CENTRALNY REJESTR UMÓW - CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRALNY REJESTR UMÓW - CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II"

Transkrypt

1 CENTRALNY REJESTR UMÓW - CENTRUM MYŚLI JANA PAWŁA II Data zawarcia umowy Okres od Okres do Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie Kwota zaangażowania Kwota wykonania umowy ze srodków UE Praca fizyczna podczas przeprowadzki Biblioteki Kajetan Korcz Centrum Myśli Jana Pawła II Nie , Łukasz Zasadziński Praca fizyczna podczas przeprowadzki Biblioteki Centrum Myśli Jana Pawła II Nie , Ewa Uniejewska Przemysław Myszka Współpraca przy organizacji Festiwalu Gorzkie Żale 2013 obejmująca: tłumaczenie tekstów z języków obcych na język polski, utrzymywanie kontaktów z zespołami uczestniczącymi w projekcie, opracowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych na stronę www, współpraca z zespołem projektowym i koordynatorem, wsparcie organizacyjne głównego realizatora projektu. Nie ,00 Praca fizyczna podczas przeprowadzki Biblioteki Centrum Myśli Jana Pawła II i Działu Upowszechniania Nie , LIDEX Sp. z o.o Katarzyna Ornarowicz FOTOSYNTEZA Krzysztof Kuczyk Bartłomiej Pulcyn Wykonanie tłumaczenia symultanicznego oraz obsługa techniczna konferencji dotyczącej rocznicy Soboru Watykańskiego II Nie ,38 Przygotowanie i przeprowadzenie wg autorskiego programu 8 godzinnego szkolenia 'ABC dobrego korepetytora' dla wolontariuszy Centrum Myśli Jana Pawła II realizujących korepetycje dla dzieci i młodzieży w ramach projektu 'Inkubator Miłosierdzia' Nie ,00 Wykonanie dokumentacji fotograficznej konferencji 'Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie - przełom Soboru Watykańskiego II oraz przekazanie autorskich praw majątkowych. Nie ,00 Opracowanie i realizacja II edycji autorskiego projektu 'Krytycy z pierwszego piętra' - warsztaty dziennikarstwa filmowego, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy. Nie ,00

2 Mirosław Wolski Solvato Grzegorz Pawłowski Grzegorz Pawłowski Paweł Kęska Rafał Tichy Piotr Kaznowski Solvato Grzegorz Pawłowski Grzegorz Pawłowski Piotr Szygalski Awomax Sp. z o.o Kajetan Korcz Dokumentacja filmowa składająca się z nagrań konferencji 'Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie. Przełom Soboru Watykańskiego II' w dn Usługi doradcze obejmujące przygotowanie Nie ,00 wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowanie wniosku na potrzeby projektu 'Gorzkie Żale' i złożenie go do w MKiDN. Nie ,00 Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskiego wykładu 'Warsztat radiowca' dla uczestników II edycji warsztatów 'Krytycy z pierwszego piętra' w dniu Nie Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich do przeprowadzenia 12 seminariów akademickich 'Teologia a społeczeństwo'. Nie ,00 Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich do przeprowadzenia 12 seminariów akademickich 'Teologia a społeczeństwo'. Nie ,00 Usługi doradcze obejmujące przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu 'Rozwój Infrastruktury' Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opracowanie wniosku na potrzeby projektu wyposażenia Centrum w nowy sprzęt, w tym projektu Foksal Eleven i złożenie go do w MKiDN. Nie ,00 Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskiego wykładu 'Dziennikarstwo filmowe w telewizji' dla uczestników II edycji warsztatów 'Krytycy z pierwszego piętra' w dniu Nie Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie mieszczących się przy ul. Foksal 11 na I pietrze o powierzchni 338,39m2 oraz na dziedzińcu kamienicy przy ul. Foksal 11 - łącznie 293,13m2 Nie ,32 Prace porządkowe w magazynie Centrum Myśli Jana Pawła II na I piętrze przy ul. Foksal 11. Nie ,00

3 Paweł Felis Elżbieta Pożarowska Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskiego wykładu 'Recenzja filmowa' dla uczestników II edycji warsztatów 'Krytycy z pierwszego piętra' w dniu Nie Przygotowanie i przeprowadzenie wg autorskiego programu 6 godzinnego szkolenia dla wolontariuszy Centrum Myśli Jana Pawła II z zakresu pracy z niepełnosprawnymi i opieki paliatywnej w ramach projektu 'Inkubator Miłosierdzia' Nie , Joanna Jaworska Autorskie tłumaczenie na język angielski tekstów materiałów po konferencji 'Dylematy obecności Kościoła i chrześcijan w świecie. Przełom Soboru Watykańskiego II': a) biogramów uczestników konferencji, b) tekstów listów do panelistów zagranicznych, c) strony internetowej oraz weryfikacja i korekta tłumaczeń z języka polskiego na język angielski tekstów dotyczących tematyki i zagadnień poszczególnych paneli konferencji. Nie , Pająk Media Tomasz Krzyżak Tomasz Krzyżak Usługi redakcji i korekty tekstów w języku polskim Nie , Miłosz Pańtak Ewa Czyż Zofia Misiowiec Łukasz Zasadziński Opracowanie i realizacja autorskiego projektu teatralnego 'Teatr nasz' dla stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II zgodnie z opisem dostarczonym Zamawiającemu. Nie ,00 Autorski test konkursowy dla gimnazjalistów składający się z pytań otwartych i zamkniętych w ilości 31 szt. na potrzeby konkursu wojewódzkiego 'Jan Paweł II - droga poety i artysty' na podstawie bibliografii wskazanej przez Zamawiającego. Nie Autorski test konkursowy dla gimnazjalistów składający się z pytań otwartych i zamkniętych w ilości 31 szt. na potrzeby konkursu wojewódzkiego 'Jan Paweł II - droga poety i artysty' na podstawie bibliografii wskazanej przez Zamawiającego. Nie Przygotowanie stojaka i obsadzenie w nim choinki świątecznej na dziedzińcu kamienicy przy ul. Foksal 11. Nie 0 700

4 Sylwia Paździerska Anna Koźbiel Kajetan Korcz Marta Sokołowska Paweł Łaszczych Joanna Jaworska Marta Sulewska Bogna Wojtkielewicz Awomax Sp. z o.o Agnieszka Napadłek Projekt graficzny wizytówek pracowników Centrum Myśli Jana Pawła II dostosowany do formatu plików do druku wymaganego przez drukarnię - 17 sztuk. Nie 0 439,35 Projekt graficzny szablonów dyplomów, przypinek, toreb i teczek dla wolontariuszy Centrum Myśli Jana Pawła II. Nie ,00 Pomoc w obsadzeniu choinki świątecznej na dziedzińcu kamienicy przy ul. Foksal 11. Nie Animacja zajęć z dziećmi w czasie Spotkania Świątecznego w Centrum Myśli Jana Pawła II. Nie 0 200,61 Organizacja autorskiego pokazu świątecznych tradycji kurpiowskich obejmującego przygotowanie ozdób świątecznych, gawędy i przyśpiewki z rejonu Kurpiów. Nie ,00 Tłumaczenie oraz weryfikacja tłumaczenia bieżących tekstów informacyjnych i dokumentów oficjalnych Centrum z języka i na język angielski i niemiecki. Nie ,00 Współprowadzenie prób Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, pomoc w przesłuchaniach chórzystów i przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla Chóru oraz indywidualne zajęcia emisji głosu z chórzystami Centrum. Współprowadzenie prób Chóru Centrum Myśli Nie ,00 Jana Pawła II, pomoc w przesłuchaniach chórzystów i przygotowaniu materiałów szkoleniowych dla Chóru oraz współorganizowanie pracy bieżącej, warsztatów i koncertów Chóru. Nie ,00 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie mieszczących się przy ul. Foksal 11 na I piętrze o powierzchni 338,39m2, III piętrze o powierzchni 395,65m2 oraz na dziedzińcu kamienicy powierzchnia 293,13 m2 Nie ,00 Autorskie merytoryczne opracowanie konspektu zajęć lekcyjnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych pt. 'Wojtyła 3D' składającego się z 3 scenariuszy lekcyjnych oraz pomocy metodycznych. Nie ,00

5 Robert Gajzler Filip Luft Barbara Kotowska Monika Madej-Wójcik Homar Marek Horodniczy Marek Horodniczy Kajetan Korcz Łukasz Zasadziński Agnieszka Napadłek Krzysztof Kwiatkowski PRESS - SERVICE Monitoring Mediów Sp. z o.o Dorota Nakielska Małgorzata Słoniowska Autorskie warsztaty operatorskie dla stażystów Foksal Eleven w ilości 32 godzin. Nie ,00 Autorskie warsztaty montażowe dla stażystów Foksal Eleven w ilości 32 godzin. Nie ,00 Projekty logotypu dla telewizji Foksal Eleven w ilości 30 szt. oraz właściwy logotyp z podstawową księgą znaku w ilości 2 szt. Nie ,00 Ocena merytoryczna wniosków stypendialnych m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Nie ,00 Zorganizowanie cyklu czterech spotkań pod nazwą 'Dyskusyjny Klub Filmowy', a w tym:- zaproponowanie tytułów filmów,- zapewnienie projekcji wybranych filmów, - zaproszenie gościa ze śeodowiska filmowego na jedno ze spotkań. Nie Przywiezienie biurek i krzeseł z magazynu na ul. Konopczyńskiego 5/7 do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 oraz zdemontowanie choinek. Nie Przywiezienie biurek i krzeseł z magazynu na ul. Konopczyńskiego do siedziby Centrum Myśli Jana Pawła II przy ul. Foksal 11 oraz zdemontowanie choinek. Nie Artystyczne fotografie dziesięciu stypendystów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II. Nie Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskiego wykładu 'Wywiad filmowy' dla uczestników II edycji warsztatów 'Krytycy z pierwszego piętra'. Nie Codzienny monitoring prasy i internetu na temat Centrum Myśli Jana Pawła II oraz udostępnianie przeglądu mediów. Nie ,00 Występ konferansjerski wg autorskiej koncepcji towarzyszący wydarzeniom w trakcie inauguracji Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II w dniu w godz w Ratuszu m. st. Warszawy, Plac Bankowy 3/5 w Warszawie. Nie Autorski montaż filmu promującego Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II z materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Nie 0 330

6 Marcin Kiedio Anna Bałchan Projekt graficzny okładki konspektu zawierającego materiały dydaktyczne w ramach projektu 'Wojtyła 3D. Nie Autorska relacja o pracy duszpasterskiej i niesieniu pomocy osobom doświadczającym procederu prostytucji i osobom z marginesu społecznego oraz wykluczonym podczas spotkania w ramach cyklu Inspirujący Polacy. Nie Hypermedia Sp. z o.o. Opracowanie kampanii społecznej pod nazwą 'soulos' w oparciu o założenia zawarte w projekcie, która zostanie zrealizowana w terminie od do na terenie m.st. Warszawy oraz w internecie. Nie , Kajetan Korcz Prace konserwatorskie i stolarskie Nie Łukasz Zasadziński Prace konserwatorskie i stolarskie Nie Katarzyna Mazurkiewicz Współpraca przy organizacji Festiwalu Gorzkie Żale 2013 obejmująca: opracowanie tekstów informacyjnych i promocyjnych na stronę www i profil na Facebooku, współpraca z zespołem projektowym i koordynatorem, wsparcie organizacyjne głównego realizatora projektu. Nie , Karol Grabiec Adam Piotrowski Współpraca przy organizacji Festiwalu Gorzkie Żale 2013 obejmująca: obsługę organizacyjnotechniczną zespołów i artystów występujących podczas festiwalu, organizację zaplecza technicznego w tym rekwizytów i innych zapotrzebowań zgłoszonych przez ekipę, obsługa logistyczna transportu, noclegów i itp. wymaganych w ramach umów zawartych z zespołami i artystami, współpraca z zespołem projektowym i koordynatorem, wsparcie organizacyjne głównego realizatora projektu. Nie ,00 Artystyczne wykonanie tradycyjnych pieśni pasyjnych i wielkopostnych w trakcie nabożeństw Gorzkich Żali w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie w niedziele Wielkiego Postu w ramach projektu Gorzkie Żale Nie ,00

7 Stanisław Adamiak Michał Walkiewicz Justyna Barczewska-Szwandrok Zofia Herbich Adam Walas Wojciech Arndt Jadwiga Staniszkis Jan Staniłko Opracowanie i wygłoszenie cyklu autorskich kazań pasyjnych w trakcie nabożeństw Gorzkich Żali w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie w niedziele Wielkiego Postu w ramach projektu Gorzkie Żale Nie ,00 Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskiego wykładu 'Dziennikarstwo filmowe w internecie' dla uczestników II edycji warsztatów 'Krytycy z pierwszego piętra'. Nie Trzy autorskie scenariusze lekcyjne wraz z pomocami dydaktycznymi dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu 'Wojtyła 3D'. Nie ,00 Projekt graficzny okładki konspektu zawierającego materiały dydaktyczne dla nauczycieli oraz plakatu promującego wydarzenia związane z projektem Wojtyła 3 D. Nie Projekt graficzny plakatu informacyjnopromocyjnego na potrzeby debaty 'Obrona Ratzingera'. Nie Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich oraz przeprowadzenie w oparciu o nie 6 seminariów akademickich pt. Prawo naturalne w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship. Nie ,00 Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich oraz przeprowadzenie w oparciu o nie 11 seminariów akademickich pt. Religie i władza w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship. Nie ,00 Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich oraz przeprowadzenie w oparciu o nie 6 seminariów akademickich pt. Rozwój narodów w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship. Nie ,00

8 Sebastian Duda Krzysztof Rutkowski FitSport Polska Sp. z o.o Helena Rąbalska HELDRUK Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich oraz przeprowadzenie w oparciu o nie 2 seminariów akademickich pt. Bóg Pawła w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship. Udział w debacie Obrona Ratzingera. Nie Autorskie konspekty i materiały zawierające bibliografię tekstów papieskich oraz przeprowadzenie w oparciu o nie 6 seminariów akademickich pt. Bóg Adama w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship. Nie ,00 Świadczenie usług na rzecz Pracowników Klienta w ramach Programu Korzyści Pracowniczych przez Partnerów Benefit Systems. Nie ,00 Druk 500 sztuk teczek firmowych oraz 300 sztuk kartek świątecznych. Nie , Jacek Kaniewski Autorska recenzja oraz sugestie merytoryczne dotyczące scenariuszy lekcyjnych dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych w ramach projektu 'Wojtyła 3D'. Nie Drukarnia Braci Grodzickich Sp. J. Druk materiałów promocyjnych do projektu 'Festiwal Gorzkie Żale 2013' Nie ,20 Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski Jacek Chmielewski Druk plakatów na potrzeby projektu 'Wojtyła 3D' Nie 0 373,92 Artystyczne wykonanie partii wokalnej w przedstawieniu muzycznym 'Pasja' w reżyserii T Bożena Harasimowicz Cyza. Nie , Maciej Nowacki Artystyczne wykonanie partii wokalnej w przedstawieniu muzycznym 'Pasja' w reżyserii T. Cyza. Nie , Michał Kochańczyk Autorska prelekcja 'Góry Świata Michała Kochańczyka' połączona z pokazem slajdów na spotkaniu 'Góry Wartości'. Nie Andrzej Zybertowicz Udział w debacie 'Obrona Ratzingera' organizowanej w dniu w Centrum Myśli Jana Pawła II ul. Foksal 11, Warszawa Nie Małgorzata Bajka Skład komputerowy oraz przygotowanie do druku katalogu promocyjno-informacyjnego o Festiwalu Gorzkie Żale. Nie , DEREVO Tanztheater Dresden-St. Petersburg Wystawienie spektaklu 'Mephisto Walz' w ramach Festiwalu Gorzkie Żale 2013 w dniu r. o godz. 19:00 w ATM Studio. Nie ,00

9 Antonina Grządkowska Maria Tyszkiewicz Maria Gabryś Marcin Zdunik Mariusz Godlewski Jacek Różański Homar Marek Horodniczy Marek Horodniczy Nikodem Bończa-Tomaszewski Adam Ostolski Aleksandra Dzik Barbara Hollender-Kwiatkowska Maria Jahnz Promocja festiwalu Gorzkie Żale i projektu 1Piętro Nie ,37 Artystyczne wykonanie roli narratora w przedstawieniu muzycznym 'Pasja' w reżyserii T. Cyza. Nie ,00 Występ instrumentalny (fortepian) podczas wieczoru poetycko-muzycznego pt. 'Faust Tajemnice' w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie. Nie ,00 Występ instrumentalny (wiolonczela) podczas wieczoru poetycko-muzycznego pt. 'Faust Tajemnice' w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie. Nie Artystyczne wykonanie partii wokalnej w przedstawieniu muzycznym 'Pasja' w reżyserii T. Cyza. Nie ,00 Artystyczne wykonanie roli białej postaci w przedstawieniu muzycznym 'Pasja' w reżyserii T. Cyza. Nie Zorganiowanie cylku sześciu spotkań pod nazwą 'Dyskusyjny Klub Filmowy', w tymzaproponowanie tytulów filmów, - zapewnienie projekcji wybranych filmów, - zaproszenie gościa ze środowiska filmowego na jedno ze spotkań, - poprowadzenie sześciu spotkań. Nie ,00 Udział w debacie 'Nowoczesna polskość i wolność jako faustowskie pragnienie'. Nie Udział w debacie 'Nowoczesna polskość i wolność jako faustowskie pragnienie'. Nie Autorska prelekcja 'Moja droga przez góry' połączona z pokazem slajdów na spotkaniu 'Góry Wartości'. Nie Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie autorskiego wykładu 'Festiwale filmowe' dla uczestników drugiej edycji warsztatów 'Krytycy z pierwszego piętra' w dniu r. Nie Artystyczna charakteryzacja postaci występujących w przedstawieniu muzycznym 'Pasja' w reżyserii T. Cyza. Nie 0 440

10 Dorota Segda Artur Dziurman Elżbieta Ciżewska Robert Siwak Katarzyna Enemuo Janusz Gajos Andrzej Bienias Adrianna Jerzmanowska Dorota Ficoń-Dziuk Krzysztof Łakomik Krzysztof Najbor Występ aktorski podczas wieczoru poetyckomuzycznego pt. 'Faust Tajemnice' w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie. Nie ,00 Występ aktorski podczas wieczoru poetyckomuzycznego pt. 'Faust Tajemnice' w Kościele św. Brata Alberta i św. Andrzeja Apostoła przy Placu Teatralnym 20 w Warszawie. Nie ,00 Występ konferansjerski wg autorskiej koncepcji towarzyszący debacie z cyklu Karol Wojtyła Fellow Ship 'Po co czytać torę?' Nie Występ instrumentalny (instrumenty perkusyjne) podczas koncertu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II 'Chwalebna Droga Krzyżowa' w Kościele św. Benona przy ul. Pieszej 1 w Warszawie. Nie Występ wokalny (alt) podczas koncertu Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II 'Chwalebna Droga Krzyżowa' w Kościele św. Benona przy ul. Pieszej 1 w Warszawie. Nie Artystyczne wykonanie tekstu Bohdana Korzeniewskiego 'Odejście Fausta'. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie 0 600

11 Jerzy Chruściński Andrzej Dziuk Arkadiusz Kudła Maksymilian Kowalski Bohdan Cywiński Sebastian Duda Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Przygotowanie i występ w wydarzeniu STIPENDIUM PECCATI - spotkanie z Teatrem Witkacego w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie Udział w debacie 'Nowoczesna polskość i wolność jako faustowskie pragnienie' Nie Udział w debacie 'Nowoczesna polskość i wolność jako faustowskie pragnienie'. Nie Aleksandra Zapotoczny Autorska relacja o kulisach procesu kanonizacji Jana Pawła II w Watykanie podczas spotkania w ramach cyklu Inspirujący Polacy. Nie Anna Bajerska Akompaniament do spektaklu Hiob w wyk. Stanisławy Celińskiej-Mrowiec. Nie Stanisława Celińska-Mrowiec Występ aktorski w spektaklu Hiob. Nie , Artur Dusza Grzegorz Marecki Sebastian Kobyłecki Dagmara Jaklewicz Adam Walas Marta Konopka Telewizja Polska S.A. Autorski montaż 7 filmów promocyjnych o długości ok. 7 min z materiałów dostarczonych przez Centrum na potrzeby projektów I Piętra. Nie Artystyczne fotografie dokumentujące festiwal Gorzkie Żale Nie ,00 Reżyseria oświetlenia i udźwiękowienia koncertów w ramach festiwalu Gorzkie Żale Nie ,00 Realizacja kampanii społecznej Masz Duszę oraz działania promocyjne na rzecz festiwalu Gorzkie Żale i projektu 1Piętro Nie ,80 Projekt graficzny plakatu i zaproszenia na konferencję naukową 'Memory, culture and religion'. Nie Organizacja obsługi medialnej festiwalu Gorzkie Żale. Nie ,00 Udzielenie licencji na eksploatację spektaklu teatru telewizji pt. 'Faust' w reż. Grzegorza Królikiewicza Nie 0 369

12 TSE LASER LIGHT&SOUND SP.Z O.O Monika Grzegorczyk Obsługa techniczna wydarzeń artystycznych w ramach Festiwalu Gorzkie Żale 2013, a w szczególności: 1) obsługa techniczna spektaklu 'Mephisto Walz', 2) montaż widowni w dniu w sali ATM oraz demontaż , 3) wynajem sprzętu technicznego w dniach od do oraz do niezbędnego do przeprowadzenia wydarzeń artystycznych Festiwalu Nie ,00 Redakcja i korekta bieżących tekstów i materiałów Centrum Myśli Jana Pawła II oraz treści na stronie internetowej. Nie , Stowarzyszenie Musica Patria Marc-J Marek Jeżewski Marek Jeżewski Konsalnet Holding S.A ALPIN-TEAM Rafał Łazarowicz Rafał Łazarowicz MYWORKS A.Zych W.Waydel M.Rossa s.j. Przygotowanie i zapewnienie wykonania przez zespół Musica Maxima wraz z Mike Diprose oraz Margreet van der Heyden utworów związanych z okresem wielkopostnym i wielkanocnym kompozytorów polskich i zagranicznych, których twórczośc stanowiła repertuar XVIII - wiecznych kapel muzycznych działajacych w Rzeczpospolitej podczas Koncertu w dniu o godz. 20 w Kościele oo. Dominikanów, ul. Freta 10 w Warszawie w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie ,00 Obsługa techniczna czuwania organizowanego na Pl. Piłsudskiego w Warszawie z okazji 8. rocznicy śmierci Jana Pawła II w dniu Nie ,00 Wykonanie zabezpieczenia obchodów VIII rocznicy śmierci Jana Pawła II, które odbęda się w dniu na Pl. Piłsudskiego oraz zabezpieczenie terenu podczas czuwania rocznicowego w okresie przygotowań i prac demontażowych od dnia do Nie ,00 Wykonanie plansz wystawienniczych oraz montaż na kamienicy znajdującej się w Warszawie, przy ul. Foksal 12/14 oraz demontaż wystawy wielkoformatowej upamiętniającej ósmą rocznice śmierci Jana Pawła II. Nie ,00 Zaprojektowanie wystawy wielkoformatowej 'WOjtyła 3D' obejmującej 16 plansz wystawienniczych w oparciu o dostarczone orzez Centrum materiały - w tym teksty oraz zdjęcia. Nie ,00

13 Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o. Mikroklimat Stanisław Szczyciński Stanisław Szczyciński SCOPE POLSKA S.A Tramwaje Warszawskie Sp. z o. o Teatr St. I. Witkiewicza Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu czasu emisyjnego do wyemitowania materiału dot. Festiwalu Gorzkie Żale 2013 na dostępnych ekranach LCD zamontowanych w 10 wagonach tramwajowych. Nie 0 55,79 Artystyczne wykonanie utworu w postaci występu wokalnego podczas Koncertu CHWALABENA DROGA KRZYŻOWA w dniu o godz. 20 w Kościele św. Benona w Warszawie w ramach Festiwalu Gorzkie Żale Nie Przeprowadzenie kampanii reklamowej, w tym:- wynajem powierzchni reklamowej, - ekspozycja materiałów reklamowych - plakatów, - produkcja materiałów reklamowych, - emisja spotów na ekranach w metrze (CityInfo TV). Nie ,90 Usługa reklamowa polegająca na udostępnieniu czasu emisyjnego do wyemitowania materiału dot. projektu 'Wojtyła 3D' na dostępnych ekranach LCD zamontowanych w 10 wagonach tramwajowych. Nie 0 127,53 Organizacja spotkania STIPENDIUM PECCATI z twórcami spektaklu 'Dr Faustus' w dniu r. w Teatrze IMKA, ul. Konopnickiej 6 w Warszawie w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie , Fundacja Odkrywcy Wyobraźni Wynajem w Teatrze IKMA sali teatralnej oraz zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej spektaklu 'HIOB' w dniu o godz. 19:00 oraz wynajem sali i zapewnienie obsługi techniczno - organizacyjnej spotkania 'STIPENDIUM PECCATI' w dniu Nie ,00 Drukarnia AGATKA Zofia Berezińska Zofia Berezińska Druk plakatów do kampanii społecznej soul.os. Nie 0 479, Krzysztof Wierzbicki Autorski montaż i obsługa materiałów emitowanych na telebimach podczas uroczystości związanych z VIII rocznicą śmierci Jana Pawła II w ramach projektu 'Wojtyła 3D' Nie 0 500

14 Grzegorz Marecki ATM STUDIO Sp. z o.o. Artystyczne fotografie dokumentujące wydarzenia związane z obchodami VIII rocznicy śmierci Jana Pawła II w ramach projektu 'Wojtyła 3D' Nie Najem hali zdjęciowej o powierzchni 800m2 w budynku usytuowanym na terenie ATM STUDIO Sp. z o.o. celem realizacji prób oraz wystawienia spektaklu w ramach Festiwalu Gorzkie Żale. Nie , Solvato Grzegorz Pawłowski Grzegorz Pawłowski Piotr Apel Zakład Poligraficzny POLIMER Marek Malawski, Jolanta Malawska Artur Dusza Kajetan Korcz przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji wydarzenia kulturalnego w ramach programu Interwencja realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Prace polegać będą na opracowaniu wniosku i złożeniu go do dnia 30 marca 2013r. w NCK. Zakres usług obejmie analizę wydarzenia i wsparcie w budowaniu koncepcji wydarzenia, przygotowanie wniosku o dofinansowanie na bazie otrzymanych od Zamawiającego informacji, wskazanie i pomoc w przygotowaniu niezbędnych załączników Nie ,00 Przygotowanie części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ocena ofert pod kątem ich zgodności z przedmiotem zamówienia określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu przetargowym na zakup sprzętu na wyposażenie studia Foksla Eleven Nie Druk 500 sztuk raportów rocznych Centrum Mysli Jana Pawła II Nie ,00 Organizacja i obsługa techniczna telewizji Foksal Eleven obejmująca: realizację programów i montaż materiałów na potrzeby telewizji, nadzór, mentoring, doradztwo z zakresu realizacji i montażu uczestnikom projektu Foksal Eleven, udział w pracach komisji przetargowej w postępowaniu na dostawę sprzętu i wyposarzenia studia telewizyjnego, realizacja i montaż filmów promujących telewizję Foksal Eleven. Nie Praca fizyczna przy przeprowadzce studia nagrań, Działu Handlowego i Instytutu Badawczo- Naukowego Nie ,00

15 Łukasz Zasadziński Ryszard Pawłowski Monika Grzegorczyk Franciszek Rakowski Sebastian Duda Wolfgang Palaver Włodzisław Duch Jacek Kaniewski Andrzej Jastrzębski Magdalena Adamczyk Vision Praca fizyczna przy przeprowadzce studia nagrań, Działu Handlowego i Instytutu Badawczo- Naukowego Nie ,00 Autorska prelekcja 'Człowiek Gór' połączona z pokazem slajdów na spotkaniu 'Góry Wartości' Nie Redakcja i korekta bieżących tekstów i materiałów Centrum Myśli Jana Pawła II oraz treści na stronie internetowej Nie ,00 Koncepcja merytoryczna oraz prowadzenie debaty naukowej pt. 'Neuron i dusza. Od fizyki mózgu do metafizyki umysłu.' Nie Przeprowadzenie seminarium akademickiego pt. Bóg Pawła, Przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie zajęć o charakterze dyskusyjnowarsztatowym na temat pojednania u św. Pawła i Jana Pawła II w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship Nie Przygotowanie i wygłoszenie dwóch autorskich referatów pt. 'The Death of all Cultures. On subversive Nature of the Biblical Revelation' oraz 'Carl Schmitt's 'Apocalyptic' Resistance against Global Civil War' podczas konferencji 'Memory, culture and religion' w dn maja 2013 r. w Warszawie Nie 3772,08 0 Udział w roli prelegenta w debacie 'Neuron i dusza. Od fizyki mózgu do metafizyki umysłu' w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship Nie Autorskie tłumaczenie wykładu Wolfganga Palavera pt. ' Carl Schmitt's 'Apocalyptic'Resistance against Global Civil War' z jez. angielskiego na jęz. polski. Nie 1500, ,80 Udział w roli prelegenta w debacie 'Neuron i dusza. Od fizyki mózgu do metafizyki umysłu' w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship Nie Projekt graficzny plansz programów oraz ulotki w formacie A6 dla programów telewizji Foksal Eleven. Nie 1429, ,00 Dostawa sprzętu na potrzeby studia telewizji internetowej Foksal Eleven (sprzę telewizyjny i audiowizualny). Nie 89084,60 0

16 WAMM Agnieszka Wiącek Polcosco&Art. Media Łukasz Górski Łukasz Górski Dostawa sprzętu na potrzeby studia telewizji internetowej Foksal Eleven (cyfrowa aparatura nadawcza). Nie 30650,37 0 Dostawa sprzętu na potrzeby studia telewizji internetowej Foksal Eleven (dostarczenie i montaż kratownicy). Nie 7386,00 0 Szkolenia i Doradztwo Jolanta Krawczyk Jolanta Krawczyk Anna Staśkiewicz Marek Horodniczy Aleksandra Zaręba Tomasz Budzyński Aleksandra Zaręba Ewelina Kopic Dariusz Malejonek Jerzy Skrzypczyk Przeprowadzenie szkolenia z zakresu 'Rozmowy z pracownikami podczas oceny okresowej' Nie 6780,00 0 Występ artystyczny według autorskiej koncepcji z opowieścią dla dzieci w czasie imprezy 'Urodziny Karola' Nie Moderowanie wg autorskiej koncepcji dyskusji po projekcji filmu 'Habemus papam - mamy papieża' na potrzeby projektu Urodziny Karola Nie Autorska koncepcja i wykonanie scenografii oraz projkekt graficzny plakatu na potrzeby projektu Urodziny Karola Nie Opracowanie autorskiego tekstu i wygłoszenie przemówienia nt. 'Zwycięstwo człowieka' podczas debaty 'Zwycięstwo człowieka. Aktualność pielgrzymki Jana Pała II w 1983' na potrzeby projektu 'Konferencja Wolność należy zdobywać'. Nie Projekt graficzny plakatu informacyjnopromocyjnego na potrzeby projektu Stypendialny mentoring Nie Napisanie autorskich tekstów i poprowadzenie Koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', które odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie-Wilanowie. Nie 5000, ,00 Poprowadzenie Koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', który odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie- Wilanowie. Nie 4400, ,00 Wykonanie artystycznego Programu (utwory słowno-muzyczne 'na żywo') trwającego około 75 minut (plus ewentualne bisy) podczas koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', które odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie-Wilanowie Nie 5300, ,00

17 Arkadiusz Wiśniewski Dariusz Olszewski Jerzy Kosela Marek Skrzypczyk Agnieszka Marach Małgorzata Chmielewska Artur Dusza Karolina Grzegorczyk Wykonanie artystycznego Programu (utwory słowno-muzyczne 'na żywo') trwającego około 75 minut (plus ewentualne bisy) podczas koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', które odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie-Wilanowie Nie 2150, ,00 Wykonanie artystycznego Programu (utwory słowno-muzyczne 'na żywo') trwającego około 75 minut (plus ewentualne bisy) podczas koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', które odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie-Wilanowie Nie 1100, ,00 Wykonanie artystycznego Programu (utwory słowno-muzyczne 'na żywo') trwającego około 75 minut (plus ewentualne bisy) podczas koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', które odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie-Wilanowie Nie 1100, ,00 Wykonanie artystycznego Programu (utwory słowno-muzyczne 'na żywo') trwającego około 75 minut (plus ewentualne bisy) podczas koncertu z okazji 'Święta Dziękczynienia', które odbędzie się 2 czerwca 2013 r. przy Świątyni Opatrzności w Warszawie-Wilanowie Nie 1650, ,00 Projekt architektoniczny zagospodarowania skwerku przy ul. Foksal 11 w Warszawie Nie 2747, ,00 Opracowanie autorskiego tekstu i wygłoszenie przemówienia nt. 'Zwycięstwo człowieka' podczas debaty 'Zwycięstwo człowieka. Aktualność pielgrzymki Jana Pała II w 1983' na potrzeby projektu 'Konferencja Wolność należy zdobywać. Nie Organizacja i obsługa techniczna telewizji Foksal Eleven obejmująca: realizację programów i montaż materiałów na potrzeby telewizji, nadzór, mentoring, doradztwo z zakresu realizacji i montażu uczestnikom projektu Foksal Eleven. Nie Obsługa organizacyjna 1Piętra w trakcie szkolenia przeprowadzanego przez ProClub (partnera technologicznego Foksal Eleven) Nie

18 ASTRUM Reklama Sp. z o.o Zarząd Terenów Publicznych Druk materiałów na potrzeby projektów realizowanych w Centrum Myśli Jana Pawła II. Nie 5549,40 0 Dierżawa gruntu o powierzchni 9m2 przy ul. Foksal (zieleniec na tyłach SARP-u). Nie 9, MAGICBOX-ARKADIUSZ GROCHOWSKI JA MAJKA MUSIC s.c. Dariusz Staśkiewicz MATEUS Piotr Tyszkiewicz LIGHT - TECH P.U.H. s.c. Mirosław Maksymiuk Pryzmat Studio Grafiki s.c. Przemysław Kłoczko Artur Dusza Łukasz Krajewski Wynajem sprzętu (1400 składanych krzesełek, 30 sztuk stołów, 10 sztuk stołów koktajlowych, 20 sztuk krzesełek tapicerowanych, 10 parasoli) oraz rozstawienie sprzętu i złożenie po wydarzeniu oraz budowa podłogi w systemie bitec o wymiarach 2mx1m, 140 podestów scenicznych na terenie Kompleksu Centrum Opatrzności Bożej. Montaż, demontaż, transport i poziomowanie podłogi. Nie 21048,38 0 Artystyczne wykonanie trwającego około 50 minut (plus ewentualne bisy) występu przez Majkę Jeżowską Nie 14000,00 0 Świadczenie usług:a) magazynowania towaru Centrum w magazynie zlokalizowanym w ul. Marywilskiej 34 w Warszawie, b) przewozowych - dotyczących transportu składowego towaru w magazynie przy ul. Marywilska 34, Warszawa do miejsc wskazanych przez Centrum. Nie 20000,00 0 Wykonanie Iluminacji Świątyni podczas Święta Dziękczynienia, a w szczególności:1) opracowanie projektu oświetlenia, 2) wynajem, transport, montaż i demontaż urządzeń oświetleniowych niebędnych do wykonania przedmiotu umowy, 3) programowanie Iluminacj Świątyni. Nie 5535,00 0 Wykonanie, montaż i demontaż scenografii miasteczka edukacyjnego. Nie 10000,00 0 Organizacja i obsługa techniczna telewizji Foksal Eleven obejmująca: realizację programów i montaż materiałów na potrzeby telewizji, nadzór, mentoring, doradztwo z zakresu realizacji i montażu uczestnikom projektu Foksal Eleven. Nie Praca fizyczna o charakterze porządkowym w magazynie Centrum Myśli Jana Pawła II oraz przewiezienie rzeczy z biura przy ul. Foksal 11 do magazynu przy ul. Konopczyńskiego 5/7 Nie 1000,00 385

19 Bartosz Prugar Maria Żurowska Barbara Fedyszak-Radziejowska Jacek Kaniewski Zbigniew Stawrowski Waldemar Chrostowski Anna Olesiak Praca fizyczna o charakterze porządkowym w magazynie Centrum Myśli Jana Pawła II oraz przewiezienie rzeczy z biura przy ul. Foksal 11 do magazynu przy ul. Konopczyńskiego 5/7 Nie 1000, Autorskie tłumaczenie rozszerzenia tekstu z jęz. francuskiego na jęz. polski Jeana Miguela Garriguesa: L'eglise et sa mission envers le monde au Concile Vatican II Nie ,4 1) przygotowanie i wygłoszenie autorskiego referatu nt. wartości i godności pracy w nauczaniu Jana Pawła II podczas konferencji naukowej pt. 'Pielgrzymka Nadziei. Konferencja naukowa w trzydziestą rocznicę II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski', 2) przygotowanie na podstawie referatu tekstu do publikacji w objętości ok. 25 tys. znaków Nie Autorska ekspertyza na temat dziedzictwa Jana Pawła II, odpowiadająca na pytania: Jakie treści związane z Janem Pawłem II niesie ze sobą rok 2014?Jakie obszary badawcze są kluczowym dziedzictwem pontyfikatu? 1) przygotowanie i wygłoszenie autorskiego Nie 1500, ,00 referatu nt. ceny wolności w nauczaniu Jana Pawła II podczas konferencji naukowej pt. 'Pielgrzymka Nadziei. Konferencja naukowa w trzydziestą rocznicę II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski', 2) przygotowanie na podstawie referatu tekstu do publikacji w objętości ok. 25 tys. znaków Nie ) przygotowanie i wygłoszenie autorskiego referatu nt. pojednania w nauczaniu Jana Pawła II podczas konferencji naukowej pt. 'Pielgrzymka Nadziei. Konferencja naukowa w trzydziestą rocznicę II pielgrzymki Jana Pawła II do Polski', 2) przygotowanie na podstawie referatu tekstu do publikacji w objętości ok. 25 tys. znaków Nie Montaż wywiadów, w tym: opracowanie autorskiej koncepcji montażu wywiadów z materiałów otrzymanych od Centrum Myśli Jana Pawła II według wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do umowy oraz wykonanie w oparciu o nią montażu 35 wywiadów. Nie 5250, ,00

20 Bartłomiej Grudnik Montaż wywiadów, w tym: opracowanie autorskiej koncepcji montażu wywiadów z materiałów otrzymanych od Centrum Myśli Jana Pawła II według wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do umowy oraz wykonanie w oparciu o nią montażu 35 wywiadów. Nie 12250, , Jacek Kaniewski Grzegorz Paluch Artur Małecki Andrzej Borzym Borkowska Urszula Karol Pietrowski Katarzyna Żytomirska Agnieszka Kontny Katarzyna Szurman Piotr Zgorzelski Autorskie tłumaczenie z jęz. niemieckiego na jez. polski tekstu Waltera Kaspera 'Erneuerung aus dem Ursprung. Zu Interpretation und Rezeption des II. Vatikanischen Konzils' oraz tłumaczenie z jęz. angielskiego na jęz. polski tekstu Normanna Tannera 'How Novel was Vatican II?' Nie ,8 Autorskie tłumaczenie tekstów na potrzeby projektu 'Wspólna historia - wspólna pamięć' składanego w programie 'Europa dla obywateli' Nie Autorskie aranżacje chóralne dwóch wybranych przez Zamawiającego kołysanek Nie Autorskie aranżacje chóralne czterech wybranych przez Zamawiającego kołysanek Nie 2198, ,00 Autorskie aranżacje chóralne czterech wybranych przez Zamawiającego kołysanek Nie 1648, ,00 Kolportaż ulotek promujących Stypendia m. st. Warszawy im. Jana Pawła II na uczelniach wyższych Nie 1000, ,00 Artystyczne wykonanie utworów w ramach występu zespołu Teatrzyk Raz Dwa Trzyk i Tańcograjka podczas imprezy Wyszło Szydło w Szydłowcu Nie 368,4 368,4 Artystyczne wykonanie utworów w ramach występu zespołu Teatrzyk Raz Dwa Trzyk i Tańcograjka podczas imprezy Wyszło Szydło w Szydłowcu Nie 368,4 368,4 Artystyczne wykonanie utworów w ramach występu zespołu Teatrzyk Raz Dwa Trzyk i Tańcograjka podczas imprezy Wyszło Szydło w Szydłowcu Nie 368,4 368,4 Artystyczne wykonanie utworów w ramach występu zespołu PKP Raducz oraz animacja zabaw tanecznych podczas imprezy Wyszło Szydło w Szydłowcu Nie 2900, ,00

2013 rok Nie 3000,00 2632,00

2013 rok Nie 3000,00 2632,00 Data zawarcia umowy Okres od Okres do Podmiot, z którym zawarto umowę Przedmiot umowy Współfinansowanie ze środków UE Kwota zaangażowania Kwota wykonania umowy Przygotowanie danych do deklaracji PIT-11

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ ZREALIZOWANYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY CZĘŚĆ OPISOWA CHÓR PUERI ET PUELLAE CANTORES PLOCENSES 1. Działalność edukacyjna, organizacja i udział w festiwalach i konkursach międzynarodowych i krajowych 01/Chór/G plan 6,00 108.105,00 286.095,00 394.200,00 wykonanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010.

Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. SRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Stowarzyszenia Obywatele Obywatelom z działalności w roku 2010. WSTĘP A/ OPIS STOWARZYSZENIA 1. Nazwa, adres, misja i historia powstania, cele statutowe organizacji, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i

Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i 1 Spis treści: Wstęp.. 4 Słowniczek.. 5 Zarząd Województwa Łódzkiego.. 6 Departament Organizacyjny.. 7 Kancelaria Marszałka.. 20 Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej.. 23 Departament Finansów..

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP

Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd Delegatów SBP 94 Nr 1/2012 BIULETYN ZG SBP BIULETYN INFORMACYJNY Zarządu Głównego SBP ISSN: 1232-4477 1/2012 W numerze m.in.: Sprawozdanie z działalności SBP w 2011 r. W numerze m.in.: Zbliża się kolejny Krajowy Zjazd

Bardziej szczegółowo

WYDATKI ZIO 2013-2014. OGÓŁEM RZECZYWISTE WYDATKI (LATA 2013-2014) wraz ze zobowiązaniami, bez wkładu rzeczowego

WYDATKI ZIO 2013-2014. OGÓŁEM RZECZYWISTE WYDATKI (LATA 2013-2014) wraz ze zobowiązaniami, bez wkładu rzeczowego WYDATKI ZIO 2013-2014 W TYM: Lp. Zadanie Okres realizacji 1) IP-07/2013 Organizacja i koordynacja promocji miasta Przeprowadzenie badań opinii publicznej pod kątem starań Krakowa o organizację ZIO. Wykazanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Opery Wrocławskiej REGULAMIN ORGANIZACYJNY Opery Wrocławskiej nadany Zarządzeniem nr 3/09 Dyrektora Opery Wrocławskiej z dnia 23.01.2009 r. TEKST JEDNOLITY ze zmianami: 1. Zarządzenie nr 32 Dyrektora Opery Wrocławskiej z

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego.

6.01.2007 Lubuski Teatr. Oficjalna premiera spektaklu muzycznego według Marka Grechuty A wszystko to Ty, w reż. Jerzego Satanowskiego. STYCZEŃ 1.01.2007 Zielonogórzanka Pani Bronisława Musiałowicz ukończyła 100 lat. 29 grudnia 2006 roku - życzenia składali prezydent Janusz Kubicki, kierownik USC Tomasz Brzózka, przedstawicielki ZUS oraz

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008

Sprawozdanie z działalności. Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Sprawozdanie z działalności Związku Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć w roku 2008 Nazwa, adres, dane dotyczące członków zarządu i celów statutowych organizacji Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć z

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu 2010/2011 Maj nr 8 Wydawnictwo Uniwersytetu konomicznego w Poznaniu Poznań 2011 I pracowała Marlena Chomska Projekt okładki R IW U SY K 19 26

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Kolneńskie uroczystości 3 Maja

Kolneńskie uroczystości 3 Maja MAJ 2015/5 (183) ISSN 1640-257X KOLNO - GRABOWO - MAŁY PŁOCK - STAWISKI - TUROŚL Kolneńskie uroczystości 3 Maja 1 Wyniki I tury wyborów: WYBORY 2015 WYBORY PREZYDENCKIE 2015 Zestawienie wyników w mieście

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 Załącznik nr 4 do sprawozdania Dziekana za rok 2013 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ NAUKOWYCH za okres od stycznia do grudnia 2013 1. SKN PROGRESS Progress Accounting Competition - Ogólnopolski Konkurs

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH

INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY, INSTYTUT SZTUK PIĘKNYCH INFORMATOR O STUDIACH PLASTYCZNYCH 2011/2012 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW Opracowanie i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013

Sprawozdanie merytoryczne. z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Inna Przestrzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 1 Spis treści 1. Dane Fundacji 2. Cele, zasady, formy i zakres działalności statutowej 2.1.

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI BIURA INFORMACYJNEGO PE W POLSCE STYCZEŃ-CZERWIEC 2013 Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce ul. Jasna 14/16a 00-041 Warszawa tel.: +48 22 595 24 70; faks: +48 22 595

Bardziej szczegółowo

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22

Kronika. Mazowiecka. Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s. 22 Kronika NR 4 (110) 2012 ROK / ISSN 1730-749X Pismo Samorządu Województwa Mazowieckiego Mazowiecka Mazowsze przed EURO 2012 s. 10 Sportowa odsłona Mazowsza s. 30 Ewaluacja potencjału mazowieckich jst s.

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo