Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach"

Transkrypt

1 Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej Asystent osoby Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie Z.8. niepełnosprawnej niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Betoniarz-zbrojarz B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Blacharz M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy Blacharz izolacji przemysłowych B.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych Blacharz samochodowy M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów Cieśla B.15. Wykonywanie robót ciesielskich Cukiernik T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych Dekarz B.12. Wykonywanie robót dekarskich Dietetyk Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki Drukarz A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych Elektromechanik pojazdów Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych M.12. układów pojazdów Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Florysta R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych Fotograf A.20. Rejestracja i obróbka obrazu Fototechnik A.20. Rejestracja i obróbka obrazu A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Fryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Garbarz skór A.9. Wyprawianie skór Górnik eksploatacji otworowej M.9. Eksploatacja otworowa złóż Górnik eksploatacji podziemnej M.11. Eksploatacja złóż podziemnych Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż M Higienistka stomatologiczna Z.14. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Introligator A.14. Realizacja procesów introligatorskich Kaletnik A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych Kamieniarz B.17. Wykonywanie robót kamieniarskich Kelner T.9. Wykonywanie usług kelnerskich T.10. Organizacja usług gastronomicznych Kominiarz B.4. Wykonywanie robót kominiarskich Koszykarz-plecionkarz A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich Kowal M.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich Krawiec A.12. Wykonywanie usług krawieckich Kucharz T.6. Sporządzanie potraw i napojów Kuśnierz A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich Lakiernik M.28. Wykonywanie prac lakierniczych Mechanik automatyki przemysłowej i precyzyjnych Mechanik maszyn i M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i precyzyjnych B.1. Eksploatacja maszyn i drogowych drogowych B.2. Wykonywanie robót drogowych Mechanik pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów M Mechanik precyzyjny M.15. Montaż i naprawa maszyn i precyzyjnych

2 Mechanik-monter maszyn i M.17. Montaż i obsługa maszyn i Użytkowanie pojazdów, maszyn, i narzędzi M.1. Mechanik-operator pojazdów i stosowanych w rolnictwie maszyn rolniczych Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i M.2. stosowanych w rolnictwie Modelarz odlewniczy M.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych M.27. Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu Monter budownictwa wodnego B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Monter izolacji budowlanych B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych Monter izolacji przemysłowych B.10. Wykonywanie izolacji przemysłowych Monter kadłubów okrętowych M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu Monter konstrukcji budowlanych B.20. Montaż konstrukcji budowlanych Monter mechatronik E.3. Montaż i systemów mechatronicznych E.4. Użytkowanie i systemów mechatronicznych Monter nawierzchni kolejowej B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej Monter sieci i telekomunikacyjnych Monter sieci, instalacji i sanitarnych Monter systemów rurociągowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w E.1. E.2. B.8. B.9. M.29. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Montaż systemów rurociągowych B.5. Montaż systemów suchej zabudowy B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich budownictwie B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych Monter-elektronik E.5. Montaż układów i elektronicznych E.6. Wykonywanie instalacji elektronicznych Murarz-tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Obuwnik A.8. Wytwarzanie obuwia Ogrodnik R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych Operator maszyn i do obróbki plastycznej M.7. Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali Operator maszyn i do przetwórstwa tworzyw M.3. Obsługa maszyn i do przetwórstwa tworzyw sztucznych sztucznych Operator maszyn i Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach M.6. metalurgicznych metalurgicznych Operator maszyn i M.4. Użytkowanie maszyn i do wykonywania odlewów odlewniczych M.5. Użytkowanie maszyn i do topienia metali Operator maszyn i Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i T.2. przemysłu spożywczego Operator maszyn leśnych R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych Operator maszyn w przemyśle A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych włókienniczym A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych Operator obrabiarek skrawających M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Operator przemysłu A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych ceramicznego A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych Operator przemysłu chemicznego A.6. Obsługa maszyn i przemysłu chemicznego Operator przemysłu szklarskiego A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Opiekun medyczny Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun osoby starszej Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej Opiekun w domu pomocy Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie Z.6. społecznej podopiecznej Opiekunka dziecięca Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój

3 dziecka Opiekunka środowiskowa Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych Optyk-mechanik M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Ortoptystka Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki Piekarz T.3. Produkcja wyrobów piekarskich Pracownik pomocniczy obsługi Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących T.1. hotelowej usługi hotelarskie Protetyk słuchu Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Pszczelarz R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej Ratownik medyczny Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Rękodzielnik wyrobów włókienniczych A Rolnik R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej Rybak śródlądowy R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze Sprzedawca A.18. Prowadzenie sprzedaży Stolarz A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stroiciel fortepianów i pianin S.8. Strojenie fortepianów i pianin Ślusarz M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, i narzędzi Tapicer A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji Technik agrobiznesu Technik analityk Technik architektury krajobrazu R.3. R.6. A.59. A.60. R.21. R.22. A Technik archiwista A.64. Technik automatyk sterowania E.21. ruchem kolejowym Technik awionik E Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Z.13. Prowadzenie produkcji rolniczej Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych Wykonywanie badań analitycznych Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Organizacja i prowadzenie archiwum Opracowywanie materiałów archiwalnych Montaż i eksploatacja i systemów sterowania ruchem kolejowym Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy jedna z trzech poniższych do wyboru: B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Technik budownictwa albo B.20. Montaż konstrukcji budowlanych oraz: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu Technik budownictwa M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu okrętowego Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i M.33. instalacji okrętowych B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Technik budownictwa wodnego Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych B.31. oraz budową wodnych Technik budowy fortepianów i S.6. Budowa fortepianów i pianin pianin S.7. Naprawa fortepianów i pianin A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Technik ch procesów A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania graficznych A.55. Drukowanie cyfrowe Technik dentystyczny Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

4 B.2. Wykonywanie robót drogowych Technik drogownictwa B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Technik dróg i mostów Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów B.29. kolejowych mostowych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Technik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach Technik eksploatacji portów i Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem terminali A.34. oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Technik elektroenergetyk E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej transportu szynowego E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego Technik elektronik E.6. Wykonywanie instalacji elektronicznych E.20. Eksploatacja elektronicznych Technik elektroniki i informatyki Montaż i eksploatacja elektronicznych i systemów E.27. medycznej informatyki medycznej Technik elektroradiolog Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii E.7. Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych Technik elektryk E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.24. Eksploatacja maszyn, i instalacji elektrycznych Technik energetyk E.22. Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej E.23. Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz Technik farmaceutyczny Z.19. prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Technik garbarz A.9. Wyprawianie skór A.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór Technik gazownictwa B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Technik geodeta B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Technik geolog R.25. Wykonywanie prac geologicznych Technik górnictwa M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową odkrywkowego M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową Technik górnictwa otworowego M.9. Eksploatacja otworowa złóż M.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż Technik górnictwa podziemnego M.11. Eksploatacja złóż podziemnych M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Technik handlowiec A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej Technik hodowca koni R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni R.20. Szkolenie i użytkowanie koni Technik hotelarstwa T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach M.6. metalurgicznych Technik hutnik M.7. Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali M.38. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz

5 obróbki plastycznej metali E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz peryferyjnych Technik informatyk E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów Technik inżynierii środowiska i R.23. inżynierii środowiska melioracji R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych Technik księgarstwa A.18. Prowadzenie sprzedaży A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej Technik leśnik R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych R.14. Użytkowanie zasobów leśnych A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Technik logistyk A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Technik masażysta Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu jedna z trzech poniższych do wyboru: M.17. Montaż i obsługa maszyn i albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Technik mechanik albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, i narzędzi oraz: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i Technik mechanik lotniczy M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych Technik mechanik okrętowy M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, i instalacji okrętowych M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, i narzędzi stosowanych w rolnictwie Technik mechanizacji rolnictwa M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i stosowanych w rolnictwie M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie E.3. Montaż i systemów mechatronicznych Technik mechatronik E.18. Eksploatacja i systemów mechatronicznych Projektowanie i programowanie i systemów E.19. mechatronicznych Technik nawigator morski A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Technik obsługi turystycznej Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług T.14. turystycznych Technik obuwnik A.8. Wytwarzanie obuwia A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia Technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia Technik ochrony środowiska R.7. Ocena stanu środowiska R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska M.4. Użytkowanie maszyn i do wykonywania odlewów Technik odlewnik M.5. Użytkowanie maszyn i do topienia metali M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego Technik ogrodnik R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Technik optyk M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Technik organizacji reklamy A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Technik ortopeda Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

6 Technik papiernictwa A.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów Technik pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów M.18. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów Technik pożarnictwa Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi Technik prac biurowych A.24. Wykonywanie prac biurowych Technik procesów drukowania A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej Technik procesów A.14. Realizacja procesów introligatorskich introligatorskich A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej Technik przeróbki kopalin M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych stałych M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i Technik przetwórstwa T.2. mleczarskiego T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich Technik pszczelarz R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej Technik rachunkowości A.36. Prowadzenie rachunkowości A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Technik realizacji dźwięku S.4. Montaż nagrań dźwiękowych S.5. Realizacja nagrań studyjnych Technik realizacji nagrań i S.2. Realizacja nagrań nagłośnień S.3. Realizacja nagłośnień Technik renowacji elementów B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych architektury B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury Technik rolnik R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Technik rybactwa śródlądowego R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze Technik rybołówstwa morskiego R.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim Technik spedytor A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu A.29. Obsługa klientów i kontrahentów Technik sterylizacji medycznej Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych Technik technologii ceramicznej A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów A.51. ceramicznych A.6. Obsługa maszyn i przemysłu chemicznego Technik technologii chemicznej Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w A.56. przemyśle chemicznym Technik technologii drewna A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.12. Wykonywanie usług krawieckich Technik technologii odzieży A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych Technik technologii szkła A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła jedna z dwóch poniższych do wyboru: A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych Technik technologii wyrobów albo A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich skórzanych oraz: A.46. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych Technik technologii żywności jedna z czterech do wyboru:

7 T.2. albo T.3. albo T.4. albo T.5. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i Produkcja wyrobów piekarskich Produkcja wyrobów cukierniczych Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz: T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie E.13. sieciami Technik teleinformatyk E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci E.2. telekomunikacyjnych Technik telekomunikacji E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i transmisji cyfrowej E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych Technik transportu drogowego A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego Technik transportu kolejowego A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych Technik turystyki wiejskiej T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Technik tyfloinformatyk E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową Technik i systemów B.21. Montaż i systemów energetyki odnawialnej energetyki odnawialnej B.22. Eksploatacja i systemów energetyki odnawialnej B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Technik sanitarnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych Technik usług fryzjerskich A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.23. Projektowanie fryzur Technik usług kosmetycznych A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w A.66. Technik usług pocztowych i zakresie obrotu towarowego finansowych Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach A.67. pocztowych i kurierskich R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt Technik weterynarii R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Technik wiertnik M.8. Wykonywanie prac wiertniczych M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Technik włókienniczych Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych A.42. wyrobów dekoracyjnych wyrobów dekoracyjnych A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych Technik włókiennik A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów A.41. włókienniczych Technik żeglugi śródlądowej A.37. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych A.38. Obsługa siłowni statkowych, pomocniczych i mechanizmów pokładowych Technik żywienia i usług T.6. Sporządzanie potraw i napojów gastronomicznych T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Terapeuta zajęciowy Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

8 Wędliniarz T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Wiertacz M.8. Wykonywanie prac wiertniczych Zdun B.19. Wykonywanie robót zduńskich Zegarmistrz M.13. Naprawa zegarów i zegarków Złotnik-jubiler S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

Nazwa zawodu. Technikum

Nazwa zawodu. Technikum Nazwa obszaru kształcenia OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY Symbol zawodu Nazwa zawodu 818116 Operator urządzeń przemysłu szklarskiego 818115 Operator urządzeń przemysłu ceramicznego 815204 Operator maszyn

Bardziej szczegółowo

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna

WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH. Obszar kształcenia. Prezentacja multimedialna WYKAZ MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH ( MULTIMEDIALNY KATALOG ZAWODOWY) NA PŁYTACH Nazwa zawodu Symbol cyfrowy Obszar kształcenia Prezentacja multimedialna Komplet quizów Rodzaj wywiadu MKZ - PŁYTA NUMER 4

Bardziej szczegółowo

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1

Z MEK. Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych. Lista kart zawodów i kwalifikacji zawodowych. strona 1 z 1. strona 1 z 1 Z MEK Karty zawodów i kwalifikacji zawodowych Poznaj swoje predyspozycje zawodowe Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego A 001 Aktor cyrkowy

Bardziej szczegółowo

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem

Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem Liste der polnischen Berufe im Berufsbildungssystem 1. Asystent operatora dźwięku 313 [06] 2. Asystent osoby niepełnosprawnej 346 [02] 3. Asystentka stomatologiczna 322 [01] 4. Betoniarz-zbrojarz 712 [01]

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych

Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Zestawienie zawodów w branżach kluczowych Branża kluczowa BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe Budownictwo Zawody w danej branży 1. Technik rachunkowości 2. Technik handlowiec 3. Technik ekonomista 4.

Bardziej szczegółowo

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu

Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia: maj lipiec 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./ Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach /od 1.09.2012 r./ Symbol cyfrowy zawodu 343902 341201 Nazwa zawodu Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej Asystent osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia:

Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia: Załącznik nr 5 Wykaz niepowtarzających się kwalifikacji, w podziale na 10 obszarów kształcenia: 1) A - OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY (I) 34 programy L.p. 1. Oznaczenie kwalifikacji A.14. Nazwa kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń luty 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2011 2 Ilość wydanych suplementów wg województw 2011 Województwo Ilość suplementów zachodniopomorskie Poznań 6 049 wielkopolskie Poznań

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH WYKAZ ZAWODÓW I PROFILÓW KSZTAŁCENIA W POSZCZEGÓLNYCH TYPACH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Wykaz zawodów 2 i 3 letnich w Zasadniczej Szkole Zawodowej nazwa zawodu lata 1 blacharz samochodowy 3 2 monter systemów

Bardziej szczegółowo

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe STATYSTYKA 2010 Ilość wydanych suplementów wg województw 2010 Województwo Ilość suplementów dolnośląskie 9 007 kujawsko-pomorskie 11 531 lubelskie

Bardziej szczegółowo

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe Czerwiec 2009 Informacja o wynikach egzaminu Egzamin odbył się w terminach Etap pisemny 15 czerwca 2009 roku dla wszystkich typów szkół zawodowych Etap praktyczny

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2011 r. dla wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie

Bardziej szczegółowo

Tabela zawodów w obszarach kształcenia wraz z wyodrębnionymi w nimi kwalifikacjami

Tabela zawodów w obszarach kształcenia wraz z wyodrębnionymi w nimi kwalifikacjami Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tabela zawodów w obszarach kształcenia wraz z wyodrębnionymi w nimi kwalifikacjami Zawód Kwalifikacje wchodzące w skład zawodu Możliwość kształcenia na KKZ

Bardziej szczegółowo

3. 311106 Technik geolog* K1 Wykonywanie prac geologicznych Brak możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych

3. 311106 Technik geolog* K1 Wykonywanie prac geologicznych Brak możliwości kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw. Zawody szkolne

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość

2. Budowa fortepianów i pianin Technik budowy fortepianów i pianin 311934. 3. Diagnozowanie i naprawa motocykli Mechanik motocyklowy 723107 Możliwość Warszawa, 13. 11. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążące teksty aktów prawnych zostały opublikowane w Dziennikach Ustaw. Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych INFORMACJA O WYPOSAŻENIU PLACÓWKI DO ZORGANIZOWANIA ETAPU PRAKTYCZNEGO w technikach i szkołach policealnych */ załącznik nr 2 sporządza się oddzielnie dla każdego zawodu załącznik nr 2 */ 1. Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 3 Informacje

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie Prezentacja wyników ogólnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2012 r. dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie INFORMACJA DOTYCZĄCA WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Warszawa 2007 Informacje ogólne o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji

technik usług pocztowych i finansowych technik ekonomista technik rachunkowości technik prac biurowych technik administracji Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2013 W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM SESJA LETNIA Jaworzno 2013 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU ZAWODOWEGO 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 Warszawa, wrzesień 2015 Spis treści Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r.

Warszawa, r. Warszawa, 22.11.2016 r. Przyporządkowanie kwalifikacji (266) wyodrębnionych w 211 zawodach z Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) z 2011 r., z 2014 r., z 2015 i z 2016 r. do zawodów szkolnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE stara formuła egzaminu zawodowego SESJA_LATO_2014 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2015 r. Warszawa, sierpień 2015 Spis treści Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2015 w TECHNIKUM NR 7 Termin ETAP ZAWODY Sala Czas trwania 15 czerwca 2015 roku godz. 12. 00 poniedziałek PISEMNY - technik mechatronik - technik spedytor -

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2013 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2013 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

2. Zdawalność egzaminu

2. Zdawalność egzaminu W tabelach w tej części przedstawiono ilościowe rozliczenie zdawalności egzaminu zawodowego tj. liczby tych, którzy do egzaminu (etapu egzaminu) i tych którzy zdali egzamin (etap) w poszczególnych zawodach.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku

Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku Kształcenie w technikach czteroletnich od 1 września 2012 roku (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera zawody,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY załącznik FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY kandydata na eksperta w projekcie Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy I. Informacje o kandydacie na eksperta: Dane

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016.

Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 2015/2016. Osiągnięcia zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, który odbył się w roku szkolnym 205/206. Warszawa, wrzesień 206 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy egzaminu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 8 stycznia do 2 7 l u t e g o Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 40 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 16/17 L.p. Zespół szkół Adres 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2011 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2011 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów :

Szkoły policealne- zdawalność i wynik średni (%) - sesja letnia 2010 r. liczba absolwentów : Szkoły policealne- i wynik (%) - sesja letnia 2010 r. do u 311[04] Technik budownictwa Etap pisemny część pierwsza 76 73 96,05% Etap pisemny część druga 76 73 96,05% Etap praktyczny 90 41 45,56% ogółem

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009. Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2009 Informacja o wynikach 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MAPA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

MAPA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ANEKS 2. OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA LUBELKSIEGO NA PODSTAWIE MAPY KWALIFIKACYJNEJ KURSÓW ZAWODOWYCH (http://www.wup.lublin.pl) MAPA KWALIFIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który odbył się w czerwcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 4 stycznia do 2 6 l u tego Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA_LATO_2015 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z terminami ogłoszonymi przez dyrektora Centralnej Komisji

Bardziej szczegółowo

Lista kursów e-learningowych

Lista kursów e-learningowych Lista kursów e-learningowych Lp. Nazwa kursu Obszar Zawód Liczba godzin Liczba modułów 1. Towar jako element sprzedaży Administracyjno-usługowy Sprzedawca 2. Elementy sprzedaży (towarów) Administracyjno-usługowy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014. w województwie śląskim. sesja letnia INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE 2014 w województwie śląskim sesja letnia Jaworzno, 2014 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 2. ZDAWALNOŚĆ EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich kwalifikacji

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich kwalifikacji Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich przewidzianych w danym zawodzie i uzyskanie świadectw potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

ZAMOŚĆ. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe ZAMOŚĆ Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Specjalna Specjalny Ośrodek Szkolno-

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Analiza wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (stary egzamin) Analiza wyników przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży Zdawalność

Bardziej szczegółowo

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe

Lp. Grupa zawodów Administracja i prace biurowe Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji kandydatów na przedstawicieli partnerów społecznych do prac związanych z przeglądem dokumentacji programowej kształcenia w zawodach w ramach projektu Partnerstwo

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim

INFORMACJA. o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w 2010 roku w województwie podlaskim i warmińsko-mazurskim 18-400 Łomża, ul. Nowa 2, tel. fax (86) 216-44-95, (86) 473-71-20, (86) 473-71-21, (86) 473-71-22, www.oke.lomza.pl e-mail: sekretariat@oke.lomza.pl INFORMACJA o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Kursy kwalifikacji zawodowych

Kursy kwalifikacji zawodowych Kursy kwalifikacji zawodowych Zawody: Technik mechanik 311504, mechanik monter maszyn i urządzeń 723310, ślusarz 722204, operator obrabiarek skrawających 722307, monter systemów rurociągowych 712613. Lp.

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r.

Zdawalność egzaminów. w sesji letniej 2014 r. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach województwa śląskiego w sesji letniej 2014 r. Spis treści egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w powiatach woj. śląskiego w sesji

Bardziej szczegółowo

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim

Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim Łomża, 30 sierpnia 2013 r. Informacja o zdawalności potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w VI-VII 2013 roku w województwie podlaskim W województwie podlaskim do potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe

POWIAT ŁUKOWSKI. Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) Lp. Nazwa szkoły Adres Kontakt Kierunki kształcenia Informacje dodatkowe POWIAT ŁUKOWSKI Zasadnicze szkoły zawodowe (3-letni cykl kształcenia) 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1 Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie 21-400 Łuków ul. T. Kościuszki 10 tel. (25)

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU

WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU WSTĘPNE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W SESJI LETNIEJ 2009 ROKU Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE SESJA LETNIA 2006 Warszawa 2006 I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014.

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2013/2014. Warszawa, 30 września 2014 Spis treści I. Informacje ogólne o egzaminie zawodowym... 3 Terminy

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO KLASYFIKACJA ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego, zwana dalej "klasyfikacją", obejmuje zawody, typy szkół ponadgimnazjalnych, w których może odbywać się kształcenie,

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH

PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH PLANY NAUCZANIA DOKSZTAŁCANIA ZAWODOWEGO UCZNIÓW KLAS WIELOZAWODOWYCH ZAWÓD: BLACHARZ SAMOCHODOWY SYMBOL CYFROWY: 721306 NUMER PROGRAMU: Blacharz samochodowy 721306/ ODiDZ/2013 K1 Naprawa uszkodzonych

Bardziej szczegółowo

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r.

Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. Uchwała V/93/15 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie określenia perspektywy zintegrowanego rozwoju oferty edukacyjnej publicznych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Porównanie wyników zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Łomża, 29 sierpnia 2014 r.

Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Łomża, 29 sierpnia 2014 r. Informacja o zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przeprowadzonego w okresie od czerwca do sierpnia 2014 roku W województwie warmińsko-mazurskim do egzaminu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator

Nazwa olimpiady/turnieju zawodowego. Zwolnienie z etapu pisemnego lub z części pisemnej egzaminu zawodowego. Organizator Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 31 marca 2015 r. w sprawie wykazu turniejów i olimpiad zwalniających z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub z części

Bardziej szczegółowo