UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0"

Transkrypt

1 OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2017 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień 31 marca 2017 r. UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0 A.21 Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej ,5 51, ,5 75, ,2 A.22 Prowadzenie działalności handlowej ,0 65, ,0 83, ,3 A.23 Projektowanie fryzur ,5 69, ,1 81, ,5 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,5 63, ,4 74, ,4 A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ,0 73, ,0 91, ,0 A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej ,0 76, ,6 83, ,9 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów ,3 72, ,7 78, ,7 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ,2 54, ,0 82, ,2 A.31 A.32 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych ,7 58, ,3 67, , ,5 72, ,4 79, ,6 A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,3 78, ,3 81, ,0 A.34 A.35 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ,1 53, ,8 64, , ,2 83, ,3 91, ,3

2 A.36 Prowadzenie rachunkowości ,9 64, ,8 85, ,6 A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych ,0 75, ,0 82, ,0 A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ,2 60, ,6 86, ,8 A.55 Drukowanie cyfrowe ,4 72, ,0 94, ,4 A.60 Wykonywanie badań analitycznych ,0 54, ,4 76, ,0 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,3 66, ,7 75, ,4 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ,9 66, ,3 92, ,6 A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum ,0 82, ,0 79, ,0 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ,6 62, ,0 82, ,6 A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji ,8 59, ,6 71, ,3 B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich ,0 51, ,0 94, ,0 B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ,7 62, ,0 95, ,4 B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ,2 77, ,0 93, ,2 B.21 B.22 B.30 B.32 B.33 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ,4 66, ,5 87, , ,0 50, ,0 68, , ,0 67, ,3 77, , ,0 81, ,0 97, , ,7 63, ,0 55, ,0

3 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i B.34 wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,6 71, ,0 96, ,6 B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych ,0 86, ,0 95, ,0 B.36 E.03 E.06 E.07 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,8 70, ,4 80, , ,7 68, ,4 94, , ,0 45, ,0 95, , ,5 62, ,6 84, ,4 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ,5 63, ,0 83, ,0 E.10 E.12 E.13 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,3 38, ,4 67, , ,1 52, ,7 74, , ,1 58, ,1 79, ,9 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ,9 65, ,1 72, ,8 E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych ,8 45, ,7 77, ,2 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ,6 63, ,8 62, ,1 E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych ,9 64, ,2 73, ,0 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ,7 67, ,8 74, ,9 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,8 68, ,0 99, ,5 samochodowych M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,7 67, ,6 94, ,6

4 M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych ,0 49, ,9 89, ,9 M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych ,7 54, ,5 30, ,8 M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej ,1 64, ,5 53, ,5 metali M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych ,1 61, ,3 86, ,3 M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową ,0 60, ,0 86, ,0 M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ,9 75, ,7 71, ,1 M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ,3 55, ,4 81, ,9 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej ,7 60, ,9 93, ,7 R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ,6 75, ,3 59, ,3 R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska ,7 62, ,4 82, ,1 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,0 53, ,0 72, ,0 R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,7 70, ,0 89, ,9 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej ,6 50, ,7 79, ,3 R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych ,0 75, ,0 91, ,0 R.14 Użytkowanie zasobów leśnych ,5 70, ,3 88, ,0 R.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze ,6 64, ,1 64, ,9 R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ,9 68, ,5 53, ,5 R.20 Szkolenie i użytkowanie koni ,0 70, ,0 94, ,0

5 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu ,0 49, ,0 73, ,0 R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ,0 67, ,6 66, ,0 krajobrazu R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych ,2 65, ,0 91, ,8 S.04 Montaż nagrań dźwiękowych ,5 58, ,3 69, ,3 T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych ,8 59, ,7 83, ,6 T.06 Sporządzanie potraw i napojów ,2 69, ,1 93, ,1 T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich ,0 76, ,0 82, ,0 T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ,0 80, ,7 70, ,7 T.10 Organizacja usług gastronomicznych ,0 74, ,0 81, ,0 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ,0 84, ,0 93, ,0 T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ,4 76, ,7 87, ,5 T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych ,0 82, ,9 88, ,9 T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych ,6 61, ,4 81, ,0 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych ,9 70, ,3 75, ,0 Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu ,8 55, ,0 75, ,0 Z.03 Ochrona osób i mienia ,0 68, ,7 78, ,2 Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,0 73, ,4 85, ,2 Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych ,0 75, ,0 91, ,0 Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej ,7 50, ,0 98, ,0 Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej ,0 65, ,0 94, ,0 Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ,0 81, ,0 94, ,0

6 Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,2 81, ,2 75, ,9 Z.14 Prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia ,0 79, ,0 92, ,0 Z.15 Z.17 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy ,9 70, ,0 95, , ,4 62, ,0 93, ,4 Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi ,0 81, ,9 89, ,9 Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,6 72, ,3 96, ,6 Z.21 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i ,3 73, ,2 93, ,3 radioterapii RAZEM ,0 67, ,7 80, ,7 w tym: SZKOŁY POLICEALNE A.33 Obsługa podróżnych w portach i terminalach ,3 78, ,3 81, ,0 A.34 Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach ,0 49, ,0 41, ,0 A.36 Prowadzenie rachunkowości ,6 60, ,0 71, ,7 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy ,3 66, ,7 75, ,4

7 A.62 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp ,9 66, ,3 92, ,6 A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum ,0 82, ,0 79, ,0 A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych ,6 62, ,0 82, ,6 A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji ,8 59, ,6 71, ,3 B.32 B.34 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów ,0 81, ,0 97, , ,0 76, ,0 96, ,0 B.35 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych ,0 86, ,0 95, ,0 E.12 E.13 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,5 55, ,2 77, , ,3 58, ,3 76, ,2 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ,0 63, ,0 85, ,0 M.12 Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów ,8 68, ,0 99, ,5 samochodowych M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ,0 74, ,9 89, ,9 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt ,0 53, ,0 72, ,0 R.10 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych ,7 70, ,0 89, ,9 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji ,7 58, ,0 92, ,7 weterynaryjnej R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych ,2 65, ,0 91, ,8 S.04 Montaż nagrań dźwiękowych ,5 58, ,3 69, ,3

8 Prowadzenie działalności turystycznej na T ,0 76, ,0 82, ,0 obszarach wiejskich T.08 Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego ,0 80, ,7 70, ,7 Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu ,8 54, ,0 77, ,5 Z.03 Ochrona osób i mienia ,0 68, ,7 78, ,2 Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej ,0 73, ,4 85, ,2 Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych ,0 75, ,0 91, ,0 Z.06 Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej ,7 50, ,0 98, ,0 Z.08 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej ,0 65, ,0 94, ,0 Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka ,0 81, ,0 94, ,0 Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy ,2 81, ,2 75, ,9 Z.14 Prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia ,0 79, ,0 92, ,0 Z.15 Z.17 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy ,9 70, ,0 95, , ,4 62, ,0 93, ,4 Z.19 Z.20 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej ,0 81, ,9 89, , ,6 72, ,3 96, ,6

9 Świadczenie usług medycznych w zakresie Z.21 diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i ,3 73, ,2 93, ,3 radioterapii RAZEM ,2 68, ,1 80, ,2 TECHNIKA A.12 Wykonywanie usług krawieckich ,0 73, ,0 93, ,0 A.21 Prowadzenie działalności informacyjnobibliograficznej ,5 51, ,5 75, ,2 A.22 Prowadzenie działalności handlowej ,0 65, ,0 83, ,3 A.23 Projektowanie fryzur ,5 69, ,1 81, ,5 A.25 Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych ,5 63, ,4 74, ,4 A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych ,0 73, ,0 91, ,0 A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej ,0 76, ,6 83, ,9 A.29 Obsługa klientów i kontrahentów ,3 72, ,7 78, ,7 A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania ,2 54, ,0 82, ,2 A.31 A.32 A.34 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach ,7 58, ,3 67, , ,5 72, ,4 79, , ,0 53, ,0 66, ,0 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ,2 83, ,3 91, ,3 A.36 Prowadzenie rachunkowości ,1 64, ,6 87, ,7 A.49 Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych ,0 75, ,0 82, ,0

10 A.54 Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania ,2 60, ,6 86, ,8 A.55 Drukowanie cyfrowe ,4 72, ,0 94, ,4 A.60 Wykonywanie badań analitycznych ,0 54, ,4 76, ,0 B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ,2 62, ,7 95, ,7 B.18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich ,2 77, ,0 93, ,2 B.21 B.22 B.30 B.33 B.34 B.36 E.03 E.06 E.07 Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,4 66, ,5 87, , ,0 50, ,0 68, , ,0 67, ,3 77, , ,7 63, ,0 55, , ,2 69, ,0 96, , ,8 70, ,4 80, , ,3 69, ,5 94, , ,0 45, ,0 95, , ,5 64, ,6 85, ,9 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ,0 63, ,4 82, ,2 E.10 E.12 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych ,3 38, ,4 67, , ,4 49, ,1 72, ,0

11 E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami ,5 61, ,9 91, ,6 E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami ,1 65, ,5 71, ,2 E.16 Montaż i eksploatacja sieci rozległych ,8 45, ,7 77, ,2 E.19 Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych ,6 63, ,8 62, ,1 E.20 Eksploatacja urządzeń elektronicznych ,9 64, ,2 73, ,0 E.24 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych ,7 67, ,8 74, ,9 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,6 67, ,6 94, ,5 M.30 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych ,0 49, ,9 89, ,9 M.34 Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych ,7 54, ,5 30, ,8 M.38 Organizacja i prowadzenie procesów metalurgicznych oraz obróbki plastycznej ,1 64, ,5 53, ,5 metali M.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych ,1 61, ,3 86, ,3 M.41 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż metodą odkrywkową ,0 60, ,0 86, ,0 M.42 Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych ,8 75, ,3 70, ,7 M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń ,3 55, ,4 81, ,9 R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej ,7 60, ,9 93, ,7 R.06 Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie ,6 75, ,3 59, ,3 R.08 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska ,7 62, ,4 82, ,1 R.11 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej ,3 49, ,6 78, ,8

12 R.13 Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych ,0 75, ,0 91, ,0 R.14 Użytkowanie zasobów leśnych ,5 70, ,3 88, ,0 R.15 Organizacja prac rybackich w akwakulturze ,6 64, ,1 64, ,9 R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej ,9 68, ,5 53, ,5 R.20 Szkolenie i użytkowanie koni ,0 70, ,0 94, ,0 R.21 Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu ,0 49, ,0 73, ,0 R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury ,0 67, ,6 66, ,0 krajobrazu T.05 Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych ,8 59, ,7 83, ,6 T.06 Sporządzanie potraw i napojów ,0 69, ,0 93, ,0 T.10 Organizacja usług gastronomicznych ,0 74, ,0 81, ,0 T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji ,0 84, ,0 93, ,0 T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie ,4 76, ,7 87, ,5 T.13 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych ,0 82, ,9 88, ,9 T.14 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych ,6 61, ,4 81, ,0 T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych ,9 70, ,3 75, ,0 Z.01 Świadczenie usług w zakresie masażu ,0 62, ,0 69, ,0 RAZEM ,9 67, ,3 79, ,1 ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich ,0 51, ,0 94, ,0 B.16 Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ,0 63, ,0 94, ,0

13 E.03 Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych ,9 59, ,5 92, ,2 E.07 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych ,3 52, ,7 79, ,5 E.08 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych ,0 60, ,0 96, ,0 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych ,0 83, ,0 96, ,0 T.06 Sporządzanie potraw i napojów 1 0 0,0 38, ,0 70, ,0 RAZEM ,9 56, ,3 87, ,2

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób %

Część pisemna Część praktyczna Egzamin. kod nazwa osób osób % % pkt osób osób % % pkt osób osób % OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM

UCZNIOWIE I SŁUCHACZE RAZEM OKE we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj-lipiec 2016 r. (przystępujący po raz pierwszy) UCZNIOWIE I SŁUCHACZE SZKÓŁ - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Stan na dzień

Bardziej szczegółowo

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2

Uczniowie: A26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych 66 63 95,5 65,7 65 17 26,2 61,4 65 17 26,2 OKE we Wrocławiu WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji maj-lipiec 2014 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 29 sierpnia 2014 r. Uczniowie:

Bardziej szczegółowo

Województwo PODKARPACKIE

Województwo PODKARPACKIE Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego - - - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r.

OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014 r. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu ul T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław tel. 71 785 18 52 fa 71 785 18 66 www.oke.wroc.pl sekretariat@oke.wroc.pl OKE/WEZ/7073/22/2014 Wrocław, 15 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x

9. A A A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji 180 x 12. B R.07 Ocena stanu środowiska 180 x czas egzaminu zmiana 1 zmiana 2 Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 12.03.2014r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj-czerwiec-lipiec egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r.

Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje zawodowe w poszczególnych powiatach w 2015 r. A.07 Wykonywanie, naprawa i renowacja wyrobów kaletniczych - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, sesja maj lipiec 2014 r. Łódź, wrzesień 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi : 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 04.11.2014 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji styczeń-luty 2015r. egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE termin przeprowadzenia sierpień październik 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem ogłoszonym przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE STYCZEŃ - LUTY 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ;

z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi :: 1 zmiana godz ; 2 zmiana godz ; Komunikat Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 27.02.2015 r. w sprawie uszczegółowienia terminów (zmian) sesji maj - lipiec 2015r. egzaminu. Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń-luty 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KTÓRY ODBYŁ SIĘ W TERMINIE MAJ - LIPIEC 2016 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia styczeń luty 2016 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. w województwie śląskim

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE. w województwie śląskim INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim sesja od 16 czerwca do 8 lipca Jaworzno 2017 SPIS TREŚCI 1. TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH

WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH WSTĘPNA INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia: maj lipiec 2015 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia sierpień/październik 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j e e g z aminacyjne, które o d b y ł y s i ę w 2 0 1 4 r o k u Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. OPIS FORMUŁY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 26 maja do 7 lipca Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 8 stycznia do 2 7 l u t e g o Jaworzno 2015 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Uczniowie i absolwenci: A18 Prowadzenie sprzedaży ,3 37, ,3 75, ,3 A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 0 0,0 48,

Uczniowie i absolwenci: A18 Prowadzenie sprzedaży ,3 37, ,3 75, ,3 A19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich 1 0 0,0 48, OKE we Wrocławiu OKRĘG OKE WE WROCŁAWIU Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") w sesji sierpień-październik 2015 r. (przystępujący po raz pierwszy) Stan 27 listopada

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2014 r. Łódź, listopad 2014 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42) 634-91-54,

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu MIASTO WAŁBRZYCH. Powiat: Typ egzaminu: E13 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja styczeń-luty 2016 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN STYCZEŃ LUTY 2015 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ

OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ZAMOŚĆ Nazwa szkoły/adres/kontakt Forma organizacyjna szkoły Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Zamościu ul. Partyzantów 14,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN SIERPIEŃ - PAŹDZIERNIK 2015 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 25 kwietnia 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie

K1. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Busku - Zdroju Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie Zawód Wykaz zawodów zarejestrowanych, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (kwalifikacyjne kursy zawodowe), jeśli zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów Symbol cyfrowy zawodu nr Kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r. OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu 2014 r. Łódź, styczeń 2014 Informacja wstępna o wynikach

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 30 listopada 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013. Warszawa, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 4 stycznia do 2 6 l u tego Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 5 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie

Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Wykaz kwalifikacyjnych kursów zawodowych prowadzonych przez Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie Tabela 1. Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016

Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 Wyniki egzaminów zawodowych zewnętrznych 2015/2016 1. Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych w Jarosławiu: B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej B.35 Obsługa

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 41 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - styczeń/luty 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Kształcenie w szkołach policealnych

Kształcenie w szkołach policealnych Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2017/2018 w Białymstoku Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 17/18 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Prowadzenie produkcji rolniczej R.3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w roku szkolnym 2015/2016 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE...

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia

Centrum Kształcenia Ustawicznego Samorządu Województwa Łódzkiego w Łodzi - kierunki kształcenia Lp. 1 Nazwa zawodu, symbol Asystent osoby niepełnosprawnej 3101 Numer kwalifikacji w zawodzie Symbol i nazwa kwalifikacji z podstawy programowej Czas trwania nauki /liczba semestrów/ Z.8. Udzielanie pomocy

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN MAJ - LIPIEC 2015 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN MAJ - LIPIEC 2015 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W WARSZAWIE INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE TERMIN MAJ - LIPIEC 2015 1 1 OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2015 WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE WYDZIAŁ EGZAMINÓW ZAWODOWYCH WARSZAWA 2 Spis treści 1. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dr Marcin Smolik dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Wrocław, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T:

Bardziej szczegółowo

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej.

Każdy zdający powinien mieć długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz własne przybory, które są wymienione w tabeli poniżej. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Technik handlowiec (2 kwalifikacje)

Technik handlowiec (2 kwalifikacje) Szkoła / ZSZ Tytuł Liczba i nazwa kwalifikacji ZSZ nr 2 Wielozawodowa Mechanik maszyn i urządzeń Sprzedawca Technik handlowiec monter 1 kwalifikacja - w zależności od zawodu (sprzedawca, fryzjer, murarz-tynkarz,

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w roku szkolnym 2012/2013 Łódź, wrzesień 2013 Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski

Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Wykaz zawodów, w których możliwe jest kształcenie osób dorosłych (KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE) w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Zawód Symbol cyfrowy zawodu Nazwa kwalifikacji wyodrębnionych

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja maj-lipiec 2014 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu POWIAT WOŁOWSKI. Powiat: Typ egzaminu: A06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu POWIAT WOŁOWSKI. Powiat: Typ egzaminu: A06 Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja maj-lipiec 2015 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacje zawodowe w obszarach kształcenia

Kwalifikacje zawodowe w obszarach kształcenia Kwalifikacje zawodowe w obszarach kształcenia Numer kwalifikacji Nazwa kwalifikacji Numeracja materiałów z użyciem rozszerzenia 0 dla uporządkowania alfabetycznego na stronie WWW Obszar A Administracyjno-usługowy

Bardziej szczegółowo

Załączniki. Załącznik 1. Wykaz kwalifikacji występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Załączniki. Załącznik 1. Wykaz kwalifikacji występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Załączniki Załącznik 1. Wykaz kwalifikacji występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Oznaczenie A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu-październiku 2015 r. województwo łódzkie Łódź, listopad 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42)

Bardziej szczegółowo

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski

Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane. lub j.angielski. j.angielski Nazwa szkoły Kierunek kształcenia Rozszerzenie Przedmioty punktowane I Liceum Ogólnokształcące ul. Licealna 3 tel. 616 38 46 Prawa i komunikacji społecznej/humanistyczna Medyczno/inżynierski Lingwistyczno/ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacyjne kursy zawodowe:

Kwalifikacyjne kursy zawodowe: A administracyjno - usługowy Kwalifikacyjne kursy zawodowe: Obszar kształcen ia Zawód Kształcone kwalifikacje czas kursu O K Liczba słuchaczy Technik administracji A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2015 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, wez@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w sierpniu - październiku 2016 r. województwo świętokrzyskie Łódź, listopad 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2013/2014 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2014 Praussa

Bardziej szczegółowo

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik

Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik Zawód Kwalifikacja Kompetencje zawodowe SZKOŁY MŁODZIEŻOWE - technik rolnik hotelarstwa technologii żywności R.3. Prowadzenie R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej T.11. Planowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Miasto: GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓRZE. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Miasto: GÓRA CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO I USTAWICZNEGO W GÓRZE. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja czerwiec-lipiec 2017 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo świętokrzyskie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich kwalifikacji

Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich kwalifikacji Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: * zdanie egzaminów (części pisemnej i części praktycznej) z wszystkich przewidzianych w danym zawodzie i uzyskanie świadectw potwierdzających

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015

Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Sprawozdanie z osiągnięć zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2014/2015 województwo świętokrzyskie Łódź, grudzień 2015 Praussa

Bardziej szczegółowo

Miasto: ŚWIDNICA Nazwa szkoły/zespołu: POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY

Miasto: ŚWIDNICA Nazwa szkoły/zespołu: POLICEALNA SZKOŁA FARMACEUTYCZNA LZDZ W ŚWIDNICY Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ("nowy egzamin") według szkół i zawodów Sesja maj-lipiec 2014 r. (uczniowie/słuchacze przystępujący

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Dyrektorzy

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szanowni Państwo Dyrektorzy Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej

Bardziej szczegółowo

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji

Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2016/17 w Białymstoku. Nazwa kwalifikacji Oferta kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 16/17 L.p. Zespół szkół Adres 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Żabia 5 15-365 Białystok (085) 651 58 55 cku@um.bialystok.pl Nazwa szkoły

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYNIKACH

INFORMACJA O WYNIKACH INFORMACJA O WYNIKACH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE nowa formuła egzaminu zawodowego termin przeprowadzenia - maj/lipiec 2014 r. 1. Ogólne informacje o egzaminie zawodowym Zgodnie z komunikatem

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w styczniu - lutym 2016 r. województwo łódzkie Łódź, marzec 2016 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33,

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół i placówek. realizujących kształcenie zawodowe. w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół i placówek. realizujących kształcenie zawodowe. w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych. w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół i placówek realizujących kształcenie zawodowe w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w roku szkolnym 2014/2015 LP Nazwa i adres szkoły 1. Centrum Kształcenia Nr 1 85-348 Bydgoszcz ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJA WSTĘPNA O WYNIKACH EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, Wydział Egzaminów Zawodowych os. Szkolne 37, 31 978 Kraków, tel. (012) 68 32 181-183 fax: (012) 68 32 180 e-mail: oke@oke.krakow.pl, egzzaw@oke.krakow.pl; www.oke.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji

Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nr kwalifikacji Lp. Grupa zawodów 1 Fotografia Nr zawodu Wykaz zawodów i nazw kwalifikacji według grup zawodowych (załącznik 1) Nazwa zawodu Nr kwalifikacji Nazwa kwalifikacji 343101 Fotograf AU.23. Rejestracja, obróbka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE w województwie śląskim s e s j a o d 1 4 stycznia do 2 6 l u tego Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 3 1.1. Opis formuły egzaminu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. Informacja wstępna o wynikach potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju - lipcu 2015 r. województwo łódzkie Łódź, sierpień 2015 Praussa 4, 94-203 Łódź, T: (42) 634-91-33, F: (42)

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych

EFEKTYWNOŚĆ ZDAWANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Efektywność zdawania egzaminu zawodowego przez absolwentów techników i szkół policealnych Załącznik nr 40 do Regulaminu konkursu dot. efektywności zdawania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie premiowana będzie realizacja projektów, w których wsparcie dotyczyło

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ-LUTY 2017

EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE SESJA STYCZEŃ-LUTY 2017 EGZAMIN POTWIERDZJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE ETAP PISEMNY SESJA STYCZEŃ-LUTY 2017 technik architektury krajobrazu 314202 technik żywienia i usług gastronomicznych 343404 rolnik 613003 Kwalifikacja Klasa

Bardziej szczegółowo

MAPA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH

MAPA KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH ANEKS 2. OFERTA EDUKACYJNA W ZAKRESIE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH W POWIATACH WOJEWÓDZTWA LUBELKSIEGO NA PODSTAWIE MAPY KWALIFIKACYJNEJ KURSÓW ZAWODOWYCH (http://www.wup.lublin.pl) MAPA KWALIFIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZMIANY TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Bardziej szczegółowo

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r.

Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Informacja wstępna o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, który odbył się w maju-lipcu 2014 r. Warszawa, wrzesień 2014 Spis treści Podstawy prawne przeprowadzenia egzaminu... 3 Informacje

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2013/2014

INFORMATOR 2013/2014 INFORMATOR 2013/2014 Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 2014 wydanie 4 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSLAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ)dają

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie pierwsze doświadczenia Aleksandra Dąbrowska wez@oke.gda.pl 4, 7, 8 i 9 kwietnia 2014 r. 1 Modernizacja kształcenia

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE PLANOWANE PRZEZ SZKOŁY KSZTAŁCĄCE W ZAWODACH ORAZ PLACÓWKI na rok szkolny 2014/2015 Nazwa szkoły/zespołu/ placówki jako organizatora Elektrycznych im. T. Kościuszki Zawodowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2015/2016 Warszawa 2015 Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego

SPRAWOZDANIE. z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego O K E Gdańsk SPRAWOZDANIE z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego na terenie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego w roku 2013 Gdańsk,. 2 Szanowni Państwo! Zgodnie

Bardziej szczegółowo