Kształcenie w szkołach policealnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kształcenie w szkołach policealnych"

Transkrypt

1 Kształcenie w szkołach policealnych (wyciąg z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego) Poniższa tabela zawiera tylko te zawody, w których można kształcić w szkołach policealnych. Informacja ta będzie przydatna absolwentom liceów ogólnokształcących i absolwentom wygaszanego liceum profilowanego w okresie przejściowym , gdyz obie te grupy mogą kontynuować naukę w poniższych szkołach policealnych. 1. W kolumnie 6 znak oznacza, iż w danym zawodzie można kształcić również w technikum czteroletnim. 2. W kolumnie 7 cyfra 2 oznacza kształcenie w 2-letniej policealnej. 3. W kolumnie 8 podane są nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie. 4. W kolumnie 9 znak oznacza, iż daną kwalifikację można zdobyć również poprzez kształcenie w kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Symbol cyfrowy Nazwa grupy zawodów/nazwa zawodu Typy szkół ZSZ Technikum Szkoła policealna ilość lat nauki Nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach Kształcenie w kwalifikacyjnych kursów zawodowych Technik geodeta 2 K1 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów K2 Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych K3 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami Technik geolog 2 K1 Wykonywanie prac geologicznych Technik drogownictwa 2 K1 Wykonywanie robót drogowych K2 Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych K3 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Uwagi

2 Technik elektroniki i informatyki medycznej 2* K1 Montaż i eksploatacja urządzeń elektronicznych i informatyki medycznej Technik wiertnik 2 K1 Wykonywanie prac wiertniczych K2 Organizacja i prac wiertniczych Technik pożarnictwa 2 K1 Wykonywanie działań ratowniczych K2 Zarządzanie działaniami ratowniczymi Technik transportu drogowego Technik technik urządzeń i energetyki odnawialnej Technik mechanik okrętowy Technik nawigator morski Technik rybołówstwa morskiego Technik żeglugi śródlądowej 2* K1 Eksploatacja środków transportu drogowego K2 Organizacja przewozu środkami transportu drogowego 2 K1 Montaż urządzeń i energetyki odnawialnej K2 Eksploatacja urządzeń i energetyki odnawialnej 2* K1 Organizacja i prac związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji okrętowych 2* K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej 2* K1 Pełnienie wachty morskiej i portowej na statku rybackim 2* K1 Planowanie i żeglugi po śródlądowych drogach wodnych i morskich wodach wewnętrznych K2 Obsługa siłowni statkowych, urządzeń pomocniczych i mechanizmów pokładowych ** ** ** ** w dla oraz * Wymagane prawo jazdy kat. B; oraz ** Wymagane prawo jazdy kat. B; kształcenie na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

3 Technik awionik 2* K1 Wykonywanie obsługi liniowej statków powietrznych i obsługi hangarowej wyposażenia awionicznego Technik mechanik lotniczy Technik elektroradiolog Technik sterylizacji medycznej Technik farmaceutyczny 2* K1 Wykonywanie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych 2,5* K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii 1 K1 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 2* K1 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi Protetyk słuchu 2 K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie protetyki słuchu Technik dentystyczny 2,5* K1 Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy Technik ortopeda 2* K1 Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych Dietetyk 2* K1 Świadczenie usług w zakresie dietetyki Technik weterynarii 2 K1 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt K2 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych K3 Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej Asystentka stomatologiczna 1* K1 Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w w dla oraz w dla oraz

4 Higienistka stomatologiczna gotowości do pracy 2* K1 Prowadzenie działalności profilaktycznoleczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu dentystycznego w gotowości do pracy i promocji zdrowia Technik masażysta * 2** K1 Świadczenie usług w zakresie masażu Technik bezpieczeństwa i higieny pracy 1,5 K1 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy Opiekunka dziecięca 2* K1 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Ortoptystka 2* K1 Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki Terapeuta zajęciowy 2* K1 Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej Technik eksploatacji portów i terminali 2 K1 Obsługa podróżnych w portach i terminalach K2 Organizacja i prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach Technik administracji 2 K1 Obsługa klienta w jednostkach administracji Asystent osoby niepełnosprawnej Opiekun osoby starszej 1 K1 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 2 K1 Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie starszej w dla oraz wyłącznie dla niewidomych i słabo-widzących * w dla oraz w dla oraz * * Wymagane wykształcenie średnie

5 Opiekun w domu pomocy społecznej Opiekunka środowiskowa 2 K1 Świadczenie usług opiekuńczowspierających osobie podopiecznej 1 K1 Świadczenie usług opiekuńczych Florysta 1 K1 Wykonywanie kompozycji florystycznych * * Wymagane wykształcenie średnie Plastyk * 2** ogólnokształcącej sztuk pięknych lub w liceum plastycznym * policealnej plastycznej Bibliotekarz 2* pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury Aktor scen muzycznych 2* policealnej muzycznej Muzyk * 2 ogólnokształcącej muzycznej II stopnia, muzycznej II stopnia lub w policealnej muzycznej. Wymagane odpowiednie przygotowanie muzyczne Animator kultury 2* pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury Asystent kierownika produkcji filmowej i telewizyjnej Technik teleinformatyk 2 K1 Przygotowanie i organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej 2 K1 Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich K2 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3 Montaż i eksploatacja sieci rozległych Technik informatyk 2* K1 Montaż oraz eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych K2 Projektowanie

6 Technik tyfloinformatyk Technik realizacji dźwięku Technik telekomunikacji Technik usług pocztowych i finansowych Technik rachunkowości lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami K3 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami * 2* K1 Obsługa oprogramowania i sprzętu informatycznego wspomagających użytkownika z niepełnosprawnoś cią wzrokową 2* K1 Montaż nagrań dźwiękowych K2 Realizacja nagrań studyjnych 2 K1 Montaż, konfiguracja i utrzymanie urządzeń sieci telekomunikacyjny ch K2 Uruchamianie oraz utrzymanie linii i urządzeń transmisji cyfrowej K3 Montaż, uruchamianie i utrzymanie sieci transmisyjnych 1 K1 Świadczenie usług pocztowych, finansowych i kurierskich oraz w zakresie obrotu towarowego K2 Wykonywanie zadań rozdzielczoekspedycyjnych w usługach pocztowych i kurierskich 2 K1 Prowadzenie rachunkowości K2 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych Technik archiwista 2 K1 Organizacja i archiwum K2 Opracowywanie materiałów archiwalnych Technik usług kosmetycznych Technik turystyki wiejskiej 2 K1 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy K2 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała 2 K1 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich K2 Prowadzenie gospodarstwa * wyłącznie dla niewidomych i słabowidzą-cych wyłącznie dla niewidomych i słabowidzących;

7 agroturystycznego Opiekun medyczny 1 K1 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej Technik ochrony fizycznej osób i mienia 2 K1 Ochrona osób i mienia

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach

Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i kwalifikacji w tych zawodach Wykaz zawodów w porządku alfabetycznym i w tych zawodach Uwaga: deklarację/wniosek wypełnia się dla jednej Symbol 343902 Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej S.9. Przygotowanie i organizacja

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie o szkołach policealnych w regionie częstochowskim na rok szkolny 04/05 Częstochowa 04 Koncepcja i opracowanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5

INFORMATOR 2015/2016. SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania. wydanie 5 INFORMATOR 2015/2016 SZKOŁY POLICEALNE oraz KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE oferta edukacyjna dla Poznania 2015 wydanie 5 Wstęp Po raz piąty pracownicy Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży (CDZdM)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce

INFORMATOR 2012/2013. wydanie 3. SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce INFORMATOR 2012/2013 SZKOŁY POLICEALNE oferta edukacyjna państwowa oraz prywatna w Poznaniu i Wielkopolsce 2013 wydanie 3 2 Wstęp Po raz trzeci, zespół ds. szkół ponadgimnazjalnych Centrum Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

Nr 1 - LISTOPAD DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak

Nr 1 - LISTOPAD DORADCA ZAWODOWY. Katarzyna Augustyniak Nr 1 LISTOPAD DORADCA ZAWODOWY Katarzyna Augustyniak 1 Spis treści: Edukacja: DROGI KSZTAŁCENIA...3 Praca: STRES W MIEJSCU PRACY...6 Zawody gdzie mogę pracować?: PRACOWNICY USŁUG OSOBISTYCH...7 Zawody

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. (Dz.U. Nr 265, poz. 2644) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2014/2015. NOWOŚĆ!!! KLASA POŻARNICZA w Technikum Architektury Krajobrazu i Technikum Agrobiznesu Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie istnieje od 1967 roku i jest jedyną szkołą ponadgimnazjalną na terenie Gminy Wielka Wieś. Nasza oferta edukacyjna uwzględnia obecnie

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim wymiana doświadczeń POMORSKA WOJEWÓDZKA RADA ZATRUDNIENIA OPINIOWANIE KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO kwiecień 2014 r. PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora

Szanowni Państwo, Dlatego należy pamiętać, że nowy zawód to nowa perspektywa i lepsze jutro. Zespół Projektowy. Wstęp do informatora Wstęp do informatora Szanowni Państwo, Z przyjemnością oddajemy w Wasze ręce kolejne wydanie Informatora Edukacyjnego. Wobec dynamiki procesów zachodzących we współczesnym świecie zarówno kształcenie ustawiczne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 103 8534 Poz. 652 652 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j.

Języki obce. pierwszy język: j. angielski* j. rosyjski* drugi język: j. rosyjski* j. niemiecki* j. angielski* *do wyboru. j. angielski* j. Liceum Ogólnokształcącego w Stoczku Łukowskim Klasa o profilu Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie I Przedmioty z rozszerzonym programem w klasie II Licz. godz. przeznaczonych na rozszerzenie przedmiotu

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Niniejszy dokument nie jest źródłem obowiązującego prawa i ma wyłącznie charakter pomocniczy. Wiążący tekst aktu prawnego został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ujednolicony tekst załącznika do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I KIEROWNICY 11 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I DYREKTORZY GENERALNI 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia (poz. ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI STRUKTURA KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI 1 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI

Bardziej szczegółowo

Centrum nauki i biznesu Żak. Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627

Centrum nauki i biznesu Żak. Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627 Centrum nauki i biznesu Żak Ul. Półwiejska 25/2 61-886 Poznań poznan@zak.edu.pl 61 8516627 Szkoły policealne 2-letnie: - Technik administracji nauka za darmo - Technik BHP nauka za darmo - Technik informatyk

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 24 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. Poz. 760 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO

kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO kształcenie zawodowe i ustawiczne vademecum SZKOŁA ZAWODOWA SZKOŁĄ POZYTYWNEGO YBORUWYBORU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego kształcenie zawodowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok -

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, 20-080 Lublin www.mup.lublin.pl Sprawozdanie z działalności Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie - 2014 rok - Lublin, kwiecień 2015 Spis treści 1. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Nasza Szkoła oferuje :

Nasza Szkoła oferuje : Drogi Gimnazjalisto! Drodzy Rodzice! Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w roku szkolnym 2015/2016: Nasza Szkoła oferuje : dobre przygotowanie do matury i egzaminów

Bardziej szczegółowo

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie

Jaworznickie Forum Doradztwa Zawodowego/ Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaworznie Słowo od autorów. Wybór dalszej drogi kształcenia to bardzo trudna decyzja, szczególnie dla młodego człowieka. Wybór ten rzutować będzie na jego najbliższą przyszłość, a być może na całe życie. Dlatego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 11 906 Poz. 896 896 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 0 lipca 011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach

Bardziej szczegółowo

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r.

OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. OKE-WEZ-4333-61/GDZ/08 Warszawa 31 października 2008r. Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, organów prowadzących i nadzorujących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim Szanowni Państwo, przekazuję

Bardziej szczegółowo

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r.

MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim

dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Brzesko 2013 2 INFORMATOR dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych w Powiecie Brzeskim Informator

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie

Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Grudzień 2014 Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy Tworzenie i stosowanie Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia...(poz.... ) KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI Klasyfikacja jest pięciopoziomowym, hierarchicznie usystematyzowanym zbiorem zawodów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 1145 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie WYKAZ SZKÓŁ POLICEALNYCH W KRAKOWIE LP. NAZWA SZKOŁY POLICEALNEJ KIERUNEK ADRES STRONY INTERNETOWEJ ADRES TELEFON 1 Cosinus Bezpłatne szkoły - Technik administracji - Technik handlowiec - Technik organizacji

Bardziej szczegółowo