Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach"

Transkrypt

1 Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej/telewizyjnej Asystent osoby Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie Z.8. niepełnosprawnej niepełnosprawnej Asystentka stomatologiczna Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Betoniarz-zbrojarz B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich Blacharz M.25. Wykonywanie i naprawa elementów, wyrobów oraz pokryć z blachy Blacharz izolacji przemysłowych B.3. Wykonywanie płaszczy ochronnych z blachy oraz konstrukcji wsporczych i nośnych izolacji przemysłowych Blacharz samochodowy M.24. Naprawa uszkodzonych nadwozi pojazdów Cieśla B.15. Wykonywanie robót ciesielskich Cukiernik T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych Dekarz B.12. Wykonywanie robót dekarskich Dietetyk Z.16. Świadczenie usług w zakresie dietetyki Drukarz A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych Elektromechanik E.7. Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych Elektromechanik pojazdów Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych M.12. układów pojazdów Elektryk E.7. Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Florysta R.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych Fotograf A.20. Rejestracja i obróbka obrazu Fototechnik A.20. Rejestracja i obróbka obrazu A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Fryzjer A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich Garbarz skór A.9. Wyprawianie skór Górnik eksploatacji otworowej M.9. Eksploatacja otworowa złóż Górnik eksploatacji podziemnej M.11. Eksploatacja złóż podziemnych Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż M Higienistka stomatologiczna Z.14. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia Introligator A.14. Realizacja procesów introligatorskich Kaletnik A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych Kamieniarz B.17. Wykonywanie robót kamieniarskich Kelner T.9. Wykonywanie usług kelnerskich T.10. Organizacja usług gastronomicznych Kominiarz B.4. Wykonywanie robót kominiarskich Koszykarz-plecionkarz A.17. Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich Kowal M.21. Wykonywanie i naprawa wyrobów kowalskich Krawiec A.12. Wykonywanie usług krawieckich Kucharz T.6. Sporządzanie potraw i napojów Kuśnierz A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich Lakiernik M.28. Wykonywanie prac lakierniczych Mechanik automatyki przemysłowej i precyzyjnych Mechanik maszyn i M.16. Montaż i obsługa układów automatyki przemysłowej i precyzyjnych B.1. Eksploatacja maszyn i drogowych drogowych B.2. Wykonywanie robót drogowych Mechanik pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów M Mechanik precyzyjny M.15. Montaż i naprawa maszyn i precyzyjnych

2 Mechanik-monter maszyn i M.17. Montaż i obsługa maszyn i Użytkowanie pojazdów, maszyn, i narzędzi M.1. Mechanik-operator pojazdów i stosowanych w rolnictwie maszyn rolniczych Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i M.2. stosowanych w rolnictwie Modelarz odlewniczy M.26. Wykonywanie i naprawa oprzyrządowania odlewniczego z materiałów niemetalowych M.27. Montaż i naprawa oprzyrządowania odlewniczego wykonanego z metalu Monter budownictwa wodnego B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Monter izolacji budowlanych B.11. Wykonywanie izolacji budowlanych Monter izolacji przemysłowych B.10. Wykonywanie izolacji przemysłowych Monter kadłubów okrętowych M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu Monter konstrukcji budowlanych B.20. Montaż konstrukcji budowlanych Monter mechatronik E.3. Montaż i systemów mechatronicznych E.4. Użytkowanie i systemów mechatronicznych Monter nawierzchni kolejowej B.14. Wykonywanie i utrzymywanie nawierzchni kolejowej Monter sieci i telekomunikacyjnych Monter sieci, instalacji i sanitarnych Monter systemów rurociągowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w E.1. E.2. B.8. B.9. M.29. Montaż i utrzymanie linii telekomunikacyjnych Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci telekomunikacyjnych Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych Montaż systemów rurociągowych B.5. Montaż systemów suchej zabudowy B.6. Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich budownictwie B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych Monter-elektronik E.5. Montaż układów i elektronicznych E.6. Wykonywanie instalacji elektronicznych Murarz-tynkarz B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Obuwnik A.8. Wytwarzanie obuwia Ogrodnik R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych Operator maszyn i do obróbki plastycznej M.7. Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali Operator maszyn i do przetwórstwa tworzyw M.3. Obsługa maszyn i do przetwórstwa tworzyw sztucznych sztucznych Operator maszyn i Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach M.6. metalurgicznych metalurgicznych Operator maszyn i M.4. Użytkowanie maszyn i do wykonywania odlewów odlewniczych M.5. Użytkowanie maszyn i do topienia metali Operator maszyn i Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i T.2. przemysłu spożywczego Operator maszyn leśnych R.1. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych Operator maszyn w przemyśle A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych włókienniczym A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych Operator obrabiarek skrawających M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Operator przemysłu A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych ceramicznego A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych Operator przemysłu chemicznego A.6. Obsługa maszyn i przemysłu chemicznego Operator przemysłu szklarskiego A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła Opiekun medyczny Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Opiekun osoby starszej Z.7. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej Opiekun w domu pomocy Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie Z.6. społecznej podopiecznej Opiekunka dziecięca Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój

3 dziecka Opiekunka środowiskowa Z.5. Świadczenie usług opiekuńczych Optyk-mechanik M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych Ortoptystka Z.10. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki Piekarz T.3. Produkcja wyrobów piekarskich Pracownik pomocniczy obsługi Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących T.1. hotelowej usługi hotelarskie Protetyk słuchu Z.18. Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Pszczelarz R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej Ratownik medyczny Z.12. Wykonywanie medycznych czynności ratunkowych i innych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz prowadzenie edukacji w tym zakresie Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Rękodzielnik wyrobów włókienniczych A Rolnik R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej Rybak śródlądowy R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze Sprzedawca A.18. Prowadzenie sprzedaży Stolarz A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich Stroiciel fortepianów i pianin S.8. Strojenie fortepianów i pianin Ślusarz M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, i narzędzi Tapicer A.10. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji Technik agrobiznesu Technik analityk Technik architektury krajobrazu R.3. R.6. A.59. A.60. R.21. R.22. A Technik archiwista A.64. Technik automatyk sterowania E.21. ruchem kolejowym Technik awionik E Technik bezpieczeństwa i higieny pracy Z.13. Prowadzenie produkcji rolniczej Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie Przygotowywanie sprzętu, odczynników chemicznych i próbek do badań analitycznych Wykonywanie badań analitycznych Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu Organizacja i prowadzenie archiwum Opracowywanie materiałów archiwalnych Montaż i eksploatacja i systemów sterowania ruchem kolejowym Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy jedna z trzech poniższych do wyboru: B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich albo B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich Technik budownictwa albo B.20. Montaż konstrukcji budowlanych oraz: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych M.22. Wykonywanie elementów kadłuba okrętu Technik budownictwa M.23. Montaż i remont kadłuba okrętu okrętowego Organizacja budowy i remontu okrętu oraz montażu maszyn i M.33. instalacji okrętowych B.13. Wykonywanie robót regulacyjnych i hydrotechnicznych Technik budownictwa wodnego Organizacja robót związanych z regulacją cieków naturalnych B.31. oraz budową wodnych Technik budowy fortepianów i S.6. Budowa fortepianów i pianin pianin S.7. Naprawa fortepianów i pianin A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych Technik ch procesów A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania graficznych A.55. Drukowanie cyfrowe Technik dentystyczny Z.17. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy

4 B.2. Wykonywanie robót drogowych Technik drogownictwa B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.32. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych B.28. Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Technik dróg i mostów Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów B.29. kolejowych mostowych B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Technik ekonomista A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji A.36. Prowadzenie rachunkowości A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach Technik eksploatacji portów i Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem terminali A.34. oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Technik elektroenergetyk E.25. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej transportu szynowego E.26. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego Technik elektronik E.6. Wykonywanie instalacji elektronicznych E.20. Eksploatacja elektronicznych Technik elektroniki i informatyki Montaż i eksploatacja elektronicznych i systemów E.27. medycznej informatyki medycznej Technik elektroradiolog Z.21. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii E.7. Montaż i konserwacja maszyn i elektrycznych Technik elektryk E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych E.24. Eksploatacja maszyn, i instalacji elektrycznych Technik energetyk E.22. Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej E.23. Eksploatacja instalacji i do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz Technik farmaceutyczny Z.19. prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Technik garbarz A.9. Wyprawianie skór A.53. Organizacja i prowadzenie procesu wyprawy skór Technik gazownictwa B.23. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych B.24. Organizacja robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych B.34. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Technik geodeta B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Technik geolog R.25. Wykonywanie prac geologicznych Technik górnictwa M.10. Eksploatacja złóż metodą odkrywkową odkrywkowego M.41. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową Technik górnictwa otworowego M.9. Eksploatacja otworowa złóż M.40. Organizacja i prowadzenie eksploatacji otworowej złóż Technik górnictwa podziemnego M.11. Eksploatacja złóż podziemnych M.39. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Technik handlowiec A.18. Prowadzenie sprzedaży A.22. Prowadzenie działalności handlowej Technik hodowca koni R.19. Organizowanie chowu i hodowli koni R.20. Szkolenie i użytkowanie koni Technik hotelarstwa T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie Użytkowanie maszyn i stosowanych w procesach M.6. metalurgicznych Technik hutnik M.7. Użytkowanie maszyn i do obróbki plastycznej metali M.38. Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz

5 obróbki plastycznej metali E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz peryferyjnych Technik informatyk E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami Organizacja i prowadzenie robót związanych z budową obiektów Technik inżynierii środowiska i R.23. inżynierii środowiska melioracji R.24. Organizacja i prowadzenie robót melioracyjnych Technik księgarstwa A.18. Prowadzenie sprzedaży A.21. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej Technik leśnik R.13. Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych R.14. Użytkowanie zasobów leśnych A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania Technik logistyk A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Technik masażysta Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu jedna z trzech poniższych do wyboru: M.17. Montaż i obsługa maszyn i albo M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających Technik mechanik albo M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, i narzędzi oraz: M.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i Technik mechanik lotniczy M.31. Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych Technik mechanik okrętowy M.32. Organizacja i prowadzenie prac związanych z eksploatacją maszyn, i instalacji okrętowych M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, i narzędzi stosowanych w rolnictwie Technik mechanizacji rolnictwa M.2. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i stosowanych w rolnictwie M.43. Organizacja prac związanych z eksploatacją środków technicznych stosowanych w rolnictwie E.3. Montaż i systemów mechatronicznych Technik mechatronik E.18. Eksploatacja i systemów mechatronicznych Projektowanie i programowanie i systemów E.19. mechatronicznych Technik nawigator morski A.39. Pełnienie wachty morskiej i portowej T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych Technik obsługi turystycznej Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług T.14. turystycznych Technik obuwnik A.8. Wytwarzanie obuwia A.52. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia Technik ochrony fizycznej osób i mienia Z.3. Ochrona osób i mienia Technik ochrony środowiska R.7. Ocena stanu środowiska R.8. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska M.4. Użytkowanie maszyn i do wykonywania odlewów Technik odlewnik M.5. Użytkowanie maszyn i do topienia metali M.37. Organizacja i nadzorowanie procesu odlewniczego Technik ogrodnik R.5. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych R.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych Technik optyk M.14. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych M.30. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych Technik organizacji reklamy A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej Technik ortopeda Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

6 Technik papiernictwa A.57. Produkcja mas włóknistych i wytworów papierniczych A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów Technik pojazdów Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów M.18. M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów Technik pożarnictwa Z.22. Wykonywanie działań ratowniczych Z.23. Zarządzanie działaniami ratowniczymi Technik prac biurowych A.24. Wykonywanie prac biurowych Technik procesów drukowania A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej Technik procesów A.14. Realizacja procesów introligatorskich introligatorskich A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej Technik przeróbki kopalin M.35. Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych stałych M.36. Organizacja procesu przeróbki kopalin stałych Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i Technik przetwórstwa T.2. mleczarskiego T.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów mleczarskich Technik pszczelarz R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej Technik rachunkowości A.36. Prowadzenie rachunkowości A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Technik realizacji dźwięku S.4. Montaż nagrań dźwiękowych S.5. Realizacja nagrań studyjnych Technik realizacji nagrań i S.2. Realizacja nagrań nagłośnień S.3. Realizacja nagłośnień Technik renowacji elementów B.25. Wykonywanie i renowacja detali architektonicznych architektury B.26. Prowadzenie prac renowatorskich elementów architektury Technik rolnik R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej Technik rybactwa śródlądowego R.2. Wykonywanie prac rybackich w akwakulturze R.15. Organizacja prac rybackich w akwakulturze Technik rybołówstwa morskiego R.12. Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim Technik spedytor A.28. Organizacja i nadzorowanie transportu A.29. Obsługa klientów i kontrahentów Technik sterylizacji medycznej Z.20. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej A.2. Przygotowywanie surowców i mas ceramicznych Technik technologii ceramicznej A.3. Formowanie, suszenie i wypalanie półfabrykatów ceramicznych Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów A.51. ceramicznych A.6. Obsługa maszyn i przemysłu chemicznego Technik technologii chemicznej Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w A.56. przemyśle chemicznym Technik technologii drewna A.13. Wytwarzanie wyrobów stolarskich A.50. Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna A.12. Wykonywanie usług krawieckich Technik technologii odzieży A.48. Projektowanie wyrobów odzieżowych A.49. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych Technik technologii szkła A.1. Wytwarzanie wyrobów ze szkła A.47. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów ze szkła jedna z dwóch poniższych do wyboru: A.7. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych Technik technologii wyrobów albo A.11. Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kuśnierskich skórzanych oraz: A.46. Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów skórzanych Technik technologii żywności jedna z czterech do wyboru:

7 T.2. albo T.3. albo T.4. albo T.5. Produkcja wyrobów spożywczych z wykorzystaniem maszyn i Produkcja wyrobów piekarskich Produkcja wyrobów cukierniczych Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych oraz: T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie E.13. sieciami Technik teleinformatyk E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych Montaż, konfiguracja i utrzymanie sieci E.2. telekomunikacyjnych Technik telekomunikacji E.9. Uruchamianie oraz utrzymanie linii i transmisji cyfrowej E.10. Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych Technik transportu drogowego A.69. Eksploatacja środków transportu drogowego A.70. Organizacja przewozu środkami transportu drogowego Technik transportu kolejowego A.44. Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów A.45. Planowanie i realizacja przewozów kolejowych Technik turystyki wiejskiej T.7. Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich T.8. Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego Technik tyfloinformatyk E.11. Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnością wzrokową Technik i systemów B.21. Montaż i systemów energetyki odnawialnej energetyki odnawialnej B.22. Eksploatacja i systemów energetyki odnawialnej B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych Technik sanitarnych B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych B.27. Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych Technik usług fryzjerskich A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich A.23. Projektowanie fryzur Technik usług kosmetycznych A.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy A.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w A.66. Technik usług pocztowych i zakresie obrotu towarowego finansowych Wykonywanie zadań rozdzielczo-ekspedycyjnych w usługach A.67. pocztowych i kurierskich R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt Technik weterynarii R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Technik wiertnik M.8. Wykonywanie prac wiertniczych M.34. Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych A.16. Wytwarzanie, konserwacja i renowacja rękodzielniczych wyrobów włókienniczych Technik włókienniczych Opracowywanie dokumentacji wytwarzania włókienniczych A.42. wyrobów dekoracyjnych wyrobów dekoracyjnych A.43. Organizacja procesów wytwarzania włókienniczych wyrobów dekoracyjnych A.4. Wytwarzanie wyrobów włókienniczych Technik włókiennik A.5. Wykańczanie wyrobów włókienniczych Organizacja i nadzorowanie procesów wytwarzania wyrobów A.41. włókienniczych Technik żeglugi śródlądowej A.37. Planowanie i prowadzenie żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych A.38. Obsługa siłowni statkowych, pomocniczych i mechanizmów pokładowych Technik żywienia i usług T.6. Sporządzanie potraw i napojów gastronomicznych T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych Terapeuta zajęciowy Z.9. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

8 Wędliniarz T.5. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych Wiertacz M.8. Wykonywanie prac wiertniczych Zdun B.19. Wykonywanie robót zduńskich Zegarmistrz M.13. Naprawa zegarów i zegarków Złotnik-jubiler S.1. Wykonywanie i naprawa wyrobów złotniczych i jubilerskich

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW i SPECJALNOŚCI Warszawa, 22.12. 2014 r. Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. INDEKS ALFABETYCZNY

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.

Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz. KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82 z dnia 17 maja 2010 r., poz.537) Lp. symbol nazwa zawodu 1.

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW

INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW INDEKS ALFABETYCZNY ZAWODÓW A ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 537 z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu Bezrobotni wg stanu na 22 V 2015 zawód do statystyk liczba bezrobotnych do 29 urodzin Bez zawodu 440 Sprzedawca* 246 Pozostali pracownicy obsługi biurowej 55 Pozostali

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W II PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. Departament Rynku Pracy. Warszawa, wrzesień 2014 rok MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy ZAREJESTROWANI BEZROBOTNI ORAZ WOLNE MIEJSCA PRACY I MIEJSCA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ WEDŁUG ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r.

OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Wyszczególnienie OGÓŁEM ZAREJESTROWANYCH WG STANU NA: 30.06.2012 r. Bezrobotni Bezrobotni z prawem do zasiłku Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety Ogółem Kobiety MIASTO

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto:

Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych prezentacji, w których ujęto: Spacery po zawodach to seria multimedialnych programów będących bogatym źródłem informacji o zawodach ze wszystkich 17 branż - Przewodnika po Zawodach. Zawody zostały pokazane w postaci multimedialnych

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku. /opisy grup wielkich z KZiS/ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z 2014 roku wprowadzona rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 r., poz. 1145). Rozporządzenie wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy

CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy CZAS ZAWODOWCÓW Raport częściowy Syntetyczny raport z analizy danych z Systemu Zawodowcy w ramach projektu "Czas zawodowców -wielkopolskie kształcenie zawodowe" SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SŁOWNIK POJĘĆ...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO PROGRAM ROZWOJU SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO 2015 2020 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 I. Podstawowe informacje o szkołach kształcących zawodowo w powiecie będzińskim... 5 1.1. Szkoły kształcące zawodowo w powiecie

Bardziej szczegółowo

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację.

przyznał Ośrodkowi Szkolenia, Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR akredytację. Lubelski Kurator Oświaty na mocy decyzji administracyjnych: 1. nr 33/2011 z dnia 17 czerwca 2011 r. 2. nr WKZiU MK.173-3/2008 z dnia 14 listopada 2008 r. 3. nr WKZ.RP-173-04/2004 z dnia 27 stycznia 2005

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej

Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej OFERTA OŚRODKA SZKOLENIOWEGO KURSOR NA ROK 2015 2 Szanowni Państwo! Przedstawiamy Państwu ofertę szkoleniową na rok 2015. Zawiera ona 175 propozycji kursów o różnorakiej tematyce, zapewniających możliwość

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r.

SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013 r. 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. 58 32 61 801, fax: 58 32 64 894, wup@wup.gdansk.pl, www.wup.gdansk.pl SZKOLENIA ZREALIZOWANE W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2013

Bardziej szczegółowo

ZAWÓD TYP SZKOŁY OKRES NAUKI. technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich

ZAWÓD TYP SZKOŁY OKRES NAUKI. technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich TYP SZKOŁY OKRES NAUKI ZAWÓD TECHNIKUM 4 LATA technik informatyk technik logistyk technik spedytor technik usług fryzjerskich ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 3 LATA cukiernik fryzjer kucharz piekarz mechanik

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2012 r. (poz....) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH Podstawa programowa, o której mowa w niniejszym załączniku, została

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE POWIATOWY URZĄD PRACY W JAŚLE INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE POWIATU JASIELSKIEGO I DZIAŁANIACH MAJĄCYCH NA CELU JEGO ZMNIEJSZENIE W OKRESIE OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2011 ROKU Jasło, luty

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014

INFORMACJA. o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Załącznik do Uchwały Nr 502/47/IV/2014 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 29.10.2014 roku INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Olkuskiego w roku szkolnym 2013/2014 Obowiązek sporządzenia

Bardziej szczegółowo