej szpitala. Dopuszcza się rozliczenie w okresie 12 m-cy i pow. do 80,00 m 2. a) Remont jest realizowany na zgłoszenie upoważnionych pracowników Szpitala wymienionych w załączniku nr 4 i jest wykonany w ciągu 2 m-cy od daty zgłoszenia b) Każdy remont jest potwierdzony przez użytkownika na załączonym comiesięcznym zestawieniu wg wzoru A załącznika nr 7. Zestawienie należy załączyć do faktury. 5. Przegląd bram wjazdowych do SOR i szlabanów. a) Sprawdzenie poprawności działania urządzeń. b) Sprawdzenie stanu połączeń okablowania napędów. c) Sprawdzenie rolek, sprężyn. d) Sprawdzenie krzywek ślizgaczy położenia wyłączników krańcowych elementów fotokomórek, e) Kontrola linek zabezpieczających bramy przed opadaniem. f) Kontrola sprężyn kompensujących położenie ramienia szlabanu. g) Sprawdzenie działania pętli indukcyjnej. h) Protokoły z przeglądu powinny być sporządzone wg wzory B stanowiącego załącznik nr Przeglądy i konserwacja systemów ppoż. Przegląd obejmuje system oddymiania, DSO i SAP w zakresie: a) Sprawdzenie poprawności działania czujek. b) Sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów z centralą. c) Czyszczenie detektorów (czujek) i sprawdzenie jej działania przy użyciu imitatora dymu d) Sprawdzenie pewności połączeń styków elektrycznych i elektronicznych połączeń elementów systemu. e) Sprawdzenie poprawności zasilania podstawowego i awaryjnego. f) Sprawdzenie jakości wydruku i ewentualna wymiana taśmy w drukarce g) Sprawdzenie jakości wydruku i w razie konieczności wymiana taśmy drukarki. h) Sprawdzenie stanu połączenia przewodu ochronnego, uziemiającego lub zerującego z obudową centralki. i) Sprawdzenie stanu połączenia zacisków baterii i ewentualne ich oczyszczenie. j) Analiza listy zdarzeń, systemu w celu określenia ewentualnych usterek. W przypadku wykrycia k) Nieprawidłowości w pracy systemu, usunięcie przyczyn ich powstania. l) Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej zasilającej centralkę sygnalizacji pożaru m) Pomiar szczelności optycznych czujek dymu. n) Sprawdzenie poprawności działania klap oddymiających. o) Pozostałe badania wynikające z instrukcji producenta. p) Protokoły z przeglądu powinny być sporządzone wg wzory B stanowiącego załącznik nr Zakład zobowiązany jest do realizacji zaleceń wynikające z protokołów przeglądów warunków pracy, protokołów z okresowych kontroli obiektów (art.62 ust.1 ustawy Pawo budowlane) oraz z nakazów pokontrolnych (decyzjach) PIP, SANEPID, PPOŻ. w zakresie określonym w umowie. 8. Dokumenty z okresowych przeglądów, kontroli i odbiorów(sprawozdań) Zakład dostarcza w terminach określonych w załączniku nr 6, jednak nie później niż w dniu składania faktury za ostatni okres rozliczeniowy. Do dokumentów potwierdzających wykonanie czynności o których mowa w załączniku nr 6 zakład załącza potwierdzoną za zgodnośc z oryginałem kserokopię kwalifikacji zawodowych (uprawnienia budowlane, świadectwo kwalifikacyjne lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje osoby przeprowadzającej kontrolę lub przegląd)

16 9. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu informacje o wszystkich zdarzeniach wymagających powiadomienia służb technicznych WODOCIĄGÓW, Zakładu Energetycznego, FORTUN itp. Od dnia r. będzie obowiązywał elektroniczny system obsługi zgłoszeń. Wykonawca będzie zobowiązany do dostosowania swojego sposobu obsługi zleceń do systemu wdrażanego przez Zamawiającego (par.2 ust.5 umowy).

17 Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku u l. M e d y c z n a 1 9, P ł o c k tel fax Rozdział IV. Wykaz budynków, urządzeń, urządzeń 1.Wykaz budynków będących przedmiotem zamówienia Przeznaczenie Instalacje L p Nr Budynek Kubatura Powierzchnia działki m 3 użytkowa m /1 Pralnia budynek nieużytkowany wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa 2 528/1 Kuchnia Główna + piwnice przygotowanie posiłków wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa 3 528/1 Budynek Techniczny garaże, warsztaty, biura wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa 4 528/1 Zwierzątkarnia magazyn bielizny wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa 5 527/3 Dermatologia i Okulistyka oddziały + przychodnia wod-kan, co, gazy medyczne elektr, tel, odgromowa, komputerowa 6 528/1 Patomorfologia prosektorium wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa 7 528/1 Magazyn Materiałów Łatwopalnych budynek nieużytkowany elektr, odgromowa 8 528/1 Zakaźny oddział + przychodnia wod-kan, co, gazy medyczne elektr, tel, odgromowa, komupterowa 9 528/1 i 526/1 Budynek Główny z Przychodnią i nowym szybem windowym fax: NIP: REGON: oddziały, przychodnie, administracja wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa, gazy medyczna, komputerowa, RTV /1 Kotłownia + spalarnia + SUW + Hydrofornia + Roz.Gł. TRAFO techniczny wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa, gazowa /1 Agregatornia techniczny wod-kan, co, elektr, odgromowa /1 Tlenownia magazyn tlenu wod-kan, co, gazy medyczne elektr, odgromowa /1 Płucny oddział + przychodnia + Bakteriologia + Histopatologia wod-kan, co, gazy medyczne, elektr, tel, odgromowa, komputerowa /1 Portiernia ,70 pomieszczenia AOM wod-kan, co, elektr, tel, odgromowa brama wjazdowa Część budynku przy ul. Medyczna PPOZ Na Winiarach wod-kan, co, komputerowa, elektr, tel,

18 16 528/1 Nowo dobudowany pawilon Oddziały szpitalne + administracja odgromowa wod-kan, co, para technologiczna, elektr, tel, odgromowa, gazy medyczna, komputerowa, RTV, monitoring /1 Oczyszczalnia ścieków zakaźnych 150 techniczny wod-kan, co, elektr, Wykaz może ulec zmianie 2. Wykaz ważniejszych rozdzielnic i urządzeń energetycznych oraz urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych a)rozdzielnic i urządzeń energetycznych OBIEKT TYP PODSTAWOWE PARAMETRY konstrukcja 2-stronne zasilanie, Prisma P wyłączniki 2 ka polowa trafo 15/0,4 Rozdzielnica nn RZ wnętrzowa w głównym pkt. zasilania Rozdzielnica nn RG wnętrz. zlokalizowana w bud.głównym Rozdzielnia RG nowy pawilon Zespół prądotwórczy zasilania awaryjnego Zespół prądotwórczy zasilania awaryjnego SYSTEMY IT Blok operacyjny j.w. 419-E E HERKULES D/P 800P Mjb 250 wolnostojące w rozdzielnicach oddziałowych 800 kva 3-sekcyjna, wyłączniki 1,6 KA i 1,0 KA OIOM dorosłych j.w. 3 szt. 230/230V ROK MONTAŻU 2003 PRODUCENT ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 1 ROKU ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH Schneider Electric 1 Prowadzenie całodobowej eksploatacji i utrzymania ruchu 2003 j.w. 1 j.w DELTA PAWER 1 Prowadzenie całodobowej eksploatacji i utrzymania ruchu 800 KvA z automatyką startu i załączenia 2006 TTS Martin 250 kva z automatyką startu i 2009 DELTA PAWER załączenia 4 j.w. 6 szt. 230/230V 8 kva 2004 Bender 2 Utrzymanie systemu w ruchu, pomiary ochronne 2003 j.w. 2 j.w. 8 kva UPS j.w. 1 szt. 8 kva 2003 POWER 2 j.w. Pracownia j.w. 1 szt. 230/230V 2005 Bender 2 j.w. Hemodynamiczna 8 kva OIOK j.w. 3 szt. 230/230V 8 kva 2005 j.w. 2 j.w.

19 Baterie akumulatorowe 24V Baterie akumulatorowe 110V Bateria kondensatowa Nowy pawilon zamknięte, akumulatory płytowo-kratowe akumulatory kwasowe wykonane w technologii AGM BKT-88N 24V/192Ah 1996 HOPPECKE 1 110V/120Ah 2004 EUROPOWER 12 Do kompensacji mocy biernej do 660V 12 utrzymanie baterii w gotowości ruchowej, wykonanie badań i pomiarów przy przeglądach 2009 TAURUS- TECHNIC oraz pozostałe rozdzielnice i urządzenia energetyczne zlokalizowane w oddziałach i jednostkach medycznych szpitala, oraz w pomieszczeniach technologicznych: kuchnia, wentylatornia, węzły ciepłownicze, kotłownia. Wykaz może ulec zmianie b) centrale wentylacyjne nawiewno wywiewne OBIEKT TYP PODSTAWOWE PARAMETRY OIOK GINEKOLOGIA sala operacyjna POŁOŻNICTWO sala operacyjna OKULISTYKA sala operacyjna Nowy pawilon ROK MONTAŻU Centrala Sekcyjna BS-3(50)L 2005 Centrala podwieszana SPS-2-P- 2760/800/SDDB1 SEWH Centrala podwieszana SPS-1-P-1560/800- PRODUCENT VBW CLIMA ENGINEERING Gdynia ILOŚĆ PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 1 ROKU 2005 j.w. 2 SDB1/SWH 2005 j.w. 2 Centrala dachowa w wykonaniu higienicznym BD 1(50)-P N6 N7 N9 NW10 N11 MOC CIEPLNA 62,3 kw 32,3 kw 49,1 kw 68,1 kw 69,9 kw 2005 j.w KLIMOR GDYNIA 2 ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH Przeglądy polegające na sprawdzeniu systemu filtrów i ogólnego stanu centrali obsługa bieżąca

20 Wykaz może ulec zmianie c) centrale klimatyzacyjne N15 W6 W7 N1 15,8 kw 19,3 kw OBIEKT TYP PODSTAWOWE PARAMETRY Centralna Sterylizacja CVA 2P masa 1164,5 kg X 302 dł mm A/1-1 [3] szer mm wys mm moc ciepl 41,4 kw OIOM dorosłych CV-A2L X-302B 1-1[3] ROK MONTAŻU 2002 ILOŚĆ PRODUCENT PRZEGLĄDÓW W OKRESIE 1 ROKU VTS Clima Sp. z o.o. Podgórze - Gdynia 2 ZAKRES PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH wymiana filtrów, przegląd techniczny centrali, kontrola naciągów pasków, bieżąca obsługa, nastawy parametrów temperatury i wilgotności moc chł. 27,5 kw moc. ciepl. 38 kw moc chł. 27,8 kw 2003 j.w. 2 j.w. BLOK OPERACYJNY sala operacyjna 1 kwh 04B3 Moc grz36,53 chł22/ AW-Klima Wrocław sala operacyjna 2 j.w. j.w j.w. sale operacyjne 3 i 4 j.w. 67,58/46, j.w. korytarz brudny kwh 06B3 17,61/12, j.w. sala wybudzeń j.w. 52,14/37, j.w. sala operacyjna 5 kwh 04B3 33,19/17, j.w. sala pooperacyjna kwh 05B3 43,64/29, j.w. sala operacyjna 6 RARF PM LUFT LEWACO TRINSAST KNW2 31/27,6 kw KNW3 59,4/49,9 kw KNW4 98,2/68 kw NOWY PAWILON KNW5 92,8/68 kw 2010 KLIMOR GDYNIA KW12 92,8/68 kw KN12 65,4/33,1 kw KN2 65,4/33,1 kw Pracownia CV-A 1-L/XH- moc grz. 14kW 2005 VTS CLIMA Gdynia- 2 j.w.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia są: Usługi konserwacyjno-naprawcze w branżach elektrycznej, sanitarnej, ślusarsko stolarskiej, ogólnobudowlanej oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy obiektu położonego w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15A; 03-830 Warszawa. Rozdział I. Dane techniczne obiektu. Kompleks sądowy powstał w

Bardziej szczegółowo

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei. Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy Toruń, ul. Władysława Łokietka 5, Telefon (56) 690 49 90 http://centrumnowo.kei.pl/ Załącznik nr 1 do SIWZ I. Do zakresu przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa utrzymania w stałej sprawności technicznej urządzeń, instalacji i systemów technicznych obsługujących serwerownie

Bardziej szczegółowo

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17

Usługę konserwacji w budynku mieszkalnym położonym w Radomiu przy ul. Planowej 17 ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ KONSERWACJI W BUDYNKU MIESZKALNYM POŁOŻONYM W RADOMIU PRZY ULICY PLANOWEJ 17 1. Zamawiający Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Wspólnej położonej w Radomiu przy ulicy Planowej

Bardziej szczegółowo

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.

ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH. (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa. ZAKRESY CZYNNOŚCI KONSERWACYJNYCH I PRZEGLĄDÓW WYBRANYCH URZĄDZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH (publikacja pobrana ze strony www.ochronaprzeciwpozarowa.pl ) PRZECIWPOŻAROWA INSTALACJA WODOCIĄGOWA (zakres czynności

Bardziej szczegółowo

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW

INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW Zakład Ogólnobudowlany 50-251 WROCŁAW NIP 895-000-23-77 UL. Św. Wincentego 35 REGON 006046233 PRACOWNIA PROJEK TOWA INWESTOR : UNIWERSYTET PRZYRODNICZY, UL. NORWIDA 25, WROCŁAW PRZEDSIĘWZIĘCIE: przebudowa

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Spis treści Spis treści 1. Warunki ochrony ppoż., wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania i warunków technicznych obiektu oraz prowadzonego w nim procesu technologicznego, w tym zagrożenia wybuchem 2 2. Sposób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO KRAKÓW, UL. INGARDENA 3. Opracował: Józef Rachtan. Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) U N I W E R S Y T E T W Y D Z I A Ł J A G I E L L O Ń S K I C H E M I I KRAKÓW, UL. INGARDENA 3 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO Opracował: Józef Rachtan Kraków, wrzesień 2010r. (aktualizacja) Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ REGULAMIN EKSPLOATACJI ZASOBÓW RYBNICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/19/2013 z dnia 26.11.2013r. zawiera zapisy Aneksu nr 1 zatwierdzonego uchwałą Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo